Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Werken Brugsesteenweg met zware hinder

Op 17 augustus start aannemer Tibergyn in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer met de herinrichting van het kruispunt Brugsesteenweg/Boomgaardstraat/Kongostraat (Kuurne). kruispunt wordt heringericht met volwaardige verkeerslichten en een linksafslagstrook. De duur van de werken bedraagt vier weken. Tijdens de volledige duur van de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De omleiding voor doorgaand verkeer is als volgt:
Richting Kortrijk: Verkeer wordt omgeleid vanaf de rotonde Brugsesteenweg (N50)/Roeselaarseweg (N36), via de N36 naar de E403/A17 (oprit Rumbeke). Via de R8 wordt de N50 opnieuw bereikt.
Richting Brugge: Verkeer wordt omgeleid vanaf het kruispunt Brugsesteenweg (N50)/Ringlaan (R8), via de R8 naar de E17, via afrit Deerlijk en de N36 wordt de N50 bereikt.
Op zaterdag 29 augustus zal de aannemer het kruispunt Brugsesteenweg/Ringlaan (R8) (kant Kuurne) & het gedeelte tussen de twee baanvakken van de R8 herasfalteren. Doorgaand verkeer op de R8 blijft mogelijk, maar de toegang tot de Brugsesteenweg (kant Kuurne) wordt afgesloten.
De woningen en bedrijven gelegen langs de Brugsesteenweg tussen de R8 en de Boomgaardstraat zullen op die dag enkel bereikbaar zijn via R8/Heirweg/Kongostraat/Ter Ferrants. Het eenrichtingsverkeer in Ter Ferrants wordt tijdelijk opgeheven. Deze werken zullen de nodige hinder met zich meebrengen. In overleg met de aannemer en het Agentschap Wegen & Verkeer wordt de noodzakelijke signalisatie aangebracht. 

Mieke Decabooter - Stad Harelbeke

Geplaatst op 06.08.2015

Veiligheid op zee, een troef aan de kust

Zoals elk jaar had de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) tijdens de paravangfeesten hun deuren open gezet. Bij een oproep van mensen in nood op zee staat het team van VBZR binnen de 10 minuten vertrekkensklaar. Deze noodzakelijke hulpverlening bestaat 32 jaar en werkt volledig op vrijwilligers. De inkomsten komen van lidgelden en stickerverkoop. Een sticker kopen steunt en je kan hiermee een tocht op zee beleven met een van de reddingsboten. 

Meer informatie hierover vindt je op http://vbzr.net/ 

IDVA/Foto's Bernard Decock

Geplaatst op 06.08.2015

Mossels eten doet drummen

Aan zee bezoek je het strand, lik je een ijsje en eet je mossels. Drum & Showkorps Blankenberge mocht dit jaar terug vele sympathisanten verwelkomen die hun portie mossels kwamen eten tijdens hun jaarlijkse mosselsouper. Deze steunaktie wordt gehouden bij Guy en Pascal in brasserie Les Vedettes waar de tapkraan maar liefst elf bieren laat vloeien. 

IDVA/Foto's Bernard Decock

Geplaatst op 06.08.2015

Liefde Voor Sterren Tegen De Muziek Op

In augustus schiet de temperatuur op het Klein Strand van Oostende de hoogte in. Op woensdag 12, dinsdag 18 en maandag 24 augustus om 20u 30 2015 strijkt de crème de la crème van de muziekwereld er neer voor de opnames van Liefde voor Sterren tegen de Muziek op. Gastvrouw Nathalie ‘Natalia’ Meskens en gastheer Christoff zijn alvast onderweg voor hét muziekfeest van het jaar. Ingang gratis 

