Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Nieuw politiecommissariaat voor de Politiezone Vlas bijna 300 medewerkers trekken in modern, functioneel en energiezuinig gebouw

Burgemeester Vincent VAN QUICKENBORNE: Na anderhalf jaar keihard werken kunnen
we u vandaag met enige trots het nieuwe politiecommissariaat voor de PZ Vlas voorstellen.
Eindelijk want na decennia lange discussies en vooral ongemakken is er nu een definitieve
oplossing.”

Een eerste verbetering kwam er in 2002 met de oprichting van de Politiezone Vlas. Toen
werd de politie in Kuurne en in Lendelede alvast modern gehuisvest. In Kortrijk bleef de
politie echter verspreid over drie commissariaten in de Baliestraat, de Beverlaai en in de
Oude Vestingsstraat.

 Dat laatste commissariaat is in gebruik sedert 1965 en voldoet al lange tijd niet meer aan de
normale standaarden voor een werkomgeving, laat staan een politiegebouw.

Het was dan ook een terugkerend thema op de politieraad in deze en in de voorbije
legislaturen. Er is ondertussen veel over gesproken en geschreven, maar vandaag stellen wij
u het nieuwe politiecommissariaat voor. Het is een nieuw gebouw, een mooi en modern
gebouw en vooral een functioneel gebouw.

 

Het is een nieuw gebouw

Op 8 juli 2016 gunde het politiecollege de opdracht aan THV Vlas Drie Hofsteden bestaande
uit:

1. Stadsbader nv en Building Group Jansen nv voor de bouw en afwerking
2. Goedefroo + Goedefroo Architecten bvba en Architecten- en Ingenieursbureau
D’Hondt / Beyens/ Goesaert voor de architectuur en stabiliteit van het ontwerp
3. Istema nv voor de studie van de technieken en EPB
4. Veolia voor het onderhoud.


 

Het consortium opteerde in het voorontwerp niet voor de renovatie van de bestaande
gebouwen omdat dit te duur en klimaatonvriendelijk zou zijn. Het werd een nieuwbouw.

Het is een modern en energiezuinig gebouw

Het ‘look and feel’ van het nieuw politiecommissariaat respecteert het bestaand
campusmodel:

1. De ecologische voetafdruk is bescheiden.
2. Er is veel aandacht voor groenaanleg.
3. En de site is doorwaadbaar.


 

Het commissariaat is energiezuinig. Dit door een ideale inplanting op de site, duurzame
technieken, een rationele waterhuishouding, het gebruik van kwaliteitsvolle materialen met
een hoge prestatiegraad en een beperkte exploitatiekost:

. goed geïsoleerd met performante beglazing
. 25m² zonneboilers die instaan voor het grootste deel van het warmwaterverbruik
. recuperatie van regenwater en infiltratie van het overtollige regenwater om de
belasting op de omgeving te beperken
. aanwending van hernieuwbare energie door middel van warmtepompen


Burgemeester Francis BENOIT: Het commissariaat is bovendien aanpasbaar en
uitbreidbaar: het kan nog worden uitgebreid met een vierde, reglementaire bouwlaag van
2000 m². Nu de realisatie een feit is, zal het politiecommissariaat gedurende 20 jaar
worden onderhouden waardoor het niet enkel functioneel blijft maar ook up-to-date aan de
meest moderne standaarden.”

Het ontwerp voorziet tenslotte in voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers,
dienstvoertuigen en medewerkers.

Het is een functioneel gebouw

De politiezone Vlas heeft heel veel aandacht besteed aan de inhoudelijke invulling van het
gebouw.

Burgemeester Carine DEWAELE: “Het nieuwe commissariaat houdt volledig rekening met
de nieuwe organisatie die de PZ Vlas zich aanmeet: daadkrachtig en klantvriendelijk. De
essentie is duidelijk: politiewerk is teamwerk en daarom verdwijnen de muren tussen de
verschillende diensten.”

Dit nieuwe werken komt tot uiting door het samenbrengen van alle operationele diensten
in één grote, comfortabele en flexibele werkomgeving met mogelijkheden voor
teamwerk, overleg en geconcentreerd werken.

Enkel de ruimte voor de interne dispatching en monitoring van het cameranetwerk vormt
daarop een uitzondering.

De burger betreedt het gebouw via een mooi en functioneel onthaal. In de onmiddellijke
omgeving van het onthaal werden ook 12 verhoorlokalen voorzien.

