Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Beeldjes kunstproject 'ComingWorldRememberMe' als kerst-of nieuwjaarsgeschenk

Ondanks het feit dat de beeldjes van kunstwerk 'ComingWorldRememberMe' pas vanaf 15 november mogen opgehaald worden, zijn er reeds duizenden beeldjes meegenomen. Als reactie hoor je vaak dat ze als kerst-of nieuwjaarsgeschenk dienen voor kinderen en/of kleinkinderen. De beeldjes mogen echter niet verkocht worden, ook niet voor het goede doel. De beeldjes kunnen enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het project.
Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe: "als de mensen reeds beeldjes meenemen is een teken dat dit kunstwerk iets heeft betekent voor de mensen en dat ze een nieuwe thuis willen geven aan de beeldjes. Zolang dit met respect gebeurt hebben wij daar geen probleem mee."
Dat respect wordt echter niet altijd gerespecteerd. Soms lopen mensen over de beeldjes om wat verderop een beeldje te kunnen nemen, dit is als het ware lopen over de slachtoffers en dat kan en mag niet."
Ook de leerlingen van Immaculata Ieper hadden er het moeilijk mee, zij kregen uit handen van gedeputeerde Myriam Vanlerberghe en Guido Decorte officieel de eerste beeldjes van het kunstwerk 'ComingWorldRememberMe'
Vanaf 15 november tot en met 20 december kan het publiek de beeldjes uit de expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ ophalen in provinciedomein De Palingbeek in Ieper.
De 600.0000 beeldjes vormden een onderdeel van de land-art-installatie van Koen Vanmechelen en kunnen op die manier voortaan dienen als persoonlijk aandenken aan het project.
Een overzicht van alle praktische informatie over het ophalen van de beeldjes is beschikbaar op de website.
Tussen 30 maart en 11 november konden bezoekers de installatie van 3 hectare bezichtigen. De expo, die WO I herdacht, kon rekenen op zo’n 257.000 bezoekers.
Toekomst van het grote oerei
‘Coming World’, het grote oerei dat in het midden van de land-art-installatie staat, zal hierna een nieuwe bestemming krijgen in een niet-vergunningsplichtige zone in provinciedomein De Palingbeek en zal een permanent aandenken aan de expo vormen. De Provincie West-Vlaanderen maakt momenteel een financieel-technische analyse en zal daarna in overleg met kunstenaar Koen Vanmechelen een besluit nemen over de exacte plaats van het ei in provinciedomein De Palingbeek.
De locatie waar de expo tot nu heeft gestaan, zal volledig in oorspronkelijke staat hersteld worden. Het perceel ligt namelijk in een kwestbaar milieugebied dat technisch bekend staat als een Habitat-vogelrichtlijngebied. Verschillende soorten vleermuizen, salamanders, muizen, kikkers, kevers, meeuwen, enz. vinden er hun onderkomen. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos een tijdelijke en geen permanente vergunning toekende voor de land-art-installatie.
Toekomst van de bronzen sculptuur en de vitrine met dogtags
Vanmechelen’s bronzen sculptuur, ‘Remember Me’, een nest dat bestaat uit uitvergrote kippenpoten dat een fossiele ei omarmt, blijft permanent op zijn huidige locatie. Aan het fossiele ei werd op woensdag 14 november een USB-stick toegevoegd. Daarop wordt de verbinding gemaakt tussen de namenlijst van de slachtoffers van WO I en de makers van de beeldjes.
De glazen vitrine met daarin de 600.000 dogtags blijft, samen met Vanmechelens quote ‘The future depends on forgotten memories’, permanent staan in het WO I-paviljoen aan The Bluff in provinciedomein De Palingbeek. Ook deze dogtags verbinden de slachtoffers van WO I met de makers van de beeldjes.
‘600.000 beelden – 600.000 namen’
‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) is het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WO I. Het project werd uitgewerkt door curator Jan Moeyaert (vzw Kunst) en kunstenaar Koen Vanmechelen.
Gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot en met 2018, werden workshops en belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000 beelden uit klei te maken. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WO I het leven lieten in België. Bij elk beeldje hoort een ‘dogtag’ met daarop de naam van een maker en de naam van een slachtoffer van op de ‘Namenlijst’ van het ‘In Flanders Fields Museum’ (IFFM), eveneens een GoneWest-project.
Begin februari 2018 werd gestart met de opbouw van de expo in het niemandsland van de frontzone in provinciedomein De Palingbeek. Er werden per dag zo’n 12.000 beeldjes door ongeveer 80 personen geplaatst. In totaal hielpen zo’n 4.000 vrijwilligers.
Praktisch – afhalen beeldjes
Data: vanaf donderdag 15 november tot en met donderdag 20 december, elke dag tussen 8.30 en 16.00 uur
Locatie: provinciedomein De Palingbeek, Palingbeekstraat 18 in Zillebeke (Ieper)
Prijs: gratis
Groepen: groepen die meewerkten aan het project en die meerdere beeldjes wensen op te halen, dienen contact op te nemen via cwrm@west-vlaanderen.be of via 057/23.08.40.

