Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Basisschool Het Bollebos huldigt zijn sportievelingen

Vandaag, maandag 24 juni vond de sporthuldiging plaats van de sportiefste leerlingen van iedere klas. Dit zijn de leerlingen die per klas het meeste sportstempels hebben behaald. Ze verdienen een sportstempel door deel te nemen aan de activiteit en een extra stempel wanneer ze een podiumplaats behalen. Ook de sportiefste klas, het vijfde leerjaar werd in de bloemetjes gezet.

De medailles en bekers werden dit jaar uitgedeeld door wielrenner Sep Vanmarcke en Schepen van Onderwijs Anja Desmet.

 

FVW / Bron: 

Basisschool Het Bollebos 

Geplaatst op 24.06.2019

60 jaar Heksenstoet zet de boel op stelten

Beselare maakt zich op voor de 46ste editie van de Heksenstoet Beselareop zondag 28 juli 2019. 
In 1959 trokken de inwoners van de toenmalige Zonnebekestraat in stoet naar het gemeentehuis van Beselare voor de doop van de meesteresse van alle toveressen, Sefa Bubbels. Die stratenkermis groeide uit tot de Heksenstoet. Na 60 jaar blijft deze folkloristische stoet één van de levendigste en aantrekkelijkste van het land. Een stoet waar de hele Beselaarse bevolking aan meewerkt en die nog steeds het grote publiek weet te lokken én te charmeren.

De stoet opent met de uitbeelding van de geschiedenis van het Markizaat Beselare. In een tweede deel komt de heks in het sprookje aan bod: Sneeuwwitje, Hansje en Grietje die belaagd worden door… de heks.

Hoofdbrok blijft de uitbeelding van de heks zoals we haar uit plaatselijke legenden en folklore kennen. Meele Crotte, Calle Bletters, Leeme Caduul, Fyte Kwik en uiteraard Sefa Bubbels zijn de namen van enkele heksen, die in het gezelschap van spoken en duivels in diverse gedaantes door Beselare trekken. Soms in lugubere, maar vooral in volkse en komische taferelen wordt de hekserij in beeld gebracht.

Maar ook in Beselare kunnen de heksen hun straf niet ontlopen. Dat wordt in de heksenveroordeling uitgebeeld. Het heksengevang, gruwelijke folteringen, de “Vierschaere” en de brandstapel vormen het sluitstuk van deze heel levendige stoet.

Kortom, de Heksenstoet is een folkloristische optocht vol volkse taferelen en humor waarbij 1100 figuranten voor een meer dan boeiend kijkstuk zorgen.

De stoet zelf
geen plakkaatdragers meer
Geen plakkaatdragers meer in de 46ste Heksenstoet. De verschillende onderdelen van de stoet, zoals de heks onze glorie, heksen van heinde en ver en zo meer, worden aangekondigd door heksen die letterlijk op stelten en uitgerust met een megafoon-toeter zorgen voor de kenbaarheid van de aankomende taferelen.

Ook geen plakkaten meer bij de schildknapen. De verschillende schilden van de vier heerlijkheden van Beselare worden door ruiters geschowd. Een paar wildemannen die op het schild staan afgebeeld komen tot leven en hebben dit jaar de eer en het genoegen om het gemeenteschild te dragen.

Het Markizaat doorheen zijn bestaansperiode
Het Markizaat krijgt ook een update. De geschiedenis van het Marikzaat werd in een tijdslijn gegoten van vroege middeleeuwen tot de barok periode. Daarnaast wordt het uitgebreid met een een aantal vendelzwaaiers en een grote groep Beselaarse boogschutters. De schutters zijn altijd van groot belang geweest voor het Markizaat. Van bij hun ontstaan in 1428 tot zelfs in 1734 wanneer ze het huwelijk van de markies met een kleurrijke optocht vereerden.

Aan het onderdeel heks in het sprookje verandert weinig, al blijft Cruella Devil met haar Dalmatiërs dit jaar thuis.

