Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Gevaarlijk rondpunt

Het rondpunt gelegen tussen de maandagweg-Tarwelaan-Badgodesberglaan en de Roggelaan vormt een groot gevaar voor wie links moet afdraaien komende uit de Maandagweg richting Roggelaan. Onlangs heeft een vrachtwagen deze vernieling aangericht. Het is niet de eerste maal dat dergelijke schade aan het rondpunt werd aangebracht.
Voor de redactie & fotografie : Bernard Decock

Geplaatst op 18.08.2016

Speelpleinwerking Wasper breekt alle records

Steeds meer Kortrijkse kinderen en jongeren vinden hun weg naar speelpleinwerking Wasper op het avontuurlijk speeldomein De Warande. Tijdens de julimaand kon men gemiddeld op 212 kinderen per dag rekenen, in augustus waren dat er 198. Vorig jaar waren dat er gemiddeld respectievelijk 166 en 157. Nog nooit verwelkomde Wasper zoveel kinderen. Naast de reguliere werking zit ook de tienerwerking en de Zilvergroep in de lift. Maar liefst 35 tieners bezoeken het speelplein op regelmatige basis. 25 kinderen met een beperking kunnen terecht in de Zilvergroep voor speelse avonturen. Bert Herrewyn, schepen van jeugd: “Er schreven dit jaar al 1.073 verschillende kinderen in, dat is een stijging van 7%, hier moet de herfstvakantie en de kerstvakantie nog bijgerekend worden.” In totaal werden acht weken speelpleinwerking voorzien. Enkel de laatste week van juli was het speelplein gesloten. Om de toevloed aan kinderen te begeleiden stonden dagelijks zo’n 30 animatoren klaar. In totaal gaat het om een honderdtal animatoren verspreid over de zomervakantie. Dit jaar werden 27 nieuwe mensen ingezet. De jongeren vanaf 16 jaar bereiden tal van activiteiten en spelletjes voor op vrijwillige basis. Of het goede weer achter de extra kinderen zit, kan men niet zeggen. Cijfers tonen geen significant verschil tijdens de warme, mooie dagen. Een andere reden kan de extra speeltoestellen zijn. Stad Kortrijk investeert vanuit het speelruimtebeleid in nieuwe speeltoestellen op vraag van de kinderen en de animatoren. Zo werd de boomhut ingehuldigd in februari dit jaar en is er vlak voor de zomer een nieuw schommel- en klautertoestel geïnstalleerd. De vzw zelf investeerde in 12 gloednieuwe ‘gladiatorfietsen’ voor de kleuters en in een ‘free-player’ voor sportieve impulsen bij de middengroep en tieners. De speelprikkels zijn er dit jaar dus opnieuw sterk op vooruit gegaan. Verder heeft speelpleinwerking Wasper afgelopen jaar sterk ingezet op vorming voor de animatoren. In de krokusvakantie werd een animatorcursus georganiseerd op De Warande, speciaal voor animatoren uit onze eigen werking. Aan de cursus namen 33 jongeren deel, deze gingen zo goed als allemaal deze zomer op het speelplein aan de slag. Gezien het merkbare succes zal er in 2017 opnieuw een animatorcursus georganiseerd worden voor de animatoren van Wasper.
5 meer ervaren animatoren volgden de cursus ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’. Zij deden deze zomer hun stage en zorgen er nu mee voor dat alles op wieltjes loopt. Wat de reden ook mag zijn, Wasper heeft een fantastische zomer achter de rug en kijkt tevreden terug én vooruit. 

