Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Politie verhuist naar nieuw gebouw in De Tayelaan

De politiezone Vlas  ,Kortrijk   Lendelede & kuurne verhuisden   naar  het nieuwe politiecommissariaat in de Tayelaan van kortrijk . De  twee  andere diensten uit de Balliestraat en de Beverlaai verhuisden mee naar deze  locatie ..Alle dienstverlening start vanaf maandag 3 december in het nieuwe politiecommissariaat voor aangiften , briefing voor interventieteams ,dispatching ,verhoren enz .. Het nieuwe politiebureau beantwoord aan de moderste  normen. Het gebouw is in vier zone's verdeeld. Wie nu een   misdaad begaat beland nu in een nieuwe cel , uiteraard een groot verschil met  de cellen in  het oude politie gebouw.

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 05.12.2018

50 jaar sportbeleid ... tijdens deze 5 decennia is 'sport in Kortrijk' enorm geëvolueerd.

Een netwerk van verschillende accommodaties werd uitgebouwd. Kortrijk telt een aantal mooi uitgedoste sportsites met o.a. de sportcampus Lange Munte die ondertussen internationaal gekend
en geliefd is.
Maar ook de sport op zich, het sportaanbod is die-voorbije 50 jaar sterk gegroeid. Kortrijk kent een groot en enorm gedifferentieerde aanbod/palet. Naast de oorspronkelijke klassieke sporten werden
in de loop van de jaren heel wat nieuwe sportdisciplines en beweegvormen geïntroduceerd. Ook de vormen van sporten, de structuren zijn in de loop van de jaren zeer breed geworden.
Voorheen waren er enkel de klassieke sportclubs, nu spreken we ook over de niet-georganiseerde sporter, de vrije sporter, .
Zeer belangrijk ook is de expliciete erkenning van de intrinsieke waarden die sport in zich heeft. Sport en bewegen zijn immers zeer toegankelijkheid en wordt regulier ingezet ter ondersteuning van
heel wat maatschappelijke vragen Kortom 'sport in Kortrijk' kan op vandaag uitpakken met een bijzonder mooi, breed, gevarieerd,
vernieuwend sportpalet.
Het was dan sowieso onmogelijk om de hele geschiedenis neer te schrijven. Met de uitgave van het fotoboek hebben we geprobeerd een sfeer te scheppen. Een sfeer van groei, dynamiek, ambitie,
enthousiasme, betrokkenheid ...  Ter gelegebheid van de tentoonstelling werden enkele sleutelfiguren in de picture tegeplaatst . Dé sleutelfiguren tijdens dit bijzonder traject zijn ongetwijfeld de 4 schepenen van sport.


Schepen en ook burgemeester Antoon Sansen stond aan de wieg van het huidig Kortrijks sportbeleid. Onder zijn impuls werd het eerste sportcentrum gebouwd, namelijk het sportcentrum Wembleyen
op dat moment ook de sportdienst opgericht. We noteren dan 1968 -1969.
Burgemeester Sansen stuurde het sportbeleid aan tot 1994. De sport explodeerde als het ware, o.a. ook door de fusie in 1977. Er werden sportterreinen aangelegd, sporthallen gebouwd evenals het
Mimosazwembad.
Maar heel belangrijk, Antoon Sansen heeft ook de fundamenten gelegd van het recreatief sporten. Hij onderschreef het Vlaamse concept dat sport er moest zijn voor Allen!!!
Kortom we mogen zeker zeggen dat Burgemeester Sansen de basis legde voor een sterk en modern sportbeleid. grondlegger

Schepen Waegemans ging verder op hetzelfde elan. En zijn motto was 'Kortrijk IOp de kaart" zetten. Onder zijn impuls werd de aanzet gegeven om de Lange Munte uit te breiden tot een ware
sportcampus met de allure van een topsporthal. Schepen Waegemans had nauwe contacten met de provincie en zorgde zo voor een extra financiële input vanuit die kant om dit prachtig en heel
gewaardeerde project te verwezenlijken. In die periode werden ook de eerste contracten afgesloten
voor het huren van schoolsportinfrastructuur, zoalshet PTI en de 3 hofsteden. Om zo tegemoet te komen aan de steeds toenemende vraag voor trainingsfaciliteiten. Marcel toverde ook het. provinciaal zwembad om tot het stedelijk Magdalenabad ...
 
