Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Vuilnisbakken in een nieuw kleedje in het centrumvan Blankenberge

Schepen van Milieu Patrick de Klerck: ”Met betrekking tot de vuilnisbakken in het centrum, werd vastgesteld dat de vervuiling door hondenurine problematisch was, waarbij de klassieke reinigingsmethoden (zelfs reiniging met stoom) onvoldoende resultaat boden.
Na onderzoek bleek dat dit mogelijks een gevolg was van de eigenheid van de verf, die een veel korreliger structuur vertoont en waaruit de gevormde kristallijne basis zeer moeilijk te verwijderen was (zonder permanente schade aan recipiënt en/of omliggende bestrating te veroorzaken).
Vandaar ook dat er geopteerd werd om de bakken te strippen en te hercoaten. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om waar nodig de recipiënten uit te blutsen en allen te voorzien van een brandveilige inzamelmogelijkheid voor sigarettenpeuken. Telkens werden de bruine vuilnisbakken per 6 hercoat en van een nieuw kleur voorzien (groen, blauw, ultramarijn).”
Daarnaast werden er tevens proefopstelling uitgevoerd met een nieuwe verflaag voor de traditionele gegalvaniseerde metalen vuilnisbakken. Dit groene proefexemplaar werd ter hoogte van de Grote Markt voorzien. De bedoeling is om stelstelmatig al dergelijke vuilnisbakken te kleuren.
Verder blijven alle vuilnisbakken op het strand en de Zeedijk van Blankenberge omgetoverd tot kleurrijke zeehonden, die oproepen tot een proper strand. In totaal kregen een 100-tal vuilnisbakken door Sea Life op strand en de dijk de nieuwe aankleding.
Ook werden er op een tiental plaatsen in het centrum extra vuilnisbakken aangebracht.
Finaal werden er ook bloemtuilen in het centrum voorzien.
 
Voor de redactie  Bernard Decock - Bron  en fotografie  : Schepen Patrick De Klerck

Geplaatst op 17.06.2018

Kansarmoede bestrijden doe je op verschillende fronten: OCMW keurt vijf projecten goed i.f.v. tewerkstelling en coaching

De kansarmoedeindex geeft aan dat de opleiding van de ouders, de arbeidssituatie en het inkomen het grootste probleem vormen in onze stad. Het OCMW Blankenberge heeft de afgelopen weken en maanden enkele dossiers in voorbereiding gebracht die gisterenavond op voordracht van de Open Vld / N-VA meerderheid werden goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Het betreffen verschillende initiatieven die betrokkenen zowel bij de psychosociale ontwikkeling vooruit willen helpen als hen ook concrete vaardigheden willen bijbrengen. Zo starten we binnenkort het Project Rijbewijs B, een Vrijetijdsproject, een Poetsopleiding, een Volkstuinproject en het Project Chapeau op.
OCMW-voorzitter Björn Prasse: “Om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen maar tevens om het eigen huishouden beter te doen verlopen is een poetsopleiding op maat van de doelgroep aangewezen. Bij kwetsbare gezinnen zijn deze basisvaardigheden niet steeds aanwezig. Voor de kinderen in het gezin leidt dit soms tot onaanvaardbare en zelfs gevaarlijke situaties.”
Bij het toeleiden van mensen uit de doelgroep naar deze projecten stellen we vast dat er een groep is met veel randproblemen. Deze multi-problemcases hebben nog een persoonlijke weg af te leggen vooraleer aan werk kan gedacht worden. De randproblemen kunnen gaan over huisvesting, psychische kwetsbaarheid, een verslavingsproblematiek, gezins- of relationele problemen, afwezigheid van een positief sociaal netwerk, schuldenlast, etc. Voor het in kaart brengen van deze problemen en het uitwerken van een actieplan om hieraan te werken, met het stellen van prioriteiten en een timing, concrete stappenplan zal OCMW Blankenberge een beroep doen op de externe begeleidingsdienst VZW Thepco. Daarnaast willen we uit die groep mensen bij elkaar te brengen die een interesseveld delen zodat we hen ook het bestaande aanbod sport en cultuur in onze stad kunnen leren kennen.
Fractieleider voor N-VA Nadia Cloetens: “Waar het om draait is dat mensen via dergelijke projecten tijdelijke werkervaring opdoen. Zo kweken ze de juiste arbeidsattitudes aan en krijgen ze de kans hun competenties bij te schaven in een reële context.”
Uit de vormingen bij Open School kwam het idee om de doelgroep ook te laten werken in de tuin. De recente volkstuintjes zijn hierbij een opportuniteit. Het samen werken in de tuin is een positieve en gezonde buitenactiviteit en leert ze zorg dragen, verantwoordelijkheid opnemen, plannen, organiseren, volhouden bij tegenslag. Het project sluit ook aan op de bestaande projecten rond gezonde en betaalbare voeding.
Voorzitter Björn Prasse: “In samenwerking met OCMW Brugge en Knokke Heist én met middelen uit de regierol sociale economie en streekoverleg Kust zullen vijftien kandidaten op basis van hun motivatie en inzet tijdens hun traject naar werk geselecteerd kunnen worden voor een tweeledig traject voor het behalen van een rijbewijs B. De vijftien cursisten volgen samen een cursus theorie van 60 uur. Wie geslaagd is mag instappen op het praktijkverhaal. Tegelijk sluiten we een individueel microkrediet af om hen een deeltje van de kost mee te laten financieren.”

