Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Schooluitstappen in Brussel worden makkelijker

Een schooluitstap naar Brussel wordt vanaf 21 januari kinderspel. Dan lanceert Muntpunt de gloednieuwe scholensite www.brusselvoorscholen.be . De website bundelt het volledige aanbod van Nederlandstalige stadsverkenningen specifiek voor scholen, met alle praktische info, maar ook een hoop tips voor wie hulp op maat wil. Muntpunt werkte dit nieuwe project uit op vraag van Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden, Sven Gatz. Minister Gatz ging daarmee in op een van de aanbevelingen van het Burgerkabinet Brussel (link: https://www.burgerkabinet.be/burgerkabinet-brussel/).
“Belang van schoolbezoeken”

“Uit het Burgerkabinet Brussel is het belang en nut van schoolbezoeken aan Brussel duidelijk gebleken. Ik ben zeer tevreden dat Muntpunt met ‘Brussel voor scholen’ enthousiast de handschoen opneemt en er mee voor zorgt dat kinderen en jongeren op een positieve en ongedwongen manier Brussel leren ontdekken,” aldus minister Sven Gatz.

“Op jonge leeftijd Brussel leren kennen”
“Onbekend is vaak onbemind. Wij helpen leerkrachten hun weg vinden in het brede Brusselaanbod en alvast een stukje van het onbekende in Brussel bekend te maken. We hopen dat zo veel mogelijk leerlingen op jonge leeftijd kennis maken met onze bijzondere hoofdstad en onze liefde voor Brussel gaan delen,” zegt Roel Leemans, algemeen directeur van Muntpunt. “Op die manier willen we Brussel promoten in Vlaanderen en Vlaanderen ook naar Brussel halen.”

Praktische info en tips op één plek
Muntpunt creëert voor het project geen nieuw aanbod, maar voor het eerst wordt alle informatie over Nederlandstalige stadsverkenningen handig en op maat van leerkrachten gebundeld op één plek. Met elke gidsenorganisatie bekijkt Muntpunt zorgvuldig welk aanbod afgestemd is op specifieke vakken, thema’s en graden in het onderwijs. Zo ontdekken leerkrachten niet alleen welke gegidste stadsverkenningen er allemaal zijn, maar ook op welke leeftijd ze gericht zijn, binnen welk vakgebied of welke thematiek ze passen en met welke andere Brusselbezoeken ze (inhoudelijk of geografisch) te combineren zijn.

De site www.brusselvoorscholen.be richt zich op leerkrachten van het lager en het secundair onderwijs.

Toekomsttraject
Achter de schermen werkt Muntpunt verder aan www.brusselvoorscholen.be. Volgend jaar wordt het aanbod van de gidsenorganisaties aangevuld met het scholenaanbod van onder meer de culturele instellingen. Hiervoor worden contacten gelegd met de Brusselse scholengroepen die lerarenopleidingen organiseren. Samen worden de hiaten in het aanbod gedetecteerd. Zo krijgen ook leerkrachten in opleiding het leerpotentieel van Brussel te zien.

Praktisch
Meer informatie vindt u op www.brusselvoorscholen.be.

F
VW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz

Geplaatst op 21.01.2019

West-Vlaamse partners gaan via ‘Oproep WinVorm’ op zoek naar ontwerpers voor opdrachten in Koksijde en Poperinge

Via ‘Oproep WinVorm’ gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.

Voor deze veertiende editie zijn er twee opdrachten: de herinrichting van de abdijsite Ten Bogaerde in Koksijde en een masterplan voor de Vroonhofsite in Poperinge.

Een uitgebreide beschrijving van beide projecten is terug te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm.

Verloop procedure 
Ontwerpers en ontwerpteams die zich willen kandidaat stellen, kunnen zich inschrijven via de website tot vrijdag 22 februari. Ze kunnen hun kandidatuur indienen voor één of beide opdrachten.

De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed. Er wordt gemikt op projecten met een investeringsbedrag van maximaal 2 miljoen euro, waaronder een maximum ereloon van 221.000 euro excl. BTW.