Centraal op het gelijkvloers wordt een cellencomplex opgetrokken dat voldoet aan alle
vereisten voor het opsluiten van personen. Er zijn 11 individuele cellen, waarvan 2 voor een
verblijf tot 48 uur, en 1 collectieve cel.

 Het houdt ook rekening met de nieuwe normen inzake discretie en bijstand (mogelijkheid tot
line-up, audiovisueel verhoor, vertrouwelijk overleg met een raadsman, Salduz-verhoor,
medisch onderzoek …).

 Het hele commissariaat is ingedeeld in vier veiligheidszones:

1. De publieke zone die de bezoeker overdag vrij kan betreden (vb: inkom)
2. De semi-publieke zone waartoe de bezoeker toegang heeft mits politionele
begeleiding (vb: verhoorruimtes)
3. De politionele zone waartoe de bezoeker in principe geen toegang heeft. (vb: de
kantoorruimtes)
4. De kritieke zones zijn de ruimtes met registratie van degene die de ruimte betreedt.
Hetzij door cameratoezicht of door te badgen. (vb: cellenblok en wapenkamers)

Tenslotte, maar niet onbelangrijk, het commissariaat komt tegemoet aan de comforteisen
voor de politiemedewerkers waaraan elke werkgever moet voldoen in het kader van het
welzijn op het werk.

 

Kerngetallen

Het commissariaat is een compact gebouw met een energiepeil E41 en isolatiefactor K24.
De e-waarde (maximaal 50) is een maatstaf voor de energieprestatie. De K-waarde
(maximaal 40) is de maatstaf voor de thermische isolatie. Beide normen liggen beduidend
onder het maximum dat is toegelaten.
Het commissariaat heeft 10.202 m² netto vloeroppervlakte1 als volgt verdeeld over 3
bouwlagen:

1 Netto vloeroppervlakte is de totale oppervlakte min de circulatie (gangen, trappen, kokers), het sanitair en buitengewone ruimtes.

. Gelijkvloers: 4.216 m²
. Niveau 1: 4.260 m²
. Niveau 2: 1.726 m²

De kost van het nieuwe commissariaat inclusief BTW bedraagt:

. € 1.512.353,59 voor het ontwerp
. € 24.447.520,60 voor de bouw, omgevingsaanleg en interne afwerking

Er is een overdekte stalplaats voor:

. Bezoekers: 12 plaatsen voor fietsen en 6 plaatsen voor bromfietsen
. Dienst: 15 plaatsen voor motorfietsen en 35 plaatsen voor fietsen
. Medewerkers: 90 plaatsen voor fietsen en 10 plaatsen voor motor/bromfietsen

Er zijn parkeerplaatsen voor:

. Bezoekers: 23 parkeerplaatsen, waarvan 2 met oplaadpunt
. Dienst: 60 overdekte parkeerplaatsen, waarvan 30 met oplaadpunt
. Medewerkers: 142 parkeerplaatsen waarvan 10 met oplaadpunt

Het onthaal bestaat uit:

. Een ruime inkom en een wachtruimte
. 12 verhoorruimtes (10 standaard c. 10 m² en 2 grote 20 m²)
. Een EHBO-lokaal

Het cellencomplex bestaat uit:

. Een inrijsas
. Ruimtes voor fouille, controle van vingerafdrukken, het nemen van een douche, EHBO
en andere verzorging
. 4 Salduz-verhoorruimtes (20 m²)
. 1 ruimte voor vertrouwelijk overleg
. 1 ruimte voor line-ups
. 1 regie-ruimte

De beveiliging bestaat uit:

. vier veiligheidszones met toegangscontroles van laag naar hoog
. 50 camera’s in en rond het gebouw
Op de foto's:  Burgemeester van Quickenborne kKortrijk ) Burgemeester francis Benoit  ( kuurne  ) Burgemeester  Carine dewaele ( Lendelede  ) samen met
Stadsbader nv en building group Jansen Nv ,Goedefroo + goedefroo Architecten en architecten -en ingenieursbureau D'handt/- Beyens - Goesaert  ,Istema Nv en Veolia

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock - Bron :  Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

 

 

 

 

 

 


 

Geplaatst op 04.10.2018

KORTRIJK - De Veiligste stad van het land !

