Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Groen licht voor infrastructuurwerken 'De Spijker' Deerlijk

Groen licht voor infrastructuurwerken 'De Spijker' Deerlijk 

Op maandag 24 september gaven Intercommunale Leiedal en de gemeente Deerlijk het startschot van de infrastructuurwerken op de nieuwe kmo-zone De Spijker (4,5 ha) langs de Vichtesteenweg in Deerlijk. Met dit nieuwe project creëert Leiedal ruimte om te ondernemen voor 10 tot 15 kleine en middelgrote bedrijven in de regio. De kostprijs voor de infrastructuurwerken bedraagt €1.360.000. Bijzondere aandacht gaat uit naar vlotte mobiliteit en groen. 

Nieuwe ruimte voor 10 tot 15 kleine of middelgrote ondernemingen 

Op vraag van de gemeente Deerlijk kocht Leiedal stelselmatig het gebied van 4,5 ha aan. Dankzij de uitstekende ligging, op hooguit 700 meter van de E17 en 800 meter van de dorpskern, is deze zone vlotjes bereikbaar met de auto én met de fiets. Bovendien biedt de ontwikkeling van deze zone ook de mogelijkheid voor een verbeterde ontsluiting van de aanpalende bouwonderneming Deleersnijder. 

De Spijker belooft een hedendaags bedrijventerrein te worden, waar het fijn is om te werken. Tien tot vijftien bedrijven zullen hier een nieuwe thuishaven vinden. De oppervlaktes van de bedrijfspercelen variëren tot max. 5.000 m². De interesse van bedrijfsleiders in dergelijke percelen is alvast groot en komt uit diverse hoeken, van schrijnwerkerij en schilderwerken, over machineproductie en lichte kartonnage, spinnerij en weverij tot groothandel in feestverhuur. 

De eerste verkoopgesprekken zijn volop aan de gang, met de bedoeling de bijhorende aktes na de zomer van 2019 te verlijden, na de voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken. 

Aangenaam hedendaags bedrijventerrein 

Leiedal besteedt bij de inrichting van het nieuwe bedrijventerrein heel wat aandacht aan de omgeving, de nabijgelegen woningen, de Wijmelbeek en de aanleg van kwalitatief openbaar domein. 

Hiervoor worden nieuwe wegen en rioleringen aangelegd. Tegelijk voorziet de gemeente Deerlijk de realisatie van een 350 meter lange, gloednieuwe fietsverbinding tussen de Vichtesteenweg en de Vichtestraat. Verkeer van en naar de toekomstige bedrijven kan enkel via de nieuw aangelegde weg, die aantakt op de Vichtesteenweg. Zo blijft de aanpalende woonwijk gevrijwaard van sluikverkeer. 

5000 m² wordt gereserveerd voor waterbuffering. 70 hoogstammige bomen, 700 lopende meter hagen, 3000 m² struiken en 5000 m² gras en hooiland - samen goed voor bijna een hectare groen - zorgen ervoor dat deze site een aangename plek wordt om te werken en te ontspannen. 

Studiebureau Demey, samen met landschapsarchitect Stefaan Thiers begeleidden Leiedal bij het ontwerp van de publieke ruimte op het nieuwe bedrijventerrein De Spijker. Aannemer APK Wegenbouw (met afdeling in Langemark-Poelkapelle) voert straks de infrastructuurwerken uit. De aanleg van de nutsleidingen start pas na de voltooiing van deze infrastructuurwerken, voorzien midden 2019. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal alle werfverkeer via de N36 gebeuren
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron   & fotografie  : Filip Van Loo
 
 
 
 

Geplaatst op 25.09.2018

Startschot voor zonnedelen in Kortrijk

Na enkele maanden hard werken is het zover: vanaf woensdag 26 september 9 uur kunnen Kortrijkzanen één of
meerdere zonnedelen kopen en zo hun steentje bijdragen aan het Kortrijkse Energieplan.
 
