Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

8 nieuwe plattelandsprojecten versterken Midden-West-Vlaanderen

Begin deze maand werden een aantal projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Midden-West-Vlaanderen’(*), het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio.
De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.
Volgende projecten ontvangen samen 434.271,06 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun steun:
- Landelijke Kinderopvang vzw: ‘Kansen voor alle kinderen’
- Vzw Boeren op een kruispunt: ‘Zot van (‘t) boeren’
- WZC Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede: ‘Renovatie Den Tap’
- OCMW Tielt: ‘Mobiele Winkelstraat’
- Vzw Mariënstede: ‘Château Superette: de andere buurtwinkel met tijd voor u’
- Vzw Heemkundige Kring Karel van de Poele: ‘Restauratie landelijke kapel Veldekensstraat Lichtervelde’
- Agrobeheerscentrum Eco²: ‘De randenmaaier; samen aan de slag’
- Inagro vzw: ‘KENNISvijVERs Varkenshouderij Midden-West-Vlaanderen’
Leader: Europees programma voor plattelandsontwikkeling
‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.
In West-Vlaanderen zijn er twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’ (14 gemeenten).
1,8 miljoen euro voor plattelandsprojecten in Midden-West-Vlaanderen
Voor plattelandsprojecten in de regio Midden-West-Vlaanderen is tot 2020 in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar. Voor de ‘Westhoek’ is 5,15 miljoen euro beschikbaar.
Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,74 miljoen euro) uit provinciale middelen.
Tussen 2007 en 2013 kregen 114 projecten steun via dit programma, 35 in de Tieltse regio en 79 in de Westhoekregio.
Nieuwe oproep
Via een nieuwe oproep wil de Plaatselijke Leadergroep ‘Midden West-Vlaanderen’ op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden.
Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de regio Midden-West-Vlaanderen kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 april 2016. Alle info over de oproep en over Leader is terug te vinden via de website www.west-vlaanderen.be/leader.

Meer info : Fanny Depijpere Deskundige Dienst Communicatie – pers, nieuws en nieuwe media fanny.depijpere@west-vlaanderen.be

Geplaatst op 22.12.2015

App 'Iedereen West-Vlaams' in ‘’t nieuwe’ voor de eindejaarsfeesten

De app voor iPhone en Android-smartphone ‘Iedereen West-Vlaams’, die ontwikkeld werd door de Provincie West-Vlaanderen, werd geüpdatet.
De vernieuwde versie zorgt ervoor dat gebruikers een ‘West-Vlaamse draai’ aan hun (eindejaars)foto’s kunnen geven. Na het selecteren of nemen van een foto via de smartphone, kan er een West-Vlaamse spreuk zoals ‘’t beste vo noaste joare’, ‘ipgezet lik ne kestboom’, ‘jeet a ze rekker’, ‘jinne canard’, ‘mo vint toh’, ‘wuk?’, ‘zo zot gelik en achterdeure’ enz. in tekstballon toegevoegd worden.
Uiteraard is het mogelijk om die daarna via sociale media of andere kanalen door te sturen. De gebruiker heeft de keuze tussen 30 tekstballonnen.
140 woorden en 120 uitdrukkingen
Daarnaast werd ook werk gemaakt van de herwerking van de andere mogelijkheden binnen de applicatie. Aan de bestaande selectie van 140 woorden en 100 uitdrukkingen, werden 20 nieuwe uitdrukkingen toegevoegd.
Ook de ‘soundboard’ kreeg een uitbreiding en een nieuwe lay-out. Via snellinken kunnen onbeperkt uitdrukkingen naar keuze in onverwachte situaties afgespeeld worden.
Bij de quiz kunnen spelers nu ook vrienden via facebook uitdagen.
Ruim 150.000 downloads
De eerste versie van de app dateerde van mei 2012. Hij werd meer dan 150.000 keer gedownload. 91.500 keer via iPhone en tussen de 50.000 en 100.000 keer via Android. De app stond zelfs een tijdlang genoteerd als meest gedownloade gratis app, zowel bij de App Store als op Google Play.
Campagne ‘Iedereen West-Vlaams’
Met ‘Iedereen West-Vlaams’ wil het provinciebestuur de West-Vlaamse identiteit beklemtonen en de trots op de eigen regio vergroten.
Binnen dezelfde campagne pakte de Provincie uit met filmpjes waarbij de ministers-presidenten West-Vlaams leerden, een quiz op Facebook, stickervellen met leuke uitdrukkingen, mokken, de actie ‘Iedereen West-Vlaams op reis’ via sociale media, de verkiezing van het ‘West-Vlaams woord’ en de ‘West-Vlaamse uitdrukking’ die niet mogen verdwijnen (i.s.m. de Krant van West-Vlaanderen, Focus/WTV en Radio2 West-Vlaanderen) enz.
Praktisch
De app voor iPhone kan via de App Store gedownload worden en de Android-app via Google Play. 