In België is er elk uur 1 ernstig werkongeval en elke week 1 dodelijk. Dit resulteert in meer dan 1 miljoen verloren werkdagen per jaar.
De klassieke manier van medewerkers en werknemers opleiden is vaak tijdrovend, duur én de kennisoverdracht is niet goed.
Kortrijk zal daarom alle stadspersoneel opleiden via GAMES.
Zo worden alle 815 medewerkers van de stad échte hulpverleners en weten ze zowel binnen de muren van het stadhuis als daarbuiten hoe ze een inwoners/bezoeker van de stad kunnen helpen.
De stad gaat hiervoor in zee met het jonge Kortrijkse bedrijf Greygin dat een op games gebaseerd leerplatform ‘Play it Safe’ ontwikkelde.
Schepen van Personeel Arne Vandendriessche stelde  het format samen met de ontwikkelaars
 
Over Play it Safe
 
Greygin is een jonge startup met ambitie: Levens redden met games! Greygin is opgericht door Brecht Kets en Mike Ptacek. Beiden gaven een tiental jaar les over games aan Howest in de wereldbefaamde Digital Arts and Entertainment opleiding. Nu geven ze les met games. Hiervoor zet Greygin Play it Safe in de markt: een schaalbaar online cloud-based leerplatform, waarmee ze mensen laagdrempelig en op een veilige, leuke en efficiënte manier gaan opleiden over veiligheid en preventie aan de hand van games voor web en mobile. Hun mobiele toepassing laat toe personeel 30% beter én 4 maal sneller te trainen, in tegenstelling tot traditionele opleidingen in de klas. Dit terwijl ze bedrijven inzicht geven in de veiligheidskennis van hun personeel. Ze focussen op verschillende domeinen, zoals brand, EHBO, ergonomie, … en hebben al enkele grote namen op hun klantenlijst, zoals Brantano, BAM, Howest, Signify, … En nu ook Stad Kortrijk. Play It Safe speelt in op de groeiende markt van gami?cation in B2B toepassingen, en de modernisering van veiligheidsopleidingen.
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron : Mike Ptacek - Playitsafe
 

Geplaatst op 03.10.2018

Gerichte acties tegen verkeersonveilig rijgedrag op weekendnachten in Kortrijk

Bijna 1 op 5 rijdt te snel in de centrumstraten
In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 september 2018 controleerde de verkeerspolitie van de PZ
Vlas op verschillende locaties in het centrum van Kortrijk op overdreven snelheid. De controles
werden uitgevoerd in onder meer de Rijselsestraat, Doorniksestraat en Koning Albertstraat.
Resultaten:
in totaal reden 324 voertuigen voorbij de flitsauto
63 bestuurders reden te snel, wat overeenkomt met 19 %.
Burgemeester Vincent VAN QUICKENBORNE: “Om de verkeerscowboys aan te pakken, voert de
politie ook ’s nachts en in het weekend snelheidscontroles uit. In de politiezone Vlas zijn
snelheidscontroles sowieso het ganse jaar door een absolute prioriteit. Alleen door veel
en intensieve controles te doen, wordt de pakkans groter en lopen hardleerse overtreders tegen de
lamp. Als burgemeester heb ik de politie gevraagd om nog dergelijke controles uit te voeren zodat
iedereen gewaarschuwd is.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede -  Front afbeelding  : Federale  Politie 
 

