Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Infoavond over HSP - Hooggevoeligheid

Op donderdagavond 8 februari 2018 om 19.30 u organiseert Davidsfonds Nieuwenhove i.s.m. Linda 't Kindt een infoavond over HSP - Hooggevoeligheid in het OC Nieuwenhove, Kerkhofstraat 30, 8790 Waregem .

In mei 2015 ontving Linda het certificaat HSP Professional uit handen van Prof Elke van Hoof, na een intense opleiding aan de VUB.
Steeds meer kinderen en volwassenen lopen vast in hun school -of werksituatie ten gevolge van hun hooggevoeligheid. Met de expertise over HSP en de aanvullende opleiding life coach , gaat Linda met jullie deze avond op weg.
Een áánrader voor elke ouder, leerkracht, ... om kennis te maken met HSP - Hooggevoeligheid. We zijn er van overtuigd dat deze infoavond zeer verrijkend en verruimend zal zijn i.f.v. de kwaliteit van opvoeden.

Inschrijven via bestuur@davidsfondsnieuwenhove.be

FVW / Bron: Davidsfonds Nieuwenhove
 

Geplaatst op 22.01.2018

Parochianenkoers 'Grote Prijs De Kleine Bassin'

Op zondag 25 maart 2018 wordt de 80e Gent-Wevelgem In Flanders Fields gereden.

Ook dit jaar wil de organisatie er in Wevelgem een groot volksfeest van maken. Er wordt verder gebouwd op de succesvolle editie van vorig jaar met als belangrijke nieuwigheid de organisatie van een echte parochianenkoers. “De Grote Prijs De Kleine Bassin” wordt een unieke wielerwedstrijd open voor alle recreatieve fietsamateurs van groot Wevelgem. Er wordt een aparte wedstrijd voorzien voor dames en heren over een lokaal parcours met start en aankomst op de eindstreep van Gent-Wevelgem.

De wedstrijd krijgt bovendien de sportieve en morele steun van het sympathieke Westvlaamse wielerkoppel Eli Yserbit en Puck Moonen.
Voorafgaand aan de wedstrijd kunnen de deelnemers zelfs op trainingsrit naar de befaamde Plugstreets onder begeleiding van het beroemde rennerskoppel.

De winnaars worden gehuldigd op het officiële wielerpodium en er zijn talrijke mooie prijzen voorzien. Alle informatie en inschrijvingsmodule zijn terug te vinden op www.saint-velo.be.
Ook de jongste wielerfanaten kunnen zich weer even prof voelen dankzij de organisatie van de Early Rider Classic. Een wedstrijd voor peuters en kleuters op loopfietsjes.
Het café Saint-Vélo opent zijn deuren vanaf 10.30 u met talrijke eet- en drankstands. De live uitzending van de wedstrijd kan er integraal op reuzescherm gevolgd worden. Een DJ zorgt voor de muzikale omkadering.

Programma:
10.30 u: Café Saint-Vélo opent
10.30 u: Start ‘Grote Prijs De Kleine Bassin’ voor dames
11.30 u: Start ‘Grote Prijs De Kleine Bassin’ voor heren
14.15 u: Aankomst Gent-Wevelgem Dames Elite
15.00 u: Early Rider Cup voor kleuters en peuters
17.30 u: Aankomst 80ste Gent-Wevelgem Heren Elite

FVW / Foto Masselis
 

Geplaatst op 22.01.2018

Nieuw pilootproject levert reispassen af waar en wanneer u wilt

De gemeente Wielsbeke levert vanaf 29 januari 2018 reispassen af op een tijdstip en plaats naar keuze. Voor de bijkomende service werd een betrouwbare externe partner aangetrokken. Deze innovatieve dienstverlening werd mogelijk onder impuls van VLAVABBS, de Vlaamse vereniging voor ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand.

Wielsbeke tracht steeds een voortrekkersrol te spelen wat betreft een betere dienstverlening. In die optiek mag het niet verwonderen dat Wielsbeke als eerste gemeente deze extra dienstverlening aanbiedt! Het diensthoofd van de bevolkingsdienst, mevr. Ingrid De Belser, maakt deel uit van VLAVABBS (Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand) en stond van daaruit mee aan de wieg van dit project.

