Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Claude Nuytens steld tentoon

Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van de oudstrijders en de oorlogsslachtoffers  organiseerde de lagere school in Bissegem in hun kelsers en militaire tentoonstelling  uit de verzameling van Nuytens Claude .
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock 

Geplaatst op 07.11.2019

Van riek tot sensor: Landbouw in West-Vlaanderen

In zijn rede over de West-Vlaamse landbouw zoomt gouverneur Decaluwé hoofdzakelijk in op duurzame voedselproductie en op de moeilijke positie van onze landbouwers. 

West-Vlaanderen is dé landbouwprovincie, met een productie van hoogwaardige voedingsmiddelen. Voor diepvriesgroenten en aardappelbereidingen is West-Vlaanderen toonaangevend in de wereldhandel. De landbouwers zijn een prominente schakel van het agrofoodbusinesscomplex. De landbouwsector is sterk afhankelijk van de schakels vóór en na de landbouwproductie, voor aanbod, prijszetting en ondersteuning. Ondertussen zitten onze landbouwers in een spagaat. Enerzijds hebben ze te maken met de toenemende concurrentie op de wereldmarkt én de toenemende macht van verwerkende industrie en handel, die hen dwingen de kosten te verlagen. Anderzijds worden ze geconfronteerd met steeds hogere maatschappelijke eisen op gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn. Deze eisen zorgen voor meer kosten. 

“Door de klimaatverandering staan onze landbouw voor grote uitdagingen. De landbouw is een sector die van strategisch belang is. Daarom moeten we allemaal waken over een wezenlijk duurzame landbouw die ook onze kinderen en kleinkinderen zal helpen om gezond te leven” stelt gouverneur Decaluwé. We evolueren van riek naar sensor: precisielandbouw en biolandbouw worden de norm. De lat mag hoog liggen, maar moet bij de mogelijkheden van de landbouwers passen. Het moet voor hen te behappen en te doen zijn. Gouverneur Decaluwé ziet mogelijkheden: “De boeren krijgen al te gemakkelijk de schuld van de verstoorde biodiversiteit. Tegelijkertijd verwacht men van hen ook de oplossing. West-Vlaanderen heeft potentieel om in onze landbouwgronden extra koolstof in de bodem vast te leggen. Een goede landbouwpraktijk kan koolstof uit de atmosfeer halen. Zo wordt er bijgedragen aan een oplossing voor de klimaatverandering”. 

De teelt van eiwitgewassen zoals erwten, veldbonen, soja en linzen kan de West-Vlaamse landbouw duurzamer en veerkrachtiger maken. Deze lokaal geteelde eiwitproducten kunnen het voedselrantsoen van het vee duurzamer maken. Als consument dragen we zelf ook een grote verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzame landbouw en voeding. Door spaarzaam en seizoensgericht te eten. Ook door te weten wat we eten en de landbouwers in onze omgeving te leren kennen via initiatieven als de korte keten. Voor de noodzakelijke transitie zijn er substantiële initiatieven nodig. Daarom wijst gouverneur Decaluwé op het noodzakelijk samenspel van beleid, consumenten, producenten en industrie. Hij looft de rol van Inagro, die de West-Vlaamse land- en tuinbouwers ondersteunt met advies, nieuwe technieken en teelten. 

68% van de totale oppervlakte in West-Vlaanderen wordt gebruikt voor landbouw. Het Vlaams gemiddelde is 51,2%. De akkerbouw en groententeelt zijn een substantiële landbouwactiviteit van onze provincie. 

Innovatie naar automatisatie en robotisering voor het planten en oogsten van teelten is een noodzakelijke nieuwe stap. Technolologie lost echter niet alles op. Dat komt omdat de nieuwe technologie vandaag uitgedacht wordt in een context van competitie en beurswinst, kortweg de economische markt. Landbouw heeft niet alleen een economische dimensie, maar minstens ook een maatschappelijke en ecologische. We hebben het marktmechanisme nodig maar vooral ook het beleid. 

