Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Groene deelfietsen verdwijnen uit Kortrijk

De voorbije dagen is het al opgevallen dat er vele groene deelfietsen verdwenen zijn uit het centrum van Kortrijk. Dit komt omdat we deze in het geheim met enkele Heulenaars overgebracht hebben naar Heule. Op die manier willen we ook de Heulenaars aansporen gebruik te maken van deze populaire fietsen en veilig thuis te komen tijdens de Tinekesfeesten. Anderzijds willen we op die manier ook de Kortrijkzanen naar Heule lokken komend weekend.

In de marge hiervan hebben wij ook gedacht aan de bezitters van een elektrische fiets. Bij de heraanleg van Heuleplaats werden er wel veel parkeerplaatsen voor fietsen voorzien maar er werd niet gedacht aan oplaadpunten voor elektrische fietsen. Als kleine aanklacht zullen dan ook vanaf morgen enkele fietsparkeerplaatsen voorzien worden van een elektrische voeding.Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Filip Debaillie

Geplaatst op 08.09.2018

Nog 3 concerten voor Bart Peeters in Koor

Bart Peeters staat 25, 26 en 27 september 2018 in de Antwerpse deSingel voor in totaal zes uitverkochte liveconcerten. Dirigent en organisator Hans Primusz verzamelde een 360-koppig pop-upkoor rond Bart Peeters om samen geschiedenis te schrijven.
 Een team van professionele coaches begeleidt een groots pop-upkoor en stoomt het klaar voor een bruisende show. Als koorzanger neem je deel aan intensieve zang- en performanceworkshops in AntwerpenGentLeuvenHasselt of Oostende.
 Hans Primusz, dirigent en organisator van In Koor: “Ik organiseer dit project al acht jaar, telkens met andere artiesten. Editie 2018 is met Bart Peeters een nieuw hoogtepunt. Dit is de eerste keer dat zo veel mensen kunnen deelnemen aan ons project. Ik kijk er zo naar uit om alle zangers met Bart Peeters op dat podium te zien staan! Iedereen die van zingen houdt en met Bart Peeters het podium wil delen, kon deelnemen. Je moet zelfs geen noten kunnen lezen, al helpt dat natuurlijk wel. Het zijn intense workshops waarin je je grenzen verlegt en je veel bijleert.”
 Meer over pop-upkoren
In Koor 2018 is een initiatief van de Antwerpse organisatie Zaterdag Zondag die gekend is voor zijn pop-upkoren. Dat zijn koren in alle mogelijke maten en vormen die enkel voor een tijdelijk project opduiken. Hans Primusz, artistiek leider, zorgt voor koorarrangementen op de originele liedjes van de artiesten. Afgelopen jaren werkte hij al samen met o.a. K’s Choice, Lady Linn, Pieter Embrechts, Frank Vander linden en Spinvis.
 Praktisch
 Workshops: augustus/september 2018 in Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt en Oostende
Concerten Bart Peeters in Koor (uitverkocht): 
25, 26 en 27 september 2018 om 20.00 uur
in deSingel Antwerpen
 Info workshops & tickets concerten: www.zaterdagzondag.be of infolijn 0489 63 62 62.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron Helga Smits

Geplaatst op 08.09.2018

1 lichtgewonde bij helikoptercrash aan de rand van het vliegveld van Wevelgem

Het toestel was net opgestegen en op een hoogte van een 15-tal meter toen het om nog onbekende reden hoogte verloor en tegen de omheining aan de rand van het vliegveld van Wevelgem terechtkwam. 
De piloot een een 3-tal ondernemers bleven ongedeerd, 1 persoon moest met behulp van de luchthavenbrandweer uit het toestel worden gehaald en werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het luchtvaartverkeer op Wevelgem airport wordt voor 25% gebruikt door helikopters. Momenteel is er de luchthaven gesloten tot na onderzoek van luchtvaartinspectie.

Voor de redactie : Bernard Decock - Bron en fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 08.09.2018

Op 14 oktober zijn er naast de gemeenteraadsverkiezingen ook Provincieraadsverkiezingen

Het Vlaams Belang treedt in het provinciekiesdistrict Kortrijk-Roeselare-Tielt aan met een sterke 16-koppige lijst die naast de noodzakelijke geografische spreiding getuigt van een mix  van vernieuwing en gedegen ervaring.
 
Huidig provincieraadslid Immanuel De Reuse kreeg het vertrouwen om de lijst opnieuw aan te voeren. Nieuwe kandidaten zijn o.a. Carmen Ryheul (2de plaats uit Kortrijk), Nathalie Dewulf (4de plaats uit Izegem) en Tina Feys (2de plaats uit Roeselare). Deze dames staan ook op een verkiesbare plaats in respectievelijk hun respectievelijke steden en gemeenten.
Ook lokaal hebben we sterke kandidaten kunnen strikken. 
b.v. Jo Vansteenkiste is alom gekend in Lendelede als de lokale bakker tot hij besloot zijn beroepsleven om te gooien.
 
