Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930
Eind redactie / webmaster : Benne Vanden Broucke - 0485 92 32 12 -bennevdb@bennevdb.be

Art-illustria vzw brengt een avond de sterren heel dichtbij

Naar aanleiding van de nationale sterrenkijkdagen, een organisatie van VVS, organiseert Art-illustria vzw in samen werking met hobby astronomen Regean Clauw en Luc Waignein een weekend sterren ontdekken .
In de tuin van de thuisbasis van Art-illustria vzw (Houthulststraat 132A te Staden Art studio Brikat) zullen 2 grote telescopen opgesteld staan waaronder een van de grootste van België op zaterdag 4 maart 2017. Spreekt voor zich dat dit ’s avonds en ’s nachts gebeurd, want tijdens de dag zijn de sterren er wel maar kan men ze niet waarnemen….
Gans die zaterdagavond zal van alles te ontdekken vallen over sterren en het mysterieuze heelal met als klap op de vuurpeil de mogelijkheid om zelf even de sterren te ontdekken, of te kijken naar de bergen en de kraters op de maan door één van de 3 grootste telescopen van België. Dit op zaterdagavond vanaf 19.30u hopelijk bij helder weer!!!!
De grote telescoop werd vervaardigd door de hobby- astronoom (het woord hobby is misschien te veel hier ) Regean Clauw. Regean tuurt reeds een 40 jaar de hemel af naar sterren en melkwegstelsels en is heel bedreven in het herkennen van de verschillende soorten stelsels en tekens, waar hij dan ook heel geboeid over vertelt aan een ieder die vragen stelt die avond… zijn telescoop is zo groot dat men even de trapladder op moet om bij het kijkgat te komen, maar dat is het meer dan waard …
Een nevel of stelsel haalt Regean er zo uit, zijn interesse in de sterren maakten hem een specialist ter zake, hij is dan ook op zaterdag aanwezig om de mensen te woord te staan en uitleg te geven tezamen met zijn vriend Luc die even gedreven is en de hemel al een 15 tal jaar aftuurd, samen hebben ze soms uren lang plezier om nieuwe dingen te ontdekken door hun telescoop.
Een unicum in Staden dat we dit kunnen aanbieden aan geïnteresseerden jong en oud GRATIS!!!
Het VVS, de vereniging voor Sterrenkunde van België, bezorgde ook dit jaar een toffe krant met weetjes en een heel accurate sterrenkaart, die gratis uitgedeeld wordt bij Brikat aan de bezoekers.
Dit op zaterdag 4 maart 2017 bij Art studio Brikat in de Houthulststraat 132A te Staden die in het teken van de sterren staat, dit naar aanleiding van de nationale sterrenkijkdagen georganiseerd door VVS (Vereniging voor Sterrenkunde www.vvs.be)
Art-illustria vzw is een vereniging die kunst en cultuur brengt, cultuur makers – kenners en minners probeert te verenigen dit op een zo’n laagdrempelig mogelijke manier. Jong en oud vinden hun gading en niet enkel beeldende kunst komen aan bod maar ook literatuur, muziek, spirituele beleving, gastronomie,…. Art-illustria vzw is een relatief jonge vereniging (opgericht in 2012) maar kan nu al rekenen op een dikke 130 leden. Allen mensen die cultuur in de breedste zin van het woord hoog in hun vaandel dragen, kunstenaars en kunstminners worden verenigd. Iedereen kan voorstellen doen, wat het aanbod in de vzw alleen maar versterkt. Samen zijn we sterker…
Deze opzet konden we realiseren door Regean Clauw die ook lid is van de vzw en met dit toffe voorstel op de proppen kwam vorig jaar, een succes. Een meerwaarde besloot het bestuur om dit te herhalen op talrijke vragen van bezoekers of mensen die vorig jaar verhinderd waren…
Vzw De ladder uit Roeselare ondersteund dit mede en zo kunnen we op ongedwongen manier de wondere wereld van de sterren even heel dichtbij brengen te Staden…
Art-illustria vzw Houthulststraat 132 te 8840 Staden http://www.illustria.be info@illustria.be 051/700 982
Art Studio Brikat Houthulststraat 132A 8840 Staden http://www.brikat.be info@brikat.be
vzw De Ladder Bobijnstraat 16 te 8800 Roeselare http://vzwdeladder.be 

