Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Infrastructuurwerken bedrijven- en dienstenzone Lobeek te Wielsbeke gestart

In Wielsbeke zijn op mandag 19 maart de infrastructuurwerken gestart voor een nieuwe bedrijven- en dienstenzone tuseen de N382 en de Lobeekstraat gestart.

Burgemeester Jan Stevens, schepen Rik Buyse en directeur Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) hebben maandagnamiddag het startschot gegeven voor de ontwikkeling van 8 hectare extra ruimte om te ondernemen. De ruimte is bestemd voor kantoren, diensten en op handel gerichte kleinschalige bedrijvigheid. De percelen zijn maximum 3000 m2 groot met als troef de zichtlocaties langs de Expresweg N382. voor de uitbouw van commerciële activiteiten.

De nieuwe bedrijven- en dienstenzone zal een geleidelijke overgang vormen tussen de zone voor grootschalige bedrijven ten zuiden van de N382 en de woonkern van Wielsbeke. Gelet op de nabijheid van de woonkern, krijgt het terrein een open en groen karakter. In combinatie met een kwalitatieve architectuur van de bedrijfsgebouwen, zal er zo een prettige werkomgeving ontstaan, die een aantrekkelijke toegangspoort tot de gemeente Wielsbeke vormt.

Het volledige gebied wordt toegankelijk gemaakt via één centrale aansluiting op de Lobeekstraat. Het gedeelte van de Lobeekstraat tussen Spaanderstraat en Stationsstraat wordt volledig heraangelegd, waarbij de toegangsweg naar de bedrijven- en dienstenzone voorrang krijgt op het verkeer uit de Lobeekstraat.

In het gebied worden 2 assen voorzien: een straat evenwijdig met de N382 en een straat parralel met de lobeekstraat. Er komt een volledig gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het regenwater zoveel mogelijk via open grachten wordt afgevoerd naar een collectief waterbufferbekken, dat centraal in de zone wordt aangelegd. Voor fieters en voetgangers worden er doorsteken gerealiseerd naar de omliggende woonstraten, evenals een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in de Lobeekstraat.
De infrastructuurwerken zouden zonder onvoorziene omstandigheden tegen het bouwverlof moeten kunnen afgewerkt zijn.

Op het terrein is er ook ruimte voor ondersteunende faciliteiten en voorzieningen voor bedrijven en werknemers zoals bv. gemeenschappelijke vergaderaccommodaties, horeca, kinderopvang, …
Daarnaast worden bijkomend ook 2 nieuwe handelszaken toegelaten.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 20.03.2018

Prijsuitreiking verkeerquiz “Fietstoerisme in Harmonie”

De verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” is dit jaar aan haar achtste editie toe. “Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is het jaarlijkse opzet om het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair, leefbaar en harmonieus te houden.” Aldus gouverneur Decaluwé

Respect voor de verkeersregels, correct uitgeruste fietsen en veilige fietspaden zijn de voornaamste pijlers van de campagne.
Voor het vijfde jaar op rij kan deze campagne rekenen op de samenwerking met de organisatoren van de fietsbeurs Velofollies. Op de beurs organiseert de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen jaarlijks haar verkeersquiz.
Gisteren vond de prijsuitreiking plaats van de verkeerquiz in de ambtswoning van de gouverneur, in aanwezigheid van de peter van de campagne, Eric Leman, drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Curd Neyrinck van VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen en korpschef PZ RIHO.
Er waren 2187 deelnemers aan de quiz waarvan er 99 deelnemers de 5 vragen juist hadden. De winnaar van de racefiets werd Sleeuwaert Danny uit Merelbeke.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 20.03.2018

Nieuwe sluis Harelbeke in gebruik

Sedert maandagmiddag 19 maart 2018 kunnen schepen gebruik maken van de nieuwe sluis op de Leie te Harelbeke. De sluis heeft een lengte van 230 meter, een breedte van 12,5 meter en een diepte van 4,7 meter. De sluis is dubbel zolang als de oude sluis en is geschikt voor duwvaartkonvooien met een lengte tot 190 meter.

Als de tijdelijke sluis wordt afgebroken, worden de sluisdeuren gebruikt als middendeuren voor de nieuwe sluis zodat kleinere schepen sneller kunnen worden geschut.
De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine – Schelde Vlaanderen. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, maar ook meer grotere schepen. De oude sluis in Harelbeke was hiervoor te klein en moest dus vervangen worden door een grotere sluis.
“We hebben fors geïnvesteerd in een nieuwe sluis die dubbel zo groot is als de oude”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Zo maken we de Leie klaar voor grotere schepen en de binnenvaart aantrekkelijker voor meer bedrijven. Elke vracht die we naar de waterweg halen, halen we ook weg van de overvolle wegen.”