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Communicatie Blankenberge

Geplaatst op 17.06.2018

100.000 bezoekers voor expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ in provinciedomein De Palingbeek (Ieper)

Op donderdag 29 maart openden de Provincie West-Vlaanderen, vzw Kunst en kunstenaar Koen Vanmechelen de expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’.
Op donderdag 14 juni, zo’n twee en een halve maand na de opening, staat de teller die Westtoer installeerde, op 100.000 bezoekers, een groot succes.
Nog tot en met 11 november 2018 kan het ruime publiek de land art-installatie van 3 hectare van Koen Vanmechelen met de 600.000 beeldjes, in het niemandsland van de frontzone in provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke (Ieper) gratis bezichtigen.
De land-art-installatie en 600.000 beelden
De land-art-installatie symboliseert de hergeboorte van een hoopvol verlangen naar een nieuwe, meer vredevolle wereld. Het grote oerei in het midden staat op barsten. Dit verbeeldt de toekomst en voorspelt de geboorte van de nieuwe mens. Rond het ei werden de 600.000 kleien beeldjes in de vorm van Pangea geplaatst, het supercontinent.
De beeldjes tonen de ruggengraat van een gebogen figuur die zich lijkt te bezinnen. De ruggengraat symboliseert de kracht van het leven, de vastberadenheid om verder te gaan, om te bouwen en niet te breken.
Ook Vanmechelen’s bronzen sculptuur, een nest uit uitvergrote kippenpoten dat een fossiele ei omarmt, en een glazen vitrine gevuld met dogtags maken deel uit van de installatie. Samen vormen ze een ode aan een nieuwe toekomst gegrond in de herinnering van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog.
Het tweede deel van de installatie bestaat uit een poëzieparcours. Poëziecurator Willy Tibergien, selecteerde oorlogsgedichten die auditief en/of visueel worden voorgesteld langs een verhoogd houten wandelparcours door de krater van ‘The Bluff’. Het parcours eindigt bij ‘de Cosmogolem’, een houten sculptuur van Koen Vanmechelen.
Het GoneWest-beeldenproject ‘CWRM’
De expo kadert in ‘ComingWorldRememberMe’(CWRM). CWRM is het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI. CWRM werd uitgewerkt door curator Jan Moeyaert (vzw kunst) en kunstenaar Koen Vanmechelen.
De opbouw van de expo
Begin februari 2018 werd gestart met de opbouw van de expo in provinciedomein De Palingbeek. Er werden per dag zo’n 12.000 beeldjes door ongeveer 80 personen geplaatst. In totaal hielpen ongeveer 4.000 vrijwilligers.
Het maken van 600.000 beeldjes door 170.000 personen
Gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot en met 2018, werden workshops en belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000 beelden uit klei te maken. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België. Bij elk beeldje hoort een ‘dogtag’ met daarop de naam van een maker en de naam van een slachtoffer van op de ‘Namenlijst’ van het In Flanders Fields Museum (IFFM), eveneens een GoneWest-project.
Deelnemen aan een belevingsatelier en zo peter of meter worden van een beeldje kostte
5 euro. De helft van dit bedrag werd gebruikt voor de productie van de land art installatie. De andere helft gaat naar goede doelen.
Met de opbrengst van CWRM zal enerzijds Chido Govera met het project ‘Future of Hope’ in Zimbabwe en anderzijds het ‘Centre for Children in Vulnerable Situations’ (CCVS) met projecten in Oost-Congo en Noord-Oeganda ondersteund worden.
Zo’n 170.000 individuele participanten maakten een of meerdere beeldjes voor het project.
De vzw Waak in Kuurne nam 200.000 beeldjes voor haar rekening. Voor de overige beeldjes werden kleinere samenwerkingen opgezet, onder andere met organisaties met een bijzondere atelierwerking voor mensen met een beperking, zoals Mivalti Tielt.
‘ComingWorldRememberMe’ werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.
 