Algemeen
Voor een stad of gemeente is het investeren in een kwalitatieve dienstverlening op maat van de burger een must. De steeds wisselende noden zorgen ervoor dat ook loketdiensten bijkomende services moeten aanbieden. VLAVABBS faciliteert een nieuw pilootproject waarbij besturen gebruik kunnen maken van een externe partner voor het afleveren van de reispassen op een door de burger gekozen tijdstip en locatie. De gemeente Wielsbeke en de steden Lier en Leuven stappen mee in dit verhaal. De FOD Buitenlandse Zaken geeft hiervoor zijn steun.

Externe partner
Momenteel heeft de burger twee contactmomenten bij de loketdiensten. Een bij de aanvraag van de reispas, een tweede bij de afhaling. Als de burger dit wenst kan hij vanaf 29 januari 2018 gebruik maken van de veilige en betrouwbare aflevering door Dynasure, dochteronderneming
van Bpost.

Dienstverlening op maat
De reispassen kunnen in heel België bezorgd worden van maandag tot zaterdagmiddag tijdens een met de burger afgesproken tijdsvenster. Hierdoor is men niet langer gebonden aan de openingstijden van de loketdiensten. Om de burger zo goed mogelijk op de hoogte te houden is er een constante communicatie mogelijk per sms, mail en via een visueel track en trace-systeem. De burger betaalt € 12,50 voor deze aflevering. De aflevering van een bijkomend document op dezelfde locatie bedraagt € 3,5.
 
 FVW / Bron: Gemeente Wielsbeke

Geplaatst op 22.01.2018

Velofollies ‘18 breekt eigen record

Op de laatste dag van de Belgische fietsbeurs Velofollies werden records gebroken.

Met bijna 40.000 bezoekers op 3 dagen tijd bevestigt de Belgische fietsbeurs Velofollies zijn positie als leider in het fietsgebeuren op de Beneluxmarkt.
“Nog nooit kregen we zoveel enthousiaste fietsliefhebbers over de vloer dan het afgelopen weekend”, vertelt een zeer tevreden Pieter Desmet, organisator van Velofollies te Kortrijk.
“Vanaf de eerste dag, met meer dan 14.000 bezoekers, was duidelijk dat deze 12 de editie een mooi parcours zou afleggen. De ruim 39.730 bezoekers, een stijging van 9% t.o.v. vorig jaar, zijn het mooiste bewijs dat het fietsgebeuren daadwerkelijk leeft in België en dat wij een beurs zijn waar iedereen die met de idee speelt om een fiets aan te schaffen hier de mooiste en grootse toonzaal krijgt aangeboden.
De aanwezigheid van oude en nieuwe fietshelden zoals Greg Van Avermaet, Jens Naessens, Tom Boonen en Frank Schleck blijft een enorm pluspunt voor de beurs. Afgaande op de vele reacties weten we dat de Vlaming nog steeds hard dweept met zijn fietshelden en hen dan ook graag in levenden lijve wil ontmoeten.

Ook de populariteit van het elektrisch fietsen zal zeker zijn steentje hebben bijgedragen tot deze mooie cijfers. De installatie van een nog groter e-testparcours werd bijzonder goed onthaald door onze bezoekers en exposanten. Op deze manier wordt de interactie tussen het product en de consument optimaal ingevuld. De mogelijkheid om de fietsen zelf uit te testen is en blijft één van onze grote troeven. Nergens anders kan men zo’n groot scala aan e-bikes uitproberen als bij ons”, aldus dhr Desmet.

Ondertussen zijn reeds de eerste lijnen getrokken om onze 13de editie, op 18 -19 en 20 januari 2019 in goede banen te leiden. Tal van nieuwe fietsideeën werden afgetoetst en wellicht zullen enkele er volgend jaar voor zorgen dat onze bezoekers opnieuw een mooi pallet aan fietsactiviteiten voorgereden zullen krijgen.

FVW / Bron: Media Surplus
 

Geplaatst op 22.01.2018

Bewoners denken mee over toekomst kanaal Bossuit-Kortrijk

Op 24 januari, 29 januari en 1 februari 2018 organiseert De Vlaamse Waterweg nv workshops over de studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op die manier krijgen bewoners en geïnteresseerden de kans om zich uitgebreid te informeren, actief mee te denken en eigen ideeën en opmerkingen te formuleren. Iedereen is welkom!

