Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Menen verkoopt site Bramier aan Leiedal

In november sloot de stad Menen een akkoord af met de intercommunale Leiedal over de aankoop van een gedeelte van de site Bramier in Lauwe. Leiedal verwerft 4 ha van de stad om haar aanbod aan ruimte voor bedrijven te verruimen. De aankoop past in het reconversiebeleid van Leiedal. Het aansluitend natuurgebied blijft in handen van de stad.

Site Bramier krijgt een nieuwe economische bestemming

De site Bramier in Lauwe herbergt een rijk verleden. Vanaf de jaren 1920 was dit de uitvalsbasis van de pannenfabriek De Leie en de tegelfabriek Novoblock. Na de stopzetting van de tegelproductie van Novoblock (Holcim) in 2004, onderging de site een grondige sanering. In 2008 kocht het stadsbestuur van Menen de grond aan met het oog op een herontwikkeling. In opdracht van het stadsbestuur Menen, onderzocht Leiedal de mogelijkheid om de site opnieuw in te richten als hedendaags bedrijventerrein met een meerwaarde voor de omgeving. Op 13 november sloten Leiedal en de stad Menen een akkoord af over de aankoop van 4 ha van dit gebied.

Het overige achterliggend gebied, dat vroeger gebruikt werd om klei te ontginnen en later als kalkbezinkingsbekken, blijft eigendom van de stad Menen. Natuurpunt staat in voor het beheer van de waardevolle en kalkrijke biotoop.

Hedendaags bedrijventerrein voor tiental KMO’s

De site wordt omgevormd tot een hedendaags bedrijventerrein, waar het fijn is om te werken. Hiertoe dienen nieuwe wegen en rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen, groenaanleg … voorzien te worden. Een tiental bedrijven zullen er een nieuwe stek vinden. De oppervlaktes variëren van circa 1.500 m² tot 1 hectare. Uitzonderlijk is ook een perceel groter dan 1 hectare toegelaten. De interesse van bedrijfsleiders naar dergelijke percelen is alvast groot. Wellicht kan Leiedal de eerste bedrijfspercelen vanaf 2018 op de markt brengen.

Leiedal besteedt bij de herinrichting ook heel wat aandacht aan de omgeving, de nabijgelegen woningen, het achterliggend natuurgebied en de aanleg van kwalitatief openbaar domein.

Leiedal zet maximaal in op reconversieprojecten

Deze aankoop past volledig in de beleidsvisie van Leiedal. Om voldoende ruimte voor bedrijven te creëren, focust Leiedal op de reconversie van bestaande economische ruimte en op de activering van het onderbenut aanbod op bestaande zones. Tegen eind 2018 wenst Leiedal samen met de regio 60% van de uitgifte van bedrijfsgrond te halen uit reconversie en activering om zo het aansnijden van nieuwe open ruimte te beperken.

De aankoop sluit aan bij een aantal reconversieprojecten die Leiedal momenteel realiseert: De Blokken (vroeger Bekaert) in Zwevegem, Nelca in Lendelede, Emdeka in Bellegem en Groenbek (vroeger Bekaert Textiles) in Waregem.

Stad Menen gaat voor bedrijvigheid

Op basis van een kwalitatief masterplan voor de site, heeft de stad Menen Leiedal gevraagd om de site gedeeltelijk aan te kopen. De stad wenst immers voldoende ruimte voor bedrijvigheid te creëren en wil daartoe een beroep doen op Leiedal om een kwalitatieve en duurzame herontwikkeling te realiseren. Beide partners willen een aanvullend aanbod creëren ten aanzien van de toekomstige uitbreiding van de LAR, waar de focus ligt op transportbedrijven en bedrijfspercelen groter dan 5.000 m².

