Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

KORTRIJKSE TAXIVERGUNNINGEN: TWEE MATEN EN GEWICHTEN

Wouter Vermeersch, Fractieleider Vlaams Belang Kortrijk: “Kortrijk is een stad waar criminele taxichauffeurs beter behandeld worden dan kritische gemeenteraadsleden.”

Eind 2019 uitte Vlaams Belang Kortrijk het goede voornemen om in 2020 de Kortrijkse taxivergunningen kritisch onder de loep te nemen. Dat verloopt niet zonder slag of stoot. Enerzijds dreigt de stad Kortrijk opnieuw met juridische stappen tegen een kritisch facebookbericht van de partij over een criminele taxichauffeur die een vergunning kreeg, anderzijds krijgen taxichauffeurs van de stad een herkansing om hun ‘goed gedrag en zeden’ voor te leggen.

 Onlangs ontving Vlaams Belang Kortrijk een bericht opgesteld namens de gemeenteraadsvoorzitter: “We staan er dan ook op dat deze documenten en bijhorende informatie onmiddellijk van deze facebookpagina worden verwijderd.” (sic) Op 4 november 2019 publiceerde Vlaams Belang Kortrijk namelijk het facebookbericht met de niet mis te verstane titel ‘Marokkaanse taxichauffeur krijgt vergunning ondanks zware veroordelingen’.  De chauffeur werd meermaals veroordeeld voor drugshandel en handel in bedreigde diersoorten. Het stadsbestuur dreigt nu opnieuw met juridische stappen tegen Vlaams Belang Kortrijk als het facebookbericht niet wordt verwijderd.
Wouter Vermeersch: “Ik zal nu eerst opnieuw juridisch advies inwinnen. Maar ik zal het stadsbestuur, ondanks alle pogingen om ons de mond te snoeren, wel moeten ontgoochelen. Wij zullen blijven spreken waar alle andere partijen zwijgen!”
Vlaams Belang Kortrijk wenst te benadrukken dat het vorige dreigement van het stadsbestuur inzake de afbeelding van ‘Winter in Kortrijk’ zonder gevolg is gebleven. De zogenaamde inbreuk op de auteursrechten werd afgewezen door facebook en het beeld blijft online staan. Wouter Vermeersch: “Wij hebben wel degelijk recht om affiches van de stad de bekritiseren. Het is een eerste overwinning voor de vrije meningsuiting.”

Dinsdag vroeg Vlaams Belang Kortrijk op de gemeenteraadscommissie cijfers en gegevens over de Kortrijkse taxivergunningen. Wouter Vermeersch: “Het is een publiek geheim dat er in Kortrijk heel wat allochtone taxichauffeurs rondrijden die criminele feiten hebben gepleegd, onvoldoende Nederlands kennen en ook de regels aan hun laars lappen. De chauffeurs zijn nochtans verplicht goed gedrag en zeden, talenkennis en beroepsbekwaamheid aan te tonen.” Eind 2019 dienden alle Kortrijkse taxichauffeurs hun uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) toe te sturen aan de dienst Ondernemen van de stad Kortrijk. Op een interne vergadering met de Kortrijkse taxichauffeurs werd gesteld dat wie niet over zo’n uittreksel beschikt, zijn of haar vergunning zou verliezen. 

De feiten op een rij:
- Op dinsdag 7 januari 2020 vroeg Vermeersch op de raadscommissie een overzicht van de taxichauffeurs die een uittreksel konden voorleggen. Het overzicht werd niet opgenomen in het verslag van de raadscommissie.
- Op donderdag 9 januari 2020 stuurde de dienst Ondernemen van de stad Kortrijk daarentegen wel een 'whatsapp'-bericht naar alle Kortrijkse taxichauffeurs: “Beste taxi-exploitant, ik heb nog steeds uittreksels tekort!! Ten laatste morgen voormiddag binnenbrengen!! Ik heb een mail verstuurd naar diegene die ze nog moeten binnenbrengen.”  (sic)
- Op vrijdag 10 januari 2020 kregen alle gemeenteraadsleden volgend bericht van de stadsadministratie:
“Bewijs van goed gedrag en zeden.
Dit werd opgevraagd in 2019.
Van de 34 exploitanten zijn er op dit moment 3 dossiers met opmerkingen op het bewijs van goed gedrag en zeden.
De opmerkingen in de 3 gevallen geven geen grond de vergunning in te trekken volgens de bepalingen van het decreet.
De vergunningen die werden aangevraagd en toegekend binnen het oude decreet kunnen hun termijn uitdoen (5jaar).”

