Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Passio in Sint-Maartenskerk Kortrijk

Van 15 februari tot 9 april (de hele vastentijd) organiseert dekenij Kortrijk een multimediaal kunstproject ‘Passio 2018’.

Het gaat om een reeks evenementen rond de video-installatie Martyrs van Bill Viola (° New York, 1951). Martyrs is in opdracht van Saint-Paul’s Cathedral van Londen gemaakt. Een kopie krijgt nu een plek in het hoogkoor van de Kortrijkse Sint-Maartenskerk en is dagelijks te zien (10.00 -17.00  u). Het openingsevent (donderdag 15 februari om 20.00 u, Sint-Maartenskerk) wil ingaan op vragen die Bill Viola aan zijn kijker stelt: wat is de relatie tussen natuur en geweld? Wat is een martelaar? De relatie tussen religie en geweld? Jan De Volder, docent aan KU Leuven  zal op deze vragen ingaan. Zijn referaat wordt onderbroken door dans en orgel. Ongeveer elke week van de veertigdagentijd vindt er in de Kortrijkse binnenstad een sterk concert plaats of een film (Des hommes et des dieux over het aangrijpende getuigenis van de monniken van Thiberine in Algerije). De afsluiter wordt gebracht door het Kortrijks Vocaal en Instrumentaal Ensemble: de Matteuspassie in de Sint-Janskerk (25 maart om 15.00 u in de Sint-Janskerk).

De werkgroep Passio wil met dit project een aanbod doen aan iedereen die houdt van kunst en open staat voor de grote vragen van het leven. De komende vastentijd is voor velen een goede tijd om even stil te staan en zich te laten raken door schoonheid. Samen met waarheid en goedheid is schoonheid een koninklijke weg naar diepe zingeving.

FVW / Bron: Passio

Geplaatst op 23.01.2018

Comedy Brunch Desselgem met David Galle

KWB Desselgem brengt in 2018 zijn 10de editie van ontbijt en humor.

Hiervoor kunnen we weer terecht in het nieuwe OC De Coorenaar, Georges Coornaertdreef 7, te Desselgem.
We starten op zondag 4 februari 2018 v.a. 8.30u met een uitgebreid ontbijt.
Eerst gezellig samen ontbijten met partner en/of gezin en dan om 10.00 u de plaats ruimen voor David Galle, even kort (15 min.) voorafgegaan en ingeleid door Edouard De Prez, een stand-up in de echte betekenis van het woord. Na afloop is er uiteraard nog mogelijkheid voor een leuk zondags aperitiefje.
Wie dit alles wil meemaken moet zich vooraf een all-in-kaartje (ontbijt en voorstelling) aanschaffen bij één van de bestuursleden. De toegangsprijs bedraagt 20,00 €. Kinderen (geb.2003-2011) betalen 10,00 €, kleuters (geb. 2012 en later) zijn gratis. Er is kinderopvang voorzien voorzien.

Enkel de voorstelling bijwonen kan natuurlijk ook. Toegang hiervoor bedraagt ook €20,00 (incl. consumptiebon van 5,00 €). KWB-leden ontvangen zowiezo bij hun toegangskaart een consumptiebon van 5,00 €
Voor bijkomende inlichtingen én kaarten kan je gerust terecht bij Geert Coussement, Kleine Nieuwstraat 22, 8792 Desselgem, 0473/ 81 07 21 – coussement.geert@telenet.be.

FVW / Bron KWB Desselgem

Geplaatst op 23.01.2018

Jong Kortrijk Spreekt: kinderen hertekenen eigen buurt met budget game

Na de eerste editie in de Sint-Janswijk, speelden op vrijdag 19 januari 110 kinderen uit de buurt Lange Munte / Hoog-Kortrijk een Budget Game.

Onder de noemer ‘Jong Kortrijk Spreekt’ beslissen ze zelf welke kindvriendelijke aanpassingen er in hun buurt gebeuren. Stad en OCMW werken samen met drie basisscholen om zoveel mogelijk kinderen uit de buurt te betrekken. De stad trekt €25.000 uit die de kinderen volledig zelfstandig besteden.

