Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Campagne 'Modder op de weg' voorgesteld

Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding van de zware verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen, werd in 2001 de campagne “Modder op de weg” uitgewerkt.

Doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral veilig te houden. Pijlers hierbij zijn het ter beschikking stellen van aangepaste signalisatie van de landbouwers om de weggebruikers te waarschuwen indien de wegen bevuild zijn en het maken van duidelijke afspraken tussen de landbouwers, gemeente en politie.

In het kader van deze campagne nemen de landbouwers vooral zelf hun verantwoordelijkheid op en zorgen voor een effectieve en veilige manier voor het reinigen van de beslijkte wegen. Dit resulteert niet alleen in een veilige oogst voor de landbouwer zelf, maar worden ook de weggebruikers efficiënt gewaarschuwd voor mogelijke gevaren.

Deze campagne, die jaarlijks loopt van 1 september tot en met 31 december, steunt op het gebruik van aangepaste signalisatie om de weggebruikers te waarschuwen en de veiligheid van de landbouwers tijdens het reinigen van landbouwwegen te verhogen. Vandaag werd in Spiere Helkijn, op het landbouwbedrijf van de heer Jean-Pierre Maes de campagne voorgesteld door gouverneur Carl Decaluwé in aanwezigheid van Yasmine Vanavermaete, hoofdcommissaris van de politie en de korpschef van de politiezone Mira.

Tips voor weggebruikers
Breng begrip op voor landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer die hierdoor ontstaat.
Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas uw snelheid aan en sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.09.2019

Recticel Insulation zet deuren open voor familie Wevelgem

Op zaterdag 7 september 2019 organiseerde Recticel Insulation een familiedag. Werknemers konden die dag aan hun gezin/familie hun werkplek laten zien en tonen hoe de Recticel isolatieoplossingen geproduceerd worden. Deze familiedag was meteen ook een unieke gelegenheid om het belang van duurzame isolatie bij bouw- en verbouwprojecten te onderstrepen.

Isoleren is hot. Zo moeten nog heel wat woningen en appartementen in Vlaanderen gedeeltelijk of grondig gerenoveerd worden. Tegen 2050 willen de bouwsector, de Vlaamse regering en middenveldorganisaties alle huizen en appartementen energiezuinig maken: dit is het ambitieus plan van het Renovatiepact 2050. Het invoeren van de woningpas helpt mee om dit Renovatiepact, dat een belangrijke rol speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen, te realiseren.

Ook Recticel Insulation wil mensen bewust maken van het belang van isoleren. Het doel is ervoor zorgen dat we onze gebouwen beter renoveren en de energieprestatie en het comfortniveau van onze woningen verhogen. Tijdens de familiedag liet Recticel alvast het state-of-the-art productieproces zien voor duurzame isolatie in polyurethaan.
“Familie, vrienden en collega’s waren welkom op de familiedag in onze fabriek in Wevelgem”, zegt Stefaan Roegiers, Plant Manager. “Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de beginselen werden gelegd voor de opstart van onze fabriek. Toen waren we met een klein team en hadden we een beperkte productiecapaciteit. Nu telt onze site 270 medewerkers en produceren we op jaarbasis 1,1 miljoen m3 isolatieplaten. Recticel Wevelgem is de internationale basis voor de vele activiteiten en het hoofdkwartier van de businessline Isolatie binnen de Recticel Groep.”

Look inside
Zo’n 700 collega’s, familie en vrienden konden binnenkijken op de werkvloer bij Recticel Insulation in Wevelgem. Het thema van de familiedag was ‘look inside’. Het was een unieke gelegenheid om onder andere de R & D afdeling, de productieafdelingen en de magazijnen te zien. Alle 25 afdelingen die actief zijn in Wevelgem werden voorgesteld. Het engagement van alle medewerkers zorgt ervoor dat iedereen zijn steentje bijdraagt om tot een succesverhaal te komen. Voor de kinderen was er animatie met grime en een speelbus. Iedereen kon smullen van frietjes of een wafel.

FVW / Bron Recticel

Geplaatst op 16.09.2019

Kortrijk ondertekent het ByeByeGrass Charter en wil de meest klimaat-robuuste stad van Vlaanderen worden

Kortrijk wil de ambitie waarmaken om de meest klimaat-robuuste stad van België te worden en heeft daarom besloten om het ByeByeGrass Charter te ondertekenen. 
 
