Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Vlaams parlement keurt inschrijvingsdecreet definitief goed: gedaan met kamperen aan de schoolpoort

Op 24 april werd het belangenconflict dat de Franstalige Gemeenschapscommissie in Brussel heeft ingeroepen tegen het nieuwe inschrijvingsdecreet in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel afgerond. Er werd geen overeenstemming gevonden tussen beide gemeenschappen waardoor het Vlaams parlement de werkzaamheden verder kan zetten. Vanaf volgend jaar wordt het nieuwe inschrijvingsdecreet van kracht voor inschrijvingen van leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. Scholen met een capaciteitstekort zullen in de toekomst verplicht digitaal aanmelden. In het basisonderwijs is de afstand tot de school en de schoolkeuze bepalend voor de ordening van leerlingen. De dubbele contingentering blijft er behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. In het secundair onderwijs telt vooreerst de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Bij plaatstekort bepaalt loting wie een plaatsje krijgt. Scholen krijgen de mogelijkheid om tot 20% van de vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen. Het systeem van dubbele contingentering verdwijnt in het secundair onderwijs. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55% naar 65%.

Lange kampeerrijen voor de poort van populaire scholen, verontwaardigde reacties van ouders die online aanmelden en geen duidelijkheid krijgen waarom ze achter het net vissen, … het zijn jaarlijks terugkerende taferelen in Vlaanderen en Brussel.

Daarom werd de voorbije jaren fors geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding zodat kampeerrijen zoveel als mogelijk vermeden. Deze legislatuur werd voor het eerst de kaap van 400 miljoen euro aan jaarlijkse investeringen in scholenbouw overschreden. Daarbovenop kwamen capaciteitsmiddelen om meer dan 40.000 extra stoeltjes in de klas te creëren. Maar in een aantal scholen is de vraag altijd groter dan het aanbod aan vrije plaatsen. Daarom was ook het inschrijvingsrecht aan een grondige vernieuwing toe. Eind 2018 was er al een akkoord over het nieuw inschrijvingsrecht in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Maar de Franstalige Gemeenschapscommissie in Brussel (COCOF) heeft daartegen een belangenconflict ingeroepen. Daardoor stond het nieuwe decreet ‘on hold’. Ondertussen werden maatregelen genomen zodat scholen die dat willen toch met een digitaal aanmeldingssysteem kunnen werken om op die manier kampeertoestanden aan de schoolpoort te vermijden. Vandaag werd het belangenconflict afgerond, er werd geen overeenstemming gevonden. Het Vlaams parlement kan daardoor haar werkzaamheden voor het decreet verder zetten. Zo werd het nieuw inschrijvingsrecht dan ook definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement.

Nieuw inschrijvingsrecht: scholen met capaciteitstekort melden verplicht aan
Dit nieuw inschrijvingsrecht maakt een einde aan kamperen, respecteert maximaal de schoolkeuze van ouders en leerlingen en sluit discriminatie en segregatie bij inschrijving uit.

Scholen waar de vraag groter is dan het aanbod zullen voortaan verplicht digitaal aanmelden en alle scholen in capaciteitsregio’s (Brussel, Gent en Antwerpen) gaan centraal aanmelden. In heel Vlaanderen en Brussel komt er één gemeenschappelijke tijdslijn voor alle secundaire scholen. Daarnaast komt er ook één tijdslijn voor basisscholen die aanmelden. Bovendien hebben ouders en leerlingen bij inschrijving al een goed zicht op de mogelijke studievoortgang en krijgen zij meer tijd om verschillende scholen te bezoeken. Door met één startdatum te werken voor de inschrijvingen en deze centraal te registreren vermijden we ook dubbele inschrijvingen. Dit alles zal de planlast voor scholen aanzienlijk verminderen.

Basisschool is buurtschool
Voor de basisscholen zonder capaciteitsproblemen die niet digitaal aanmelden, de grote meerderheid, verandert er verder weinig. Zij bepalen nog steeds zelf de datum van inschrijving en schrijven leerlingen vervolgens chronologisch in. Door het schrappen van een aantal verplichtingen zoals het jaarlijks berekenen van de capaciteit, het doorgeven van vrije plaatsen en werken met voorrangsgroepen en -periode, zorgen we ook hier voor een aanzienlijke planlastvermindering.

