Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Resultaten van de gerichte snelheidscontroles tijdens de coronamaatregelen

 
Vorige week kondigde de PZ Vlas via haar sociale media aan dat er tijdens de coronamaatregelen toch gerichte snelheidscontroles zouden komen. De politie stelt zelf vast en krijgt ook meldingen dat een kleine minderheid van de bestuurders zich jammer genoeg niet aan de snelheidsbeperkingen houdt.

Resultaten van de controles van donderdag 19 maart 2020
 
Pottelberg in Kortrijk (max. 50 km/u)
93 van de 492 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 18,9% (topsnelheid was 139 km/u)
 
Weggevoerdenlaan in Kortrijk  (max. 50 km/u) 
27 van de 187 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 14,4% (topsnelheid was 92 km/u)
 
Brugsesteenweg in Kuurne (max. 50 km/u)
110 van de 473 gecontroleerde voertuigen reden te snel = 23,2% (topsnelheid 92 km/u)
 

Rijksweg in Lendelede (max. 70 km/u) 
60 van de 442 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 13,5% (topsnelheid 124 km/u)
 

“In de aanpak van deze coronacrisis stelt de PZ Vlas alles in het werk om zoveel mogelijk politiemensen in te zetten voor enerzijds de basispolitiezorg ten dienste van haar inwoners en anderzijds voor controles op het naleven van de opgelegde maatregelen. Niettemin zullen gerichte snelheidscontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede verder ingepland moeten worden zodat het duidelijk blijft dat snelheidsduivels geen misbruik kunnen maken van het rustig verkeer.
Maar daarnaast wil de PZ Vlas ook graag alle inwoners bedanken voor hun verantwoordelijkheidszin door het strikt naleven van de coronamaatregelen.”
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  :  Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 

Geplaatst op 22.03.2020

TRIAGECENTRUM ALS BUFFER VOOR ZIEKENHUIS EN HUISARTSEN

Vanaf vrijdag 20 maart 2020 wordt het zwembad ’t Badhuis operationeel als triagecentrum. Dit op aanraden en in overleg met de huisartsenkring, het ziekenhuis en W13 (vereniging van OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen). Het triagecentrum moet in geval van nood de druk op ons ziekenhuis en de huisartsenpraktijken die door de uitbraak van het coronavirus kan ontstaan, enigszins beperken.
Concreet is het de bedoeling dat mensen die mogelijks besmet zijn met het coronavirus, na telefonisch contact met en op advies van hun huisarts, op afspraak doorverwezen worden naar het triagecentrum. Het centrum is ingericht voor mensen uit Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Wevelgem en Marke.
 Deze manier van werken moet voorkomen dat de zorg verstrekt in de ziekenhuizen en via de huisartsen niet overbelast wordt en/of voor extra besmettingen zorgt wegens te veel mensen te dicht bij elkaar.
Bovendien is het zwembad hiervoor een prima uitvalsbasis: tijdelijk zijn er gescheiden artsenruimtes geïnstalleerd die indien nodig (lees na contact met een mogelijks besmet persoon) snel en makkelijk volledig ontsmet kunnen worden. De artsen ter plekke bekijken de ernst van de symptomen van de doorverwezen patiënten en verwijzen op hun beurt indien nodig door naar het ziekenhuis.
 Stad Menen vraagt  met aandrang dat de mensen niet op eigen houtje naar het triagecentrum komen, maar steeds eerst contact opnemen met hun huisarts. Die maakt voor hen indien nodig een afspraak met het centrum.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron :   Bjorn Grouwet - Bjorn Grouwet - STAD & OCMW MENEN 

Geplaatst op 20.03.2020

GROTE AFFICHECAMPAGNE MOET KWETSBARE MENSEN HELPEN

De Stad Menen organiseert tijdens de gedeeltelijke lockdown naar aanleiding van het coronavirus een buurtversterkend initiatief. Begin volgende week krijgen ALLE inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem in plaats van het stadsmagazine een affiche in de brievenbus.
 