De gemeenteraad wordt hier voorgelogen, want ook in 2020 werd het bewijs van goed gedrag en zeden opgevraagd. Vlaams Belang Kortrijk merkt ook op dat taxi-chauffeurs die criminele feiten hebben gepleegd een tijdelijke vergunning kregen. Op deze manier probeert het stadsbestuur dus het nieuwe decreet te omzeilen.

Vermeersch: “Het kan natuurlijk niet dat de stadsdiensten pas in gang schieten na een kritische vraag van Vlaams Belang. Er moet orde op zaken worden gesteld in de sector in het belang en voor de veiligheid van alle taxiklanten. Het feit dat het stadsbestuur goed gedrag en zeden pas opvolgt na vragen van Vlaams Belang, is op zich al bijzonder verontrustend.”Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk 

Geplaatst op 15.01.2020

Haven Oostende ontwikkelt zich verder in niche markten met focus op toegevoegde waarde en tewerkstelling

Haven Oostende klopt 2019 af met mooie jaarcijfers: stijging van het aantal invaarten, tonnage én de tewerkstelling.
Blauwe Economie
Vandaag zijn er meer dan 300 windturbines operationeel in het Belgisch deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit Oostende. In 2019 registreerde Haven Oostende 4914 invaarten van Crew Transfer Vessels (CTV’s) en 138 invaarten van Service Operation Vessels (SOV’s).  Dit is een stijging van respectievelijk 7.6% en 43% t.o.v. 2018.

Ondertussen loopt de teller van de directe tewerkstelling die gepaard gaat met de dagelijkse monitoring en het onderhoud op tot  meer dan 600 personen.  
In de zomermaanden van 2019 werden de monopiles en de transition pieces voor het windpark Northwester 2 vanop op de Rebo site op zee geïnstalleerd met de Vole au Vent van Jan De Nul Group. Ondertussen werd ook de in-bedrijfs-zetting (commissioning) van de windparken Norther en Northwester 2 vanuit Haven Oostende uitgevoerd. Het ‘stopcontact’ op zee (MOG = Modular Offshore Grid) kwam in augustus de haven van Oostende binnen. Om dit platform operationeel te krijgen, nam Elia een vaste stek in op de Rebo-site.
In het najaar startte de onderhoudscampagne voor de wieken van de turbines op Belwind en Northwind. MHI Vestas, leverancier van de turbines, zet nog tot de zomer 2020 het installatieschip Bold Tern in voor deze opdracht.
Een zeer belangrijke zet van 2019 was de overname van alle aandelen in REBO nv door Haven Oostende. De unieke troeven van de Rebo terminal in combinatie met een verbreding van de activiteitenradius zal de verdere groei van de Blauwe Economie in onze regio ten goede komen. Bulk en Project Cargo
1 589 212 ton werd in 2019 behandeld in Haven Oostende, een stijging van 1,7% t.o.v. 2018. De groei voltrok zich in alle cargo  onderdelen, gaande van ertsen over grind en zand tot chemicaliën, landbouwproducten en kleiproducten. De hoogconjunctuur in de bouw ligt mede aan de oorzaak van deze stijging, het is dankzij de inspanningen van onze bedrijven dat de groei hard gemaakt werd.
Enkel de tonnage van de windturbineonderdelen is gezakt. In 2018 werden dan ook maar liefst 42 windturbines vanop de REBO terminal behandeld t.o.v. 23 monopiles van Northwester 2 in 2019. In 2020 zal dit segment terug groeien met de komst van de onderdelen voor de 58 turbines van windpark Seamade.
>> lees verder op pagina 2
Cruises & Ferries
In 2019 mochten we 13 cruises verwelkomen die 3782 passagiers naar Oostende en omstreken brachten.  Haven Oostende mikt op de kleinere cruiseschepen uit het hogere marktsegment.

