Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Oude Knohopack site wordt tijdelijk omgedoopt tot Werf 45

Projectontwikkelaar Hexagon zet leegstaande site ter beschikking als evenementenzaal voor de werken beginnen
Op de voormalige Knohopack site - waar binnenkort een gloednieuw bedrijvenpark komt - kunnen de Kortrijkzanen de komende drie maanden genieten van allerlei evenementen met een socio-culturele invulling. Alvorens de werken voor het nieuwe bedrijvenpark in januari 2020 starten, vormt de Roeselaarse ontwikkelaar Hexagon - samen met vier partners - de historische site om naar ‘Werf 45’.
Het muziekevent Living Room - dat aanstaande zaterdag plaatsvindt op de voormalige Knohosite aan de Bissegemsestraat - is het begin van een reeks evenementen omtrent kunst, mode en muziek. Het leegstaande verpakkingsgebouw dat binnenkort een nieuwe invulling krijgt wordt namelijk omgevormd tot een evenementenhal: Werf 45 
“We willen de leegstaande site maximaal benutten alvorens we aan de werken beginnen voor het nieuwe businesspark. We hadden zelf wel een paar ideeën, maar uiteindelijk zijn we hiervoor in zee gegaan met de juiste partners om dit optimaal in te vullen.”
Jelle Vandendriessche - CEO Hexagon 
De partners waarmee Hexagon voor dit initiatief in zee gaat zijn: brouwerij De Brabandere, JET Import, Java Productions en Content Events. Zij zullen elk op hun beurt instaan voor de locatie, de drank, de bars en koelkasten, de elektriciteitsvoorzieningen en de organisatie. De productiekosten worden deels door de partners gedragen en deels verdeeld over de verschillende evenementen die deelnemen, als een soort van gebruikstelling. 
Socio-culturele invulling 
Er staan momenteel al zes evenementen op de planning, allemaal met een socio-culturele invulling. Hexagon organiseert er zelf op 20 december een afterwork event naar aanleiding van de warmste week, waarbij de opbrengst van de ticketverkoop integraal naar een goed doel gaat. 
“Het is een goede zaak dat leegstaande gebouwen een nieuwe invulling krijgen. Als die nieuwe invulling dan ook nog eens gepaard gaat met een sociaal of cultureel doel, dan kan ik dat als schepen van cultuur alleen maar toejuichen. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat de oude Knohopack site de komende maanden optimaal benut wordt alvorens we een nieuw bedrijvenpark mogen verwelkomen.”
Axel Ronse - Schepen van Cultuur, stad Kortrijk 
Duurzaam bedrijvenpark 
De werken op de voormalige Knohopack site starten in januari 2020. Er komen drie bedrijfsverzamelgebouwen goed voor 9.500 m2 ateliers, productieruimtes en opslagplaatsen. Met dit bedrijvenpark trekt Hexagon alvast de kaart van duurzaamheid. Zo zullen een deel van de aanwezige materialen worden hergebruikt als bouwmateriaal en voorziet de parking oplaadruimtes voor elektrische wagens

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Hannelore Schmid - Bereal / Foto 's Amir  Turayev 

Geplaatst op 04.10.2019

De politiezone Vlas controleerde op zaterdagavond 28 september 3 exotische restaurants in Kortrijk.

Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de PZ Vlas en uitgevoerd in samenwerking met de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Vlaamse Sociale Inspectie, de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening, het Toezicht Sociale Wetten en de Dienst Vreemdelingenzaken.
 
De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de lokale recherche. In totaal namen 6 politiemensen en 10 controleurs van de inspectiediensten aan de actie deel.

Belangrijkste vaststellingen:
Rekening houdend met de lopende onderzoeken, en om de commerciële activiteiten van het restaurant niet te schaden, wordt de naam van de zaak niet genoemd:
 
op 1 plaats werd een werknemer aangetroffen die geseind stond
op 2 plaatsen werd illegale arbeid vastgesteld
op 1 plaats werden de ontvangsten niet geregistreerd in de kassa
op 2 plaatsen konden geen verantwoordingsstukken voor de verkochte producten voorgelegd worden
op 1 plaats was er geen afgifte van BTW-bonnen aan de klanten
 
PZ Vlas: “De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie een duidelijk signaal geven aan de uitbaters die zich schuldig maken aan zwartwerk en illegale tewerkstelling. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke
  

Geplaatst op 04.10.2019

Vlaams regeerakkoord levert Wevelgem bijna twee miljoen euro extra investeringsruimte op.