Meer info :dienst communicatie, Fanny Depijpere fanny.depijpere@west-vlaanderen.be www.iedereenwest-vlaams.be

Geplaatst op 19.12.2015

Harelbeke valt tweemaal in prijzen

Stad Harelbeke ontving deze week twee prijzen: het staat met haar ondernemingen tweede op de lijst ‘Beste Zakengemeente van Vlaanderen’ én kreeg de prijs voor beste ‘verkeersgroen’ voor de mobiele boombakken in de Stasegemsesteenweg.

Op dinsdag 16 december publiceerde Trends de jaarlijkse lijst ‘Beste Zakengemeente in Vlaanderen’. Harelbeke prijkt op een knappe tweede plaats, net onder Erembodegem die met de titel gaat lopen.

Vorig jaar stond Harelbeke nog op plaats 415. Volgens Martin Vandebuerie van het departement Werken, Ondernemen en Leren is deze opmars niet verwonderlijk: “Je moet maar eens bekijken welke mooie ondernemingen Harelbeke telt. Of zou het toeval zijn dat Peter Vyncke (Vyncke NV) werd genomineerd als ondernemer van het jaar, dat Agristo vorig jaar de Gouden Leeuw van de Export kreeg, dat Bavik werd verkozen tot beste pils ter wereld of dat Washcot werd verkozen tot starter van het jaar in West-Vlaanderen? In Harelbeke is 30% van de bebouwde oppervlakte industriebouw. Er zijn meer dan 3.000 ondernemingsnummers in Harelbeke. Als West-Vlaanderen al goede grond is, dan is Harelbeke dit nog des te meer.”

De rangschikking wordt gebaseerd op vijf deelrankings: het aantal actieve ondernemingen, het aantal startende bedrijven, het aantal bedrijven dat een veilige score behaalt op een faillissementspredictiemodel (van Roularta B-information), de evolutie van de tewerkstelling en de evolutie van investeringen.
Harelbeke scoort op de hele lijn goed, maar blinkt uit in tewerkstelling en investering. Harelbeekse ondernemingen nemen gezonde beslissingen, geloven in de toekomst, investeren en werven aan.
Ook het stadsbestuur is fier op zijn ondernemers en levert een bijdrage om het ondernemen te ondersteunen. Martin Vandebuerie: “Jaarlijks vindt er een ondernemersmeeting plaats waarbij we een actueel thema via de boeiende verhalen van lokale ondernemers in beeld brengen. Maandelijks versturen we een nieuwsbrief naar meer dan 1.200 mailadressen van lokale ondernemers.”
Het nieuw opgerichte bedrijvencentrum levert kwalitatieve kantoren en bedrijfsunits aan interessante prijzen en biedt - samen met de meegeleverde dienstverlening - een vruchtbare bodem voor starters.