Wat een nieuwe ferryverbinding betreft is het wachten op de duidelijkheden in het Brexit-verhaal. Zolang er daar onzekerheid heerst, is het moeilijk om geïnteresseerde partijen warm te maken om hierin te investeren. Een nieuwe roro-lijn behoort nog steeds tot de mogelijkheden.
Circulaire Economie
Deze sector neemt een hoge vlucht in Haven Oostende. In 2019 mochten we twee circulaire bedrijven verwelkomen: Renasci en West Recycle. Beide zullen een productie-eenheid bouwen waar afvalstoffen verwerkt worden in eindproducten die terug kunnen hergebruikt worden als basisproduct.

Begin 2019 is Renasci begonnen met de bouw van hun productiefaciliteiten in Plassendale 1. De bouw zit goed op schema en in de lente van 2020 zal dit bedrijf volledig operationeel zijn. Aan- en afvoer van materialen zal gebeuren via de scheepvaart. West Recycle heeft in het najaar van 2019 een concessie afgesloten met Haven Oostende. Men is reeds volop bezig met de voorbereiding van de  opbouw om in 2020 operationeel te zijn. Deze investeringen gaan gepaard met een verwachte tewerkstelling van meer dan 60 personen in een eerste fase.
Visserijsector
Dit najaar heeft de Vlaamse Visveiling nv haar nieuw vismijngebouw in Haven Oostende geopend. Er werd 10 miljoen euro geïnvesteerd en er werken nu 55 mensen in de vislosserspoule.

 

BESLUIT
Met de aangekondigde investeringen in zowel de voor- als achterhaven is Haven Oostende ervan overtuigdat het bijkomende tewerkstelling en toegevoegde waarde kan creëren en verankeren in de regio van Oostende.Haven Oostende
Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferry, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Voor de redactie  Bernard decock  / Bron & fotografie  : Filip Van Loo  Geplaatst op 15.01.2020

De Schietspoele presenteert blijspel : Het Testament van de Baron

Naar goede gewoonte brengt de Vichtse theatervereniging de Schietspoele in februari 2020 een nieuwe voorstelling in de Stringe.   Dit maal kan u genieten van een blijspel, geschreven en geregisseerd door Filip Santens.  Filip leidt de performers moeiteloos door het spannende verhaal doorspekt met hilarische situaties en misverstanden.
Er zijn enkele nieuwe gezichten bij, zoals Geert Vandercruyssen en Elise Duffeler, die niet hoeven onder te doen voor de meer ervaren rotten in het gezelschap.

Maar hoe zit dat nu met dat testament?
Baron Jean-Christophe d’Etienne de Vichte, mijnheer Jean voor de vrienden, is overleden.  Mijnheer Jean was een bon vivant pur sang.  Hij hield van mooie vrouwen, lekker eten en drinken en wandelde zorgeloos door het leven dankzij zijn familiefortuin. 
De familieleden van mijnheer Jean komen op vraag van Notaris Thérèse Delacroix naar het kasteel.  Er zouden wat problemen zijn met het testament van mijnheer Jean.

Zijn enige neef, Jonkheer George, komt met zijn bazige vrouw Madame Arlette zijn erfenis opeisen.

