Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Kortrijk bereid om extra oorlogsvluchtelingen op te nemen

Stad en OCMW Kortrijk zijn bereid om oorlogsvluchtelingen op te nemen. In totaal zou het om 63 mensen gaan: 23 mensen in zogenaamde 'bufferplaatsen' en 40 door een uitbreiding van de opvangcapaciteit.
Hiertoe werd zowel door het schepencollege als door de OCMW-raad een principiële beslissing genomen.
Door de federale overheid was eerder informeel gepolst of de gemeenten bereid zijn vluchtelingen op te nemen. Kortrijk beschikt over behuizing voor 27 mensen in zogenaamde bufferwoningen: woningen die beschikbaar zijn en op korte termijn kunnen aangewend worden voor vluchtelingen. Daarnaast wil Kortrijk zijn opvangcapaciteit voor oorlogsvluchtelingen uitbreiden met 40 plaatsen.
Philippe De Coene, voorzitter OCMW: 'Voor dat laatste vragen we wel enige tijd om geschikte woningen te vinden. De financiële middelen hiervoor komen van de federale overheid, waardoor we ook de mogelijkheid hebben om professionele opvang te voorzien voor mensen die onze stad en de cultuur niet kennen.'
De voorzitter van het OCMW benadrukt dat eens de vluchtelingen erkend worden, er een activeringsprogramma wordt opgestart: het leren van de taal, het zoeken naar een job, enz.

Regionale aanpak
Binnen W13 is afgesproken om de aanpak te coördineren met alle gemeenten die ervoor opteren om oorlogsvluchtelingen op te vangen. Het gaat dan over professionele opvang, behuizing, enz.
Philippe De Coene, tevens voorzitter van W13: 'De gemeenten beslissen zelf of en desgevallend hoeveel vluchtelingen ze willen opnemen. Maar we hebben de principiële afspraak gemaakt dat we samenwerken voor ondersteuning, logistiek of opvang met gespecialiseerde mensen. Geen enkele gemeente zal er alleen voor staan.'
Ten slotte komen er ook vragen van inwoners die op een of andere manier willen helpen. Hen wordt gevraagd contact op te nemen met het gratis meldpunt 1777. Van zodra er meer zicht is op de noden, wordt er contact opgenomen met wie zich heeft aangemeld.
Meer info : Vincent Van Quickenborne Burgemeester
0495 84 69 36 | burgemeester@kortrijk.be

Philippe De Coene
Schepen van Sociale Zaken, OCMW, Armoedebestrijding, Integratie en Consumenten
0477 45 32 32 | philippe.decoene@ocmwkortrijk.be
Elke Cuvelier
Woordvoerder en stafmedewerker communicatie OCMW Kortrijk
0473 86 24 57 | elke.cuvelier@ocmwkortrijk.be