Het ByeByeGrass Charter is een leidraad voor gemeenten om hun manier van groeninrichting klaar te stomen voor klimaatveranderingen, één van de goedkoopste en simpelste manieren om dit te doen is om minder gazon te hebben. 
 
Het ByeByeGrass charter is gebaseerd op een studie in samenwerking met 60 groendiensten, waarvan Louis De Jaeger, co-founder van ByeByeGrass, de resultaten herwerkt heeft tot een voorstel van decreet. Dit decreet heeft hij vorig jaar voorgelegd in het Vlaams Parlement. Het ByeByeGrass team van biologen, landschapsingenieurs en ontwerpers heeft dit decreet nog verfijnd en verder uitgewerkt, samen met het Vives expertisecentrum en prof. Martin Hermy van KU Leuven. 
 
Duurzame toekomstvisie 
Één van de eerste opdrachten van het charter is het in kaart brengen van het openbaar groen in Kortrijk. Hiervoor werd reeds krachtige software aangeschaft. Er wordt vervolgens een duurzame toekomstvisie uitgeschreven die zal resulteren in een duidelijk en haalbaar beheerplan dat de stad klimaatrobuuster, meer ecologisch maar ook aangenamer moet maken. 
 
Bert Herrewyn, schepen van Milieu, Klimaat en Biodiversiteit: “Onze drinkwaterreserves geraken op, de biodiversiteit gaat ongelofelijk snel achteruit en onze CO2-uitstoot moet drastisch dalen. Het is niet meer dan logisch dat we ons stedelijk groen een positieve rol in die transitie laten spelen.” 
 
Ruth Vandenberghe, schepen van Groenbeheer: “In het kader van de betonstop springen we in Kortrijk al bedachtzamer om met onze open ruimte. Op die open groene plaatsen in de stad moeten we de natuur volop de kans geven om te bloeien waar dat kan.” 
De Kortrijkzaan als een essentiële partner in het verduurzamen van de stad 
 
De inwoners van Kortrijk zelf zijn een essentiële schakel in het duurzamer maken van een stad. Met dit charter en een duidelijke communicatie willen we zo ook aan een bewustwording werken hoe iedereen kan bijdragen aan een beter 
stadsklimaat. 
 
 
Zo is er het initiatief van de tuincoach die in november wordt uitgerold. Met dit concept kunnen Kortrijkzanen terecht bij de stad voor advies, bomen- en plantenpakketten om zo hun tuinen ecologischer te kunnen inrichten. 
 
In het voorjaar werd ook een oproep gedaan aan de burgers voor het aanduiden van geschikte locaties van Tiny Forests. Locaties waarop kleine bosjes die bulken van fauna en flora kunnen aangelegd worden. Deze info wordt nu verwerkt om met dit initiatief verder aan te slag te gaan. 
 
In het bestuursakkoord van de stad staat ook de ambitie voor het ecologisch inrichten van bedrijventerreinen. Er zijn gesprekken met de intercommunale Leiedal om het beheer van bedrijventerreinen op een meer duurzame manier te 
organiseren. 
 
Beheer en openbaar domein 
Personeel van de stad Kortrijk kreeg in 2018 in het kader van het bijenplan voor bijvriendelijk groenonderhoud een opleiding. 
 
Bijkomend werden braakliggende werven ingezaaid met koolzaad én zet de stad Kortrijk sterk in op het aanleggen van geveltuintjes. Ook het ecologisch stadspark past volledig in het plaatje van steden die er alles aan doen om zich te wapenen tegen klimaatsveranderingen en een hogere biodiversiteit in een stedelijke omgeving te bekomen. 
 
Kortrijk en Aalst nemen heft in eigen handen 
Kortrijk is met Aalst een van de pioniers die het heft in eigen handen neemt, nog voor het bindend decreet er komt dat zal stellen dat alle Vlaamse gemeenten tegen 2025 klimaat-robuust moeten worden, een decreet dat nog in wording is. 
 
Bart Backaert, hoofd van de groendienst uit stad Aalst is alvast aangenaam verrast met de reacties sinds de ondertekening van het ByeByeGrass charter. Zo zijn er reeds vele burgers mee in het verhaal en komen ze nu aan de gemeente tips vragen over hoe ze hun gazon ecologischer kunnen beheren of zelfs een deeltje ervan kunnen omtoveren tot een bloemenweide. 
 