Geplaatst op 03.10.2018

Keuzemenu voor noodoproepen in twee provincies

Vanaf 1 oktober 2018 wordt voor de noodnummers een keuzemenu ingevoerd in de provincies Namen en West-Vlaanderen. Iemand die hulp nodig heeft zal het nummer van de hulpdienst die hij nodig heeft niet meer hoeven te onthouden.
Dit menu zal dezelfde keuze mogelijk maken, ongeacht het feit of er naar 112 of 101 gebeld wordt (of zelfs naar 100 hoewel dit nummer al lang niet meer gepromoot wordt en vervangen werd door het nummer 112): de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is zal de beller rechtstreeks met de juiste noodcentrale doorverbonden worden.
Een enkel nummer dat je moet onthouden
Het keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en heeft tot doel te vermijden dat de oproep van de persoon moet worden doorgeschakeld. Het menu lijkt op de App 112 BE, die voorstelt om het type hulp dat je nodig hebt door middel van een icoontje (ambulance, brandweer of politie) te kiezen. Zowel via de app als via het keuzemenu word je onmiddellijk met de juiste noodcentrale in verbinding gebracht.
Ter herinnering : in België raadt de FOD Binnenlandse Zaken aan om voor de brandweer of een ambulance naar het nummer 112 te bellen en naar 101 voor de politie. Achter deze twee nummers gaan twee verschillende structuren voor het beheer van noodoproepen, één voor medische hulp en de brandweer, de andere voor de politie, schuil. Het gaat dus om verschillende oproepcentra met verschillende processen voor de behandeling van oproepen. Indien je bijvoorbeeld het verkeerde nummer draait door naar het noodnummer 112 te bellen om hulp te krijgen van de politie zal je worden doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Zo kan je nu kostbare tijd verliezen.
Gebruiksvriendelijk
Vanaf 1 oktober 2018 moet je het volgende doen als je in de provincies Namen en West-Vlaanderen dringend hulp van een ambulance, de brandweer of de politie nodig hebt :
1. Bel naar het nummer 112
2. Luister naar de boodschap :
« Noodcentrale, blijf aan de lijn.
- Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1
- Voor politie, druk 2 »
3. Maak je keuze : 1 of 2
4. Blijf aan de lijn, een operator zal uw oproep beantwoorden.
Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je je keuze valideert door op 1 of 2 te drukken word je doorgeschakeld naar een operator van de juiste noodcentrale. Indien je geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. Indien je een verkeerde keuze maakt, word je, net zoals nu, door de operator naar het juiste oproepcentrum doorgeschakeld. je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar het noodnummer 112 belt.
In de loop van de komende maanden zal de FOD Binnenlandse Zaken beoordelen of dit keuzemenu naar het volledige land moet worden uitgebreid. Dit zal gebeuren op basis van de resultaten van het testproject in de provincies Namen en West-Vlaanderen. De hulp- en veiligheidsdiensten van de twee betrokken provincies werden op voorhand op de hoogte gebracht en er zal rekening worden gehouden met hun feedback.

Voor de redactie  : Bernard Decock
 

Geplaatst op 03.10.2018

Guldensporencross op de langemunte

Op  woensdag 3 oktober organiseerde het Guldensporencollege voor het eerst onder die naam de jaarlijkse SVS-veldloop op de Lange Munte in Kortrijk. De enthousiaste leerkrachten van Campus Engineering zorgden opnieuw voor een prima organisatie, zodat ongeveer 2400 leerlingen uit het Zuid-West-Vlaamse basis- en secundair onderwijs zich met elkaar konden meten in de veldloop. Verspreid over 22 reeksen toonde de jeugd uit de regio Kortrijk zich onder een stralende herfstzon van zijn sportiefste kant. Soms werd de felbegeerd medaille net wel gehaald, soms leverden kinderen in de achterhoede een gevecht met zichzelf om toch maar die eindmeet te halen.  In beide gevallen sprak de voldoening boekdelen en net dat is een belangrijke doelstelling van de Stichting Vlaamse Schoolsport: jongeren plezier laten beleven aan het samen sporten. Deze missie was alvast geslaagd.

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron  : Wim Cottenier -SVS-Veldloop Langemunte

Geplaatst op 04.10.2018

Herinneringsactiviteiten in crematorium UITZICHT

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november ‘de Herinnering’. UITZICHT neemt u graag mee in de herinnering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in UITZICHT. Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen.
Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, kunt u kiezen tussen drie herinneringsmomenten:
• Op dinsdag 23 oktober 2018 is er om 19u een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk.   
• Op donderdag 25 oktober 2018 vindt er om 19u een christelijke herdenking plaats, met de gebedsvoorgangers van de Dekenij Kortrijk.   
• Op dinsdag 30 oktober 2018, eveneens om 19u, verzorgen de onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinneringsmoment. Dit in samenwerking met Bart Moeyaert (woord) en Steven Vrancken (piano).

De Herinnering gaat telkens door in de aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.
Na elk moment voorzien we nog ruim gelegenheid om na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon.

Inschrijven:
Om organisatorische redenen vragen we u om vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat zal deelnemen aan de herdenking. Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056/28 29 30.

Begeleid bezoek:       
Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium kan ook deelnemen aan een begeleid bezoek aan UITZICHT, op zaterdag 20 oktober 2018 om 16u00. U kan hiervoor intekenen per mail op info@crematoriumuitzicht.be, of telefonisch op 056/28.29.30.Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :   Jan Sabbe - Crematorium UITZICHT

Geplaatst op 03.10.2018

MOSKEE: OPEN BRIEF EN REFERENDUM

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang: “Van Quickenborne, N-VA en Co willen ons belastinggeld gebruiken om een parking aan te leggen zodat de moskee haar vergunning kan krijgen. Dat is niet alleen onwettig maar ook onaanvaardbaar. Zonder oplossing voor het parkeer- en verkeersprobleem kan de moskee haar vergunning nooit halen. Wij zullen die parking dan ook met alle middelen blokkeren en steunen de buurtbewoners in hun verzet.”

