Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Het Geheim

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van N-VA Avelgem schetste voorzitter Jan Pille tijdens z'n speech de grote lijnen van de campagne voor 14 oktober 2018. Een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen, in een welvarend AVELGEM. Verder bouwen aan een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid. Aan een socialer beleid. Met de speerpunten:  veiligheid, identiteit, economie, communicatie.

Daarna werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld:  Severien Algoet & Peter Dendoncker. Beiden uit Avelgem.
Als slot kreeg de afdeling van niet minder dan de nationale voorzitter Bart De Wever een hart onder de riem via een video-boodschap.
Op de foto  de bestuursleden (vlnr.). Peter Dendoncker - bestuurslid  ,   Patrick Michiels - activiteitenverantwoordelijke ,
Günther Vanmaercke - secretaris Severien Algoet - bestuurslid , Yves Spillebeen - penningmeester en AB-afgevaardigde
Conny Rogie - bestuurslid  ,Jan Pille - voorzitter  en  Efraïm Deman - ondervoorzitter en ledenverantwoordelijke
Voor meer info  :
jan.pille@n-va.be, voorzitter N-VA Avelgem

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Jan Pille - NVA Avelgem

 

Geplaatst op 17.02.2018

Wat met Europa?!

Wat is het belang van Europa, wat met de toekomst van Europa, wat na de brexit, … Een boeiende infoavond met twee top gastsprekers, Tom Vandenkendelaere (Europees Parlementslid CD&V) en Steven Van Hecke (Professor en hoogleraar Europese politiek aan de KU Leuven). Als moderator doen we beroep op Frederiek Vermeulen (JONG CD&V Lid en CD&V Voorzitter Ichtegem).

Iedereen welkom op vrijdag 2 maart 2018 om 19u30 in Sint-Pauluszaal, Italiëlaan 6, 8550 Zwevegem.

Meer info; www.zwevegem.cdenv.be - vic-ravelingeen@hotmail.com


Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Vic  Ravelingeen JONG CD&V Zwevegem 

Geplaatst op 17.02.2018

N-va Anzegem uit bezorgdheid over nieuwe verkaveling in Tiegem

N-va Anzegem stelt vast dat er nieuwe plannen op tafel liggen omtrent een verkavelingsproject "brouwershof" tussen de brouwerijdreef, oostdorp en bassegembosstraat in Tiegem.

"We zijn bezorgd over deze plannen want N-va Anzegem staat voor optimale bescherming van de open ruimtes in onze gemeente. Ook vanuit Vlaanderen komen richtlijnen om meer en meer in te zetten op het behoud van open ruimte - de zogenaamde betonstop. Wij zullen het verloop van dit project dan ook met meer dan gewone aandacht volgen", aldus de voorzitter van N-va Anzegem Jan Dewijngaert.

"Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied is altijd een heikel thema, zeker in deze tijden, maar moet tot een minimum beperkt worden en kan enkel nog toegelaten worden onder bepaalde condities", treedt N-va schepen Koen Tack zijn voorzitter bij, "daarom zullen wij dan ook dit dossier van dichtbij opvolgen en samen met de buurtbewoners de bezorgdheden meenemen naar de nodige instanties".

"Naar de verkiezingen in oktober toe zal het belangrijk zijn een duidelijk standpunt rond deze problematiek in te nemen zodat de komende generaties Anzegemnaren weten waar ze zich in de toekomst aan kunnen verwachten. Bij N-va Anzegem zijn we volop bezig met het opstellen van ons programma en willen we van het zo veel mogelijk behoud van open ruimte een belangrijk punt maken.", zo sluit voorzitter Dewijngaert af.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Broen  : Koen Tack - N-va Anzegem

 

Geplaatst op 17.02.2018

Voorlopige bescherming van Villa t’Onzent en omgevende tuin in Kortrijk

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de ‘Villa t’Onzent’ en omgevende tuin, gelegen op de hoek van de Sint-Amandslaan en de Kollegestraat in Kortrijk voorlopig beschermd als monument.

