Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Nathalie Muylle: “Controles op verkoop van vuurwerk om veiligheid te garanderen”

In aanloop naar eindjaar, neemt de verkoop van vuurwerk toe. Minister van economie en consumenten Nathalie Muylle kondigt controles aan bij handelaars en op internet, om de veiligheid te garanderen.
Nathalie Muylle: “Ook dit jaar controleren we of de verkoop van vuurwerk volgens de veiligheidsvoorschriften gebeurt. Dat gebeurt zowel bij handelaars als online. De laatste jaren zien we een aanzienlijke toename van de verkoop van vuurwerk via webshops of sociale media. Vuurwerk mag door handelaars verkocht worden via internet, maar het moet door de klant opgehaald worden in de winkel. Elke eindejaarsperiode gebeuren verschillende ongevallen bij het ontsteken van vuurwerk. Ik doe een oproep aan iedereen die deze oudejaarsperiode vuurwerk gebruikt: lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig, houd toeschouwers op een veilige afstand en volg de tips uit de brochure ‘Verknal uw feest niet’. Ga ook na of het afsteken van vuurwerk toegelaten is in  uw gemeente.”
 
Elk jaar gebeuren er verschillende ongevallen bij het ontsteken van vuurwerk. In de eindejaarsperiode van 2018 werden 19 ongevallen gemeld, in 2017 ging het om 24 meldingen en in 2016 om 20 meldingen. De meest getroffen lichaamsdelen zijn de handen, vingers en ogen. Brandwonden komen het vaakst voor, gevolgd door oppervlakkige en open wonden.
Minister Muylle verspreidt een brochure voor het veilig gebruik van vuurwerk en laat controles uitvoeren bij vuurwerkhandelaars en op online verkoop van vuurwerk.
Brochure
Om ongevallen met vuurwerk tegen te gaan, verspreidt minister Muylle een aangepaste brochure rond de aankoop en het veilige gebruik van vuurwerk. Ze is te vinden op: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verknal-uw-feest-niet-gebruik
We besteden bijzondere aandacht aan geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Het gaat om een relatief nieuw soort vuurwerk, dat voor een even mooi lichtspektakel zorgt en minder geluidshinder met zich meebrengt.
 

Vlaams vuurwerkverbod
Wie vuurwerk wil afsteken, moet allereerst nagaan of het wel toegelaten is in zijn gemeente. In Vlaanderen geldt sinds 27 mei een algemeen verbod, tenzij de gemeente beslist om een uitzondering toe te staan.
 
De meeste gemeenten vermelden op hun website wat de regels zijn. Enkele voorbeelden:
 
Toegelaten zonder vergunning voor bepaald aantal uren tijdens oudejaarsnacht:
 
Enkel met vergunning:
 
Algemeen verbod:
 
Online verkoop
Er is de laatste jaren een aanzienlijke toename van de verkoop van vuurwerk via internet. Het kan gaan om online verkoop door handelaars, maar nog vaker gaat het om particulieren die tijdens de eindejaarsperiode een centje bijverdienen met de verkoop van vuurwerk. De FOD Economie organiseert controles voor beide kanalen.
In 2018 werden 31 controles uitgevoerd op vuurwerk dat verkocht werd via websites en sociale mediakanalen. 20 gecontroleerde websites waren niet in orde. In zes gevallen werden de dossiers overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten omdat het om Nederlandse websites ging. In nog zes dossiers vonden huiszoekingen plaats. Ook dit jaar vinden opnieuw controles op de verkoop via internet plaats.
Vuurwerk mag via internet worden verkocht, maar postorderverkoop is verboden. De koper moet zijn goederen in de winkel gaan afhalen. Om illegale en gevaarlijke handel via pakjesdiensten tegen te gaan, loopt sinds vorig jaar een proefproject waarbij met een speciaal voor de opsporing van vuurwerk een getrainde hond wordt ingezet in logistieke centra.
 
