Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Gouverneur Decaluwé organiseert ‘Verkeersveilige week' van zondag 21 tot en met zaterdag 27 februari

Op vrijdag 27 februari wordt in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen voor de 20e keer de kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht. Op die dag in 1996 vonden tien mensen de dood en vielen er 56 zwaargewonden. Bij de botsing waren meer dan 200 wagens betrokken.
Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé wordt ter nagedachtenis van deze ramp in West-Vlaanderen van zondag 21 tot en met zaterdag 27 februari de ‘Verkeersveilige Week’ georganiseerd.
Alle lokale politiezones en de federale wegpolitie zullen op vraag van de gouverneur extra verkeersacties organiseren. De controles zijn gericht op overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, gordeldracht en de regelgeving inzake zwaar vervoer.
Om de bestuurders maximaal te informeren zal het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) de controles aankondigen via de portieken boven de autosnelwegen. Ook de koepelorganisaties van transporteurs werden gevraagd hun leden te informeren. Verder werkt ook het Centre d’ Information et de Coordination Routières du Nord (CRIR) aan de actie mee. 

Dienst communicatie, Fanny Depijpere

Geplaatst op 17.02.2016

HET WILGENBROEK

Op zaterdag 20 februari en zondag 21 februari vindt op onze kwekerij 'HET WILGENBROEK ' de organisatie plaats van de tweede editie van de 'HELLEBORUS FLORAL AWARD'.
Dit is een internationale wedstrijd voor beroepsfloristen. 25 floristen uit 4 landen showen een bloemstuk met als thema 'HELLEBORUS'.
Deze tentoonstelling is gratis voor het publiek te bezichtigen op eerdervermelde data. Op zondag 21 februari om 16u00 wordt door een vakjury de laureaat bekend gemaakt van deze wedstrijd.
Politieke prominenten zullen aanwezig zijn voor de prijsuitreiking. 

Van Paemel Thierry

Geplaatst op 17.02.2016

N-VA Kortrijk verwent de maandagmarkt

Maandag deelde N-VA Kortrijk heerlijke chocolaatjes uit aan de vele bezoekers en marktkramers van de levendige en gezellige maandagmarkt. Hoe kan je iemand beter verwennen dan met verrukkelijke chocolade? Deze fijne en warme Valentijnsactie werd dan ook zeer gesmaakt, letterlijk en figuurlijk! 

Auteur: Steven Lecluyse

Geplaatst op 16.02.2016

GROEP ZORG H. FAMILIE VZW INVESTEERT IN MEDEWERKERS

Groep Zorg H. Familie vzw - een groep van voorzieningen actief in de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg - stelt vanuit haar missie “mensen centraal in zorg” niet enkel de patiënt of de bewoner centraal, maar ook haar medewerkers. Vanuit de overtuiging dat medewerkers het verschil maken in de kwaliteit van zorg wordt er dan ook blijvend geïnvesteerd in medewerkers. In dit kader behaalde Groep Zorg H. Familie vzw opnieuw het fel begeerde “Investors In People” certificaat: een internationale onderscheiding voor organisaties die investeren in de groei en ontwikkeling van hun medewerkers.
De verschillende voorzieningen binnen Groep Zorg H. Familie vzw zijn alvast niet aan hun proefstuk toe. De 4 woon- en zorgcentra (De Pottelberg en St.-Carolus uit Kortrijk, Rustenhove uit Ledegem en Sint-Jozef uit Oostkamp) behaalden reeds hun eerste erkenning in 2009. Voor het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie, De Korbeel en De Patio uit Kortrijk is het de vierde keer op rij dat ze een erkenning krijgen. Bovendien waren ze het eerste ziekenhuis in België dat het label ‘Investors in People’ mocht dragen. Beschut Wonen De Bolster uit Kortrijk behaalde de eerste erkenning in 2013.

Geplaatst op 17.02.2016

Provincie verleent milieuvergunning onder voorwaarden aan Exportslachthuis Tielt

In haar zitting van donderdag 4 februari heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan het Exportslachthuis in Tielt.
De aanvraag betreft het voorzien van een nieuwe ontsluitingsweg en nieuwe koelcel, het doorvoeren van enkele technische aanpassingen/uitbreidingen, en de toelating om op zaterdag te mogen slachten. Sinds kort laat het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid slachten op zaterdag toe.
De deputatie was van oordeel dat de gevraagde veranderingen aanvaardbaar zijn, mits het slachten op zaterdag gebeurt tussen 8 en 14 uur en van start gaat na de aanleg en ingebruikname van de nieuwe weg.
Geplande aanpassingen en uitbreidingen
Door de nieuwe ontsluitingsweg richting Wingensesteenweg zullen de woonhuizen aan de Hoogserleistraat en de Hondstraat een pak minder verkeershinder ondervinden.
Er komt ook een nieuwe koelruimte nabij de nieuwe ontsluitingsweg. Daarbij wordt er ook een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie voorzien en wordt het lozings- en grondwaterdebiet aangepast.
Aanvullende milieuvergunning
De nieuwe milieuvergunning is een aanvulling op de bestaande milieuvergunning die tot 2033 loopt en houdt in geen geval een beslissing in omtrent de eventuele groei- of toekomstplannen van het slachthuis. Zo blijft ook de eerder toegestane slachtcapaciteit ongewijzigd: 1,5 miljoen varkens per jaar. 