Ophalen is mogelijk op weekdagen vanaf maandag 26 november tot en met donderdag 20 december.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie FilipVan Loo
 

Geplaatst op 14.11.2018

Fakkeltocht “Mensenrechten verdedig je met vuur” in Kortrijk

Op zaterdag 8 december om 20.00u organiseren de Kortrijkse vrijzinnige organisaties samen met Amnesty International Kortrijk een fakkeltocht onder het motto “Mensenrechten verdedig je met vuur”. De actie is bedoeld als wake-up call. 70 jaar na de ondertekening van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens worden de mensenrechten immers nog steeds geschonden.
De 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het feit dat mensenrechten nog steeds zo vaak geschonden worden hebben de vrijzinnige organisaties in Kortrijk er toe aangezet om samen met Amnesty International Kortrijk een bewustmakingsactie te organiseren. Zij mobiliseren zo veel mogelijk mensen om mee te stappen met een fakkeltocht op zaterdag 8 december. Wie deelneemt draagt mee een vredesboodschap uit en een vraag om bescherming van de mensenrechten.
“Voor veel mensen lijken mensenrechten vanzelfsprekend. Wij horen in het nieuws over excessen in oorlogsgebieden en onder autoritaire regimes, allemaal ver van ons bed, maar mensenrechten gaan over alle mensen, ook hier bij ons, ook over jou en mij. Het recht om mens te zijn in een samenleving waar rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid centraal staan. Het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale voorzieningen. Het recht op gratis onderwijs. Het recht op onpartijdige rechtspraak. Het recht op een schoon milieu …”, zegt Erik Verbeurgt, medewerker Vrijzinnig Centrum Mozaïek. “Op de 70ste verjaardag van de UVRM lijkt het onderwerp relevanter dan ooit. Het wij-zij discours neemt toe. Fake news ondermijnt democratieën. Ngo’s, journalisten en academici die rapporteren worden afgeschilderd als wereldvreemde snuiters met een geniepige agenda. Het proces waarbij boodschappers voor de bijl moeten, is volop bezig en dus verdienen mensenrechten het meer dan ooit te worden beschermd met passie en vuur.”
De wandeling start om 20.00u vanuit het Vrijzinnig Centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15A en eindigt nabij het Nelson Mandelaplein. Op de open vuurplaats van Kortrijk Weide kunnen de deelnemers zich verwarmen aan een groot vredesvuur en krijgen ze ook een soepje en een hotdog aangeboden. Wies De Graeve (directeur Amnesty International Vlaanderen) en Bernard Decock (voorzitter begeleidingsgroep huisvandeMens Kortrijk) brengen er een vredesboodschap. Tussendoor is er livemuziek en dans.

Vanaf 18.00u kan je in het Mozaïekcafé deelnemen aan een ‘schrijf-ze-vrij-actie’ van Amnesty International. Muzikant Guido Desimpelaere zorgt voor sfeervolle jazz en wereldmuziek. Kinderen knutselen een lichtbron om mee te nemen tijdens de tocht.
Deelnemen is gratis. Wie wil kan voor € 5,00 een fakkel kopen. De opbrengst schenken de organisaties Vrijzinnig Centrum Mozaïek, huisvandeMens Kortrijk, Vermeylenfonds Kortrijk, Willemsfonds Kortrijk, Humanistisch Verbond, Oudervereniging voor Moraal, Polyfinario vzw en Uitstraling Permanente Vorming integraal aan Amnesty International.  Inschrijven via info@vcmozaiek.be of T 056 37 16 15 is wenselijk. Verdere praktische info is te vinden op www.vcmozaiek.be.
Dit initiatief kadert in een ruimer project van vrijzinnig Kortrijk n.a.v. 70 jaar mensenrechten, met 2 filmvertoningen, 2 lezingen en de fakkeltocht dit najaar. Contact
Erik Verbeurgt, stafmedewerker Vrijzinnig centrum Mozaïek

