Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Project van de Markt in Harelbeke nu echt uit de startblokken

Afgelopen zomer duidde het college de groep Immogra aan als bevoorrechte gesprekspartner voor de herinvulling van een deel van het marktplein. De onderhandelingen, die verschillende maanden in beslag namen, werden nu afgerond en het college besliste het project toe te wijzen aan Immogra.

De groep Immogra bestaat uit de ontwikkelaar SDGB, aannemer Heijmans Bouw, drie verschillende architectenbureaus (Claessens en Vandenbussche, Bart Dehaene en Geurst en Schulze uit Nederland) en ingenieursbureau Sileghem. Voor het ontwerp van het binnenplein is een beroep gedaan op landschapsarchitect Vandekerckhove.

Immogra zal op het marktplein een nieuw, aantrekkelijk publiek binnenplein realiseren met 80 publieke parkeerplaatsen. Het binnenplein wordt aangekleed met een aangename pergola met groen en bloemen, die per seizoen andere kleurschakeringen geven.

Ondergronds worden parkeerplaatsen gebouwd voor Mijn Huis en worden handige parkeerplaatsen voor wagens en fietsen voorzien voor de nieuwe bewoners van het marktplein. Bijzonder is dat de nieuwe ondergrondse parking zal aantakken op de bestaande ondergrondse parking van Centrum I, waardoor op termijn de inrit langs de Leiestraat kan verdwijnen en alle bewoners via het binnenplein ondergronds zullen parkeren. Daarover zijn nog besprekingen bezig met de eigenaars van het appartementsgebouw.

Immogra bouwt 49 nieuwe appartementen rondom het binnenplein en op de Vrijdomkaai. Op de hoek tussen het marktplein en de Vrijdomkaai komen 19 assistentiewoningen. In het project is ruimte voor 8 commerciële ruimtes of bijna 2.000 m².

De achterbouw van Mijn Huis wordt afgebroken en zal plaats bieden aan nieuwe commerciële ruimtes met daarboven appartementen, met zicht op de Leie. Er wordt een doorgang gecreëerd door het bestaande gebouw van Mijn Huis, van de Vrijdomkaai naar het nieuwe binnenplein.

Met Immogra wordt nog verder onderhandeld over de afwerking van de Vrijdomkaai met een paviljoen voor horeca en fietsers.

Immogra heeft er zich alvast toe geëngageerd tegen einde maart de vergunningsaanvragen in te dienen. Na het verkrijgen van de vergunningen wordt het project in één fase gerealiseerd. De werken aan het marktplein worden parallel uitgevoerd.

Vooraleer Immogra effectief op het terrein uit de startblokken schiet, wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De proefsleuven van het vooronderzoek leverden genoeg interessant materiaal op om wat zich onder het marktplein bevindt verder te onderzoeken. Tegen de zomer van 2019 moet het volledige project afgewerkt zijn.

Met het project geeft het stadsbestuur het centrum terug zuurstof om te wonen, te winkelen en te werken in het centrum van Harelbeke aan de Leie. De herinvulling van het marktplein in Harelbeke heeft, na de sloop van de Chinees, nu definitief een nieuw vlucht genomen.

Geplaatst op 10.02.2016

Salsa voor niveau 1 gevorderden in Marke

Heb je ook al een beetje de lentekriebels te pakken en zou je graag binnenkort wat dancemoves maken?
Dan kan dit op onze vervolgcursus salsa!
Zijn de basispassen salsa geen onbekende voor jou of ben je al enkele jaren actief in de salsawereld?
Dan kan je vanaf dinsdag 8/03 deelnemen aan onze salsalessen Niveau 1 of gevorderden.
De lessen vinden plaats in de bovenzaal van de bibliotheek Marke (rechtover ingang OC) en staan onder deskundige leiding van Lazaro Noriega uit Cuba. 