Scholen waar de vraag groter is dan het aanbod, de minderheid van de scholen in het basisonderwijs, zullen in de toekomst verplicht digitaal aanmelden. Broers, zussen en kinderen van personeel behouden hun voorrang en de dubbele contingentering (twee lijsten van leerlingen, een groep van kwetsbare en een groep van niet-kwetsbare leerlingen) zorgt voor een evenwichtige sociale mix. De belangrijkste criteria blijven schoolkeuze en de afstand tot de school. Op die manier blijven onze basisscholen bij uitstek buurtscholen. Vanuit de overheid zullen scholen die de overstap maken naar digitaal aanmelden administratief en financieel ondersteund worden.

Loting als leidend principe in secundair onderwijs
In het secundair onderwijs behouden we de voorrangsregels voor broers en zussen en kinderen van personeel. De schoolkeuze van ouders en leerlingen primeert. Bij plaatstekort wordt loting het leidende principe om de vrije plaatsen in een school toe te kennen. Daardoor ontstaat er automatisch al een representatieve spreiding van leerlingen. Bij een gunstige loting bepaalt de hoogste schoolkeuze van de leerling in welke school hij of zij kan inschrijven. De dubbele contingentering wordt afgeschaft, maar scholen krijgen de mogelijkheid om tot 20% van hun vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen. In LOP-gebieden leggen de lokale overlegplatforms (LOP) hierrond een gedragen voorstel ter bekrachtiging voor aan het gemeente- of stadsbestuur. De lokale overlegplatforms monitoren de effecten ervan gedurende vier jaar. Buiten de LOP-gebieden beslissen de individuele scholen.

Gewijzigde samenstelling lokale overlegplatforms secundair onderwijs (LOP)
In het secundair onderwijs wijzigt het nieuwe inschrijvingsrecht een aantal taken van het lokaal overlegplatform (LOP) alsook de samenstelling ervan. Naast de onderwijspartners en lokale verenigingen wordt ook het lokaal bestuur als stemgerechtigd lid toegevoegd aan het LOP. Het totale aantal leden wordt afgeslankt. De leden van het LOP krijgen de lokale autonomie om nog 10 vertegenwoordigers aan te duiden uit het middenveld. De onderwijspartners blijven steeds in de meerderheid. Daarnaast worden standaarddossiers uitgewerkt waarmee basisscholen op een eenvoudige manier tot besluitvorming kunnen komen.

Brussel: voorrang Nederlandstaligen versterkt
In Brussel verstevigen we bovendien de voorrangsregels voor Nederlandstaligen door het percentage van 55% naar 65% op te trekken in het basis- en het secundair onderwijs. Daarbovenop krijgen leerlingen die al 9 jaar schoolliepen in het Nederlandstalig onderwijs ook nog een voorrang van 15% in het secundair onderwijs.

Het buitengewoon onderwijs krijgt een eigen kader zodat elke leerling een plaats heeft
Het buitengewoon onderwijs krijgt een eigen regeling. Elke leerling met een verslag buitengewoon onderwijs moet een plaats krijgen in de school van keuze. Als er in die school onvoldoende plaatsen zijn, wordt er een platform samengeroepen waarbij alle scholen met het juiste aanbod voor die leerling samen op zoek gaan naar de gepaste oplossing. Scholen kunnen wel een aanmeldingsprocedure gebruiken om zicht te krijgen op het aantal kandidaat-leerlingen. Alle andere decretale regels worden voor het buitengewoon onderwijs buiten werking gezet.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met dit decreet ontwarren we een belangrijke knoop in een onderwijsdossier dat al lang aansleepte. Eind 2018 werd het decreet goedgekeurd in de commissie Onderwijs in het Vlaams parlement, maar door een belangenconflict kon dit nog niet in werking treden. Dit is nu gelukkig van de baan en het nieuwe decreet is definitief goedgekeurd. Vanaf volgend schooljaar treedt het in werking. Dit nieuwe transparante inschrijvingsrecht maakt een einde aan het jaarlijkse kamperen. Het maximaliseert de keuzevrijheid van ouders en maakt tegelijkertijd een evenwichtige sociale mix op onze scholen mogelijk. In het Brusselse Nederlandstalig onderwijs versterken we de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen.”