Energiezuinige stuw
Naast de nieuwe sluis wordt een ook een nieuwe stuw gebouwd. Die komt op de plaats waar de tijdelijke sluis was.De nieuwe dubbele stuw wordt uitgerust met turbines die energie opwekken. De volledige installatie zal dus 100% energieneutraal zijn. Eens de stuw in werking wordt de tijdelijke stuw afgebroken.

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug
Naast de bouw van de nieuwe sluis en een energieneutrale stuw, staan nog heel wat aanpassingen op het programma. Het Moleneiland wordt heringericht met een vispassage en er komt ook een draaibrug voor fietsers en voetgangers. De intake van de Banmolens zal ervoor zorgen dat de Leie weer tot aan de Banmolens stroomt.
Parallel met de Leiewerken loopt het stadsvernieuwingsproject h^aqua. Op het programma staan ondermeer de heraanleg van wegen en jaagpaden langs de oevers, de herinrichting van het Marktplein en vele andere stads- en woonontwikkelingen op beide Leieoevers.

Geschenk
De Vlaamse Waterweg overhandigde een geschenkmand met streekproducten aan de eerste 2 schepen die de nieuwe sluis in Harelbeke binnenvaarden.
 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 20.03.2018

Ieper investeert in onderhoud graven met lokaal historisch belang

Een stedelijke commissie werkt sinds 2011 aan een beter behoud en beheer van een aantal graven die van lokaal historisch belang zijn. Het resultaat daarvan is een lijst met een aantal lokaal beschermde grafmonumenten. De commissie legde de lijst in 2015 aan de gemeenteraad voor.

“Voorwaarde voor een beschermde status is een verlopen concessie en een cultuurhistorische waarde”, zegt schepen Jef Verschoore. “De esthetische of kunstzinnige waarde, de funeraire symboliek en de uniciteit zijn doorslaggevend.  Het is een lijst van graven met zeldzame eigenschappen wat betreft historiek of typologie.”
Voor de stedelijke hoofdbegraafplaats bestaat de beschermingslijst uit 35 graven, voor alle begraafplaatsen in de deelgemeenten komen er in totaal nog eens 15 graven bij. “Omdat Boezinge, Sint-Jan, Zillebeke, Hollebeke en Voormezele tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front lagen en volledig werden vernield, zijn er op de begraafplaatsen van die deelgemeenten geen oude graven bewaard gebleven”

Het gaat om conservatie: behouden wat er is, dus geen restauratie, er worden geen verdwenen elementen terug toegevoegd. De aannemer zorgt samen met de groendienst en technische dienst voor het herstellen van breuken, het vastzetten van losse stukken, rechtzetten van verschoven onderdelen, verwijderen van begroeiing, om de grafmonumenten te kunnen bewaren voor de toekomst. Er komt ook een aanduiding van de lokale bescherming bij de graven.

De Ieperse stedelijke begraafplaats werd aangelegd in 1791 en is wellicht de vierde oudste van Vlaanderen. De meeste oude begraafplaatsen kregen een typische aanleg met een centrale oprijlaan die leidde naar een calvarie of hoog kruis. In Ieper is dat zelfs een bescheiden calvariebergje. Langs de centrale laan en rond de halve calvarie kwamen de belangrijkste (tevens de grootste) grafmonumenten. In Ieper werd rondom en aan de achterzijde van het kruis een voorzichtige poging gedaan tot een asemetrische landschapsstijl en de begraafplaats doet daar ook enigzins ‘Engels’ aan met dicht opeen liggende grafstenen en weinig structuur binnen de percelen.
Doordat de stedelijke begraafplaats tijdens de Eerste Wereldoorlog van geen militair belang was, hebben nogal wat grafstenen de de Eerste Wereldoorlog overleefd. In zekere zin is het nog een stukje vooroorlogs Ieper.
Het oudste grafteken in Ieper dateert allicht van 1827 en is dat van de vaak geportreteerde graaf Durutte die generaal was in het leger van Napoleon en onder de Slag bij Waterlo streed. Er zijn heel wat graven uit de periode 1845-1870 die ware pareltjes zijn van neoclassicistische, romantische of neogotische beeldhouwkunst. Nagenoeg het hele gama aan funeraire symboliek is vertegenwoordigd: afgebroken zuilen, takkenkruisen, urnen, obelisken, …

Enkele lokaal beschermde graven zijn van ondermeer
– graf rené de Florisone († 1888): uitzonderlijk mooi graf dat WOI overleefde, met duidelijke oorlogsschade aan de oostzijde
– grafkapel de Stuers: neogotische grafkapel met talrijke architecturale details typisch voor notabele families in de 19de eeuw. In Ieper is het de de enige grafkapel van dit type.
– familiegraf Pierre Bouquet († 1897): intact neogotisch grafmonument met kruis
– graf Albert Lapierre († 1910 in Leopoldville, Congo): niet alleen het beeldhouwwerk van een treurende vrouw maar ook het opschrift verwijst naar de ‘ontdekking’ en kolonisering van Congo in die periode
– graf Alphonse Vandenpeereboom († 1884): een zeer mooi graf met arduinen greppel, talrijke neobarokke elementen en vele architecturale details.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 20.03.2018

