Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Succesvol en productief afdelingsconclaaf

Door N-VA Kortrijk op 21 september 2016, over deze onderwerpen: Afdelingswerking
Op zaterdag 17 september 2016 organiseerde N-VA Kortrijk een afdelingsconclaaf naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dit initiatief kon op veel bijval rekenen en heel wat Kortrijkse leden en sympathisanten tekenden dan ook present.
Deze ledendag stond in het teken van een vijftal thema’s waarover in groepjes kritisch werd gereflecteerd. Uiteraard was het ook de bedoeling om nieuwe, creatieve en haalbare ideeën te berde te brengen die onze stad en haar inwoners vooruithelpen.

De input wordt nu verwerkt door het bestuur. Binnenkort krijgt deze denkdag een vervolg met terugkoppeling én om concrete zaken uit te diepen in functie van het nakende verkiezingsprogramma van N-VA Kortrijk.

Geplaatst op 22.09.2016

Open brief aan de krant "Het Laatste Nieuws"

In een open brief aan de krant "Het Laatste Nieuws" vraagt burgemeester Marc Doutreluingne van Zwevegem een rechtzetting betreffende de publicatie "Burgemeesters schieten stadsgewest af",in de regionale editie Leiestreek van 19/09 laatstleden. De burgemeester van Zwevegem werd betreffende de materie bevraagd door een lokale journalist van het Laatste Nieuws. Lees de open brief van burgemeester Marc Doutreluingne

OPEN BRIEF AAN DE KRANT “HET LAATSTE NIEUWS”

Mijne Heren,

Betreft : Burgemeesters schieten stadsgewest af. Publicatie 19/09/2016 regionale editie Leiestreek

Ik dacht dat journalistiek hoofdzakelijk te maken had met correcte informatie en met betrouwbare weergave van de bezorgde antwoorden, ook al werden deze eventueel verwerkt in een globale of gemengde publicatie.
Bij jullie blijkbaar niet.
Ik werd vrijdag jl. per mail bevraagd door jullie lokale journalist, Peter Lanssens, naar aanleiding van de aangekondigde fusie tussen Kruishoutem en Zingem, meer bepaald met volgende vragen :

Hoe staan jullie als burgemeester tegenover een fusie?

1) Ziet u een fusie met de buurgemeenten zitten?
2) Zo ja, met wie en hoe en waarom? Zo nee, waarom niet?
3) Is er al gepraat met buren?

In mijn agenda werd prioritair de nodige tijd uitgetrokken voor een gemotiveerd antwoord, meer bepaald als volgt :


 Geachte Perscorrespondent ,

Een eventuele fusie met buurgemeenten is een aangelegenheid die op dit ogenblik niet aan de orde is want nu nog gesprekken starten en een beweging inzetten is veel te laat om dit op een ernstige manier te doen en er mee klaar te zijn voor de volgende verkiezingen.
Alhoewel ik daar persoonlijk op termijn niet principieel tegen ben, geloof ik meer in regionale bevoegdheden via het concept van stadsregio.
Dit veronderstelt dat bepaalde bevoegdheden aan de regio of aan de stadsregio worden overgedragen, dat hiervoor een wettelijk kader wordt uitgewerkt met inbegrip van financiële afspraken.
Een gemeente of een stad heeft problemen en bevoegdheden die grensoverschrijdend zijn zoals het woonbeleid, ruimtelijke ordening en mobiliteit.
In dit verband werd reeds een onderzoek uitgevoerd door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur in 2009 met een lijvig verslagboek tot gevolg.
In het kader van een eventuele fusie zou Zwevegem de centrumgemeente moeten blijven vermits wij op alle vlakken over een optimale infrastructuur en dienstverlening beschikken.
De investering in het nieuwe gemeentepunt en het nieuw zwembad zijn daarvan 2 voorbeelden.
Uit wat voorafgaat zal u afleiden dat er nog geen gesprekken met buurgemeenten gebeurden.
Dit is een persoonlijk standpunt op uw vraag en dus niet noodzakelijk het standpunt van het college van burgemeester en schepen.