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.
 
“Voor Wevelgem, Gullegem en Moorsele levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1 196 057,06€ aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 780 298,63€, samen goed voor 1 976 355,69€ extra investeringsruimte,” aldus Benoît Verstraete, voorzitter Open VLD Wevelgem. “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open VLD), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  :  Benoit Verstraete  - Voorzitter Open VLD Wevelgem, Gullegem & Moorsele 

Geplaatst op 04.10.2019

Olivier Peene volgt Patrick Cokelaere op als algemeen directeur

Vanaf 1 oktober 2019 wordt Olivier Peene algemeen directeur van het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie in Kortrijk. Hij is momenteel adjunct algemeen directeur.  
Hij volgt Patrick Cokelaere op die reeds 30 jaar het PZ H. Familie heeft geleid en zorgde voor een reeks indrukwekkende realisaties.
Het ziekenhuis werd onder zijn leiding een voortrekker in het gebruik van het elektronisch patiëntdossier en behaalde meerdere malen het label Investors in People.
Een aantal jaar geleden werd het PZ H. Familie het eerste psychiatrisch ziekenhuis in de Benelux dat Niaz Q-mentum gecertificeerd werd.
Patrick Cokelaere blijft nog een jaar verder algemeen coördinator van Groep Zorg H. Familie vzw, waar nu voor de hele groep, inclusief de woon-zorg centra, opnieuw een NIAZ certificatie wordt voorbereid.
Voor Olivier Peene staan eveneens grote uitdagingen te wachten. Zo wordt momenteel hard gewerkt aan de concrete realisatie van extra daghospitalisatieplaatsen voor kinderpsychiatrie, dit in samenwerking met AZ Groeninge Kortrijk en AZ O.L. Vrouw Waregem.


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Regine Vansteenkiste - Groep Zorg H. Familie vzw 

Geplaatst op 04.10.2019

Gezellige babbel met Kelly en Axel tussen potje en pint

Eén jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nodigen  schepenen Kelly Detavernier en Axel Ronse en het bestuur van N-VA Kortrijk u uit op hun ledenfeest. Tijdens een gezellige maaltijd van De Potjes blikken ze  terug op het voorbije politieke jaar. De NVA  schepenen lichten graag de beleidsplannen toe en we bouwen samen verder aan de toekomstplannen van N-VA Kortrijk.
Dit feest wordt aangeboden aan  een democratische prijs van 18 euro inc.maaltijd . Op voorhand inschrijven is noodzakelijk en kan via mail naar jorgen.deman@n-va.be.
De NVA schepenen  Kelly & Axel   hopen van harte alle NVA  leden te mogen verwelkomen op zondag 13 oktober in Atelier 2025.
( Begijnhof )
Nog geen lid en wenst u dit te worden? Stuur een mailtje naar kortrijk@n-va.be

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : NVA Kortrijk 

Geplaatst op 04.10.2019

Leerlingen gaan aan de slag als ontwerpers van hun droommachiene

MyMachine Vlaanderen is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit, STE(A)M vaardigheden, talentontwikkeling, maakonderwijs en kruisbestuiving wil stimuleren binnen alle onderwijsniveaus (lager-, hoger-en secundair onderwijs).

In het kader van MyMachine realiseren drie onderwijsniveaus “droommachines” gedurende één school/academiejaar.


1. IDEE: Kinderen lager onderwijs bedenken een droommachine.
2. ONTWERP: Studenten hoger onderwijs ontwikkelen hiervoor een concept.
3. WERKEND PROTOTYPE: Leerlingen technisch secundair onderwijs bouwen een werkend prototype van deze droommachine


Meer dan 400 leerlingen en studenten uit 20 scholen gaan straks samen aan de slag om briljante droommachines én een droomgame te realiseren.
 