Er zijn echter kapers op de kust…

Wil u weten hoe dit zal aflopen? Kom dan zeker naar een van de voorstellingen.  Voor het eerst is er ook een donderdagavond voorstelling. Een avondje theater is de ideale ontspanning en het wordt zeker de moeite waard! Praktische info :

De voorstellingen gaan door in CC De Stringe op volgende data :
Zaterdag 15/2/2020 om 20u
Zondag 16/02/2020 om 18u
Donderdag 20/02/2019 om 20u
Vrijdag 21/02/2020 om 20u
U kan genummerde kaarten reserveren bij Rita Depraetere op het telefoonnummer 056/ 77 51 91.


Spelers :  Brecht Cardon – Youri Devlaminck – Elise Duffeler – Linda Manderick – Nadine Marysse – Peter Nuyttens – Sophie Nuyttens – Antoon t’Kint – Kathelijn Trachet – Hildegart Vandendriessche – Geert Vandercruyssen – Jelle Vaneeckhout

Voor de redactie  : Bernard De"cock  / Bron  :  t'kint Antoon 

Geplaatst op 15.01.2020

SOIREE PERPLX i.s.m. Schouwburg Kortrijk Compagnie Iéto (FR) met ‘Pour Hêtre’ – Belgische première Zaterdag 25 januari 2020 Schouwburg Kortrijk – 20u15–

Het Franse gezelschap Iéto is een bekende compagnie binnen het hedendaagse circusmilieu. Hun eerste voorstelling 'Iéto' scoorde wereldwijd en speelde meer dan 300 maal zowel in Frankrijk als wereldwijd. De artiesten stonden onmiddellijk op de internationale circuskaart.
Hun derde creatie 'Pour Hêtre' is pas klaar en PERPLX i.s.m. Schouwburg Kortrijk presenteert nu de Belgische première ervan.
 
De twee artiesten van Iéto nodigen hun publiek uit tot een acrobatische en dansante show rond de brute materie hout.
Ze bouwen en bespelen een heel bos op scène. Een bos bruut beukenhout in al zijn vormen: een stronk, takken en zaagsel worden het decor en bepalen eigenlijk mee hoe ze zich kunnen bewegen.
 
Hout heeft ook een eigen relatie met de dimensies tijd en ruimte. 'Pour Hêtre' bespeelt deze dimensies.
Beide artiesten zoeken steeds hun evenwicht. Hun evenwicht tussen het hout en zichzelf. Hun evenwicht tot elkaar. Steeds afgewogen en met fijne acrobatie moeten ze zich rechthouden, zich in bochten draaien en bespelen ze harmonisch hun balans. Net zoals het leven.
 
Tickets: www.perplx.be, www.schouwburgkortrijk.be of via Uit in Kortrijk –  056/23.98.55 Tickets: € 16,00 / € 6,00 kinderen tot 12 jaar / € 6,00 -26 jaar- Genre: circus
 
voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Boeren met toekomst?
't Veerhuis kortrijk  nodigt Sarah Michels uit voor een voordracht met gesprek. Zij is psychologe maar koestert de ambitie  bioboerin te worden. Welkom dus op vrijdag 24 januari om 19.30 uur (welkom vanaf 18.30 uur) in het Damiaancentrum, Aalbeeksesteenweg 13 te Kortrijk.

’t Veerhuis is al 15 jaar actief als ontmoetingsplek met als voornaamste activiteiten: praatcafés en kleinschalige voordrachten, en daarnaast een wekelijkse meditatie in Emmaüs en jaarlijkse Emmaüstocht.

Dit keer is de focus gericht op een jonge vrouw, psychologe en boerendochter, die de wens koestert om bioboerin te worden, vanuit een overtuiging. Vanuit de graduaatsopleiding bioboeren deed Sarah Michels voldoende achtergrond op, maar nu is het zoeken hoe ze haar droom om “de boerderij van de toekomst” waar te maken kan realiseren. Ze doet dus verhaal, over hoe ze wil boeren met toekomst dus: voor mens, voor dier, voor planeet en voor de boer zelf... Ze heeft een boeiende visie op de toekomst van onze landbouw, en op alle uitdagingen die daarbij horen in deze tijd. Zoals: de korte keten, eerlijke prijzen, ...,


’t Veerhuis wil een warme plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en over ideeën en initiatieven kunnen delen, die meer warmte en mensnabijheid creëren in deze maatschappij. Dat doet ’t Veerhuis via vormingsmomenten en praatcafés.   

