Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Waregem knoopt lakens tegen armoede

Ter gelegenheid van de Dag tegen de extreme Armoede op 17 oktober wil Hart boven Hard Waregem een ketting van mensen met witte geknoopte lakens (symbool van ontsnappen uit de armoede) vormen tussen 't Kelderke, Windhoek 10, via de Stationsstraat en de Markt tot aan de Mensenrechtenboom in het Pand. De activiteit start om 17u30. Aan de Mensenrechtenboom worden brieven en tekeningen, gemaakt door kinderen, overhandigd aan een vertegenwoordiger van de stad, zijn er korte toespraken en wordt afgesloten met het inoefenen en gezamelijk zingen van een lied.


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Lieven Vandendriessche - Hart boven Hard Waregem

Geplaatst op 14.10.2018

ODISEE-STUDENT (22) UIT KORTRIJK GAAT STRIJD TEGEN OVERGEWICHT AAN IN SURINAME

Marie Rommel (22) uit Kortrijk gaat samen met haar medestudent Eline Dieleman (21) in Suriname op zoek naar de juiste voedingsschema’s voor mensen met over- of ondergewicht. De twee laatstejaarsstudentes Voedings- en dieetkunde aan hogeschool Odisee (Technologiecampus Gent) kozen voor Suriname omdat overgewicht daar een grote problematiek is. “We wisten dat we hier veel zouden bijleren en vooral ook zelf veel aan het werk gezet zouden worden.”
 Nood aan betere voedingsschema’s
Marie en Eline zijn gepassioneerd door hun vak. Gedurende elf weken wonen en werken de studenten in het exotische Suriname. “We zien hier vooral mensen die naar de diëtist komen op de poli, een soort praktijk in het ziekenhuis”, aldus Marie. “Daarnaast zijn er ook veel patiënten die worden opgenomen met ondervoeding, nierproblemen of diabetes. Onze taak is vooral om hun voedingspatroon te screenen en tips te geven over hoe het beter kan. Mensen die medicatie nemen voor diabetes of die insuline inspuiten, krijgen van ons een plan met de beste tijdstippen om dat te doen.”
 Grote verschillen met België
Eline en Marie ondervinden grote verschillen met België: “Het is heel leerrijk om te zien hoe ze hier werken, omdat dit sterk verschilt met ons land”, zegt Marie. “Het is choquerend om te zien hoe erg sommige patiënten eraan toe zijn, maar we zijn tegelijk blij dat we hier niet voor niks zijn. We kunnen echt een meerwaarde bieden.”
 Ervaringen in Suriname
Naast het stagewerk zelf, genieten de studenten ook van het land. Marie: “We hebben nog niet veel tijd gehad om tripjes te doen, maar we hebben toch al dolfijnen gespot en rondgewandeld op Fort Nieuw-Amsterdam. Binnenkort plannen we met vijf andere Belgen een weekendje naar Brownsberg en Ston Eiland.” De studenten raden een buitenlandse zeker aan. “Het is een zalige ervaring. Zo’n kans krijgen we waarschijnlijk geen twee keer. We zijn er zeker van dat dit onze kennis op vlak van voeding zal verbeteren.”
 
 Op de Foto :  Marie en Eline in Suriname

 Voor de redactie  : Bernard Decock -  Bron : Student Marie rommel
 
 
 
 
 

Geplaatst op 14.10.2018

KORTRIJKSE POLITIE 8,5% ONDERBEMAND

Wouter Vermeersch: “Meer camera’s hebben alleen zin als ze gepaard gaan met meer blauw. Door de chronische onderbemanning en -bevrouwing van de Kortrijkse politie worden beelden niet of nauwelijks bekeken. We willen een volledige bezetting van het politiekader en ook meer anonieme patrouilles.”

De personeelsformatie van de lokale politie Vlas werd op de politieraad van 23 oktober 2003 vastgelegd op 271 leden operationeel kader (CorOps).  In juli 2018 waren er  248 operationele medewerkers actief. Deze cijfers zijn inclusief afwezigen, gedetacheerden en agenten in NAVAP (niet activiteit voorafgaand aan pensioen).  Het gaat om een onderbezetting van minstens 8,5 procent, ten opzichte van het wettelijk minimum dan nog.