Op 8 september 2017 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor het verder onderzoek naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. In de huidige onderzoeksfase bekijkt De Vlaamse Waterweg nv de mogelijke alternatieven om het kanaal op te waarderen voor moderne binnenvaartschepen. Voor elk alternatief worden de mogelijke effecten op milieu en natuur, erfgoed, mobiliteit en omgeving in kaart gebracht
Alternatievenonderzoeksnota
Het onderzoeksteam werkt momenteel aan een alternatievenonderzoeksnota. Enerzijds beschrijft deze nota de alternatieven die een oplossing bieden voor de binnenvaart op het kanaal. Anderzijds staat er hoe deze alternatieven onderzocht kunnen worden.

Workshops
Om tot een volledige en gedragen onderzoeksnota te komen, houdt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv hierover workshops, in samenwerking met de verschillende partners. Bewoners van Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem zijn welkom om mee na te denken over de verschillende elementen van de studie en de verschillende onderzoeksvragen: Welke bijkomende economische invulling geven we aan het kanaal?, Waar komt de nieuwe, grotere sluis? Welke ruimte is er nodig?, Waar moet de vaarweg breder of dieper gemaakt worden? Wat kunnen we doen voor de omgeving van het kanaal?, …
Aan de hand van een toelichting, kaartmateriaal en maquettes gaat de waterwegbeheerder het gesprek met de bewoners aan. Geïnteresseerden worden op die manier wegwijs gemaakt in het complexe studietraject.
Wie graag meer informatie wenst, maar niet wil deelnemen aan de workshop, kan ook langskomen om enkel de toelichting bij te wonen. Hierin wordt een stand van zaken van het onderzoek gegeven. Ook wordt verduidelijkt wat de onderzoeksfase precies inhoudt en wat de verschillende stappen in deze fase zijn.
Op woensdag 24 januari (inmiddels volzet) en donderdag 1 februari 2018 vindt er een workshop plaats in Jeugdherberg Groeninghe (Passionistenlaan 1A in Kortrijk).
Op maandag 29 januari 2018 gaat er een workshop door in Site Transfo (Blokellestraat 113B in Zwevegem).
Inschrijven kan via www.kanaalbossuitkortrijk.be.

Programma van de workshops
18.30 uur: ontvangst
18.45 uur: toelichting onderzoeksfase + doel en werking van de workshop
19.30 uur: workshop (inschrijven hiervoor is verplicht)
21.00 uur: einde

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 22.01.2018

Nieuwjaarsreceptie brandweer Wervik

Zaterdagavond was er de jaarlijkse nieuwjaarsrecptie voor de leden van de Wervikse brandweer.

Daarbij werden ook de brevetten uitgedeeld.

“Op 1 januari 2018 was het de 3de verjaardag brandweerzone Westhoek. Postoverste Kpt. Filip Simoens: “Ik zie hier niet onmiddellijk een groot enthousiasme, de weg die we 3 jaar geleden zijn ingeslagen, was geen weg die we zelf gekozen hebben. De federale overheid had de wissels gelegd, we voeren waarheen zij ons willen leiden. Onder de brandweermannen weten we allemaal wat beter kon gelopen zijn in die 3 jaar, van de fouten moet de organisatie leren. De zonevorming is een proces dat nog niet ten einde is, net zoals de schaalvergroting bij de politiezones, die momenteel aan de orde is, zie ik ook nog een schaalvergroting binnen de brandweerzones. Misschien landen we over enkele jaren wel in een provinciale brandweerzone. We moeten ons dus flexibel opstellen. De eisen die de federale overheid ons oplegt, zijn niet gering. We zien over alle posten van ons land dat de uitstroom groter is dan de instroom. De federale overheid zal dus moeten ingrijpen om de interventies verder te kunnen verzekeren.”

