Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Kortrijkse Kinekring viert 40-jarig bestaan.

De kinekring telt 66 leden en verenigt kinesitherapeuten uit de regio Wevelgem-Kortrijk-Kuurne. Naar aanleiding van het jubileum waait er een frisse wind in de vereniging door een nieuwe bestuursploeg en een nieuwe naam: Kinekring VLAS.
De kinekring brengt kinesitherapeuten op geregelde tijdstippen samen door lezingen, opleidingen en onderling overleg. Dit in een kader van collegialiteit en vriendschap. De kring werd opgericht in 1979 door onder meer Dhr. Koen Dewaele. “Om het veertig jarig bestaan te vieren werd het huidige bestuur gevoelig uitgebreid met een aantal collega’s, zowel zelfstandigen als loontrekkenden” zegt huidig voorzitter Stefaan Gheysen.
“Het is voor ons belangrijk dat er een vertegenwoordiging is voor alle collega’s in de brede omgeving van Kortrijk. Die regionale samenwerking wordt nog meer in de verf gezet met onze nieuwe naam: Kinekring VLAS. Door onze activiteiten en lezingen verbeteren we de kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten.” Geïnteresseerde kinesitherapeuten die wensen aan te sluiten kunnen steeds contact opnemen via kinekringvlas@gmail.com.
 
Op de foto's  : Kinesitherpeuten in actie tijdens opleiding “Levensreddend handelen en reanimatie”. en de  lezing rond beroepsorganisatie op locatie.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Stefaan Gheysen - Namens Kinekring VLAS 

Geplaatst op 20.01.2020

Beter voorbereid op werk met Sociopoly. Een bordspel om sociale vaardigheden te trainen.

Een bordspel om op laagdrempelige manier om sociale vaardigheden te trainen en moeilijke situaties te bespreekbaar te maken. Bij de MaRe, een psychosociaal revalidatiecentrum en emino, een organisatie die zich inzet om ongewoon talent aan het werk te helpen en te houden, weten ze daar alles van.
 
Bij het solliciteren en op de werkvloer heb je heel wat sociale vaardigheden nodig zoals een eerste indruk maken, luisteren, omgaan met feedback… Dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarom ontwikkelde emino Sociopoly. Een bordspel om op een laagdrempelige manier sociale vaardigheden te trainen.
 
Bij de MaRe in Kortrijk wordt Sociopoly tijdens de groepssessies regelmatig uit de kast gehaald. Het Psychosociaal Revalidatiecentrum ondersteunt mensen met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid om terug een volwaardige plaats in de maatschappij op te nemen. Er wordt op alle levensdomeinen ondersteuning geboden zodat cliënten zich maximaal kunnen ontplooien. Eén van die levensdomeinen is werk. Om beter voorbereid te zijn op allerhande situaties die je tijdens de zoektocht naar werk en op de werkvloer kan tegenkomen, gebruikt de MaRe Sociopoly. "We hebben hier goede ervaringen mee" zegt John Deloof, coördinator. "De situaties zijn zeer realistisch. De kandidaten nemen het samen op tegen de superkandidaat. Hij lijkt het in alles goed te doen maar komt ook lastige situaties tegen… Zo worden ook moeilijke thema's zoals zelfvertrouwen en assertiviteit bespreekbaar."
 
"Op de werkvloer heb je inderdaad heel wat sociale vaardigheden nodig. Niet iedereen is daar even vlot in. Het is onze opdracht om ongewoon talent aan het werk te helpen en te houden. Daarom ontwikkelden we Sociopoly. Een spel is een krachtige methodiek. Het is een laagdrempelige manier om sociale vaardigheden te trainen." aldus Kristien Smet, manager marketing & communicatie. "Ook onze eigen coaches gebruiken het frequent. Omdat we willen dat het een realistische weergave is van de werkvloer kreeg het spel een update en meteen een frisse look. We zijn hiermee aan de derde druk."
21 januari organiseren De MaRe en emino een demo-sessie. Dan krijg je de ervaringen van de spelers & spelbegeleider uit de eerste hand:
 21 januari 2020 van 9 u tot 12u30. we starten met een ontbijt, om 10u geeft de jobcoach van emino samen met de klanten van de MaRe een demo. Locatie  :  De MaRe, Psychosociaal Revalidatiecentrum, Condédreef 59, 8500 Kortrijk
Over emino: Elk talent verdient een plek op de arbeidsmarkt. Emino zet zich in om ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk te helpen en te houden. Daarom informeert, adviseert en ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron :  Kristien Smet, manager marketing & communicatie
 

