Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Nieuwe fietsdoorsteek op het Guldensporencollege officieel geopend Op de campus van het Guldensporgencollege op Overleie is een nieuwe fietsdoorsteek gerealiseerd

Deze verbindt de Diksmuidekaai met de Burgemeester Vercruysselaan. Het openbaar fietspad is toegankelijk voor iedereen en biedt een snelle en veilige verbinding doorheen de campus. Deze doorsteek is een zeer belangrijke schakel in het fietsroutenetwerk: er komt immers een verbinding tot stand tussen de fietspaden langs de Leie met de iconische Collegebrug en de kleine ring (R36). Later wordt ook de verbinding gemaakt met de fietssnelweg N50c richting Heule. Het project werd uitgetekend door studiebureau Arcadis. De werken zelf werden door Growebo Tack Gebroeders bvba uitgevoerd. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Deze verbinding is een nieuwe en belangrijke stap op de weg naar een veilige fietsstad. Niet alleen voor de honderden leerlingen van het college, die nu een mooie en veilige toegang hebben tot de school, maar voor álle fietsers en voetgangers die op een veilige en aangename manier Overleie willen doorkruisen.” Nieuwe groen- en sportspelzone voor leerlingen én Overleie Het project ging verder dan enkel de realisatie van een fietspad. Een nieuwe groene sportzone werd voor de school op de campus voorzien tussen de Diksmuidekaai en de site van het voormalige az groeninge. Zo zal de school gebruik kunnen maken van twee nieuwe velden voor voetbal en basketbal, een open multifunctionele graszone en een nieuw voetbalveldje in het gazon. Tijdens de schooluren wordt de groen- en sportzone gebruikt door de school.

Buiten deze uren, dus ook in de weekends en vakanties, zijn deze faciliteiten volledig ter beschikking van de Kortrijkzanen. Er worden in het projectgebied 25 nieuwe bomen voorzien om naast een sportieve zone ook het groene karakter van de omgeving te versterken. Deze bomen worden dit najaar aangeplant. Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten: Met dit project maken we de campus van het Guldensporencollege open en creëren we een nieuwe groene long voor de school en voor Overleie.” Centraal plein met aanzet nieuwe verbinding Centraal werd een plein voorzien die ruimte biedt voor een toegankelijke ingang naar de school en de nieuwe fietsenstallingen. Aansluitend op het plein is reeds een aanzet voorzien voor een oost-westverbinding. Initieel zal deze oost-westverbinding functioneren binnen de werking van de school. In een latere fase, na uitvoering van de nodige werken, kan dit pad eveneens open gesteld worden voor de wijk. Het maakt de verbinding tussen de Proosdijstraat en de nieuwe noord-zuidverbinding. Met de aanleg van het fietspad grepen we meteen de kans om de oude rioleringen op de campus te vernieuwen. Voorbeeld van samenwerken voor een krachtig resultaat Het totale project bezit een kostenplaatje van 1.088.000 euro waarvan de school en de stad elk de helft van de kosten op zich namen. Het project kadert binnen het grotere plaatje van het stadsvernieuwingsproject Overleie. De realisatie is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de stad en de school, waarbij ruimtelijk alle kansen benut worden om een betere omgeving te creëren zowel voor het Guldensporencollege als de wijk Overleie. Oproep: naam gezocht voor nieuw fietspad Het nieuwe fietspad kreeg nog geen naam. De stad laat inwoners en gebruikers van het pad graag zelf beslissen. Heb jij een leuk idee? Laat het ons tegen eind september weten via www.kortrijk.be/naamfietspad. In de loop van volgende maand maken we de gekozen naam bekend.

BDK / Foto BDK

Geplaatst op 16.09.2019

Meerderheidspartijen De Panne stellen hun beleidsdoelstellingen voor, inwoners kunnen prioriteiten helpen bepalen

De meerderheidspartijen hebben plannen voor de komende jaren neergeschreven in 21 beleidsdoelstellingen. Pannenaars kunnen in een online enquête aangeven waar voor hen de prioriteiten moeten gelegd worden bij de concrete uitwerking van deze doelstellingen.

