Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Toon u van uw beste kant... in de kiosk

Designregio Kortrijk is het platform voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap van de regio Kortrijk. We organiseren projecten die creativiteit, innovatie en ondernemerschap stimuleren, inspireren met goede praktijken en connecteren een netwerk van bedrijven, ontwerpers, onderwijs en publieke ruimte.
Dit regionaal ondernemerschap zetten we graag in de kijker in de Kiosk op Grote Markt van Kortrijk. Daar kunnen ondernemingen hun regionale producten of diensten op een bijzondere manier tonen aan het publiek.
We dagen ondernemers uit en brengen ze in contact met een creatieveling. De creatieveling brengt ondernemers tot nieuwe inzichten in producten, diensten en processen en ze worden getriggerd tot meer. Na een tweetal korte workshops wordt het resultaat van de samenwerking, een out-of-the-box presentatie, een maand lang in de Kiosk tentoongesteld.
Twee vliegen in 1 klap dus: een korte samenwerking met een creatieveling en mega zichtbaarheid.
Stel je kandidaat voor een creatieve samenwerking en tijdelijke invulling van de KIOSK. Alle ondernemingen zijn welkom: producenten van halffabricaten en afgewerkte producten, machinebouwers, handelaars, dienstenbedrijven, etc.
Contacteer matchmaker Lise Van Tendeloo van Designregio Kortrijk via lise@designregio-kortrijk.be of 056 51 91 83.

Auteur: Lise Van Tendeloo

Geplaatst op 03.03.2017

Reglement renovatiepremie aangepast

Het stadsbestuur van Oostende biedt al een tijdje een aantal premies aan die tot doel hebben het uitzicht van de stad, de woningkwaliteit en de betaalbaarheid van wonen in de stad te bevorderen. Het reglement wordt nu aangepast.
De werking, het aantal aanvragen, het effectief bereiken van de beoogde doelgroep en het gewenste resultaat van deze premies wordt regelmatig geëvalueerd en onder de loep genomen. Hieruit bleek dat het reglement tot toekenning van de renovatiepremie voor huurwoningen op twee punten aangepast dient te worden. Na de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen wordt het voorstel tot wijziging op 27 maart aan de Gemeenteraad voorgelegd.
Binnenkort wordt het reglement tot toekenning van een renovatiepremie voor huurwoningen op twee punten aan past. De premie is bedoeld voor eigenaar-verhuurders die een bestaande woning renoveren en deze nadien tenminste voor 3 jaar tegen een maximale huurprijs verhuren. Hierdoor worden eigenaars/verhuurders gestimuleerd om een bestaande woning te renoveren en deze tegen een betaalbare prijs te verhuren. Op die manier tracht de Stad om het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op peil te houden en te bevorderen.
In het huidig reglement komen studio’s niet in aanmerking voor deze renovatiepremie. Er wordt nu voorgesteld om verhuurders van studio’s in staat te stellen om deze renovatiepremie toch te kunnen aanvragen.
De maximum huurprijzen waartegen de gerenoveerde woongelegenheid verhuurd wordt, worden opgetrokken tot:
• 350 euro voor een studio
• 450 euro voor een woning met 1 slaapkamer
• 500 euro voor een woning met 2 slaapkamers
• 600 euro voor een woning met 3 slaapkamers
• 650 euro voor een woning met 4 of meer slaapkamers
Meer info bij de dienst Wonen, 059 80 55 00 of via wonen@oostende.be 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 03.03.2017