Circulaire economie 
Circulaire economie is essentieel om klimaatverandering tegen te gaan. Onze landbouwsector is goed bezig. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om marginale gronden te beplanten met non-food gewassen met als doel daarmee biomassa te produceren. Valorisatie van biomassa betekent dat biomassa niet als afval wordt beschouws, maar als grondstof. 
Hierbij komt vooral hennep in de kijker. Zels op een schrale grond kan hennep zonder kunstmest of gewasbeschemingsmiddellen hoge opbrengsten halen. 

In tegenstelling tot hennep heeft vlas wel een keten die rond is. De vlasteeltketen draait vooral rond de vlasser. In de regio Kortrijk zijn nog zo'n 45 vlassers. De vlasser is in principe de eerste bewerker die bij de landbouwer onder een soort van seizoenspacht het vlas teelt, oogst en meeneemt naar zijn bedrijf. 

Er is heel wat pottentieel voor biomassa. Voor de innovatieve teelten en reststroomvalorisaties zijn er niet enkel technologische uitdagingen, maar ook uitdagingen op vlak van business- en ketenontwikkeling. 

Landbouwlandschappen 
De tijd dat het buitengebied alleen in functie van de landbouw stond, is voorbij. Landbouw blijft wel meestal de prominente aanwezige in open ruimte. Zeker het West-Vlaams platteland heeft nog steeds een hoofdzakelijk agragisch karakter. De evolutie naar schaalvergroting van de landbouwbedrijven hoeft geen inbreuk te zijn op de kwaliteit van het landschap en milieu. 

Onderzoek, proefwerking en gerichte samenwerkingsvormen zijn de drivers van een toekomstbestendige landbouw. 

Korte Keten 
De 'Korte Keten' is een alternatief voor de mondiale voedselsnelwegen. De voedselsnelwegen zijn het éénrichtingsverkeer dat de voedselvoorziening regelt waarbij de landbouwer en de consument geen enkele relatie hebben met elkaar. de korte keten is een manier van voedselverkoop met rechtstreekse band tussen beiden. de korte keten is daarom zeer waardevol. 

Veestapel 
De West-Vlaamse veestapel telt meer dan 16 miljoen dieren. Ook hier staat technologie niet stil. De stallen worden almaar meer ingenieuzer met verlaagde emissies van ammoniak, fijn stof en geur. Er is steeds meer transparantie via camera's en data. 

Water en droogte 
De droogteperiodes in West-Vlaanderen leidden telkens tot een tekort aan traditionele watervoorziening. Zo'n langdurige zomerdroogtes komen in de toekomst door de klimaatverandering wellicht frequenter voor. 
Water is onmisbaar voor de landbouw, maar tegelijkertijd een grondstof waarmee we zorgvuldig moeten omspringen. 

De landbouw is een sector die van strategisch belang is. Daarom moeten we allemaal waken over een wezenlijk duurzame landbouw die ook onze kinderen en kleinkinderen zal helpen om gezond te leven. De lat mag hoog liggen, maar hij moet bij de mogelijkheden van de landbouwers passen; het moet te behappen en te doen zijn.


Voor de redactie  : Bernard Decock  : Bron & fotografie Filip Van Loo 

Geplaatst op 07.11.2019

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten woensdagmorgen en bezoek aan het Penitentair Landbouwcentrum te Ruislede

Het Penitentiar Landbouwcentrum (PLC) is één van de vier inrichtingen in België met een open regime. Het mag een atypische gevangenis worden genoemd omdat hier ook een groot landbouwbedrijf gelegen is. Dit zorgt voor een uniek detentiekader waar de dagelijkse contacten met de dieren en de natuur helpen om de detentietijd zinvol in te vullen in een minder stresvolle omgeving. 

In het PLC is plaats voor maximum 60 mannelijke veroordeelden die zich aan het einde van hun detentie en op maximum twee jaar voor de toelaatbaarheidsdatum tot een voorwaardelijke invrijheidsstelling bevinden en die zich positief gedroegen in een gesloten inrichting. 