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.04.2019

Rondleiding van de maand: Erop en eronder

De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk verzorgt elke eerste zondag van de maand een themarondleiding in Kortrijk voor individuele deelnemers.

Op zondag 5 mei stelt Gidsenkring Kortrijk de rondleiding ‘Erop en eronder’ voor.

Tijdens deze wandeling gaan we klimmen en afdalen. Dit is een rondleiding voor wie geen schrik heeft van een trapje meer of minder. De gids neemt je mee in een middeleeuwse kelder en focust verder op de torens in de stad. Een bezoek aan een van de Broeltorens of aan het belfort hoort daar zeker bij. Het hoogtepunt van deze wandeling is zeker en vast de beklimming van de Sint-Maartenstoren. De gids neemt je mee tot aan de beiaardkamer en hogerop tot op de torentrans. De deelnemers worden er beloond met een prachtig vergezicht!

Iedereen die belangstelling heeft voor deze begeleide wandeling (duur: 2 uur) is welkom.
We vertrekken om 14.30 uur aan de toeristische dienst (Begijnhofpark).
Deelnemen kost 4 euro per persoon, vooraf inschrijven is niet nodig.

 

FVW / Bron: Kortrijkse Gidsenkring

Geplaatst op 27.04.2019

Pou maumahara onthuld in kasteelpark Zonnebeke tijdens Anzac Day

Op 25 april 2019, ANZAC Day, werd een nieuw herdenkingsmonument in het Passchendaele Memorial Park te Zonnebeke onthuld. De houtsculptuur ter ere van de Nieuw-Zeelandse Maori en andere soldaten uit de Eeerste Wereldoorlog.

Meester houtsnijders, docenten en studenten van de New Zeeland Maori Arts and Crafts Institute (NZMACI) in Rotorua, Nieuw-Zeeland creëerden de pou maumahara. Ze vervaardigden deze herdenkingssculptuur uit een inheemse Nieuw-Zeelandse houtsoort van meer dan 4.500 jaar oud.

NZMACI bestuurslid David Tapsell onthult dat de pou maumahara de naam 'Pohutukawa' kreeg, genoemd naar de inheemse Nieuw-Zeelandse boom die symbool staat voor een nieuw begin.

Pohutukawa bomen verwelkomden de tupuna (voorouders) van de Nieuw-Zeelandse Maori's toen deze voor het eerst voet aan wal zetten in dit land. Het is ook een boom die spiritueel afscheid neemt van onze dierbaren.

De rode pohutukawa bloem wordt vaak vergeleken met de bloeiende klaproos van Passendale.

"Het sculptuur heeft twee kanten die zowel Tumatauenga (oorlog) als Rongomaraeroa (vrede) voorstellen. Op die manier herdenken we zowel degenen die verre afstanden hebben afgelegd om deel te nemen aan de oorlog, alsook degenen die in Nieuw-Zeeland bleven", verklaart Tapsell.

De beste graveerders van ons land herdenken met dit sculptuur de herinnering aan onze voorouders. NZMACI is trots over de realisatie van dit wonderbaarlijke werk en is vereerd om het aan de gemeente Zonnebeke te schenken.
Het monument weegt meer dan zes ton en bereikt een hoogte van acht meter.

De heer Gregory Andrews, ambassadeur van Nieuw-Zeeland in België beklemtoont dat de inhuldiging van de pou maumahara een gepaste manier is om de herdenkingsperiode van de Nieuw-Zeelandse ondersteuning en inzet tijdens de Eerste Wereldoorlog af te sluiten.

Het verhaal dat de pou maumahara brengt, maakt deel uit van Nieuw-Zeelands gemeenschappelijke geschiedenis met België. De Nieuw-Zeelanders bezoeken ook elk jaar deze regio om de soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten, te herdenken.

Het is tevens de eerste keer dat de rol van de Maori in de Eerste Wereldoorlog op deze manier wordt erkend.

Dirk Sioen, burgemeester van Zonnebeke, merkt op dat de installatie van de pou maumahara naast het Memorial Museum Passchendaele 1917, een symbool is voor langdurige verbondenheid van de lokale gemeenschap met Nieuw-Zeeland.