 
Schepen Stefaan Bral zorgde eveneens voor 12 ambitieuze jaren. Ook Stefaan legde zijn eigen accenten. Er werden een investeringsbudget vrijgemaakt voor de renovatie en opfrissing van alle
sportsites in de verschillende deelgemeenten (waarvan de meesten reeds 30 jaar oud waren en terecht een opknapbeurt verdienden.
Met de opening van de sportcampus lange Munte werd voor het eerst een substantieel budget vrijgemaakt ter ondersteuning van 'Imago versterkende sportevents'.
Schepen Bral erkende de grote maatschappelijke meerwaarde van de sportclubs en probeerde hen maximaal te ondersteunen. 'Sport op straat' en 'het voetbaloverleg' werden onder zijn bewind in het leven geroepen.
 
An Vandersteene
 
  En toe kwam de eerste vrouwelijke schepen van sport. An Vandersteene  Haar mensgerichte aanpak  siert haar enorm. Haar focus was en is iedereen sport, iedereen beweegt  An sprak niet alleen over
'mensen naar de sport brengen maar eveneens over sport naar de mensen brengen'. Hierbij stonden de beleving en de verbinding centraal. Beleven, bewegen, ontmoeten werd één van de nieuwe principes.
En dat uitte zich op verschillende manieren: sport in de publieke ruimte: fitnessbatterijen, toestellen voor calisthenics, beweegbanken verschenen in parken, pleinen, wijken en zelfs onder bruggen.
Die bruggen werden ook figuurlijk ingevuld. In de voorbije 6 jaar werden heel wat bruggen geslagen. Bruggen tussen mensen, bijzondere doelgroepen, organisaties, sectoren. Fotofinish is hiervan een voorbeeld.
Er werd de voorbije 6 jaar sterk heel wat succesvolle projecten uitgerold die elke Kortrijkzaan ongeacht leeftijd, achtergrond of afkomst aan het bewegen zette ...
Ook vele internationale sportevents vonden de weg naar Kortrijk. Kortrijk is geliefd bij verschillende sportfederaties en nationale ploegen ...
Het is ook onder impuls van schepen Vandersteene dat we de uitdaging aangegaan hebben om het label 'Europese sportstad' te veroveren. Met heel veel succes.
We moeten afscheid nemen van een heel warme schepen ...
 
Dirk De Boever
 
De man die ook aan de wieg stond van de sportdienst in 1969. De man die het beleid en de altijd zeer dynamische en ambitieuze sportdienst op elkaar afstemde, coördineerde, coachte. De man die borg
stond voor de geoliede machine. De man met een sterke visie en uitgebreide juridische en financiële kennis. De man die van 69 tot 94 het sportbeleid uitdokterde en de sportdienst leidde .... Dirck Deboever
 
Op de foto  : Schepen van sport An vandersteene  , Ex Burgemeester & schepenen  Antoon Sansen , ex schepenen  Waegemans  en ex schepenen Stefaan Bral
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron  : Mia Maes Stad Kortrijk
 

Geplaatst op 04.12.2018

2de editie Nostalgisch kerstmarktje op Watermolenwal te Heule

Op vrijdag 14 december vanaf 17u tot 24 u  op Watermolenwal,  Heule-Watermolen gaat het  nostalgisch kerstmarktje door  waar je onmiddellijk
ondergedompeld wordt in een super gezellige kerstsfeer! Er zijn   talrijke verschillende drank en eetstandjes voorzien , je kan er geschenk
ideeën opdoen, foto nemen met de kerstman in zijn gezellige “huis”,vertoeven in de verwarmde kerstbar, genieten van de sfeermuziek en
kerstverlichting. Ook komt de kerstfanfare langs.
De kinderen kunnen zich amuseren aan het kerst viskraam, ballen gooien,draaimolen,... Kindergrime is er voor iedereen. Willen ze de warmte opzoeken
zijn ze heel welkom in de gratis, begeleide kinderopvang waar drie meisjes allerhande spelletjes voorzien. Krijgen ze honger? De kerstman heeft voor
ieder kindje warme chocolademelk en kerstkoeken voorzien. De opbrengst en de sponsorgelden dragen we deze editie met een warm hart toe aan:
 De kerstgave van Heule Watermolen &  VZW Cri du chate
Voor meer info  :  facebook -  Nostalgisch kerstmarktje

