Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

December Proms

December kondigt zich aan, tijd voor een nieuwe editie dus van Crescendo's DECEMBER PROMS.
Dirigent Alain Verhoeven en zijn muzikanten bieden ook dit jaar een heerlijke mix van klassiek en pop. Leidraad zijn de getallen 1868 - 1918 - 1968 en 2018, jaartallen waarin prachtige muziek gecomponeerd werd, of belangrijke toondichters geboren werden of overleden zijn.... in ieder geval, een inspirerende bron voor een overdonderend programma.
Met Phebe Wittevrongel en Simon Van Gansbeke staan bovendien schitterende zangstemmen op het podium. En de concertharmonie leent graag enkele topsolisten uit voor adembenemende en innemende solistische passages.
Kom en geniet op zaterdag 15 december om 19:30.  Kaarten reserveer je via kaarten@concertharmoniecrescendo.be of op 0476/418910.
vvk : € 8   / add € 10 /  -12 jr gratis

Voor de redactie : Bernard Decock - Bron  : van Baelen Lieven -  Concertharmonie Crescendo Bissegem

Geplaatst op 01.12.2018

Harde werkers van Milieuboerderij De Palingbeek gelauwerd

Harde werkers van Milieuboerderij De Palingbeek gelauwerd

Cliënten en vrijwilligers krijgen Prijs Van Wonterghem-De Brabandere voor onverdroten inzet
Heel Ieper kent het bezoekerscentrum De Palingbeek en de bijbehorende Milieuboerderij. En dat is dankzij de vele cliënten met een beperking die er enthousiast werken, en de vrijwilligers die hen daarbij bijstaan. Al bijna 20 jaar lang. Voor die gewaardeerde inzet krijgen zij de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere 2018.
Het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio met zijn Prijs van 12.500 euro. Daarmee wordt hun engagement erkend voor cultuur en erfgoed, voor mensen met een beperking, voor het samenleven in buurt of wijk, voor natuur en milieu…

Dit jaar gaat de Prijs naar een bijzondere laureaat: alle harde werkers van het dagcentrum Milieuboerderij De Palingbeek. In het dagcentrum, een van de onderdelen van Vondels vzw, komen mensen met een beperking die niet, niet meer of nog niet in staat zijn tot betaald werk. Vrouwen en mannen, vanaf 18 jaar, met diverse rugzakjes: een verstandelijke beperking, een visuele beperking, een psychosociale problematiek, een justitieel verleden in combinatie met een verstandelijke beperking… Ze zetten zich in op de boerderij en zijn altijd paraat voor evenementen, bezoekers, activiteiten van andere verenigingen uit de brede omgeving.

Momenteel zijn een twintigtal cliënten ingeschreven, maar de Prijs eert iedereen die in de voorbije twee decennia in De Palingbeek meewerkte. Een eerbetoon, omdat ze er dagelijks tonen wat ze in hun mars hebben, tegen de blijvende vooroordelen van de maatschappij in.

De cliënten delen de Prijs met de vrijwilligers die wekelijks meehelpen, in het weekend de tuin en de dieren verzorgen of een tijdje bijspringen. Zij zijn een ware steun en motivator voor de cliënten en het begeleidingsteam.

De ploeg van De Palingbeek krijgt de Prijs plechtig overhandigd op 30 november. Ze zijn de 18de laureaat van het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere. Eerder ging de Prijs onder meer naar Wilfried Vermeulen (vorig jaar), Guido Turck, Roger Verbeke, Rosette Bouchaert en de palliatieve zorgeenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Racquet Erika - Koning Boudewijnstichting

Geplaatst op 01.12.2018

Vierde overwinning voor Vincent Verscheuren

Tijdens het voorbije week-end van 24 & 25 november was Vincent Verscheuren  de snelste tijdens de 6 uren van Kortrijk ( Skoda Fabia ) ; de tweede de plaats was voor Snijers  en Thierie .( Skoda Fabia R5 )

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 26.11.2018

Resultaten snelheidscontroles tijdens rally ‘6 Uren van Kortrijk’