Het energieplan van de stad Kortrijk werd vorig jaar gelanceerd en omvat vijf basiselementen: het zonneplan, het lichtplan,
het waterplan, het renovatieplan en innovatie energieprojecten. Met de lancering van het zonnedelen project in Kortrijk zal
de stad meer dan 3.500 zonnepanelen installeren op de stadsgebouwen, waarmee jaarlijks meer dan 950.000 groene KWh
lokaal zullen geproduceerd worden. Dit komt overeen het een jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 270 gezinnen.
Het gaat over een investeringsbedrag van meer dan 1.000.000 euro, waarbij de inwoners van Kortrijk mee kunnen
participeren in ruil voor een jaarlijks financieel rendement van maximum 6%. De energiecoöperatieve BeauVent zal dit
project begeleiden.
 
Eerste installaties begin 2019
 
Het project zal zowel in de aanbouw als in de kapitaalsoproep gefaseerd verlopen. De eerste zonnepanelen worden begin
2019 geïnstalleerd. Als inwoner van Kortrijk kan je vanaf woensdag 26 september aandelen kopen om deze eerste fase van
dit zonneproject te helpen realiseren. Halfweg 2019 worden de resterende zonne-installatie geplaatst nadat de
dakbedekking van de betreffende locaties vernieuwd is. Voor deze tweede fase komt dan volgend jaar nog een tweede
kapitaalsoproep. Voor fase 1 van dit project wordt 250.000 € kapitaal opgehaald bij de Kortrijkzanen. Als inwoner kan je
vanaf woensdag 26 september 9u tot 5 aandelen van €250 van BeauVent kopen om dit zonneproject te realiseren. Dit kan
via www.kortrijk.be/zonnedelen.
De zonnepanelen zullen worden geïnstalleerd op o.a. het sportcentrum Lange Munte, het Muziekcentrum Track, de
gebouwen op Kortrijk Weide en het Erfgoeddepot. Een overzicht van alle gebouwen en hun installatie vind je op www.
kortrijk.be/zonnedelen.
Arne Vandendriessche, schepen van Mensen en Gebouwen: “Met het energieplan maken we onze stad energieneutraal tegen 2030. We
vinden het belangrijk om Kortrijkzanen die geen zonnepanelen kunnen leggen op hun eigen dak, de kans te geven om dat op de onze te
doen. In totaal willen we 1 miljoen euro ophalen verspreid over verschillende fases. Met de eerste fase die nu van start gaat willen we
250.000 euro ophalen.” Bert Herrewyn, schepen van Klimaat: “Met de installatie van 3.500 zonnepanelen leveren we jaarlijks groene stroom voor 270 gezinnen.
Een aanzienlijke bijdrage om van Kortrijk een klimaatstad te maken.”
 
Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock - Bron :   Seel Seynhaeve Dienst communicatie Stad kortrijk
 

Geplaatst op 25.09.2018

Wat een planeet!

Deze prachtige voorstelling van Agnes Bruneel en haar muzikanten vond plaats op vrijdag 21 september in de voormalige Fatimakerk in Heule.
Muzikanten Geert Valcke (toetsen), Hilde Bruneel (klarinet/ zang) en Judith Bruneel (dwarsfluit/ zang) verzorgen op een voortreffelijke wijze de muziek. Agnes vertelt en zingt over onze mooie planeet en over wat er dreigt mis te lopen. Indringende teksten en hartverwarmende liederen zijn haar ingrediënten. Haar kleindochter zorgt voor verrassende en ontwapenende intermezzi.
De pastorale ploeg van Fatima en vzw Oranjehuis zetten heel graag hun schouders onder de organisatie van deze avond.  De jongeren van Oranjehuis verzorgden vriendelijk en met veel inzet de bar.
De talrijke aanwezigen waren enthousiast en lovend over de voorstelling. Ook de vorige bewoonsters van het vroegere Fatimaklooster, de drie zusters Passionistinnen, waren van de partij op de voorstelling. Het  Oranjehuis en de Fatimavrienden zijn  initiatiefnemers  en dat de jongeren de bar deskundig en heel vriendelijk hebben verzorgd

Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock - Bron  : Sabine Bourgeois -  Oranjehuis

Geplaatst op 25.09.2018

3 Gloednieuwe moto's voor voor politie zone Vlas


De verkeerspolitie van de PZ Vlas nam deze week 3 gloednieuwe moto’s in  gebruik, dit ter vervanging van 3 exemplaren die na jaren trouwe dienst met
 welverdiend pensioen gingen. Op maandag 24 september 2018, stelde  het  politiecollege en de verkeerspolitie graag deze 3 nieuwe motoren  voor op de koer van het Kortrijkse stadhuis