“Er zijn natuurlijk altijd burgers die nog niet mee zijn in het verhaal, zelf soms argwanend zijn, maar het is aan ons om ze de voordelen en de schoonheid te tonen van een duurzame tuin” zegt Ellen Devrieze, bioloog en landschapsingenieur bij ByeByeGrass. 
 
 
Voor Stad Kortrijk  / Seel  Seynaeve
 

Geplaatst op 16.09.2019

In de Kiosk brengt decorateur Simon De Backere deze maand zijn visie op interieur. “More is more. Less is bore.”

In de Kiosk op de Graanmarkt in Kortrijk brengt decorateur Simon De Backere deze maand zijn visie op interieur.

Sinds 2012 creërt decorateur en interieurbouwer Simon De Backere sfeer om in te leven. Hij gelooft dat een huis de weerspiegeling hoort te zijn van de persoonlijkheid van zijn bewoners.
Hij breng de typische karakteristieken tot uiting door ontwerpen op maat van de mensen die er leven. Zijn decoratieve stijl kenmerkt zich door warme materialen en decoratieve toetsen waarin geleefd kan worden. Deze vind je ook terug in zijn interieur- en decoratiewinkel in Ieper waar je zowel verlichting, meubilair, tapijten als deco vindt.

Met vakkennis en oog voor detail gebeurt de uitvoering van de projecten volledig onder eigen beheer. Zo produceren ze zelf het maatmeubilair, waardoor Simon als ontwerper van heel dichtbij de productie opvolgt en bijstuurt om de visie van het ontwerp volledig tot uiting te laten komen.

"More is More and Less is a Bore" vormt dan ook de inspiratie voor zijn passage in de Kiosk van Designregio Kortrijk. Simon wil de voorbijganger op dezelfde manier inspireren als hij doet in de showroom & shop in Ieper. De items die ze exposeren kan je zelfs meteen via de gloednieuwe webshop in detail bekijken en bestellen. Ze geven nog meer inspiratie in het magazine dat je aan de buitenzijde van de Kiosk kan meenemen.
 
Lisa  Declercq  / Design regio Kortrijk

Geplaatst op 16.09.2019

Vanaf september boete voor wie peuk op de grond gooit

Begin 2019 bevroeg de stad alle inwoners over het al dan niet invoeren van een GAS-boete voor peuken op de grond. Via ‘De Grote Bevraging’ stemde bijna 73 procent voor. Dat toont aan dat het overgrote deel van de inwoners een nette stad belangrijk vindt. Met steun van de Mooimakers en Imog pakte de stad daarom uit met de campagne Proper & Ko. Het eerste dat we aanpakken, zijn de peuken. De week voor Sinksen werd de sensibiliseringscampagne “Peuk in de pocket” afgetrapt. Vanaf september zullen GAS-boetes tussen 25 en 55 euro uitgedeeld worden aan wie zijn peuk op de grond gooit. 
 
Milieu-impact 
Nog teveel mensen vinden het normaal om hun peuk op de grond of in rioolputjes te gooien. Ze staan er echter niet bij stil dat het meer dan 10 jaar duurt voor een peuk verteerd is. Men denkt vaak dat peuken in rioolputjes mogen gegooid worden, maar dat klopt niet. Deze belanden zo in onze waterlopen en vergiftigen vissen en natuur. 
 
In een stad bestaat de helft van het zwerfvuil uit sigarettenpeuken. Tijdens een meting in mei, werden meer dan 8.000 peuken geteld op verschillende plaatsen in de stad. Hotspots zijn uitgaansbuurten zoals de Burgemeester Reynaertstraat en de studentencafés aan ’t Hoge, in de buurt van sportcentra zoals De Lange Munte, schoolomgevingen, de stationsbuurt en cultuurcentra. 
 
Peuk in de pocket 
 
Sinds de start van de campagne zijn 12.000 peukenetuis verdeeld op verschillende evenementen waaronder Sinksen, Kortrijk Koerse, Alcatraz en de Zomermarktjes. Ook op evenementen in de deelgemeenten zoals Dwars door Bellegem, Perplx, Rollofeesten, ... werden peukenetuis uitgedeeld. 
 
