Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Blijspel " IN DE PUT " in Waregem

Korte inhoud:

Wanneer men van de begrafenis thuiskomt, en eindelijk het gewone leven normaal weer zijn gang zou moeten gaan, valt men van de ene verrassing in de andere… Het wordt echt een nachtmerrie met onverwachtse wendingen…
Maskers worden op-en afgezet … Er wordt letterlijk en figuurlijk geld geroken in de familie …Putten worden gemaakt en gevuld, valstrikken worden gespannen…
En vergeet niet: Wie een put graaft voor een ander, valt er meestal zelf in, zegt het spreekwoord…
Na een humoristische vertoning zal het duidelijk zijn: WIE ZIT “IN DE PUT” ?!?Alle info kan u vinden op  de  website: www.dezingendesterren.be of op facebook: De Zingende Sterren van Waregem


Bron : Demunter Tom fotografie :  Bart Eggermont

Geplaatst op 09.10.2017

Pompoenwedstrijd Sint-Denijs

Landelijke Gilde, KVLV en Samana organiseren op zondag 5 november 2017 de 17de editie van de pompoenwedstrijd in het OC Ter Streye in de Rodewilgenstraat 6 in Sint-Denijs.

Breng de grootste pompoenen, de raarste vrucht, de grootste zonnebloem binnen vóór 12.00.

Schuif mee aan tafel vanaf 11.30 tegen de prijs van 15 euro per persoon. Voor kinderen van 5 tot 11 jaar : 8 euro. Jonger dan 5 jaar is gratis. Dranken zijn niet inbegrepen. Lekkere pompoensoep, kip met frietjes en sla (appelmoes voor de kleinsten) en een heerlijk dessert.
Reserveren tegen uiterlijk 25 oktober bij : Sabine Mermuys : 0473.26 01 81 of dumontmermuys@hotmail.com ;
Nathalie Bourgois : 0494.58 23 33 of patrick.detavernier@telenet.be
Kom de pompoenen, raarste vruchten en grootste zonnebloemen bewonderen vanaf 14.00.
Gratis toegang.
De hele namiddag is er koffie, pannenkoeken, bieren en allerlei frisdranken te bekomen aan schappelijke prijzen.Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Nathalie Bourgois

Geplaatst op 09.10.2017

80 kunstwerken in kortrijkse Gotische zaal

In de Gotische zaal van het Kortrijkse stadhuis stellen 33  leden van de Sint - Lucas Gilde   meer dan 80 tal kunstwerken ten toon in verschillende kunstvormen  ( tekenkunst  , schilderkunst , aquarel , glaskunst  .... ).
De tentoonstelling is te bezichtigen van  zaterdag 7 oktober  tot en met zondag 15 oktober telkens van 14 tot 17 uur

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 07.10.2017

Veel plezeier tijdens het sporten

Op woensdag 4 oktober organiseerde VTI Kortrijk opnieuw haar jaarlijkse SVS-veldloop op de sportterreinen van de Lange Munte. Ruim 2000 leerlingen uit het Zuid-West-Vlaamse basis- en secundair onderwijs gingen de sportieve uitdaging aan. De jongste deelnemertjes (3de leerjaar) liepen 850m, de oudsten (geboortejaar 1999) kregen 2750m voor de voeten.  Met deze veldlopen wil de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) de Vlaamse jeugd aan het sporten krijgen. Niet de medaille of een mooie ereplaats is hier het belangrijkste, maar wel het plezier dat jongeren beleven door samen te sporten. Terwijl de enen met een ultieme sprint probeerden om nog een podiumplaats uit de brand te slepen, probeerden de anderen ver in de achtergrond hun wedstrijd op eigen tempo gewoon nog maar uit te lopen. Allen werden ze door het enthousiaste publiek luid aangemoedigd en dat is nu net het mooie aan deze veldlopen. Iedere deelnemer presteert naar eigen vermogen en mag terecht trots zijn op zijn of haar prestatie.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron en fotografie  : VTI Kortrijk

Geplaatst op 07.10.2017

Structureel onderhoud aan op- en afrittencomplex Kortrijk-Oost op E17 in de rijrichting van Gent