Praktisch:
8 opeenvolgende dinsdagen in Bovenzaal bib - OC Marke, Hellestraat 6.
19.30u - 20.45u: Niveau 1
20.45u - 22.00u: Gevorderden
Deelnameprijs: 70 euro (60 euro voor -26 jarigen) 

Graag reserveren via oc.marke@kortrijk.be

Geplaatst op 10.02.2016

MX De Zoete Crossers blijven een hechte vriendenkring

Oorspronkelijk opgericht tussen pot en pint in het supporterslokaal de Zoeten Inval te Heule startte het team De Zoete Crossers 5jaar geleden met een kleine vriendengroep.
Het Team groeide met de jaren en kwam alsmaar groter waardoor het op vandaag bestaat uit een 12-tal piloten en menige supporters. De sterke vriendengroep bleef en dat wordt jaarlijks gevierd voor sponsors, vrienden, familie, en supporters. Bij deze bedankt het team de massale opkomst die aanwezig was en de helpende hand op eetfestijn in Kubox te Kuurne.
“De ene is al wat gemotiveerder of de andere en dit zitten er zeker een paar kanshebbers voor de Belgische Titel bij. Het belangrijkste voor het team blijft dat iedereen zich amuseert en dat ze net zoals in het begin een hechte groep blijven en zo weinig mogelijk blessures hebben.” aldus Jean-Pierre Devos
De Zoete Crossers rijden in de MCLB federatie West- en Oost-Vlaanderen. 

BDK / ©Foto-BDK

Geplaatst op 10.02.2016

Tegen 2050 geen Vlaamse Rand meer, maar één groot Brussel

Noordrand moet groen, landelijk en Vlaams blijven
De VVB heeft kennis genomen van het zogeheten TOP Noordrand of ‘Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand’, dat sinds korte tijd te lezen is op de webstek van Ruimte Vlaanderen, het departement Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid:
https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand
Het dagelijks bestuur van TOP Noordrand bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de provincie Vlaams-Brabant. De nota van 80 bladzijden is een ‘proeve van programma’ waarop alle ‘belanghebbenden’ tot 18 maart kunnen reageren.
De plannen komen neer op het verder uitsmeren van Brussel over grote stukken van de Noordrand. Ze druisen ook regelrecht in tegen het Structuurplan Vlaams-Brabant en de vastlegging van het zogeheten “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel” door de Vlaamse regering in 2011. In dat kader werd immers een ruim gebied vastgelegd met een stedelijk karakter, precies om de landelijke gebieden te vrijwaren van verdere verstedelijking.
Dat laatste wordt nu blijkbaar opgegeven: het is de bedoeling van de plannenmakers dat veel grotere delen van Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem ten prooi vallen aan verdere verstedelijking. Die gemeenten worden in hun geheel beschouwd als een stadsgebied, weliswaar met veel open ruimte. De open ruimte moet dan gaan dienen om de levenskwaliteit te midden van het stedelijk gebied te versterken. De Noordrand moet blijkbaar verworden tot een morfologisch geheel met Brussel, zodat er tegen 2050 ‘geen Rand meer is’.
De uitbreiding van het Heizelplateau wordt daarbij als voorbeeld en pilootproject gezien. Het Neo-project en het nieuwe stadion moeten leiden tot de realisatie van grote nieuwe stadswijken bovenop een overkapte A12, niet alleen in Brussel zelf, maar ook in Grimbergen. In Wemmel en Merchtem wordt bijna anderhalve vierkante kilometer groengebied en open ruimte opgeofferd aan de Brusselse expansiezucht. In totaal moeten er in de omgeving van de Heizel meer dan 26.000 nieuwe woningen gebouwd worden, een stad ter grootte van Aalst!
De VVB wijst deze plannen met kracht van de hand. We roepen de inwoners en de besturen van alle Noordrandgemeenten, de provincie Vlaams-Brabant én de Vlaamse regering op om dit absurde en anti-Vlaamse project te helpen torpederen.
De VVB kondigt bovendien aan dat het op zondag 20 maart een nationale manifestatie zal houden tegen de mogelijke bouw van het Eurostadion in Grimbergen. 