Burgemeester Youro Casier: “Speeches op een nieuwjaarsreceptie zijn ondergeschikt. We gaan het deze avond niet hebben over de zone en de hervorming van de dringende geneeskundige hulp, ook niet over het feit dat er nog steeds spanningen zijn tussen beide posten en het gebrek aan financiële  middelen vanwege de federale overheid. Ik wil jullie van harte bedanken namens de Wervikse bevolking voor de vele tussenkomsten ter bescherming van hen en onze veiligheid, de vriendenkring voor de organisatie van de Viroviacum run, de jeugdbrandweer voor hun inzet en hun stoofvleesmaaltijd. Als burgemeester ben ik trots op mijn brandweer voor hun inzet en overgave voor onze stad en haar bevolking.”

De federale overheid laat nu toe dat leden van de jeugdbrandweer een kadettenopleiding kunnen volgen zodat ze reeds de helft van hun eerste brevet die noodzakelijk is om bij de brandweer te komen reeds kunnen volgen. Wervik heeft 3 kandidaten die die opleiding kunnen volgen.

Brevetten waren er voor:

Kpt. Postoverste Filip Simoens: FOROP instructeur 1, EVAL competentiemanagement en voortgezette opleiding Leadership en congres High Level.
Kpt. ir Johan Bonnier: federaal trainer competentiemanagement en voortgezette opleiding Leadership en congres High Level.
Adj. Philippe Morand: Bijscholingsattest snelste adequate hulp binnenbrandbestrijding.
Sgt. Tanguy Lemahieu: voortgezette opleiding onderofficieren
Sgt. Franky Lepercq: brevet officier en scenariotraining brand - warme praktijk.
Sgt. Andy Ameel: scenariotraining brand - warme praktijk en bijscholingsattest snelste adequate hulp gevaarlijke stoffen.
Sgt. Bert Joye: voortgezette opleiding  onderofficieren en bijscholingsattest snelste adequate hulp gevaarlijke stoffen.
Kpl. Xavier Delcroix: scenariotraining brand - warme praktijk.
Brw. Patrick Dury: scenariotraining brand - warme praktijk.
Brw. Wilfried Pottillus: scenariotraining brand - warme praktijk en voortgezette opleiding brandpreventieadviseur.
Philippe Blommé: technische hulpverlening niveau 1a personenwagen en kleine bestelwagens.
Brw. Geert Vermeersch: scenariotraining brand - warme praktijk.
Brw. Mathias Bruggeman: FOROP instucteur 1.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 21.01.2018

Pluktuin van tulpen uit Wervik in Antwerpen

Voor het eerst organiseert VLAM samen met de Vlaamse siertelers een gratis pluktuin op het Astridplein in Antwerpen, volledig samengesteld met tulpen afkomstig van Tulpenteler Tuliflor, uitgebaat door Christoph Pieters in de Menensesteenweg te Wervik.

Kerstbomen, containerbomen, bloembakken, hanging baskets en begoniatapijten. Dat kennen we ondertussen wel in onze steden, maar een Pluktuin? Nee, dat is nieuw in Vlaanderen.
Een Pluktuin wordt eerst met grote zorg opgebouwd door siertelers om de bloemen/planten vervolgens weg te schenken aan het publiek. Op deze manier brengt de Vlaamse sierbloemensector zijn producten onder de aandacht en stimuleert het Vlaanderen om meer bloemen en planten in huis te halen. En dat het loont, daarover zijn al heel wat wetenschappelijke publicaties verschenen: planten hebben een positief effect op het binnenklimaat én dragen bij tot het welbevinden van mensen. Dat laatste kan zeker tellen in de donkere wintermaanden.

