Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Verkalveling met nieuwe straatnamen

Verkalveling met nieuwe straatnamen
Op dinsdag 26 juni stelde de intercommunale Leiedal samen met pps-partner en projectontwikkelaar ION het nieuwe woonproject Losschaert in Zwevegem voor. Begin februari 2017 gingen de infrastructuurwerken er van start. Anderhalf jaar later zijn die werken afgerond en is de verkaveling klaar voor verkoop. Losschaert wordt de nieuwe thuishaven voor een 100-tal gezinnen. 
"Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partners en het kadert in een groene en duurzame omgeving. Dit laatste speelt een steeds belangerijker rol waarbij we het regenwater zoveel mogelijk opvangen in grachtjes en wadi's." Aldus burgemeester Marc Doutreluingne (Open VLD). 

Gevarieerd woonaanbod van bouwkavel tot appartement 

Het nieuwe woonproject ligt op wandelafstand van het bruisende centrum van Zwevegem, op fietsafstand van het station in Kortrijk, vlak bij de oprit van de E17 en op een steenworp van het recreatiedomein De Gavers in Harelbeke. 

Leiedal verkoopt hier 16 goed georiënteerde bouwkavels voor halfopen bebouwing. 1 hiervan werd zopas verkocht). Je bouwt er naar eigen wensen en budget een eigen woning op maat. “Om de architecturale kwaliteit en goede samenhang te bewaken tussen de individuele woonwensen, de hedendaagse architectuur en de omgeving, doen we ook hier een beroep op een architectenpool. Kandidaat-kopers bouwen met een zelfgekozen architect uit een selectie van 10, met hun eigen aannemer en volgens hun eigen budget. Zo wil Leiedal inspelen op de groeiende vraag naar ruimte om te wonen voor zelfbouwers. Tegelijk zijn we voor de ontwikkeling van het binnengebied op zoek gegaan naar een geschikte private partner. Dankzij deze publiek-private samenwerking willen we de beoogde kwaliteit en harmonie in dit woonproject garanderen”, verduidelijkt Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal. 

Projectpartner ION sluit hierop aan met een gevarieerd en verfrissend aanbod. Aan de Vanhemmens Hoevestraat en Joseph Vandeveldestraat komen zowel grondgebonden woningen met privétuinen als doorzonappartementen in het park. De doordachte en verfijnde architectuur is van de hand van de architecten Achtergael en Theunynck-Knockaert. De bijzondere aandacht voor duurzaamheid, lichtinval, flexibiliteit en functionaliteit vertaalt zich in een woonwijk waar er geleefd en beleefd wordt. 

Duurzaamheid troef, kwaliteit centraal 

Qua inrichting van de openbare ruimte zijn op het project Losschaert keuzes gemaakt die vooruitstrevend zijn op het vlak van duurzaamheid. Er is bewust voor gekozen om de beschikbare open ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten en ze op te delen in veeleer beperktere privétuinen, aangevuld met semipublieke en publieke parkzones. Dat zorgt niet alleen voor de nodige diversiteit, het stimuleert ook de sociale duurzaamheid. Een speelpark van 3600 m² en een gezellig buurtpark met publieke BBQ nodigen uit tot samenzijn. 

In het streven naar biodiversiteit vind je hier een heel gamma aan natuurlijke onderhoudsarme vegetatie, een uitstekende biotoop voor fauna en flora en tegelijk een heerlijke plek voor jong en oud om even te verpozen. We maken van Losschaert een ecologische woonzone door duurzaam om te gaan met regen- en afvalwater, door grachtjes en wadi’s aan te leggen, door infiltratie op privéterrein te verplichten en door schadelijke pesticiden te weren bij het onderhoud van het openbaar domein. Verder hadden de ontwikkelaars ook oog voor de technische duurzaamheid op de woonzone. Zo gebruikten ze bij de aanleg liever materialen die weinig onderhoud vragen of later milieuvriendelijk gerecycleerd kunnen worden, zoals gewassen betonwegen in plaats van asfalt. 

Smalle wegen en publieke parkeerstroken zorgen voor veilige (speel)straten. Dankzij verschillende fietsdoorsteken op de woonzone kun je zo aansluiten op het Guldensporenfietspad of de nieuwe fietssnelwegen (F45, F371 en F374) die onze regio rijk is. Zo breng ook jij beweging in duurzame mobiliteit. 