‘Oproep WinVorm’
‘Oproep WinVorm’ is een architectuurwedstrijd die West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams. Het gaat telkens om diverse opdrachten op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het is de intentie om ‘Oproep WinVorm’ twee maal per jaar te organiseren. Nu is het initiatief toe aan zijn veertiende editie. De afgelopen dertien oproepen, sinds de zomer van 2012, waren een succes. In totaal stelden zich meer dan 500 ontwerpers kandidaat voor 77 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten nog aan de slag.

Variant van de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’
‘Oproep WinVorm’ is voor de Provincie West-Vlaanderen wat de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’ is voor Vlaanderen. Dat initiatief helpt openbare besturen die op zoek zijn naar een goede ontwerper om tot architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit te komen. Een succesvol initiatief. Al is er volgens de partners van ‘Oproep WinVorm’ ruimte voor een West-Vlaamse variant.

Het grote verschilpunt met de ‘Open Oproep’ op Vlaams niveau is de sterke lokale verankering: de opdrachtgevers van ‘Oproep WinVorm’ zijn vooral lokale West-Vlaamse overheden en besturen die vanuit de Provincie ondersteund en begeleid worden.
Bij ‘Oproep WinVorm’ wordt er ook ter plaatse vergaderd en wordt de procedure zo kort mogelijk gehouden.

FVW / Foto: Onroerend Erfgoed

Geplaatst op 21.01.2019

Generatie Rookvrij!

Alle scholen en onderwijsinstellingen in Vlaanderen kunnen voortaan signalisatieborden en -stickers van ‘Generatie Rookvrij’ aanvragen om het nieuwe rookverbod te ondersteunen. Dat algemeen rookverbod geldt sinds dit schooljaar en is een initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het biedt scholen de kans om hun voorbeeldfunctie te versterken in het belang van de gezondheid van elke jongere en elke leerkracht. Met het promotiemateriaal kunnen scholen duidelijk aangeven dat scholen nu helemaal rookvrij zijn.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar mag er helemaal niet meer gerookt worden in de Vlaamse scholen en onderwijsinstellingen. Dat is een beslissing die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft genomen. Vroeger bleef het rookverbod beperkt tot de binnenruimten en het openluchtterrein op bepaalde uren en dagen. Vandaag geldt het de klok rond, 7 dagen op 7, voor het hele schooldomein, zowel binnen als buiten. Als scholen rookvrij zijn is de verleiding om te starten met roken of om te roken kleiner. De voorbeeldfunctie van de school en het lerarenkorps vormen een rode draad. Dit houdt tegelijk in dat een school een samenhangend rookbeleid voert.

Een goede signalisatie over het algemeen rookverbod aan de schoolpoort is nodig om leerlingen, personeelsleden en bezoekers duidelijk te maken dat de school helemaal rookvrij is. Daarom voorzien de overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven, met financiële steun van de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, en met de medewerking van de onderwijskoepels en het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, voor elke vestigingsplaats een gratis signalisatiebord en sticker, met daarop de boodschap ‘Hier leer ik rookvrij’. Dit initiatief past in het nieuwe kader van ‘Generatie Rookvrij’. Scholen kunnen de materialen via een webshop (https://generatierookvrij.be/bestel-uw-generatie-rookvrij-s…) aanvragen.

Generatie 2019-2037 = eerste rookvrije generatie
'Generatie Rookvrij' is de brede beweging van burgers en organisaties, die vorig jaar gelanceerd werd door 9 organisaties. Vandaag krijgt ze al steun van een 50-tal organisaties uit het middenveld. Doel is dat kinderen vanaf 2019 geboren deel uitmaken van de eerste rookvrije generatie. Dat kan door zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen komen rookvrij te houden. Zo kennen kinderen een rookvrije start (geboorte) en kunnen ze rookvrij opgroeien als ze spelen, leren, fuiven, … Na hun 18de beginnen de meesten niet meer met roken. . Aan volwassenen wordt gevraagd om het goede voorbeeld te geven. Om niet te roken in de buurt van kinderen en jongeren, want zien roken doet roken. Om de nieuwe norm van niet-roken, telkens er minderjarigen in de buurt zijn, dus mee te ondersteunen.

