Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

CAMPAGNE “STOP AUTO-PESTEN”

Wouter Vermeersch: “Het stadsbestuur van Kortrijk heeft van auto-pesten een nieuwe lokale sport gemaakt. Het mobiliteitsbeleid is onder socialistisch schepen Weydts compleet doorgeslagen. Burgemeester Van Quickenborne zegt een rechtsere Open VLD te willen, maar steekt ook inzake mobiliteit iedereen langs links voorbij.”


Vlaams Belang Kortrijk start een grootschalige campagne om ‘nee’ te stemmen in het digitaal referendum over een maandelijkse autovrije zondag. Duizenden bumperstickers en bewonersbrieven worden uitgedeeld en verstuurd met een niet mis te verstane boodschap: “STOP AUTO-PESTEN”.

“Na een binnenstad met maar liefst 74 fietsstraten, sterk gestegen parkeertarieven, torenhoge boetes, ellenlange files, omleidingen en blokkades liggen nu plannen op tafel voor een maandelijkse autovrije zondag”, somt Vlaams volkvertegenwoordiger Carmen Ryheul op. “Wij zijn het beu, net zoals vele handelaars, horeca-uitbaters, inwoners en bezoekers van oŽnze stad. In een leefbaar Kortrijk is er weŽl nog plaats voor de auto, naast voldoende aandacht voor de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.”

Federaal volksvertegenwoordiger en fractieleider Wouter Vermeersch: “Laat mij duidelijk zijn, wij hebben geen probleem met eŽeŽn autovrije zondag per jaar, maar eŽlke maand is opnieuw van het goede te veel. Wij roepen de Kortrijkzanen op om de bumpersticker op een zichtbare plaats te kleven en onze petitie te ondertekenen. Maar vooral om het digitaal referendum te gebruiken als een kans om zich uit te spreken over het scheefgetrokken mobiliteitsbeleid in oŽnze stad. Stem daarom: néé!”

De petitie van Vlaams Belang wordt aanstaande zaterdag gelanceerd via de sociale media-kanalen van Vlaams Belang Kortrijk en is te bereiken op: www.petities.com/autovrijezondagkortrijk.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  :  Vermeersch Wouter - Vlaams Belang Kortrijk 

Geplaatst op 03.10.2019

KUNSTENCENTRUM BUDA LANCEERT MET SUCCES EEN SOCIAAL FILM FONDS

Kunstencentrum BUDA en Streekfonds West-Vlaanderen lanceerden deze week voor bedrijven, organisaties en serviceclubs met succes BUDA’s Film Fonds, een sociaal fonds om mensen die het wat minder hebben, méér cinema te bieden.
 
Kunstencentrum BUDA ontving op het filmfestival van Cannes de Europa Cinemas Innovation Prize 2019 voor zijn acties om kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare posities te betrekken bij de arthouse cinema en zoekt nu extra middelen om die acties rond sociale duurzaamheid verder te zetten. Kristof Jonckheere: “Deze prijs stimuleerde ons om te blijven investeren in dit domein van zorg, welzijn en armoede. Om deze beleidslijnen verder te kunnen uitbouwen, beslisten we om de som van € 10.000 die aan de Innovation Prize 2019 vast hangt, onder te brengen in een nieuw (sociaal) Film Fonds. Aanvullend wordt nog een zelfde bedrag bijeen gezocht bij  bedrijven, organisaties, serviceclubs en talloze individuele filmliefhebbers. Vanaf 2020 moet dat Fonds jaarlijks € 20.000 samenbrengen.”
Dat blijkt ook te lukken. BARCO engageerde zich om de volgende 3 jaar telkens € 5.000 te investeren, accountantskantoor Alaska doet dat met jaarlijks € 1.000. Maar ook informaticabedrijf Savaco en serviceclub Lions Kortrijk Leie stapten dit jaar al in. In ruil krijgen ze logovermelding op de filmschermen. Daarnaast ondersteunen ook particuliere filmliefhebbers het project. Jan De Spiegelaere, die vanuit het Streekfonds de giften verzamelt: “De voorbije weken ontvingen we al € 2.000 op BUDA’s’s projectenrekening. Mensen die € 50 of meer doneren, krijgen daarvoor een fiscaal attest waarbij ze ongeveer 45% via hun belastingen terugkrijgen.”
Ook Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne tekende present: “Ik vind het geweldig dat een kunstenhuis als BUDA, toch één van de culturele sterkhouders van Kortrijk, zich ook engageert op maatschappelijk vlak. Met dergelijke spelers krijgen we in december niet alleen De Warmste Week, maar wie weet op termijn ook De Warmste Stad.”
.
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron : Buda Kortrijk
  

