Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Delaware Consulting trekt startend toptalent aan met 50 BMW 1 Reeksen

Het business consulting bedrijf Delaware Consulting wil zijn klanten helpen om hun concurrentiepositie te versterken. Omdat zij hiervoor de beste mensen aan boord willen hebben, neemt het adviesbedrijf 50 BMW 1 Reeksen Hatch in dienst via BMW concessiehouder Monserez in Aalbeke. Deze zullen ten dienste gesteld worden van startende consultants.

Delaware Consulting heeft op 31 augusutus een vloot van +/-650 wagens, waaronder onder meer de BMW 3 Reeks, BMW 4 Reeks, BMW 5 Reeks, BMW X1 en BMW X 3. Ook de nieuwe BMW 2 Reeks Active Tourer en BMW 2 Reeks Gran Tourer maken er al het mooie weer. Daar bovenop vonden ook de MINI 5-deurs en de MINI Countryman hun weg richting dit wagenpark.

De 50 BMW 116d EfficientDynamics Edition-modellen van de nieuwste generatie bezorgen hun bestuurders een laag VAA met een uitzonderlijk lage uitstoot van 89 gram CO2. Qua uitrusting kunnen de medewerkers rekenen op het uitgebreide BMW Business navigatiesysteem, aluminium velgen, een handsfree telefoonsysteem met USB aansluiting, een alarmsysteem en parkeersensoren voor- en achteraan.

“Omdat we begin september hoofdzakelijk schoolverlaters aanwerven, hadden we nood aan een wagen met een jonge uitstraling van een premium merk. Met de BMW 1 Reeks kiezen we voor een wagen die een gelijkwaardige mindset heeft als wij: bijdragen aan het succes van de klanten,” zegt Pieter Sanders, Fleet & Facility Manager bij Delaware Consulting.

BMW concessiehouder Jean-François Monserez en zaakvoerder Xavier Monserez overhandigden de sleutels van de 50 BMW 1 Reeksen aan Delaware Consulting: “Een bedrijf als Delaware Consulting moet de beste medewerkers kunnen aantrekken. We zijn ervan overtuigd dat onze compacte en tegelijkertijd sportieve BMW 1 Reeksen een extra troef zullen zijn om startend toptalent aan boord te krijgen én te houden.”

BMW Monserez en Delaware Consulting werken al sinds 2007 samen. Andere BMW partners zijn BMW Ginion voor de vestiging in Waver en BMW Ottevaere voor het Berchemse filiaal.

Auteur: Pieter De Wit

Geplaatst op 04.09.2015

Leiedal opent feestelijk eerste woonproject Waregemstraat in Vichte

Op maandag 31 augustus verwelkomde Leiedal samen met het gemeentebestuur van Anzegem de bewoners van de gloednieuwe verkaveling Waregemstraat in Vichte.
De eigenaars van de 14 kavels vernamen meer over de verdere aanleg van het publiek domein en klonken op ‘hun’ nieuwe buurt.

Eigentijds woonerf met dorpsgevoel
Het gloednieuwe woonproject ‘Waregemstraat’ bevindt zich aan de rand van het centrum van Vichte. De verkaveling kreeg de nieuwe straatnaam ‘Priester Daensstraat’ en omvat 26 kavels. Intercommunale Leiedal realiseerde hier de voorbije jaren 14 kavels, waarvan 6 voor rijbebouwing, 6 voor halfopen bebouwing en 2 voor open bebouwing. Bouwheren zijn vrij in de keuze van architect, aannemer of promotor.

Feestelijke opening
Nu de verkaveling zo goed als uitverkocht is, nodigde Leiedal samen met de gemeente Anzegem alle nieuwe bewoners uit voor een ken-je-buren-avond. De eigenaars vernamen meer over de verdere aanleg van het openbaar domein en maakten kennis met hun buren bij een streekeigen hapje en een drankje.

Grote interesse eerste woonproject Leiedal
Een tweetal jaar geleden stelde Leiedal voor het eerst de plannen voor van ‘Waregemstraat-Vichte’. Ruim twee jaar later hebben alle kavels een eigenaar gevonden, op één kavel na. Een aantal hebben al hun woondroom gerealiseerd op het terrein, anderen leggen momenteel de laatste hand aan het ontwerp of wachten op hun vergunning. Eind september start Leiedal met de aanleg van de voetpaden en de aanplanting van groen en bomen op het openbaar domein. 

