Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Designregio Kortrijk zoekt de 50 meest innovatieve producten uit Zuid-West-Vlaanderen voor DesignX50

Zuid-West-Vlaanderen staat als topregio voor de creatieve maakindustrie bekend voor haar vooruitstrevende bedrijven en ontwerpers.
Het boek DesignX50 van Designregio Kortrijk geeft een inkijk wat deze regio te bieden heeft. De 50 geselecteerde producten of diensten tonen de innoverende en creatieve kracht van de regionale bedrijven en vormen dan ook samen het visitekaartje van onze ambitieuze regio. Daarenboven krijgen de 50 geselecteerde producten of diensten ook een DesignX50 LABEL dat kan gebruikt worden bij alle (inter)nationale communicatie.
ONTWIKKELT JE ONDERNEMING EEN INNOVATIEF PRODUCT OF DIENST IN DE REGIO? DAN KOM JE IN AANMERKING!
 Interesse? Bezorg je kandidatuur vóór DONDERDAG 27 APRIL aan Lise Van Tendeloo van Designregio Kortrijk aan de hand van het invulformulier, www.designregio-kortrijk.be/inspireren/design-x50-open-call/
Bijkomende informatie? Mail of bel gerust! 056 51 91 83 - lise@designregio-kortrijk.be
 Designregio Kortrijk maakt vervolgens een fiche op, die als basis dient voor de beoordeling door de professionele jury. De selectiecriteria zijn:
* ontwikkeld in de regio Kortrijk-Ieper-Roeselare-Tielt
* in productie zijn of toegepast worden
* getuigen van een vernieuwend karakter
* duurzaam
( Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.)
 Eens geselecteerd betaalt het bedrijf een ENGAGEMENTSFEE van €800. Voor jonge starters (≤ 3 jaar) voorzien we een tegemoetkoming van de helft van de fee. Pas na betaling wordt opname in de publicatie toegestaan. DesignX50 is uw tweejaarlijkse afspraak die bijdraagt tot het in de markt zetten van uw product of dienst.
 Wij zorgen voor de volgende return:
* Dubbele pagina vermelding in de 6e editie van de drietalige professionele publicatie (NL-FR-ENG)
* DesignX50 LABEL erkenning (digitale toolkit wordt ter beschikking gesteld)
* Communicatiecampagne ter bekendmaking van het boek & geselecteerde bedrijven
* Verdeling van 4000 exemplaren bij magazine Ondernemers van Voka West-Vlaanderen
* 5 gratis exemplaren * Aanwezigheid op de booklaunch tijdens Week van het Ontwerpen 2017 (19-22 oktober - Budafabriek Kortrijk)
* Mogelijkheid om deel te nemen aan DesignX50 expo tijdens de Week van het Ontwerpen W/O 2017
Dit is een initiatief van Designregio Kortrijk: het platform voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap van de regio Kortrijk.
Dien je kandidatuur nu in!
www.designregio-kortrijk.be/inspireren/design-x50-open-call/

Lise Van Tendeloo  / Front montage  Bernard Decock -  Bron  : Lise van Tendeloo  -  fotografie  : Designregio kortrijk

Geplaatst op 18.04.2018

Werknemers en particulieren helpen Kortrijks bedrijf aan groene energie

Op een heel zonnige zeventiende april werden de 2000 hoogrendementspanelen op het dak van drukkerij INNI Group aangesloten. Samen zijn ze goed voor 600 KW of 90% van de energiebehoefte van het bedrijf, maar ook voor een jaarlijkse daling van 190 ton van de CO2 uitstoot en een energiefactuur die een kwart lager ligt dan voorheen. Het project werd mogelijk gemaakt via derdepatijfinanciering, wat in dit geval – voor het eerst – ook inhoudt dat de medewerkers kunnen mee investeren in de groene toekomst van hun bedrijf.