Uittredend provincieraadslid Reinilde Castelein gaf aan niet langer een mandaat te ambiëren maar steunt de lijst van op de 15de  Plaats.
 
Ook onze lijstduwer is een getalenteerde nieuwkomer uit Kortrijk, nl. de Kortrijkse lijsttrekker Wouter Vermeersch.
 
Het Vlaams Belang trekt met 5 inhoudelijke  speerpunten naar de kiezer. In bijlage kan u deze vinden.
Tevens in bijlage de groepfoto van onze lijst.
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :     Immanuel De Reuse Fractieleider -  Gemeenteraadslid
.

Geplaatst op 08.09.2018

Voorschoolse kinderopvang Blokkenhuis krijgt nieuwe stek en breidt uit

De voorschoolse kinderopvang van het OCMW Kortrijk verhuisde eind vorige week naar de nieuwe campus in de Doorniksestraat, boven volksrestaurant VORK. Het totaal aantal plaatsen is nu al uitgebreid van 26 naar 32.

Vanaf begin 2019 zal er in totaal plaats zijn voor 53 kindjes, verspreid over drie leefgroepen. Nieuw is dat er ook plaats zal zijn voor occasionele kinderopvang.

Sinds vrijdag 31 augustus is er volop leven op de bovenste verdiepingen van het nieuwe pand op de voormalige Site Gheysen, waar volksrestaurant VORK al enkele maanden volop draait. De voorschoolse kinderopvang Blokkenhuis van het OCMW verhuisde vanuit de Condédreef (14 plaatsen) en de Sint-Janslaan (12 plaatsen) naar hun nieuwe stek. In totaal zullen verdieping twee en drie plaats bieden aan 53 kindjes, verdeeld over drie leefgroepen.

Naast gewone opvangplaatsen biedt het Blokkenhuis ook plaatsen aan voor occasionele opvang, een vorm van opvang waar veel nood aan is. Het gaat om tijdelijke opvang om dringende redenen. Denk aan gezinnen waarbij één van de ouders werkloos is en plots werk vindt of met een opleiding kan starten. Deze occasionele opvangplaatsen zullen, omwille van subsidie-redenen, beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2019, als ook de derde leefgroep van start gaat.

De drie leefgroepen bevinden zich op de tweede en derde verdieping van het gebouw. Er is een buitenspeelplaats op beide verdiepingen. Op de derde verdieping zijn er twee leefgroepen met een capaciteit van 18 kinderen. De buitenspeelplaats verbindt de twee leefgroepen. Per leefgroep is er een leefruimte, twee slaapkamers, een ingericht keukenblok en een aparte verzorgingsruimte. De leefgroep op de tweede verdieping biedt plaats aan 17 kinderen en heeft dezelfde faciliteiten.

Het gaat om een totale investering van 2.705.558 euro, waarvan 595.763 euro subsidie van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Het totaalproject, met de combinatie van opleiding- en volksrestaurant VORK en Zorgpunt, kwam ook in aanmerking voor een extra Vlaamse subsidie van 725.000 euro als stedelijk project ter bestrijding van armoede.


Kerncijfers kinderopvang in Kortrijk van de afgelopen zes jaar


In totaal zijn er in Kortrijk op vandaag 1.729 kinderopvangplaatsen, waarvan 1.284 voorschoolse en 445 buitenschoolse plaatsen. In 2012 waren dat er 1.652, met respectievelijk 1.262 en 390. Dit betekent een stijging met 4,7 %.

Het gaat zowel om plaatsen in groepsopvang als bij gezinnen thuis. Om het aanbod aan voorschoolse kinderopvang te stimuleren, lanceerde Kortrijk eind 2014 een starterspremie en ondernemersbegeleiding voor wie extra opvangplaatsen creëert. Sinds 2015 startten zo al zes initiatieven op die garant staan voor 100 plaatsen. Vijf initiatieven bevinden zich in een ‘blinde vlek’, dus in een gebied met minder dan 50 opvangplaatsen per 100 kinderen.

Het aantal opvangplaatsen per 100 kinderen in Kortrijk steeg sinds 2012 van 48,47 naar 51,25. De Europese Barcelonanorm streeft naar 33 plaatsen per 100 kinderen, de Vlaamse regering naar 50 plaatsen. Kortrijk is ambitieuzer en wil ervoor zorgen dat de zoektocht naar kinderopvang niet meer moet starten voor de conceptie en wil plaats voor elk kind.