Controles bij handelaars
Elk jaar vinden ook controles plaats bij handelaars. Zij moeten over veilige opslagruimtes en over de nodige vergunningen beschikken. In 2018 werden in totaal 255 controles bij handelaars uitgevoerd. Er werden daarbij 30 inbreuken vastgesteld. De vijf belangrijkste types van inbreuken waren:
 • verkoop zonder vergunning;
 • overschrijding van de opslagcapaciteit;
 • opslagplaats niet conform technische vereisten;
 • problemen met de etikettering (vooral de taal);
 • oud vuurwerk zonder CE markering.
Er werden 13 waarschuwingen uitgeschreven. Daarnaast werden 17 inbeslagnames uitgevoerd, voor ongeveer 525 kg NEQ.  NEQ is de hoeveelheid explosieve materie in het vuurwerk.  Dit komt naar schatting overeen met een hoeveelheid vuurwerk van ongeveer 2.500 kg bruto.
 
Controles van vuurwerkartikelen
Tot slot controleert de FOD Economie ook op de veiligheid van vuurwerkartikelen. Tijdens de eindejaarsperiode van 2018 werden 24 vuurwerkartikelen die aan particulieren werden verkocht, getest door een labo. De vuurwerkartikelen werden onderzocht op het vlak van de veiligheid bij het gebruik en op vlak van hun etikettering.
14 artikelen vertoonden tekortkomingen. Bij acht ervan waren die tekortkomingen van die aard dat de producten werden teruggeroepen. Een ander product werd uit de handel genomen en ten slotte zette de producent de verkoop van twee producten stop.
Welk vuurwerk mag verkocht worden aan de consument?
Sinds 2017 is enkel nog vuurwerk van de categorieën F1 en F2 toegelaten voor een particulier. Dit betekent dat de gevaarlijkste en luidste types vuurwerk (F3) in België verboden zijn voor de consument (zie infra voor voorbeelden).
De wetgeving laat toe dat de gewone gebruiker een beperkte hoeveelheid van 1 kilogram in zijn bezit mag hebben. Ook wat het vervoer van vuurwerk betreft, voorzien de regels dat een particuliere gebruiker 1 kilogram vuurwerk voor persoonlijk gebruik mag vervoeren in zijn voertuig, zonder daarvoor een vergunning te moeten aanvragen. Ook als meerdere personen in de wagen zitten, mag maximaal één kilogram worden vervoerd.
 
 
 
3 categorieën
F1
Vuurwerksterren (tot 7,5 gram poeder) - Vuurwerkfontein – ijsfontein (tot 7,5 gram poeder) - Knalerwten
 
F2 en F3
Dit kunnen vuurpijlen, knalvuurwerk of bv. batterijen zijn. Het onderscheid tussen de categorieën F2 en F3 zit in de hoeveelheid poeder die in de producten zit, en het geluid dat ze produceren. De kritieke grens voor de hoeveelheid poeder en het geluid is afhankelijk van het soort product, en wordt afgemeten aan de veiligheidsafstand. De veiligheidsafstanden voor categorie F2 bedragen 8 m en voor categorie F3 25 m  - Vuurpijlen - Knalvuurwerk  - Batterijen  - één zware ‘batterij’ in categorie F3, wat verboden is voor de consument

Voor de redactie :   Bernard Decock / Bron : NATHALIE MUYLLE Minister van Werk, Economie en Consumenten,  - Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap
 
 

 
 
 
 
 
  

Geplaatst op 09.12.2019

Stadsvernieuwing in Kortrijk

 
 
Al loopt het jaar op zijn einde, de stadsvernieuwing loopt als een trein. Tijd om te genieten van gezelligheid en de Warmste Week. Maar ook tijd om stil te staan bij enkele belangrijke projecten in Kortrijk. Stap voor stap willen we de Beste Stad van Vlaanderen worden. 
 
We klinken op de toekomst van onze stad!
Site Van Mar target="_blank">https://www.kortrijk.be/vanmarcke
 
De warmste week: Athena Campus Pottelberg zorgt tijdens de infosessie voor kinderopvang en -animatie ten voordele van het goeie doel in het kader van de warmste week (2 euro per kind).
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron & fotografie Wout Maddens Schepen van bouwen,wonen en stadsverniewingsprojecten
  

Geplaatst op 09.12.2019

STAL13 VERHUIST NAAR DEFINITIEVE PLEK!

