Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Fietsers in Kortrijk krijgen ochtendlijk warm applaus

Op deze 21 maart, de eerste dag van de lente, krijgen fietsers langs het Bruyningpad in Kortrijk een warm applaus. Dit is een actie van Fietsersbond nationaal. Tal van partners zoals Intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk en ACV stonden de fietser al vroeg op te wachten (zie perstekst)

Auteur:  Dries Gellynck -  Front montage  : Bernard Decock

Geplaatst op 21.03.2017

Ontbijtvergaderingen leggen 1ste steen van Dorpsraden in deelgemeentes Moen, Heestert en Sint-Denijs

In navolging van de dorpsraad Otegem (september 2016) wordt in april 2017 het startschot gegeven voor de dorpsraden in de deelgemeenten Moen, Heestert en Sint-Denijs.

Het beleid startte met 1 dorpsraad, om daarna de 3 andere dorpsraden te lanceren.
In een startvergadering – met gratis ontbijt – wordt het waarom en hoe uitvoerig toegelicht door Schepen Eddy Defoor (verantwoordelijk voor de deelgemeenten) en Burgemeester Marc Doutreluingne (verantwoordelijk voor communicatie).

Eén van de dromen van zowel het bestuur als van de inwoners was (en is) participatie: besturen doe je niet alleen. Het actief betrekken van bewoners bij het beleid is daarom ook ingeschreven als beleidsdoelstellig in het meerjarenplan van Zwevegem. Daar wil het bestuur nu concreet werk van maken, door het oprichten van dorpsraden.


Stel dat je Moen, Heestert en Sint-Denijs mag hertekenen, waar denk je dan aan? Hoe ziet jouw droomdorp er uit?

Die vraag verduidelijkt meteen het doel: de dorpsraad denkt en spreekt voor de deelgemeenten. In de dorpsraad is niet zozeer ruimte voor kleine zaken die ons ergeren, maar de dorpsraad wil vooral de inwoners de kans geven mee te denken over en mee te werken aan een nieuw dorp waar we ons goed voelen.
De dorpsraad is een spreekbuis, een droomwolk en een werkplatform van en voor de deelgemeente.
De dorpsraad nodigt mensen uit om te kijken, om te plannen, om voor te stellen en mee te realiseren.

De dorpsraad is geen vervanger van de meldingskaart. Individuele klachten en meldingen hoeven de dorpsraad niet te passeren: daarvoor is er het gratis meldpunt 080018550 of ikmeld@zwevegem.be

De dorpsraad is wel de plaats waar kan worden nagedacht en waar gewerkt kan worden aan je droomdorp. Bij het gratis ontbijt van de startvergadering geen menukaart met hapjes en drankjes, wel spelregels en gespreksthema’s.

Startvergadering dorpsraden Moen, Heestert en Sint-Denijs: wie? waar en wanneer?

De dorpsraad staat open voor iedereen: bewoners zijn de drijvende kracht van de dorpsraad. Elke bewoner is hierbij van tel en is welkom: jong en minder jong, arbeider en zelfstandige, geboren inwoner en aangespoelde, denker en doener, … de dorpsraad mikt op mensen van alle slag, met de deelgemeente als gemeenschappelijke noemer. Iedereen die wil mee-dromen, meedenken, meewerken aan een beter dorp is welkom en kan deel uitmaken van de dorpsraad.