Tulpen in de kijker
De eerste Pluktuin die VLAM samen met de Vlaamse siertelers inricht, is volledig samengesteld uit tulpen. Het betreft 100.000 tulpen, die allemaal afkomstig zijn van het Vlaamse bedrijf Tuliflor in Wervik.
Christoph Pieters, zaakvoerder van Tuliflor: “Als je tulpen zegt, dan denken we al gauw aan Nederland, maar we hebben in Vlaanderen ook een behoorlijke productie. In Wervik bv. hebben wij een omzet van tussen de 28- tot 30.000.000 tulpen. In de vestiging te Laarne hebben we dan nog eens een omzet van tussen de 15- tot 18.000.000 tulpen, en zijn daarmee de grootste in België en behoren hiermee tot de Europese top 10 – 15. Wij broeien hoofdzakelijk dikkere bollen in vergelijking met die van onze Nederlandse collega’s. Dit resulteert in zwaardere stengels en grotere bloemen met een langere houdbaarheid.” Al deze tulpen zijn zowel voor kant&klaar als voor de veilingen van Brusse, Nederland en Duitsland. “Hierbij worden de Wervikse tulpen wereldwijd verspreid.” Weet Christoph Pieters. In de vestiging Te Wervik zijn een 10-tal vaste werknemers en daarnaast een aantal seizoensarbeiders tewerkgesteld. In de 2 vestigingen samen zijn dat een 30-tal personeelsleden.
“Tulpen kunnen we hoofzakelijk van oktober tot mei kweken, de bloemknollen zijn hoofzakelijk afkomstig van Nederland en een klein deel uit Nieuw-Zeeland. Het grootste gedeelte van de productie is geautomatiseerd, de knollen hebben een roulatie van een 4-tal weken. Wanneer de tulpen bij de klant aankomen kunnen deze genieten van een bloeitijd tussen de 7- tot 10 dagen.” Besluit Christoph Pieters.

Ook andere snijbloemen dan de tulp worden in Vlaanderen geteeld. Pieter Van Oost, secretaris van AVBS, de sierteelt- en groenfederatie: “Vlaanderen telt zo’n 38 snijbloemtelers, goed voor 60 hectare. Snijbloemen worden vooral verhandeld via Brusselse, Nederlandse en Duitse veilingen. Ze zijn bestemd voor België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië. Een ander deel verloopt rechtstreeks via de retail.”
Tiany Kiriloff van Belmodo, meter van de actie, heeft een boontje voor tulpen en zal de Pluktuin openen. Tiany: “Ik ben al m’n hele leven een grote bloemenliefhebber en heb een voorliefde voor tulpen. Mijn allereerste job in Europa was zelfs tulpenbollen pellen. Als modefanaat vind ik ook dat er een mooie wisselwerking bestaat tussen bloemen en mode. Vandaar dat ik graag meter ben van een actie die bloemen van bij ons in de kijker zet.”

Praktisch
De opening van de Pluktuin in Antwerpen gebeurt om 13.00 u door Tiany Kiriloff, meter van de actie en oprichtster van Belmodo, op het Koningin Astridplein. Elke passant mag onder begeleiding zelf een 15-tal tulpen mét bol plukken en meenemen naar huis. Om 16.30 u wordt de Pluktuin gesloten.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 18.01.2018

Groen Zwevegem wil constructief meedenken aan een oplossing voor de omleidingsweg IMOG en Moen Trekweg

Iedereen ongelukkig …

Moen en Heestert kraken al jaren onder de druk van zwaar verkeer dat door de beide centra passeert. Een deel van het zware verkeer wordt op de N8 al afgeleid langs de Sluislaan, een daartoe niet uitgeruste één-vaks-weg die dwars door het habitatgebied van de Vaarttaluds loopt. Het gemeentebestuur wil een oplossing voor deze problemen en heeft een RUP opgestart waarin nog 3 mogelijke tracés zijn opgenomen. Op het participatiemoment van 14 december 2017 bleek er heel wat ongerustheid bij de bevolking van Moen én Heestert. De omleidingswegvoorstellen bieden geen oplossing voor de onmogelijke situatie in Heestert. En een groot deel van de bevolking van Moen wilde niet aannemen dat eerdere tracés, met een traject door het Habitatgebied van de Vaarttaluds of het VEN-gebied van de Oude Spoorweg, niet meer werden weerhouden.
Hoe het zover kon komen.
Door de voortdurende uitbreiding van de exploitatie van de intercommunale IMOG ontstond een continue stroom van vrachtverkeer naar het buitengebied. Lokale en provinciale overheden hebben de signalen uit Moen en van de toenmalige Werkgroep Leefmilieu Zwevegem jarenlang genegeerd en hebben nooit willen nadenken over de herlokalisatie van de IMOG-activiteiten naar een minder hindergevoelige en beter ontsloten locatie. Daarnaast opteerde het CD&V-bestuur in de jaren negentig voor de aanduiding van een regionaal industrieterrein op de locatie Moen Trekweg. Gevolg: een bijkomende stroom van vrachtverkeer dat over de niet geschikte wegen naar het industriegebied reed. Er werd onnoemlijk veel tijd verloren door halsstarrig de ontsluiting te willen organiseren door het Habitatgebied. De huidige bestuursploeg wil tegen het einde van de legislatuur in 2018 een uitvoerbaar tracé vastleggen. De noodzakelijke beslissingen bleven uit, tot de nieuwe RUP-procedure een uitweg bood.