Tijdens de rally ‘6 uren van Kortrijk’ werden met 4 ‘flitsvoertuigen’ zowel op zaterdag 24
als zondag 25 november 2018 intensieve snelheidscontroles gehouden in de omgeving
van het parcours en in het centrum van Kortrijk.
.
Enkele locaties: Bergstraat en Moeskroensesteenweg in Aalbeke, Kwabrugstraat in
Rollegem, Pottelberg in Marke, Doorniksesteenweg Koning Albertstraat (zone 30) en
Rijselsestraat (zone 30) in Kortrijk …
Resultaten op zaterdag (8.30u tot 19u): aantal gecontroleerde voertuigen: 7.841
aantal geflitste voertuigen: 668 (= 8,5 %)
Resultaten op zondag (8.30u tot 18.30u): aantal gecontroleerde voertuigen: 7.122
aantal geflitste voertuigen: 618 (= 8,6 %)
Andere verkeersinbreuken en info: op zaterdagmorgen moesten 58 voertuigen getakeld worden zodat de servicezone vrij kon gemaakt worden voor de rallyteams;
er werden 81 PV’s voor parkeerovertredingen opgesteld: parkeren op het voetpad, op
het fietspad, negeren van het tijdelijk parkeerverbod …. De controles gebeurden
zowel in het centrum van Kortrijk als in de omgeving van het parcours.
Uitschieter hierbij was het groot aantal foutparkeerders (59) op het fietspad in de
Moeskroensesteenweg in Aalbeke
In het centrum van kortrijk werd  3 feiten van onaangepastrijgedrag geverbaliseerd

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 26.11.2018

2de editie Nostalgisch kerstmarktje op Watermolenwal te Heule

Op vrijdag 14 december vanaf 17u tot 24 u  op Watermolenwal,  Heule-Watermolen gaat het  nostalgisch kerstmarktje door  waar je onmiddellijk
ondergedompeld wordt in een super gezellige kerstsfeer! Er zijn   talrijke verschillende drank en eetstandjes voorzien , je kan er geschenk
ideeën opdoen, foto nemen met de kerstman in zijn gezellige “huis”,vertoeven in de verwarmde kerstbar, genieten van de sfeermuziek en
kerstverlichting. Ook komt de kerstfanfare langs.

De kinderen kunnen zich amuseren aan het kerst viskraam, ballen gooien,draaimolen,... Kindergrime is er voor iedereen. Willen ze de warmte opzoeken
zijn ze heel welkom in de gratis, begeleide kinderopvang waar drie meisjes allerhande spelletjes voorzien. Krijgen ze honger? De kerstman heeft voor
ieder kindje warme chocolademelk en kerstkoeken voorzien. De opbrengst en de sponsorgelden dragen we deze editie met een warm hart toe aan:

 De kerstgave van Heule Watermolen &  VZW Cri du chate

Voor meer info  :  facebook -  Nostalgisch kerstmarktje

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron Jempi Rent


 