Howest, de hogeschool West-Vlaanderen (Kortrijk) en Hogeschool PXL Limburg (Hasselt) doen mee als hoger onderwijsinstellingen met studenten van diverse bacheloropleidingen: Industrieel productontwerpen, Ergotherapie, Digital Arts&Entertainment, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Grafisch Ontwerp en Lerarenopleiding.
 
Leerlingen bedenken briljante droommachines
De leerlingen bedenken, tekenen én ontwerpen straks hun eigen droommachine. 

Ze worden begeleid door studenten van de Hogeschool Howest Bacheloropleiding Industrieel productontwerpen -3de  jaar.
 
De studenten halen het creatiefste in de kinderen naar boven, waarna de studenten alle  kinderideeën meenemen naar de hogeschool. De studenten vertalen een TOP 3 ideeën in concepten en trekken opnieuw naar de lagere school om het favoriete idee van de kinderen samen met hen te herontwerpen. Op die manier kriijgen ze een goed inzicht in de wensen van hun kleine en veeleisende klanten. Met deze ontwerptekeningen en - maquettes als inspiratiebron en rekening houdende met de mogelijkheden en beperkingen van het secundair onderwijs werken ze een finaal concept uit.
 
Samenwerking met Guldensporencollege Harelbeke en Engineering
 
Tijdens het ontwerpstudent gaat de Howest ontwerpstudent ook samenwerken met
met leerlingen van het secundair onderwijs, Guldensporencollege Harelbeke en Engineering, die een onderdeel van de finale droommachine, het werkend prototype, zullen bouwen.
 
Op het einde van het schooljaar wordt het hele proces van kindertekening tot tastbare machine tentoongesteld.  
Beleef het hele maakproces online
Vanaf november kunnen niet alleen kinderen, leerlingen en studenten, maar ook  ouders en andere geïnteresseerden het hele proces actief volgen via: www.mymachine.be
 
MyMachine Global

Na de lancering van MyMachine in 2008 in Kortrijk loopt MyMachine nu zelfs niet alleen in België, maar via licenties is MyMachine in 8 landen op 3 continenten actief (België, Slovenië, Portugal, Frankrijk, Slovakije, Noorwegen, Zuid-Afrika en USA).
                   www.mymachineglobal.orgmyBOO, een eerste afgewerkt MyMachine product!
 
Van bij de start van MyMachine -en nog steeds- blijven we benadrukken dat de essentie
van MyMachine gaat over het proces: de mogelijkheid voor jonge leerlingen en studenten om te ontdekken hoe je een idee vastpakt en tot leven brengt.
 
Tegelijkertijd hebben we van bij de start van vzw MyMachine niet blind willen zijn voor het feit dat de uitwerking van sommige ideeën potentieel heeft om een volwaardig product te worden. Ondernemerschap promoten en dan zélf als vzw niet ondernemend zijn op dat vlak, zou nogal contradictorisch zijn.
Daarom zijn we  bijzonder trots om bekend te maken dat we een jaar geleden een samenwerking hebben opgestart met Atelier Pierre, de designstudio van het familiebedrijf Vanhalst uit Wevelgem, om een allereerste afgewerkt product te realiseren. Vandaag kunnen we myBOO aan jullie voorstellen: een lichtgevende spokenjager!


Steun MyMachine als goede doel met een actie voor De Warmste Week en misschien brengen we jouw droommachine tot leven
Hoe kan je MyMachine steunen?
1. Organiseer je Actie in je school/bedrijf
2. Registreer je Actie via De Warmste Week
3. Breng de opbrengst van je actie voor 24 december 2019 over via de website van De Warmste Week 
Je kan zelf een actie bedenken of ingaan op het voorstel van MyMachine: bedenk en teken je droommachine, maak kans om je idee in werking te zien en steun zo MyMachine!