Front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 28.02.2017

Unieke pedagogische studiedag zet kinderarmoede in de kijker

Op woensdag 8 maart staat kinderarmoede centraal op de agenda van alle Wevelgemse basisscholen. Alle medewerkers van de Wevelgemse basisscholen (niet enkel leerkrachten, maar ook leidend en ondersteunend personeel) kiezen ervoor om zich op die dag te verdiepen in de vele dimensies van kinderarmoede. Deze studiedag is uniek op 2 gebieden: voor het eerst wordt er op initiatief van het lokaal bestuur een pedagogische studiedag georganiseerd én het is het eerste initiatief waaraan álle Wevelgemse scholen – netoverschrijdend - deelnemen.
De gemeente en het OCMW sloegen de handen in elkaar om samen de scholen te ondersteunen in de strijd tegen kinderarmoede. Kinderarmoede… het lijkt meestal een ‘ver-van-ons-bed-show’. Maar uit een bevraging van alle Wevelgemse basisscholen, in het najaar van 2015, bleek dat kinderarmoede zich ook in onze scholen duidelijk manifesteert. Elke Wevelgemse basisschool wordt ermee geconfronteerd en is zoekende hoe op deze problematiek een gepast antwoord te formuleren.
Uit de resultaten van deze bevraging werd een actieplan kinderarmoede opgesteld. Prioritair kwam naar voor dat de leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren informatie missen over welke zorg in Wevelgem ingeroepen kan worden in geval zij geconfronteerd worden met een kwetsbare gezinssituatie. Een duidelijke vraag naar ondersteuning, methodieken rond herkenning van kinderarmoede, communicatie met kwetsbare gezinnen, sensibilisering binnen een klaswerking, ontwikkeling van een sterk scholenbeleid rond kinderarmoede, enz… Met deze pedagogische studiedag willen het OCMW, de gemeente en de schooldirecties een eerste antwoord formuleren op deze behoefte.
Op het programma staat een onderdompeling in het levensverhaal van Caro Bridts, een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Deze getuigenis wordt vervolgd door meerdere inspiratiesessies, over de kijk op kinderarmoede, over werkwijzen om in een klas aan de slag te gaan rond kinderarmoede, over het zorg- en hulpaanbod voor kinderen die opgroeien in een kwetsbaar gezin,… Tijdens het ontbijt en de broodmaaltijd willen de gemeente en het OCMW de netoverschrijdende dialoog stimuleren.
Dagindeling
7u45 – 8u20: Onthaal en netwerkmoment met beperkt ontbijt (Porseleinhallen)
8u20: Inleidend woord door de heer Geert Breughe, schepen van onderwijs, en de heer Frank Acke, voorzitter van het OCMW (Porseleinhallen)
8u20 – 9u30: Ervaringsdeskundige mevrouw Caro Bridts getuigt (alle genodigden samen in de Porseleinhallen)
9u40 – 10u30: Inspiratiesessie 1 (Porseleinhallen, Cultuurcentrum Guldenberg en OCMW)
10u30 – 11u00: Koffie-/ theepauze (Porseleinhallen)
11u00 – 11u50: Inspiratiesessie 2 (Porseleinhallen, Cultuurcentrum Guldenberg en OCMW)
12u00 – 12u30: Slotwoord door de heer Damien Benoit, kabinetsmedewerker van minister Crevits en de heer Jan Seynhaeve, burgemeester (alle genodigden samen in de Porseleinhallen)
Vanaf 12u30: Netwerkmoment met broodmaaltijd (Porseleinhallen)
Meer info

www.wevelgem.be/pedagogische-studiedag-kinderarmoede 

auteur : Geert Breughe, schepen van onderwijs

Geplaatst op 28.02.2017

Reisavond over pelgrimstocht naar Santiago De Compostela

Komende vrijdag 3 maart organiseert de Zindering een avond in de Nedervijver 1/07 over de pelgrimstocht naar Santiago De Compostela.  Frank Foulon van het Vlaamse Compostela Genootschap komt er spreken over zijn eigen ervaringen op El Camino.  Hij geeft ook vele reistips aan kandidaat-pelgrims.  Deze avond is gratis toegankelijk.  De deuren gaan open om 19.30u. en om 20u. beginnen we er aan.
Meer info :
www.dezindering.org