Seel Seynaeve Dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 01.09.2016

Winnaars vuurwerkfestival bekend

Ook dit jaar lokte het Vuurwerkfestival wekelijks duizenden enthousiaste vuurwerkliefhebbers naar Oostende. Het werd opnieuw een topeditie. Organisator Toerisme Oostende maakte onlangs de winnaars bekend. Ook dit jaar kan Toerisme Oostende vzw terugblikken op een succesvolle editie: de vuurwerkmakers verrasten zowel de jury als het publiek met veel vuurwerkeffecten en zorgden er zo voor dat het vuurwerk opnieuw van hoog niveau was. De jury stond dan ook voor een moeilijke keuze!
De volgende vuurwerkmakers hebben deelgenomen aan de wedstrijd:
11-7-2016 Vangelabbeek Events (Lanaken)
18-7-2016 T&T Fireworks (Lummen)
21-7-2016 LPL Fireworks – Pyrotechnie Liegeoise (Luik)
25-7-2016 Party-Fices (Namen)
1-8-2016 CBF Pyrotechnics (Geraardsbergen)
8-8-2016 Pyromaniac (Anderlues)
15-8-2016 L’Etincelle (Huy)
De jury koos de eerste, tweede en derde plaats in deze competitie. Bij de jurering werd rekening gehouden met de duur, de opbouw en het tempo, de originaliteit en het kleurgebruik bij het afschieten van de vuurwerken. Daarnaast had ook het publiek een stem.
De jury koos de volgende winnaars:
• eerste plaats: L’Etincelle uit Huy met 94,24%
• tweede plaats: LPL Fireworks - Pyrotechnie Liègeoise uit Luik met 92,20 %
• derdde plaats: Party-Fices uit Namen met 88,64%
Als publiekswinnaar kwam 'Party-Fices' uit de bus met een gemiddelde van 8,93 op 10.
L’Etincelle, uit Huy, die vorig jaar tweede werd, zorgde voor spektakel met een perfect gebruik van ruimte, hoogte en laagte. Er werd op een indrukwekkende manier gebruik gemaakt van de volledige breedte van het strand. Er was mooi kleurgebruik en de krachtige finale werd met een daverend applaus beloond door het publiek. L’Etincelle mag zich winnaar noemen van het Vuurwerkfestival Oostende en mag zich volgend jaar opnieuw bewijzen op 21 juli. Daarenboven krijgen ze een geldprijs van 5.000 euro.
Titelverdediger LPL zorgde voor een zeer vlot vuurwerk, met veel wow-momenten en prachtige kleuren. LPL wint 2.500 euro en kan op 15 augustus 2017 opnieuw een gooi doen naar de overwinning.
Party-Fices maakte een mooie come-back op het festival en kon de jury en het publiek vooral bekoren met een verschoeiend tempo en een mooie uitvulling van de volledige ruimte. Dit mooie resultaat verdient een derde plaats in deze editie en een verzekerde deelname in 2016.
Het publiek was dit jaar vooral onder de indruk van Party-Fices en verkoos hen met een gemiddelde score van 8,93 op 10 dan ook tot publiekswinnaar van deze editie. Daarmee valt Party-Fices dus dubbel in de prijzen. 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 01.09.2016

Veiligheid op kruispunten R8 blijft op de agenda

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt verder hoe de verkeersveiligheid op de kruispunten met de R8 in Kuurne en Harelbeke verhoogd kan worden. Dit blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). De minister maakt in 2017 en 2018 geld vrij voor het verrichten van studies die moeten aantonen met welke concrete ingrepen op het terrein de veiligheid sterk zal verbeteren. In 2013 vonden er maar liefst 9 ongevallen plaats op het kruispunt van de R8 en de Brugsesteenweg. Midden juli nog vond er opnieuw een ongeval plaats. “Het Agentschap Wegen en Verkeer plant er maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen. Zo krijgen de fietsers eerder groen licht dan de auto's en zal het fietspad worden opgeschoven. De opmetingen hiervoor moeten echter nog gebeuren en er zal een beperkte onteigening moeten plaatsvinden”, zo weet Bert Maertens. Volgens AWV wordt de R8 idealiter gesloten, zowel ter hoogte van de Brugsesteenweg als ter hoogte van de N43. De Brugsesteenweg en N43 krijgen dan een aansluiting met de R8, terwijl de Noordlaan, de Kortrijksestraat/Kuurnsesteenweg en de Zandbergstraat een verbinding tussen de ventwegen krijgen of behouden. Om de Noordlaan ten volle te laten fungeren als invalsweg van de ventwegen naar de industriezone, zou de Heirweg dan worden afgesloten. Het effect dat het afwerken van de Noordelijke R8 zou hebben op de mobiliteit ter hoogte van het complex Kortrijk-Oost wordt meegenomen in de studie over de complexen Kortrijk-Oost en Hoog-Kortrijk. “Het Agentschap Wegen en Verkeer plant deze studie in 2017 en voorziet hiervoor in 250.000 euro”, aldus Bert Maertens. Ook in 2018 voorziet AWV 100.000 euro voor een studie over de beveiliging van de aansluiting van de R8 met de N43, de Hippodroomstraat en de Zandbergstraat (Harelbeke). 