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Aagje Beirens, coördinator MyMachine                  


Geplaatst op 04.10.2019

Eerste Cenntro in ons land

Op dinsdag 1 oktober overhandigde John Calemeyn (CEO, Leie Mobility Group) in naam van EDRIVE de sleutels van de eerste Cenntro Metro’s in ons land aan de burgemeester van Koksijde, de heer Marc Vanden Bussche, in het bijzijn van een uitgebreide delegatie van het schepencollege en de technische dienst. De volledig elektrisch aangedreven lichte bestelwagens zullen in open en gesloten variant ingezet worden binnen de diensten ‘Openbare netheid’ en ‘Technieken’. Dankzij de beperkte afmetingen en zeer korte draaicirkel zijn deze voertuigen specifiek geschikt om ingezet te worden op plaatsen die moeilijker bereikbaar zijn met grote bestelwagens of pickups, zoals parken of in dit geval de zeedijk. Ook doen zij hun werk fluisterstil, wat door de omwonenden uiteraard sterk geapprecieerd zal worden. Wij wensen de chauffeurs en de mensen van de technische diensten veel succes en plezier met de Cenntro Metro’s.
Over EDRIVE
 EDRIVE is onderdeel van Leie Mobility Group en is actief als verdeler van elektrische mobiliteitsoplossingen. Van urban mobility zoals steps en mini-scooters, scooters en motoscooters tot elektrische personenwagens en lichte bestelwagens.
 
Voor de  redactie  : Bernard Decock  / Bron  :  SANDER GHELDOF - Leie mobility Group 

Geplaatst op 04.10.2019

Tentoonstelling Ashley Anjuyn-Lien Anckaert

Van 18 oktober t.e.m. 25 november loopt in kunstwerkplaats de Zandberg, Harelbeke de duo-tentoonstelling Ashley Anjuyn-Lien Anckaert.
Ashley is een jong en veelbelovend kunstenaar. Met een enorme drive en métier maakt hij fris geborstelde olieverfschilderijen geïnspireerd op grote meesters en foto's. Lien doorzoekt medische encyclopedieën, catalogi, ordinair drukwerk op zoek naar zaken die haar choqueren of aanspreken. Idolen, seks, monsters, religie passeren in haar tekeningen de revue.
De tentoonstelling is open op weekdagen van 10u tot 16u. De vernissage is op vrijdag 18 oktober, om 19u30 in de kunstwerkplaats, Julius Sabbestraat 45, 8530 Harelbeke. Iedereen welkom!


Voor de redactie  : Bernaard Decock / Brron : Dominique Nuyttens - kunstwerkplaats de zandberg

 

Geplaatst op 04.10.2019

Buren bij kunstenaars 2019 Ontdek de kunstenaar in je buur(t)!

Wist jij dat er een kunstenaar in je buurt woont? Buren bij kunstenaars laat zien dat beeldende kunst springlevend is. Ontdek beeldend werk waar je het niet had verwacht. Trek erop uit tijdens het weekend van 18, 19 en 20 oktober in West-Vlaanderen en laat je verrassen door het grote aanbod. Meer dan 2600 beeldhouwers, schilders, keramiekkunstenaars, tekenaars, glaskunstenaars, fotografen en andere beeldend kunstenaars nemen deel. Heel wat van deze kunstenaars tonen niet alleen hun werk maar zetten ook hun ateliers open voor bezoek. Ook heel wat collectieven, zoals academies, kunstkringen, verenigingen en woonzorgcentra laten hun atelierwerking zien.
Dit wordt tegelijk ook de laatste West-Vlaamse editie van Buren bij kunstenaars. We hebben plannen om het open atelierweekend over heel Vlaanderen te organiseren. Daarmee gaan we in 2021 van start! In 2020 nemen we tijd om dit grote evenement grondig voor te bereiden en ontmoetingsdagen te organiseren met kunstenaars en lokale cultuurwerkers. Hierover geven we volgend jaar meer nieuws. Maar nu gaan we uiteraard nog voor een succesvolle laatste West-Vlaamse editie! 
 
