Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Defensie start overheidsopdracht voor nieuwe mijnenbestrijdingsschepen

Vandaag heeft de Ministerraad haar goedkeuring gegeven voor de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische Marinecomponent.

Dit materieelverwervingsproject betreft voor de Belgische Marinecomponent zes volledig uitgeruste mijnenbestrijdingsschepen. Deze nieuwe schepen zullen het commando- en logistiek steunschip Godetia en de huidige mijnenjagers vervangen. De Nederlandse politieke besluitvorming komt pas aan de orde in het voorjaar. Daarna kan Nederland aansluiten bij de Belgische overheidsopdracht voor een identieke mijnenbestrijdingscapaciteit in het kader van de langlopende succesvolle Belgisch-Nederlandse Marinesamenwerking.

In de geglobaliseerde economie van vandaag en morgen is het beschermen van de maritieme aanvoerlijnen overal ter wereld van vitaal belang voor de belangrijke Belgische commerciële vloot en de zeehavens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge. De nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit zal hoofdzakelijk ingezet worden in een NAVO- en EU-kader.

De nieuwe mijnenbestrijdingsschepen zullen buiten het mijnenveld opereren en zullen hun opdracht uitvoeren d.m.v. het inzetten van op afstand bediende drones. Hierdoor zal de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit de huidige en toekomstige dreiging van zeemijnen en geïmproviseerde onderwaterexplosieven kunnen neutraliseren.

De ingebruikname van het eerste Belgische schip is voorzien in 2023.
Steven Vandeput: “Met het opstarten van deze overheidsopdracht zetten we opnieuw een stap in de uitvoering van de strategische visie. De nieuwe vloot van 6 mijnenbestrijdingsschepen zal toonaangevend zijn in Europa én in de rest wereld en onze voortrekkersrol in de maritieme mijnenbestrijding bevestigen. Met deze schepen zullen we voldoende capaciteit hebben voor mijnenbestrijding in onze wateren als gelijktijdig voor een langdurige inzet in buitenlandse operaties. Het economisch belang van onze maritieme aanvoerlijnen en onze havens kan niet overschat worden.

Het geheel van systemen van de toekomstige maritieme mijnenbestrijdingscapaciteit. Vanuit het relatief grote moederplatform worden zowel onbemande tuigen ingezet in de lucht (taktische drones), als op en onder het wateroppervlak (Unmanned Surface Vehicles (USV) en Unmanned Underwater Vehicles (UUV) zoals sonars, mijnenveegtuigen en tuigen om mijnen te vernietigen).

FVW / Bron: Kabinet minister van Defensie Steven Vandeput
 

Geplaatst op 26.01.2018

Zelfstandige AXA bankagenten kiezen voor volledige integratie binnen de Price & Quality Group

De P&Q Group is een gediversifieerde groep in verschillende sectoren en heeft haar service-center te Zwevegem. Een belangrijke pijler van de groep is het aanbod van financiële diensten als zelfstandig AXA bankagent te Zwevegem (P&Q Financial Services NV), Rollegem en als verzekeringsmakelaar (P&Q NV).

Het AXA Bankkantoor op ’t Zand te Brugge (B&V Plus NV) heeft samen met de vennootschap B&V Plus Makelaardij BVBA een sterke marktbezetting weten uit te bouwen met exclusieve focus op “Bank en Verzekeringen met een Plus”.
Zowel de AXA-agentschappen Brugge, Zwevegem en Rollegem evenals alle activiteiten als verzekeringsmakelaar zullen geëxploiteerd worden vanuit de vennootschap Price & Quality Financial Services NV en aangestuurd worden door één directie-entiteit. De bedrijfsleiders van de betrokken vennootschappen zullen verder deel uitmaken van de Raad van Bestuur.
Samen onder één vlag zullen de drie kantoren nog meer toegevoegde waarde kunnen bieden voor klanten, medewerkers en AXA Bank.