Op geen ogenblik werd ik bevraagd over het zogenaamd voorstel van Burgemeester Vanquickenborne waarvan de concrete inhoud mij trouwens volstrekt onbekend is.
(De andere burgemeesters blijkbaar wel?) Hoe kan ik dan voor of tegen zijn?

Groot was dan ook mijn verbazing in de maandagkrant van 19 september een artikel te lezen besteed, niet aan de fusies van gemeenten in Kortrijkse regio, maar praktisch uitsluitend handelend over het eventuele stadsgewest, op basis van een voorstel van Vincent Vanquickenborne, waarvan ik, aldus het artikel, een pleitbezorger zou zijn.

Indien ik voorstander ben van een meer gestructureerde regionale samenwerking, is dit niet noodzakelijk op basis van het model van mijn collega uit Kortrijk.

Dergelijke werkwijze komt neer op DESINFORMATIE die bij de lezer een verkeerde indruk wekt of kan wekken. Foei!
Vandaar deze eigen rechtzetting.
Het is niet de eerste keer dat uw lokale journalist zich hieraan tegenover mij bezondigd heeft.

Ik vrees dat ik hieruit in de toekomst de nodige besluiten zal moeten trekken.

Hoogachtend, Marc Doutreluingne - Burgemeester

Geplaatst op 22.09.2016

Kortrijkse verhalenbundel ‘Kadul en Keirepap’ stimuleert het gebruik van Nederlands bij nieuwkomers

Kadul-en-keirepap-bdkKortrijk stelt, samen met Museum X, het boekje ‘Kadul en Keirepap’ voor. Een verhalenbundel met tien Kortrijkse verhalen om nieuwkomers te stimuleren verder Nederlands te oefenen. Tegelijk leren ze Kortrijk en zijn gewoonten beter kennen. Het boekje werd vertaald in klare taal door Wablieft en de illustraties zijn van de hand van Klaas Verplancke, een internationaal geprezen beeld- en tekstauteur uit Zwevegem.

Stimulatie tot verstaanbaar overkomen

De stad Kortrijk telt heel wat nieuwkomers. Om goed te kunnen samenleven moetje elkaar verstaan, en dan is taal belangrijk. De Nieuwe Kortrijkzanen die Nederlands leren, krijgen op het einde van hun cursus als bedanking voortaan dit boekje met bijzondere verhalen. ‘Kadul en Keirepap’ stimuleert hen om de taal te blijven oefenen, en tegelijkertijd de stad en de lokale gewoonten te leren kennen. Oefenkansen zijn immers heel belangrijk om een taal onder de knie te krijgen. Kortrijk heeft o.a. met de praatgroepen, praattafels, OKAN-klassen en via de scholen alvast een ruim aanbod op dat vlak.

Jaarlijks volgen ongeveer 200 nieuwkomers Nederlandse taalles in hun inburgeringstraject. Dit aantal zit in stijgende lijn. Er zijn verschillende modules Nederlands die bij verschillende organisaties kunnen worden gevolgd. Centrum voor Basiseducatie Open School, CVO 3 Hofsteden en CVO Hitek. Een test bij het Huis van het Nederlands verwijst de mensen door naar de geschikte organisatie.

De praattafels gaan door op drie locaties in Kortrijk, de Lange Munte, Overleie en de Zonnewijzer en hebben gemiddeld per week een 50-tal deelnemers. Tijdens die momenten kunnen mensen op een informele manier Nederlands oefenen. In twee Kortrijkse scholen, het VTI en Athena 3 Hofsteden, volgen zo’n 130 minderjarige nieuwkomers les in de OKAN-klassen.

In de pas opgestarte schakelklas in Athena 3 Hofsteden volgen meerderjarige jongeren vrijwillig een voltijds onderwijstraject. Hiermee willen we hen de nodige bagage meegeven om zich klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Taalrijkdom en stadskennis

Uit ervaring weten we dat nieuwkomers sterk geïnteresseerd zijn in verhalen over de stad. Iedereen hoort wel eens vragen als: Wat is die toren op de markt? Wat doet een cowboy in de bib? Wat is dat met al die fietsen? De verhalen uit ‘Kadul en Keirepap’ laten anderstalige nieuwkomers op een leuke manier kennis maken met de stad, én tegelijk stimuleren ze om Nederlands te oefenen.