Ministers Crevits en Vandeurzen: blij met 'Generatie Rookvrij' 

Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits: "Vanaf dit schooljaar zijn de scholen volledig rookvrij. Scholen kunnen zo bijdragen tot een eerste echte rookvrije generatie. Om alle scholen een duwtje in de rug te geven voorziet de overheid, in samenwerking met de onderwijskoepels, voor elke school in enkele materialen: een signalisatiebord en sticker met daarop de boodschap ‘Hier leer ik rookvrij’. Goede signalisatie, die bovendien verwijst naar het positieve kader van ‘Generatie Rookvrij’ en die onderdeel is van een sterk rookbeleid op school, helpt mee overtredingen voorkomen. De boodschap is duidelijk: roken in een schoolomgeving is verleden tijd.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: "De nieuwe Leerlingenbevraging toont aan dat nog te veel minderjarigen roken. Scholen sensibiliseren en zetten in op tabakspreventie en rookstop. En op een sterk rookbeleid, waarvan dit algemeen rookverbod een belangrijk onderdeel is. De school geeft jongeren zo het signaal dat roken niet oké is. Als rookvrij de norm wordt op school, staan jongeren sterker in hun schoenen om nee te zeggen. Zo helpt de school mee aan de ontwikkeling van een eerste generatie die opgroeit zonder tabak!”.

Ook de onderwijskoepels en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verwelkomen het algemeen rookverbod en ‘Generatie Rookvrij’.

Materialen roepen externe bezoekers op tot respecteren rookverbod

Uit de laatste indicatorenmeting (2015) van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt dat scholen nog steeds te maken kregen met overtredingen van het rookverbod: in 8 op de 10 secundaire scholen (79 %) begingen leerlingen overtredingen tegen het rookverbod. Bijna de helft van de scholen (46%) signaleerde toen dat ouders het rookverbod wel eens overtreden. En meer dan de helft (53%) geeft aan dat derden en externe bezoekers het doen.

Als leerlingen het deden werden ze in bijna alle scholen aangesproken en werd er een sanctie voorzien. Voor ouders en derden was er amper een beleid op dit vlak. Een duidelijker en algemeen geldend rookverbod zal beter nageleefd worden, want uitzonderingen zijn niet meer mogelijk.

Ondersteuningsmaterialen Gezonde School
Een totaal rookverbod past in het algemeen rookbeleid van de onderwijsinstelling en versterkt de voorbeeldfunctie van de onderwijsinstellingen. Meer info en ondersteuningsmaterialen voor het uitwerken van een rookbeleid op jouw onderwijsinstelling vind je op www.gezondeschool.be.

Praktische info: Hoe bestellen?
Zoek uw instellingsnummer
Ga naar https://generatierookvrij.be/bestel-uw-generatie-rookvrij-s…
Bestel het signalisatiepakket
Materialen worden gratis bezorgd.

FVW / bron: kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 21.01.2019

West-Vlaamse verenigingen bekroond met award van BNP Paribas Fortis Foundation

Vandaag namen acht West-Vlaamse verenigingen een Award van BNP Paribas Fortis Foundation in ontvangst. Deze Awards worden voor het negende jaar op rij uitgereikt aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden.

In totaal slepen niet minder dan 93 verenigingen een Award van BNP Paribas Fortis Foundation in de wacht, goed voor een bedrag van 828.000 euro.