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie  : Filip Van loo

Geplaatst op 24.09.2018

WEEK VAN NAH: opendeur bij dagcentrum Wissel van 15 tot 19 oktober

Tijdens de Week van NAH van 15 tot 19 oktober zet ons dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de deuren open. We nodigen je van harte uit om kennis te maken met onze werking!
Wij helpen mensen met een hersenletsel om, na hun initiële revalidatieperiode, de draad van het leven weer op te pikken. Mensen die hersenschade hebben opgelopen, worden immers vaak geconfronteerd met blijvende beperkingen en met veranderingen in gedrag, emoties en persoonlijkheid. Vanuit het gegeven dat onze hersenen levenslang veranderbaar zijn, zetten wij in op verdere stimulering en therapie om vaardigheden te trainen. Daarnaast helpt de therapie bij het verwerkingsproces, om je nieuwe ‘ik’ te leren kennen, en te leren omgaan met je zwaktes, maar ook om je sterktes te ontdekken. Het zijn vaak die niet-zichtbare beperkingen die het moeilijk maken zowel voor jezelf als voor je omgeving.
Ons uitgebreid therapeutisch programma, Breinbreker, vindt zijn toepassing in de atelierwerking, het vrijwilligerswerk, de woonondersteuning… Het is immers belangrijk dat men zaken uit de therapie ook effectief leert toepassen in het dagelijks leven. Dit stelt iemand in staat om zoveel mogelijk opnieuw zelf vorm en inhoud te geven aan zijn leven.

Tijdens de week van NAH stellen we Breinbreker + voor. Dat is een therapiereeks voor mensen met een hersenletsel die geen nood hebben aan dag- of woonondersteuning. We krijgen immers vaak de vraag van mensen om, na hun revalidatie, enkel therapie te volgen. Nu hebben we daar een specifiek aanbod voor ontwikkeld, en binnenkort start de eerste reeks.
Wil je al een idee krijgen van wat Groep Ubuntu en den achtkanter te bieden hebben voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel? Bekijk dan zeker het filmpje op onze website www.achtkanter.be/nah.
Wil je al een idee krijgen van wat Groep Ubuntu en den achtkanter te bieden hebben voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel? Bekijk dan zeker het filmpje op onze website www.achtkanter.be/nah.
In het verlengde van de Week van NAH wordt vanuit het samenwerkingsverband Synaps, waar wij deel van uitmaken, op vrijdag 23 november een studienamiddag georganiseerd gekoppeld aan een beurs met als thema ‘Wat na NAH’. Ook hier heten we jou van harte welkom.

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron  : Catherine  bodequin  - Groep Ubuntu & den Achtkanter


Geplaatst op 24.09.2018

BELLEWAERDE VERLIEST LEEUW FIGARO EMOTIONEEL AFSCHEID VOOR DE VERZORGERS

BELLEWAERDE VERLIEST LEEUW FIGARO
EMOTIONEEL AFSCHEID VOOR DE VERZORGERS
 
 
 
Bellewaerde betreurt het verlies van leeuw Figaro, de enige mannelijke leeuw in het park. zondag  23 september hebben de dierenverzorgers afscheid moeten nemen van het dier. Figaro werd 14.5 jaar oud.
 
Figaro is een leeuw en werd geboren op 5 april 2004 in Olmense Zoo in België. Hij kwam in 2007 aan in Bellewaerde. Als enige mannelijke leeuw in Bellewaerde was Figaro makkelijk te herkennen aan zijn grote manen. Er verblijven momenteel nog 3 leeuwinnen in het park.
 
Complexe breuk

Afgelopen zomer heeft leeuw Figaro zijn achterpoot bezeerd. Tijdens een radiografie werd een complexe breuk vastgesteld. In samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, werd beslist om Figaro te opereren. De operatie is toen goed verlopen en Figaro verbleef 8 weken in zijn binnenverblijf.
 