Geplaatst op 03.10.2019

Soulcenter voorgesteld in WZC Sint - Camilus te wevelgem

Op Wereldouderendag (1 oktober) werd Soulcenter voorgesteld in WZC Sint-Camillus uit Wevelgem (West-Vlaanderen).
Sint-Camillus is één van de woonzorgcentra waar Soulcenter reeds een jaar werd uitgetest door de verzorgers, bewoners en hun familie. Dankzij het platform weet het verzorgingsteam nu dat bewoner Roger heel graag bakt, dus maakte hij wafels tijdens de lancering. Albert zorgde dan weer voor een muzikaal intermezzo, want hij heeft zijn vroegere passie, mondharmonica spelen, weer actief opgenomen.

Onderzoek toont aan: kleine activiteiten geven betekenis

Onderzoek toont aan dat ouderen heel wat van de voor hen betekenisvolle activiteiten verliezen wanneer ze naar een woonzorgcentrum gaan: niet alleen de huishoudelijke activiteiten vallen weg, maar ook heel vaak hobby’s en ontspanningsactiviteiten. Zo vallen ze gemiddeld terug van 36 naar 17 zinvolle activiteiten.
Woonzorgcentra moeten meer aandacht besteden aan die specifieke wensen van bewoners en ‘op maat’ werken", nog volgens professor De Vriendt, die onderzoek deed bij meer dan 240 bewoners.  
“In het verleden lag de focus van rusthuizen vaak noodgedwongen op het aspect ‘verzorging’. Veel zorgprofessionals zijn ook nog opgeleid vanuit een model dat vooral op het medische aspect focust. Daardoor voelen ze zich vaak onvoldoende vertrouwd met deze focus op wonen en leven”, weet Tom Braes, medeoprichter van Soulcenter. 

Dit is de inspiratie voor Soulcenter

Frederik Vincx (ontwerper), Stijn Huyberechts (ontwikkelaar) en Tom Braes (expert ouderenzorg) zijn de drijvende krachten achter de Belgische start-up Soulcenter.  
Soulcenter is het allereerste platform dat digitale tools mixt met offline advies van experten. “We willen een ‘voelbaar’ verschil maken op verschillende niveaus: levensvreugde verhogen voor bewoners en hun familie; zorgverleners rijkere contacten en meer werkplezier geven; ervoor zorgen dat een woonzorgcentrum zich geloofwaardig kan onderscheiden; en ten slotte het imago van de hele sector verbeteren”, aldus Braes. 

Voor de redactie & fotografie Bernard Decock  / Bron : Annelies Boddez  - Soul Center  

Geplaatst op 02.10.2019

Extra controles op zwerfvuil en sluikstorten in Menen, Wervik en Wevelgem tijdens Handhavingsweek

Week lang extra controles op zwerfvuil en sluikstorten in Menen,Wervik  en Wevelgem   tijdens Handhavingsweek

Van 30 september tot en met 6 oktober vindt voor de vijfde keer deWeek van de Handhaving plaats. Politiezone Grensleie,
afvalintercommunale Mirom Menen en de gemeenten Menen, Wervik enWevelgem slaan de handen in elkaar om extra te controleren op
zwerfvuil en sluikstort.