De P&Q Group gelooft zeer sterk in het competitief voordeel van een zelfstandig bankagent die zeer dicht bij zijn klanten staat. Wij pleiten ervoor de klant centraal te blijven stellen, met hem mee te denken op lange termijn, mee te helpen bij het formuleren van zijn doelstellingen bij de opbouw van zijn vermogen en ten slotte heldere en duidelijke op maat gesneden adviezen te formuleren.
Bankiers en verzekeraars hoeven zich niet op te werpen als techno-profeten. Klanten verwachten zeker dat ze eenvoudige bankverrichtingen zelf kunnen doen zoals overschrijvingen en ophalen van bankafschriften via smartphone, tablet of PC. Ook het afsluiten van eenvoudige bancaire producten (bijvoorbeeld: internet zichtrekening, spaarrekening) via online toepassingen zijn best handig. Echter, voor financieel advies rond beleggingen en optimale kredietformules zullen de meeste  klanten niet tevreden zijn met een doorverwijzing via video-conferentie of chat naar een specialist.

Ook vandaag blijven vertrouwen in geldzaken, discretie en zorgvuldige omgang met privacygegevens belangrijke en terechte eisen van de klant.
De P&Q Group heeft gekozen voor het hybride model: van afspraak in het lokaal kantoor met mensen die de taal van de klant spreken, waar nodig op afspraak bij de klant aan huis, tot afspraak via het digitaal kanaal voor wat de klant snel en efficiënt zelf kan. Wij willen ons met deze mix én keuze bewust kwalitatief onderscheiden.

Om verder te kunnen volgen met de toenemende complexiteit van producten, binnen een versneld wijzigende marktomgeving met een stijgende vraag voor persoonlijk advies tot gevolg, is schaalgrootte een evident voordeel om meer specialisten in beleggingen en experten kredieten te kunnen inzetten die binnen alle kantoren van de groep hun expertise aanbieden voor een optimale klantenservice. En uiteraard, als ervaringsdeskundigen met kennis van diverse sectoren zitten wij steeds op de eerste rij om onze klanten met hun echte problemen, hun verzuchtingen en hun wensen met raad en daad bij te staan.

Krediet bekomen vraagt vandaag gedetailleerde businessplannen, realisme omtrent eigen inbreng en strikte follow-up om proactief te anticiperen op moeilijkere momenten. De regelneverij vraagt assistentie bij altijd maar meer documenten. Zeker in het huidige tijdperk van extreem lage rente vraagt een trefzekere persoonlijke financiële en fiscale planning met vermogensopbouw een gedegen analyse en expertise om effectief de vooropgestelde doelstellingen te halen binnen het risicoprofiel dat elke klant heeft.
De materie door en door kennen, maar ook de problemen en wensen van de klanten begrijpen, is steeds de basisvereiste om de juiste recepten uit te dokteren, deze in eenvoudige taal uit te leggen, alles perfect te implementeren en de voortgang periodiek mee op te volgen en waar noodzakelijk te helpen met bijsturing. De kennis binnen de P&Q Group is zeker een troef, onze ervaring uiteraard een verdienste om te doen wat moet en het vertrouwen te genieten van onze talrijke klanten.

FVW / Bron: P&Q Group
 

Geplaatst op 26.01.2018

Provincieraad stemt unaniem motie van Groen over MUG-helicopter

Het provinciebestuur voorziet al jaren een bijdrage van 110.000 euro om de MUG-helikopter in de lucht te houden en de organisatie ervan op de grond te ondersteunen. Dat is een substantieel bedrag, maar lang niet voldoende om de werking van de MUG-helikopter te garanderen.

Wie de jaarverslagen er op nakijkt, ziet bevestigd dat de werkingskosten in de loop van de jaren stijgend zijn en het verzamelen van de nodige middelen een steeds moeilijker opdracht wordt. Naast de provincie doen ook heel wat steden en gemeenten een inspanning. Maar dat moet aangevuld worden met private sponsoring, giften allerhande en zelfs verkoop van gadgets.