Praktisch: De voordracht zelf begint om 19.30 uur, maar welkom vanaf 18.30. Ook nadien is er nog ruimte om na te praten bij een drankje. 
Bijdrage: 5 euro (incl. drankje), maar meer mag! Graag inschrijven via Stefaan Bekaert of  jan.glorieux@skynet.be - ’t Veerhuis. 

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Jan Glorieux - Algemeen Coördinator PERPLX
 

 
 
 
  

Geplaatst op 15.01.2020

Groen Kortrijk heeft een nieuw bestuur

Sinds begin dit jaar hebben ze  met Groen in Kortrijk een nagelnieuw bestuur.
Ze  zijn trots te mogen zeggen dat we er na de verkiezingen van 2018 en 2019 in geslaagd zijn om heel wat nieuwe en beloftevolle mensen aan te trekken en aan boord te houden.
het bestuur is een mooie mix van jong en oud, ervaren en nieuw en vormt een mooie tandem met onze fractie, waar we met vier gemeenteraadsleden en één vertegenwoordiger in het bijzonder comité van de sociale dienst doen wat we de kiezer hebben beloofd: pleitbezorger zijn van een Groen en sociaal Kortrijk. Een Kortrijk op mensenmaat.
Het nieuwe bestuur bestaat uit 9 mensen, waarvan er twee een voorzittersduo vormen: Els Goossens en Marleen Dierickx. Els is relatief nieuw in de partij, Marleen was in de periode 2000 tot 2007 al eens voorzitter. Toen in duo met Philippe Avijn.
De link tussen bestuur en fractie wordt gemaakt door David Wemel, fractieleider in de gemeenteraad van Kortrijk.
Het bestuur wordt vervolledigd door Lieve De Waegeneer, Jaouad Karim, Elana Libbrecht, Marc Clarysse, Eline Deblaere en Elisabeth Desmidt.

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Groen Kortrijk  

Geplaatst op 15.01.2020

Boeren met toekomst? Voordracht met Sarah Michels op 24 januari

Boeren met toekomst?
't Veerhuis kortrijk  nodigt Sarah Michels uit voor een voordracht met gesprek. Zij is psychologe maar koestert de ambitie  bioboerin te worden. Welkom dus op vrijdag 24 januari om 19.30 uur (welkom vanaf 18.30 uur) in het Damiaancentrum, Aalbeeksesteenweg 13 te Kortrijk.

’t Veerhuis is al 15 jaar actief als ontmoetingsplek met als voornaamste activiteiten: praatcafés en kleinschalige voordrachten, en daarnaast een wekelijkse meditatie in Emmaüs en jaarlijkse Emmaüstocht.

Dit keer is de focus gericht op een jonge vrouw, psychologe en boerendochter, die de wens koestert om bioboerin te worden, vanuit een overtuiging. Vanuit de graduaatsopleiding bioboeren deed Sarah Michels voldoende achtergrond op, maar nu is het zoeken hoe ze haar droom om “de boerderij van de toekomst” waar te maken kan realiseren. Ze doet dus verhaal, over hoe ze wil boeren met toekomst dus: voor mens, voor dier, voor planeet en voor de boer zelf... Ze heeft een boeiende visie op de toekomst van onze landbouw, en op alle uitdagingen die daarbij horen in deze tijd. Zoals: de korte keten, eerlijke prijzen, ...,

Welkom dus die avond om haar te beluisteren en in gesprek te gaan. aan bod. Bedoeling is nadien in gesprek te gaan, via dialoog en vraagstelling.

’t Veerhuis wil een warme plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en over ideeën en initiatieven kunnen delen, die meer warmte en mensnabijheid creëren in deze maatschappij. Dat doet ’t Veerhuis via vormingsmomenten en praatcafés.   