De Handhavingsweek startte in 2015 als West-Vlaams initiatief enbreidde in 2017 uit naar heel Vlaanderen. Tijdens de vijfde editie
plannen opnieuw meer dan 5.000 toezichthouders verspreid over
Vlaanderen een actie. Politiezone Grensleie, afvalintercommunale MiromMenen en de gemeenten Menen, Wervik en Wevelgem gaan een week samen
aan de slag om het probleem van zwerfvuil en sluikstort in de kijker
te plaatsen. “In samenwerking met gemeenschapswachten van de gemeentenen de afvalcoach van Mirom Menen gaan we dagelijks politiepatrouilles
inzetten met een specifieke opdracht”, klinkt het bij PolitiezoneGrensleie. “We voeren toezicht uit op heel wat openbare plaatsen:
parken, speelpleinen, parkings, industrieterreinen,schoolomgevingen... Wijkinspecteurs doen ook patrouille op de
wekelijkse openbare markten. Naast echte handhaving - met het opstellen van processen-verbaal - is er tijdens de actieweek ook
plaats voor kordate aanmaningen, sensibilisering, felicitaties en he t aanmoedigen van sociale controle… Ten slotte plannen we een
gecombineerde milieu- en sensibiliseringsactie in samenwerking met de verkeersdienst van de lokale politiezone.”
Ook afvalintercommunale Mirom Menen plant heel wat acties. “We merken dat sluikstorten een grote ergernis is bij heel veel Vlamingen”, laat
Mirom Menen weten. “Nochtans is sluikstorten verboden en strafbaar.Een van de meest voorkomende plaatsen waar we zwerfvuil aantreffen, is
bij glasbollen. Van lege bakken en dozen tot grote kisten vol met glazen flessen, we vinden het maar al te vaak terug voor en naast
glasbollen. Wie afval aan een glasbol achterlaat, riskeert een GAS-boete. Die boodschap hebben we extra in de verf gezet door elke
glasbol uit te rusten met een affiche ‘Gepakt’.”Om dat hardnekkige probleem beter aan te pakken zet Mirom Menen sinds
enkele jaren verplaatsbare camera’s in bij glasbollen en andere plaatsen waar veel gesluikstort wordt. “We hebben zes verplaatsbare
camera’s voor het werkingsgebied. Elke maand maken we een top van de glasbollen met de meeste sluikstort en op basis daarvan bepalen we
waar we een camera plaatsen. Via onze camerabeelden, gevonden identiteitsgegevens of een getuigenverklaring bij sluikstort kunnen we
een dossier opmaken dat kan leiden tot een boete van de GAS-ambtenaar van de gemeente of van de politie. Ook die camera’s zetten we deze
week volop in.” Ten slotte sturen we ook onze afvalcoach op pad om mensen aan te spreken en te sensibiliseren. Hij zal vooral rokers aanspreken. Het
duurt immers… 15 jaar voor een peuk verteerd is. Bovendien zitten er in de filters ook chemicaliën die het grond- en zeewater kunnen
verontreinigen. De afvalcoach zal ook mensen belonen die het goed doen en hen aanmoedigen tot sociale controle. Alleen op die manier komen we
van het hardnekkige zwerfvuilprobleem af.”

 Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock / Bron  : Jeroen Laseure  

 

Geplaatst op 02.10.2019

Tom Vangheluwe volgt Joost Fonteyne op als directeur Wilde Westen

Op 1 november 2019 verlaat Joost Fonteyne Wilde Westen. Hij was sinds 1988 actief in het Kortrijkse culturele landschap bij onder meer Limelight, Happy New Ears, Buda kunstencentrum, Festival Kortrijk en meest recent als directeur van Wilde Westen. Vanaf november wordt hij artistiek directeur van Klarafestival in Brussel. Joost Fonteyne geeft de fakkel over aan huidig artistiek directeur Tom Vangheluwe.
Joost Fonteyne:
'ik ben mijn collega’s, de organisaties en de stad Kortrijk dankbaar voor de uitbouw van vele mooie projecten. De tijd is rijp om mijn expertise in een nieuwe omgeving te delen. Maar ben trots op wat we in Kortrijk en meer in het bijzonder met Wilde Westen gerealiseerd hebben.’