De stad Menen is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan om de inrichtingsprincipes voor de herontwikkeling vast te leggen. De bestemming zal gewijzigd worden van milieubelastende industrie naar zone voor bedrijvigheid. De stad benadrukt dat er geen zware industrie of sterk verkeersgenererende activiteiten zullen toegelaten worden op de bedrijfssite. Hierbij zal de nodige aandacht gaan naar het behoud van het natuurgebied, trage verbindingen doorheen de site alsook de nabijheid van de bewoning.

Infomoment 23 januari

Leiedal stelt de toekomstplannen van de site voor op zaterdag 23 januari. Iedereen die interesse heeft, is welkom. We voorzien een algemene toelichting in het oud stationsgebouw in Lauwe en gaan daarna op verkenning door het verleden en de toekomst op het terrein zelf.

Praktisch
• Wanneer: zaterdag 23 januari tussen 10u en 12u.
• Waar: Oude statie Lauwe (Vrijheidsboomplaats 2), gevolgd door rondleidingen op site Bramier
• Belangrijk:
o Voorzie gepaste schoenen of laarzen.
o Warm opkikkertje voor elke bezoeker!

Info

Intercommunale Leiedal:
• Tine Claeys, projectverantwoordelijke site Bramier (tine.claeys@leiedal.be; 056 24 16 16)
• www.leiedal.be/bramier

Stad Menen:
• Bjorn Grouwet, communicatie Menen (bjorn.grouwet@menen.be; 056 529 411)
• Martine Fournier, burgemeester Menen

Auteur: Liesbet Verhelle

Geplaatst op 17.12.2015

Jong Groen Kortrijk komt uit de kast

Sinds september is Jong Groen Kortrijk (JGK) achter de schermen actief en hebben we in november onze eerste bestuursvergadering gehad. De kersverse voorzitter Andy Devriese is trots om samen met zeven frisse bestuursleden van start te gaan. Tjörven Vantomme is kandidaat om te zetelen in de jeugdraad. We zijn een politieke jongerenvereniging met lokale wortels die streeft naar een duurzame samenleving waarin solidariteit en rechtvaardigheid centraal staan. Samen gaan we inhoudelijke thema’s behandelen, ludieke acties voeren en leuke, laagdrempelige activiteiten organiseren. 

Dinsdag, 15 december, kwam ons dossier voor erkenning als jeugdinitiatief voor de jeugddienst. Zaterdag 19 december is Kortrijk te gast van een themadag georganiseerd door Jong Groen Nationaal. Met het thema duurzaam voedsel en eerlijke prijzen voor boeren komen Jong Groenen van over het ganse land om 10u naar TRACK om samen te brainstormen.

Zaterdag, 27 februari 2016, komt JGK officieel uit de kast op ons startevenement in de Broeltorens. Samen met onze leden gaan we in de voormiddag stil staan bij onze kernthema’s: migratie, milieu, wonen & werk, sociale gelijkheid en mobiliteit. In de namiddag doen we een activiteit die voorlopig nog een verrassing blijft.

Auteur: Andy Devriese, voorzitter Jong Groen Kortrijk 
Geplaatst op 17.12.2015

Schone droge luiers bij de Zwevegemse PAMPERBANK

Een kind gebruikt gemiddeld 5.000 luiers tot het zindelijk is. De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt dan ook een forse hap uit het budget van jonge gezinnen. Voor gezinnen uit kansengroepen weegt die investering loodzwaar.
Vanaf 15 december startte de Pamperbank in Zwevegem. Zwevegem wordt het 21ste filiaal van de Pamperbank. De luiers worden verdeeld door Kind en Gezin, actief in het Koetshuis.
Wat is de PAMPERBANK
De pamperbank is een project, getrokken door het Huis van het Kind Zwevegem, dat kadert in het Actieplan Armoede Zwevegem. Via de Pamperbank worden luieroverschotten ingezameld en ter beschikking gesteld van kwetsbare gezinnen.
Werking van de PAMPERBANK
In de vele inzamelpunten staan inzamelcontainers waar mensen luieroverschotjes kunnen deponeren. Deze luiercontainers worden regelmatig geledigd door een ploeg van vrijwilligers die ervoor zorgen dat deze luiers op geregelde tijdstippen worden gesorteerd per maat en opnieuw worden verpakt in pakketjes van 25 luiers. Deze pakketjes worden naarmate de beschikbaarheid aan de bodemprijs van 1,00 euro verkocht aan kwetsbare gezinnen na doorverwijzing door een OCMW, hetzelfde principe als voor voedselpakketten. De pakketten kunnen worden afgehaald in Het Koetshuis gelegen achter het oud gemeentehuis. 