In de verhalenbundel maken tien figuren hun opwachting. Figuren zoals Manten en Kalle, grootjuffrouw Laura, Klakkaert en Lucky Luke. Zij verwijzen telkens naar een locatie in de stad. Dit najaar wordt, in samenwerking met Erfgoed, ook een wandeling uitgestippeld waarbij op elke locatie een verwijzing terug te vinden zal zijn naar de verhalen in het boek. Een prachtig geïllustreerd stadsplan vormt hierbij een handige leidraad.

De illustraties maken het boekje nog aantrekkelijker om te lezen en zijn van de hand van streekgenoot Klaas Verplancke. Van Klaas verschenen al meer dan 150 titels in meer dan 30 talen en 60 vertalingen.

IDVA / Foto BDK

Geplaatst op 22.09.2016

We vliegen er nog even stevig in op onze skates

Aan alle recreatieve in-lineskaters : Gesp de skates aan en kom op zondag 25 september naar Marke ! Onder de deskundige leiding van in-lineskateclub Kangarooz wordt een tocht gereden van 22 km. Het parcours is licht heuvelachtig. Valbescherming is dus een must !
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom, fietsers kunnen achteraan meegenieten. Dankzij de sponsors wordt een aangepast drankje en knabbeltje aangeboden.
Om alles in goede banen te leiden, zijn de staffers, fietsbegeleiders en de vrijwilligers van het Rode Kruis van de partij. Verzamelen op de parking van Frituur in de Natuur (Kleine Pontestraat 7 te Marke) vanaf 14.00, vertrek om 14.30. Deelnemen is gratis. Bij nat wegdek wordt de tocht afgelast.

Meer info www.kangarooz.be 0486 33 50 09.

25 SEPTEMBER 2016 : BALLONNENTOCHT IN KORTRIJK We vliegen er nog even stevig in op onze skates !!!

Onder de deskundige leiding van in-lineskateclub Kangarooz wordt een tocht gereden van 22 km. Het parcours is licht heuvelachtig. Valbescherming is dus een must !
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
Verzamelen op de parking van Frituur in de Natuur (Kleine Pontestraat 7 te Marke) vanaf 14.00, vertrek om 14.30. Deelnemen is gratis. Bij nat wegdek wordt de tocht afgelast. 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 22.09.2016

Theatervoorstelling en brunch in kader van tentoonstelling ‘MANMADE’ op 1 en 2 oktober in Oostende

Tijdens het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 oktober sluit de Provincie West-Vlaanderen de tentoonstelling ‘MANMADE’ af met een theatervoorstelling en een brunch-matinée.
Theatervoorstelling op zaterdag 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober vindt in CC De Grote Post in Oostende de theatervoorstelling ‘World Without Us’ van Ontroerend Goed plaats. De voorstelling toont hoe de wereld eruit zou zien indien de mensheid verdwijnt. De vertoning wordt afwisselend gespeeld door Valentijn Dhaenens en Karolien De Bleser. De regie is in handen van Alexander Devriendt.
Tickets voor de voorstelling kosten 16 euro en kunnen via www.uitinoostende.be, via uit@oostende.be of via 059 33 90 00 besteld worden.
Brunch-matinée op zondag 2 oktober
Op zondag 2 oktober organiseert de Provincie West-Vlaanderen een brunch-matinée in ‘ANNO 1465’ in provinciedomein Raversyde en in het Vogelopvangcentrum in Oostende.
Op het programma staan lezingen en gesprekken met Tim Joye (curator MANMADE), Peter Defurne (directeur Kunstacademie aan Zee), Johan Braeckman (Filosoof UGent), Maarten Vanden Eynde (kunstenaar), Marleen Wynants (directeur Crosstalks), Mathieu de Meyer (coördinatorconservator Raversyde) & Benoit Strubbe (wetenschappelijk medewerker Raversyde). Jacqueline Heerema, curator en mede-oprichter van het Nederlandse kunstenaarscollectief Satellietgroep, reflecteert op de tentoonstelling en legt verbanden tussen kusttransities, klimaatverandering en de rol van de mens in die processen. Gwendolyne Maertens voor ‘Food for thought’.
Voor de brunch is inschrijven noodzakelijk, dit kan via mail naar info@raversyde.be.
Naar aanleiding van het slotweekend organiseert het Vogelopvangcentrum Oostende op zondag 2 oktober een opendeurdag met rondleidingen.
[ www.raversyde.be ]
Praktisch – theatervoorstelling ‘World Without Us’

Datum: zaterdag 1 oktober om 20 uur
Locatie: CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a in Oostende
Prijs: 16 euro
Tickets voor de voorstelling kunnen via www.uitinoostende.be, via uit@oostende.be of via 059 33 90 00 besteld worden.