Het nieuwe Wiegelied: bio-ecologisch kinderdagverblijf

Onlangs werden de plannen bekend gemaakt voor de bouw van een nieuw kinderverblijf op de site van het Wiegelied. Het kinderdagverblijf zal voortaan plaats bieden aan 72 kinderen, een uitbreiding met 24 plaatsen.
Met dit uniek, innovatief bouwproject voor een kinderdagverblijf is Oostende pionier voor Vlaanderen.
Het huidige kinderdagverblijf Wiegelied beschikt over 48 kinderopvangplaatsen en kan haar capaciteit uitbreiden. Op de huidige site van het kinderdagverblijf Wiegelied, langsheen de Mariakerkelaan, komt daarom een volledig nieuw kinderdagverblijf met 72 kinderopvangplaatsen, een uitbreiding met 24 plaatsen. Het is de bedoeling dat het gebouw klaar is in het voorjaar 2018. De werking van het huidige kinderdagverblijf blijft gegarandeerd tijdens de werken. Pas wanneer het gebouw helemaal gebruiksklaar is, zullen de kinderen van het huidige Wiegelied verhuizen naar de nieuwbouw.
Bio-ecologische bouwtechnieken: strobaal en kalkhennep
De bouwtechnieken die gebruikt worden in het nieuwe Wiegelied maken dit project uniek en innovatief. Oostende is met het nieuwe, bio-ecologische kinderdagverblijf een pionier in Vlaanderen.
Er zullen twee verschillende bio-ecologische bouwtechnieken worden toegepast:
Strobalenbouw is geschikt voor een gematigd klimaat, zoals het onze. Het comfort binnen in het kinderdagverblijf wordt verhoogd dankzij goede thermische en akoestische eigenschappen van deze bouwtechniek. Op die manier kunnen we een fikse besparing op de verwarmingsfactuur realiseren. De gebruikte materialen zorgen voor een gezellige warmte binnen in het verblijf. Op die manier krijgen we in het gebouw ook een aangename, gezellige sfeer. Door de compressie van stro en leem aan de binnen- en buitenkant is het gebouw ook onmiddellijk brandbestendig. Voor Vlaanderen is dit een vrij nieuwe techniek, maar in het buitenland zijn er al heel wat voorbeelden terug te vinden.
Naast strobalbouw wordt er ook gebouwd met kalkhennep. Bouwen met kalkhennep is een zeer milieubewuste bouwmethode. Kalkhennep heeft een sterk vochtregulerende werking waardoor het bijdraagt tot een gezond binnenklimaat. Het is makkelijk verwerkbaar, rot niet, brandt niet en is daarbij ook nog energiebesparend.
In de beide technieken worden geen lijmen of andere chemicaliën gebruikt wat een positief effect heeft op de gezondheid van de kleintjes en het personeel in het kinderdagverblijf. Ook de akoestische kwaliteiten van het gebouw zullen sterk geapprecieerd worden.
Met de komst van dit nieuwe Wiegelied stijgt de capaciteit tot 72 kinderopvangplaatsen. Dat zijn er 24 meer dan de huidige capaciteit. Op die manier wordt het tekort aan kinderopvangplaatsen verder weggewerkt.

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 03.03.2017

De Vlaemsche Stooringhe stelt programma 2017 voor

Vorig jaar kwam onze vereniging uit de startblokken met als startactiviteit een lezing van Jef Vermassen. Dit was onmiddellijk een schot in de roos met maar liefst 450 aanwezigen. Nadien hebben we als vereniging onze uiterste best gedaan om de organisatie van de fietstocht ‘De V-Route’ over te nemen. Dit bleek alweer een succes met 200 fietslustigen.
In oktober werd dan een daguitstap naar Frans-Vlaanderen georganiseerd waar we, met heel wat leden, hebben genoten van zowel de geschiedenis, cultuur als het lekkere eten.
Het zou dus een grote uitdaging worden om dit ‘boerenjaar’ te evenaren. Maar toch hebben we alle vertrouwen in ons nieuw programma.
Op 18 april komt het hoofd van de Cel Vermiste Personen, Alain Remue, een lezing geven over zijn dienst. Wat mogen we verwachten? Geen Alain Remue zoals je hem bij grote zaken op televisie ziet, maar een man die op zeer boeiende wijze en met ontzettend veel beeldmateriaal vertelt over de dagdagelijkse verdwijningen, over wat je dan zeker en wat je dan zeker niet moet doen, over verrassende wendingen, … Een unieke aanrader waar op dit ogenblik al opnieuw 360 inschrijvingen voor zijn. Snel inschrijven is de boodschap via dimdhondt@gmail.com.
In juni is er nog een lezing waar we op dit ogenblik nog weinig over kunnen zeggen. Het zal de afsluiter worden van het thema ‘Justitie en politie’. En wat we nu wel al kunnen zeggen is dat het thema alvast tot de verbeelding spreekt.
Dan is er op 15 augustus onze vaste afspraak met de fietstocht ‘De V-Route’. Het is de 20° editie en deze editie zetten we helemaal in het thema van het gezin met als uitsmijter een heus kinderdorp!
En op 8 oktober is er dan opnieuw onze daguitstap naar Frans-Vlaanderen waar we andermaal zullen genieten van de geschiedenis, cultuur en de lekkere keuken!
Met dit programma hopen we de uitdaging te hebben aangenomen en voor 2017 terug een interessant en leuk programma te hebben samengesteld.