Op 5 september 2019 benoemde de raad van bestuur Tom Vangheluwe als nieuw algemeen directeur. Tom was eerder al directeur van muziekclub De Kreun en sedert de start artistiek leider van Wilde Westen.

Tom Vangheluwe:
‘Wilde Westen gaat op hetzelfde elan verder en kiest er resoluut voor om zich verder als multigenre organisatie te profileren. Pop/rock gaan er hand in hand met klassiek en jazz en zoeken regelmatig verbinding. Behalve de zowat 100 concerten per jaar, blijven de vijf festivals (Festival Kortrijk, Sonic City, BOS!, Jazz Cats en Klinkende Stad) belangrijke pijlers binnen de werking.
 
De toonaangevende concert- en festivalorganisatie Wilde Westen verwelkomde vorig jaar 35.000 bezoekers en pakt dit seizoen uit met oa. Black Box Revelation, Orchestre National de Lille, Het Zesde Metaal, Zwangere Guy, Brihang, Lubomyr Melnyk en meer.


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Wilde Westen  

Geplaatst op 01.10.2019

Herinneringsmomenten UITZICHT

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november de Herinnering. Met woord, beeld en muziek staan we even stil bij leven en afscheid nemen. We nemen u graag mee in de herinnering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in UITZICHT.

Omdat UITZICHT openstaat voor elke levensvisie, kunt u kiezen tussen drie herinneringsmomenten:
 Op maandag 21 oktober 2019 vindt er om 19u00 een christelijke herdenking plaats, met de gebedsvoorgangers van de Dekenij Kortrijk.
 Op dinsdag 22 oktober 2019 is er om 19u00 een vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk.
 Op woensdag 30 oktober 2019, eveneens om 19u00, richten de onthaalmedewerkers van UITZICHT een open herinneringsmoment in. “Schoonheid en troost” staan centraal in deze herdenking. Jessie De Caluwe verzorgt het woord; Hilde Van Laere de muziek.
Na elk moment voorzien we nog ruim gelegenheid om na te praten in onze ontmoetingszaal Horizon.
De Herinnering gaat door in de aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.

Inschrijven
Om organisatorische redenen vragen  we vooraf in te schrijven. We vernemen ook graag het aantal personen dat zal deelnemen aan de herdenking. Dit kan per mail naar deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056/28 29 30.


Begeleid bezoek aan UITZICHT
Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium kan ook deelnemen aan een begeleid bezoek aan UITZICHT. De eerstvolgende rondleiding is voorzien op zaterdag 2 november 2019 om 16u00. U kan hiervoor intekenen per mail op info@crematoriumuitzicht.be, of telefonisch op 056/28.29.30.


Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Jan Sabbe - Crematorium UITZICHT 

Geplaatst op 01.10.2019

Stroomop uit Kuurne al 15 jaar klimaatactief: Feest op 12 oktoberStroomop uit Kuurne al 15 jaar klimaatactief: Feest op 12 oktober
 
De West-Vlaamse KMO Stroomop werd in 2004 opgericht door Ludwig Van Wonterghem en was toen één van de pioniers inzake pelletverwarming. Nog steeds is het dé referentie als het gaat om duurzaam verwarmen. Ondertussen is Stroomop vijftien jaar actief in de sector en dus 15 jaar klimaatactief. Een goede reden om te feesten.

Op zaterdag 12 oktober organiseert Stroomop, samen met De Boot en De Zonne-arc, een demo- en inspiratiedag met creatieve workshops en lezingen omtrent hernieuwbare energie, living off-grid, duurzaam wonen, E-mobiliteit en pure food.