Jong Kortrijk Spreekt
In april 2015 speelden 144 kinderen uit de Sint-Jansbuurt al een Budget Game. Via het project Jong Kortrijk Spreekt, dat werd goedgekeurd door Thuis in de Stad, konden de kinderen in totaal €30.000 besteden. Hier ging een uitgebreid voortraject aan vooraf, dat de lijnen uitzette voor het uiteindelijke Budget Game.
Voor de tweede editie wordt er samengewerkt met drie basisscholen. Nu is het de beurt aan Freinetschool De Baai, SintAmandsbasisschool Zuid en Sint-Theresia, om zoveel mogelijk kinderen uit de buurt te betrekken. Het Budget Game vindt plaats op vrijdagvoormiddag binnen de schooluren. 110 kinderen nemen deel.
Bert Herrewyn, schepen van Jeugd: ”Een kindvriendelijke stad is een die goed is voor iedereen. We merken dat kinderen een brede blik hebben en heel genuanceerd nadenken over hun buurt. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, stellen kinderen niet enkel klassieke ingrepen voor zoals een nieuw speelplein. Ze kiezen ook voor volwassenthema’s zoals een buurtfeest, hondenloopweide of een groenactieplan.”
In een eerste fase van het project verzamelden de kinderen zoveel mogelijk ideeën rond vijf centrale thema’s: vrije tijd, welzijn en gezondheid, veiligheid, diensten en samenleven. Op basis van die uitgebreide lijst van ideeën werd door de kerngroep gekeken welke voorstellen haalbaar zijn en het best aansluiten aan de buurt. Dit resulteerde in een shortlist van
15 concrete voorstellen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: acties om de buurt te vergroenen, op te ruimen of verkeersveiliger te maken, de buurt omtoveren in een kinderkunstenwijk, een boomhut ontwerpen en bouwen.
Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs: “We willen kinderen en jongeren juist die ruimte geven die ze nodig hebben, ingevuld op hun eigen manier. Hun fantasierijke voorstellen bieden de stad en de omgeving ontelbaar veel mogelijkheden en via de Budget Games kunnen we die voorstellen ook echt verwezenlijken. Zo leren we de jeugd nadenken en omgaan met budgetten en uiteindelijk een rol te spelen bij de beleidsbeslissingen.”

Budet Game
In dit spel leren de kinderen zowel bij over stadsontwikkeling als over het omgaan met budgetten. Ze beslissen zelf welke kindvriendelijke aanpassingen er in hun buurt moeten gebeuren. De kinderen uit de buurt gaan met die 15 voorstellen aan de slag. Elk voorstel heeft zijn kostprijs en elke deelnemer krijgt een persoonlijk budget. Daarmee kunnen er acties worden aangekocht. Door goed te overleggen en elkaar te overtuigen van de meerwaarde van acties, kunnen ze voorstellen samen aankopen en dus meer realiseren. Enkele dagen na het Budget Game weten we welke ideeën met het budget van €25.000 uitgevoerd kunnen worden. Daarna kiezen de kinderen zelf welke acties ze verder mee willen uitwerken.
De gekochte acties worden duidelijk genoteerd, alsook wie de actie koopt en mee uitwerkt. Op deze manier worden de kinderen ook bij de effectieve uitwerking van de projecten betrokken. De gekozen voorstellen zullen dit schooljaar worden uitgevoerd. De buurt is in volle ontwikkeling, dus gekozen voorstellen die aansluiten bij een ontwikkelingsproject, worden daar ingevoegd.
Vincent Van Quickenborne, burgemeester: “Budgetgames veranderen een buurt of een speelplaats tijdelijk in een kleine gemeenteraad. Iedereen weet wel iets dat hij of zij zou willen aanpassen in de buurt, maar met budgetgames leer je luisteren naar elkaar en leer je kiezenvoor de beste voorstellen. Het resultaat is een buurt - of het nu om volwassenen of jongeren gaat - die elkaar beter leert kennen en een project dat volop gedragen wordt. Waren al onze gemeenteraden maar zo.”