Auteur: Dimitri D'Hondt

Geplaatst op 03.03.2017

LANCERING ZORGNETWERK ZWEVEGEM

De start van de week van de vrijwilliger betekent meteen ook het startschot voor het Zorgnetwerk
Zwevegem! Vanaf maandag 6 maart kunnen ouderen en hulpbehoevenden uit groot Zwevegem er
terecht met hun hulpvraag.
Gemeente en OCMW werken samen met vrijwilligers om personen uit Zwevegem te ondersteunen
met kleine dagelijkse taakjes.
Het Zorgnetwerk is iin van de acties uit het Actieplan Armoede Zwevegem 2015-2019. Het
Zorgnetwerk wil inspelen op bestaande noden waar nog geen of een onvoldoende antwoord voor
bestaat. Daarvoor werden heel wat verenigingen en diensten die zich richten tot ouderen en
zorgbehoevenden bevraagd. Twee problematieken die vaak naar voor kwamen waren mobiliteit en
eenzaamheid. Op deze noden wil het Zorgnetwerk dan ook inspelen.
WAT DOET HET ZORGNETWERK?
Het Zorgnetwerk biedt twee verschillende soorten dienstverlening aan. Enerzijds een gratis
dienstverlening die bestaat uit kleine hulp in en om het huis of een regelmatig bezoekje. Een
vrijwilliger springt dan af en toe binnen om even te helpen met het optrekken van de rolluiken, het
leeghalen van de brievenbus of om een babbeltje te slaan en een luisterend oor te bieden.
Naast de gratis dienstverlening voorziet het Zorgnetwerk ook een vervoers- en boodschappendienst
tegen kilometervergoeding. Een vrijwilliger brengt de gebruiker dan naar de dokter, een vriend of
een activiteit of ze doen samen een boodschap (bakker, apotheker of supermarkt). Twee keer per
week zullen we ook vervoer naar de dorpsrestaurants voorzien.
In een eerste fase wil het Zorgnetwerk zich richten op ouderen en hulpbehoevenden. In een latere
fase wordt deze doelgroep verder uitgebreid naar kwetsbare mensen en personen met een
beperking.
ZORGNETWERK ZWEVEGEM ZOEKT VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn cruciaal voor het zorgnetwerk!
Een aantal vrijwilligers meldden zich reeds enthousiast aan, maar we zijn zeker nog op zoek naar
andere enthousiastelingen om onze equipe te versterken. Vrijwilligers geven aan dat het sociale
contact en het buurtgerichte karakter hen het meest aanspreekt om vrijwilliger te worden bij het
zorgnetwerk.
We bieden vrijwilligers een verzekering en ondersteuning door de zorgnetwerkcovrdinator aan en
we organiseren regelmatige bijeenkomsten met vrijwilligers waar uitwisseling en ontmoeting een
centrale plaats krijgen.
WAT IS EEN ZORGNETWERK ?
Het zorgnetwerkmodel voor minder mazen en meer net
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen werkt sinds 2005 samen met lokale besturen aan de
ontwikkeling van het zorgnetwerkmodel als oplossingspiste om dienstverlening dichter bij mensen in
een maatschappelijk kwetsbare positie te brengen.
Een zorgnetwerk is een samenwerking tussen het lokaal bestuur, een lokale ploeg vrijwilligers,
lokale diensten, verenigingen en sleutelfiguren. Het zorgnetwerk wil ondersteuning bieden aan
ouderen en hulpbehoevenden via kleine aanvullende hulp. Met deze aanvullende hulp speelt het
zorgnetwerk in op de noden waar nog geen of onvoldoende ondersteuning voor beschikbaar is.
Daarnaast informeren we mensen over hun sociale grondrechten in geven we hen info over de
bestaande hulp- en dienstverlening. Een Zorgnetwerk neemt ook een signaalfunctie op: het zoekt
naar oplossingen voor individuele noden en kaart leemtes aan bij beleid en diensten.
In de regio Zuid West-Vlaanderen werkt Samenlevingsopbouw actief samen met Zohra, het
zorgnetwerk in Avelgem. Daarnaast ondersteunde Samenlevingsopbouw de opstart van enkele
zorgnetwerken in de regio: ANNAH in Anzegem, DONAH in Deerlijk en KADANZ in Kuurne.
AANVRAGEN DIENSTVERLENING OF MEER INFORMATIE?
VRIJWILLIGER WORDEN?
Aanvragen voor vervoer, boodschappen, bezoekjes of kleine hulp kunnen elke werkdag in de
voormiddag bij de covrdinator.
Ook indien u interesse heeft om de vrijwilligersploeg te versterken kunt u op dit nummer & e-mail adres terecht.

