Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

De Kleine Wereld leest voor aan... honden

In samenwerking met dierenasiel Folyfoot organiseerde Freinetschool De Kleine Wereld een voorleesmoment voor de dieren.

Een unieke ervaring voor de leerlingen én de dieren! Enele leerlingen trokken ook op stap met de honden.

FVW / Bron: Freinetschool De Kleine Wereld

Geplaatst op 25.01.2018

Vlaanderen is klaar voor ANPR

Uit de parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote (N-VA) blijkt dat Vlaanderen bij uitstek de koploper is inzake ANPR-camera’s.

Bovendien is het ANPR-cameraschild aan de autosnelwegen bij de grensovergangen intussen operationeel en zal de tweede fase dit voorjaar worden uitgerold.
ANPR (Automatic Number Plate Recognition)
Het gebruik van ANPR-camera’s (Automatische Nummerplaatherkenning) is ruimer dan enkel het vaststellen van verkeersinbreuken. ‘Het systeem kan ook gebruikt worden in bij voorbeeld de strijd tegen terrorisme, rondtrekkende dievenbendes en andere,’ aldus  volksvertegenwoordiger Degroote.

Vlaanderen koploper
Sedert 2013 wordt de nummerplaatherkenning toegepast in ons land. Desondanks stellen we vast dat de investeringen sterk verschillen in de drie gewesten. Vlaanderen is bij uitstek koploper. Uit morfologische gegevens blijken de Vlaamse politiezones eind 2016 over 698 mobiele en vaste ANPR-camera’s te beschikken. Wallonië telt er slechts 14 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest amper 10.

Gewest Vasten ANPR Mobiele ANPR
BHG 1 9
Vlaanderen 587 111
Wallonië 1 13
  589 133

Mobiele en vaste ANPR-camera’s in Vlaanderen
Om de grenscriminaliteit aan te pakken heeft vooral West-Vlaanderen geïnvesteerd in mobiele camera’s. Dit blijkt duidelijk uit de morfologie. Wat vaste camera’s betreft zijn de politiezones in de provincie Antwerpen koploper.

(Top 3 mobiele ANPR-camera’s)
Vlaanderen  
PZ Regio Turnhout 11
PZ Riho (Hooglede-Izegem-Roeselare) 10
PZ Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) 10
 
(Top 3 vaste ANPR-camera’s)
Vlaanderen  
PZ Mechelen-Willebroek 99
PZ Antwerpen 81
PZ Regio Turnhout 62

Cameraschild
De federale politie heeft 10 mobiele ANPR-camera’s. Voor de vaste camera’s wordt gewerkt aan een cameraschild, waarvan de eerste fase reeds operationeel is. De installatie van een ANPR-site aan de grensovergangen met de autosnelwegen en de koppeling aan de camera’s van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest zijn gerealiseerd.
Tijdens de eerste helft van dit jaar zullen het ANPR-schild voor de autowegen, ringwegen en kritieke infrastructuren worden geïnstalleerd en tegen 2019 geïntegreerd met de lokale en federale politie.
Intussen wordt de wetgeving op de camera’s aangepast zodat er een degelijke wettelijk kader komt voor het gebruik van de camera’s.
‘Het ANPR-cameraschild is een belangrijke stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. Het stelt de politiediensten in staat opsporingsdaden te stellen en daders te identificeren,’ aldus de volksvertegenwoordiger.

FVW / Bron: Koenraad Degroote, volksvertegenwoordiger / Foto FVW
 

Geplaatst op 25.01.2018

Inhuldiging Vrijdagmarkt Wervik

Op vrijdag 2 februari wordt de Vrijdagmarkt in Wervik officeel ingehuldigd. De Vlaamse Waterweg plant er een gigantische zomereik, waarna een gratis drink wordt aangeboden aan de aanwezigen.

Na de opening van de nieuwe Leiebrug moest de Vrijdagmarkt nog aangelegd worden en eind vorig jaar kon de parking opnieuw in gebruik genomen worden. Nu volgt de officiële inhuldiging met een straatnaambord.

De stad Wervik en Waterwegen en de Vlaamse Waterweg deelden éénzelfde visie : de Vrijdagmarkt moest een aangenaam plein zijn waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Naast de ruimte voor kortparkeren is er ook veel aandacht voor ontspanning en beleving.  Er zijn verschillende groenzones die omrand zijn met zitbanken.  Er is ook een fietsenstalling en een laadpunt voor elektrische fietsen.

