Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Nachtwacht sluit af met recordopkomst

Op zaterdag 30 maart ging voor de 20e en de laatste keer de Nachtwacht op stap in Ieper. Met 185 deelnemers, verspreid over 8 gidsen was het meteen ook een recordopkomst tijdens de recordwinter die 2400 deelnemers op de been bracht.

De Nachtwachter is een gids van de Gidsenkring Ieper-Poperinge die bezoekers rondleidt in het duistere Ieper. Zijn herkomst stamt uit de middeleeuwse geschiedenis, toen Ieper één van de drie belangrijkste steden in West-Europa was naast Gent en Brugge. Als een soort politieman ‘avant la lettre’ beveiligde hij de nachtelijke stad met hellebaard, flambouw en dies meer.
De stedelijke dienst voor Toerisme plande van 15 november tot 31 maart wekelijks een Nachtwacht-wandeling. Dit in het kader van de actie “Winter in Ieper”: een promotie-actie die voor de negende keer georganiseerd werd om ook tijdens het kalmere winterseizoen bezoekers de stad te laten ontdekken op basis van minimum één overnachting. 
Dit seizoen was een schot in de roos voor de Nachtwacht: in totaal kwamen 2398 personen opdagen, een gemiddelde van 120 personen per week. In totaal waren 101 gidsbeurten nodig om alle groepen langs de kleine straatjes en minder bekende, mooie pleintjes te laten genieten van de verhalen van vroeger en nu. Dat is een verdubbeling van het aantal deelnemers van vorig winterseizoen!

Om al deze mensen van een leuke avond te voorzien, stonden bij de Ieperse gidsenkring 11 gidsen paraat om deze wandeling te begeleiden. Er konden – omwille van organisatorische redenen-maximaal 8 Nachtwachten per week op stap, waarvan ook één Engelstalige.
De gidsenkring zelf is uiterst tevreden over de grote opkomst en er worden zelfs plannen gesmeed om extra eigen gidsen in te zetten om aan de grote vraag te voldoen. 

 

FVW / Foto: Stad Ieper

Geplaatst op 07.04.2019

Fietsproject De Kindervriend Rollegem

Met de fiets naar het werk in De Kindervriend

Vorig jaar startte De Kindervriend Rollegem met een project om de personeelsleden zoveel mogelijk op de fiets te krijgen voor het woon-werkverkeer.
De Kindervriend bestaat uit 3 geledingen, nl. het MFC, BuBaO (school voor buitengewoon onderwijs) en het Revalidatiecentrum. Het gaat dan ook ongeveer over 180 personeelsleden.

Het voorbije jaar konden we dankzij verschillende acties (ontbijt, fluohesjes, oplijsten aantal fiets verplaatsingen, enz…) al heel veel collega’s overtuigen om de auto aan de kant te laten en de verplaatsing met de fiets te doen.
Ondertussen werd een dossier ingediend bij het pendelfonds om via subsidie elektrische fietsen beschikbaar te stellen voor het personeel.
50 personeelsleden hebben zich daarom geëngageerd om in dit project te stappen. Zij kunnen dus aan een gunsttarief elektrische fietsen huren mits te voldoen aan de voorwaarde om minstens 50% van hun woon-werkverplaatsingen met de fiets te doen.
Hierdoor zorgen wij dat het “groene” Rollegem minder overspoeld wordt door auto’s en zorgen wij voor een groener klimaat.

Op donderdag 2 mei kunnen alle 50 huurders hun fiets afhalen in de Kindervriend en op maandag 6 MEI om 8.30u worden de elektrische fietsen officieel ingereden.

Wij zijn eigenlijk zeer trots dat wij er in geslaagd zijn om bijna 30% van ons personeel te overtuigen om de fiets als hoofdvervoermiddel te gebruiken in het woon-werkverkeer.
 

FVW / Bron: De Kindervriend

 

Geplaatst op 07.04.2019

startnota 2.0 van het PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem goedgekeurd

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 28 maart de startnota 2.0 van het PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem’ goed. Na de eerste periode van publieke inspraak (eind 2017), wordt nu ook technisch-ruimtelijk onderzoek voorgesteld, als antwoord op de vragen van de eerste inspraak. Er is nog geen keuze gemaakt voor het tracé, beide zijden langs de spoorweg worden onderzocht. De nieuwe periode van publieke inspraak wordt georganiseerd van 8 april tot en met 7 juni 2019 waarbij iedereen suggesties en opmerkingen kan indienen.

