Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Zing de pannen van het dak

Zingen is fun! Daarom organiseert cultuurcentrum Blankenberge in samenwerking met Vormingplus Regio Brugge een zangsessie op donderdag 18 februari met muziektherapeut Bart Merlevede.
Philip Konings, schepen van Cultuur: “Bart, medewerker van Tamboeri, trekt alle registers open en laat je kennis maken met enkele toegankelijke gospels, maar ook met verwante genres als bluegrass, country en zelfs doowop. En zoals het gospelzangers betaamt, zijn we niet bang voor harmonie en zingen met passie.”
Dit is een zangsessie voor iedereen die graag zingt. En het leuke is: ervaring is niet nodig.

Praktische info
donderdag 18 februari 2016 – 19.30 > 22 u.
CC Casino – Roeschaertzaal, Zeedijk 150
deelname € 10

Info & inschrijving
cultuurcentrum, Hoogstraat 2
050 43 20 43 – cultuur@blankenberge.be – cultuur.blankenberge.be

Openingsuren balie cultuurcentrum
maandag, dinsdag en vrijdag: 10 > 12 u.
woensdag: 14 > 17 u.
donderdag: 16 > 19.30 u.

Geplaatst op 06.02.2016

Nele Bauwens doet je luisteren, lachen en ontdekken

Op 19 februari staat Nele Bauwens met haar solo, Ik moet beter luisteren, op de planken van cultuurcentrum Casino Blankenberge. Ze neemt je mee in haar autobiografische verhalen en vertaalt ze in originele kleinkunst gecombineerd met humor, zang en theater.
Ze brengt nostalgische verhalen uit haar kindertijd terug tot leven, verweven met hartstochtelijke uitlatingen en grappige observaties. Nele sleurt je zo mee op haar roetsjbaan op weg naar hart en lachspieren. De uitkomst is prachtig cabaret. Theatrale scènes worden afgewisseld met sluit-je-ogen-chansons die Nele zelf begeleidt op haar Wurlitzer piano, beat- en samplebox.
Nele Bauwens is bekend als actrice en zangeres bij onder andere El Tattoo Del Tigre en Jukebox 2000. Met de muzikale theatercomedy Wat heeft u belet te komen? die Nele maakte met Maaike Cafmeyer, groeide haar interesse in cabaret. Voor haar eerste cabaretvoorstelling behaalde Nele een plek in de finaleweek van het Leids Cabaret Festival 2013.
Philip Konings, schepen van Cultuur: “Nele maakte speciaal voor Blankenberge een extra promofilmpje om ons publiek warm te maken voor haar voorstelling. Je kan het bekijken op de Facebookpagina van het cultuurcentrum. We kijken alvast vol verwachting uit naar haar voorstelling.”
Praktische info
vrijdag 19 februari – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,5 – jong volk € 8,50
trailer – Facebook

Info & reservatie
cultuurcentrum, Hoogstraat 2
050 43 20 43 – cultuur@blankenberge.be – cultuur.blankenberge.be

Geplaatst op 06.02.2016

Beleef de Retro Club in een opzwepend jasje

Op 27 februari staan Les Odettes, The Andrews Brothers en The Covrettes op de planken van CC Casino. In een swingende matineevoorstelling kruipen ze in de huid van artiesten uit de jaren dertig, veertig en zestig. Als we het woord retro horen, denken we spontaan aan hippe koffiebars met zwart-witte tegels en een vintage interieur, aan jongedames met kokerrokken en opgesotken kapsels bijgestaan door mannen met bretellen en gitaar in de hand. Les Odettes brengen je terug naar de goeie oude tijd. Met hun herkenbare liedjes, hun olijke acts en hun accordeon zorgen ze voor een hartelijk onthaal, flaneren ze tussen de gasten en charmeren met een knipoog. The Andrews Brothers zijn drie zingende soldaten bijgestaan door drie bevallige vrouwelijke muzikanten. Ze brengen vergeten classics, die onze voorvaders uit volle borst meezongen. The Covrettes sluiten het geheel af met de tofste muziekjes uit de hedendaagse top 10- tunes samengesmolten in een warm retrojasje. Na deze voorstelling zal de goesting zeker groot genoeg zijn om thuis wat oude vinylplaten terug van onder het stof te halen. Philip Konings, schepen van Cultuur: “Ik verwacht een matineevoorstelling waarbij stilzitten een uitdaging zal zijn. Er is alvast een dansvloer voorzien voor wie zijn beste dansmoves wil bovenhalen.”

