Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Pauline Delobelle officieel aangesteld als Tineke 2016

Zaterdagavond werd in o.c. De Voncke Tineke van Heule 2016, Pauline Delobelle en haar twee eredames Marilou Defoort en Jana Claerhout, officieel aangesteld door het stadbestuur van Kortrijk en de hoofdsponsor(s). Aansluitend was er een totaalspektakel met vuurwerk als afsluiter van de 53 ste Tinekesfeesten. Op de foto kersvers Tineke van Heule 2016, haar eredames, geflankeerd door de Tinekes van de jaren 2011, 2014 en 2015. 

Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 20.09.2016

Gouverneur Decaluwé bezoekt actie in kader van ‘ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil’ in Zwevegem

De provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé bracht een bezoek in het kader van de actie van ‘ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil’ op maandag 19 september aan de kerk op het Theofiel Toyeplein in Zwevegem
Van maandag 19 tot en met zondag 25 september 2016 vindt de handhavingsweek van ‘ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil’ plaats. Tijdens de handhavingsweek houden deelnemende boswachters, lijncontroleurs van De Lijn, bijzondere veldwachters, natuurinspecteurs, provinciale domeinwachters, politie, gemeentelijke terreinbeheerders enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil. De toezichthouders zijn herkenbaar aan een button die ze zichtbaar opspelden. Om goed gedrag te belonen, ontvangt iedereen die afval in de vuilbak gooit een kleine opvouwbare tas die kan dienen om onderweg afval in te bewaren tot ze bij een vuilbak zijn. Overtreders worden aangesproken. De wijze van afhandeling van een overtreding hangt af van het soort overtreding en de toezichthouder en gaat van deelname aan een milieuklas of alternatieve straf tot een proces-verbaal of een GAS-boete. Aan de handhavingscampagne werken de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales, het netheidsnetwerk van ‘indevuilbak’, federale en Vlaamse terreinbeheerders, gemeenten en politiezones mee. Op de foto's : Gouverneur Carl Decaluwé, Burgemeester Marc Doutreluinge, Lies Loosveld Milieudienst, Luc Detollenaere Politiezone Mira -Preventie , Kurt D'Haene inspecteur Wijkdienst, Milieu Schepen Wim Monteyne , en Jan Detollenare ploegbaas ' T Alternatief 

Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 19.09.2016

Het einde van Vlaanderen

Bart De Valck: "Als Verhofstadt, Leterme en nu ook De Wever hun partij wilden kapot regeren, dan is dat vooral jammer van de verloren tijd voor Vlaanderen. Want de Vlaamse Beweging wil niet dat aan het einde van de rit Vlaanderen zelf kapot geregeerd blijkt te zijn."

De Vlaamse Volksbeweging is ongerust over de speculatie van de N-VA wat betreft het verderzetten van de huidige federale regeringscoalitie. We hebben het sinds de resoluties van het Vlaams Parlement van maart 1999 keer op keer gezien: de Vlaming vraagt dat het roer radicaal wordt omgegooid. En wat krijgt hij in ruil voor zijn vertrouwen in Verhofstadt, Leterme en - zo blijkt nu - De Wever? Meer van hetzelfde. Dat ligt niet noodzakelijk aan deze politici zelf. Hun charisma, hun hemelbestormende en nagelnieuwe ideeën, al dan niet te boek gesteld en via tal van media ruim uitgedragen tot bij het grote publiek: het weegt allemaal niet op tegen de kuip snelce ment waarin ze met beide voeten gingen staan toen ze België moesten gaan besturen.

Al die vernieuwers, al die luisteraars naar de Vlaamse verzuchtingen bleken op het einde van de rit de redders van het belze vaderland. Ze regeerden zichzelf en hun partijen kapot op één, hooguit twee legislaturen. Na de bocht van Bracke in de N-VA volgde de bocht van Vuye en nu is er dan de ultieme bocht, die van voorzitter De Wever zelf.

Wij willen niet het proces maken van Bart De Wever. De Belgische logica blijkt gewoon te straf, ook voor hem. We wensen dat hij zijn conclusies trekt. En dat hij Peter De Roover niet laat zeggen dat met de PS niet geregeerd kan worden, omdat met die partij nu eenmaal geen raakvlakken bestaan om goed beleid op te enten. Op het moment dat de PS het Belgische laken opnieuw naar zich toehaalt, is het voor de N-VA te laat om nog snel te vervellen tot aanbodpartij nieuwe stijl. Na vijftien jaar N-VA moet nu de hand in eigen boezem worden gestoken en niet binnen een jaar of twee in volle verkiezingscampagne.

Een partij van haakse waarden voor tegendraadse mensen, heette het in 2001. Daarom spiegelt die partij zich maar best aan het proces zoals dat in Catalonië op gang is getrokken en waar stappenplannen naar onafhankelijkheid en hefbomen om dat proces te versnellen geen politieke sciencefiction zijn, maar de realiteit uitmaken van een natie die zich eens en voorgoed zelf wil regeren. De VVB past voor cynisme dat een polarisering tussen links en rechts wil regisseren om nog een legislatuur aan de bak te zijn. Als bekentenis van ideeënarmoede kan dit tellen.

