Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Eerste rusthuisbarometer Socialistische Mutualiteiten

Rusthuizen gemiddeld goedkoopst in West-Vlaanderen

1.525 euro. Dat is de gemiddelde prijs die een bewoner uit eigen zak betaalt in een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen. In Vlaanderen gaat het gemiddeld om 1.595 euro. Een woonzorgcentrum in Antwerpen (de duurste provincie) is bijna 12 procent duurder dan één in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit de eerste rusthuisbarometer van het Socialistisch Ziekenfonds. ‘We pleiten voor een betaalbare en transparante factuur voor iedereen, ook in de ouderenzorg. Deze cijfers tonen dat dit vandaag nog geen realiteit is, en dat Vlaanderen dringend moet investeren in deze sector,’ beklemtoont Chris Van den Bossche, Provinciaal Secretaris van Bond Moyson West-Vlaanderen.

Wat kost een rusthuisverblijf aan de bewoner en wat beïnvloedt dit bedrag? Met deze twee vragen in het achterhoofd analyseerde het Socialistisch Ziekenfonds een representatief staal rusthuisfacturen van zijn leden. Het registreerde 4.400 kostennota’s (eerste en tweede trimester 2014) waarvan er uiteindelijk 2.553 bruikbaar waren voor verdere analyse.

In de barometer wordt tevens de loep gelegd over belangrijke verschillen tussen de facturen en de oorzaken hiervan. Het is de bedoeling deze analyse op geregelde tijdstippen opnieuw uit te voeren, teneinde ook een zicht te krijgen op de evolutie van de bewonersfactuur. De barometer spreekt zich niet uit over de kwaliteit noch het comfort van een verblijf.

De studie kadert in de Actie ‘We gaan voor alle vijf’ waarmee het Socialistisch Ziekenfonds sinds 2014 actie voert voor een sterk en betaalbaar ouderenzorgbeleid in Vlaanderen. Paul Callewaert. ‘We worden met zijn allen steeds ouder en de babyboom zorgt voor een vergrijzende bevolking. Het is dan ook cruciaal dat een goed en vooruitziend ouderenzorgbeleid wordt uitgetekend door Vlaanderen. Weten en meten is een eerste stap, verbeteringen doorvoeren een tweede. Met deze studie willen we hier een belangrijke bijdrage toe leveren.’

Gepeperde factuur

Drie vierde van de onderzochte bewoners zijn vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedraagt 84 jaar. 63% onder hen heeft recht op verhoogde tegemoetkoming. Drie op vier rusthuisbewoners zijn zwaar zorgafhankelijk.

De studie bevestigt dat een rusthuisverblijf duur is. Gemiddeld betaalt een Belgische rusthuisbewoner 1.487 euro per maand. De dagprijs is goed voor 93% of gemiddeld 1.379 euro. De overige 108 euro gaat naar supplementen.


- West-Vlaanderen is de goedkoopste Vlaams provincie met een gemiddelde factuur van 1.525 euro. Antwerpen is de duurste provincie met een gemiddelde bewonersfactuur van 1.725 euro per maand, gevolgd door de provincies Vlaams-Brabant (1.639 euro) en Oost-Vlaanderen (1.600 euro).
Aanbevelingen

De rusthuisbarometer bevestigt dat de bewonersfactuur hoog ligt. Bovendien bestaan er grote verschillen, is de transparantie niet gegarandeerd en stellen zich problemen inzake betaalbaarheid. Het Socialistisch Ziekenfonds doet volgende voorstellen tot verbetering.