Complex
Gewestelijke en provinciale standpunten bemoeilijken een oplossing in dit dossier. Het VEN-gebied van de Oude Spoorweg en het Habitatgebied van de Vaarttaluds zijn uniek voor de regio en hebben recht op bescherming. De impact van uitstoot van autoverkeer is in strijd met de doelstellingen voor het Habitatgebied. Ook de landschappelijke inpassing van deze weg vormt een uitdaging. En ten slotte moet ook onder ogen worden gehouden dat deze weg door het gemeentebestuur moet worden gefinancierd.

Oplossing
Groen Zwevegem vindt dat er eerder via een breed maatschappelijk overleg naar een oplossing moest zijn gezocht, in plaats van in haalbaarheidsstudies die zelden buiten de schepenzaal zijn geraakt. Groen vraagt zich af waarom geen moeite werd gedaan in het bijeenbrengen van de (toegegeven, vaak tegengestelde) meningen van lokale actoren (landbouw, natuurvereniging, bewoners, gebruikers)? Of waarom werd niet te rade gegaan bij ervaren studiebureaus die op andere locaties creatieve oplossingen tot stand brachten voor (soms nog complexere) probleemsituaties?
Groen denkt dat het tracé E ook op wettelijke beperkingen zal botsen: het VEN- en Habitatgebied zijn door een Gewestelijk RUP vastgelegd en het is de vraag of een lokaal RUP een Gewestelijk RUP kan wijzigen. Bovendien is een traject op deze plaats landschappelijk moeilijkst te verbergen (volgt het hoogste punt) en zorgt dit ook voor een voortdurend conflict met de fauna en flora (o.a. depositie van polluenten, migratie, …). Van de overblijvende 2 tracés lijkt voor Groen Zwevegem de optie G de beste: de te overbruggen afstand is het kortst, ze voldoet het meest aan het uitgangspunt ‘lokale omleidingsweg’.

Voorstel
Anderzijds durft Groen Zwevegem de vraag te stellen of er nog bereidheid of mogelijkheid is om in een ruim kader van inspraak en begeleide participatie over de omleidingsweg na te denken. Een weg die niet tegemoet komt aan de verzuchtingen van de betrokken partijen en zijn functie niet naar maximale efficiëntie invult zal enkel voor verdere tweespalt zorgen.
In dergelijke constructieve context moet voor Groen Zwevegem ook een oplossing te vinden zijn in een omleidingsweg die vanaf de N8 via een nieuw aansluitingspunt op de N8 tussen De Souterrain, de Kwadestraat of het transportbedrijf Spriet met een (nieuwe) brug over het VEN- en Habitatgebied aansluit op de Kraaibosstraat. Groen Zwevegem heeft 2 voorbeeldtracés uitgewerkt: één tracé van om en bij de 600 meter, één van 450 meter. Voor de inname van het VEN- en Habitatgebied voor de brug kan dan een ruimere compensatie aansluitend aan het VEN- en Habitatgebied worden vastgelegd. Voor Groen Zwevegem kan de weg tussen de N8 en de Oude Spoorweg daar waar mogelijk in het landschap worden verzonken. Groen maakte enkele foto-impressies van deze voorstellen.
De brug over de Oude Spoorweg vormt een extra financiële inspanning (de bestaande Zwarte Brug is technisch niet aanpasbaar). Niettemin zorgt dit ervoor dat de lineaire natuurverbindingsfunctie in het VEN-gebied maximaal wordt bewaard. Bovendien wordt ook een deel van het probleem van de doortocht door Heestert opgelost.
Groen Zwevegem is daarom ook van mening dat het gesprek met de provincie West-Vlaanderen en de administratie Wegen en Verkeer in die zin opnieuw zou moeten worden gevoerd met dezelfde constructieve uitgangspunten.
Niets doen is geen optie
Groen Zwevegem is geenszins te vinden voor het eerder voorgestelde zogenaamde 0-tracé of tracé A waarbij de Sluislaan dwars door het Habitatgebied blijft behouden, en waarbij de trafiekproblematiek met bijvoorbeeld verkeerslichten zou worden opgevangen. Een dergelijke oplossing zal precies de argumenten waarom de weg beter niet door Habitatgebied loopt scherper stellen. De deposities op de wachtplaatsen, de juridische onzekerheid die opnieuw zal blijven aanslepen en de economisch onrendabele verliestijd zorgen er voor dat dit tracé voor Groen Zwevegem niet realistisch is.