Voor de redactie  : Bernard Decock

Geplaatst op 04.12.2018

De vele vrijwilligers van' de Kier' mogen terecht fier zijn.

Op zondagnamiddag 2 december ging hun jaarlijks Sinterklaasfeest door in zaal "De Zindering", Nedervijver 2 te Kortrijk.
Bijna 1000 kinderen van de allerarmsten van onze stadsgenoten werden opgewacht met warme 

chocolademelk en sinterkaaskoeken .
Elk kind kreeg een nieuw stuk speelgoed (Bart Smit) twv 30€ per kind, of kledij (C&A) ook twv 30€, 
en dit werd door Sinterklaas met zijn twee pieten persoonlijk afgegeven.
 
De totale kostprijs werd integraal gesteund door Kiwanis Kortrijk Ring, een serviceclub, 
die het belang van onze allerkleinsten in de maatschappij altijd heeft behartigd.
Op de foto's  : Stefaan Dezeure en Jan Verrue van 'Kiwanis Kortrijk Ring' , samen met
Jozef Laevens, Pol Descamps en Dany Ghettem van 'De Kier'.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie : Jan Verreu - Kiwanis kortrijk

Geplaatst op 03.12.2018

CVO breidt uit

Hét cvo breidt zijn opleidingsaanbod uit o.m. in Avelgem, Harelbeke en
Ronse en legt de focus op het tweedekansonderwijs met nieuwe mogelijkheden voor het
behalen van het diploma secundair Onderwijs en beroepsgerichte opleidingen
Na Oudenaarde, nu ook opleiding voor het behalen van het diploma secundair onderwijs in Avelgem en
Harelbeke
Cursisten uit de regio kunnen al enkele jaren terecht in campus Fortstraat Oudenaarde om er het diploma
secundair onderwijs te behalen in avond onderwijs. Vanaf januari 2019 breidt hét CVO zijn activiteiten uit in
Avelgem en meteen ook in Harelbeke. Via een dag- en avondaanbod kunnen cursisten binnenkort de opleiding
"Aanvullende algemene vorming" (AAV) volgen in campus Kerkhofstraat Avelgem én in campus Arendsstraat
Harelbeke en krijgen ze de mogelijkheid geboden om het diploma secundair onderwijs te behalen via het
volwassenenonderwijs en krijgen ze op die manier extra kansen om verder te studeren of hun positie op de
arbeidsmarkt te versterken.
Al wie 18 jaar is kan worden toegelaten tot de opleiding AA V die bestaat uit een variatie van modules zoals
wiskunde, Nederlands, informatie- en communicatietechnologie, wetenschappen, maatschappij, cultuur,
organisatie en samenwerking en een moderne vreemde taal. De lessen worden in dag- en avondopleiding
georganiseerd. De combinatie van het succesvol afwerken van de opleiding Aanvullende algemene vorming én
van een diplomagerichte beroepsopleiding leidt tot het diploma secundair onderwijs.
Naast de opleiding AA V heeft hét CVO heeft volgende diplomagerichte beroepsopleidingen in zijn
onderwijsaanbod:

 • Secretariaatsmedewerker
 • Koetswerkhersteller
 • Plaatwerker
 • Lasser-monteerder
 • Fietshersteller
 • Zorgkundige
 • ICT en Administratie (NIEUW sedert september 2018)
 • Medisch administratief bediende (NIEUW sedert september 2018)
 • Interieurbouwer (NIEUW sedert september 2018)
 • Sanitair installateur (NIEUW vanaf februari 2019)
Voor andere opleidingen wordt samengewerkt met andere centra voor volwassenenonderwijs uit de regio.

