Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Veiligheid primeert, verkeersluwe centrumstraten vanaf 3 mei in Stad Blankenberge

De werken aan de Weststraat hebben een grote impact op het verkeer in de binnenstad. Verschillende omleidingen moesten de voorbije periode uitgewerkt worden in functie van de evolutie van de werken. In combinatie met wandelaars in de centrumstraten was dit niet altijd evident en de komende periode wordt alleen maar meer volk verwacht. Denk aan de Tweedaagse Voettocht die duizenden wandelaars op de been brengt. De verschillende verlengde weekends komen er aan en de sfeerterrassen duiken op in het straatbeeld.

Het stadsbestuur kiest ervoor om de veiligheid van zwakke weggebruikers en de beleving in het centrum te laten primeren en laat een afgeslankt zomerregime van het autoluwe centrum ingaan vanaf komende vrijdag 3 mei 2019.

Dat betekent dat het centrum dicht gaat vanaf 10.00 uur ‘s morgens tot 18.00 uur ‘s avonds. Het toeleveren wordt op die manier gebundeld, de wagens die er niet hoeven te zijn kunnen sinds kort terug gebruik maken van de De Smet de Naeyerlaan om van oost naar west of omgekeerd te gaan. Het stadsbestuur zal ook een regeling uitwerken zodat handelaars die leveringen moeten uitvoeren dit kunnen doen en uiteraard zal ook iedereen die toegang nodig heeft tot een garage in het centrum dat ook kunnen. Voor de regeling tijdens de zomermaanden juli en augustus wil het stadsbestuur in overleg gaan met de middenstandsraad.

 

FVW / Bron: Stad Blankenberge

Geplaatst op 02.05.2019

Nieuwe Aldi geopend in Ieper

Op 29 april opende de vernieuwde ALDI in Ieper aan de Maarschalck Haighlaan feestelijk de deuren. De klant kan rekenen op een volledig opgefriste winkel waar het aangenamer winkelen is.

De winkel werd helemaal vernieuwd met mooie wandbekleding en kleurrijke fotopanelen. Daarnaast wordt de indeling van de winkel licht aangepast zodat klanten nog beter hun weg vinden naar hun favoriete producten. Zo wordt winkelen bij ALDI comfortabeler en nog eenvoudiger.

Eerder onderging deze winkel al een hele metamorfose. Zo kwam er een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit van topkwaliteit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting, …

De ombouw van de winkel in Ieper maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst.

 
FVW / Bron: Aldi

Geplaatst op 02.05.2019

Mama VIP Dag 11 Mei 2019

Zeventien feestelijke bloemensilhouetten in het stadcentrum kondigen de tweede editie van de Mama VIP-dag aan. Op zaterdag 11 mei ontvangen de winkeliers en marktkramers alle mama’s met open armen in de centrumstraten en op de wekelijkse markt. Vanaf 10.00u. worden zij verrast met muziek en animatie. Dat is het begin van nog heel wat andere verwennerijen voor alle mama’s, tot 18.00u. ’s avonds.

Mama’s aan de top
In de namiddag is er sfeervol straattheater en krijgen alle handelaars die lid zijn van Winkelen in Waregem ook bezoek van muzikale/humoristische lakeien. Zij belonen er elke mama met een kleine attentie. Tussen 14.00u. en 18.00u. kan elke topmama ook op de foto met haar kroost. Daarvoor zorgen de lakeien samen met een professionele fotograaf. De foto’s kunnen achteraf via de Facebookpagina van Winkelen in Waregem worden gedownload.

Topmama’s in het groot
Twintig mama’s maken bovendien kans op een Waregembon van 25 euro. Zij zien hun foto achteraf ook verschijnen op grote banners in de winkelstraten. Want Waregem viert de moeders niet alleen op Moederdag, maar wel een hele maand lang.
Mama VIP-dag is een initiatief en nauwe samenwerking van autonoom gemeentebedrijf WAGSO, Winkelen in Waregem en de stad Waregem.

