Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Bolwerk opent A.A.P.

Bolwerk heeft na lang zoeken een nieuwe plek gevonden. Een oud fabriekspand langs het kanaal Kortrijk-Bossuit wordt stilaan omgetoverd tot een unieke locatie. A.A.P. is een feit. A.A.P. staat voor Atypisch Atelier Publiek en is dé uitvalsbasis van Bolwerk. De toekomst van A.A.P. is veelbelovend: een hands-on ambachtsatelier, een geurige pluktuin, een zalige ligweide, inspirerende vergaderruimtes, verrassende accomodatie, originele programmatie, lekkere sappen, (h)eerlijke maaltijden,...

We stellen graag onze nieuwe stek voor aan het brede publiek. Met plezier lichten we onze plannen toe. Op 22 en 23 april is iedereen van harte welkom op ons eerste publieksmoment. Een typische Bolwerk-happening met een mix van installaties, concerten, locatietheater en uiteraard een bar.

De gele helmen van onze werfleiders liggen klaar. We verwachten jullie!
Meer info vind je via onze website (www.bolwerk.be) of via het Facebook-event (https://www.facebook.com/events/1593941237593771/)

Auteur: Thijs Vandewalle

Geplaatst op 01.04.2016

Barbara Sarafian met nichtje in videoclip van onbekende artiest

In de loop van 2015 werd Barbara Sarafian geïntrigeerd door het verhaal achter het werk van singer-songwriter Quibbler, alias Pieter Naert uit Kortrijk. Het nummer ‘When the heroes die’ vanop zijn eerste EP ‘Notes About Nothing’, gaat over de denkwereld van kinderen in de volwassen maatschappij. De song beschrijft symbolisch de problematiek dat kinderen vaak weg worden gehouden van informatie of te weinig context krijgen om informatie juist te kunnen plaatsen, laat staan er een eigen opinie over te vormen. Kinderen worden volgens de makers van de clip vaak een eenzijdig beeld voorgehouden, en worden weinig gestimuleerd zelf na te denken over wat ze zelf ervaren of zien.
In de song legt “Jane” een hele weg af doorheen kinderlijke onschuld en onwetendheid tot een bijgestelde realistische kijk en kwaadheid ten aanzien van de volwassen wereld die zich voor haar verborgen hield. “Ik ben heel blij dat gegeven de verschrikkingen die we recent hebben ervaren, er in de media veel aandacht uitgaat naar de beleving van kinderen, maar toch heb ik het gevoel dat we hen nog onderschatten in het vormen van éigen ideeën over dit alles” zegt Pieter, zelf psycholoog van opleiding.
De rol van Jane wordt in de videoclip gespeeld door Barbara Sarafian als de volwassen Jane en door Barbara’s nichtje Maïté Sarafian als de jonge Jane. Maïté maakt aan de zijde van haar bekende tante haar (geslaagde) acteerdebuut.
Barbara Sarafian: “Het was voor mij vanzelfsprekend om mee te werken aan de het project van Pieter en Inge (regisseur). Meewerken aan deze clip, dat document ondertussen, ondersteund door de songtekst, vervangt voor mij zowat alle andere woorden die we op een strikt letterlijke manier zouden gebruiken om de kinderen onbezorgd te laten zijn. De boodschap is universeel, meer dan ooit. Ik ga zelf als volwassen vrouw, geregeld in gedachten terug naar m’n kindertijd, en ik herinner hoe aangrijpende gebeurtenissen van dichtbij of veraf mijn wereldbeeld stilaan begonnen te transformeren. De clip is een document in “motion” voor mijn nichtje en ik. Voor “later”. Het was verrassend te zien hoe Maïté tijdens de opnames in oktober elke richtlijn oppikte en het op een natuurlijke manier klaarde om zich in te leven in een sombere toestand. Het was duidelijk alweer dat kinderen niet te onderschatten zijn, in hun denkvermogen, in hun zielsbestaan. Zo communiceer ik ook in dit geval met mijn nichtje: eerlijk, en met interesse naar wat ze denkt. Maïté ging na de opnames weer verder met haar besognes : nagellak en paardenstaarten, huiswerk en haar geliefde hobby’s. Toch is het duidelijk: elk kind weet veel meer dan een ouder kan vermoeden. Verklaringen over goed en kwaad volstaan heel dikwijls niet bij een onderzoekend kind. Wanneer je helden sterven is er toch nog leven. Dat weten kinderen. Ze weten veel, zelfs en vooral zonder woorden. Hen een hand voor de ogen houden is een logische reflex, maar ze aanschouwen toch alles doorheen je vingers”. 