Een dagje Buren bij kunstenaars
Zo kan je langsgaan bij Dirk Santens in Ichtegem. In zijn atelier maakt hij monumentale bronzen sculpturen van dieren. Elk beeldhouwwerk start met een uitgebreide studie van een levend dier. In zijn atelier heeft alles een vaste plaats. Met veel vakjes en ophangsystemen voorkomt hij dat het een puinhoop wordt. Meer into schilderen of textiel? Dan kan je bijvoorbeeld langsgaan bij Carine Booghs in Oostende. Haar atelier staat vol doeken en penselen, en soms speelt ze viool in haar atelier. Het zoeken naar een mooie toon lijkt voor haar op het zoeken naar een mooie kleur. Of breng een bezoekje aan Sophie Vanwynsberghe  in haar atelier in Kortrijk. Zij maakt textiel (sjaals, dekens) met garen die enkel bestaan uit natuurlijke materialen. Bewonder de weefgetouwen in haar werkplek of ontdek haar inspiratiebronnen aan de muren, die volhangen met kleine weefsels, foto's, posters... Meer interesse in steviger werk dat in een ruig atelier wordt gecreëerd? Dan kan je langsgaan bij Marcel Vlamynck in Brugge, die glazen sculpturen maakt. Misschien kan je wel een demonstratie met de glasbrander meepikken!
Je snapt het: er is voor ieder wat wils! Je vindt alle deelnemers van Buren bij kunstenaars terug op www.burenbijkunstenaars.be. Op de website vind je alle adressen, openingsdagen en contactgegevens. Zo kan je makkelijk je eigen route uitstippelen. Of bestel er het handig en gratis magazine waarin alle deelnemende kunstenaars en collectieven terug te vinden zijn.
 
Buren bij kunstenaars is een project van Kunstwerkt. Kunstwerkt wil beoefenaars van beeldende kunst ondersteunen met een pittig aanbod aan vormingen, projecten en publicaties. Maar ook wie niet vertrouwd is met beeldende kunst is meer dan welkom. We organiseren sinds enkele jaren festivals rond beeldende kunstdisciplines. Zo zette het tekenfestival Drawing Days al vijf jaar op rij duizenden mensen aan het tekenen en staat tijdens drukdrukdruk grafiek volop in de kijker. Je vindt ons volledige aanbod op www.kunstwerkt.be.
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron :  Els & Magalie  - Buren bij Kunstenaars
  

Geplaatst op 04.10.2019

Meer tewerkstelling & innovatie in hernieuwbare energie

“Als gevolg van de  schaalvergroting die Isola Belgium NV nu doet, hebben we intern alvast ook gewerkt aan onze structuur om op goede en gezonde wijze te kunnen doorgroeien. Kim Strauven die voorheen operationeel directeur was wordt benoemd tot CEO van Isola Belgium NV en dochterfirma BSX BVBA. Onder haar vleugels blijven we elke dag nieuwe teamleden aantrekken met kennis van onze diverse producten en diensten. Zo verstevigen we onze positie als referentie speler op de markt van zowel Isolatie, chapewerken, vloerverwarming maar nu dus ook HVAC en hernieuwbare energie in zijn totaliteit. Deze herschikking in structuur en duidelijke visie op de toekomst die nu geschreven is, biedt  mij de ruimte om me verder toe te leggen op strategie en interessante opportuniteiten voor Isola Belgium NV. Daarnaast leg ik me ook gepassioneerd toe op het voorzitterschap bij basketbalclub HUBO Limburg United en het ondersteunen van andere bedrijven in hun uitbouw zoals HIDDIT & Evoke Health Hub.” 

VISIE // ISOLA BELGIUM NV 100% HERNIEUWBARE ENERGIE IS HET DOEL

De toekomst, dat is 100% hernieuwbare energie: stroom opgewekt met zonnepanelen en windturbines, aangevuld met waterkracht, kleinschalige biomassa en in een overgangsfase ook nog flexibele gascentrales.
Op gebouwniveau zet zich dit natuurlijk door want wie met bouwplannen rondloopt, kan niet om een aantal technieken heen. Groene energie is meer regel dan uitzondering geworden.
Haal energie uit de zon
Zonnepanelen zijn met voorsprong de populairste vorm van hernieuwbare energie in ons land. Je woont immers comfortabel dankzij het licht van de natuur. Meegenomen: zonnepanelen zijn nog altijd een rendabele investering, ondanks het zogenaamde prosumententarief.
Om het volledige elektriciteitsverbruik van een gezin te dekken, is een installatie nodig van 4 à 5 kW piek. Dat komt overeen met ongeveer 32 m² aan zonnepanelen. Bovendien is dit systeem perfect combineerbaar met andere vormen van hernieuwbare energie zoals warmtepomp boilers. Verwarm duurzaam 