1. Investeer in de zorg. Door de vergrijzing zal de ouderenzorg de komende jaren veel extra investeringen vergen, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg. Voorzie voldoende middelen opdat een kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar aanbod gegarandeerd wordt.
2. Maak een duidelijke opsplitsing tussen woon-, leef- en zorgkosten. Voor het Socialistisch Ziekenfonds moeten de zorgkosten solidair gefinancierd worden.
3. Zorg voor transparante en gereguleerde prijzen. Maak werk van een strikte prijscontrole op basis van objectieve criteria en bescherm de rusthuisbewoners adequaat tegen prijsverhogingen.
4. Zorg voor een permanente monitoring van de bewonersfactuur. Voer de verplichte elektronische facturatie in en verbeter de leesbaarheid van de factuur.
5. Moduleer de tegemoetkoming vanuit de zorgverzekering in functie van de zorgafhankelijkheid van de oudere.
6. Neem maatregelen om het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen aan te moedigen
7. Zorg ervoor dat alle ouderen over voldoende inkomen beschikken. Maak werk van leefbare pensioenen en maak komaf met armoede.

Geplaatst op 27.03.2016

Sector van de fijne en verse voeding krijgt ‘boost’ door vakbeurs Tavola

Een echte topeditie. Het mag zonder overdrijven gezegd, exposanten en organisatie hebben kosten
noch moeite gespaard om van Tavola 2016 een memorabele editie te maken. Van 13 tot 15 maart
vond de 18e editie plaats in Kortrijk Xpo. Waar het allemaal begon in 1982 met 40 exposanten op een
oppervlakte van minder dan 1 hal is Tavola 24 jaar later absoluut uitgegroeid tot een Europese
topbeurs op het vlak van fijne en verse voeding.
De prachtige standen, het warme welkom van de bezoekers bij de exposanten, de algemene
decoratie, het strikt professionele karakter…. Het was goed toeven in de sector van de fijne en verse
voeding de voorbije 3 dagen.

INTERNATIONALE KARAKTER WORDT STEEDS DUIDELIJKER
Bij de 420 exposanten tellen we 60 % Belgische en 40 % buitenlandse bedrijven. Deze zijn afkomstig uit
11 verschillende landen waaronder diverse regio- en landenpaviljoenen. Het opvallende Franse
paviljoen ‘Business France’, het village Gourmet ‘Eiland voor fijnproevers’, de groepsstand van Apaq-W
onder het motto ‘lekker Waals’, vertegenwoordigingen uit UK via ‘Delicious Britain’ en ‘Produced in
Kent’ en tenslotte de Hongaarse delegatie via ‘Hungarian national trading house’.
De nationale en internationale firma’s zien Tavola duidelijk als een ideaal lanceringsplatform voor hun
producten in Europa.
Hetzelfde tekent zich manifest af bij de bezoekers: van de 16.470 professionele bezoekers 
(zondag :7.185 – maandag: 5.201 – dinsdag: 4.084) waren er 78 % Belgische bezoekers en 22 % buitenlandse
bezoekers afkomstig uit 30 landen.
De hedendaagse consument is ook en voorál op vlak van voeding een echte wereldburger geworden en
deze internationale tendens is dus ook op Tavola steeds duidelijker. Vooral in de specialisatie van de
beurs –hoogwaardige voedingsproducten – toont elke ‘natie’ met trots hun beste culinaire schatten. Het
gezamenlijke aanbod tilt Tavola zonder twijfel naar een nóg hoger niveau!

GOUDEN TAVOLA: TRENDY EN VERRASSENDE INNOVATIES
Nieuwe smaken, verrassende productcombinaties, originele gebruiksmomenten… alles wat te maken
heeft met innovatie op het bord of in het glas maakt de consument nieuwsgierig. De wedstrijd Gouden
Tavola bekroont de beste innovaties in voeding en bepaalt mee wat morgen op het bord van de
consument ligt.
De voedingsproducten komen tegenwoordig via verschillende kanalen op ons bord terecht. De criteria
voor vernieuwing zijn verschillend volgens het kanaal waarbinnen het product verkocht wordt. Een
supermarkt hanteert andere criteria dan bvb een delicatessenzaak en een cateringbedrijf. De Gouden
Tavola houdt hier rekening mee en deelt de wedstrijd op in verschillende categorieën:


. Gouden Tavola Retail (producten aangeboden in zelfbediening)- winnaar: Paul’s Meat Kalfsspek
- Sopraco
. Gouden Tavola Traiteur (producten verkocht met traditionele bediening) – winnaar: Pickles –
R&D Food Revolution
. Gouden Tavola Foodservice (producten aangeboden via cateringorganisaties) – winnaar:
Cocktail Foam - R&D Food Revolution
. Gouden Tavola Delicatessen (producten exclusief aangeboden via delicatessenzaken) – winnaar
Shrubs by Ediks – Bleuzé Interfood


De bekroningen van de vakjury werden voor het doorgaan van de vakbeurs bekendgemaakt. Het laatste
woord was echter weggelegd voor de bezoeker van Tavola. Zij kozen tijdens de beurs de Flower
Sprouts® van BelOrta als winnaar van de publieksprijs.

Flower Sprouts ® zijn een kruising tussen spruitjes en boerenkool. De groen-paarse mini kooltjes hebben
krullerige blaadjes en een knapperige beet. Ze hebben een zachtere smaak dan traditionele spruitjes en
een frivool uitzicht.

PASSIE VOOR PRODUCT

Eén van de bezoekers vat zijn bezoek aan Tavola als volgt samen:

“In vergelijking met andere internationale beurzen is Tavola er een op mensenmaat. In slechts 1 dag ben
ik op talrijke ontdekkingen en nieuwe producten gebotst. Bovendien heb ik Tavola kunnen bezoeken in
een heel gemoedelijke sfeer waarbij het opvalt dat alle exposanten heel grote inspanningen leveren om
een prachtige stand neer te zetten. Exposanten waren stuk voor stuk enthousiast en ik kon als het ware
de passie die ze voor hun product hebben ook ervaren. Het was mijn eerste maar zeker niet mijn laatste
bezoek.”
Frank Steffen, Fondateur, Groupe Steffen L-Steinfort

AFSPRAAK IN 2018
De volgende editie van Tavola vindt plaats in het voorjaar van 2018. Exacte data worden later bekend
gemaakt. Dit persbericht in het Frans en Engels en foto’s in hoge en lage resolutie kan u downloaden
vanaf de perspagina :zie http://www.tavola-xpo.be/nl/pers/downloads-pers/

Voor verdere vragen over Tavola kan u terecht bij Kortrijk Xpo – tavola@kortrijkxpo.com - 
+ 32(0)56 24 11 11.

Geplaatst op 27.03.2016

Kijk Puit

Kikkers, padden en salamanders gaan éénmaal per jaar op trektocht. Bij zacht en vochtig weer gaan deze dieren na zonsondergang op zoek naar hun geboorteplaats (een poel in de buurt) om er te paren en eitjes af te zetten. Deze trektocht gebeurt normaal in de periode februari – maart, bij zacht en vochtig weer.
Sommige goedgelegen poelen of grachten zijn zo populair dat de amfibieën er met honderden tegelijk naartoe trekken. Veel van deze trekkende dieren (vooral padden) sterven echter door het wegverkeer.
Met de campagne ‘Kijk Puit!’ wil het Stadlandschap Leie en Schelde, samen met de Zuid-West-Vlaamse gemeentebesturen en Natuurpunt de aandacht vestigen op het fenomeen van de ‘amfibieëntrek’.
Op verschillende plaatsen in de regio (o.a. in Harelbeke, Wevelgem en Zwevegem) worden paddenschermen geplaatst en overzetacties georganiseerd. Om de naderende automobilisten te waarschuwen worden bij belangrijke oversteekplaatsen in de regio ‘Kijk Puit!’-borden geplaatst.
Vrijdagochtend 25 maart rond 9 uur kwam een klasje uit de gemeentelijke school in Wevelgem de vrijwilligers van Natuurpunt een handje helpen met het overzetten van padden, kikkers en salamanders in de Normandiëstraat in Wevelgem ( thv Perremeersstraat).
Meer info: http://www.stadlandschapleieschelde.be/kijk-puit
Contact: Kristina Naeyaert 0479/514317 Natuurpunt

Auteur: Kristina Naeyaert

Geplaatst op 27.03.2016

Gent-Wevelgem In Flanders Fields gaat door in volle respect voor de slachtoffers van blind geweld

De Organisatie van Gent-Wevelgem is diep geschokt door de gebeurtenissen van afgelopen dinsdag.
In de eerste plaats gaan haar gedachten uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden.