Praktisch:
 DORPSRAAD MOEN Zaterdag 8 april om 8u45  2017 OC Tap Moen Stationsstraat 2
 DORPSRAAD HEESTERT  Zaterdag 22 april 2017 om 8u45 OC Malpertus Gauwelstraat 29
Zondag 23 april 2017 om 8u45  OC Ter Streye Rodewilgenstraat 6
Tussen dorpsraad en gemeente: overeenkomst én contactambtenaar
De dorpsraad nodigt iedereen uit mee te kijken, mee te denken, mee te plannen en mee te bouwen aan het droomdorp. Maar het is niet de bedoeling het bij dromen en plannen te laten: ook het mee-bouwen is belangrijk.
De Gemeente heeft in elk geval goede voornemens: afspraken en spelregels tussen Gemeente en dorpsraad worden in een overeenkomst vastgelegd. Die overeenkomst bepaalt dat alle verslagen van de dorpsraad in het Schepencollege zullen worden besproken, en dat het College zich ertoe verbindt op elke vraag een gemotiveerd antwoord te geven en waar mogelijk de ideeën en plannen op te nemen in de planning en mee te realiseren.
Om de communicatie tussen de gemeente en de dorpsraad vlot te laten verlopen, is een vaste contactambtenaar aangesteld, als spilfiguur tussen gemeente en dorpsraad. Voor Moen is dit Cleo Bouttens, Heestert heeft Else Scheerlinck als contactambtenaar en Sint-Denijs kan terecht bij Giovanni Amelinck. Deze 3 contactambtenaren kennen als gemeentemedewerkers het reilen en zeilen van de gemeente als geen ander. In Otegem is de contactambtenaar: Myriam Mullie.
Wil je meer weten? Heb je nog vragen? Contacteer Cleo, Else of Giovanni: ze helpen je graag op weg. e-mail: informatie@zwevegem.be of tel.: 056 76.55.67
 Front monage  : Bernard Decock / Auteur:  Dienst communicatie

Geplaatst op 21.03.2017

INHULDIGING ‘WARME WOORDEN WAND’ WEVELGEM (WWW.WE)

Het gemeentebestuur van Wevelgem wil met de ‘warme-woorden-wand’ een duurzame en kwalitatieve verfraaiing van de
toegang naar de Porseleinhallen (Cultuurpad) realiseren.
Er werden meerdere firma’s aangesproken om een creatief voorstel uit te werken. Uit de ingediende voorstellen werd de voorkeur gegeven aan het voorstel van Verinto uit Meulebeke met een ontwerp van Weareblue uit Oostrozebeke.
De keuze werd gemaakt op basis van: esthetiek, mate waarin het voorstel het aanwezige kunstwerk van mevrouw Anne-Mie Van Kerckhoven respecteert, mate waarin een link wordt gelegd naar het nabije jeugdwerk en het vrijetijdsgebeuren aan en in de Porseleinhallen, decoratieve verlichting, gebruik van duurzame en vandalismebestendige materialen.
Het voorstel van Verinto & Weareblue beantwoordde het best aan deze criteria.
De firma stelde een wand voor in gelaagd, ondoorschijnend glas waarbij maar twee kleuren gebruikt worden: een warm witgrijs als achtergrond en een goudglanzende tint voor de belettering. Dit zorgt ervoor dat het geheel niet te druk wordt. Op de wand wordt gestileerd de aanduiding naar de Porseleinhallen verwerkt en worden woorden aangebracht die de link leggen met
Wevelgem en de lokale context. De goudglanzende kleur van de belettering verwijst naar de Golden River (Leie). Er wordt een dynamisch lettertype gebruikt en het patroon verwijst naar vereenvoudigde vlasstengels.
De inwoners van Wevelgem werden betrokken bij de keuze van woorden die op de wand werden aangebracht. Er werd een
brede oproep gedaan om woorden te bezorgen die inwoners associëren met Wevelgem. Uit de vele inzendingen werd een
selectie gemaakt van een 70-tal woorden. Bij de inzendingen waren ook gedichten en haiku’s. Deze konden niet allemaal in de wand verwerkt worden. Uiteindelijk werd een gedicht van de lokale dichter Philip Hoorne weerhouden.
De wand is 52 meter lang.
Het geheel wordt ’s nachts verlicht met leds.
De kostprijs van het project bedraagt 44 534 euro incl. btw. Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 21.03.2017