Vlaams Belang pleit al jaar en dag voor camerabewaking in onze stad. De partij stelt tevreden vast dat de politieke geesten in Kortrijk ondertussen gerijpt zijn. Echter, zoals dat vaak gaat: invoeren van slechts een deelaspect, maakt het geheel minder werkbaar. Het is niet omdat er camera's hangen, dat de beelden ook rechtstreeks worden bekeken. Vlaams Belang wil camera's onder permanent toezicht. Vandaag is dat absoluut niet het geval. Omdat er te weinig politieagenten zijn in Kortrijk is er niet altijd iemand om te beelden te bekijken. Zo ook bijvoorbeeld tijdens de zware rellen in het centrum in de zomer van 2016. Op deze specifieke plaatsen stonden en staan er verschillende camera’s, maar lieten politiebronnen ons weten, dat de feiten niet tijdig werden opgemerkt door de structurele onderbezetting van de Kortrijkse politie.
Een kort overzicht van enkele zware feiten, die in de afgelopen 6 jaar de nationale media haalden, bereikte via de facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk in enkele uren tijd duizenden mensen:
https://www.facebook.com/vlaamsbelangkortrijk/videos/285915628912799/


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :  Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 14.10.2018

Snelheidsovertreders in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Meer dan 1 op 4 rijdt te snel tijdens avond- en nachtcontroles

 
In de avond en nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 oktober 2018, voerde de verkeerspolitie van
PZ Vlas op 5 verschillende locaties in Kortrijk, Kuurne en Lendelede snelheidscontroles uit.

. Koning Albertstraat en Rijselsestraat in Kortrijk, Heirweg en Brugsesteenweg in Kuurne,
Izegemsestraat in Lendelede.

Resultaten nachtelijke snelheidscontroles  de snelheidscontroles vonden plaats van 19.15 uur t.e.m. 02.30 uur  in totaal reden 697 voertuigen voorbij de flitsauto 186 bestuurders reden te snel, wat overeenkomt met 26,6 %


 PZ Vlas: “Om de overlast van snelheidsovertreders aan te pakken, voert de politie ook ’s nachts en in
het weekend flitscontroles uit. In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn snelheidscontroles sowieso het
ganse jaar door een absolute prioriteit. Alleen door veel en intensieve controles te doen, wordt
de pakkans groter en lopen hardleerse overtreders tegen de lamp. Deze nachtelijke
(weekend)controles zullen dan ook systematisch herhaald worden.”

voor de redactie  Bernard decock  - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 
 

Geplaatst op 14.10.2018

Het politiecollege van PZ RIHO heeft vrijdagavond hun nieuwe tuimelwagen voorgesteld.

Deze werd gemaakt door de leerlingen van het VTI in Tielt.
Het was voormalig commissaris Rudi Cracco die met het idee kwam om een tuimelwagen te laten bouwen voor politieacties in scholen en op evenementen om mensen gewaar te maken van de gevaren in het verkeer.

De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen zal de tuimelwagen inzetten, met als doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen en dit door een samenwerking aan te gaan met alle actoren actief aanwezig binnen onze provincie die verkeersveiligheid in het hart dragen.

De VZW zet hiertoe jaarlijks tal van verkeerscampagnes op met als finaliteit de bewustwording van de weggebruikers te doen toenemen. Verkeerscampagnes zijn een onderdeel van een integrale aanpak met daarnaast ook de noodzakelijke handhaving en vervolging van het verkeersonveilig gedrag. De jaarlijks 80 doden en meer dan 5500 gewonden bij 20.000 verkeersongevallen in onze provincie zijn er gewoon teveel aan. Enkel als wij de handen in elkaar slaan en samenwerken kunnen we erin slagen dit aantal terug te dringen.

De tuimelwagen wordt gebruikt in het kader van verkeerspreventie. Autobestuurders en passagiers ervaren onmiddellijk het nut van het dragen van de veiligheidsgordel.
Het tot stand komen en de uitvoering van de noodzakelijke verkeerscampagnes die dicht staan bij onze bevolking brengt heel wat kosten met zich mee. Een samenwerking met private actoren die zich willen inzetten voor verkeersveiligheid is dan ook noodzakelijk.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron en fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 14.10.2018

Resultaten alcohol- en algemene verkeerscontroles:

105 bestuurders legden een alcoholtest af, 3 hadden te veel gedronken. Dat betekent dat
meer dan 97 % van de bestuurders perfect in orde was inzake alcoholgebruik in het verkeer.
o van de 3 overtreders moesten 2 bestuurders hun rijbewijs 6 uur afgeven
o bij de andere bestuurder werd het rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken.