Nieuw tafereel Gilles De Valkeneer
Tal van veranderingen zullen wel te vinden zijn bij 'DE HEKS ONZE GLORIE'

In de jaren 1600 leefde er in Beselare een heer, die de kennis en de gave had om heksenbezweringen ongedaan te maken. Gilles De valkeneer was zijn naam. Gilles De Valkeneer was zich maar al te bewust van die gave en vroeg dan ook heel veel geld aan de boeren en betoverde mensen om bijvoorbeeld de betoverde karn weer operationeel te maken. Maar wie ook graag het geld zag waren de meisjes van lichte zeden. En moet nu net lukken dat ook Gilles De Valckeneer graag die meisjes van lichte zeden zag. Het vele geld die hij verdiende gaf hij dan ook gretig uit aan hen, waardoor hij tot op zijn vel werd uitgekleed. En eens Gilles er bij liep in zijn adamskostuum, dan komen de heksen op de proppen. Enerzijds om wraak te nemen omdat hij hun heksenbezweringen ongedaan had gemaakt, anderszijds omdat (en vele weten dit niet) ze uitermate geïnteresseerd zijn in het .......fallussymbool. Een naakte man als Gilles De Valkeneer is dan maar een al te makkelijke prooi.

De witte wijven krijgen nieuwe wagen.
Het stopt echter niet daarbij. De dansende witte wijven worden dit jaar vervangen door Witte wijven op een nieuwe extra wagen. Een wagen die nog volop in opbouw is. De bestaande wagen waarbij een witte heks op de bok rijdt, blijft behouden, doch ze wordt achternagezeten door vliegende witte wijven.

Nieuwe kledij voor de bezemdanseresjes
De trots van Beselare die wat heel wat Beselaarse harten weet te beroeren,zijn uiteraard de bezemdansersjes. Jaarlijk hebben ze de opdracht om de hoofdheks Sefa Bubbels met een prachtige dans te omringen. Dit jaar worden de bezemdanserjes letterlijk in een nieuw kleedje gestopt. De eigen naaiploeg heeft zich dan ook uit de naad gewerkt om die nieuwe outfits klaar te stomen en worden een prachtig juweeltje. Een kleed die de bezemdansersjes alle eer aan doet.

Dansgroep Tros danst voor het goede weer.
De dansgroep TROS verhuist naar een remedie voor 't goe were. Een zonnedans moet de weergoden alleen maar gunstig gezind maken. Ook ons bezoek aan de arme Klaren in Oostende moet hierbij helpen.

Spectaculaire nieuwe wagen
Bij de heksenparlé wordt echter de piece de resistance van dit jaar voorgesteld.
Een tweede nieuwe wagen komt er bij het duivels tafereel : Tussen 12 en 1 zijn alle heksen en duivels te been. De wagen werd tot op de bodem afgebroken en totaal opnieuw opgebouwd. De mannen en vrouwen van de groep wagens en recreatieve, zijn al anderhalf jaar bezig met een nieuwe wagen. En het wordt de mooiste, grootste wagen die met een enorme detailzucht is opgebouwd. We houden de nieuwe wagen dan ook graag tot de heksenstoet geheim, want het wordt een echt kijkstuk.

Praktisch:
• Toegangsprijs: € 6 (incl. programmaboekje) kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
• Start stoet: 15.30 uur. Vanaf 13.00 uur is er straatanimatie. Na de stoet zijn er doorlopend optredens.
• Diverse gratis parkings buiten de omloop: volg de omleidings- en parkeerroute.
• Vermijd de drukte en de file en kom met de fiets naar de heksenstoet. 
• Tribunekaarten: te koop bij dienst toerisme (051/77.04.41 –toerisme@zonnebeke.be) - € 18 – incl. programmaboekje en toegangsprijs.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.06.2019

Opening woonzorgcentrum Ter Beke

Vorig jaar werd na de eerste fase het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe officieel geopend. Alle bewoners konden toen een nieuwe kamer betrekken. Na de officiële opening op 26 mei 2018 waar we Minister-President Bourgeois mochten ontvangen werd in mei en juni het gedeelte van het oude woonzorgcentrum Ter Beke gesloopt en werd de tweede fase aangevat.