Voltijdse opleiding Sanitair installateur i.s.m. VDAB

In Ronse start hét CVO dan weer met een nieuwe beroepsopleiding i.s.m. de VDAB, meer bepaald de opleiding
"Sanitair installateur". Het betreft een voltijdse dagopleiding die vanaf februari 2019 zal worden georganiseerd in
campus Vangrootenbruel Ronse en die zich richt tot werkzoekenden die zich op korte tijd willen omscholen tot
sanitair installateur. In deze opleiding leert de cursist o.m. de beroepsvaardigheden van sanitair installateur en
loodgieter, plaatst hij sanitaire installaties, badkamers en leidingen voor de aan-en afvoer van water en leert hij
eenvoudige herstellingen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Deze voltijdse dagopleiding loopt over 16
lesweken en omvat ook een bedrijfsstage.
Met de organisatie van deze beide opleidingen wil hét CVO inspelen op zijn toekomstige kernopdracht, nl. het
volwassenenonderwijs als kansenonderwijs, met kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang.
Info-avonden
Om geïnteresseerden duidelijke en volledige informatie te geven organiseert hét CVO een hele reeks info-
avonden zoals hieronder vermeld, niet alleen voor het diploma secundair onderwijs of de opleiding sanitair
installateur, maar ook voor de gekende zorgopleidingen en de specifieke lerarenopleiding:
 
 • dinsdag 11 december om 18u30: Sanitair installateur - campus Vangrootenbruel 63 Ronse
 • donderdag 13 december om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Kerkhofstraat
  51 Avelgem
 • dinsdag 18 december om 18u30: Zorgopleidingen - campus Ninovestraat 169 Ronse
 • donderdag 20 december om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Arendsstraat
  62 Harelbeke
 • woensdag 9 januari om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Kerkhofstraat 51
  Avelgem
 • woensdag 9 januari om 19u: Specifieke lerarenopleiding - campus Fortstraat 47 Oudenaarde
 
 • donderdag 10 januari om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Fortstraat 47
  Oudenaarde
 • dinsdag 15 januari om 18u30: Zorgopleidingen - campus Ninovestraat 169 Ronse
 • woensdag 16 januari om 18u30: Behalen diploma secundair onderwijs - campus Arendsstraat 62
  Harelbeke
 • donderdag 17 januari om 18u30: Sanitair installateur - Campus Vangrootenbruel 63 Ronse
 • donderdag 24 januari om 19u: Specifieke lerarenopleiding - campus Fortstraat 47 Oudenaarde

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Bart Tsiobbel, directeur -  cvo
  

Geplaatst op 03.12.2018

Tentoonstelling met winnende foto’s wedstrijd ‘Het Zwin inspireert’ tot 10 maart 2019 in Zwin Natuur Park (Knokke-Heist)

De 18 winnaars van de wedstrijd natuurfotografie ‘Het Zwin inspireert’ zijn bekend. Tot zondag 10 maart 2019 kan het publiek de winnende foto’s bezichtigen tijdens de gelijknamige tentoonstelling ‘Het Zwin inspireert’. Die staat in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De toegang tot de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket voor het park.
Winnaars in verschillende categorieën
Zowel amateurs als professionals konden gratis deelnemen aan de wedstrijd. In totaal stuurden 117 mensen samen 411 foto’s in.
Vijf juryleden beoordeelden de foto’s: fotografen Michel Hendryckx, Rollin Verlinde, Bernard Van Elegem en Jacques Martens en directeur van het Zwin Natuur Park, Ina De Wasch. Er zijn twee leeftijdscategorieën (‘jonger dan 18 jaar’ en ‘vanaf 18 jaar’) en drie thema’s (‘dieren’, ‘planten’ en ‘landschap’). In elke leeftijdscategorie zijn er zes winnaars, de jongste winnaar is 6 jaar.
Alle laureaten worden beloond met een prijzenpakket. Dat bestaat onder andere uit exclusieve bezoeken aan het Zwin Natuur Park, Zwinabonnementen, boekenpakketten, educatieve spelletjes en prijzen van de Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, WWF, Kite Optics, Jus de Mer, Westtoer, de gemeente Knokke-Heist en Zwinbistro The Shelter.
Wedstrijd
Deelnemers konden tussen 1 september en 14 oktober 2018 hun foto’s inzenden via de website. De foto’s moesten aan geen enkele technische vereiste voldoen en mochten dus zowel met een tablet, smartphone of (professioneel) fototoestel genomen zijn. De enige voorwaarde was dat de foto’s in het Zwin Natuur Park of de directe Zwinomgeving genomen moesten worden, met respect voor de natuur.
 