Praktisch – Expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’
Periode: vanaf heden tot en met zondag 11 november 2018
Plaats: provinciedomein De Palingbeek, Palingbeekstraat 18 in Zillebeke (Ieper)
Extra (bewegende) beelden nodig van de expo of van de opbouw? 
Neem contact op met Fanny Depijpere (fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of
0497 05 18 15) of Cynthia Dubois (cynthia.dubois@west-vlaanderen.be of 050 40 35 18)
 
Meer info  :  www.gonewest.be
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Depijpere Fanny  dienst communicatie West-Vlaanderen -
Foto  :  Provincie West-Vlaanderen
 
 

Geplaatst op 17.06.2018

Track lanceert nieuwe website

Op woensdag 13 juni werd de vernieuwde website https://www.muziekcentrumtrack.be/ van Muziekcentrum Track gelanceerd! Je vindt er alle evenementen terug die doorgaan in en rond het muziekcentrum, en ook ruimtes reserveren wordt gemakkelijker. Ook het logo kreeg meteen een frisse nieuwe look.

 
BDK / Bron: Muziekcentrum Track 

Geplaatst op 16.06.2018

Zomerse donderdagavondwandelingen in Kortrijk

Van juni tot september is er elke eerste en derde donderdag een begeleide avondwandeling in de Kortrijkse binnenstad. Telkens vanuit een andere invalshoek. Dit is een initiatief van GidsenPlus Leiestreek i.s.m. Toerisme Kortrijk en Toerisme Leiestreek.

Programma:

21 juni: Budawandeling
5 juli: Vergeten Markten
19 juli: Water in de Stad
2 augustus: Dokters en Apothekers
16 augustus: Illustere Kortrijkzanen
6 september: Kortrijkse Geheimen, deel 2 (try-out)
20 september: Kortrijkse Burgemeesters (nieuw)

Budawandeling op 21 juni:

In het hart van Kortrijk, tussen de brede en de smalle Leie, ligt het Buda-eiland. Het heette vroeger Pamele en het is niet altijd een eiland geweest. Van oudsher is er het O.L.V.-hospitaal, vandaag is er een ruim palet van zorgverstrekkers aanwezig. Vroeger waren de thuiswevers er thuis, nu zijn het de kunstenaars. De brouwerijen maakten plaats voor trendy en hippe café's, bistro's en winkeltjes met snuisterijen. De fabrieken met hun voeten in een treurige Leie maakten plaats voor wandelboulevards en mooie zichten op Leiebruggen en Broeltorens.

Praktische info:

Elke rondleiding start aan het Belfort om 19u. en duurt 1,5 à 2 uur. Deelname € 4 per persoon. Vooraf reserveren kan maar hoeft niet. Meer info: info@gidsenplus.be, www.gidsenplus.be

BDK / Bron: GidsenPlus Kortrijk

Geplaatst op 16.06.2018

Samen aan de slag voor het klimaat! #Klimaatmanifest

Klimaatneutraliteit tegen 2050: dat is de ambitieuze klimaatdoelstelling van Intercommunale Leiedal en de dertien burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen in het kader van het Burgemeestersconvenant.
Cijfermateriaal over de regionale CO2-uitstoot geeft echter aan dat extra inspanningen nodig zijn. De lokale besturen en de regio zijn voor een aantal zaken afhankelijk van Vlaamse, federale of Europese maatregelen. Op andere beleidsdomeinen kunnen ze wel impact hebben. Anderzijds is het zo dat iedere groep of individu mee het verschil kan maken. Met het Klimaatmanifest reiken lokale en regionale stakeholders een hulpmiddel aan om concrete klimaatacties te ondernemen om de CO2-uitstoot terug te dringen en onze regio bestand te maken tegen klimaatveranderingen.