De focus in het PLC ligt op een intense voorbereiding op de terugkeer naar de samenleving. Daarnaast staan de behandelings- en opleidingsnoden van de gedetineerde centraal. Het detentietraject wordt van bij de start van het verblijf in het PLC uitgetekend, met aandacht voor de eventueel onderliggende pathologie enerzijds, en voor de reclasseringsnoden anderzijds.


Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron & fotografie  Filip Van Loo 

Geplaatst op 07.11.2019

Grafisch bureau zet autisme in de kijker met opmerkelijke actie voor De Warmste Week.

Shop for life


BURO A1, gevestigd in Deerlijk en gespecialiseerd in branding en packaging, is dagelijks bezig met communicatie. De juiste boodschap
overbrengen naar het doelpubliek is telkens de grootste uitdaging in hun werk. In het kader van de Warmste Week hebben ze een opmerkelijke actie
opgezet om autisme in de kijker te plaatsen. AutismeSpectrumStoornis is nog vaak een onbegrepen stoornis,
vooral bij jongeren. Mensen met ASS zien er normaal uit. Dit zorgt ervoor dat buitenstaanders soms weinig begrip tonen en snel een oordeel vellen.


Via woordspelingen en zelf ontwikkelde buro-ticons op leuke dragers, plaatsen we autisme in de kijker,
maken we bewust, helpen we vooroordelen uit de wereld: oordeel niet te snel over AnderSS.


Sophie Bossuyt, art director BURO A1.

De “gatlekker” fietszadelhoes, “brompot” koffiemok, “warhoofd” pet, “lege zak” totebag en het “prente” toilettasje zijn slechts enkele items die

beschikbaar zijn via de webshop. Met een flinke dosis humor worden de onwetendheid en de vooroordelen rond autisme letterlijk in woord en beeld
gebracht.

De opbrengst van de actie gaat naar vzw jASSper uit Harelbeke, een vereniging voor jongeren met autismespectrumstoornissen.
Zij organiseren een jaarlijks zomerkamp, een vierdaagse, enkele familiedagen en allerlei andere activiteiten. Ze verzorgen ook
mamASSmomenten en spreekbeurten over ASS, leiden vrijwilligers op en brengen autismebewustzijn en -acceptatie d.m.v. lessen sociale
vaardigheden in scholen en klassen. 

Goed doel

De opbrengst van de actie gaat naar vzw jASSper uit Harelbeke,een vereniging voor jongeren met autismespectrumstoornissen.
Zij organiseren een jaarlijks zomerkamp, een vierdaagse, enkele familiedagen en allerlei andere activiteiten. Ze verzorgen ook
mamASSmomenten en spreekbeurten over ASS, leiden vrijwilligersop en brengen autismebewustzijn en -acceptatie d.m.v. lessen sociale
vaardigheden in scholen en klassen.Kiezen voor jASSper als goed doel was evident.Communicatie staat zowel in onze job als bij hun
activiteiten centraal. We willen al enkele jaren deelnemen aan De Warmste Week. Nu StuBru zich dit jaar in Kortrijk vestigt, waren we extra gemotiveerd om de actie op te starten!
Sofie Vandesompele, zaakvoerder BURO A1. BURO A1 hoopt een mooi bedrag te kunnen schenken aan vzw
jASSper zodat ze hun werking verder kunnen uitbouwen. Daarom sporen ze iedereen aan om te shoppen for life. Voor jezelf of voor familie en vrienden als cadeautje onder de kerstboom.
Bestellingen kunnen tot 20 november geplaatst worden via de webshop. Daarna gaat alles in productie en worden de pakketjes klaargemaakt voor verzending of afhaling.

Sofie Vandesompele, zaakvoerder BURO A1.

BURO A1 hoopt een mooi bedrag te kunnen schenken aan vzw jASSper zodat ze hun werking verder kunnen uitbouwen.
Daarom sporen ze iedereen aan om te shoppen for life. Voor jezelf of voor familie en vrienden als cadeautje onder de kerstboom.

