Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Kortrijk hijst de Vlaggen steunt BOAS vzw en sociale winkel Potpourri

De uitreiking van 2 cheques van 500 euro aan BOAS vzw en Sociale winkel Potpourri werdt  op  dinsdag 3 juli uitgereikt  in het Magdalenazwembad  in Kortrijk.
Op de uitreikingwaren  de zwemmers en trainers van BOAS, onder meer een van de oprichters André (Dries) Christiaens, en sportcoördinator Marieke Verraes aanwezig.
Potpourri werdt op het persmoment vertegenwoordigd door Tine De Leeuw, de algemene coördinator van de Sint-Michielsbeweging, samen met enkele vrijwilligersen  en Arne Vandendriessche
 
U heeft ze in het Kortrijkse ongetwijfeld al zien wapperen: de nieuwe feest- en welkomstvlag van de stad Kortrijk. De rood-witte vlag, die hierboven in beide versies prijkt, is een coproductie van het stadsbestuur en de (meeste) Kortrijkse serviceclubs. Ze is het resultaat van een ontwerpwedstrijd die gewonnen werd door de Kortrijkse graficus David Raes.
Sinds de officiële inhuldiging op zaterdag 2 juli 2017 wapperen de nieuwe vlaggen aan grote vlaggenmasten zowat overal in onze stad. Ze staan symbool voor de samenhorigheid én de trots van alle Kortrijkzanen, die bezoekers op die manier ook hartelijk welkom willen heten. Het is de bedoeling dat de feestvlaggen overal worden uitgehangen waar feest gevierd wordt of een feestelijke activiteit wordt georganiseerd.
De vlag wordt in verschillende exemplaren te koop aangeboden: online via www.kortrijkhijstdevlaggen.be en anders in Texture (Noordstraat) of in het Museum 1302 (Begijnhof). Er zijn intussen al meer dan 250 exemplaren verkocht aan particulieren en bedrijven. Met de opbrengst ervan en de steun van de stad kan de werkgroep nu al 2 Kortrijkse sociale organisaties financieel ondersteunen: BOAS vzw en de sociale winkel Potpourri.
 
BOAS vzw
Sportcoördinator Marieke Verraes over opzet en werking van BOAS vzw:
BOAS is een zwemclub voor mensen met een beperking. We staan open voor iedereen, van jong tot oud, van recreatieve zwemmer tot topzwemmer. Geen enkele beperking wordt uitgesloten. We streven naar een kwalitatief hoogstaande begeleiding voor iedereen, zowel individueel als in groep. Ook familie en vrienden zijn van harte welkom om mee te zwemmen.
We gaan in onze club altijd uit van ieders mogelijkheden als mens en als sporter. We streven ernaar om onze leden zo ‘normaal’ en zelfstandig mogelijk te laten zwemmen, zonder gebruik van hulpmiddelen. We zien het als onze opdracht om via sport de levenskwaliteit van iedere persoon met een beperking in de ruimst mogelijke zin te optimaliseren.
BOAS heeft zwemclubs in Neder-Over-Heembeek, Meise, Gent, Wingene, Roeselare en Kortrijk.
 
Sociale winkel Potpourri in de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk
Tine De Leeuw, algemene coördinator Sint-Michielsbeweging over opzet en werking van Potpourri:
De Sint-Michielsbeweging bouwde recent een garage in de Heilige Geeststraat om tot de sociale winkel Potpourri met koffiehoek. Mensen in nood kunnen bij ons als klant zelf producten kiezen aan de hand van een puntenkaart, wat hun waardigheid verhoogt. Via het OCMW wordt getoetst of ze recht hebben op extra hulp. Het gaat om voedsel (melk, bloem, pasta, confituur, vers fruit enz.), non-food (allesreiniger, wasmiddel, douchegel, vuilniszakken enz.) en producten die het levenscomfort verhogen (deodorant, haarverzorging, schoolmateriaal enz.).
Centraal staat de vriendschap met de mens in nood. Het is de bedoeling dat vooral jonge mensen als vrijwilliger kunnen meewerken, zodat ze de waarde van belangeloze inzet en de wederkerigheid van solidariteit leren ervaren.
Potpourri is mogelijk dankzij de samenwerking en steun van velen: jongeren en volwassenen die als vrijwilliger meewerken, serviceclubs, scholen, Goods to Give, Welzijnszorg, de stad en het OCMW e.a. Andere organisaties zijn met hun mensen welkom in de winkel, zo wordt er nu al samengewerkt met De Kier en De Bolster.
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock - Bron  geert Lesage
 