"Wij waren uiteraard bijzonder opgetogen toen Leiedal, midden vorig jaar, ons heeft uitgekozen om in te stappen in deze publiek-private samenwerking. Zoals aangegeven sluit ons programma perfect aan op dat van Leiedal." Aldus Frédéric De Bisscop van ION. 
Aan de Vanhemmens Hoevestraat en Joseph Vandevelde straat komen zowel grondgebonden woningen met privé-tuinen als doorzonappartementen die op het park uitgeven. 
De 24 woningen, waaronder 5 BEN (Bijna Energie Neutraal) woningen, hebben allen minimaal 3 slaapkamers. Sommige woningen kunnen tot 5 slaapkamers gaan afhankelijk van de 
specifieke behoefte van de koper. 
Daarnaast zijn er 2 lage (GLVL + 2V) appartementsgebouwen (13 en 24) met 1 tot 3 slaapkamerappartementen met een ondergrondse parkeergarage. Allen beschikken over heel ruime zonneterrassen die uitgeven op het park. 
We mikken op resoluut op betaalbaar wonen waarbij we ervan overtuigd zijn dat hier een fantastisch gezellige woonwijk zal ontstaan. 2 architectenbureaus stonden in voor het ontwerp: Achtergael Architecten uit Gent en Theunynck Knockaert Architecten uit Kortrijk. Zij hebben bijzonder veel aandacht besteed aan duurzaamheid, lichtinval, flexibiliteit en functionaliteit. 
De procedure voor de omgevingsvergunning loopt op dit moment en we verwachten in verkoop te kunnen gaan in het najaar. Start van de werken mikken we op voorjaar 2019. 

Tot slot krijgt de verkaveling ook drie nieuwe straatnamen. Ze verwijzen naar het verleden van de gemeente en de site: de Vanhemmens Hoevestraat, de Jozef Vandeveldestraat, dienstdoend burgemeester van Antoon Bekaert en burgemeester van Zwevegem (1977-1988) en de Boerderijstraat.
 
Voor de redactie & fotografie  : Filip Van loo
 
 
 

Geplaatst op 27.06.2018

Ieperse Last Post Association viert zijn 90e verjaardag

Ieperse Last Post Association viert zijn 90e verjaardag

In juli 1928 weerklonken voor het eerst de noten van de Last Post onder de Menenpoort in Ieper. Het was de allereerste ceremonie van een lange reeks dagelijkse herdenkingen. Om de 90e verjaardag van de Last Post Association te herdenken vindt een speciale Last Post plaats op donderdag 5 juli 2018 om 20.00 uur.

90 jaar en meer dan 31.000 ceremonies na de eerste Last Post organiseert de Last Post Association deze herdenking nog altijd met dezelfde doelstelling. Het is een ingetogen en ontroerend eerbetoon aan de soldaten die vielen voor onze vrijheid en het herstel van de vrede na de Eerste Wereldoorlog. De dagelijkse herdenking is intussen uitgegroeid tot een unieke ceremonie met wereldwijde faam die elke avond door vele honderden of zelfs duizenden mensen wordt bijgewoond.

Ontstaan en nog steeds een initiatief vanuit de Ieperse bevolking
Na de inhuldiging van de Menenpoort op 24 juli 1927, nam politiecommissaris Pierre Vandenbraambussche het initiatief en verzamelde hij een aantal gelijkgestemde vrienden om het idee voor een dagelijkse Last Postplechtigheid uit te werken. De klaroenblazers werden gerekruteerd bij de leden van de Ieperse brandweer, een traditie die tot op vandaag in stand gehouden wordt. De eerste Last Post vond plaats op maandag 2 juli 1928 om 20.30 uur en werd bijgewoond door het voltallige schepencollege en een 70-tal toeschouwers. Na een onderbreking tijdens de winter van 1928-1929, werd en wordt de ceremonie vanaf 1 mei 1929 tot op heden elke dag uitgevoerd, met uitzondering van de oorlogsjaren en de Duitse bezetting tijdens WO II. De Last Post was en is tot op vandaag nog steeds een spontane hulde vanuit de Ieperse bevolking.

Dankmoment
Voorzitter Benoit Mottrie: “De 90e verjaardag van de Last Post Association is een gepast moment om even stil te staan bij iedereen die vanaf het begin tot op vandaag een rol speelde of nog steeds speelt binnen onze vereniging. Ik denk hierbij aan de vijf voorzitters die mij zijn voorgegaan en aan alle bestuursleden die actief waren of zijn. Ook een woord van dank aan onze ceremonial assistants en alle andere medewerkers en de stad Ieper en haar diverse diensten die er voor zorgen dat de ceremonie elke dag in goede orde kan verlopen. Maar uiteraard wil ik ook alle klaroeners uit het verleden en heden danken voor hun uitzonderlijke en continue inzet. Ook een woord van dank aan alle families achter onze medewerkers die hun mannen heel veel avonden hebben moeten missen. Tot slot wens ik ook alle (lifetime) leden van de Last Post Association te danken die onze vereniging mee ondersteunen.”

Speciale Last Post
Naar aanleiding van de 90e verjaardag van de Last Post Association vindt op donderdag 5 juli 2018 om 20.00 uur een speciale Last Post plaats onder de Menenpoort. Deze plechtigheid zal muzikaal opgeluisterd worden door de Australian Army Band en het Chorus-koor uit Ieper.

De ceremonie zal bijgewoond worden door Darren Chester (Minister Veterans’ Affairs, Australië) en burgemeester Andrew King uit Hamilton, Nieuw-Zeeland (de stad waarvan de Last Post Association de stadssleutels in haar bezit heeft). En ook door heel wat leden van de Last Post Association uit België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Ierland, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en diverse andere landen.

De plechtigheid is toegankelijk voor het brede publiek.