FVW / Bron: Groen Zwevegem
 

Geplaatst op 18.01.2018

VDAB kijkt over de taal- en landsgrenzen heen om krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt te bekampen

Intensieve samenwerking met Waalse, Nederlandse en Franse partners in het kader van diverse Europese projecten.

Met een gemiddeld werkloosheidspercentage van 5,2% is de arbeidsmarkt in de provincie West-Vlaanderen heel krap. Daarom engageert VDAB West-Vlaanderen zich actief in verschillende Europese projecten met als doel de grensoverschrijdende mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en op die manier de toeleiding van nieuwe arbeidskrachten naar de werkgevers in onze provincie een boost te geven.
De krapte op de arbeidsmarkt die er voor zorgt dat veel West-Vlaamse werkgevers al meerdere jaren grote moeite hebben om nieuwe medewerkers aan te trekken, wordt steeds nijpender. Eind december 2017 telde onze provincie nog slechts 28.835 niet-werkende werkzoekenden, een daling op jaarbasis met 6,2% terwijl VDAB West-Vlaanderen in 2017 46.984 vacatures ontving, een stijging met maar liefst 19,9% in vergelijking met 2016. Bij het begin van het nieuwe jaar stonden nog 7.372 van deze vacatures open.

“Daarom vinden we het belangrijk dat we naast onze reguliere vacaturewerking en de organisatie van talrijke jobmarkten en jobdagen binnen onze eigen provincie, we ook over de taal- en landsgrenzen heen acties kunnen ondernemen”, aldus Robert De Clercq, provinciaal directeur VDAB. “Door de intensieve en constructieve samenwerking met zowel onze collega- tewerkstellingsdiensten Le Forem in Wallonië en Pôle emploi in Frankrijk als met partners als de POM West-Vlaanderen, Voka, Unizo, verschillende werknemersorganisaties, onderwijs..., hebben we al heel wat concrete acties kunnen realiseren om Waalse en Franse werkzoekenden toe te leiden naar onze Vlaamse bedrijven.”
Momenteel is VDAB West-Vlaanderen actief in 7 Europese projecten. Vier van deze projecten hebben betrekking op de grensregio tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk:

“Grenzeloos Tewerkstellen”
waarbij onder andere grensoverschrijdende begeleidingsacties en jobdatings worden georganiseerd en werk wordt gemaakt van een grensoverschrijdend opleidingsaanbod. Meer info vind je op http://grenzeloos- tewerkstellen.eu/.

“Grenzeloos Competent”
heeft als doel de geografische en inhoudelijke mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen door de organisatie van opleidingen met een taalcomponent en met een grensoverschrijdend erkend certificaat voor zowel werkzoekenden als werknemers en door de realisatie van een grensoverschrijdend socio-economisch observatorium. Meer info: http://www.grenzelooscompetent.eu/nl.

“Act’emploi”
wil werkzoekenden met een laag opleidingsniveau toegang verschaffen tot de zorgsector via grensoverschrijdende opleidingen, jobcoaching en begeleiding.

“AB Réfugiés”
mikt op de snelle en duurzame instroom van vluchtelingen op de arbeidsmarkt via diverse vormen van werkplekleren, gemeenschappelijke taalopleidingen, de ontwikkeling van een app voor beroepsgerelateerde termen en de sensibilisering van werkgevers.
Ook in het noorden van de provincie, in de grensregio met Nederland, is VDAB actief in drie specifieke projecten:

“Revivak”
dit project heeft als doelstelling om de werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen te stimuleren via een innovatieve mix van opleidingen, leer- en werkposten, internetcolleges, excursies en bootcamps.
“Grensinfovoorziening”
wil alle relevante informatie betreffende belastingssystemen, zorg, sociale zekerheid, arbeidsrecht, ... voor grenswerkers ontsluiten door de organisatie van een uniform en overkoepelend netwerk van grensinformatiepunten.

