Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Durven de Gordiaanse communautaire knoop te ontwarren

Post Scriptum: een regering zonder confederale agenda heeft een prijskaartje voor iedereen Nu blijkt dat het op een ernstige manier niet kan, lanceer ik, als kandidaat voorzitter van de
Open-VLD, een oproep om over te gaan tot de vorming van een nationale regering zonder een confederale agenda, en dit mits één vitale voorwaarde: een bindende afspraak tussen
de regeringspartijen dat de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel structureel geplafonneerd worden en geleidelijk evolueren naar een lager niveau waarvoor er een
breed draagvlak binnen België bestaat. Als Open-VLD reiken we zo de hand naar de Franstaligen – die we steeds ten zeerste verwelkomd hebben hier aan de Westkust - om een
lange termijn positieve verstandhouding te verankeren.

Deze voorwaarde is een essentieel onderdeel van een regeerakkoord dat verder evenwichtig de sterke elementen van het beleid van de voorbije regering moet combineren
met sociale maatregelen waarvoor financiële ruimte gecreëerd kan worden zonder het overheidsbeslag te verhogen. Een dergelijk regeerakkoord wordt duidelijk gesteund door een grote meerderheid van
Vlamingen, zoals gereflecteerd in de laatste verkiezing. Immers, er zijn heel wat Vlamingen die voor de N-VA en het Vlaams belang gestemd hebben om een proteststem te uiten. Maar
ze deden dit evenzeer om betere afspraken te bekomen over de geldstromen tussen de deelstaten van dit land, zonder daarbij voorstander te zijn van een chaotische confederale
doelstelling, wat best als een “Vlexit” omschreven moet worden.

Bij een Vlexit zullen er geen winnaars zijn. Meer nog, de vele Vlamingen in Brussel en in de rand rond Brussel dreigen het grootste slachtoffer te worden. Een Vlexit zet immers de deur
open naar Catalaanse volksraadplegingen binnen Brussel en in de Vlaamse gemeenten rond
Brussel. Gezien de uitdrukkelijke steun van de N-VA voor de Catalaanse aanpak, kan dan via een kleine meerderheid het hart van België zich afscheuren van Vlaanderen en komen de
Vlamingen daar als minderheid in een omgeving terecht waar Franstaligen verbitterd een rekening te vereffenen hebben. Wat het Vlaams Belang en het N-VA vanuit hun ivoren
stadhuis hier ook over mogen zeggen, er is geen meerderheid onder Vlamingen om dit haar medeburgers in en rond Brussel aan te doen.

Het N-VA-discours voor een confederaal België is een populistisch verhaal waarbij ongerustheden over geldstromen gebruikt worden om een splitsing van het land te
bekomen. Er bestaat geen confederale modelstaat in de wereld. België is geen Tsjechoslowakije met een duidelijke grens en met overzichtelijke financiële lasten uit het
verleden. In België hebben we nu eenmaal een kerndeel van het land waar Vlamingen en Franstaligen samen moeten werken en wonen. Daardoor moeten een reeks bevoegdheden
nationaal beheerd worden, zonder het toepassen van confederale principes, zoals het vetorecht van elke deelstaat over alles wat beslist moet worden.

Het federaal model is het juiste model voor België. In een federale staat kan een regering gedragen worden door een meerderheid van het gehele land, en aanvaarden de deelstaten
dat er af en toe geen meerderheid is in een deel van het land. Echter, in een federaal model moeten er wel formele afspraken zijn over hoe ver de solidariteit gaat. Hierover moeten er
nu structurele afspraken gemaakt worden zodat populisten de onzekerheid hierover niet langer kunnen misbruiken om het land op te blazen, en in een verbitterde sfeer een
Vlaamse regering met het Vlaams Belang en met de N-VA als minderheidspartij mogelijk te maken.

De huidige blockage in de regeringsonderhandelingen is veroorzaakt door een gelijkaardige mateloze arrogantie vanuit twee kanten. De N-VA geniet ervan om Franstaligen te beledigen
en vraagt stappen naar een theoretisch confederalisme om te bewijzen dat een totale breuk onvermijdelijk is. De PS grijpt dit dan aan om Vlaamse partijen met staatszin te dwingen de
N-VA te laten vallen om zo uiteindelijk een links gedomineerde regering te vormen waar de ondernemers hun kiezersbeloften gaan betalen.

