Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930
Eind redactie / webmaster : Benne Vanden Broucke - 0485 92 32 12 -bennevdb@bennevdb.be

Demoteam “Acrogym” Vaste Vuist Lauwe voor het eerst in competitie

In de Koninklijke Stallingen te Oostende had de allereerste demoteamwedstrijd van het seizoen plaats. Voor het demoteam “acrogym” van sportgroep Vaste Vuist Lauwe was dit de allereerste deelname in competitieverband. Sportgroep Vaste Vuist Lauwe werd met hun nummer “What if” bij hun allereerste deelname 12de.

Geplaatst op 20.02.2017

Schrap vergoedingen voor mandaten in intercommunales

Joris Vandenbroucke stelt voor om het aantal mandaten bij intercommunales fors in te perken, ze onbezoldigd te maken voor schepenen en burgemeesters en er in alle transparantie over te rap-porteren. “Intercommunales zijn er om taken efficiënter uit te voeren in samenwerking tussen ver-schillende gemeenten”, zegt Vandenbroucke na het partijbureau van sp.a. “Burgemeesters en schepenen die daar hun gemeente vertegenwoordigen, doen dat als onderdeel van hun job en moeten er niet extra voor betaald worden.”
De voorstellen van Joris Vandenbroucke om het beheer van de intercommunales in Vlaanderen transparanter, slanker en soberder te maken zijn vanmorgen goedgekeurd op het partijbureau van sp.a. Deze week nog zal de sp.a-fractie een voorstel van decreet indienen in het Vlaams parlement om:
1. het aantal bestuursmandaten bij alle intercommunales te beperken tot maximaal 10;
2. niet langer vergoedingen toe te kennen aan burgemeesters en schepenen die in een intercommunale zetelen, en;
3. in het jaarverslag van elke intercommunale per individuele bestuurder een overzicht te pu-bliceren van het aantal bijgewoonde vergaderingen en de vergoedingen die daartegenover staan.
“In de vorige legislatuur heeft toenmalig minister Freya Van den Bossche 800 mandaten geschrapt in de energiesector en nog eens 460 in de sociale huisvesting”, zegt Vandenbroucke. “Maar er zit nog veel vet op de soep. Er kan verder geschrapt worden in de mandaten. Bovendien is er geen enkel argument om burgemeesters en schepenen die hun gemeente vertegenwoordigen in een intercommunale daarvoor extra te vergoeden. Het is niet meer dan hun job om dat te doen. Ten slotte is er nood aan maximale openheid over de prestaties en de vergoedingen van de bestuurders van intercommunales. Zij vertegenwoordigen de kiezers van hun gemeente, het is maar normaal dat ze daar verantwoording voor afleggen.”
Sp.a-voorzitter John Crombez roept alle partijen in het Vlaams parlement op om deze voorstellen te steunen. “Dit is te belangrijk om er een spelletje tussen meerderheid en oppositie van te maken. De geloofwaardigheid van de hele politiek staat op het spel. Alleen door de openheid, de soberheid en het professionalisme te installeren dat mensen van de politiek mogen verwachten in het beheer van de intercommunales, kunnen we het vertrouwen herstellen.”

Auteur : SPA

Geplaatst op 18.02.2017

Alvinne Craft Beer Festival 2017

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2017, organiseren Bierhalle Deconinck (Bosstraat 37/a Vichte) en Brouwerij Alvinne (Vaartstraat 4a, Moen) het ALVINNE CRAFT BEER FESTIVAL 2017. Dit bierfestival wordt voor de achtste keer ingericht maar vindt voor de 2° maal plaats in de magazijnen van Bierhalle Deconinck. De laatste editie was in 2015.
Bezoekers uit binnen- en vooral ook buitenland kunnen genieten van zowel unieke bieren uit verschillende landen als van een lekkere maaltijd in combinatie met bier. Voor de catering hebben we Top Bierrestaurant Nuetnigenough uit Brussel kunnen strikken. Zij werden door RATEBEER uitgeroepen tot 2° beste bierrestaurant van 2016 van België.
De aanwezige brouwerijen behoren tot de top van Europa en zelfs de wereld. Vijf van de uitgenodigde brouwerijen prijken in de top 100 van Beste Brouwerijen ter wereld. België wordt vertegenwoordigd door Brouwerij ’t Verzet uit Anzegem, Brouwerij Alvinne (and friends), Gueuzerie Tilquin uit Rebecq en De Struise Brouwers uit Oostvleteren. Verder bestaat het lijstje brouwerijen uit een Amerikaanse brouwerij, Hair of the Dog. Uit Noorwegen komt Nogne O en Lervig, uit Nederland Brouwerij De Molen, Brouwerij Het Uiltje en Brouwerij Kees uit Zweden hebben we Närke, uit Spanje La Pirata en Naparbier en tenslotte uit Engeland Beavertown.
De meeste brouwerijen brengen unieke brouwsels mee die zelden of nooit in België verkrijgbaar zijn, maar voor de gelegendheid wel beschikbaar zullen zijn bij Bierhalle Deconinck en op het Alvinne Craft Beer Festival.
Met een 2000-tal bezoekers verspreid over de 2 dagen, beloofd het dus een zeer aangename 2-daagse te worden. Meer info op www.acbf.be 