Het is van ontzettend groot belang om onze gemeenschappelijke geschiedenis te vertellen en te verspreiden onder de vele bezoekers van de voormalige slagvelden van Passendale.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.04.2019

Plechtigheid aan het New Zealand Memorial te Mesen naar aanleiding van ANZAC Day

Al meer dan 100 jaar herinneren Australiërs en Nieuw-Zeelanders op ANZAC Day de vele tragische offers die hun landgenoten gaven tijdens Wereldoorlog I en de daarop volgende conflicten.

Burgemeester Sandy Evrard: "Het gaat niet over het vieren van de winnaars of het verheerlijken van oorlog, maar om het tonen van eerbied aan de gevallen soldaten. Jong, oud, etnische afkomst, geloof, geslacht, soldaat of generaal ... In de dood is iedereen gelijk.
Op deze plechtigheid wordt geen onderscheid gemaakt. Het gaat om enerzijds verdriet als anderszijds dankbaarheid een plaats te geven. Hun offer niet vergeten en lessen trekken voor de toekomst."

"Mesen heeft een jarenlange traditie om samen met de Nieuw-Zeelandse regering deze jaarlijkse herdenking te houden. Dit lang voor de grote publieke intresse in het Wereldoorlog 1 gebeuren en zullen we blijven ANZAC Day plechtigheden houden in de komende deccennia."

"Mannen en vrouwen die beslisten om aan de andere kant van de wereld op te komen voor de vrijheid van een klein land. Wekenlang op een boot zitten en terecht komen in de hel van de oorlog. Hun leven lieten of de rest van hun bestaan getekend door geweld. We mogen dit niet vergeten.

"Hoe klein misschien onze deelname vandaag is, in het licht van globale conflicten, toch ben ik er rotvast van overtuigd dat herdenken een essentiële bijdrage is tot vrede. Kinderen vandaag moeten blijvend herinnerd worden dat ook hier oorlog is geweest en hun eigen gemeente compleet werd vernield."

"We mogen haat, geweld en ongelijkheid geen kans geven om de boventoon te halen in onze leefwereld. Met plechtigheden als vandaag zetten we terug een stap in de richting van vrede."

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.04.2019

Multidisciplinaire commandoruimte voorgesteld bij politiezone RIHO

Elke gemeente dient volgens een KB betreffende nood- en interventieplanning verplicht om een Gemeentelijk Coördinatiecomité of een Gemeentelijke Crisiscel uit te bouwen. Binnen de politiezone RIHO werd beslist om met de drie gemeenten van de politiezone en in samenwerking met de hulpverleningszone MIDWEST een Coördinatie- en Crisiscel uit te bouwen binnen de gebouwen van de politiezone.

Deze Coördinatie- en Crisiscel wordt in eerste instantie voorzien en gebruikt voor de multidiciplinaire beleidscoördinatie tijdens incidenten, noodsituaties en na de afkondiging van een gemeentelijke fase binnen de noodplanning waar de politiek verantwoordelijken beslissingen moeten nemen tijdens noodsituaties.

Daarnaast kan deze volledig uitgeruste Coördinatie- en Crisiscel gebruikt worden voor het commando en de coördinatie tijdens grootschalige evenementen of politionele acties binnen de politiezone.

Het gemeentelijk coördinatiecomité wordt voorgezeten door de burgemeester van de betrokken gemeente. De burgemeester wordt daarin bijgestaan door de coördinator noodplanning, de zonecommandant van de hulpverleningszone MIDWEST, de verantwoordelijke van de medische discipline, de korpschef van de politiezone RIHO, de federale politie, de verantwoordelijke van de logistieke en technische dienst van de betrokken gemeente. Het gemeentelijk coördinatiecomité kan aangevuld worden met experten ifv het aanwezige risico of type incident.

In deze Coördinatie- en Crisiscel zullen er regelmatig ‘lastige knopen’ moeten ontward worden en moeilijke beslissingen moeten genomen worden.

Deze Coördinatie- en Crisiscel is uitgerust met alle noodzakelijke en moderne technologieën voor beeldvorming, communicatie en registratie en laat een optimale beleidsvoering toe tijdens crisissituaties. Zo is ruimte voorzien van een noodgenerator en zijn er afzonderlijke telefoonlijnen voor het geval er een bepaalde telefoonlijn zou onderbroken zijn. In de ruimte is ook een videowall en voor elke discipline een backoffice werkeiland met alle noodzakelijke aansluitingen en voorzieningen. Het is een luxe voor de mensen die in de multidisciplinaire commandoruimte moeten werken.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.04.2019

Oudste kaarten van Kortrijk en omgeving eenmalig te bewonderen in het Rijksarchief

Ook het Rijksarchief Kortrijk doet nu zondag 28 april mee aan Erfgoeddag. In een unieke expo worden eenmalig de topstukken uit de kaartencollectie getoond.