 

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 02.05.2019

Child Focus vraagt opnieuw aandacht voor de tienerpooier problematiek in België

Om de vinger op de wonde te leggen, organiseerde Child Focus vandaag een ronde tafel over de tienerpooier problematiek in België. Tijdens deze ochtend werd de balans opgemaakt van de vooruitgang, uitdagingen en tekortkomingen bij de aanpak van het fenomeen. Het evenement vond plaats in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, erevoorzitster van Child Focus, in de gebouwen van Sürya, het referentiecentrum mensenhandel te Luik.

Bij haar aankomst deze ochtend bezocht Hare Majesteit de Koningin de lokalen van Sürya en ging ze in gesprek met slachtoffers van tienerpooiers en VZW NE(S)T, een organisatie in Vlaanderen die de slachtoffers ondersteunt en begeleidt. Deze ontroerende ontmoeting gebeurde in alle discretie en gaf de meisjes de kans om hun verhaal te vertellen en hun bezorgdheden te uiten.

Nadien, volgde Hare Majesteit de Koningin een rondetafelgesprek over de problematiek van tienerpooiers. Tijdens dit gesprek stelden de deelnemers, bestaande uit de voornaamste experten in België, kort hun expertise inzake de problematiek voor, alsmede de evolutie, de uitdagingen en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Vandaag zijn we 3,5 jaar verder sinds Child Focus een baanbrekend onderzoek voerde naar het fenomeen in Vlaanderen en moeten we helaas vaststellen dat, ook al werd er vooruitgang geboekt, er nog heel wat werk aan de winkel is. De aangepaste begeleiding en opvang staan nog steeds niet op punt, de doorstroom van informatie tussen alle actoren loopt moeizaam en veel daders lopen nog vrij rond.

Bovendien is het voor Child Focus essentieel dat de problematiek ook in Brussel en Wallonië in kaart wordt gebracht, naar voorbeeld van de studie die Child Focus hiertoe verricht heeft in 2015 voor Vlaanderen, maar met de juiste aandacht voor de verschillen tussen de regio’s. Momenteel heeft niemand een idee van de situatie in deze delen van ons land. Enkel indien we ook over de juiste informatie beschikken, kunnen de eventuele pijnpunten worden blootgelegd, de nodige maatregelen getroffen en kan elk (mogelijk) slachtoffer in België effectief beschermd en ondersteund worden. Dit, ongeacht hun leeftijd, woonplaats, afkomst of context. Child Focus is dan ook tevreden dat zij binnenkort onderzoek zal kunnen voeren naar de problematiek in Brussel en hoopt dat er zich een zelfde mogelijkheid hiertoe zal voordoen wat betreft Wallonië.

Hare Majesteit de Koningin is sinds 5 jaar (2014) erevoorzitster van Child Focus. Gedurende deze jaren heeft de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen kunnen rekenen op haar steun en betrokkenheid. Child Focus is dan ook verheugd dat zij zich ook vandaag met veel enthousiasme inzette om de tienerpooier problematiek in België aan te kaarten. Wij hopen hiermee van harte dat de problematiek opnieuw bovenaan de politieke agenda komt en dit zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië.

In 2018 opende Child Focus 39 nieuwe dossiers betreffende prostitutie van minderjarigen, waarvan 28 rond tienerpooierslachtofferschap.

FVW / Bron: Child Focus

Geplaatst op 02.05.2019

“20 jaar Trukendoos Comedy Café Jubilee”

Comedy Café De Trukendoos bestaat 20 jaar. En dat gaan vieren we met veel comedy. Heel veel comedy.. Ieder uur start er in ons zaaltje een optreden. Dit op 25 mei 2019 De Trukendoos, Stasegemdorp 96 in Harelbeke/Stasegem

20 jaar geleden richtten Annick Buysens en Lieven ‘Gili’ Gheysen een van de eerste comedyclubs in Vlaanderen op. Ondertussen zijn er veel bij gekomen en veel weggevallen, maar het Trukendoos Comedy Café is er nog steeds. 12 jaar geleden nam Rinus Samyn het programmatieroer over, nog steeds zit het zaaltje elke maand stampvol. En dat moet dus gevierd worden met vrienden en collega’s.