Mobiele boombakken als verkeersremmers

De vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) organiseert in het kader van de wedstrijd ‘Groene Lente’ een competitie met vier wedstrijdonderdelen en wil op die manier de beste gemeentelijke groenprojecten in de bloemetjes zetten.
Stad Harelbeke mocht gisteren in het gezelschap van meer dan 160 afgevaardigden uit 45 Vlaamse steden en gemeenten de prijs voor beste ‘Verkeersgroen’ in ontvangst nemen voor de boombakken in de Stasegemsesteenweg.
Die bakken kwamen er naar aanleiding van de hertekening van het parcours van de wielerwedstrijd E3 Harelbeke. Om te voldoen aan UCI-voorschriften moesten de vluchtheuvels in de straat verdwijnen. Harelbeke verving de verkeersremmers op deze drukke invalsweg door elf mobiele boombakken. De bakken zijn gevuld met meerstammige bomen, zijn 2 meter op 2 meter breed en zijn voorzien van de nodige signalisatie. De totale kostprijs bedroeg 46.153 euro.

Mieke Decbooter dienst communicatie Harelbeke

Geplaatst op 19.12.2015

Winterijs in Oostende

Vanaf vrijdag 27 november kan men schaatsen of de sfeer opsnuiven op Winterijs.
Het Wapenplein werd opnieuw overdekt en vormt het decor voor een magisch winterlandschap. Kom binnen en laat je verrassen door de prachtige decors, betoverende verlichting en fantastische aankleding van Winterijs.
Centraal staat de grootste en mooist verlichte kerstboom van Oostende met maar liefst 14.000 ledlichtjes.
De ijsschaatspiste van 1.000 m² zal voor uren schaatsplezier zorgen bij jong en oud. Daarnaast komt er opnieuw een aparte kinderpiste van 120 m².
Geniet op een van de terrassen van een winters hapje of drankje.
Kortom, Winterijs wordt een niet te missen belevenis! 

Bron : Visit Oostende

Geplaatst op 19.12.2015

Menen verkoopt site Bramier aan Leiedal

In november sloot de stad Menen een akkoord af met de intercommunale Leiedal over de aankoop van een gedeelte van de site Bramier in Lauwe. Leiedal verwerft 4 ha van de stad om haar aanbod aan ruimte voor bedrijven te verruimen. De aankoop past in het reconversiebeleid van Leiedal. Het aansluitend natuurgebied blijft in handen van de stad.

Site Bramier krijgt een nieuwe economische bestemming

De site Bramier in Lauwe herbergt een rijk verleden. Vanaf de jaren 1920 was dit de uitvalsbasis van de pannenfabriek De Leie en de tegelfabriek Novoblock. Na de stopzetting van de tegelproductie van Novoblock (Holcim) in 2004, onderging de site een grondige sanering. In 2008 kocht het stadsbestuur van Menen de grond aan met het oog op een herontwikkeling. In opdracht van het stadsbestuur Menen, onderzocht Leiedal de mogelijkheid om de site opnieuw in te richten als hedendaags bedrijventerrein met een meerwaarde voor de omgeving. Op 13 november sloten Leiedal en de stad Menen een akkoord af over de aankoop van 4 ha van dit gebied.

Het overige achterliggend gebied, dat vroeger gebruikt werd om klei te ontginnen en later als kalkbezinkingsbekken, blijft eigendom van de stad Menen. Natuurpunt staat in voor het beheer van de waardevolle en kalkrijke biotoop.

Hedendaags bedrijventerrein voor tiental KMO’s

De site wordt omgevormd tot een hedendaags bedrijventerrein, waar het fijn is om te werken. Hiertoe dienen nieuwe wegen en rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen, groenaanleg … voorzien te worden. Een tiental bedrijven zullen er een nieuwe stek vinden. De oppervlaktes variëren van circa 1.500 m² tot 1 hectare. Uitzonderlijk is ook een perceel groter dan 1 hectare toegelaten. De interesse van bedrijfsleiders naar dergelijke percelen is alvast groot. Wellicht kan Leiedal de eerste bedrijfspercelen vanaf 2018 op de markt brengen.

Leiedal besteedt bij de herinrichting ook heel wat aandacht aan de omgeving, de nabijgelegen woningen, het achterliggend natuurgebied en de aanleg van kwalitatief openbaar domein.

Leiedal zet maximaal in op reconversieprojecten

Deze aankoop past volledig in de beleidsvisie van Leiedal. Om voldoende ruimte voor bedrijven te creëren, focust Leiedal op de reconversie van bestaande economische ruimte en op de activering van het onderbenut aanbod op bestaande zones. Tegen eind 2018 wenst Leiedal samen met de regio 60% van de uitgifte van bedrijfsgrond te halen uit reconversie en activering om zo het aansnijden van nieuwe open ruimte te beperken.