Nood aan woningen op maat
Een woning bouwen volgens de eigen wensen en behoeften, is op vandaag geen evidente opgave. De keuze beperkt zich te vaak tot een anonieme sleutel-op-de-deur-woning, omringd door gelijkaardige woningen. Nochtans bestaan er andere mogelijkheden.
Op vraag van de gemeentebesturen realiseert Leiedal sinds een aantal jaren opnieuw woonprojecten. Dit gebeurt met de nadruk op vernieuwende en aanvullende woonconcepten. Eén van deze concepten is het aanbieden van gronden aan particuliere bouwers die vrij zijn van architect, aannemer of promotor. Om de kwaliteit van de woonprojecten zo hoog mogelijk te houden, legt Leiedal wel een aantal stedenbouwkundige voorwaarden en stijlkenmerken op.

“Leiedal zet kavels in de markt tegen betaalbare prijzen, met ruimte voor eigen creativiteit. We streven een goede samenhang na tussen de individuele woonwensen en de omgeving. Dat deze aanpak werkt, bewijst deze verkaveling” aldus Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal. Momenteel is Leiedal bezig met een tiental andere woonzones in de regio: Peperstraat in Heule, Sneppe in Deerlijk, Elleboogstraat in Helkijn, …

Aanbod woonprojecten
Interesse in de laatste woonkavel in Vichte of in de ruime regio? Bekijk het woonaanbod van Leiedal online op www.leiedal.be/ruimteomtewonen

Info
• Verkoop: Petra Decant (petra.decant@leiedal.be; 056 24 16 16)
• Projectcoördinatie: Nele Vandaele (nele.vandaele@leiedal.be; 056 24 16 16)
• Technische opvolging: Denis Billiet (denis.billiet@leiedal.be; 056 24 16 16)