“Jozef De Coene, de ontwerper van Villa t’Onzent, heeft een beperkt maar zeer waardevol architecturaal oeuvre tot stand gebracht. Met de bescherming van Villla ‘tOnzent zorgen we ervoor dat het werk van deze wereldvermaarde ontwerper bewaard blijft voor toekomstige generaties. Het is een prachtig voorbeeld van een Gesamtkunstwerk onder invloed van de “arts-and-crafts”-beweging.”, aldus minister-president Geert Bourgeois.
Villa t’Onzent werd in 1911-1913 gebouwd in opdracht van textielnijveraar August Lommens. Het ontwerp van de villa was van Jozef De Coene, een Kortrijkse ondernemer.
De Coene is een wereldwijd klinkende naam als het gaat over meubelkunst en houtbouw. Het familiebedrijf “De Kortrijkse Kunstwerkstede, Gebroeders De Coene” floreerde vanaf het begin van de twintigste eeuw en nam gedurende vele decennia een toonaangevende artistieke positie in. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog had het bedrijf bijna 3.000 mensen in dienst. Over het architecturale werk van Jozef De Coene, leider van het familiebedrijf, is weinig bekend.
Jozef De Coene koos voor Villa t’Onzent de cottagestijl die zijn intrede deed op het einde van de negentiende eeuw onder invloed van de ‘arts-and-crafts’-beweging. Geheel in de visie van die beweging en de art nouveau werd de villa tot in de details door De Coene ontworpen als een Gesamtkunstwerk. De selfmade architect en kunstenaar heeft een zeer beperkt architecturaal oeuvre tot stand gebracht, maar toch spreekt uit deze villa een bijzondere maturiteit inzake architecturale vormgeving. De villa wordt beschermd omwille van de architecturale waarde, die goed bewaard is gebleven. Ook de artistieke en historische waarde zijn belangrijk omdat de villa een getuige is van de kunstproductie van “De Kortrijkse Kunstwerkstede, Gebroeders De Coene”.

Procedure
Na de voorlopige bescherming organiseert het stadsbestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de stad. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed
 

Geplaatst op 17.02.2018

Benefiet 8791: eetfestijn voor Viktor

Dit jaar staat de actie Benefiet 8791 in het teken van naar Viktor Claerbout!

Op 13 april 2017 werd het zoontje van Dieter en Isabelle geboren. Onmiddellijk na de geboorte bleek dat Viktor slokdarmatresie heeft. De slokdarm van Viktor was onderbroken en maakte een verbinding met de luchtwegen. Het is een aandoening die zelden voorkomt.
Hun verhaal van onnoemelijk veel geduld, wachten en hoop ging van start. Kleine Viktor, amper 5 dagen oud, onderging zijn eerste operatie en de eerste 8 weken van zijn jonge leven verbleef Viktor in het ziekenhuis, vooraleer hij naar zijn thuis mocht, met de nodige ondersteuning en zorgen.

Superheld Viktor heeft een lange en onzekere weg te gaan. Een weg langs ziekenhuizen, een weg met onderzoeken, met angst en twijfel, een angst tussen hoop en realiteit, een weg… die nu nog niet zichtbaar is. Een weg met grote kans op blijvende problemen zoals luchtwegproblemen, voedingsproblemen, blijvende reflux, meerdere ingrepen door blijvende vernauwing en kans op toegroeien van de slokdarm door het littekenweefsel, sondevoeding en later een aangepast voedingspatroon zodat hij zich niet verslikt in zijn voeding, langdurig medicatie gebruik,…

Niet alleen voor Viktor die dit alles moet ondergaan, maar voor het ganse gezin is het zwaar. Het gezin van Viktor telt 3 kindjes. Grote zus Lore (8 jaar), grote broer Robin (6 jaar) en Superheld Viktor. Het gezin leeft in voortdurende angst over het verder verloop. De vele doktersbezoeken en de onzekerheid wegen zwaar op het gezin. Het normale gezinsleven valt weg. Het is leven, stap voor stap, want wat vandaag een goede dag is, kan onmiddellijk omslaan.
Dit staat allemaal los van de financiële kosten die met deze ziekte gepaard gaan. Mama die haar job on hold zet om ten volle voor Viktor en haar gezin te kunnen zorgen, de extra medicatie, het vele rijden naar de ziekenhuizen, de speciale voeding, het materiaal, … en dit naast de ‘gewone’ gezinskosten.

Daarom slaat Benefiet 8791 opnieuw de handen in elkaar. We willen hen specifiek ondersteunen bij de medische kosten die bij het ziekteproces komen kijken.

Eetfestijn
Noteer daarom alvast zaterdag 24 februari 2018 in jullie agenda voor ons 3e eetfestijn in OC De Coorenaar te Desselgem! En volg Beverse Weetjes http://blog.seniorennet.be/beverenleie/ en onze facebookpagina https://www.facebook.com/Benefiet-8791-890319671048696/ voor alle verdere info en acties!