Deze handgetekende en geïllustreerde kaarten uit de 17de en de 18de eeuw zijn echte kunstwerken. Ze tonen in detail hoe Kortrijk en omgeving er in die periode uitzag. Voor heel wat plaatsen, zoals Aalbeke, Bellegem, en vele andere, zijn het de oudste dorpsgezichten. Alle kaarten zijn gemaakt door de bekende landmetersfamilie de Bersacques, die toen een monopolie had.

De tentoonstelling kan doorlopend van 10.00 tot 18.00u op Erfgoeddag bezocht worden. Er is om 11.00u ook een lezing over het maken van dergelijke kaarten. De toegang is vrij. Wie de expo heeft gemist op Erfgoeddag kan nog tot vrijdag 3 mei tijdens de openingstijden bij het Rijksarchief terecht.

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 27.04.2019

Provincie plant optimalisatie van gecontroleerd overstromingsgebied op Geluwebeek (Wervik en Menen)

De Provincie West-Vlaanderen plant de uitbreiding en optimalisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Geluwebeek, op de grens tussen Wervik en Menen.
Op donderdag 25 april heeft de provincieraad beslist over de aankoop van grond voor de uitbreiding en optimalisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Geluwebeek, op de grens tussen Wervik en Menen.

De aankoop moet zorgen voor een efficiëntere inrichting als overstromingsgebied waardoor de bufferende capaciteit geoptimaliseerd wordt en de waterdruk op het valleigebied rond de beek voor een deel wordt vermindert.

Het perceel in Menen heeft een oppervlakte van 1.891 m², het perceel in Wervik 5.226 m², samen goed dus voor een kadastrale oppervlakte van 7.117 m². De totale kostprijs bedraagt 27.500 euro.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 27.04.2019

Hang de aap uit tijdens de Family Monkey Run

Op zondag 12 mei organiseert Sportdienst Kortrijk de eerste editie van de Family Monkey Run, een obstakelrun om samen te beleven met familie, vrienden of kennissen De drie beestige parcours vinden plaats op de Sportcampus Lange Munte.

Het parcours bestaat uit meer dan 20 obstakels in 6 verschillende zones. Ouders kunnen samen met hun kinderen de obstakels beleven in het jungle thema “the king of the jungle”. Inschrijven voor één van de 4 waves kan in groep of individueel tot en met 5 mei. Deelnemers kunnen op zondag 12 mei zelf beslissen welke afstand (3, 6 of 10 km) ze afleggen. Voor de allerkleinsten t.e.m. 4 jaar is er de Baby Monkey Zone onder begeleiding van onthaalmoeder(s) en kleuterjuf(fen). Na het beleven van het parcours kunnen de jongsten terecht in de Maki Zone waar ze kunnen spelen onder begeleiding. Op die manier wordt er ingespeeld op de behoeften van de gezinnen.

Arne Vandendriessche, schepen van Sport: "De Monkey Run belooft een echte familieactiviteit te worden. Er is voor elk wat wils met de verschillende parcours van 3, 6 of 10 km en de Baby Monkey en Maki Zone waar de kleinsten zich kunnen uitleven."

Samenwerking met diverse partners
Partners zoals Caption Sport, Dentra events Vantomme en Boels staan mee in voor het aanleggen van het parcours. Verschillende opleidingsinstituten waaronder Vives Hogeschool Torhout, Howest Brugge en Athena campus Pottelberg participeren in het project door het ter beschikking stellen van studenten in het kader van een eindwerk of stage. Sportclubs (Handbalclub Apolloon, basketbalclub Kortrijks Spurs, volleybalclub Balti Kortrijk) zorgen voor een hapje en een drankje.