Over de Last Post Association
De Last Post Association is een onafhankelijke, non-profit organisatie, bestuurd door vrijwilligers. Deze vereniging organiseerde de eerste Last Postplechtigheid in 1928, en is nog steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van dit unieke eerbetoon onder de Menenpoort in Ieper.
 
Voor de redactie & fotografie  : Filip Van loo.
 



 

Geplaatst op 27.06.2018

Verrassingsdag voor jongeren met een beperking Vaste Vuist Lauwe

Afgelopen zaterdag organiseerde sportgroep Vaste Vuist Lauwe voor de 3de maal een verrassingsdag voor jongeren met een beperking. Op zaterdag 6 oktober organiseert de club een sportdag voor jongeren met een beperking.
Sportgroep Vaste Vuist Lauwe mag de G-Gymwerking een succes noemen. Voorzitter Dries Defossez:
“Nog nooit waren er zoveel kinderen en jongeren met een beperking die iedere week het beste van zich zelf geven tijdens de G-Gymwerking van Sportgroep Vaste Vuist.” Voor de 3de maal trokken de jongeren met hun begeleiders op verrassingsdag. Op het programma stond een bezoek aan Boudewijn Seapark en Oostende. Als afsluiter kon men genieten van een barbecue.
 
De sportdag “G-Holderdebolder” richt zich vooral op jongeren met een verstandelijke, gedrags- en emotionele of licht motorische beperking. Er worden 3 disciplines aangeboden: G-gym, G-dans en G-omnibal. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is deelname aan de G-sportdag volledig gratis. Inschrijven en info op dries.defossez@gmail.com.
#sportersbelevenmeer #sporteninmenen
 
Foto: De G-gymmers van sportgroep Vaste Vuist Lauwe beleefden een dag vol verrassingen.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :Dries Defossez
 

Geplaatst op 27.06.2018

Topgymnast Ward Claeys verovert ticket voor Jeugd Olympische Spelen

Tijdens het weekend van 23 en 24 juni trokken juniores Ward Claeys (Vaste Vuist Lauwe) en Nicola Cuyle (Gym Izegem) naar Baku (AZE). Daar kwamen ze in actie op de kwalificatiewedstrijd voor de Youth Olympic Games.
In Baku (AZE) streden de juniores voor een plaatsje op de Youth Olympic Games. Ward Claeys en Nicola Cuyle namen het op tegen jongens uit de hele wereld. Hun opdracht was simpel, allround in de top 17 eindigen. Wie van de twee hoogst eindigde zou dan het ticket krijgen voor de Jeugd Olympische Spelen.
Zowel Ward als Nicola zetten enkele zeer sterke oefeningen neer. Vooral op vloer en brug toonden onze jongens hun kunnen. Na een spannende, maar vooral leerrijke dag viel uiteindelijk het verdikt. Ward Claeys eindigde op de 13de plaats (9de gekuiste lijst)met 75,299 punten. Hij verovert hiermee het Youth Olympic Games ticket. Nicola Cuyle verzamelde 71,965 punten en eindigde op de 21ste plaats.
De Olympische Jeugdspelen of The Youth Olympic Games 2018 (YOG) is een elite sportevenement voor jonge atleten wereldwijd. Het sportprogramma is gebaseerd op dat van de Olympische Spelen, met 28 sporten in de zomer en 7 in de winter. De Spelen zijn voor sporters tussen de 15 en 18 jaar.
Ward Claeys, aangesloten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe, trekt dus van 6 tot 18 oktober naar Buenos Aires (ARG) voor de Jeugd Olympische Spelen. De junior, die op het afgelopen European Youth Olympic Festival (EYOF) nog brons haalde aan paard en Belgisch kampioen bij de juniores werd, is volledig klaar voor de volgende uitdaging!

Op de foto met vlnr Ward Claeys en Nicola Cuyle
 
voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Dries Defossez - sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 27.06.2018

Speelplein werking in Wervik

Kinderen konden woensdagnamiddag kennis maken met vernieuwde open speelpleindag van Jeugddienst Wervik als voorbereiding op de speelpleinwerking

Voor de redactie & fotografie  : Filip van Loo

Geplaatst op 27.06.2018

Westerstaketsel Oostende deze zomer volledig toegankelijk

Vanaf zondag 1 juli is het Westerstaketsel in Oostende opnieuw volledig toegankelijk. De eerste fase van de noodzakelijke renovatiewerken is dan achter de rug. "Voor het eerst in jaren kan dan iedereen tot het verste punt van het staketsel wandelen en genieten van het prachtige zicht op de zee, het strand en de havengeul", zegt Jan Goemaere van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. "We investeren meer dan 7 miljoen euro in het Westerstaketsel", vertelt Vlaams minister van Openbare Werken en Toerisme Ben Weyts. "Dit is een van de grootste structuren in zijn soort ter wereld. Nu herstellen we dit visitekaartje voor Oostende opnieuw in ere." 