Deze vlieger gaat echter voor beiden niet op. Een clausule met een plafond en geleidelijke daling van transfers is het compromis met staatszin die dit land nodig heeft. Hierbij mag elke
partij, ook de N-VA en PS, mee aan tafel komen als zij dit compromis als een structurele pacificatie van de tegenstellingen in dit land aanvaarden, en als zij ophouden het ander
landsgedeelte te demoniseren.

Onze Franstalige medeburgers, en zeker onze zusterpartij MR, zullen ongetwijfeld begrijpen dat er in een toekomstig regeerakkoord beter een clausule over maximum transfers wordt
opgenomen. Alleen op die manier blijft een belangrijke solidariteit verzekerd. Alleen op die manier kunnen nationale bevoegdheden sereen beheerd worden zonder vuurtjes te stoken
over “verdoken extra belastingen op Vlamingen voor passieve Franstalige kiezers”. Alleen op die manier kan er een constructief einde komen aan een eindeloze reeks staatshervormingen.

Dit thema is vandaag een urgent thema. Indien er een regeerakkoord afgesloten wordt zonder een “transfer-begrenzing” zoals hier voorgesteld, dan zullen de Vlaamse
regeringspartijen hierop – terecht – zwaar worden afgerekend. We stevenen dan af op een fel-bruine meerderheid met complete chaos en langdurige periode van onzekerheid tot
gevolg, zowel voor het noorden als het zuiden van het land. Indien de Franstaligen, en vooral de Parti Socialiste, deze uitgestoken weigeren, dan zijn zij het, en niet de NVA, die
voor een weg naar de splitsing van dit land gekozen hebben.

In dit geval is de keuze voor een constructieve oppositie de enige juiste optie, ook voor de Open-VLD. Het liberale gedachtengoed en een evenwichtige werking van het federale België
moeten centraal staan, anders moet de Open-VLD consequent de kelk aan zich voorbij laten gaan in plaats van zich kapot te regeren.

  

 Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Stefaan Nuytten  - Kandidaat Voorzitter Open-VLD  

 

Geplaatst op 19.02.2020

KORTRIJK, WEVELGEM, KUURNE, HARELBEKE EN WERVIK INVESTEREN IN FIETSSCHOOL MOBIEL

Kunnen fietsen… Het is voor velen onder ons een evidentie. Maar wist u dat ongeveer 50000 inwoners van Vlaanderen nooit leerden fietsen? Daar maakt Fietsschool Mobiel al 15 jaar verandering in. Vorig jaar leerden 120 volwassenen fietsen en in 2020 is er ruimte voor 200 kandidaten uit de ruime regio.

Als volwassene leren fietsen gebeurt aan een ander tempo dan als kind leren fietsen. Het duurt gemiddeld 12 à 13 lesdagen vooraleer iemand alle vaardigheden heeft opgedaan om zich zelfstandig met de fiets door het verkeer te begeven. Een reeks fietsrijles duurt 10 lesdagen. Wie geslaagd is na 10 lesdagen ontvangt een gratis oefenfiets voor 3 maanden , gesponsord door Mobiel en Lions Club Kortrijk. Wie niet geslaagd is schrijft zich in voor een cursus verkeersvaardigheidstraining  aan 100 euro. Een cursus van 5 lesdagen waarin de focus ligt op veilig en vlot fietsen in het verkeer.

Het prijskaartje om te leren fietsen kan dus oplopen tot 330 euro per persoon. Voor velen wellicht een hoge kost, vandaar dat gemeenten mee betrokken zijn.  Voor 2020 hebben heeft de Fietsschool alvast volgende partners aan boord; Stad Kortrijk, gemeente Wevelgem, Sociaal Huis Kuurne, Stad Harelbeke en Stad Wervik. De lessen zelf gaan hoofdzakelijk door in Kortrijk, maar kunnen ook in de gemeente zelf doorgaan. Geïnteresseerde besturen kunnen zich ten allen tijde aanbieden als partner van de Fietsschool. Op deze manier hoopt de Fietsschool om op termijn een regionaal aanbod te kunnen garanderen dat toegankelijk is voor iedereen.

Daarnaast werd een project opgestart in het kader van gelijke kansen, waarbij de Fietsscholen Mobiel, Leuven, Genk en Mechelen de handen in elkaar slaan om elkaars dienstverlening te versterken en vooral ook de boodschap van de Fietsschool naar buiten te brengen, namelijk; fietsen verandert levens!