Het vurig temperament van leeuw Figaro stond echter in de weg om de breuk de tijd te geven om te genezen. Dit heeft geleid tot een infectie van de operatiewonde, met verminderde eetlust en algemene lusteloosheid tot gevolg. Specialisten van de Universiteit Gent zijn daarop ter plaatse gekomen voor bijkomend onderzoek, dat helaas geen uitsluitsel gaf over de reden waarom Figaro steeds verder verzwakte. Uiteindelijk at Figaro niet meer, waardoor de verzorgers hem geen medicatie meer konden toedienen. 
 
Emotioneel afscheid
Ondanks de ruime ervaring die het park heeft met roofdieren, zoals leeuwen, tijgers en Amoerluipaarden, is het team er niet in geslaagd om Figaro er terug bovenop te krijgen. Hierna volgde de pijnlijke maar enige juiste beslissing om de leeuw zacht te laten inslapen. Een heel emotioneel moment voor de aanwezige verzorgers en dierenarts, die het dier de voorbije weken met de beste zorgen hadden omringd.
 
"Uiteindelijk was Figaro teveel verzwakt, waardoor we hebben beslist hem uit zijn lijden te verlossen. Hem laten inslapen was de enige optie die overbleef," aldus Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde.

Leeuw Figaro was een zeer geliefd dier en een icoon voor het park. Bij de verzorgers en medewerkers van Bellewaerde is het overlijden van Figaro zeer hard aangekomen.
 
Het dier zal worden overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Gent voor verder wetenschappelijk onderzoek.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  An De Ridder  Marketing  & Sales Director
 
 
 
 

Geplaatst op 24.09.2018

GESCHEIDEN SPORTEN: GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

Wouter Vermeersch: “N-VA spreekt nu Vlaams Belang-taal voor de verkiezingen, maar voerde de afgelopen zes jaar een sp.a-De Coene-beleid.”

Vlaams Belang kaartte in mei 2018 al aan dat N-VA-schepen An Vandersteene het gescheiden sporten invoerde. De partij stelt nu vast dat N-VA Kortrijk 'enkel wil besturen als er verbod op gescheiden sporten geldt'. Vlaams Belang roept N-VA op om nu reeds voor de verkiezingen de moslima-uurtjes in onder andere de Lange Munte en de Zonnewijzer te stoppen.
NIEUWE KLACHT OMBUDSDIENST KORTRIJK

Een klacht bij de Kortrijkse ombudsvrouw van 22 augustus 2018 door een Kortrijkse burger bevestigt de stelling van Vlaams Belang:
“Geachte mevrouw Despaillier,
Op vraag van de heer Vermeersch een reactie op uw verzoek om bevestiging.
Vooreerst wil ik beklemtonen dat ik geen relatie of binding heb met de heer Vermeersch noch met zijn partij.
Ik wil alleen bevestigen dat wat de heer Vermeersch schrijft in zijn klacht ook echt klopt.
Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik op generlei wijze iets tegen de aanwezigheid van mensen van vreemde origine heb in de fitnessruimte of in de turnles, ook niet als het vrouwen zijn en ook niet als die getooid zijn in hun bedekkende kledij en hoofddoek.
Ik vind het alleen zeer spijtig dat we die mensen in de fitness niet meer zien nu ze apart bij de vrouwen kunnen gaan trainen.
Die maatregel van de Sportdienst werkt dus allesbehalve de integratie in de hand, wel integendeel.
Ik vind het persoonlijk spijtig dat namiddagen voorbehouden worden voor vrouwen omdat ik het liefst in de namiddag sport.
Het meest ergerlijke / vernederende is dat mannen (en dat zijn er al weinig) in de aerobic vooraan moeten staan als er gesluierde vrouwen aanwezig zijn. Ik ga niet meer naar aerobic omwille daarvan alhoewel de oefeningen daar zeer geschikt zijn voor mijn doen.
Voorts wens ik te benadrukken dat ik en mijn echtgenote zeer tevreden zijn over het personeel, de lesgevers en de werking van de sportdienst.
Ik heb wel enkele bedenkingen bij kleedkamergedrag van mensen van vreemde origine, maar dat hou ik voor een andere keer.”