Afgelopen zomer verliet Stal13 de locatie in de Slachthuisstraat na twee jaar tijdelijke invulling van de vroegere meubelhal Ballegeer. De nieuwe thuisbasis is de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat. De stal krijgt later een vaste stek in de nieuwe Deelfabriek die op deze locatie zal verrijzen. We kijken er naar uit!
We danken de ‘gasten’ van Stal13 die zich tomeloos inzetten om de verhuis rond te krijgen. Geen gemakkelijke opdracht gezien de tonnen materiaal en de stevige deadline. Dank u wel! 
Met deze laatste verhuis sluiten we een tijdperk af. Na 6 jaar onder de vleugels van Bolwerk te opereren, wordt Stal13 vanaf 1 januari 2020 verankerd binnen het OCMW. Zo kan Bolwerk zich beter focussen op de eigen werking. En kan Stal13 beter ingeschakeld worden in het armoede-en welzijnsbeleid van de stad. We duimen voor een vlotte doorstart!

STAL13 IN EUROPA
We hebben vroeger al bericht dat Stal13 op Europees niveau als praktijkvoorbeeld wordt gezien. Stal13 maakt deel uit van het Europese 2-Zeeënproject ‘Step by Step’. Samen met projectpartners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland ontwikkelde Stal13 een model om mannen te activeren. In het model staat het sociale atelier centraal. De betrokkenen krijgen steun bij het zoeken naar werk, het leren van werkattitudes en tips om hun welzijn te verbeteren, vooral op vlak van gezondheid. Het finale doel van het project is om 94 van deze sociale ateliers op te zetten in de betrokken Europese landen en hen via een digitale tool met elkaar te verbinden.  
Na een intense periode van uitwisseling en brainstorming zijn de eerste resultaten klaar. Samen met de Europese partners ontwikkelde Stal13 een programma voor een ‘Health Champion’ en ‘Employment Coach’. Met lokale partners bekijkt Stal13 hoe die beide programma’s de werking kan versterken.
 
 
STAL13 TREKT DE AANDACHT
Stal13 maakt vele mensen en organisaties nieuwsgierig en enthousiast. Meer dan 15 verschillende groepen of organisaties brachten Stal13 een bezoek het afgelopen jaar. Filipijnse studenten, verpleegkundigen in spé, scholieren, Waalse en Noord-Franse welzijnsorganisaties, anderstalige nieuwkomers, de Kortrijkse schakelklas van Kortrijk,… Ook aan hen vertellen we over de rol van Stal13 in het Europese ‘Step by Step’ project.
 
PORTRET VAN ONZE CHEF D'ATELIER
Eerder dit jaar maakt Focus-Wtv een portret van Peter. Ook Stal13 kreeg een prominente plek in de reportage.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Stal  13
  

Geplaatst op 09.12.2019

Kerst op ’t Schouwburg

Beleef Kerst op ’t Schouwburgplein in een nieuw jasje. Geniet van de diverse standhouders, een centraal belevenisplein en veel animatie in een overdekt geheel.

 

Van 7 december tem 29 december, dagelijks geopend.

In het sprookjesachtig kerstdorp kan je genieten van winterse lekkernijen, heerlijke glühwein en traditionele kerstmuziek. De chalets veranderen het Schouwburgplein in een winterse wonderstad.
Je kan er terecht voor een kop warme chocolademelk, jenever of hamburger. Ben je nog zoek naar een origineel kerstcadeautje? Kom dan zeker eens kijken in de diverse chalets  met winterse hebbedingetjes.
Op het centraal belevenisplein worden diverse act en optredens voorzien
 • weekdagen voor de kerstvakantie: van 17u (tot 22u muziek) tot 23u = chalets gesloten
 • weekdagen tijdens de kerstvakantie: van 15u (tot 22u muziek) tot 23u = chalets gesloten
 • weekenddagen: van 15u (tot 23u muziek) tot 00u = Chalets gesloten
 • uitzonderingen: kerstavond tot 16u / kerstdag optioneel gesloten
* Vele chalets openen hun deuren reeds om 13u. kom dus zeker al eens kijken.
Alle info rond de standhouders, openingsuren en evenementen kan je terugvinden op de facebookpagina.


Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock / Bron  : Dienst communicatie Stad kortrijk 

Geplaatst op 09.12.2019

KINDERKERSTFOOR OP GROTE MARKT

Vanaf 7 december tot en met 5 januari is de kinderkerstfoor op de Grote Markt het actieterrein bij uitstek voor de allerjongsten. De foor is uitzonderlijk gesloten op 25 december en 1 januari.
Kinderen van 3 tot 12 jaar komen hier volop aan hun trekken bij het eendjesvissen en kindermolen bambino of het schietkraam. De grote of kleine honger kan je stillen met een hamburger of een lekkere oliebol.  
Overzicht Foorkramen:

 • Kindermolen bambino
 • Eendjesvissen Disco duck
 • Schietkraam Tir texas
 • Ballenspel Bingo Ball
 • Gebakkenkraam Rosa
 • Braadworsten – hamburgerkraam Bertrand
Ijspiste
Wie even genoeg heeft van het kermisvertier, kan zich op de overdekte ijsschaatspiste wagen. Wie zich liever niet op het ijs begeeft, kan het spektakel met een drankje in de hand gade slaan in de winterbar met transparante wand. Nieuw dit jaar is een overdekte terraszone waar de ouders en vrienden aan het ijs zelf kunnen genieten van het vertier.
Op diverse dagen kan je nog extra genieten van kinderanimatie en optredens. Ook scholen en groepen zijn zeker welkom op het ijs.
Prijs:
 • Individuele schaatsers, huur schaatsen inbegrepen: € 7
 • Individuele schaatsers met eigen schaatsen: € 5
 • Groepen vanaf 15 personen: € 5 per deelname
 • Scholen: € 3 per deelname (max. 1 uur, op voorhand te reserveren, niet op vrijdagavond of tijdens het weekend);
De individuele schaatsers en groepen kunnen onbeperkt in duur schaatsen zonder de piste te verlaten.

Voor de redactie  : Bernard Decock  & fotografie   / Bron  : Dienst communicatie Stad kortrijk 

Geplaatst op 09.12.2019

ZONDAG 15 DECEMBER - PLATENBEURS OOSTENDE


 Zondag 15 december 2019 worden verzamelaars en koopjesjagers van muziek verwacht in het Thermae Palace te Oostende.  Muziekdealers uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland staan dan paraat voor de PLATENBEURS van OOSTENDE.  Vinyl, cd's, en allerhande muziekmemorabilia worden uitgestald over ruim 200 lopende meter! De nadruk ligt op verzamelobjecten, maar ook de gewone muziekliefhebber kan er zijn slag slaan door het enorme aanbod aan goedkope elpees, singels en cd’s... Kortom alles wat je nodig hebt voor een gezellig dagje uit of voor een leuk geschenk onder de kerstboom.
 
De beurs loopt van 10u00 tot 17u00.  Het neusje van de zalm is de VIP-kaart, rondneuzen mag dan reeds om 9u00.
 

 KALENDER BEURZEN  
     
Gent, 30/11/2019 - 1/12/2019,
 Gent ICC (Citadelpark) | 

Oostende, 15/12/2019 - 15/12/2019,
 Thermae Palace  (Koningin Astridlaan 7) 

Hasselt, 19/01/2020 - 19/01/2020,
 Grenslandhallen Hasselt  (Gouverneur Verwilghensingel 70) 

 Kortrijk, 26/01/2020 - 26/01/2020,
 Kortrijk XPO  (Doorniksesteenweg 216) 

Antwerpen, 2/02/2020 - 2/02/2020,
 Antwerp Expo  (Jan Van Rijswijcklaan 191) 

Oostende, 16/02/2020 - 16/02/2020,
 Thermae Palace  (Koningin Astridlaan 7) 

Gent, 21/03/2020 - 22/03/2020,
 Gent ICC (Citadelpark) 

Brugge (Sint Michiels), 29/03/2020 - 29/03/2020,
 Boudewijn Seapark Brugge (Alfons de Baeckestraat 12 ) 

Antwerpen, 3/05/2020 - 3/05/2020,
 Antwerp Expo (Jan Van Rijswijcklaan 191) 

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  :  Thomas Hoebus - Kdx FAIRS! 