Vrijzinnige organisaties Kortrijk:

Vrijzinnig Centrum Mozaïek, huisvandeMens Kortrijk, Vermeylenfonds Kortrijk, Willemsfonds Kortrijk, Humanistisch Verbond, Oudervereniging voor Moraal, Polyfinario vzw en Uitstraling Permanente Vorming.
 Meer info: www.vcmozaiek.bewww.vrijzinnigwestvlaanderen.be


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron   Lieve De Cuyper - de Mens Nu


Geplaatst op 14.11.2018

250 mokken voor Rode Neuzen actie

Rode Neuzen Dag geeft dit jaar al zijn aandacht aan jongeren, leerkrachten en het mentaal welzijn op school.

Als "Warme School" kunnen we deze actie alleen maar steunen en toejuichen. Gemeenteschool Zwevegem draagt dan ook graag zijn steentje bij. 

Ze ontwerpten   leuke mokken met lepeltje die men kan aankopen aan 5 euro. De volledige opbrengst gaat  naar Rode Neuzen Dag.
 
De kinderen van 2A van de  Kouterschool ontpopten zich op 13/11 tot echte marktkramers. Zij verkochten samen maar liefst 250 mokken voor de Rode Neuzen actie! Super gedaan en een mooi gebaar voor dit goede doel!

Voor de redactie  : :Bernard Decock - Bron  : Nathalie.Herremans - kouterschool

Geplaatst op 13.11.2018

Kleuterboekenfestival

Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 november organiseert de scholengemeenschap 'DE BALK' (=stedelijke basisscholen van Harelbeke en Kuurne) een kleuterboekenfestival in de KUBOX in Kuurne. Dit in het kader van de nationale voorleesweek. In de KUBOX in Kuurne wordt op deze dagen een XXL kleuterklas nagebouwd. Alle hoeken uit de kleuterklas maar in het groot. Om het leesplezier en het voorleesplezier aan te wakkeren wordt in elke hoek een activiteit aangeboden vertrekkend vanuit een boek. Aan de hand van een verhaal gaan de kinderen aan de slag in de knutselhoek, autohoek, kookhoek, STEM hoek,... Elk dagdeel verwelkomen we ongeveer een 100-tal kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar die van deze activiteiten komen proeven. Na het onthaal toneeltje gaan alle kinderen vrij aan de slag in de verschillende hoeken. Vorig schooljaar organiseerden we het kinderboekenfestival voor alle leerlingen van het lager in CC het spoor, dit jaar zijn de kleuters aan de beurt. De organisatie is in handen van alle zorgcoördinatoren en zorgleerkrachten uit deze respectievelijk 6 scholen.


Voor de redactie  : Bernard Decock - bron  : Ilse Holvoet


Geplaatst op 13.11.2018

Fototentoonstelling Struikelblokken in centrale bibliotheek

Van 3 december 2018 t.e.m. 30 januari 2019 gaat in de centrale bibliotheek van Kortrijk de fototentoonstelling ‘over struikelblokken’ door.
Waar lopen mensen zoal tegenaan? Hoe kunnen struikelblokken worden overwonnen?
Vaak onzichtbare struikelblokken werden op camera vastgelegd.
Maak ook kennis met de hulpmiddelen en aangepaste collecties voor mensen met een beperking, anderstaligen,…
Wij voorzien ook audiobeschrijving bij de foto’s die eveneens in braille en grootletterdruk  ter beschikking is.
 Meer info  : www.overstruikelblokken.be
Een initiatief van de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap Kortrijk i.s.m. de openbare bibliotheek Kortrijk. Onze activiteit kadert binnen de ‘internationale dag van personen met een handicap.’
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :   Koen Amerlynck -  Namens de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap Kortrijk

