Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Service for Company Serjeant Major Andrew Galle

Deze voormiddag, vrijdag 30 september 2016, hield het Britse ministerie van Defensie op de militaire begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission “Belgian Battery Corner Cemetery” te Ieper een plechtigheid voor de inwijding van het graf van Company Serjeant Major Andrew Gale. CSM Andrew Gale van ‘The Queen’s Regiment’ werd eerst begraven als een onbekend soldaat en kon later door het “Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC)” van het Britse ministerie van Defensie geïdentificeerd worden. De nieuwe grafsteen, waarop de CWGC de gegevens van de geïdentificeerde soldaat gegraveerd heeft, werd ingewijd in bijzijn van zijn familieleden. 

Voor de redactie FVW

Geplaatst op 30.09.2016

Nieuw bestuur van JCI Kortrijk schiet uit de startblokken

Het nieuwe werkingsjaar van JCI Kortrijk 2016-2017 is gestart en veelbelovend. De Jonge Kamer – JCI Kortrijk maakt deel uit van de wereldwijde organisatie JCI. De doelstelling van JCI bestaat erin om de leden (mannen en vrouwen tot 40 jaar) door middel van trainingen, projecten, bedrijfsbezoeken en internationale contacten en congressen kansen te bieden om zich op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen.

Het nieuwe bestuur van JCI Kortrijk stelt onder het voorzitterschap van Stefaan Verhamme enkele duidelijke doelstellingen voorop. JCI Kortrijk wil de banden met het regionale bedrijfsleven versterken door middel van boeiende bedrijfsbezoeken. Een belangrijk hoogtepunt dit werkingsjaar wordt het bezoek in november aan de nieuwe campus van Barco met de uittredende CEO Eric Vanzele als centrale spreker. “Dit bezoek aan Barco biedt een unieke kans om de schitterende campus van Barco te ontdekken. Precies omwille van de mooie locatie en het interessante programma, organiseren we het bezoek aan Barco niet enkel voor de leden van JCI Kortrijk, maar bieden we dit ook aan voor alle West-Vlaamse JCI-afdelingen.”, benadrukt Stefaan Verhamme.

JCI Kortrijk telt ruim 50 leden en bestaat inmiddels bijna 50 jaar. De voorbereiding van de lustrumvieringen voor het 50-jarig bestaan van JCI Kortrijk vormt ook een belangrijke doelstelling dit werkingsjaar. “Kortrijkse verenigingen die de kaap van 50 jaar halen, zijn niet talrijk. We willen daarom een mooi lustrumprogramma in elkaar steken waarbij we zoveel mogelijk oud-leden bereiken, en waarbij we ook een meerwaarde kunnen bieden aan de stad en het verenigingsleven van Kortrijk.”, verduidelijkt de voorzitter.

Het nieuwe bestuur van JCI Kortrijk is in elk geval gedreven om er samen met alle leden een schitterend werkingsjaar van te maken.

Geïnteresseerden kunnen voor meer info over JCI Kortrijk terecht op www.jcikortrijk.be.

Contact:

Stefaan Verhamme, voorzitter JCI Kortrijk, stefaanverhamme@hotmail.com

Amelie Desmadryl, secretaris JCI Kortrijk, desmadrylamel@hotmail.com

Geplaatst op 30.09.2016

Akkoord over afgeslankt bouwproject Broeltorens

Enkele maanden geleden heeft de stad Kortrijk een bouwvergunning afgeleverd aan Immogra voor de realisatie van 71 residentiële appartementen op de verlaten campus van de vroegere school “Broelkant”, vlak bij de historische Broeltorens.
Tegen deze vergunning werd hoger beroep aangetekend door enkele buren, door het Agentschap Onroerend Erfgoed (afdeling archeologie) en door drie Kortrijkse erfgoedverenigingen. De drie erfgoedverenigingen waren ervan overtuigd dat dit project en in het bijzonder het deelproject “Wonen aan het Water”, het zicht op de Broeltorens ernstig zou verstoren.
De laatste weken werd intens overleg gepleegd tussen Immogra, de beroepers en Stad Kortrijk , met als resultaat dat alle partijen een akkoord hebben bereikt over een aangepast, afgeslankt woonproject.
De belangrijkste wijziging ligt in een verlaging van het gebouw “Wonen aan het Water” dat tevens iets verder weg van de Leie gebouwd zal worden, waardoor de iconische Broeltorens volop tot hun recht zullen komen. Daarnaast werden bijkomende afspraken gemaakt om het groenscherm, waarvan reeds sprake in de stedenbouwkundige vergunning, te vernieuwen en uit te breiden. Dit alles zal resulteren in een nieuw groen- en omgevingsplan, alsook in een boombeschermingsplan ter vrijwaring van een duurzaam en kwalitatief groenscherm.
De stad Kortrijk speelde een belangrijke rol bij deze onderhandelingen en zal het groenscherm ook overnemen, teneinde het behoud en het goede onderhoud ervan te verzekeren.
Als gevolg van het bereikte akkoord werden alle beroepen bij de deputatie ingetrokken, zodat de sloopwerken op korte termijn kunnen worden aangevat. Voor de overeengekomen aanpassingen zal vervolgens een wijzigende stedenbouwkundige vergunningsaanvraag worden ingediend door Immogra.
Alle partijen geven toe dat er stevig onderhandeld werd, maar dat zij tevreden zijn over het eindresultaat.
Frank De Graeve, Immogra:
“Ik ben bijzonder tevreden dat het tot een alomvattende overeenkomst is gekomen met alle beroepers. Alle Kortrijkzanen zullen profiteren van de verfraaiing en heropwaardering van de site. We zijn ervan overtuigd dat ons woningproject een belangrijke nieuwe impuls zal geven aan de binnenstad. Dankzij de verdere begroening van de Broelsite komt er midden in de stad een nieuw, openbaar park voor Kortrijk bij”.
De erfgoedverenigingen verklaren:
“Voor ons waren het in ere houden van de prachtige Broeltorens en garanties voor een blijvend groenscherm een absolute prioriteit. Door zeer concrete en rechtszekere groenafspraken, door de verlaging van het “gebouw Wonen aan het Water” met nog één bouwlaag en door het achteruit schuiven van dit gebouw zullen de Broeltorens nog prominenter in het groen komen te liggen. Wij zijn overtuigd dat het tot een goed compromis is gekomen met de bouwheer.”
Ook Wout Maddens, schepen van ruimtelijke ordening, is tevreden met het akkoord:
“Ik ben blij dat het tot een alomvattend akkoord is gekomen tussen alle beroepers en de bouwheer. De finaliteit is een kwaliteitsvol en een sterk architecturaal woonproject midden in de stad. We krijgen een bijkomende groene publieke plek en een corridor naar het bestaande Guldenbergplantsoen. We staan dan ook volledig achter dit akkoord. Samen met het stadsproject van de verlaging van de Leieboorden waarvan de werken in het najaar starten en die zullen af zijn in het voorjaar van 2018 toont dit project dat het mogelijk is sterke nieuwe architectuur te realiseren in een historisch kader.

Geplaatst op 29.09.2016

Zone 30 op Bissegemplaats

De verkeersleefbaarheid in Bissegem is voor de bewoners en de stad al lang een bezorgdheid. Het centrum van Bissegem krijgt heel wat doorgaand verkeer te verwerken op de Meensesteenweg (N8) omdat dit de enige verbinding is tussen de R8 en de R36. Op uitdrukkelijke vraag van de bevolking werd deze week op de Meensesteenweg ter hoogte van Bissegemplaats een Zone 30 ingevoerd.
Door de ligging van Bissegem, tussen de R8 en de R36 krijgt het centrum van Bissegem heel wat doorgaand verkeer te verwerken in de oost-west richting op de Meensesteenweg (N8). De Meensesteenweg vormt daardoor een barrière in het dorpscentrum. De belangrijkste woonconcentraties zijn gelegen ten noorden van de N8, terwijl een aantal belangrijke voorzieningen ten zuiden van de N8 zijn gesitueerd: de school, het bedrijvencentrum, het rusthuis, het jeugdlokaal,… Dagelijks moeten vele fietsers en voetgangers de drukke Meensesteenweg oversteken om naar hun bestemming te raken.
Zowel in het masterplan Bissegem als in de studie van AWV voor de herinrichting van de Meensesteenweg tussen Bissegem en de E403 werd daarom voorgesteld om ter hoogte van Bissegemplaats een zone 30 doortocht in te voeren dat ook infrastructureel wordt vormgegeven door een verkeersplateau.
Er is echter nog geen zicht op de realisatie van het verkeersplateau, terwijl de bevolking van Bissegem er uitdrukkelijk op aandringt om een zone 30 in te voeren tussen het kruispunt van N8 met de Gullegemsesteenweg (kruispunt "De Kreun") en Bissegemplaats. De gemeenteraad besliste op 12 september daarom om toch nu al een zone 30 in te voeren ter hoogte van Bissegemplaats. AWV heeft nu de borden geplaatst waarmee de zone 30 een feit is.
Axel Weydts: “De zone 30 ter hoogte van Bissegemplaats kwam er na intensief overleg met de Bissegemse gemeenschap. De stad vond dit zeker een terechte vraag, vandaar dat we dit op de agenda plaatsten bij het Vlaamse Gewest, de verantwoordelijke wegbeheerder. De zone 30 moet bijdragen aan een veiligere doortocht en moet de leefbaarheid van de Bissegemse kern verhogen.”
De politie zal ook hier geregeld controles uitvoeren. De politie doet dit nu al vaak in zone 30, in het bijzonder in woonwijken en in schoolomgevingen bij het begin en einde van de school. Bissegemplaats is een plek waar veel kinderen en bewoners passeren. Het is belangrijk dat iedereen er de snelheidsbeperking respecteert.

Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 29.09.2016

195 oldtimers houden halt op de grote Markt te Kortrijk

Wie van oldtimers houd kan deze zien op 8 oktober te Kortrijk. 195 exclusieve oldtimers met eerste inschrijvingsdatum in het verkeer vôôr 1965 zullen halt houden op de Grote Markt. De ZOUTE RALLY is een regelmatigheidsrally die wordt gereden over twee dagen met gemiddelde snelheden en regularity tests (RT’s). Per dag leggen de wagens zo’n 250 kilometer af, vooral op de openbare weg, met onderweg de behendigheids- en snelheidsproeven. Het parcours strekt zich uit van Knokke-Heist over de polders tot enkele pittoreske plaatsen in het hinterland. Naast het regelmatigheidscriterium nemen ook heel wat oldtimers deel aan een balade. Deze niet-gechronometreerde ‘autowandeling met roadbook’ volgt in dezelfde streek een kortere route. Met een totaal deelnemersveld van 195 klassieke wagens zit de ZOUTE RALLY by Chubb aan het maximum aantal deelnemers.
ZOUTE RALLY® by Chubb in Flanders Fields
Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog trekt de ZOUTE RALLY by chubb dit jaar door de Westhoek. In ‘Flanders Fields’ houden de deelnemers op vrijdag halt in Zonnebeke aan het Memorial Museum van Passchendaele. Zaterdag 8 oktober passage te Kortrijk De tweede dag van de ZOUTE RALLY5 by Chubb starten de wagens, opnieuw afwisselend tussen 8.30 en 11 uur, op de Zeedijk aan het Albertplein (Het Zoute) voor een tocht door het hinterland en Zeeland. Zowel de deelnemers aan het regelmatigheidscriterium als de ‘baladeurs’ volgen een pittige maar pittoreske route die hen in Kortrijk zal brengen. De wagens rijden binnen langs de Leiestraat en stationeren op de Grote Markt. In samenwerking met het stadsbestuur wordt er in de Guldensporenstad tussen 11 en 15 uur een speciaal programma ingericht. De wagens zelf worden er rond 11.30 uur verwacht. Het centrum van Kortrijk zal worden afgesloten voor alle verkeer. Medeorganisator Filip Borgoo: “Vele wagens zijn echte pronkstukken maar bezitten oude motoren. Om chaufferen te voorkomen hebben we, in samenwerking met de politie, voor een vlotte doorgang in de binnenstad gezorgd. Deze zal dan ook volledig afgesloten worden voor het verkeer, waardoor binnen het kwartier, de wagens in en out moeten kunnen rijden.”
Beroemdheden in de rally
Wie zijn populaire bv wil zien krijgt daartoe de kans. Bevestigd is dat Kim Clijsters, Stan Van Samang, Gert Verhulst en Guy Verhofstadt mee rijden. 80% van de deelnemers zijn Belgisch. De andere 20% komen o.a. uit Frankrijk, Amerika en Oostenrijk. Ook internationale beroemdheden als de Braziliaanse acteur André Segatti en de Franse voetballer Maxime Colin zullen de Grote Markt passeren.