Auteur: Liesbet Verhelle

Geplaatst op 04.09.2015

Een unicum in Europa

Vandaag maakten de partners van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding afspraken om mee de crisis in de varkenshouderij en de melkveehouderij te milderen. De kern van de afspraak is de oprichting van een stabiliseringsmechanisme per sector waarmee de inkomensvolatiliteit in de betrokken sectoren kan gemilderd worden. Gelet op de diepe crisis waarin de betrokken sectoren zich bevinden, wordt op korte termijn een éénmalige rechtstreekse toeslag voor melkveehouders en varkenshouders voorzien. Tegelijk wordt de basis gelegd voor een meer duurzaam stabiliseringsmechanisme per sector waar alle schakels van de agrovoedingsketen zullen aan meewerken. De partners van het ketenoverleg vragen aan de bevoegde overheden, federaal en regionaal, om mee te participeren aan dit initiatief, dat uniek is binnen de EU.
Korte termijn: tijdelijke toeslag op zuivel en varkensvlees
De FOD Economie werkte nauw mee tijdens de onderhandelingen en zorgde voor objectieve basisberekeningen van het verlies dat de landbouwers lijden en van de mogelijke impact van de maatregel. De steun die voorzien wordt, is het resultaat van een onderhandeling en compenseert gedeeltelijk het door de landbouwers geleden verlies. Het akkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Belgische mededingingsautoriteit.
Op korte termijn wordt gewerkt aan tijdelijke en rechtstreekse steun voor varkenshouders en melkveehouders. Deze steun zal hoofdzakelijk gefinancierd worden via een kleine tijdelijke toeslag op een aantal zuivel- en varkensproducten. De steun zal substantieel zijn op de betrokken landbouwbedrijven en helpen om de gevolgen van de crisis te milderen.
Voor de melkveehouderij wordt, naar analogie met een gelijkaardige maatregel in 2009, een toeslag op de melkprijs voorzien van 2,7 eurocent per liter melkquotum waarover een melkveebedrijf in het verleden beschikte. Voor jongeren die sindsdien zijn gestart wordt een bijzondere regeling voorzien. De regionale betaalorganen zullen instaan voor de inning van de toeslag, de zuivelbedrijven zullen de steun maandelijks uitbetalen gedurende zes maanden. Het totale bedrag dat op die manier wordt uitbetaald wordt geraamd op 46 Mio euro.
Voor de varkenshouderij wordt een steun voorzien voor fokvarkensbedrijven onder de vorm van een forfaitair bedrag per aanwezige zeug. De steun zal eveneens beperkt worden tot een periode van zes maanden. De partners van het ketenoverleg engageerden zich om een bedrag van 30 Mio euro te voorzien voor deze maatregel, waarvan 24 Mio euro reeds zijn geïdentificeerd. In de komende weken zullen de partners van het ketenoverleg verder werken om te komen tot een enveloppe van 30 Mio euro. Voor de varkenshouderij is er geen voorgaande. Het systeem van toeslag en inning voor de varkenshouderij zal in de komende weken door de partners van het ketenoverleg verder worden uitgewerkt. Zij vragen aan de bevoegde overheden om daaraan mee te werken.
Middellange termijn: stabiliseringsmechanisme
Aangezien prijsvolatiliteit een terugkerend fenomeen is waaraan onze familiale landbouwbedrijven worden blootgesteld, hebben de partners van het ketenoverleg zich geëngageerd om deze tijdelijke maatregel voor de beide sectoren in te bedden in een meer structureel interprofessioneel stabiliseringsmechanisme dat kan geactiveerd worden in periodes van acute crisis. De modaliteiten hiervoor zullen worden uitgewerkt gedurende de komende zes maanden, zodat het mechanisme kan gecontinueerd worden na de tijdelijke korte termijn maatregel. Het is voor de partners duidelijk dat ook de bevoegde overheden hieraan moeten meewerken en hierin moeten bijdragen. De tweede pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid voorziet daarvoor een aantal instrumenten. De ervaringen met het stabiliseringsmechanisme zullen ook bouwstenen aanleveren in de voorbereiding van het toekomstige GLB. De partners van het ketenoverleg vragen aan de bevoegde Ministers om dit initiatief te kunnen voorstellen op Europees niveau, als een innovatief pilootproject.
Rundveehouderij: bijsturing rundsvleesindex en meer transparantie
Ook de marge van de rundveehouders staat onder druk. De situatie van de vleesveehouders werd besproken. De rundvleesindex is aangepast zodat hij nog beter aansluit met de realiteit. Ondanks de verbeterende conjunctuur bestaat er nog steeds een structureel tekort ten opzichte van de referentiemarge van 2005. Er wordt ook vooruitgang geboekt rond een interprofessioneel akkoord voor de transparantie in de rundvleesketen. Een definitief resultaat wordt verwacht eind oktober.
Gemeenschappelijke eisenbundel voor Europa
In de marge van de onderhandelingen van de voorbije weken hebben alle Belgische landbouworganisaties een gemeenschappelijk eisenbundel uitgewerkt in voorbereiding van de Europese landbouwraad van 7 september 2015. Het is uniek in de Europese unie dat verschillende landbouworganisaties, met soms zeer uiteenlopende visies, er in slagen om tot een consensusdocument te komen waarin rekening wordt gehouden met die diversiteit. Zo tonen de onze landbouworganisaties aan hun Europese koepels dat het Belgische adagium “eendracht maakt macht” nog steeds actueel is. 