Ook vzw De Boot (Merkem), en de Zonne-arc (Proven) hebben reden tot vieren.  De Boot is al 20 jaar actief in ecotoerisme in de Westhoek; de Zonne-Arc blaast het meeste kaarsjes uit en inspireert al 35 jaar om anders om te gaan met energie en de energietransitie. Samen is het trio 70 jaar klimaatactief. Een mooie aanleiding om samen feest te vieren.
Info en zelf doen
Het feest gaat door in de gebouwen van Stroomop (Kattestraat 81) in Kuurne. Het 5 jaar jonge gebouw is uniek in de streek: het kantoorgedeelte werd gebouwd volgens de passiefhuisstandaard, het volledige complex werd gebouwd en ingericht met ecologische, duurzame en gezonde materialen en zit vol met energiezuinige en hernieuwbare technieken.
Er komen infostands en live-sessies over kleinschalige windmolens, Tiny-Houses, e-bakfietsen, composttoiletten, warmtepompen, waterstof, passief koelen, en nog veel meer.

Er zit ook actie in het programma: deelnemers kunnen zelf zuurdesem maken en brood bakken met Belgische biogranen. Daarnaast kunnen ze leren grillen met een pelletbarbecue, kurk recycleren en koperdraden strippen en wordt de impact van een off-gridwoning getoond.
’s Middag kan aangeschoven worden aan het buffet met lekkere veggieburgers geserveerd van La vie est Belle uit Oostkamp en heerlijke salades van Atelier Ouvert.

Verder is er een Test & Ride zone met elektrische auto’s van Devos-Capoen uit Kuurne.
Het volledige programma is te vinden op www.152035.be

Lokaal
Stroomop is een belangrijke speler op gebied van duurzame energie en pelletverwarming op de Belgische en Nederlandse markt. Het bedrijf stelt vandaag 21 mensen tewerk en draagt sociale en ecologische duurzaamheid hoog in het vaandel. Naast de keuze voor 100% groene stroom en milieuvriendelijke verpakkingen, stimuleert Stroomop de werknemers om met de fiets te komen werken en kiest het voor lokale handel en eerlijke wereldhandel.

Praktisch: 15-20-35-Feest : zaterdag 12 oktober 2019 – 10h-18h – Kattestraat 81 – 8520 Kuurne

Het feest wordt officieel geopend van 9u45 tot 10u30 met een feestelijke receptie en een welkomstwoord van de 3 organisatoren (Ludwig Van Wonterghem van Stroomop bvba, Willy Lievens van De Zonnearc en Bart Castelein van De Boot vzw).
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Eline  - Stroomop
 
 
  

Geplaatst op 01.10.2019

Vlaams regeerakkoord biedt heel wat opportuniteiten voor Kortrijk

e nieuwe Vlaamse regering onder leiding vanJanJambonheeft dinsdagmiddaghet
regeerakkoord voorgesteld.Dit regeerakkoord, dat mee werd onderhandeld door
Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse, pakt heel wat uitdagingen voor Kortrijk
aan: op vlak van onder meermobiliteit enhoger onderwijs mag onze stad ferme
financiële investeringen verwachten.

Belangrijke investeringen in mobiliteit

In het Vlaamse regeerakkoord wordt het project K-R8 hoog op de agenda geplaatst, wat allanger de
vraag isvande ruime omgeving. Ook van de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk zal de nieuwe
Vlaamse regering werk maken.Samen met de eerdere beslissingvan deVlaamse regering om stiller
asfalt tevoorzien op de E17tussen Aalbeke en Kortrijk-Oost zijn dit stevige stappen vooruit op vlak
van mobiliteiten verkeers leefbaarheid.AxelRonse wil samen met collega-volksvertegenwoordiger
Bert Maertens van uit het Vlaams Parlement ijveren voorVlaamse cofinanciering bovenop de
middelen die de stad inzet voor de trambus(verbinding Hoog Kortrijkmet het centrum).