Op Paaszondag zijn er maar liefst 7 Gent-Wevelgem wedstrijden.

Veiligheid :

De Organisatie wil streven naar de hoogst mogelijke veiligheid voor publiek, renners en volgers.
Ze staat hiervoor in nauw contact met de Lokale en Federale Politie, de burgemeesters van de betrokken steden en de andere overheidsdiensten.
Op alle volksconcentraties worden er extra stewards en veiligheidspersoneel ingezet. Het betreft o.a. de start in Deinze, de aankomst in Wevelgem, de Grote Markt in Ieper, de Kemmelberg,…
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om geen tassen en/of rugzakken mee te brengen. Op dit verbod zal nauw toegezien worden door de Politie en de Organisatie.
De operationele coördinatie van dit alles gebeurt telkens vanuit een CP-OPS commandopost.

Respect en eerbetoon:

De WorldTour wedstrijd profileert zich sinds 2014 als ambassadeur voor de vrede door de nagedachtenis aan de honderdduizenden slachtoffers van WO I levendig te houden. Gezien de betreurenswaardige gebeurtenissen in Brussel van afgelopen dinsdag zal de Organisatie een extra inspanning doen om deze vredesboodschap kracht bij te zetten.
Op zaterdag zal er aan iedere deelnemer van de Cyclo toertocht een poppie worden meegegeven. De wielertoeristen kunnen deze tijdens hun passage neerleggen aan de Menenpoort als steunbetuiging.
Zaterdagavond, op de vooravond van de wedstrijden is er in Ieper onder de Menenpoort een kransneerlegging tijdens de Last Post. Dit in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de UCI en van de nationale ploegen uit de ganse wereld, die deelnemen aan de Nations’ Cup-wedstrijden voor Dames en Heren Jeugd.

Op zondag zal er op de Grote Markt van Ieper een indrukwekkende corridor staan van vlaggen van de 83 landen die streden in WO I, en daarmee de grondsteen legden voor onze huidige maatschappij met zijn vrijheid en waarden. De corridor symboliseert de solidariteit tussen de mensen over de landsgrenzen heen, en vormt het decor waarin de renners passeren over de Grote Markt van Ieper.

Ook op de Kemmelberg, strategisch slagveld tijdens WO I én sportief hoogtepunt van de koers, zal Gent-Wevelgem zijn internationale belangstelling aanwenden om de solidariteit tussen de verschillende landen en volkeren aan te moedigen. Aan de toeschouwers zullen kleine zwaaivlaggetjes van de vele landen die in de Westhoek gestreden hebben uitgedeeld worden .

Op deze manier kunnen de wielersupporters de renners toejuichen en eveneens een vredesboodschap uitzwaaien.

Laat de wedstrijd een eerbetoon worden voor de slachtoffers van dinsdag in Brussel, en bij uitbreiding voor alle slachtoffers van blind geweld, vroeger en nu.
Er zal bij de start van elk van de 7 wedstrijden ook 1 minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
Griet Langedock/Gent-wevelgem- foto Belga

Geplaatst op 27.03.2016

50 jaar Bertrand, prins en prinsesjes gehuldigd

De 75-jarige Bertrand Coussens, samen met zijn vrouw Jeannine, uit Bissegem, die samen al 50 jaar frietjes bakken werden gehuldigd op het stadhuis van Kortrijk ter gelegenheid van de opening van de paasfoor. In mei volgt er een feest... met friet uiteraard weet Bertrand ons te vertellen .
Samen met Bertrand werden ook de 9 jarige Loois, de 5 jarige Ellie, de 7 jarige Alex en de 5 jarige Lisa gehuldigd als prins en prinsesjes van de Kortrijkse paasfoor . 