Vanaf maandag 9 oktober starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, structurele onderhoudswerken op de E17 in de rijrichting van Gent aan de op- en afritten 3a en 3b ( Kortrijk-Oost - Cowboy Henk ).
 Het einde van de werken is voorzien tegen donderdagavond 12 oktober.
Hinder
Op maandag 9 en dinsdag 10 oktober is de afrit 3a naar Zwevegem afgesloten in de rijrichting Gent. Verkeer moet omrijden via afrit 3b. Fietsers die van Kortrijk naar Zwevegem via de N8 Oudenaardsesteenweg willen, moeten de omleiding volgen via Kapel ter Bede, Luipaardstraat en Evolis.
Op dinsdag 10 en woensdag 11 oktober is de oprit naar Gent afgesloten. Het verkeer moet de E17 oprijden richting Frankrijk en omkeren aan het op- en afrittencomplex Hoog Kortrijk (’t Ei) richting Gent. Fietsers die van Zwevegem naar Kortrijk via de N8 Oudenaardsesteenweg willen, moeten de omleiding volgen via Evolis, Luipaardstraat en Kapel ter Bede.
Op woensdag 11 en donderdag 12 oktober is de afrit 3b naar Kortrijk afgesloten. Het verkeer moet omrijden via afrit 3a Zwevegem. Fietsers die van Zwevegem naar Kortrijk via de N8 Oudenaardsesteenweg willen, moeten de omleiding volgen via Evolis, Luipaardstraat en Kapel ter Bede.
Op de E17 zelf wordt over de volledige uitvoeringsperiode de rechterrijstrook ingenomen.
Op de rotonde aan het op- en afrittencomplex wordt ook 1 rijstrook ingenomen.

Voor de redactie en fotografie   : Bernard Decock - Bron : Agentschap Wegen en Verkeer

Geplaatst op 07.10.2017

Vreemdelingentaks: N-VA moet kleur bekennen!

Gemeentebesturen hebben sinds maart 2017 de mogelijkheid om een vergoeding te vragen aan vreemdelingen. Vlaams Belang dient in Kortrijk een voorstel in om deze zogenaamde vreemdelingentaks door te voeren. N-VA, maar ook Open VLD en CD&V, worden hierdoor gedwongen om lokaal standpunt in te nemen.
Een Koninklijk Besluit dat op 20 maart 2017 in het Staatsblad verscheen, maakt het mogelijk dat gemeenten een retributiereglement stemmen waarbij het vernieuwen, verlengen of vervangen van de tijdelijke verblijfsvergunning van het type A (‘het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’) belast wordt met een bijdrage van 50 euro. Deze kaart wordt onder meer uitgereikt aan vluchtelingen, gezinsherenigers en arbeidsmigranten. De administratie rond deze verblijfskaarten is een pak complexer dan voor identiteitskaarten van eigen onderdanen en dat bezorgt de lokale besturen extra administratieve lasten, wat deze nieuwe taks meteen ook rechtvaardigt.

Gisteren diende gemeenteraadslid Steve Vanneste, deze retributie in als extra punt voor de komende gemeenteraad van 9 oktober 2017. Onze stad heeft, net als vele centrumsteden, te kampen met een steeds groter wordende instroom van vreemdelingen.
Steve Vanneste: “Veel buitenlanders vinden ook hun weg naar Kortrijk. Als we de vervreemding van onze stad een halt willen toeroepen dan kan deze maatregel een eerste stap zijn in de goede richting. Concreet zal elke vreemdeling een bijdrage van 50 euro moeten betalen voor een tijdelijke verblijfskaart. Het gaat ons om het principe van een eerlijke bijdrage in de bijkomende werklast voor de administratie van onze stad. De focus ligt daarbij niet alleen op vluchtelingen, maar ook en vooral op gezinshereniging.”

Deze maatregel is voor Vlaams Belang een belangrijke test van de daadkracht van de N-VA, maar ook van coalitiepartner Open VLD en oppositiepartij CD&V. De wetswijziging en de goedkeuring van het KB werden in het federaal parlement gestemd door N-VA, Open VLD en CD&V. Samen met het Vlaams Belang vormen deze drie fracties een ruime meerderheid in de Kortrijkse gemeenteraad.
Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “N-VA, maar ook VLD en CD&V moeten nu kleur bekennen: blijft het bij straffe tweets en stoere verklaringen of gaan zij nu eindelijk eens de daad bij het woord voegen? Blijven N-VA en VLD in Kortrijk braaf aan het handje lopen van de socialisten? Eén zaak is duidelijk: tot op vandaag ontbreekt het deze stadscoalitie aan wilskracht om woorden om te zetten in daden voor een leefbaar Kortrijk.”