Geplaatst op 04.09.2015

FESTIVAL-TOURNEE KORTRIJK

Sinds landelijk Oekene het Festival van Vlaanderen/Brussel mocht verwelkomen worden er met regelmaat klassieke topconcerten georganiseerd. Intussen neigt de kleinste Roeselaarse deelgemeente om zowat het Watou te worden van de klassieke muziek. De oorsprong ligt evenwel in het feit dat de orgeltitularis van St-Maarten-Kortrijk, Bachkenner Dirk Blockeel, tevens de Kapellmeister is in de St-Martinuskerk in landelijk Oekene. Sindsdien is het een traditie dat ondermeer de Bachcantates door het Kortrijks Vocaal Ensemble zowel in Kortrijk als in Oekene-Roeselare gebracht worden.
Kerkinvulling
Overal zien we het gebeuren: kerkgebouwen die hun sacrale en liturgische functie inruilen voor die van een evenementenhall. Vertier onder de noemer 'leuk' komt de plaats innemen van gebed en devotie. Maar meteen is er ook geen plaats meer voor de artistieke invulling van het woord en de muziek die harmonieus één was met de kerk, zowel met de architectuur als met de rituelen en de boodschap. Via lezingen, tentoonstellingen en passende concerten moet er terug de dialoog aangegaan worden om zo een tip op te lichten van de sluier die gespreid ligt over dat stuk ‘cultureel erfgoed’, dat in elk kerkgebouw bewaard wordt, maar waarvan de moderne mens elke draagwijdte lijkt te zijn ontgaan. Een kerk is nog steeds een geschikte plaats voor totaal-beleving en inkeer.
Tournee
Sinds het drastisch beknotten van cultuursubsidies is het zelfs voor de grote professionele uitvoerders heus elleboogwerk om subsidies binnen te rijven of om te concerteren in de resterende gesubsidieerde concertzalen. Voor aankomend talent is het absoluut klauteren. Zonder functie in het muziekonderwijs is men troubadour met de bedelstok. Zowel voor beroeps als voor afgestudeerde conservatoriumstudenten, waarvan het passionele-artistieke nauwer aan het hart ligt dan tijdrovende diplomatie om ooit door KLARA gelanceerd te worden, zijn podia zoals in Oekene erg dankbaar, zelfs al moeten ze meerdere malen optreden voor dezelfde uitkoopsom. Vandaar het idee van een FESTIVAL-TOURNEE. Ingestudeerde werken kunnen in het kader van een tournee meerdere malen opgevoerd worden op verschillende locaties, dus voor een breder publiek dat een democratischer ticketprijs betaalt. De vzw achter de FESTIVAL-TOURNEE zorgt met ietwat sponsoring voor de promotie en dekking van de low-kost-organisatie terwijl de ticketinkomsten integraal naar de uitvoerders gaan. Het belangrijkste criterium blijft niveau en kwaliteit!
FESTIVAL-TOURNEE KORTRIJK - 4 concerten op rij
Centrale gast is pianovirtuoos Timur SERGEYENIA (MINSK °1969), een flamboyante verschijning met een verbluffende stijl. Hij speelt zowaar het volledige oeuvre van Rachmaninov, Chopin, Liszt en Bachs Goldbergvariaties uit het hoofd. Op 7-jarige leeftijd trad hij op als solist samen met het Nationaal Orkest van Wit-Rusland. De veelbelovende pianist/componist mocht in 1979 de Sovjetunie vertegenwoordigen op het eerste Wereldforum voor jonge kunstenaars in Sofia. Hij concerteerde intussen in Europa's grootste concerttempels. Momenteel begeleidt hij zijn eigen kamerorkest ‘Timur und Seine Mannschaft’. In het kader van de tournee nodigt hij Michail BEZVERKHNY uit, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd en aankomend viooltalent Igor POLLET.
FESTIVAL-TOURNEE KORTRIJK - telkens op zaterdag om 19.30 u in de St-Maartenskerk-Kortrijk
19 september: pianorecital - Timur SERGEYENIA - Liszt (Hongaarse Rapsodieën)/Liszt-Horowitz (Rapsodie nr. 19) - Sacrale/religieuze afsluit - concertvleugel: PETROF. - 26 september: viool Michail BEZVERKHNY, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd, piano Timur SERGEYENIA - F. Schubert, J. Brahms, H. Wieniawski. - 3 oktober: Igor POLLET viool - T. SERGEYENIA piano - E. Isaÿe, J. Brahms/Saint-Saens. - 17 oktober: T. SERGEYENIA - Goldbergvariaties J.S. Bach - concertvleugel: PETROF. Ticket: € 15 / 4 concerten: € 45.