Die affiche wil kwetsbare mensen  in stad Menen  detecteren, identificeren én hulp bieden. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk inwoners de affiche invullen en uithangen: wie hulp nodig heeft, vult de rode kant van de affiche in en hangt die zijde uit, wie de groene kant uithangt, wil hulp bieden. De mensen kunnen op de affiche ook aangeven waarvoor ze hulp nodig hebben (rode kant) of waarmee ze willen helpen (groene kant): boodschappen doen, naar de post gaan, naar de apotheek gaan, de hond uit laten, een luisterend oor...
 
 Stad Menen moedigen iedereen aan deze affiche te gebruiken ( zie front montage  ) : zo kunnen mensen uit eenzelfde buurt makkelijk zien wie hulp nodig heeft en waarmee.
 
Op de affiche vragen ze ook dat wie hulp nodig heeft sowieso contact opneemt met de Dienst Thuis- en Ouderenzorg van de Stad Menen op 056 527 262. Vrijwilligers vragen we te willen registreren via https://www.menen.be/formulieren/registratie-vrijwilligers.
Zo kan  vanuit deze  diensten centraal een goed zicht op wie wat nodig heeft, wie waar kan helpen én kunnen ze  waar nodig bijsturen.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Bjorn Grouwet - Dienst Communicatie  - STAD & OCMW MENEN 

Geplaatst op 20.03.2020

Wevelgem pakt vanaf maandag uit met sociale noodlijn - In Wevelgem zorgen ze voor elkaar

In crisisperiodes zoals deze merken we nog meer dan anders dat we wonen in een Warm Wevelgem. We zien dat heel veel mensen zorgen voor elkaar. En dat is ook heel belangrijk. Vanaf maandag pakken we uit met een sociale noodlijn. Inwoners die zich wat eenzaam voelen, nood hebben aan een babbel of zelf geen boodschappen kunnen doen, kunnen bellen op het nummer 056 43 55 06. Onze medewerkers zijn beschikbaar en zoeken een oplossing. Hulp- en zorgvragen worden er in alle vertrouwelijkheid behandeld. Wij zijn telefonisch bereikbaar op weekdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (let op: vrijdagnamiddag van 13 tot 15 uur). Tijdens het weekend zijn onze telefoons niet bemand.
 
In Wevelgem  verspreiden ze  op  zaterdag  21 en zondag 22 maart  ook een bewonersbrief in de 16 000 bussen in de  gemeente. De brief wordt gebust door gemeentepersoneel en vrijwilligers met wie ze  al lang samenwerken. In de brief lijsten ze  nog eens  de algemene info over deze  dienstverlening in deze periode van crisis, waar je informatie vindt, en welke voorschriften op vlak van hygiëne je best in acht neemt om de verspreiding van corona tegen te gaan.  Ze vertellen in deze  brief ook over de  Sociale noodlijn. Deze situatie is voor iedereen heel uitzonderlijk en niet aangenaam.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Communicatie Gemeente Wevelgem 


  

Geplaatst op 20.03.2020

HARELBEKE LANCEERT ‘HARELBEKE HELPT’ VOOR HULP TIJDENS CORONACRISIS

De federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, hebben een enorme impact op het leven van veel mensen. Vooral oudere mensen of mensen met een zwakke gezondheid hebben vaak hulp nodig. Daarom lanceert stad Harelbeke in samenwerking met Give A Day een digitaal centraal platform waar prangende hulpvragen en vrijwilligers elkaar kunnen vinden.
 