De Leiewerken in Wervik zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine-Schelde.  In het kader van dit project wordt de waterweg aangepast aan de komst van grotere schepen met grotere ladingen. Het Seine-Schelde project is een Europees project waar zowel Vlaanderen, Frankrijk als Wallonië aan meewerken.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 25.01.2018

Herinrichting Burgemeester Vercruysselaan

Vanaf maandag 29 januari worden er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, werken uitgevoerd op de R36 Burgemeester Vercruysselaan in Kortrijk ter hoogte van het Guldensporencollege.

Er worden allerlei maatregelen genomen om de gewestweg in te richten als schoolomgeving. De werken zullen 5 weken in beslag nemen.
Door de uitbreiding van het Guldensporencollege werden er wijzigingen doorgevoerd op de schoolsite. Om de veiligheid van de scholieren niet in het gedrang te brengen, worden die wijzigingen nu ook doorgetrokken op de R36.
Er worden verschillende infrastructurele maatregelen genomen:

Beveiliging van de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers
Sinds de uitbreiding van de school werden de loop- en fietslijnen op de site van de school verschoven, evenals de toegang naar de parking. Hierdoor moet ook de oversteekplaats op de R36 mee opschuiven. Om dit te realiseren zal de middengeleider ter hoogte van de school worden aangepast. Er komt een nieuwe oversteekplaats in het verlengde van de huidige loop- en fietslijnen van de school. Het aanpassen van de middengeleider heeft wel tot gevolg dat voertuigen die de school in- of uitrijden enkel nog rechts in en rechts uit kunnen rijden. Ter hoogte van de rotonde bij het Albertpark kunnen voertuigen een keerbeweging maken.
Het inrichten van een variabele zone 30 door de uitbreiding van de school grenst die nu aan de R36. Daarom zal er op de R36 ter hoogte van de nieuwe oversteekplaats een snelheidsbeperking worden ingesteld van 30 km/u tijdens schooluren. Buiiten de schooluren geldt een
snelheidsbeperking van 50 km/u.

Inrichting van een uitstulpende bushalte
Dankzij de verplaatsing van de oversteekplaats komt er ruimte vrij om een uitstulpende bushalte aan te leggen. De huidige halte die gelegen is bij Carrefour zal dus iets opschuiven richting Brugsepoort.

Hinder
De werken starten op maandag 29 januari. Het einde van de werken is voorzien tegen 2 maart. In een eerste fase wordt er gewerkt in de rijrichting Menen. In de tweede fase (vermoedelijk vanaf 12 februari) wordt er gewerkt in de rijrichting Kortrijk.
Tijdens de werken blijft verkeer in de rijrichting Menen mogelijk op de R36. Verkeer richting Kortrijk moet omrijden via de N50, R8 en N43. Verkeer komende van de R8 richting Kortrijk wordt omgeleid via de R8 en N43. Verkeer komende van de N50 wordt omgeleid via de Koning Leopold III-laan.

FVW / Bron: Agenschap Wegen&Verkeer
 

Geplaatst op 25.01.2018

Vaubanstadion krijgt kunstgras en nieuwe looppiste

Het stadsbestuur van Menen besliste in december vorig jaar om de sportsite van het Vaubanstadion een flinke opknapbeurt te geven. Om de sportclubs die daar actief zijn te ondersteunen in hun werking komt daar een kunstgrasveld, een nieuwe atletiekpiste in kunststof en een nieuw sanitair blok met kleedkamers. Alles samen een investering van 850.000 euro.
De werken starten begin mei.

De noodzaak voor meer en vooral een betere sportinfrastructuur leeft al langer op het Vaubanstadion. De atletiekpiste is danig verouderd en bij momenten – vooral bij regenweer – niet bruikbaar voor trainingen. Dat heeft een nefaste impact op de werking van de atletiekclub die daar actief is. Daarnaast is er nog het hoofdvoetbalveld dat momenteel weinig gebruikt wordt om de bespeelbaarheid ervan te kunnen garanderen voor thuiswedstrijden van KSCT Menen.