Jacques Demeersseman, 3de plaats gemeenteraad en buurtbewoner:
“Onze petitie tegen de megamoskee haalde ondertussen al meer dan 3000 handtekeningen. Deze open brief van de buurt bewijst nog eens dat het verzet tegen dit waanzinnige moskeeproject groot en georganiseerd is. Wij bereiden een lange juridische en politieke strijd voor en vragen op 14 oktober de steun van de Kortrijkse bevolking.”

Vlaams Belang steunt de open brief van buurtbewoners om geen parking aan te leggen voor de geplande megamoskee met ons belastinggeld. Volgens Vlaams Belang treedt het stadsbestuur daarmee buiten de wet. Bovendien wil Vlaams Belang na de verkiezingen een referendum organiseren over dit grootschalige project. Vlaams Belang schrijft hiervoor alle Kortrijkse lijsttrekkers aan.

Bij monde van burgemeester Van Quickenborne verklaarde het stadsbestuur van Open VLD (Team Burgemeester), N-VA en sp.a herhaaldelijk dat zij een ‘buurtparking’ willen aanleggen op de MEWAF-site (Lijnwaadstraat 37, 8500 Kortrijk).
Meer dan 30 boze buurtbewoners schreven vandaag een open brief met een niet mis te verstane boodschap:

• “Wij willen geen buurtparking om de moskee aan haar vergunning te helpen.
• Wij willen niet dat ons belastinggeld wordt gebruikt om een parking aan te leggen voor de moskee.”

Bekijk de open brief hier: http://www.drk.be/persberichten/open-brief-moskee-aan-stadsbestuur-vld-n-va-spa

ONWETTIG
Volgens Vlaams Belang overtrad Van Quickenborne met zijn uitspraken de wet. Het gaat om het oneigenlijk gebruik van publieke middelen, namelijk belastinggeld gebruiken om een specifiek privaat doel te dienen. In dit geval het bevoordelen van de moskeegemeenschap met een “buurtparking” zodat deze moskee kan voldoen aan de mobiliteits- en parkingvereisten voor een omgevingsvergunning.

KORTRIJKZANEN BESLISSEN OVER MOSKEE BIJ REFERENDUM
De Kortrijkzanen moeten altijd hun mening over het beleid aan het toekomstige stadsbestuur kunnen laten kennen. Ook heel formeel. Daarom zijn enkele vormen van burgerparticipatie decretaal geregeld. De meest verregaande daarvan is de volksraadpleging. De nieuwe Vlaams Belang-fractie wil na de verkiezingen een initiatief nemen om zo’n volksraadpleging te organiseren over de moskee aan de Brugsesteenweg. Vlaams Belang zal vandaag reeds alle lijsttrekkers in Kortrijk aanschrijven om een duidelijk standpunt in te nemen over deze inspraak.
De concrete invulling en modaliteiten van het referendum moeten ingevuld worden na de verkiezingen. Vragen zoals het al dan niet toekennen van een vergunning voor de functiewijziging van handelspand naar gebedsruimte of het al dan niet aanleggen van een buurtparking met belastingsgeld zijn lokale bevoegdheden die kunnen voorgelegd worden aan de Kortrijkzanen. Vlaams Belang verwijst naar een referendum over een moskee in Kaufbeuren (Duitsland) afgelopen zomer. Moedige burgers verhinderden daar een Turks-Islamitische megamoskee van meer dan 5.000 vierkante meter. De Kortrijkse moskee beslaat 5.210 m2. De megamoskee werd er afgewezen met een meerderheid van bijna 60 procent. Volgens de gemeente daagden zo’n 45 procent van de ongeveer 34.000 kiesgerechtigden op. Kortrijk telt 57.000 kiesgerechtigden. Bron: https://www.welt.de/politik/deutschland/article179799174/59-6-Prozent-dagegen-Buerger-verhindern-Neubau-einer-Ditib-Moschee-in-Kaufbeuren.html

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch -, Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 03.10.2018

REACTIE DUBBELE MOORD

Vlaams Belang neemt met afschuw kennis van de dubbele moord in Kortrijk. Afgaand op de beschikbare mediaberichten betreft het een Afghaanse dader. De te betreuren slachtoffers, ook beiden van Afghanistan, zouden in het studentenkot gehuisvest zijn door OCMW Kortrijk. Vlaams Belang vernam ondertussen dat de slachtoffers in het studentenkot gehuisvest werden in het kader van het ‘18+’-programma van OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) in samenwerking met OCMW Kortrijk.