Meer dan zes maanden lang kwamen de gemeenteraadsleden en partijvoorzitters van de meerderheidspartijen bijna elke woensdagavond samen. In de groep van 15 personen werd thema per thema besproken en kwamen diverse administraties informatie geven. De resultaten van deze gesprekken zijn nu neergeschreven in 21 beleidsdoelstellingen: mobiliteit, parkeren, lokale economie, leegstand, leefbaarheid, , wonen, infrastructuur voor verenigingen, jeugd, kinderopvang, Huis van het Kind, senioren, cultuur & erfgoed, Jukeboxmuseum, toerisme, masterplan Zeedijk & strand, Zeelaan, Dumontwijk, personeelsbeleid, communicatie, participatie, gemeentehuis. Het zijn stuk voor stuk korte teksten, die per thema weergeven welke accenten het nieuwe bestuur wil leggen.

Burgemeester Bram Degrieck: “Dit proces was bijzonder intens, er werd veel tijd in geïnvesteerd. Ik wil dan ook álle deelnemers danken voor de inzet. We mogen trots zijn op dit afgelegde parcours, er zijn weinig gemeentebesturen die ’t ons zullen nadoen!”

Burgerparticipatie
Participatie van de burger is één van de beleidsdoelstellingen, dus vat het nieuwe bestuur meteen de koe bij de hoorns. Van 13 tot 29 september worden de beleidsdoelstellingen 2019-2024 voorgesteld in een online enquête op www.depanne.be/prioriteiten. Inwoners en tweedeverblijvers kunnen per beleidsdoelstelling een ‘waarde-cijfer’ geven. De resultaten van deze enquête zullen helpen om de prioriteiten van het beleid te bepalen.
Personeel en raadsleden van De Panne kregen enkele dagen voor de lancering van de enquête (13/09/2019) al een toelichting. Ook de adviesraden worden bij het proces betrokken.

Burgemeester Bram Degrieck: “Voor De Panne is dit een nieuwe manier van werken. Enerzijds willen we communiceren waarmee we de voorbije maanden bezig waren, en anderzijds willen we naar de mening van personeel, de adviesraden, de inwoners en tweedeverblijvers peilen. We hopen uiteraard dat vele mensen deze kans grijpen.”

Meerjarenplanning
De beleidsdoelstellingen zijn de eerste formele stap in het komen tot de verplichte meerjarenplanning of de beleids- en beheerscyclus (BBC). In deze BBC worden aan de beleidsdoelstellingen budgetten en een timing gekoppeld en worden actieplannen en acties bepaald. Dat zal gebeuren in nauwe samenwerking met de gemeentelijke administratie en moet tegen eind november helemaal afgewerkt zijn.

 

FVW / Bron Gemeente De Panne

Geplaatst op 13.09.2019

Last Post Association kijkt met uniek fotoboek terug op 2014-2018

Tijdens de periode 2014-2018 werden er heel wat evenementen georganiseerd om de 100e verjaardag van de Groote Oorlog te herdenken. Het was een unieke periode waarbij mensen van over de gehele wereld naar Ieper en de Westhoek kwamen om hulde te brengen aan hun landgenoten die vochten en sneuvelden in de regio Ieper. De Last Post Association was vereerd met het bezoek van diverse koninklijke gasten en VIP's, maar het overgrote deel van de bezoekers waren gewone mensen die hun geliefden herdachten of die kwamen om te herdenken.

Voorzitter Benoit Mottrie van de Last Post Association: “Wij zijn bijzonder fier op de publicatie van dit unieke fotoboek waarin we terugblikken op de herdenkingsperiode 2014-2018. Het boek biedt een chronologisch overzicht van de eeuwherdenking van de Groote Oorlog tussen 2014 en 2018. Dit was een bijzonder intense en drukke periode met heel veel mooie herinneringen die we nog lang zullen koesteren.”

Het boek met harde kaft telt in totaal 140 pagina’s en bijna 400 foto’s. Het kan besteld worden via de website van de Last Post Association - www.lastpost.be - en is te koop op een beperkt aantal plaatsen in Ieper, waaronder Toerisme Ieper.

 

FVW / Bron Last Post Ieper

Geplaatst op 13.09.2019

Kortrijk Studentenstad stelt een nog uitgebreidere studentengids voor

Voor het tweede academiejaar op rij stelt Kortrijk Studentenstad vzw een handige studentengids voor. Deze gids helpt de studenten op weg door stad Kortrijk met niet te missen adresjes, geeft tips over het leven op kot, mikt op de culturele duizendpoot, zet in op studiebegeleiding, begeleidt studenten naar studentenjobs en nog veel meer.

