Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Kunstencentrum BUDA valt in de prijzen op filmfestival van Cannes

Het Kortrijkse Kunstencentrum BUDA ontving zondag 19 mei op het filmfestival van Cannes de Europa Cinemas Innovation Prize 2019 uit handen van de Mauretaanse filmregisseur en juryvoorzitter Abderrahmane Sissako. BUDA wordt door Europa Cinemas geloofd om zijn acties om kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare posities te betrekken bij de arthouse cinema.

Europa Cinemas, een netwerk van 1.100 Europese bioscopen over 43 landen, installeerde vorig jaar voor het eerst de Innovation Prize met als doel opvallende vernieuwende acties binnen het netwerk te honoreren die inspirerend kunnen zijn voor andere bioscoopuitbaters.

Juryvoorzitter Abderrahmane Sissako: “De jury koos unaniem voor de Belgische bioscoop ‘Budascoop’, die in 2006 als onderdeel van kunstencentrum BUDA opgericht werd en sinds kort specifieke beleidslijnen uitstippelde om meer mensen in armoede te betrekken bij en toe te leiden naar BUDA’s filmhuis.”

Kristof Jonckheere, directeur van kunstencentrum BUDA: “Op zoek naar meer sociale duurzaamheid, zetten we sinds 2018 bewust in op verjonging, op culturele en sociale diversiteit en op participatie. Door acties te ontwikkelen voor jongeren in kwetsbare posities, konden we die verschillende focussen bundelen in één doelgroep.”

Axel Ronse, schepen van Cultuur: “Buda Kunstencentrum is een open huis met een unieke doorgedreven publiekswerking! Dankzij de uitwerking van een BUDA Film Fonds versterken ze culturele en sociale diversiteit. We zijn bijzonder trots dat we zo’n expertise in Kortrijk hebben.”

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 20.05.2019

Installatie van ledlichten onder Broelbrug te Kortrijk

In de week van 20 mei wordt het sluitstuk van de monumentverlichting aan de Broeltorens geplaatst. Onderaan de Broelbrug worden ledlines geplaatst. Er zijn drie poorten onder de brug en per poort worden er twee rijen van vijf ledlines geplaatst.

Voor het monteren van deze toestellen wordt er gewerkt met een ponton. Dit is makkelijker verplaatsbaar van poort naar poort dan een stelling. De pontons worden aangevoerd met een vrachtwagen en te water gelaten vanop de kaai. Een ponton zorgt voor een stevige en ruime werkplek, zo kan men op een veilige en duurzame manier de installatie realiseren. Op de brug zal een kraanwagen staan om het ponton op zijn plaats te houden. Hierdoor moet men geen tijdelijke verankeringen maken aan de brug. Het is voorzien om op donderdagavond 23 mei de volledige verlichting af te regelen.

Om veiligheidsredenen moet de Broelbrug voor de volledige duurtijd van de werken afgesloten blijven. De nodige omleidingen worden voorzien. Het Buda-eiland blijft bereikbaar via de R36, Overleiestraat, Budastraat en Dam.

 
FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 17.05.2019

Nieuw zwembad Wervik komt op domein Oosthove

Zwembad en Oosthove en worden samen één project

Tijdens de budgetbesprekingen heeft het Schepencollege beslist om een nieuw zwembad te bouwen en om dit te voorzien op het domein Oosthove. Ondertussen was er al voorzien in de nieuwbouw van stadshal Oosthove.

Schepen van Patrimonium Sonny Ghesquière (sp.a): "We zullen trachten om van het zwembad en de stadshal één gebouw te maken. Dit zou een logische koppeling zijn en dit zou daarbij ook een besparing moeten kunnen opleveren. Dit omdat een aantal functies mogelijks dubbel gebruikt zouden kunnen worden". 
In het budget zal voorzien worden voor beide projecten samen te bouwen. Dit wordt wellicht de grootste investering van deze legislatuur.
"We zullen overgaan tot de nieuwbouw van beide gebouwen. We hopen om het nieuwe gebouw te kunnen plaatsen op de huidige vrije ruimte en parkeerruimte. Op die manier kunnen we gebruik blijven maken van de twee bestaande gebouwen en blijven onze verenigingen en clubs niet in de kou staan", aldus Schepen Ghesquière.

Schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a) licht het type zwembad toe waar we voor opteren: "Het wordt een basiszwembad waar we volop de kaart van de Zwemclub, de baantjeszwemmers, de scholen en de gezinnen kiezen. Voor subtropische zwembaden met allerhande toeters en bellen verwijzen wij naar Bellewaerde, Kortrijk of Menen".
De huidige plannen van stadshal Oosthove die zullen voorgelegd worden aan de bevolking en verenigingen volgende week, kunnen volgens de Schepen wel nog altijd als basis dienen voor het toekomstige project.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 17.05.2019

22 scholen krijgen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen

Wat als scholen hun sporthallen buiten de schooluren makkelijker zouden kunnen openstellen voor lokale sportclubs?  Om dat mogelijk te maken, sloegen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de voorbije jaren de handen in elkaar. Na het grote succes van de twee eerste subsidieoproepen, met mooie resultaten voor scholen én sportclubs, werd in oktober vorig jaar 3 miljoen euro extra vrijgemaakt. Vandaag krijgen daarom nog eens 22 scholen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. De focus lag voor deze oproep op eerder kleine projecten en het betrekken van kansengroepen.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande sportaccommodatie optimaal te benutten. In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het weekend en in de vakantie nog vaak onderbenut blijft. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de turnzaal buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk voor sportclubs omdat er bijvoorbeeld geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen of omdat er geen douches zijn.

De voorbije 3 jaren lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters daarom projectoproepen voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten. De belangstelling van scholen en sportclubs bleek enorm groot: in 2016 werden 159 dossiers ingediend, in 2017 waren dat er 167 en in de nieuwe oproep van eind 2018 nog eens 73.
Scholen kregen een subsidie voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnhallen en sportzalen. Het gaat om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen.

Vandaag werd beslist over de toekenning van de subsidies uit de derde projectoproep aan 22 scholen (zie lijst in bijlage). Voor deze oproep werd 3 miljoen euro vrijgemaakt en lag de focus op kleinere sportzalen tussen de 200 m² en 500 m². Bedoeling is om ruimte te creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt en zo de grotere, publieke sporthallen te ontlasten en meer te kunnen openstellen voor traditionele sporten. Om die reden kwamen ook nieuwe kosten in aanmerking voor de subsidie zoals groot sportmateriaal dat clubs nodig hebben voor naschoolse sport (bv. spiegels, vechtsportmatten, trampolines…). Daarnaast lag er ook meer focus op participatie van kinderen/mensen van kansengroepen uit de buurt: in welke mate wordt de buurt van de school geconfronteerd met aspecten van kansarmoede en op welke wijze wordt de participatie van mensen uit kansengroepen tot het buitenschoolse sportaanbod bevorderd? 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Ik ben ontzettend fier op deze samenwerking tussen sport en onderwijs. Na elke oproep ontstaat zo’n grote win-win voor de scholen en de sportclubs, dat we zijn blijven investeren in deze succesformule. Met een totaal budget van 18 miljoen euro konden al 162 scholen hun sportinfrastructuur verbeteren en maakten we maar liefst 2.689 extra naschoolse uren sport per week mogelijk, een schitterend resultaat!”
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het delen van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke doelstelling om de schoolgebouwen beter en efficiënter te gebruiken. Het grote succes en het enthousiasme van de scholen tonen aan dat dit een goede keuze is. We bieden mensen en verenigingen de kans om buiten de schooluren gebruik te maken van sportaccommodatie die anders te vaak onderbenut blijft. Bij deze oproep lag de focus ook op het betrekken van kansengroepen. Door mensen met een kwetsbare achtergrond meer te betrekken bij het verenigingsleven, creëer je ook nieuwe mogelijkheden voor hen.”

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 17.05.2019

Nu ook blokkot in Geluwe

Na de opening van het blokkot in de Sint-Janskapel in Wervik, wordt op de valreep toch een blokkot geopend in Geluwe.

Woon- en leefbuurt Triamant zet zijn deuren open voor de blokkende student in Geluwe. Zij kunnen er blokken in het pas geopende Leefpunt van Triamant Geluwe.

Van maandag 20 mei tot en met donderdag 27 juni kunnen jongeren er terecht om te studeren. 
De locatie is doorlopend open van 8.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds. Op deze manier is er voor de jongeren in Geluwe ook een plek waar men zonder zorgen kan studeren.

Triamant voorziet water, frisdrank en/of soep voor de studenten.

