Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Herbestemming bedrijfsgebouwen loont - het voorbeeld van Noord-Frankrijk

In Noord-Frankrijk, meer bepaald in de wijk 'Moulins' van Rijsel, werd reeds aan het einde van de jaren 1970 geëxperimenteerd met herbestemming van textielfabrieken. De eerste realisaties kwamen tussen 1977 en 1981 tot stand.
Het werd over de jaren een indrukwekkende aanpak, waarbij sedertdien tientallen bedrijfsgebouwen een nieuwe invulling kregen - getuige daarvan het boek 'Métamorphoses. La réutilisation du patrimoine de l’âge industriel dans la métropole lilloise' dat einde 2013 onder de auspiciën van de dienst stedenbouw van Groot-Rijsel verscheen.

Op initiatief van de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie wordt op vrijdag 2 september een bezoek gebracht aan de meest markante en representatieve voorbeelden van herbestemming: lofts, burelen, cultuur, universiteit, archief, muziekacademie, een kunstenaarscollectief,...
Noord-Frankrijk toont ons dat herbestemming loont. We kunnen véél leren uit de ervaring van onze nabije zuiderburen.

Geplaatst op 25.08.2016

Moeskroensesteenweg: werken aan spoorwegovergang

Infrabel voert onderhoudswerken uit aan de spoorwegovergang ter hoogte van de Moeskroensesteenweg in Aalbeke van zaterdag 3 tot en met maandag 5 september 2016 en van zaterdag 10 tot en met woensdag 14 september 2016.
Tijdens de werken is geen doorgang mogelijk over deze spoorwegovergang. Het verkeer met herkomst Kortrijk wordt via de Lauwsestraat omgeleid richting Lauwe (Dronckaertstraat) en daarna via Rekkem richting Moeskroen. Het verkeer met herkomst Moeskroen volgt dezelfde omlegging maar in de omgekeerde richting.
Meer info hierover via Infrabel, cel buurtbewoners 0800 55 000 

Meer informatie: Axel Weydts, schepen van Openbare Werken, 0479 29 93 40

Geplaatst op 25.08.2016

Gullegemsesteenweg: werken vertraging door onderspoeling rijweg

Afgelopen maandag startte de firma Stadsbader in opdracht van de stad met het herstel van de asfaltverharding en de aanleg van fietssuggestiestroken in Gullegemsesteenweg.
Tijdens de werken detecteerde de aannemer een grote holte (bijna 3 meter diep onder de rijweg ) naast de inspectieput in de Gullegemsesteenweg ter hoogte van de Hoogweg. De oorzaak blijkt een lek te zijn in een voeg van een rioleringsbuis. Om de veiligheid van de omliggende bewoners te garanderen zijn de herstellingswerken onmiddellijk gestart . Door deze onderspoeling kan de Gullegemsesteenweg pas opengesteld worden op 31 augustus in plaats van 26 augustus. 

Hein Wittouck, dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 25.08.2016

Asfalteringswerken op N43 Pottelberg/Torkonjestraat in Kortrijk

Vanaf maandag 29 augustus 2016 start Wegen en Verkeer West-Vlaanderen asfalteringswerken op de N43 Pottelberg/Torkonjestraat in Kortrijk. De werfzone situeert zich tussen de Abdijmolenweg (kruispunt blijft vrij) en de Keizersstraat (kruispunt inbegrepen). De werken zullen twee dagen in beslag nemen. De werken worden in twee fases uitgevoerd, waarbij telkens 1 rijrichting per fase wordt geasfalteerd.
Tijdens de werken behoudt het verkeer richting Moeskroen doorgang. Het verkeer richting Kortrijk moet omrijden via de Don Boscolaan, Sint-Anna, Vannestes Molenstraat. Het zware verkeer moet omrijden via de N58, E17 en R8.
De werken starten normaal gezien op maandag 29 augustus en duren twee dagen maar in geval van regenweer zal de uitvoeringsdatum verschuiven. Voor meer informatie kan u terecht bij wegen.westvlaanderen.districtkortrijk@mow.vlaanderen.be. 