Het uitwerken van deze ontbrekende schakel in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk als een fietssnelweg vormt de doelstelling van dit RUP. Met behulp van een RUP wordt duidelijkheid geboden wat betreft het uit te werken tracé en de hiervoor noodzakelijke grondverwervingen.
De stedelijke omgeving tussen Kortrijk, Harelbeke en Waregem beschikt over een uitgerust wegennet voor gemotoriseerd verkeer, maar in het kader van dit PRUP, wordt voornamelijk ingezoomd op vormen van duurzamere mobiliteit, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Verder in de omgeving van het plangebied loopt de N43, maar voor de fietser biedt deze op vandaag niet de veilige en snelle verbinding waar een fietssnelweg naar streeft. Bovendien loopt deze verbinding niet rechtstreeks tot de stations. De voorgestelde fietssnelweg vormt een alternatief hiervoor.
Om de fiets voldoende kansen te geven als alternatief vervoermiddel voor de fijnmazige ontsluiting of voor de verplaatsingen over korte afstand is een bovenlokaal fietsroutenetwerk noodzakelijk (PRS p. 192). De provincie is verantwoordelijk voor de opmaak van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenet dat gericht is op functioneel verkeer. Bij de opmaak dient rekening gehouden te worden met een aantal ruimtelijke concepten, zoals complementariëteit, bovenlokaal en gebiedsdekkend, intermodale knooppunten, hiërarchie en maaswijdte van 3.500m met maximale verplaatsingen van 13km, kortste afstanden, veiligheid, comfort en minimale vervoersvraag

Tijdens die periode wordt er van 9 april tot en met 26 april in CC Het Spoor in Harelbeke een tentoonstelling georganiseerd waarbij op een grote luchtfoto de verschillende opties van het tracé voorgesteld worden. Infopanelen langs het traject geven meer uitleg over het technisch-ruimtelijk onderzoek.

Er wordt bij de tentoonstelling op 24 april, doorlopend tussen 14.00 en 18.00 uur, in CC Het Spoor in Harelbeke een infomarkt georganiseerd waarbij iedereen langs kan komen om vragen te stellen.

Alle informatie over dit project, de tentoonstelling en de infomarkt is te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem.

 

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 07.04.2019

Koop compost en krijg gratis tuinhandschoenen

Een actie van IVVO in het recyclagepark

Deze maand krijg je bij aankoop van het compost in het Veurnse recyclagepark een leuk geschenkje. Als je Vlaco-compost aanschaft, krijg je daar tot 30 april een gratis paar tuinhandschoenen bij.

De lente is, net als het najaar, een ideaal moment om je tuin te verwennen met een extra vitaminekuur. Strooi fijne compost op je gazon en leg een flinke laag tussen de bloemen en planten. Ook het mengen van compost in de plantenbakken is een weldaad. Zo ben je in de zomer zeker van een stralend gezonde tuin en weelderig bloeiende bloemenperken!

Je kan kwaliteitsvolle Vlaco-compost kopen in het recyclagepark van Veurne. Deze compost ontstaat uit een natuurlijk proces en kan in grote mate primaire grondstoffen (zoals turf), die vaak in potgronden worden gebruikt, vervangen. Vlaco-compost kan je in zakken van 40 liter aanschaffen, maar je kan ook zelf kiezen hoeveel je nodig hebt. In het recyclagepark is het mogelijk om met een aanhangwagen, ton of zak jouw voorraad compost aan te kopen. Deze maand krijg je daar trouwens gratis een paar tuinschoenen bij!

Quote Pascal Sticker, schepen van Leefmilieu: “Wil je deze zomer een stralende en gezonde tuin met weelderige bloemen en planten, geef dan nu je tuin een extra vitaminekuur met compost.”

 

Bron: Stad Veurne

Geplaatst op 07.04.2019

i-Learn brengt gepersonaliseerd digitaal leren naar het ganse Vlaamse onderwijs

De Vlaamse regering investeert 20 miljoen euro in het project i-Learn. Het doel van dit project is om via een open portaal specifieke technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking te stellen van onze scholen uit basis en secundair onderwijs zodat zij hun leerlingen op een gepersonaliseerde wijze leerstof kunnen aanbieden. Zo kunnen ze adequater inspelen op de eigenheid van elke leerling: sterkere leerlingen verder uitdagen en kwetsbare leerlingen gerichter ondersteunen.