Voor het eerst beleggen werknemers in grootschalig zonnedak

Het was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein die, ook in het bijzijn van burgemeester Vincent Van Quickenborne, de grote industriële installatie in werking stelde tijdens de NoonTalk van Kortrijk-Noord. De minister is tevreden met de inspanningen die hier geleverd worden om duurzame energie op te wekken en hij is lovend voor de manier waarop dit project tot stand is gekomen: ‘Om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te halen, is het cruciaal dat ook onze bedrijven meer hernieuwbare energiebronnen gebruiken. Dit gaat gepaard met belangrijke investeringen en de competitiviteit van onze bedrijven mag daardoor niet in het gedrang komen. Derdepartijfinanciering is de oplossing. In dit geval participeren, naast andere particulieren, ook de werknemers van het bedrijf mee: met dergelijke groenestroominitiatieven stimuleer je betrokkenheid en creëer je een stevig en breeddraagvlak voor een geslaagde energietransitie.’
 
Manu Jans, CEO van GreenPulse, gespecialiseerd ontwikkelaar, financierder en beheerder van de installatie, licht toe: ‘Het zonnedak werd gedeeltelijk gefinancierd via crowdlending. Particulieren en werknemers van de dakeigenaar investeren een bedrag tussen €2000 en € 50.000 en kunnen rekenen op een gewaarborgd nettorendement van 3,9% op een 8-jarige lening. Daarmee legt de investeerder een mooi groen spaarboekje aan. Dat ook werknemers participeren is een primeur, die nu al interesse en navolging krijgt.’

Met verenigde energie

Voor zonnepaneelprojecten voor bedrijven coördineert GreenPulse de initiële studies, , de contractuele overeenkomsten, staat het in voor de uitvoering van de gedetailleerde technische voorstudies, regelt het de financiering, stelt het een bouwfirma aan en beheert het park gedurende de volledige looptijd. Het bedrijf realiseerde al diverse projecten in binnen- en buitenland. Onlangs haalde het, via de multinational PepsiCo, een groot project binnen voor 18 zonnedaken bij hun leveranciers in India.
Naast de participatie van particuliere investeerders, is GreenPulse zelf  ook investeerder. Voor de bankfinanciering van dit project maakt GreenPulse gebruik van de Belfius’ Energy Efficiency Package.
 
Voor de constructie van het zonnedak in Kortrijk deed GreenPulse een beroep op ExtraPower. Deze gespecialiseerde bouwfirma installeerde op het dak van drukkerij INNI Group de 2000 premium zonnepanelen die vorige week de AREI Keuring kregen.
 
Burgemeester Vincent Van Quickenborne is tevreden met dit project dat volgens hem perfect past binnen de ambities van Kortrijk klimaatstad.

INNI group

INNI group combineert drukwerk met innovatie. Met 130 werknemers en een jaarlijkse omzet van 24 miljoen euro is het in België al 125 jaar lang één van de grootste familiebedrijven in de sector

GreenPulse

GreenPulse, opgericht in 2008, installeerde al zonnepaneelprojecten bij binnen- en buitenlandse bedrijven zoals TVH, Alken Maes, BMW, Betafence, Eternit, Decospan, J Cortes Cigars. Momenteel richt het zich op projecten in Europa en de ‘emerging markets’ China, India en Brazilië

ExtraPower

ExtraPower is een sterk groeiend bedrijf dat zonnepanelen plaatst voor KMO’s, industrie en investeerders. Jaarlijks bouwt het ca. 10 MWp aan zonnepanelen in België en Nederland

Belfius Energy Efficiency Package

Met het Belfius Energy Efficiency Package (of kortweg BEEP) stimuleert Belfius instellingen om verder in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te investeren. Belfius werkt hiervoor exclusief samen met de Europese Investeringsbank (EIB). Belfius betrekt ook Energy Service Companies (ESCO’s) als bevoorrechte partners


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Greet Verleye  dienst  communicatie

Geplaatst op 18.04.2018

Gezocht: vrijwilligers voor de praattafels in de bib

Het OCMW en de bib slaan de handen in elkaar en organiseren vanaf september praattafels in de bib. Momenteel organiseren de dienstencentra van het OCMW al informele praattafels (twee in Gullegem en twee in Wevelgem), met de bijkomende tafels in de bib wordt het aanbod verruimd.  Voor de begeleiding is de bib nog op zoek naar vrijwilligers.
 
 
Meer dan boeken alleen
De bib ondersteunt mensen met leesproblemen en taalachterstand door het aanbieden van luisterboeken, taalcursussen Nederlands, beeldwoordenboeken, … en wil nu een stap verder gaan met het organiseren van de praattafels. Veel nieuwe inwoners volgen cursussen Nederlands voor anderstaligen. Cursisten zoeken vaak zelf naar bijkomende oefenkansen om zich snel te integreren in de maatschappij.
 