Jorgen Deman jorgen.deman@vlaamsparlement.be – gsm 0477 28 93 92 / foto Aclagro NV.

Geplaatst op 01.09.2016

Kortrijk investeert opnieuw in Trage Wegen

Een van de prioriteiten van het stadsbestuur sedert het begin van deze legislatuur is de duurzame heraanleg (in beton) van Trage Wegen.
De staat en het gebruik van de Trage Weg zijn belangrijke criteria waarop de stad zich baseert om te bepalen welke Trage Wegen van de prioriteitenlijst aangelegd zullen worden. Sinds 2013 investeerde de stad € 253.220,34 in onderhoudswerken aan Trage Wegen.
Axel Weydts, schepen: “Trage wegen zijn uitstekende verbindingen in het landelijke gebied van Kortrijk voor voetgangers en fietsers. Bouwen aan een fietsstad is dus ook investeren in het upgraden van die trage verbindingen. Dergelijke investeringen zorgen voor een goede uitbouw van een veilig en comfortabel netwerk van voetwegen en fietspaden."
Op 29 augustus gunde het College van Burgemeester en Schepen de opdracht voor de aanleg en het onderhoud van 2 voetwegen in Aalbeke aan nv Jozef Vanden Buverie en Co uit Desselgem (€ 109 560,06):
• de voetweg tussen reeds vernieuwd deel in asfalt aan woningen De Weister en Kapelhoekstraat: dit is een onderdeel van de herinneringswandeling “Levend Geheugen“;
• de voetweg tussen Luingnestraat en Kruisboomstraat die deel uitmaakt van de “Compostella route”.
Pas als de aanpalende akkers toegankelijk zijn (vrij van de vruchten) kan de aannemer de werken uitvoeren. Binnenkort krijgen ook alle Trage Wegen een eigen straatnaambord. 

Seel Seynaeve, dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 01.09.2016

OPENBARE WERKEN

 Tijdelijke onderbreking internet

Wegens werken zal er tot en met geen internet verbinding zijn wegens werken  . DWZ dat u  tot  dinsdagavond  en met geen nieuwe berichten  op deze digitale krant  zal kunnen lezen
Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 01.09.2016

Oostendedag

Tijdens de Oostendedag krijgt iedereen de kans om je eigen stad te (her)ontdekken via een leuke route die je per fiets of al wandelend kan afleggen! De hele dag lang is er (kinder)animatie en zijn er activiteiten en optredens. Uiteraard zijn er ook overal drankjes en hapjes verkrijgbaar.
Op zondag 4 september 2016 van 11.00 tot 18.00 uur vindt de eerste editie van de Oostendedag plaats. Iedereen is alvast van harte welkom op deze familiedag om de eigen stad te (her)ontdekken.

Tijdens de Oostendedag krijgt iedereen de kans om je eigen stad te (her)ontdekken via een leuke route die je per fiets of al wandelend kan afleggen! De hele dag lang is er (kinder)animatie en zijn er activiteiten en optredens. Uiteraard zijn er ook overal drankjes en hapjes verkrijgbaar.

Langsheen het traject zijn er drie start- en stopplaatsen: OC ’t Kasteeltje (Kasteelstraat 22b), Konderboerderij De Lange Schuur (Stuiverstraat 599) en Pegasus Koninklijk Atheneum (Steensedijk 495).