Alle C-gymnasten trampoline Vaste Vuist Lauwe naar Vlaams Kampioenschap

- Alle gymnasten uit het C-niveau trampoline van sportgroep Vaste Vuist Lauwe plaatsten zich voor het Vlaams Kampioenschap. Op de laatste voorronde behaalde Lieuwe Maes goud bij de jongens tot 16 jaar. Ornella Silva behaalde zilver bij de meisjes in dezelfde leeftijdscategorie. Eerder werd Laura Cailliez achtste bij de -12 jarigen.  Silke Lavaert en Cheyenne Decraene werden respectievelijk achtste en negentiende bij de meisjes tot 14 jaar.
Op de Foto  vlnr  Ornella Silva (Zilver), Laura Caillez (8ste) en Lieuwe Maes (goud) op PV Maxitrampoline
Auteur en fotografie  : Dries Defossez

Geplaatst op 21.03.2017

Danstheater Arte: Succesvolle dansstage met Jac Delsing en Eliane De Ghendt

Vorig weekend stroomde de danszaal van sporthal Ter Leie vol. Danstheater Arte organiseerde er een opleiding/workshop jazzdans voor semigevorderden en gevorderde dansers. Naar jaarlijkse gewoonte werd deze bijscholing gegeven door Jac Delsing, danspedagoog, choreograaf en eredocent aan KU Leuven. Net zoals vorig jaar kreeg hij de steun van collega-danspedagoog Eliane De Ghendt.
 
Sinds meerdere jaren heeft Sportgroep Vaste Vuist een volwaardige dansafdeling goed voor ongeveer 600 leden met de naam “Danstheater Arte”. De workshop werd niet alleen ingericht voor de eigen leden van de dansschool, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd was. De workshop werd gegeven door Jac Delsing, een buitengewoon fenomeen in de danswereld. Jac Delsing is choreograaf en danspedagoog. Hij is tevens eredocent aan de KU Leuven en docent postgraduaat dans aan de Katho Reno te Torhout. Jac is dus een pionier op gebied van jazzdans en voor vele dansdocenten in het binnen- en buitenland nog steeds een lichtend voorbeeld. Jac Delsing heeft zelf een eigen dansgezelschap en verzorgt als artistiek leider al hun hoogstaande optredens, gewaardeerd tot ver buiten onze landsgrenzen. Eliane de Gendt specialiseerde zich, als leerling van Jac Delsing, in de jazzdans aan de Universiteit van Leuven, waar zij nog steeds werkt. Daarnaast geeft ze in diverse landen binnen en buiten Europa les.
 
De workshop in Lauwe begon op zondagmorgen met een workshop voor de semigevorderde dansers. Er werd geluisterd, gewerkt, verbeterd en geprobeerd, keer op keer. Die leerrijke ervaring eindigde in een mooie choreografie. Later in de voormiddag was er dan de masterclass voor eigen lesgeefsters en gevorderde dansers. Alle deelnemers hebben duidelijk genoten en bijgeleerd. Danstheater Arte blijft jaarlijks een workshop jazzdans inrichten en ziet graag de opkomst, in de toekomst, nog groeien.
 
De optredens van danstheater Arte vinden plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juni 2017 in CC Guldenberg te Wevelgem. Meer informatie op www.vastevuist.be
 