“Het coronavirus heeft een invloed op iedereen, maar vooral op de kwetsbaren in de samenleving. Met dit platform willen we solidariteit tonen en zo veel mogelijk mensen in Harelbeke hulp bieden.”, zegt burgemeester Alain Top. Het platform zal zowel vragen van mensen in nood als vrijwillige dienstverlening bekend maken, waardoor vraag en aanbod elkaar daar kunnen vinden.
Het gaat over kleine klusjes zoals naar de winkel of apotheek gaan, telefoneren of brieven schrijven naar oudere personen in het rusthuis, de hond uitlaten een maaltijd leveren…
 
Het platform www.impactdays.be/harelbekehelpt bundelt alle vragen. Heb je hulp nodig?  of ben je een vrijwilliger? Surf naar www.impactdays.be/harelbekehelpt, bel naar 056 733 311 of mail naar info@harelbeke.be en vertel ons hoe jij hulp kan gebruiken of iemand anders kan helpen. Daarna gaan stadsmedewerkers aan de slag om de juiste vrijwilliger met de juiste nood te koppelen.
 

Voor de redactie  : Bernaard Decock / Bron  : Mieke Decabooter - Departement Communicatie 

Geplaatst op 20.03.2020

962.000 euro voor 3 nieuwe mobipunten in Diksmuide, Ieper en Veurne

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits investeert 962.000 euro uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de realisatie van 3 mobipunten in Diksmuide, Ieper en Veurne in West-Vlaanderen. Mobipunten zijn plaatsen waar verschillende vervoersmogelijkheden worden aangeboden, meestal in de buurt van een station. Het doel is om tot meer duurzame verplaatsingen te komen.
Om de mobiliteit in Vlaanderen te verbeteren en duurzame verplaatsingen te promoten, stimuleert Vlaanderen steden en gemeenten om mobipunten te realiseren. Een mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan verschillende vervoersmogelijkheden zoals openbaar vervoer, deelauto’s deelfietsen of ook diensten zoals laadpalen, een ophaalpunt voor pakjes of een fietsenherstelplaats. Mobipunten liggen meestal in de omgeving van een station wat de overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden gemakkelijker maakt.
Vorig jaar werd een oproep gelanceerd om projecten in te dienen. Voor West-Vlaanderen werden er nu 3 projecten in Diksmuide, Ieper en Veurne goedgekeurd. Vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt er 962.000 euro geïnvesteerd.
In Diksmuide (680.700 euro) is het de bedoeling om het openbaar domein van de stationssite en de buurt om te vormen tot een volwaardig mobipunt met ruimte voorzieningen. Dat geldt ook voor Ieper (173.860 euro) waar de voormalige goederenkoer van het station wordt heraangelegd met ruimte voor parking, een fietsherstelpunt en een automaat waar je pakjes kan afhalen of versturen. In Veurne (107.746 euro) wordt het bestaande mobipunt versterkt met onder andere autodeelmogelijkheden, een oplaadpunt en fietsenstallingen.
Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Via een mobipunt wordt de overstap naar verschillende vervoersmogelijkheden beter mogelijk gemaakt. Het uiteindelijke doel is om mensen ertoe aan te zetten om meer gebruik te maken van meer duurzame transportmiddelen zoals openbaar vervoer, deelauto’s of deelfietsen. Het is belangrijk dat er verschillende projecten in de Westhoek worden gesteund. Daar zijn er vaak minder alternatieven voor de eigen auto, wat tot vervoersarmoede leidt.”  
 
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Hilde  Crevits

 

Geplaatst op 20.03.2020

Opnieuw meer bedrijfswagens, maar 18 % combineert auto met fiets of openbaar vervoer

De auto blijft veruit het populairste vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer van West-Vlaamse werknemers uit de private sector. In 79,2 % van de woon-werkverplaatsingen is de auto betrokken. 66,5 % rijdt zelfs altijd met de auto naar het werk. En ook het percentage West-Vlaamse werknemers met een bedrijfswagen stijgt opnieuw. Maar ook in West-Vlaanderen blijft de combinatie van transportmodi terrein winnen. En het is vooral met de fiets dat de auto wordt gecombineerd: 11,9 % doet dat. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de vijfde jaarlijkse Mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener ACERTA.
Andere opvallende conclusies uit de Mobiliteitsbarometer:
 