Vanaf volgende zomer permanent volledig toegankelijk

De renovatiewerken gingen in oktober 2017 van start en dienen vooral om de stabiliteit te kunnen garanderen. "In de eerste fase hebben we de kop van het staketsel aangepakt. Tijdens het zomerseizoen leggen we in afspraak met het stadsbestuur de renovatiewerken stil", zegt Jan Goemaere, celhoofd van de cel Havens en Districten Kust. "Op 1 oktober start de tweede fase van de renovatie. Die zal duren tot eind mei 2019. Het strekkend gedeelte wordt dan aangepakt, waardoor het staketsel volledig wordt afgesloten. Vanaf volgende zomer zal het dan permanent toegankelijk blijven.

Geen nieuw staketsel

De constructie wordt niet volledig vernieuwd. "Aangetaste onderdelen van het meer dan 100 jaar oude paalwerk worden tijdens de werken vervangen: van vloerplanken, over palen en stukschoren tot stutbalken en leuningen", zegt Jan Goemaere. "Omwille van duurzaamheidsredenen wordt zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. Niet alles is dus nieuw. De kritieke knooppunten onder de plankenvloer worden met hout- en metaalverbindingen verstevigd. En waar het kan, wordt kophout afgesloten met epoxy tegen verdere aftakeling.

In opdracht van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is eigenaar van het historisch erfgoed. De renovatiewerken gebeuren dan ook in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. De tijdelijke handelsvennootschap Van Huele-Soetaert is de aannemer. Uit stabiliteitsstudies bleek dat zware bovenbelastingen vervormingen en schade veroorzaken aan het staketsel. Daarom kan de aannemer geen grote werktuigen inzetten. De kostprijs (incl. btw) van de eerste fase van de werken bedraagt 2.336.000 euro. Voor de tweede fase is dat 4.881.000 euro. 

Een van de langste ter wereld

Het staketsel is sinds 2008 een beschermd monument en kent een lange en boeiende geschiedenis. De huidige structuur dateert van 1888 en kwam er toen het voormalige Westerstaketsel meer naar het westen werd verschoven om de havengeul te verbreden. Het staketsel is met een lengte van ca. 650 meter een van de langste ter wereld. Sinds het einde van de 19de eeuw waren er steeds één of meerdere cafetaria's op de kop. In die periode meerden aan de voet van het staketsel ook stoomboten aan die voor een verbinding met Londen zorgden. In de 20ste eeuw overleefde het Westerstaketsel niet zonder averij twee wereldoorlogen, de storm van 1953 en een resem aanvaringen.
 

 
 
Over het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid ondersteunt de minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investeringen in, en beheer en exploitatie van de transport-, haven- en regionale luchthaveninfrastructuur. Met zijn expertise wil het departement toonaangevend zijn in het mobiliteitsbeleid en nog beter inspelen op de huidige en de toekomstige mobiliteitsvragen. Hiervoor kan het departement rekenen op bijna 700 gemotiveerde medewerkers, verdeeld over tien afdelingen.

Voor de redactie  : Bernard Decock Bron  : Jan Goemaere  - Celhoofd Havens en districten kust -& maritieme toegang
 

Geplaatst op 27.06.2018

Twee belangrijke contracten in Argentinië voor Jan De Nul Group

De havens van Quequén en Bahía Blanca gaan in zee met Jan De Nul voor hun uitbreidingsplannen
 
In de loop van juni 2018 haalde Jan De Nul Group belangrijke contracten in twee Argentijnse havens binnen. Het eerste contract voor het uitdiepen van de haven van Quequén tot -15 meter werd op 1 juni 2018 ondertekend. Het tweede project is voor het onderhoud van de haven van Bahía Blanca en werd op 8 juni 2018 toegewezen aan een consortium van Jan De Nul en Boskalis. “We zijn zeer blij met deze grote contracten”, zegt Jan Neckebroek, Area Manager Latijns-Amerika bij Jan De Nul Group. “Ze bevestigen onze positie in Argentinië, sinds vele jaren een van onze belangrijkste markten.”
 
Koninklijk bezoek in Argentinië
Na de ondertekening van het eerste contract op 1 juni ging gisterenavond de formele ondertekeningsceremonie in aanwezigheid van prinses Astrid van België door. De prinses is momenteel voorzitter van de Belgische economische missie in Argentinië en Uruguay. Ze wordt vergezeld door Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken, en een grote delegatie van ministers, internationale journalisten, zakenlui en investeerders. Deze bilaterale ontmoeting met de Europese royalty biedt de haven van Quequén de kans om aan te tonen dat het interessant is om te investeren in deze maritieme hub.
Met dit contract vernieuwt de haven van Quequén zijn samenwerking met Jan De Nul. Het bedrijf voerde de afgelopen drie jaar, van maart 2015 tot maart 2018, al zes onderhoudscampagnes uit, een contract dat ook met een internationale openbare aanbesteding werd toegekend.
 