14.00u Preuteleute
15.00u Steven Mahieu
16.00u Michel Goessens
17.00u Ygor uit Poperinge
18.00u David Galle
19.00u Bas Birker
20.00u De heruitgave van de allereerste Comedy line-up: Bert Kruismans, Raf Coppens, Piv Huvluv, Nigel Williams, Gili
22.00u Dufraing & De Wit
23.00u Gunter Lamoot
24.00u Dries Heyneman

MC Jan Linssen

Meer info en tickets via de FB pagina van De Trukendoos ( https://www.facebook.com/De-Trukendoos-66366866110/ )

 

FVW / Bron: De Trukendoos

Geplaatst op 02.05.2019

Lokaal talent in Circuit Artistiek te Kortrijk

Amateurkunstenaars stellen opnieuw hun werk tentoon via de succesformule Circuit Artistiek. Circuit Artistiek wil publieke ruimtes ter beschikking stellen voor de tentoonstelling van beeldende kunst. In een driemaandelijks circuit worden de werken verplaatst van locatie. Op die manier vindt een zo breed mogelijk publiek hun weg naar de werken. Over 5 verschillende ontmoetingscentra in Kortrijk reizen de tentoonstellingen van maar liefst 39 kunstenaars van maart 2019 tot en met januari 2020.

Ons lokaal talent heeft al langer de vraag naar tentoonstellingsruimte gesteld. De dienst ontmoetingscentra pikte hierop in en startte met het initiatief in 2017 door de uitgebreide infrastructuur open te stellen en kunstenaars de kans te bieden om laagdrempelig kunstwerken te tonen. Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om deel te nemen zijn de voorwaarden ook heel beperkt.

Axel Ronse, schepen van cultuur: “Er is zo veel talent in Kortrijk dat de vraag het aanbod aan tentoonstellingsruimte overstijgt. Net zoals we ons kabinet cultuur in het stadhuis openstellen, stellen we via Circuit Artistiek ook de publieke ruimte van de ontmoetingscentra open voor beginnende kunstenaars. Zo kunnen zij zich focussen op hun verdere ontplooiing en groeien ze als kunstenaar.”

In 2017 kwamen na de eerste oproep 64 inschrijvingen binnen en stelden 31 kunstenaars tentoon. Gezien de grote respons voor de eerste editie kregen de kandidaten van de reservelijst uit 2017 als eerste de kans tot deelname. Zo kwamen we tot het deelnemersaantal van 22 voor de editie 2018. In 2019 lanceerden we terug een brede oproep waarop 60 kunstenaars inschreven. Er nemen 39 kunstenaars deel met 77 tentoongestelde werken.

Ruth Vandenberghe, schepen van deelgemeenten en ontmoetingscentra: “Ik beschouw de OC’s als huizen van en voor lokale gemeenschappen. De OC’s zijn als het ware één grote talentenbank waar iedereen welkom is. Iedere Kortrijkzaan moet er de kans krijgen om vanuit zijn eigen sterktes te experimenteren en creatief aan de slag te gaan.”

De vijf deelnemende ontmoetingscentra, OC Lange Munte Kortrijk, OC De Wervel Bellegem, OC De Troubadour Bissegem, OC De Vonke Heule en OC Aalbeke, stellen werk tentoon van maar liefst 39 kunstenaars. De deelnemerslijst is opgedeeld in vijf groepen en biedt een divers spectrum van beeldende kunst.

 

FVW / Bron: stad Kortrijk

 

Geplaatst op 02.05.2019

Charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden

Op 30 april is in het Nieuwenbosch Humaniora in Gent een nieuw charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden ondertekend. Het charter ondersteunt het voedingsbeleid in scholen met de nadruk op gezondheid in combinatie met duurzaamheid. De ondertekening gebeurde door de Unie van Belgische Cateraars, verschillende cateraars, Horeca Vlaanderen, het Vlaams Instituut Gezond Leven, Rikolto, de onderwijsverstrekkers en de koepels van ouderverenigingen samen met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen schaart zich achter het charter.

In het actieplan Hoog tijd voor GeZONtijd voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in maatregelen om het voedingsbeleid in de scholen te ondersteunen. Er werd al werk gemaakt van een engagementsverklaring van dranken en tussendoortjes en richtlijnen voor gezonde school- en broodjesmaaltijden. De basis hiervoor is de door het Vlaams Instituut voor Gezond Leven ontwikkelde voedingsdriehoek en de pijlers van de methodiek voor de Gezonde School. Er worden daarin vier pijlers om te werken aan gedragsveranderingen bij leerlingen: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding.