Info: 0475 23 98 01 & www.oekeneNV.be

Geplaatst op 04.09.2015

Tour de Briek

Op zondag 13 september 2015 - Tour de Briek, 3 fietstochten voor wielertoeristen of recreatieve fietsers - 35 km/60km/105km - inschrijving, start en aankomst Zaal 'De 3 sleutels', Kerkplein Desselgem - voorinschrijv. tot 1 week ervoor €4,00 - dag zelf €6,00 - <12j gratis - start tss 7.00-10.30u

Auteur: Desmaele Henny

Geplaatst op 04.09.2015

CM verlaat Kortrijk centrum

Vandaag heeft het AGB SOK het dossier “Opdrachtdocument met het oog op het sluiten van een PPS” gepubliceerd.
Het AGB SOK wenst de gehele ‘CM-site Kortrijk Centrum’, gelegen aan de Sint-Janslaan – Wijngaardstraat – Vlamingenstraat, te ontwikkelen en zoekt een marktpartij die de ontwikkeling en realisatie van deze site – in samenwerking met het AGB SOK (en eventueel stad Kortrijk) – ter hand neemt.
Het doel van onderhavige procedure is een publiek-private samenwerking (PPS) tot stand te brengen door middel van ondertekening van een PPS-overeenkomst tussen het AGB SOK enerzijds en één of meerdere private partners anderzijds, waarbinnen de ontwikkeling van de site kan worden gerealiseerd met in acht name van alle toepasselijke wetgeving, huidig opdrachtdocument en de vooropgestelde gunningscriteria. 

Tekst en foto's : Sok kortrijk

Geplaatst op 04.09.2015

Nieuwe dierenartsenpraktijk

Op ’t Hoge in Kortrijk opent dit najaar een nieuwe dierenartsenpraktijk.
Barbara Algoet richt dierenartsenpraktijk Cavilis op samen met haar partner Kevin Baeten.
Bij Barbara kan u nu al terecht met uw hond, kat, konijn of andere huisdieren, zij komt met plezier langs voor een huisbezoek en in het najaar kan u ook in de nieuwe praktijk terecht in de Steenbakkersstraat.
Kevin richt zich als dierenarts voornamelijk op pluimvee, maar zal bijspringen in de praktijk.
Barbara en Kevin streven er samen naar om uw huisdier de beste diergeneeskundige zorgen te kunnen aanbieden.

voor meer info : www.dierenartsenpraktijkcavilis.be - 056 / 59 12 96

Geplaatst op 04.09.2015

Serge Buyse van 't Hof van Commerce exposeert voor de eerste maal in Kortrijk

Serge Buyse bestuyft en toont zijn werk voor de eerste maal aan onze muren!

Serge is gekend om zijn "rap" talent in " t'Hof van Commerce", ook bekend als Buzze of BZA.
In het dagelijkse leven is Serge ook Tatoo artist.
Zijn schilderijen zijn verrassend en hebben dimentie, waarin je blijft ontdekken. Een reeks portretten, voor het eerst te zien kan je ontdekken in De Stuyverij.
Vrijdag 11 september is een "finissage" gepland. Je kan er als eerste zijn werken kopen en de 'man himself' ontmoeten.
- See more at: http://www.destuyverij.be/nl/activiteiten/finissage-expo-serge-buyse

Wanneer : vrijdag 11 september om 20u
Waar : De Stuyverij, Roeland Saverystraat 26, 8500 Kortrijk.

# Over De Stuyverij
De Stuyverij stimuleert mensen, organisaties en instanties om via creativiteit en ondernemen tot een gezondere balans te komen in de samenleving en ieders persoonlijke leefwereld. De Stuyverij bouwt een (t)huis in de stad waar je kan werken, leren en spelen : vanuit haar laagdrempelige stadslaboratorium bevordert zij zowel co-creatie als kwalitatieve ontmoetingen waardoor burgers elkaar met ideeën bestuiven en versterken. Bezoek www.destuyverij.be, bel 056 25 51 32 of e-mail info@destuyverij.be


# Contact
Eefje Cottenier, eefje@destuyverij.be, +32 476 93 75 92

Auteur: Eefje Cottenier

Geplaatst op 04.09.2015

7 jaar KoffieQueen

Op zondag 6 september viert KoffieQueen haar zevende verjaardag. Traditioneel nodigt Dorine Clement op die dag iedereen uit om samen mee het glas (of een kopje koffie) te heffen op dit feest. Zoals ieder jaar vindt het feest plaats in een park. Dit jaar is de plaats van afspraak opnieuw het Park De Dubbele Haagjes (Sint Denijsestraat in Kortrijk). De festiviteiten starten om 12:00 u en duren tot 20:00 u. Tom Brys & vrienden zorgt, samen met enkele dj's, voor een muzikaal intermezzo, voor de kinderen is er een kindercocktailbar en biedt het park tal van mogelijkheden. Iedereen is meer dan welkom. Alvast tot zondag