Auteur: Dauw stijn

Geplaatst op 18.02.2017

Budgetmeterkaart opladen in Kortrijk

24 uur op 24, 7 dagen op 7
Wie een actieve budgetmeter heeft voor elektriciteit of aardgas, kan zijn of haar energieverbruik vooraf opladen met een speciale budgetmeterkaart. Om de dienstverlening voor deze kwetsbare doelgroep uit te breiden, plaatste Eandis nu een nieuwe oplaadautomaat aan de ingang van het klantenkantoor aan het President Kennedypark 12 te Kortrijk. Die automaat staat buiten opgesteld (rechts voor de inrit van de site onder het afdak van de oude bushalte). Zo kunnen klanten er dag en nacht terecht, ook tijdens het weekend en op feestdagen.
Om de budgetmeterkaart op te laden, kon een klant tijdens kantooruren al terecht in een klantenkantoor van Eandis of bij diverse andere oplaadpunten (OCMW of verschillende openbare gebouwen).
Nu is er ook een buitenautomaat die dag en nacht beschikbaar is. Klanten met een budgetmeterkaart in Kortrijk en omgeving ontvingen een brief met de nodige toelichting. De herlading gebeurt in een aantal snelle en eenvoudige stappen.

Alle oplaadpunten van Eandis zijn te vinden op een handige webpagina op maat van de klant: www.eandis.be/nl/oplaadpunten.  Die toont op ieder moment waar in de buurt een klant zijn budgetmeterkaart kan opladen en welk oplaadpunt 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven open is.

Geplaatst op 18.02.2017

CRESCENDO DOET HET OP Z'N ITALIAANS

Op zaterdag 4 maart om 19u30 concerteert Crescendo op Italiaanse wijze - La via italiana .
in O.C. De Troubadour te Bissegem
In april neemt de concertharmonie in de hoogste afdeling deel aan de wedstrijd Flicorno d’Oro aan het Gardameer. Het eerste concertdeel bevat daarom de prachtige concourswerken – Divergences van A.Waignein en Fantasy Variatons on a Theme of N.Paganini, ingeleid door het dromerige inspeelwerk October.
Dirigent Alain Verhoeven vergast het publiek in het tweede deel op bekende Italiaanse melodieën van o.a. filmcomponisten Morricone, Nino Rota, Piovani, … Met Italiaanse hapjes zorgt de jubilerende harmonie voor de perfecte sfeer.
Benvenuti a tutti ! Kaarten aan € 10, kan je reserveren via kaarten@concertharmoniecrescendo.be - kinderen onder 12 jaar komen gratis binnen. 

Voor de redactie :Bernard Decock

Geplaatst op 18.02.2017

Werken in het Kanaalbos

Vorige zomer was er op 30 juni een infowandeling in het Kanaalbos om van Henk de Jong, de bosconsulent van Natuurpunt nationaal, te horen wat de plannen zijn voor het kappen van een deel van de bomen van het bos. In het “parkgedeelte” nabij de kern van Stasegem, worden in de helft dichtst bij de huizen, alle Populieren, Abelen en Wilgen verwijderd. Vooral de Abelen zorgden de laatste jaren voor omgevallen bomen bij elke storm die langskwam. Deze dunning zal de gevaarlijkste bomen verwijderen en meteen voor meer lichtinval zorgen, zodat de waardevolle blijvers rustiger kunnen uitgroeien.
In het “ruig gedeelte” richting Moen, worden de populieren in blokken verwijderd, zodat er structuurverschillen ontstaan: een laag gedeelte bos, en daarnaast een hoger gedeelte dat blijft staan, en verder afwisselend op dezelfde manier. Deze structuur is bevorderlijk voor meer verschillende soorten vogels, en daar is het ons immers om te doen: méér natuur, door het uitvoeren van bekende en bestudeerde beheerswerken. Deze werken worden opgevolgd door de conservator van het gebied (Dirk Naert) en door de bosconsulent (Henk de Jong).
Nu is de aannemer klaar om effectief met de werken te beginnen: na de bulldozers voor het jaagpad, komen nu deze van de bosontginner. Hij deed in het verleden al meerdere werken voor Natuurpunt op andere plaatsen in het land, en weet waaraan hij zich moet houden: met eerbied voor de overblijvende waardevolle bomen, alleen de bomen weghalen waarvoor een wettelijke kapmachtiging verkregen is. Het wordt even een rommelige tijd, maar weet dat het daarna alleen maar beter wordt voor de natuur én voor de veiligheid van de gebruikers van dit bos.