Bart De Valck Voorzitter VVB

Geplaatst op 10.02.2016

Rooien zieke bomen langs kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen

Recentelijk werd bij enkele tamme kastanjes langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen (deelgemeente van Zwevegem) de boomziekte kastanjekanker vastgesteld. Om verdere besmetting van de ziekte te voorkomen zal waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de bomen morgen, op maandag 1 februari 2016, rooien en het hout ter plekke verbranden.
Een zestal bomen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen zijn aangetast door de schimmel Cryphonectria parasitica. Deze schimmel veroorzaakt kastanjekanker en zorgt ervoor dat tamme kastanjes binnen 1 à 2 jaar afsterven. Vooral in de periode voor de zomer (april-mei-juni) wordt de ziekte gemakkelijk overgedragen. Om verdere verspreiding te voorkomen zal waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de bomen daarom zo snel mogelijk rooien.
Verbranden
Het rooien verloopt via een speciale procedure. Zo worden ook de bomen in de onmiddellijke omgeving van de zieke bomen gerooid en wordt het gereedschap voor en na de werken goed ontsmet. Het hout van de gevelde bomen wordt onmiddellijk naar de vlakbij gelegen openbare loskade in Moen gebracht. Later deze week wordt het hout ter plaatse verbrand. Deze speciale procedure is noodzakelijk om de kans op verdere besmetting zo klein mogelijk te houden. 

Claudia Van Voren

Geplaatst op 10.02.2016

RHIZO School voor verpleegkunde Kortrijk zwaait de eerste afgestudeerden van werkplekleren regio Ieper-Poperinge uit

Al drie jaar krijgen studenten de kans om in eigen regio de HBO5-opleiding verpleegkunde in RHIZO School voor verpleegkunde te volgen. Dat doen ze via de leerroute werkplekleren in Ieper-Poperinge, waarin duaal leren centraal staat.
Dankzij het samenwerkingsverband met onze partners uit het secundair onderwijs en de zorgsector sluit de opleiding goed aan bij hun vooropleiding en kunnen studenten hun kennis en vaardigheden direct op de werkvloer aanleren en verruimen.

De eerste lichting ‘werkplekleerders’ studeert af in februari. We vroegen aan studenten die binnenkort afstuderen hoe ze bij de finish tegenover deze leerroute staan.

Praktijkgericht leren en werken
“De meerwaarde van werkplekleren is dat wij leren vanuit de praktijk. We leren nieuwe kennis en vaardigheden aan die we direct in levensechte situaties kunnen oefenen. Hierdoor onthouden we het ook sneller en beter. “
Door de vele werkplekmomenten en stageperiodes hebben de studenten al een behoorlijke rugzak vol ervaringen die ze naar het werkveld kunnen meenemen.

“In het begin had ik moeite met de vele opdrachten, maar uiteindelijk is dit een goede manier om bij te leren.” Werkplekleren betekent ook opdrachtgestuurd en zelfgestuurd werken. Studenten nemen hun opdracht mee naar de werkplek en gaan actief op zoek naar informatie.

Goede begeleiding op de werkplek
Werkplekleren en intensieve begeleiding gaan hand in hand.
“Zonder mijn werkplekbegeleiders en mentoren zou ik niet staan waar ik nu sta. Ik heb enorm veel van hen geleerd en ik apprecieer hun engelengeduld”.

Vertrouwen op stage
De student leert de dienst en het personeel kennen tijdens de werkplekmomenten. Dit boezemt vertrouwen in bij de start van de stage.
“Doordat ik de instelling al ken, voel ik mij zelfzeker en kan ik me direct focussen op technieken”.

Jobkansen in de regio
“Na mijn stage heeft de directeur mij aangemoedigd om te solliciteren. Ze kennen me daar al goed!”
We schatten de tewerkstellingskansen van deze groep studenten hoog in. De overstap van studeren naar werken in eigen regio zal volgens deze studenten vlot verlopen.

Het werkpleklerenverhaal is voor deze studenten een succesformule gebleken: “We hebben het ons nog geen seconde beklaagd dat we voor deze leerroute hebben gekozen”.