De Kortrijkse horecazaken worden tevens gevraagd om de campagne mee uit te dragen, met stickers en affiches. Heel wat uitbaters reageerden hier erg enthousiast op en voegden al daad bij het woord. Zij ontvangen in de komende weken peukenetuis om uit te delen aan hun klanten. Meer dan 120 horecazaken gingen in op dit aanbod. Vanaf september kunnen de uitbaters ook hun keuze maken in de groepsaankoop van verschillende soorten asbakken (wandasbakken, peukenpalen, peukentegels). Zo’n 50-tal zaken schreven zich tot op heden voor in. 
 
Verder wordt er ook gesensibiliseerd door op verschillende plaatsen in het centrum en de deelgemeenten op een milieuvriendelijke manier rond de rioolputjes graffiti aan te brengen met de boodschap “Hier begint de zee. Niets ingooien aub.” 
 
Ludieke asbakken die dienst doen als voting paal worden op kleine en grote evenementen ingezet. 
 
Meer asbakken 
De stad investeerde ook aanzienlijk in meer asbakken op het openbaar domein. Er werden 30 nieuwe peukentegels geplaatst, bovenop de bestaande 11. Onder meer aan de verlaagde Leieboorden, het Schouwburgplein, het stadhuis, etc. Aan openbare gebouwen zoals sportcentra en ontmoetingscentra werden 30 wandasbakken voorzien. En aan bepaalde vuilnisbakken op het openbaar domein worden in deze eerste fase al 50 peukenkokers aan de zijkant gemonteerd. In de toekomst zullen deze aantallen nog toenemen. 
 
GAS-boetes 
 
Zoals vooraf aangekondigd, worden na deze eerste periode van sensibilisering voortaan ook GAS-boetes uitgedeeld aan wie peuken of kauwgum op de grond gooit. Daarom zullen vanaf begin september GAS-vaststellers controles uitvoeren op deze hotspots: 
 
1. Conservatorium 
2. Stationsomgeving 
3. Verlaagde Leieboorden 
4. Studentencafés aan ’t Hoge 
5. Sportcentrum Lange Munte 
6. Kortrijk Weide 
7. Burgemeester Reynaertstraat en Schouwburgplein 
8. Winkelwandelgebied en Vlasmarkt 
9. Buda Beach en IJzerkaai 
10. Ontmoetingscentra en kernen deelgemeenten 

Bij de stad zijn momenteel 19 GAS-vaststellers werkzaam. Nog eens 9 stadsmedewerkers hebben zich kandidaat gesteld om in oktober de opleiding te volgen. De GAS-vaststellers zullen ondersteund worden door politie-agenten. De politie zal voortaan tijdens de patrouilles verhoogde waakzaamheid aan de dag leggen voor deze vorm van sluikstorten. Het boetebedrag wordt door de sanctionerend ambtenaar van de GAS-dienst bepaald. Deze varieert van 25 tot 55 euro afhankelijk van de omstandigheden en het gedrag van de betrokkene. Er kan ook een alternatieve sanctie aangeboden worden. Zo kunnen overtreders bijvoorbeeld meehelpen bij een peukenraapactie. 
 
Ruth Vandenberghe, schepen van Kortrijk Spreekt en Nette Stad: “Samen gaan we voor een peukenvrije stad.Het is nu voor iedereen duidelijk dat peuken niet op de grond horen. Er zijn geen excuses meer om het wel te doen. Daarom treden we kordaat op en gaan we 
effectief beboeten. “ 
 
Schoolomgevingen 
Ook in bepaalde schoolomgevingen treffen we veel peuken aan. Hier zullen we in het nieuwe schooljaar samen met de schooldirecties nagaan hoe we ontradend kunnen optreden. 
 