Geplaatst op 26.11.2018

Zorg op maat in Menen

In het kader van de integratieoefening waarbij de Stad en het OCMW Menen intenser gaan samenwerken, besliste de OCMW-raad op 8 mei 2018 om een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) op te richten waarin de publieke zorgactiviteiten in Menen gebundeld worden. Dat IVA draagt de naam Zorg Menen en maakt deel uit en voert activiteiten uit in opdracht van het OCMW Menen.
Het IVA Zorg Menen volgt o.a. volgende diensten op: de woonzorgcentra Andante (Menen) en Ceres (Lauwe), de lokale dienstencentra Allegro (Menen) en Dorpshuis (Rekkem), de voorzieningen voor kortverblijf, nachtopvang, omkaderd en begeleid wonen (o.a. assistentiewoningen Moderato, serviceflats De Vlasblomme, woningcomplexen Nieuhof, Barracane en August Debunne), de thuiszorgdiensten en de zorg voor volwassenen met een beperking (De Pelikaan, erkend zorgaanbieder met dag- en woonondersteuning). Op 1 september 2018 werden de uitvoerende taken met betrekking tot bovenstaande diensten overgedragen aan het IVA Zorg Menen.
Met de bundeling van deze publieke zorgactiviteiten in Menen binnen een nieuw IVA Zorg Menen beoogt het stadsbestuur een continuïteit van de bestaande kwalitatieve zorgverlening. Bovendien kan het IVA op een vrij autonome manier verder inspelen op de nieuwe noden binnen de zorgsector.
Naar aanleiding van de oprichting van het IVA Zorg Menen, ontwikkelde de stedelijke Communicatiedienst een huisstijlbeeld ‘ZORG op maat in MENEN’ (zie boven), dat je gelinkt aan de eerder vermelde diensten zult opmerken. Dit beeld kwam tot stand vanuit het bestaande SAMEN DE STAD MAKEN-beeld, het beeld dat de integratieoefening tussen de Stad en het OCMW Menen vorm geeft.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Stad Menen - Grensverleggend

Geplaatst op 24.11.2018

Kerst in Lauwe (8/12) en Kerst in Menen (21/12)

Naar goede jaarlijkse traditie organiseert de stad Menen in december opnieuw 2 kerstevents: op zaterdag 8 december vindt Kerst in Lauwe plaats, op vrijdag 21 december staat Kerst in Menen op de agenda.

KERST IN LAUWE

zaterdag 8 december
van 16:00 tot 23:00
op en rond de Plaats
  • officiële opening om 17:30
  • grootste eendagskerstmarkt van West-Vlaanderen met 140 kraampjes
  • kerstanimatie
  • gratis shuttlebus
Ga naar het Facebookevent Kerst in Lauwe

KERST IN MENEN

vrijdag 21 december
van 17:30 tot 23:00
op de Grote Markt
  • optreden van Low Budget
  • kerstmarkt met Meense verenigingen en handelaars
  • voortrekking eindejaaractie
  • Shop & Beleef om 20:00
  • gratis shuttlebus
Ga naar het Facebookevent Kerst in Menen
 

GRATIS KERSTDRINK OP 21/12!

Op vrijdag 21 december tijdens Kerst in Menen biedt het stadsbestuur een gratis kerstdrink aan voor alle inwoners en dat van 18:00 tot 20:00 op de Grote Markt. Welkom! 

Voor de redactie  : Bernard  Decock - Bron  :  Strad Menen - Grensverleggend 

Geplaatst op 24.11.2018

Sint-Vincentius Anzegem blinkt uit in affiniteit met thuiszorg

Bouwen aan de professionele toekomst van jongeren en antwoorden zoeken op de enorme noden in de thuiszorg die onze samenleving te wachten staan. Dat zijn de doelen die Familiezorg West-Vlaanderen vzw zich stelde met de organisatie van haar thuiszorgwandeling. Vanuit heel West-Vlaanderen en ook uit de rand van Oost-Vlaanderen namen ruim 150 zesdejaars uit zorggerichte opleidingen van het vrij secundair onderwijs er samen met hun leerkrachten aan deel. Interactieve workshops leidden hen doorheen het thuiszorglandschap en namen hen mee in het gevarieerde takenpakket van een verzorgende. Op 16 november blonken de zesdejaars 6VZ1 van Sint-Vincentius Anzegem uit wat betreft hun affiniteit met de opdracht van de verzorgende in de thuiszorg.