Pieter Naert

Geplaatst op 01.04.2016

Laatste Leiewerken in Kortrijk op schema

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) start midden dit jaar met de studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk en eind 2016 met de ontwerpstudie van de Reepbrug. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “Dat is goed nieuws voor Kortrijk en de regio. De oorspronkelijk vastgelegde timing voor de realisatie van deze laatste projecten in het kader van de Kortrijkse Leiewerken kan aangehouden blijven”, stelt Bert Maertens.
Het Seine-Scheldeproject is volgens Maertens van cruciaal belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart. “Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu, dat is de doelstelling. Want elk transport op het water haalt vrachtwagens van onze wegen. De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk zal ongetwijfeld een extra stimulans voor de binnenvaart in West-Vlaanderen betekenen.”
Opwaarderingsstudie Kanaal Kortrijk-Bossuit dit jaar van start
“W&Z start nog dit jaar met de studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De aanbesteding van deze studieopdracht is voorzien in april 2016. De start van de studie wordt verwacht medio 2016”, zo weet Bert Maertens. Verschillende alternatieven voor het tracé liggen momenteel nog op tafel. “Dit onderzoek moet tegen midden 2017 de beste oplossing filteren uit de brede waaier van mogelijkheden. Het voorkeurscenario resulteert tijdens de uitwerkingsfase vervolgens tot één of meer projectbesluiten, die ten vroegste in het najaar van 2018 door de Vlaamse regering worden vastgesteld. Daarna komen we in de concrete uitvoeringsfase.” Indien er wordt gekozen om bij de opwaardering het bestaande tracé te volgen, zal de huidige fiets- en voetgangersbrug over het kanaal ter hoogte van de spoorwegbrug aan vernieuwing toe zijn. “Een nieuwe fiets- en wandelbrug, al dan niet op dezelfde locatie, is cruciaal om het ruimtelijk isolement van de Venning ten opzichte van de Kortrijkse binnenstad te verminderen en de dynamiek in dit stadsdeel verder aan te wakkeren”, aldus Bert Maertens. “W&Z is bereid om aan deze oplossing mee te werken, tenminste als uiteindelijk gekozen wordt voor het bestaande tracé van het kanaal.”
Reepbrug gebruiksklaar in 2018
Ook de realisatie van de laatste brug in het centrum van Kortrijk zit op schema. “De ontwerpstudie van de Reepbrug, een fiets- en voetgangersbrug, zal eind 2016 worden gestart, zodat de Kortrijkzanen in 2018 over deze brug kunnen wandelen of fietsen. De timing die minister Weyts bij de opening van de Budabrug vooropstelde, kan dus aangehouden blijven”, zo besluit Bert Maertens. 