ZN / ©Foto-MDK
Wim Vanoverberghe: Samen Sterker
Marc Claeys: Schepen van Welzijn, Zwevegem
Johan Hamers: Huis van het Kind Zwevegem

Geplaatst op 17.12.2015

Putteke winter in de Gavers

Vrijdag 18 december vrijblijvende instap tussen 18:00 tot 20:00 uur

Veel “aaaahs!” en “oooohs!”
Dat is wat je zal horen tijdens Putteke Winter in De Gavers in Harelbeke. Deze verwonderende wandeling brengt je langsheen verrassende plaatsen van het domein. 
Talrijke licht- en vuurinstallaties en intrigerende acts maken van Putteke Winter het niet te missen winterspektakel.

Het volledig programma vind je hier:http://www.west-vlaanderen.be/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/putteke-winter.aspx 

Wegens het grote succes wordt de slotshow 2-maal gebracht: om 21u00 en om 22u15.

De online-registratie werd dit weekend stopgezet. Uiteraard blijft iedereen welkom. Registratie was voor ons een goeie manier om in te schatten hoeveel deelnemers zich zouden komen verwonderen. Waarvoor dank!

Wandeling +/- 4,5 km - 3/4 toegankelijk voor rolwagens en buggy's (omleiding voorzien).
Zorg voor stevig schoeisel.
Wees sportief en kom zoveel mogelijk met de fiets! Fietsenparking voorzien aan de start in de Eikenstraat.
Honden zijn ook welkom maar wel aan de leiband.
Neem voldoende kleingeld mee voor een hapje en een drankje.
Drankkaarten aan € 5 of € 10 voor de grootste openluchtwinterbar (eindlocatie wandeling - graag gepast).

Auteur: Tom Linster

Geplaatst op 16.12.2015

Duidelijkheid over brug Wevelgem-Lauwe

Eind 2016 moet het voorontwerp voor de nieuwe verhoogde brug over de Leie tussen Wevelgem en Lauwe goedgekeurd zijn. Dan zal er ook uitsluitsel zijn over mogelijke onteigeningen in het kader van de Leiewerken in Lauwe en Wevelgem. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts (N-VA).

Het Seine-Scheldeproject moet een vlotte binnenvaartverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde mogelijk maken. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. Ook in Lauwe en Wevelgem zijn infrastructuurwerken noodzakelijk. Daar moet de brug over de Leie verhoogd worden.

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) start in het voorjaar van 2016 met de opmaak van het voorontwerp voor de vernieuwing van de brug Wevelgem-Lauwe. “Dit maakt deel uit van een ruimere oefening: in juni laatstleden werd in het kader van het Seine-Scheldeproject een globale actualiteitsstudie voor de projecten op en naast de Leie gestart”, zegt Bert Maertens, die dit dossier opvolgt in het Vlaams Parlement. Het definitieve voorontwerp wordt normaliter eind 2016 goedgekeurd. Dan pas zal er ook uitsluitsel zijn over mogelijke onteigeningen. De werken zelf zouden halfweg 2019 van start kunnen gaan en een jaar duren. “W&Z verzekert op korte termijn hierover samen te zitten met de gemeentebesturen van Wevelgem en Menen ”, zo weet Bert Maertens.

Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 2.241.000 euro. De Vlaamse overheid hoopt hierbij op zo’n 900.000 euro Europese steun. Over een mogelijke participatie van Menen en Wevelgem werd nog niet gesproken.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met Bert Maertens:
bert.maertens@vlaamsparlement.be of 0473 55 41 50
of met Jorgen Deman, parlementair medewerker van Bert Maertens:
jorgen.deman@vlaamsparlement.be of 0477 28 93 92 

Jorgen Deman

Geplaatst op 16.12.2015

Budascoop haalt de kaap van 40.000 filmbezoekers

Op zondag 13 december werd Kathy Deloof uit Vichte in de bloemen gezet als 40.000ste filmbezoeker van Budascoop in 2015. Samen met haar werd alle aanwezige publiek getrakteerd op taart.
40.000: Dit is een absoluut record!
Nooit eerder, sinds kunstencentrum BUDA in 2006 dagelijks een kwaliteitsvol filmprogramma aanbiedt in drie zalen in Budascoop in Kortrijk, werd zo’n groot publiek bereikt. Het publieksaantal steeg de laatste vijf jaar met 35%.
BUDA richt zich op actuele kwaliteitsvolle auteurscinema uit de hele wereld, zet reeksen op rond b.v. Italiaanse cinema, cultfilms of klassiekers en ontwikkelt sinds 2014 ook acties voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Programmator Lieve Vankeirsbulck: “Opvallend bij de stijging van de publiekscijfers is de toename van het aantal abonnees. In 2015 verkochten we 10% meer abonnementen. Dit wijst op een trouw publiek dat intens de wekelijks nieuwe release in onze bioscoop volgt. Sinds 2013 investeert BUDA in een gerichte publiekswerking. Dit levert zijn vruchten af.”
De best bekeken films in Budascoop in 2015 – tot nu toe - waren Le tout nouveau testament (3.312 bezoekers, nog steeds op het programma), Black (1.997 bezoekers, nog te zien tot 21/12), D’Ardennen (1.254 bezoekers), Son of Saul (1.040 bezoekers, nog steeds op het programma) en Birdman (1.027 bezoekers).
Directeur Franky Devos: “Er zijn in Vlaanderen maar zes bioscopen met uitsluitend auteurfilms op het programma. Dat is bijzonder weinig als je het vergelijkt met de 106 arthouse cinema’s in Nederland en de 1088 in Frankrijk. De laatste jaren krijgt Vlaanderen internationale erkenning voor de release van sterke Vlaamse films, maar als het om het uitbouwen van een vertonersbeleid aankomt, doen we het niet goed. Toch bewijst BUDA dat er wel degelijk een groot publiek is voor een kwaliteitsvol programma. Samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zijn we aan het bekijken hoe ook in andere centrumsteden het filmklimaat kan verbeteren.”
De filmwerking van BUDA wordt mee mogelijk gemaakt door een 25-tal geëngageerde vrijwilligers die tijdens de week de ticketbalie bemannen, meewerken aan de verspreiding van de communicatie of het ontbijt verzorgen tijdens de maandelijkse Cinemaatjes.