Praktisch
zaterdag 27 februari – 14.30 u.
CC Casino – Saveryszaal
ticket € 13 – consumptie inbegrepen
tafelopstelling en dansgelegenheid

Info & reservatie
cultuurcentrum, Hoogstraat 2
050 43 20 43 – cultuur@blankenberge.be – cultuur.blankenberge.be

Geplaatst op 06.02.2016

Vanaf najaar opnieuw schapen langs de Damse Vaart

Vanaf het najaar van 2016 zullen er opnieuw schapen langs de Damse Vaart grazen. De Provincie West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV bereikten hierover, op basis van het resultaat van een gezamenlijk uitgevoerde studie, een mondeling akkoord op woensdag 3 februari.
In 2015 werd een gezamenlijke bermbeheerstudie over de Damse Vaart uitgevoerd. De studie wees uit dat een combinatie van mechanisch beheer en begrazing door een geherderde schaapskudde, met opstart vanaf het najaar van 2016, de beste optie was.
Waterwegen en Zeekanaal NV zal nu in het voorjaar op zoek gaan naar een geschikte herder via een jaarlijks te verlengen aanbesteding.
In totaal gaat het over een 15-tal ha begraasbare oppervlakte, hoofdzakelijk aan de linkeroever, de oever in beheer van de Provincie.
Daarnaast engageren de Provincie en Waterwegen en Zeekanaal NV zich om in de toekomst nog andere partners te zoeken, zodat het aaneensluitend te begrazen areaal nog kan uitgebreid worden. Zo wordt de opdracht voor herders rendabeler en duurzamer. 

Fanny Depijpere dienst communicatie provincie west vlaanderen

Geplaatst op 06.02.2016

Resultaten groepsaankoop groene energie bekend: gemiddelde besparing van 310 euro

Er zijn maar liefst 63.139 vrijblijvende inschrijvingen voor de vierde groepsaankoop groene energie en gas van de Provincie West-Vlaanderen. Dit is ruim 13 % van alle West-Vlaamse gezinnen.
Nooit eerder schreven zovelen zich in. Vorige edities van de groepsaankoop haalden 44.553 (in 2012), 42.839 (in 2013), 37.259 (in 2014) en 27.724 (in 2015) inschrijvingen.
Ook de Provincie Oost-Vlaanderen had voor haar groepsaankoop dezelfde inschrijvingsperiode: 59.080 inschrijvingen.
De veiling en het resultaat
Op dinsdag 2 februari vond de online-veiling plaats. Voor de eerste keer werden de inschrijvingen voor de groepsaankopen van Oost- en West-Vlaanderen samengevoegd om zo een nog betere prijs te bekomen. In totaal gold het bod dus voor 122.219 gezinnen en/of bedrijven met een beperkt verbruik.
8 energieleveranciers namen deel. Elegant bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene stroom/gas, maar liefst 33,5 % onder de huidige marktprijs (*) voor energie. Voor de combinatie groene stroom/gas betekent dit een gemiddelde besparing van 310 euro.
Voor groene stroom bleek Eneco het beste bod klaar te hebben: 21,9 % onder de huidige marktprijs (*) voor energie. Voor groene stroom betekent dit een gemiddelde besparing van 139 euro.
Het verloop van een groepsaankoop
Van 1 december 2015 tot en met 1 februari 2016 konden particulieren zich vrijblijvend en gratis via de website www.samengaanwegroener.be of via een papieren formulier (in een infoloket) registreren voor de groepsaankoop stroom en/of gas. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een openbare veiling kon een gunstigere prijs worden bedongen dan bij een individuele overstap. Tegelijk werd ook het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur koos voor 100 % groene stroom.
Vanaf dinsdag 23 februari krijgt elke ingeschrevene voor de groepsaankoop een persoonlijk resultaat en kiest hij/zij zelf om de overstap naar de nieuwe leverancier wel of niet te maken. Wie het voorstel aanvaardt, wordt een contract van één jaar aangeboden.
Vorige groepsaankoop in West-Vlaanderen
Bij de groepsaankoop groene energie en gas van de Provincie West-Vlaanderen twee jaar geleden schreven maar liefst 37.259 gezinnen zich vrijblijvend in. Dit is bijna 7,5 % van alle West-Vlaamse gezinnen. 15.862 gezinnen (zo’n 42 %) gingen effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers en bespaarden gemiddeld 149 euro.
Bij de vorige editie schreven 27.724 gezinnen zich in, 16.769 gezinnen (zo’n 60 %) gingen in op het aanbod van de winnende energieleveranciers. De gemiddelde besparing bedroeg toen 165 euro.
(*) De besparing is berekend ten opzichte van een gewogen gemiddelde energieprijs die de vijf grotere energieleveranciers (Electrabel, Eni, Essent, Lampiris, Luminus) momenteel vragen voor gelijkwaardige energie. Kosten voor netwerken, distributie en belastingen werden hier niet meegerekend. Deze zijn immers voor alle leveranciers gelijk en kunnen niet door de leverancier worden beïnvloed. Burgers met vragen kunnen nog steeds terecht op de gratis infolijn op 0800 76 101 of hun vraag stellen via mail naar samengaanwegroener@west-vlaanderen.be. 