Guy depraetere / foto montage : Bernard Decock

Geplaatst op 03.09.2015

De redactie was op vakantie in Benidorm

Er wordt wel eens beweerd dat het noorden van de Costa Blanca het allermooiste stuk is. Dat het ruwer en groener is, niet zo vlak ook, dus des te verrassender. Bij het kunstenaardsdorpje Altea stappen we uit.., ‘De witte stad’ betovert met haar schilderachtige binnenstad en het omliggende berglandschap palmt ze iedereen in. De felblauwe koepels van de parochiekerk steken ver boven Altea uit, zodat u het stadje van ver herkent.
Iets noordelijker bezochten we het pitoreske dorpje Polop, waar we het miniatuurmuseum bezoeken. We maken ook een stop in de botanische cactustuin van Algar, die prachtig werd aangelegd in een kleine vallei. De natuurlijke waterval die zo’n 25m naar beneden stroomt, is een stukje natuur dat eveneens gezien mag worden.
We bezochten Costa Magica in Polop, Cactus Algar, watervallen van Algar, wijnproeven in de bodega en namen een middag maal in het museum aangekleedvan het communisme Cubaans restaurant Tárbena. Vervolgens namen we deel aan een volledige excursie dag van het piraten eiland naar het palmparadijs
In Santa Pola kwamen we langs de fascinerende zoutmeren, die bij verdamping van het water een erg hoge zoutconcentratie krijgen en bijgevolg gebruikt worden voor de zoutwinning. Dicht bij de haven bezochten we ook het zeeaquarium, en de magnifieke fauna en flora uit de Middellandse
Vanuit de haven van Santa Pola vertrokken we voor een boottochtje naar het pirateneiland Tabarca. We genoten van een verfrissende zilte zeebries, met de wind in onze haren, en de zon op onze huid. Tabarca, een klein en ongerept eiland, lijkt wel zo’n plekje uit een ander tijdperk, alsof iemand de wijzers van de klok heel even heeft kunnen stil zetten. we wandelden langs de oude stadspoorten, we konden een verfrissende duik nemen in het helderblauwe water van de Middellandse zee.
De palmbomentuin van Elche, uitgeroepen tot werelderfgoed, is nog zo’n bijzonder natuurplekje. Deze Tuin van de Pastoor is wereldberoemd, met als pronkstuk een achtstammige palmboom die vernoemd werd naar de legendarische keizerin Sissi. In deze groene oase was het goed vertoeven, wandelend in de schaduw van de vele exotische planten en palmboomsoorten.
We mochten onze rondleiding afsluiten in het ronduit indrukwekkende kasteel van Santa Barbara, dat hoog boven de stad Alicante uittorent en ronduit adembenemende panoramische uitzichten over de gehele stad en de mooie baai van Alicante biedt. Na een verblijf van 15 dagen in hotel Avenida op slechts 50 meter afstand van het Levante strand ,waar we genoten van menige sfeervolle shows en animatie's mochten we vanuit de luchthaven van Alicante terug huiswaarts keren.

De redactie / Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 03.09.2015

Succesvolle Belgian Quo Band

Belgian Quo Band, één van de meest succesvolle tribute acts van het land, hoeven we niet meer voor te stellen. Ze schuimen al enkele jaren alle podia af met hun eerbetoon aan Status Quo. Gentse Feesten, Genk On Stage, Rock Voor Specials, ... België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, ... niets is hen te ver of te groot! Vorig jaar deed de band tijdens de Gentse Feesten op het St Baafsplein een gooi naar het wereldrecord "luchtgitaar spelen in groep". Dat lukte hen net niet, maar dit haalde wel alle media in het land. Dit zie je mooi in ons jaaroverzicht: https://vimeo.com/112420265
Dit jaar doet de band er echter een grote schep bovenop, iets ongeziens in de Benelux! "Rock 'til you drop": 4 optredens met full live-band op één dag, 4 verschillende locatie's. Dat is al een hele prestatie, maar uiteraard is dat nog niet alles.... Toen we dit idee voorlegden aan enkele mensen verklaarden ze ons gek!!! "Hoe gaan jullie dit doen?", "Hoe gaan jullie overal op tijd raken?", "Hoe gaan jullie dat doen met jullie materiaal?" ....? Wel, hiervoor gaan we werken met 2 crews die onze instrumenten gaan klaarzetten op de locatie's, uiteraard beschikken we ook over 2 "backlines" (alle instrumenten hebben we dus dubbel). De shows liggen immers verspreid over heel het land: Olen (nabij Herentals), Nieuwenrode (nabij Londerzeel), Snaaskerke (nabij Gistel/Oostende), Schuiferskapelle (nabij Tielt), voor het transport hebben we iets spektaculairs in petto: we maken een verplaatsingen met een limousine, een helikopter en een echte artiestenbus. Voor de tourbus zorgt de firma Starstruck die ondermeer werkt voor bands als Triggerfinger, Selah Sue, Axelle Red, ... Een prachtige comfortabele 5-persoonshelikopter is voorzien door Helimotions uit Wevelgem en de limousine is verzorgd door Le Miracle uit Ardooie (Het transport zal trouwens gebeuren met een Federal Coach stretched Lincoln limousine, zo rijden er maar 2 in heel België!). 