De aankoop sluit aan bij een aantal reconversieprojecten die Leiedal momenteel realiseert: De Blokken (vroeger Bekaert) in Zwevegem, Nelca in Lendelede, Emdeka in Bellegem en Groenbek (vroeger Bekaert Textiles) in Waregem.

Stad Menen gaat voor bedrijvigheid

Op basis van een kwalitatief masterplan voor de site, heeft de stad Menen Leiedal gevraagd om de site gedeeltelijk aan te kopen. De stad wenst immers voldoende ruimte voor bedrijvigheid te creëren en wil daartoe een beroep doen op Leiedal om een kwalitatieve en duurzame herontwikkeling te realiseren. Beide partners willen een aanvullend aanbod creëren ten aanzien van de toekomstige uitbreiding van de LAR, waar de focus ligt op transportbedrijven en bedrijfspercelen groter dan 5.000 m².

De stad Menen is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan om de inrichtingsprincipes voor de herontwikkeling vast te leggen. De bestemming zal gewijzigd worden van milieubelastende industrie naar zone voor bedrijvigheid. De stad benadrukt dat er geen zware industrie of sterk verkeersgenererende activiteiten zullen toegelaten worden op de bedrijfssite. Hierbij zal de nodige aandacht gaan naar het behoud van het natuurgebied, trage verbindingen doorheen de site alsook de nabijheid van de bewoning.

Infomoment 23 januari

Leiedal stelt de toekomstplannen van de site voor op zaterdag 23 januari. Iedereen die interesse heeft, is welkom. We voorzien een algemene toelichting in het oud stationsgebouw in Lauwe en gaan daarna op verkenning door het verleden en de toekomst op het terrein zelf.

Praktisch
• Wanneer: zaterdag 23 januari tussen 10u en 12u.
• Waar: Oude statie Lauwe (Vrijheidsboomplaats 2), gevolgd door rondleidingen op site Bramier
• Belangrijk:
o Voorzie gepaste schoenen of laarzen.
o Warm opkikkertje voor elke bezoeker!

Info

Intercommunale Leiedal:
• Tine Claeys, projectverantwoordelijke site Bramier (tine.claeys@leiedal.be; 056 24 16 16)
• www.leiedal.be/bramier

Stad Menen:
• Bjorn Grouwet, communicatie Menen (bjorn.grouwet@menen.be; 056 529 411)
• Martine Fournier, burgemeester Menen

Auteur: Liesbet Verhelle

Geplaatst op 17.12.2015

Jong Groen Kortrijk komt uit de kast

Sinds september is Jong Groen Kortrijk (JGK) achter de schermen actief en hebben we in november onze eerste bestuursvergadering gehad. De kersverse voorzitter Andy Devriese is trots om samen met zeven frisse bestuursleden van start te gaan. Tjörven Vantomme is kandidaat om te zetelen in de jeugdraad. We zijn een politieke jongerenvereniging met lokale wortels die streeft naar een duurzame samenleving waarin solidariteit en rechtvaardigheid centraal staan. Samen gaan we inhoudelijke thema’s behandelen, ludieke acties voeren en leuke, laagdrempelige activiteiten organiseren. 

Dinsdag, 15 december, kwam ons dossier voor erkenning als jeugdinitiatief voor de jeugddienst. Zaterdag 19 december is Kortrijk te gast van een themadag georganiseerd door Jong Groen Nationaal. Met het thema duurzaam voedsel en eerlijke prijzen voor boeren komen Jong Groenen van over het ganse land om 10u naar TRACK om samen te brainstormen.

Zaterdag, 27 februari 2016, komt JGK officieel uit de kast op ons startevenement in de Broeltorens. Samen met onze leden gaan we in de voormiddag stil staan bij onze kernthema’s: migratie, milieu, wonen & werk, sociale gelijkheid en mobiliteit. In de namiddag doen we een activiteit die voorlopig nog een verrassing blijft.