Quequén toegankelijk voor grotere cargoschepen
Om de haven van Quequén open te stellen voor schepen met een diepgang van meer dan 14 meter, moeten het havenbassin en het kanaal in de binnen- en buitenhaven verdiept worden. Deze verdiepingswerken werden opgenomen in het havenmasterplan 2016-2026 om een havendiepte van ongeveer 15 meter te bekomen.
Jan De Nul zal een van zijn krachtigste cutterzuigers, Ibn Battuta, inzetten om het harde materiaal te snijden. De sleephopperzuiger Vitus Bering zal het voorgesneden materiaal opbaggeren en in zee storten.
“We starten de baggerwerken in oktober-november en zullen na vier maanden klaar zijn. Nadien zullen we de diepte van de haven onderhouden gedurende zeven jaar,” zegt Bob Michta, Manager van het Argentijnse kantoor van Jan De Nul. “Dit contract toont dat Argentinië open staat voor investeringen die volledig gefinancierd zijn door de private sector”.
Na de verdiepingswerken zal Jan De Nul de havendiepte in 12 onderhoudscampagnes gespreid over 7 jaar onderhouden. De algemene diepte van de haven zal met 1 meter toenemen, tot een finale diepte van 14,5 à 15 meter.
 
Bahía Blanca zet zijn lange samenwerking met Jan De Nul verder
Het consortium met Jan De Nul en Boskalis ondertekende het contract voor de onderhoudsbaggerwerken in de haven van Bahía Blanca. Er zal daarbij 0,9 meter extra diepte gebaggerd worden, als buffer om de komende maanden voldoende diepgang te garanderen. De werken starten in juli.
“We zijn nu al meer dan tien jaar aan het werk in de haven van Bahía Blanca. Deze toewijzing versterkt onze langdurige relatie. We hopen zo nog vele jaren te kunnen doorgaan”, concludeert Bob Michta van Jan De Nul Group.
 
Sociale en economische impact
Beide projecten zijn belangrijk voor Argentinië. De haven van Bahía Blanca is bekend voor haar export van graan, olie en meststoffen. Het is een van de belangrijkste havens in Argentinië, aangezien het de enige is met een natuurlijke diepte van 12,80 meter. De diepte van het hoofdkanaal wordt met baggercampagnes op 15,10 meter onderhouden. Hiervoor kreeg het consortium nu het contract toegewezen.
De verdiepingsbaggerwerken in de haven van Quequén zullen zorgen voor kortere wachttijden, verminderde uitgaven en een optimalisatie van de processen. Met de werken zal de haven tot 25% van de kosten kunnen besparen en zal ze haar marktpositie aanzienlijk verstevigen, doordat er meer en grotere cargoschepen de haven in zullen kunnen varen. Dat zal een directe en indirecte impact hebben op de tewerkstelling in de haven en op het Argentijnse hinterland. Deze nieuwe invloedrijke regio zal meer en meer bedrijven aantrekken om er hun activiteiten te vestigen en uit te breiden.
 
Over Jan De Nul Group
Innovatie, expertise en duurzaamheid. Dat is de sterkte van Jan De Nul Group. Dankzij de passie en gedrevenheid van zijn werknemers en de hypermoderne vloot, is de groep marktleider in bagger- en maritieme werken, alsook in gespecialiseerde diensten voor de offshore markt van olie, gas en hernieuwbare energie. De groep is ook een leidinggevend bedrijf in civiele werken en milieuwerken.
De professionele en innovatieve oplossingen genieten het vertrouwen van de hele sector. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe sluizen in Panama, de installatie van het offshore windturbinepark voor de Belgische kust of de sanering van verontreinigde industriële sites, samen met zijn klanten draagt Jan De Nul Group bij aan verdere economische ontwikkeling op een verantwoorde manier.
 
Voor de redactie : Bernard  Decock - Bron  :  Schellinck Heleen  - Jan Denul Group
 

Geplaatst op 27.06.2018

18 West-Vlaamse scholen krijgen jaarlijks 2,3 miljoen euro voor het huren van schoolgebouwen

18 scholen in West-Vlaanderen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. De projecten komen ruim 5.400 leerlingen ten goede en zorgen voor 895 bijkomende plaatsen in de klas. Alle scholen samen zullen jaarlijks 2,3 miljoen euro huursubsidie ontvangen (gedurende max. 18 jaar). Met deze huursubsidies kunnen schoolbesturen een bestaand gebouw of een nieuwbouw, waarvan ze geen eigenaar zijn, huren.
 
Eind 2017 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een tweede projectoproep voor huursubsidies. Daarmee kunnen scholen hun capaciteit uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen. De scholen hadden tot 1 april 2018 om dossiers voor huursubsidies in te dienen. 18 aanvraagdossiers uit West-Vlaanderen werden door AGION goedgekeurd en geselecteerd op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de nood aan extra plaatsen in de klas. Huursubsidies maken het mogelijk voor scholen om vlot en snel bijkomende plaatsen te realiseren of bestaande schoolinfrastructuur te renoveren. Een gebouw huren kan nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Ook in complexere stadsvernieuwingsprojecten is het vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren dan in eigendom te verwerven. Daarmee kan snel ingespeeld worden op een hogere vraag of nood aan onderwijscapaciteit.
 