Jorgen Deman

Geplaatst op 01.04.2016

Essers in Kortrijk? of

Reeds 25 jaar publiceert Klimop kritische artikels rond natuur- en milieubeleid en ruimtelijke ordening in de streek. Vandaag verschijnt het nieuwste nummer met het artikel rond de mogelijke uitbreiding van het bedrijf Beaucarne in Kortrijk. Klimop is het tijdschrift van Natuur.koepel vzw, waarbij de 9 afdelingen van Natuurpunt uit de Zuid-West-Vlaamse regio zijn aangesloten waarbij meer dan 4.200 gezinnen uit de regio lid zijn.
Essers in Kortrijk? Neen toch!
De veelbesproken Limburgse firma Essers komt niet naar Kortrijk. Maar rond de NV Beaucarne in Kooigem is er momenteel een gelijklopend dossier. Dit groothandelsbedrijf in granen, meststoffen en sproeistoffen ligt in agrarisch gebied.
In 2004 werd deze situatie via een BPA zonevreemde bedrijven geregulariseerd. Uitbreiding langs de achterkant richting open gebied werd daarbij door de Vlaamse overheid uitdrukkelijk verboden. Ondanks de wettelijke verplichting vertikten de eigenaars al die jaren om een groenscherm aan te leggen.
Vandaag wil het bedrijf toch uitbreiden langs de achterzijde. Het vraagt meer dan 1 ha extra ruimte om te starten met 2 nieuwe megaloodsen, pal in het landschappelijk waardevol landbouwgebied ten zuiden van Kortrijk.
Deze aanvraag is compleet in tegenstelling met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad Kortrijk. Ook de dienst ruimtelijke ordening van de provincie en het Vlaams gewest gaven reeds een eenduidig negatief advies. Maar toch overweegt de stad Kortrijk nu om dit bedrijf een toelating te geven voor deze uitbreiding. Niets is blijkbaar onmogelijk in Vlaanderen… De essentie is dat dit bedrijf uit zijn voegen groeit. Zo’n bedrijf hoort niet meer thuis in agrarisch gebied maar eerder op een industrieterrein. Deze uitbreiding toelaten wordt een blijvende en onherroepelijke verminking van het nog resterende mooie landschap.
We kunnen moeilijk geloven dat de huidige Stadscoalitie dit wil. Het zou flagrant in tegenspraak zijn met hun eerdere beleidsbeslissingen om open ruimte in Kortrijk zoveel mogelijk te beschermen en op te waarderen.
Maar we zijn op onze hoede. Ook het fameuze Essers dossier heeft elders in Vlaanderen getoond hoever politici soms willen gaan in hun dienstbetoon. We zijn benieuwd of Beaucarne dus het “Essers-dossier” van de streek wordt.
Dit dossier komt op 11 april in de Kortrijkse gemeenteraad. We hopen alsnog dat het Kortrijkse buitengebied gevrijwaard mag blijven van deze miskleun.
Contact: Herman Nachtergaele – 0485/ 025503 - Natuur.koepel vzw NB. artikel Klimop kan opgevraagd worden

Auteur: Kristina Naeyaert

Geplaatst op 01.04.2016

Vlaams Belang Kortrijk verzet zich tegen supermoskee in hart van Kortrijk

De inplanting van een bijkomende moskee op de site van supermarkt Bio-Planet, gelegen in
het centrum van Kortrijk (Brugsesteenweg 65), blijft voor Vlaams Belang Kortrijk een doorn
in het oog. De stadscoalitie N-VA -VLD -SP.a met Burgemeester Van Quickenborne op kop,
was er als de kippen bij om deze verdere islamisering van Kortrijk mee aan te kondigen.
Vlaams Belang Kortrijk verzet zich als enige partij tegen deze moskee.

“De omwonenden, ondernemers en Kortrijkzanen werden op geen enkele manier betrokken
bij deze ingrijpende beslissing”, zegt Stefaan Sintobin, Vlaamse Parlementslid. “N-VA, VLD
en SP.a konden in 2013 wel een referendum organiseren over het ‘gras afrijden op zondag’,
maar blijkbaar kan dat niet over een belangrijk onderwerp als de doorgeslagen islamisering
van deze stad!”