Conserven & Spaghettislag bij Total Dirk Duyck

Dirk Duyck organiseert op zaterdag 10 , 17 & 24 maart  voor zijn klanten  een   conservenslag
en op zaterdag 21 , 24  april en 5 mei  een spaghettislag  ,
gratis voor alle klanten   bij één tankbeurt .


Total BVBA Dirk Duyck kies je niet toevallig !!!

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : BVBA Dirk Duyck

Geplaatst op 21.02.2018

Paas - Avondmarkt in kortrijk

De Paas- Avondmarkt  gaat door op zaterdag 7 april vanaf  18 u tot 22 u  , rond de paasfoor van de Grote Markt tot aan het Casinoplein en tot aan het Schouwburgplein alsook de Leiestraat , Doornikstraat en Watertraat. Meer info  : www.vlaamsemearkten.be    / 0478 912 930
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Jan Meersman

Geplaatst op 20.03.2018

Kortrijkse paasfoor met de beste kermisattracties

18 dagen lang, van donderdag 29 maart tot en met zondag 15 april, kan je proeven van de unieke sfeer van de Kortrijkse Paasfoor.
Ieder jaar wordt de binnenstad van Kortrijk tweeëneenhalve week lang bezet door een grote kermis, de Paasfoor, met meer dan 100 attracties verspreid over de talrijke pleinen en straten van het centrum. en er zijn ook tal van toffe bijkomende animaties zoals bv. het vuurwerk op de openingsdag en nog veel meer! De bekende attracties voor waaghalzen zoals de XXL, waar je aan een snelheid van 100 km per uur op een hoogte van 50 meter wordt rondgeslingerd, zijn een vaste waarde maar ook de familieattracties zoals de spooktrein, de polyp, de glijbaan en een wilde achtbaan zijn opnieuw van de partij.
Uren amusement verzekerd. De Paasfoor 2018 biedt ook van alles om te smullen en smikkelen: oliebollen, pannenkoeken, beignets, wafels, frietjes, worsten, droogvis tot escargots, ... 
 
Dit grote feest vond haar oorsprong al in de middeleeuwen, toen jaarlijks rond Pasen een grote jaarmarkt plaatsvond. De Paasfoor is al ettelijke malen van locatie verhuisd, om nu de diverse pleinen van de binnenstad te bezetten. Het evenement begint traditioneel op Witte Donderdag, met een groot vuurwerk.

De beste kermisattracties van België met garantie dankzij het deelnemingshandvest

We weten dat het belangrijk is voor families om te genieten van bepaalde garanties bij het bezoeken van een kermisattractie, zowel wat veiligheid als wat prijzen betreft. Kermis-feest.be is daarin absoluut trendzetter door een deelnemingshandvest te laten ondertekenen aan iedere kermiseigenaar die op de website staat van kermis-feest.be.
Iedere attractie die op een Belgische kermis staat en terug te vinden is in deze lijst, werd dan ook persoonlijk bezocht door kermis-feest.be. Om in de lijst met attracties te komen, moet de kermiseigenaar dan ook een deelnemingshandvest ondertekenen en respecteren, waarin verplichtingen zijn opgenomen wat betreft de kwaliteit naar het groot publiek toe.

De vier grote punten die de kermiseigenaar moet respecteren

Respect van de klant, de partners, de tarieven en de uitbating, dat zijn de vier grote punten die de eigenaars van kermisattracties moeten respecteren :
  1. Een klantgerichte service : de foorkramers engageren zich de klant tevreden te stellen door een respectvolle handelswijze aan te houden : respect van de openingsuren, een nette en goed onderhouden kermisattractie, …
  2. Een juiste en transparante prijs : onze foorkramers engageren zich om de prijzen en diensten duidelijk aan te geven, en de kortingsdagen en andere promoties te respecteren.
  3. Hygiënische- en veiligheidsnormen : de foorkramers zetten alles aan het werk wat de staat van hun attractie betreft. Zij garanderen dus een onberispelijke hygiëne en een betrouwbaarheid aangaande de technische installaties.
  4. Wettelijke verplichtingen : de foorkramers die op kermis-feest.be zijn ingeschreven zijn BTW-plichtig en in orde wat betreft verzekering.

Geniet van alle voordelen van kermis-feest.be !

