Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Stefaan Van Brabandt e.a. filosofen in CC De Schakel

De Schakel nodigde ook dit voorjaar 3 hedendaagse filosofen uit die hun standpunten uiteenzetten. Wat allicht stof tot nadenken geeft of tot discussie leidt met het aanwezige publiek.

Op donderdag 8 februari start Patrick Loobuyck met Samenleven met gezond verstand. Door aanslagen, vluchtelingenstromen en andere kwesties vergeten we bijna hoe we kunnen samenleven. Hij breekt een lans voor verbinding i.p.v. polarisatie, een samenleving geschraagd op vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit. Redelijkheid kan onze samenleving redden.

Op 8 maart houdt theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt halt in De Schakel. Filosofie is stoppen met weten en beginnen met denken wat dan weer tot twijfel leidt. In Het voordeel van de twijfel schetst hij twijfel als creatieve en constructieve kracht zowel in het individuele bestaan als in de samenleving. Elke heersende manier van denken trekt hij in twijfel en presenteert er een alternatieve manier van denken en leven bij.

Op 19 april tenslotte antwoordt Eric Corijn ja op de vraag Kan de stad de wereld redden? Op voorwaarde dat stad en stedelijkheid het regularisatieniveau zijn waar democratie, duurzaamheid, integratie en sociale rechtvaardigheid opnieuw een plaats kunnen krijgen.

Dit initiatief is ontstaan uit een samenwerking tussen CC De Schakel en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging Waregem.

Elke avond gaat door in de oranje zaal, start om 20 uur en kost 7 euro. Wie meteen inschrijft voor de 3 sessies betaalt slecht 15 euro.

Meer info en inschrijven via www.ccdeschakel.be of via een eenvoudig telefoontje naar 056 62 13 40.

FVW / Bron: CC De Schakel

Geplaatst op 23.01.2018

Gecontroleerd overstromingsgebied op Makeveldbeek in Torhout wordt aangelegd

Op de Makeveldbeek in Torhout wordt een gecontroleerd overstromingsgebied (capaciteit 1.500 m³) aangelegd. Het is voorzien tussen de Oostendestraat en Makeveldstraat.

De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied is de eerste fase. Aansluitend worden ook werken aan verschillende waterlopen ten noorden van de Oostendestraat uitgevoerd. De bestaande Makeveldbeek wordt terug in open profiel aangelegd én verlegd. Verder wordt vanaf de Hillestraat tot de Oostendestraat een nieuwe waterloop aangelegd, deze moet het water van de westkant van de helling ’t Hoge opvangen.

Verwerving gronden, kostprijs en timing van de werken
Voor de werken aan de beek en de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied was de verwerving van extra grond noodzakelijk. Er werden een aantal percelen aangekocht door de Provincie, voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro. De Provincie staat in voor de aankoop van de gronden en de uitvoering van de werken. De werken voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied en de aanleg van de waterlopen zelf, in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, worden geraamd op 280.000 euro, inclusief btw. De werken worden gefaseerd uitgevoerd, het einde is voorzien in de lente van 2019.

Werking gecontroleerd overstromingsgebied
Door de aanleg, verlegging en verbreding van de waterloop vergroot de opvangcapaciteit binnen de bedding van de waterloop zelf. Via het nieuwe gecontroleerd overstromingsgebied wordt het water opgevangen. Daarna wordt het vetraagd onder de wijk Don Bosco geleid. Het regenwater wordt op die manier niet meer via de Oostendestraat en de Vredelaan naar de Koebeek afgevoerd, waardoor het stelsel ontlast wordt en het water beter uit het centrum van de stad weg kan.

Wateroverlast in het verleden
In juni en juli 2012 kreeg Torhout te maken met wateroverlast na extreme neerslag waardoor het huidige rioolstelsel onder druk kwam en ertoe leidde dat verschillende woningen onder water kwamen. Dit project is een onderdeel van het globaal waterplan voor de stad Torhout.
Bekijk het plan met de locaties van de verschillende fases: www.west-vlaanderen.be/makeveldbeek-torhout.

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen
 
 

Geplaatst op 23.01.2018

Zorgjobbeurs VIVES HBO5 verpleegkunde Waregem-Tielt

Onderwijs en werkveld slaan de handen in elkaar. VIVES HBO5 verpleegkunde Waregem-Tielt (voorheen ‘Aleydis’) organiseert in nauwe samenwerking met de VDAB op donderdag 22 februari 2018 voor de tweede keer een ZORGJOBBEURS in zijn vestiging in Waregem.