Voor stad Kortrijk  : Seel Seynhaeve
 

Geplaatst op 16.09.2019

Gratis workshopfestival brengt Vikingen naar Waregem

Op zaterdag 21 september is er in Waregem opnieuw het gratis Workshopfestival voor kinderen. Gezinnen kunnen er op een ontspannende manier deelnemen aan een uitgebreid aanbod van actieve, leerrijke en creatieve workshops. Het festival is toe aan zijn vierde editie en staat dit jaar volledig in het teken van de vroege middeleeuwen.
Een ruim aanbod van creatieve, actieve en expressieve workshops staat op het programma. Deze worden allemaal uitgewerkt door vrijwilligers. Het festival wordt gedragen door een groep ouders die elkaar gevonden hebben via de school van hun kinderen. Maar de organisatie slaat ook dit jaar de handen in elkaar met partners uit Waregem en omstreken. “Een aantal creatieve workshops worden opnieuw volledig uitgewerkt en begeleid door de Kunstacademie van Waregem,” zegt Tine Van de Velde. “Maar we zijn ook blij dat Mounteqshop uit Beveren-Leie een workshop komt begeleiden rond hoe je een kampvuur kunt maken zonder aansteker of lucifers, speciaal op maat van kinderen. Ook het Repair Café van Waregem komt langs. Bij hen kun je je messen, beitels en scharen laten slijpen, maar ook fietsen en elektrotoestellen laten herstellen.” Blikvanger wordt dan weer het groots opgezette Viking doe- en beleefdorp. “We krijgen de West Hoek Vikingen op bezoek, een re-enactment groep die zijn
 tenten komt opslaan op ons terrein”, verduidelijkt Virginie Boderé. “In dat dorp kun je zien hoe de Vikingen vroeger leefden en zul je ook een aantal echte Viking-dingen kunnen doen, zoals typische kinderspelletjes van toen, maar ook het runenschrift leren of deuvels leren maken zoals in die tijd. We vinden het wel belangrijk dat er ook een historisch-educatieve waarde hangt aan ons festival”.       
Sommige workshops kunnen kinderen zelfstandig ontdekken, maar er is ook een ruim ouder-kind aanbod. Veel workshops lenen zich immers tot het samen-doen om er een echt gezinsmoment van te maken. Want dat wil de organisatie vooral bekomen: groot en klein samenbrengen voor een knotsgekke en leerrijke namiddag. Na de workshops is er nog een kinderfuif, een initiatie volksdans en een spetterend optreden van Zonder Bandjes. “Dat is het collectief rond Steef Coorevits, ook wel gekend van Ap&Diks tijdens de Kleinste Steeple. Steef weet als geen ander hoe hij kinderen, maar ook volwassenen aan het zingen, dansen en lachen kan krijgen. Dit is voor ons dan ook de ideale afsluiter van ons festival,” vertelt Ann Matton.
Er zijn in totaal meer dan 35 activiteiten en de meeste workshops worden doorlopend of meermaals na elkaar aangeboden. Dat zorgt ervoor dat iedereen op eigen ritme kan rondkuieren en zo een eigen programma kan samenstellen. “We houden het festival ook bewust gratis toegankelijk”, verduidelijkt Lode Ketelair. “Op die manier willen we zoveel mogelijk kinderen de kans geven op een plezante dag waarbij ze dingen kunnen doen, ervaren, ontdekken, bijleren en zich amuseren.”

Lode Ketelair / Workshop festival

Geplaatst op 16.09.2019

“Zeecruises bieden geen meerwaarde voor onze regio”? Onzin vindt de burgemeester van Blankenberge

De burgemeester van Blankenberge is not amused. Toerisme Vlaanderen verkondigt dat zeecruises weinig meerwaarde bieden voor onze regio, maar daar is Daphné Dumery het niet mee eens.

“We zijn dan wel kleiner dan grote hoofdsteden, maar het belang van het cruisetoerisme is groot in onze badstad. Het is een belangrijke doelgroep die de middenstand niet alleen in toeristisch drukke periodes, maar ook in het laagseizoen extra draagkracht kan geven. De cruisetoeristen zijn méér dan welkom”, oordeelt Dumery.

Blankenberge ligt net naast de haven van Zeebrugge. Wekelijks meren duizenden internationale toeristen aan. Een groot deel bezoekt Brugge, maar een niet te ontzien aantal blijft ook in Blankenberge. “Net omdat we een kuststad zijn proberen we zowel in het hoogseizoen als in het laagseizoen het de toeristen zo aangenaam mogelijk te maken. En daar zijn heel wat inspanningen voor nodig door onze stad en de horeca, ook financieel. Het is dan ook mooi meegenomen dat de cruisetoeristen in toeristisch minder drukke periodes het hoogseizoen deels kunnen compenseren. Het houdt onze stad ook levendig” zegt Dumery.

“Het hoeven trouwens niet altijd de grootste steden zijn die je het meest verbazen. Sommige mensen houden van de kleinschaligheid en de gezelligheid. We krijgen meer dan eens felicitaties van Amerikaanse of Spaanse toeristen die aangenaam verrast zijn door ons cultureel erfgoed. De Pier en het feit dat we het centrum van de belle époque zijn, verbaast velen en is een absolute troef”, zegt Dumery.