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch

Geplaatst op 07.10.2017

Veerkracht 4 en Beschutte Werkplaats ’t Veer bouwen samen aan hun toekomst onder de naam 4V4

Alles is in evolutie, en zeker ook de sociale economie. De tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is permanent onderhevig aan steeds volatielere marktomstandigheden, regelgeving, kwaliteitseisen, efficiëntie, innovatie, enz.… .

Ons versterken naar de toekomst

Om vanuit deze gezamenlijke visie van beide besturen de kwaliteit van het aanbod op vlak van sociale economie te verhogen hebben de besturen van Veerkracht4 en ’t Veer beslist hun krachten en expertise te willen bundelen in een structurele alliantie onder de naam van V4V.
Domeinen
Het is de intentie van beide besturen om de projectmatige samenwerking die er reeds was vaste vorm te geven onder de vorm van een alliantie. Deze vorm van samenwerking laat toe elkaar te versterken met behoud van eigenheid en structuur.
 Aanpak
De krijtlijnen zullen worden uitgezet door een strategisch bestuurscomité bestaande uit een afvaardiging van de raden van bestuur samen met de directeuren.
Doel is om op 1 januari 2019, synchroon met de start van het Maatwerkdecreet, de alliantie van start te laten gaan. Dit moet toelaten om van de sociale economie een sterk en duurzaam merk te maken op lokaal vlak.
In 1984 start een BW ’t Veer in Rekkem en groeit verder uit tot 670 medewerkers op een totaal van zowat 62 hectare werkterrein, waarvan zo’n 32 hectare werkgebouwen.
Tien jaar later in 1994 ging een SW van start. Dit onder  impuls van Wonen en Werken en lokaal bestuur. Op vandaag zo’n 90 medewerkers en vooral gekend om zijn dienstenactiviteiten.
Beide initiatieven startten indertijd elk vanuit hun eigen specifieke invalshoek. De BW vanuit de invalshoek van personen met een handicap, de SW vanuit de invalshoek van kansengroepen, langdurig werklozen.
“Op vandaag gelden deze invalshoeken niet meer omdat het nieuwe maatwerkdecreet dit alles, en zéér terecht, herleidt tot “personen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Los van om het even welke reden. M.a.w. de term BW en SW zullen geen reden van bestaan meer hebben daar er geen twee werkvormen meer zullen bestaan maar slechts 1: MWB.
De idee om een alliantie voor te bereiden won veld en werd bekrachtigd door beide besturen en is nu klaar om wereldkundig gemaakt te worden.” Aldus Herman Wennes

Betekenis logo:

2 X V =  even groot. Zowel te zien van links naar rechts als van rechts naar links. Bij nader toezien zelfs van boven naar onder als van onder naar boven. Gelijkwaardigheid !
Streep = samenwerking= verbondenheid=zelfde visie
4 =  voor = verbonden
4 = 4Werk = samen, sociaal, duurzaam, ondernemen
“Tewerkstellingsinitiatieven in de SE voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet ondersteund worden door een lokaal beleid, niet zozeer in centen maar vooral, vooral, ik herhaal vooral door een gedragen visie over sociaal – economische speerpunten in de stad en de regio om aldus welvaart, welzijn en kansen bieden een boost te geven. En vooral wetende dat SE geen vijfde wiel aan de wagen is maar een volwaardige economische speler die mee de industrie helpt verankeren.
Laten we dit dan doen vanuit  het  OCMW principe:  of althans vanuit vrije vertaling van deze afkortring:
Niet: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Maar: Onmisbare Creëerders van Menselijke Warmte” Besluit Herman Wennes
 Opde foto's (boven) Schepen van Welzijn en Sociale Tewerkstelling Caroline Vanraes met het nieuwe logo
foto onder Directeur Gunther Bamelis en Herman Wenes tekenen alliantie
 
 
Voor de redactie en fotografie  : Filip Van loo

 

Geplaatst op 07.10.2017

Dag chronisch zieke mensen 2017

Samana wil ook vuilbakjes in herentoiletten
 
Urineverlies bij mannen is een steeds groter wordend en onderschat maatschappelijk probleem dat stijgt met de leeftijd. Boven de 65 jaar heeft zelfs 1 op 5 mannen te kampen met incontinentie. Urineverlies kan leiden tot sociaal isolement. Mensen blijven weg uit openbare gebouwen en horecazaken omdat ze nergens hun incontinentiemateriaal discreet kunnen achterlaten.
 