Deze fase is samen met de omgevingswerken rond Ter Beke en het lokaal dienstencentrum De Spie afgerond. 
Op 17 juni 2019 kunnen alle bewoners de gloednieuwe leefruimtes in gebruik nemen. In deze prachtige zalen met een uitzicht over de markplaats van Geluwe zal de werking ten volle kunnen opgestart worden. Bewoners zullen op hun eigen afdeling kunnen blijven om zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds in de leefruimte te eten en dit onder toezicht van het zorgpersoneel.
Ook de animatie-activiteiten zullen georganiseerd worden op de afdeling. Uiteraard blijft onze prachtige cafetaria en polyvalente zaal ‘Den Trimard’ ook nog ter beschikking voor gezamenlijke activiteiten. Zo blijven bewoners van verschillende afdeling met elkaar in contact. Dankzij onze vrijwilligers kunnen bewoners en bezoekers op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag terecht in onze cafetaria.
Het personeel is volop bezig met de verhuis van de verpleeglokalen naar hun gloednieuwe bureel. Dit biedt dan ook de mogelijkheid om in de gang van de kamers ook zithoekjes te creëren met een aanpalend terras.

Naast de leefruimtes wordt ook het onthaal op de gelijkvloerse verdieping helemaal ingericht. Zo krijgt de onthaalbediende een centrale plaats in de inkom en is ze op die manier nog meer het aanspreekpunt in Ter Beke. De gezellige inkom biedt ook plaats aan een kapsalon waar onze bewoners graag zullen vertoeven. 
De burelen voor directie, sociale dienst en diensthoofd onderhoud bevinden zich ook rond de inkom.

De tuin rond de site is aangelegd waardoor de oude beuk nu volledig tot zijn recht komt. De tuin bestaat zowel uit verharding waardoor bewoners en rolwagens perfect een wandeling kunnen maken, als in groene zones waar planten en bloemen al helemaal tot hun recht komen. In de tuin werd ook een petanque veld aangelegd waar zowel de gebruikers van De Spie als de bewoners van Ter Beke gebruik kunnen van maken.

Om het einde van de werken te vieren, organiseerde het Woon- en Zorgbedrijf Wervik een barbecue voor alle personeelsleden van het woonzorgcentrum Ter Beke en het lokaal dienstencentrum De Spie als dank voor hun blijvende inzet gedurende de periode van de werken.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.06.2019

Veurne ondertekent charter Gezonde Gemeente 2019-2024

Op 19 juni vond in het stadhuis van Brugge de eerste jaarlijkse Preventietop plaats. De schepenen van gezondheid van 20 lokale besturen uit de regio Brugge-Oostende-Veurne tekenden present en wisselden ervaringen uit over hoe ze een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving bij hun burgers kunnen brengen. Ze spraken vol overtuiging hun keuze uit om van hun gemeente een Gezonde Gemeente te maken.

Door het charter te ondertekenen, maakt ook Veurne een statement: stuk voor stuk wil de stad haar inwoners maximale kansen bieden op een goede gezondheid en levenskwaliteit. Veurne was al een Gezonde Gemeente in de vorige legislatuur en zet haar engagement verder.

Een Gezonde Gemeente engageert zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 verder werk te maken om iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen te bieden en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat, veiligheid, enzovoort.

Veurne is al een tijdje bezig met preventieve initiatieven. Zo was de stad de trekker voor het project Bewegen Op Verwijzing. Er wordt ingezet op valpreventie met een bewegingsaanbod op maat van ouderen, zoals tai-chi, turnen, Dinsdag Dansdag, sporteldagen, zitturnen en zityoga. Er is de Zilverwijzer, die mensen vanaf 60 jaar mentaal ondersteunt. Dit najaar komt er een voordracht rond Geestelijke Gezondheid, er zijn preventieve voordrachten over dikkedarmkanker, prostaatkanker en Veurne organiseert de Gezonde Week met aangepaste voeding.

De uitdaging voor de toekomst is HIAP, Health In All Policies. De stad wil dat het gezondheidsthema ook verweven raakt in de andere beleidsdomeinen. Concreet betekent dit dat er een gezondheidsvisie moet bestaan en dit op alle domeinen, zoals ruimtelijke ordening. Een voorbeeld is het rookvrij maken van openbare ruimtes.