Het Vlaams Belang Kortrijk verzet zich dus uitdrukkelijk tegen deze nieuwe moskee en dit
door het verspreiden in Kortrijk van een pamflet met de onverholen titel “Kortrijk anno 2016:
supermarkt wordt supermoskee”. Er werd een infoavond gehouden in OC Molenheem te Heule,
met als gast spreker Kurt Ravyts ,fractie voorzitter VB-provincie
raadsfractie West-Vlaanderen en parlementair medewerker. aansluitend was er
voor de talrijk opgekomen aanwezigende mogelijkheid tot vraagstelling.
In de nabij gelegen parking van het O C Molenheem controleerde de politie zone Vlas
met behulp van een speurhond de gestationeerde voertuigen. 
De redactie - Foto Bernard Decock

Geplaatst op 01.04.2016

Drumband Moorsele verdedigt haar titel in Nederland

Op zaterdag 16 april 2016 neemt Drumband Moorsele deel aan het Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap te Nunspeet. Vorig jaar won de band het kampioenschap in de middenklasse in Barneveld. Dit jaar zal de groep proberen in de zelfde afdeling sterk voor de dag te komen.

Om zich goed voor te bereiden speelt Drumband Moorsele op zaterdag 2 april 2016 om 20 uur hun Try-Out Concert! Het percussie ensemble brengt de Belgische première van ‘Triptych’, de recentste compositie van Jan Smit ter voorbereiding voor het Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap.
De band speelt een afwisselend programma met stukken als Santorini van Yanni tot Mother Earth van Within Temptation. Zo laat Drumband Moorsele haar publiek genieten van een mooi staaltje West-Vlaamse percussiemuziek!

Iedereen is welkom - gratis toegang!
Meer info : Wannes Defraye Instructeur drumband Moorsele 0494/851792

Geplaatst op 01.04.2016

De Kringwinkel Izegem slaakt noodkreet

Voor De Kringwinkel gevestigd in de Lodewijk De Raetlaan nummer 20 betekenen de rioleringswerken in de Industriezone Izegem Noord een serieuze streep door de rekening.
“We twijfelen niet aan het belang en de absolute noodzaak van deze rioleringswerken”, zeggen ze bij De Kringwinkel Midwest, “bovendien doet de aannemer in samenwerking met de technische diensten van Stad Izegem al het mogelijke om De Kringwinkel Izegem bereikbaar te houden. Niet altijd even comfortabel, maar toch.”
Het probleem zit hem vooral in de misvatting van de klanten dat de winkel niet meer bereikbaar zou zijn. Daar het recyclagepark voor 2 maand gesloten werd, denkt iedereen dat ook De Kringwinkel wel dicht zal zijn. Jammer dat dit nu gebeurt, want binnenkort zou De Kringwinkel gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. Die verhuis heeft helaas onverwachts vertraging opgelopen, anders waren er wellicht geen problemen van bereikbaarheid geweest.
Daarom moet De Kringwinkel nu alles op alles zetten om te kunnen blijven werken. Voor de vijftien medewerkers die binnen de sociale werkplaats in Izegem tewerkgesteld zijn, is dit essentieel. De Kringwinkel wil daarom de klanten die de werken trotseren extra in de watten leggen. In De Kringwinkel Izegem wordt een spaarkaart gelanceerd die geldig blijft tot eind juli. Deze is te verkrijgen in alle Kringwinkels van De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen en kan afgedrukt worden vanop de website via deze link: https://goo.gl/teU2ns.
Zo zal de trouw van de klanten, ondanks het tijdelijke ongemak, ook na de verhuis beloond worden. De Kringwinkel Izegem hoopt naar de nieuwe locatie te zijn verhuisd tegen juli. Voor de verhuis zal toch een drietal weken gesloten moeten worden, want de medewerkers zullen dan hun handen vol hebben met de verhuis en de inrichting van de nieuwe winkel. Uiteraard zullen de klanten hier op tijd van worden verwittigd. Intussen blijft het wellicht nog een aantal maanden beredderen. Met de hoop dat de noodkreet gehoord wordt!
Voor meer inlichtingen : Mark Verschave, bedrijfsleider De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen Tel. 051/24 49 14 (keuzemenu 3) e-mail: mark.verschave@dekringwinkelmidwest.be Chris Braeckeveldt, uitbater De Kringwinkel Izegem Tel. 051/24 49 14 (keuzemenu 2) e-mail: chris.braeckeveldt@dekringwinkelmidwest.be

Geplaatst op 01.04.2016

Seniorensportdag

De seniorensportdag 'West-Vlaanderen blijft bewegen' vindt dit jaar plaats op 12 mei te Ruiselede.
Van 13 tot 21 uur kan je er terecht voor een uitgebreid programma.
De sportdienst van Harelbeke legt een bus in met drie verschillende opstapplaatsen. Je kan nog inschrijven tot ten laatste 27 april 2016.