Lijst met 15 voorstellen
- Lange Munte op zijn properst! We organiseren een heuse opruimactie met de buurt : Een opruimactie met vrienden en familie, met bezoek en ondersteuning van stadsmedewerkers van de vuilnisophaaldienst.
- Dansen dansen! : dansactiviteit in het buurthuis, in samenwerking met een professionele dansschool.
- Hoe ziet de Lange Munte er binnen een paar jaar uit? We zoeken het uit! : winterwandeling die de stadsontwikkeling en bouwprojecten uit de doeken doet voor kinderen, jongeren en buurtbewoners.
- Hoe meer groen, hoe beter! We maken een eigen groenactieplan op : wandeling met de groendienst van de stad, met een vergroeningsactie samen met de kinderen.
- Iedereen Picasso! We maken van de Lange Munte de kinderkunstwijk van Kortrijk : samen met lokale kunstpartners gaan de kinderen voor een aantal kunstige ingrepen in de wijk.
- De Lange Munte pop-up winkel : een groots samenwerkingsverband tussen de kinderen, scholen, buurtbewoners en de stad om een pop-up winkel te openen die van eten tot zelfgemaakt waren, tot samen de was doen gaat.
- Veilig verkeer in de wijk : verkeerscampagne opzetten rond veilig verkeer.
- Maak je eigen film! : samen met Quindo, De Stroate en JC Tranzit doorlopen de kinderen het hele proces die bij het maken van een film komt kijken.
- Het Vogelproject: de volgende stap : vergroten van de nestplaatsmogelijkheden voor vogels.
- Game over (and over, and over) : het organiseren van een gameweekend waar de kinderen bijleren over het maken van computerspellen, virtual reality in levende lijve te zien krijgen en kunnen experimenteren met de nieuwste snufjes uit de digitale wereld.
- We bouwen een hondenlosloopweide want niet iedereen is ‘happig’ op loslopende honden : het ontwerpen en bouwen van een hondenweide waar honden en baasjes naar hartenlust kunnen ravotten
- Bob de bouwer: We bouwen onze eigen boomhut : samen met Wildebras en Nester maken de kinderen een ontwerp en bouwen vervolgens hun eigen, professionele boomhut.
- Een porte-fenêtre alstublieft. Wablieft!? : door middel van een schuifraam wordt het nieuwe gebouw waar het buurthuis en de bib zich bevinden verbonden met het aanliggende speelveld.
- Een echt zomers buurtfeest! : de kinderen knutselen een programma in elkaar voor een hele dag feesten in de buurt.
- Een nieuw speelruimteplan voor de volledige wijk : samen met de jeugddienst wordt er gekeken waar er in de buurt verbetering mogelijk is voor speel- en sportmogelijkheden.

FVW / Bron: Stad Kortrijk
 

Geplaatst op 23.01.2018

Een ontsluitingsweg moet maximaal verkeersoverlast voor inwoners verminderen

Tijdens de toelichting van de “Startnota van het RUP Alternatieve ontsluiting bedrijvenzone Moen-Trekweg en Imog” in de gemeenteraadszitting pleitte CD&V om alsnog de trajecten die aantakken ter hoogte van de Keiberg op te nemen voor onderzoek.

In de door het schepencollege weerhouden tracés blijft het verkeer verder doorrijden door een dicht bevolkte Keiberg en de omgeving Statie Moen/Heestert.
Verschillende trajecten

De startnota beschrijft de mogelijke tracés met een korte beoordeling.
Traject 0 en A: De goedkoopste trajecten (verbreding weg of met slimme verkeerslichten) met minst overlast voor de inwoners van Moen maar niet haalbaar wegens Habitat- en VEN-gebied tussen Sluislaan en oude spoorwegbedding/Knokkestraat.
Trajecten B, C en D: Deze trajecten verlaten de N8 op de Keiberg en moeten het natuurgebied ‘de oude spoorwegbedding’ dwarsen ter hoogte van de Zwarte Brug, wat kan met een brug. Traject D biedt minste zichtbaarheid op de Keiberg.
Trajecten E, F en G: Verlaten de N8 bij Moen-Heestert statie of in de Stationsstraat, dus enkel ontsluiting van een gedeelte van Moen. Hier is geen brugconstructie over het natuurgebied nodig.

Standpunt
CD&V Zwevegem oordeelt dat bij de keuze van het traject prioritair de verkeersoverlast voor de inwoners van de Keiberg en van Moen zo veel mogelijk moet gereduceerd worden. Hoe vroeger op de N8 de aantakking gebeurt, hoe beter. Isabelle Degezelle, CD&V-gemeenteraadslid, volgt dit dossier van dichtbij op. “Onze voorkeur gaat momenteel uit naar trajecten B of C, niet naar het nu voorgestelde traject E of G. Op het traject G zit er een hoogteverschil van maar liefst 26 meter tussen het hoogste punt ter hoogte van de Stationsstraat en het laagste punt ter hoogte aan het kanaal. Dit is te onveilige voor zwaar verkeer. En beide trajecten lopen nodeloos door dicht bewoonde gedeelten van Keiberg en Moen/Heestert statie.”
CD&V Zwevegem pleit om ook tracé B en C in de startnota te laten onderzoeken. Voorts suggereert CD&V een gezamenlijk overleg tussen alle stakeholders en hogere besturen, want de adviezen in de studie dateren van een 4-tal jaar geleden en zijn weinig gemotiveerd.