Deelnemen is gratis, de praattafels vinden elke eerste zaterdag van de maand plaats in de bib. Een vrijwilliger begeleidt de groep en werkt verschillende thema’s uit. Af en toe gaat de groep ook op uitstap naar de kapper bijvoorbeeld of de supermarkt. Dit werkt drempelverlagend en bevordert de integratie van de deelnemers.
 
 
Vrijwilligers gezocht
Wie meer wil weten over de praattafels of wie zich wil melden als vrijwilliger, kan op donderdag 19 april om 19u30 naar de bib komen. Siska Goubert van het agentschap voor integratie en inburgering komt meer uitleg geven.

 Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Lore Sinnaeve - stafmedewerker communicatie · cel ICT & communicatie

Geplaatst op 18.04.2018

VDAB EN AGRISTO ZETTEN IN OP WERKPLEKLEREN VOOR HET VINDEN VAN 40 NIEUWE MEDEWERKERS

Het aardappelverwerkend bedrijf Agristo zoekt voor haar vestiging in Wielsbeke 40 nieuwe medewerkers met het oog op de opstart van een tweede productielijn begin 2019. Om deze aanwervingen te realiseren zet het bedrijf samen met VDAB en de interimpartners Vio en Let’s Work in op werkplekleren.
Agristo, met vestigingen in Tilburg, Nazareth, Harelbeke en Wielsbeke, produceert voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten. Het bedrijf telt in totaal 760 medewerkers. Voor de vestiging in Wielsbeke, waar recent geïnvesteerd werd in een moderne productie-eenheid en dito magazijn, is Agristo op zoek naar 40 bijkomende medewerkers voor de opstart van een tweede productielijn begin 2019. Om deze doelstelling te kunnen waarmaken, sloten VDAB en Agristo een overeenkomst voor werkplekleren af.
Van de 760 medewerkers van Agristo, zijn er momenteel 140 actief op de site Wielsbeke. “In 2017 werd in Wielsbeke een volledig nieuwe productie-eenheid in gebruik genomen”, vertellen HR Manager Ann Desplenter en Communication Manager Anneke Vanfleteren. “In januari 2019 wordt in deze nieuwe productie-eenheid een tweede productielijn opgestart. Hiervoor zijn we op zoek naar 40 bijkomende collega’s met uiteenlopende profielen: onderhoudstechnieker, procesingenieur, ploegchef, inpakoperator, productiemedewerker, reachtruckchauffeur…”
Met VDAB werd in oktober 2017 een overeenkomst afgesloten voor werkplekleren. Sebastien Vanwalleghem, VDAB-accountmanager, verduidelijkt: “Binnen dit project wordt Agristo erkend als opleidingscentrum. Toekomstige medewerkers krijgen op de werkvloer eerst een opleiding van minimum 5 dagen en maximum 10 dagen. Als deze opleiding succesvol verloopt, kunnen de mensen aan de slag. Dit kan zowel via een interimcontract, een individuele beroepsopleiding in het bedrijf (IBO) of direct in vast dienstverband. Agristo heeft zich geëngageerd om op deze manier minstens 6 mensen in 1 jaar tijd aan te werven. Ook de interimkantoren Vio en Let’s Work zijn partners in dit project.”
Na iets minder dan een half jaar, staat de teller al op 4 nieuwe medewerkers die via dit systeem werden aangeworven. Eén van hen is Cristian Pal die aan de slag kon gaan als messenslijper. Cristian: “Ik werkte vroeger in twee totaal verschillende sectoren – hydraulica en poederlakkerij – maar kon me hier omscholen tot messenslijper. En bij Agristo Wielsbeke worden véél messen gebruikt! Een toffe job met toffe collega’s!”
Wie meer info wil over de beschikbare vacatures of wil solliciteren, kan terecht op www.vdab.be/jobs met zoekterm “Agristo” of op de jobsite van Agristo: jobs.agristo.com.
 