Situering van het initiatief
Al jarenlang kent Familiezorg West-Vlaanderen vzw een goede samenwerking met West-Vlaamse scholen die zorggerichte opleidingen aanbieden (verzorging, gezondheids- en welzijnswetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, sociale en technische wetenschappen…).
“Logisch, want jongeren die kiezen voor de zorg zijn parels om te koesteren”, zegt Linda Bonte, directie zorg voor medewerkers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw. “Goede zorg valt niet te rijmen met de verzakelijking en instrumentalisering waar onze maatschappij naar neigt. Goede zorg zal altijd in de eerste plaats zorg ‘van mensenhart tot mensenhart’ blijven. En dat vereist een specifieke deskundigheid. Deze boodschap willen we meegeven aan jongeren die een zorggerichte opleiding volgen.”
Daarnaast zijn er binnen de zorg grote uitdagingen op het vlak van personeelsbeleid. “De komende jaren verwachten we een sterke uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. We zijn op zoek naar nieuwe jonge krachten om deze uitstroom op te vangen”, alsnog Linda Bonte. 
Voeg daar nog de beleidsopties van Minister Vandeurzen aan toe (‘vermaatschappelijking van de zorg’, lees: afbouw van residentiële zorg en uitbreiding van de zorg voor mensen in hun natuurlijk milieu), en het is duidelijk dat de thuiszorg een sector is waar werk verzekerd is.

Wat viel er te beleven?
Gedurende twee dagen zette Familiezorg West-Vlaanderen vzw daarom de deuren van haar drie Brugse huizen open voor ruim 150 leerlingen uit verschillende scholen. Onder leiding van medewerkers van Familiezorg maakten ze in kleine groepjes een thuiszorgwandeling langs de drie locaties. Onderweg proefden ze van de opdracht van een verzorgende in de thuiszorg. Met praktische proefjes (vanillepudding maken voor een diabetespatiënt, een losgeraakte zoom herstellen, een speurtocht naar gevaren in het nieuwe Safe-house…), maar ook met communicatie-oefeningen en getuigenissen van recent afgestudeerde verzorgenden.
Aan de workshops was een competitie-element verbonden. De school die het beste scoorde, kreeg aan het einde van de dag een heus diploma. Op vrijdag 16 november streken de leerlingen van 6VZ1 van Sint-Vincentius Anzegem de eer op ‘de grootste affiniteit te hebben met de opdracht van verzorgende in de thuiszorg’.
Uit de evaluaties blijkt nog dat deze dag de kijk op thuiszorg bij heel wat jongeren verruimd heeft:
“Ik wist niet dat de verzorgenden zoveel konden doen voor de mensen”.
“Ik dacht dat het alleen maar koken en poetsen was”.
“Ik wist niet dat je ook met kinderen kon werken in de thuiszorg”.
“Ik wist niet dat je ook mensen met een beperking kon hebben in de thuiszorg”.
“Ik dacht dat thuiszorg enkel begeleiding was voor ouderen”.
“Ik wist niet dat er zoveel variatie in zit”.
“Ik wou al heel graag thuiszorg doen. Na vandaag ben ik nog zekerder”.
“Ik stond er al voor open, maar nu nog meer. Het vele contact met de mensen spreekt mij aan”.

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron :  Familie zorg West-Vlaanderen

Geplaatst op 23.11.2018

Chez Claire gaat internationaal

Chez Claire opent een pop-up op Brussels Airport en levert gekoeld aan huis in de ganse Benelux.

Chez Claire, het patisserie-concept van Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde, opent midden december een pop-up vestiging op Brussels Airport en vanaf zaterdag 24 november kan je hun éclairs laten leveren in de gànse Benelux.
Eerder dit jaar zagen we bij de opening van de twee boetieks in Antwerpen en Gent onmiddellijk lange wachtrijen om een doosje met deze nieuwe soort éclairs te kunnen bemachtigen. Vanaf 1 december kan je simpelweg je éclairs aan huis laten leveren of een doosje meenemen wanneer je je tante in pakweg Portugal gaat bezoeken.