Auteur: Andy Devriese, voorzitter Jong Groen Kortrijk 
Geplaatst op 17.12.2015

Schone droge luiers bij de Zwevegemse PAMPERBANK

Een kind gebruikt gemiddeld 5.000 luiers tot het zindelijk is. De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt dan ook een forse hap uit het budget van jonge gezinnen. Voor gezinnen uit kansengroepen weegt die investering loodzwaar.
Vanaf 15 december startte de Pamperbank in Zwevegem. Zwevegem wordt het 21ste filiaal van de Pamperbank. De luiers worden verdeeld door Kind en Gezin, actief in het Koetshuis.
Wat is de PAMPERBANK
De pamperbank is een project, getrokken door het Huis van het Kind Zwevegem, dat kadert in het Actieplan Armoede Zwevegem. Via de Pamperbank worden luieroverschotten ingezameld en ter beschikking gesteld van kwetsbare gezinnen.
Werking van de PAMPERBANK
In de vele inzamelpunten staan inzamelcontainers waar mensen luieroverschotjes kunnen deponeren. Deze luiercontainers worden regelmatig geledigd door een ploeg van vrijwilligers die ervoor zorgen dat deze luiers op geregelde tijdstippen worden gesorteerd per maat en opnieuw worden verpakt in pakketjes van 25 luiers. Deze pakketjes worden naarmate de beschikbaarheid aan de bodemprijs van 1,00 euro verkocht aan kwetsbare gezinnen na doorverwijzing door een OCMW, hetzelfde principe als voor voedselpakketten. De pakketten kunnen worden afgehaald in Het Koetshuis gelegen achter het oud gemeentehuis. 

ZN / ©Foto-MDK
Wim Vanoverberghe: Samen Sterker
Marc Claeys: Schepen van Welzijn, Zwevegem
Johan Hamers: Huis van het Kind Zwevegem

Geplaatst op 17.12.2015

Putteke winter in de Gavers

Vrijdag 18 december vrijblijvende instap tussen 18:00 tot 20:00 uur

Veel “aaaahs!” en “oooohs!”
Dat is wat je zal horen tijdens Putteke Winter in De Gavers in Harelbeke. Deze verwonderende wandeling brengt je langsheen verrassende plaatsen van het domein. 
Talrijke licht- en vuurinstallaties en intrigerende acts maken van Putteke Winter het niet te missen winterspektakel.

Het volledig programma vind je hier:http://www.west-vlaanderen.be/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/putteke-winter.aspx 

Wegens het grote succes wordt de slotshow 2-maal gebracht: om 21u00 en om 22u15.

De online-registratie werd dit weekend stopgezet. Uiteraard blijft iedereen welkom. Registratie was voor ons een goeie manier om in te schatten hoeveel deelnemers zich zouden komen verwonderen. Waarvoor dank!

Wandeling +/- 4,5 km - 3/4 toegankelijk voor rolwagens en buggy's (omleiding voorzien).
Zorg voor stevig schoeisel.
Wees sportief en kom zoveel mogelijk met de fiets! Fietsenparking voorzien aan de start in de Eikenstraat.
Honden zijn ook welkom maar wel aan de leiband.
Neem voldoende kleingeld mee voor een hapje en een drankje.
Drankkaarten aan € 5 of € 10 voor de grootste openluchtwinterbar (eindlocatie wandeling - graag gepast).

Auteur: Tom Linster

Geplaatst op 16.12.2015

Duidelijkheid over brug Wevelgem-Lauwe

Eind 2016 moet het voorontwerp voor de nieuwe verhoogde brug over de Leie tussen Wevelgem en Lauwe goedgekeurd zijn. Dan zal er ook uitsluitsel zijn over mogelijke onteigeningen in het kader van de Leiewerken in Lauwe en Wevelgem. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts (N-VA).

Het Seine-Scheldeproject moet een vlotte binnenvaartverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde mogelijk maken. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. Ook in Lauwe en Wevelgem zijn infrastructuurwerken noodzakelijk. Daar moet de brug over de Leie verhoogd worden.