Auteur: Thomas Holvoet 

Front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 28.02.2017

Stedenbouwkundige vergunning voor 4 windmolens in Kortrijk

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het oprichten van 4 windmolens langs de autosnelweg A14/E403 in Bellegem (Kortrijk). De windturbines bevinden zich in een lijnopstelling aan de oostzijde van de autosnelweg, in lijn met de snelweg en gebundeld met de in het landschap aanwezige hoogspanningsleidingen, de GSM-mast en een brug over de autosnelweg.
Tijdens het openbaar onderzoek werden 2.701 collectieve bezwaren en 12 individuele bezwaren ingediend. Daarin wordt gewezen op de mogelijke hinderaspecten van de turbines.
Het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk heeft de meest noordelijk gelegen windturbine (windturbine 1) ongunstig geadviseerd. Het college vreest te veel hinder voor de directe omgeving. De kortste afstand tussen windturbine 1 en de dichtstbijzijnde woning bedraagt 211m en in de nabije omgeving van de turbine bevinden zich het grootste aantal woningen (9 woningen binnen een afstand van 300m).
Door een aantal hinderbeperkende maatregelen te koppelen aan de stedenbouwkundige vergunning oordeelt de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar dat de mogelijke hinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Zo moeten de vier windturbines voorzien worden van een ijs- en slagschaduwdetectiesysteem en bij de definitieve keuze van het type/merk van windturbine mag zich geen enkele woning binnen de risicoperimeter bevinden. Ook vanuit de reeds afgeleverde milieuvergunning werden hinderbeperkende maatregelen opgelegd naar geluid.
Het windturbineproject moet bijdragen aan de doelstelling om tegen 2020 13% hernieuwbare energie te produceren. Zo worden we minder afhankelijk van de import van schaarse en steeds duurdere energiebronnen, en verkleinen we de uitstoot van broeikasgassen.
Drie windturbines zullen uitgebaat worden door Electrabel NV en één door Yard Energy Development NV. Om de betrokkenheid van de omwonenden te stimuleren, krijgen de inwoners van Bellegem en Rollegem de kans om mee te participeren en mee te investeren in hun eigen lokaal windproject. 

Auteur : Mie Van den Kerchove, Woordvoerster Ruimte Vlaanderen

Geplaatst op 28.02.2017

44ste Canaval met de Amerikaanse President Trump

Zondag 26 februari had in in Gullegem de 44ste carnavalstoet plaats . Niet minder dan 1.186 deelnemers en 50 groepen sierden de Gullegemse straten.  President Trump verkoos voor Oostende aanwezig te zijn.  De muzikanten en de carnavalstoet zorgden voor de bewoners van het rusthuis Gulle Heem voor een privéfeest/concert. 

voor de redactie en fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 28.02.2017

Kampioenen gehuldigd

De Zwevegemse sportraad organiseerde naar jaarlijkse gewoonte in O.C. Ter Streye hun kampioenenviering.  Marie Loncke (1ste plaats), Nora Naessens (2de plaats ) en Joyce Vanderbeken (3de plaats ) werden gehuldigd als sportvrouw 2016.  De titel van de sportman 2016 was voor Emanuel Vanluchene (1ste plaats ), Michiel Deconick (2de plaats ) en op de derde werd Emile Verdonck.  De titel van het sportteam was voor Team open water gevolgd door Team Jeugdlabels en Team senioren SKF nam het brons in ontvangst. 
Bij de jeugd werden Elisa Desmet, Lente Lazou en Lotte Vandekerckhove gehuldigd respectievelijk voor hun 1, 2 en 3 plaats. Tenslotte mocht Sander Kindt (1ste plaats), Steven Kindt (2de plaats) en Luc Tiebergijn en Karel Derore (gedeelde derde plaats ) in de recreatiesport hun trofee in ontvangst nemen. 