OPROEP VRIJWILLIGERS & FREELANCE LESGEVERS

Wil jij ook mensen leren fietsen? De Fietsschool bestaat uit een team van (freelance) lesgevers en vrijwilligers. Wie zich wil aanbieden als kandidaat lesgever neemt best contact op via mail: 
educatie@mobiel.be

LESDATA VOORJAAR 2020

Reeks fietsrijlessen 1:         april-mei, telkens van 10u tot 11u30, Nelson Mandelaplein, Kortrijk
                        20/04, 21/04, 22/04, 23/04, 24/04, 27/04, 28/04, 29/04, 30/04, 4/05

Reeks fietsrijlessen 2:         mei-juni, telkens van 13u30 tot 15u, Nelson Mandelaplein, Kortrijk
                        26/05, 28/05, 29/05, 02/06, 04/06, 05/06, 08/06, 09/06, 11/06, 12/06

Reeks fietsrijlessen 3:         mei-juni, telkens van 19u tot 20u30, Nelson Mandelaplein, Kortrijk
                        28/05, 02/06, 04/06, 08/06, 11/06, 15/06, 16/06, 18/06, 22/06, 24/06

Verkeersvaardigheidstraining reeks 1: TBA!

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Marijke Van Heurck - Fietsencentrum Mobiel vzw 

Geplaatst op 19.02.2020

LAGO Kortrijk Weide breidt openingsuren uit

De krokusvakantie staat voor de deur en dat betekent extra waterpret in het subtropisch zwembad dankzij ruimere openingsuren. Maar ook nadien zullen de openingstijden uitgebreid worden om rustige zwemmomenten tijdens schoolweken te kunnen aanbieden. Op dinsdag- en donderdagnamiddag wordt het subtropisch zwembad bovendien een oase van rust.

Ruimere openingsuren en relaxnamiddagen na krokusvakantie

LAGO Kortrijk Weide is 7 dagen op 7 geopend. Uit een rondvraag bleek dat de zwemmers deze dagelijkse opening een enorme troef vinden, maar op zoek zijn naar rustige momenten om van het zwemparadijs te genieten.
Daarom werden er sinds januari relaxnamiddagen op maandag in het leven geroepen: zwemmen op rustige momenten aan een voordelig tarief. Dit initiatief werd warm onthaald door de bezoekers van het subtropisch zwembad: jonge mama’s met baby’s genoten van een knuffelmoment in de warme lagune, grootouders verwenden de kleinkinderen met een plons in de kinderwereld en levensgenieters vonden de ultieme ontspanning in de biosauna, zoutsauna en hamam.
Omwille van dit succes zullen er na de krokusvakantie twee ultieme relaxmomenten georganiseerd worden. Genieten van de warme baden op rustige momenten kan vanaf maart op dinsdag en donderdag tijdens schoolweken van 13u30 tot en met 16u00 voor slechts € 5,50 per persoon. Op de andere weekdagen openen de deuren ook vanaf 13u30 en zijn eveneens de wildwaterbaan, het golfslagbad en de glijbanen geopend.
Ook aan de studenten en de werkende bevolking wordt er extra aandacht besteed. Met de gunstige afterschool en afterwork passen kan er tijdens de schoolweken vanaf 16u00 voordelig van het volledige subtropische aanbod genoten worden.

Plezante krokusvakantie met eindeloze waterpret
Tijdens de krokusvakantie is het zwemparadijs de toplocatie voor een onvergetelijke gezinsuitstap dankzij de langere openingstijden en het spectaculair aanbod met vijf adembenemende glijbanen, dé langste wildwaterbaan van België, golfslagbad en de warme lagune … De allerkleinsten vanaf 6 maanden plonzen veilig in de fantasierijke kinderbaden met interactieve speelelementen.

Ook na de deugddoende zwembeurt komt er geen einde aan het plezier. In de kindvriendelijke brasserie ‘Rest-eau-café’ brengen kinderen hun ingekleurd visje tot leven in het virtuele aquarium en kunnen ze nog wat ravotten in de binnenspeeltuin, terwijl mama en papa genieten van een heerlijk aperitief in de gezellige setting van de eetgelegenheid.
Voordelige dagtickets met parking en tickets voor de relaxnamiddagen zijn online verkrijgbaar via 
www.lagokortrijk.be.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  :  Elewin Werbrouck   / Fotografie  : Lago Kortrijk Weide

 

Geplaatst op 19.02.2020

VERKEERSACTIE PARKEERKAARTEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Bij een korte controleactie tegen misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking dinsdagmiddag bleek bijna de helft van de gecontroleerde bestuurders niet in orde. De actie vond plaats
op een Brugse parking met een brede strook parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Van de 15 gecontroleerde chauffeurs bleken in anderhalf uur tijd 7 kaarten onrechtmatig gebruikt. Eén van hen had een kleurenkopie op zak. Een andere bestuurder gebruikte de speciale parkeerkaart van een familielid die al 10 jaar overleden was.