Nieuw kunstgrasveld
Daarom gaat het stadsbestuur samen met het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Menen op het hoofdveld een kunstgrasveld aanleggen. Dankzij deze realisatie zal dat veld minstens 10 keer zo veel kunnen gebruikt worden. Voorbeeld: in de 3de week van november werd dat veld 3 uur gebruikt. Een kunstgrasveld kan maar liefst 30 tot 35 uren gebruikt worden. Het is namelijk zo goed als weersongevoelig (enkel bij sneeuwval kun je niet trainen), het biedt maximaal speel- en trainingscomfort en het is zeer onderhoudsvriendelijk. Én het is ook ruimtebesparend: dankzij de hoge bespeelbaarheid en speelzekerheid biedt een kunstgrasveld een bijkomend voordeel, namelijk dat 1 kunstgrasveld 3 natuurgrasvelden vervangt! Een opsteker dus voor de jeugdwerking van de voetbalclub, die er niet alleen zal kunnen trainen, maar ook wedstrijden op zal kunnen afwerken. Het kunstgrasveld zal voldoen aan de recentste normen: zo zal het kunstgrastapijt niet met zwarte rubberballetjes, maar met gedroogd gekalibreerd kwartzand en kurkgranulaat gevuld worden.

Nieuwe looppiste in kunststof
Ook de atletiekpiste wordt binnen dit project aangepakt. Naast het probleem van afgelaste trainingen voldoet de huidige looppiste ook niet aan de officiële afmetingen om wedstrijden te kunnen organiseren. Een nieuwe 400 meter-piste in kunststof slaat twee vliegen in één klap. Heel specifiek komt er een 6-banensprintstrook, 4- banenpiste van 400 m en ruimte voor kogelstoten, verspringen en hoogspringen. De atletiekvereniging kan zo opnieuw een volwaardig aanbod aan disciplines op een kwalitatieve sportondergrond voorschotelen.

Nieuwe kleedkamers
Natuurlijk wordt ook de omgeving rond deze nieuwe realisaties opgefrist. Denk maar aan de omheining, de wandelpaden, de dug-outs, zones voor toeschouwers… En er komen ook 4 nieuwe kleedkamers bij: 2 voor de voetbalclub en 2 voor de atletiekclub. Daartussen voorziet het AGB Menen ook 2 ruimtes voor scheidsrechters en/of trainers.

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 25.01.2018

Prijsuitreiking Ieperse eindejaarsactie

Bij garage Bossaert te Ieper, hoofdverdeler van Suzuki en Ssang Yong, mocht Marie-Josephe Decroos uit Ieper, die de hoofdprijs had gewonnen van de Ieperse eindejaarsactie, de sleutels van een splinternieuwe Suzuki Baleno met een cataloguswaarde van 17.791 euro in ontvangst nemen van schepen Jef Verschoore.

Het winnende tombolalot werd uitgegeven bij Boudry, gelegen in de Menenstraat.
Daarnaast maakte schepen Katrien Desomer ook nog de andere winnaars bekend. De tweede prijs, een Ieperse kadobon ter waarde van 1.000 euro, ging naar Patrick Schatteman uit Poperinge. Margot Lievyns uit Ieper ging naar huis met een kadobon van 500 euro. Ieperling Geert Lesschaeve mag 250 euro spenderen bij de Ieperse handelaars.

Daarnaast werden nog 5 tombolaloten getrokken. Volgende shoppers wonnen een Ieperse kadobon van 50 euro: Nancy Vercooren (Ieper)
Doris Santy (Ieper)
Patrick Noppe (Boezinge)
Yassin Fauvart (Ieper)
Gino Malfait (Diksmuide)

Daarnaast werd ook een tombolatrekking onder de deelnemende handelaars gehouden. Mode Geerits wint een reischeque t.w.v. 500 euro geschonken door Neckermann Ieper.
De vzw Centrummanagement Ieper wenst de winnaars veel rij- & shopplezier in 2018!