 
Agristo is op zoek naar 40  nieuwe arbeidskrachten en zet hierbij samen met VDAB in op werkplekleren.
Op de foto  : Rechtstaand van links naar rechts: Mustafa Zouzou, Cristian Pal, Diacana Ovidenie en Pieter Beernaert die allen werkplekleren volgden, Sebastien Vanwalleghem (VDAB) en Anneke Vanfleteren (Agristo).
Zittend: Ann Desplenter (Agristo) en Lien Vanraes (VDAB).

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : VDAB - Kortrijk
 

Geplaatst op 18.04.2018

8ste Tuinmarkt in Kasteel Blommeghem te Marke

Op zondag 6 mei 2018 vormt het park van kasteel Blommeghem in Marke opnieuw het prachtig decor voor de 8de Kortrijkse Tuinmarkt. De cel economie, Tuinhier Marke en tal van handelaars slaan hiervoor de handen in elkaar. Het prachtig kasteel met zijn unieke tuin is dan voor één dag de thuisbasis van tientallen kwekers, tuinaannemers, tuincentra en handelaars.
Tuinieren is en blijft hip. We willen allemaal tot rust komen na onze drukke dagtaak.  Tuinhier Marke wil U daarbij helpen.
De Tuinmarkt zorgt voor nieuwe, frisse ideeën. We nemen je mee in de wereld van ecologisch – en verticaal tuinieren. We leren genieten van een heerlijke BBQ in de tuin of op een nieuw aangelegd tuinterras. We steken een tandje bij om de bijen te helpen met bloemenweides en een bijenhotel. Kindjes kunnen op de stand van Tuinhier Marke helpen om het bijenhotel op te vullen.
De handelaars laten je onder meer kennis maken met nieuwe variëteiten van bloemen, rozen en een ruim aanbod aan zomerbloeiers. De moestuinier treft een uitgebreid assortiment groenteplantjes en kruiden aan. Ook voor tuininrichting en -decoratie kan je terecht bij ons. Keramiek doet zijn intrede in de tuin, je zal het zeker vinden op onze 8ste editie van de Tuinmarkt.
Een ontdekking van nieuwe geuren en kleuren voor je tuin. Is uw tuin nu groot of klein iedere tuinliefhebber vindt zeker zijn gading.

Het historische, groene kader, het goede weer en de sfeervolle markt maken van deze Kortrijkse Tuinmarkt een absolute zondagse aanrader.
Waar: Park van kasteel Blommeghem (Van Belleghemdreef 6 te 8510 Kortrijk-Marke)
Wanneer: zondag 06 Mei 2018 vanaf 09.45 uur tot 17.30 uur. Gratis toegang.
Meer info: Cel economie stad Kortrijk. 056/27 73 33 of inrichtende organisatie Canoot Franky 0473/37.19.67


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Lieven Dejaeghere -Tuinmarkt


Geplaatst op 18.04.2018

Kortrijkse Girlscup 2018

Op dinsdag 1 mei 2018, van 10h t.e.m. 18h organiseert DVK (damesvoetbal Kortrijk) i.s.m. KVK Jeugdacademie en KVK evolutioncenter voor de 2de maal de Kortrijkse Girlscup voor meisjes van 8 tot 16 jaar. Dit gaat door op de jeugdacademie KVK, Weversstraat te Kortrijk. Een heus tornooi met een 40-tal ploegen van heinde en ver, waaronder 3 teams van de West-Vlaamse Red Flames en teams uit Aalst, RWDM, FC Daknam, KAA Gent Ladies, Harelbeke, DVK zelf en nog vele andere zullen aanwezig zijn. Willen jullie die talenten aan het werk zien? Kom dan eens langs
Wat: Kortrijkse Girlscup 2018
Organisatie: DVK en KVK
Wanneer: Dinsdag, 1 mei 2018 van 10h t.e.m. 18h
Waar: KVK Jeugdacademie, Weversstraat, Kortrijk


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Vancraeynest Steven - DVK (damesvoetbal Kortrijk) en KVK

Geplaatst op 18.04.2018

75e jaar bestaan van brandweer Marke.

We keren even terug in de geschiedenis.
 
Voor 1850 was Marke maar een klein dorp met weinig inwoners, waarbij de meeste inwoners tewerkgesteld waren in de vlasnijverheid.
 