 Op de Foto: dansstage Jac Delsin Auteur  en fotografie : Dries defossez 

Geplaatst op 21.03.2017

Groene pijlen verdwenen

Waar zijn de groene afslagpijlen naartoe?  Die vraag stelde gemeenteraadslid Joachim Naert (N-VA) aan schepen van mobiliteit Marie De Clerck (CD&V) op de laatste gemeenteraad.
De aanleiding van zijn vraag is de vernieuwing van de verkeerslichten in het centrum van Wevelgem. Door het gebruik van ledverlichting zijn ze nu een stuk energiezuiniger geworden en is de zichtbaarheid erop verbeterd. De vernieuwing was ook de gelegenheid om de “regeling” van de verkeerslichten te herbekijken in het als maar drukkere centrum van de gemeente. Maar daar wringt juist het schoentje, aldus oppositieraadslid Joachim Naert (N-VA). De “groene afslagpijlen” die voor een vlot verkeer zorgden richting Moorsele en Lauwe zijn “verdwenen”. Het raadslid wees erop dat er zo nog meer file gecreëerd wordt in een gemeente waar er nu al heel veel fileleed is. Bevoegd schepen Marie De Clerck (CD&V) trok dit echter in twijfel en verwees naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de eigenlijke bevoegdheid heeft over deze kwestie. Joachim drong aan dat het gemeentebestuur de kwestie blijft aankaarten bij het AWV.
Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 20.03.2017

Open School voor Volwassenen in feest

Dit schooljaar deden 17 cursisten taalstage op zeer diverse plaatsen. (scholen, RVT, bij een zelfstandige, …)
Zij leerden de Nederlandse taal gebruiken in een echte ‘werk’-context.
De cursisten  willen hen en de verantwoordelijken van de stageplaatsen bedanken voor hun ongelooflijke inzet  op donderdag 30 maart vanaf 11 u in de open school voor volwassenen.
Wie is de taal stagiair?
Laaggeschoolde en/of analfabete anderstalige cursisten, ze volgden Nederlandse les in Open School.
Om in aanmerking te komen voor een taalstage moet de cursist reeds vrij goed Nederlands begrijpen en ook al wat kunnen praten.
De open school streeft  ernaar om voor de cursist een werksituatie te vinden die aansluit bij zijn of haar interesses.
Wat is een taalstage?
De taal stagiair werkt gedurende 40 uur mee in een Nederlandstalige organisatie als vrijwilliger.
Doel van de stage is het verhogen van spreekvaardigheid en spreekdurf (buiten de klasmuren) van de stagiair, integratiebevordering en kennismaking met een Belgische werkvloer. De taalstage vormt een extra oefenmoment, naast de Nederlandse lessen.
Zoals de naam al aangeeft, staat het verder leren van de Nederlandse taal centraal in de stage. Het vrijwilligerswerk is geen doel op zich, maar het middel om het Nederlands verder te oefenen, in een andere context.
Cursisten van Open School kunnen kiezen of ze al dan niet wensen deel te nemen aan een taalstages. Bij de taalstages merken we op dat zowel stagiairs als begeleiders van de stageplaats erg positief over hun ervaringen zijn. Veel gehoorde reacties zijn o.a. :
Je leert Nederlands,  je leert meer durven…
Je leert nieuwe mensen kennen…

  • We zien dat deze mensen veel moeite doen om Nederlands te leren.
 
Hoe lang duurt de taalstage ?
De taalstage duurt 40 uur.  Er kan in samenspraak met de organisatie en de cursist gekozen worden voor 1 of 2 dagdelen van 4 uur per week. De stage duurt dan respectievelijk 5 of 10 weken.
 
Begeleiding van de taalstage ?
Er wordt bij het begin van de taalstage een contract opgemaakt tussen de organisatie, begeleider Open School en de taal stagiair.
De begeleider van Open School houdt gedurende de taalstage contact met de stageplaats.
Na de taalstage wordt een evaluatiemoment voorzien met de taal stagiair en de organisatie.
Voor de redactie & front montage : Bernard Decock
 
 
 