FVW / Bron: CD&V Zwevegem
 

Geplaatst op 23.01.2018

Majd Kahlifeh, VRT-journalist en succesvluchteling

Het verhaal van ‘succesvluchteling’ Majd Khalifeh.  Is hij het bewijs dat het wel kan? Of is het toch niet zo eenvoudig?
 
Zo kopte Het Nieuwsblad een artikel over Majd Kahlifeh, VRT-joumalist en schrijver, naar aanleiding van zijn boek ‘Herboren’.
 
14 jaar geleden kwam hij aan in België op zoek naar een identiteit. Hij was op de vlucht voor het regime in Damascus waar hij als stateloze Pa­lestijn na veel omzwervingen was beland. Die dag was het goedkoopste vliegtuigticket bestemming België. Zo simpel kan het zijn.

In zijn lezing neemt Majd de luisteraar mee op sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn eigen zoektocht: van nieuwkomer tot actieve burger.

Een uitzonderlijk verhaal. Vluchtelingen, nieuwe Belgen maar ook alle Belgen hebben hier een boodschap aan.
 
Inkom : 5€ met gratis consumptie, gratis voor wie jonger is dan 26.
Tickets:
 
OC Marke - 056 24 08 20 - ocmarke@kortrijk.be
Ouderraad Don Boscocollege – ouderraad@donboscokortrijk.be
 
Organisatie : Don Boscocollege Kortrijk ism Noord-Zuidraad Kortrijk, Wereldwerkgroep Marke, Davidsfonds Marke en Boekhandel Theoria

FVW / Bron: : Don Boscocollege Kortrijk 
 

Geplaatst op 22.01.2018

West-Vlaamse partners gaan voor twaalfde keer op zoek naar ontwerpers via ‘Oproep WinVorm’

Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester (de WinVorm-partners) vanaf vrijdag 19 januari op zoek naar ontwerpers voor 7 opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.

7 concrete opdrachten:
- Masterplan voor verdichting van wonen in Westende
- Masterplan voor de zeedijkbebouwing in Blankenberge
- Realisatie uitkijkpunt Tuinen van Stene in Oostende
- Realisatie uitkijkpunt Uitkerkse polder in Blankenberge
- Realisatie uitkijkpunt Bergmolenbos in Roeselare
- Realisatie jeugdcentrum in Eernegem

De uitkijkpunten kaderen in het project ‘Horizon 2025’: de realisatie van een netwerk van landschapsobservatiepunten in de vorm van uitkijktorens en belevingsplatformen, verspreid over de provincie. Op www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm is een gedetailleerde omschrijving per opdracht terug te vinden.Via de website www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm kunnen ontwerpers en ontwerpteams zich tot vrijdag 23 februari voor één of meerdere opdrachten kandidaat stellen.

Verloop van de procedure
De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed. Er wordt gemikt op projecten van een kleinere schaalomvang met een maximum ereloon van 209.000 euro excl. BTW; dit gaat over projecten met een investeringsbedrag van maximaal 2 miljoen euro.

Wat is ‘Oproep WinVorm’?
De WinVorm-oproep is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.
De vorige elf oproepen (sinds de zomer van 2012) waren succesvol, in totaal stelden zich meer dan 500 ontwerpers kandidaat voor 68 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten aan de slag voor de verdere uitwerking. Het is de intentie om de ‘Oproep WinVorm’ net als de Vlaamse Open Oproep, twee maal per jaar te organiseren.