1. WANDELEN (keuze uit 3 tochten) - duurtijd: namiddag
Fotozoektocht 4 km (rolstoeltoegankelijk)
Thematocht 6 km
Thematocht 10 km

2. FIETSEN (keuze uit 3 tochten) - duurtijd: namiddag
Opgelet: eigen fiets meebrengen naar opstapplaats bus.
25 km
35 km
45 km
Alle wandel- en fietstochten zijn begeleide tochten met een stopplaats, met uitzondering van de fotozoektocht.

3. PETANQUE (tripletten heren en gemengd) - duurtijd: namiddag
Deelnemers melden zich om 13 uur aan in de voetbalkantine aan het sportcentrum. Daar krijgt u koffie en een speelnummer. Namen van de tripletten en individuele deelnemers worden meegedeeld bij inschrijving.

4. DANS (keuze uit 2 dansvormen)
Line Dance - duurtijd: 14u15 tot 15u30 of 15u45 tot 17u00
Volksdans - duurtijd:14u15 tot 15u30 of 15u45 tot 17u15

5. YOGA+ - duurtijd: 14u15 tot 15u15 of 15u30 tot 16u30
Bouwen aan kracht en lenigheid met behulp van yogahoudingen op maat van senioren

6. RUGSCHOLING - duurtijd: 14u15 tot 15u45
Tips en oefeningen om houding te verbeteren in diverse dagdagelijkse situaties om zodoende rugklachten tot een minimum te herleiden.

7. WANDELVOETBAL - duurtijd: doorlopend
Voetbal zonder lopen, fysiek contact en zonder buitenspel. Op maat van senioren dus. Duur wedstrijd: 2 x 10min. Daarna kan u aansluiten op de sportcarrousel.

8. SPORTCARROUSEL - duurtijd: doorlopend
In de sportcarrousel kan je zelf kiezen welke aangeboden sporten je wil uitproberen. Men kan vrij rondlopen en kiezen uit: fitheidstesten o.l.v. het Sportelteam van Sport Vlaanderen, volksspelen, curling, krulbol, schietlapschieten, Kubb, golf, geocaching (een schat of ‘cache’ ligt verborgen en moet gezocht worden met GPS; onder begeleiding) en staande wip. Je kan ook aansluiten bij de tweede sessies van dans of yoga zolang er plaats is.

PROGRAMMA:

11u30 vertrek Harelbeke aan Parking Zuid De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke (terug: +/- 22u15)

11u50 vertrek Bavikhove aan Sint-Amanduskerk Bavikhove, 8531
Bavikhove (terug: +/- 21u50)

12u vertrek Hulste aan Dorpshuis De Rijstpekker, Kasteelstraat 13, 831
Hulste (terug: +/- 21u40)

13u ontvangst met koffie in de sporthal
ontvangst petanquers in cafetaria voetbal

13u45 officiële opening

14u start sportactiviteiten

17u30 einde sportactiviteiten

18u warme beenham met frietjes, verse groentjes en streekbier

19u muzikale animatie met dans

21u vertrek naar Hulste, Bavikhove en HarelbekePRAKTISCHE INFORMATIE

? Deelname sportnamiddag met maaltijd = 18 euro
? (incl. busvervoer, 1 koffie, 1 aandenken, 1 bruin of blond Keytebier, 1 breughelmaaltijd, muzikale animatie met dans)

? Vooraf inschrijven kan tot 27 april 2016 bij de Sportdienst van Harelbeke

? Wijzigingen/aanvullende inschrijvingen na 27 april kan u ter plaatse doen indien dit binnen de mogelijkheid van de organisatie ligt.