Fanny Depijpere Dienst Communicatie – pers, nieuws en nieuwe media Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 06.02.2016

Stad Kortrijk spreekt zich niet uit over aanvraag windmolens in Bellegem

Electrabel NV wil i.s.m. Yard Energy een windturbinepark met 4 windturbines realiseren in Bellegem nabij de A17 ter hoogte van de Kwabrugstraat, IJzerhandstraat en Ronsevaalstraat. Het stadsbestuur van Kortrijk heeft de milieuvergunningsaanvraag onderzocht en beslist om zich niet uit te spreken.
Als Klimaatstad wil de stad Kortrijk inzetten op de vooropgestelde Europese doelstellingen omtrent hernieuwbare energie. In september 2013 ondertekende de Stad Kortrijk de burgemeestersconvenant. Met dit engagement schaart de stad zich (samen met nu reeds meer dan 6700 Europese steden) achter verschillende klimaatdoelstellingen, waarvan de belangrijkste is de CO2-uitstaat op het hele grondgebied met méér dan 20% te verminderen. Dit kan alleen gerealiseerd worden door zowel in te zetten op energiebesparing als op de productie van hernieuwbare energie (bvb windmolens of zonnepanelen).
Tijdens het openbaar onderzoek zijn er 2701 collectieve bezwaren ingediend in verschillende bundels en 72 individuele bezwaren. Na digitale invoering werd echter vastgesteld dat er 1658 unieke ondertekenaars zijn van de petitie en 64 unieke individuele bezwaren zijn. Bijkomend werden er 22 “positieve” bezwaren geformuleerd, 19 collectief en 3 individueel.
Bert Herrewyn en Wout Maddens: “De impact van de windturbines in het open landschap van Kortrijk-Bellegem is dermate bepalend dat bij de keuze van betreffende locatie, de turbines in alle aspecten moeten kunnen voldoen aan de geldende normen inzake geluid, slagschaduw en veiligheid en geen hinder mogen veroorzaken voor de omwonenden en bezoekers.”
In het aanvraagdossier zijn nog niet alle vormen van hinder voldoende bestudeerd en geëvalueerd (oa. geluid, slagschaduw en veiligheid). Er werd in het dossier ook maar één windturbinetype voorgesteld.
Het is onduidelijk of de exploitant in staat is om de nodige garanties te bieden dat het windturbinepark met de voorgestelde turbines met een tiphoogte van 185 m en een vermogen van 3,75 MW, kan voldoen aan de gestelde normen inzake geluid, slagschaduw en veiligheid.
Indien niet kan voldaan worden aan de wettelijke voorwaarden of aangehaalde elementen en/of indien er enige twijfel bestaat dat er aan één van de voorwaarden, om technische redenen, financiële overwegingen, niet kan voldaan worden en/of er twijfel is over het uiteindelijke rendement van de turbines, moet de aanvraag geweigerd worden. Het Openbaar onderzoek vond plaats van 30 november 2015 tot 29 december 2015. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er 2701 collectieve bezwaren ingediend in verschillende bundels en 72 individuele bezwaren.
Na digitale invoering werd echter vastgesteld dat er 1658 unieke ondertekenaars zijn van de petitie en 64 unieke individuele bezwaren zijn. Bijkomend werden er 22 “positieve” bezwaren geformuleerd: 19 collectief en 3 individueel.
Aantal personen:
- Collectieve bezwaren (petitie): 1658 individuen
- Negatieve bezwaren: 64 individuen
- Positieve bezwaren: 19 collectief en 3 individueel unieke adressen
Op adresniveau:
Kortrijk:
- Collectieve bezwaren (petitie): 950 unieke adressen (1261 personen)
- Negatieve bezwaren: 28 unieke adressen
- Positieve bezwaren: 13 unieke adressen
Buiten kortrijk:
- Collectieve bezwaren (petitie): 187 unieke adressen (397 personen)
- Negatieve bezwaren: 15 unieke adressen
- Positieve bezwaren: 7 unieke adressen
Seel Seynaeve dienst communicatie stad kortrijk