De studentengids is vanuit een ludieke insteek opgesteld en is speciaal voor studenten geschreven. Zo wordt er ook een ‘eerste hulp bij katers en kattinnen’ gegeven. Vele studenten zullen de rubriek achteraan het interessantst vinden. Daar bieden heel wat Kortrijkse handelaars immers kortingsbonnen aan. Je eindwerk inbinden aan de helft van de prijs, goedkope taxiritten maar ook gratis pintjes: een student kan dankzij de studentengids heel wat centen besparen!

De gids is gratis te krijgen in de universiteiten KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en UGent campus Kortrijk alsook in de hogescholen VIVES en Howest. Ook op de komende vrijetijdsmarkten en op Student Welcome, dat plaatsvindt op donderdag 3 oktober, zal de studentengids gratis verdeeld worden.

Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs: “De studentengids werd vorig jaar heel goed onthaald. Het resultaat is dat we ook dubbel zoveel handelaars bereid vonden om kortingsbonnen aan te bieden waardoor de gids nog meer te bieden heeft. De ideale manier om met de gids in de hand de stad op hun eigen manier te ontdekken”

 

FVW / Bron Stad Kortrijk

Geplaatst op 13.09.2019

Kortrijkse plantenwinkel nodigt Nederlandse schrijfster uit op Dag van de Klant

Op zaterdag 5 oktober – Dag van de Klant – komt de Nederlandse Mandy Bollegraf helemaal naar Kortrijk om haar boek ‘Plantastic. Groene vingers kun je kweken’ voor te stellen in Plantastic, de plantenwinkel die in april 2018 de deuren opende op het vernieuwde Overbekeplein.

Toen zaakvoerders Marjolijn Vermeulen en François Cauliez van plantenwinkel Plantastic op het Overbekeplein via de sociale media vernamen dat een Nederlandse plantenliefhebster een boek zou uitbrengen met dezelfde naam als hun winkel, namen ze onmiddellijk contact op met zowel uitgeverij Blossom Books als de auteur. Of ze het boek niet in een plantenwinkel die ook Plantastic heet, wilden voorstellen?

Auteur en uitgever reageerden enthousiast en op zaterdag 5 oktober is het dan zover. “Onze winkel bestaat anderhalf jaar,” vertelt Marjolijn Vermeulen “en intussen kunnen we rekenen op heel wat trouwe klanten. Elke week ontdekken er ook nog nieuwe klanten onze winkel. De reacties zijn unaniem lovend. We merken elke week dat er een (h)echte plantengemeenschap bestaat.”

Extra beleving
“De Dag van de Klant leek ons dan ook een uitgelezen moment om iets terug te doen voor onze klanten,” vult François Cauliez aan. “En met deze boekvoorstelling kunnen we iets anders doen dan gewoon een plantje of zo weggeven. Het boek van Mandy sluit perfect aan bij wat wij willen brengen en biedt ons de kans extra beleving in de winkel te brengen.”

Ook Mandy Bollegraf zelf is enthousiast bij de gedachte dat haar boek voorgesteld wordt in een plantenwinkel, met dan nog dezelfde naam. “Ik vind het ontzettend gaaf dat de mensen van Plantastic me hiervoor benaderd hebben! Ik ben hier erg enthousiast over. Een launch in een winkel met dezelfde naam is natuurlijk erg toepasselijk, bovendien ziet de shop er heel mooi uit.”

Boekvoorstelling
Op zaterdag 5 oktober reist Mandy vanuit het verre Enschede naar Kortrijk om haar boek voor te stellen en te signeren. Plantenliefhebbers met vragen zullen die ook kunnen stellen. Het boek wordt daarna te koop aangeboden in Plantastic. ‘Plantastic. Groene vingers kun je kweken’ wordt uitgegeven door Blossom Books en in België verdeeld door L&M Books.
De boekvoorstelling begint om xxu. Inschrijven voor de gratis boekvoorstelling met koffie en een koekje kan via hello@plantastic.be.

FVW / Bron FC

Geplaatst op 12.09.2019

40 jaar boekbezorging in WZC De Meers Waregem

In september 2019 bestaat de boekbezorging aan het woonzorgcentrum De Meers veertig jaar. Wat begon als een service in het revalidatiecentrum De Zonne, groeide uit tot een vaste waarde in bejaardenflat Zonnetijd en het Ware Heem. Bibliotheekmedewerker Marleen Vercruysse gaat maandelijks langs in De Meers om te horen wat de bewoners willen lezen.

Elke maand gaat bibliotheekmedewerker Marleen Vercruysse langs om te peilen naar de interesses en leesbehoeftes van de bewoners in De Meers. “Dat gaat van tijdschriften om in te bladeren, tot non-fictie over duivensport of oorlog. Op het verlanglijstje staan heel vaak boeken over vroegere hobby’s. Ook naar thrillers en streekromans is er heel wat vraag. Veruit het populairst blijft de speciale collectie grootletterboeken.”