“Dat we moeten blijven werken aan de kwaliteit van ons toerisme, dat spreekt voor zich. Het is belangrijk dat bezoekers uit eigen land, maar ook het internationale publiek meerwaarde blijft vinden. Maar zomaar besluiten dat zeecruises geen meerwaarde bieden, dat klopt niet”, besluit ze.

 

BDK

Geplaatst op 16.09.2019

Nieuwe fietsdoorsteek op het Guldensporencollege officieel geopend Op de campus van het Guldensporgencollege op Overleie is een nieuwe fietsdoorsteek gerealiseerd

Deze verbindt de Diksmuidekaai met de Burgemeester Vercruysselaan. Het openbaar fietspad is toegankelijk voor iedereen en biedt een snelle en veilige verbinding doorheen de campus. Deze doorsteek is een zeer belangrijke schakel in het fietsroutenetwerk: er komt immers een verbinding tot stand tussen de fietspaden langs de Leie met de iconische Collegebrug en de kleine ring (R36). Later wordt ook de verbinding gemaakt met de fietssnelweg N50c richting Heule. Het project werd uitgetekend door studiebureau Arcadis. De werken zelf werden door Growebo Tack Gebroeders bvba uitgevoerd. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Deze verbinding is een nieuwe en belangrijke stap op de weg naar een veilige fietsstad. Niet alleen voor de honderden leerlingen van het college, die nu een mooie en veilige toegang hebben tot de school, maar voor álle fietsers en voetgangers die op een veilige en aangename manier Overleie willen doorkruisen.” Nieuwe groen- en sportspelzone voor leerlingen én Overleie Het project ging verder dan enkel de realisatie van een fietspad. Een nieuwe groene sportzone werd voor de school op de campus voorzien tussen de Diksmuidekaai en de site van het voormalige az groeninge. Zo zal de school gebruik kunnen maken van twee nieuwe velden voor voetbal en basketbal, een open multifunctionele graszone en een nieuw voetbalveldje in het gazon. Tijdens de schooluren wordt de groen- en sportzone gebruikt door de school.

Buiten deze uren, dus ook in de weekends en vakanties, zijn deze faciliteiten volledig ter beschikking van de Kortrijkzanen. Er worden in het projectgebied 25 nieuwe bomen voorzien om naast een sportieve zone ook het groene karakter van de omgeving te versterken. Deze bomen worden dit najaar aangeplant. Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten: Met dit project maken we de campus van het Guldensporencollege open en creëren we een nieuwe groene long voor de school en voor Overleie.” Centraal plein met aanzet nieuwe verbinding Centraal werd een plein voorzien die ruimte biedt voor een toegankelijke ingang naar de school en de nieuwe fietsenstallingen. Aansluitend op het plein is reeds een aanzet voorzien voor een oost-westverbinding. Initieel zal deze oost-westverbinding functioneren binnen de werking van de school. In een latere fase, na uitvoering van de nodige werken, kan dit pad eveneens open gesteld worden voor de wijk. Het maakt de verbinding tussen de Proosdijstraat en de nieuwe noord-zuidverbinding. Met de aanleg van het fietspad grepen we meteen de kans om de oude rioleringen op de campus te vernieuwen. Voorbeeld van samenwerken voor een krachtig resultaat Het totale project bezit een kostenplaatje van 1.088.000 euro waarvan de school en de stad elk de helft van de kosten op zich namen. Het project kadert binnen het grotere plaatje van het stadsvernieuwingsproject Overleie. De realisatie is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de stad en de school, waarbij ruimtelijk alle kansen benut worden om een betere omgeving te creëren zowel voor het Guldensporencollege als de wijk Overleie. Oproep: naam gezocht voor nieuw fietspad Het nieuwe fietspad kreeg nog geen naam. De stad laat inwoners en gebruikers van het pad graag zelf beslissen. Heb jij een leuk idee? Laat het ons tegen eind september weten via www.kortrijk.be/naamfietspad. In de loop van volgende maand maken we de gekozen naam bekend.

BDK / Foto BDK

Geplaatst op 16.09.2019

Meerderheidspartijen De Panne stellen hun beleidsdoelstellingen voor, inwoners kunnen prioriteiten helpen bepalen

De meerderheidspartijen hebben plannen voor de komende jaren neergeschreven in 21 beleidsdoelstellingen. Pannenaars kunnen in een online enquête aangeven waar voor hen de prioriteiten moeten gelegd worden bij de concrete uitwerking van deze doelstellingen.