Gepersonaliseerd leren gaat niet langer uit van het idee dat een klasgroep volledig homogeen is. Het is onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden en voorkeuren van elke individuele leerling. Op die manier dagen we leerlingen op hun sterkste punten uit en spijkeren we tegelijk tekorten bij. Technologie kan leerkrachten helpen om de individuele noden van hun leerlingen sneller en beter in kaart te brengen en vooral te integreren in hun concrete lespraktijk. De Vlaamse Regering trekt nu 20 miljoen euro uit om via het project i-Learn deze mogelijkheden gratis aan scholen aan te bieden.

i-Learn wil in de eerste plaats bepalen wat precies de noden en wensen van de scholen zijn. Uit de Onderwijs Monitor kwam al naar voor dat het onderwijs vragende partij is voor meer slimme toepassingen. Nu worden die noden verder geconcretiseerd. Welke digitale leeromgevingen hebben scholen nodig? Aan welke technologische en didactische kenmerken moeten die voldoen? Op basis van die concrete noden en een grondige screening en kritische evaluatie van wat in binnen- en buitenland aan oplossingen bestaat, schrijven we een aanbesteding uit om de meest geschikte oplossingen naar ons onderwijsveld te brengen, en dat zowel met bestaande als met nieuw te ontwikkelen leerinhouden. Alles wordt gratis aangeboden via het i-learn leerlingenportaal, naar analogie en in volle interactie met het bestaande platform KlasCement voor leerkrachten. Er komt ook omkadering en begeleiding voor de leerkrachten, zodat zij de digitale leeromgevingen optimaal kunnen inzetten voor hun leerlingen. Alle bestaande navormings- en opleidingsinstituten kunnen intekenen om hier toe bij te dragen.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Met ons onderwijs willen we het beste uit elk kind halen. Gepersonaliseerd onderwijs kan een grote hulp zijn voor de leerkrachten om snel te achterhalen wat welk kind precies nodig heeft om vooruitgang te boeken. Soms kunnen dat moeilijkere oefeningen zijn, soms misschien herhalingen of zelfs een andere methode of uitleg. Of misschien zelfs hulp van een andere leerlingen, want peer-to-peer learning zal ook deel uitmaken van het project. Ik ben fier dat ik vanuit Innovatie investeren 20 miljoen euro kan investeren om dit project binnen 4 jaar ingebed te krijgen in het onderwijs.”

Via i-Learn leren we op systeemniveau ook meer over welke oplossingen effectief het verschil maken. Per leerplatform kunnen we ook met geanonimiseerde gebruikersdata aan de slag om die nog beter af te stemmen op de node van het Vlaamse onderwijsveld.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onze samenleving is doordrongen van technologie, ook onze klaslokalen. Zo zijn er meer en meer laptops, desktops, tablets en digitale schoolborden. Heeft bijna elke school draadloos internet en maken leraren vaker gebruik van ICT in de les. Toch is er nood aan meer slimme software die digitaal leren ondersteunt. Dat is software die zich aanpast op maat van elke leerling, de snelheid waarmee deze leert en feedback stuurt naar de leraar over de leerwinst die elke jongere maakt. Deze Vlaamse Regering investeert daarom 20 miljoen euro in het project I-Learn van imec. Met deze middelen gaan zij op zoek naar geschikte software, bieden deze gratis aan en begeleiden leraren om deze ten volle te benutten. Zo maken we een sprong vooruit voor het gebruik van slimme software en realiseren we samen met leraren en scholen een omgeving die inspeelt op concrete noden in de klas.”

Piet Desmet, projectleider van het i-Learn-project vanuit imec en KU Leuven: “Het i-Learn platform biedt straks een geheel aan digitale leertoepassingen aan die individualisering en personalisatie binnenbrengen in het ganse Vlaamse onderwijsveld, en dat vanuit een sterk beveiligd en stabiele leerlingenportaal. Gepersonaliseerd digitaal leren is een cruciale hefboom voor toekomstgericht onderwijs. En dat met een adequate didactische omkadering en in volle samenwerking met alle kernspelers uit het veld. Performante technologie als krachtige hefboom om onze onderwijsdoelstellingen waar te maken. Leren beter afstemmen op het profiel van elk kind. Waarbij technologie en didactiek hand in hand gaan en we het beste uit beide werelden samenbrengen. Ons ganse Vlaamse onderwijs kan van verantwoorde digitalisering alleen maar de vruchten van plukken”