 

 

 

Geplaatst op 04.12.2019

1000 Jägerbombs dat is een Belgisch Record!

Op vrijdag 6 december vallen er meer dan 1000 Jägerbombs in de après-ski hut Der Tiroler in de industriezone van Waregem. Omstreeks 21u vallen er dominogewijs meer dan 1000 shotjesglazen gevuld met Jägermeister in glazen gevuld met red bull. Deze shotjes Jägermeister vormen samen met energiedrank red bull de overheerlijke en alomgekende Jägerbomb.
 
Na afloop van het Belgisch record Jägerbombs, die voor de eerste maal in België door een officiële deurwaarder wordt vastgelegd, worden de Jägerbombs uitgedeeld aan de aanwezige toeschouwers en is er nog een heuse afterparty.
 
Influencers Jamie-Lee Six en Elodie Gabias probeerden het alvast even uit zoals te zien is op een promotiefilmpje op de facebookpagina van Der Tiroler. Hopelijk lukt het vrijdag beter dan de pogingen van de influencers.
 
Iedereen is van harte welkom op dit memorabel event nu vrijdag 6 december omstreeks 21u.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Maxim Declercq  Zaakvoerder  Event  Planning  Declercq 

Geplaatst op 04.12.2019

Studenten dagen samen met algemeen directeur de burgemeester van Kortrijk uit!

VIVESCAPE is een pop-up escape room in een gezellige winterchalet georganiseerd door
laatstejaarsstudenten Eventmanagement van Kortrijk. Met deze escape zamelen de studenten
geld in voor de ALS Liga in het kader van De Warmste Week. Vanaf donderdag 5 december
2019 t.e.m. vrijdag 20 december 2019 kan elke passant ontsnappen aan de kilte via
VIVESCAPE. De warmste chalet bevindt zich dan op de parking van ’t Forum van Hogeschool
VIVES.

 

De studenten dagen dan ook de burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, uit
om een ontsnappingspoging te ondernemen!

 

Thermometer op temperatuur houden

Uniek aan deze escape is dat de spelers hier tegen de tijd én de temperatuur strijden. De teams
krijgen niet het gebruikelijke uur de tijd om te ontsnappen. Bij VIVESCAPE moet een team in 20
minuten bijzondere themaopdrachten uitvoeren. De bedoeling is om te ontsnappen voor de
thermometer op nul staat. De vijf beste teams krijgen een toffe prijs. Ga de uitdaging aan en
probeer een recordtijd neer te zetten!

 

Hart onder de riem

Het is al van 2014 geleden dat ALS nog eens duidelijk in de aandacht kwam met de Ice Bucket
Challenge. Er is sindsdien amper vooruitgang geboekt, de ziekte blijft in de kou staan... De studenten
kozen voor dit goede doel omdat één van de docenten een ALS-patiënt is. Met deze actie steken ze
hem een hart onder de riem en ondersteunen ze mee de vraag die hij op de wereld heeft losgelaten.

 

Uitdaging

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun actie hebben de studenten hun algemeen directeur
uitgedaagd om zo snel mogelijk te ontsnappen. Joris Hindryckx ging maar al te graag in op deze
uitdaging en hij daagt op zijn beurt de burgemeester, docenten en studenten, Studio Brussel en
iedereen die ons goede doel wil steunen… uit om sneller te ontsnappen dan hem. Zo proberen ze
een ketting te creëren om ALS in de kijker te zetten.

