Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Nieuwe raad van bestuur Leiedal aan de slag

Op vrijdag 26 april 2019 stelde Intercommunale Leiedal haar nieuwe raad van bestuur voor. Wout Maddens (schepen Stad Kortrijk) wordt de komende zes jaar voorzitter, Pedro Ketels (schepen gemeente Lendelede) en Tom Beunens (schepen gemeente Avelgem) zijn de ondervoorzitters.

Intercommunale Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling van 13 steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen en groeide de voorbije jaren uit tot een sterke organisatie met een 60-tal medewerkers. Haar drie kerntaken zijn het ondersteunen van de steden en gemeenten, het stimuleren van de onderlinge samenwerking en het uitbouwen van de streek tot een regio waar het goed wonen, werken, leven en beleven is, met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en ruimte voor cocreatie en innovatie. In 2020 viert Leiedal haar 60-jarige bestaan. Voor die verjaardag wordt een ambitieus programma uitgerold, met onder meer een regionaal land-art-kunstenparcours en een samenwerking met studenten uit binnen- en buitenland.

“Ook de komende jaren wil Leiedal de referentieregio blijven die ze vandaag is,” aldus voorzitter Wout Maddens. “Maar de uitdagingen zijn niet min. Hoe houden we de regio aantrekkelijk en betaalbaar? Hoe garanderen we de leefbaarheid van zowel de steden als de landelijke gemeenten? Hoe pakken we de klimaat- en mobiliteitsuitdagingen aan? En hoe maken we de betonstop concreet? Leiedal kan in dit alles een belangrijke bruggenbouwer, denktank en streekontwikkelingsactor zijn.”

Vernieuwde samenstelling
De nieuwe raad van bestuur bestaat uit 20 leden, waarvan 18 bestuursleden en 2 deskundigen. Iedere lokaal bestuur blijft vertegenwoordigd, maar in tegenstelling tot de vorige raad van bestuur telt de huidige raad vier in plaats van twee leden uit de oppositie.

“Ik maak van de gelegenheid graag gebruik om mijn voorganger Koen Byttebier en zijn collega-raadsleden nog eens uitdrukkelijk te bedanken voor het goeie werk die ze de voorbije zes jaar hebben geleverd.”

 

FVW / Bron: Leiedal

Geplaatst op 29.04.2019

Aangifte bij politie vanaf 1 mei 2019 op afspraak

Voor wie een aangifte wenst te doen bij de Politiezone Gavers, Politiezone Grensleie , Politiezone MIRA en Politiezone VLAS kan vanaf 1 mei 2019 zelf online een afspraak maken via de website van de desbetreffende politiezone. Daarmee willen de 4 politiezones een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening aangaan. Daarmee wordt in de vier politiezones dezelfde manier van werken gehanteerd en is het voor de burgers duidelijker.

“Tegenwoordig moet je voor bijna alles een afspraak maken, behalve bij de politie was dat nog niet het geval. Hiermee willen we de wachttijden in de wachtzaal voor mensen die een aangifte wensen te doen gevoelig inkorten. Bij het maken van een afspraak krijgen ze ook te zien welke documenten moeten meegebracht worden. Wanneer men bv. de keuze maakt voor aangifte diefstal of verlies identiteitskaart, rijbewijs, Kids-ID, reispas van Belgische onderdanen, krijgt men meteen de melding te zien dat men hiervoor rechtstreeks terecht kan bij hun eigen stads- of gemeentedienst en dus geen twee verplaatsingen hoeft te maken. Daarnaast krijgt men onmiddellijk na het maken van de afspraak een bevestigingsmail met daarop ook nog eens de melding welke documenten moeten meegebracht worden, zodat mensen geen tweemaal moeten komen, wat nu soms het geval is”, verduidelijkt commissaris Heidi Decraene.

Werken op afspraak biedt tal van voordelen:
- Men kan zelf het gepaste tijdstip kiezen
- Geen wachttijden
- Bij het maken van een afspraak krijgt men informatie omtrent welke documenten moeten meegebracht worden
- Betere en snellere hulp omdat sommige zaken reeds kunnen voorbereid worden
- Meer discretie

Hoe een afspraak maken?
Het gaat enkel om aangiften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet moet ter plaatse komen. Bij dringende politiehulp waarbij de tussenkomst van de politie noodzakelijk is dient nog steeds het nummer 101 gebeld te worden.