Praktisch: De voordracht zelf begint om 19.30 uur, maar welkom vanaf 18.30. Ook nadien is er nog ruimte om na te praten bij een drankje. 
Bijdrage: 5 euro (incl. drankje), maar meer mag! Graag inschrijven via Stefaan Bekaert of  jan.glorieux@skynet.be - ’t Veerhuis. 

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Jan Glorieux 

Geplaatst op 15.01.2020

Ernst & Leute ”Tom, Dick& Harry” van Ray en Michael Cooney in première

Op zaterdag 1 februari 2020 gaat de nieuwste productie van Ernst&Leute ”Tom, Dick& Harry” van Ray en Michael Cooney in première in zaal Khnopff -Theater  - Wetstraat 86 in Blankenberge  De regie is in handen van Martine Derycke met als acteurs: Valerie Govaert, Dirk Decoster, Bjorn Goethals, Tim Brouckaert, Barbara Wille, Guido Deruddere, Pieter Floryn, Gerlinde Floryn en Gisèle De Bruyne.
 
Er zijn ook nog voorstellingen op zondag 2 februari, vrijdag 7, zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari.
 
 
.
Meer info : : www.facebook.com/VZW-Ernst-en-Leute-1687070968213399 en op www.ernstenleute.be.
 
 
Voor de redactie :Bernard Decock / Bron  en fotografie  : De ganse ploeg van de Koninklijke toneelvereniging VZW Ernst & Leute
  

Geplaatst op 15.01.2020

Resultaten weekendcontroles tegen alcohol in het verkeer

Naar aanleiding van het ‘Weekend zonder alcohol’ tijdens deze BOB-wintercampagne, voerde de politiezone VLAS zowel op vrijdagavond 10, zaterdagnacht 11 als zondagnamiddag 12 januari 2020 doorgedreven en gerichte alcoholcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
Resultaten
Verspreid over de 3 dagen werden in totaal 1.852 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. 20 van hen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 1,1%.
17 overtreders moesten hun rijbewijs 3 of 6 uren inleveren. Bij de andere 3 overtreders werd het rijbewijs, gezien de hoge graad van intoxicatie, onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.
In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn er gans het jaar door alcoholcontroles, dit in combinatie met de aanpak van onveilig en gevaarlijk rijgedrag in de centrumstraten. Toch steekt de politiezone VLAS tijdens deze BOB-wintercampagne nog een extra tandje bij, want alleen door veel en gerichte controles te doen wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders tegen de lamp. Het resultaat van dit weekend toont aan dat het overgrote deel van de bestuurders de boodschap al duidelijk begrepen heeft”.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede 