Charlotte Dheedene Blokkestraat 29 8550 ZWEVEGEM 0493/ 31 88 14 zorgnetwerk@zwevegem.be 

Fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 02.03.2017

KUNSTENCENTRUM BUDA WINT RODE BALLON PRIJS VOOR HUN KINDERFILMWERKING

Jekino reikt de Rode Ballon Prijs 2017 uit aan de kinderfilmwerking van Kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Deze onderscheiding wordt gegeven aan een persoon of organisatie die zich de voorbije vijf jaar bijzonder inzette voor de promotie of verspreiding van kinder- en jeugdfilm in Vlaanderen. De Rode Ballon Prijs zal door Hannah Maddens (publiekswerking) in ontvangst worden genomen op 1 maart, ter gelegenheid van de première van de Nederlands-Belgische jeugdfilm STORM – LETTERS VAN VUUR.
De filmorganisatie Jekino bekroont BUDA met de Rode Ballon Prijs voor hun jarenlange inspanningen om eigenzinnige kinderfilms een belangrijke plaats te geven in hun programma. Met een consequent vertonersbeleid bewijzen zij dat het de moeite waard is om te geloven in kwalitatieve cinema voor het jonge publiek. Daarvoor wordt een geschikt kader gecreëerd door het organiseren van allerhande bijkomende activiteiten die van elke vertoningen bij BUDA steeds een bijzondere gebeurtenis maken. Met de bouw van de multimediale Mammoet installatie werd er zelfs op lange termijn in kindercultuur geïnvesteerd. Met deze educatieve filmstudio kunnen kinderen zich uitleven door zelf figuurtjes te knutselen voor schaduwspel, animatiefilms te maken met stop motion-techniek, het filmmuseum met de zoötropen en flipboekjes te ontdekken, of via allerlei optische illusies de werking van film te leren kennen.
In het verleden werd de Rode Ballon Prijs uitgereikt aan o.a. Ketnet en het Filem’On Festival (Brussel). De prijs werd vernoemd naar LA BALLON ROUGE van Albert Lamorisse, misschien wel de allereerste Europese kinderfilm (1956). Voor de Rode Ballon Prijs wordt een werk aangeboden van een beloftevolle Vlaamse kunstenaar. Dit jaar werd dat gecreëerd door Floris Vanhoof, die zich specialiseert in audiovisuele en beeldende kunsten. 

Auteur Sarah Verzele 

fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 02.03.2017

Lauwe geniet van “Klank en Relaxatie”

Afgelopen dinsdag vond de 1ste editie plaats van “Klank en Relaxatie”. De organisatie was in handen van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe. Een 60-tal personen genoten er van de klankschalen, gong, tubechimes, .... Voorzitter Defossez Dries: “KLANK is een deel van onze ENERGIE. Ons lichaam bestaat uit 80% vloeistof en neemt zo makkelijk trillingen op. De klanken en de trillingen zorgen voor meer ENERGIEDOORSTROMING. Je ervaart een diep ontspannend effect. “
Door het grote succes komt er een vervolgeditie op het einde van het seizoen.

Geplaatst op 02.03.2017

Vaste Vuist Lauwe interclubkampioen met 3 ploegen

Afgelopen weekend behaalde Sportgroep Vaste Vuist Lauwe een hoop gouden medailles op de ploegenwedstrijd D-niveau in Moorslede. Tijdens dit toernooi kwamen de gymnasten in de discipline toestelturnen per ploeg in actie.
Vaste Vuist behaalde bijna in alle categorieën goud. Alle gymnasten toonden mooie oefeningen en het harde werk werd beloond met een schitterend resultaat. Zowel bij de 7-8, 9-10 en 11-12 jarigen haalden we een eerste plaats. Dit telkens in een heel sterk bezette reeks.
De 13-14 jarigen hadden minder geluk, en moesten het met een gymnast minder doen die afhaakte door ziekte. Zij moesten aantreden met het minimum aan gymnasten. Ondanks deze tegenvaller haalden zij een mooie 4de plaats, en konden ze de grote meerderheid achter zich laten.
Conclusie van het weekend: Vaste Vuist heeft een flinke stempel gedrukt op dit toernooi! 

Foto met de interclubkampioenenploeg van Vaste Vuist Lauwe 11-12 jarigen met boven vlnr Alix Gheysen, Emmely Vanlerberghe, Mona Deschepper. Onder vlnr Marthe De Leeuw, Zoë Gheysens en Imane Hilami.