Marleen bevestigt dat ook het sociale contact belangrijk is: “de week nadat ik ben langs geweest, worden de boeken door vrijwilligers bezorgd. Rosa Godefroid en Paulette Van Den Driessche, twee oud-bibliotheekmedewerkers, gaan langs met de boeken en maken opnieuw tijd voor een babbel. Zo worden de vaste lezers in De Meers maandelijks twee keer met een bezoek verrast. Je leert de mensen en hun voorkeuren kennen. Als er een nieuw boek in de collectie komt, weet ik al snel of het iets voor die ene bewoner zou zijn. Op die manier brengen we de bibliotheek naar de mensen die er zelf niet meer geraken.”

Marleen Vercruysse en Andrea Christiaens gaan samen op de foto. De bewoners worden bezocht terwijl ze aan hun dagelijkse activiteiten bezig zijn. Zo treffen we Andrea in het kapsalon. Andrea maakt graag gebruik van de boekbezorging. Zo geniet ze telkens van een nieuwe dosis leesvoer. Ongeveer 25 bewoners van De Meers kijken maandelijks uit naar de boekbezorging.

Naast de boekverzorging in De Meers organiseert de bib ook bib-aan-huis, een extra service voor elke inwoner van Waregem die zich (tijdelijk) niet naar de bib kan verplaatsen zoals langdurig zieken, personen met een beperking of minder mobiele personen. Gemiddeld zijn er tien à vijftien gebruikers van bib-aan-huis.

 

FVW / Bron Stad Waregem

Geplaatst op 12.09.2019

VR-bril voor 4 West-Vlaamse ziekenhuizen dankzij VZW voor Kinderen

VZW voor Kinderen schenkt 4 West-Vlaamse ziekenhuizen (O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Sint-Jozefskliniek Izegem, Sint-Andriesziekenhuis Tielt en AZ Delta Roeselare) en UZ Gent een Virtual Reality (VR)-bril voor gebruik op de kinderafdeling. Dit betekent een schenking van ca. 20 000 euro. De ziekenhuizen willen VZW voor Kinderen hiervoor van harte bedanken.

Deze nieuwe digitale therapie met virtuele realiteit biedt de artsen en verpleegkundigen de mogelijkheid om de angst en de pijn bij kinderen zonder medicatie te verminderen of elimineren. Dit heet digitale sedatie. Hierdoor zijn patiënten minder bang en verloopt de procedure voor dokters en verplegers sneller.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 12.09.2019

Fotocollectief PXL en Levensloop plaatsen vechters centraal

Vanaf 10 september exposeert het fotocollectief PxL foto’s in het kader van Levensloop. De beelden zijn nog tot eind deze maand te zien op verschillende plaatsen in het stadscentrum. Op die manier wil het fotocollectief een bijdrage leveren in de strijd tegen kanker. 
 
Het fotocollectief PxL bestaat sinds 1960 en groepeert fotografen van divers pluimage, van kunstfotografen tot documentaire fotografen. De 20 leden worden bezield door eenzelfde passie voor kwaliteitsvolle eigentijdse fotografie. 
Dit jaar richtten de fotografen Virginie Tijtgat, Isabelle Thiers, Kattoo Hillewaere, Jacky Bostoen, Jozef Lievens, Stijn Stragier, William Moulin, Luc Michiels, Lieven Vaernewyck en Maarten Caessens hun lens op personen die met kanker in aanraking kwamen. Het fotocollectief werkte hiervoor nauw samen met Levensloop Kortrijk, ressorterend onder de Stichting tegen Kanker, wiens fondsen uitsluitend naar de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek inzake kankerbestrijding gaan. Het fotocollectief bracht hiervoor de Vechters in beeld, de personen die kanker overwonnen hebben of die momenteel nog behandeld worden. 
 
Jozef Lievens, voorzitter van PxL: “Met onze foto’s hebben wij de persoon achter de ziekte centraal willen stellen. De samenwerking met de  Vechters verliep zeer vlot en was voor ons erg verrijkend op menselijke vlak”. 
 
Ook co-voorzitter Eddy Sabbe van Levensloop Kortrijk vond het initiatief uitstekend: ”Dit project van Pxl, in de aanloop naar de zesde  editie op 28 & 29 september, bewijst dat de filosofie achter Levensloop uitgedragen wordt door een steeds breder wordende groep  mensen, wat alleen maar het doel van de Stichting tegen Kanker ten goede kan komen”. 
 