 

FVW / Bron: Stad Wervik

Geplaatst op 17.05.2019

Partners van het E17-Ziekenhuisnetwerk verankeren samenwerking in een aparte vzw

De ziekenhuizen van het E17-Ziekenhuisnetwerk hebben een lange traditie van samenwerken, die vertrekt vanuit een gedeelde visie op zorg. Deze samenwerking is gebouwd op solide waarden, zoals onderling respect, solidariteit en de gelijkwaardigheid en cohesie van de E17-partners.

Door een jarenlange, positieve ervaring legden we deze samenwerking als ziekenhuisnetwerk in 2015 al vast. Voorgezeten door een onafhankelijke netwerkvoorzitter groeide ons ziekenhuisnetwerk de voorbije jaren spontaan verder uit. Een professionele bestuurscultuur, met daarin duidelijke afspraken voor de betrokken ziekenhuizen, draagt het E17-Ziekenhuisnetwerk.

Deze structurele samenwerking leverde intussen tal van concrete realisaties op, zoals:
- De werkgroep horizontale netwerking zet in overleg met de eerstelijnspartners in op het uniformiseren van procedures en de standaardisatie van zorgpaden, zoals het preoperatief management.
- De werkgroep apotheek werkt nauw samen op het vlak van medicatieveiligheid. Ze staat via gemeenschappelijke lastenboeken voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in voor gezamenlijke aankopen. Dat leidt tot schaalvoordelen.
- Opleidingen van artsen en medewerkers worden steeds meer samen georganiseerd. Ze delen zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar.

Er zijn ook nog heel wat nieuwe projecten in ontwikkeling. De uitgangspunten zijn de noden en de beleving van de patiënt, het waarborgen van zorg dichtbij de patiënt én toegang tot topklinische zorg. Telkens met focus op kwaliteit, welzijn van de medewerkers en artsen, innovatie en efficiëntie.

De oprichting van de “vzw E17-Ziekenhuisnetwerk” stelt de zeven ziekenhuizen in staat om met een eigen juridisch en bestuurlijk kader de onderlinge verbintenissen te versterken en als ziekenhuisnetwerk een georganiseerde samenwerking uit te bouwen. Door de oprichting van de vzw heeft het E17-Ziekenhuisnetwerk rechtspersoonlijkheid, één van de criteria waaraan de ziekenhuisnetwerken tegen 1 januari 2020 moeten voldoen.

 

FVW / Bron vzw E17 ziekenhuisnetwerk

Geplaatst op 17.05.2019

VFG West-Vlaanderen DUOdayt voor de 5de keer op rij

Voor het vijfde jaar op rij neemt VFG West-Vlaanderen (Vereniging Personen met een Handicap) terug deel aan DUOday. GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, is in Vlaanderen de initiator van DUOday Dit wordt dit jaar voor de 10de keer georganiseerd en op 16 mei 2019 nemen ongeveer 820 DUO’s deel in een 600-tal bedrijven.

Tijdens deze dag vormen personen met een ondersteuningsnood omwille van sociale, medische, psychische, sensorische en fysieke redenen of leermoeilijkheden een DUO met een werknemer in een regulier bedrijf. Werknemers en werkgevers maken die dag kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een ondersteuningsnood. De werkzoekenden krijgen de kans om hun talenten te tonen en kunnen het beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

“VFG maakt vandaag zo kennis met Henri die een dag komt meewerken in de organisatie. Hij zal voornamelijk administratieve taken uitvoeren. Zo kan hij zich na deze dag een beeld vormen van een administratief medewerker en verder bekijken als dit een richting is waar hij verder in wil studeren/werken. Welkom Henri!” aldus Lien Deblaere provinciaal verantwoordelijke VFG-W-Vl.

 

FVW / Foto LD

Geplaatst op 16.05.2019

Als Wallonië en Vlaanderen wél feilloos samenwerken: Brouwerij De Brabandere en Brasserie Dubuisson vieren samen 375jaar brouwgeschiedenis met 'Alliance'

Een Waalse en een Vlaamse brouwerij die samen een bier op de markt brengen, dat moet een unicum zijn. Ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove en de 250ste verjaardag van Brouwerij Dubuisson uit Pipaix brengen beide brouwers samen ‘Alliance’ op de markt. Niet één, maar twee bieren werden vandaag symbolisch voorgesteld op de taalgrens.