Shop for life info :  https://www.buroa1.shop/ https://dewarmsteweek.be/acties/shop-for-life  https://www.jassper.org/

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron : Daphné Devogelaere

 


 

Geplaatst op 07.11.2019

Colruyt Group Academy wordt de Warmste Werkplek van Kortrijk

Binnenkort is Kortrijk de warmste stad van het land! 

Colruyt Group Academy van Kortrijk staat in het kader van de Warmste Week paraat voor alle Kortrijkzanen die de handen uit de mouwen willen steken.

Wie als vereniging of als individu of groep iets wil organiseren voor het goede doel, kan het zich nu gemakkelijk maken en zijn actie komen voorbereiden in de Academy in Kortrijk. De deuren van de ‘warmste werkplek’ staan open van 15 november t.e.m. 15 december!

Wie dus zin heeft om koekjes, wafels of nog wat anders lekkers te bakken, kan dat gezellig samen doen in hun professioneel uitgeruste keukens en bijbehorende zalen, met potten, pannen en ovens erbij. Of ook wie creatief aan de slag wil gaan, kan bij hen terecht in de zalen. Het enige dat ze zelf moeten meebrengen, zijn de ingrediënten en helpende handen. 
Wie graag enkel ideeën wil bespreken en hiervoor een vergaderzaal nodig heeft, is uiteraard ook welkom!

Hoe verloopt dit praktisch:
Verenigingen/individuen schrijven zich in via https://www.colruytgroupacademy.be/nl/de-warmste-werkplek en vermelden zeker:
• wanneer en voor hoe lang ze de Academy willen gebruiken
• welke activiteit ze willen komen doen
• met hoeveel personen ze zullen komen (in elke keuken kunnen 20 mensen tegelijk aan het werk)

Na de aanvraag wordt bekeken of de gevraagde keuken(s) en zalen vrij zijn (Niet mogelijk op maandag- en zaterdagavond of op zondag.)


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Lien Van Ginderachter  - Colruytgroep

 

Geplaatst op 07.11.2019

Toppianist speelt muziek van Peter Benoit in Stasegem

Op vrijdag 15 november speelt pianist Jozef De Beenhouwer een uniek concert met muziek van Peter Benoit in de stemmige Sint-Augustinuskerk van Stasegem. Jozef De Beenhouwer behoort tot de top van de pianisten in Vlaanderen. Samen met sopraan Liesbeth Devos brengt hij een recital waarbij naast muziek van Peter Benoit ook andere Vlaamse componisten aan bod komen.
 
Jozef De Beenhouwer ontving in maart 2019 de Prijs Peter Benoit voor zijn veelvuldige en uitzonderlijke kwaliteiten als uitvoerder, editor en navorser én voor het feit dat hij al van bij het begin van zijn loopbaan bijzondere aandacht schenkt aan de kamermuziek van Vlaamse componisten. Als solist, zowel in recitals als met orkest, trad hij op in een groot aantal concertzalen en maakte hij radio- en tv-opnamen in vele Europese landen (België, Nederland, Duitsland, Zweden, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Tsjechoslowakije ...), in Zuid-Korea en in de Verenigde Staten. Ook als kamermusicus is hij actief, zowel met Belgische musici als met internationale partners.
De Belgische sopraan Liesbeth Devos is een stilistische duizendpoot. Na haar opleiding als hoboïste, studeerde ze af voor zang aan het Conservatorium van Antwerpen bij Stephanie Friede. Ze won de eerste prijs op het Kurt-Leimer Wettbewerb (Zürich), was finaliste van het Liedwettbewerb des Bayerischen Rundfunks (Bayreuth) en finaliste van de Wigmore Hall/Indipendent Opera Voice Fellowship. Haar recente opname Liebesfrühling (liederen en duetten van Clara en Robert Schumann) voor Phaedra CD werd wereldwijd bejubeld. 
Jozef De Beenhouwer en Liesbeth Devos brengen gekende en minder gekende muziek van Peter Benoit maar ook van andere Vlaamse componisten zoals August De Boeck, Joseph Ryelandt, Marinus De Jong en Lodewijk Mortelmans.
De organisatie ligt in handen van CC het SPOOR die hiervoor samenwerkt met het Peter Benoitfonds uit Antwerpen. Dit fonds bewaart en promoot de nalatenschap van Peter Benoit en andere Vlaamse componisten en organiseert regelmatig concert met muziek van Peter Benoit.
Het concert start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur: www.cchetspoor.be, tickets@cchetspoor.be, T 056 733 420 of aan de balie van CC het SPOOR.
 