De 6 authentieke kaarten werden ingehouden en worden bezorgd aan de FOD Sociale Zekerheid. De bestuurders krijgen ook een boete van 116 euro. Voor de persoon die een kopie maakte, hangt er nog een gerechtelijk staartje aan vast.

Politie Brugge organiseert dergelijke acties om mensen erop attent te maken dat het wel degelijk verboden is om een parkeerkaart voor mensen met een beperking te gebruiken als de houder van de kaart zich niet in de wagen bevindt.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Lien  Depoorter  Adviseur communicatie & woordvoerder politie  zone Brugge
 

Geplaatst op 19.02.2020

Rondleiding van de maand: Stad in verandering

De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk verzorgt elke eerste zondag van de maand een themarondleiding in Kortrijk voor individuele deelnemers.

Op zondag 1 maart stelt Gidsenkring Kortrijk de rondleiding ‘Stad in verandering’ voor.

Kortrijk is een stad in voortdurende verandering. Werven zijn daarvan het onvermijdelijke gevolg, maar deze zijn slechts tijdelijk en maken je nieuwsgierig naar het resultaat.
Kortrijk Weide is ondertussen weer vrij van kranen, bouwputten en molshopen en heeft een ware metamorfose ondergaan.
Een gids neemt je mee op ontdekking en vertelt je alles over deze plek, vroeger en nu.
Maar er is meer: ook andere recente en toekomstige veranderingen worden onder de loep genomen. Hoe zit het met de werken in de stationsomgeving? Hoe zal de Reepbrug eruit zien? Wat vind je van de verlaging van de Leieboorden?
Dit alles en nog veel meer ontdek je tijdens de wandeling ‘Stad in verandering’.

Iedereen die belangstelling heeft voor deze begeleide wandeling (duur: twee uur) is welkom.
We vertrekken om 14.30 uur aan CVO Miras (Kortrijk Weide).
Deelnemen kost 4 euro per persoon, vooraf inschrijven is niet nodig.
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Els Germonpré -  Fotografie : West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk 

Geplaatst op 19.02.2020

LEERLINGEN DERDE GRAAD GULDENSPORENCOLLEGE CREËREN VOLLEDIG OP EIGEN HOUTJE TOTAALSPEKTAKEL BIZ’ART OP 13, 14 EN 15 MAART 2020

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 maart gaat in de Budascoop Kortrijk BIZ’ART door, een totaalspektakel van muziek, woord en dans. De creatie én organisatie zijn volledig van de hand van een aantal leerlingen van het Guldensporencollege. De opbrengst gaat naar De Muziekbank. Er huist heel wat creativiteit en talent onder de leerlingen van het Guldensporencollege in Kortrijk. De afgelopen jaren is een traditie ontstaan waarbij een kerngroep van jonge gasten elk jaar volledig zelfstandig een totaalspektakel organiseren. Na onder meer edities als Zever’art en Zom’Art is het dit jaar de beurt aan BIZ’ART. BIZ’ART gaat dit jaar door op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 maart door in de Budascoop. “Verwacht je aan een leuke mix van dans, woord en muziek, allemaal gebracht door leerlingen van de derde graad van het Guldensporencollege uit Kortrijk. In totaal zullen een 47-tal leerlingen dat weekend on stage staan.”, aldus Tim Derez, voorzitter van de kerngroep rond BIZ’ART. Aan de voorstellingen gaan heel intensieve voorbereidingen vooraf. “Want we creëren en organiseren alles zelf. Van de schooldirectie krijgen we de mogelijkheid om over de middag te repeteren, maar voor de rest ligt de organisatie volledig in onze handen, van sponsors zoeken over promotiemateriaal ontwikkelen tot het belangrijkste: de voorstelling regisseren, muziek kiezen en dansstukken creëren.”, zo vult Mira Delmotte van de werkgroep communicatie verder aan. Alles resulteert in een twee uur durende voorstelling in de Budascoop te Kortrijk in het weekend van 13, 14 en 15 maart. Kaarten kosten €7 in voorverkoop, €9 aan de deur. “De kaartenverkoop loopt als een trein, wat leuk is, want de opbrengst gaat ook dit jaar integraal naar een goed doel. Voor deze editie hebben we de Muziekbank gekozen, een organisatie die fantastisch werk levert om kansarme kinderen en jongeren te bereiken door ondersteuning van muzikale projecten en initiatieven.”, zo besluit Tim Derez.