  • Voor verplaatsingen naar het werk blijft de West-Vlaamse werknemer uit de private sector vooral kiezen voor de auto: 66,5 % gaat altijd met de auto naar het werk.
  • Kende de bedrijfswagen in 2018 nog een stagnering, dan waren er in 2019 weer net iets meer West-Vlaamse bedienden met een wagen van het werk, nl. 17,8 % vs. 16,5 %
  • Werknemers kiezen algemeen vaker voor een gecombineerde mobiliteitsoplossing, van vooral de auto met een ander vervoermiddel, het vaakst de fiets: 11,9 % van de West-Vlamingen wisselt tussen auto en fiets voor de verplaatsing tussen woon- en werkplaats.
  • Het percentage West-Vlamingen dat exclusief voor de fiets kiest, bedroeg in 2019 15,6 %; 13,4 % ging in 2019 weliswaar niet altijd, maar toch geregeld ook fietsend naar het werk.
  • Het openbaar vervoer in West-Vlaanderen bereikte in 2019 slechts 4,3 % regelmatige gebruikers, dat is de helft van het nationale gemiddelde.
  • In 2019 was de gemiddelde afstand die de West-Vlaamse werknemer aflegt tussen woonplaats en job 19 km, maar jaar na jaar komen daar enkele meters bij. 

 Figuur 1: evolutie woon-werkverkeer 2019 versus 2018 West-Vlaanderen – combinaties inbegrepen
 
Auto populairst, zo’n 12 % combineert met de fiets

De auto blijft in West-Vlaanderen het populairste vervoermiddel in de verplaatsing tussen thuis en werk. Het percentage dat minstens voor een deel van de rit de wagen gebruikte of geregeld de wagen gebruikte voor de verplaatsing woon-werkplaats in 2019 was 79,2 %. 66,5 % rijdt elke dag met de auto naar het werk; dat is nog altijd een ruime meerderheid, maar iets minder dan de 68,0 % die in 2018 nog zwoer bij de auto. Steeds meer werknemers kiezen om niet exclusief met de wagen de woon-werkverplaatsing te doen. De omstandigheden bepalen of ze die dag met de wagen of met een ander vervoermiddel naar het werk zullen gaan. Zo kunnen bijvoorbeeld de verwachte weervoorspelling, of het feit dat ze die dag wel of niet nog boodschappen zullen moeten doen of de kinderen van school moeten halen, bepalen of de auto gebruikt wordt of er voor een alternatief wordt geopteerd. Sommigen combineren binnen eenzelfde rit: ze nemen bijvoorbeeld de (plooi)fiets mee en fietsen de laatste kilometers van een makkelijk bereikbare parking naar het werk. De fiets is het vervoermiddel dat het meest wordt afgewisseld met de auto. In 2019 combineerde 11,9 % van de werknemers auto en fiets regelmatig.
De bedrijfswagen stijgt opnieuw na jaar van status quo
 
De populariteit van de auto houdt natuurlijk verband met de populariteit van de bedrijfswagen bij bedienden.  En deze populariteit is in 2019 weer licht toegenomen: reed in 2018 16,5 % van de West-Vlaamse bedienden met een bedrijfswagen, dan was dat in 2019 toch weer 17,8 %. Thijs Deklerck, kantoordirecteur ACERTA Roeselare: “Vorige editie was hét nieuws van onze Mobiliteitsbarometer de stagnering van de populariteit van de bedrijfswagen. Maar nu, in 2019, zijn er weer wat meer. De toename zit hem vooral bij de vrouwelijke bedienden die nog altijd minder dan mannen op een bedrijfswagen hebben kunnen rekenen. In 2019 steeg het percentage vrouwelijke Belgische bedienden met een bedrijfswagen met 8,5 %. 11,5 % van de vrouwelijke bedienden had in 2019 de beschikking over een bedrijfswagen. Hoe je het ook draait of keert, de bedrijfswagen mag dan niet meer het ultieme verloningselement zijn, hij valt niet zomaar te schrappen. En misschien moet dat ook niet, als auto’s milieuvriendelijker worden en mensen bewuste keuzes voor combinaties blijven maken. We hebben in 2019 ook gezien dat de door de overheid aangeboden alternatieven onder de vorm van een mobiliteitsvergoeding (intussen ongrondwettelijk verklaard) en het mobiliteitsbudget nog geen succes zijn.”

