Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Politie- en inspectiediensten nemen grote hoeveelheid namaak in beslag

De politiezone Vlas en de cel Namaak van de FOD Economie namen op vrijdagnamiddag 22 juni 2018 een groot aantal namaakartikelen in beslag in een kledingzaak in het centrum van Kortrijk.
Tijdens de controle werden in totaal 927 namaak handtassen, riemen en sjaals aangetroffen en inbeslaggenomen.
De coördinatie en leiding van de actie waren in handen van de lokale recherche.
“Rekening houdend met het verder onderzoek, worden de locatie en de naam van de kledingzaak niet meegegeven. De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk maken dat alle vormen van malafide of illegale handel en economie in Kortrijk, Kuurne en Lendelede aangepakt worden. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”
 
Voor de redactie: Bernard Decock - Bron: Thomas Detavernier Pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) 

Geplaatst op 23.06.2018

Parko start met bewonersparkeren voor fietsers

Eerste buurtfietsstallingen in Kortrijk in Sint-Denijsestraat en Passionistenlaan
Parko zet voortaan ook in op bewonersparkeren met de fiets. Met de plaatsing van de eerste buurtfietsstallingen
in Kortrijk realiseren we opnieuw een actie uit het actieplan Kortrijk Fietst. Stad en Parko voerden een uitgebreid
vooronderzoek. De Sint-Denijsestraat en Passionistenlaan kwamen naar voor als de locaties met het meeste
potentieel. Het zijn de eerste maar zeker niet de laatste buurtfietsstallingen, ook de noden en mogelijkheden in
andere buurten worden bekeken.
Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Als we het fietsgebruik willen stimuleren, moeten we ook zorgen voor veilige en comfortabele
stallingen. Parko beheert reeds meer dan 3.000 publieke fietsparkeerplaatsen. Met de oprichting van buurtfietsstallingen willen we een
oplossing bieden voor de bewoners van dichtbevolkte straten met weinig garages, waar de fiets noodgedwongen tegen de gevel of op
de gang belandt. We startten met de bouw van twee kwalitatieve stallingen in de Sint-Denijsestraat en Passionistenlaan, telkens goed
voor 14 plaatsen en uitbreidbaar naar 28. Door op voorhand een uitgebreid buurtonderzoek te voeren, kunnen we stallingen bouwen
op maat van de bewoners. De stallingen zijn nu al zo goed als volzet, we werken met een wachtlijst en zullen wellicht snel uitbreiden. Wie
suggesties heeft voor nieuwe locaties, kan dit laten weten via Meldpunt 1777.”
Bewonersparkeren met de fiets in Kortrijk
Bewonersparkeren maakt deel uit van het actieplan Kortrijk Fietst (actie 29). Parko voerde zoals voorzien in het actieplan
een onderzoek uit naar openbare fietsenstallingen in woonwijken met weinig garages maar veel fietsen. De focus kwam
al snel op de dichtbevolkte woonwijken rond het centrum van Kortrijk te liggen. Daar kampen heel wat bewoners met
plaatstekort op eigen terrein. Terzelfdertijd is het fietsbezit er vrij hoog. Door de nabijheid van het centrum is de fiets het
ideale vervoersmiddel voor korte, dagdagelijkse verplaatsingen.
In de Passionistenlaan en de Sint-Denijsestraat bleek er een grote nood te zijn en kon er vrij snel een ruimte gevonden
worden om de stalling te plaatsen op het openbaar domein. Deze straten komen nu in een eerste fase aan bod, maar ook
andere locaties worden bestudeerd. Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan: een duidelijke nood aan collectieve
fietsparkings, voldoende vraag en interesse uit de buurt en een geschikte ruimte om de stalling te plaatsen.
Een buurtfietsenstalling is een afgesloten en overdekte fietsberging waar buurtbewoners tegen een kleine vergoeding
gebruik van kunnen maken voor het stallen van hun fiets. Er is gekozen voor het bestellen en plaatsen van een bestaand
type fietsenstalling. Binnenin is er gekozen voor fietsaanleunbeugels (nietjes). De opstelling biedt voldoende ruimte
om je fiets vrij te kunnen stallen en is moduleerbaar. Er kan eenvoudig plaats gemaakt worden voor grotere fietsen zoals
 