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) start in het voorjaar van 2016 met de opmaak van het voorontwerp voor de vernieuwing van de brug Wevelgem-Lauwe. “Dit maakt deel uit van een ruimere oefening: in juni laatstleden werd in het kader van het Seine-Scheldeproject een globale actualiteitsstudie voor de projecten op en naast de Leie gestart”, zegt Bert Maertens, die dit dossier opvolgt in het Vlaams Parlement. Het definitieve voorontwerp wordt normaliter eind 2016 goedgekeurd. Dan pas zal er ook uitsluitsel zijn over mogelijke onteigeningen. De werken zelf zouden halfweg 2019 van start kunnen gaan en een jaar duren. “W&Z verzekert op korte termijn hierover samen te zitten met de gemeentebesturen van Wevelgem en Menen ”, zo weet Bert Maertens.

Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 2.241.000 euro. De Vlaamse overheid hoopt hierbij op zo’n 900.000 euro Europese steun. Over een mogelijke participatie van Menen en Wevelgem werd nog niet gesproken.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met Bert Maertens:
bert.maertens@vlaamsparlement.be of 0473 55 41 50
of met Jorgen Deman, parlementair medewerker van Bert Maertens:
jorgen.deman@vlaamsparlement.be of 0477 28 93 92 

Jorgen Deman

Geplaatst op 16.12.2015

Budascoop haalt de kaap van 40.000 filmbezoekers

Op zondag 13 december werd Kathy Deloof uit Vichte in de bloemen gezet als 40.000ste filmbezoeker van Budascoop in 2015. Samen met haar werd alle aanwezige publiek getrakteerd op taart.
40.000: Dit is een absoluut record!
Nooit eerder, sinds kunstencentrum BUDA in 2006 dagelijks een kwaliteitsvol filmprogramma aanbiedt in drie zalen in Budascoop in Kortrijk, werd zo’n groot publiek bereikt. Het publieksaantal steeg de laatste vijf jaar met 35%.
BUDA richt zich op actuele kwaliteitsvolle auteurscinema uit de hele wereld, zet reeksen op rond b.v. Italiaanse cinema, cultfilms of klassiekers en ontwikkelt sinds 2014 ook acties voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Programmator Lieve Vankeirsbulck: “Opvallend bij de stijging van de publiekscijfers is de toename van het aantal abonnees. In 2015 verkochten we 10% meer abonnementen. Dit wijst op een trouw publiek dat intens de wekelijks nieuwe release in onze bioscoop volgt. Sinds 2013 investeert BUDA in een gerichte publiekswerking. Dit levert zijn vruchten af.”
De best bekeken films in Budascoop in 2015 – tot nu toe - waren Le tout nouveau testament (3.312 bezoekers, nog steeds op het programma), Black (1.997 bezoekers, nog te zien tot 21/12), D’Ardennen (1.254 bezoekers), Son of Saul (1.040 bezoekers, nog steeds op het programma) en Birdman (1.027 bezoekers).
Directeur Franky Devos: “Er zijn in Vlaanderen maar zes bioscopen met uitsluitend auteurfilms op het programma. Dat is bijzonder weinig als je het vergelijkt met de 106 arthouse cinema’s in Nederland en de 1088 in Frankrijk. De laatste jaren krijgt Vlaanderen internationale erkenning voor de release van sterke Vlaamse films, maar als het om het uitbouwen van een vertonersbeleid aankomt, doen we het niet goed. Toch bewijst BUDA dat er wel degelijk een groot publiek is voor een kwaliteitsvol programma. Samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zijn we aan het bekijken hoe ook in andere centrumsteden het filmklimaat kan verbeteren.”
De filmwerking van BUDA wordt mee mogelijk gemaakt door een 25-tal geëngageerde vrijwilligers die tijdens de week de ticketbalie bemannen, meewerken aan de verspreiding van de communicatie of het ontbijt verzorgen tijdens de maandelijkse Cinemaatjes.