Ruim 1 op 4 werknemers fietst geregeld naar het werk

In 2019 koos 28,4 % van de werknemers geregeld voor de fiets, dat is een duidelijke stijging tegenover de 25,2 % van 2018. Die nieuwe stijging bevestigt de opmars van de fiets in het traject van en naar het werk, een opmars die al in 2011 begon. Het percentage West-Vlaamse werknemers dat enkel en alleen bij de fiets zweert, bedraagt in 2019 15,6 %. Thijs Deklerck: “We stellen vast dat de (elektrische) bedrijfsfiets ondertussen zo goed als een standaardoptie is in cafetariaplannen die bedrijven aan hun personeel aanbieden. Een cafetariaplan laat werknemers toe hun verloning te laten aansluiten bij hun behoeften door hiervoor een gedeelte van hun toekomstig loon in te zetten. Mobiliteit is in dergelijke plannen veelal een belangrijk element. Veel bedrijven bieden bovendien – buiten het kader van een breed cafetariaplan – hun arbeiders en bedienden de mogelijkheid om een deel van hun toekomstig loon in te ruilen voor de terbeschikkingstelling van een (elektrische) bedrijfsfiets. Mobiliteitsmodi combineren wordt trouwens ook van overheidswege gestimuleerd, onder andere door de inzet van besturen op een veiligere en uitgebreidere infrastructuur.”
Geen verdere winst voor trein-tram-bus in woon-werkverkeer van private sector
De Mobiliteitsbarometer van Acerta maakte in 2018 gewag van een stijging van het aandeel openbaar vervoer in het woon-werkverkeer en wees tegelijkertijd op het bescheiden aandeel van trein-tram-bus. In 2019 moeten we vaststellen: het gebruik van het openbaar vervoer door West-Vlaamse werknemers in de private sector gaat er zelfs terug licht op achteruit. Het aantal West-Vlaamse werknemers dat in 2019 voor trein-tram-bus koos bedroeg slechts 4,4 %. Vanzelfsprekend verbergt dit gemiddelde grote verschillen. In een onderneming met een goed aanbod openbaar vervoer en waar bijvoorbeeld normale kantoortijden van toepassing zijn zal het gebruik van het openbaar vervoer een veel groter aandeel uitmaken.
 
Figuur 2: Verdeling verschillende mobiliteitsoplossingen West-Vlaanderen (2019)
 
Woon-werkafstand blijft quasi gelijk doorheen de jaren: 19 km
West-Vlamingen werken op gemiddeld 19 km van waar ze wonen. Dat gemiddelde lijkt niet spectaculair te bewegen. Thijs Deklerck: “We hebben in 2018 en 2019 vastgesteld dat er een aanzienlijke groei van de tewerkstelling was. Ook deze groei heeft dus geen wezenlijke impact gehad op de afstand die werknemers afleggen tussen woon- en werkplaats. Steeds meer werknemers krijgen de kans om regelmatig van thuis te werken, of hun werkuren ietwat zelf te kiezen. Hierdoor kunnen ze ook de files vermijden. Dat maakt dat de afstand woon-werk voor deze werknemers een enigszins andere, relatievere invulling heeft gekregen. Werkgevers die in staat zijn om hun werknemers meer plaats- en tijdonafhankelijk te laten werken, zullen hiervan de vruchten plukken doordat ze meer attractief zullen zijn voor hun huidige werknemers en voor kandidaten. Hun retentie en wervingskracht zullen er wel bij varen.”
 