WOMEN’S SPORT KORTRIJK

Met het initiatief ‘Women’s Sport’ heeft Stad Kortrijk het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen aan het licht.
De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen sinds september 2017 de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal. Hun gewoonlijke sporturen werden afgeschaft en moesten plaats ruimen voor gescheiden sport voor vrouwen. Ook vrouwelijke werknemers van de sportdienst klagen de situatie aan. Op bepaalde sporturen mogen namelijk alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.
Verder onderzoek van Vlaams Belang en nieuwe meldingen door burgers tonen aan dat in maart 2016 het project ‘Women's Sport Kortrijk’ werd opgestart. Het volstaat letterlijk te citeren van de website van het project (1):

CITAAT: “Women's Sport Kortrijk
Praktijk
Met het participatieproject 'Sporttrajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen' wil de vzw Sportplus zich enten op bredere maatschappelijke ontwikkelingen, in samenwerking met de sportdienst van Kortrijk.” EINDE CITAAT

Deze ontwikkelingen verwijzen natuurlijk niet naar de heel recente #MeToo-beweging, maar wel naar de positie van de vrouw binnen de islam, zoals verder zal blijken.

CITAAT “Dit project ontstond toen de buurtsportcoördinator een stijgende nood aan trajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen uit kansengroepen detecteerde.” EINDE CITAAT

Door de Vlaamse overheid worden traditioneel volgende kansengroepen geïdentificeerd: laaggeschoolden, vijftigplussers, gehandicapten en allochtonen. Laat duidelijk zijn dat bij de Kortrijkse laaggeschoolden, vijftigplussers en gehandicapten geen nood bestaat voor gescheiden sport. Wel integendeel, de klachten die Vlaams Belang ontving, situeren zich net in die groepen van de bevolking. Zij klagen net aan dat hun bestaande sporturen moeten wijken voor gescheiden sporten door allochtone vrouwen.

CITAAT “Verder ging de beroepskracht langs bij zelforganisaties zoals culturele verenigingen om vraag en aanbod af te toetsen.” EINDE CITAAT

Moslimverenigingen worden, ook in Kortrijk, georganiseerd in culturele verenigingen.

CITAAT “Tijdens dit project werd duidelijk dat ladies only-sport een beladen onderwerp is. Het is een thema dat veel vragen oproept en waarop mensen zeer persoonlijk reageren als heftige voor- of tegenstanders.”
“Het opnemen van de ladies only-activiteiten in de jaarbrochures zorgt voor een bredere communicatie en een duurzaam aanbod. De titel van de nieuwe brochure refereert naar de gelijknamige besloten Facebookgroep 'Women’s sport Kortrijk'. In deze groep zitten al een 300-tal vrouwen. Via deze weg worden ze geïnformeerd over sport voor vrouwen in Kortrijk en thema’s over gezondheid.” EINDE CITAAT

Naast alledaagse onderwerpen worden er in de besloten groep ook evenementen georganiseerd als “Gezonde Ramadan” en gepraat over halalvoeding. Er worden door stadsmedewerkers instructies gegeven over toegestane zwemkledij, hoe een lichaambedekkend zwempak kan worden aangekocht, de aanwezigheid van mannelijke redders en inkijk via de cafetaria of camera’s. Daaruit lijkt een burkini in één stuk toegelaten, maar een zwemshort onder de knie niet. Bijzonder aanstootgevend is ook dat er een tekening wordt gedeeld door de groepsbeheerders van de stad van een vrouw in boerka/nikab onder de titel “Happy Girls Day”. In België zijn de boerka en nikab wettelijk verboden sinds 2011.

De kwestie wordt mooi verpakt als ‘vrouwenuurtjes’, maar over de olifant in de kamer wordt uiteraard niet gesproken. De vrouwen die vragen om in publieke sportcentra van de stad te kunnen sporten zonder de aanwezigheid van mannen, zijn overwegend islamitisch. Dit wordt zelfs beaamd door moslimvertegenwoordigers die voor de Vlaamse regering de zogenaamde ‘Europese’ islam moeten belichamen (2).

Nochtans is, mede dankzij de jarenlange strijd van diverse vrouwenorganisaties, de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen een vanzelfsprekendheid geworden in onze moderne Westerse samenleving. Het handig gecommuniceerde ‘Women’s Sport Kortrijk’ is in de praktijk dus een zoveelste toegeving aan de islamitische voorschriften.