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Francis Pattyn, schepen voor cultuur  

Geplaatst op 05.11.2019

Dankzij ‘Surprieze’ krijgen elektriciteitskasten een make-over

Elektriciteitskasten zijn objecten in de publieke ruimte, maar niet de mooiste. We willen lokale (amateur)kunstenaars de kans geven om hun talent te gebruiken om enkele  elektriciteitskasten te pimpen.
 
Iedereen met creatief talent, die in groot-Wevelgem woont, mag een voorstel indienen. Grafische vormgevers, fotografen, schilders, tekenaars, dichters,… elk leuk concept dat in de publieke ruimte past, is welkom. Het ontwerp moeten we digitaal kunnen omzetten zodat we er een sticker van kunnen maken. Tot 10 januari kunnen inwoners hun voorstel indienen.
 
Er wordt een ervaren jury samengesteld die uit de ontwerpen kiest. Die selectie gebeurt in januari, de concepten worden uitgewerkt in februari tot april, in mei en juni worden de stickers aangebracht op de kasten. We hebben 15 kasten, verspreid over de 3 deelgemeenten, uitgekozen voor Suprieze.
 
Wie wil deelnemen kan meer info vinden op www.wevelgem.be/surprieze
 
Op de  foto :  één kast in de Guido Gezellestraat. 

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Communicatie Gemeente Wevelgem 

Geplaatst op 05.11.2019

Mobiel bestaat 20 jaa - Startschot weekend 09-10 november

Mobiel VZW bestaat dit jaar 20 jaar en dat zetten we in de kijker . Dit weekend gaat de kop er af met een feestelijk verkoopweekend. Bezoekers krijgen een drankje aangeboden in onze feestelijk ingerichte ruimte. 
Heel wat Ebikes en fietsen worden na een verhuurperiode uit roulatie genomen en daarna verkocht en daar kan iedereen zijn voordeel mee doen.
Mobiel heeft op heden ca 1500 fietsen in verhuur. Elk jaar komen fietsen na bv een leaseperiode vrij. Dit jaar zijn er uitzonderlijk veel fietsen beschikbaar aangezien de Test-Karavaan van de provincie West-Vlaanderen tijdelijk is afgelopen. De provincie doet al 5 jaar beroep op de diensten van Mobiel om werknemers van bedrijven te laten proeven van elektrisch aangestuurde fietsen. Om de 2 jaar werd die vloot vernieuwd. Ook speedelecs, bak- en plooifietsen zitten in het aanbod
Andere evenementen die nu reeds vast staan: de lancering van de Fietsschool in maart 2020 met een academische zitting, alsook de opening van onze verbouwde winkel begin april 2020.
De Fietsschool is een initiatief van Mobiel waarbij we ons richten op fietseducatie in het onderwijs, rijlessen en veiligheid. De Fietsschool moet in de ganse regio Zuid-West-Vlaanderen operationeel zijn.
Onze winkel is na 12 jaar aan vernieuwing toe. Door het feit dat fietsen volumineuzer worden in aantal, maar ook in grootte, denk aan bakfietsen zal onze nieuwe winkel heel wat ruimer moeten zijn. Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Gunter de Baerdemaeker mobiel

 

Geplaatst op 05.11.2019

KORTRIJKSE TOPCHEFS KOKEN VOOR HET GOEDE DOEL TIJDENS 5DE EDITIE VAN “A TASTE FOR CHARITY” - Opbrengsten gaan integraal naar sociale organisaties uit Zuid-West Vlaamse regio -