Vooral het op peil houden van het aantal voorschoolse opvangplaatsen bij gezinnen thuis blijkt moeilijk. Mensen bieden vaak slechts voor een beperkte periode opvang thuis aan. Ook de regelgeving wordt jaar na jaar strenger. Kortrijk ondersteunt de onthaalouders zoveel mogelijk door het beleid zoveel mogelijk af te stemmen op hun noden en hen een aantal voordelen in natura te bieden. Elk jaar worden ook alle onthaalouders in Kortrijk extra in de bloemetjes gezet op de dag van de kinderopvang.

Stad Kortrijk wil er niet alleen voor zorgen dat het aanbod kinderopvang in de stad voldoende groot is, maar ook toegankelijk voor iedereen. Daarom werd in 2016 beslist in te zetten op de ontwikkeling van een nieuwe digitale kinderopvangvinder die vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemt. Zo vinden ouders vlotter een plek voor hun (toekomstig) kindje. De eerste zes maanden na lancering van de website in juni 2017 waren er al 5.500 zoekopdrachten en 402 online contacten. In 2018 zet deze trend zich verder. Verschillende gemeenten in de regio zijn geïnteresseerd om de digitale toepassing ook voor hun gemeente op te starten.

In de toekomst willen we nog meer inzetten op de ‘blinde vlekken’ in Kortrijk, dus de gebieden waar er minder dan 50 plaatsen zijn per 100 kinderen. Op vandaag is er nog nood aan extra plaatsen in Heule, Kortrijk Noord, Kortrijk Centrum, Kortrijk Oost en Aalbeke. De stad wil ook, nog meer dan nu al het geval is, de regie voor buitenschoolse kinderopvang in de stad opnemen en nauw samenwerken met scholen en andere initiatieven die kinderopvang aanbieden.


FVW /Foto E.C.

Geplaatst op 07.09.2018

Garage Veys deelt gratis fluovestjes uit aan de Deerlijkse scholieren en zorgt zo voor een veilige start van het nieuwe schooljaar

Garage Veys is een officiële dealer van Audi en Volkswagen en reeds decennialang een gevestigde waarde in Deerlijk. Bij de start van het nieuwe schooljaar staat Garage Veys graag even stil bij de verkeersveiligheid in de regio, waarbij het van belang is dat ook de jongste weggebruikers goed zichtbaar zijn in het verkeer. Met het uitdelen van gratis fluovestjes draagt de concessie graag haar steentje bij aan de verkeersveiligheid in en rond de schoolomgeving.

Eind april werden alle kleuter- en lagere scholen in Deerlijk aangeschreven en konden zij kiezen om al dan niet in te tekenen op dit aanbod. De laatste week van de zomervakantie startte Garage Veys met het verdelen van de gratis fluovestjes aan de 7 scholen die ingetekend hadden op de actie. In totaal krijgen zo maar liefst 1295 leerlingen een fluovestje om veilig op pad te kunnen!

Geplaatst op 06.09.2018

Wilde Westen haalt Nils Frahm naar Kortrijk

Hoog bezoek uit Berlijn! Nils Frahm verlaat zijn Funkhaus-studio en brengt zijn indrukwekkende live-show naar Kortrijk. Met zijn zeer eigenwijze mix van klassieke en hedendaagse piano slaagt hij er keer op keer in het publiek te overtuigen van zijn meesterschap.

Componist, producer, performer, Frahm has it all . Op het podium laat hij zich niet bijstaan door een band, wel door de beste piano's, synthesizers en looppedalen. Zo slaagt de Duitser erin intense emoties en persoonlijkheid over te brengen op het podium, zonder ooit de controle te verliezen. Na eerdere topplaten 'Felt' en 'Wintermusik' bracht Frahm eerder dit jaar zijn zevende plaat 'All Melody' uit, de eerste plaat die hij opnam in zijn splinternieuwe studio in Berlijn. Voor de eerste keer ooit in Kortrijk, zorg dat je erbij bent!