 
 

 
 
 

Geplaatst op 04.07.2018

301 drummers voor tweede editie

 Gino Kesteloot en zijn medewerkers waren zeer tevreden met de opkomst van  hun 301  drummers. De 101 jarige Gino's grootmoeder kon  niet aanwezig zijn vanwege de warmte ; maar wenste alle aanwezigen op het groot scherm succes . De jongste deelnemer was  Bas  Vandecasteele (5 ) en Eric Coeman was de oudste deelnemer ( 73 )

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 03.07.2018

JCI Kortrijk kiest een nieuw bestuur en kijkt terug op een prachtig lustrumjaar in Kamer L.

“50 jaar geleden werd de beurs Interieur opgestart door JCI Kortrijk. Ons lustrumjaar eindigen we met een event tijdens Interieur. De cirkel is rond.”
 
Vorige week werd de nieuwe raad van bestuur van JCI Kortrijk verkozen. Frederik Degreve (nieuwe voorzitter) is erg tevreden met de nieuwe ploeg: “JCI is voor jongeren van 18 tot 40 jaar en richt zich op 4 pijlers: Internationalisering, Gemeenschap, Business & Netwerking en Individu. De nieuwe ploeg bevat elk van deze pijlers en bestaat zowel uit ervaren ouderlingen als enthousiaste jongelingen.”
 
In 1968 werd JCI Kortrijk opgericht door toenmalig voorzitter Pol T. Descamps. “Naar aanleiding van ons 50e werkingsjaar vertelde hij vorig jaar dat de beurs Interieur er niet zou geweest zijn zonder JCI Kortrijk. Om die reden werd er beslist om ons 50e werkingsjaar af te sluiten met een event rond Interieur, op 19 en 20 oktober. Door ons lustrumjaar op die manier af te sluiten is de cirkel ook rond”, vertelt voorzitter Frederik Degreve, zelf ontwerper en zaakvoerder van FFFdesign uit Kortrijk.
 
Het werkingsjaar startte vorig jaar in de zomer met een ambitieus project. Met de samenwerking van stad Kortrijk en ION, kreeg JCI Kortrijk het pand van het oud politiecommissariaat ter beschikking voor een jaar. Samen met alle partners van JCI Kortrijk en uiteraard met de hulp van alle leden, konden ze het pand omtoveren naar ‘Kamer L’. ‘Kamer’ verwijst naar onze organisatie (nvdr.: JCI staat voor Junior Chamber International, ofwel de Jonge Kamer) en de ‘L’ verwijst naar de Leie, de Romeinse letter L voor 50 en de L-vorm van het pand.
 
Gedurende het hele jaar werden een 50-tal activiteiten georganiseerd. Gaande van activiteiten die Business-gerelateerd zijn, zoals het ‘Colloquium van de Toekomst’, Fun-gerelateerd zijn, zoals het Singles-only event Lust&Rum of Warmte-gerelateerd zijn, zoals het project ’50 helpende handen’. Oud-voorzitter Maxime Debusschere is erg trots: “Het feit dat we dit ambitieuze project tot een goed einde hebben kunnen brengen, getuigt dat we een erg sterke afdeling zijn. Zonder onze leden, trouwe partners, goede contacten bij stad Kortrijk en andere verenigingen, zou dit nooit gelukt zijn. In het bijzonder wil ik ook nog eens de uittredende raad van bestuur bedanken.”
 
De JCI afdeling in Kortrijk is de grootste van België. Geïnteresseerde nieuwe leden kunnen contact opnemen met een van onze leden of via onze facebookpagina facebook.com/jci.kortrijk.