- Je kan zelf online een afspraak maken via de website, aangifte op afspraak en klik op ‘maak hier een afspraak’
- Maak een keuze uit de lijst met het gepaste type afspraak en selecteer een afspraakmoment:
enkel de afspraken die nog beschikbaar zijn worden weergegeven. Indien een bepaalde datum of uur niet vermeld staan, betekent dit dat dit afspraakmoment reeds bezet is of het kantoor gesloten is.
- Vul de gevraagde gegevens in (dit is een beveiligde site).
- Na het versturen van de afspraak wordt een bevestigingsmail gestuurd met alle info omtrent de afspraak.
Beschik je niet over een internetverbinding of lukt het niet via de website of twijfel je om al dan niet aangifte te doen, dan kan je nog steeds tijdens de kantooruren telefonisch contact opnemen met de onthaaldienst van de politiezone waartoe men behoort.

Samenwerking tussen politiezones
Door in Zuid West Vlaanderen met vier politiezones samen te werken, leggen we naast administratieve vereenvoudiging de focus op regionaal meer uniformiteit en duidelijkheid, wat de politionele dienstverlening aan de burger enkel maar ten goede komt.
Deze nieuwe werking is een vervolg op eerdere samenwerkingen tussen de politiezones om procedures op elkaar af te stemmen. PZ Vlas en PZ Gavers werken sedert vorig jaar met een vereenvoudigde procedure om verloren of gestolen identiteitskaarten, Kids-ID’s, reispassen of rijbewijzen van Belgische onderdanen aan te melden en te vervangen. Nadat je DOCSTOP hebt verwittigd, kan je rechtstreeks bij de dienst bevolking van je gemeente terecht, dit in alle vier de politiezones.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 29.04.2019

Filmavond Vriendenkring Flossenbürg

Op 3 mei organiseert de Vriendenkring van Flossenbürg, afdeling Geluwe een filmavond in Zaal Ter Linde in Geluwe
met een indrukwekkende film: Naked Among Wolves!

Net als de roman begint deze aangrijpende verfilming in maart 1945 als de Pool Zacharias Jankowski enkele weken voor de bevrijding een driejarig Joods jongetje Buchenwald binnensmokkelt in een koffer. Jankowski hoopt zijn beschermeling verborgen te kunnen houden voor de SS. Dat lukt niet. Al gauw wordt het kind ontdekt door Pippig, een politiek gevangene die in het kamp tewerkgesteld is. Pippig heeft medelijden met het
jongetje en besluit hem op zijn beurt te verstoppen. Pippigs leidinggevende André Höfel, tevens lid van het verzet in Buchenwald, is echter doodsbang dat de SS ontdekt wat er gaande is. Hij bezweert Pippig dat het kind op de eerstvolgende trein naar het kamp Bergen-Belsen moet worden gezet. Maar Pippig is vastbesloten op het jongetje te passen en besluit hem bij zich te houden.
"Toen ik de film voor het eerst zag, was het precies alsof ik mijn vader hoorde vertellen." Aldus voorzitter Yves Durnez.

Maar er is nog meer...
Deze keer zorgen we voor een primeur. Wie kent er nog dhr. Etienne Notredame, den brouwer of nachtbrouwer. 
De minzame man die met zijn vrachtwagen bieren aan huis leverde. De trotse vaandeldrager die altijd met zijn vlag aanwezig was bij elke herdenkingsplechtigheid. 
Wij, met de Vriendenkring, hadden het voorrecht om Etienne te mogen interviewen in één van zijn laatste levensjaren. Het werd een uniek document waarin Etienne vertelt over zijn oorlogsjaren. Hoe hij onderdook, hoe hij vaak heel wat geluk had gehad, hoe hij het uiteindelijk overleefde en hoe hij de bezetters te slim af was. 
In sappig West-Vlaams wordt het verhaal in ongeveer 30 min. uit de doeken gedaan. 
Wie graag het verhaal van Etienne hoort, zal iets vroeger moeten aannwezig zijn. We spelen dit document af om 19.30u.

Kaarten in Praatcafé Het Zwijntje, of bij de bestuursleden 
Kaarten vvk: leden: €6 niet-leden: €8 Kaarten add: €10
Of: Kaarten te bestellen op flossenburggeluwe@gmail.com + het bedrag overschrijven op BE85 7512 0700 4306

 

FVW / Bron: Vriendenkring Flossenbürg

Geplaatst op 27.04.2019

Peter Bulckaen steunt stickeractie Rode Kruis

anaf donderdag 25 april is de jaarlijkse Rode Kruis-Vlaanderen Stickeractie gestart.