Meer informatie via www.kortrijk.be/familymonkeyrun

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 27.04.2019

Crowdgiving voor nieuwe speelplaats

De kinderen en leerkrachten van basisschool Sint-Paulus Kortrijk dromen al lang van een nieuwe speelplaats. Met de hulp van ondermeer crowdgiving kan deze avontuurlijke speelplaats gebouwd worden. Crowdgivingplatform Gingo selecteerde samen met Be-Planet en Stad Kortrijk het speelplaatsproject van de school voor deze actie. Men hoopt 20 000 euro in te zamelen via het platform. De school heeft ook beslist om de speelplaats open te stellen voor gebruik na schooltijd. Zo krijgt de stad Kortrijk er in een klap ook een geweldige groene speellocatie bij, midden in de stad. Indien deze campagne succesvol wordt afgerond, zal de school het volledige bedrag verdubbelen! De school mag via Be-Planet ook fiscale attesten uitreiken bij een donatie vanaf 40 euro.

De opbrengst van de crowdgiving wordt integraal gebruikt voor het plaatsen van twee speeltoestellen: een klim- en klauterparcours en een water- en bouwspeelplaats. Het klimparcours is eerder gericht op kleuters en leidt de kinderen via speelse uitdagingen naar een leuke en geborgen speelzone. Het speelelement wordt gebouwd met Robiniahout. Het duurzaamste en stevigste hout dat er is voor speelelementen. Er is bijzonder veel aandacht voor veiligheid en de ontwerper werkt met de meest kwalitatieve materialen.

De water- en bouwspeelplaats zal de kinderen prikkelen om met natuurlijke elementen te gaan spelen. Met een speelelement dat uit Robiniahout gemaakt is, pompen de kinderen water op in een buizenstelsel waarin ze dammetjes en dergelijke kunnen bouwen. Dit element wordt geplaatst in een speelzone waar klimbomen en speelstruiken zullen groeien en waar de kinderen kampjes bouwen en met natuurlijke materialen zullen kunnen knutselen en experimenteren.

Sint-Paulus kiest voor een radicale omslag en hoopt scholen te inspireren om hetzelfde te doen. 
Met de keuze voor een groene, avontuurlijke speelplaats maakt de school een breuk met het verleden. Het inzetten op meer groen en een grote speelbeleving voor de kinderen kadert in een visie op lange termijn. We willen de kinderen laten opgroeien in een aangename en prikkelende buitenomgeving waar ze zich goed kunnen voelen.

De school wil zich hierin profileren als een voorbeeld voor andere scholen en een toonaangevende rol spelen in het onthardingsverhaal dat noodzakelijk is. Duizenden schoolkinderen spelen dagelijks op een vlak stuk beton. Als we dit willen veranderen, dan zijn rolmodellen nodig. Meer groen zorgt voor een hoger welbevinden, verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor meer opname van hemelwater in de bodem. Het speel- en leerverhaal dat we hieraan koppelen zorgt voor een fantastische extra.

extra info op: https://www.gingo.community/nl/sint-paulus

 

FVW / Bron: basisschool Sint-Paulus 

Geplaatst op 24.04.2019

Rondleiding van de maand: Erop en eronder

De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk verzorgt elke eerste zondag van de maand een themarondleiding in Kortrijk voor individuele deelnemers.

Op zondag 5 mei stelt Gidsenkring Kortrijk de rondleiding ‘Erop en eronder’ voor.

Tijdens deze wandeling gaan we klimmen en afdalen. Dit is een rondleiding voor wie geen schrik heeft van een trapje meer of minder. De gids neemt je mee in een middeleeuwse kelder en focust verder op de torens in de stad. Een bezoek aan een van de Broeltorens of aan het belfort hoort daar zeker bij. Het hoogtepunt van deze wandeling is zeker en vast de beklimming van de Sint-Maartenstoren. De gids neemt je mee tot aan de beiaardkamer en hogerop tot op de torentrans. De deelnemers worden er beloond met een prachtig vergezicht!

Iedereen die belangstelling heeft voor deze begeleide wandeling (duur: 2 uur) is welkom.
We vertrekken om 14.30 uur aan de toeristische dienst (Begijnhofpark).
Deelnemen kost 4 euro per persoon, vooraf inschrijven is niet nodig.

 

FVW / Bron: Gidsenkring Kortrijk

Geplaatst op 24.04.2019
4531 artikelspagina's: 1 ... 13 14 15 16 17 <<< 18 >>> 19 20 21 22 23 ... 454