 
 
  

Geplaatst op 19.01.2020

Guldensporencollege decoreert personeelsleden

Bij de start van het nieuwe jaar horen traditioneel heel wat recepties. Ook in het Guldensporencollege campus Engineering houden ze deze traditie graag in ere. Deze keer verzorgden de leerkrachten Algemene Vakken de sfeervolle receptie en boden hun collega’s met plezier een drankje en heel wat smakelijke hapjes aan. Naar goede gewoonte werden ook de verdienstelijke collega’s met 25 en 35 jaar dienst in de bloemetjes gezet. Negen leerkrachten kregen de burgerlijke medaille (25 jaar) opgespeld door Carol Leleu, gemeenteraadslid van de stad Kortrijk. Daarnaast kregen ook drie collega’s het burgerlijk kruis (35 jaar). 

Gedecoreerde personeelsleden met  25 jaar dienst, burgerlijke medaille

 

 

 1. Geert Maelfait (praktijkleraar vrachtwagenchauffeur, campus Engineering)
 2. Johan Van de Casteele (leraar technische vakken en praktijk afdeling hout, campus Engineering)
 3. Bart Van Oost (leraar technische vakken en praktijk afdeling hout, campus Gullegem)
 4. Ine Van Walle (leerkracht kunstvakken en technische vakken in afdeling Schilderen decoratie, campus Engineering)
 5. Diedrik Van Tieghem (leraar wiskunde in de eerste graad vooral B-stroom, campus Zuid)
 6. Ann Verhelst (leerkracht wiskunde, campus Zuid)
 7. Johan Allegaert (administratief medewerker, campus Zuid)
 8. Claude Delrue (leerkracht Frans, campus Zuid)
 9. Eddy Devolder (leerkracht aardrijkskunde en PAV, campus Gullegem en Engineering)
 
35 jaar dienst, burgerlijk kruis
 1. Geert Devolder (stafmedewerker technische coördinatie)
 2. Lieve Lambrecht (leerkracht KSO)
 3. Geert Van den Bogaerde (leerlingenbegeleider campus Engineering)
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Guldensporen college 


Geplaatst op 19.01.2020

Visserijsector mag grotere vaartuigen in gebruik nemen

De nieuwe vaartuigen van de Vlaamse vissersvloot mogen in de toekomst een groter volume hebben. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits beslist. Het groter volume wordt toegestaan in het kader van veiligheid, arbeidsomstandigheden en vistechnieken als er een vaartuig wordt vervangen.
Momenteel bestaat de Vlaamse vissersvloot uit 65 actieve vaartuigen. Een aantal nieuwe vaartuigen zijn op komst. Europa bepaalt wat het volume voor de hele vloot mag zijn.
Omdat er voor Vlaanderen nog marge is vraagt de visserijsector om een verhoging van het volume bij de vervanging van vaartuigen. De verhoging is nodig in het kader van veiligheid, gebruik van verschillende vistechnieken, opslag- en leefruimte en bemanningscomfort en -hygiëne. Ook de verplichting om bijvangsten aan land te brengen en het feit dat de kajuiten zich niet meer onder de waterlijn mogen bevinden spelen een rol. Er zijn ook vissers die vrijwillig afval meebrengen aan land.
De Vlaamse Regering gaat ermee akkoord dat nieuwe vissersvaartuigen een groter volume van maximum 20% mogen hebben. Het gaat zowel over grote als kleine vaartuigen.
Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Onze vissersvloot is niet zo groot, maar toont veel veerkracht. Om te voldoen aan veilige arbeidsomstandigheden en om in te spelen op vistechnieken mogen in de toekomst bij vervanging van vaartuigen een groter volume hebben. De visserijsector is zelf ook vragende partij omdat ze streven naar een leefbare, winstgevende Vlaamse visserijsector die zorgt voor een veilige en sociale tewerkstelling en die zo weinig mogelijk impact heeft op het milieu en klimaat.”