20 organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Sint-Andriesziekenhuis Tielt, Sint Anna vzw Bulskamp, WZC De Weister zorg Kortrijk, Solidariteit voor het Gezin, OCMW Gent, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw, Vzw Curando, Talent in Motion Healthcare, AZ groeninge Kortrijk, Sint Vincentiusziekenhuis vzw Deinze, Rusthuis Sint-Vincentius vzw Zulte, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, WZC O.L.V. van Lourdes Wakken, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Brugge, AZ Sint-Lucas Brugge, Woonzorgcentrum De Meers Waregem, Woonzorgcentrum Ter Lembeek Wielsbeke, vzw Seniorenzorg H. Familie Deerlijk, Sint-Vincentius vzw Meulebeke en VDAB.
Zij gaan op zoek naar nieuwe collega’s voor zorgberoepen (zorgkundige, verpleegkundige). De beurs richt zich tot al wie geïnteresseerd is in een job in de zorgsector, dus ook tot mensen die (nog) niet aan de school verbonden zijn. Er worden studentenjobs en reguliere jobs aangeboden. Het overzicht van de vacatures die zij aanbieden is vooraf te raadplegen via
https://www.vdab.be/jobs/vacatures?sinds=9000&p=1
VIVES HBO5 verpleegkunde Waregem-Tielt is al lang gekend onder de naam ‘Huize Aleydis’. Sinds 2014 is deze school partner van het samenwerkingsverband met de Katholieke Hogeschool VIVES, wat de naamsverandering verklaart.
De opleiding HBO5 verpleegkunde is de huidige versie van wat vroeger de A2-opleiding was. Deze opleiding staat voor een arbeidsmarktgerichte opleiding van 3 jaar, voor de helft werkplekleren, en met een gegarandeerde uitstroom naar de arbeidsmarkt: algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, woonzorgcentra, thuisverpleging, …
Vanaf maart starten de inschrijvingen voor de start van de opleiding in september 2018 in Waregem en Tielt.

Informatie over de zorgjobbeurs op 22 februari 2018 en over de info- en inschrijfdagen voor de opstart in september 2018:

VIVES HBO5 verpleegkunde Waregem-Tielt  056 60 24 68

Vijfseweg 2, 8790 Waregem
verpleegkundewaregem@viveshbo5.be
www.viveshbo5verpleegkundewaregem.be

Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt
verpleegkundetielt@viveshbo5.be
www.viveshbo5verpleegkundetielt.be
FVW / Bron: VIVES HBO5
 

Geplaatst op 23.01.2018

Twee miljoen euro subsidies voor scholenbouwproject in Heestert

De gemeentelijke basisschool in Heestert (Zwevegem) krijgt 2 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe school.

Tijdens de laatste twee maanden van 2017 is er iets meer dan 13 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Ruim 11 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. Met deze subsidies zet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) volop de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen en in Zwevegem voort.
De gemeenteschool van Heestert huist vandaag in twee verschillende gebouwen: een gemeentelijk gebouw in de Vierkeerstraat (2e en 3e graad) en een gebouw van de Zusters van 7 Weeën in de Gauwelstraat (kleuter en 1e graad). De huisvesting in twee gebouwen brengt organisatorische moeilijkheden met zich mee, beide gebouwen zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse noden van het onderwijs en de operationele kost ervan loopt hoog op (verwarming, noodherstellingen, …).  Voor een nieuwe huisvesting werd door het vorige CD&V-bestuur tijdig een aanvraagdossier ingediend en staat de school sedert eind 2010 bij Agion opgenomen op de wachtlijst voor subsidiëring. De lange wachttijd is nu doorlopen en Minister Hilde Crevits (CD&V) kent een subsidie van 2 miljoen EUR toe voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Heestert.
“Dit is positief nieuws” stelt Raf Deprez (CD&V-gemeenteraadslid uit Heestert), “het bouwdossier zit daarmee definitief op het spoor, nu nog samen nadenken over een goede oplossing voor de mobiliteit in de nieuwe schoolomgeving.”

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 23.01.2018

anpassingswerken bushalte Moeskroenstraat in Menen

Na de aanvang van de werken aan de bushalte in de Moeskroenstraat te Menen gaat de firma Tibergyn Nv uit Wevelgem nu ook in de Moeskroenstraat te Rekkem van start met aanpassingswerken aan de bushalte, en dit in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Naar aanleiding van deze werken wordt 1 rijstrook gedeeltelijk afgesloten.
Concreet: er wordt een periode van 5 à 10 werkdagen gerekend voor de uitvoering van de werken. Er wordt gestart op maandag 22 januari 2018.
Verkeershinder: tijdens deze wegeniswerken zal het verkeer gealterneerd verlopen, door middel van verkeerslichten. De doorgang blijft mogelijk, ook voor fietsers.
Locatie: de werken worden uitgevoerd in de Moeskroenstraat, t.h.v. huisnr. 814 te Rekkem

FVW / Foto: Google Maps

Geplaatst op 23.01.2018

Award voor wie? Award voor Argos!