Tijdens de budgetbesprekingen kwam dit in de provincieraad aan bod. Er werden daar pleidooien gehouden om individuele giften te doen, (slechts) sinds vorig jaar fiscaal aftrekbaar, of er werden pannenkoeken gebakken en verkocht in het kader van acties als Music for Life. Er worden campagnes gedaan om gemeentes die nu nog geen bijdrage leveren, te overtuigen om dat wel te doen. Als reactie daarom nam Groen het initiatief om een motie op te stellen dat de federale overheid oproept om een basisfinanciering te voorzien voor de West-Vlaamse MUG-helicopter.

Want het is toch niet normaal dat voor een dergelijke, belangrijke en levensreddende dienstverlening, er een vzw middelen moet samenschrapen, samenbedelen bijna, om die helikopter in de lucht te kunnen houden? Een hele papierwinkel om van gemeentes telkens maximum een paar duizend euro te ontvangen, afhankelijk zijn van de economische conjunctuur van de bedrijven die sponsoren, moeten hopen dat de Music for Live-acties elk jaar een succes zijn, enzovoort. Voortdurend onzeker zijn of de middelen voor het komende jaar wel toereikend zullen zijn…
Het is niet de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de provincie, van steden en gemeentes, van bedrijven of particulieren om een goede medische dienstverlening te verzekeren. Dat is wel de bevoegdheid van de federale overheid.

Groen is dan ook erg tevreden dat de motie, met een aantal aanpassingen en aanvullingen, unaniem door de provincieraad goedgekeurd werd. Dat is een krachtig signaal naar de bevoegde minister De Block.

FVW / Bron: Groen / Foto: RDG
 

Geplaatst op 26.01.2018

Vlaamse verbouwsector stelt eigen magazine ‘BENO’ voor

Gewoon renoveren? Als het van de Vlaamse overheid afhangt, doen Vlamingen dat voortaan niet meer. Wie verstandig is, ‘BENOveert’. BENOveren staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Om kandidaat-verbouwers op het goede BENOvatiepad te helpen, sloegen tal van stakeholders uit de Vlaamse verbouwsector de handen in elkaar om ‘BENO’ te realiseren. Het gratis magazine wordt dit jaar verspreid op 115.000 exemplaren en wordt ook gratis opgestuurd na aanvraag via www.BENOmagazine.be.
In de lente van vorig jaar werd de term BENOveren (Beter reNOveren) op grote schaal gelanceerd. Dat gebeurde met de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’ van het VEA (Vlaams Energieagentschap), de website www.mijnBENOvatie.be, een gezamenlijk initiatief van 14 marktleiders uit de (ver)bouwsector, een mediacampagne met 4 bekende Vlamingen, en een BENOvatiekrant.
Zes maanden later bleek uit een enquête van datzelfde VEA dat al 30% van de Vlamingen het nieuwe werkwoord kende en bijna 75.000 kandidaat-renoveerders de website www.mijnBENOvatie.be hadden bezocht. Niet onaardig. Maar alles kan beter, en dus wordt nu
het nieuwe magazine ‘BENO’ voorgesteld.

Informatie en inspiratie voor de ‘betere renoveerder’
De rode draad door het magazine? Is je woning aan renovatie toe, doe het dan in één keer goed, en BENOveer in plaats van gewoon te renoveren. Ga resoluut voor ‘future proof’, zodat je huis nu al beantwoordt aan de energieprestatie-eisen van morgen. Hoe sneller je eraan begint, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen van een geBENOveerde woning. Je krijgt een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een betere luchtkwaliteit. En – allicht het belangrijkste – je geeft je huis een esthetische en financiële meerwaarde.