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Arne De Brabandere -  Woordvoerder Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Geplaatst op 19.01.2020

Westtoer hertekent fietslandschap in West-Vlaanderen

Na de vernieuwing van de West-Vlaamse fietsnetwerken in 2016 blijft het provinciebedrijf Westtoer het fietsaanbod verder aanpassen en vestigt in de komende jaren de aandacht op de klassieke fietsroutes.
In de jaren negentig zijn 36 klassieke fietsroutes ontwikkeld. In dit periode was er enkel dit aanbod. Met de komst van het fietsnetwerk in 2006 zijn de recreatieve fietsmogelijkheden sterk toegenomen. Westtoer speelt in op deze evolutie en biedt 350 lokale fietssuggesties (op het knooppuntennetwerk) aan vanuit de logies. Ondertussen bleef de belangstelling bestaan voor de klassieke fietsroutes.
Jaarlijks telt Westtoer 5,1 miljoen recreatieve fietsers. Ongeveer 10 procent maakt nog altijd gebruik van lusvormige routes. Voor Westtoer is dit een belangrijke aanleiding om het aanbod met de lusvormige routes grondig te herbekijken.
Om in te spelen op de verwachtingen van de hedendaagse recreant realiseert Westtoer in  de komende vijf jaar 28 nieuwe lusvormige routes. Dit initiatief gebeurt in overleg met de Diensten voor Toerisme in de betrokken gemeenten. Grote aandacht wordt besteed aan beleving, stopplaatsen en toffe adressen. Voor de vier regio’s zijn telkens zes routes voorzien en in de vier centrumsteden (Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk) realiseert Westtoer groene fietsgordels. Op deze wijze zullen alle nieuwigheden op het terrein (natuurgebieden, fietspaden, fietsinfrastructuur) opgenomen worden in deze routes.
Dit jaar worden al vier nieuwe lusvormige fietsroutes voorgesteld:

 • De fietsroute ‘Westkust’
 • De fietsroute ‘Polderrand’
 • De fietsroute ‘Mandeldal’
 • De fietsroute ‘Hoppeland’
Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De fietsnetwerken zijn een topproduct. Ook de vraag naar lusvormige fietsroutes blijft belangrijk. De hedendaagse recreant gaat langs een route op zoek naar beleving en originele stopplaatsen. Met de nieuwe thematische fietsroutes volgen we de trend op het vlak van recreatie”.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Filip Van Loo & West Tour
 
 
 
  

Geplaatst op 19.01.2020

Ook Moorsele krijgt automaat met Wevelgemse kadobonnen

Wevelgemse kadobon was in 2019 goed voor 119 690 euro
 
Na Wevelgem en Gullegem krijgt nu ook Moorsele een automaat met ‘Wevelgemse kadobonnen’. In Wevelgem staat de automaat aan het gemeenteloket, in Gullegem in de Peperstraat, vlakbij het gemeentehuis. Dankzij die automaat kunnen onze burgers op elk moment van de dag een cadeautje aanschaffen.
 
De Wevelgemse kadobon is aan een waar succesverhaal bezig. We geven graag enkele cijfers mee.
 

 • Intussen kan je de Wevelgemse kadobon in 200 handelszaken gebruiken.
 • Sinds 2015 werd voor 436 785 euro aan waardebonnen verspreid. Dat is geld dat uitgegeven werd en wordt in onze Wevelgemse handelszaken.
 • Dat bedrag stijgt elk jaar. 2017 was goed voor 98 915 euro, 2018 voor 110 590 euro en vorig jaar klokten we af op 119 690 euro.
 • De gemeente zelf zorgde in 2019 voor 61 390 euro van die 119 690 euro, door Wevelgemse kadobonnen te schenken bij geboortes, huwelijken, jubilea, enz.
 
In de automaten in Gullegem en Moorsele zitten ook vuilniszakken en PMD-zakken.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Communicatie Wevelgem  

Geplaatst op 16.01.2020

PLECHTIGHEDEN STAD OOSTENDE

Binnenkort staan er opnieuw diverse plechtigheden op het programma. We plaatsen de belangrijkste op een rijtje.
Op maandag 20 januari 2020 om 11.00 uur is er de Bevelsoverdracht A960 Godetia op het Wapenplein.

 • 10.30 uur: ontvangst genodigden
 • 11.00 uur: aanvang bevelsoverdracht
 • 11.40 uur: afmarcheren richting stadhuis
 • 12.00 uur: ontvangst en receptie
Vrijdag 14 februari 2020 om 11.00 uur: Herdenking van de Canadese en Britse militairen die omkwamen tijdens de ramp van 14 februari 1945 in de Oostendse haven.
 • 11.00 uur: plechtigheid met bloemenhulde aan het Canadese monument op de Visserskaai.
Op maandag 17 februari 2020 om 11.00 uur wordt het overlijden herdacht van Koning Albert I en alle overleden leden van de Koninklijke Familie.  
 • 11.00 uur: plechtigheid met bloemenhulde aan het stedelijk monument in de Jozef II-straat.
Op zaterdag 14 maart 2020 vindt de jaarlijkse plechtigheid plaats aan het graf van Luitenant Beauprez op de Stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat.
 • 10.45 uur: verzamelen aan de ingang van de Stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat
 • 11.00 uur: plechtigheid met bloemenhulde
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Oostende de Stad aan Zee 