Praktisch – tentoonstelling ‘Het Zwin inspireert’
Data: van zaterdag 1 december 2018 tot en met zondag 10 maart 2019 – tijdens de openingstijden van het Zwin Natuur Park
Locatie: Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist
Prijs: inbegrepen in het toegangsticket voor het park: -6 jaar: gratis; van 6 t.e.m. 17 jaar: 5 euro; vanaf 18 jaar: 10 euro online (12 euro aan de kassa)
Meer info  :  www.zwin.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :   Voor de dienst communicatie;  provincie West-Vlaanderen , Fanny Depijpere


 

Geplaatst op 01.12.2018

NIEUWE BURGERCOOPERATIE LEIESTREEK VAN START! STARTEVENT MET MINISTER BART TOMMELEIN, WOUTER DEPREZ, DIRK MEIRE & TINE HENS

VLASKRACHT een nieuwe energiecoöperatie voor de Leiestreek.
 
Met VLASKRACHT werken we samen aan duurzame energie in de Leie-regio!  Burgers investeren lokaal mee in zonnepanelen en windmolens.  Als aandeelhouder van de coöperatieve krijgt de burger mee dividend, maar ook zeggenschap. De burger heeft een stem in de algemene vergadering om mee de koers te bepalen. VLASKRACHT wil duurzame technologie inzetten om lokaal energie te produceren waardoor we zowel meer zelfredzaam zijn als de baten van de investeringen in eigen handen houden. 
 
VLASKRACHT wil dat iedereen kan meedoen, ook minder financieel krachtige burgers. Zo versterken we het draagvlak voor energietransitie en maken we er zelf deel van uit. Er is immers geen planeet B, dus is het nu aan ons om samen de toekomst van onze  kinderen en kleinkinderen veilig te stellen!
 
VLASKRACHT werd opgericht in september 2018  door een complementair team van 8 enthousiaste burgers. Dit na voorbereidende gesprekken op start gebracht door Leiedal.
VLASKRACHT cvba is de in september 2018 opgerichte energiecoöperatie voor én door burgers uit de Vlasstreek. VLASKRACHT richt zich voornamelijk op de Leie-regio, meer specifiek op de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.
 
VLASKRACHT wil dankzij financiële participatie van onze burgers, duurzame energie produceren samen met lokale partners bij bedrijven, openbare besturen en instellingen. Zo kan de burger mede-eigenaar worden van een fotovoltaïsche installatie van zekere omvang of windmolen in de buurt.
 
Door rechtstreekse contacten met bedrijven en instellingen zal VLASKRACHT mogelijkheden voor duurzame energie bij deze partners begeleiden, financieren en implementeren. Met de lokale overheden in de regio wordt in partnership gewerkt om burgers te informeren. VLASKRACHT vraagt aan de gemeentes dat minimum 50% van de investeringen in duurzame energie via burgercoöperaties zou gaan. VLASKRACHT heeft ook samen met Beauvent ingeschreven op de Leiedal aanbesteding voor installaties van duurzame energie in 10 van de 13 Leiedal gemeenten.
 
VLASKRACHT is als burgercoöperatie aangesloten bij REScoop (de overkoepelende federatie van energiecoöperaties in Vlaanderen) en handelt volledig volgens de internationaal erkende coöperatieve ICA-principes. We werken volgens hoge sociale en ecologische normen en zijn volledig transparant tegenover onze coöperanten. We dragen waarden als vrijwillig, democratisch, participatie, onafhankelijk, informatie, samenwerking en aandacht voor de gemeenschap hoog in het vaandel.
 