In ‘BENO’ vind je heel wat inspiratie en informatie over hoe je je BENOvatie het best aanpakt. Het magazine geeft tips & tricks om je verbouwkosten binnen de perken te houden, overloopt de factoren die bijdragen tot de (on)gezondheid van een woning, laat je kennismaken met nieuwe BENOvatieoplossingen, -apps en -tools en wijst de weg naar betrouwbare aannemers om jouw BENOvatiewerken te laten uitvoeren.
BENOveren is verstandig investeren. De Vlaamse overheid geeft tal van financiële tegemoetkomingen om deze belegging betaalbaar te houden. En wie grondig renoveert kan sinds kort nog heel wat extra bonussen krijgen. Ook de netbeheerders en diverse spelers uit de bouw- en de financiële wereld bieden specifieke kortingen en andere incentives aan. In ‘BENO’ wordt uitgelegd hoe je daar verstandig gebruik van maakt.
Unieke samenwerking voor brede verspreiding
‘BENO’ is een initiatief van www.mijnBENOvatie.be en werd gerealiseerd dankzij de steun van de Vlaamse Confederatie Bouw, AXA Bank en 12 marktleiders uit de bouwsector: Deceuninck, Eternit, Gyproc, ISOVER, Niko, Recticel Insulation, Renson, Saint-Gobain Building Glass, Soudal, Viessmann, VMZINC en Wienerberger.

Het nieuwe gratis magazine wordt vanaf midden februari tot eind 2018 op maar liefst 115.000 exemplaren verspreid tijdens bouwbeurzen, via encartage bij bestaande verbouwmagazines en -gidsen, in de kantoren van AXA Bank, en via gemeentelijke diensten en de lokale bibliotheek.

Het gratis magazine kan vanaf vandaag ook per post worden aangevraagd of online worden doorbladerd via www.BENOmagazine.be.

FVW / Bron: Marquiz
 

Geplaatst op 26.01.2018

Kinderen aan zet tijdens kinderkunstenfestival Spinrag

Spinrag verovert Kortrijk. En dit al voor de zestiende keer. De Krokusvakantie wordt een week waar de creativiteit van af spat, waar dromen werkelijkheid worden en waar elk kind kunst mag ontdekken.

Ook ouders en grootouders worden uitgedaagd om het kind in zichzelf te ontdekken. Kunst op kindermaat Spinrag is er voor elke leeftijd! Op de website of in de brochure ontdek je per leeftijd de ideale uitstap voor jouw kids. Voor straffe podiumvoorstellingen kan je terecht in Schouwburg Kortrijk én Theater Antigone. In de Budascoop ontdek je avontuurlijke films. De bib presenteert beeldend en sprookjesachtige figurentheater en in Texture geniet je van verrassend papiertheater. Reserveer snel je zitje voor een creatieve trip met het gezin.

Spinrag verovert Kortrijk
Spinrag vind je niet alleen in Schouwburg Kortrijk. Op het Schouwburgplein verschijnen ‘Diglos’. Het kloppend hart van Spinrag. Meerdere iglos vormen een groot open artistiek atelier waar iedereen vrij in en uit mag. Verkleedkledij, knutselmateriaal, gekke objecten en straffe artiesten helpen om de kunstenaar om in jezelf naar boven te halen. In het OC van Marke en Theater Antigone maak je zelf theater tijdens een meerdaags atelier. En lokale ondernemers verwelkomen ouders en kinderen voor korte ateliers.

Wandel je die week door Kortrijk, dan ontdek je op diverse plekken gratis installaties en mini-performances, oa:
• Dj Frietmachine – Zaterdag 10 en zondag 11 februari tussen 13.00 en 18.00 u – Grote Markt. Ontdek de frietbeat van je aardappel.
• Trip Tout Petit – woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 februari tussen 13;30 en 17.30 - Gotische Zaal van het stadhuis. Op reis naar de bestemming van jouw dromen
• Slotfeest Spinrag – vrijdag 16 februari 19.00 – Schouwburgplein. Het grootste verjaardagsfeestje ooit.

Niet alleen voor kinderen, maar ook met kinderen
Spinrag geeft kinderen de kans ook zelf artistiek creatief te zijn. Dat kan in Diglos, of in één van de workshops of meerdaagse ateliers. Maar ook op het podium krijgen kinderen een
volwaardige plaats. De voorstelling ‘Evenzo’ is het resultaat van een intensief artistiek traject waarin 14 kids samen met de mannen van Nevski Prospekt een eigen voorstelling maken.
Ontdek het programma op www.spinrag.be en reserveer snel!