BUDA’S WINTERWONDERLAND
In de laatste weken van 2015 staan nog verschillende specials gepland, waaronder een uitgebreid kinderprogramma tijdens de kerstvakantie: BUDA’s WinterWonderland (van zo 20/12 t.e.m. zo 3/01). De allerkleinsten (4+) kunnen mee gieren met een beestige geestige compilatie van kortfilmpjes met in de hoofdrol het wereldberoemde schaap Shaun the sheep! De grotere kinderen (7+) worden meegenomen naar de Franse Alpen, waar Sébastiaan, samen met zijn trouwe hond Belle, op zoek gaat naar de verdwenen Angelina. Op woensdag 23 december hebben we een unieke editie van cinema sonoor: kinderen luisteren in het pikdonker naar hoorspelen. Achteraf gaan ze zelf aan de slag met microfoons, gitaren, grindpaden en trommels. Ze boksen zelf een hoorspel in elkaar. Om 14u voor 6 tot 8 jaar en om 16u van 9 tot 12 jaar.
Tijdens WinterWonderland kan je je voor en na de film opwarmen aan verse chocolademelk en ondertussen een schaduwspel spelen of knutselen. De kinderfilms worden aangevuld met het reguliere filmprogramma voor de volwassenen, zowel in de namiddag als ’s avonds. Met onder andere de griezelige kerst- double bill Beetlejuice en Crimson Peak.
Vier plannen voor 2016:
• Lancering van een gloednieuwe animatiestudio voor kinderen: de MAMMOET. Buda’s Mammoet wordt een interactieve filmstudio waarin kinderen zich voor en na de film kunnen uitleven! Ze knutselen zelf figuurtjes voor een schaduwspel, maak eigen animatiefilms, ontdekken hoe films gemaakt worden in een filmmuseum met zoötropen, praxinoscopen en flipboekjes. De Mammoet wordt geïntroduceerd op woensdag 3 februari tijdens cineMAATjes en wordt mee mogelijk gemaakt dank zij financiering van Lions Club Mercurius, Streekfonds/Koning Boudewijnstichting, opbrengst van de pop-up shop Gusta, de wintersoepverkoop bij Staminee Boulevard en een fondsenwerving tijdens de uitreiking van de Tower Awards.

• Jeugdfilmfestival komt naar Kortrijk. Tijdens het Spinragfestival in de krokusvakantie haalt kunstencentrum BUDA het Jeugdfilmfestival JEFF naar Kortrijk. Dit succesvolle festival werd vorig jaar georganiseerd in Gent, Antwerpen en Brugge en krijgt er dus een vierde gaststad bij. In plaats van vier films tijdens Spinrag vorig jaar, toont BUDA van 3 tot en met 14 februari 2016 veertien kinderfilms én een schaduwspel met live muziek.

• Een holibifilmfestival PINX. Na een enthousiaste samenwerking met de holibigemeenschap in Kortrijk voor een aantal eenmalige vertoningen, organiseert kunstencentrum BUDA op 29, 30 en 31 januari 2016 samen met Sphinx cinema in Gent het holibifilmfestival Pinx.

• ZAAL 1: Omwille van het beperkt aantal zitplaatsen in de filmzalen startten we in juni 2015 een onderzoek naar de mogelijkheid om theaterzaal 1 van Budascoop sporadisch (tijdens bijvoorbeeld Krokus- en Kerstvakantie) opnieuw in te zetten als filmzaal. In juni kwamen 150 filmabonnees de zaal testen en vulden een enquête in. Na hun positieve bevindingen laten we het onderzoek verder lopen in 2016 en gaan we na welke technische ingrepen noodzakelijk zijn voor een optimale filmervaring in zaal 1.
Het programma van de Budascoop vind je op www.budakortrijk.be.

Contact
Lieve Vankeirsbulck, filmprogrammator - lieve.vankeirsbulck@budakortrijk.be – 0486/59.86.43
Franky Devos, directeur - franky.devos@budakortrijk.be – 0476/24.94.59
Sarah Verzele, communicatieverantwoordelijke - sarah.verzele@budakortrijk.be - 0476/57.51.88

Sarah Verzele - Communicatieverantwoordelijke

Geplaatst op 16.12.2015

Gents Madrigaalkoor zingt Kerst in Kuurne

Op zondag 20 december concerteert het Gents Madrigaalkoor met een kerstconcert in vier delen in de Sint-Michielskerk in Kuurne, om 16 uur.
Het concert heet Wolcum Yole en is verdeeld in drie hoofdstukken De Moeder, Het Kind en Het Kerstfeest, biedt naast koorzang ook orgelspel, samenzang en verhaal. Het koor ( 60 leden) staat onder leiding van J. Dijck en behoort tot de absolute top in Vlaanderen.
Deze vijfde editie van een kerstconcert in het kader van Kerstival is een samenwerking van Carpe Diem, Davidsfonds Kuurne, KWB Sint-Michiel, het Roemeniëcomité, het Kuurns Gemengd Koor en kaartersclub Den Tap.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop ( 056 35 77 88) of 12 euro aan de deur. Er zijn geen genummerde plaatsen.