Op de foto de gehuldigden in het gezelschap van de ere-dames en de verkozen en kandidates van Tinneke van Heule en de Leie Ambassadrice. 

Foto's  : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 26.03.2016

Bijna 140 kramen en attracties op de Paasfoor te Kortrijk

Na zovele jaren heeft de Paasfoor nog steeds een aantrekkingskracht tot ver buiten de Kortrijkse stadsgrenzen. Iedere Zuid-West-Vlaming weet instinctief dat Witte Donderdag het begin van de foor in Kortrijk betekent. De bezoekers komen uit de wijde omgeving, en ieder jaar opnieuw maakt een typische drukte zich meester van de binnenstad.
Dit jaar telt de Paasfoor opnieuw bijna 140 kramen en attracties. Kortrijk verwelkomt Europa’s grootste verplaatsbare reuzenrad van bijna 55 meter hoog ‘La Grande Roue de Paris’. Deze première op de Grote Markt kent een rijke geschiedenis, speciaal gebouwd voor de millenniumviering in Parijs. Maar natuurlijk mogen ook de vaste waarden en de pure sensaties niet ontbreken en is er opnieuw heel wat te beleven voor iedereen.
Schepen van markten, braderieën en foren Rudolf Scherpereel: “De Paasfoor is een belangrijk sociaal gebeurtenis. Na de winter brengt zij leven en volk naar de binnenstad. Een kermisbezoek is een familieaangelegenheid, het voedt de verbeelding, vormt karakters en verwarmt de harten. En de kermis spreekt uiteraard het kind in elk van ons aan. Dit hoeft geen probleem te zijn. Integendeel, volgens sommigen is de grootste zegen die iemand ten deel kan vallen, zo lang mogelijk een kind te blijven.” 

IDVA /  Foto's Bernard Decock 

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 25.03.2016

Alle vrouwelijke gymnastes Vaste Vuist Lauwe behalen puntennorm VK

De laatste Provinciale Voorronde toestelturnen dames AB-niveau was voor sommigen iets spannender dan voor anderen. Het was immers de laatste kans op zich te selecteren voor het Vlaams Kampioenschap op 23 en 24 april in Lauwe.

Op zaterdag kwamen de B-gymnasten in actie. Bij de B16+ turnde Tatjana Decaesteker zich naar de 3e plaats en dat met een spectaculaire val aan balk. Nieke Ortibus kan wegens voetblessure enkel brug en balk turnen. Elke wedstrijd opnieuw behoorde zij tot de topscoorders aan balk. Voor haar was dit de allerlaatste officiële wedstrijd van een mooi gevulde carrière.
Bij de B14-15 zagen we een zeer knappe wedstrijd van Anke Dejonghe. Zij eindigde hiermee op de 8e plaats. Julie Verbauwhede liet het even afweten op brug, maar kon toch de 13e plaats veroveren. Tine Depickere moest met griep afhaken.

Op zondag turnde Yaël Vergauwe een middelmatige wedstrijd en behaalde de 20e plaats in de categorie B11. Bij de A10 behaalde Alice Francoy de 3e plaats en Lise Vehaeghe werd 4e. Beide dames kregen hiervoor een gouden medaille! Anouk Peccue (KIT) werd 6e en verdient zo zilver. Anne Kint (KIT) en Britt Verhelle (TKG) werden respectievelijk 9e e 13een keerden met brons huiswaarts.
In de categorie A11 turnde Muka Amerlinck een mooie wedstrijd en werd hiermee 10e.
Als kers op de taart turnden alle meisjes van sportgroep Vaste Vuist Lauwe hun puntennorm voor het Vlaams Kampioenschap te Lauwe!