bakfietsen en het laat toe om snel over te schakelen naar dubbellaagse fietsrekken. De stalling is uitgerust met verlichting
op basis van zonnepanelen en een fietsherstelzuil met pomp. Eén stalling kost ongeveer 17.000 euro, plaatsing inbegrepen.
Hoe werkt het?
Vooraleer Parko overgaat tot het bestellen en plaatsen van een stalling, wordt een buurtonderzoek uitgevoerd. Een
medewerker van vzw Mobiel voerde reeds huisbezoeken uit in de buurt van de Passionistenlaan, Sint-Denijsestraat en
Weversstraat. Binnenkort worden ook de bewoners van de Moorseelsestraat bezocht. Pas als blijkt dat er voldoende
interesse is, worden er stappen gezet om effectief een stalling te plaatsen.
Er werd aangebeld bij een 400-tal huizen, de nood aan publieke fietsenstallingen bleek zeer duidelijk aanwezig te zijn.
Geïnteresseerden krijgen de nodige uitleg en de kans om in te tekenen op een abonnement. Inmiddels zijn bijna alle
beschikbare plaatsen besproken.
Abonnementshouders kunnen voor slechts 60 euro per jaar hun fiets veilig en droog stallen. Gezinnen krijgen korting
vanaf 4 fietsen. Iedere buurtfietsenstalling biedt plaats aan 14 fietsen, mogelijk uitbreidbaar tot 28. Abonnees kunnen door
middel van een badge de fietsenstalling betreden.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Seel Seynhaeve dienst communicatie Stad kortrijk

Geplaatst op 22.06.2018

Nieuwe hoofdinspecteur voor de politie zone vlas

Op  vrijdag 22 juni 2018,  legde  de nieuwe hoofdinspecteur Olivier Vandevoorde de eed af voor de  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede in het gezelschap  van burgemeesters   Carine Dewaele  ( Lendelede  )  Francis Benoit  (Kuurne )  en de kortrijkse schepenen Axel Weydts bijgestaan door kopschef Filip Devriendt.

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock 

Geplaatst op 22.06.2018

Tweede mobiele ‘flitscamera’ voor snelheidscontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede is actief dubbel zoveel pakkans t.o.v. hardleerse snelheidsovertreders

Het politiecollege en de politiezone Vlas deden er de afgelopen jaren alles aan om Kortrijk, Kuurne en Lendelede echt verkeersveilig te maken. Naast een uitgebreide waaier aan preventieve en sensibiliserende acties en maatregelen, zijn ook dagelijkse snelheidscontroles een must en een belangrijke maatregel om de verkeersveiligheid te handhaven. De politiezone Vlas investeerde daarom in een tweede digitale snelheidsmeter die sinds mei 2018 in de operationele testfase zit.
 
 1. Camera zichtbaar of vermomd inzetbaar 
 
In de strijd tegen de vaak hardleerse snelheidsovertreders, opteerde de PZ Vlas voor een mobiele snelheidsmeter die op verschillende manieren kan ingezet worden langs de rijweg:
op een statief los van het politievoertuig
op de trekhaak van een anoniem politievoertuig;
vermomd in een daarvoor aangepaste vuilnisbak  
 
Bovenstaande 3 ‘flitsmogelijkheden’ kunnen bovendien in beide richtingen, dit zonder zichtbare flits aangezien met een infraroodcamera gewerkt wordt.
PZ Vlas: “Tot nu toe hadden we met de 24 vaste flitspalen en de flitswagen, waar de camera vast in gemonteerd zit, al heel wat controlemogelijkheden. Toch konden we niet in alle straten waar te hard gereden wordt controleren, simpelweg omdat de straatinfrastructuur dit niet of moeilijk toelaat bv. in de Koning Leopold III-laan in Kortrijk, de Rollegemsestraat in Bellegem, de Vijverhoek, Sint-Katiensteenweg, Pieter Vynckestraat en het centrum in Kuurne en de Hulstemolenstraat in Lendelede. Met de nieuwe snelheidsmeter kunnen we daar vanaf nu  wel snelheidscontroles uitvoeren.”
 