IDVA / Fotografie Bernard Decock

Geplaatst op 28.09.2016

ZOUTE GRAND PRIX® 2016 wordt exclusief classic car festival in mondaine sfeer

In Knokke Het Zoute vindt dit jaar de zevende editie van de ZOUTE GRAND PRIX plaats. Van 6 tot 9 oktober is de mondaine badplaats aan de Belgische Kust opnieuw de place to be voor liefhebbers van klassieke wagens, exclusieve bolides en premium automerken. Gezien de sterke nationale en internationale reputatie van dit prestigieuze evenement is het meer dan ooit een autofeest en society event van een bijzonder hoog niveau.
De ZOUTE GRAND PRIX® is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste en meest gewaardeerde evenementen in Europa voor oldtimers en droomwagens. Na zes eerdere succesvolle en druk bijgewoonde edities pakt organisator Zoute Events in 2016 uit met het vertrouwde programma in een vernieuwd kleedje. Gespreid over vier dagen lopen er vijf verschillende car events waarin feilloze mechaniek, glimmend metaal en exclusief vakwerk centraal staan.
Meer bezoekers, groter kijkcomfort
In 2010 bezochten 5.000 tot 7.000 mensen de ZOUTE GRAND PRIX®. In 2011, 2012 en 2013 groeide het aantal naar 80.000 tot 100.000 bezoekers. De lustrumeditie van 2014 lokte meer dan 100.000 geïnteresseerden naar Knokke-Heist. En vorig jaar kende het classic car festival een recordopkomst met 150.000 bezoekers.
Om al die mensen in de beste omstandigheden te laten genieten van de verschillende evenementen wordt dit jaar het podium verplaatst naar de Zeedijk ter hoogte van het Albertplein. Op vrijdag komen de deelnemers van de ZOUTE RALLY® by Chubb via de Oosthinderstraat de dijk opgereden. Voor alle onderdelen vanaf zaterdag rijden de wagens via de River Woods Beach Club tot aan het podium. Het Albertplein komt zo volledig Vrij voor het publiek. Op het strand aan het Albertplein wordt één grote dubbeldektent geplaatst voor onder andere de ZOUTE SALES by Bonhams. De ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally, met het secretariaat, het perscentrum en verschillende cateringfaciliteiten, verhuist hierdoor naar een aanpalende tent op het strand.
PROGRAMMA
Het programma van de ZOUTE GRAND PRIX® presenteert tijdens de 4 dagen 5 evenementen
ZOUTE TOP MARQUES® : Donderdag 6 t/m zondag 9 oktober
ZOUTE RALLY® by Chubb : Donderdag 6 t/m zaterdag 8 oktober
ZOUTE SALE® by Bonhams : Preview op donderdag 6 oktober 2016 - Sale op vrijdag 7 oktober - VIP Marquee Zeedijk (Albertplein - Het Zoute)
ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE by Bank Degroof Petercam : Zaterdag 8 en zondag 9 oktober - Approach Golf & Royal Zoute Golf Club
ZOUTE GT TOUR® by EY : Zondag 9 oktober - Tour en parade van GT's in en rond Knokke-Heist
Wegenwerken
Door de aanleg van de A11 snelweg naar de haven van Zeebrugge is het moeilijk om Knokke-Heist binnen te geraken met de wagen. De Organisatie van de ZOUTE GRAND PRIX1 voorziet daarom extra parkings voor het grote publiek en de vips aan de rand van Knokke-Heist en in de stad. 

IDVA / Foto Bernard Decock

Geplaatst op 27.09.2016

70-jarigen gehuldigd

 Op zaterdag 24 september werden de 70-jarigen uit Moen gehuldigd in feestzaal ’t Scheldescheurke in Avelgem-Bossuit door het voltallig schepencollege van Zwevegem. 

Voor de redactie en fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 26.09.2016

Hert hert hoera

Een verjaardag, daar hoort een verjaardagsfeest bij. Op zaterdag 8 oktober wordt het hert, de mascotte van de viering van Gullegem 950, in de bloemetjes gezet. De Gullegemse jeugdverenigingen (KSA Arbeid Adelt, KSA de Grietjes, Chiro Okido, Tempeliers Gullegem-Moorsele en +13 werking) krijgen elk een opdracht voorgeschoteld en hebben exact één week de tijd om deze taak te volbrengen. Ook de hulp van de Gullegemse bevolking is van groot belang om deze opdrachten te laten slagen.
Op zaterdag 1 oktober (om 12u00 stipt) worden de opdrachten meegedeeld via een videoboodschap op de facebookpagina van de gemeente. Op zaterdag 8 oktober is iedereen van harte welkom op het plein voor de Dwarsschuur voor het verjaardagsfeest van het hert en de resultaten van de opdrachten. Welke vereniging is een echte 950-vereniging? 
 