Een organisatie van Wilde Westen
Locatie: Depart, Kortrijk. Nelson Mandelaplein

Tickets via wildewesten.be

(foto Wilde Westen)

 
 

Geplaatst op 06.09.2018

Expo “Contrei, Transitie x Ontwerpen” in Zwevegem met Open Monumentendag

De interactieve expo Contrei laat de bezoeker de regio beleven aan de hand van interactieve kaarten, videomapping, 3D-brillen en andere audiovisuele media. De expo wil gedachtewisselingen over de toekomst van onze regio van Leie en Schelde opentrekken naar iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

Het is een open uitnodiging aan iedereen om samen te werken aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Om een voedingsbodem voor geluk te kunnen creëren, moeten we de lat hoog leggen, samenwerken en streven naar een duurzame ruimtelijke transformatie. Dat geldt voor het vormgeven van onze leefomgeving, onze publieke ruimte, onze mobiliteit... Vang op de expo een beeld op van een regio in transitie. De focus verschuift van “wat gaan we doen” naar “hoe gaan we het doen”. Hoe? Met een heldere regie, betrokkenheid en co-creatie. Alleen zo kan de transitie slagen en kunnen we met de regio van Leie en Schelde Contreien naar een robuuste en veerkrachtige toekomst. 
Een filmpje kan je bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=bTB7vwTvtQk

Contrei is gratis te bezoeken op zaterdag 8 september van 14.00 tot 18.00 u en zondag 9 september 2018 (Open Monumentendag) van 10 u. tot 18 u. in de fuifzaal van Transfo, Blokellestraat 113B te Zwevegem.

Van 10 tot 14 september kan je op afspraak een geleid bezoek brengen aan Contrei met je vereniging, groep of als particulier. Geef hiervoor je voorkeurdag en uur door via cultuur@zwevegem.be

Bron: Gemeente Zwevegem

 

Geplaatst op 06.09.2018

Financiële tegemoetkoming voor Blankenbergse basisscholen voor aankoop van fietshelmen

De grote vakantie is weer achter de rug. Met frisse moed en goede voornemens starten duizenden kinderen en jongeren het nieuwe schooljaar. De keerzijde is echter dat er zich ook vanaf volgende week weer een zwerm van fietsertjes in het drukke verkeer begeven.

Als lokaal beleid willen wij ons de komende jaren extra inzetten op het fietsbeleid. Fietsveiligheid is daar een wezenlijk onderdeel van. Vanaf september 2018 wordt de Weststraat voor een groot gedeelte - waar de scholen zich bevinden - een fietsstraat, waarbij de fietser centraal op de weg zal kunnen rijden. De auto’s blijven uiteraard welkom, maar zullen hun snelheid moeten aanpassen aan die van de fietsers.

Maar infrastructurele werken zijn niet voldoende om de veiligheid van onze scholieren te waarborgen. Ook het dragen van een fietshelm beperkt de kans op lichamelijk letsel in geval van een fietsongeval enorm.

Vandaar dat Daphné Dumery, schepen voor Onderwijs, Jeugd en Welzijn, voorstelde aan de politieraad om voor de aankoop van 40 fietshelmen per basisschool een financiële tegemoetkoming te voorzien.

Onze basisscholen gingen graag in op dit aanbod en verbonden zich tot een aantal afspraken.

De scholen stimuleren de kinderen om per fiets naar en van school te komen. Het dragen van een fietshelm tijdens schoolse activiteiten wordt verplicht. Het stadsbestuur en de lokale politie willen dat de scholen “het dragen van een fietshelm” tijdens de rit van en naar school verplichten via het schoolreglement. Tot slot moet de fietshelm voldoen aan de Europese normen.

De schepen van Onderwijs wenst alle directies, alle leerlingen en alle scholieren een fantastisch, spetterend maar vooral veilig schooljaar toe!

 

bron: Stad Blankenberge / Foto FVW

Geplaatst op 06.09.2018

89Art voor het eerst in Nieuwpoort

Het laatste weekend van augustus organiseert 89Art Waregem in zaal Iseland van de Vismijn te Nieuwpoort de eerste editie van de 89 Art Klein Sculptuur Biënnale.

Tijdens de Biënnale zijn er meer dan 150 sculpturen te zien van 30 verschillende nationale en internationale kunstenaars. 
Herman Muys en Monique Muylaert zijn gastkunstenaar. 
De deelnemende kunstenaars zijn:
André De Paepe . Brigitte Schreuder . Bruno Plaghki . Carlos Caluwier . Christien Dutoit . Frank Vanhooren . Kornul . Kristin Van Tuyne . Liesbeth Geenen . Christine Vanhove Geert Van Rysseghem . Jan Clement . Germain Beeckman Greta Rochtus . Herman Abé . Hilde De Mol . Ilia Vromman Hilde Van Impe . Jean-Luc Bertel . Luc Debucquoy (Fra Lucca) Marijke Henkens Klaar Cornelis . Kristin Van Nuffel Miep Mostard . Nora van den Berg . Siska Van de Keere Willy Vansieleghem . Ilaria Simonetta.

 

Bron: 89Art

Geplaatst op 06.09.2018
3647 artikelspagina's: 1 ... 6 7 8 9 10 <<< 11 >>> 12 13 14 15 16 ... 365