Geplaatst op 06.02.2016

Brouwerij Omer Vander Ghinste steunt Think Pink

Brouwerij Omer Vander Ghinste organiseerde in 2015 een bewegingsplan voor haar werknemers en nam zo deel aan tal van sportwedstrijden. Daar in 2014 een medewerkster van de brouwerij getroffen werd door borstkanker, werd aan al deze sportactiviteiten een goed doel gekoppeld. Door de inzet van alle medewerkers van de brouwerij werd op die manier maar liefst €1.200 ingezameld voor Think Pink, de nationale borstkankercampagne. “Ook in 2016 gaan wij op dit elan door, want een gezond lichaam stimuleert een gezonde geest!”, vertelt Nicolas Degrijse. BDK / Bron:Nicolas Degrijse

Geplaatst op 06.01.2016

9 medailles op Westhoektornooi gymnastiek voor Vaste Vuist Lauwe

In het weekend van 2 en 3 januari namen de meisjes AGD B-, C- en I-niveau van sportgroep Vaste Vuist Lauwe deel aan het Westhoektornooi in Vlamertinge. Speciaal aan deze wedstrijd is dat er per toestel een aparte ranking gemaakt wordt.

Het was de eerste individuele wedstrijd van het seizoen, tijd om eens te kijken hoe de nieuwe oefeningen vlotten en waar nog aanpassingen nodig zijn. Voor de kleinste meisjes was dit hun allereerste wedstrijd buitenshuis wat het wel heel spannend maakte. Vaste Vuist kon zijn prestaties van vorig jaar doortrekken en behaalde maar liefst 9 medailles! 5x goud, 3x zilver en 1x brons.

Volgende meisjes haalden goud: Noa Vantomme, Laïs Vanackere en Nieke Ortibus aan de damesbrug. Noa Vantomme en Nieke Ortibus op balk. De zilveren medaille ging naar: Laure Vanoverschelde (damesbrug), Sien Sabbe (grond) en Julie Verbauwhede (damesbrug). Brons was er ook voor Noa Vantomme aan de grond. 

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 04.01.2016

KFC Marke wint inhaalmatch tegen KFC Aalbeke Sport

Na de 18de speeldag van 4de provinciale C mag Marke 3 punten bijtellen bij het eindtotaal voor de winterstop. Jordi laat de voorzet van Kenny Wijfels passeren zodat Abdel kan binnenkoppen. Hiermee scoort hij 10 minuten voor de rust het eerste en enige doelpunt van de match.
Nieuwe trainer, nieuwe plannen

“KFC Marke heeft een goede ploeg. Mijn mannen kunnen voetballen en dat zullen we laten zien. Verder opbouwen is de boodschap. Wat we dit jaar nog zullen bereiken weet ik niet, het wordt afwachten. Voetballen kunnen ze al, dus nog wat sleutelen aan de conditie en stap voor stap voorruit gaan is een eerste aanpak in de goede richting.”, laat trainer Kurt Jonckheere weten.