Geplaatst op 26.09.2016

Casinokaarters huldigen hun kampioenen

De casinokaarters uit Kooigem huldigden hun kampioenen. De eerste plaats was voor Frans Messiaen, de tweede en derde plaats was voor Willy Putman en Simonne Weedaeghe. De kaartersclub telt een 25-tal leden. Het bestuur bestaat uit voorzitter Patrick Miechiels, ondervoorzitter Rudy Buyssens, secretaris en penningmeester Dirk Devoldere, medewerkende bestuursleden Geert Maroy en Liliane Putman, tevens uitbaatster van het lokaal van de casinokaarters, Plaats 4 te Kooigem. 

Voor de redactie en fotografie Bernard Decock

Geplaatst op 26.09.2016

Internationale Jeugdsportfeesten in Kortrijk

In het kader van de Jumelages is het dit jaar de beurt aan Kortrijk om op 23 en 24 september 2016 de 2-jaarlijkse
Internationale Jeugdsportfeesten voor de zustersteden Kortrijk, Bad Godesberg, Frascati, Windsor Maidenhead en Saint
Cloud te organiseren. Tijdens een meerdaagse sportmeeting nemen per land 24 jongeren (15-16-jarigen) het tegen elkaar
op voor een competitie zwemmen, atletiek, basketbal, volleybal, duathlon en voetbal. De jongeren ontmoeten elkaar niet
alleen op het grasveld of de sportbaan, ook het nevenprogramma en de internationale sfeer brengt de jongeren in contact
met elkaar. Het is de bedoeling van het Jumelagenetwerk om mensen te verbinden, vriendschap en dialoog te bevorderen
en zodoende bij te dragen tot de vorming van een Europese identiteit en zin voor Europees burgerschap. Leuk toeval is dat
dit nu net gebeurt tijdens de European Week of Sports en hier geldt het motto: “Deelnemen is belangrijker dan winnen!”.

De zustersteden van Kortrijk zijn 
Windsor Maidenhead
Windsor en Maidenhead is een gecentraliseerde uniteit in de Engelse regio ten zuiden van Londen in het graafschap
Berkshire. Kortrijk heeft een stedenband met Windsor Maidenhead sinds 1981.
Saint Cloud
Het is een gemeente in het Franse departement Hauts-de-Seine (regio Île-de-France) en telt 28 157 inwoners. De plaats
maakt deel uit van het arrondissement Boulogne- Billancourt. Kortrijk heeft een stedenband met Saint Cloud sinds 1967.
Frascati
Frascati is een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium) en telt 20.149 inwoners. Er is een jumelageband met
Frascati sinds 1968.
Bad Godesberg
Bad Godesberg is een voormalige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Sinds 1969 is het een stadsdeel van
Bonn. Bad Godesberg is met ons verbonden sinds 1965.

Kortrijkse deelnemers

Er werden 24 jongens en meisjes geselecteerd uit 6 verschillende Kortrijkse scholen:
•Marie Vandecasteele Spes Nostra Heule
•Kaat Verhenne Spes Nostra Heule
•Aichia Nuytten Spes Nostra Heule
•Gaulthier Neyrinck Spes Nostra Heule
•Remi Demyttenaere Spes Nostra Heule
•Eva Desmedt Lyceum O.-L.-Vrouw van Vlaanderen
•Hendrik Koops Lyceum O.-L.-Vrouw van Vlaanderen
•Vincent Debeaussart Lyceum O.-L.-Vrouw van Vlaanderen
•Tesse Storme Sportschool RHIZO
•Lisa Isebaert Sportschool RHIZO
•Elina Delbeke Sportschool RHIZO
•Céline Carette Sportschool RHIZO
•Loic Bulcaen Sportschool RHIZO
•Andres Scherpereel Sportschool RHIZO
•Torre Delbeque Sportschool RHIZO
•Reza Mansori Athena Heule
•Yasin Kerkhove Athena Heule
•Gianni Vermeirsche PTI
•Seppe Declercq PTI
•Eloy Vantieghem Athena Pottelberg
•Celine Vandenberghe Athena Pottelberg 

Begeleiders vanuit de scholen
•Linda Bonduelle PTI
•Katrien Lippens Sportschool RHIZO
•Marie- Christine Vorlat Spes Nostra Heule
•Jelle Roobrouck Lyceum O. -L.- Vrouw van Vlaanderen
•Sven Schoutetten Athena Heule
•Rik Hoste Sportschool RHIZO
•Michiel Hoste Athena Pottelberg
Op de foto de afgevaardigden en begeleiders van de Sportscholen 

Voor deredactie en fotografie Bernard Decock

Geplaatst op 26.09.2016
3804 artikelspagina's: 1 ... 234 235 236 237 238 <<< 239 >>> 240 241 242 243 244 ... 381