Voor al deze projecten samen is een jaarlijkse huursubsidie van 2,3 miljoen euro voorzien. Het gaat om gebouwen (bestaande of nog nieuw te bouwen) die voorheen nog geen onderwijsbestemming hadden en waarvan de school geen eigenaar is. Deze projecten zullen iets meer dan 5.400 leerlingen ten goede komen en 895 bijkomende plaatsen in de klas creëren. Alle dossiers samen omvatten  38.035 m² nieuwe of te vernieuwen gebouwen.
Van de 18 projecten zijn er 9 voor basisscholen en 4 voor het secundair onderwijs. Ook 1 school buitengewoon basisonderwijs en 1 internaat krijgen huursubsidies. Daarnaast zijn er nog gemengde projecten: 1 internaat en secundair onderwijs, 1 basisschool en secundair onderwijs en 1 basisschool samen met buitengewoon basisonderwijs. Voor 15 projecten gaat het om nieuw te realiseren klaslokalen. Daarnaast zullen 3 scholen een bestaand gebouw huren, twee daarvan een kantoorgebouw en één dagcentrum.
Concreet zal de nieuwe Freinetschool in Hooglede-Gits een bestaand dagcentrum huren en zal de Sint-Jozefschool in Ieper een nieuwbouw huren van ruim 3.000m². Ook de Torretjes-Groenhove in Torhout huurt een voormalig kantoorgebouw en creëert daarmee 14 bijkomende plaatsen in de klas. De Vrije basisschool in Rollegem-Kapelle huurt een nieuw schoolgebouw wat ten goede komt aan 259 leerlingen. Ook het Vrij kleuter- en lager onderwijs in Kuurne huurt een nieuw schoolgebouw en zorgt daarmee voor 74 extra plaatsen in de klas.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Met deze 2,3 miljoen euro aan jaarlijkse huursubsidie voor 18 West-Vlaamse scholen kunnen 5.409 leerlingen terecht in moderne onderwijsinfrastructuur, goed voor 38.035 m². We creëren hiermee 895 bijkomende plaatsen in de klas. Huursubsidies bieden de kans om de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium te versnellen en extra schoolruimte te creëren. Daarnaast spelen we ook in op een veranderend onderwijslandschap en ruimtelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten. Een gebouw dat vandaag als kantoor gebruikt wordt, kan morgen als school dienst doen en overmorgen opnieuw een andere invulling krijgen.”
 
 
 

 Gemeente Postcode Provincie School Onderwijsvorm Te huren gebouw Opstartjaar huurperiode Aantal extra plaatsen Aantal leerlingen gebruiken te huren gebouw Aantal m² gebouwen Subsidie
Brugge 8310 West-Vlaanderen Instituut Mariawende-Blydhove Secundair Nieuwbouw schoolgebouw 2020 216 216 2999 € 170 486,52
Brugge 8200 West-Vlaanderen Sint-Lodewijk EG & Internaat Arena Secundair & Internaat Nieuwbouw schoolgebouw 2020 70 603 3324 € 189 718,45
Brugge 8000 West-Vlaanderen De Veste Internaat Nieuwbouw schoolgebouw 2020 40 117 3119 € 178 018,50
Brugge 8000 West-Vlaanderen Sint-Jozefsinstituut ASO Secundair Voormalig kantoorgebouw 2018 40 300 418 € 21 600,00
Hooglede-Gits 8830 West-Vlaanderen Freinetschool Gits Basis Bestaand dagcentrum 2018 100 65 322 € 10 500,00
Ieper 8900 West-Vlaanderen Sint-Jozefsschool Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2020 0 419 3071 € 204 492,02
Kortrijk 8500 West-Vlaanderen Damiaanschool Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2020 0 100 474 € 31 562,76
Kuurne 8520 West-Vlaanderen Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2021 74 444 3729 € 230 015,93
Ledegem 8880 West-Vlaanderen VBS Rollegem-Kapelle Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2020 0 259 2140 € 142 312,80
Menen 8930 West-Vlaanderen Technisch Instituut Sint-Lucas Secundair Nieuwbouw schoolgebouw 2022 0 501 1895 € 108 158,08
Oostende 8400 West-Vlaanderen ZoWe Verpleegkunde Secundair Nieuwbouw schoolgebouw 2020 80 210 2092 € 119 401,96
Oostkamp 8020 West-Vlaanderen Vrije Basisschool De Sprong Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2020 50 138 1446 € 96 286,40
Oudenburg 8460 West-Vlaanderen De Tandem Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2020 48 261 2109 € 140 421,63
Poperinge 8978 West-Vlaanderen De Kleine Prins Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2019 48 84 410 € 26 978,00
Roeselare 8800 West-Vlaanderen De Verrekijker Basis Nieuwbouw schoolgebouw 2020 30 465 850 € 56 595,00
Roeselare 8800 West-Vlaanderen Burgerschool & De Mozaïek Basis & Secundair Nieuwbouw schoolgebouw 2020 25 740 8031 € 482 819,97
Roeselare 8800 West-Vlaanderen Vikingschool & De Hagewinde Basis & BuBaO Nieuwbouw schoolgebouw 2019 60 424 1134 € 75 460,00
Torhout 8820 West-Vlaanderen Torretjes - Groenhove BuBaO Voormalig kantoorgebouw 2018 14 63 472 € 19 605,60
      € 2 304 433,62
                           