Zien we dus aan het werk in Lauwe op 23 en 24 april tijdens Het Vlaams kampioenschap:
-B10: Laïs Vanackere en Luna Ovaere
-B11: Yaël Vergauwe
-B14-15: Tine Depickere, Anke Dejonghe en Julie Verbauwhede
-B16+: Tatjana Decaesteker
-A10: Alice Francoy, Lise Verhaeghe, Anouk Peccue (KIT), Anne Kint (KIT) en Britt Verhelle (TKG)
-A11: Muka Amerlinck

Foto met vlnr Anouk Peccue, Britt Verhelle, Lise Verhaeghe, Anne Kint, Muka Amerlinck, Alice Francoy

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 26.03.2016

Oud-studentenreünie HBO Verpleegkunde Aleydis

Op vrijdag 20 mei 2016 om 19u vindt in HBO Verpleegkunde Aleydis, campus Waregem, de derde oud-studentenreünie plaats voor studenten die afgestudeerd zijn in 1966, 1976, 1986, 1996, 2006 en 2011, pedastudenten van alle jaren en voor oud-leerkrachten. Inschrijven kan via overschrijving. 

Auteur: Declerck Evelien

Geplaatst op 26.03.2016

Nieuwe vleugel

Na de ingebruikname van het eerste deel van campus kennedylaan in 2010 vonden het voorbije jaar een aantal vooruitgeschoven verhuizingen plaats naar de nieuwe vleugels van campus kennedylaan (bouwstap 2). Zo namen ze nog in januari de nieuwe vleugel van blok B in gebruik.
Start in september 2016
Vandaag konden we de globale planning van de finale verhuisoperatie afronden waarmee we alle acute diensten van az groeninge op campus kennedylaan samenbrengen. Die verhuisbeweging naar campus kennedylaan kunnen we starten vanaf de maand september 2016, waarmee we voor liggen op ons oorspronkelijk voorziene tijdsschema.
Indrukwekkende omvang
Met die verhuizing maken wij de campussen loofstraat en vercruysselaan vrij, en gaat ongeveer de helft van campus reepkaai mee naar campus kennedylaan. Het betreft 71 diensten, afdelingen en centra, goed voor 670 patiënten, ± 200 artsen en ± 2000 medewerkers. Samen zullen zij niet minder dan 3811 ruimtes innemen op campus kennedylaan.
Verfijnen van de planning
Gezien de omvang, de complexiteit en de veiligheidseisen bij dergelijke verhuizing zal de verhuisbeweging doorlopen tot april 2017. Op dat moment zal alle acute zorg van het ziekenhuis op campus kennedylaan te vinden zijn. Op campus reepkaai blijven een aantal revalidatiediensten en consultaties open. De globale planning zal in de loop van de volgende maanden verfijnd worden met als doel voor elke ziekenhuisdienst over een gevalideerde verhuisdatum te beschikken voor de zomer.
10% onder budget
Nog meer goed nieuws met de afwerking in zicht: het totale bouwverhaal van campus kennedylaan zullen we dankzij een zeer strikt budgetbeheer zo’n ± 10% onder de geraamde bouwkost kunnen afsluiten. 

Dewispelare Veerle / foto : Fotografencollectief Kultura Kortrijk.

Geplaatst op 24.03.2016

Voorleessessies rond Geluk voor kinderen

Dit is een UiTPAS Oostende evenement.
Lekker ontspannen tijdens de vakantie? Daarbij hoort een tripje naar de bib! Kom langs in de voormiddag, leg je stapeltje boeken eventjes aan de kant en neem plaats in onze knusse voorleeshoek voor je dagelijkse dosis voorleesplezier! Het centrale thema is geluk voor kinderen. Want wie wil dat nu niet?
In samenwerking met FMDO wordt er voorgelezen in andere talen : op dinsdag 29 maart wordt er voorgelezen in het Nederlands en het Filipijns en op woensdag 06 april in het Nederlands en het Arabisch. Een unieke luisterervaring ook als je de talen niet machtig bent. 

Bron: UiTinVlaanderen.be

Geplaatst op 24.03.2016
3647 artikelspagina's: 1 ... 252 253 254 255 256 <<< 257 >>> 258 259 260 261 262 ... 365