FVW / Bron: Springrag
 

Geplaatst op 26.01.2018

Flanders Collection Car (FCC)

Op 17 & 18 februari 2018 gaat de beurs Flanders Collection Car (FCC) in Flanders Expo te Gent. U kan er terecht van 9.30 tot 18.00 u.

Flanders Collection Car is een internationale beurs waar u een gevarieerd aanbod vindt van oldtimers en onderdelen maar ook van boeken, restauratiebedrijven, miniaturen, auto-en retromobilia. Gestart in 1989, is Flanders Collection Car uitgegroeid tot een vaste waarde voor iedereen met een passie voor klassieke voertuigen. De beurs gaat jaarlijks door in Flanders Expo te Gent en is daarmee de eerste grote beurs op de kalender in België.
FCC is bovendien perfect te combineren met een uitstap naar Gent. Tram 1 stopt voor Flanders Expo en brengt u op 10 minuten naar het centrum. Gent is één van de de mooiste steden van België met talloze bezienswaardigheden en werd reeds aangeprezen door The Guardian en The New York Times.

Enkele hoogtepunten:
Op de beurs zullen enkele zeldzame Maserati’s te zien zijn waaronder een Mistral Spyder en een Ghibli. De Spyder werd voor het eerst voorgesteld in 1963 in Turijn. De wagen beschikte over de beroemde 6 cylinder 3,5 liter motor. In zeven jaar werden er slechts 125 exemplaren gebouwd. De Ghibli ging in productie in 1966 en is ontworpen door Giorgetto Giugiaro. De wagen is aangedreven door een krachtige V8 motor met 4700 cc cylinderinhoud die ruim 300 pk genereert. U kan een foto downloaden via ‘Pers’ op de website, © BOAfotostudio.
We besteden ook aandacht aan het 70-jarige bestaan van de 2 pk met enkele bijzondere modellen. Er is onder meer een zeldzame vierwiel aangedreven Sahara te zien. Dit model heeft 2 motoren om de nodige pk’s te leveren voor de vierwielaandrijving. De Sahara heeft eigenlijk alles dubbel. Hij heeft twee contactsleutels, twee benzinetanken (onder de voorzetels) en te vullen via een tankdop in een uitsparing van de deuren en zelfs twee versnellingsbakken met vier versnellingen. Er werden slechts 694 exemplaren van gebouwd.

FVW / Foto: Funcars

Geplaatst op 26.01.2018

Vzw Argos neemt Award ESF-ambassadeur in ontvangst

Vzw Argos is verkozen tot Europees ambassadeur van het ESF omdat ze op een sterke manier werkzoekenden aan werk helpt. Voorzitter Katrien Desomer mocht met enkele leden de kwaliteits-award in ontvangst nemen.

Met laaggeschoolde jonge werkzoekenden (= WIJ-traject, Werk Inleving voor Jongeren, in samenwerking met Groep INTRO) organiseert vzw Argos activiteiten richting werk of opleiding. Één van die activiteiten is samen sporten.  Want samen sporten is meer dan enkel willen winnen. Je leert samenwerken, communiceren, doorzetten, elkaar helpen, op tijd komen… Kortom door sporten leer je tal van competenties versterken en dat is net belangrijk voor jongeren zonder ervaring of diploma op de arbeidsmarkt. Naast het versterken van competenties en attitudes zetten ze ook een stapje richting een gezonder leven. Argos werkt hiervoor samen met Sport Vlaanderen en de sportdienst van Stad Ieper.

FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 26.01.2018

N-VA Kortrijk ambitieus naar verkiezingen

 Het voltallige bestuur van de Kortrijkse N-VA-afdeling lanceert onder de noemer ‘Fier. Ferm. Fris.’ drie partijgenoten die boegbeelden worden van de verkiezingscampagne: kandidaat-burgemeester Axel Ronse op plaats 1, kopvrouw Kelly Detavernier op plaats 2 en lijstduwer Rudolf Scherpereel op plaats 41. Unieke en bijzondere slogan: #fierfermfris Fier. Ferm. Fris. Met deze originele slogan zal de Kortrijkse N-VA-afdeling campagne voeren. De drie woorden samen weerspiegelen perfect waar N-VA Kortrijk voor staat. FIER staat voor identiteit, integratie en burgerschap. De Kortrijkzaan is terug fier om Kortrijkzaan te zijn, ongeacht leeftijd, achtergrond of overtuiging. Onze inwoners voelen zich opnieuw betrokken, gehoord en participeren. We hebben onze identiteit teruggevonden. N-VA Kortrijk is fier op alle inwoners en op wat we hebben gerealiseerd. Kandidaat-burgemeester Axel Ronse: “Hardwerkende vlassers hebben Kortrijk grootgemaakt. Ik ben fier op onze identiteit. We mogen nooit vergeten waar we vandaan komen. We staan klaar om in 2018 een nieuw hoofdstuk voor onze stad te schrijven. Daarin spelen burgerschap en fierheid op onze stad de hoofdrol.” FERM staat voor durf en drive. We hebben met een ongeziene snelheid het roer kunnen keren, gedurfde keuzes gemaakt en de harten van de Kortrijkzanen veroverd. Ook in de toekomst zal het de N-VA niet ontbreken aan ferme durf. We willen ook vanaf 2019 het verschil maken, en de groei en evolutie van onze stad verderzetten. Lijstduwer Rudolf Scherpereel: “Het nieuwe hoofdstuk voor onze stad zal naast fier ook ferm zijn. Kortrijk verdient gedurfde en ferme projecten. Daarmee creëren we uitdagende jobs en trekken we jonge gezinnen aan. We hebben goud in onze handen. Samen met onze talrijke ondernemende inwoners, studenten, ferme handelaars en ondernemers groot en klein zullen we onze verantwoordelijkheid opnieuw opnemen.” FRIS staat voor creativiteit en innovatie. De N-VA is een jonge en frisse partij in Kortrijk die vanuit andere invalshoeken het beleid vorm heeft gegeven, en dit ook in de toekomst zal blijven doen. We brengen een fris programma met een frisse lijst en frisse kandidaten. Kopvrouw Kelly Detavernier: “We staan voor fier, ferm en fris. Kortrijk is groot geworden omdat creatieve durvers hun nek uitstaken. Die sterkte hebben we vandaag meer dan ooit nodig. De uitdagingen op vlak van mobiliteit, energie, armoede en milieu zullen niet opgelost worden met oude recepten maar wel door een frisse wind en open blik. Daar staan wij garant voor.” Filmpje https://www.facebook.com/362996563734991/videos/1806402349394398/ Bekendmaking andere toppers Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari 2018 vanaf 16 uur worden de andere topplaatsen