 

Gezelligheid troef

Na de escape room kunnen deelnemers en omstaanders zich opwarmen aan de vuurkorfjes en
kunnen ze genieten van een lekker winterbier met een hapje. Daarnaast wordt er ook voor
studentikoze randanimatie gezorgd. Het verzamelde bedrag gaat volledig naar de ALS Liga. Bij deze
nodigen we iedereen uit een kijkje te komen nemen.

 Meer info : https://www.facebook.com/vivescape/videos/3558734090803476/

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Studenten VIVES
 
 

Geplaatst op 04.12.2019

Salvini eregast op druk bijgewoonde meeting in Handelsbeurs

Indrukwekkend. Dat is het minste wat gezegd kan worden van de meeting in Antwerpen met de Italiaanse toppoliticus, Matteo Salvini, georganiseerd door onze Europese fractie Identiteit en Democratie (ID).
Meer dan 1.500 kijklustigen woonden gisteren het event bij. Na het welkomstwoord van ID-voorzitter Gerolf Annemans kregen de aanwezigen waar
voor hun spreekwoordelijk geld. In het prachtige kader van de Antwerpse Handelsbeurs verwelkomden ze enthousiast de voorman van de Italiaanse Lega, Matteo Salvini. De Italiaanse voorman staat momenteel met stip op kop in de peilingen met meer dan 35 procent van de stemmen.
Kerstmis 
In zijn enthousiasmerende toespraak wees Salvini er nadrukkelijk op hoe belangrijk het is dat we onze Europese waarden blijven verdedigen en hoe groot het gevaar is van de oprukkende islam. “De islam is de doodsteek voor Europa. Er zijn zelfs mensen die Kerstmis willen verbieden. Ik wil dat mijn dochter van 6 later in een rok over straat kan lopen zonder dat iemand zich het recht toe-eigent om haar te beledigen”, aldus Salvini. Hij beloofde ook om opnieuw werk te maken van een kordaat immigratiebeleid als hij weer minister wordt. “In deze zaal zitten geen fascisten, maar Italianen die van Italië houden en Vlamingen die van Vlaanderen houden”, zei hij. Het publiek antwoordde met een staande ovatie.  
Nieuwe hoop voor Europa 
Na het Lega-boegbeeld nam ook Vlaams-Belang voorzitter Tom Van Grieken, voor de gelegenheid aangekondigd als “de Vlaamse Salvini”, het woord. “Wij hebben de plicht om onze Europese beschaving, die we geërfd hebben van onze voorouders, veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij, wij en wij alleen zijn de nieuwe hoop voor een nieuw Europa”, aldus Van Grieken.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  & fotografie  : Vlaams belang 

Geplaatst op 04.12.2019

Voedingssector

Minister Muylle stelde de maatregelen voor tijdens een bezoek aan voedingsbedrijven, omdat de mogelijke gevolgen van een no-deal-brexit voor die sector erg groot zijn.
Uit een analyse van de FOD Economie op basis van voorlopige schema’s voor invoerrechten, blijkt dat één vijfde (20,79%) van onze export naar het Verenigd Koninkrijk onderworpen zou zijn aan invoerrechten. Het zou onder meer om vlees gaan en om landbouwproducten als kaas en suiker.
Qua volume aan invoerheffingen voor Belgische producten, zou pluimvee op de derde plaats komen, na voertuigen en brandstoffen. Het Britse invoerrecht voor Belgisch kippenvlees zou gemiddeld 17,4% bedragen en bovendien zouden ook 71 specifieke beperkingen gelden op de hoeveelheid ingevoerd pluimveevlees in het VK.
Naast invoerheffingen, kan de voedingssector bij een no deal ook geconfronteerd worden met verschillen in regelgeving op vlak van voedselveiligheid, die de export van voedingsproducten bemoeilijken, en zullen de producten onderhevig zijn aan controles.
Volgens een studie van de KU Leuven tot slot, kan een no-deal-brexit tot maximaal 4.500 arbeidsplaatsen kosten in de voedingssector.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock /  Bron : Kabinet Nathalie MUYLLE 

Geplaatst op 03.12.2019
4922 artikelspagina's: 1 ... 6 7 8 9 10 <<< 11 >>> 12 13 14 15 16 ... 493