2. Pakkans vergroten voor hardleerse snelheidsovertreders
 
Doel van de extra snelheidscamera is het bekomen van een nog betere verkeersveiligheid door het aanpakken van hardleerse snelheidsovertreders. Het overgrote deel van de bestuurders is zich bewust van het gevaar van te snel rijden en weet dat de politiezone Vlas dagelijks snelheidscontroles uitvoert op zowel invalswegen, in het centrum, in woonwijken als in schoolomgevingen.
Toch is er nog steeds een minderheid van bestuurders die permanent te snel rijden en de snelheidslimiet systematisch aan hun laars lappen. Preventieve en sensibiliserende acties volstaan hierbij niet. Een repressieve aanpak met gerichte snelheidscontroles, ook in het weekend en ook ’s nachts, dit in combinatie met alcoholcontroles, zullen de pakkans en bijgevolg de bewustwording van verkeersonveilig gedrag alleen maar vergroten.
De nieuwe snelheidsmeter zal in de nabije toekomst samen worden ingezet met de bestaande ‘flitswagen’. Dat betekent dat er bijna dubbel zo veel snelheidscontroles zullen kunnen uitgevoerd worden.
 
3. Aanvulling op ANPR-cameraschild
De nieuwe mobiele snelheidsmeter is ook inzetbaar in de strijd tegen andere criminele feiten zoals woninginbraken en grenscriminaliteit. De camera kan perfect een mobiel verlengstuk vormen op de 24 ANPR-camera’s die het cameraschild vormen op de invalswegen rond Kortrijk (16), Kuurne (6) en Lendelede (2).
 
4. Nuttige investering voor meer verkeersveiligheid 
 
Om de camera te laten functioneren, is een verbinding nodig met een verplaatsbare batterij (foto 1) die ofwel in het politievoertuig in de buurt ligt of vlak naast het camerastatief (foto 1) of de vuilnisbak wordt geplaatst. De volledige cameraopstelling met uitrusting kost 59.000 euro. De drie burgemeesters geloven sterk in het nut van deze extra snelheidscamera: “Met twee mobiele ‘flitscamera’s’ voor onze politiezone willen we Kortrijk, Kuurne en Lendelede nog verkeersveiliger maken voor fietsers en voetgangers. Dankzij de vele inspanningen op het vlak van preventie en sensibilisering is de bewustwording rond verkeersveiligheid de afgelopen jaren enorm verbeterd. De combinatie met de inzet van deze extra snelheidscamera moet die positieve trend handhaven en zelfs nog doen verbeteren.”
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 
 
 

Geplaatst op 22.06.2018

Vuilnisbakkenplan: gerichte acties voor een beter gebruik van zwerfvuilbakken

Onder begeleiding van Imog en Mooimakers maakt de stad werk van een vuilnisbakkenplan, in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Hierbij worden alle vuilnisbakken op Kortrijks grondgebied gescreend op de vullingsgraad, netheid en afval errond. Een tweede meetperiode is bezig waarna acties volgen. Meten is weten, daarom volgen er nog meetperioden in het najaar en de winter.
Waarom een vuilnisbakkenplan?
1. Milieureden
Ruim 900 vuilnisbakjes staan verspreid op grondgebied Kortrijk. Dit om zoveel mogelijk zwerfvuil op straat te vermijden. Immers, zwerfvuil heeft een grote milieu-impact. Wat op de grond belandt, geraakt via grachten, beken en rivieren in de zee met de gekende schade voor het leven in het water. Een ander deel belandt op velden en akkers waarbij oa. runderen en gewassen schade ondervinden van zwerfvuil.
2. Sociale redenen
- 65% van de Kortrijkzanen vindt zwerfvuil storend en ergerlijk (bron: stadsmonitor editie 2018).
- Top drie van de belangrijkste problemen bevolking.
- Geeft onveiligheidsgevoel.
 
3. Meest aangehaalde redenen om vuilnis op de grond te gooien:
- Omdat men de vuilnisbakken niet ziet staan.
- Omdat het teveel moeite of gedoe is (geen vuilnisbak in de directe omgeving, een lekkend blikje in de rugzak plakt, …).
- Het is niet prettig om afval netjes weg te doen (een besmeurde vuilnisbak, …).
- Omdat men er gewoon (even) niet bij nadenkt (men is altijd wel met iets bezig, lopen naar de trein, met vrienden op stap, kinderen van school halen, …).
 