“Het gescheiden sporten bevordert de integratie niet, wel integendeel, het lijkt een nieuwe vorm van apartheid”, zegt lijsttrekker Wouter Vermeersch. “De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is één van de fundamenten van onze Westerse samenleving. Gezien mannen niet meer binnen mogen en enkel vrouwelijke stadsmedewerkers aanwezig mogen zijn, is er voor ons sprake van discriminatie.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch  - Vlaams Belang Kortrijk
 

Geplaatst op 24.09.2018

Stad en OCMW Menen en Deltagroep Kortrijk duurzaam naar het werk met ‘De testkaravaan komt er aan!’

Van dinsdag 25 september tot en met maandag 8 oktober is ‘De testkaravaan komt er aan!’ te gast bij Deltagroep Kortrijk en het stadsbestuur en OCMW van Menen. In totaal schreven 119 personeelsleden zich in voor de campagne: 46 werknemers van Deltagroep Kortrijk en 73 werknemers van het stadsbestuur en OCMW van Menen.
‘Test het uit’-principe
Het uitgangspunt van ‘De testkaravaan komt er aan!’ is het ‘test het uit’-principe: de Provincie stelt per campagneperiode gratis een vloot van 86 duurzame vervoermiddelen ter beschikking voor de werknemers. Naast 65 elektrische fietsen en 8 speed pedelecs kunnen ze bakfietsen, vouwfietsen, fietskarren, enz. uittesten. Ook bus- en treinpassen, Blue bikes en carpoolmogelijkheden behoren tot het aanbod. De testperiode per bedrijf bedraagt twee weken.
16 bedrijven nemen deel in 2018
Dit jaar nemen iets meer dan 7.000 werknemers uit 16 West-Vlaamse bedrijven deel aan ‘De testkaravaan komt er aan!’, onder andere Milcobel uit Langemark-Poelkapelle, BEP Europe uit Brugge, AZ Sint-Lucas uit Brugge, PepsiCo uit Zeebrugge, AZ Zeno uit Knokke-Heist en WZC OLV Middelares uit Rekkem.
Wedstrijd voor personeel dat duurzaam naar het werk komt
Ook personeelsleden die reeds duurzaam naar het werk komen en geen vervoermiddel willen testen, kunnen zich registreren voor deze campagne. Zij maken immers ook kans op een prijs uit de prijzenpot, met als hoofdprijs een elektrische fiets of een tablet per deelnemend bedrijf.
Feestelijke afsluiter op 8 oktober
Op maandag 8 oktober om 11 uur is er de prijsuitreiking van de campagne bij het stadsbestuur en OCMW van Menen en om 15.30 uur bij Deltagroep Kortrijk.
Campagne ‘De testkaravaan komt er aan!’
2018 is reeds het vijfde jaar van de provinciale campagne. Ook in 2014, 2015, 2016 en 2017 deed de campagne tal van bedrijven aan. Van begin 2014 tot en met eind 2017 legden 5.728 deelnemers 1.507.710 duurzame kilometers af en bespaarden ze 198 ton CO2. Uit een bevragingsronde bij de deelnemende bedrijven blijkt dat 39,60 % van de respondenten voortaan een duurzaam vervoermiddel gebruikt voor zijn/haar woon-werkverkeer. Bijna 58 % doet dit vooral met de elektrische fiets.
De Provincie is de eerste organisatie die een dergelijke woon-werkcampagne aan bedrijven aanbood. Ze speelt daarmee in op de vraag van bedrijven om nieuwe mobiliteitsvormen te kunnen uittesten.
‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’
Ter uitbreiding van de campagne trekt de Testkaravaan ook naar de gemeenten. Bij het proefproject in 2017 namen de stad Veurne en de gemeenten Kortemark en Vleteren deel. Ze overtuigden toen 172 personen om een van de fietsen te testen.
In 2018 biedt het project de inwoners van Houthulst, Blankenberge, Diksmuide, Lichtervelde, Lo-Reninge en Koksijde de kans om gedurende twee weken gratis een fiets uit de vloot te testen en zo de voordelen ervan te ontdekken.
meer info  :  www.testkaravaan.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Voor de dienst communicatie provincie West-Vlaanderen -  Fanny Depijpere


 

Geplaatst op 24.09.2018

Programma - Love on the Bridge

Slotevement van Barak Futur !
Start: 14u. op de Leiebrug
Locaties: Leiebrug, Rijselstraat, Sint-Jozefskerk en Sint-Jozefsplein.
 