Praktisch – Brunch-matinée

Datum: zondag 2 oktober vanaf 11 uur
Locatie:
-‘ANNO 1465’ in provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende
- Vogelopvangcentrum Oostende (VOC), Nieuwpoortsesteenweg 642 in Oostende
Prijs:
- VOC: gratis toegang
- ‘ANNO 1465’: gratis mits aankoop van toegangsticket ‘MANMADE’: tot en met 12 jaar in familieverband: gratis; +12 jaar: 6 euro; reductietarief: 5 euro.
Voor de brunch is inschrijven noodzakelijk, dit kan via mail naar info@raversyde.be.Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 22.09.2016

Groomania in Kortrijk Xpo

Honden Trimmen is niet zomaar vacht knippen op gelijk welke manier, maar enkel op de beste manier!
Deze visie is uw grootste waarde op Groomania 2016. Groomania gaat door in Kortrijk Xpo 24-25 September 2016 van 7 t/m 18u.
Conferentie voor hondentrimmers
Groomania is een 2-daags inspirerend en leerzaam trimcongres met live demonstraties gegeven door top trimmers. Professionele verzorging is vandaag de dag helemaal anders dan vroeger: technologische veranderingen, verbeterde producten en vooral veranderingen in de markt en consumenten die veeleisender worden.
Internationale trimcompetitie
Meer dan 18 landen nemen deel aan de Groomania internationale trimcompetitie, van het verzorgen van fox terriërs tot toy poedels, elke groep heeft zijn eigen klasse van beginner tot de kampioen klasse. De schoonheid van de hond doet er niet toe, wel de stijl, het trimmen, de verzorging en de afwerking. Elke deelnemer moet een hond voorzien met een vacht van ongeveer 8 weken. Tijdens de competitie krijgt de kandidaat tussen 1:30 uur en 2:30 uur om de hond te trimmen en kans te maken om te winnen in zijn klasse of zelfs Best In Show!
Demonstraties
Dankzij de meer dan 22 demonstraties, gespreid over de 2 dagen, kunnen de deelnemers hun vaardigheden verbeteren en genieten van de demonstraties van enkele van de beste trimmers ter wereld. Onze instructeurs zijn wereldberoemde toptrimmers van over de hele wereld en natuurlijk ook uit eigen land. Elk van hen zal hun kennis, ervaringen en trimgeheimen met u delen.
Workshop
Tijdens een workshop krijgt u de mogelijkheid om u te specialiseren in een bepaald ras. U kunt zich met elk ras inschrijven. Voor elk ras zal een instructeur u persoonlijk leren hoe u het ras moet stijlen en dit met de laatste technieken. Hoe werkt het? U komt met uw eigen, gewassen en geföhnde hond die een paar weken aan vacht heeft. Na een grondige uitleg gaat u aan de slag met 1 van de kampioenen. Zij trimmen een deel van uw hond en tonen u hoe zij het zouden doen. Nadien kunt u een ander deel van de hond trimmen, naar het voorbeeld van het deel dat de kampioen getrimd heeft. Tijdens de workshop wordt het knippen, strippen en/of trimmen continu aangepast. Een betere manier om te leren bestaat er niet. Na de workshop ontvangen alle deelnemers een certificaat dat ze kunnen hangen in hun trimsalon. Dit certificaat geeft u een geweldig imago en goede publiciteit, het is een bewijs dat u zich als trimmer constant verbetert.
Kinderen
Naast het professionele Groomania, is het ook een echte familieaangelegenheid! De kinderen kunnen zelf ook meedoen aan het beroep van hun moeder of vader door deel te nemen aan de Modeldog Wedstrijd voor kinderen! (Met begeleiding van moeder of vader) Superleuke activiteiten, waaronder een springkasteel, schminken, kleuren, knutselen, schilderen,… zullen het een superleuk weekend maken voor zowel kinderen als ouders!
Mini vakbeurs
Tijdens Groomania zal er ook een kleine vakbeurs zijn, (gratis inkom) waar u allerhande nieuwigheden zult kunnen ontdekken, speciale aanbieding en kortingen, enkel geldig tijdens het evenement. Iedereen is welkom !
Gratis seminaries
Gratis productinformatie en presentaties van experts uit de industrie.
Feest
Op zaterdagavond organiseert Groomania ook een Dinner & Dance Party. Het is de perfecte avond om alle spanning los te laten, te dansen, lekker te eten en te netwerken met uw collega’s van overal in de wereld. Voor het Dinner is er dit jaar gekozen voor een nieuwe cateringpartner die een buffet voor u heeft geselecteerd , gevolgd door een optreden van een live band die u de hele nacht zal doen dansen. Mis dit feest met alle trimmers zeker niet! Het thema dit jaar is “Zwart en Wit”.
FLYER GROOMANIA:
NL: https://issuu.com/transgroom/docs/program2016_nl_web/1
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groomaniabelgium
FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.com/groomaniabelgium/events
WEBSITE: http://www.groomania.be/
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=-RwxqvyerxA / Kitty Dekeersgieter - Managing Director