Bert Herrewyn,   schepen van afvalbeleid: “Met deze grootschalige monitoring wil de stad ervoor zorgen dat de juiste vuilnisbak op de juiste plaats staat. Zo blijven we werk maken van Kortrijk op zijn properst.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :   Bert Herrewyn, schepen van afvalbeleid

Geplaatst op 21.06.2018

Minivoetbalclub Sanicafe stopt en schenkt hun rekening aan Gambiahelpers

Na 15 jaar heeft minivoetbalclub Sanicafe met als voorzitter Dieter Duyck uit Heule de handdoek in de ring gesmeten.
Voorzitter Dieter Duyck : “ Onze ploeg is aan het verouderen en jong talent vinden lukt niet echt. Muinivoetbal vraagt training en wedstrijden en daar kruipt wel wat tijd in.  Maar om met een positieve noot te eindigen hebben we samen met de sponsors besloten om het geld uit kas te
schenken aan een goed doel. We sluiten in schoonheid af met de cheque van 500 euro te overhandigen aan Gambiahelpers. We weten dat het geld op een eerlijke manier zal worden besteed.
Marnix Deschodt & zijn vrouw Adine De Volder zijn de oprichters van Gambiahelpers. Over drie jaar gaan ze er wonen. De 500 euro zijn meer dan welkom zegt Marnix met grote dankbaarheid en legt hun projecten kort uit: “Toen de school was weggespoeld hebben we een volledig nieuwe uit de grond gestampt. Ook aan de keuken wordt momenteel gebouwd. Naast de school zetten we ons ook in voor de kliniek waar dagelijks 600 kinderen worden behandeld.”
Wie zich geroepen voelt om zijn steentje bij te dragen kan voor slecht 10 euro per maand fosterouder worden. Dit houd in dat er elke maand een kind 10 euro leefgeld krijgt en 2 maal per jaar voor twaalf euro rijst.
Nu Marnix en zijn vrouw zullen verhuizen zal Ringo de taken in België overnemen. Dat houd een pak administratie in op financieel vlak. Ook de reisplanning, vergaderingen & persconferenties voorbereiden een meer vallen onder zijn taken.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  Ives De Vos 

Geplaatst op 20.06.2018

Inzamelactie tweedehands sportkledij

De Kringloopwinkel organiseert ook dit jaar een grote inzameling sportkledij, samen met de Gezinsbond, atletiekvereniging
Kon. Kortrijk Sport Atletiek en de stad Kortrijk.
Tijdens de Guldensporenmeeting op het sportcentrum Wembley op 14 juli kan je tussen 18 en 21 uur je oude sportkledij
afgeven. Is het voor jou niet mogelijk om op dat ogenblik je kledij te brengen? Dan kan je nog steeds terecht in de
Kringloopwinkel zelf (ma-za 9.30-17.30 uur) of in de Sportcampus Lange Munte (1-31 juni) tijdens de openingsuren.
 
Ann Wauters, basketbalicoon en ambassadeur voor onze Europese Sportstad Kortrijk toonde alvast het voorbeeld en bracht
haar sportkledij binnen op dinsdag 19 juni in de Sportcampus Lange Munte.

 
De ingezamelde kledij wordt verwerkt door de kringloopwinkel en te koop aangeboden vanaf 25 augustus. De opbrengst
gaat volledig naar het sportkledijfonds van vzw Sportplus
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : An Vandersteene, schepen van Sport
 