Iedereen kan mee investeren in projecten door vennoot te worden en aandelen aan te kopen bij een projectoproep door VLASKRACHT. Om ook kansarme of minder kapitaalkrachtige groepen te kunnen betrekken kan er reeds ingeschreven worden op één aandeel van 250€, en krijgt men volwaardig stemrecht op de Algemene Vergadering. We rekenen op de brede bevolking van Zuid-West-Vlaanderen, de geëngageerde burger naar duurzame energie, door alle lagen van de bevolking zowel in leeftijd, achtergrond of status. Er worden geen groepen uitgesloten.
 
Per vennoot kunnen aandelen aangekocht worden tot maximaal 5.000€. Met het opgehaalde kapitaal worden deze projecten gefinancierd. De winst van de coöperatie verdwijnt niet naar het buitenland, maar vloeit terug naar alle aandeelhouders. De coöperatie mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering van de coöperanten op basis van de jaarcijfers.
 
VLASKRACHT zal het vuur warm houden doorsensibilisering naar burgers, gezamenlijke projecten met gemeentes en door oproepen voor kapitaal bij nieuwe projecten.
 
VLASKRACHT draait zowel op de persoonlijk inzet van de bestuurders als van meerdere vrijwillige medewerkers. De 8 leden van de Raad van Bestuur van VLASKRACHT hebben een zeer complementaire kennis en expertise. Deze leden zijn Philippe Awouters (Moorsele), Chris Desmet (Kortrijk), Wouter Dolphens (Bossuit), Renaat Ide (Zwevegem), Michel Mathijs (Kortrijk), Wim Storme (Kortrijk), Mario Verhellen (Waregem) en Matthias Zuliani (Deerlijk).

De energiecoöperatie van de Vlasstreek staat in de startblokken
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Philippe  Awouters  -Vlaskracht 
 


  

 

Geplaatst op 01.12.2018

Technoboost: we maken van VBS Rodenburg een ‘bedrijvige’ school!

Op vrijdagvoormiddag 7 december gaan de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Rodenburgschool uit Marke op bedrijfsbezoek bij Vandewiele. Een unieke gebeurtenis, omdat dit bezoek niet alleen voor, maar ook deels door jongeren wordt georganiseerd. Daarom zullen de leerlingen van de lagere school worden bijgestaan door leerlingen uit het vijfde en zesde jaar elektrotechnieken uit Athena campus Heule.
Leerlingen uit de afdeling multimedia zullen dit gebeuren dan weer filmen. Aan de hand van getuigenissen zullen zij verschillende technische beroepen in beeld brengen die in het bedrijf voorkomen en hoe mensen deze ervaren.
Door dit bezoek komen jongeren op een heel directe manier in contact met het leven op de werkvloer – ze mogen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Dat moet hen enthousiast maken voor een beroep waarin techniek en technologie centraal staan.
 
Deze bedrijfsbezoeken zijn een initiatief van technoboost i.s.m. Athena Heule, dat bedrijfsbezoeken organiseert op verschillende plekken. Bedoeling hierbij is dat jongeren kennismaken met verschillende technische beroepen.
 
Technoboost is een initiatief van industriële sectoren en wordt ondersteund door RTC, POM en Provincie West-Vlaanderen. Dit schooljaar zijn er bedrijfsbezoeken in onder meer Waregem, Kuurne, Kortrijk, Lichtervelde, Ardooie, Zwevegem en Ieper. Op 16 mei staat een groot techniekevent in EXPO Roeselare op de agenda.
Bedrijven die ambassadeur willen worden, kunnen contact opnemen met technoboost.


Voor de redactie : Bernard Decock - Bron  : Valerie  / Technoboost

Geplaatst op 01.12.2018

leerlingen en personeelsleden van RHIZO zorgden voor kippenvelmoment tijdens slotmoment Rode Neuzen Mars.