. 3 bestuurders konden geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen
. 4 bestuurders konden geen geldig rijbewijs voorleggen
. 2 voertuigen bleken niet meer geldig gekeurd te zijn
. 1 bestuurder negeerde een verkeersbord C1 (= aanduiding van éénrichtingsverkeer)
. 1 voertuig reed met defecte verlichting
. 2 fietsers reden zonder fietsverlichting


 

PZ Vlas: “Naast alcoholcontroles worden op weekendnachten ook de snelheidsduivels aangepakt. In
Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn snelheids- en alcoholcontroles zowel tijdens de werkweek als in het
weekend een absolute prioriteit. Alleen door onze intensieve en gerichte controles, wordt de pakkans
groter en lopen hardleerse overtreders tegen de lamp. Het is duidelijk dat het overgrote deel van de
bestuurders daar rekening mee houdt. Deze nachtelijke (weekend)controles zullen dan ook
systematisch herhaald worden.”


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 14.10.2018

Ann wouters schenkt € 40.000

Vrijdagnamiddag 4 oktober zat de tent overvol met enthousiaste kinderen van De Hoge Kouter.
Die hebben volop genoten van de aangepaste voorstelling van Circus Ronaldo.
 
Ook zondagnamiddag was  gereserveerd voor alle begeleiders, met hun familie, uit onze gesteunde jongereninstellingen.
Dankzij serviceclub Kiwanis Kortrijk Ring zijn deze voorstellingen gratis aangeboden.
 
De opbrengsten van de optredens op vrijdag- en zaterdagavond 4 en 5 oktober  gaan integraal naar de sociale projecten.
 
De  internationale basketster Ann Wauters kwam langs om de cheque van 40.000€ te overhandigen 
die Kiwanis Kortrijk Ring het voorbije jaar aan goede doelen heeft geschonken.
 
Op de foto herkennen we , naast Ann Wauters ook Francis Clarysse en Johan Becue van Kiwanis ,
samen met Danyy Ghettem voor de Kier en Mia Cattebeke ,algemeen directeur van De Hoge Kouter.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Janverrue

Geplaatst op 14.10.2018

Emmy Cassiman zingt ten voordele van vzw De Kier

Op zondag 18 november 2018 organiseert De Kier vzw een steunconcert  “ Emmy Cassiman zingt”. Het concert vindt plaats om 17 u. in de Sint-Pius X – kerk, Sint Elooisdreef  te Kortrijk. In aansluiting op het concert wordt een glaasje aangeboden. Met de opbrengst van het concert wil De Kier mensen in armoede laagdrempelig ontvangen, menswaardig beluisteren, doorverwijzen waar het kan en ondersteunen waar nodig. Je kan kaarten aankopen bij Viva Sara Kaffée – Grote Markt 33 te Kortrijk of via mail dekier@skynet.be of telefoon 0477 794018.

Tot in 2015 maakt  Emmy Cassiman deel uit van het bekende Trio Cassiman.
Samen met haar broers Guido en Jean-Jacques bracht ze driestemmige negro-spirituals en internationale volksliederen, destijds een nieuw en fris geluid in onze contreien. Nu gaat ze solo en laat ze zich inspireren door de diversiteit in kleur, klank en ritme en zingt ze liederen uit verschillende continenten in hun oorspronkelijke taal.

Doelstellingen van vzw De Kier De Kier zet letterlijk de deur op een kier voor iedereen die het wat moeilijker heeft. Elk is er welkom om zijn verhaal te doen. Vrijwilligers beluisteren de mens en zijn nood vanuit respect voor het eigen aanvoelen. Een gesprek met een bemoedigend woord en soms wat materiële hulp kan voor hen die dag voldoende zijn om weer verder te kunnen. Of er wordt contact gelegd met andere instanties voor meer adequate hulpverlening. Waar nodig springt De Kier zelf financieel wat bij om acute situaties te overbruggen.
De vrijwilligers van vzw De Kier openen de deur en slaan de brug voor mensen die het (te) moeilijk hebben.Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Paul De Marez -, vzw de Kier

Geplaatst op 14.10.2018

Toneelgroep Albatros Lauwe: Theaterhoofd op hol

Op 2,3 en 4 november staat Toneelgroep Albatros terug op de planken in de Wonderwijzer te Lauwe
Dit keer met het stuk "Theaterhoofd op hol" van Wim Chielens in een regie van Lieven Vandamme.
Reservaties: 0468 469493 (na 19u) of reservatie@albatroslauwe.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Annemie Vandenbulcke - Toneelgroep Albatros Lauwe

Geplaatst op 14.10.2018
3647 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 365