 
De nieuwe raad van bestuur bestaat uit:
- Voorzitter:                                                                      Frederik Degreve
- Past-voorzitter:                                                            Maxime Debusschere
- Secretaris:                                                                      Dorine Degryse
- Penningmeester:                                                         Antoon Sabbe
- Ledenverantwoordelijke:                                         Jean-Baptiste Van Damme
- Ondervoorzitter internationalisme:                     Peter Decanniere
- Ondervoorzitter individu:                                         Jolien Deconinck
- Ondervoorzitter gemeenschap:                             Joris Debonnet
- Ondervoorzitter business & netwerking:           Michiel Vandewalle                       
 Op de foto de nieuwe raad van bestuur:  :  Achteraan: Maxime Debusschere, Jean-Baptiste Van Damme, Joris Debonnet, Dorine Degryse, Jolien Deconinck, Peter Decanniere. Vooraan: Antoon Sabbe, Frederik Degreve, Michiel Vandewalle
 
Voor de redactie  : Bernard Decock- Bron : Michiel Vandewalle Ondervoorzitter business & netwerking 2018-‘19
 
 
 
 

Geplaatst op 03.07.2018

NVA Gordelt

NVA Gordelt
Kortrijk Gordelt is een fiets- en wandeltocht op zondag 8 juli doorheen de deelgemeenten en het centrum van
de Guldensporenstad. Dit Kortrijks initiatief wil de Vlaamse feestdag en de 11 juliviering een sportief karakter geven. Naast een familieparcours zijn er ook parcours voor de meer geoefende wielerliefhebber over diverse afstanden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info  : Birgit Dewulf (birgit.dewulf@n-va.be).
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :  NVA kortrijjk
 
 
 

Geplaatst op 03.07.2018

7 de Tournee General in Brasserie t' Eiland

   Op vrijdag  29 juni nodigde het Vlaams Belang iedereen uit op hun 7de  editie van "  Tournee General "  in  Brasserie 't Eiland te Kortrijk
.Lijsttrekker Wouter Vermeersch gaf er de nodige  info  voor  de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het talrijk opgekomen publiek.   Alle aanwezigen mochten genieten van enkele gratis aangeboden drankjes met daarbij een geschenk met info  van en voor het Vlaams Belang kortrijk
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock


Geplaatst op 03.07.2018

10 drugdealers gearresteerd in groot drugsonderzoek

De afgelopen dagen kon de Politiezone Vlas een groot drugsdossier met enkele notoire dealers succesvol aanpakken en afronden.
Na maanden van intensief recherchewerk, voerden de speurders van de PZ Vlas, Mira en de gespecialiseerde Federale Politiediensten, tussen woensdag 20 en woensdag 27 juni 2018, enkele gerichte en uiterst succesvolle gerechtelijke acties uit in het kader van een groot drugonderzoek in de regio. Dit gebeurde onder leiding van de onderzoeksrechter in Kortrijk.
 
Er werden in totaal 8 huiszoekingen uitgevoerd in Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wielsbeke en Ingelmunster.
 
Hierbij werden 10 personen opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter:
 
 9 meerderjarigen blijven verder aangehouden;
 1 minderjarige werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling;
 
Tijdens deze huiszoekingen werden grote hoeveelheden drugs, cash geld, auto’s en andere zaken aangetroffen en inbeslaggenomen:
 
 600 gram cannabis, meer dan 800 gram cocaïne, 6,60 gram MDMA, een 10-tal XTC-pillen;
 30.000 euro cash geld;
 5 voertuigen (4 auto’s en 1 bromfiets);
 15 smartphones;
merkkledij ter waarde van 10.500 euro;
 
 Verder onderzoek zal dit uitgebreid lokaal drugsnetwerk in kaart brengen en uitwijzen wat het precieze aandeel is van deze verdachten. Verdere details kunnen in het belang van dit onderzoek niet vrijgegeven worden
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock- Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke

Geplaatst op 29.06.2018

Gans het jaar door alcoholcontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede … dus ook tijdens de BOB-zomercampagne!

Alle gecontroleerde bestuurders blazen Safe
 
Op woensdag 27 juni 2018 voerde de PZ Vlas algemene verkeers- en alcoholcontroles uit op 4 verschillende locaties:
Markebekestraat in Marke;
Meensesteenweg in Kortrijk;
Doorniksesteenweg in Kortrijk (thv park De Blauwe Poort);
Minister Tacklaan in Kortrijk.
 