Over het onderzoek
 
De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke loongegevens van de werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De data werden via de ACERTA-Mobiliteitsbarometer verzameld tussen 2018 en 2019 en geven een representatieve weergave van de Belgische werknemerspopulatie. ACERTA voert metingen uit op kwartaalbasis.
 
Over ACERTA
 
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo’s en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.
 
ACERTA telt meer dan 1400 medewerkers, verdeeld over 28 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2019 een omzet van ruim 196 miljoen euro. Meer dan 1 starter op 5 passeert effectief langs ACERTA’s ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 organisatie op 4 maakt gebruik van haar hr- en/of payrolloplossingen.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Morgan Van  Cleven  - Acerta
  
 
 
  

Geplaatst op 20.03.2020

Kobe als ervaringsdeskundige

Kobe is een  ervaringsdeskundige. , Hij begeleidt mensen met een drankprobleem.
Zit je met vragen rond jouw alcoholgebruik/misbruik? Of maak je je zorgen om het alcoholmisbruik van mensen die je lief zijn? Neem dan contact op met Kobe.
Hij zal je in alle discretie bijstaan en samen op zoek gaan naar een oplossing.
Alcohol ligt vaak aan de basis van psychische klachten. Mensen met psychische klachten gaan best even na hoe het zit met hun drankgebruik. Een groot deel van psychiatrische patiënten verlos je van hun lijden door doodgewoon de alcohol weg te nemen. Ook al drinkt de patiënt niet dagelijks.
'Als je eindelijk hebt ingezien dat je een drankprobleem hebt, dan is de grootste stap al gezet. Proficiat!'!
 
Ode aan de alcoholist
Ik doe het voor de mensen die er nog niet uit zijn.
Voor mensen die het nog niet weten.
Mensen die het zien als een onmogelijke taak en het daarom niet aanpakken/aannemen.
Mensen die eraan stierven.
Stierven door inname van de druppel die er te veel aan was of omdat alcohol hen ongelukkig maakte.
Maar ik doe het ook voor mensen die het licht hebben gezien.
Mensen die het laatste puzzelstukje aangenomen hebben om er hun puzzel mee af te werken.
Mensen die zichzelf voornemen om ook vandaag het glas te laten.
Mensen die ook vandaag kiezen voor een nuchter en gelukkig leven.


Kortfilm Iedereen kan puzzelen van auteur/ervaringsdeskundige Kobe Lecompte en filmmaker Mathias Franco gaat over de alcoholproblematiek en over hoe bedrijven meer kunnen doen voor hun verslavend personeel.
Daarnaast is het ook gericht aan psychiaters en psychologen. Kobe is er heilig van overtuigd dat een verslavingsprobleem vaak aan de basis ligt van psychische klachten.


 Meer info  of wil je een afspraak maken? Contacteer Kobe! +32 (0)487 857 680 - Mail: kobelecompte@gmail.com
 
Volg Kobe op Facebook en Instagram @kobelecompte
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Kobe Lecompte 
 

Geplaatst op 20.03.2020

Corona virus / waarom zeep echt helpt

Het voornaamste besmettingskanaal voor corona is menselijk contact. Het zeer besmettelijke virus wordt
doorgegeven door speekseldruppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of niezen van een besmet persoon. Deze
druppeltjes kunnen op een rechtstreekse manier mensen besmetten wanneer ze ingeademd worden, of
onrechtstreeks via de handen. Mensen niezen of hoesten gewoonlijk in hun handen en kunnen door
handcontact het virus uitwisselen. Wanneer bij een onbesmet persoon druppeltjes op de handen belanden,
kan deze bij aanraking van het gezicht besmet raken. Vandaar de noodzaak om voldoende afstand te houden
(social distancing) en heel frequent de handen te wassen of ontsmetten.