Auteur: Catherine Boury

Geplaatst op 16.12.2015

140 leerlingen studeren af aan Kunstacademie Waregem-Anzegem-Dentergem

Op zondag 13 december 2015 vond de officiële diploma-uitreiking van de afgestudeerden Hogere Graad Muziek, Woord en Dans van de Stedelijke Kunstacademie Waregem, met filialen in Anzegem en Dentergem, plaats in het stadhuis van Waregem. 140 leerlingen zwaaiden op het einde van schooljaar 2014-2015 af aan de kunstacademie nadat ze met glans het volledige traject van 10 (Muziek/Woord) of 12 jaar (Dans) aflegden. De proclamatie is elk jaar de kroon op het werk voor honderden leerlingen. De proclamatie werd opgeluisterd met filmfragmenten van leerlingen Hedendaagse en Klassieke Dans en door optredens van de leerkrachten Jazz & Pop en de leerkrachten Klarinet. Tussendoor waren er toespraken van Luc Dumoulin, directeur kunstacademie, en Jo Neirynck, schepen van onderwijs Waregem. Serviceclub Fifty-One Waregem bood de beste laureaten Muziek, Woord en Dans nog een extra prijs, een Waregembon, aan. De proclamatie werd afgesloten met een receptie, aangeboden door het stadsbestuur van W aregem. 

Auteur: Bert De Smet, stafcoördinator

Geplaatst op 16.12.2015

Topsporters Vaste Vuist Lauwe op International Gymgala Antwerpen

Op zaterdag 12 en zondag 13 december vond in de Lotto Arena in Antwerpen het International Gymgala plaats. De toeschouwers konden genieten van een fantastisch spektakel gebracht door Olympische medaillewinnaars, wereldkampioenen en Europese toppers in de verschillende turndisciplines. Ook de topsporters van Vaste Vuist Lauwe brachten een groepsnummer tussen de verschillende internationale toppers. Cindy Vandenhole en Iliaz Pyncket turnden een individueel nummer aan respectievelijk damesbrug en rekstok.

Het was duidelijk vanaf de eerste minuut: zo’n 9000 gymfans waren naar de Lotto Arena afgezakt voor deze 17de editie. We zagen alweer een fantastische show, gebracht door wereldkampioenen, Europese toppers en talenten van eigen bodem.
De toppers openden de show, maar niet alleen… Ze werden gespiegeld aan een kleine gymfan. Samen met hun grote idolen, kwamen deze kleine helden in actie. Een indrukwekkend begin, waar het publiek eventjes stil van werd. Het zette de toon voor een prachtige show, gedirigeerd door Niels Destadsbader op zaterdag en Charlotte Leysen op zondag. Jong & oud telden ongetwijfeld af naar dit gymspektakel van het jaar! Thuisblijvers hadden ongelijk, maar konden wel LIVE genieten van de show op Sporza.

Er namen 17 topsportgymnasten van Vaste Vuist Lauwe deel aan de groepsnummers van topsport. De deelnemers voor Vaste Vuist Lauwe waren Cindy Vandenhole, Muka Amerlinck, Alice Francoy, Lise Verhaeghe, Yente Callewaert, Felix Callewaert, Robbe Dewulf, Jean-Louis Flamen, Victor Tournicourt, Wannes Vlaeminck, Milo Coudyser, Guillaume Windels, Matthis Bouchet, Ward Claeys, Iliaz Pyncket, Senne Spyckerelle en Thiemen Valcke.
Foto : Enkele deelnemers Vaste Vuist Lauwe met bovenaan vlnr Ward Claeys, Iliaz Pyncket, Mattis Bouchet, headcoach Peter Becquart. Onderaan vlnr Senne Spyckerelle, Cindy Vandenhole, Thiemen Valcke en Guillaume Windels. 

