Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930
Eind redactie / webmaster : Benne Vanden Broucke - 0485 92 32 12 -bennevdb@bennevdb.be

Young people meets classical music

Jowest jongerenorkest onder leiding van Dirk Lievens geeft op zaterdag 24 september een voorstelling in de St-Rochuskerk te Blankenberge. Aanvang van het evenement om 19u30.

Geplaatst op 24.08.2016

Dansen maakt u gelukkig!...

Start nu met Salsa!
Verfrissende cocktails ... Zwoele ritmes, verleidelijke dansbewegingen... ook zitten kijken vanuit uw terrasstoel naar de party op uw favoriete vakantiestek?
Zorg dat jij de volgende keer heerser van de dansvloer bent!
Dat kan! Start nu met Salsa!
Vanaf dinsdag 27 september start er in OC Aalbeke (Kortrijk) een nieuwe cursus.
Dan is Lazaro Noriega uit Havana (Cuba) terug in het land. Reeds meer dan 20 jaar biedt deze Cubaanse topchoreograaf lessen in het Kortrijkse aan, ten voordele van 11.11.11.
Salsa is één van de mooiste dansen die er zijn en brengt u steeds in een vakantiesfeertje. Reeds honderden cursisten hebben de Salsa bij ons aangeleerd en hopelijk ben jij de volgende die "de pas waagt"...
Salsa is ook gezond voor lijf en leden. Tijdens het dansen maak je endorfine aan, die zorgt voor een gevoel van geluk. Je traint je uithoudingsvermogen en snelheid. Het is een oefening van uw concentratie en geheugen. Salsadansers verbranden evenveel kilocalorieën als een wandelaar, fietser of zwemmer. En naast een betere bloeddruk en sterkere botten zorgt het, volgens Onderzoekers van de University of Sydney, zelfs voor een bevredigender sexleven...
Dus waarom nog wachten?
Reserveer nu via oc.marke@kortrijk.be (056 24 08 22). Er zijn lessen voor beginners (19u.), niveau 1 (20u.), gevorderden (21u.). Een danspartner is gewenst, doch zeker niet verplicht.
8 opeenvolgende dinsdagen vanaf 27 september, met uitzondering van 1 november. De lessen gaan allen door in het OC Aalbeke met uitzondering van de laatste les die doorgaat in onze thuisbasis: OC Marke. Kostprijs: € 70 of € 60 indien -26j. Betaling na 1ste les, dus die krijg je al GRATIS.
Na de lessenreeks proberen we maandelijks oefenlessen te houden, maar dan wel zonder Lazaro.
Dansplezier verzekerd en dit ten voordele van een goed doel! 

Hans Vanhecke

Geplaatst op 24.08.2016

Reactie Stad Kortrijk op berichtgeving rond waterkwaliteit Neerbeek

De waterkwaliteit van de waterlopen op Kortrijks grondgebied is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo investeert Stad Kortrijk systematisch, samen met Vlaanderen, in de verbetering van de waterkwaliteit. Recente voorbeelden zijn de investeringen in de kwaliteit van het water van de Markebeek en de Heulebeek. Ook voor de Neerbeek lopen er investeringsprogramma’s. De vaststelling van Natuurpunt dat dit één van de slechtste waterlopen is in Vlaanderen op vlak van waterkwaliteit, geeft aan dat we hier blijvend werk van moeten maken. Wevelgem en Kortrijk doen dit dan ook in nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid.
Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn: “De vaststelling van Natuurpunt dat de Neerbeek, die van Wevelgem naar Bissegem loopt, zowat de slechtste waterkwaliteit heeft van alle waterlopen in Vlaanderen, is confronterend en bevestigt alleen maar dat we moeten blijven inzetten op waterzuivering. Samen met de Vlaamse overheid investeren we nu reeds in waterzuivering op het grondgebied van deelgemeente Bissegem om hieraan te verhelpen. Op dit moment loopt er een investeringsproject van Aquafin om het afvalwater van ongeveer 800 inwoners uit Wevelgem en Bissegem langs het afrittencomplex van de R8, ter hoogte van afrit Bissegem, aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Harelbeke. Om die reden werd recent nog de Meensesteenweg (N8) gedurende een tweetal maanden afgesloten.”
Schepen van Openbare Werken Axel Weydts: ”In Bissegem zijn er drie lozingspunten op de Neerbeek: Rietput, Neerbeekstraat en wijk Zonnekesstraat-Koffiehoekstraat. Voor de Rietput en Neerbeekstraat diende de stad al een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Eénmaal deze werken zijn uitgevoerd, staat de aanpak van de wijk Zonnekesstraat op de planning. Naar aanleiding van deze cijfers zullen we opnieuw overleg plegen met het gemeentebestuur van Wevelgem, waar de Neerbeek ontspringt. 