Op zaterdagavond 14 december 2019 vanaf 19 uur in hal 3 van kortrijk Xpo organiseert Lions Kortrijk Leie de 5de editie van haarfundraising event “A Taste For Charity”.
Tijdens het gastronomisch netwerkevent kunnen de meer dan 1.100 genodigden in Kortrijk XPO (Hal 3) proeven van de culinaire meesterwerken van topchefs uit Kortrijk.
Na het succes van de vorige 4 jaren nemen dit jaar deel: Vier (nieuw!), Le Coucou (nieuw!), Rebelle, Argendael, Messeyne, Hula, St. Christophe, Resto Beudaert (Table d’Amis), Vol- ver, Va et Vient, toppatissier Niek Bossaert, ’t Vissershuys, Kazen Callebaut (met de wereldkampioene 2017 Concours Mondial du Meilleur Fromager), Viva Sara. Zij zullen ons verwennen met hun fijnste culinaire creaties.
Behalve gezellig eten wordt er ook gezorgd voor de nodige en passende ambiance. Het event krijgt ook dit jaar stevige steun van bedrijven uit de regio. Reeds meer dan 100 bedrijven tekenden in op één van de sponsorfomules en elke dag komen er nieuwe sponsors bij! Geïnteresseerde bedrijven kunnen een sponsortafel reserveren via www.atasteforcharity.be
Opbrengsten gaan naar sociale organisaties uit onze regio “A Taste For Charity” is het jaarlijkse fundraising event van de Lions Club Kortrijk Leie. De
opbrengsten van deze editie zullen o.a. gaan naar één of meerdere projecten in het kader van de Prijs Kortrijk Leie. Met deze prijs wil de Lions Kortrijk Leie impulsen geven en steun verlenen aan vernieuwingsdynamiek en kwaliteitsverbetering in de sociale sector.
Organisaties die vroeger reeds gesteund werden (of nog steeds gesteund worden) door de Lions Kortrijk Leie zijn o.a.: TEJO, De Kier en BUSO De Kouter, het belevingsfestival BAD, Sofhea, het Oranjehuis, Teleonthaal, JUMP jongerenbegeleiding, de Zuid-West Vlaamse Voedselbanken en vele meer.

De culinaire partners voor dit evenement zijn : 1/ Argendael Ludovic Ghyselen ,  , 2/ St. Christophe Olivier Dewulf , 3/ Beudaert Matthieu Beudaert , 4/ Rebelle Martijn Defauw , 5/ Vier Sebatien Ghyselen , 6/ Va et Vient Matthias Speybroeck ,  , 7/ Hula Thys Clinckemaille , 8/ Messeyne Klaas Lauwers , 9/ Vol-Ver Sébastien Ververken , 10/ le Coucou Mathieu Vanneste , 11/ t'Visserhuys Harm Brunswyck  , 12/ Callebaut kaas Luc Callebaut , 13/ Bossaert Niek Bossaert , 14/ Viva Sara Peter & Bart Deprez &  15/ Bossuwe
 
Voor de redactie  & fotografie  : Bernard Decock / Bron  : Jan Poté 

Geplaatst op 05.11.2019

Dubbel goud in topdivisie voor Lauwse trampolinegymnasten

Zondag deelden Sien Sabbe en Charlot Becquart, beiden aangesloten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe,  het hoogste schavotje van het podium op de laatste voorronde van de Belgium Open Trampoline te Sint-Pieters-Leeuw. Ze haalden beide goud bij respectievelijk de meisjes en jongens in de Nationale Divisie tot 12 jaar. De concurrentie was bijzonder sterk en toonde indrukwekkende oefeningen, maar door hun mooie uitvoering en standvastigheid behaalden Sien en Charlot een hogere totaalscore dan hun leeftijdsgenoten uit de Belgische topclubs. Robbe Dewulf en Jana Debard haalden in hun categorie beide zilver.
 
Op de foto  :  vlnr Robbe Dewulf, Sien Sabbe, Charlot Becquart en Jana Debard 

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Dries Defossez - sportgroep Vaste vvuist Lauwe

Geplaatst op 04.11.2019
4757 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 476