FVW / Foto FVW
 

Geplaatst op 17.02.2018

Film in het park

Ben je een echte filmliefhebber en benijd je de typische Amerikaanse drive in voorstellingen in open lucht? Pik dan zeker één of meer van de Film in het Park mee en geniet van onze prachtige setting.

De Dienst voor Toerisme Zonnebeke organiseert 6 voorstellingen van Film in het Park in het Kasteeldomein van Zonnebeke (Berten Pilstraat 5C, 8980 Zonnebeke). Hierbij worden de films weergegeven op groot scherm en zal er een drank- en popcornstand aanwezig zijn. Een stoeltje en dekentje breng je zelf mee zodat je in alle comfort kan meegenieten.
De eerste voorstelling is gratis tijdens de Dag van het Park op 27 mei!

Programma:
27/05: Ferdinand (gratis) – 6+ (familiefilm/animatie )
29/06: Fantastic Beasts and Where to Find Them (€2) – 9+ (avonturenfilm/fantasy)
15/07: De Leeuwenkoning (€2) – 6+ (familiefilm/animatie)
28/07: Kingsman: The Secret Service (€2) – 16+ (actiefilm/komedie)
11/08: American Made (€2) – 12+ (misdaad/thriller)
02/09: Moana (€2) – 6+ (animatiefilm/avontuur)

FVW / Bron: toerisme Zonnebeke

Geplaatst op 17.02.2018

Child Focus reeds 20 jaar vast aanspreekpunt in geval van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen en minderjarigen

Child Focus werd opgericht op 31 maart 1998 en bestaat dus weldra 20 jaar. Deze verjaardag willen we op verschillende manieren onder de aandacht brengen.

Op 12 maart verschijnt een gelimiteerde postzegeluitgifte. Een sober beeld van de hand van Dorien Wendelen suggereert de afwezigheid van een kind, slachtoffer van vermissing of seksuele uitbuiting. Vanaf 12 maart hier te bestellen: https://eshop.bpost.be/nl/philately/belgische-postzegels-2018
In samenwerking met These Days lanceert Child Focus in de loop van de maand maart een sensibiliseringscampagne, samen met een in België waarlijk iconisch voedingsmerk. Hou winkels en supermarkten in de gaten!
Nog voor eind maart (datum nog te bepalen) verschijnt het boek “Child Focus, 20 jaar op de bres voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen” van de hand van Sophie Dejaegher (uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts): http://www.borgerhoff-lamberigts.be/boeken/p/detail/child-focus .
Op 29 maart heeft in het Château du Lac in Genval een bijeenkomst voor genodigden plaats. Deze locatie is gekozen omdat daar ruim 20 jaar geleden het ‘Handvest van Genval’ werd afgekondigd. Dit is de eigenlijke stichtingsacte van Child Focus, opgesteld door 25 ouders en naasten van vermiste en vermoorde kinderen. Onze erevoorzitster, Hare Majesteit de Koningin, zal aanwezig zijn op de bijeenkomst.
Child Focus werkt dankzij de ruime en blijvende steun vanuit het publiek en het bedrijfsleven. Daarom houden we in 2018 de Child Focus Run boven de doopvont. Het is een familiaal loopevent waarbij de lopers alleen, met hun gezin of met vrienden of collega’s kunnen deelnemen en zich daarbij door kennissen of collega’s kunnen laten sponsoren. De Child Focus Run heeft plaats op 9 september in Mons en op 23 september in Mechelen. Inschrijven kan nu reeds via www.childfocusrun.be.

FVW / Bron: Child Focus
 
 

Geplaatst op 17.02.2018

N-VA Anzegem uit bezorgdheid over nieuwe verkaveling in Tiegem

N-VA Anzegem stelt vast dat er nieuwe plannen op tafel liggen omtrent een verkavelingsproject “Brouwershof” tussen de Brouwerijdreef, Oostdorp en Bassegembosstraat in Tiegem.