Dit zijn de acht West-Vlaamse laureaten: 
- BC Het Anker/Spermalie uit Brugge voor het project “Inrichting werk- en speelruimte voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en gedrags- of emotionele problemen” – steun: € 16.000
Van 5 november tot 2 december kreeg het personeel van de bank en het grote publiek de kans om een recht uit het hart award te kiezen tussen de 84 awardslaureaten van 2018. Meer dan 32.000 hebben gestemd en op die manier 9 projecten uitgekozen die een bijkomend bedrag van 2000 euro zullen ontvangen. In West-Vlaanderen viel deze eer te beurt aan BC Het Anker/Spermalie.
- PZ H. Familie-De Korbeel uit Kortrijk voor het project “IT-ondersteuning voor kinderen met ontwikkelings- en psychische problemen” – steun: € 4.000
- De Patio uit Sint-Kruis voor het project “Halfwegstudio’s: Zelfontwikkelingsruimtes voor jongeren met problemen” – steun: € 20.000
- Matthijs uit Ieper voor het project “Zie wat ik zeg: Communicatiemiddelen voor kinderen en jongeren met een beperking” – steun: € 11.000
- Mariënstede uit Dadizele voor het project “Schepijs maken: Zinvolle dagbesteding voor jongeren met een beperking” – steun: € 8.000
- ASSjeblief uit Brugge Sint-Michiels voor het project “De pASS-speelplaats: Speelruimte voor kinderen met autisme” – steun: € 17.000
- Love in Action uit Wervik voor het project “Ravotplaats De Regenboog: Speelgoed voor kinderen uit kansarme gezinnen” – steun: € 7.000
- Kouter Kortrijk uit Kortrijk voor het project “Green dinner & break: Maaltijd en rust voor kansarme leerlingen” – steun: € 7.000

De Awards van de BNP Paribas Fortis Foundation is een van de belangrijkste programma’s van de stichting. Elk jaar in het eerste trimester roept ze de Belgische verenigingen op om projecten in te dienen. Sinds de start in 2010 heeft het programma 603 projecten van Belgische vzw’s ondersteund voor een totaalbedrag van ruim 6,2 miljoen euro.

 

FVW / Bron: BNP Paribas

Geplaatst op 21.01.2019

Leden bijzonder comité voor de sociale dienst en politieraad Nieuwpoort bekend

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt over een bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit comité is onder meer bevoegd voor individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op donderdag 3 januari 2019 legden ook de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de eed af. 
Naast voorzitter Jos Decorte (CD&V) bestaat het bijzonder comité uit zes leden: 
- Ann Beun (CD&V) 
- Rik Lips (CD&V) 
- Marianne Pottie (CD&V) 
- Christina Van Nieuwenhoven (CD&V) 
- Christian Boute (N-VA) 
- Nele Decorte (Pro Nieuwpoort)

Verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad 
Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op donderdag 3 januari 2019 vond ook de verkiezing plaats van de 5 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad van de meergemeentezone Politiezone Westkust. 
Dit leverde volgende resultaten op: 
- Effectief lid Maarten Claeys (CD&V) 
- Effectief lid Wim Demeester (CD&V) 
- Effectief lid Eddy Louwie (CD&V) 
- Effectief lid Jo Rousseau (Pro Nieuwpoort) 
- Opvolger 1: Nicolas Vermote (Pro Nieuwpoort) 
- Opvolger 2: Arnel Lemaire (Pro Nieuwpoort) 
- Effectief lid Karin Vancoillie (CD&V)

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 21.01.2019

"Gouden team Instappers Toestelturnen meisjes Vaste Vuist Lauwe"

Op zondag 20 januari 2019 hadden de meisjes Toestelturnen I(nstap)-niveau wedstrijd in Dendermonde. Voor de I8 was dit hun allereerste allroundwedstrijd op sprong, brug, balk én vloer.

Anna Cabu, Faiza Hamri, Hailey Note, Louise Depaepe en Saartje Dujardin (I9) haalden een bronzen medaille. Eloïse Bailleul, Emma Verscheure, Mare Bourgois en Yinthe Strypsteen (I8) toonden een mooie wedstrijd en gingen met zilver naar huis.
Cammie Debaveye en Esmée Werbrouck (I8) turnden de gouden plak bijeen.
In teamverband haalde team I9 zilver en team I8 goud.

Foto team I8 met onder vlnr Eloïse Bailleul en Emma Verscheure. Boven vlnr Cammie Debaveye, Yinthe Strypsteen, Mare Bourgois en Esmée Werbrouck

FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

 

Geplaatst op 21.01.2019

Tiener Techniekacademie Menen 2019

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Menen? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Tiener Techniekacademie van Menen ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken.