Foto's Belgian Quo Band / Wesley

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 02.09.2015

Meer dan 2400 deelnemers voor het 26ste Vlastreffen

Zoals ieder jaar vond op de laatste zondag van augustus het Vlastreffen in Kortrijk plaats. Op de vooravond van het event werd een Vlastreffen testdag georganiseerd op de Grote Markt van Kortrijk en er was sfeer voor groot en klein.

De redactie / Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 02.09.2015

Recreatief turnen Lauwe wordt “Gym n Play”

Volgend sportseizoen start sportgroep Vaste Vuist Lauwe met een nieuw aanbod. Zo start de grootste club van de gymnastiekfederatie met een extra sessie yoga en een volledig aanbod klassiek ballet en clipdance. Maar ook de recreatieve gymnastiek krijgt een nieuwe look. Het klassieke recreatieve turnen wordt omgevormd tot “Gym n Play”.
Recreatieve gymnastiek wordt vanaf dit seizoen vervangen door GYM N PLAY.
De bedoeling daarvan is om kinderen tot zeker 12 jaar een breder aanbod te geven dan enkel gymnastiek. Gymnastiek zal nog altijd het hoofdbestanddeel zijn van elke les, maar er wordt ook aandacht geschonken aan balvaardigheid, spel, coördinatie (oog-voet en oog-hand). Voorzitter Dries Defossez: “Bedoeling is alles breder aan te pakken. We zijn tenslotte een sportvereniging en niet louter een turnclub. Gym N PLAY wordt dus een volledig SPORTplaatje voor jongens en meisjes. Bedoeling is om op die manier het recreatief turnen aantrekkelijker te maken.”

Wie wil dansen op de populairste nummers van het moment of er van houdt om verschillende dansstijlen te combineren zal zich geen moment vervelen in clipdance. Voorzitter Defossez Dries: “Verschillende dansinvloeden vind je in deze les terug. De jongsten leren alle basics en coole moves van verschillende stijlen. Bij de oudere leeftijden worden de laatste hits gebruikt om zo tot een coole dans te komen. Elke les is anders, de ene keer staan de jongeren te shaken, de andere keer doen ze een sexy choreografie van Rihanna na. Nog een andere keer brengen ze een gevoelige choreo met lyrical hiphop in verwerkt.“ Clipdance gaat door elke zaterdag van 14u tot 15u of 15u tot 16u in de danszaal van sporthal Ter Leie.
Danstheater Arte gaat eveneens de klassieke toer op met de opstart van klassiek ballet voor ALLE leeftijden van jeugd tot en met volwassenen. Verantwoordelijke dans Dorine Vanhulle: „We willen onze kwaliteitsvolle werking als dansschool verder uitbouwen en bieden jullie vanaf dit nieuwe seizoen, naast de wekelijkse training jazzdans, KLASSIEK BALLET aan.“ Klassiek ballet vormt een stevige basis voor elke dansvorm. Het is uitstekend voor de technische ontwikkelijk van de danser en de bewustwording van de lichaamshouding. Voor alle disciplines zijn proeflessen toegestaan. Meer info op www.vastevuist.be.

Meer info op www.vaste vuist.be of secretariaatvastevuist@skynet.be
Foto: Voorstelling nieuw programma sportgroep Vaste Vuist Lauwe met onderaan vlnr schepen Tom Vlaeminck, Peter Becquart, Lien Holvoet, Thomas Isebaert, Dorine Vanhulle, burgemeester Martine Fournier, voorzitter Dries Defossez, gedeputeerde Carl Vereecke, schepen Laurent Coppens, schepen Eddy Lust en provincieraadslid Martine Vanryckeghem. Bovenaan vlnr schepen Berenice Bogaert, Patrick Isebaert.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 01.09.2015

Proefkunstenbad Slingeratelier en erkende Hogere Graad Beeldende Kunst

Vanaf 1 september 2015 start de Stedelijke Kunstacademie Waregem met twee grote vernieuwingen: enerzijds is de Hogere Graad Beeldende Kunst officieel erkend door de Vlaamse Regering, anderzijds is er het nieuwe proefkunstenbad 'Slingeratelier' voor 7-jarigen die op een laagdrempelige manier Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst kunnen ontdekken. Met beide vernieuwingen wil de kunstacademie een nieuw publiek laten kennismaken met het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Bovendien is het het streven van het huidige directieteam om binnen de kunstacademie, zowel in de hoofdschool als in de afdelingen, nog meer in te zetten op een vernieuwend en geïntegreerd DKO-verhaal waarbij leerlingen op een creatieve en dynamische manier over de studierichtingen heen leren samenwerken. Die kruisbestuiving is, en wordt nog veel meer de grote sterkte van de officieel geïntegreerde kunstacademie, met afdelingen/filialen in de verschillende deelgemeenten van Waregem, Anzegem en Dentergem.