Voor de redactie : Bernard decock  / Bron  : Tim Derez, voorzitter  & Mira Delmotte, werkgroep communicatie  

Geplaatst op 18.02.2020

K-orner: Leiedal en Hangar K slaan de handen in elkaar

Hangar K en Leiedal geloven in "studeren, wonen en werken in de binnenstad"

Het is geen geheim dat stadskernen aan het veranderen zijn. In een sterke, bruisende stadskern gaan studeren, wonen en werken hand in hand. Daarom slaan Hangar K, dat jong ondernemerschap onderdak wil geven, en intercommunale Leiedal, dat ruimte creëert om te ondernemen, de handen in elkaar. Bedoeling is om het door Leiedal aangekochte Textielhuis en het voormalige Den Beer in hartje Kortrijk uit te bouwen tot een inspirerende ruimte om te ondernemen in de binnenstad: K-orner

Hangar K barst uit zijn voegen
Het in april 2018 opgerichte Hangar K barst ondertussen uit zijn voegen en is op zoek naar ruimte om de jonge ondernemers nog meer ademruimte te geven. Sinds zijn start in 2018 wil Hangar K jong ondernemerschap stimuleren met een sterke connectie naar de 4 kennisinstellingen die Kortrijk rijk is. De ambitie van Hangar K blijft om de brain drain van jong talent om te zetten in een brain gain door ondernemerschap in Zuid-West-Vlaanderen te stimuleren. Met een aantal sterke groeiers zoals GetDriven, Play it Safe en MyAddon bewijst het dat deze ambitie kan waargemaakt worden. Om de groei verder te versterken is Hangar K een partnership aangegaan met Leiedal om zo ruimte te geven aan de groeiers. Een partnerschap dat banen schept en tegelijk de slimme ondernemers van morgen hier houdt. Ook dat is streekontwikkeling.

Generatie Z
De werknemers en starters van morgen, de zogenaamde generatie Z, geloven in een werkplek die geconnecteerd is met een groter bruisend geheel. Leiedal wil daarop inspelen door in de stadskern de mogelijkheid te creëren voor starters om hun eigen onderneming uit te bouwen. Voorzitter van Leiedal Wout Maddens legt uit: “Kernversterking is een speerpunt in het beleid van Leiedal. Door wonen, werken en beleven te verweven in de stadskern, creëer je aantrekkelijke en levendige kernen met bijkomende voordelen op het vlak van efficiënt ruimtegebruik, mobiliteit, en werkgelegenheid.” Het project in de Rijselsestraat moet uitgroeien tot een ruimte waar ondernemers kunnen doorgroeien. “Hierdoor kan de ruimte van Hangar K op het Nelson Mandelaplein zich verder focussen op cocreatie en het ondersteunen van ondernemers met hun onderneming in een zeer vroeg stadium. Eenmaal ondernemers verder willen doorgroeien kan de nieuwe locatie in de Rijselsestraat fungeren als scale-up space,
 ” verduidelijkt Vincent Vanderbeck, CEO van Hangar K.

Stadskern met pit
K-orner is de naam die Hangar K en Leiedal geven aan het project op de hoek van de Rijselsestraat met de Jan Persijnstraat, beter gekend als het voormalige winkelpand “De Beer”. K-orner, met de K van Hangar K, de K van Kortrijk, de K van kernversterking en last but not least, de K van kool, want groeien als kool, dat doen de starters in onze regio. In een eerste fase zal Hangar K zijn community uitbreiden naar het winkelpand op de hoek van de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat. Het winkelpand beslaat 250 vierkante meter over drie verdiepingen. Leiedal en Hangar K gaan hiervoor een overeenkomst aan voor een jaar. De intercommunale staat in voor de basisvoorzieningen (sanitair, verwarming en glasvezel), Hangar K neemt de inrichting en het contact met de ondernemers voor zijn rekening. In de nieuwe hub zullen een aantal ondernemers volop en duurzaam hun ding kunnen doen. Bild, #hackyourjeans, Trompet en Emiel zijn maar een paar van de ondernemers die er in maart zullen i
 n trekken. Daarnaast zal er ook ruimte gemaakt worden om de student-ondernemers die het #GivMoBuzze traject binnen Hangar K volgen een plaats te geven. Bijkomende projecten met studenten van zowel Howest als Vives staan in de stijgers.