Hein Wittouck, dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 25.08.2016

Young people meets classical music

Jowest jongerenorkest onder leiding van Dirk Lievens geeft op zaterdag 24 september een voorstelling in de St-Rochuskerk te Blankenberge. Aanvang van het evenement om 19u30.

Geplaatst op 24.08.2016

Dansen maakt u gelukkig!...

Start nu met Salsa!
Verfrissende cocktails ... Zwoele ritmes, verleidelijke dansbewegingen... ook zitten kijken vanuit uw terrasstoel naar de party op uw favoriete vakantiestek?
Zorg dat jij de volgende keer heerser van de dansvloer bent!
Dat kan! Start nu met Salsa!
Vanaf dinsdag 27 september start er in OC Aalbeke (Kortrijk) een nieuwe cursus.
Dan is Lazaro Noriega uit Havana (Cuba) terug in het land. Reeds meer dan 20 jaar biedt deze Cubaanse topchoreograaf lessen in het Kortrijkse aan, ten voordele van 11.11.11.
Salsa is één van de mooiste dansen die er zijn en brengt u steeds in een vakantiesfeertje. Reeds honderden cursisten hebben de Salsa bij ons aangeleerd en hopelijk ben jij de volgende die "de pas waagt"...
Salsa is ook gezond voor lijf en leden. Tijdens het dansen maak je endorfine aan, die zorgt voor een gevoel van geluk. Je traint je uithoudingsvermogen en snelheid. Het is een oefening van uw concentratie en geheugen. Salsadansers verbranden evenveel kilocalorieën als een wandelaar, fietser of zwemmer. En naast een betere bloeddruk en sterkere botten zorgt het, volgens Onderzoekers van de University of Sydney, zelfs voor een bevredigender sexleven...
Dus waarom nog wachten?
Reserveer nu via oc.marke@kortrijk.be (056 24 08 22). Er zijn lessen voor beginners (19u.), niveau 1 (20u.), gevorderden (21u.). Een danspartner is gewenst, doch zeker niet verplicht.
8 opeenvolgende dinsdagen vanaf 27 september, met uitzondering van 1 november. De lessen gaan allen door in het OC Aalbeke met uitzondering van de laatste les die doorgaat in onze thuisbasis: OC Marke. Kostprijs: € 70 of € 60 indien -26j. Betaling na 1ste les, dus die krijg je al GRATIS.
Na de lessenreeks proberen we maandelijks oefenlessen te houden, maar dan wel zonder Lazaro.
Dansplezier verzekerd en dit ten voordele van een goed doel! 

Hans Vanhecke

Geplaatst op 24.08.2016

Reactie Stad Kortrijk op berichtgeving rond waterkwaliteit Neerbeek

De waterkwaliteit van de waterlopen op Kortrijks grondgebied is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo investeert Stad Kortrijk systematisch, samen met Vlaanderen, in de verbetering van de waterkwaliteit. Recente voorbeelden zijn de investeringen in de kwaliteit van het water van de Markebeek en de Heulebeek. Ook voor de Neerbeek lopen er investeringsprogramma’s. De vaststelling van Natuurpunt dat dit één van de slechtste waterlopen is in Vlaanderen op vlak van waterkwaliteit, geeft aan dat we hier blijvend werk van moeten maken. Wevelgem en Kortrijk doen dit dan ook in nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid.
Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn: “De vaststelling van Natuurpunt dat de Neerbeek, die van Wevelgem naar Bissegem loopt, zowat de slechtste waterkwaliteit heeft van alle waterlopen in Vlaanderen, is confronterend en bevestigt alleen maar dat we moeten blijven inzetten op waterzuivering. Samen met de Vlaamse overheid investeren we nu reeds in waterzuivering op het grondgebied van deelgemeente Bissegem om hieraan te verhelpen. Op dit moment loopt er een investeringsproject van Aquafin om het afvalwater van ongeveer 800 inwoners uit Wevelgem en Bissegem langs het afrittencomplex van de R8, ter hoogte van afrit Bissegem, aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Harelbeke. Om die reden werd recent nog de Meensesteenweg (N8) gedurende een tweetal maanden afgesloten.”
Schepen van Openbare Werken Axel Weydts: ”In Bissegem zijn er drie lozingspunten op de Neerbeek: Rietput, Neerbeekstraat en wijk Zonnekesstraat-Koffiehoekstraat. Voor de Rietput en Neerbeekstraat diende de stad al een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Eénmaal deze werken zijn uitgevoerd, staat de aanpak van de wijk Zonnekesstraat op de planning. Naar aanleiding van deze cijfers zullen we opnieuw overleg plegen met het gemeentebestuur van Wevelgem, waar de Neerbeek ontspringt. 