Geplaatst op 22.09.2016

Roede van Harelbeke stelt hun boek ‘MEESTER BRANCARDIER’ voor

De Roede van Harelbeke, erfgoedkring voor Harelbeke, Bavikhove en Hulste, stelde donderdag 15 september het boek ‘Meester Brancardier’ voor. Het boek bevat in het eerste deel de authentieke teksten die Albert De Bus 100 jaar geleden heeft neergeschreven. Het tweede deel van het boek brengt verhalen van soldaten uit Harelbeke, Bavikhove en Hulste die meevochten en niet meer terugkwamen. Alle gesneuvelden kregen er een plaats met hun eigen, persoonlijke verhaal. Een boek met nooit geziene beelden, een vloeiend en levendig verhaal.
Bruce Almey, voorzitter van De Roede, dankte, bij de voorstelling, de familieleden van Albert De Bus: “Het zou allemaal niet mogelijk geweest zijn zonder de inbreng van de familie De Bus. Hoe was het aan het front? Het boek geeft er antwoorden op. De schetsen van gesneuvelden illustreren hoe de oorlog echt was.”
Het boek telt 327 bladzijden en is samengesteld door Bruce Almey, Frederick Bossuyt, Corine Buysens, Lynn Callewaert, Anja Deschuymere, Stef Huysentruyt, Filip Vannieuwenhuize en Dirk Viaene.
MEESTER BRANCARDIER is verkrijgbaar onder het nummer D/2016/3862/1 bij het stadsarchief Harelbeke of via Dirk Viaene, secretaris van De Roede van Harelbeke. Meer info op de website van de heemkundige kring.
“De familie is naar De Roede gekomen met het dagboek van Albert De Bus en stelde de vraag of we ermee iets konden aanvangen. Dat was het begin van een heuse klus.”, vertelt Frederick Bossuyt die de transcriptie uitvoerde. “Het dagboek werd ingescand en getranscribeerd. Na enige opzoekingen werden nog andere dagboeken, o.a. van kapitein De Moor de bevelhebber van Albert zijn kolonne gevonden. Met de gevonden geschriften en illustraties kon het boek worden samengesteld.”
Een stukje uit het leven van Albert De BUS
Filip Vannieuwenhuyze begint de voordracht van het verhaal De Bus, waarbij de stilte bij de luisterende aanwezigen neerdaalt.