Rond de periode van 1850 ging de industrialisering van start. Naast werken in vlasnijverheid werden meer en meer mensen te werk gesteld in de nieuwe ‘werkhuizen, de fabrieken’. Tal van verschillende werkhuizen werden opgericht. Een aantal daarvan zullen onze brandweergeschiedenis mede bepalen.
 
In 1880 werd een constructiewerkhuis gebouwd, dat in 1925 zal omschakelen naar de productie van machines voor de textielindustrie (nu Firma Van De Wiele).
 
Tien jaar later werd begonnen met de bouw van de Pannenfabriek van Marcke-by-Kortrijk (gelegen in de huidige Michel Van de Wielestraat).
 
De bevolking van Marke steeg jaar na jaar, mede door het succes van de diverse industriële activiteiten. Tot zolang werden de inwoners van Marke beschermd door de brandweer van Kortrijk.
 
De pannenfabriek groeide en groeide en was één van de belangrijkste werkgevers in de streek. Ter bescherming van deze fabriek, bouwde de pannenfabriek een privaat brandweerkorps uit.
 
We maken een sprong en we zijn beland in het jaartal 1943, in volle wereldoorlog II.
 
Op aandringen van de Duitse bezetter werd dit privaat brandweerkorps uitgebouwd naar een brandweerkorps voor gans de gemeente. Op 19 maart 1943 werd het privaat brandweerkorps van de pannenfabriek, de brandweer van de gemeente Marke.
 
Eind 1944 was brandweer Marke uitgebouwd met een korps van 15 brandweerlieden. Uitbreiding en erkenning als vrijwillige brandweer kwam er slechts in 1947.
 
Kort na het ontstaan van brandweer Marke verhuisden we vanuit de pannenfabriek naar een garage in de Markekerkstraat. In 1951, verhuisden we voor een derde keer, naar ons eigen arsenaal in het Blommeghempark. Het gebouw is tot op vandaag nog steeds gekend onder de naam ’t Arsenaal. Een blijvend aandenken, over deze periode, is nog steeds bij ons, namelijk de brandweersteen, die werd uitgebroken bij het verlaten van deze locatie.
 
In het jaar 1975 verhuisde brandweer Marke een vierde keer, nu naar de magazijnen van in de Hector Casteleinstraat.
 
Met de fusie in 1977 kwam de gemeente Marke onder de vlag van Kortrijk en werd de gemeentelijk brandweer Marke een bijpost van brandweer Kortrijk.
 
Opnieuw werd de verhuiswagen van stal gehaald en verhuisden we in 1982 voor een vijfde, naar deze locatie.
 
Geschiedenis is interessant, zeker als je lessen uit deze geschiedenis trekt en vooral twee zaken blijven me bij.
 
Onze brandweergeschiedenis is op de eerste plaats een geschiedenis van mensen, in goede en kwade momenten. Gedurende gans de periode zijn velen ons voor gegaan en hopelijk komen er nog velen achter ons, maar steeds met de dezelfde passie voor het brandweervak.
 
Een tweede zaak dat we geleerd hebben vanuit onze geschiedenis, is dat we goed zijn in verhuizen. In onze korte geschiedenis zijn we vijf maal verhuisd.
 
Dat we goed zijn in verhuizen zal van pas komen als we naar de toekomst kijken, namelijk in 2019. Iedereen weet dat we dan afscheid zullen moeten nemen van deze kazerne, maar de geschiedenis leert ons dat we altijd op onze brandweerpootje terecht komen. Dit zullen we nu ook weer doen, samen met jullie, ons bestuur en onze brandweerzone Fluvia.
 
Iets zegt me dat we misschien de cirkel zullen sluiten en misschien is onze toekomst reeds bepaald bij ons ontstaan. Men zegt alles terug keert, misschien is dit ook van toepassing  voor het Markse brandweer
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock  - Bron : Brandweer Marke
 

Geplaatst op 18.04.2018

Tuinmarkt Marke

Op zondag 6 mei 2018 vormt het park van kasteel Blommeghem in Marke opnieuw het prachtig decor voor de 8de Kortrijkse Tuinmarkt. De cel economie, Tuinhier Marke en tal van handelaars slaan hiervoor de handen in elkaar.