Een inzamelactie die van groot belang is om de werking van de 239 lokale afdelingen in Vlaanderen te verzekeren. 
De opbrengst gaat trouwens integraal naar de Rode Kruis afdeling van de gemeente of stad waar je hem koopt. Men kan hierdoor onder andere ambulances, interventietenten, of interventiekledij aankopen, opleidingen en bijscholing voor hun vrijwilligers organiseren, EHBO lessen organiseren, lokale bloedinzamelingen organiseren... Je helpt dus veel mensen uit je buurt, jezelf inbegrepen.
In Geluwe kregen ze hierbij de steun van niemand minder dan Peter Bulckaen, Peter speelt de rol van Mathias Moelaert in de VTM-soap Familie.

FVW / Bron: Rode Kruis Geluwe

Geplaatst op 27.04.2019

Stad Menen laat verloerderde panden in Rijselstraat slopen

Burgemeester Eddy Lust (Open VLD) van Menen heeft gebruik gemaakt van de Nieuwe Gemeentewet nadat de milieupolitie op 19 april 2019 had vastgesteld dat de panden in de Rijselstraat 16-18-20 een gevaar vormden voor de openbare veiligheid. Hierop werd door de burgemeester een schriftelijk bevel uitgevaardigd om de panden binnen de maand te slopen. “Een kordate aanpak, maar noodzakelijk om het doel te bereiken en deze donkere plek in ons winkelpatrimonium nieuw licht te gunnen”, zegt burgemeester Lust.

Voor vele inwoners zijn de bouwvallige panden een doorn in het oog van het Menense stadscentrum. Zij zullen nu wellicht een zucht van verlichting slaken.
Team 8930 is overtuigd van deze keuze en wenst dan ook samen met alle betrokken actoren nieuw leven geven aan deze bijzonder aantrekkelijke ruimte in het midden van het Menense handelscentrum. “We worden overspoelt met vragen van projectontwikkelaars die willen investeren in Menen”, voegt burgemeester Lust hier nog aan toe.

Pop-up park
In het bevel tot sloop werden ook flankerende maatregelen rond de tijdelijke invulling van de ruimte na de sloop opgenomen.
Schepen van publieke ruimte Patrick Roose (sp.a): “Tegen de zomervakantie van 2019 komt er op de plaats van de panden een recreatieve zone met een trage verbinding naar de Kerkstraat. Er komen enkele speeltuigen, een zandbak en zitbank en een fietsenstalling. Hiermee willen we een tijdelijk antwoord bieden op het tekort aan speelruimte in onze stad. Enkel de speeltoestellen worden op kosten van de stad geplaatst, deze kunnen later ook nog op een andere plaats gebruikt worden eens de definitieve plannen voor de deze site klaar zijn. De aanleg van een groene, recreatieve zone en trage doorgang naar Kerkstraat zijn op kosten van de eigenaar en zijn ook opgenomen in het bevel tot sloop.”

Schepen van ondernemen Virginie Breye (N-VA): “Woensdag jl. was er nog een hoorzitting met de eigenaar van de panden die zeer constructief verliep. We zijn blij met deze dialoog dat we samen met de eigenaar kunnen zoeken naar een oplossing. Het is een eerste stap van het Team 8930 in ons kordaat krachtig werk. Hopelijk komt er bij de definitieve invulling opnieuw commerciële ruimte op het gelijkvloers.”

Netheid van de stad
“Samen met alle inwoners en ondernemers willen we een mooie stad. Om het mooi worden van onze stad zijn al een aantal maatregelen genomen. Onze stad heeft alle troeven om aantrekkelijk te zijn, maar beschikt ook over enkele pijnpunten. Met ons Team willen we dat het mooi worden van onze stad zichtbaar wordt. Het is onze gedrevenheid en kracht om eigenaars mee te nemen in een oplossing.” Aldus schepen van publieke ruimte Patrick Roose.
Schepen van omgeving en juridische zaken Mieke Syssauw (Open VLD): “Binnen de twee jaar moet er een omgevingsvergunning zijn en tegen eind april 2023 moet er effectief een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd. Indien dat niet gebeurt is, moet er door de eigenaar een dwangsom worden betaalt. Dit is eveneens opgenomen in het bevel tot slopen. Menen is een stad met een goede ligging voor de handelszaken, dichtbij de autosnelweg, zelden file en meeste personeel in de handelszaken is drietalig.”