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Katrien Rosseel Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
 

Geplaatst op 27.06.2018

Sven Gatz versnelt uitrol UiTPAS voor mensen in armoede

De participatie van kansengroepen aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod bevorderen is een belangrijke doelstelling in het cultuurbeleid van minister Sven Gatz. Een van de instrumenten die daartoe werden ontwikkeld, is de UiTPAS. De Vlaamse Regering heeft er vrijdag mee ingestemd om de uitrol van de UiTPAS voor mensen in armoede versneld uit te rollen.
Minister Gatz beschikt over drie instrumenten om de participatie van mensen in armoede aan cultuur te stimuleren: de ondersteuning aan de lokale besturen voor de opstart van een lokaal netwerk in het kader van het participatiedecreet; het Fonds Vrijetijdsparticipatie en de UiTPAS.
Met een lokaal netwerk krijgt de gemeente een sterke lokale regie om een armoedebeleid uit te tekenen. Het OCMW, gemeentelijke vrijetijdsdiensten (cultuur-, jeugd- en sportdienst) en de verenigingen van mensen in armoede die in de gemeente actief zijn, moeten daarbij betrokken zijn.
Als er in de gemeente geen lokaal netwerk werd opgericht, kunnen mensen in armoede er een beroep doen op het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor het lokaal en bovenlokaal cultuur- en vrije tijdsaanbod. Dit moet dan wel gebeuren via een lokale sociale organisatie. De Vlaamse organisatie Demos onderhandelt met bovenlokale partners (bvb Studio 100 of Night of the Proms) over tegemoetkomingen voor mensen in armoede.
Tenslotte is er de UiTPAS, een spaar- en voordelenprogramma dat mensen stimuleert om te participeren aan sport- en cultuuractiviteiten. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen op een niet-stigmatiserende manier kortingen op het vrijetijdsaanbod met een UiTPAS-label.
De procedures die de gebruikers en aanbodverstrekkers van deze systemen moeten doorlopen, zijn complex en verschillen sterk. Mensen in armoede moeten zich bijvoorbeeld drie keer registreren. Het Vlaams armoede-overleg stelde daarom voor om deze instrumenten beter op elkaar af te stemmen. Daar geeft minister Sven Gatz nu gevolg aan.
Tot nu toe waren gemeenten die konden genieten van Vlaamse middelen voor cultuur-, jeugd- en sportparticipatie verplicht om een lokaal netwerk te hebben. Een lokaal netwerk is eveneens een voorwaarde om te kunnen toetreden tot het kransje UiTPAS-gemeenten.  Gatz heeft nu beslist om vanaf 2020 geen tussenkomsten meer te voorzien voor lokale participatie van mensen in armoede in gemeenten zonder lokaal netwerk en de middelen vanaf dan integraal toe te wijzen voor tussenkomsten voor bovenlokale participatie van mensen in armoede. Daarnaast investeert hij in de uitreiking van een bovenlokale UiTPAS voor alle mensen in armoede.
Minister Gatz: “Iedereen moet de kans krijgen om van cultuur te genieten. De UiTPAS zal al het bovenlokaal cultuur-, jeugd-, sport- en toeristisch aanbod voor mensen in armoede bundelen en voor hen beschikbaar zijn waar ze ook wonen. Dit verlaagt de administratieve drempels en verhoogt de efficiëntie, zowel voor de aanbieders als voor mensen in armoede. Daarnaast zullen de gemeenten die momenteel nog geen lokaal netwerk hebben, gestimuleerd en begeleid worden om zo’n netwerk op te starten in de periode 2020-2025.”    
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Eva Vanhengel Woordvoerder Kabinet Sven  Gatz 
 
 

Geplaatst op 23.06.2018

57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk

Eind juni staat de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk traditiegetrouw volledig in het teken van de roos. De kweker van de best presterende nieuwe roos kreeg de 57e ereprijs ‘Gouden Roos’. Daarvoor kwamen maar liefst 41 juryleden de 77 nieuwe rozenvariëteiten keuren in de rozenproeftuin. Nieuwsgierigen kunnen de Rozentuin het hele jaar door gratis bezoeken.
 
Jaarlijks gaat een internationale jury van rozenkenners op zoek naar de best presterende nieuwe roos in de Rozentuin in Kortrijk. Veertien rozenkwekers uit vijf landen waagden dit jaar hun kans. Alle selecteurs brachten zo maar liefst 77 rozen samen. De kwekers van de best geklasseerde rozenvariëteiten kregen op vrijdag 22 juni een prijs toegekend. De kweker van de roos die het hoogste aantal punten behaalde, ontving de ereprijs: de zogenaamde “Gouden Roos”.
 