Geplaatst op 15.01.2020

Haven Oostende wordt gekozen door ECA Group voor hun nieuwe fabriek

ECA Group, expert in robotica, geautomatiseerde systemen, simulatie en industriële processen, zal zijn nieuwe fabriek in de haven van Oostende vestigen. Van daaruit zullen dronesystemen voor de Belgische en Nederlandse marine gebouwd worden. Dit kadert binnen het contract voor 12 mijnenjagers.
In 2016 besliste de Belgisch Nederlandse Marine om 16 schepen te kopen: 4 fregatten (2 voor elk land) en 12 mijnenjagers (6 voor elk land). Het contract voor de mijnenjagers werd in Belgische handen gelegd. De Belgische Marine staat wereldwijd bekend als dé expert in het verwijderen van mijnen om waterwegen veiliger te maken. Het consortium Belgium Naval & Robotics werd door de Belgische Marine als winnaar gekozen. Dat consortium bestaat uit: Naval Group en ECA Group. Ze gaan werken met vele Belgische partners en toeleveranciers. Technologiebedrijf ECA Robotics Belgium, een dochterbedrijf van de Franse ECA Group, is verantwoordelijk voor de assemblage van de nieuwe generatie maritieme drones. Deze drones zijn de kern van het innovatieve mijnenjagersconcept zoals bedacht door de Belgische en Nederlandse Marine. Dit zal in de nieuw te bouwen fabriek in Oostende gebeuren.                      
Haven Oostende verleent ECA Robotics Belgium een concessie op de ex-Beliard site in het havengebied. Daarop zal een dronefabriek van 5000 m² opgetrokken worden die begin 2022 operationeel moet zijn. In eerste instantie gaat ECA Robotics Belgium op zoek naar ingenieurs voor al haar Belgische vestigingen. Er worden ook technische en arbeidersprofielen aangetrokken specifiek voor de fabriek in Oostende, tot 70 personen worden gezocht over een periode van 2 tot 3 jaar.
 “Al sinds de oprichting in 1936 loopt ECA Group voorop op het gebied van innovatie, “ zegt Steven Luys, Chief Executive Officer van ECA Robotics Belgium. “ECA Group ontwikkelt complete innovatieve technologische oplossingen om mijnen op te sporen en te verwijderen. We leveren al aan 30 marines wereldwijd en we helpen zo waterwegen veiliger te maken We zijn verheugd dat we onze fabriek in Haven Oostende kunnen bouwen, dicht bij de Marine en met directe toegang tot de Noordzee.” 

De producten die ECA Group ontwikkelt en bouwt, worden gebruikt door een veeleisende internationale klantenkring die de hoogste niveaus van veiligheid en efficiëntie eist. Hun klanten komen voornamelijk uit de sectoren: maritiem, defensie, ruimtevaart, simulatie, energie en industriële apparatuur. De hoofdzetel van de Belgische dochter ECA Robotics Belgium bevindt zich in Brussel. Ze plannen een R&D vestiging in Henegouwen. Om nog beter aan de behoefte van hun Belgische klant te voldoen starten ze nu een fabriek in Oostende. 

“ECA kiest voor Haven Oostende om diverse redenen,” zegt Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende. “Hun activiteiten passen perfect binnen onze visie om in te zetten op verschillende markten. Zo versterken we ons economisch sociaal weefsel. Tweede reden is dat ze in Oostende alles vinden wat ze nodig hebben: land, kade, een goed ontsloten site en een bedrijvennetwerk.” 
 “Het ganse team heeft sinds begin dit jaar hard gewerkt aan dit dossier. Dit contract bewijst dat we onze missie kunnen waarmaken: de haven als motor van duurzame tewerkstelling. ECA Robotics Belgium gaat op zoek naar 70 interessante profielen, dit maakt onze regio verder aantrekkelijk voor de actieve bevolking.”  licht Dirk Declerck, CEO Haven Oostende toe.
Bart Tommelein, Burgemeester Stad Oostende: “Oostende bewijst hiermee zich te profileren als internationale kennishub. Maritiem gebonden innovatie is namelijk één van onze basisfundamenten. De aanwezigheid van ECA Robotics Belgium zal een stroomversnelling betekenen voor de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in ons havengebied. Ik dank hen dan ook voor het vertrouwen en geef hun de garantie dat Haven en Stad Oostende hun volledige medewerking verlenen om de opstart vlot en efficiënt te laten verlopen.”  

Voor  de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Laura Martroye Marketing & PR Haven Oostende 


Geplaatst op 15.01.2020

HELFT MIGRANTEN IS NA INTENSIEVE BEGELEIDING OCMW KORTRIJK NOG STEEDS NIET AAN DE SLAG

Wouter Vermeersch, fractieleider Vlaams Belang Kortrijk: “Duur pamperbeleid voor migranten, zonder garantie op duurzame tewerkstelling, moet vervangen worden door een kordaat integratiebeleid.”

Niet-Europese migranten ontvangen van OCMW Kortrijk een ‘intensieve begeleiding’. Erg indrukwekkend zijn de resultaten van deze begeleiding echter niet, zo blijkt uit een antwoord van Schepen Philippe De Coene (sp.a).