Stad neemt goeie voorbeeld
Schepen van patrimonium Renaat Vandenbulcke (N-VA): “Als we de Menenaar vragen om samen met ons de stad aantrekkelijk te maken, moeten wij als stadsbestuur zelf ook het goede voorbeeld geven. Daarom zal de stad binnen het jaar enkele vervallen gebouwen slopen onder meer het schooltje (wijkschool Tuinwijk) te Lauwe, die eind juni 2006 de deuren sloot en nadien werd aangekocht door de stad Menen, het vroegere politiegebouw in de Vlamingstraat, woning in Sluizenkaai voor ontsluiting parking Blekerijvesting en woningen Y. Serruysstraat naast parking aan kerk.“

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.04.2019

Ontvangst mej. Blanch Decorte op stadhuis Wervik

Op zaterdag 27 april werd mej. Blanch Decorte ontvangen door het stadsbestuur van Stad Wervik naar aanleiding van haar prestaties op de Special Olympics in Abu Dhabi.

Om de twee jaar vinden de Special Olympics Zomerspelen plaats. Place to be dit jaar is Abu Dhabi. De Belgische delegatie bestaat uit maar liefst 114 deelnemers en hun coaches. Het eerste grote moment voor onze gymnasten vond plaats op woensdag 13 maart. Dan werden de gymnasten via de divisioning ingedeeld in hun ideale groep.

Op vrijdag 15 maart turnden Blanche Decorte, Quinten Bruyninckx en Jakob Crombez dan de finale. Op zaterdag 16 maart zagen we Pauline De Schaepmeester in actie.

Blanche overtrof zichzelf en Jakob en Quinten behaalden hun persoonlijke hoogste score in een ijzersterke groep! De Belgische groep beleefde enkele prachtige momenten en Blache Decorte (Krachtig en Lenig Wervik) verzamelde maar liefst vier medailles! 
- Vloer 4de
- Balk BRONS
- Damesbrug ZILVER
- Sprong GOUD
- Allround BRONS

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.04.2019

Waregem tekent , Tekenfestival voor jong en oud

Zondag 5 mei – 14.00u. tot 18.00u. 
Waregem Tekent is een gloednieuw tekenfestival in Waregem. Herontdek potlood, papier en inkt op een unieke manier in workshops en doorlopende activiteiten, voor jong en oud, ervaren of absolute beginner. Kom tekenen in de natuur, met krijt of wol, modelschetsen, tekenen op muren en ramen, alles kan. Teken mee en tover Waregem om in één groot tekenatelier vol ideeën en kleur.

Heel wat verrassende tekenactiviteiten worden op zondag 5 mei op je losgelaten. Hierna een greep uit het indrukwekkende programma:

Treed binnen in het tattoosalon waar tekenaars je arm beetnemen en erop los tekenen. Wie weet wil je je arm nadien nooit meer wassen. Of neem plaats in de cartoontafel, en teken of word getekend. Cartooniste Lesliesaurus maakt graag een leuke cartoon van jou. Wat dacht je van een spannende speeddate waar je in sneltempo unieke modellen in leuke kostuums kan schetsen? Ludieke schetsen verzekerd! Of ga aan de slag met de wollen kubus waar een gekleurde bol wol je potlood van dienst is. Met wol geef je de kubus een nieuwe look.

Meer fan van street art? Dan kan je deelnemen aan een interactieve straattekening. De winnende kunstenaar tekent zijn werk op de straat en jij mag er mee vorm aan geven. Ga helemaal wild in de tekenjungle waar een kleurloos monster hunkert naar meer kleur. En wat als robots konden tekenen? Ontdek het spel van wind in de bomen die robots aanstuurt tot tekenen. Misschien kan jij de tekenrobots beïnvloeden?

Maar het kan ook gewoonweg heel simpel: beleef het Urban Sketching fenomeen en ga met een schetsboekje en potlood aan de slag op 3 locaties in onze stad. Vergeet even je smartphone en schets je unieke ‘plaatje’ op papier.

De vlagjesactie gaat door aan het Koetshuis. Breng je ingekleurde kleurplaat in de vorm van een vlagje mee naar Waregem Tekent en krijg een leuk gadget! Heb je nog geen vlagje? Download het op de website.