Foto:VTM.BE

Geplaatst op 05.08.2015

Reddingsoefening aan de kust

Op het strand van De Panne, ter hoogte van ‘Side Shore Surfers’, werdt op dinsdag 4 augustus, op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé, een reddingsoefening aan de kust georganiseerd.
De oefening wil binnen de ‘Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust’ de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht testen.
Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered en werden naar vermisten gezocht door de strandreddingsdienst, met de ondersteuning van onder andere de Seaking van de luchtmachtbasis Koksijde, de scheepvaartpolitie en de VLOOT (reder van de Vlaamse Overheid).
Ook de brandweer van De Panne, de lokale politiezone Westkust en de ambulance 100 van De Panne en de MUG van het Sint-Augustinusziekenhuis in Veurne namen deel. De 4 alarmcentrales: het hulpcentrum 112 (HSC112), het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC of 101), het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) speelden een cruciale rol bij de alarmering van de verschillende diensten. 

Depijpere Fanny communicatie West Vlaanderen / Foto's : Noodplanning West-Vlaanderen

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 05.08.2015

Geslaagde paravangfeesten

Op zondag 2 augustus hadden de rondom de Paravang, het windscherm aan de haven, de jaarlijkse Paravangfeesten plaats. De havenbuurt werd opnieuw ondergedompeld in een authentieke maritieme sfeer. De paravang vormde de hele dag het gezellige decor voor visserstradities en -folklore.
Tijdens de paravangfeesten werd het vissersverleden van Blankenberge in de kijker gezet. In de schaduw van het monument werden de hele dag doorlopend oude ambachten en volksspelen gedemonstreerd, er waren optredens van volksdansgroepen en er werden zeemansliederen van over de hele wereld gezongen. Bezoekers konden er proeven van versgebakken vis of zelfs leren hoe garnalen te pellen. Een overzichtstentoonstelling toonde hoe de havenbuurt er anno 1900 uitzag en er was een antiek- en brocantemarkt. Een delegatie van KSV Marke genoot met volle teugen van de plaatselijke gerechten en streekbieren. Bij Bistro Marcel presenteerde zangeres Helena het gesmaakte optreden van Marc Dex en Ive Rénaarts van de zanggroep de Stoempers . 

Voor de redactie en fotografie : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 04.08.2015

Editie 14 van Kortrijk Kocon Historic

De mensen van de hogeschool VIVES brachten de laatste “automotive” technieken naar de Grote Markt.
Je kon meerijden met elektrische wagens, je volledig laten gaan in een “tolwagen”, alsook kennis maken met vrachtwagentechniek,…
Namiddagactiviteiten voor iedereen met een hart voor auto’s!
Het optreden van “The Unfused” zorgden voor de muzikale omkadering.
Deelnemers en toeschouwers genoten van het geboden spektakel.

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 04.08.2015

Café De Middenstand te Bissegem

Franjo Demeulenaere en Sandrina Kesteloot zijn de uitbaters van het volkscafé. Het café werd opgefrist en kreeg een schilderbeurt. Zij bieden Jupiler, Stella en de courantste bieren en aperitieven aan. Er is ook koffie, wijn, cava en croque monsieurs te bekomen. Bij tijd zal de bovenzaal te huren zijn voor allerlei evenementen.

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 04.08.2015

'Middeleeuws weekend' op 8 en 9 augustus in provinciedomein Raversyde (Oostende)

Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus kunnen bezoekers zich in ‘ANNO 1465’ in provinciedomein Raversyde in Oostende laten onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen.
Op het programma staan riddertoernooien en boogschutterswedstrijden, oude ambachten en diverse demonstraties.
Rondom de middeleeuwse huizen slaan een honderdtal re-enactors uit binnen- en buitenland hun tentenkamp op.
Praktisch – 'Middeleeuws weekend'
Data: zaterdag 8 augustus (van 10u30 tot 18 uur) en zondag 9 augustus (van 10u30 tot 17 uur)
Locatie: ‘ANNO 1465’ in provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende
Prijs: t.e.m. 12 jaar in familieverband: gratis; +12 jaar: 5 euro. www.raversyde.be