Op het pogramma staan onder meer optredens van Cirq, Cabaret Bicyclet, Sjakos Elektriek en Marcel & Vicky. Verder is er vuuranimatie, een tractorrondrit en diverse sport- en jongerenactiviteiten. 

Bron: UiTinVlaanderen.be

Geplaatst op 01.09.2016

Kies Oostendse plataan als 'Boom van het Jaar'!

 
Oostende is de thuis van de enige West-Vlaamse laureaat voor de Boom van het Jaar. De plataan op het Filip Van Maestrichtplein zal dit jaar meedingen naar deze titel. Stemmen kan nog tot 30 september 2016.
Jaarlijks gaat de wedstrijd op zoek naar de interessantste en opmerkelijkste boom van België. Het initiatief wil de bekendheid en het belang van opmerkelijke bomen vergroten. De trotse Oostendse plataan zal het tegen zes andere kandidaten opnemen. Als de boom als winnaar uit de bus komt, kan hij meestrijden voor de titel European Tree of the Year.

Stemmen kan op kan je op www.boomvanhetjaar.be. Doen!! 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 01.09.2016

Aangepaste openingstijden dienst burgerzaken Moorsele

 
Vanaf donderdag 8 september kan je telkens op donderdag (in plaats van maandag) terecht bij de dienst burgerzaken Moorsele. Dit idee werd geopperd omdat er op donderdag telkens markt is in Moorsele en het handig is als de dienst burgerzaken dan open is. Je kan van 8u00 tot 12u00 naar de markt op het Sint-Maartensplein. De dienst burgerzaken zal open zijn van 9u00 tot 12u00.
De nieuwe openingsuren zullen er vanaf 8 september zo uitzien:

Maandag : namiddag16u00 – 18u30
Dinsdag : gesloten 
Woensdag :voormiddag 9u00 – 12u00
Donderdag : voormiddag 9u00 – 12u00 
Vrijdag : voormiddag 9u00 – 12u00
(ook loket sociale zaken)
Zaterdag : voormiddag 9u00 – 12u00
(1ste, 3de en 5de van de maand) -
Meer info: Bernard Galle schepen van burgerlijke stand bernard.galle@wevelgem.be 0478 94 96 95 

Voor de redactie ; Bernard Decock

Geplaatst op 01.09.2016

Tweede Theaterwandeling

Op zaterdag 17 en zondag 18 september gaat de 2-jaarlijkse Theaterwandeling van Cie Tabloo door met de titel :
Woarevojoegeld.com (Waar voor uw geld)
Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de groep UNIZO Menen. Dit is de plaatselijke afdeling van zelfstandige ondernemers die de belangen wil dienen van zowel de individuele ondernemer als van de ganse gemeenschap. Aan de hand van 6 grappige producties, verspreid over 6 locaties, hangt Cie Tabloo een ludiek, grappig beeld op van de middenstander en vooral zijn klanten. Zijn trouwens ook van de partij, de jeugdafdeling Canteclaer, de Figuranten en een verrassingsact op “een receptie” halfweg de theaterwandeling. Mis deze theaterwandeling niet want in de solden zal je ze niet terugvinden!
Praktisch : Op zaterdag en zondag start er om het half uur een wandeling, er zijn 6 wandelingen per dag. Zaterdag start om 17u30 - 18u - 18u30 -19u - 19u30 - 20u Zondag start om 14u30 - 15u - 15u30 - 16u - 16u30 - 17u
De wandelingen starten aan De Gilde, Grote Markt 25 Menen Reservatie gewenst vanaf zaterdag 3 september op de wieltjesfeest aan de stand van Cie Tabloo in de Bruggestraat (ter hoogte van de Coulisse), nadien via de website www.cietabloo.be of telefonisch bij Fix-It 056/510161 

Voor de redactie :Bernard Decock

Geplaatst op 01.09.2016
3878 artikelspagina's: 1 ... 250 251 252 253 254 <<< 255 >>> 256 257 258 259 260 ... 388