Geplaatst op 20.06.2018

Familievriendelijk traject door Kortrijkse eetgelegenheden

Een aantal Kortrijkse eetgelegenheden willen de krachten bundelen en zich samen nog sterker als familievriendelijk
profileren. Hiervoor hebben zij een werkgroep opgesteld; de Stad biedt binnen het traject een ondersteunende rol.
Binnen hun werkgroep hebben ze vorm gegeven aan familievriendelijkheid binnen Kortrijkse horeca. Volgende punten zijn
hieruit voortgekomen voor al wie zich engageert in deze groep:
Er werd een lijst van “nice to haves”, maar ook “must haves” opgesteld waar elke deelnemende horecazaak aan moet
voldoen (vb luiertafel,
Het gaat vooral om de klanten een welkomstgevoel te geven in familieverband; een mooie beleving te geven bij een
bezoek aan de zaak, klein of groot.
Eigen communicatie voor deze doelgroep op website/facebook … versterken
Naar elkaar doorverwijzen bij overboekingen
Samen groepscommunicatie-afspraken opvolgen en verder uitwerken
Dit traject focust zich op families, gezinnen met kinderen van alle leeftijden die zonder zorgen kunnen uiteten.
Als bevestiging van deze werkgroep, ondertekenen de deelnemende horecazaken daarom vandaag een
engagementsverklaring.
Om dit project een gezicht te geven, hebben ze samen een mascotte gecreëerd waarbij nu het moment is om een naam
te kiezen. Zij willen graag de kinderen daartoe betrekken en daarom werd een kleurplaat met poll opgesteld waarbij de
kinderen een gepaste naam mogen kiezen. Deze poll zou lopen tot 19 augustus bij de deelnemende zaken. Hierop volgt
een officiële lancering van de familiemascotte met naam en volgt een oproep naar alle andere Kortrijkse horecazaken zodat
zij die wensen hierop nog kunnen aansluiten.
 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende 13 horecazaken:
 
1. Café Rouge - 2. De Groene Wandeling - 3. De Heeren van Groeninghe -  - 4. De Neerbeek - 5. De Trog - 6. Het Geroosterd Nootje
7. Kaffee Damast-  - 8. Ode’s -  - 9. Salon En-Vie -  10. Souffleur - 11. Tarterie - 12. Vincent - 13. Wafelatelier
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron en fotografie  : Mariane Verleye -  Dienst communicatie Stad Kortrijk

Geplaatst op 20.06.2018

Twee fietsendieven opgepakt dankzij camerabeelden

De politiezone Vlas kon op zaterdag 16 juni 2018 twee jongemannen oppakken die verdacht worden van meerdere fietsdiefstallen in Kortrijk.
Feiten Op vrijdagavond 15 juni 2018 probeerden 2 jonge daders een fiets te stelen aan een supermarkt in de Engelse Wandeling in Kortrijk. De daders slaagden echter niet in hun opzet maar lieten de fiets wel zwaar beschadigd achter. De eigenaar van de fiets vroeg de beelden van de aanwezige bewakingscamera’s op en verwittigde de politie. De speurders konden de daders meteen identificeren aan de hand van de camerabeelden. Beide verdachten zijn dan ook geen onbekenden bij politie en justitie.
De dag erna merkte een alerte politiepatrouille het gezochte duo op in Kortrijk. Na het eerste onderzoek ter plaatse bleek dat beiden in het bezit waren van een gestolen fiets. Deze waren eerder gestolen in de Graaf Karel de Goedelaan en Visserskaai in Kortrijk.
Het duo, afkomstig uit Moeskroen, werd opgepakt en overgebracht naar het politiecommissariaat voor verder onderzoek.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 20.06.2018

MOSKEE HEEFT NOOIT ERKENNING INGEDIEND

Vlaams Belang kon achterhalen dat de Kortrijkse moskeegemeenschap ‘Attakwa’ geen erkenningsdossier heeft ingediend. Opnieuw werden politiek en pers op het verkeerde been gezet. Van Quickenborne en de N-VA verliezen elke geloofwaardigheid. De essentie van de discussie moet nu voor Vlaams Belang gaan over de ligging, de financiering, de parking, het verkeer en het gebrek aan inspraak.

Op 19 april 2018 stelde Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) een vraag over het erkenningsdossier van de Kortrijkse moskeegemeenschap ‘Attakwa’. Dit naar aanleiding van berichtgeving door WTV dat het erkenningsdossier werd ingediend bij de Vlaamse overheid. De indiening werd nog eens bevestigd door moskeewoordvoerder Yassin El Attar en gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open VLD / Team Burgemeester) in HLN. In haar antwoord van 24 mei 2018 doet bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) deze verklaringen echter af als vals: “Ik ontving van het Executief geen aanvraag tot erkenning van de betrokken lokale geloofsgemeenschap.” 
Homans laat de erkenningsprocedure hervormen. Verwacht wordt dat er pas na de Vlaamse en federale verkiezingen van eind mei 2019 meer duidelijkheid zal zijn. Meer dan vermoedelijk pas nadat de nieuwe Vlaamse regering administratief op gang komt, wat al gauw 2020 kan zijn. ‘Attakwa’ kan dus onmogelijk over een erkenning beschikken begin 2019, als ze al van plan zijn deze ooit aan te vragen. De officiële opening van de nieuwe Bio-Planet staat gepland op 21 november 2018, vanaf dan staat het pand leeg.