Auteur: Stef Boone 

Front montage : Bernard Decock / foto's Natuurpunt

Geplaatst op 18.02.2017

Grenzeloos tewerkstellen

Pôle emploi Hauts-de-France, VDAB, Le Forem en hun partners brengen werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact over de grenzen heen.
De Vlaamse, Franse en Waalse openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en hun Franse en Belgische partners werken samen aan de verwezenlijking van het project "Grenzeloos tewerkstellen". Met dit project vallen de grenzen weg tussen de Franse en Belgische arbeidsmarkt en worden hindernissen voor mobiliteit weggewerkt om de grensoverschrijdende tewerkstelling te optimaliseren.
5 hoofdlijnen
Het experimentele project is bedoeld voor werkzoekenden, laatstejaarsstudenten en ondernemingen. Vijf hoofdlijnen kenmerken dit project:
1. Grensoverschrijdende workshops voor de begeleiding van kandidaten
2. Grensoverschrijdende jobdating aangepast aan de behoeften van de 3 territoria
3. Het opstarten van grensoverschrijdende teams van consulenten
4. Een grensoverschrijdend opleidingsaanbod
5. De sensibilisering voor gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de werkvloer

Groter partnership
Aan het project werken 15 partners mee, waaronder de drie openbare diensten voor arbeidsbemiddeling. Dit partnership is gebaseerd op complementariteit van de dienstverlening. De partners - met name de werkgevers- en vakbondsorganisaties, de overheidsactoren voor economische en territoriale ontwikkeling, de onderwijs- en opleidingswereld - zetten zich in voor de acties van het project naargelang van hun expertise.

Groter grondgebied
Het project reikt verder dan de Eurometropoolregio Rijsel, Kortrijk, Doornik en omvat ook de regio van Valenciennes, Sambre-Avesnois en de kern van Henegouwen, alsook de regio gevormd door de kuststreek (Opaalkust) en West-Vlaanderen. "Grenzeloos tewerkstellen" verspreidt op die manier de good practices die buiten de Eurometropool werden verworven.
Voor de kandidaten: een grensoverschrijdende begeleiding
De openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, de Frans-Belgische vakbondsorganisaties en La Maison de l’emploi de Valenciennes organiseren afwisselend in Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië grensoverschrijdende workshops ter begeleiding van Belgische en Franse werkzoekenden.

De eerste drie groepen van werkzoekenden - één per regio - hebben al een voorbereiding gekregen op grensoverschrijdende mobiliteit. Ze kregen informatie over het statuut van de grenswerknemer en gelijkwaardigheid van diploma's, een voorbereiding op het sollicitatiegesprek, kennis van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, taalopleidingen, enz. Alles wordt in het werk gesteld om hindernissen - ook die van de tweetaligheid – weg te werken.

Voor de ondernemingen: doelgerichte events
Nog een aspect van "Grenzeloos tewerkstellen" is de organisatie van grensoverschrijdende jobdatings. Dat zijn ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden, met al een eerste sollicitatiegesprek ter plaatse. In de grensstreek werden in 2016 al drie jobdating gehouden (Wevelgem, Veurne en Maubeuge). Ondernemingen hadden in specifieke sectoren concrete vacatures voor Belgische en Franse werkzoekenden. Zij werden al vóór het event geselecteerd op basis van hun profiel. Ze kregen vóór hun deelname ook een specifieke voorbereiding.
In de aanloop naar de events analyseerden de werkgeversorganisaties welke profielen ze zochten. Ze sensibiliseerden werkgevers en gaven informatie over de meerwaarde van grensoverschrijdende mobiliteit.