“We zijn bezorgd over deze plannen want N-VA Anzegem staat voor optimale bescherming van de open ruimtes in onze gemeente. Ook vanuit Vlaanderen komen richtlijnen om meer en meer in te zetten op het behoud van open ruimte – de zogenaamde betonstop. Wij zullen het verloop van dit project dan ook met meer dan gewone aandacht volgen”, aldus de voorzitter van N-VA Anzegem Jan Dewijngaert.
“Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied is altijd een heikel thema, zeker in deze tijden, maar moet tot een minimum beperkt worden en kan enkel nog toegelaten worden onder bepaalde condities”, treedt N-VA schepen Koen Tack zijn voorzitter bij, “daarom zullen wij dan ook dit dossier van dichtbij opvolgen en samen met de buurtbewoners de bezorgdheden meenemen naar de nodige instanties”.
“Naar de verkiezingen in oktober toe zal het belangrijk zijn een duidelijk standpunt rond deze problematiek in te nemen zodat de komende generaties Anzegemnaren weten waar ze zich in de toekomst aan kunnen verwachten. Bij N-VA Anzegem zijn we volop bezig met het opstellen van ons programma en willen we van het zo veel mogelijk behoud van open ruimte een belangrijk punt maken.”, zo sluit voorzitter Dewijngaert af.

FVW / Bron: N-VA Anzegem

Geplaatst op 17.02.2018

CycloCross Masters Waregem

Op woensdag 21 februari vindt de CycloCross Masters opnieuw plaats. Net zoals vorige jaren is de spectaculaire afsluiter van het veldritseizoen te gast in het Waregemse stadscentrum.
Het internationale cyclocrosspeloton (m/v) slingert zich langs een parcours van ongeveer 1 kilometer vol hindernissen.

Wat je moet weten
– Het parcours werd dit jaar hertekend en ziet er een beetje anders uit. Zo rijden de renners onder andere langs de bibliotheek en de Zuiderpromenade. Het stuk parcours in de Stormestraat is weggevallen. Start en aankomst liggen nu aan het stadhuis.
– Door het nieuwe parcours blijven alle centrumparkings (ook ondergronds) de hele dag vrij!
– De renners komen zich inschrijven in de Paddock in de Meers. Alle namen passeren er dus. Misschien is dit de ideale plaats als toeschouwer?
– Het rennersdorp bevindt zich aan het begin van de Zuiderpromenade.
– We kunnen alvast meegeven dat Mathieu van der Poel en Sanne Cant bevestigd hebben aanwezig te zijn.
– Om 15.00u. gaat de CycloCross van start met de jeugdinitiatie voor de allerjongsten (aan de bib!). Het einde is voorzien rond 21.00u. met de podiumceremonie aan het stadhuis.
– Het spannende hoogspringen blijft, en met Hold Your Horses komt er nog een spektakelstukje bij.
Alle informatie vind je op www.cyclocrossmasters.be.
We hopen opnieuw op een massale publieke belangstelling voor deze gratis seizoensafsluiter.

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 15.02.2018

Vrijwilligers gezocht voor lenteschoonmaak in Waregem

ZWERFVUIL! Het is voor velen een doorn in het oog. In winkelstraten, in parken, rond scholen en bushaltes slingert er heel wat zwerfvuil op de grond.

Met zwerfvuil bedoelen we klein afval dat we vaak nonchalant en zonder er goed bij stil te staan op straat gooien. Voorbeelden genoeg: kauwgom, snoeppapiertjes, etensresten, blikjes, peuken, plastic flesjes… noem maar op. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar vele kleintjes maken een groot probleem. Het is dan ook voor heel wat inwoners een terechte ergernis, want niemand vindt het leuk om in een vuile straat te wonen of wandelen. Bovendien kost het opruimen ervan ons jaarlijks miljoenen euro’s. Heb je daar ook schoon genoeg van? Reken dan af met zwerfvuil.

In maart roepen ‘de Mooimakers’ gans Vlaanderen op om massaal op straat te gaan om zwerfvuil op te ruimen.
In Waregem doen we dit op zaterdag 24 maart vanaf 13.30 u., in samenwerking met de afvalintercommunale Imog en het OVAM-project ‘Mooimakers’. We roepen alle verenigingen, wijkcomités, vriendengroepjes, bedrijven, particulieren,… op om die namiddag de handen uit de mouwen te steken. Alle deelnemers ontvangen achteraf een drankje en bedanking. Voor de vereniging met het meest aantal deelnemers is er een extra beloning. Elke deelnemer maakt ook kans op een Waregembon.

We starten vanuit zes locaties in Waregem: Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Torenhof, Nieuwenhove en ’t Gaverke.
Iedereen kan inschrijven via http://www.waregem.be/lenteschoonmaak

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 15.02.2018
2860 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 287