Geplaatst op 13.11.2018

Militariabeurs in Kortrijk Xpo

Op Zondag 11 november kon men in Kortrijk Xpo de militaria beurs  met antiquiteiten  met uniformen ,helmen,medailes, posters , Memorabilia,geneutraliseerde en geschiedkundige wapens, boeken ,vintage matriaal enz aankopen en dit in een organisatie van Dipro Events. De standhouders kwamen  uit Engeland ,Polen , Frankrijk , Duitsland  en Nederland .
Op 2 december gaat in Gent de 13 de  international arms and militaria fair  door van 9 tot 16 u in hall 2 van Flanders Expo
 Voor booking   kan men zichinschrijven  bij Dipro Events F. De Manstraat 8 in 2600 Berchem of via e-mail info@dipro.be

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 12.11.2018

Vlaanderen maakt speelplaatsen avontuurlijker

De Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Sven Gatz (Jeugd) bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast willen ze zo de speelplaatsen van scholen voor sport en spel openstellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.
Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz: ‘Sport- en speelterreinen van scholen worden nog al te vaak onderbenut. Na een aanbeveling vanuit de jeugdwerksector rond gedeeld ruimtegebruik maken we met dit initiatief verder werk van het Open School-concept. We stimuleren scholen om hun speelplaatsen kwaliteitsvoller en bewegingsvriendelijker te maken, waardoor kinderen en jongeren er graag vertoeven en geprikkeld worden om te bewegen. Bovenal willen we erop inzetten dat de speelplaatsen ná de schooluren ook gebruikt kunnen worden door het jeugdwerk, dat er zo veel nieuwe speelruimtes bij kan krijgen.’
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Als we in Vlaanderen een echte sport- en beweegcultuur willen, moeten we kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren en momenten prikkelen om te bewegen. Een origineel ingerichte omgeving, die goesting geeft om te bewegen, is daar een handig middeltje voor. Zo maken we van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen echte toffe actieve speelplekken die aanzetten om te sporten en te bewegen.”
Alle scholen in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en universiteiten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) zullen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 15.000 euro. Die middelen kunnen worden besteed om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect, … .
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Scholen in Vlaanderen hebben een enorm patrimonium en vaak ook ruime speelplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren zich uitleven en ravotten. Die ruimte willen we vergroenen en openstellen voor buurtbewoners en verenigingen. Zo zorgen we ervoor dat bestaande infrastructuur opgewaardeerd wordt en multifunctioneel gebruikt kan worden. Een win-win dus, voor de kinderen en de scholen, maar ook voor de buurt. Ook voor de schoolsportinfrastructuur doen we dat al.”
De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 22 februari 2019 en zullen onder meer worden beoordeeld op de bewegingsvriendelijkheid, het gedeelde of open karakter, de kwaliteit van het projectplan en de inspraak van gebruikers, het lokale bestuur, leerkrachten ouders en leerlingen. Uiterlijk op 10 mei beslist de Vlaamse Regering welke projecten een subsidie zullen ontvangen.
In december en januari zullen de projectpartners onder coördinatie van De Ambrassade - expert in het delen van ruimte voor kinderen, jongeren en hun organisaties – en MOEV infosessies geven aan geïnteresseerde onderwijsinstellingen. Deze vinden plaats in drie scholen die zelf al investeerden in bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen (De Sterrespits in Gent, Mikado in Antwerpen en Paridaens in Leuven).
Op deze website vinden scholen alle  info over de projectoproep, en daarnaast ook een schat aan tips en inspiratie om concreet aan de slag te gaan: https://www.moev.be/projecten/projectoproep-schoolspeelplaatsen
Scholen die graag verdere ondersteuning wensen kunnen terecht bij MOEV
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron : Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz at Kabinet Gatz
 

Geplaatst op 10.11.2018

DRUKKERIJ JOVANDENBULCKE GAAT MET PUNTGAAF NIEUWE TOEKOMST TEGEMOET

Drukkerij JoVandenbulcke uitKortrijkwordtPuntgaaf.
Denieuwe naamkomternietalleen doordesamenwerkingmetJohanVercruysse,maar
staatooksymboolvooreen nieuwtoekomstprojectdatnogeen stapjeverderwilgaan in
vernieuwend en kwalitatiefhoogstaand drukwerk.

Drukkerij VandenbulckeuitKortrijkwerdin1959opgestartdoorAdriaan Vandenbulcke.
In1994nam zoonJosamenmetzijnechtgenoteAnneVerfailliede zaak over. Doorheen de
jarengroeidededrukkerij uittoteengevestigdewaardeinregioKortrijk metkwalitatief
drukwerk vooreenheleruimeklantenportefeuille.