Voor meer informatie en inschrijvingen: opencampusdagen te Ieper (Ter waarde 50) op zaterdag 27 februari en zondag 28 februari van 13u. tot 17u.

Speciale dank aan onze partners die werkplekleren mogelijk maken: Immaculata Ieper, O.L.V. Instituut Poperinge en Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, Huize Zonnelied Ieper, WZC O.L.V. Gasthuis Poperinge, Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke en WZC Wintershove Vlamertinge. 

Annelies Biebuyck

Geplaatst op 10.02.2016

VDAB trekt deze zomer weg uit Gits

Na klachten over geluidshinder besliste VDAB eind november 2014 om de opleidingslocatie in Gits binnen de twee jaar te verlaten. Er is intussen een oplossing gevonden voor de bouwopleidingen: de bouwplaatsmachinisten trekken deze zomer naar Roeselare haven zuid.
Bram Lievrouw, directeur van de opleidingscentra in West-Vlaanderen: “In Gits leiden we bouwplaatsmachinisten en wegenbouwers op. We beschikken er over een groot oefenterrein, waar de bouwplaatsmachinisten de praktijk van het beroep inoefenen. Onze huidige ligging, grenzend aan een woonwijk, is niet ideaal gebleken: ook nadat we maatregelen namen om de geluidshinder te beperken, waren er nog klachten.” 
“We hebben beslist om niet verder in de huidige locatie te investeren. We konden onze activiteiten niet van dag op dag stopzetten, omdat we de continuïteit van de opleiding moeten garanderen voor de bouwsector. Nu is de kogel door de kerk: 15 juli 2016 is de laatste dag dat er opleiding aan bouwplaatsmachinisten gegeven wordt op de site in de Ajoy van Deurenstraat. Daarna verhuizen we naar de Roeselaarse haven.”
“In Roeselare haven zuid zal VDAB in eerste instantie een stuk grond huren. We onderzoeken of het mogelijk is om op termijn de nodige grond aan te kopen en alle bouwopleidingen van de regio op die locatie te bundelen in een mastercampus. Als alles goed gaat, kunnen we de opleiding bouwplaatsmachinist al midden september hervatten op de nieuwe stek,” besluit directeur Bram Lievrouw. Wat er met de site in Gits zal gebeuren, heeft VDAB nog niet beslist. Voorlopig zullen daar nog enkele kleinere opleidingen zoals hoogtewerker, wegenbouw en enkele theoretische modules blijven doorgaan. 

Lien Leroy

Geplaatst op 10.02.2016

Inschrijven in een Meense school voor het schooljaar 2016-2017

Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017 in de basisscholen en de secundaire scholen in Menen.
Hier vind je meer info met onder meer de startdata van de verschillende inschrijfperiodes.
Basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs)
Alle ouders van een kind dat in 2014 geboren is, kunnen hun spruit binnenkort inschrijven in een school in Menen. Wacht niet tot je kind twee en half jaar is. Ook al kan je kind pas naar school na de zomervakantie van 2017.
Wanneer inschrijven?
Van 1 tot en met 21 februari 2016 kun je alleen broers en zussen inschrijven van kinderen die nu al in de school zijn ingeschreven. Dit geldt ook voor kinderen van personeelsleden van de school.
De krokusvakantie heeft plaats van 8 tot en met 14 februari 2016. De scholen zijn dan gesloten.
Van 1 tot en met 14 maart 2016 kunnen alle kinderen worden ingeschreven. Het kan gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode een bepaald geboortejaar of leerjaar tijdelijk volzet is. In dat geval krijg je vanaf 15 maart van de school te horen of de inschrijving definitief is of ze geweigerd wordt. Het kan ook gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode alle plaatsen zijn ingenomen. Na de inschrijving ontvang je dan een weigeringsdocument en kom je op een wachtlijst terecht.
Vanaf 11 april 2016 starten de vrije inschrijvingen voor alle kinderen die nog steeds niet zijn ingeschreven in een basisschool in Menen. Stel de inschrijving van je kind niet langer uit!
Meer info op www.naarschoolinmenen.be
Secundair onderwijs
Trekt jouw zoon of dochter binnenkort naar het secundair onderwijs? Hou dan alvast rekening met de volgende inschrijvingsregels:
Voor het eerste leerjaar van de eerste graad (gewoon secundair onderwijs) geldt het volgende:
• Voor broers en zussen, kinderen van personeel lopen de inschrijvingen van maandag 14 maart tot en met vrijdag 25 maart 2016. Bovendien kunnen tijdens deze periode ook inschrijven:
• Leerlingen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor recht hadden op een schooltoelage;
• Leerlingen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen getuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs
• Gedurende de paasvakantie (28 maart tot 10 april 2016) vinden geen inschrijvingen plaats.
De vrije inschrijvingen (alle andere leerlingen) starten vanaf maandag 11 april 2016.
De inschrijvingsregels, hierboven vermeld, gelden ook voor alle leerjaren van het buitengewoon secundair onderwijs.
Voor de overige leerjaren van het gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd starten de inschrijvingen op maandag 11 april 2016.
Het kan gebeuren, dat van een bepaalde richting in een bepaalde school de capaciteit werd bereikt. Wanneer de school jou niet kan inschrijven, vraag dan het document ‘Mededeling van Niet-Gerealiseerde Inschrijving’.
Meer info op www.naarschoolinmenen.be