Jury keurt rozen op diverse criteria
 
De deelnemende rozen worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de groeiomstandigheden die in (West-)Vlaanderen heersen en krijgen dus geen behandeling tegen ziekten. Zo kunnen de variëteiten echt met elkaar vergeleken worden. De geplante rozen blijven gedurende twee jaar in de proeftuin, waar een permanente jury ze het eerste jaar driemaal en het tweede jaar tweemaal beoordeelt en keurt. Aanvullend komt eind juni een internationale jury langs.
 
De juryleden mogen zich uitspreken over de kenmerken ‘gewas’, ‘ziekte’, ‘bloei’ en ‘geur’. 30 % van de punten gaan naar de groeikracht, de algemene ontwikkeling en bladertooi, 30 % naar de weerbaarheid tegen ongunstige groeiomstandigheden en ziekten, 30 % naar de bloeirijkheid, de decoratieve waarde van de bloembot, de bloemopeenvolging, de vorm, de kleur en 10 % naar de geur van de bloemen. Wereldwijd groeit de vraag naar geurende rozen. Door het criterium ‘geur’ mee te nemen in de internationale keuring worden selectiehuizen gestimuleerd om daarop in te zetten.
 
 
Rozenkeuring beloont sterke, goed groeiende en mooie rozen
 
Alle rozen die in aanmerking komen voor de titel zijn nog niet of hoogstens vijf jaar op de markt. Variëteiten die in de prijzen vallen, zijn gegarandeerd sterke, goed groeiende en mooie rozen.
 
Met de keuring willen de Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en Inagro de rozenliefhebbers, de selecteurs, de handel en de beroepstuinders objectief informeren over de waarde van de nieuwe rozen op de markt. De rozenkwekers vermelden de uitslagen van de verschillende rozenproeftuinen in hun catalogi. Voor de bloemenliefhebber die rozen wil aankopen, vormt dat een interessante leidraad.
 
 
Gravin Henrianne de Briey voorzitster van de internationale jury
 
Dit jaar verwelkomden de initiatiefnemers gravin Henrianne de Briey als voorzitster van de jury. De rozenliefhebster, die jaarlijks trouw deelneemt aan de keuring in Kortrijk, besteedt heel wat vrije tijd aan rozen. Ze engageert zich in verschillende rozenverenigingen. Zo maakt ze deel uit van de World Federation of Rose Societies (WFRS) en de vriendenkring van de Princess Grace Rozentuin in Monaco. Daarnaast is ze lid van de Franse rozenvereninging “Roses Anciennes” en van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, die de Gentse Floraliën organiseert.
 
Sinds 2012 is de gravin ondervoorzitter van de Zuid-Europese afdeling van de WFRS, die op wereldschaal rond de kwaliteit van rozen werkt. En sinds 2015 is ze lid van het “Honours
Committee”. De Briey is ook zeer actief in de “Breeders’ Club”. Daarnaast werkte ze mee aan het boek naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de vereniging. De komende drie jaar neemt gravin Henrianne de Briey het voorzitterschap van de WFRS op zich. 
 
Op vlak van rozenkeuringen heeft gravin Henrianne de Briey al heel wat ervaring. Zo maakte ze deel uit van de jury in onder meer Le Roeulx, Den Haag, Parijs, Lyon, Saverne, Genève, Rome en Madrid. Op meerdere plaatsen was zij al voorzitter van de jury.  
 
 
Een bezoek brengen aan de Rozentuin
 
De Internationale Rozentuin bij het kasteel ’t Hooghe is opgestart in 1959 en omvat een demonstratie- en een proeftuin. De rozendemonstratietuin beschikt onder meer over een prachtige collectie over de geschiedenis van de roos. In de rozentuin zijn een groot aantal nieuwe rozen geplant, die nog niet in de handel zijn of hoogstens in de loop van de laatste vijf jaar op de markt gebracht zijn. De aanleg van de tuin was in handen van de Provincie West-Vlaanderen. Inagro, het West-Vlaamse onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw, verzorgt de tuin met financiële steun van de stad Kortrijk.
 
De Rozentuin is dagelijks open voor het publiek en een bezoek is gratis. Elke rozen- of tuinliefhebber zal er zijn gading vinden. In de demonstratietuin staan ruim 200 diverse variëteiten. De demonstratietuin is onderverdeeld in de ‘snijrozentuin’, de ‘Gouden Roos-tuin’, de ‘Engelse Tuin’ en de ‘Franse Tuin’. Elke roos of rozengroep is voorzien van de naam van de roos en de kweker. Het geheel bevindt zich in een heerlijk, groen kader. De Rozentuin is op zijn mooist van half juni tot eind augustus.
 
Belangstellenden die meer willen weten over rozen kunnen de bezoekersgids gratis aanvragen via 051 27 32 00 of onthaal@inagro.be. Groepen kunnen de Rozentuin ook bezoeken onder begeleiding van een gids (reservatie via de Toeristische Dienst van de Stad Kortrijk).
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie   : Bart Verhaeghen Verantwoordelijke Pers en Communicatie - Inagro
  

Geplaatst op 23.06.2018
3472 artikelspagina's: 1 ... 9 10 11 12 13 <<< 14 >>> 15 16 17 18 19 ... 348