Iedereen welkom!
 
Op zondag 30 september 2018 nodigen we om 14u aan de Leiebrug alle Barakkenaars, en alle
sympathisanten van De Barakken, uit om naar de verhalen van de Barakken te komen luisteren!
Wat staat er vanaf 14u op het programma?
Een huwelijksceremonie aan de Leiebrug. Net zoals meneer Destoop en mevrouw Velghe tijdens
De Tweede Wereldoorlog trouwden in het niemandsland tussen de Franse en Belgische grens!
Berichten van Barakkenaars over De Barakken, en een visie op stadsontwikkeling door cc De
Steiger.
Feestelijke stoet door de Barakken met Les Figurettes Fénoménales En Plein Public , en met vele
dansende beentjes uit de Barakken.
Wonderlijke theatervoorstelling door Frederic Dehaudt ( CSA - Centrum voor Stedelijke
Acupunctuur ) met verhalen uit de Barakken, én met Barakkenaars.
Expo door Michel! vzw over de Barakken, en met verhalen, foto’s, etc van de Barakken.
En uiteraard ook...feest! met een feesttent, lekkere drankjes, accordeon en andere mooie deuntjes,

Wat ging vooraf?
 
Je hinkelt er van het ene in het andere land. Voor de meesten roept de wijk de Barakken in Menen het beeld
op van een drukke winkelstraat waar je in het weekend over de koppen kan lopen. Maar voor de bewoners is
het een woonwijk, met mooie en minder mooie kantjes. Een boeiende wijk, een stadsdeel in transitie. Een
portret. ( bron: Eurometropolis News - 22 september 2018 -).
De Barakken - Levend Erfgoed
Wie de Barakkenaar is, is niet te vatten in één woord of één zin. Want de Barakken … dat is een
superdiverse buurt van 50 verschillende nationaliteiten. Soms komen de Barakkenaars van ver, soms ook
niet… in afstand gemeten welteverstaan. Van Bulgarije tot Canada, Marokko tot Patagonië, Limburg tot
Oost-Vlaanderen, van Kortrijk tot Geluwe, van Menen tot de Barakken zelf.
Omwille van haar ontstaansgeschiedenis, haar functie als arbeiderswijk en haar karakter als ‘transit-wijk’ is
De Barakken bovendien niet onmiddellijk een plaats die wordt geassocieerd met waardevol historisch
erfgoed.
 
Maar wat de de Barakken ontbeert aan waardevol onroerend patrimonium compenseert ze ruimschoots op
een immateriële manier net omdat de wijk een bijzondere geschiedenis heeft, en een heel diverse boeiende
bevolking kent. Een wijk met een apart karakter: een levendige en superdiverse, sociaal heel broze en
bijzondere wijk, met veel uitdagingen en heel veel kansen.
Erfgoed is geen louter museaal gegeven of kan niet enkel worden gereduceerd tot een bezienswaardige
plaats of spectaculair monument zonder besef van de plaats of context waarin het staat. De Barakken
bewijst dat Erfgoed niet versteend hoeft te zijn, maar overal te vinden is – als je maar goed kijkt – en niet
enkel opgebouwd is uit ‘bricks and mortar’.
Met BarakFutur halen we levend en waardevol erfgoed bij de mensen zelf naar boven, we gaan op zoek naar
de verhalen die bij iedere Barakkenaar aanwezig is.
 