Seel Seynhaeve / dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 24.08.2016

Buikdanslessen voor beginners in Harelbeke

Vanaf 24 september 2016 organiseert de Harelbeekse vereniging Raqs Sharqi in samenwerking met Oriental Dancing buikdanslessen voor beginners op zaterdagvoormiddag om 10u in CC Het Spoor in Harelbeke. Buikdansen is een leuke, ontspannende, gezonde en stijlvolle hobby voor vrouwen van alle leeftijden. Voor meer info: raqs.sharqi.harelbeke@hotmail.com of bij lesgeefster Aïcha: info@oriental-dancing.be. / 0479 462 431

Geplaatst op 24.08.2016

Commercieel centrum vernieuwt verder met residentie Zidelinge

Burgemeester Patrick De Klerck, bevoegd voor Stedenbouw: ”De vernieuwing van onze stad zet zich verder. Ook in het binnenstedelijk commercieel centrum zijn een aantal belangrijke beeldbepalende dossiers goedgekeurd. Nu heeft het college van burgemeester en schepenen recent ook het dossier residentie De Zidelinge (de afbraak van het café De Garnaalvanger ter hoogte van de Vanderstichelenstraat en het aanpalende gebouw) goedgekeurd.” Het gaat enerzijds om de sloop van twee bestaande gebouwen en anderzijds de oprichting van een nieuwe meergezinswoning op de hoek van de Smedenstraat met de Vanderstichelenstraat. De bestaande bebouwing betreft een hotel op de hoek met daarnaast een kleine meergezinswoning. Beide gebouwen hebben drie bouwlagen. Het hoekgebouw is voorzien van een plat dak terwijl het naastliggend te slopen gebouw een hellend dak heeft. Na sloop wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd bestaande uit vier bouwlagen met een hellend dak. Nagenoeg de gehele gelijkvloerse verdieping wordt ingericht met zes garages (vier in de Smedenstraat en twee in de Vanderstichelenstraat) en een aantal private en gemeenschappelijke bergingen. De toegang naar de hoger liggende appartementen is voorzien in de Smedenstraat. Per verdieping worden twee appartementen voorzien, elk met twee slaapkamers. Onder het dakvolume worden ook twee duplexappartementen voorzien met op het hoogste niveau een extra slaapkamer. De gevel wordt voorzien in donkergrijs metselwerk. Per niveau komen brede uitbouwen als combinatie van gesloten loggia’s met open terrassen. Deze gevel- en dakuitbouwen worden uitgevoerd in een witte kleur. Door gebruik te maken van specifieke gevelmaterialen waarbij een duidelijk contrast wordt gecreëerd tussen enerzijds de massieve gevelvolumes en anderzijds de gevel- en dakuitbouwen, krijgt het gebouw een zekere eigenheid en identiteit waardoor deze herkenbaar zal zijn binnen zijn ruimtelijke omgeving. Alle appartementen werden ondertussen verkocht.
Meer info :Burgemeester Patrick De Klerck - patrick.de.klerck@blankenberge.be – 050 636 400 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 24.08.2016