“Educavia”
beoogt het realiseren van een grensoverschrijdende kennisregio rond luchtvaarttechnieken en een gerichte ontwikkeling en integratie van technologische opleidingen voor de luchtvaartsector.
“Deze projecten vormen een mooie aanvulling op onze structurele interregionale samenwerking”, zegt Robert De Clercq. “Zo werden in 2016 maar liefst 109.851 Vlaamse vacatures automatisch op de website van Le Forem gepubliceerd en werden 4.806 vacatures van Vlaamse bedrijven effectief in beheer genomen door tweetalige consulenten van Le Forem. Hierdoor konden 16.669 Waalse werkzoekenden geplaatst worden in Vlaamsebedrijven. Op deze manier slagen we er in om onze krappe arbeidsmarkt toch wat meer zuurstof te geven.”

FVW / Bron: VDAB
 
 

Geplaatst op 18.01.2018

Vlaams Belang reikt de hand naar Turbo Kortrijk

Vlaams Belang was aanwezig op de persvoorstelling van de burgerbeweging Turbo Kortrijk. Het burgerinitiatief ontstaan vanuit een groep bezorgde, maar geëngageerde Kortrijkzanen uit diverse lagen van de bevolking stelde er haar visietekst voor Kortrijk voor. Doel van Turbo Kortrijk is om zoveel mogelijk van de punten te laten opnemen in de verkiezingsprogramma’s van de Kortrijkse politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
 
Vlaams Belang steunt de Turbo-standpunten inzake het belang van de Nederlandse taal, het vertrouwen op onze rechtstaat inzake berechten, straffen en uitwijzen, de verhoogde aandacht voor de deelgemeenten en buurten, het pleidooi voor echte inspraak door de bevolking, meer groenvoorzieningen, het ‘ontvetten’ van het bestuur, het aanpakken van de graaicultuur en het opwaarderen van het statuut van gemeenteraadslid. Vlaams Belang deelt ook de kritiek op het halfslachtige integratiebeleid, het feit dat de bevolkingsaangroei vooral het gevolg is van de internationale migratie, het gebrek aan mobiliteitsvisie en de lamentabele staat van de stadfinanciën. Interessante pistes zijn de vaststelling dat Kortrijk wordt gekenmerkt door een werkloosheidsparadox en het vernieuwende pleidooi voor een sneltram in een afgescheiden bedding tussen de verschillende kernen.
 
Lijsttrekker Wouter Vermeersch is duidelijk: “Wij staan open voor elk gesprek met iedereen die, net zoals wij, willen werken aan een leefbaar, efficiënt en veilig Kortrijk, waar het goed is om te wonen, werken en ondernemen. Turbo Kortrijk is bovendien de enige politieke actor die het debat wil aangaan over de megamoskee in het hart van de stad.”
 
Het speerpunt van de burgerbeweging ‘Iedereen telt mee’ lijkt alvast een pleidooi tegen het cordon sanitaire dat eerder al werd doorbroken in Kortrijk. Vermeersch vervolgt: “Onze stad beleeft nog steeds een diepe politieke crisis waarvan weinig inwoners op de hoogte zijn. De wankele stadcoalitie van N-VA, VLD en sp.a raakt enkel nog aan de noodzakelijke meerderheid dankzij de verkozenen van Vlaams Belang. Een nieuwe beweging en nieuwe gezichten als alternatief voor de ‘oude garde’ is aldus welkom. Ook staat onze deur nog steeds open voor gesprekken met die andere burgerbeweging die ontstaan is na het uiteenvallen van de N-VA: Kortrijk Vooruit.”
 
BRON: Vlaams Belang Kortrijk : Foto BDK

Geplaatst op 17.01.2018
2860 artikelspagina's: 1 ... 11 12 13 14 15 <<< 16 >>> 17 18 19 20 21 ... 287