Pensioen geeft voetbaltijd


Na de match mocht KFC Marke het pensioen van Patrick Gijsbrecht vieren. Patrick is de man achter de schermen die startte met de website van de voetbalploeg. Zijn inzet bij de jeugd en functie als secretaris werd beloond met een fles van een goed jaar. Het pensioen biedt misschien wel extra tijd voor de voetbalinzet. 

IDVA / © Foto BDK

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 29.12.2015

Zwevegemse wielerliefhebbers ontmoeten Zwevegemse wielersporters

Zwevegem is en blijft het Dorp van de Ronde 2015. VZW Dorp van de Ronde blijft bestaan en is van plan verder te gaan met de organisatie van wielerevenementen in de sportgemeente Zwevegem. In het kader van de afsluitende activiteiten van het jaar van “Dorp van de Ronde” werd een ontmoetingsavond voor alle Zwevegemse wielrenners van de categorie aspirant tot en met de elites met of zonder contact ingericht.
Inzet beloont
Een bewogen jaar vol inzet en prestaties zorgde dat Zwevegem in 2015 het Dorp van de Ronde werd. Het voltallige gemeentebestuur, plaatselijke handelaars, wielerdeskundigen, Zwevegemse verenigingen en meer leidden het hele gebeuren tot een goed einde met succes op alle vlak. Dankzij de samenwerking, ervaren coördinatie en professionele begeleiding had het Dorp van de Ronde voor het eerst in de geschiedenis een meer dan positieve afrekening. Hiermee bewees Zwevegem een topgemeente te zijn op het gebied van wielersport en onderneming.
Burgemeester Marc Doutreluigne: “De kennismakingsavond is de eerste stap tot verdere opbouw. We kijken uit of er een mogelijke jaarlijkse verkiezing van een Zwevegemse wielerheld kan zijn.”
Sportgemeente Zwevegem
Op vandaag zijn er 127 sportverenigingen in Zwevegem, gaande van denksport tot zware fysische sport. Zwevegem is een land van water. Langs het Kanaal Kortrijk-Bossuit zijn meerdere clubs gevestigd en daarom was een investering in een aanmeerplatform bij de lokalen van Sobeka een voorbeeld van positieve investering.
De gebouwen van OC De Brug doen dan ook dienst voor tal van organisaties, een vestigingsplaats voor meerdere clubs. Eind 2014 kwam op Transfo de realisatie van de duiktank. Een enorm watervat van 15 meter diep dat o.a. plaats biedt voor trainingen aan particulieren, verenigingen en zelfs de brandweer geeft er opleiding.
Als we helemaal terugkeren was het Baron Bekaert die zijn volk deed sporten. Zo kreeg Zwevegem het mooiste en grootste overdekt Zwembad van de streek. Het sportencomplex biedt talrijke sportzalen en heeft een direct aanpalend voetbalveld en atletiekpiste. En daar stopt het niet, een schietstand om de boog eens te (ont)spannen, een hondenparcours en een bib voor de leessport, het tennisveld, in Zwevegem kreeg het de naam Gemeentelijk Bekaert Sportcentrum.
Met 5 wielerclubs en 13 wielertoeristenclubs en 4 wandel en fiets familieclubs is Zwevegem een leider in de wielersport. De uitgesterkte gemeente met zijn vier deelgemeentes biedt een kilometerslang fietspad. Van centrum naar dorpskern, langs wegen en kanalen of tussen velden en hoven, een moto.
Zwevegem is een kweekvijver van wielrenners en een op kaart geplaatst fietsdorp. De volkse mentaliteit gaf de aanzet tot het inrichten van de ontmoetingsavond met als doel Zwevegem als fietsparadijs voor elke recreatieve en professionele wielersporter te promoten en het inrichten van een jaarlijks wielerevenement. Na een kennismaking van genodigden werd er overgegaan tot de voorstelling van de aanwezige Zwevegemse actieve wielrenners. 

IDVA / © Foto's Bernard Decock 

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 29.12.2015
3332 artikelspagina's: 1 ... 240 241 242 243 244 <<< 245 >>> 246 247 248 249 250 ... 334