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Jeroen Vanthournout - Intercommunale Leiedal 

Geplaatst op 18.02.2020

Hoe overleef je de krokusvakantie?

Geen paniek! Texture snelt je ter hulp met drie tips om van jouw krokusvakantie de meest onvergetelijke ooit te maken. Ja, een museumbezoek is misschien wel de perfecte belevenis voor jou en je (klein)kinderen. Laat je verrassen! En nee, musea zijn echt niet saai... beloofd! En na je museumavontuur verwen je jezelf en die klein mannen met wat lekkers in museumbistro Kaffee Damast. Pannenkoeken of ijsjes zijn altijd een goed idee om een leuke dag in stijl af te ronden, toch? Krokusvakantie, wij zijn er klaar voor! Jij ook?

TIP 1_SPINRAG

Het kinderkunstenfestival SPINRAG is terug én natuurlijk doet Texture ook mee! Bij ons kan je tijdens de krokusvakantie de installatie 'HAAR' van Rasa ontdekken, beleven en ervaren! Je komt langs wanneer het jou best past. De kunst-, speel-, voel-installatie HAAR is pure kinderpret. Haren willen zwieren, zwaaien, woelen, waaien, kroelen, kroezen, knopen, klitten, golven, groeien, welig tieren, stromen, kolken als rivieren... 
zaterdag 22 februari t.e.m. zondag 1 maart 2020 (uitgezonderd op maandag 24 februari)
10.00 tot 17.00
GRATIS
2,5+

TIP 2_KROKUSKAMP 'VLINDER'

Voel je ook de lentekriebels? De vlinders in je buik? Deze krokusvakantie klossen we onze eigen vlindertuin bij elkaar. Heerlijk klossen voor beginners en gevorderden. Misschien een leuke activiteit om samen met je opa of oma te doen? Ja, iedereen van 8 tot 88 mag intekenen op de vakantiekampen van het Kortrijks Kantatelier. 
dinsdag 25 februari t.e.m. donderdag 27 februari 2020
14.00 tot 17.00
€ 30
8 tot 88

TIP 3_STAF STEKEL

Wie met Staf Stekel op pad trekt doorheen Texture ontdekt een geheime code waarmee je een verrassing in de wacht sleept. Of hoe kinderen al spelend heel wat op kunnen steken van de wondere wereld van het vlas. Een gezinsparcours voor families met kinderen tussen 6 en 12 jaar.
elke dinsdag t.e.m. zondag
10.00 - 17.00
boekje + gadget Staf Stekel € 2
6+
sssst... las je het al in de krant? De prijs van een museumpas wordt op zondag 1 maart aangepast. In plaats van € 50 betaal je € 59. Wie dus NU nog snel een museumpas aanschaft... bespaart 9 euro! Met een museumpas kan je één jaar lang meer dan 170 musea in België bezoeken. Ook Texture! Een mooi geschenk voor jezelf of voor iemand anders... Koop vóór 1 maart je museumpas aan in Texture of online 
 

Kleine wasjes, grote wasjes

Een eeuwenoude damasten linnen servet wassen? Hoe doe je dat? Nee, je steekt die niet in de wasmachine... en nee, je kookt die niet op 100°... en nee, de vlekken doe je er niet uit met een citroentje...
Hoe het wel moet, kom je te weten op ons YouTube kanaal. Textielrestauratrice Shirin Van Eenhooge neemt je mee achter de schermen van het textielatelier van TREZOOR, het regionaal erfgoeddepot in Heule.
Ga naar You Tube kanaal van Texture
Wist je dat Texture al sinds 2014 een eigen YouTube kanaal heeft? En dat je daar op vandaag al ruim 50 video's kunt bekijken? Word jij onze volgende YouTube abonnee? 

Ontmoetingsdag voor textiliens 

Ben jij een trotse textilien? Heb je nog gewerkt in de textielsector? Of ben je vandaag nog steeds actief in een van de vele takken die de textielindustrie telt? Kom dan naar de ontmoetingsdag voor textiliens op zondag 8 maart in het Industriemuseum van Gent en vertel ons jouw verhaal!