 

Bron: Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 07.04.2019

Nieuw paramedisch beroep helpt oogzorg scherpstellen

Om de kwaliteit van oogzorg te verbeteren voor de burger, creëert minister van Volksgezondheid Maggie De Block een nieuw paramedisch beroep: de orthoptist-optometrist. Oogmetingen worden op die manier wettelijk geregeld, waardoor er controles op kunnen gebeuren én patiënten hun rechten kunnen afdwingen.

Niets zo vervelend als een verkeerd geregelde bril of fout afgestelde lenzen. Een correct uitgevoerde oogmeting is de beste manier om dat te voorkomen, maar de kwaliteit van metingen kan onderling sterk verschillen. Dat bleek eind vorig jaar bijvoorbeeld nog uit een praktijktest van de Nederlandse Consumentenbond.

Grijze zone
Ook in ons land is de kwaliteit van oogmetingen niet gegarandeerd voor de burger. Wettelijk gezien mogen vandaag enkel oogartsen en orthoptisten (na delegatie door een oogarts) oogmetingen uitvoeren en contactlenzen aanpassen, maar in de praktijk voeren ook optometristen en opticiens deze handelingen uit. Zij doen dat te goeder trouw maar hebben niet altijd de nodige vorming genoten. Omdat er geen wettelijke regeling is, kan de FOD Volksgezondheid bovendien geen controles uitvoeren. Het gevolg is dat de burger die “brilt” geen garanties heeft over de kwaliteit van de oogzorg die hij of zij ontvangt.

Aan die onzekerheid maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu een einde. Met de orthoptist-optometrist komt er een nieuw paramedisch beroep dat bepaalde handelingen (bijv. oogmetingen) autonoom zal mogen uitvoeren. Het gaat over een uitbreiding van het beroep van orthoptist met nieuwe bekwaamheden en nieuwe taken. Via een aanpassing van de opleiding zullen ze daartoe voorbereid worden.

Verbetering voor de burger
Voor de burger betekent dit een belangrijke verbetering: hij krijgt garanties over de kwaliteit van oogzorg en kan zijn rechten als patiënt afdwingen. Vandaag is dat laatste niet mogelijk als bijvoorbeeld een opticien de meting uitvoert, aangezien het niet over een officieel gezondheidszorgberoep gaat.
Ook voor de zorgverleners is dit een grote stap vooruit. De orthoptisten zien hun beroep gemoderniseerd worden en zullen een aantal handelingen autonoom mogen stellen, naast de taken die oogartsen delegeren. Oogartsen krijgen dan weer ondersteuning in de eerste lijn voor bepaalde handelingen, waardoor ze zelf meer tijd kunnen besteden aan complexe oogzorg en hun competenties dus optimaal kunnen benutten.

Verwijsplicht
In bepaalde gevallen zijn orthoptisten-optometristen verplicht om mensen te verwijzen naar een oogarts. Dat is bijvoorbeeld het geval bij iemand jonger dan 16 jaar of bij vermoedens van een oogaandoening.

Overgangsregeling
Opticiens die vandaag oogmetingen uitvoeren of lenzen aanpassen, zullen dit mogen blijven doen als ze kunnen aantonen over de juiste competenties te beschikken.

Het KB dat dat de opleidingsvereisten en het takenpakket van dit nieuwe paramedische beroep vastlegt, wordt deze maand gepubliceerd en treedt tien dagen na publicatie in werking.

 

Bron: Kabinet minister van Volksgezondheid Maggie De Block

Geplaatst op 07.04.2019

Een ezel komt minstens één keer per jaar in de kerk

De Parochiale Eenheid in Kuurne zet de ezel, het Kuurns symbool bij uitstek, centraal tijdens een moderne processie n.a.v. Palmzondag 14 april. Om 10.30u. wordt er gestart aan het WZC H. Familie in de Gasthuisstraat 24. We trekken door het centrum van Kuurne naar de St-Michielskerk. Ezelin Carla loopt voorop, beladen met manden vol palmtakken. De Orde van de Ezel begeleidt. De Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt speelt passende melodieën. Het Kuurns Gemengd Koor neemt the lead bij authentieke en moderne paasliederen waarbij iedereen kan meezingen. De kandidaat-vormelingen worden actief betrokken. Deze processie met als leidraad het lijdensverhaal van Jezus Christus, geprojecteerd op onze maatschappij, brengt ons en onze ezel minstens één keer per jaar in de kerk.