Geplaatst op 01.03.2017

Rudy Duyck

Geboren te Izegem op 11 maart 1949
Zelfstandig tot mijn pensioen 2009
Ik ben al zeer jong begonnen met tekenen en schilderen ,aan de Izegemse
tekenacademie,onder leiding van Geert Devos.Daarna heb ik mij aangesloten
bij het schilderscollectief Kunstkring Ingelmunster,onder voorzittersschap van
Eddy Verfaillie.In die tijd veel gaan schilderen van landschappen in de vrije
natuur.Maar na mijn huwelijk alles wat op een lager pitje moeten zetten,wegens
beroeps werkzaamheden.
Einde jaren '90 terug verschillende jaren ,avondonderwijs gevolg ,keramiek en
potten bakken ,aan de Hoger kunstacademie Tielt,onder leiding van Geert
Roygens.
Al vlug wilde ik meer,en ben ik op eigen houtje,beelden gaan maken in klei,die
ik dan op een zeer hoge temperatuur bakte,zodat die beelden ook buiten konden
geplaatst worden.Ondertussen had ik al een volledige atelier uit gebouwd met
mijn eigen oven,zowel gas-als elektrische oven,als raku oven en een grote
draaischijf,vanaf dan kon ik volledig zelfstandig mijn ideeën uitwerken.
De volgende stap,naar een duurzamere manier van werk,was mijn beelden
maken in brons.
Met vallen en opstaan heb ik alles onder de knie gekregen,veel steun gehad aan
de raadgevingen van andere beroepskunstenaars,zoals Marc Claerhout en Jeffri
Devriese.
Voor het ontwerp van mijn beelden ,haal ik mijn inspiratie uit eigen fantasie,ik
werk volgens een eigen procedure,zonder mallen,rechtstreeks in de was,zo is
ieder beeld een pièce unique.
Van ciseleren tot patineren,alles doe ik zelf,zodoende heb ik het eindresultaat
volledig in eigen handen.
Mijn werk kan je situeren,tussen figuratief en surrealistich,maar steeds met een
eigen karakter.
Ik heb al vele tentoonstellingen in binnen en buitenland op mijn actief,waarbij
ik versschillende prijzen gewonnen heb,daarvoor verwijs ik naar mijn website

www.duyckrudy.be

Voor de volgende jaren heb ik besloten,om meer solo tentoonstellingen te
organiseren,daarom heb ik me toegelegd op het ontwerpen van moderne
hedendaagse schilderijen,maar met een eigen toets,zodat ze herkenbaar zijn
naar mij toe,en een mooi geheel vormen met mijn beelden,en de toeschouwer
tenvolle kan genieten.
Voor mij is het een passie,waar ik tenvolle van geniet,ik leg mij wel geen
verplichtingen op.
Alles kan,niets moet.

Geplaatst op 28.02.2017

Nieuwbouwproject Princess zoekt Izegemse verenigingen om te sponsoren

Het leven is duur. Daarom besloot Verstraete Woonprojecten om een deel van de uitgaven die zij gewoonlijk doen om hun project Princess in Izegem in de kijker te plaatsen, in 2017 te spenderen als sponsorgeld aan toffe initiatieven van plaatselijke verenigingen.
“Tijdens een brainstorm over hoe we ons nieuwbouwproject Princess in Izegem nog bekender zouden maken, kwamen we op het idee om de centjes, die we anders in zowel print als digitale media investeren, voor een deel om te zetten in visibiliteit op een andere, creatievere en meer maatschappelijk verantwoorde manier. Mond-tot-mondreclame is op vandaag nog altijd de meest effectieve vorm van publiciteit en daarom gaan we investeren in het plaatselijke verenigingsleven van Izegem,” verklaart Barbara Demeulemeester van Verstraete Woonprojecten. “Iedere plaatselijke vereniging met een creatief en interessant sponsorvoorstel maakt kans op een marketingbudget. Alle voorstellen die we per mail ontvangen, zullen onder de loep worden genomen en de verenigingen met de creatiefste en interessantste voorstellen worden uitgenodigd om in onze kantoren op gesprek te komen en hun idee toe te lichten. Het communicatieteam van Verstraete Woonprojecten zal er dan een aantal voorstellen uitkiezen en die van een gepast sponsorbudget voorzien. De bedoeling van het voorstel is vanzelfsprekend een win-win situatie voor zowel de vereniging als voor de visibiliteit van het nieuwbouwproject Princess in Izegem.”
Zijn jullie ervan overtuigd dat het project Princess absoluut jullie event/idee zou moeten ondersteunen? Aarzel dan niet langer en stuur jullie origineel sponsorvoorstel door naar barbara@verstraete.biz en maak kans op hulp om het project van uw vereniging waar te maken! Alle voorstellen moeten ten laatste op 6 maart 2017 ingestuurd worden. 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 28.02.2017
4211 artikelspagina's: 1 ... 236 237 238 239 240 <<< 241 >>> 242 243 244 245 246 ... 422