Zulma Huysentruyt & haar 3 kinderen
“In de nacht van 3 februari 1915, omstreeks 23 uur hoort men in de Gaverstraat, op amper 300m van deze plaats, het krijsen van een pas geboren kind. Zulma Huysentruyt, echtgenote van Albert De Bus heeft haar kind alleen op de wereld gezet. Door de afwezigheid van vader Albert De Bus trok de Harelbeekse dokter Iserbyt zelf naar het stadhuis om de pas geboren Eugene Albert Georges Jan De Bus te laten registreren in de boeken van de Burgerlijke Stand. De zwangerschap van zijn vrouw had Albert nauwelijks meegemaakt want het uitbreken van de oorlog, in augustus ’14, had Albert onder de wapens geroepen. Sindsdien had hij zijn Zulma niet meer gezien. Toen Albert via een brief vernam dat hij vader was geworden was de kleine Eugene al een maand oud.
Soldaat Albert De Bus zag het levenslicht in 1889. Hij groeide op in de Statiestraat en wilde net als zijn oudere broer Robert onderwijzer worden. Als schooljongen van 15 trok Albert naar de Normaalschool te Torhout. Na 3 jaar behaalde hij het diploma van onderwijzer.
Albert De BUS behoorde tot de laatste lichting die door een loting werd aangeduid. Hij had er ‘zich ingeloot’ waardoor zijn naam verscheen op de lijst van dienstplichtigen. Als gediplomeerde onderwijzer kon hij echter gebruik maken van art. 28 van de militiewet dat stelde dat geestelijken en onderwijzers vrijgesteld waren van legerdienst, althans in vredestijd.

Albert De Bus & Zulma Huysentruyt
De jonge Albert stond vanaf 1909 voor het schoolbord in de jongensschool in de Toekomststraat als ‘Meester De Bus’. Op 12 mei 1914 trouwde Albert met Zulma Huysentruyt uit Stasegem. Daarmee waren de krijtlijnen voor het verder leven van Albert De Bus uitgetekend.
De moord op de Oostenrijkse kroonprins op 28 juni 1914 had niet alleen het broze Europese evenwicht verstoord maar ook het verdere leven van Albert De Bus werd hierdoor totaal ontwricht. ‘Meester De Bus’ moest soldaat worden.
Op 1 augustus 1914, juist bij het begin van de schoolvakantie en twee en een halve maand nadat hij aan zijn Zulma het ja-woord had gegeven spoorde Albert met enkele vrienden naar de kazerne in Dendermonde. Dat zijn vrouw toen zwanger was zal hij vermoedelijk niet geweten hebben.
Albert was eerder nooit soldaat geweest, had nog nooit met een wapen gevuurd en kon niet eens het onderscheid maken tussen een sergeant en een generaal. Voor hem was een militair bevel niet meer dan een onvriendelijke vraag. Soldaat Albert De Bus werd ingelijfd bij de transporteenheid van de 2de Legerafdeling. Hij maakte er deel uit van de pas opgericht CA.A.B. of Colonne Automobile d’Ambulanciers et Brancardiers, een pas opgerichte gemotoriseerde ambulancedienst. Dokter Kapitein De Moor kreeg de leiding van deze eenheid en gaf opdracht om privé voertuigen op te eisen en deze om te bouwen tot ziekenwagens.
De chauffeurs en begeleiders van de ambulances kregen een witte armband met rood kruis om de linker arm. Van dan af werd de Harelbeekse meester Albert, soldaat brancardier De Bus.
Op maandag 23 augustus 1914 spoorden Zulma en haar schoonzus Maria De Bus van Harelbeke naar Mortsel, op zoek naar Albert en Achiel Vanhauwert. Het was de laatste keer, voor de duur van de oorlog, dat de jonggehuwden elkaar zouden ontmoetten. Pas in oktober 1918 zou Albert zijn Zulma terugzien.
Op 21 maart 1919 kreeg Albert De Bus zijn ‘congé Illimité’ en mocht hij het soldatenuniform uittrekken. Brancardier De Bus werd weer meester Albert, maar de oorlog had hem verzwakt en zijn longen waren door het gas aangetast. Hij werd ziek en het stof van het schoolkrijt belemmerde zijn ademhaling. Albert werd bedlegerig en op 4 april 1925 werd een hartstilstand hem fataal. Hij liet een vrouw en 3 kinderen na. De oorlog had zeven jaar na de wapenstilstand terug een slachtoffer geëist.”
Oude geschriften met liefde bewaart
Burgemeester Alain Top noemt het boek ‘een pareltje op het palmares van de Roede’: “Onze heemkundige kring is alom bekend voor hun voortreffelijk werk dat ze leveren én vandaag kunnen we niks anders dan dit opnieuw te beamen. Hun nieuwste publicatie neemt ons mee in de leefwereld van meester Albert De Bus, die samen met vele anderen heeft gestreden aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog, én alles zorgvuldig heeft neergeschreven in een dagboek. Een voortreffelijke bron dus, om de eerste wereldoorlog beter te begrijpen. Vooral omdat deze neergeschreven zijn vanuit een persoonlijke visie van de schrijver, met voor hem grote en kleine beslommeringen, met gevoelens van hoe hij de oorlog beleefde.
Wij zijn Agnes De Bus, dochter van wijlen Albert, héél erg dankbaar dat zij het dagboek van haar vader al die jaren met de grootste zorg heeft bewaard. Het dagboek was voor Agnes en haar familie een kostbare herinnering aan haar vader die, mede door de oorlog, zijn gezin veel te vroeg verliet. De familie Debaveye stelde het dagboek vol vertrouwen ter beschikking aan de Roede van Harelbeke.
En zoals we van de Roede gewoon zijn, doken ze met dit unieke stuk de archieven in om vertrekkende vanuit het dagboek een volledig uniek verhaal te schrijven.” 