Belangrijkste resultaten:
 
111 bestuurders en hun voertuigen werden gecontroleerd;
86 bestuurders legden een alcoholtest af, niemand had te veel gedronken;
 
1 bestuurder reed weg uit de controlepost toen ze hoorde dat ze een alcoholtest moest ondergaan. De politie ging naar haar woning en startte verder onderzoek op.
 
3 bestuurders droegen hun gordel niet;
11 bestuurders konden geen geldige boorddocumenten voorleggen (rijbewijs, autoverzekering, keuringsbewijs … )
 
 PZ VLAS: “In de zomerperiode worden heel wat barbecues, aperitiefmomenten en andere Rode Duivel feestjes georganiseerd. Vooraf een BOB afspreken is een must voor iedereen. Zowel overdag, ’s nachts, tijdens de werkweek als in het weekend wordt er gecontroleerd. Drink smart, drive safe!”
 
2 bromfietsdieven bij de kraag gevat dankzij alerte beveiligingsagent
 
Op woensdag 27 juni 2018, rond middernacht, zag een alerte beveiligingsagent in de Minister Tacklaan in Kortrijk twee verdachte mannen, één met een fiets en één met een bromfiets. Hij alarmeerde meteen de politie.
De twee verdachten zagen dat ze in de gaten werden gehouden door de melder en even verderop lieten ze de bromfiets achter en namen ze de vlucht met de fiets. In de Doornikserijksweg werden ze opgepakt door de PZ Vlas.
De ene verdachte, afkomstig uit Menen, gaf toe dat hij de bromfiets gestolen had aan het station van Kortrijk. De andere verdachte, uit Harelbeke, bekende dat hij de fiets enkele weken geleden had gestolen, ook aan het station. Er werd een strafdossier tegen beide verdachten opgesteld.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 29.06.2018

Bart Tommrlein op bezoek bij Noyez Snacks

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein brengt bezoek aan Noyez Snacks. Het Wervikse bedrijf, gespecialiseerd in diepvriessnacks, is er door middel van een samenwerking met de firma’s Frappa, Messer en A&D Trailers in geslaagd om een gekoelde en diepvrieslaadruimte te ontwikkelen, waarvan de koeling geen uitstoot noch decibels met zich meebrengt. Dit nieuwe en innovatieve koelingssysteem is voorlopig het enige in de Benelux en zal gebruikt worden door Noyez bvba om dagelijks haar klanten te beleveren. 

Het energielandschap staat voor ongeziene uitdagingen, de energieomslag is volop bezig. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein ziet de combinatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie als prioriteit in dit toekomstige energielandschap. In dit kader bracht Vlaams minister van Energie Bart Tommelein een bezoek aan Noyez bvba, dat al 36 jaar actief is in Vlaanderen. Het bedrijf is gespecialiseerd in diepvriesbereidingen voor allerhande horeca.

Voor de redactie & fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 29.06.2018

Gensoverschrijdende samenwerking - Bassin van Rijsel resultaten van 2017

Als PZ GRENSLEIE maken we verder werk om de internationale grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk te optimaliseren. Onze burgemeesters van de PZ onderstreepten dit  reeds in het recente verleden. Denken we hierbij aan de bi-nationale anti-rodeo patrouilles op moto in onze grensstreek als nieuw patrouillemiddel (November 2017)
In een recente vergadering van het zogenoemd ‘bassin van Rijsel’ werd een round-up gemaakt van deze samenwerking in 2017.
Het ‘bassin van Rijsel’, ook genoemd Bassin 2, is een samenwerkingsverband tussen volgende politiediensten:
                aan Belgische zijde : PZ ARRO IEPER-ZP COMINES/WARNETON – PZ GRENSLEIE – ZP MOUSCRON – ZP VAL DE L’ESCAUT en ZP TOURNASIS
                aan Franse zijde : PN ARMENTIERES – PN COMINES – PN HALLUIN – PN TOURCOING – PN ROUBAIX
 