Seel Seynhaeve / dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 24.08.2016

Buikdanslessen voor beginners in Harelbeke

Vanaf 24 september 2016 organiseert de Harelbeekse vereniging Raqs Sharqi in samenwerking met Oriental Dancing buikdanslessen voor beginners op zaterdagvoormiddag om 10u in CC Het Spoor in Harelbeke. Buikdansen is een leuke, ontspannende, gezonde en stijlvolle hobby voor vrouwen van alle leeftijden. Voor meer info: raqs.sharqi.harelbeke@hotmail.com of bij lesgeefster Aïcha: info@oriental-dancing.be. / 0479 462 431

Geplaatst op 24.08.2016

Commercieel centrum vernieuwt verder met residentie Zidelinge

Burgemeester Patrick De Klerck, bevoegd voor Stedenbouw: ”De vernieuwing van onze stad zet zich verder. Ook in het binnenstedelijk commercieel centrum zijn een aantal belangrijke beeldbepalende dossiers goedgekeurd. Nu heeft het college van burgemeester en schepenen recent ook het dossier residentie De Zidelinge (de afbraak van het café De Garnaalvanger ter hoogte van de Vanderstichelenstraat en het aanpalende gebouw) goedgekeurd.” Het gaat enerzijds om de sloop van twee bestaande gebouwen en anderzijds de oprichting van een nieuwe meergezinswoning op de hoek van de Smedenstraat met de Vanderstichelenstraat. De bestaande bebouwing betreft een hotel op de hoek met daarnaast een kleine meergezinswoning. Beide gebouwen hebben drie bouwlagen. Het hoekgebouw is voorzien van een plat dak terwijl het naastliggend te slopen gebouw een hellend dak heeft. Na sloop wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd bestaande uit vier bouwlagen met een hellend dak. Nagenoeg de gehele gelijkvloerse verdieping wordt ingericht met zes garages (vier in de Smedenstraat en twee in de Vanderstichelenstraat) en een aantal private en gemeenschappelijke bergingen. De toegang naar de hoger liggende appartementen is voorzien in de Smedenstraat. Per verdieping worden twee appartementen voorzien, elk met twee slaapkamers. Onder het dakvolume worden ook twee duplexappartementen voorzien met op het hoogste niveau een extra slaapkamer. De gevel wordt voorzien in donkergrijs metselwerk. Per niveau komen brede uitbouwen als combinatie van gesloten loggia’s met open terrassen. Deze gevel- en dakuitbouwen worden uitgevoerd in een witte kleur. Door gebruik te maken van specifieke gevelmaterialen waarbij een duidelijk contrast wordt gecreëerd tussen enerzijds de massieve gevelvolumes en anderzijds de gevel- en dakuitbouwen, krijgt het gebouw een zekere eigenheid en identiteit waardoor deze herkenbaar zal zijn binnen zijn ruimtelijke omgeving. Alle appartementen werden ondertussen verkocht.
Meer info :Burgemeester Patrick De Klerck - patrick.de.klerck@blankenberge.be – 050 636 400 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 24.08.2016