Logo coacht
Logo Brugge-Oostende staat klaar met informatie en inspiratie en coacht de stad naar een lokaal preventief gezondheidsbeleid Gezonde Gemeente en dit steeds op maat. Veurne werkt samen met het Logo aan meer bewegen, meer gezonde voeding, meer veerkracht, meer kankers voorkomen of vroegtijdig opsporen, gamen met mate, minder tabak en alcohol, gezond ouder worden, gezonde publieke ruimte …

Gezonde Gemeente is een initiatief van de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut Gezond Leven en met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), met de steun van de Vlaamse overheid.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.06.2019

Hoeve-Volksfeest, Vlaanderen Feest St.-Denijs-Zwevegem

Op zondag 7 juli 2019 is iedereen van harte welkom op het 34ste Hoeve Volksfeest van Landelijke Gilde en KVLV Sint-Denijs in de loodsen Goemaere, Marquettenstraat 1 Sint-Denijs-Zwevegem

10.00u : eucharistieviering in de St. Dionysiuskerk in Sint-Denijs gevolgd door tractorwijding aan de kerk
11.00u : aperitief 
13.00u : gegrilde beenhesp met groentenkrans en krieltjes + dessert
Volwassenen : 18 euro (vvk : 16 €)
Kinderen : 12 euro (vvk : 11 €)

Vanaf 14.30u : bier/limonade-fietsen, wedstrijd per twee
+ gymkana met gators : wedstrijd op de weide

Om 17.00u : tombola met waardevolle prijzen, o.a. een dagreis op 11 juli en ballonvaart voor 2 personen.

Doorlopend : 2 springkastelen voor de kinderen.

Info en/of inschrijving bij de bestuursleden
of telefonisch : tel. 0478 26 52 81 (Ivan Vandendriessche) of 0494.58 23 33 (Nathalie Bourgois).

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.06.2019

Op zoek naar ‘Wardje, de geit’

Op de persconferentie van de Heksenstoet in Beselare verschenen plots 'De Pluchen Ezels' . Ze hadden een videoboodschap mee en deden regisseur Jo Lottegier een brief voorlezen.
“Tot op heden is er nog steeds geen spoor van de verdwenen geit Wardje, de talloze sporen die in ons geliefde dorp Beselare opdoken hebben helaas nergens toe geleid, vandaar dat we de hulp inroepen van de bevolking.” Aldus De Pluchen Ezels.

Door professor AgarAgar werd de boodschap bezorgd dat men de komende weken samen op zoek kan gaan naar Wardje, de geit. Er wordt de komende weken een heuse zoektocht op poten gezet om dit verloren schaap terug te vinden. Deze zoektocht zal de deelnemers leiden langs verschillende plaatsen in Beselare en omstreken, en zal hen telkens een stapje dichter bij Warje brengen. Hiervoor kan men een deelnemingsformulier afhalen bij de handelszaken in Beselare.

Tijdens de zoektocht kunnen deelnemers mogelijks ook het noorden kwijt raken, vandaar dat men ook extra tips kan verkrijgen door bepaalde opdrachten uit te voeren, nl. een foto bij het heksenmonument te Beselare:
- 1ste tip: foto met autoflyer Heksenstoet aan 
- 2e tip: foto met heksenhoed
- 3e tip: foto met bezem
- 4de tip: foto in heksentenue
Deze foto's dienen op de fb pagina van 'De Pluchen Ezels' geplaatst te worden, indien deze goedgekeurd worden, ontvangen de deelnemers een privé bericht.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.06.2019

Op 1 juli opent het waterpretpark Bellewaerde Aquapark de deuren

Bellewaerde Aquapark is een spetterend avontuur voor jong en oud. Samen met de kids glijd je van de ene waterattractie naar de andere en kom je tot rust in een natuurlijke oase van groen.