Leveringen in de ganse Benelux.
Vanaf zaterdag 24 november kan je je éclairs, en andere zoetigheden, bestellen via de webshop en krijg je de keuze om ze af te halen in een van de winkels of om ze gekoeld te laten leveren. Dit kan niet alleen in gans België, maar ook in Luxemburg en Nederland. Hup, Holland! Vanaf 24 stuks is dat trouwens volledig gratis.
Brussels Airport
Dankzij een samenwerking tussen Chez Claire, Electrolux Professional en Brussels Airport vind je vanaf 15 december de eerste Chez Claire pop-up store in de vertrekhal van de Europese vluchten. Zo wordt het wachten op je vlucht nét iets aangenamer wanneer je geniet van Belgium's Finest Patisserie en een coupe Champagne ‘bij Claire'. Het enige wat je ondertussen moet doen is je gate in het oog houden en wachten tot alle andere passagiers zijn opgestapt. Heb je zin om langs de andere kant van de toonbank te staan? Chez Claire is op zoek naar medewerkers voor hun pop-up store op Brussels Airport, solliciteren kan via jobs@chezclaire.be
“We zijn echt heel enthousiast over onze nieuwe producten, en al zeker over de eerste shop-in-shop test op Brussels Airport. Hopelijk kunnen we snel doorstarten naar luchthavens over gans Europa, we trekken dan ook erg aan de Belgische kaart, want daar mogen we best trots op zijn.” aldus Dries Henau.
Mini-éclairs en andere zoetigheden
Vanaf 1 december kan je bij Chez Claire ook doosjes met mini-éclairs kopen of bestellen. Per doos vind je acht verschillende smaken: de klassieke ‘La Claire”, de ‘Galaxy’ - met gouden knettersuiker-, hazelnoot, zeezout-caramel, ‘bitter dark chocolate’, peer-kaneel, passie-mango of framboos. En je hoeft voortaan niet verder te zoeken, want met een assortiment éclairs, de potjes “Crème de Claire” en hun nieuwe confiserie-assortiment kan je nu je volledige dessertbuffet bij Chez Claire samenstellen.
Koffie, vérse chocomelk of Cuvée Claire Champagne
Naast koffie of thee kan je vanaf dit weekend ook een heerlijk verse chocomelk bestellen. En uiteraard horen bij een feest- of desserttafel de nodige bubbels: Chez Claire's huischampagne 'Cuvée Claire' kan je ook meenemen of laten meeleveren met jouw éclairs. Cuvée Claire is een zacht parelende Blanc de Noirs Champagne.
Praktisch: 
Bestellen kan vanaf zaterdag 24 november via www.chezclaire.be 
Solliciteren voor Chez Claire op Brussels Airport kan via jobs@chezclaire.be
 
Voor de redactie  : Bernard Decock- Bron : Dries Henau - CEO at Belgium's Finest Patisserie
 

Geplaatst op 23.11.2018

Winter in Kortrijk 2018 (De kerstmarkt in Kortrijk)

De kerstmarkt in Kortrijk gaat door van vrijdag 07 december 2018 tot maandag 07 januari 2019.
Winter in Kortrijk zet Kortrijk in een magische kerstsfeer, compleet met feeërieke kerstmarkt met een zestigtal houten chalets waar je tal van mooie of lekkere dingen kunt vinden. De kerstmarkt is sfeervol verlicht en versierd met kerstbomen, bellenblazers en een unieke ijssculptuur, en er is de magische kinderkerstfoor met tal van toffe attracties. De kerstmarkt staat opgesteld tot 30 december, schaatsen kun je tot 7 januari!
Van 7 tot en met 30 december is het Schouwburgplein omgetoverd tot een gezellig, feeëriek kerstdorp. Het dorp is uitzonderlijk gesloten op 25 december. In het sprookjesachtig kerstdorp kan je genieten van winterse lekkernijen, heerlijke glühwein en traditionele kerstmuziek. De chalets veranderen het Schouwburgplein in een winterse wonderstad. Ben je nog zoek naar een origineel kerstcadeautje?  Ga  dan zeker eens kijken in de diverse chalets met winterse hebbedingetjes.
In het centrum van Kortrijk kan je tot 3 januari terecht voor maar liefst 5 koopweekends, een kerstmarkt, het Huis van de Kerstman, een kinderkerstfoor en veel meer.

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock 

Geplaatst op 23.11.2018
3878 artikelspagina's: 1 ... 7 8 9 10 11 <<< 12 >>> 13 14 15 16 17 ... 388