Overzicht wegenwerken vanaf 22 augustus

In de loop van deze week gaan een aantal wegenwerken van start.
Axel Weydts, schepen: "We kiezen ervoor om deze werken nog in augustus uit te voeren. Zo creëren we minder hinder bij de terugkeer naar school. In augustus is er minder verkeer op onze wegen dan in september."
Hierbij een overzicht: Gullegemsesteenweg: herstel rijweg en markeren fietssuggestiestroken Van 22 tot 26 augustus zijn er herstelingswerken aan de rijweg in de Gullegemsesteenweg tussen het kruipunt De Kreun en de Hoogweg. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in de werfzone. Omleggingen: Alle zwaar verkeer : via R8 Verkeer met herkomst Kortrijk en bestemming Gullegem: Heulsestraat – Bissegemsestraat – Vlaswaagplein – Gullegemsesteenweg Verkeer met herkomst Gullegem en bestemming Kortrijk: Oude Iepersestraat (Gullegem) – Oude Ieperseweg – Zuidstraat – Heulsestraat – Bissegemsestraat – Zwingelaarsstraat – Meensesteenweg – kruispunt De Kreun Kuurnsesteenweg: markeren fietssuggestie- en parkeerstroken Op 22 en 23 augustus laat de stad fietssuggestie- en parkeerstroken aanbrengen in de Kuunsesteenweg. Op 22 augustus enkel zeer plaatselijke hinder. Op 23 augustus zal er wel hinder zijn en wordt de rijweg afgesloten voor het verkeer. De werken verlopen gefaseerd: Eerst wordt het deel van de Kuurnsesteenweg tussen de Brugsesteenweg en de Kon. Leopold III-laan afgesloten en aansluitend het gedeelte tussen de R8 en de Kon. Leopold III- laan. Groeningelaan: herstellingswerken rijweg Vanaf 22 augustus zijn er herstellingswerken aan de rijbaan van de Groeningelaan ter hoogte van de Veemarkt. Tijdens deze werken is de Groeningelaan niet meer bereikbaar vanuit de Veemarkt. De werken zijn klaar tegen de start van het nieuwe schooljaar. Het verkeer met herkomst Veemarkt en bestemming Groeningelaan (incl. parking) wordt omgeleid via de Wandelingstraat – Veldstraat – Leeuw van Vlaanderenlaan. Luingnestraat: herstellingswerken rijweg Van 22 tot 31 augustus zijn er herstellingswerken aan de rijweg in de Luingnestraat tussen de Piro-Lannoystraat en de Kruisboomstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Er is een plaatselijke omlegging voorzien. Condédreef: sonderingen Watergroep Van 24 tot 28 augustus voert de Watergroep proefsonderingen uit in de Condédreef tussen de Aalbeeksesteenweg en de Beverlaai. In dit gedeelte van de straat wordt éénrichtsverkeer ingevoerd. Het verkeer met herkomst Condédreef en bestemming Aalbeeksesteenweg wordt omgeleid via Beverlaai – Sint Sebastiaanslaan – Mgr. de Haernelaan. Kon. Albertstraat: herstellingswerken rijweg Van 23 tot 26 augustus zijn er herstellingswerken aan de rijweg in de Koning Albertstraat tussen het het Casinoplein/Jan Palfijnstraat en het Stationsplein. Hierdoor is de Koning Albertstraat onderbroken. Omleiding:
verkeer met herkomst Louis Robbeplein via Casinoplein - Conservatoriumplein – Tolstraat – Stationsplein verkeer met herkomst Stationsplein via Stationsstraat – Jan Palfijnstraat 

Bron : Seel Seynaeve, Dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 24.08.2016

Nieuwe dienstregeling bij de NMBS – oude wijn in nieuwe zakken

Indien sommigen denken dat de nieuwe dienstregeling bij de NMBS een vernieuwing in de denkpistes van het spoorbeleid inhoudt: niets is minder waard!
Tot op heden bestaan namelijk minstens drie dienstregelingen los van elkaar:
• dienstregeling van het treinstel;
• dienstregeling van de treinbestuurder;
• dienstregeling van de treinbegeleider.
Wanneer de treindienst verstoord vormen deze drie dienstregelingen de basis van een complete chaos: ofwel heeft men geen treinstel, ofwel geen treinbestuurder, ofwel geen treinbegeleider. Daarbij dient men ook rekening te houden met de houding van sommige personeelsleden bij verstoring van de treindienst: zo vlug mogelijk wegwezen!!
Jaren geleden werd het idee geopperd om de dienstregeling van treinstel, treinbestuurder en treinbegeleider samen te laten lopen.
Dit past echter niet in de algemene politiek van de NMBS: creatie van een volledig organigram (met uiteraard de erbij horende directiefuncties) voor wat betreft de dienstregeling van het treinstel, idem voor wat betreft de dienstregeling van de treinbestuurder en … - wat dacht je? – nog eens een aparte opzet voor wat betreft de dienstregeling van de treinbegeleider.
De logica is anders: indien men een treinstel voorziet van treinbestuurder en treinbegeleider en men laat deze 3 componenten gezamenlijk 8 à 9 uur een aantal treinen verzekeren, met als klap op de vuurpijl: de diensten van het personeel zoveel als mogelijk laten beëindigen daar waar ze begonnen (meestal de standplaats van het treinpersoneel, tevens standplaats van treinmaterieel) dan kan men in geval van verstoring van het treinverkeer zonder de minste problemen een basistreindienst in stand houden. Indien het treinpersoneel daarenboven zou eindigen in de standplaats, dan kan men een aantal losse (en derhalve onproductieve) ritten uitschakelen.
Men dient ervan uit te gaan dat het treinpersoneel gedurende zijn prestatie maximaal treinprestaties dient te verzekeren (waarbij de dienstregeling zo weinig mogelijk dode – lees: onproductieve – tijden omvat). Hierbij dient het klaarmaken en het beëindigen van het treinstel bij voorkeur uitgevoerd door gespecialiseerd “stationspersoneel” waardoor vermeden wordt dat treinpersoneel te lang opgehouden wordt in de vertrek- of de aankomststations van het treinstel.
Nadenken bij de NMBS doet wellicht pijn. Rationaliseren is er taboe. Liever houdt men onproductieve werkmethodes in stand die eerder overtollige en onproductieve tewerkstelling in stand houden. Zij die wel durven nadenken worden door het establishment vlug geïsoleerd.
De meeste leidinggevenden bij de NMBS werken immers niet voor het bedrijf maar voor vakbond, partij en last but not least: voor zichzelf.