Daarom roept SAMANA alle beheerders van horecazaken en openbare gebouwen op, om in de herentoiletten vuilbakjes te voorzien.
De voorbije maanden gingen vrijwilligers reeds langs bij 49 horecazaken in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan 39 zaken in regio Kortrijk. 38 eigenaars gingen op de vraag in. Naar aanleiding van de dag van de chronisch zieke mensen staan nog heel wat cafébezoeken gepland. Wat kunnen we samen doen om het leven met een chronische aandoening te verbeteren? Dat is de leuze van Samana.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :en fotografie  : Joke Tanghe  / Samana
 

Geplaatst op 07.10.2017

Proclamatie studenten HBO5 [Associate Degree] cvo MIRAS i.s.m. VIVES

Op donderdag 5 oktober om 19u vond de officiële proclamatie van de HBO5-studenten plaats in het Forum van VIVES. De proclamatie was de kroon op het werk van honderden studenten die een volledige HBO5-opleiding met succes hebben afgerond.
 
HBO5 [Associate Degree]
Binnen het ruime opleidingsaanbod voor volwassenen biedt cvo MIRAS ook HBO5-opleidingen aan. Het gaat om diverse beroepsgerichte opleidingen binnen de gebieden Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Industriële Wetenschappen en Technologie en Sociaal-agogisch Werk. De opleidingen worden op verschillende campussen aangeboden in samenwerking met de Hogeschool VIVES. Een HBO5-opleiding situeert zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding, en kwam de laatste tijd met regelmaat in het nieuws omwille van de erg grote belangstelling en een hoog aantal inschrijvingen.
 
cvo MIRAS organiseerde een gezamenlijke proclamatie voor al zijn HBO5-opleidingen. De afgestudeerden van het schooljaar 2016-2017 mochten hun diploma vol trots in ontvangst nemen.

Op de foto  : groep afgestudeerde HBO5-studenten schooljaar ’16 – ‘17

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  en fotografie Vives kortrijk
Geplaatst op 07.10.2017

Pizza Hut opent nieuwe flagship store bij Xpo Kortrijk

Pizza Hut België opende afgelopen maandag 02/10 haar nieuwste flagship store in Kortrijk. Op de site van
Kinepolis bij de Expo te Kortrijk werd het 46ste Pizza Hut restaurant officiëel geopend in ons land. Meteen ook
het nieuwe prototype van hoe een Pizza Hut er voortaan zal uitzien, mét open keuken.

 

Enkele weken voordien sloot de voormalige vestiging op de Grote Markt om te verhuizen naar de site aan Expo Kortrijk. Een
betere ligging en modernere infrastructuur waren de hoofdredenen voor de verhuis. “Maar ook omdat de nieuwe locatie in
Kortrijk ons de kans bood om een aantal nieuwe dingen uit te proberen” aldus Chantal Hanot, Marketing Director bij Pizza
Hut België. “Zo zal er in het nieuwe restaurant te Kortrijk gewerkt worden met een open keuken, wat zeer nieuw is voor
Pizza Hut. We zijn er van overtuigd dat het een meerwaarde is voor de klant om onze medewerkers aan het werk te zien bij
het bereiden van onze pizza’s. Pizza’s bakken is uiteindelijk een ambacht als geen ander en dat willen we met ons merk -
dat vandaag reeds 60 jaar bestaat- meer dan ooit uitstralen.”

 

Het nieuwe restaurant te Kortrijk heeft een oppervlakte van 500m² en 160 zitplaatsen. Bovendien is het interieur in een
volledig nieuw kleedje gestoken met een stukje historiek van het merk uitgebeeld op de muren. Het komende weekend
(zaterdag 7 en zondag 8 oktober) is er alvast een feestelijk openingsweekend gepland met gratis apertitiefje voor alle
klanten, kindergrimmage en veel meer.

 

Adres

President Kennedylaan 100 (boven McDonalds), 8500 Kortrijk

 

Pizza Hut

Pizza Hut is de grootste pizzarestaurantketen ter wereld met meer dan 13.000 restaurants en delivery- & afhaalpunten in 88
landen. Per jaar worden er zo’n 2 miljoen pizza’s gemaakt. De Belgische groep Topbrands, die het franchisecontract heeft
voor Pizza Hut België beheert 97 Pizza Hut vestigingen en baat eveneens 22 PAUL Bakkerijen uit op de Belgische markt,
alsook het WASBAR concept.

Voor de redactue  : Bernard Decock - Bon en fotografie  : Pizza Hut Belgie

 

Geplaatst op 07.10.2017
2526 artikelspagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 <<< 13 >>> 14 15 16 17 18 ... 253