De 6 workshops
Op 12 weken maak je 6 concrete projectjes. Hiermee proef je van verschillende technieken. Dit gaat van voeding, over hout, mechanica, elektriciteit, elektronica tot een robot bouwen en programmeren. 
Eén keer gaan we ook op actief bezoek naar een technisch bedrijf in de gemeente.

Bepaal de route van jouw robotstofzuiger - Programmeren
Werken met hout - De mysteriebox
Wat ligt er op ons bord? - Chemie - Voeding
Elektriciteit ontdekken - Lampjes schakelen als de beste
Elektronica in detail - De nachtklok
Het voederhuisje - Werken met metaal en hout
De volledige reeks bestaat uit 12 workshops op woensdagnamiddag en vindt plaats in Jeugdcentrum Park Ter Walle (J&M Sabbestraat 163a) telkens van 13.30 tot 15.30u of van 16.00 tot 18.00u. 
Alle data op een rij: woensdagen 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 27/02, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 08/05, 15/05. Er is een diploma-uitreiking op 15/05/2019 om 15.30u.

Inschrijven
Inschrijven kan via www.techniekacademie-menen.be/inschrijving. Het aantal plaatsen is beperkt. Deelnemen kost 70 euro (materiaal en verzekering inbegrepen. Er is fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan worden). Voor een 2e kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de deelnameprijs 60 euro.

Meer info
www.techniekacademie-menen.be

Geplaatst op 21.01.2019

Frédéric Depypere opnieuw vekozen tot CD&V voorzitter van Wielsbeke

Bijna 200 inwoners toastten op vrijdag 18 januari samen met het bestuur van CD&V Wielsbeke en Vlaams viceminister-president Hilde Crevits op 2019. Plaats van het gebeuren was een sfeervol OC Leieland.

Zoals vorige jaren werden alle inwoners van de gemeente uitgenodigd naar de nieuwjaarsreceptie van CD&V. Bijna 200 inwoners gingen op die uitnodiging in. De zaal was aardig gevuld.

Crevits looft CD&V-team
De minister had lovende woorden voor de ploeg van CD&V Wielsbeke, toen ze het over de gemeenteraadsverkiezingen had. “Al jaren bestuurt een sterke CD&V-ploeg en ook op 14 oktober stond CD&V er in Wielsbeke, een knap resultaat.”
Burgemeester Jan Stevens kon dat uiteraard alleen maar bevestigen.

Voorzittersverkiezingen
Aan de vooravond van de nieuwjaarsreceptie was er ook de driejaarlijkse voorzittersverkiezing. Frédéric Depypere (40) was de enige kandidaat en werd – na zes jaar – nog eens voor drie jaar herverkozen. De 45 leden die kwamen stemmen kleurden immers allemaal zijn bolletje.

“Waarom ik opnieuw kandidaat was? Wel, omdat het werk niet af is. Niet alleen gaan we aan de slag met een sterk vernieuwd team van geëngageerde politiekers, er kondigt zich ook een bijzonder interessante tijd aan. Een legislatuur waarbij we samen met de inwoners onze plannen kunnen realiseren.”

FVW / Bron: CD&V Wielsbeke

Geplaatst op 21.01.2019

De Verenigde Rokers uit Geluwe vieren kampioen

De Verenigde Rokers, een vereniging die reeds bestaat sedert 1904, vierde afgelopen weekend zijn kampioen in hun clublokaal 'De Vier Winden' te Geluwe. Voorzitter Johan Vanneste maakte de winnaars bekend. Hanssens Stefaan die voor 2017 zilver behaalde, werd in 2018 tot kampioen bekroond met 8:34:25u rooktijd. Tweede werd Dorme Hans met 8:24:55u en op de derde plaats eindigde Vandenbulcke Peter met 5:49:07u.

De recordtijd was eveneens voor kampioen Hanssens Stefaan. Zijn pijp doofde pas na 01:51:24u. De eerstvolgende smoring is op 16 februari om 19.00u in hun clublokaal De Vier Winden te Geluwe.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 21.01.2019
3876 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 388