Meer dan zes maanden lang kwamen de gemeenteraadsleden en partijvoorzitters van de meerderheidspartijen bijna elke woensdagavond samen. In de groep van 15 personen werd thema per thema besproken en kwamen diverse administraties informatie geven. De resultaten van deze gesprekken zijn nu neergeschreven in 21 beleidsdoelstellingen: mobiliteit, parkeren, lokale economie, leegstand, leefbaarheid, , wonen, infrastructuur voor verenigingen, jeugd, kinderopvang, Huis van het Kind, senioren, cultuur & erfgoed, Jukeboxmuseum, toerisme, masterplan Zeedijk & strand, Zeelaan, Dumontwijk, personeelsbeleid, communicatie, participatie, gemeentehuis. Het zijn stuk voor stuk korte teksten, die per thema weergeven welke accenten het nieuwe bestuur wil leggen.

Burgemeester Bram Degrieck: “Dit proces was bijzonder intens, er werd veel tijd in geïnvesteerd. Ik wil dan ook álle deelnemers danken voor de inzet. We mogen trots zijn op dit afgelegde parcours, er zijn weinig gemeentebesturen die ’t ons zullen nadoen!”

Burgerparticipatie
Participatie van de burger is één van de beleidsdoelstellingen, dus vat het nieuwe bestuur meteen de koe bij de hoorns. Van 13 tot 29 september worden de beleidsdoelstellingen 2019-2024 voorgesteld in een online enquête op www.depanne.be/prioriteiten. Inwoners en tweedeverblijvers kunnen per beleidsdoelstelling een ‘waarde-cijfer’ geven. De resultaten van deze enquête zullen helpen om de prioriteiten van het beleid te bepalen.
Personeel en raadsleden van De Panne kregen enkele dagen voor de lancering van de enquête (13/09/2019) al een toelichting. Ook de adviesraden worden bij het proces betrokken.

Burgemeester Bram Degrieck: “Voor De Panne is dit een nieuwe manier van werken. Enerzijds willen we communiceren waarmee we de voorbije maanden bezig waren, en anderzijds willen we naar de mening van personeel, de adviesraden, de inwoners en tweedeverblijvers peilen. We hopen uiteraard dat vele mensen deze kans grijpen.”

Meerjarenplanning
De beleidsdoelstellingen zijn de eerste formele stap in het komen tot de verplichte meerjarenplanning of de beleids- en beheerscyclus (BBC). In deze BBC worden aan de beleidsdoelstellingen budgetten en een timing gekoppeld en worden actieplannen en acties bepaald. Dat zal gebeuren in nauwe samenwerking met de gemeentelijke administratie en moet tegen eind november helemaal afgewerkt zijn.

 

FVW / Bron Gemeente De Panne

Geplaatst op 13.09.2019

Last Post Association kijkt met uniek fotoboek terug op 2014-2018

Tijdens de periode 2014-2018 werden er heel wat evenementen georganiseerd om de 100e verjaardag van de Groote Oorlog te herdenken. Het was een unieke periode waarbij mensen van over de gehele wereld naar Ieper en de Westhoek kwamen om hulde te brengen aan hun landgenoten die vochten en sneuvelden in de regio Ieper. De Last Post Association was vereerd met het bezoek van diverse koninklijke gasten en VIP's, maar het overgrote deel van de bezoekers waren gewone mensen die hun geliefden herdachten of die kwamen om te herdenken.

Voorzitter Benoit Mottrie van de Last Post Association: “Wij zijn bijzonder fier op de publicatie van dit unieke fotoboek waarin we terugblikken op de herdenkingsperiode 2014-2018. Het boek biedt een chronologisch overzicht van de eeuwherdenking van de Groote Oorlog tussen 2014 en 2018. Dit was een bijzonder intense en drukke periode met heel veel mooie herinneringen die we nog lang zullen koesteren.”

Het boek met harde kaft telt in totaal 140 pagina’s en bijna 400 foto’s. Het kan besteld worden via de website van de Last Post Association - www.lastpost.be - en is te koop op een beperkt aantal plaatsen in Ieper, waaronder Toerisme Ieper.

 

FVW / Bron Last Post Ieper

Geplaatst op 13.09.2019
4757 artikelspagina's: 1 ... 13 14 15 16 17 <<< 18 >>> 19 20 21 22 23 ... 476