Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf n of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

BORIS KRIJGT GEEN SPUITJE

Meer dan 12.000 sympathisanten zetten hun handtekening onder de petitie ‘geen spuitje voor Boris’. De hond mag wat hen betreft niet dood. “Dat is nochtans wat de buren wel wilden”, zegt zijn baasje Anny uit Marke. Een vrederechter moest zich buigen over de zaak.

Het tragische verhaal speelt zich af in twee koppelwoningen met een gemeenschappelijke omheining. Bewoonster Anny is resoluut: “De buren (n.v.d.r. moslims van Afrikaanse afkomst) wilden Boris dood. Geregeld gooiden ze vogelpikpijltjes, stenen, stokken en andere zaken over de omheining. Op een dag zelfs zakjes rattengif. Boris kon nog worden tegengehouden, maar de vissen in het visvijvertje overleefden de laffe aanval niet. Voortdurend riepen ze dat Boris onrein was en dus dood moest.”

De overburen bevestigen het verhaal: “Wij hebben nog nooit problemen gehad met Boris. We kennen hem van als hij puppy was. Het probleem zijn de buren van Anny en Boris. Zij houden niet van honden en laten hun kinderen altijd tieren als Boris buitenkomt. Dan roept de buurvrouw (n.v.d.r. in het Frans) dat Boris dood moet! Vraag het gerust aan de politie, ze zijn al genoeg moeten langskomen.”

Andere buren stelden in de Krant van West-Vlaanderen dat ze het incident zagen dat uiteindelijk aanleiding gaf tot deze procedure voor een ‘loslopende, agressieve hond’ bij het vredegerecht. "Boris was buiten, aan de leiband en schrok plots. Hij heeft zich omgedraaid richting een van de kinderen van de buren. Van agressief gedrag was geen sprake. Dat kind is beginnen te wenen en daarna is zijn moeder in alle staten naar buiten gerend." De moslima zei opnieuw dat de hond onrein was en dus dood moest.

De omstreden zaak kwam op woensdag 4 juli 2018 voor het vredegerecht in Kortrijk. De moslimbuurvrouw liet zich op de zitting bijstaan door een tolk en zorgde al meteen voor opschudding door te eisen dat de zaak in het Frans zou plaatsvinden. De rechter reageerde daarop kordaat: “Mevrouw, ik zie dat u al 13 jaar in ons land woont en u spreekt nog steeds geen woord Nederlands. U beseft toch dat u zich op Vlaams grondgebied bevindt?” De rechter besliste daarop om de zaak in het Nederlands te blijven voeren.

De Afrikaanse buurvrouw ontkende op de zitting in alle toonaarden dat het om onreinheid ging. Maar naarmate de zitting vorderde kwam de aap, of in dit geval “de hond”, uit de mouw. De moslima stelde een bijkomende eis, namelijk dat Boris verplicht enkele meters van haar omheining moest blijven. De vrederechter ging niet in op de absurde vraag: “Het is u dan toch om onreinheid en de hond zelf te doen.”

In het proces-verbaal van het vredegerecht werd uiteindelijk opgenomen dat het Afrikaanse gezin niets meer over de omheining mag gooien. Er werd ook letterlijk gestipuleerd dat “de hond niet weg moet of dood moet”. De situatie in de buurt blijft echter erg gespannen, zeker nu de moslimpopulatie in de wijk steeds verder aangroeit en de autochtone Kortrijkzanen er steeds meer een minderheid vormen.

Anny startte zelf de manuele petitie, maar vroeg aan Wouter Vermeersch van Vlaams Belang om er een onlineversie van te maken. Ruim 12.000 mensen hebben die al getekend. De vrederechter had immers kunnen beslissen dat Boris naar het asiel moest. In uitzonderlijke gevallen kan de procureur zelfs beslissen dat de hond wordt afgemaakt. Gelukkig kwam het allemaal niet zo ver.


Op de foto :  boris en Anny

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Wouter Vermeersch - Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 10.08.2018

Lauwe in de Groote Oorlog 1914-1918

Bernard Demeester uit Lauwe heeft een boek geschreven en gaat uitsluitend over Lauwe, en samengesteld met foto's (waarvan veel nooit eerder gepubliceerd), documenten uit archieven, fragmenten uit de kroniek die geschreven werd door E.H.pastoor Emiel Remaut, kort na de oorlog, krantenknipsels uit oorlogskranten en een paar verhalen verteld door kinderen van getuigen die de oorlog beleefden. Met bijzondere aandacht voor de oorlogsslachtoffers, soldaten, weggevoerden, vluchtelingen en burgers, en een apart hoofdstuk over de "Weggevoerden" en het "Duits kerkhof". « Dit boek moeten we koesteren » schrijft Willem Vermandere in het voorwoord.