Auteur :.Anoniem

Geplaatst op 24.08.2016

Fietsinfrastructuur in Kuurnsesteenweg

De Kuurnsesteenweg ligt op een stedelijke fietsroute tussen Kortrijk en Kuurne. Per dag passeren er gemiddeld 395 fietsers maar er is geen fietsinfrastructuur aanwezig. Tijdens Kortrijk Spreekt op Toer van februari ’15 in de wijk Pius X kwam de vraag naar veilige en comfortabele fietsinfrastructuur in de Kuurnsesteenweg. De stad Kortrijk laat vanaf 22 augustus fietssuggestiestroken aanbrengen. Er is onvoldoende ruimte in de straat om fietspaden aan te leggen. Fietspaden hebben wettelijke afmetingen en je mag er niet over rijden. De stad opteert daarom voor fietssuggestiestroken langs beide zijden van de straat. Hierbij wordt de plaats van de fietser aangeduid met een okergele markering. Als automobilist moet je op de suggestiestrook achter de fietser blijven. Als de suggestiestrook vrij is mag je ze wel gebruiken. Ter hoogte van de kruispunten komen er rode fietspadmarkeringen. In de huidige situatie mag er vrij geparkeerd in de Kuurnsesteenweg. Door de aanleg van de fietssuggestiestroken blijft er minder ruimte over en moet er een kant gekozen worden om te parkeren. Er werd gekozen om het parkeren telkens te organiseren langs de kant waar het meeste parkeerplaatsen over blijven. Om de nieuwe parkeersituatie te verduidelijken brengt de stad markeringen aan. Op 22 augustus enkel zeer plaatselijke hinder. Op 23 augustus zal er wel hinder zijn en wordt de rijweg afgesloten voor het verkeer. De werken verlopen gefaseerd: Eerst wordt het deel van de Kuurnsesteenweg tussen de Brugsesteenweg en de Kon. Leopold III-laan afgesloten en aansluitend het gedeelte tussen de R8 en de Kon. Leopold III- laan. Timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.
Axel Weydts, schepen: "Door in te gaan op deze expliciete vraag van Kortrijk Spreekt op Toer, realiseren we terug een veilig stukje fietstraject. Helaas is de Kuurnsesteenweg te smal om fietspaden aan te leggen, maar met deze brede fietssuggestiestroken geven we de vele fietsers op dit traject wel een duidelijke plek op de weg. Ook de kruispunten worden veel veiliger met de duidelijke rode markeringen die de aanwezigheid van fietsers aantonen."
Meer info:Axel Weydts, schepen van Openbare Werken, Jeroen Vanhoorne, projectleider, 056 27 83 35 / Seel Seynaeve dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 24.08.2016

Vaste Vuist Lauwe zoekt gymnastiektalent via testlessen

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe is op zoek naar nieuw aanstormend talent in de gymnastiek. Daarom organiseert de grootste club van de Gymfederatie proeflessen waarop coördinatie, durf, kracht en lenigheid getest worden. Afhankelijk van de resultaten, wordt beslist in welke lesgroep het kind volgend schooljaar kan starten.
Sportgroep Vaste Vuist Lauwe is op zoek naar meisjes en jongens geboren in 2010 en 2011. De testlessen gaan door in de turnzaal van sporthal Ter Leie, Hospitaalstraat te Lauwe. Dit op zaterdag 3 september 2016 van 11u-12u. Graag vooraf inschrijven via shanadezwarte@hotmail.com of peterbecquart@gymfed.be met vermelding van volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Info: 0476/99.23.67. 

Dries Defossez

Geplaatst op 24.08.2016
1323 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 133