Je kan ook een of meerdere workshops plannen tijdens Waregem Tekent. Er zijn workshops in alle soorten en maten. Heb je al eens muziek proberen tekenen? Onderzoek wat klanken kunnen betekenen en zet deze om in beeld. Teken jij een grote symfonie, of net een heavy metal song? Alles is mogelijk! Maak met stop motion een filmpje aan de hand van tekeningen. Klikklik! Voor je het weet heb je een filmpje gemaakt met je gezin.

Je kan schaduwschetsen met alledaagse voorwerpen. De voorwerpen geven grillige schaduwen. Met een kleine ingreep wordt de schaduw een inspirerende schets. Of maak een prachtige collage die zo in een kadertje kan. Tekenervaring is geen must, enkel een paar handige knutselhanden! Een boek lezen wordt eens zo leuk met je zelf ontworpen bladwijzer over het woord ‘vergeten’. Wil jij graag een poëtische trip en visuele droom beleven? Dan ben je bij Siel Verhanneman en Larissa Viaene aan het juiste adres.

Tijdens een initiatie zeefdrukken pimp je je eigen totebag of poster. Je leert het volledige proces van idee tot print. Ben je benieuwd wat de combinatie tekenen, yoga en meditatie oplevert? Het kan allemaal tijdens Waregem Tekent.

IDENTIKIT
Wat? tekenfestival met workshops en doorlopende aanbod
Wanneer? zondag 5 mei van 14.00u. tot 18.00u.
Wie? Jong en oud, absolute beginner, ervaren rot,… Kortom, iedereen tekent!
Waar? 10 locaties in het centrum van de stad
Bib / Biblab / Boekenplein / Markt / Park Casier / Koetshuis / Kunstacademie / Be-Part / Verde-Art / Atelier Offline

 

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 27.04.2019

Eénrichtingsverkeer Sint-Sebastiaanslaan Stad Kortrijk van 29 april t.e.m. 31 mei

Van maandag 29 april tot en met vrijdag 31 mei 2019 werkt de firma Vereecke uit Harelbeke in de Sint-Sebastiaanslaan. De werken situeren zich langs de kant van de onpare huisnummers en zijn opgedeeld in 2 fases. (fase 1A: tussen Minister Tacklaan en Karmelietenlaan en fase 1B: tussen Karmelietenlaan en Beverlaai)

Verkeerssituatie
Gedurende de periode van de werken geldt er in de Sint-Sebastiaanslaan éénrichtingsverkeer en dit in de richting van de Mininster Tacklaan.

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 27.04.2019

G-gymgroep Vaste Vuist Lauwe bezorgt kippenvelmoment op REVA beurs Gent

Afgelopen zaterdag stroomde Expo Gent goed vol voor de REVA beurs! De G-gymgroep van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw bezorgde de beurs een kippenvelmoment met hun prachtig optreden.
Twee maal per jaar brengt de G-gymgroep van Vaste Vuist Lauwe een optreden … en wat voor één. Een grote REVA beurs die meeleeft en geniet van de demonstratie van de jongeren met een beperking. G-gym Vaste Vuist Lauwe traint wekelijks op zaterdag van 9.00 tot 10.00u. Door de toenemende vraag werd de G-gymgroep van sportgroep Vaste Vuist Lauwe dit jaar uitgebreid met G-minivoetbal. Dit gaat door elke zondagvoormiddag van 9.30 tot 10.30u in de sporthal Ter Leie te Lauwe.

 
FVW / Bron: Sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 27.04.2019

1 mei 2019 sp.a Zwevegem

Op woensdag 1 mei organiseert sp.a zwevegem hun jaarlijkse conservenkaarting in het Theatercentrum te Zwevegem. Vanaf 14.00 u verwelkomen zij u voor een gratis koffie en stukje taart.
Ook de Zwevegemse sp.a kandidate voor de verkiezingen op 26 mei 2019 zal aanwezig zijn. Mieke Eggermont staat op de Vlaamse lijst op de 5de plaats. Om 16.00u verwachten de lokale sp.a afdeling hun nationale sp.a voorzitter John Crombez.

 
FVW / Bron: sp.a Zwevegem

Geplaatst op 27.04.2019
4531 artikelspagina's: 1 ... 11 12 13 14 15 <<< 16 >>> 17 18 19 20 21 ... 454