IDVA / Met dank voor de archieffoto’s aan Luc Debaveille

Geplaatst op 22.09.2016

Cultuurseizoen opent met tribute aan Aretha Franklin

Het Cultuurcentrum Blankenberge opent het winterprogramma met een flinke dosis Soul en Rhythm-and-Blues. Op zaterdag 24 september brengt Misses Big Stuff in het CC Casino een beklijvende hommage aan de Queen of Soul.
Misses Big Stuff was eerder al in de badstad te gast met een succesvolle Ike & Tina-voorstelling. Blankenberge verwelkomt leadzangeres Stefanie De Meulemeester en haar tienkoppige band nu opnieuw met de voorstelling Walking a mile in Aretha’s shoes.
Philip Konings, schepen van Cultuur: “De voorstelling is een ode aan Aretha Franklin, hét rolmodel voor de ontvoogdingsstrijd van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Iedereen kent haar nummer 1-hit Respect, wat uitgroeide tot hét volkslied van burgerrechtenbeweging.”
Met deze voorstelling opent het CC Casino het nieuwe cultuurseizoen 2016-2017 in stijl. Met een krachtige soulstem en een tienkoppige band met ijzersterk muzikaal talent zal Misses Big Stuff het publiek omverblazen. Verwacht je aan zwetende ambiance en zwoel sentiment, en een flinke dosis respect!
Praktisch
zaterdag 24 september– 20 uur
CC Casino – Saveryszaal | abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Tickets via balie dienst Toerisme, Koning Leopold III-plein of telefonisch via het cultuurcentrum – 050 636 600 – cultuur@blankenberge.be – cultuur.blankenberge.be . 