Op waterpret staat geen leeftijd, en dus valt er bij Bellewaerde Aquapark voor iedereen wel iets te beleven. Wat voor een avonturier je ook bent Bellewaerde Aquapark heeft altijd een attractie die bij je past. Zoals de Aquaventure, een unieke familieglijbaan die je met het hele gezin beleeft, of Splash Clash, een raceglijbaan waarin je om het snelst naar beneden glijdt. En dan is er ook nog de Jungle Expedition, die je meevoert doorheen het hele park en je onderweg de meest exotische vissen laat zien.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.06.2019

Nçightswimming op woensdag 26 juni

Op woensdag 26 juni 2019 kan je in het sportcentrum Hernieuwenburg inGemeente Wielsbeke terecht voor wat afkoeling in het openluchtzwembad tijdens de eerste 'nightswimming' van 2019. Het openluchtbad is dan geopend van 22.00 tot 01.00.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.06.2019

Schitterende sportshow voor jongeren met een beperking bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Op zondag 23 juni 2019 organiseerde Sportgroep Vaste Vuist Lauwe de 6de editie van de G-sportshow. Sportgroep Vaste Vuist wil sport aanbieden voor IEDEREEN. Vandaar het succes van gymnastiek en minivoetbal voor kinderen en jongeren met mentale of licht motorische beperking. 

 

Een 40-tal jongeren met een beperking presenteerden HUN gymshow. Volgend seizoen start de club ook met G-dans voor jongeren en volwassenen.
Het initiatief kent succes want ieder weekend geven 40 kinderen en jongeren met een beperking het beste van zichzelf op de sportvloer. Wat is nu zo speciaal aan de G-sportwerking van Vaste Vuist ? De opbouw van de lessen, een team gemotiveerde en geschoolde lesgevers, maar ook de aanwezigheid van een extra begeleider die kinderen naar het toilet begeleidt of helpt waar nodig, het kunnen gebruik maken van een prachtige infrastructuur, het kunnen sporten in een veilig en rustig kader en dit volgens hun eigen niveau.
Het turnen voor kinderen met een beperking (G-gym) is een project van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed) dat in samenwerking met Sport Vlaanderen en Paranthee het gymnastiekaanbod voor sporters met een handicap wil uitbreiden en kwalitatief verbeteren. “Momenteel zijn er een 10 tal gymclubs in West-Vlaanderen, die actief meewerken aan dit project. Sportgroep Vaste Vuist Lauwe telt daarvan de grootste groep jongeren met een beperking.”, zegt voorzitter Dries Defossez.

 

“Voor die kinderen is dat eigenlijk een uurtje amusement”, zegt Dries. “Alle oefeningen zijn aangepast aan het individuele kunnen. We werken met diverse groepjes volgens hun eigen capaciteit. Uiteraard vragen de lessen van de diverse trainers een degelijke voorbereiding, maar je krijgt er ook veel dankbaarheid voor terug. De kinderen ontmoeten hier elkaar ook eens op een andere manier dan ze op school gewoon zijn”, besluit Dries Defossez.

En vanaf 1 september breidt het G-aanbod binnen sportgroep Vaste Vuist Lauwe nog uit. Na de discplines G-gym en G-minivoetbal start de club met G-dans, zowel voor jongeren als volwassenen (2 groepen). Kinderen, jongeren en volwassenen die graag bewegen op muziek zijn welkom in onze 2 nieuwe G-dansgroepen. Kinderen tot 14 jaar kunnen dansen op vrijdag van 17u30 tot 18u30. De jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen kunnen dansen op vrijdag van 19u30 tot 20u30. De 3 G-groepen zijn perfect combineerbaar: G-dans op vrijdag, G-gym op zaterdag en G-voetbal op zondag.
De G-sportgroep bestaat uit 40 vrolijke vrienden en gymnasten die sterk gemotiveerd zijn om hun eigen show te brengen. In deze groep zijn alle kinderen gelijk, beperking of niet! En het is net dat, dat hen dan weer zo speciaal maakt. Voorzitter Dries Defossez: “ Zoals A. Schopenhauer (Duits filosoof) het ooit zei: “Alle beperking maakt gelukkig”.

 

FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 24.06.2019
4531 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 454