Voor woningverwarming is de warmtepomp de beste keuze voor de toekomst. Experts zijn het erover eens dat dit de meest duurzame verwarmingstechniek is. De veelbesproken groene taxshift, waarmee de verschillende overheden in ons land de prijs van elektriciteit willen verlagen ten koste van de gas- en stookolieprijzen, zullen een investering hierin meer dan ooit interessant maken. Want hoe goedkoper de elektriciteit, hoe interessanter een warmtepomp. Tenzij ze draait op zelf opgewekte zonnestroom. Dat is natuurlijk helemaal ideaal! 

ACHTERGROND // ISOLA BELGIUM NV

Isola is al ruim 30 jaar een gevestigde waarde qua akoestische en thermische isolatie. De grootte en flexibiliteit zijn de redenen dat nagenoeg alle grote projectontwikkelaars en bouwbedrijven met Isola in zee gaan. Zowel voor renovaties als nieuwbouwprojecten. We zijn dan ook pioniers met een patent. Bovendien wordt als enige firma van elke werf voorzien met isolatie en staal genomen en in het eigen Isola labo getest op kwaliteit en druksterkte. Dit biedt garantie op de beste uitvoering en kwaliteit. Vanaf 2019 zijn ze ook pioniers op het gebied van duurzame HVAC en hernieuwbare energie.

THERMOGRAN – CIRCULAIR BOUWEN & ISOLEREN

Isola Belgium bevestigt het imago van Limburg als groenste en stilste provincie en is de referentie in het gebruik van geluidswerend bouwmateriaal op basis van recyclage.  

Isola ontwikkelde Thermogran, een innovatief en duurzaam materiaal dat beter isoleert, zowel thermisch als akoestisch, dan wat de richtlijnen voorschrijven. Alleen al akoestisch behalen we een reductie van meer dan 30 dB. Dit wil zeggen dat het geluid van een drukke weg onderdrukt wordt tot het rustig vallen van een blaadje in je huis. Behalve dat Thermogran brandwerend is, kent het voordelen op het gebied van plasticiteit, consistentie, waterresistentie en belastbaarheid.
Dit gepatenteerd product is een droog granulaat, voor 93% ontwikkeld uit CFK-vrije restanten van polyurethaan waar bij toepassing geen droogtijd vereist is. Een doorgedreven recyclageproces in ons bedrijf in Tongeren ligt aan de basis. We recycleren dus oude materialen in de productie en maken daarmee nieuwe materialen die leiden tot een lager energieverbruik. Thermogran zelf is ook weer te recyclen. Het kan mee in het gewone bouw en sloopafval om na het vermalen te dienen als basismateriaal voor funderingen in de wegen. En nog beter… Thermogran behoudt decennia lang zijn isolerende waarde en kan perfect bij afbraak van een bouwproject opnieuw 100% hergebruikt worden in een nieuw project. Op dit ogenblik wordt de LCA (LevensCyclus Analyse) door VITO en ENERGYVILLE onderzocht, maar de resultaten zijn alvast veelbelovend. De levensduur van Thermogran zou meer dan 350 jaar gegarandeerd zijn. Deze onderzoeken zullen in het voorjaar 2019 afgerond worden en dan kan met echt spreken van één van de eerste circulaire isolatieproducten.
EIGEN BEHEER VAN PRODUCTIE TOT PLAATSING
Onze sterkte is dat we alles zelf produceren en organiseren vanuit onze eigen ecologische fabriekshallen en passieve kantoorruimte (met 100% energievoorziening door zonnepanelen) in Tongeren. Ook de plaatsing van onze verschillende producten houden we bewust in eigen beheer. We hebben maar liefst 36 eigen plaatsingsteams in het volledige land waardoor we flexibiliteit, uitstekende planning, een goede opvolging en kwaliteit kunnen garanderen. Sinds 2012 bieden we ook traditionele cementgebonden chape en vloeichape aan, een compleet pakket voor vloeropbouw dus.
REFERENTIE
ISOLA Belgium richt zich op bouwbedrijven en architecten, maar verkoopt ook rechtstreeks op de particuliere markt. Diverse instanties meten de kwaliteit van de producten, zoals het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Op bouwwerven worden geluidsmetingen uitgevoerd door de studiebureaus Vinçotte, Venac en De Fonseca. Die moeten de verhoogde akoestische werking van Thermogran verzekeren. Project Zuidzicht aan de Blauwe Boulevard in Hasselt, Stayen in Sint-Truiden, Residentie De Commanderie in Bilzen, zorgcentrum Chateau d’Hamont, Havengebouw Antwerpen, Inifity Luxemburg… het zijn maar enkele prestigieuze projecten waar bouwbedrijven en projectontwikkelaars voor Isola kozen.
ALL-IN-ONE SERVICE
Isolatie, vloerverwarming, dekvloer, vloerders en vloeren… Isola Belgium biedt het allemaal aan onder één koepel.
De vloeropbouw en isolatie is belangrijk bij elk bouwproject belangrijk en toch compleet anders.
Onze isolatie-experts staan u en uw architect bij in de zoektocht naar de beste oplossing met ideale isolatiewaarden en het ultieme akoestische en thermische comfort tot gevolg, voor elke verdieping van uw huis of project. Isola levert en realiseert al deze diensten met 48 eigen ervaren teams met dus een onevenaarbare planning, opvolging en met één contactpersoon die stap voor stap je bouwproject opvolgt.
Van zijn start tot nu heeft Isola al meer dan 600.000 isolatie, chape en vloerprojecten gerealiseerd.
 