Dienst communicatie, Fanny Depijpere

Geplaatst op 17.02.2016

Hulde aan Eddy Wally

In Blankenberge animeerden een 34 tal groepen de duizenden opgekomen dagjesmensen voor het jaarlijks carnaval gebeuren. Tijdens de carnavalstoet van Blankenberge werd er hulde gebracht aan de pas overleden charme zanger Eddy wally. De Splenterbomme werd verkozen tot de mooiste deelnemende wagen, en de waterpolo met hun thema " De laatsten doet de lucht uut " werd opnieuw als winnaar verkozen als beste deelnemende groep.
De Kindercarnavalsstoet van maandagnamiddag 8 februari werd afgelast.  Voor deze namiddag werden rukwinden tot 110 km per uur voorspeld. Daarom werd de kindercarnavalsstoet die normaal gezien om 15.15 uur zou starten, om veiligheidsredenen uitgesteld. Ook de biertent op de Grote Markt wordt om dezelfde reden niet geplaatst. De kindershow die normaal gezien om 16 uur in diezelfde tent zou plaats vinden, wordt bijgevolg ook afgelast. De redactie Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 10.02.2016

Weer of geen weer de jeanetten zijn er weer

In Blankenberge is het de gewoonte dat de vuûle jeanetten op vette dinsdag na het carnavalgebeuren op straat komen. Tom Moeyaert werd door de jury beloond met de titel 'best verklede vuûle jeanette'.

Foto's : Inge Depoortere - Hotel José

Met bijzondere dank aan Inge Depoortere, uitbaatster van Hotel José uit Blankenberge, voor haar
fotobijdrage van de vuûle Jeannetten.

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 13.02.2016

Zilver voor gymnasten Louise Derycke en Noa Vantomme

Op zaterdag 13 februari turnden enkele meisjes van het 2e en 3e leerjaar van sportgroep Vaste Vuist Lauwe hun laatste wedstrijd van het seizoen. Ze deden opnieuw hun uiterste best en turnden dan ook een mooie score bij elkaar. Noa Vantomme en Louise Derycke (3e leerjaar) behaalden hiermee een zilveren medaille, Clelia Den Baes (3e leerjaar) een bronzen medaille. Ook de meisjes van het 2e leerjaar mochten een medaille meenemen naar huis. Julie Stragier, Lona Vansteenkiste, Eva Decroubele en Marmer Vandenbroeck Montserrat behaalden allen een bronzen medaille. Trainster Shana Dezwarte: “Vanaf nu kunnen we weer volop beginnen trainen voor het volgende seizoen.” 

Foto met vlnr Marmer Vandenbroeck, Eva Decroubele, Lona Vansteenkiste, Louise Derycke, Laure Vanoverschelde, Sien Sabbe en Noa Vantomme.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 16.02.2016

MONOLOOG 'EEN WOORD IS GEEN WOORD' ZOEKT UITVOERDER (acteur/toneelspeler m/v)

Leen Lefebre (DEERLIJK), schrijfster van de jeugdboeken 'Arendsjong' (Zilverspoor, november 2014), 'Frede en de Kerstman'/'Frede and Santa' (Amazon, december 2014) en 'Ebba, de eerste paashaas' (Amazon, maart 2015) schreef eind 2013 een monoloog naar aanleiding van haar deelname aan de Provincieprijs voor Letterkunde - Dramatische kunst - in 2014. Een grote 2 jaar later, in februari 2016, wordt dit monodrama met titel 'Een woord is geen woord' uitgegeven bij Toneeluitgeverij Vink (NL).

'Een woord is geen woord' is een avond- of middagvullende monoloog, die handelt over het lot der werkzoekenden en is naast tragisch, komisch en absurd, zeker ook hedendaags te noemen.

'Werk zoeken is voor Mar-Cel afzien, keihard labeur! Net als hij alles dreigt op te geven, vangt hij een Miss aan de haak. Zij biedt hem de perfecte job aan met loon, kost én inwoon. Mar-Cel aarzelt niet, want het speuren in jobdatabanken is hij meer dan moe. Nog diezelfde dag verhuist hij naar de bovenste kamer van zijn nieuwe bazin. Maar, is dit wel zo'n goed idee?'

Auteur: Leen Lefebre

Geplaatst op 16.02.2016

Deyanira getuigt : "Met een leven speel je niet"

In het kader van de Campagne 2016 van Broederlijk Delen “Met een Leven speel je niet” en in samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) van Avelgem, komt Deyanira uit Padilla (Colombia) een week naar onze gemeente.

Deyanira is één van de drie vrouwen die centraal staan tijdens de campagne van Broederlijk Delen. Ze geeft vorming aan haar gemeenschap zodat ze beter kunnen opkomen voor hun rechten tegenover grote suikerrietplantages.
Haar komst is meer dan een bezoek! Het gaat om een heus inleefverblijf waarbij Deyanira het leven in Vlaanderen leert kennen. Zij krijgt ook de kans om te getuigen over haar land en haar werk. Deyanira krijgt de kans om het leven zoals het is in Avelgem te ervaren en voelt de steun van mensen die meeleven, steunen en aandacht hebben voor haar verhaal. Ontmoeting, dialoog, wederkerigheid, verdieping en aanmoediging staan centraal gedurende de inleefperiode.

Zij komt aan op dinsdagavond 23 februari in Kerkhove waar ze een warm onthaal krijgt in de pastorij door een stuurgroep van vrijwilligers van Avelgem om 19:00. De burgemeester en het schepencollege zullen aanwezig zijn. De week wordt afgesloten met een tapasavond in het OC te Outrijve op zaterdag 27 februari waarbij Deyanira haar levensverhaal vertelt. Met live muziek wordt het alvast een boeiende en leuke avond. Kaarten zijn te verkrijgen bij de vrijwilligers aan 5€. 

Auteur: Verbrugge Ruth

Geplaatst op 16.02.2016
3332 artikelspagina's: 1 ... 235 236 237 238 239 <<< 240 >>> 241 242 243 244 245 ... 334