NuzijnJo en Annesamen metJohanVercruysseklaarvooreennieuwhoofdstuk.
Johanheeftjaren kennis in de grafische sectoropdetellerstaanbij ondermeerDrukkerij
Vercruysse,Drukkerij MoeyaertenCaptainsofPrinting.

Joen Johanhebbeneenjarenlangeervaring,eenpassievoorpuntgaafdrukwerkeneen
oprechte betrokkenheidvoorklant,opdrachten maatschappij,datisimmerswathenbindt.

Deafgelopenmaandenschrevenzesameneennieuwtoekomstverhaal.
Nu houdenzesamen “Puntgaaf” boven dedoopvont.

Met Puntgaaf willen ze een eigenplekinnemenindedrukmarkt.
Defundamentenvanhoogstaandedrukkwaliteit,eenverregaandeserviceeneen
persoonlijkeaanpakblijvenuiteraardovereind.Aandiefundamentenwordtnietgeraakt.
Alleen wil Puntgaafnogeenstapjeverdergaan.Door metorigineel, creatiefen verrassend
drukwerkvoordedagtekomen,door vernieuwende druktechnieken te gaan toepassen en
oplossingenaantereikenvoorvaakcomplexevragen van klanten.

Voor de klanten verandert er niets,tenzij eennieuwBTW-nummer.
Maar dat Puntgaafklaarstaatvooreennieuwebloeiendetoekomstwaarinzedrukgrenzen
verleggenzonderaanhungekendekwaliteitinteboeten,magheelduidelijkzijn.

Meer info vindt u op www.puntgaaf.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Jo Vandenbulcke
 

Geplaatst op 10.11.2018

Verkeersacties rond inbraakgevoelige woonwijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede Vroege duisternis vergroot risico op inbraak

Op woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 voerde de Politiezone Vlas op 5 verschillende
locaties zowel verkeerscontroles als anti-inbraakacties uit:

. wijk Rodenburg in Marke

. wijk Lange Munte in Kortrijk

. wijk Wolvendreef in Kortrijk

. wijk ’t Rode Paard in Bellegem

. wijk Bellegem Bos

Deze verkeersacties, waarbij bestuurders en voertuigen grondig gecontroleerd worden, hebben
zowel een preventief als ontradend karakter en zijn gericht tegen woning- en voertuiginbraken en
(grens)criminaliteit in het algemeen.

Het tijdstip in het jaar is bewust gekozen omdat de vroege duisternis niet zelden zorgt voor meer
rondtrekkende daders, die zowel namiddag- als vooravondinbraken proberen te plegen. De
controles gebeurden dan ook net op die tijdstippen.

 

Wijk volledig afsluiten en bewoners informeren

Alle toegangswegen van en naar deze wijken werden bemand door een controlepost van de politie.
In de wijk zelf namen de gemeenschapswachten het preventieve luik voor hun rekening. Zij brachten
alle inwoners op de hoogte van het opzet van de controleactie.

Tegelijkertijd screende de politie met het ANPR-voertuig de nummerplaten van de voertuigen op
de drukke invalswegen Doorniksesteenweg en Torkonjestraat/Moeskroensesteenweg.

 
Belangrijkste resultaten van de actie

. 353 voertuigen, bestuurders en inzittenden werden gecontroleerd
. 1 illegaal persoon werd aangetroffen
. 1 bestuurder had softdrugs op zak
. 1 bestuurder had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs 3 uur inleveren
. 2 voertuigen stonden verkeer en gevaarlijk geparkeerd
. 1 bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen
 
Sociale controle helpt enorm

Politiezone Vlas: “Wij willen tonen dat de politie 24u/24u alert is, ook rond inbraakgevoelige
invalswegen en woonwijken. De inwoners spelen ook cruciale rol. Door zelf de nodige sociale
controle te doen in de eigen buurt, kunnen verdachte zaken snel gemeld worden en kunnen criminele
feiten voorkomen worden, zoals vorige week in Rollegem/Aalbeke”.

“We vragen aan de bewoners om zelf extra alert te zijn en steeds de politie te alarmeren via het
nummer 101 bij het zien van verdachte personen en voertuigen. Je belt beter een keer te veel dan te
weinig. “

Uit de vele positieve reacties van bewoners bleek dat deze acties zeer op prijs gesteld worden. De
komende weken en maanden staan nog meer dergelijke controleacties gepland.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijkePolitiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

 

 

Geplaatst op 10.11.2018
3730 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 374