Ruim 6 op de 10 scholen biedt warme maaltijden aan
Uit de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven bleek dat het aanbieden van warme maaltijden sterk ingeburgerd blijft in de scholen. Iets meer dan 6 op 10 basisscholen (66%) en secundaire scholen (62%) bieden warme maaltijden aan. 82% van de basisscholen werkt met een externe leverancier (cateringbedrijf of lokale traiteur), in het secundair onderwijs is dat in de helft van de scholen het geval. 14% van de basisscholen heeft een eigen keuken, in het secundair onderwijs is dat in 4 op 10 scholen het geval.

Bij eerder ontwikkeld materiaal voor schoolmaaltijden werd er in de eerste plaats aandacht geschonken aan het stimuleren van de gezonde maaltijden op basis van de nieuwe richtlijnen uit de voedingsdriehoek. Er was ook aandacht voor voedselveiligheid bij het bereiden en serveren van maaltijden en voor de context, met name een aangename, rustige eetomgevingen.

Het nieuwe charter komt er op vraag van cateraars, die aanhalen dat scholen zich niet altijd bewust zijn van de verschillende criteria die van belang zijn voor de levering en de samenstelling van gezonde, evenwichtige en vooral duurzame schoolmaaltijden.

Belang van duurzaamheid
De partners die het charter ondertekenen versterken de verspreiding van de eerder gemaakte richtlijnen. Die worden aangevuld met bijkomende informatie over o.a. de beperking van overconsumptie, het voorkomen van voedselverspilling, het gebruik van seizoensproducten, en het inspelen op de korte keten. De cateraars zullen zorgen voor goede praktijkvoorbeelden en ook die verspreiden in de scholen. Ze zorgen voor voorbeelden van lastenboeken rekening houdend met duurzaamheid. Er zal daarrond een proefproject worden georganiseerd.

Charter met vele partners
Het charter kwam tot stand door de Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs en Volksgezondheid, cateraars, de Unie van Belgische Catering en Horeca Vlaanderen. Het wordt mee gedragen door de onderwijsverstrekkers en de koepels van ouderverenigingen. Die laatste staan mee in voor de verspreiding van de richtlijnen en de goede praktijkvoorbeelden en ze zorgen mee voor een draagvlak en de participatie van ouders. Experten zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven en Rikolto engageren zich om mee te versterken en te ondersteunen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met onze vele partners hebben we aandacht voor gezonde en evenwichtige voeding op school. Ook duurzaamheid verdient aandacht. Dat gaat bijvoorbeeld over het vermijden van voedselverspilling en aandacht voor de productie van voeding dichtbij. Het is positief dat de vele partners mee hun schouders zetten onder dit nieuwe charter. Samen met hen hebben we de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om gezonde voeding op school te promoten. Dat is goed voor onze schoolgaande jeugd.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Het charter voor gezonde en evenwichtige maaltijden op scholen past perfect binnen de algemene gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’. Nadat eerder al bleek dat scholen stappen vooruit zetten door minder frisdranken aan te bieden, is dit een nieuwe stap in de goede richting.”

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 01.05.2019

Minister van Defensie Didier Reynders en een Luxemburgse delegatie brengen bezoek aan de essemblagefabriek Airbus A400M te Sevilla

Op 30 april bracht Defensie in het bijzijn van minister van Defensie Didier Reynders en een Luxemburgse delegatie een bezoek aan de essemblagefabriek te Sevilla om er de fusie van het romp- en cockpit deel van de eerste van zeven Belgisch-Luxemburgse A400M bij te wonen.