Het boek is er gekomen door een samenloop van omstandigheden, ik noem het "een speling van het lot", aldus Bernard.

Dit boek is enkel verkrijgbaar in voorverkoop, te reserveren vóór 25 september 2018 , het wordt aangeboden in klein - (17x24cm) en groot (21x29,7cm) formaat, respectievelijk 25 en 30 euro per stuk.

Reserveren kan door het juiste bedrag te storten op rek.nr. BE16 3770 9585 9174 o.n.v. Bernard Demeester.

Het boek wordt beschikbaar vanaf woensdag 17 oktober, de 100ste verjaardag van onze bevrijding.

FVW / Bron Bernard Demeester

Geplaatst op 09.08.2018

Bezoekersdag aan de archeologische site De Meersen gewijzigd

De tweede rondleiding bij de opgravingen aan de archeologische site De Meersen te Ieper is omwille van technische redenen verplaatst naar 18 augustus. De uren blijven dezelfde.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 09.08.2018

Ieperse vestingen worden gebaggerd

In september en oktober wordt het slib uit de Kasteelgracht gehaald.

Op de bodem van de Ieperse vestinggrachten ligt een massa slib die gemiddeld één tot anderhalve meter dik is. Dat slib bestaat uit een ophoping van bladval en andere plantenresten, en ook uit bodemdeeltjes (leem, zand, klei) die door de Dikkebusvijverbeek werden aangevoerd.

Dat slib zal nu na de zomervakantie worden gebaggerd; de eerste slibruiming in de Kasteelgracht sedert het herstel van de vestingen na de Eerste Wereldoorlog. 
De ruiming zal in de eerste plaats de ecologische kwaliteit van de vestinggrachten sterk verbeteren en de ontwikkeling van algen en wieren in toom houden. Daarenboven komt dit de waterhuishouding ten goede: in geruimde grachten kan er veel méér water gebufferd worden en ontstaat er een stabieler waterbiotoop.

Het is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de ruiming zal uitvoeren omdat Vlaanderen verantwoordelijk is voor het waterbeheer op de Ieperse vestinggrachten.

De slibruiming van de Kasteelgracht wordt in twee 2 fasen opgedeeld:
- Fase 1: vanaf het gewezen openluchtzwembad tot de Menenpoort
- Fase 2: vanaf de Menenpoort tot aan de Vaubanstraat
In totaal wordt er ongeveer 500 meter grachten uitgegraven over een breedte van 20 tot 25 meter; de gracht wordt gebaggerd tot op 10 meter van de oever of vestingmuur. Er moet in totaal ongeveer 12.000 m³ slib uitgehaald worden. De ruiming gebeurt met een drijvende kraan. Tijdens de werken behoudt de gracht haar waterniveau. Bakboten brengen het slib telkens naar een vast punt op de oever, waar het wordt overgeladen in vrachtwagens.

Voor fase 1 zal er halfweg de Kiplinglaan een werkruimte worden vrijgemaakt. Enkele jonge notelaars moeten hiervoor worden gerooid, maar er worden achteraf nieuwe in de plaats gezet. Voor fase 2 komt de werkruimte langs het Hoornwerk, ter hoogte van de Vaubanstraat. Daarvoor worden enkele essen, die momenteel ziek zijn, geveld. Na de werken worden ook hier achteraf nieuwe bomen aangeplant.

De werken worden volledig uitgevoerd en gefinancierd door de VMM. Deze toch wel operatie is ingepland voor september-oktober 2018; er worden 60 werkdagen voorzien. Momenteel onderzoekt de VMM of er zich op de bodem nog explosief oorlogsmateriaal bevindt. Dat moet eventueel eerst afzonderlijk afgevoerd worden.

Het slib wordt dus met vrachtwagens weggebracht.Deze werken zullen plaatselijk, enige verkeershinder veroorzaken. De hinder zal in nauwe samenwerking met de stadsdiensten zoveel als mogelijk beperkt blijven. De Stad probeert de burgers zo goed als mogelijk hierover goed te informeren.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 09.08.2018

MO2 gaat op verplaatsing

MO2 – Zuurstof voor Moorsele organiseert allerlei activiteiten, van een infonamiddag over gezonde voeding tot breiclub, van zitdansen tot taarten bakken. Meestal gaan die activiteiten door in de Stekke of in het woonzorgcentrum Sint Jozef. Daarom kiest MO2 er voor om in de zomer de wijken op te zoeken.