 

Bron: Parochiale Eenheid Kuurne

Geplaatst op 07.04.2019

In Zwevegem werden de activiteiten, de 'Transfo' afgesloten

"We zijn gelukkig te kunnen melden dat al de boeken, tijdschiften en archiefstukken die er teruggevonden werden gered zijn en een nieuwe bestemming krijgen." Aldus de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA).

De bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken werd voorbije dagen naar een veilige en voorlopige berging overgebracht, en zal later dit jaar naar een definitieve plaats verhuisd worden. In het najaar (vermoedelijk einde oktober) zal ze daar met een plechtigheid ingehouldigd worden. 
Van de werkzaamheden van voorbije weken werden zes filmpjes gemaakt, die U als een feuilleton kunt bekijken op 
www.industrieelerfgoed.be/…/wat-gebeurt-er-in-Transfo-Zweve… ofwel op onze Vimeo-account http://www.vimeo.com/vvia .

U kunt daar bemerken welke inspanningen door onze vrijwilligers gedaan werden, ook dank zij de steun van enkele sponsors voor het transport en nu ook voor de opslag. 
We wensen hierbij nog even te benadrukken dat bij heel dit proces géén enkele vorm van steun gekregen werd van openbare diensten, instellingen noch van gesubsidieerde organisaties, erfgoedplatformen, -cellen en -expertisecentra, integendeel zelfs. Het toont wel de kracht van vrijwilligers in de erfgoedsector.

Daarnaast vonden wij in de kelders van Transfo Zwevegem een aantal archieven terug: 
- het archief van de brouwerij Van Dromme uit Izegem wordt via de heemkring Ten Mandere naar Izegem overgedragen. In dit archief, zo bemerkten wij bij het uitsorteren, bevinden zich belangrijke gegevens over de bierproductie zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede wereldoorlog. De heemkundige kring zal het met zijn vrijwilligers verder sorteren en inventariseren 
- een(klein) archief van de Elektriciteitscentrale van Oostende werd gedeponeerd bij het Rijksarchief in Kortrijk, en zal via hen overgebracht worden naar het Rijksarchief in Brugge 
- een archief van de scheepswerf van Rupelmonde werd door onze vrijwilligers in 30 verhuisdozen verpakt en zal donderdag e.k. door een vrachtwagen van het Algemeen Rijksarchief opgehaald en overgebracht worden naar het centraal archiefdepot in Beveren-Waas. In dit archief bevinden zich o.m. interessante productiegegevens van de bouw en onderhoud van schepen tijdens de tweede wereldoorlog en van schepen die voor Congo nog na de onafhankelijkheid van onze ex-kolonie gebouwd werden.

Hoe en waarom deze archieven ooit in Zwevegem terecht kwamen is ons onbekend. Wij zijn tevreden dat na 6 maanden hard werken alle stukken gered werden en ook een bestemming krijgen.

 

Bron: VVIA

 

Geplaatst op 07.04.2019

Sven Gatz erkent 19 radiozenders na goedkeuring nieuw frequentieplan

Minister van Media Sven Gatz heeft de erkenning bevestigd van 19 radiozenders, waaronder vier netwerkradio’s en vijftien lokale radio’s. Zij waren het voorwerp van lopende vorderingen voor de Raad van State. Deze zenders konden niettemin worden erkend na de goedkeuring van een nieuw frequentieplan, waarmee de rechtsgrond voor hun erkenning werd hersteld.

Vorig jaar heeft de Raad van State het frequentieplan van april 2017 vernietigd omdat 26 frequenties niet waren voorgelegd in de verplichte consultatieronde. Die 26 frequenties waren evenmin voor consultatie voorgelegd in de voorgaande frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012, die niet door de Raad waren vernietigd.