De A400M is het nieuwe transporttoestel van verschillende Europese NAVO-landen. Aan het A400M-project nemen naast ons land onder andere Luxemburg, Frankrijk en Duitsland deel

Binnen één jaar neemt Defensie het eerste vliegtuig van de vloot A-400M 'atlas' in dienst ter vervanging van de C130's. De productie van de basisonderdelen van zowel het eerste Luxemburgs-Belgisch vliegtuig is in volle gang. Airbus bood de delegatie een zicht op hoe deze complexe productie verloopt over verschillende locaties in Europa. De verschillende onderdelen van het vliegtuig worden op verschillende sites geproduceerd, de romp wordt gebouwd in het Duitse Bremen en het Turkse Ankara; de vleugels in het Britse Filton; de neus in het Franse Saint-Nazaire en de staart in het Duitse Stade. Ook de motoronderdelen worden op diverse plaatsen geproduceerd en in München, Duitsland, samengevoegd en getest. Er verlopen ongeveer 24 maanden tussen de productie van de eerste onderdelen en de levering aan de klant.

Airbus levert deze toestellen tussen 2020 en 20222 aan Luxemburg en België. Het eerste vliegtuig wordt in mei 2020 in Melsbroek verwacht. De A400M zal in de komende decennia de ruggengraat vormen van de luchttransportcappaciteit van de Belgische luchtcomponent.

Technische fiche:
Categorie
Transport

Constructeur
Airbus Military

Afmetingen 
Lengte : 45,10 m
Hoogte : 14,70 m 
Spanwijdte : 42,40 m

Afmetingen van het vrachtruim
Lengte : 17,71 m
Lengte laadklep : 5,40 m
Breedte : 4,00 m
Hoogte : 3,85 m

Gewicht 
Leeg : 69.000 kg 
Maximum : 141.000 kg

Motor
Merk : Europrop International (EPI) 
Type : TP 400 turboprops
Vermogen : 11.000 pk
Aantal : 4

Prestaties 
Actieradius leeg : 8.800 km 
Actieradius 20 ton beladen : 6.400 km
Kruissnelheid : 780 km/u
Kruishoogte : 8.800 m
Maximum vlieghoogte : 11.000 m

Bemanning
2 piloten + 1 loadmaster

Lading
37 ton / 356 m3
120 zetels of
9 paletten met 57 passagiers of 66 brancards

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 01.05.2019

Plaatselijke herstellingswerken op E403 in Aalbeke en Kortrijk

Vanaf maandag 6 mei 2019 worden, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, plaatselijke herstellingswerken aan het wegdek uitgevoerd op de E403 in de rijrichting Doornik op grondgebied Aalbeke en Kortrijk (Rollegem en Bellegem).

Wat?
Plaatselijke putten in het wegdek van de E403 worden hersteld met warm asfalt.
Er wordt enkel gewerkt in de rijrichting Doornik. De werfzone begint op ongeveer twee kilometer voorbij de verkeerswisselaar E403/E17 in Aalbeke en eindigt op enkele kilometers voor de grens met Henegouwen (tussen kilometerpunten 22.6 en 20.1).

Hinder?
Om de werken te kunnen uitvoeren zal de aannemer de trage rijstrook innemen.
Het verkeer richting Doornik moet ter hoogte van de werfzone over één in plaats van twee rijstroken.

Timing?
De werken starten op maandag 6 mei en zullen afgerond zijn op vrijdag 10 mei.
In geval van slechte weersomstandigheden zal de uitvoeringsdatum opschuiven.

 

FVW / Bron: Agentschap Wegen en verkeer

Geplaatst op 29.04.2019

Dance-Control danst NEVER EVER 90's in Waregem Expo

Het is weer zover!
Het jaarlijks optreden van Dance-Control gaat deze maal door op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei in Waregem Expo!
Op zaterdag 4 mei is er een GRATIS 90's afterparty voorzien!

Never Ever 90's brengt het verhaal van Peter Pan overgoten met 90's vibes. Een niet te missen dansvoorstelling gebracht door een 700-tal leerlingen uit onze vestigingen te Kuurne, Ooigem, Waregem, de recreatieve dansafdeling Secundair Onderwijs Groenhove en Sint-Eloois-Vijve.

Tickets kunnen aangekocht worden via www.dance-control.be

 
FVW / Bron: Dance-Control

Geplaatst op 29.04.2019
4531 artikelspagina's: 1 ... 10 11 12 13 14 <<< 15 >>> 16 17 18 19 20 ... 454