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 25.01.2018

Skelle verwelkomt meer dan 150 KVK-vrienden

Dat de maand januari gekend staat voor de receptiemand is een algemeen gekend feit. Afgelopen weekend mocht Geert Scheldeman, beter gekend als Skelle en voorzitter van DE ZOETE KVK VRIENDEN Kortrijk, op hun nieuwjaarsreceptie de handen schudden van meer dan 150 leden. De supportersclub die amper een jaar bestaat mag dan ook spreken van een succesverhaal.
2018 brengt de club enkele veranderingen. Een nieuw logo, ontworpen door Kurt Godefroid, siert op alle documenten. Het logo is gebaseerd op het voormalige ontwerp waar de jubelende handen op terug te vinden zijn. Nu het nieuwe logo er is denkt de supportersclub ook aan mutsen, T-shirts, vlaggen en meer.
En wie lid wordt kan genieten van de vele voordelen. In het lidgeld zit een nieuwe sjaal voor elk lid. Bij elke thuiswedstrijd wordt een gratis consumptie aangeboden in het lokaal De Zoeten Inval. Een deelname aan de vlaggenparade en een gratis thuiswedstrijd staan ook in de voordelenlijst. Daar bovenop krijgt men een goedkope busreis en kan men mee doen aan de jaarpronostiek. En natuurlijk heeft een club zijn jaarlijkse recepties en feestjes.

Voor de redactie  : Ives De Vos -  Fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 25.01.2018

Herdenking Rijkswachters doodgeschoten in Moorslede tijdens WOII

Tijdens de ijskoude avond van 4 februari 1943 kwamen drie Rijkswachters om toen ze tussen Moorslede dorp en het station van Moorslede onder vuur werden genomen door een groep fietsers.

De Rijkswachters wilden hen verbaliseren daar ze zonder licht reden, om te ontsnappen aan een eenvoudige politiestraf trokken ze hun wapens, de gewapende fietsers waren immers onderweg om een overval te plegen.
Brigadier Theophile Vanlierde uit Zonnebeke, Brigadier Albert Daniels uit Leuven en Wachtmeester Raymondus Vandezande uit Hasselt lieten hierbij het leven. Enkel het vierde lid van de patrouille, Omer Paridaen, overleefde de aanslag.

Exact 75 jaar later wordt deze aanslag herdacht met o.a. een tentoonstelling in de Bibliotheek van Moorslede.
Diverse rijkswachtattributen en ook documenten uit het familiebezit van de overledenen, afkomstig uit de privécollectie van Nikolaas Ottevaere, zijn er te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.
Op 4 februari om 10.00 u is er een herdenkingsdienst in de Sint-Martinuskerk te Moorslede, om 11.00 u gevolgd door de onthulling van een gedenksteen aan het monument van de gesneuvelden.

De herdenking staat onder de hoge bescherming van Commissaris-Generaal Catherine De Bolle, Luitenant-Generaal buiten dienst Herman Fransen (laatste Commandant van de Rijkswacht) en ere-gouverneur Paul Breyne die op de herdenking zullen aanwezig zijn.

FVW / Bron: Nikolaas Ottevaere

Geplaatst op 24.01.2018

Toestelturners gymnastiek in Vlamertinge

Afgelopen weekend was het de beurt aan de toestelturners heren op het Westhoektornooi Gymnastiek te Vlamertinge.

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe nam er deel met 5 gymnasten B-niveau en behaalde maar liefst 6x eremetaal. Liam Dupont behaalde zelfs 3 x goud aan de ringen, grond en herenbrug. Zilver was er voor Tibe Strypsteen aan het rek. Tibe behaalde eveneens brons aan herenbrug en grond.
Foto met vlnr Thibaut Nuyttens, Liam Dupont, Robbe Dewulf, Alexander Delahaye, Eli Polfliet, Tibe Strypsteen en Simon Berth.


FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 24.01.2018

21 sociale koopwoningen in Geluwe

Eind vorig jaar keurde het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van 21 woningen in de Stampkotstraat in Geluwe goed.

Het gaat over 21 sociale koopwoningen die gebouwd zullen worden door de sociale huisvestigingsmaatschappij Ons Onderdak uit Ieper.
“Elke woning heeft drie slaapkamers en een garage. Er is ruimte voor vijf personen. Op die manier breiden we ons woningaanbod voor gezinnen alweer wat uit”, legt schepen Verhaeghe uit.

 FVW / Foto FVW

Geplaatst op 23.01.2018
2860 artikelspagina's: 1 ... 7 8 9 10 11 <<< 12 >>> 13 14 15 16 17 ... 287