Alliance, een unieke uitwisseling van brouwexpertise
Steeds meer gaan Belgische brouwerijen samenwerken met buitenlandse bieren, maar een verbintenis tussen een Waalse en een Vlaamse brouwerij was tot nu toe ongezien. “Nochtans was het voor ons een heel logische keuze”, vertelt Albert De Brabandere. “Onze beide brouwerijen maken deel uit van de Belgian Family Brewers, waar de Belgische familiale brouwerijen zich verenigen om Belgisch bier wereldwijd bekend te maken. Het was daar dat ik Hugues Dubuisson aansprak om mee
te stappen in dit gezamenlijk project. Wij bestaan dit jaar 125 jaar en Brouwerij Dubuisson al 250 jaar. Dus brachten we onze brouwers samen om met die 375 jaar ervaring aan de slag te gaan en tot een subliem verjaardagsbier te komen.”

1 alliantie tussen Vlaanderen en Wallonië, 2 bieren
Al snel werd duidelijk dat het niet bij 1 bier kon blijven. “We zijn vertrokken vanuit de sterktes van beide brouwerijen”, aldus Hugues Dubuisson. “Zo geldt onze Brouwerij Dubuisson als referentie voor de sterkere bieren, terwijl Brouwerij De Brabandere een mooie reputatie heeft in foedergerijpte bieren. We verzamelden onze brouwers rond de tafel en besloten aan de slag te gaan met elkaars
specialiteit”. Zo verhuisde een Petrus Quadrupel gebrouwen bij Brouwerij De Brabandere naar het Waalse Pipaix om 6 maanden te rusten op eikenhouten wijnvaten uit de Bourgogne. En de Bush Caractère van Brouwerij Dubuisson kreeg een extra dimensie door het in het Vlaamse Bavikhove te versnijden met Petrus Aged Pale die tot 2 jaar in de imposante foeders bij Brouwerij De Brabandere lag.

Un compromis à la belge
Het eindresultaat is een compromis à la belge met 1 geschenkverpakking en 2 bieren in een champagnefles, binnenkort beschikbaar bij Hyper Carrefour, Cora, Intermarche, Makro, Spar en bij bierhandelaren. “We zijn heel fier op de 2 bieren die we vandaag mogen voorstellen”, aldus brouwer Antonin Maes van Brouwerij Dubuisson. “De fijnproever zal meteen merken hoe de microflora aanwezig in de foeders van De Brabandere onze Bush Caractère een heerlijke fruitigheid hebben gegeven. Terwijl de Petrus Quadrupel in onze Bourgogne vaten dan zoveel meer intensiteit en een vineus karakter kreeg met toetsen van chocolade, peperkoek en zoethout. Een perfect degustatiebier.” “We zijn er echt in geslaagd om het bier dat we kregen uit de andere brouwerij een eigen toets en toegevoegde waarde te geven”, vult brouwer Pieter Maes van De Brabandere aan. “Twee gebalanceerde bieren, zoals het onze Belgische traditie betaamt. Zeg nu nog eens dat Vlaanderen en Wallonië niet kunnen samenwerken. Wij als brouwers geven alvast het goede voorbeeld!”

Een jaar vol festiviteiten
Voor beide brouwerijen blijft het niet bij gezamenlijk een bier uitbrengen. “Ter gelegenheid van onze 250ste verjaardag, namen we ook ons Bush-gamma onder handen met enkele nieuwe namen en een opfrissing van het logo. Later dit jaar openen we het kasteel rechtover
de brouwerij als bezoekerscentrum”, vertelt Hugues Dubuisson. “We blijven investeren!”
Brouwerij De Brabandere luidde het feestjaar vorige maand al in met de opening van hun Brouwershuys waardoor de brouwerij voor het eerst in de geschiedenis haar deuren opent voor het publiek. Niemand minder dan brouwmeester Chris ontvangt en gidst de bezoekers
rond. “Met 34 jaar ervaring dacht Chris stilaan aan zijn pensioen, maar we zijn blij dat zijn kennis niet verloren gaat. Dit vat vol anekdotes kan de bezoekers boeien van begin tot einde.” aldus Albert De Brabandere.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.05.2019

Wervik start coachingtraject zwerfvuil en sluikstort

In het schepencollege van 11 juni 2018 werd beslist om zich in te schrijven voor een coachingtraject van de Mooimakers. Daar de deelname vrij arbeidsintensief is, wordt er beslist om met Mirom Menen samen te werken.

- Stad Wervik is door de Mooimakers (Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG) eind 2018 geselecteerd voor een coachingtraject zwerfvuil en sluikstort. Het dossier werd ingediend door MIROM Menen.
- Doel van het coachingtraject is een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren in Wervik.