In een nieuw frequentieplan van 29 maart 2019 kwam minister van Media Sven Gatz tegemoet aan de bezwaren van de Raad van State. De 26 werden ter raadpleging voorgelegd. Na technische analyse blijken 18 frequenties om verschillende redenen voor radio-omroepen niet bruikbaar te zijn. Sommige bijvoorbeeld omdat ze gereserveerd zijn voor militaire doelen, een meerderheid omdat ze een te klein effectief uitgestraald vermogen hebben. Voor de acht nog voor lokale radio-omroepen bruikbare frequenties zal begin mei een nieuwe oproep tot kandidaatstelling volgen.

De radiozenders die al eerder beschikten over een erkenning en een vergunning van de Vlaamse Regulator voor de Media, kunnen blijven uitzenden. Het gaat over circa 90 procent van de radio’s die daardoor verworven rechten hebben.

Voor zo’n tien procent van de radio’s waartegen afzonderlijke klachten waren neergelegd bij de Raad van State, zal alles worden gedaan om de rechtszekerheid te verdedigen en het verderzetten van de uitzendingen te waarborgen.

Het gaat concreet om de netwerkradio’s SBS, BVRO, Topradio en BG Consulting en de zeven lokale radiostations Minerva, FM Goud Bree, Lokale Radio Maaseik, Family Radio Enjoy, Atlantis, Cieper en Breydel, die hun erkenning kregen op 1 december 2017, en de acht lokale radio’s Speedy, Happy, Vrije Radio Aarschot, 107FM, Flash, Radio Express, Radio Pallieter en Radio Sint-Jan, die erkend werden op 7 september 2018.

Minister van Media Sven Gatz:
“Het nieuwe frequentieplan komt tegemoet aan de vraag van de Raad van State. Nu die rechtsgrond hersteld is, kan de erkenning voor deze 19 radio’s opnieuw worden bevestigd. Dat heb ik via deze ministeriële besluiten gedaan, zij kunnen blijven uitzenden. Daarnaast neemt het nieuwe plan ook 8 nieuwe frequenties voor lokale radio op. Daarvoor zal begin mei een nieuwe oproep volgen. De voorbereidingen zijn thans bezig.”

 

Bron: Vlaams minister van Media Sven Gatz

Geplaatst op 07.04.2019

Vlaams minister-president Geert Bourgeois lanceert nieuw eengemaakt webplatform voor Vlaamse ondernemers en organisatoren

Dit digitaal platform, www.veroverdewereld.be, moet de export bevorderen en buitenlandse investeerders aantrekken. “Het is dé online agenda voor internationaal ondernemend Vlaanderen.“, aldus minister-president Geert Bourgeois.

De zopas gelanceerde website ‘Verover de Wereld’ toont in één oogopslag welke events er op de planning staan om internationale activiteiten een boost te geven. Het bevat een handige kalender vol groepszakenreizen, opleidingen, standen op professionele beurzen, netwerkmomenten met buitenlandse aankopers, infosessies, enzovoort.

“We kregen signalen van Vlaamse bedrijven dat er een verwarrende wildgroei was ontstaan inzake exportpromotie. Om de synergie, afstemming en transparantie te bevorderen hebben we samen met Flanders Investment & Trade besloten om hierin actie te ondernemen. Het resultaat is een modern digitaal platform dat Vlaamse bedrijven op een efficiënte manier zal helpen om hun producten en diensten makkelijker te exporteren naar het buitenland.”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Elke Vlaamse internationale ondernemer kan de agenda ordenen volgens zijn profiel - land, sector, type event en periode - en zich rechtstreeks inschrijven. Dankzij de website delen initiatiefnemers van events snel informatie met elkaar en kunnen ze binnen- en buitenlandse acties efficiënt plannen. Een win – win voor ondernemers, overheid en middenveldorganisaties.

Vlaams-minister president Geert Bourgeois: “Vlaanderen leeft van het internationaal ondernemen. De Vlaamse exportcijfers breken jaar na jaar records en ook het aantal buitenlandse investeerders in Vlaanderen groeit verder aan. Maar we morgen niet op onze lauweren rusten. We moeten permanent de concurrentiepositie van internationaal ondernemend Vlaanderen veilig stellen. De nieuwe website is een goede stap in dat proces.“

De realisatie van Verover de Wereld past binnen de uitvoering door Flanders Investment & Trade van de internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie ‘Vlaanderen versnelt’. Het project is medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermesfonds van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO).

 

Bron: Kabinet Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Geplaatst op 07.04.2019
4448 artikelspagina's: 1 ... 11 12 13 14 15 <<< 16 >>> 17 18 19 20 21 ... 445