Philip Konings

Geplaatst op 22.09.2016

Bewoners krijgen nieuw buurtpark op oude Barco site

Op 20 september 2016 vond de inhuldiging plaats van het nieuwe buurtpark in het project Park 1302.
In aanwezigheid van Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout Maddens, wordt de eerste fase van het park plechtig geopend. ( zie front foto )
Tussen de Vredelaan, de Goedendaglaan en de Theodoor Sevenslaan maakt de reconversie van de oude Barco-site plaats voor een nieuw duurzaam woonproject afgestemd op de bestaande wijk : Park 1302. Projectontwikkelaar DCB en PSR sloegen in samenwerking met het architectenkantoor SUM Projects de handen in elkaar om een project te realiseren dat de Stad ten goede komt. In samenwerking met de Stad Kortrijk wordt hier een duurzame mix van woningen en appartementen gecreëerd, waar kwaliteit en milieu voorop staan, in een veilige en autoluwe omgeving.
Het hart van het project , als een nieuwe groene long ontworpen, wordt vanaf heden opengesteld voor de nieuwe bewoners van het project en voor de hele buurt. Landschapsarchitect Avant Garden tekende het plan van het buurtpark, goed voor 2.500 m² openbaar groen. Na voltooiing van het ganse project, zal de projectontwikkelaar het buurtpark gratis afstaan aan de Stad Kortrijk. Zo kan de hele wijk hiervan genieten, en wordt dit een plek waar buurtbewoners zich kunnen ontspannen, kunnen afspreken of de kinderen laten spelen.
Zowel jong als oud is gecharmeerd door de nieuwe invulling. Dit blijkt uit de nieuwe bewonersprofielen die we hier aantreffen. Meer dan 80% van de nieuwe eigenaars zullen zelf in Park 1302 gaan wonen, wat de woonervaring resoluut ten goed komt. Investeerders blijven beperkt aanwezig. De appartementen zijn vooral in trek bij alleenstaanden, éénoudergezinnen en medioren. De woningen daarentegen trekken gezinnen of koppels aan, binnen de leeftijd van 30 tot 50 jaar.
Een groot deel van de kopers woont in de onmiddellijke omgeving van het project, en ruilt zijn oudere woning of zijn huurappartement voor een nieuwe woonst met een performante energiepeil. De stadinstroom is hier vrij beperkt. De kopers investeren in de toekomst door te kiezen voor duurzaamheid, comfort en openbaar groen.
Dit sluit aan bij het beleid van de Stad Kortrijk om kwalitatieve kopers aan te trekken, en duurzame ontwikkelingen te ondersteunen, waar een gezonde mix van generaties en gezinsvormen op een veilige manier kunnen samenleven.

Geplaatst op 22.09.2016

OOK SCHOON GENOEG VAN ZWERFVUIL? 19-25 SEPTEMBER: WEEK VAN DE HANDHAVING

Wie zijn afval op de grond gooit, riskeert een sanctie. Dat is algemeen geweten. Toch zijn er nog altijd mensen die afval helaas niet in de vuilnisbak gooien.
Uiteraard is de strijd tegen zwerfvuil een altijddurende strijd, maar in de week van de handhaving kijken we extra toe op het naleven van de regels. Help jij ook mee? Zwerfvuil bestrijden is een zaak van iedereen; het schaadt de natuur én het kost onze samenleving jaarlijks meer dan 60 miljoen euro. En zeg nu zelf, afval in de vuilnisbak gooien is een kleine daad met een groot resultaat! Overtreders zijn gewaarschuwd! Heel wat toezichthouders zullen berispen en/of beboeten. Help met ons mee en spreek vervuilers aan. Alleen door samen overtreders een halt toe te roepen en afval in de vuilnisbak te gooien, maken we werk van een proper West-Vlaanderen. Let wel, de openbare vuilnisbakken dienen niet om huishoudelijk afval in te werpen!
OOK MENEN DOET MEE!
Schepen voor Leefmilieu Mieke Syssauw: “Na de handhavingsdag van vorig jaar zet de stad Menen ook de West-Vlaamse handhavingsweek van 19 tot 25 september 2016 mee in de kijker: onze stadsdiensten (gemeenschapswacht-vaststellers), de afvalintercommunale Mirom en de lokale politie PZ Grensleie (milieupolitie) werken mee aan dit project. Elke dag tijdens die week en dit op verschillende tijdstippen, zullen zowel politie als gemeenschapswachten waakzaam zijn voor het fenomeen van zwerfvuil/sluikstort op het grondgebied van onze stad. De controleplaatsen wisselen ook dagelijks. Overtreders riskeren een vermaning of een (GAS)boete.” De intercommunale Mirom zal tijdens die week hun anonieme en zichtbare camera’s inzetten rond de glasbollen. “Vanuit onze stedelijke Dienst Veiligheid en Samenleven zijn alle middelbare scholen ook op de hoogte gebracht van de actie met de vraag tot sensibilisering van de leerlingen om geen zwerfvuil op het openbaar domein te gooien”, voegt burgemeester Martine Fournier er nog aan toe. 

Voor de redactie : Bernard Decock- Foto's Facebook.com / Stad Menen

Geplaatst op 19.09.2016
3804 artikelspagina's: 1 ... 236 237 238 239 240 <<< 241 >>> 242 243 244 245 246 ... 381