BarakFutur verzamelde verhalen
 
Tijdens de eerste helft van 2018 trokken we met BarakFutur door De Barakken, op zoek naar de vele grote
en kleine verhalen van de Barakkenaars over de Barakken.
Zo trok schrijver-regisseur Frederic Dehaudt ( CSA - Centrum voor Stedelijke Acupunctuur en winnaar van de Cultuurprijs 2018 in Menen ) wekelijks op trektocht door de Barakken, verzamelde hij
verhalen die verteld werden tijdens de buurtgesprekken in El Greco, en maakte wekelijkse
portretten in de Krant van West-Vlaanderen,
kwamen fragmenten van verhalen door de collega’s van Erfgoed Zuidwest terecht in de
‘verhalenfichebak’ van de Barakken,
maakten we verhalenatlassen van de Barakken (nu te zien in de Bibliotheek van Menen),
Tuurde Tine Moniek met haar zomerproject Buurtturen samen met Barakkenaars naar de Barakken.
Keken fotografen tijdens een fotocursus van Vormingplus MZW door de lens van hun fototoestel
naar de Barakken,
maakten de jongeren van Avondwerking ‘t kot filmpjes over het leven in de Barakken, maakten
buurtbewoners samen met de buurtwerking van Samenlevingsopbouw een toekomstprojectie over
de Barakken, …
en organiseerden we tijdens erfgoeddag op 21 april 2018 als groot publieksmoment het ‘ Museum
voor 1 Dag van de Barakken ’.
BarakFutur is een verhaal van velen
Barak Futur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen , Vormingplus MZW ,
bewonersgroep De Barakkenaars , CSA – Centrum voor Stedelijke Acupunctuur , Michel! vzw en Erfgoed
Zuidwest .
Meer info
Facebookpagina BarakFutur -> https://www.facebook.com/BarakFutur/
Love on the Bridge -> https://www.facebook.com/events/709698776034259/
Over BarakFutur: https://barakfuturblog.wordpress.com/ en
https://www.vormingplusmzw.be/barakfutur-we-verhalen-de-barakken
 
Contact
 
Frederik Dehaudt: CSA - fredericdehaudt@hotmail.com - 0493/63.81.41
Jan Wielockx: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen - jan.wielockx@samenlevingsopbouw.be
Kurt Declercq: Vormingplus MZW - kurt.declercq@vormingplus.be - 0487/47.61.89
Tijs De Schacht en Lieze Neyts: Erfgoed Zuidwest - erfgoed@zuidwest.be
 
Voor de redactie  : :Bernard Decock - Bron  : Kurt Declercq - vorming plus


 

Geplaatst op 24.09.2018

Meer dan 100 scholen bieden vanaf dit schooljaar vakken aan in een ander taal

Vanaf 1 september 2018 springen 20 nieuwe scholen op de CLIL-kar, Content and Language Integrated Learning. In deze scholen zullen meer dan 3.100 leerlingen een aantal vakken zoals geschiedenis, informatica, economie of aardrijkskunde in het Frans, het Engels of het Duits kunnen volgen. Sinds 1 september 2014 is dat mogelijk en ondertussen zijn er al 101 scholen die hierin meestappen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt deze evolutie positief. Uit onderzoek blijkt dat het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen stijgt en ook de concentratie en leermotivatie toeneemt.
Sinds 1 september 2014 kunnen scholen een aantal vakken zoals geschiedenis, economie, chemie en wiskunde in het Frans, Engels of Duits aanbieden. CLIL biedt een duidelijke meerwaarde. Terwijl leerlingen een niet-taalvak leren, versterken ze hun taalvaardigheid in een andere taal. Onderzoek van de inspectie toont aan dat de methodiek werkt. Zo stijgt het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen. Ook de concentratie en leermotivatie neemt toe in een CLIL-vak.
Vanaf volgend schooljaar komen er 20 scholen bij. Dit brengt het totaal op 101 scholen die vanaf volgend schooljaar een niet-taalvak in een andere taal geven. West-Vlaanderen is met 34 scholen de CLIL-kampioen. Al wordt het wel met 30 scholen op de voet gevolgd door Oost-Vlaanderen. De top 3 van meest voorkomende CLIL-vakken zijn ‘Geschiedenis’, ‘Aardrijkskunde’ en ‘Sociaaleconomische initiatie/bedrijfseconomie’.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of als ze verder studeren. Vakken in een andere taal geven, draagt hier zeker toe bij. Het is dan ook positief dat er jaar na jaar scholen bij komen met een CLIL-traject en er meer kwaliteitsvol meertalig onderwijs aangeboden wordt.”
Aantal scholen die CLIL aanbieden per provincie

Schooljaar West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Brussel Totaal
2017-2018 7 7 3 0 3 1 21
2018-2019 7 6 4 2 1 0 20
Totaal 34 30 15 11 9 2 101
               
 Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Patricia Waerniers  - Vives
 

Geplaatst op 24.09.2018
3743 artikelspagina's: 1 ... 10 11 12 13 14 <<< 15 >>> 16 17 18 19 20 ... 375