Overzicht wegenwerken vanaf 22 augustus

In de loop van deze week gaan een aantal wegenwerken van start.
Axel Weydts, schepen: "We kiezen ervoor om deze werken nog in augustus uit te voeren. Zo creëren we minder hinder bij de terugkeer naar school. In augustus is er minder verkeer op onze wegen dan in september."
Hierbij een overzicht: Gullegemsesteenweg: herstel rijweg en markeren fietssuggestiestroken Van 22 tot 26 augustus zijn er herstelingswerken aan de rijweg in de Gullegemsesteenweg tussen het kruipunt De Kreun en de Hoogweg. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in de werfzone. Omleggingen: Alle zwaar verkeer : via R8 Verkeer met herkomst Kortrijk en bestemming Gullegem: Heulsestraat – Bissegemsestraat – Vlaswaagplein – Gullegemsesteenweg Verkeer met herkomst Gullegem en bestemming Kortrijk: Oude Iepersestraat (Gullegem) – Oude Ieperseweg – Zuidstraat – Heulsestraat – Bissegemsestraat – Zwingelaarsstraat – Meensesteenweg – kruispunt De Kreun Kuurnsesteenweg: markeren fietssuggestie- en parkeerstroken Op 22 en 23 augustus laat de stad fietssuggestie- en parkeerstroken aanbrengen in de Kuunsesteenweg. Op 22 augustus enkel zeer plaatselijke hinder. Op 23 augustus zal er wel hinder zijn en wordt de rijweg afgesloten voor het verkeer. De werken verlopen gefaseerd: Eerst wordt het deel van de Kuurnsesteenweg tussen de Brugsesteenweg en de Kon. Leopold III-laan afgesloten en aansluitend het gedeelte tussen de R8 en de Kon. Leopold III- laan. Groeningelaan: herstellingswerken rijweg Vanaf 22 augustus zijn er herstellingswerken aan de rijbaan van de Groeningelaan ter hoogte van de Veemarkt. Tijdens deze werken is de Groeningelaan niet meer bereikbaar vanuit de Veemarkt. De werken zijn klaar tegen de start van het nieuwe schooljaar. Het verkeer met herkomst Veemarkt en bestemming Groeningelaan (incl. parking) wordt omgeleid via de Wandelingstraat – Veldstraat – Leeuw van Vlaanderenlaan. Luingnestraat: herstellingswerken rijweg Van 22 tot 31 augustus zijn er herstellingswerken aan de rijweg in de Luingnestraat tussen de Piro-Lannoystraat en de Kruisboomstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Er is een plaatselijke omlegging voorzien. Condédreef: sonderingen Watergroep Van 24 tot 28 augustus voert de Watergroep proefsonderingen uit in de Condédreef tussen de Aalbeeksesteenweg en de Beverlaai. In dit gedeelte van de straat wordt éénrichtsverkeer ingevoerd. Het verkeer met herkomst Condédreef en bestemming Aalbeeksesteenweg wordt omgeleid via Beverlaai – Sint Sebastiaanslaan – Mgr. de Haernelaan. Kon. Albertstraat: herstellingswerken rijweg Van 23 tot 26 augustus zijn er herstellingswerken aan de rijweg in de Koning Albertstraat tussen het het Casinoplein/Jan Palfijnstraat en het Stationsplein. Hierdoor is de Koning Albertstraat onderbroken. Omleiding:
verkeer met herkomst Louis Robbeplein via Casinoplein - Conservatoriumplein – Tolstraat – Stationsplein verkeer met herkomst Stationsplein via Stationsstraat – Jan Palfijnstraat 

Bron : Seel Seynaeve, Dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 24.08.2016
3804 artikelspagina's: 1 ... 244 245 246 247 248 <<< 249 >>> 250 251 252 253 254 ... 381