Voor de redactie en fotografie : Bernard decock

Geplaatst op 28.02.2017

Afscheid van Omer Josson na bijna 20 jaar voorzitterschap van de regionale adviesraad van de Cera Kortrijk

Omer leidde sedert 1998 als voorzitter drie keer per jaar de regionale raad van Kortrijk.
Binnenkort wordt Omer 70 jaar en met pijn in het hart moet hij zijn mandaat neerleggen.
Alle RAR-leden zijn hem buitengewoon dankbaar over de manier waarop hij de RAR in Kortrijk gestalte gaf.
Hij slaagde erin om mensen die mekaar niet kenden en met verschillende achtergronden, als één hechte groep te laten functioneren, om als vrienden met mekaar om te gaan.
Omer is zelf een bescheiden man die niet ambieert om in de picture te komen.
Op donderdagavond 23 februari namen de leden van RAR definitief afscheid in de Korenbloem van Omer samen met alle huidige RAR leden, met o.a. adviseur Wim Engels, voorzitter van Cera Paul Demyttenaere
de gedelegeerd bestuurder Franky Deryckere en de nieuwe voorzitter Jan Verhelst, maar ook oud-RARleden en het management van Cera nationaal waren
aanwezig zijn op deze huldigingsreceptie, waarvan Omer zelf niet van op de hoogte was.
.
Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 28.02.2017

Relatiekantoor SOULMATE BLAAST 10 KAARSJES UIT

‘Soulmate’ bestaat tien jaar. Het is intussen wel duidelijk dat dit een blijver is op de markt der relatiebureau’s. En dat heeft het Kortrijkse bureau in niet geringe mate te danken aan de eigenzinnige maar doeltreffende aanpak van zaakvoerder Kathleen Callewaert.
Het klinkt zo eenvoudig, een liefdespartner vinden. Maar de praktijk is wel eens weerbarstig voor de meeste alleenstaanden of singles. Veel van deze singles zijn nochtans aantrekkelijk, sociaal en succesvol. En toch komen ze de ware niet tegen.
Hoe helpt Soulmate ze hierbij? Aan de hand van een persoonlijk diepgaand gesprek stellen Kathleen en haar team een accurate profielschets op die helpt om de partnervoorstellen helemaal af te stemmen op de wensen en situatie van de klant. Een aanpak die wérkt! Vaak wordt de klant erop gewezen dat het verlanglijstje nooit volledig zal kunnen ingevuld worden. Het is belangrijk om de single hiervan bewust te maken.
In die 10 jaar heeft Kathleen Callewaert bewezen dat persoonlijke, intuïtieve matchmaking effectief werkt! Tal van koppels zijn ontstaan door de juiste aanpak. Bepaalde mensen hebben hun ‘soulmate’ gevonden na een eerste date, anderen hadden een paar ontmoetingen nodig om de ware te vinden.
Succesverhalen in overvloed bij ‘Soulmate’. Wil je voor je publicatie een persoonlijk verhaal, neem dan gerust contact op met Kathleen Callewaert. Zij helpt je met veel plezier verder.
Op zondag 26 maart viert Soulmate zijn 10de verjaardag met een spetterend feest onder het thema ‘Liefde in Letters’. Iedereen – zowel leden als niet-leden – is die dag van harte welkom.
Feestadres: Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp.
Op het programma (vanaf 12u) o.m. een walking diner en een conférence door Yves Van Durme. Het belooft een fantastische namiddag te worden die je nog lang zal heugen.
Prijs all-inn: € 89
Inschrijven via: www.soulmate4life.be/event10jaarsoulmate (Vernieuwde website) of 094 293 87. 

Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 25.02.2017

RONDLEIDING ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING OP HET MARKTPLEIN IN HARELBEKE

Op woensdag 1 maart kan je met je eigen ogen de opgravingen op het marktplein bekijken. Ter voorbereiding van de heraanleg van het marktplein, vinden er momenteel archeologische opgravingen plaats.
Ben je benieuwd naar wat de archeologen al vonden? Op woensdag 1 maart is het grote publiek welkom op de archeologische site voor een gratis rondleiding door het team van archeologen.
Er zijn rondleidingen om 14 uur, 14.30 uur, 15 uur en 15.30 uur. Het aantal plaatsen per rondleiding is beperkt. Inschrijven is gratis en kan via frieke.decreus@harelbeke.be of op het nummer 056 733 310. Voor meer informatie kan je terecht op de website http://www.harelbeke.be/archeologie. 

voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 25.02.2017
1796 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 180