Geplaatst op 20.03.2017

Demoteam acrogym Vaste Vuist Lauwe in competitie

Afgelopen weekend vond in Mariakerke de Klokke Roeland cup plaats. Dit is een wedstrijd voor dans- en demoteams. Sportgroep Vaste Vuist Lauwe beschikt al enkele jaren over een demoteam acrogym. Sedert dit sportjaar doen ze voor het eerst mee in competitie. Met hun nummer “What if” behaalde Demoteam Vaste Vuist Lauwe een 17de plaats met 65,999 punten. Dat is 2,800 punten meer dan de vorige wedstrijd.
Voorzitter Defossez Dries: “Demo of demonstratie gymnastiek is een mengeling van dans, gymnastiek en spektakel. Er worden meerdere gymdisciplines in één demonummer verwerkt. Jongens en meisjes werken samen om op zo’n origineel mogelijke manier uit de hoek te komen. Een goed demonummer begint bij het uitkiezen van de muziek en een het uitwerken van een choreografie met allerlei gymelementen erin. Maar ook kledij, lichteffecten en decorstukken spelen hierbij een belangrijke rol. Al deze elementen werken sfeer verhogend en maken het nummer origineel.”

Foto: Demoteam Vaste Vuist Lauwe op de Klokke Roeland Cup te Mariakerke

Geplaatst op 20.03.2017

Dit jaar bestaat Belgian Quo Band 10 jaar

BQB is een Status Quo tribute band, ze ontmoetten hun idolen 2 jaar geleden in Tilburg. BQB heeft al een hele reputatie achter de rug de voorbije 10 jaar en zijn nog niet van plan om te stoppen.
Optreden voor onze militairen in Mali in 2016
Elk jaar doen we een optreden voor het goede doel. Na de aanslagen vorig jaar besloten we iets te doen voor onze militairen. Het respect voor onze soldaten is er onmetelijk door geworden. Wat die mannen en vrouwen daar elke dag doen is bewonderenswaardig.
Succes en optredens
Dit hangt van zeer veel faktoren af: toegankelijke muziek voor een ruim publiek, een act brengen die voor “ambiance” zorgt, kwaliteit brengen,  ... Maar eigenlijk is het aanbod in goeie / kwalitatieve bands zeer groot, de lat ligt echt hoog: muzikaal, maar ook visueel zijn er zeer veel sterke bands.  Veel groepen gaan voor een gabbekrats optreden, maar op zich zitten ze niet echt in ons “vaarwater”..... Ik denk dat het grote verschil er vooral in zit dat BQB meer doet dan enkel goeie optredens geven.  We hebben een enorme naamsbekendheid door het feit dat we ons steeds in the picture weten te werken met stunts en “speciallekes”.   Denk maar aan onze wereldrecordpoging luchtgitaar, onze “rock ‘til you drop”-stunt (4 optredens op één dag, 4 verschillende locaties), ontmoetingen met Status Quo zelf, benefiet-optredens, ons optreden van december 2016 in Mali voor onze militairen daar. Dat zijn zaken waar zeer veel tijd in kruipt, maar het is wel een onvergetelijke ervaring als band en levert een onschatbare waarde aan publiciteit.  Veel andere bands hebben gewoon de moed niet om zo’n zaken op poten te zetten en geven te snel op.  Wij zijn als het ware “pit-bulls” die niet meer lossen tot we ons doel bereikt hebben...  Geld is trouwens ook geen drijfveer voor ons.  Voor een speciaal optreden willen wij ook iets speciaals doen.  Onze jaarlijkse benefiet-optredens zijn daar een mooi bewijs van.
2 nieuwe mensen in de band
We hebben 2 “klasbakken” die de band hebben vervoegd. Onze nieuwe Parfitt is Geert Annys.  Velen kennen hem van bands als Heart Attack, Ostrogoth, Mystery, …  Het is een echte gitaarvirtuoos en eerder liet hij zich ook al ontvallen dat Status Quo eigenlijk de band is waardoor hij is begonnen gitaar te leren.  Francis Wildemeersch is onze nieuwe Francis Rossi, toeval bestaat niet zeggen sommigen.  Vroeger speelde hij ook in diverse rockbands, maar recenter kennen velen hem eerder van De Schedelgeboorten of zijn samenwerking met Stef Bos.  De eerste optredens zullen zeker wat moeten wennen voor ons, maar ik ben er zeker van dat het publiek al vanaf het eerste nummer zal verkocht zijn aan deze nieuwe bezetting!