CO2-barometer

Voorlopige statistieken geven aan dat de CO2-uitstoot in de regio tussen 2005 en 2017 met 11% gedaald is. Het energieverbruik is in die periode nochtans met maar liefst 16% gestegen. Het aandeel van duurzame energie is in dezelfde periode gestegen tot 8,8%. Dat betekent dat de eerste belangrijke stappen gezet zijn maar dat er nog heel wat werk op de plank ligt als we tegen 2050 klimaatneutraal willen zijn. Maar we zien dat er in alle gemeenten en bij andere stakeholders in de regio heel wat in beweging is. Energiebesparing en meer hernieuwbare energie zijn twee belangrijke speerpunten. Een opsplitsing naar de belangrijkste bronnen van CO2- uitstoot leert ook enkele zaken:
· Industrie: - 11 procent
· Handel en diensten: + 3 procent
· Landbouw: - 4 procent
· Transport over lokale wegen en gewestwegen: + 21 procent
· Transport over snelwegen + 34 procent
· Woningen: - 24 procent

De uitstoot van de industrie is tussen 2005 en 2017 gedaald. De afgelopen jaren is die zelfs stabiel gebleven, wat heel goed is gezien de economische relance. De uitstoot voortkomend uit handel en diensten bleef ongeveer gelijk en die van de landbouw nam zelfs lichtjes af. De cijfers geven een duidelijk negatieve tendens aan op het vlak van C02-uitstoot van het sterk toenemend verkeer, niet alleen op de snelwegen die onze regio doorkruisten maar ook op lokale wegen en gewestwegen. Het grootste lichtpunt is dat de uitstoot door woningen met 24 % gedaald is. De 13 steden en gemeenten, de regio en de bovenlokale overheden zetten al langere tijd sterk in op woningrenovatie met gemeentelijke en andere premies, slimme toepassingen zoals MijnEnergiekompas.be en renovatiebegeleiding zoals bij de RenovatieCoach. Onder meer via het lerend netwerk Warmer Wonen (www.warmerwonen.be) bundelen de diverse publieke actoren en private ondernemingen de krachten. Dit bewijst dat je als lokaal bestuur in samenwerking met private partners een verschil kunt maken als je daar uitdrukkelijk voor kiest en doorzet.

#Klimaatmanifest

Op 29 maart nam een 60-tal ontwerpers, beleidsmakers, landbouwers, natuurbeheerders en experten deel aan een klimaatatelier om na te denken over de toekomst van de regio. Onder de 3 supervisie van Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) werkten ze concrete klimaatacties uit, om op korte en langere termijn te realiseren. Die acties werden gebundeld in het Klimaatmanifest, dat op www.leiedal.be/klimaatmanifest op jou wacht om ondertekend te worden.
De klimaatacties focussen enerzijds op energiebesparing en op een omschakeling naar hernieuwbare energie, om zo de klimaatverandering alsnog te beperken. Anderzijds wordt het ook belangrijk om ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Om wateroverlast langs onze beken zoals in december 2017 te voorkomen, moeten we ruimte maken voor waterbuffering, gecontroleerde overstromingsgebieden, de bebouwde oppervlakte ontharden, beken en grachten goed beheren enzovoort.
Leiedal roept op om het Klimaatmanifest massaal te ondertekenen via www.leiedal.be/klimaatmanifest. Hoe meer handtekeningen, hoe sneller bepaalde acties gerealiseerd kunnen worden! Het Klimaatmanifest is geen politiek document van de ene of gene partij maar hoopt zoveel mogelijk mensen te prikkelen en aan te zetten tot acties, over partij- of andere grenzen heen. Het feit dat zowel afgevaardigden van natuurverenigingen als van de Boerenbond samen met tal van andere stakeholders mee rond de tafel zaten tijdens het Klimaatatelier, vormt het beste bewijs dat we enkel in ons opzet slagen als we samenwerken en zoeken naar wat we delen in plaats van wat ons verdeelt. De komende maanden zal Mayleen, een Panamese stagiaire van Leiedal, op haar blog klimaatmanifest.tumblr.com haar inzichten over de diverse acties in het Klimaatmanifest delen. Volg Leiedal op Twitter, Facebook of Instagram of volg #Klimaatmanifest.