BUDA’S WINTERWONDERLAND
In de laatste weken van 2015 staan nog verschillende specials gepland, waaronder een uitgebreid kinderprogramma tijdens de kerstvakantie: BUDA’s WinterWonderland (van zo 20/12 t.e.m. zo 3/01). De allerkleinsten (4+) kunnen mee gieren met een beestige geestige compilatie van kortfilmpjes met in de hoofdrol het wereldberoemde schaap Shaun the sheep! De grotere kinderen (7+) worden meegenomen naar de Franse Alpen, waar Sébastiaan, samen met zijn trouwe hond Belle, op zoek gaat naar de verdwenen Angelina. Op woensdag 23 december hebben we een unieke editie van cinema sonoor: kinderen luisteren in het pikdonker naar hoorspelen. Achteraf gaan ze zelf aan de slag met microfoons, gitaren, grindpaden en trommels. Ze boksen zelf een hoorspel in elkaar. Om 14u voor 6 tot 8 jaar en om 16u van 9 tot 12 jaar.
Tijdens WinterWonderland kan je je voor en na de film opwarmen aan verse chocolademelk en ondertussen een schaduwspel spelen of knutselen. De kinderfilms worden aangevuld met het reguliere filmprogramma voor de volwassenen, zowel in de namiddag als ’s avonds. Met onder andere de griezelige kerst- double bill Beetlejuice en Crimson Peak.
Vier plannen voor 2016:
• Lancering van een gloednieuwe animatiestudio voor kinderen: de MAMMOET. Buda’s Mammoet wordt een interactieve filmstudio waarin kinderen zich voor en na de film kunnen uitleven! Ze knutselen zelf figuurtjes voor een schaduwspel, maak eigen animatiefilms, ontdekken hoe films gemaakt worden in een filmmuseum met zoötropen, praxinoscopen en flipboekjes. De Mammoet wordt geïntroduceerd op woensdag 3 februari tijdens cineMAATjes en wordt mee mogelijk gemaakt dank zij financiering van Lions Club Mercurius, Streekfonds/Koning Boudewijnstichting, opbrengst van de pop-up shop Gusta, de wintersoepverkoop bij Staminee Boulevard en een fondsenwerving tijdens de uitreiking van de Tower Awards.

• Jeugdfilmfestival komt naar Kortrijk. Tijdens het Spinragfestival in de krokusvakantie haalt kunstencentrum BUDA het Jeugdfilmfestival JEFF naar Kortrijk. Dit succesvolle festival werd vorig jaar georganiseerd in Gent, Antwerpen en Brugge en krijgt er dus een vierde gaststad bij. In plaats van vier films tijdens Spinrag vorig jaar, toont BUDA van 3 tot en met 14 februari 2016 veertien kinderfilms én een schaduwspel met live muziek.

• Een holibifilmfestival PINX. Na een enthousiaste samenwerking met de holibigemeenschap in Kortrijk voor een aantal eenmalige vertoningen, organiseert kunstencentrum BUDA op 29, 30 en 31 januari 2016 samen met Sphinx cinema in Gent het holibifilmfestival Pinx.

• ZAAL 1: Omwille van het beperkt aantal zitplaatsen in de filmzalen startten we in juni 2015 een onderzoek naar de mogelijkheid om theaterzaal 1 van Budascoop sporadisch (tijdens bijvoorbeeld Krokus- en Kerstvakantie) opnieuw in te zetten als filmzaal. In juni kwamen 150 filmabonnees de zaal testen en vulden een enquête in. Na hun positieve bevindingen laten we het onderzoek verder lopen in 2016 en gaan we na welke technische ingrepen noodzakelijk zijn voor een optimale filmervaring in zaal 1.
Het programma van de Budascoop vind je op www.budakortrijk.be.

Contact
Lieve Vankeirsbulck, filmprogrammator - lieve.vankeirsbulck@budakortrijk.be – 0486/59.86.43
Franky Devos, directeur - franky.devos@budakortrijk.be – 0476/24.94.59
Sarah Verzele, communicatieverantwoordelijke - sarah.verzele@budakortrijk.be - 0476/57.51.88

Sarah Verzele - Communicatieverantwoordelijke

Geplaatst op 16.12.2015
3332 artikelspagina's: 1 ... 243 244 245 246 247 <<< 248 >>> 249 250 251 252 253 ... 334