Hoewel gezondheidsinstanties het publiek reeds overvloedig duidelijk gemaakt hebben dat het regelmatig en
grondig wassen van handen een zeer effectieve maatregel is om de verspreiding van COVID-19 in te dijken,
leeft de perceptie onder de bevolking dat ontsmettende handgels beter werken. Hierdoor zien we een
ongekende rush op handgels, waardoor een tekort dreigt. Dit tekort leidt tot een verrassende wildgroei aan
do-it-yourself (DIY) oplossingen om zelf handgels te maken op basis van alcohol. Dit is immers mogelijk op
basis van zeer sterke spirits, of niet drinkbare alcoholen zoals isopropanol. Vaak wordt ook verwezen naar de
lokale productie handleiding van het WHO1 voor medisch personeel in ontwikkelingsgebieden, waar handgels
schaars zijn.
We willen er graag op wijzen dat het zelf maken van deze gels echter een groot risico inhoudt. In eerste
instantie is het cruciaal om de alcoholconcentratie2 goed te krijgen. Maar dit is niet eenvoudig. Indien deze
verhouding lager is dan 60% is de handgel niet effectief om virussen te doden. Bij te hoge concentraties
vervliegt de alcohol te snel om effectief te kunnen interageren met het virus en ondervind je nadelige
effecten aan de huid. Slechtgemaakte handgels kunnen bijgevolg een valse perceptie van reinheid geven.

Bovendien geven veel wetenschappelijke studies aan dat zeep, in combinatie met een goede manier van
wassen en regelmaat, minstens even effectief is, zo niet effectiever. Handgels zijn voornamelijk een goed
alternatief3 wanneer er geen zeep en water in de buurt zijn.

Zepen werken goed tegen COVID-19 omdat ze inwerken op de zwakste schakel van het virus, namelijk de
lipide dubbellaag, die deel uitmaakt van het virusomhulsel. Zepen lossen de lipide dubbellaag op in water,
waardoor het virus uiteenvalt en niet meer werkzaam is. Alcohol heeft een gelijkaardig effect op het
virusomhulsel, maar is minder effectief.

Naast het wassen van handen is het ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het COVID-19 virus
lange tijd kan “overleven” op oppervlakten (sommige coronavirussen tot zelfs 9 dagen4). Hoewel dit niet de
belangrijkste route5 van verspreiding is, kan het toch aangewezen zijn om vaak aangeraakte oppervlakten,
zoals deurklinken, frequent te ontsmetten. Het agentschap voor milieubescherming (EPA) van de Verenigde
Staten heeft een lijst6 vrijgegeven met ontsmettingsmiddelen die gebruikt kunnen worden tegen het COVID-
19 virus. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van een ethanol-oplossing (60-70%), 0.5% waterstofperoxide
(zuurstofwater) of 0.1% natriumhypochloriet (bleekwater).

 

Boodschap: was je handen met zeep en ga niet aan de slag met DIY handgels.
Over creax
Creax is een onderzoeksgedreven innovatie adviesbureau. Als innovatie-expert, kan creax buigen op de
ervaring van meer dan 1200 projecten in een veelheid van sectoren de afgelopen 20 jaar. Door middel van
onderzoek in verschillende databanken en kennisbronnen, brengen we cross-industrie intelligentie. De
verworven inzichten en aanbevelingen vormen de basis voor strategische beslissingen en de ontwikkeling van
baanbrekende innovatieve oplossingen.