Auteur: Dorine Clement

Geplaatst op 04.09.2015

Theater Sellewie opent Deerlijks toneelseizoen

Met "Penthouse Rock", een blijspel van Edward de Ruysscher en geregisseerd door Filip Santens geeft Theater Sellewie het startschot voor het Deerlijks toneelseizoen. De voorstelling gaan door in O.C. d'Iefte, Hoogstraat 122 te Deerlijk op zaterdag 10/10 om 20 u, zondag 11/10 om 17.30 u, woensdag 14/10 om 20 u, vrijdag 16/10 om 20 u en zaterdag 17/10 om 20 u. Reserveren kan via www.theatersellewie.be of via mail naar reservaties@theatersellewie.be of tel 0476 084099 (van 19 tot 21 u). Prijs volwassenen 7 euro, kinderen -12 jaar 3,50 euro en aan de deur betaal je 8 euro.

Auteur: Geert Vandercruyssen

Geplaatst op 04.09.2015

Tweede mooie expo in Foyer De Scene

Gedurende de maanden september en oktober in de Foyer De Scene van de stads Schouwburg van Tielt gaat de tweede mooie expo door . Als tweede expo is Art-illustria vzw, fier u te mogen voorstellen aan Bart Daems Een kunstenaar afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Kester Iemand met gevarieerd en hoogstaand hedendaags werk
De VZW streeeft ernaar kwalitatief werk laagdrempelig te tonen aan een zo groot mogelijk publiek .Deze tentoonstelling kan men bezoeken op maandag,dinsdag,donderdag en zaterdag vanaf 17u . De woensdag vanaf 17u,de zondag aperitief van 11u tot 14u ,en verder telkens 1 uur voor de voorstellingen. 

Meer info www.brikat.be info@brikat.be Art-illustria vzw www.illustria.be Houthulststraat 132A B 8840 Staden tel:+32(0)51/700 982 -Kathy vandamme

Geplaatst op 04.09.2015

Topsportgymnaste Cindy Vandehole op koers voor WK Glasgow

Vrijdag 28 augustus 2015 vond voor de meisjes van het Delhaize TOP-team een eerste testwedstrijd plaats in de Topsporthal te Gent. De test kadert in het voorbereidingsprogramma van het WK gymnastiek dat plaatsvindt van 23 oktober tot 1 november in Glasgow (Schotland).

Het team bestond uit Gaelle Mys (OTV Nazareth), Laura Waem (Sportiva Sint-Gillis-Waas), Lisa Verschueren (Sportiva Sint-Gillis-Waas), Julie Croket (GymMAX), Rune Hermans (Gym Haacht), Cindy Vandenhole (Vaste Vuist Lauwe) en Jelle Beullens (De Gympies Keerbergen). Cindy Vandenhole werd heel knap 2de na Gaelle Mys. Deze wedstrijd was een 1ste selectietest voor deelname aan het WK te Glasgow.

Zondag 13 september zien we de meisjes opnieuw aan het werk in Moeskroen. Ze turnen de interland België, Zweden, Oostenrijk. Na deze wedstrijd wordt door de drie landen de nominatieve selectie voor het WK bekend gemaakt.
De wedstrijd in Moeskroen is DE ideale gelegenheid om te supporteren voor de meisjes van het Delhaize TOP-Team én Cindy Vandenhole (Vaste Vuist Lauwe) te steunen in haar 'Road To Rio'.

Foto: Cindy Vandenhole (Vaste Vuist Lauwe) 2de op selectietest WK Gymnastiek

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 04.09.2015
3090 artikelspagina's: 1 ... 251 252 253 254 255 <<< 256 >>> 257 258 259 260 261 ... 310