Een eerste namiddag ging door in ’t Vrije. Veel volk en warm weer, met gelukkig voldoende schaduw. Twee equipes speelden petanque, één zelfs in het dorre gras. Een andere groep ging kubben. Een kopje koffie om te starten, een beetje informatie en vooral gezellig keuvelen en bollen of stokken gooien. Voor sommigen was het de eerste keer en nog een beetje onwenning. Al vlug nam het spelplezier het over van de onzekerheid. In het petanque wonnen de dames de laatste wedstrijd, de heren haalden de zakdoek boven.
Woensdag 8 augustus was het pleintje op Grimaldi aan de beurt. Ook hier een goeie opkomst, met verzorgde pleintjes uitgetekend door Willy. Mensen uit de buurt of daarbuiten vormen de ploegjes en ook kleinkinderen doen mee.  Ook hier wisselen de semi-profs af met beginners. Halfweg worden de ploegen omgegooid en start een tweede ronde. Een glaasje fris of een frisse pint helpen tegen de dorst, maar zijn niet altijd bevorderlijk voor de concentratie. En iedereen kan tegen zijn verlies. De opkuis gebeurt ook gezamenlijk en zo is er weer een gezellige namiddag, dicht bij huis gepasseerd.

FVW / Bron Gemeente Wevelgem

Geplaatst op 09.08.2018

Kanapee Festival op zondag 12 augustus langs Kanaal Bossuit-Kortrijk

Op zondag 12 augustus is er het Kanapee Festival op diverse locaties langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Tussen 11 en 19 uur kunnen bezoekers er de verschillende kampen ontdekken die tijdens de afgelopen editie van het bouwkamp Kanapee werden opgezet.

Drie kampen
In juli werden op drie plaatsen langs het kanaal kampen opgebouwd: in de tuin achter de oude pastoriewoning in Bossuit, in het Lettenhofpark in Zwevegem-Knokke en in het Milleniumpark in Moen. Iedereen kon gratis deelnemen aan de bouwkampen. Onder begeleiding van professionals bouwden ze het kamp en richtten ze de plek zelf in.

Tijdens het Kanapee Festival kunnen deelnemers alle kampen bezoeken. Er zijn tal van activiteiten en concerten voorzien. Deelnemers kunnen zich te voet of met de fiets tussen de kampen verplaatsen of gebruik maken van een pendeltreintje. 

Deze activiteit is gratis. Meer informatie over de verschillende locaties en activiteiten is te vinden op de website www.komkanaperen.be.

Kanapee
Kanapee is een belevingsproject georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen, Stadslandschap ‘Leie en Schelde’ en het artistiek collectief ‘Bolwerk’. Ook de gemeenten Avelgem en Zwevegem verleenden hun medewerking.

Via het project wil de Provincie de kanaaldorpen met het kanaal Bossuit-Kortrijk verbinden.

 

FVW / Bron Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 09.08.2018

Afscheid van ereburger zuster Angelique

Op zaterdag 28 juli, is de bekende Nieuwpoortse zuster Angelique (Edith Schotte) overleden. Ze genoot in Nieuwpoort vooral bekendheid als vroedvrouw van de toenmalige kraamkliniek Maria’s Moederschap aan de Albert I laan waar ze tussen 1952 en 1973 ruim 8.000 kinderen op de wereld hielp.

Zuster Angelique werd in 1924 in Lendelede geboren en trad op haar 17de toe tot de Congregatie van de Zusters van Maria van Ingelmunster. Ze studeerde voor verpleegster en vroedvrouw en kwam in die hoedanigheid in 1952 naar Nieuwpoort waar ze heel wat van onze inwoners op de wereld zette. Meestal mochten de mannen niet bij de bevalling
aanwezig zijn. Zuster Angelique had daar echter niets op tegen. Naast haar werk als vroedvrouw, werd zuster Angelique ook vaak aangesproken om sociale problemen binnen gezinnen in Nieuwpoort en omgeving te helpen oplossen. Ookbezorgde ze aan arme gezinnen kleren die ze van rijke families gekregen had.
Op 1 februari 1973 sloot de materniteit haar deuren en werd het rusthuis Ten Anker daar uitgebouwd. In 1973, bij de overschakeling, vertrok zuster Angelique naar Oostende. De
specialisten waarmee ze jaren gewerkt had, vroegen haar om bij hen in de SintJozefkliniek te komen werken. Tot haar pensionering maakte ze daar nog nagenoeg 2.500 geboortes mee. Daarna was ze actief in de gepensioneerdenwerking van de Christelijke Bond v geboorte van hun kind.