? Voor de fietstocht dien je je eigen fiets mee te brengen. Max. 30 fietsen kunnen mee met de bus.

? Max. 50 plaatsen op de bus.

? Voor het avondmaal worden max.1000 pers. toegelaten

? Iedereen is verzekerd via de gratis sportverzekering van Sport Vlaanderen

? Die dag zullen er in Harelbeke en Bavikhove geen activiteiten van de Sportdienst doorgaan voor senioren zodat iedereen de kans krijgt om mee te gaan.

? Heeft u 5 punten gespaard op uw UITPAS? Vraag bij inschrijving naar uw 2 euro korting (breng uw UITPAS mee)


RICHTLIJNEN EN VEILIGHEID

? Draag sportieve kledij en sportschoenen

? Maak uw sportkeuze op basis van uw sportieve en fysieke mogelijkheden

? Luister aandachtig naar de richtlijnen van de begeleiders

? Helm en fluorescerende hesjes aangeraden bij de fietstochten

? Deelnemen kost 18 euro en omvat sport- en avondprogramma en het vervoer van Harelbeke naar Ruiselede en terug.

? Er zijn 3 opstapplaatsen voor de bus voorzien: Harelbeke (Parking Zuid van De Gavers), Bavikhove (Kerk) en Hulste (Dorpshuis De Rijstpekker).

? Indien u wenst deel te nemen aan dit evenement, vragen wij u om vóór 27 april in te schrijven en te betalen. Inschrijven en betalen kan:

? Via de webshop: http://webshop.harelbeke.be/

? Op de sportdienst tijdens de openingsuren of telefonisch: 056 733 460

? In dienstencentrum De Parette en dorpshuis De Rijstpekker tijdens de openingsuren

? Vermeld de inschrijvingscode: 16SD140

Geplaatst op 01.04.2016

zevende SeLenJo Harelbeke – 4 mei 2016

Ook dit jaar organiseert Harelbeke de West-Vlaamse editie van de Selenjo, het jogging-circuit voor 50+.
SeLenJo blijft focussen op iedere 50+er, van wandelaar of occasionele jogger tot prestatieloper. We zijn dan ook overtuigd dat we de succesopkomsten van het verleden zullen evenaren en/of overtreffen. De praktische organisatie is nog steeds in handen van de plaatselijke OKRA-trefpunten (Harelbeke, Stasegem, Bavikhove en Deerlijk) en de plaatselijke joggingclub (Gavertrimmers) met ondersteuning vanuit OKRA-SPORT West-Vlaanderen, SPORTA en de VAL. Ook dit jaar is de provincie West-Vlaanderen partner in de organisatie. Op dit initiatief in Harelbeke worden zo’n 200 à 250 deelnemers verwacht in de diverse reeksen en afstanden. Contact: Frans Beunens - tel. 056 32 70 24 e-mail: frans.beunens@pandora.be

Geplaatst op 01.04.2016

Frauduleuze mails verzonden in naam van de FOD Volksgezondheid

Sinds vorige week is er een mail in omloop in naam van de FOD Volksgezondheid, met als onderwerp “Schorsing van uw ziektefonds verzekering”. In die mail wordt gevraagd om 100 euro te storten als wettelijke toeslag voor de mutualiteit door een nieuwe wet van 1 januari 2016. De verzenders dreigen ermee dat ziektekosten niet langer vergoed worden als de betaling niet gebeurt via www. sneltegoed. nl.
Dit is géén mail die van de FOD Volksgezondheid komt. Het gaat om fraude waarbij de naam van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid misbruikt wordt. Deze wet van 1 januari 2016 bestaat uiteraard niet. De FOD Volksgezondheid raadt mensen aan niet op deze mail te reageren, de website niet te openen en de mail ongeopend uit de mailbox te verwijderen. Bij de FOD Economie werd reeds klacht ingediend tegen de verzenders. Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Geplaatst op 01.04.2016
3647 artikelspagina's: 1 ... 250 251 252 253 254 <<< 255 >>> 256 257 258 259 260 ... 365