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 16.12.2015

16 finalistes strijden om het kroontje van Miss Shopping Flanders 2016

Op zaterdag 12 december 2015 stond er een spannend moment op het programma
voor de kandidaten van Miss Shopping Flanders . Familie, partners en pers werden ontvangen
in de Salons Cortina van Wevelgem om de finalistes voor de eerste maal publiek te zien
optreden. De finalistes kregen ‘s middags nog een workshop defileren onder leiding
van Naomi van Maison Mademoiselle. De persvoorstelling kende zijn hoogtepunt
tijdens het defile met feestkledij van logistieke sponsor Tischa.
In de aanloop naar de finale op 30 april 2016 in Salons Cortina worden er nog tal van
activiteiten georganiseerd om de finalistes volledig klaar te stomen; met onder andere
op 6 en 7 februari 2016 een weekend voor de missen waarbij zij op bezoek gaan bij
hun gold sponsor, Ring Shopping Kortrijk Noord. De meisjes krijgen enkele
opdrachten en vervolgens wordt Miss Ring Shopping verkozen.
Tijdens spetterende finaleshow met verschillende acts van de finalistes,
is er een optreden van Mathias Lens en een dansact van Maison Mademoiselle.
Presentator Donaat Deriemaeker zal alles in goede banen leiden. Na de show
is er nog een feestelijke afterparty waarbij men na een slopend spannende
finale, de beentjes kan losgooien.
De 16 deelnemende kandidaten komen uit Oost- & West-Vlaanderen en uit de Provincie Antwerpen

1. Aimie Wydooghe Bredene (West-Vlaanderen)
2. Sylvie Batsleer Sint-Andries (West-Vlaanderen)
3. Josephine-Charlotte Lecluyse Kuurne (West-Vlaanderen)
4. Tessa Deleu Rollegem-Kapelle (West-Vlaanderen)
5. Jana Van Nieuwenhuyse Torhout (West-Vlaanderen)
6. Kimberly Sigmans Sint-Kruis (West-Vlaanderen)
7. Eliene Van Dyck Olen (Antwerpen)
8. Claudel De Coussemaker Assebroek (West-Vlaanderen)
9. Schauni Vermeulen Pittem (West-Vlaanderen)
10. Babette Vandesteene Nevele (Oost-Vlaanderen)
11. Jelke De Vuyst Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen)
12. Eline De Coninck Harelbeke (West-Vlaanderen)
13. Michèle De Baere Adegem (Oost-Vlaanderen)
14. Melissa Vanhalst Lauwe (West-Vlaanderen)
15. Fienelot Levecque Marke (West-Vlaanderen)
16. Ashley Hellebuyck Bissegem (West-Vlaanderen)
Kaarten kunnen verkregen worden bij alle bestuursleden, bij de finalisten en via de
website www.missshoppingflanders.be.
Wat de kaarten betreft, zijn er VIP-plaatsen, voorbehouden plaatsen & gewone
kaarten. Gewone kaarten = € 25 / persoon Voorbehouden plaatsen = € 50 / persoon
Voorbehouden plaatsen zijn gereserveerde plaatsen met dessertbord & gratis ½ fles
champagne/persoon. Vip – plaatsen = € 100 / persoon
Deze omvat een compleet VIP-arrangement waarbij men uitgenodigd is om 18u00
voor een walking dinner met diverse buffetten en dranken naar keuze.
De verkiezingsshow kan men volgen vanop de eerste rij aan de gereserveerde tafels
voor het podium. Daarbij krijgt ieder persoon (VIP) een ½ fles champagne.
De parkeerplaatsen worden gereserveerd op onze Vip-parking.

Vip-formule
Vip-formule vanaf 18u00 Champagnereceptie Walking dinner
En daarbovenop: Een gereserveerde plaats voor het podium tijdens de
verkiezingsshow ½ fles champagne dessertbord. 

De redactie / Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 14.12.2015
3378 artikelspagina's: 1 ... 248 249 250 251 252 <<< 253 >>> 254 255 256 257 258 ... 338