't Werkt staat voor intensieve begeleiding naar werk van mensen in Groot-Kortrijk met een migratie-achtergrond (huidige of vorige nationaliteit buiten de Europese Unie). ’t Werkt wordt gerealiseerd door OCMW Kortrijk, met financiële steun van het Europees Sociaal fonds (ESF), en in samenwerking met een aantal partners.

Ondanks de uitgebreide begeleiding die deze migranten krijgen, slaagt een zeer groot aantal van hen er niet in (of wil er niet in slagen) om binnen redelijke termijn een job te vinden. Een traject bij ’t Werkt duurt gemiddeld een jaar met nazorg inbegrepen. Uit metingen van de schepen blijkt immers dat over de periode van januari 2018 tot en met november 2019 bijna de helft (46%) van de migranten niet aan de slag is. In het eerste projectjaar waren de cijfers nog vele malen slechter: meer dan twee derde (68%) van de deelnemers raakte niet aan de bak (vast contract, langdurig contract of aaneensluitende tijdelijke contracten).

Of alle migranten die aan de slag gaan effectief aan de slag blijven, is niet bekend. Hoeveel van hen geregistreerd staan als werkonwillige is ook niet gekend. De schepen meent immers dat de achtergrond van de werkzoekende wél relevant is wanneer het erop aankomt persoonlijke begeleiding aan te bieden, maar niet bij het beoordelen van de werkwilligheid van deze doelgroep.

Volgens Wouter Vermeersch maken deze cijfers andermaal duidelijk dat de bewering dat de huidige migratie een oplossing is voor de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt, een fabeltje is. Wouter Vermeersch: “De krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt blijft toenemen. Onze Kortrijkse ondernemingen smeken om mensen. Toch blijft de werkloosheid bij migranten torenhoog. Kortrijk gaat er nu nog eens bijna 700.000 euro tegenaan gooien. Echter, tegenover deze hoge factuur voor de belastingbetaler staan slechts beperkte resultaten. Wie naar Kortrijk geïmmigreerd is, moet niet gepamperd worden, maar moet op zijn verantwoordelijkheid gewezen worden. Het moet in de eerste plaats de immigrant zelf zijn die initiatieven neemt door onze taal te leren, in te burgeren en een job te zoeken. De belastingbetaler moet daar niet voor opdraaien.”

De factuur van het nieuwe project ’t Werkt 3 die werd goedgekeurd op de gemeenteraad, is erg hoog: 678.185,88 euro. Het astronomische bedrag werd kritiekloos, op Vlaams Belang na, goedgekeurd door álle Kortrijkse politieke partijen. Het project is voor 40 procent gesubsidieerd door ESF en 40 procent door het Vlaams Cofinancieringsfonds. Dit lijkt een vertienvoudiging van het budget ten opzichte van de vorige projecten (n.v.d.r. tenzij het stadsbestuur de vragen van Vlaams Belang natuurlijk niet correct beantwoord heeft; de schepen wou niet op de vragen hierover ingaan tijdens de gemeenteraad). Op schriftelijke vraag (2019_SV_00009) van Vermeersch liet De Coene eerder weten:
Vermeersch (15/03/2019):
“2. Wat is het totale budget van 't Werkt 1 en 't Werk 2 (inclusief subsidies, bijdragen door stad, enzovoort en zo verder)? Wat is de integrale kost voor de belastingbetaler (inclusief personeelskosten van stads- en andere medewerkers)?”
De Coene (24/05/2019):
“’t Werkt 1 werd voor 40% gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fonds met 60% cofinanciering vanuit de stad voor een bedrag van 42.563 euro (trajectbegeleiding en werkingskosten). ’t Werkt 2 wordt voor 80% gesubsidieerd vanuit het ESF met 20% cofinanciering vanuit de stad voor een bedrag van 66.405 euro (trajectbegeleiding en werkingskosten).”


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk 

Geplaatst op 15.01.2020
5015 artikelspagina's: 1 ... 9 10 11 12 13 <<< 14 >>> 15 16 17 18 19 ... 502