Ook schepen van Cultuur Axel Ronse juicht de samenwerking van PxL en Levensloop toe: “Dit is een sterk en hartverwarmend project  dat onze volledige steun verdient. Door deze foto’s in de publieke ruimte te brengen, bereiken we niet alleen een ruim publiek op een  laagdrempelige manier, maar durven we ook het taboe rond dit gevoelige thema doorbreken”. 
 
Om de toegankelijkheid van de foto’s te bevorderen werden zij met de steun van de Stad Kortrijk midden in het stadsbeeld  geplaatst. Zo kunnen de foto’s tot eind september bekeken worden op de Grote Markt, het Vandaleplein, de Houtmarkt, de  verlaagde Leieboorden en Buda Beach. 
 
BDK / Foto BDK

Geplaatst op 12.09.2019

Motards nemen mensen met beperking mee tijdens 40ste Brandingrun

Op zondag 15 september 2019 organiseert ‘de branding’ de 40ste Brandingrun. Deze run met zijspannen, trikes, Goldwings en gewone moto’s, die ondertussen al zovele jaren georganiseerd wordt, blijft één van de hoogtepunten van het jaar voor onze mensen met beperking. Vertrek is voorzien vanop de parking aan de Ringlaan 30 te Heule, voor een uitgestippelde tocht richting Beveren-Leie.

Tijdens de Brandingrun nemen zo’n 60-tal motards onze mensen vrijwillig mee voor een tocht in de regio. Vaak engageren deze motorrijders zich jaarlijks opnieuw omwille van het enthousiasme van hun passagier en de aangename ontmoeting met de andere motorrijders. En zo is het voor vele cliënten van ‘de branding’ telkens een blij weerzien met hun chauffeur voor deze dag! In ruil voor hun deelname aan de Brandingrun, ontvangen de motorrijders een verzorgd middagmaal met aperitief, en een avondmaal als afsluiter van de dag. Motards die nog willen meerijden, zijn steeds welkom en kunnen zich aanmelden via activiteitencentrum@waak.be.

Startplaats van onze Brandingrun is de parking van ‘de branding’ aan de Ringlaan 30 te Heule. De Brandingrun vertrekt om 13.30u, aankomst is voorzien rond 17.30u. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen bij het vertrek van de groep.

 
FVW / Bron De Branding

Geplaatst op 11.09.2019

Halloween in Ieper

Ieper baadt vanaf 11 oktober drie weekends lang in Halloweensfeer, Halloweendecoratie, griezels, versierde etalages, ...

Haunted House 'Hotel 31'
Ieper, voorjaar 1947. De stad wordt met enkele onrustwekkende verdwijningen geconfronteerd. Allen hebben één ding gemeen: de vermisten waren recent bij 'Hotel 31' te gast. Grondig speurwerk levert niets op en het beruchte hotel biedt sinds kort weer vreedzame overnachtingen aan. Of die schijn probeert men in elk geval hoog te houden. Hotel 31 is gelegen op het Claertplein te Ieper. Op 25, 26 en 31 oktober en 1 + 2 november kan je het hotel bezoeken van 19.00 tot 00.00u. De inkom bedraagt 5 euro.

Halloweentocht 31 oktober
Neem op 31 oktober samen met je gezin, familie of vrienden deel aan de spooky tocht door de Ieperse binnenstad. Er zijn maar liefst 13 griezelzones en 8 scenes te beleven. Daarnaast is er ook randanimatie en gratis grime voor de kinderen. Tijdens de 3,6km lange tocht kom je meer te weten over het kruidenvrouwtje 'Mariëtte' terwijl je de verschillende griezelzones trotseert en heel wat animatie je pad doorkruist.
Het verhaal van het kruidenvrouwtje eindigt op de Grote Markt tijdens het slotspektakel waar wellicht ook een heksenverbranding zal plaatsvinden.

Animatie
Elke zaterdagnamiddag tussen 11 oktober en 2 november trakteren gezellige personages je op Halloweensnoepjes. De verschillende straatacts jagen je tijdens deze weekends de stuipen op het lijf.

Etalagewedstrijd
Ook heel wat handelaars zetten hun beste beentje voor. Surf naar de facebookpagina van 'shop in Ieper' en like tussen 11 en 31 oktober jouw favoriete etalage en/of horecazaak in de prijzen.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 11.09.2019
4600 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 461