 

FVW / Bron Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 09.08.2018

Wateroverlast in Wervik

Omwille van bladeren en houtschors van de bomen in de buurt raakten enkele afvoerputjes idonderdagmiddag in de Wervikstraat verstopt waardoor het water niet meer weg kon. De brandweer kwam ter plaatse om de afvoerputjes vrij te maken.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 09.08.2018

Briljanten bruiloft van de heer en mevrouw Nol en Martha Detavenier-Desbonnets

In WZC Het Pardoen te Wervik vierden de heer en mevrouw Noël en Martha Detavenier-Desbonnets woensdagnamiddag hun briljanten huwelijksjubileum.

Noël is geboren op 11 september 1930 en Martha op 17 augustus 1930. 
Noël werkte als wever in de fabriek Demeester in Frankrijk gedurende 28 jaar. Daarna werkte hij nog 8 jaar in de fabriek Cousin. In het jaar 1996 ging Noël met welverdiend pensioen. Martha werkte ook 28 jaar bij Demeester in Frankrijk. Nadat de fabriek sloot ging Martha niet meer gaan werken maar zorgde ze voor haar ouders. Noël houdt van vissen en dansen.

Martha en Noël leerden elkaar kennen op de overzetboot naar hun werk. Ze werkten samen in dezelfde fabriek. Ze werkten dicht bij elkaar, er was maar 1 weverijmachine tussen hen. Omdat ze voortdurend naar elkaar wilden kijken, werd er een blad gehangen zodat ze niet werden afgeleid. 
Beiden zijn ook fervente dansers. Er was een tijd dat ze bijna elke dag gingen dansen in o.a. Oudenaarde, Roeselare.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 09.08.2018

Meet & greet met Michiel Hendryckx

Fotograaf Michiel Hendryckx exposeert nog tot 30 september in de exporuimte De Meridiaan in Blankenberge. De tentoonstelling En Route toont een selectie exclusieve reisfoto’s. Op 14 augustus komt de fotograaf naar de kuststad voor een gratis lezing over zijn werk.

Na een leven lang exclusief voor de krant De Standaard te hebben gefotografeerd, is Michiel Hendryckx zo’n tien jaar geleden voor zichzelf foto’s gaan maken. Van de één op de andere dag was er geen opdrachtgever meer. Was het nieuws niet langer zijn onderwerp. De foto niet langer een illustratie bij een krantenartikel.

 

Schepen voor Cultuur Philip Konings: “Michiel Hendryckx is een autoriteit in zijn vak en geniet internationale bekendheid. Met deze fotografie-expo zetten we Blankenberge op de kaart als zomerse cultuurbestemming aan de kust.”

 

Foto’s van Hendryckx ontstaan spontaan. Nooit met een voorop gezet plan. Verloren rijden om uit te komen bij een voorbijzeilende wolk. Een schaduw op een muur. Een verlicht raam. Iemand ver weg, verloren in een overweldigend landschap. Beelden van weemoed en melancholie. Zonder gêne op zoek naar ontroering. Naar schoonheid. Rusteloos, altijd in beweging. Op reis, ook in zichzelf. Voor altijd, en route.

 

“Wie de foto-expo bezoekt droomt weg bij unieke poëtische foto’s, geselecteerd en becommentarieerd door de fotograaf Michiel Hendryckx zelf. In deze expo in De Meridiaan (Casinoplein) kan je je elke dag (behalve op maandag) van 14.00 tot 17.00 uur even ‘en route’ voelen.” vertelt cultuurfunctionaris Tine Verhaeghe enthousiast.

 

Naar aanleiding van deze expo verscheen ook een publicatie met een selectie van 28 foto’s van Michiel Hendryckx met bijhorende teksten. Ze is te verkrijgen in het Infopunt Toerisme voor de prijs van € 15.

.

De lezing vindt plaats op 14 augustus om 19.00 uur in de Consciencezaal van het CC Casino van Blankenberge. Wie wenst kan nadien, in aanwezigheid van de fotograaf, de expo bezoeken. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven (www.blankenberge.be of 050 636 600) is noodzakelijk

FVW / Bron Stad Blankenberge

Geplaatst op 09.08.2018
3472 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 348