Hierdoor verliest Vincent Van Quickenborne (Open VLD) elk gezag en geloofwaardigheid in dit heikele dossier. Op de gemeenteraad van 14 mei 2018 stelde Van Quickenborne nog : “Daarnaast verwachten wij dat de moskeegemeenschap zo snel mogelijk een erkenningsdossier bekomt. Zij moeten alles in staat stellen om dat te bekomen.” Reeds op 7 mei 2018 liet hij nog optekenen in De Zondag: “Ze hebben een prima erkenningsdossier klaar, maar krijgen nu te horen dat ze geen kans maken.” Vlaams Belang stelt vast dat dit loze uitspraken zijn: sinds het negatief advies van staatsveiligheid in 2009 werd nooit ofte nimmer een erkenningsdossier ingediend, ondanks herhaalde beloftes door de moskeegemeenschap en herhaalde vragen door de politiek in het bijzonder door Van Quickenborne zelf.

Ook N-VA raakt hopeloos verstrikt in het eigen bochtenwerk. Waar bevoegd schepen Kelly Detavernier (N-VA) in 2016 nog ‘fier, ferm en fris’ stelde dat er geen moskee kon komen zonder erkenning, werd dit standpunt op de gemeenteraad van 14 mei 2018 opnieuw verlaten door de partij om na het opstappen van Maarten Seynaeve (N-VA) in de nachtelijke uren opnieuw te worden herbevestigd. Vlaams Belang wijst er nogmaals op dat erkenning een voorwaarde is die niet feitelijk en wettelijk afdwingbaar is, getuige daarvan de moskee aan de Stasegemsestraat die sinds 2009 perfect kan functioneren zonder erkenning én zelfs na een negatief advies door staatsveiligheid.
Seynaeve, die de materie nochtans zou moeten kennen, durft in de pers te stellen dat de erkenning “de garantie aan alle burgers [geeft] dat de financiering en de werking transparant zijn”. Vlaams Belang wenst Seynaeve eraan te herinneren dat een erkenning geen mogelijkheid geeft om retroactief de financiering na te gaan van de 5 miljoen euro die de moskee kost. Financiering door extremisten (cfr. salafist Bilal Salam en omstreden Molenbeekse imam Mohamed Toujgani) en financiering uit het extremistische Saoedi-Arabië¨ en Marokko kunnen bijgevolg niet worden uitgesloten. De partij vraagt zich openlijk af hoe lang Seynaeve en N-VA-collega Verschaete nog gaan blijven helpen om het bedje van de radicale islam in Kortrijk te spreiden.

Steve Vanneste: “Seynaeve organiseerde in 2009 nog een betoging tegen de erkenning van ‘Attakwa’ en heeft zich in de afgelopen gemeenteraad ontpopt als de grootste voorstander van de erkenning van ‘Attakwa’. Wie kan Seynaeve en de N-VA nog volgen? Wij alvast niet.”

Wouter Vermeersch: “De discussie rond de erkenning is toogpraat van politici die hun dossiers niet kennen (n.v.d.r. want wettelijk en feitelijk niet afdwingbaar) of de burger een rad voor de ogen willen draaien. De discussie moet opnieuw gaan over de essentie van het dossier. Wie haalt het in zijn hoofd om de grootste moskee van Vlaanderen midden in een woonwijk te planten? Waarom werd er voorafgaand aan de aankondiging geen overleg en inspraak georganiseerd? Wat met het verkeer en waar gaat men parkeren? En tot slot, maar zeker niet in het minst: waar komt al dat geld nu eigenlijk vandaan? Cruciale vragen die tot op vandaag onbeantwoord blijven.”


 Op de foto's :  Foto  n° 1 - Van Quickenborne en De Coene met het moskeebestuur - Foto n° 2 -  Bourgeois en Scherpereel met het moskeebestuur

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch, Vlaams Belang Kortrijk


Geplaatst op 20.06.2018
3472 artikelspagina's: 1 ... 10 11 12 13 14 <<< 15 >>> 16 17 18 19 20 ... 348