Geplaatst op 16.01.2020

DIEFSTAL UIT VOERTUIGEN: POLITIE EN STAD OOSTENDE VOEREN EXTRA CONTROLES UIT

De laatste maanden was er in Oostende een toename van het aantal diefstallen uit voertuigen. Daarom voeren Politie en Stad Oostende extra controles uit en zetten ze bijkomend in op preventie. Het aantal diefstallen neemt sinds eind december terug af.
De laatste maanden van 2019 was er in Oostende een toename van het aantal diefstallen uit voertuigen. In november werden er 51 en in december 62 diefstallen geregistreerd. Ook in oktober 2018 was er een dergelijke piek (55). De Lokale Politie en het Stad Oostende zetten in op preventie, sensibilisering en extra controles om het probleem tegen te gaan.

In het stadhuis, wijkkantoren en ontmoetingscentra worden flyers verspreid die oproepen om geen waardevolle voorwerpen (zichtbaar) achter te laten in je wagen. De gemeenschapswachten voeren daarop meerdere controleacties uit. Als er waardevolle spullen zichtbaar zijn in auto’s, nemen ze contact op met de Lokale Politie die de eigenaar opzoekt en aanspreekt.

Zowel de gemeenschapswachten als de interventiediensten van de Lokale Politie houden een extra oogje in het zeil in de straten waar de meeste diefstallen zich voordoen. Het aantal diefstallen neemt sinds eind december terug af maar wordt -uiteraard- nauwlettend verder opgevolgd

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Oostende de Stad aan Zee - fotografie Politie 
  

Geplaatst op 16.01.2020

Henk Rijckaert kondigt tweede editie Maker Faire Gent aan

Begin mei 2019 nodigde Henk Rijckaert het publiek voor de eerste keer uit op Maker Faire Gent. Het werd een geschifte doe-het-zelf-kermis waar niets te gek leek. Robots, aanraakbare bliksemschichten, drones, games, ... De eerste editie was zo'n succes dat een tweede niet kon uitblijven. Op 8, 9 en 10 mei 2020 is iedereen welkom voor Maker Faire Gent 2020 in de Chinastraat. Een nieuwe, grotere locatie in hartje Gent. 

HENK RIJCKAERT
Comedian Henk Rijckaert is een gepassioneerde maker. Zijn recentste comedyshow 'Maker' is er volledig aan gewijd. Op zijn YouTube-kanaal post hij elke week een nieuw make-it-yourself avontuur. Al dat gekoter deelt hij eveneens met zijn community Make In Belgium, een plek waar de Nederlandstalige maker community elkaar vooruit helpt. In 2019 organiseerde hij voor het eerst Maker Faire Gent, een groots DIY-festival. Noem Rijckaert dus gerust de gangmaker van de Vlaamse maker scene.

MAKER FAIRE GENT
Een Maker Faire is geen uitvinders- of doe-het-zelfbeurs. Geen workshopdag of  pro-panel. Het is al die dingen samen op één plek. Innovatie, creativiteit en curiositeit zijn de sleutelwoorden van het festival. Dertien jaar geleden werd het geïntroduceerd in Amerika. Vorig jaar bracht Henk Rijckaert de Faire voor de eerste keer naar ons land. Houtbewerkers leren solderen, techneuten vinden inspiratie bij elkaar, jonge technologiestudenten kijken met bewondering naar wat de hobby-makers uit hun garage toveren en nieuwsgierige bezoekers worden ondergedompeld in een bad van mogelijkheden. Alles kan en mag! Dat de formule werkt, staat buiten kijf. De eerste editie van het driedaagse festival was volledig uitverkocht. Maker Faire Gent 2020 verhuist dan ook naar een grotere locatie: de Chinastraat in Gent, een oude industriële site in hartje Gent.
 
ARMY OF MAKERS
Het internet heeft de populariteit van de maker community naar ongeziene hoogten gestuwd. 'Nerd' is niet langer een verwijt, maar een 'medal of honour'. Wat hen kenmerkt is hun openheid. Plannen worden gedeeld en iedereen denkt mee om een ontwerp, uitvinding of idee te verbeteren. Ook Maker Faire Gent wordt letterlijk en eigenhandig door de community opgebouwd. Het festival doet een open call voor Makers, Builders en Volunteers.