Scholengroep RHIZO was op vrijdagmorgen  30 november goed vertegenwoordigd in het straatbeeld. Meer dan 1000 leerlingen en
personeelsleden vatten om 10 uur de Rode Neuzen Mars aan om het mentaal welzijn van jongeren onder de
aandacht te brengen. Het slotmoment op de middag aan de Verlaagde Leieboorden waarbij iedereen een
mensenketting vormde, zorgde voor een kippenvelmoment!
Leerlingen en personeelsleden trokken de straat op waarbij je hier en daar een rode rugzak kon spotten die symbool
stond voor een jongere met psychische problemen. Tijdens de tocht hielden ze halt aan verschillende diensten voor
geestelijke gezondheidszorg waar er een quote werd opgehangen.
De groep werd alsmaar groter en uiteindelijk eindigde iedereen om 12 uur aan de Verlaagde Leieboorden waar er
een mensenketting werd gevormd. "Het was niet eenvoudig om alle leerlingen op hun plaats te krijgen, maar het
is ons wel gelukt. De minuut stilte die volgde, zorgde voor een gevoel van verbondenheid. Het was een uniek
moment en we hopen dat onze boodschap is overgekomen.", aldus Lieven Vanassche, docent aan VIVES HB05
verpleegkunde Kortrijk en medeorganisator.
RHIZO kan ook een aardige cent aan de Rode Neuzen Dag schenken dankzij de verkoop van rode neuzen en
pannenkoeken op de verschillende scholen. Met het ingezamelde bedrag van € 4300 euro dragen we vast en zeker
ons steentje bij!
Scholengroep RHIZO Scholengroep RHIZO Kortrijk-Zwevegem biedt inspirerend onderwijs en telt in totaal 11 scholen die secundair (aso,
tso, bso en buso) en postsecundair onderwijs aanbieden: College Zwevegem, Hotelschool Kortrijk, lifestyleschool
Kortrijk, Sportschool Kortrijk, Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk, Zorgkrachtschool Kortrijk, Secundaire freinetschool
'tvier, de Hoge Kouter Kortrijk, de Lage Kouter Kortrijk, VIVATO en VIVES HB05 verpleegkunde Kortrijk-Ieper-
Brugge.
Meer info op www.rhizo.be.

Voor de redactie Bernard Decock - Bron en fotografie :  Liselotte Van Oteghem & Annelies Biebuyck

Geplaatst op 01.12.2018

Politiediensten voeren gezamenlijke controleactie uit tegen problematiek van mensensmokkel en transmigratie

26 treinen richting Frankrijk gecontroleerd in het station van Kortrijk
Op donderdag 29 november, van 13.00 uur tot 20.00 uur, voerden de politiezones VLAS en MIRA,
met steun van de federale spoorwegpolitie en Securail , een gezamenlijke controleactie uit.
Een dergelijke politieactie heeft zowel een preventief, ontradend als repressief karakter en is gericht
tegen de problematiek van transmigratie, mensensmokkel, illegale criminaliteit, grenscriminaliteit
en -overlast in het algemeen.
De actie spitste zich volledig toe op het NMBS-station van Kortrijk en verliep in nauwe
samenwerking met de stationschef. Daarbij werden vooral de treinen vanuit Brussel richting Rijsel
gecontroleerd.
Belangrijkste resultaten van de actie
in totaal werden 26 treinen gecontroleerd
41 personen werden grondig gescreend en gecontroleerd
6 daarvan bleken illegaal in ons land te verblijven. Zij werden opgepakt en ter beschikking
gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken
er werden geen transmigranten aangetroffen
1 persoon die gekend is voor diefstal, onder meer uit offerblokken, werd betrapt met materiaal
om dergelijke diefstallen te plegen
1 persoon gaf een valse naam op, tegen hem werd een PV wegens valse naamdracht opgesteld
Gezamenlijke controles werken versterkend
Politiezone Vlas: “Samen met de collega’s van de PZ MIRA en de federale politie willen wij met deze
gezamenlijke inspanning tonen dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en
in kaart gebracht wordt. De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken,
criminaliteit en overlast, dit ten koste van onder meer treinbegeleiders en –reizigers … Het is in ieders
belang dat wij als politiediensten samen waakzaam zijn om deze problematiek te blijven beheersen.”

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Thomas Detavernier | adviseur | communicatieverantwoordelijke  Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 01.12.2018
3804 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 381