Bijkomende acties
Het Pôle emploi-kantoor van Halluin en de Werkwinkel van VDAB Kortrijk werkten intensief samen en stemden hun dienstverlening op elkaar af. Ze richtten daarvoor een grensoverschrijdend team op, bestaande uit consulenten van beide instellingen. De positieve balans van deze actie bewijst hoe belangrijk het is om deze procedure uit te breiden. En dus werden grensoverschrijdende teams opgericht voor de overige twee grondgebieden.
Pôle emploi, VDAB en Le Forem zullen een aanbod aan grensoverschrijdende opleidingen ontwikkelen, om tot een vrijer verkeer van competenties te komen. Deze acties zullen ertoe bijdragen dat de professionele trajecten worden voortgezet door competenties te erkennen.
In de laatste hoofdlijn van het project is er meer aandacht voor een gelijke verdeling van man en vrouw op de werkvloer. Sensibiliseringsacties tijdens de geplande events in de verschillende regio’s moeten hieraan bijdragen.
Duur van het project: 1 januari 2016 tot 31 december 2019
Financiering van het project: Europese cofinanciering in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen. 

Johan Vandevyvere 

Front montage Bernard Decock

Geplaatst op 18.02.2017

Snel meer duidelijkheid over chroomverontreiniging LAR

Tegen maart moet er meer duidelijkheid zijn over de acties om de chroomverontreiniging in de E17-snelwegberm ter hoogte van het transportcentrum LAR in Rekkem aan te pakken. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaf opdracht een bodemsaneringsproject te voeren. Het verslag hiervan zou op 1 maart 2016 bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) worden ingediend. “Verder veldwerk drong zich echter op”, zo zegt Bert Maertens.
De verontreinigde zone ten zuiden van de E17 is reeds volledig afgeperkt. Er wordt hiervoor in opdracht van AWV een afzonderlijk oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt. “Dit zou tegen eind vorig jaar gebeuren, waarna OVAM binnen de twee maanden een uitspraak zal doen betreffende de al dan niet te nemen acties”, zo weet Bert Maertens. “Deze opgelegde acties kunnen dan worden meegenomen met de werken voor de ontwikkeling van de industriezone aan de zuidkant van de E17.”

Ten noorden van de E17 daarentegen moet er nog verder veldwerk gebeuren. Het verdere veldwerk gebeurt in overleg met OVAM en het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Oorzaak chroomverontreiniging?
“Wellicht moet de oorzaak van de chroomverontreining gezocht worden bij de aanleg van de E17. Vermoedelijk is deze afkomstig van producten van chromaatproducent ‘Etablissement Kuhlman’ die werden gebruikt voor de aanleg van een werfweg bij de realisatie van de E3 (E17)”, zo besluit Bert Maertens

Auteur: Bert Maertens

Geplaatst op 18.02.2017

Duiktank Transfo viert 10.000ste bezoeker met nieuw Atlantis-decor

Op vrijdag 17 februari opende de Provincie West-Vlaanderen het nieuwe Atlantis-decor voor de Duiktank Transfo in Zwevegem. Nadien volgde de huldiging van de 10.000ste bezoeker Hans Defoor in de fuifzaal op de Transfo-site.
Ook de 1.000ste en 5.000ste bezoeker resp.Ivan Vanhaezebaert en Jean Pierre Cardier werden gehuldigd
Nieuw Atlantis-decor
Het nieuwe decor is een onderwatercircuit in het thema van Atlantis/industrieel gebouw, in de sfeer van de Transfo-site, met binnenin onderwaterplatforms op verschillende dieptes die gebruikt kunnen worden voor trainingen.
Het decor kost 70.000 euro, inclusief btw, en wordt door de Provincie West-Vlaanderen betaald.
Duiktank Transfo
Op vrijdag 20 maart 2015 opende de Provincie West-Vlaanderen officieel de duiktank op de Transfo-site in Zwevegem. Inmiddels kreeg de duiktank 10.000 bezoekers/duikers over de vloer. De grootste gebruikers zijn duikverenigingen uit binnen- en buitenland, waaronder zo’n 40 % uit Frankrijk.
Omdat duiken bij voorbaat een outdoorsport is, waarbij vanaf de lente de zee en open waters opgezocht worden, vormt de indoortank vooral in de winter een grote aantrekkingspool voor duikliefhebbers.
De komst van de tank biedt echter niet alleen mogelijkheden voor professionele duikers zoals brandweerscholen, ook amateurs volgen er opleidingen. Zo werd in 2015 een duikschool opgericht voor initiaties duiken voor groepen, scholen, bedrijven en individuele duikers.
Meer info : www.duiktank.be  

Auteur : dienst communicatie provincie West-Vlaanderen 

Fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 18.02.2017
1761 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 177