Wie iets wil showcasen, een workshop of keynote speech wil geven, kan zich aanmelden als Maker. Iedereen die actief bezig is met dingen creëren, is welkom. Van designers tot hackers, robotbouwers tot kunstenaars, softwareontwikkelaars, futuristen, recyclers en van amateurs tot professionals.

Maker Faire Gent brengt de Belgische maker community niet alleen samen op de Faire, maar betrekt hen ook bij de opbouw van het festival. Vorig jaar meldden een honderdtal mensen zich aan als 'Builder'. Gedurende vijf weekends bouwden ze samen met Henk Rijckaert het festival op. Van muren schilderen, over tafels en banken maken, tot een toog uit oude bowlingbanen creëren. Ook dit jaar is er een Call for Builders. Tenslotte kan men zich ook inschrijven als Volunteer. Want zonder hen, geen Maker Faire.
 
 Maker Faire Gent 2020 vindt plaats op 8, 9 en 10 mei in de Chinastraat in Gent.

 De verkoop voor het festival is nog niet gestart. Voor info kan je terecht op www.makerfairegent.be
 
Voor meer info  kan je terecht op www.makerfairegent.be 

Voor info kan je terecht op www.makerfairegent.be
 
Voor de redactie  : Bernard decock   

Geplaatst op 16.01.2020

ZONDAG 26 JANUARI 2020 - KORTRIJK XPO INTERNATIONALE VERZAMELBEURS : VINYLPLATEN – FOTOGRAFIE – VERZAMELINGEN - COMPUTER

Zondag 26 januari zet KORTRIJK XPO haar deuren open voor de grote Verzamelbeurs.
 
Verzamelingen (treinen, auto’s, lego, soldaatjes, collectables,.... ) – Vinylplaten (de prachtigste
verzamelstukken en ook platen en CD’s voor een prikje) maar ook fotografie (fototoestellen,  antieke toestellen, oude foto's, films, filters ... )
 
 
Standhouders uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn aanwezig met: miniatuur auto's, miniatuur
figuurtjes, modeltreinen en toebehoren, nieuwe en oude modelspoorartikelen, oude speelgoedauto's,
blikken speelgoed, vintage,modelbouw, literatuur over modelbouw en treinen, bouwdozen, oud houten
speelgoed, soldaatjes, lego, meccano, collectables, match box, dinky toys..... en veel ... veel meer.
 
42ste internationale platenbeurs, Xpo KORTRIJK
 
Verzamelaars en koopjesjagers van muziek worden verwacht in Xpo Kortrijk.
Muziekdealers uit België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland staan dan paraat voor de
Internationale Platen- en CD-beurs.  Vinylplaten, CD’s, promotiemateriaal, buitenlandse uitgaven,...
Elke muziekliefhebber zal er zeker zijn slag slaan. De platenbeurzen zijn immers de kans om
voor een prikje platen en cd's op de kop te tikken. Maar ook de crate digger die meer zoekt kan er de
knapste verzamelstukken of net die onvindbare elpee weten te vinden. Meer dan 100 standhouders uit
heel Europa nemen immers hun beste spullen mee.
 
Fotografie
 
Verzamelaars van fototoestellen,  antieke toestellen, oude foto's, ... kunnen op de Fotografiebeurs
rondsnuisteren. De Fotografiebeurs is niet alleen "the place to be" voor verzamelaars. Ook
nieuwe toestellen, statieven,lenzen,... kortom alles wat met fotografie te maken heeft kan je er vinden.
 
Computer
 
COMPUTERS (hardware, software en toebehoren) - tablets - Audio - Foto - smartphones - Games - Films - Muziek - Elektronica - Elektronisch speelgoed -  Elektronische gadgets 
 
Meer info:
XPO Kortrijk, Doorniksesteenweg 216 - Open op zondag 26 januari 2020 van 10-17 uur.
Toegangsprijs 6 euro - VIP toegang vanaf 9 uur 10 euro - Info: Kdx FAIRS! 03/239 56 38
www.kdxfairs.be www.dipro.be - Facebook : Platenbeurs Verzamelbeurs Fotografiebeurs Computerbeurs
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron : Dipro 
 
  

Geplaatst op 16.01.2020
5015 artikelspagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 <<< 13 >>> 14 15 16 17 18 ... 502