bekendgemaakt. Locatie: winterbar VETUR op het Buda Eiland. Voorzitterswissel Axel Ronse geeft als afdelingsvoorzitter de fakkel door aan Jorgen Deman. Axel wil zich volledig toeleggen op de lokale verkiezingscampagne en dit is moeilijk combineerbaar met het voorzitterschap van de afdeling. Jorgen Deman (32 jaar) is momenteel afdelingssecretaris en arrondissementeel secretaris. Hij is tevens parlementair medewerker van Bert Maertens. Jorgen kent de afdeling door en door en zal met volle overgave het voorzitterschap waarnemen. Gilles Verriest (25 jaar) wordt de nieuwe secretaris van de afdeling. Gilles is ook penningmeester van Jong N-VA Kortrijk-Harelbeke-Kuurne. Addendum: bio’s PLAATS 1 Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester AXEL RONSE (36 jaar) woont in hartje Kortrijk. Hij is een van de actiefste Vlaams Parlementsleden. Axel is vooral bekend als N-VA ‘kopman’ voor het thema ‘werk’ in het Vlaams Parlement. Hij zorgde er daarnaast met het decreet ‘hinderpremie’ voor dat handelaars niet meer moeten sluiten om vergoed te worden tijdens wegenwerken. Hij vereenvoudigde de beroepsprocedures voor bouwvergunningen drastisch en zette de nood aan extra bedrijfsruimte voor West-Vlaanderen op de kaart in het Parlement. Met succes want op zijn vraag besliste de Vlaamse Regering net voor de kerstperiode om een 130ha extra bedrijfsruimte aan WestVlaanderen toe te kennen. In zijn vrije tijd loopt Ronse marathons en is hij gepassioneerd kitesurfer. Hij haalde in 2016 een MBA aan de Vlerick Business School en studeerde in 2005 af als licentiaat filosofie aan de UGENT. Foto: https://goo.gl/sJKU3F PLAATS 2 Kopvrouw KELLY DETAVERNIER (39 jaar) is schepen van financiën, onderwijs, evenementen, kerkfabrieken en jumelages. Ze is tevens voorzitter van Feest in Kortrijk en staat daarmee aan de wieg van het alom geprezen evenementenbeleid in Kortrijk. Kelly woont in Bissegem en heeft de voorbije jaren samen met haar man een topzaak gespecialiseerd in design en interieur uitgebouwd. Als schepen oogst Kelly lof bij ‘vriend en vijand’. Op heel korte tijd verlaagde ze de schuldgraad van de stad en startte ze het ambitieus kerkenplan op. Als schepen van onderwijs gebruikt ze haar netwerk bij alle onderwijspartners om Kortrijk nog meer op de kaart te zetten  Lijstduwer RUDOLF SCHERPEREEL (66 jaar) is eerste schepen van de Stad Kortrijk en is onder meer bevoegd voor werk, economie, middenstand en ondernemen. Hij leidt een onderneming in kantoorautomatisatie en -inrichting. Voorafgaand aan z’n schepenmandaat was Rudolf voorzitter van UNIZO Kortrijk. Rudolf is de ‘geestelijke vader’ van onder meer ‘Kortrijk Zaait’ en ‘Hangar K’. Hij zorgde er ook voor dat er een recordaantal bedrijfsruimte in de stad Kortrijk ontwikkeld werd.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron en fotografie  Steven Lecluyse  / NVA kortrijk