Variant van de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’
Tot op heden biedt de formule van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester soelaas voor die openbare besturen die op zoek zijn naar een goede ontwerper, om tot architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit te komen. Toch menen de WinVorm-partners dat er, naast dit succesvol initiatief, ook ruimte is voor een variant op West-Vlaams niveau.
Het voornaamste verschilpunt met de bestaande Open Oproep op Vlaams niveau is de sterke lokale verankering. De opdrachtgevers (vooral West-Vlaamse lokale overheden en besturen) worden vanuit West-Vlaanderen ondersteund en begeleid, er wordt ter plaatse vergaderd en de procedure wordt zo kort als mogelijk gehouden.

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen
 
 

Geplaatst op 22.01.2018

2,3 miljoen euro voor Bednet

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar 2,3 miljoen euro subsidie toe aan Bednet. Bednet staat in Vlaanderen in voor internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen en tienermoeders.

Het doel is om in 2018 1000 leerlingen te bereiken. Dat is mogelijk door een beter gebruik van de technologische middelen en een grotere samenwerking met lokale organisaties.
In Vlaanderen zorgt Bednet voor synchroon internetonderwijs. Langdurig en chronisch zieke kinderen, jongeren en tienermoeders, die tijdelijk niet naar school kunnen, krijgen onderwijs op afstand aangeboden. Dat gebeurt via de computer en het internet. De zieke leerlingen kunnen de lessen volgen en blijven in contact met de vertrouwde klasomgeving. In 2017 bereikte Bednet meer dan 700 leerlingen.

Dit jaar ontvangt Bednet 2,3 miljoen euro aan subsidies van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het budget voor dit soort onderwijs is de voorbije jaren fors gestegen. Aan Bednet wordt gevraagd om in 2018 1000 leerlingen te bereiken.
Dat doel kan worden gehaald door nog beter gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Er kunnen meer mobiele sets gebruikt worden en ouders moeten in staat zijn om zelf software te kunnen installeren. Daarnaast is het belangrijk dat ook doelgroepen die vandaag nog niet vaak een beroep doen op Bednet ermee vertrouwd geraken. Tienermoeders kennen nog te weinig de werking van Bednet en ook kwetsbare gezinnen maken opvallend minder gebruik van synchroon internetonderwijs. Die bekendmaking kan gebeuren door samen te werken met lokale organisaties.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De werking van Bednet raakt meer en meer ingeburgerd. Elk schooljaar kunnen langdurig of chronisch zieke kinderen en tienermoeders thuis de lessen in de klas volgen en contact houden met de vrienden in de klas. De ambitie is om dit jaar 1000 leerlingen te bereiken. De technologie en een goede organisatie bieden daar kansen toe.”

FVW / Bron: Vlaams minster van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 22.01.2018

Vaste Vuist Lauwe scheert hoge toppen in Vlamertinge

Het Vlamertingse Westhoektornooi toestelturnen recre@ D-niveau was een succes voor Sportgroep Vaste Vuist Lauwe! De gymnasten behaalden er maar liefst 20 medailles!

In alle categorieën turnden de meisjes en jongens van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe zich in de kijker. Aangezien het om een toesteltornooi gaat, kreeg elke gymnast(e) de kans om 3 keer het schavotje te betreden. En met succes! Vaste Vuist mocht 20 maal het schavotje betreden, waarvan 10 gouden medailles, 4 zilveren medailles en 6 bronzen medailles.
Op de brug behaalden Eleonora Van Glabeke, Shanys Beke en Babette Callebert een gouden medaille. Het brons was voor Maya Dendoncker, Alix Gheysen en Emmely Vanlerberghe. Op de balk waren de gouden medaillewinnaars Zaineb Hilami en Ella Breine. Pakten zilver op dit toestel Annelle De Wever en Shanys Beke. Het brons was dan weer voor Catho Vander Beken en Alix Gheysen. Op de grond behaalde Eleonora Van Glabeke een gouden plak en Lilly-May Mommerency behaald een zilveren medaille en Zaineb Hilami ging naar huis met de bronzen medaille.
Ook de jongens lieten zich niet kennen op het Westhoektornooi in Vlamertinge. Simon Berth en Thibaud Nuyttens haalden allebei goud op herenbrug en rek. Op vloer haalde Thibaud zilver en Simon werd nipt 4de.

FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 22.01.2018

Noord-Zuidraad van Zwevegem steunt preventiecampagnes tegen nierfalen in El Salvador

In El Salvador worden de boeren in de kuststreek getroffen door een epidemie van nierfalen.  Vooral volwassen mannen tussen 30 en 50 jaar sterven een trage dood. Nierdialyse is onbetaalbaar.