Vzw Argos wordt Europees ambassadeur van het ESF omdat ze op een sterke manier werkzoekenden aan werk helpt. Op 26 januari mag de vzw de Europese Award in Brussel gaan ophalen.

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) bekroont ieder jaar 3 Belgische organisaties tot ‘ESF-Ambassadeur’. Een ESF-ambassadeur is een organisatie die met behulp van het ESF een uitmuntende methodiek of instrument ontwikkelde om werkzoekenden naar de arbeidsmarkt te helpen. En laat dat nu net de expertise van vzw Argos zijn!

Wat is vzw Argos precies?
Argos biedt opleidingen , begeleiding en tewerkstelling aan.  Mensen die bij Argos aankloppen zijn werkzoekenden die extra hulp of een specifieke ondersteuning nodig hebben om (opnieuw) aan het werk te geraken.  Argos werkt daarvoor samen met een paar trouwe partners zoals ESF, VDAB, Vlaanderen, Stad Ieper  en OCMW. Het kantoor van Vzw Argos is in het Ieperse CC het Perron, op de tweede verdieping.

Hoe doet de vzw dat?
Argos vzw bestaat uit een team van 12 mensen. Aan de hand van workshops leren werkzoekenden de regionale arbeidsmarkt kennen, wat hun sterktes zijn op de werkvloer en hoe je jezelf kunt verkopen op een sollicitatiegesprek. Indien de taal- en computervaardigheden van werkzoekenden sterker moeten worden dan is er de mogelijkheid om een taal- en/of computercursus te volgen bij Argos. Die cursussen zijn ook mogelijk voor niet-werkzoekenden!
Vzw Argos zet ook sterk in op stages of werkplekleren voor werkzoekenden.  Bedrijven uit Ieper en omstreken mogen altijd contact opnemen om hun werkvloer aan te bieden voor één van de kandidaten. Sommigen blijven bij dat bedrijf werken, anderen doen een pak ervaring op. In 2017 heeft vzw Argos meer dan 65 werkzoekenden opgestart in een vorm van werkplekleren in de regio.

En welk project is nu speciaal in de smaak gevallen bij het Europees Sociaal Fonds?
Met laaggeschoolde jonge werkzoekenden (= WIJ-traject, Werk Inleving voor Jongeren, in samenwerking met Groep INTRO) organiseert vzw Argos activiteiten richting werk of opleiding. Één van die activiteiten is samen sporten.  Want samen sporten is meer dan enkel willen winnen. Je leert samenwerken, communiceren, doorzetten, elkaar helpen, op tijd komen… Kortom door sporten leer je tal van competenties versterken en dat is net belangrijk voor jongeren zonder ervaring of diploma op de arbeidsmarkt. Naast het versterken van competenties en attitudes zetten ze ook een stapje richting een gezonder leven. Argos werkt hiervoor samen met Sport Vlaanderen en de sportdienst van Stad Ieper.
Deze manier van werken in combinatie met behaalde resultaten werd extra gesmaakt door ESF. En op basis van een ‘best practice’ in het WIJ-project, ontvangt vzw Argos op 26 januari de Award ESF-ambassadeur.  ESF is lovend over de ontwikkeling van de eigen methodiek, de samenwerking en resultaten. Het WIJ-project wordt gerealiseerd met ESF-middelen en steun van de Vlaamse overheid.

FVW / Bron: Stad Ieper
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geplaatst op 23.01.2018

Vlaams Belang eist transparantie stoelendans stadhuis

In de afgelopen maanden zijn niet minder dan 10 topambtenaren en -functionarissen in de stadsdiensten ontslagen of zelf vertrokken.