Meer info : Dienst communicatie - West -Vlaanderen, Fanny Depijpere fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15 Foto : Uit in Vlaanderen

Geplaatst op 03.08.2015

LAR-zuid: een stand van zaken

Op en rond de geplande transportzone LAR-zuid zijn er verschillende buurt- en voetwegen. De tracés van bepaalde van die wegen worden aangepast. Dit is nodig om het bedrijventerrein optimaal te kunnen ontwikkelen en om het trage wegennetwerk intact te houden. Tegelijk wil de stad het trage wegennetwerk opwaarderen. Al deze maatregelen kaderen binnen de verdere ontwikkeling van LAR-zuid. De stad Menen begeleidt samen met de stad Kortrijk de ontwikkeling van de geplande transportzone LAR-zuid. De laatste informatie over dit project is hieronder terug te vinden.
Openbaar onderzoek afgelopen
Inzake de procedure voor de verlegging en afschaffing van de buurtwegen werd het openbaar onderzoek afgesloten op 8 mei 2015. De bezwaren die ontvangen werden, werden grondig onderzocht. De gemeenteraad van de stad Menen heeft hierover in zitting van 30 maart 2015 principieel goedkeuring gegeven. De gemeenteraden van de stad Kortrijk en van de stad Menen hebben op 29 juni 2015 een definitieve beslissing genomen over de aanpassingen aan de trage wegen op en rond LAR-zuid. De beide steden hebben op datzelfde moment beslist over een aantal maatregelen om tegemoet te komen aan opmerkingen uit de omgeving. De deputatie heeft op 16 juli 2015 het voorstel van de beide gemeenteraden goedgekeurd. Op woensdag 1 juli vond een infomoment in het ontmoetingscentrum van Aalbeke (Aalbekeplaats) plaats voor de buurtbewoners om de stand van zaken toe te lichten in verband met de procedure verlegging en afschaffing van de buurtwegen, maar ook het inrichtingsplan voor het bedrijventerrein en de bouwplannen voor het distributiecentrum van de Groep Van Marcke kwamen er aan bod. De ontwikkelaar Global Development Solutions en de Groep Van Marcke waren ook aanwezig.
Het bestemmingsplan bepaalt dat er voor de ontwikkeling van LAR-zuid een inrichtingsstudie moet worden opgemaakt. Die studie zal deel uitmaken van de latere vergunningsaanvragen en zal onder meer gedetailleerde informatie bevatten over de groenbuffers en over de ontsluiting van de transportzone. De inrichtingsstudie werd toegelicht op dit infomoment. Ook de effectrapportage werd toegelicht. Die gaf meer duidelijkheid over de gevolgen van de ontwikkeling van de transportzone op vlak van onder meer de impact op de mobiliteit, geluid, water e.d. Daarbij ook aandacht voor de relatie met de sanering van de verontreiniging van de berm van de E17 ter hoogte van de bestaande LAR.
Meer informatie
Wilt u meer uitleg bij de aanpassingen aan de buurt- en voetwegen of over de geplande ontwikkeling van LAR-zuid op het grondgebied van de stad Menen? Dan kan u terecht bij Rupert Dewanckel via mail rupert.dewanckel@menen.be of T 056 52 93 60. Trage wegen stoppen niet aan de gemeentegrens. Ook op het grondgebied van de stad Kortrijk zijn er aanpassingen aan de buurt- en voetwegen voorzien. Die plannen zijn afgestemd op de plannen op het grondgebied van de stad Menen. 
Wie vragen heeft over de voorziene wijzigingen in Kortrijk kan terecht bij Brecht Nuyttens van de stad Kortrijk via mail brecht.nuyttens@kortrijk.be ofT 056 22 83 00. 

Foto : Menen.be

Geplaatst op 03.08.2015
2860 artikelspagina's: 1 ... 235 236 237 238 239 <<< 240 >>> 241 242 243 244 245 ... 287