Programma 10-jarig bestaan
We gaan opnieuw optreden op verschillende plaatsen waarmee we door de loop der jaren een speicale band hebben opgebouwd of een leuke herinnering aan hebben overgehouden.  Er zijn nu al toezeggingen in België, Nederland en Duitsland op locaties waar we eerder al hebben opgetreden.  We gaan voor de 3de  keer optreden in Dautphe (Duitsland), waar we in 2014 mochten invallen voor het echte Status Quo die toen verstek moest geven door ziekte van Rick Parfitt.  Verder hebben we ook iets speciaals voor al onze “die-hard fans” en mensen die in het verleden wat hebben betekend voor ons: we hebben een eigen biertje gebrouwen die we cadeau willen doen als bedanking aan al deze fijne mensen.  Er staat intussen ook een video-documentaire online over “10 jaar BQB” en verder gaan we nog een aantal speciale optredens doen.
BQB-bier
Als tribute proberen we steeds zo dicht mogelijk bij het origineel te komen: Uiteraard doen we dit door zoveel mogelijk dezelfde live-versies te spelen, dezelfde instrumenten, zelfde moves, zelfde kledij… maar we gaan nog veel verder.  Het idee van al die stunts is vaak gebaseerd op zaken die Status Quo al eerder deed.  2 jaar terug bracht Status Quo “Piledriver” op de markt, hun eerste eigen bier,  genaamd naar het gelijknamig album uit 1972.  In 2016 voegden ze daar nog 2 andere biertjes aan toe.  Dit heeft ons er toe gebracht om voor ons 10-jarig bestaan ook een bier uit te brengen. Welliswaar in beperkte oplage en enkel als “relatiegeschenk” voor onze die-hard fans.  Het is dus niet te koop, maar enkel via de band te verkrijgen.  Er is een blonde en donkere versie genaamd “Gerd” en “Ula”.  Beide bieren zijn 8 graden en gebrouwen bij brouwerij DECA uit Vleteren.  Dat ze in Vleteren iets kennen van bier is geweten over heel de wereld, dus het kan niet slecht zijn! J “GERDundULA” is de titel van een song van Status Quo en gaat over 2 mensen die ze ergens in Duitsland hebben ontmoet tijdens één van hun optredens daar.
10 jaar Belgian Quo Band
Uiteraard zal onze stunt “rock ‘til you drop” altijd speciaal blijven.  4 optredens op één dag, vervoerd worden met een limosine, artiesten-tourbus en helikopter, het is niet elke “hobby-band” gegeven!  Maar ook de wereldrecordpoging blijft hangen, duizenden mensen simultaan zien luchtgitaar spelen terwijl jij op het podium staat, het geeft echt wel een kick!  Maar eigenlijk zijn het ook wel de kleinere dingen die het onvergetelijk maken: het leukste en meest dankbare publiek waren de optredens die we deden voor de die-hard fans tijdens fan-meetings, maar ook het benefiet-optreden tijdens Rock Voor Specials (Festival voor mensen met een verstandelijke beperking) zal ons altijd bijblijven: de dankbaarheid die je krijgt van die mensen is met niets te vergelijken....  Verder waren er nu en dan ook wel eens “after-parties” die ons altijd zullen bijbijven, of de soms decadente backstage-behandeling.  Zo deden we ooit een optreden waar er speciaal voor de bands een limo werd ingezet als shuttle tussen de backstage en het podium.  Op datzelfde optreden was er een gigantisch buffet voorzien waar veel feestzalen nog kunnen van leren en er werd zelfs speciaal een tap-installatie en bar geplaatst achter het podium, puur en alleen voor de optredende artiesten....
Status Quo