Wouter Vermeersch: “Hoe naïef en wereldvreemd kan een stadsbestuur zijn om vluchtelingen tussen studenten te huisvesten. Men lijkt daarbij de culturele kloof, waar ook eerwraak en eremoord deel van uitmaken, compleet te negeren. Men stelt kwetsbare Vlaamse studenten bloot aan risico’s die ons samenlevingsmodel overstijgen. Van Quickenborne en N-VA zijn in de afgelopen zes jaar herhaaldelijk meegestapt in de multiculturele waanideeën van OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). Ik kan alleen maar de hoop uitdrukken dat álle Kortrijkzanen en Kortrijkse politici zich ernstig bezinnen voor 14 oktober.”

Vermeersch vervolgt: “Wij hebben na de gewelddadige rellen in de Lange Steenstraat (n.v.d.r. met een bende van zeker 20 man, ook van Afghaanse afkomst) en na de zware steekpartij in de uitgaansbuurt tot twee maal toe, samen met slachtoffers, ouders en handelaars, een eisenbundel neergelegd bij het stadsbestuur tot een kordate aanpak van dit geweld. De politie moet meer mensen en middelen krijgen om bijvoorbeeld criminele vreemdelingen beter te kunnen opvolgen. Illegalen moeten in onze stad ook actief worden opgespoord. En laat ons nu eindelijk eens stoppen met het pamperen van nieuwkomers via het OCMW. Laat ons eerst de problemen oplossen met de nieuwkomers die al in Kortrijk aanwezig zijn, vooraleer wij nieuwe mensen uitnodigen naar onze stad.”

Op de actie van maandag 19 februari 2018 met de slachtoffers en ouders van de zware steekpartij kwam het tot een woordenwisseling tussen burgemeester Van Quickenborne en Wouter Vermeersch. Wouter Vermeersch toen: “Wij eisen échte maatregelen. Er is nu een messteek geweest in de rug. Dat zijn feiten om bijna te doden. Wij hopen dat er hier geen doden gaan moeten vallen in Kortrijk, vooraleer er harde maatregelen worden doorgevoerd. Jongeren moeten op een normale manier kunnen uitgaan. Jongeren moeten op een normale manier de trein kunnen nemen in het station. Ouders moeten een gerust hart hebben als hun kinderen op pad zijn in onze stad. Daarvoor komen wij op!“

Op de foto  : 19 februari 2018  actie van de  ouders  en   slachtoffers

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch  - Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 03.10.2018

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de derde ronde van de projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2018.

Tot en met 2018 voorzag het Kunstendecreet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor een periode van 1, 2 of 3 jaar.
Voor zijn beslissing ging de minister uit van de volgende basisprincipes:

  • Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en ‘zeer goed’ of ‘goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie. Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.
  • Daarnaast besliste de minister om bijkomend nog 4 initiatieven uit de provincie Limburg te ondersteunen.
Voor deze derde ronde werden er 392 ontvankelijke aanvragen ingediend. Minister Gatz besliste om 146 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.783.800 euro, waarvan:
  • 53 kortlopende beurzen: 576.900 euro
  • 10 meerjarige beurzen: 273.000 euro
  • 27 projecten van kunstenaars: 681.000 euro
  • 56 projecten van organisaties: 2.252.900 euro
Het aantal rondes voor projectsubsidies worden vanaf 2019 herleid naar twee.
De volgende indiendata zijn: 15 maart 2019 & 15 september 2019

Voor de redactie  : Bernard Decock


 

Geplaatst op 03.10.2018

Ketnet te gast in Bellewaerde

Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober komen de Helden van Ketnet langs in Bellewaerde. Bezoekers kunnen genieten van tal van extra activiteiten en leuke ontmoetingen met de Helden Sieg, Nico, Dempsey en Maureen.
Meet & Greets
Tijdens het Helden-weekend, kunnen bezoekers genieten van een Meet & Greet met hun favoriete Held. Sieg, Nico, Dempsey en Maureen zijn het ganse weekend in het park voor een foto of handtekening.

Voor de redactie  : Bernard Decock Activiteiten

Geplaatst op 03.10.2018
3743 artikelspagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 <<< 13 >>> 14 15 16 17 18 ... 375