Geplaatst op 10.02.2016

Aanleg linksafslagstrook op N8 in Geluwe (Wervik)

Indien de weersomstandigheden het toelaten startte vanaf 1 februari 2016, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de aanleg van een linksafslagstrook op de N8 Menenstraat ter hoogte van de supermarkt Lidl in Geluwe. Met die maatregel wil AWV de doorstroming op de N8 verbeteren.
De vraag voor de aanleg van de linksafslagstrook kwam van de supermarkt Lidl die de kostprijs van 76.000 euro (incl. BTW) op zich neemt. Met de maatregel verbetert de toegankelijkheid van de handelszaak maar ook de doorstroming op de N8.
Tijdens de werken moet het verkeer vanuit Geluwe omrijden via de N58 en de N338 Ringlaan om Menen te bereiken.
De doorgang voor het verkeer vanuit Menen richting Geluwe blijft behouden.
Het einde van de werken is voorzien tegen eind maart, op voorwaarde dat slecht weer geen spelbreker

Geplaatst op 10.02.2016

Geluk voor Kinderen, belevingsexpo voor speelvogels

“Geluk voor Kinderen” is een interactieve ervaringsexpo voor kinderen tussen 6 en 12 jaarvanaf heden tot zondag 10 april 2016
Tijdens deze expo dwaal je door de gangen van Fort Napoleon op zoek naar de 10 geluksvogels. De vogels Sporo, Kaketoe en hun vriendjes gidsen je door de expo en dagen je uit om jezelf beter te leren kennen. Ze stellen niet alleen vragen, maar helpen je ook concrete stappen te zetten om op zoek te gaan naar wat geluk voor jou betekent.
De expo is gebaseerd op het boek “geluk voor kinderen” en het spel geluksvogels van bedenker Leo Bormans. Na het wereldwijde succes van ‘The World Book of Happiness’, reist auteur Leo Bormans de wereld rond met zijn verhalen over geluk. Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘Hoe word ik gelukkig?’ 

Openingsuren
Tijdens krokusvakantie, paasvakantie en op feestdagen: alle dagen open 10u - 17u.
Woensdagnamiddag 13u - 17u, zaterdag en zondag 10u - 17u.
PRIJZEN
Volwassenen: 8 euro (leden Herita 6 euro)
Kinderen (6 tot 12 jaar): 4 euro (leden Herita 2 euro)
Kinderen (-6 jaar): gratis
Locatie: Fort Napoleon Vuurtorenweg 13 Oostende 8400

Geplaatst op 10.02.2016
3332 artikelspagina's: 1 ... 238 239 240 241 242 <<< 243 >>> 244 245 246 247 248 ... 334