Ik was al een tijdje aan het proberen om een ontmoetingen te kunnen regelen tussen Status Quo en onze band, maar dat was niet zo evident. Toen we de “rock till you drop”-stunt deden is dit aan de oren van Status Quo gekomen, ze hadden de filmjes gezien op internet en wilden die “crazy Belgians” wel eens onmoeten.  Er was nog geen enkele andere tribute die zover was gegaan om hen te benaderen.  Sinds die ontmoeting in Tilburg weten ze heel goed wie we zijn...  Wanneer we naar een concert van Quo gaan hebben we bijna altijd de gelegenheid om een praatje te maken.  Regelmatig helpt een toevallige samenloop van omstandigheden ons ook wel een handje.  We kwamen enkelen van hen al tegen op straat of in de foyer na hun optreden.  John Rhino Edwards (de bassist) stuurde ons zelfs een speciale videoboodschap naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan.
De benefiet-optredens
Toen de band eigenlijk echt goed begon te draaien in 2013 hadden wij iets van “Moesten we nu eens iets terug doen uit dankbaarheid dat wij het WEL zo goed hebben? Iets doen voor de mensen die minder geluk hebben met hun gezondheid?”.  Zo is die bal aan het rollen gegaan en hebben we intussen al meerdere benefiet-optredens gedaan voor mensen met een verstandelijke beperking, kom op tegen kanker, ALS en ook voor een organisatie die “rouw-kampen” organiseert voor mensen die iemand zijn verloren door een ernstige ziekte.  Van al deze optredens was het meest confronterende toch wel het optreden tegen ALS.  Dit werd georganiseerd door Alain Verspecht, zelf getroffen door ALS.  We hadden Alain nog nooit eerder gezien, alles was via mail verlopen.  Bij het arriveren stapten we op hem af, want we herkenden hem aan de hand van foto’s op facebook.  Ik stak mijn hand uit om hem te begroeten, maar stond er niet bij stil dat hij zijn arm niet meer zelfstandig kon bewegen door deze verschrikkelijke ziekte.  Zeer confronterend is zoiets en je wordt ook meteen met je neus op de feiten gedrukt.  Dan weet je meteen: voor die mensen doen we het!!!
Na 2017
na 2017 willen wij het iets rustiger aan doen.  We hebben de laatste 5 jaar zeer intensief getoerd, zeker als je bedenkt dat wij allemaal nog een “normale” job hebben alles in eigen beheer blijven doen. Vanaf 2018 gaan we wat selectiever zijn in welke optredens we aannemen en ook wat meer tijd maken voor ons familie- en privéleven.  Veel mensen onderschatten het bandleven, maar vaak zijn wij “on the road” als er feestjes zijn bij vrienden of familie.  Eind 2016 gingen we naar Afrika voor een optreden, daarvoor waren we 5 dagen van huis en vierden onze familie de feestdagen zonder ons... Het optreden gaan we natuurlijk nooit stoppen, de mensen zijn nog niet van ons af!!!! Voor de redactie & front montage  : Bernard Decock
 

Geplaatst op 19.03.2017

Boekvoorstelling van “Graailand” in de Schouwburg van Kortrijk op zaterdagavond 1 april.

Er zijn nu al reeds  meer dan 250 mensen ingeschreven  . Voor het boek Graailand verwacht men  zeker 4 à 500 mensenvoor deze voorstelling
Er is natuurlijk de actualiteit van het boek “Graailand”: “Ik had nooit kunnen denken dat het nu al elke avond zou worden verfilmd in elk TV-journaal”, zei PVDA-PTB-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw recent in de Kamer.
Maar er zijn ook twee West-Vlaamse sterrenaanwezig deze avond namelijk  : Wannes Cappelle en Stefaan Degand, beide uit Wevelgem. Het wordt dus een grootse avond.
Deze avond is gratis voor iedereen doch men moet zich vooraf inschrijven op www.epo.be/graailandinkortrijk
Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 19.03.2017
4448 artikelspagina's: 1 ... 252 253 254 255 256 <<< 257 >>> 258 259 260 261 262 ... 445