Haal samen met andere textiliens herinneringen op bij een lekker kopje koffie en een stuk taart. Duik tijdens demonstraties van de weefgetouwen en spinmachines terug in de tijd. Of ga met je (klein)kinderen aan de slag met textiel tijdens één van de workshops. Bovendien krijg je tijdens de ontmoetingsdag ook de kans om andere textielmusea te leren kennen. 
Deelname is gratis. Het Industriemuseum Gent vraagt wel om vóór 1 maart je aanwezigheid te bevestigen via hun website of telefonisch op het nummer 09 323 65 00.
zondag 8 maart 2020
14.00 tot 17.00
Industriemuseum Gent, Minnemeers 10, Gent
gratis
Bevestig uw aanwezigheid via de website van industriemuseum Gent
De ontmoetingsdag wordt georganiseerd door het Industriemuseum Gent, in samenwerking met erfgoed zuidwestmudel- Museum van Deinze en de LeiestreekStadsmuseum Lokeren en Texture, museum over Leie en vlas (what did you expect ;))

Breien op de breimachine

De klassieker in ons jaarprogramma is terug! Want zeg nu zelf... geen workshopjaar zonder 'breien op de breimachine'? Haal (groot)moeders breimachine dus maar van onder het stof!
Breimachines hebben weinig geheimen voor textielontwerpster Mathilde Vandenbussche. Dankzij haar 1001 tips & tricks kan ook jij - op het einde van de workshopreeks - je eigen toestel temmen. Heb je thuis een Passap of een Brother? Beide werken heel verschillend. Kies dus zeker een reeks die past bij jouw toestel! Heb je een ander merk? Vraag ons gerust bij welke reeks je best aansluit. O ja, check je vooraf of je toestel goed werkt? 
Reeks 1: merk Passap Duomatic en aanverwante types
maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020
telkens van 9.00 tot 12.00 EN 13.00 tot 17.00
€ 150
Reeks 2: merk Brother en aanverwante types
maandag 30, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april 2020
telkens van 9.00 tot 12.00 EN 13.00 tot 17.00
€ 150

Agenda

Woensdag 19 februari tussen 13.30 en 17.00
Masterclass textielfotografie: hoe fotografeer je een damast?
Zaterdag 22 februari t.e.m. zondag 1 maart
Kunst-, voel- en speel-installatie HAAR (2,5+)
*** maakt deel uit van het kinderkunstenfestival SPINRAG ***
Zondag 23 februari tussen 10.00 en 12.30
Workshop ouder-kind BOUWSTOF#2 (9+) UITVERKOCHT
*** maakt deel uit van het kinderkunstenfestival SPINRAG ***
Zondag 23 februari tussen 14.00 en 16.30
Workshop ouder-kind BOUWSTOF#2 (9+) UITVERKOCHT
*** maakt deel uit van het kinderkunstenfestival SPINRAG ***
Dinsdag 25 februari t.e.m. donderdag 27 februari, telkens tussen 14.00 en 17.00
Krokuskamp kantklossen: vlinder (8+)
Zondag 1 maart
Museumzondag in Texture
Zondag 15 maart om 11.00
Ontdek Texture tijdens een instaprondleiding
Maandag 23 maart t.e.m. woensdag 25 maart, telkens van 9.00 tot 17.00
Workshopreeks: breien op de breimachine - reeks Passap Duomatic (18+)
Maandag 30 maart t.e.m. woensdag 1 april, telkens van 9.00 tot 17.00
Workshopreeks: breien op de breimachine - reeks Brother (18+)
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Texture - museum over Leie en Vlas
  

Geplaatst op 18.02.2020

“Te veel mensen leven in “armoede, terwijl te veel geld naar migratie gaat”