Enorme hefboom om top talent naardestad tehalen

Stad Kortrijkziet jaarlijks haar studenten aantal groeien en in het regeerakkoord wordt nu ookruimte
voorzien voor onze universiteiten en hogescholen om master-na-master-opleidingen en
post graduaten te gaan installeren.Dat is uniek.Opvandaag zijn er nog geen master na masters in
onze provincie.Dit biedt een enorme hefboom om top talent naar onze stad te halen.Bovendien
worden deze zogenaamde manama’s ingericht rond technologische sterktes van de regio. Denk maar
aan artificialintelligence of mechatronica. Eveneens historisch is demogelijkheid om een
volwaardige master in de richtingenToegepaste Economische Wetenschappenen Handelsingenieur
in te richten.Hierdoor kunnen studenten de opleidingen volledig in Kortrijk afwerken.Ook positief is
dat devestigingvan Flanders Make in Kortrijk zal worden opgewaardeerd tot volwaardige site voor
onderzoek opvlak van de ‘maakindustrie’.

Stevige financiële impuls

Het regeer akkoord betekent ook een goede zaak voorde financiën van de lokalebesturen.In totaal
gaat maar liefst 245 miljoen euro naar de West-Vlaamse gemeentebesturen. Voor Kortrijk gaat het
over 17 miljoen.Onder impuls van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens neemt de Vlaamse
overheid de helft van de responsabiliserings bijdrage voor de betaling van de ambtenaren pensioenen
voor zich.Ook voor het bewaren van openruimte worden middelenvrijgemaakt.


Tot slot wordt in het Vlaamse regeerakkoord ook vermeld dat er wordt uit gekeken naar een museum
dat onzeVlaamse geschiedenis en cultuur voor het brede publiek zal ontsluiten. Kortrijk heeft zich
hier al expliciet kandidaat voor gesteld en is volop bezig met het dossier hiervoor.

Axel Ronse, Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van cultuur: “Ik zat mee aan de
onderhandelingstafelen ben blij dat we voor Kortrijk heel wat belangrijke dossiers die op tafellagen
ook in het regeerakkoord hebben gekregen.Zo is het zeer positief dat onze hogere
onderwijs instellingen meer autonomie zullen krijgen omvolwaardige opleidingen uit tebouwen.
Vanuit Kortrijk gaan we ons uiterste best doen om het museum over deVlaamse geschiedenis en
cultuur naar onze Guldensporen stadte halen.”

Kelly Detavernier, schepen van modern en nieuwbestuur: “In het akkoord lees ik positieve zaken
voor onze stadsfinanciën. Voor de lokale besturen en  de Vlaamse regering zich onder meer
voor eennieuwe financiële stimulans voorlokale besturen om maximaal openruimte te bewaren.Als
schepen vanonderwijs ben ik ook heelpositief over de stappen die worden gezet om ons hoger
onderwijs verder op te waarderen.”

Jorgen Deman, voorzitter N-VAKortrijk: “De tekst is een resultaat van wekenlang constructief
onderhandelen.Voor Kortrijk zat Axel Ronse aan tafel, het is duidelijk dat hij zijn stempel heeft
gedrukt op het akkoord.Op vlak van mobiliteit liggen enkele stevige uitdagingen op tafel die nu zullen
wordenaangepakt.”

Voor de redactie   : Bernard Decock / Bron :   Giovanny Saelens  - Kabinetmedewerker Foto kranten montage :  VRT

 

 