Deze samenwerking bestaat reeds meerdere jaren, dit vertaalde zich concreet in:
       Spiegelcontroleacties op de grensovergangen;
     Gemengde patrouilles binnen de akkoorden van Doornik II;
      Ter beschikking stellen van personeel en middelen tijdens evenementen die de openbare orde beïnvloeden.
Onderstaand diagram met cijfers van 2017 illustreert de resultaten van deze binationale samenwerking.
Deze statistieken geven de voornaamste politionele activiteiten weer tijdens 104 binationale acties, waarvan 54 gemengde patrouilles, 50 controles simultaan aan beide zijden van de grens en 10 grote evenementen.
De aanwezigheid van gemengde patrouilles in ons grensgebied is een duidelijke meerwaarde in ons politiewerk. Het uitwisselen van informatie verloopt vlotter, we leren de werkingsprincipes van elkaar kennen en het leidt tot efficiëntere werking, zowel op het vlak van ontrading als handhaving.
Op grotere evenementen (braderieën bv) wordt de zichtbare aanwezigheid van deze samenwerking heel goed gesmaakt en de bezoekers zien dat samenwerking meer is dan ondertekening van akkoorden.
De burgemeesters van ons politiecollege (Menen, Wevelgem, Ledegem) investeren graag verder in bijkomende middelen. Zo werd recent een tweede anoniem ANPR-voertuig aangekocht alsook een anoniem snel patrouillevoertuig om de verdachten nog meer op heterdaad te kunnen betrappen. 
In een vorige Frontier-actie, mei 2018, konden we via opzoekingen in reële tijd van mensen werkzaam op ons lokaal informatiekruispunt een diefstal van een voertuig, gepleegd in Izegem,  aangetroffen worden in onze regio door het opvolgen van de verschillende vaste ANPR-camera’s. Een bewijs te meer dat het technologisch middel en een informatiegestuurde politiepatrouille nog meer kans op succes (lees resultaat) kan geven. Dat werkt alvast extra motiverend!
 
Ook in 2018 houden we de kadans aan van de bi-nationale patrouilles in haar diverse vormen. Onze beschikbare politionele capaciteit delen hiervoor graag met onze Franse collega’s.
 maken we verder werk om de internationale grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk te optimaliseren. Onze burgemeesters van de PZ onderstreepten dit  reeds in het recente verleden. Denken we hierbij aan de bi-nationale anti-rodeo patrouilles op moto in onze grensstreek als nieuw patrouillemiddel (November 2017)
 
Voor de redactie  : Bernard Decock- Bron  : Stefaan VANNIEUWENHUYSE - CP – Woordvoerder PZ GRENSLEIE
 

Geplaatst op 27.06.2018

PZ Vlas organiseert infoavond n.a.v. 10 nieuwe vacatures voor leden van de geïntegreerde politie

Op donderdag 5 juli 2018, om 18.00 uur, is er in het commissariaat Ter Doenaert, Baliestraat 3 in Marke, een infoavond waarbij 10 nieuwe vacatures uitgebreid voorgesteld worden.
Belangrijk: deze jobavond is enkel bedoeld voor leden van de lokale of federale politie.
Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven bij de Personeelsafdeling via PRS@pzvlas.be, met vermelding van de vacature(s) waarvoor zij interesse hebben.
 
Overzicht van de vacatures - Mobiliteit 2018-03:
 
 3 plaatsen inspecteur binnen de afdeling Interventie;
 2 plaatsen inspecteur binnen de afdeling Interventie, team Dispatching;
2 plaatsen hoofdinspecteur binnen de afdeling Interventie;
 1 plaats inspecteur of hoofdinspecteur binnen de afdeling Informatiebeheer;
 1 plaats commissaris binnen de afdeling Beleidsondersteuning;
1 plaats Calog niveau B (Consulent) binnen de afdeling Logistiek, team Informatica.
 
 Politiezone Vlas: “Alle betrokken afdelingshoofden zijn die avond aanwezig om de kandidaten meer tekst en uitleg te geven over de inhoud van deze vacatures. Ons korps wil de juiste man of vrouw op de juiste plaats en doet daarom deze extra inspanning. Uit vorige dergelijke informele infoavonden is gebleken dat dit een goede basis kan vormen voor latere selectiegesprekken. Wij geloven dan ook sterk in de meerwaarde ervan.”
De kandidaturen
 kunnen via de huidige politiezone of –dienst ingediend worden t.e.m. 17 augustus 2018. De selectiegesprekken gebeuren in de eerste week van september 2018.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke
Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Geplaatst op 27.06.2018
3472 artikelspagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 <<< 13 >>> 14 15 16 17 18 ... 348