Het prachtig kasteel met zijn unieke tuin is dan voor één dag de thuisbasis van tientallen kwekers, tuinaannemers, tuincentra en handelaars.
Tuinieren is en blijft hip. We willen allemaal tot rust komen na onze drukke dagtaak. Tuinhier Marke wil U daarbij helpen.
De Tuinmarkt zorgt voor nieuwe, frisse ideeën. We nemen je mee in de wereld van ecologisch – en verticaal tuinieren. We leren genieten van een heerlijke BBQ in de tuin of op een nieuw aangelegd tuinterras. We steken een tandje bij om de bijen te helpen met bloemenweides en een bijenhotel. Kindjes kunnen op de stand van Tuinhier Marke helpen om het bijenhotel op te vullen.

De handelaars laten je onder meer kennis maken met nieuwe variëteiten van bloemen, rozen en een ruim aanbod aan zomerbloeiers. De moestuinier treft een uitgebreid assortiment groenteplantjes en kruiden aan. Ook voor tuininrichting en -decoratie kan je terecht bij ons. Keramiek doet zijn intrede in de tuin, je zal het zeker vinden op onze 8ste editie van de Tuinmarkt. Reeds 49 deelnemers zijn ingeschreven voor de Tuinmarkt.
Een ontdekking van nieuwe geuren en kleuren voor je tuin. Is uw tuin nu groot of klein iedere tuinliefhebber vindt zeker zijn gading.

Het historische, groene kader, het goede weer en de sfeervolle markt maken van deze Kortrijkse Tuinmarkt een absolute zondagse aanrader.
Waar: Park van kasteel Blommeghem (Van Belleghemdreef 6 te 8510 Kortrijk-Marke)
Wanneer: zondag 6 mei 2018 vanaf 09.45 tot 17.30 uur. Gratis toegang.

FVW

Geplaatst op 18.04.2018

Wereldkampioene Oshin Derieuw ontvangen op kortrijks Stadhuis

De  in kortrijk wonende  Oshin Derieuw heeft de wereldtitel boksen WBF bij de superlichtgewichten veroverd.  Het stadsbestuur van kortrijk mocht de kampioene ontvangen  in het bureau van Burgemeester Vincent van Quickenborne in het bijzijn van schepenen Rudolf Scherpereel ,Wout Waddens en schepen van sport An Vandersteene

Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 17.04.2018

Tentoonstelling ‘Zwevegem in uniform’

Op zondag 22 april pakt de Zwevegemse bibliotheek in het kader van Erfgoeddag uit met de tentoonstelling ‘Zwevegem in uniform’. Je kan er kijken naar foto’s en uniformen van o.a. plaatselijke verenigingen, jeugdbewegingen en hulpdiensten. De tentoonstelling loopt van 14u tot 18u. De toegang is gratis. 
Dit jaar is ‘kiezen’ het thema van Erfgoeddag. De bibliotheek van Zwevegem vertaalde dat naar de keuze voor een uniform en begon een zoektocht naar oude foto’s en uniformen. Verscheidene Zwevegemse verenigingen, jeugdbewegingen en hulpdiensten werkten mee. Zij leverden aardig wat materiaal, dat een plaats zal krijgen in de tentoonstelling ‘Zwevegem in uniform’. Diverse verhalen van vroeger worden vanonder het stof gehaald. Zoals die van kerkbaljuw Petrus Reyckaert, veldwachter Aloïs Oosterlynck en zuster Germaine Rogge. Naast de expositie is er op Erfgoeddag in de bib ook een fotowedstrijd, waaraan iedere bezoeker kan deelnemen. Voor de kinderen zijn er knutselactiviteiten. Zij kunnen o.a. een Napoleonhoed of een prinsessenhoedje maken. Er zijn ook een aantal volksspelen voorzien. In het leescafé kan je iets drinken. 
Wat?            Tentoonstelling ‘Zwevegem in uniform’
Wanneer?        Zondag 22 april 2018 van 14u tot 18u
Waar?           Bibliotheek, Bekaertstraat 13, Zwevegem


Voor de redactie   : Bernard DecockJ - Bron  : Jurgen Creyf - bibliotheek Zwevegem 

Geplaatst op 17.04.2018
3173 artikelspagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 <<< 13 >>> 14 15 16 17 18 ... 318