Vernieuwingen kort samengevat
7-jarigen kunnen via het Slingeratelier proeven van Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst. Vier enthousiaste leerkrachten (één uit elke discipline) laten de verschillende DKO-studierichtingen samensmelten vanuit een thema, verhaal of eigen ervaringen. Kinderen combineren in het Slingeratelier verschillende expressievormen en ontdekken dat Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst elkaar aanvullen, versterken en inspireren. Elke vrijdagnamiddag tussen 15.30 en 17.30 uur gaan twee groepen van maximaal 20 leerlingen aan de slag in het Slingeratelier. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt. Voor de twijfelaars organiseert de kunstacademie op vrijdag 4 september een gratis proefles, van 15.30 tot 17.30 uur in de hoofdschool in de Olmstraat in Waregem.
Het Slingeratelier is een samenwerking tussen de Stedelijke Kunstacademie Waregem, Stad Waregem en OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten).

De Hogere Graad Beeldende Kunst werd op vrijdag 26 juni eindelijk officieel erkend door de Vlaamse Regering. Dit gebeurde dankzij de vele inspanningen van oprichter en oud-directeur Jos Barbe en het huidige directieteam met algemeen directeur Luc Dumoulin, stafcoördinator Bert De Smet en beleidsondersteuner Patriek Roelens. Vanaf 1 september is de Stedelijke Kunstacademie Waregem aldus volledig erkend voor alle vier studierichtingen (Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst). Specifiek kan een leerling nu in de Hogere Graad Beeldende Kunst volgende vakken volgen: Glaskunst, Schilderkunst, Monumentale Kunst en Digitale Kunst. De erkenning betekent een hernieuwde start voor de afdeling Beeldende Kunst nadat die jaren door Stad Waregem werd gefinancierd. Iedereen vanaf 18 jaar - met of zonder voorkennis - is vanaf 1 september meer dan welkom om een opleiding Beeldende Kunst te beginnen in één van de vier erkende opties. 

Auteur: Bert De Smet, stafcoördinator

Geplaatst op 01.09.2015

ZOMERSLUiTER - eerste keer UiT met UiTPAS

Vanaf maandag 14 september is de vrijetijdspas UiTPAS zuidwest beschikbaar in 11 gemeenten van de regio Zuid-West-Vlaanderen.
Om dit te vieren én de zomer feestelijk af te sluiten nodigen wij u graag uit op de ZOMERSLUiTER op donderdag 17 september in het Provinciaal Domein De Gavers in Harelbeke. 

Auteur: Marie Desimpelaere

Geplaatst op 31.08.2015

El rastro en Veggie BBQ op 06/09 in Bissegem

Retromarktje op de boerderij (tientjesstraat 60 te Bissegem): mooie (vintage) tweedehandsspullen en kleertjes en leuke handgemaakte spulletjes (juweeltjes, kledij, interieurdingskes...) op de Kort-bij boerderij.
Er is koffie en taart en de bar is open!
Stinstage dj's Geert en Stijn zorgen voor heerlijk zomerse muziekjes en de zon zal er ook zijn.
Er is ook veggie BBQ om 12u door Fanny (Food 2 Love) en Marijke (Stadsboerderij Kortrijk). Prijs: €10 / kinderen €5. 
Inschrijven voor de BBQ kan tot 03/09:
marijke@stadsboerderijkortrijk.be 

Organisatie: Stadsboerderij Kortrijk met medewerking van Den Draad - Stinstage - Food 2 Love 

Auteur: Stadsboerderij Kortrijk vzw

Geplaatst op 31.08.2015
3090 artikelspagina's: 1 ... 252 253 254 255 256 <<< 257 >>> 258 259 260 261 262 ... 310