Geplaatst op 26.01.2018

4des organiseren Rode Neuzendag in OLV Vlaanderen

Op donderdag 8 februari organiseert de richting Economie van het vierde jaar uit RHIZO OLV Vlaanderen een rode neuzendag op school.

De school wordt versierd, de leerlingen van de school komen in het rood naar de school en er zijn allerlei animatieactiviteiten voorzien. De leerlingen hebben de hele organisatie zelf in handen: affiches maken, activiteiten bedenken, de medeleerlingen warm maken voor de actie.
Met deze actie willen we meehelpen om het taboe op psychische kwetsbaarheid bij jongeren op te treden. Ook op onze school zijn er leerlingen die het weleens moeilijk hebben. Door de Rode Neuzendag te steunen willen we die jongeren een hart onder de riem steken.

FVW / Bron: OLV Vlaanderen
 

Geplaatst op 25.01.2018

ZOOks, een unieke Vlaamse animatiefilm op 14 februari in De Schakel

ZOOks: Meer dan een 100% Vlaamse animatiefilm, op 14 februari in De Schakel.

Op 14 februari is ZOOKs te zien in Waregem. Deze Vlaamse animatiefilm met topcast is heel wat meer dan een film. De makers gingen een samenwerking aan met meer dan 50 Culturele Centra in Vlaanderen, de film werd geselecteerd als openingsfilm voor het JEF Festival, WWF maakte er een Beestige Klas-lessenpakket van en allemaal samen lanceren ze in de Krokusvakantie een website waar jongeren interactief aan de slag kunnen. Bovendien kunnen ook kinderen in Vlaamse ziekenhuizen en revalidatiecentra de film bekijken via JEF in het ziekenhuis.
ZOOks is een productie van Potemkino, in co-productie met Sancta, The Fridge en VRT/Ketnet
Deze unieke Vlaamse animatiefilm van Kristoff en Dimitri Leue zet het belang van de natuur in de verf. In samenwerking met WWF Vlaanderen kunnen scholen zich sinds september 2017 inschrijven voor Beestige Klas, waarna ze een educatief pakket ontvangen dat volledig in het teken van de film staat. In één lesuur ontdekken de leerlingen de vele ecosysteemdiensten die de natuur ons levert en het belang daarvan. De leerlingen staan even stil bij een aantal bedreigingen voor de natuur en zoeken samen naar oplossingen. Het thema van de film blijft zo gedurende een langere periode actief in de klas. Daarnaast wordt een actieoproep gelanceerd om mee te dingen naar een Beestige Klas-award, die op 27 maart doorgaat in het Zwin.

Maar dat is niet alles
Aansluitend op het educatieve luik met WWF lanceert ZOOKs op 9 februari www.bureauvoornatuurcontrole.be: een interactieve website waar het verhaal van de film een online zijsprong kent. Het jonge publiek trekt daar samen met een aantal figuren ten strijde tegen de boze koning Ferdinand om de natuur te redden. Bezoekers van de website kunnen als echte hackers de website van het Bureau Voor Natuurcontrole saboteren door tal van opdrachten uit te voeren. Zo kunnen jongeren de computers saboteren in een uitdagende 3D Game, online bijleren over natuur of door het spelen van een quiz de foute informatie van het BNC aanpassen. Daarnaast worden de jonge kijkers uitgedaagd om een heuse natuuractie te organiseren met de klas, jeugdbeweging, vriendjes of het gezin. Hoe meer natuuracties hoe groener we de stad van ZOOks kunnen maken en de natuur redden uit handen van Koning Ferdinand. Bij het vervullen van de opdrachten verzamelen onze deelnemers badges om alle verzetstrijders uit de fil
m te bevrijden.

Met ZOOks willen de makers inzetten op het belang van lokale initiatieven. Daarom werd een samenwerking opgezet met meer dan 50 Culturele Centra doorheen Vlaanderen, waar de film tijdens de Krokusvakantie in première gaat. ZOOks is tevens geselecteerd als openingsfilm voor JEF Festival en staat op de affiche van het Anima Festival in Brussel. Na de krokusvakantie staan ook nog schoolvoorstellingen gepland én ZOOks wordt ook uitgezonden bij VRT/Ketnet, co-producent van het project. Via JEF in het ziekenhuis krijgen kinderen die opgenomen worden in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum ook de kans om de film te bekijken.

ZOOks is gemaakt op basis van rotoscopie, een traditionele 2D animatietechniek waarbij het verhaal eerst helemaal wordt gefilmd - met échte acteurs - en nadien actie per actie met de hand wordt getekend. De film mocht rekenen op een absolute topcast, met o.a. Matteo Simoni, Frank Focketyn, Daisy Ip, Warre Borgmans, Wouter Hendrickx, Tine Reymer en Wim Helsen.
ZOOks is een productie van Potemkino, in co-productie met SANCTA, The Fridge en VRT/Ketnet. Voor de ontwikkeling van het educatieve platform werd een samenwerking aangegaan met WWF Vlaanderen en Mediaraven. ZOOKs werd gerealiseerd dankzij de steun van BNP Paribas Fortis Film Finance, VAF/Flanders Film and Media Funds, Screen.Brussels en de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid.

Praktisch: 14 februari 2018, CC De Schakel Waregem om 14.30 u. Tickets € 7, kansentarief voor UiTPAS Zuidwest: € 1,4. Reservaties: www.ccdeschakel.be.

FVW / Bron: CC De Schakel Waregem
 

Geplaatst op 25.01.2018
2860 artikelspagina's: 1 ... 6 7 8 9 10 <<< 11 >>> 12 13 14 15 16 ... 287