Onze wetenschappers hebben onze textmining tools, gebaseerd op artificiële intelligentie (Ai), ingezet om
inzichten te verwerven en adviezen te formuleren betreffende de coronacrisis. De bedoeling is om ook ons
steentje bij te dragen in de strijd tegen dit virus. De komende weken delen we nog enkele creax inzichten.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Mathieu Mottrie - CEO- CREAX

 

 

Geplaatst op 20.03.2020

Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt legt alle 500 bouwwerven stil in de strijd tegen Corona

Waregems bedrijf schenkt tevens 40 mondmaskers aan ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk

De West-Vlaamse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie legt tot minstens 5 april al zijn werven in heel België stil, zo’n 500 in totaal. Zowel de lancering van nieuwe projecten, als de oplevering wordt verschoven naar een latere fase. “Een grote beslissing maar we hebben besloten om absoluut geen risico meer te nemen en te kiezen voor ieders welzijn”, zegt CEO Thomas Van Poucke. Tegelijkertijd schenkt het bedrijf haar laatste voorraad mondmaskers - zo’n 40 in totaal - aan het AZ Groeninge in Kortrijk.
Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt heeft 500 werven in heel het land, met de meerderheid in Oost-en West-Vlaanderen. Allemaal zijn ze stilgelegd om de veiligheid van hun arbeiders en onderaannemers te waarborgen. Het bedrijf nam de beslissing gisterenmiddag nog voor de ordediensten verschillende bouwwerven stil legden.
“Aanvankelijk wilden we de onderaannemers zelf laten beslissen, maar we nemen geen risico en grijpen nu als bouwheer zelf in. Dus zowel wij als projectontwikkelaar als onze klanten worden hierdoor getroffen. Maar we hopen op begrip in deze bizarre tijden. Hoe sneller en ingrijpender de maatregelen op korte termijn, hoe korter we het tij waarschijnlijk kunnen keren. Iedereen zal dit ongetwijfeld voelen, maar de gezondheid van de bevolking gaat voor.”
Thomas Van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt
Het bedrijf ziet door deze beslissing uiteraard opleveringsdata verschuiven. Aangezien er ook geen afspraken met kandidaat-kopers gemaakt kunnen worden, gebeurt ook de geplande verkoop van projecten pas later.
Doelstellingen bijschaven
VOKA raamde deze ochtend de economische schade al op 16 miljard euro maar ook het West-Vlaamse bedrijf spreekt van een ongeziene crisis, die bijzonder zwaar dreigt in te hakken op de maatschappij. Zo zijn er nu al bepaalde grondstoffen en producten die uit het buitenland komen die moeilijker voorradig zijn. 
“Zoals overal is dit ook voor onze sector een ramp. We hopen dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt zodat het voor veel aannemers mogelijk blijft om het hoofd boven water te houden. Wij hebben een buffer om deze turbulente periode op te vangen, maar het is wel zeker dat we onze plannen en doelstellingen voor 2020, en de volgende jaren, zullen moeten bijsturen.”
Thomas Van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt
Mondmaskers geschonken
De projectontwikkelaar geeft op vele vlakken het goede voorbeeld, ook door bijvoorbeeld haar laatste voorraad mondmaskers te schenken aan het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk om de gezondheidswerkers te helpen, zo’n 40 in totaal.
De afdeling HR, IT en Marketing van het bedrijf volgen intussen continu de Corona-situatie op, iedereen kan van thuis uit werken om de continuïteit te garanderen. Om het de medewerkers met kinderen gemakkelijker te maken, kan iedereen die dat wil, werken tussen 6u en 20u, in plaats van tussen 9u en 16u30. 
“We proberen maximaal telewerk in te schakelen, maar velen zullen de sluiting niet kunnen overbruggen en het werk dreigt stil te vallen. We rekenen hiervoor op het engagement en vertrouwen van iedereen zodat we eventuele economische werkloosheid zo lang mogelijk kunnen uitstellen. Samenwerking, vertrouwen en solidariteit staan centraal om deze enorme uitdaging aan te gaan.”

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Thomas Van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt
  

Geplaatst op 19.03.2020
5084 artikelspagina's: 1 <<< 2 >>> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 509