Met de slogan ‘een hart voor onze mensen’ delen mandatarissen en militanten van de Vlaams Belang-afdeling in Zwevegem aanstaande dinsdag 18-02-2020 snoepgoed in hartjes-vorm uit in combinatie met een inhoudelijke boodschap. De partij vindt namelijk dat er te weinig geld gaat naar sociale voorzieningen en te veel naar migratie. De nationalisten willen op die manier de zwakkeren een hart onder de riem steken. De actie kadert in een bredere, nationale campagne van de partij. Het Vlaams Belang berekende enkele uitgaveposten rond migratie en plaatste deze tegenover andere beleidskeuzes die beter en socialer kunnen, zo stelt men. “Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land 40 tot 50 procent lager liggen dan in onze buurlanden waardoor drie op vier bejaarden er hun rusthuisfactuur niet mee kan betalen”, aldus voorzitter Nina Libbrecht (Vlaams Belang). “Bovendien leeft dan nog eens 1 op 7 landgenoten in armoede. Dat is fundamenteel onrechtvaardig.” Intussen is er wel geld voor immigranten die nooit 1 euro hebben bijgedragen, aldus Libbrecht . Zo spendeerde de regering op één jaar tijd bijna 375 miljoen euro aan asielopvang en -ondersteuning, 590 miljoen euro aan werkloosheidsuitkeringen voor allochtonen en 440 miljoen euro aan leeflonen voor vreemdelingen. Verder gaat bijna 30 procent van de Vlaamse sociale woningen naar niet-Belgen. Het prijskaartje hiervan is 240 miljoen euro. “Dit alleen tikt aan tot een totaalbedrag van 1,65 miljard. Dan hebben we zaken als inburgering, criminaliteit, overlast… zelfs nog niet meegerekend
Het Vlaams Belang becijferde dat met dat geld ofwel: · de pensioenen jaarlijks met 786 euro kunnen stijgen; · de kinderbijslagen met een kwart kunnen doen groeien; · elke invalide maandelijks 340 euro meer kan krijgen. “Met deze campagne, die we voeren tussen de mensen, wensen we enerzijds te informeren en anderzijds duidelijk te maken dat het Vlaams Belang kiest voor eerst ONZE mensen”, besluit Nina Libbrecht. De actie starte op dinsdag op 18 februari te Zwevegem tijdens de lokale markt  op het Toyesplein .

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Nina Libbrecht - Voorzitter Vlaams Belang- Zwevegem 

Geplaatst op 18.02.2020

Respecteer het participatietraject, rondje bemiddelen is overbodig - Alternatief tracé N8 Ieper-Veurne

Boerenbond vernam dat Minister Peeters overweegt een onderzoek op te starten naar een alternatief tracé N8 Ieper-Veurne door het aanstellen van een bemiddelaar. Met onze brief, mede onderschreven door het ABS en het actiecomité Geen Streep door de Westhoek, vragen we de minister de conclusies uit het participatietraject uit 2018 te respecteren en dus geen nieuw rondje bemiddelen te starten.
 Participatietraject
Het project voor een betere verbindingsweg tussen Ieper en Veurne sleept reeds enkele decennia aan.In 2017 startte op vraag van de Vlaamse overheid het participatietraject rond de verbinding Ieper-Veurne. Verschillende stakeholders werden bevraagd, met daarnaast zelfs een bewonersbevraging langsheen de weg. Uit dit intensief traject bleek dat een ruime meerderheid, nl. 19 van de 21 stakeholders, de conclusies onderschreef; Deze conclusie opteerde voor, de herinrichting van de weg N8 binnen de huidige rooilijnen en dus maximaal behoud van bestaande open ruimte evenals verder onderzoek naar een omleidingsweg nabij Brielen.
Alternatief tracé en bemiddelaar?
Tot onze verbijstering legt Ieperse Burgemeester Talpe deze gedragen beslissing naast zich neer en vond zij minister van Mobiliteit, Peeters, bereid om een bemiddelaar aan te stellen. Deze dient een alternatief tracé te onderzoeken voor de verbinding Ieper-Veurne. Dit leidt opnieuw tot vragen en grote onzekerheid. Daarom richtte Boerenbond een schrijven aan de minister. Joris Wyseur, voorzitter Boerenbond regioraad Ieper-Poperinge, vat de inhoud als volgt samen:
Deze beslissing getuigt van weinig respect voor het engagement die alle stakeholders en Boerenbond namen om constructief mee te werken aan een participatietraject. Er was een duidelijke keuze gemaakt door 19 van de 21 groepen, hierop verder werken lijkt me dan ook de meest logische oplossing. Laat er geen misverstand over ontstaan, ook landbouwers zijn vragende partij naar een betere ontsluiting, maar niet ten koste van de open ruimte.’
Boerenbond blijft bereid constructief mee te werken aan een oplossing voor de verbinding Ieper-Veurne mits deze gebaseerd is op de conclusies uit het participatietraject.

Voor de redactie : Bernard Decock  / Bron  & fotografie  : Filip Van Loo
  

Geplaatst op 18.02.2020
5084 artikelspagina's: 1 ... 6 7 8 9 10 <<< 11 >>> 12 13 14 15 16 ... 509