Daardoor blijven veel vrouwen en kinderen verweesd achter. Het Sociaal Noodfonds (Fondo Social de Emergencia para la Salud) dat mede werd opgericht door Griet Deslee uit Zwevegem, organiseert er als enige opsporingscampagnes van mensen die lijden aan nierfalen. In 2017 werden er in 15 gemeenschappen campagnes georganiseerd.  Er werd bij 1089 mensen bloed afgenomen en er werden 104 nieuwe gevallen van mensen met beginnend nierfalen gevonden. Dankzij het vroegtijdig vinden van deze mensen, kan nierfalen worden gestopt.
In 1996 vertrokken Griet en haar man Koen Sterck, voor een periode van 7 jaar naar El Salvador om er als ngo-coöperanten te werken bij het sociaal gezondheidsfonds van boeren in de kuststreek. De groep “De Colores”, een steungroep van vrienden en familieleden blijft, vanuit België, de organisatie waar Griet en Koen gewerkt hebben, al 20 jaar lang solidair ondersteunen.

Op zondag 4 februari 2018 organiseert de Noord-Zuidraad van Zwevegem haar jaarlijks mosseldiner in het bedrijfsrestaurant van de firma Bekaert, Blokkestraat 21, Zwevegem. De opbrengst van het mosseldiner gaat ditmaal naar het bovenvermeld Sociaal Noodfonds. Een mosselmaaltijd kost €20, een maaltijd van stoofvlees of veggieburger met appelmoes en frietjes kost €15. Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen €10 (mosselen) of €7 (stoofvlees/veggie). Er is bediening vanaf 11.30 u. Je kan inschrijven via mail: steunelsalvador@gmail.com of telefonisch: 0485 10 78 08 (Ignace Hanssens) en 056 75 87 85 (Stefaan Deslee). Schrijf in vóór 1 februari, vermeld bij het inschrijven of je vóór 12.30 ofwel ná 13.00 u komt.

FVW / Bron: Noord-Zuidraad Zwevegem
 

Geplaatst op 22.01.2018

Hotel Damier opent nieuwe coctailbar Sprezza

Het viersterrenhotel Damier in hartje Kortrijk opende vorige donderdag een nieuwe coctailbar Sprezza. Sprezza is een high-end cocktailbar in een eclectisch interieur.

Sprezza is een Italiaans woord voor 'nonchalance'. Men neemt u mee naar een sensationele beleving: je geniet er van signature cocktails, een uitgelezen collectie whisky's, unieke rums en tequila's. Deze overheerlijke gerechten brengen mensen dichter bij elkaar en laten u genieten van sensationele smaken.  'Sharing is caring'.

Nieuwe kamers
Het charmant viersterrenhotel Damier, gelegen op de Grote Markt in Kortrijk, met een geklasseerde gevel uit 1769 charmeert hun gasten al meer dan honderd jaar met stijlvolle en elegante kamers. De levendige atmosfeer nodigt uit om te genieten van het iconische gebouw, dit zowel tijdens een businessmeeting als in uw vrije tijd. In het hotel huist een elegant restaurant, met een score van 13/20 in Gault & Millau. Het hotel heeft nu 15 stille, nieuwe kamers 'Deluxe Room' boven de coctailbar, met o.a. Dubbel bed of 2 twin bedden, badkamer met: douche, toilet, haardroger, badjassen, clarins amenities, werktafel, flatscreen tv, laptopsafe, I pad met uitgebreide informatie over het hotel, online room service etc., minibar, gratis waters, Free Wifi, airconditioning. De kamers zijn eveneens uitgerust met groen en blauw glas wat rustgevend is.
Het hotel heeft in totaal 65 kamers en een 25-tal personeelsleden. Het nieuwe deel van het hotel in dambordpatroon, is een eerste fase van de vernieuwing van de gebouwen in de Graanmarkt. Naast Sprezza worden binnenkort de gebouwen waar vroeger de Kaashalle gevestigd was, afgebroken. op die plaats komt dan een nieuwbouw met op de benedenverdieping kantoren, en op de bovenverdiepingen flats.

Voor de redactie & fotografie  : Filip  Van Loo
 

Geplaatst op 21.01.2018
2860 artikelspagina's: 1 ... 10 11 12 13 14 <<< 15 >>> 16 17 18 19 20 ... 287