De VVB is partijpolitiek onafhankelijk en wil dat tot elke prijs blijven, nu en in de toekomst. Toch zeggen wij nu: red de N-VA van Belgisch electoraal rekenwerk. Een warme maar dringende oproep die wij richten aan alle individuele N-VA-mannen en -vrouwen.

Auteur : Bart De Valck Voorzitter VVB

Geplaatst op 20.09.2016

N-VA Avelgem wil doven van straatverlichting laten herbekijken

Al ruim twee maanden wordt in de gemeente Avelgem elke avond alle openbare verlichting langs gemeentewegen gedoofd van 23.00 u tot 5.00 u. Daar zijn veel inwoners niet gelukkig mee. Ze hebben het gevoel dat de gemeente wil inboeten op veiligheid. N-VA Avelgem wil het doven van de straatverlichting daarom op de volgende gemeenteraad ter herziening voorleggen.
De burger werd hieromtrent vooraf te weinig geïnformeerd. Enkel in Waarmaarde liep er van oktober 2015 tot maart 2016 een proefproject. Sommige straten werden helemaal in het donker gezet; in andere ging de verlichting uit tussen 22.00 u en 06.00 u. Wegens te veel protest en na een evaluatievergadering besloot het bestuur in alle straten van Waarmaarde hetzelfde systeem toe te passen: de verlichting doven tussen 23.00 u en 05.00 u èn dit systeem ook door te voeren in heel Groot-Avelgem. Dit was wel heel kort door de bocht. De inwoners van Avelgem, Bossuit, Kerkhove en Outrijve werden hierdoor zonder enige inspraak voor een voldongen feit gesteld.
N-VA zal het bestuur vragen de uurregeling te herbekijken en aan te passen. Van 23.30 u tot 04.30 u lijkt meer aangewezen zodat onder andere ploegarbeiders veilig naar hun werk kunnen. Daarnaast gaat de verlichting tijdens het weekend beter niet uit omwille van de hogere verkeersintensiteit. Bezorgde ouders willen hun kinderen vooral veilig en wel zien thuiskomen na een avondje uit. Ook weten veel eigenaars van wagens niet dat hun voertuig dat geparkeerd staat op een onverlichte rijweg, op voldoende afstand zichtbaar moet zijn voor andere weggebruikers. Lange termijnvisie.
Verder vraagt N-VA Avelgem aan het bestuur een planning te maken om de straatverlichtingsarmaturen stelselmatig te vervangen en te investeren in led- en/of dimbare verlichting, te beginnen met de straten die in de nabije toekomst heringericht zullen worden.
Een alternatief voor het doven, namelijk het om en om uitschakelen van lichtpunten, zou ook een mogelijkheid geweest zijn maar omwille van technische redenen was dit in Avelgem niet haalbaar. N-VA vraagt dat het bestuur in de toekomst ook met deze mogelijkheid rekening houdt bij het uitvoeren van grote infrastructuurwerken.
En tenslotte vraagt N-VA naar concrete plannen die het bestuur heeft met het ‘uitgespaarde’ bedrag. Met deze energie-efficiënte maatregel zou Avelgem zo’n 45.000 euro per jaar besparen, goed voor 32% van de energiefactuur. Het eerste jaar zal de besparing minder zijn omdat de kosten voor de omschakeling toch wel 15 000 euro bedroegen en de gemeente ook ruim 24 000 euro uitgaf aan flankerende maatregelen (extra wegmarkering, reflectoren, enz.). Er wordt gevraagd de uitgespaarde bedragen te herinvesteren in een intelligente en energiezuinige verlichting zodat op termijn nog meer kan bespaard worden in CO2-uitstoot en energiekosten. 

Vercaemst Magda 
Organisatie: N-VA Avelgem

Geplaatst op 19.09.2016

Gereinigde gevel Kortrijks stadhuis

De gerenigde gevel van het Kortrijk stadhuis ziet er weer netjes, met dank aan aannemer Aquastra. Een afvaardiging van het Kortrijks Building Taem was aanwezig op de vooropgestelde persvoorstelling op vrijdagnamiddag 16 september, doch het stadbestuur besliste in laatste instantie door de voorspelde ongunstige weersomstandigheden om de voorstelling in de voormiddag te organiseren. 

Voor de redactie en fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 20.09.2016

Veel bewondering voor LAK tentoonstelling

Van vrijdag 16 september tot en met zondag 9 oktober kan men in Brasserie 't Eiland (Kapucijnestraat 29-31, Kortrijk) de tentoonstelling van de "21-daagse van Eddy" bezoeken. Deze tentoonstelling is een beeldende en creatieve samenwerking tussen de beelderij-Tordale uit Torhout en vzw Lak (Lokaal alternatief Kortrijk) onder de leiding van kunstenaar Antoin Edgard. Tijdens deze tentoonstelling kan men werken aankopen van beeldende kunst gemaakt door mensen met beperking. 