DUURZAAM ONDERNEMEN ZOWEL IN TONGEREN,BRUSSEL ALS KORTRIJK
Wij produceren onze isolatiematerialen in een 100% energie-neutrale gebouwen in Tongeren (B) op basis van 100% groene stroom en zonne-energie. Ons gepatenteerd product Thermogran is niet alleen thermisch en akoestisch ongelofelijk, maar zelfs koploper in de circulaire bouweconomie. Met hoofdkantoor in Tongeren en HUB in Brussel en Kortrijk reduceren we trouwens ook de impact op uitstoot van uitlaatgassen. Ook zo ondertekenen we het charter duurzaam ondernemen.

MIJLPALEN // ISOLA BELGIUM NV

 
1984
Isola is de eerste firma die begaan is met het milieu en vindt het isoleren met Polyurethaan uit.
 
1995 
Isola neemt een wereldwijd patent op zijn eigen innovatieve uitvinding ‘Thermogran’ dit thermisch en akoestisch isolerend product is 100% ecologisch en biedt de perfecte oplossing om te besparen op uw energiefactuur, maar reduceert tot 34 dB contactgeluiden en garandeert zo stilte en rust in uw woning en/of appartement.
 
2011
Maarten Bostyn neemt het roer over als CEO en introduceert extra diensten zoals het aanbieden van chapewerken.
 
2016
CEO Maarten Bostyn wordt verkozen tot JCI Limburgs jonge ondernemer van het jaar.
 
2017
Isola Belgium NV verwelkomt Bjorn Verhoeven als CBO // Chief Brand Officer. Hij is verantwoordelijk voor marketing, sales en personeel. Bovendien wordt het aanbod van Isola Belgium NV verder uitgebreid met vloerverwarming en vloerwerken. Het team experts werd uitgebreid en Isola levert zijn diensten en producten nu in heel België en Luxemburg.
 
2018
Kim Strauven versterkt het team als COO // Chief Operating Officer en neemt de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen. 

2019
BSX BVBA wordt dochterfirma van Isola Belgium NV waardoor het aanbod wordt uitgebreid van totale vloeropbouw tot en met gezond en energieneutraal wonen en werken. Kim Strauven wordt CEO // Chief Executive Officer.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Bjorn Verhoeven – ISOLA Belgium NV 


  

 

Geplaatst op 04.10.2019
4757 artikelspagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 <<< 13 >>> 14 15 16 17 18 ... 476