Samengevat willen we het volgende realiseren:

Interne coördinatie
- De rollen en taken van alle actoren omtrent zwerfvuil en sluikstort duidelijk stellen en op geregelde tijdstippen overleg plegen.
Monitoren zwerfvuil en sluikstort
- Netheidsbarometer implementeren: onafhankelijk meetsysteem om de hoeveelheid zwerfvuil in kaart te brengen door onderzoeksbureau Arcadis.
- Meldingssysteem optimaliseren voor sluikstorten, niet opgehaalde vuilniszakken en zakken zwerfvuilvrijwilligers bij OCMW Buurtwerking.

Gedragsbeïnvloedende communicatie op grondgebied Wervik
- Artikels Waarheen omtrent coachingtraject.
- Sensibiliserende borden plaatsen nabij hotspots 
sluikstort, zwerfvuil en hondenpoep.
- Borden met foto’s zwerfvuilruimers in het straatbeeld 
plaatsen.
- Principe ‘Veeg voor eigen deur’ meer bekendheid geven.
- Sensibilisatieactie hondenpoepproblematiek.

Vuilnisbakken- en veegplan
- Inventarisatie bestaande straatvuilnisbakken.
- Webtool monitoring straatvuilnisbakken (vullingsgraad, 
sluikstort, …) + analyse.
- Opmaak richtlijnen plaatsing straatvuilnisbakken.
- Vuilnisbakkenplan uitvoeren per sector.
- Veegplannen evalueren, optimaliseren, monitoren.

Zwerfvuil ruimen in Wervik
- Overzicht actoren zwerfvuil in Wervik opstellen en 
werking op elkaar afstemmen (webtool).
- Opgehaald zwerfvuil monitoren.
- Operatie proper actief bekend maken bij scholen en 
verenigingen.
- Innovatieve manieren ontwikkelen om vrijwilligers 
structureel te motiveren.

Hotspot grachten
- Innovatieve manieren om grachten te reinigen uittesten.
- Sensibilisatieactie burgers ontwikkelen.
- Opstellen actieplan ruimen grachten.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 15.05.2019

17 mei in teken van de regenboog

Op vrijdag 17 mei is het opnieuw IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie.

Stad Kortrijk spreekt zich uit voor diversiteit en wil dit dan ook in al zijn vormen vieren en ondersteunen. De regenboogvlaggen, het symbool van de holebi- en transgemeenschap- hangen uit op verschillende locaties in Kortrijk in de week van 13 mei. Zo betuigen we onze steun en solidariteit.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester: "Ook in het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen staat gendergelijkheid centraal. Kortrijk is een diverse stad met 76.570 unieke mensen: jong en oud, man en vrouw, rijk en arm, hetero, holebi, transgender, met of zonder beperking, hoogopgeleid, laaggeschoold en alles daar tussenin. Eén ding hebben we gemeen: we zijn allemaal Kortrijkzaan. En daarop zetten we actief in door mensen samen te brengen. We willen dit dan ook in al zijn vormen vieren en ondersteunen.”

Actie op secundaire scholen 
Op die dag bestrijden we graag haat met liefde! Rebus vzw en Unia organiseren samen met enkele West-Vlaamse steden, waaronder Kortrijk, een actie om IDAHOT in de kijker te zetten op secundaire scholen. Rebus vzw, Unia en Stad Kortrijk hebben samen een sensibiliseringsactie voorbereid.

Op verschillende locaties in Kortrijk vind je infographics en rainbowmessageboards waarop je jouw positieve, liefdevolle, diverse, hoopvolle, plezante en unieke boodschap kwijt kan. De borden nemen de vrijwilligers van Rebus vzw daarna mee naar Prides over heel Vlaanderen (Gent, Brussel, Antwerpen).

De locaties waar je een positieve boodschap kan achterlaten op één van onze messageboards:
- Centrale bibliotheek Kortrijk 
- JC Tranzit

Deze secundaire scholen nemen deel aan de actie:
- Athena campus Drie Hofsteden, Athena campus Pottelberg en Athena campus Heule 
- RHIZO Hotelschool Kortrijk, RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk, RHIZO Lifestyle-en Sportschool
-'t vier
-Guldensporencollege Zuid, Guldensporencollege Plein, Guldensporencollege Kaai en Guldensporencollege Engineering Bouwafdeling
-Don Boscocollege Kortrijk
-Spes Nostra Heule
-PTI Kortrijk Techniek & Tuinbouw

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 15.05.2019
4668 artikelspagina's: 1 ... 18 19 20 21 22 <<< 23 >>> 24 25 26 27 28 ... 467