Vlaams Belang eist transparantie rond deze malaise in het stadhuis en een gelijke behandeling van alle stadspersoneel. Vlaams Belang vraagt desnoods een besloten commissie en concreet ook een gelijkschakeling van de voordelen van het stadspersoneel.
In bijlage komt Vlaams Belang tot minstens 10 leidinggevenden die in deze legislatuur dienden te worden vervangen. Dit gaat om sleutelfuncties in de dienstverlening van de stad.
Gemeenteraadslid Steve Vanneste: “De stadscoalitie kan zich niet langer verschuilen achter de drogreden van een ‘natuurlijk verloop’. Het grote aantal en relatieve belang van deze posities toont een veel diepere en fundamentele tekortkoming in het personeelsbeleid aan. Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid van enerzijds het historisch gevormde personeelsbestand onder CD&V-dominantie en anderzijds de geforceerde ommezwaai onder de huidige coalitie. Met Burgemeester Van Quickenborne en schepen van Personeel Vandendriessche draagt Open VLD hier een verpletterende verantwoordelijkheid.”
Lijsttrekker Wouter Vermeersch sluit zich hierbij aan: “Vis begint te stinken bij de kop. Een politiek gestuurd personeelsbeleid is nefast voor de efficiënte werking van de stadsdiensten. Personeelsproblemen en -conflicten worden duidelijk niet op de juiste manier aangepakt. De ontslagvergoedingen wegen ook door in de stadsfinanciën. In het belang van de burger moet er democratische controle mogelijk zijn. Wij vragen daarom, desnoods in een aparte besloten commissie, duidelijkheid rond de alarmerende personeelsuitstroom en hoe een herhaling in de toekomst kan worden vermeden.”
Tot slot klaagt het Vlaams Belang ook de verschillende behandeling van personeel aan, zeker na de overdracht van personeel van de provincie naar de stad. Zo heeft het personeel van Parko maaltijdcheques van € 7, het provinciepersoneel van € 6 en het stadspersoneel van € 5,50. Vlaams Belang vraagt in dit concrete geval een gelijkschakeling omdat dit de werksfeer verzuurt.

FVW / Bron: Vlaams Belang Kortrijk
 

Geplaatst op 23.01.2018

Leerlingen Academie verzorgen poëtisch optreden in Blankenbergse bib

De Poëzieweek 2018 start op 25 januari met Gedichtendag en eindigt op 31 januari met de bekendmaking van het beste Nederlandstalige gedicht van het jaar.

Het  centraal thema is ‘theater’. De Vlaamse dichter, romancier en regisseur Peter Verhelst schreef het Poëziegeschenk.

Schepen van Cultuur Philip Konings: “In de bibliotheek wordt poëzie extra in de kijker gezet. Op zaterdag 27 januari om 10.30 uur slaan de leerlingen Woord en de leerlingen Gitaar van de Blankenbergse Academie de handen in elkaar. Samen met hun leerkrachten Nancy Zwaenepoel en Maaiken Lamote brengen ze de muzikale én poëtische voorstelling Als we dan toch regels maken, laten het dan dichtregels zijn. Kom zeker eens luisteren in de Aula.

FVW / Bron: Stad Blankenberge

Geplaatst op 23.01.2018

OCMW Blankenberge zorgt voor vrijstelling van loonkostbijdrage scholen

Nieuwe regionale afspraken ondersteunen de scholen. Scholen betalen vanaf 1 januari 2018 geen loonkostbijdrage meer bij het inzetten van mensen in een tewerkstellingtraject met statuut art 60§7.

OCMW Blankenberge werkte actief mee aan een regionaal afsprakenkader rond tewerkstelling artikel 60. Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Het doel hiervan is om deze persoon terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Aan de hand van dit systeem doet men terug nuttige werkervaring op en wordt de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner. Via een intensieve begeleiding wordt aan eventuele randproblemen van de personen in kwestie gewerkt.

Binnen de werkgroep Tijdelijke Werk Ervaring (TWE) van de OCMW’s van regio Brugge werkte het OCMW aan een voorstel inzake de bijdrage van werkgevers in de loonkost tijdens een tewerkstelling artikel 60. Een uniforme en transparante aanpak schept immers duidelijkheid bij de partners waarmee wordt samengewerkt.

OCMW-voorzitter Björn Prasse: “Onze onderwijsinstellingen doen af en toe beroep op de OCMW’s voor een bijkomende werkkracht in het kader van tewerkstelling artikel 60. Daarvoor moesten de scholen in het verleden 200 euro per maand per werknemer aan het OCMW betalen voor de administratieve opvolging en ondersteuning van de werknemer. Blankenberge is binnen de regio tot een overeenkomst gekomen die ertoe leidt dat ook de Blankenbergse scholen in de toekomst worden vrijgesteld van deze financiële bijdrage.”

FVW / Bron: OCMW Blankenberge

Geplaatst op 23.01.2018

Joyn punten schenken aan goed doel bij Zonder Meer

Joyn als klantenspaarsysteem komt stilaan een vaste waarde in het straatbeeld en tal van handelaars sloten aan op het digitale platform.

Bij Zonder meer kan je nu niet enkel sparen voor jezelf maar ook voor sociale projecten uit Kortrijk!
Iedere klant kiest zelf of hij de opgespaarde punten zelf gebruikt of omzet in een gift van €1, €5 of €10.
We hopen met ons initiatief andere handelaars op ideeën te brengen zodat we van Kortrijk ook doorheen het jaar de warmste stad van Vlaanderen kunnen maken!

FVW / Bron: Zonder Meer

Geplaatst op 23.01.2018
2860 artikelspagina's: 1 ... 9 10 11 12 13 <<< 14 >>> 15 16 17 18 19 ... 287