IABR 2018+2020–THE MISSING LINK

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we eerst en vooral ons gedrag veranderen, dat leren de cijfers voor de regio ons. We weten dat het moet, maar waarom gaat het dan zo moeizaam? Hoe doorbreken we de huidige patstelling? Leiedal is met het Vlaams gesubsidieerd project ZeroRegio geselecteerd om deel te nemen aan Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) om antwoorden te zoeken op deze vragen. Onder begeleiding van drie curatoren zullen ontwerpers van Leiedal de missing link onderzoeken. Het doel is om veel beter de brug te slaan tussen ontwerpend onderzoek en implementatie, tussen agenderen en bewijslast, onderzoek en werkelijk testen, en tussen plannen en realisering.

FVW / Bron: Intercommunale Leiedal

Geplaatst op 16.06.2018

Bekende Overleienaars op N-VA-lijst Kortrijk

Deze week stelden Trui Steenhoudt (plaats 6 op de N-VA-lijst) en kandidaatburgemeester Axel Ronse twee ferme, bekende dames voor die bepalende gezichten worden op 14 oktober voor N-VA Kortrijk.

Kathleen Dhaenens (44) is zaakvoerder van bakkerij Delaere op Overleie. “Ik steek als handelaar mijn nek uit en zet me in voor onze stad, vooral voor alles wat met handelaars te maken heeft. Het parkeerbeleid is en blijft een ‘hete aardappel’ voor ons. We moeten er zoveel als mogelijk voor zorgen dat wie wil winkelen in Kortrijk snel een plaats dichtbij de winkels vindt. Dat betekent dat we meer moeten gebruik maken van randparkings en ‘shuttles’ naar het centrum voor langparkeerders. Ook extra fietsparkings zijn broodnodig.”

Shary Vancauwenberghe (28) werkt voor jobfixers en is een bekend gezicht in het Kortrijkse verenigings- en uitgaansleven. Shary is onder meer een trouwe vrijwilliger bij Feest in Kortrijk. “Onze stad bruist veel meer dan vroeger. Daar zijn we fier op want nu zijn we echt in staat om jongeren aan te trekken om te wonen, werken, uitgaan en winkelen. We moeten op dat elan doorgaan. De Grote Markt is ‘het gezicht’ van onze stad. Die moet bruisender. Het zou leuk zijn mocht je er ’s ochtends om 7 uur al een koffie kunnen drinken, bijvoorbeeld. Of ’s avonds na 23.00 uur nog een pint te gaan pakken. Ik ben er zeker van dat we met onze frisse voorstellen daartoe commerciële opportuniteiten kunnen creeëren waar ondernemers zullen opspringen.”

Samen met Trui vormen Kathleen en Shary een sterk trio uit Overleie op de Kortrijkse #fierfermfris-lijst. Ze pleiten er alle drie voor om de komende legislatuur van het Astridpark opnieuw een plek vol beleving te maken. “Er is zoveel mogelijk in dat prachtige park. Denk maar aan een looppiste, petanqueveld en een concessie met horecamogelijkheden zoals recent op het Plein werd uitgewerkt.” besluiten de kandidates unisono.

BDK / Bron: N-VA Kortrijk

Geplaatst op 16.06.2018

Jeugddienst Zwevegem zoekt dringend animatoren

Grabbelpas, Petoeter en de speelpleinwerking gaan op zoek naar extra moni’s voor de zomervakantie. Ben je minstens 15 jaar en kan je goed omgaan met kinderen?
Ben je één of meerdere weken vrij tussen  2 en 20 juli en/of 6 en 31 augustus? Dan ben jij echt degene die we zoeken!

Als animator kan je kiezen uit verschillende werkingen: peuters, kleuters of kinderen uit het lager onderwijs. Naast het maken van heel wat nieuwe vrienden krijg je er ook een vrijwilligersvergoeding bovenop. 
Enthousiast maar geen ervaring? Niet erg! Er staan heel wat animatoren klaar om je alle kneepjes van het vak te leren.

Als animator aan de slag of wil je meer info? Stuur een mailtje met jouw vragen en/of contactgegevens naar jeugd@zwevegem.be.