Geplaatst op 01.10.2019

Platenbeurs 6 oktober, Départ Kortrijk - De grammofoonplaat is helemaal in

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw leek de vertrouwde langspeelplaat haar beste tijd gehad te hebben. Het curiosum was klaar voor het museum te Bokrijk. De fabrikanten promoten de onverslijtbare cd als dé muziekdrager voor de toekomst. Weg met het gekraak en gepiep. Alles lekker en fijn digitaal.
Vele muziekliefhebbers keken met lede ogen hoe de cd-schijfjes met miljarden werden gefabriceerd en verkocht. De cleane sound van de cd deed hen nog meer verlangen naar de warme vinyl klanken. De vinylperserijen sloten één na een de deuren. Enkel disc jockeys zweerden nog bij de vinylmaxi’s omdat ze er al scratchend hun kunsten op konden botvieren.
Vanaf de jaren 2000 waren er kleine onafhankelijke artiesten de het terug aandurfden om naast de cd hun muziek ook op vinyl uit te brengen. Men was “in” als men kon pronken met leuke hedendaagse vinylplaatjes. Meer en meer werd het een hip hebbedingetje. Dat ontging de grote maatschappijen niet. Ook zij zagen terug brood in het vinyl. Het kon hen helpen bij hun oeverloos gevecht tegen het illegaal downloaden.
Ondertussen werd voor de gewone consument muziek grotendeels iets gewoons dat uit de boxen komt en streamt het erop los. De afstand tussen muziek en drager lijkt doorgeknipt. Dat maakt dat steeds meer jonge mensen terug pick-ups kopen. Ze willen hun muziek voelen en ruiken. Het was dan ook geen totale verrassing dat afgelopen zomer er het bericht kwam dat er wereldwijd meer elpees dan cd’s werden verkocht.
Aanstaande zondag 6 oktober komt ook de Kortrijkse liefhebber van muziek aan zijn of haar trekken. KarinB organiseert er haar eerste grote platenbeurs. In de Départ te Kortrijk (Nelson Mandelaplein 18) zal het publiek er kunnen smullen van 200 meter muziek van alle genres, van Oldies over Belpop tot dance en Metal. Een keur van verkopers uit binnen- en buitenland maken er een echt muziekfeest van. Met tienduizenden elpees, singels en … wees gerust ook cd’s die vaak voor een prikje kunnen gekocht worden.  Het publiek kan binnen van 10 tot 16u en betaalt 4€. Vroege vogels zijn welkom vanaf 09u en betalen 10€.


Voor de redactie : Bernard Decock - Bron  : karinB vzw 

Geplaatst op 01.10.2019

2,78 miljoen euro extra investeringsmiddelen voor Wingene-Zwevezele dankzij Vlaams regeerkakkoord

De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 245 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Voor gemeente Wingene betekent dat concreet 2,78 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. De bijkomende financiering gebeurt bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode de groeivoet van 3,5 procent blijft behouden. Dat vernam N-VA-voorzitter Gilbert Laforce van Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA), onderhandelaar voor onder meer het domein Binnenlands Bestuur.
De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk kunnen investeren. “Dat komt niet alleen de inwoners van de gemeenten ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Bert Maertens. “In West-Vlaanderen gaat het in totaal om liefst 245 miljoen euro. Elke West-Vlaamse gemeente gaat er door deze extra financiering stevig op vooruit. Ik roep daarom alle gemeentebesturen op om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte. De extra middelen spenderen aan de aanwerving van meer personeel of de eigen werking kan echt geen optie zijn.”   
“N-VA Wingene-Zwevezele wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in wegeniswerken”, vult fractieleider Pieter-Jan Verhoye aan. “De meerjarenplanning moet nog op de gemeenteraad komen, maar het gemeentebestuur heeft reeds in het verleden haar voorkeuren voor deze legislatuur bekend gemaakt. Voor N-VA Wingene-Zwevezele focussen we ons graag op de kerntaken van het lokale bestuur. Een perfect voorbeeld hiervan is het aanpakken en volledig vernieuwen van de Ruiseledesteenweg. Want daar zijn er de laatste maanden veel ongevallen gebeurd”, besluit Verhoye.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Pieter-Jan Verhoye Fractieleider  N-VA Wingene  - Zwevezele 

Geplaatst op 01.10.2019
4757 artikelspagina's: 1 ... 9 10 11 12 13 <<< 14 >>> 15 16 17 18 19 ... 476