 

Dankzij dit kwaliteitshandvest, kan kermis-feest.be je een kwaliteitsvolle catering en vermaak verzekeren. Je kunt dus heerlijk genieten van een fijne dag op de kermis met familie, vrienden of met je lief; een dag vol verrassingen, heerlijkheden en sensaties, zonder negatieve punten !

Openingsuren kortrijkse paasfoor

De foorkramen zijn open van Witte Donderdag 29 maart tot en met zondag 15 april 2018:
  • op Witte donderdag van 15 tot 24 uur (openingsdag)
  • op weekdagen van 16 tot 22 uur
  • op vrijdag van 15 tot 24 uur (Goede Vrijdag vanaf 16.30 uur)
  • op zaterdag van 14 tot 1 uur
  • op zondag van 14 tot 24 uur
  • op Paasmaandag van 14 tot 23 uur
Voor de redactie en fotografie Bernard Decock  -  Bron  : Economie kortrijk - Dienst Markten en Foren /  Filip Decock
 
 

 

Geplaatst op 20.03.2018

Namen CD&V lijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 Waregem bekend

Zondagvoormiddag werd in Waregem op een “Lente” ontbijt van CD&V de volledige lijst met de namen van de CD&V kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018  in aanwezigheid van minister van Onderwijs Hilde Crevits.
Het was reeds bekend dat huidig burgemeester Kurt Vanryckeghem opnieuw lijsstrekker zou worden van de CD&V lijst. Lijstduwer wordt Joost Kerckhove, huidig schepen van OCMW, sociale zaken, senioren, sociale economie.
De verdere invulling van de lijst ziet er als volgt uit:
2. Maria Polfliet
3. Rik Soens
4. Jo Neirynck
5. Kristof Chanterie
6. Pietro lacopucci
7. Kathleen Ravelingen
8. Philip Himpe
9. Sharka Dewaele
10. Margot Desmet (nieuw – jongere)
11. Bart Kindt
12. Henri Destoop
13. Kim Deplacke (nieuw)
14. Nele Callebert
15. Nele Coussement
16. Jan Degraeve (nieuw)
17. Bruno Lahousse
18. Valerie Maebe (nieuw)
19. Koen Delie
20. Veronique Amez
21. Marie-Paule Buyck
22. Anneke Vanheusden (nieuw)
23. Sven Goethals (nieuw – jongere)
24. Cindy Vanhoutte (nieuw)
25. Elise Deprez (nieuw – jongere)
26. Jochem Debrandt (nieuw – jongere)
27. Marie-Charlotte Schurmans (nieuw – jongere)
28- Simon Vansteenkiste (nieuw – jongere)
29. Line Nys (nieuw)
30. Marc Vercruysse
31. Jules Godefroid
32. Hilde Dewever
33. Joost Kerckhove

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 18.03.2018

Europees stoomweekend in Wes-Vlaanderen

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 lanceerde de Europese Federatie voor Industrieel Erfgoed (EFAITH) een campagne om het industrieel erfgoed beter bekend te maken bij het publiek, en om overheden en verantwoordelijken aan te zetten om dit erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten.
Op 17 en 18 maart werd de nadruk gelegd op stoom en werden er in Vlaanderen maar liefst tien stoomsites voor het publiek opengesteld.  In West-Vlaanderen kon men op vier plaatsen kennis maken met stoom-erfgoed. Op zaterdag 17 maart kon men terecht bij de firma Vyncke Clean Energy in Harelbeke
 
Opgericht in 1912 als bedrijf (smidse) die stoomketels leverde aan en onderhield voor de vlasnijverheid, groeide het uit tot een wereldspeler inzake verwerking van biomassa voor energieproductie. Het heeft veel aandacht voor de geschiedenis en het erfgoed van zijn sector, en verzamelde en bewaarde een unieke collectie stoommachines, -turbines en -ketels.
 
Nadien, kon men de unieke Phoenix-stoommachine in de vroegere vlasroterij Sabbe  bezoeken.  Van deze Gentse constructeur zijn thans maar twee machine in de wereld meer bekend, deze in Kuurne en één in Nederland. De site werd recent aangekocht door de gemeente in samenwerking met de intercommunale Leiedal, en zal op termijn gerestaureerd en ontsloten worden.
 
Op zondagnamiddag 18 maart konden liefhebbers de grote tandem-compound-stoommachine en het machinehuis van de vroegere Molens De Wulf in Brugge bezoeken. Alhoewel de maalderij tot sociale woningen omgevormd werd, bleven zowel het machinehuis en de stoommachine bewaard. Het is een uitzonderlijke site aan de rand van de Brugse binnenstad.
 
In de feestzaal van de Hellegathoeve in Zerkegem (Jabbeke) verwacht met geen draaiende stoommachine. Toch staat ze er. Deze kon eveneens op zondag bezocht worden.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 18.03.2018
2955 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 296