BDK / Bron: Gemeente Zwevegem

Geplaatst op 16.06.2018

Religieuze propaganda op kosten van Kortrijkse belastingbetaler

Op 14 juni eindigde de ramadan. Stad Kortrijk hielp minstens vier islam-maaltijden organiseren. Vlaams Belang stelt de vraag of dergelijke jacht op de moslimstem met gemeenschapsgeld wel wettelijk is.

Het stadsbestuur van Kortrijk is in dit verkiezingsjaar blijkbaar medeorganisator van een aantal iftars of stelt het stadhuis ter beschikking van organisatoren van dergelijke iftars. Een iftar is een islamitische maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang.

Gemeenteraadslid Steve Vanneste heeft ernstige bedenkingen bij de organisatie van deze evenementen: “dat het stadhuis, belastinggeld en ook de inzet van stadsmedewerkers worden gebruikt voor religieuze activiteiten is onbegrijpelijk. En dat op enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hier werd op kosten van de Kortrijkzaan een propagandanummertje opgevoerd dat N-VA, VLD en SP.A moet verzekeren van de steun van de moslimkiezer.”

Ook volgens lijsttrekker Wouter Vermeersch was terughoudendheid in dit verkiezingsjaar echt wel op zijn plaats geweest. Hij vraagt zich af of “met de organisatie van dit evenement geen grens overschreden is”. Een Vlaamse omzendbrief vraagt immers dat lokale besturen zichzelf strenge regels opleggen inzake neutraliteit. Zeker in een verkiezingsjaar moet men een stadsbestuur voorzichtigheid in acht nemen. Vermeersch vervolgt: “Het is bekend dat de N-VA, Van Quickenborne (Open VLD) en De Coene (SP.A) in Kortrijk er alles aan doen om de moslimkiezer aan zich te binden. Maar deze vorm van campagnevoeren met geld van de Kortrijkse burger is mogelijk zelfs wettelijk een brug te ver.”

Vorig jaar nog kwam minister-president Geert Bourgeois (N-VA) samen met schepen Rudolf Scherpereel (N-VA) en een N-VA-delegatie naar Kortrijk om een iftar te nuttigen met de omstreden Kortrijkse moskeegemeenschap ‘Attakwa’.

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) zal nu in het parlement aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans vragen of een dergelijke jacht op de moslimstem met gemeenschapsgeld wel wettelijk is.

Het fundamentele beginsel van scheiding tussen kerk en staat (of in dit geval beter: scheiding tussen moskee en stad) staat in Kortrijk op de helling.

BDK : Bron: Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 16.06.2018

36,4 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Tussen 1 maart en 31 mei 2018 zijn er 36,4 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bijna 15 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. 21,4 miljoen euro, gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Dankzij deze subsidies zorgt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ervoor dat schoolbesturen hun schoolgebouwen systematisch kunnen vernieuwen en moderniseren.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent maandelijks subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Schoolbesturen kunnen via verschillende subsidieprocedures subsidies krijgen voor de bouw- of verbouwingswerken aan hun schoolgebouw. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving keurde AGION in de maanden maart, april en mei 2018 voor bijna 15 miljoen euro aan subsidies goed.

In Brugge verbouwt het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut een aangekocht kerkgebouw en kan hiervoor rekenen op 1,3 miljoen euro subsidies. Nog 11 andere West-Vlaamse scholen krijgen een subsidie:
RHIZO 3 Kortrijk € 898.407,67 
Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Brugge € 608.932,21 
Vrije Basisschool - Sint-Lode-wijkscollege - afd. Zandstraat Brugge € 570 756,68
Vrije Basisschool Vladslo € 533.356,53
Vrije Basisschool - Onze-Lieve-Vrouw Ingelmunster € 220.823,36
Vrije Basisschool Menen € 218.302,97
Buitengewoon secundair onderwijs Onze Jeugd Roeselare € 149.848,22 
Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Oostende € 130.810,71 
Vrije Basisschool Sint-Rafaël Izegem € 110.237,89
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Rollegem € 102.025,00
Vrije Basisschool Arkorum 03- Lenteland Roeselare € 99.564,84

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure is er de voorbije drie maanden 21,4 miljoen euro vastgelegd.

 

FVW /Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 16.06.2018
3332 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 334