Voor de redactie en fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 20.09.2016

Veel animo bij de zoete KVK supporters

Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem organiseerde de Zoete KVK Vrienden uit Heule 2 bussen met niet minder dan 104 supporters.
Op zondag 18 september waren er zijn liefst zeventien doelpunten uit vier wedstrijden te bewonderen in de Jupiler Pro League . 

Voor de redactie & fotografie Bernard Decock

Geplaatst op 19.09.2016

Harelbeke breidt outdoor sportcomplex uit met FITPUNT

In de jaren tachtig werd aan het huidige sportcomplex De Dageraad in Harelbeke een fit-o-meter geïnstalleerd. In 2015 werd dit verouderde parcours met houten toestellen verwijderd en werd door de schepen van sport het voorstel neergelegd nieuwe outdoor fitnestoestellen neer te zetten.
Sportcomplex De Dageraad is vlak naast De Gavers gelegen en omvat een groot aantal voetbalvelden, sportzalen, een minigolf en meer. Naast dat alles vond de stad nog een stukje grond om het nieuwe FITPUNT, de moderne vervanger van de Fit-o-meter neer te zetten.
Schepen van sport Michaël Vannieuwenhuyze (Open VLD) noemt het een aanmoediging om iedereen kennis te laten maken met, en reeds sportievelingen de kans te geven om, outdoor te sporten: “De stad kreeg de uitdaging om zonder subsidies, dus als enige investeerder, de vraag naar nieuwe outdoor fitness te beantwoorden. Het budget van 2016 liet het toe om deze hedendaagse toestellen neer te zetten op Harelbeeks grondgebied. Het nieuwe FITPUNT bestaat uit 11 fitnesstoestellen waardoor iedereen, dagelijks en op eigen tempo aan zijn conditie kan werken. Het is een voorbeeld van hoe het moet naar de bevolking toe. Als stadsbestuur blijven we aanmoedigen om te sporten en blijven we investeren waar mogelijk is.”
De fitnestoestellen wijzen op zich al uit waarvoor ze dienen doch opteerde de stad om in de nabije toekomst naast de sporttoestellen een bord met de uitleg over het gebruik van de toestellen bij te plaatsen.
Ook zijn er workshops voorzien. Charlot De Flou stelt deze voor: “We zijn gestart met workshops rond de fitness. Op woensdag 21 september tussen 18u15 en 19u15 is de tweede workshop. Zaterdag 24 september is er een workshop in de voormiddag en één in de namiddag. Alles vind je terug op : www.grensnieuws.be 

MDK / Foto MDK

Geplaatst op 19.09.2016

Opening garage complex

Donderdag 15 september verklaarde Wout Maddens het garage complex "Vlasbloem " voor open. Vorig jaar besloot kubiek om de oude gebouwen van de familie Bekaert aan te kopen en er een gloednieuw garagecomplex te realiseren . Samen met de buren konden ze het terrein nog meer optimaliseren en dit dankzij de medewerking van stad Kortrijk kregen ze de mogelijkheid om aansluiting te hebben op zowel de Moorseelsestraat als in de Vlasbloemstraat . In het gloednieuwe garagecomplex "Vlasbloem" zijn 59 garages gebouwd met een kantelpoort en in witte crepi. Het garage complex zelf heeft een gepolierde betonvloer, een drainage systeem en is voorzien van camera bewaking. De garages zijn standaard 2,85 m breed , 5,5m diep en 2,25 m hoog. 

Voor meer info : Griet Ack 0478 607 039 of via e - mail info@fleximmo.be

Geplaatst op 19.09.2016

Erfgoedsector en 3D ontmoeten elkaar in Texture

De erfgoedsector en de 3D ontmoeten elkaar in Texture in Kortrijk.  De erfgoedbeheerders stoten vaak op problemen bij het bewaren van oude maschines.  De conservering is niet vanzelfsprekend, de stukken vragen een grote opslagcapaciteit en heel wat technisch onderhoud. Bovendien is het niet eenvoudig om dit erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek. Met duiken in de machiene probeerde men in texture een antwoord te bieden door de kansen van de 3Dtechnologie voor de bewaring en ontsluiting van industriële en agrariche machines te exploderen.  Op vrijdag 16 september werd er een ontmoetingsdag georganiseert in Texture voor alle belangstellenden, met demonstratie's, standen en uitwisseling.
meer info : tineverroken@live.be . 

Voor de redactie en fotografie : Bernard Decock.

Geplaatst op 19.09.2016
3804 artikelspagina's: 1 ... 237 238 239 240 241 <<< 242 >>> 243 244 245 246 247 ... 381