Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Bring your own brunch

Dit jaar gaat Summerscreen mee in alle activiteiten op en rond de Leie. (De Verleieding) De zomervakantie wordt afgesloten met een grote 'bring your own brunch'.
Op zondag 30 augustus steek je al je lekkernijen in je grootste picknickmand en trek je 'en masse' naar de rustige Leieboorden van Wevelgem. Vanaf 10u00 word je daar op gepaste wijze verwelkomd. Je kan je er neervlijen op enkele leuke plekjes tussen de Lauwebrug en de E17-brug.

Doe mee aan de eerste brunch in de geschiedenis van de Leie.

Brunch staat voor breakfast & lunch. Het ontbijt loopt naadloos over in een stevige hap. Je kan gebruikmaken van de diensten van een barbecueteam, dat je vlees bleu, saignant, à point of bien cuit bakt. Aan jou om te beslissen hoe je de dag indeelt. Vroege vogels blijven tot aan het aperitief. Langslapers kunnen deelnemen aan de ondertussen welgekende picknicksfeer van Summerscreen. Maar echte genieters zijn er bij van begin tot eind.
Verwacht je onder meer aan kampen bouwen, bootje varen met blue velvet watertaxi, muziekjes, bat-toonmoment onder de brug, en nog veel meer. Breng gerust je eigen speelgoed/spelletjes,…mee.
Meer info:
Sanne Loncke
stafmedewerker CC
sanne.loncke@wevelgem.be
056/43 34 95
www.summerscreen.be

Geplaatst op 25.08.2015

Provincie stelt nieuwe schoolfietsroutekaarten en online toepassing voor in Roeselare

Om de verkeersveiligheid van de fietsende leerlingen te verbeteren, geeft het West-Vlaamse provinciebestuur bij de start van het schooljaar een nieuwe reeks schoolfietsroutekaarten uit.
Voor de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Roeselare werden nieuwe schoolfietsroutekaarten gemaakt. De schoolfietsroutekaarten van Beernem, Gistel, Kortemark, Kuurne, Lendelede, Menen, Poperinge, Zedelgem en Zwevegem werden herwerkt. In totaal werden er nu al voor 29 West-Vlaamse gemeenten schoolfietsroutekaarten uitgewerkt.
Deze kaarten bevatten plannetjes met daarop de meest aangewezen fietsroutes en een aantal concrete tips (over openslaande portieren, dode hoek vrachtwagens enz.) voor een veilige fietsrit van en naar school. Ook enkele nuttige plaatsen, zoals het sportterrein, de bibliotheek of het gemeentehuis werden op de kaarten aangeduid.
In elk van deze gemeenten werkte een werkgroep met vertegenwoordigers uit de secundaire scholen, de gemeente, de politie en de Provincie de schoolfietsroutes uit.
Voor leerlingen van eerste graad secundair onderwijs
De kaarten willen het gebruik van de fiets aanmoedigen en zijn bedoeld voor de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen zijn net overgestapt naar de secundaire school en gaan in vele gevallen voor het eerst met de fiets naar school. De kaarten hebben bovendien een educatieve maarwaarde, ze kunnen ook in een klasgesprek over verkeersveiligheid of mobiliteit of in een les over kaartlezen aan bod komen.
Waar te verkrijgen?
De fietsroutekaarten worden gratis verdeeld via de secundaire scholen en zijn ook te downloaden via de website www.west-vlaanderen.be/schoolfietsroutekaarten.
Nieuwe online tool
De Provincie stelt alle schoolfietsroutekaarten voortaan ook online ter beschikking via www.west-vlaanderen.be/schoolfietsroutekaarten. De online tool biedt extra mogelijkheden ten opzichte van de papieren versie, zo zijn updates sneller mogelijk en kan de gebruiker inzoomen tot op het gewenste niveau dankzij integratie met Google Streetview.
Naast de meest aangewezen fietsroutes kunnen leerlingen ook de bus- en tramroutes online raadplegen. Alle aandachtspunten en foto’s van de papieren schoolfietsroutekaarten werden overgenomen.
Schoolfietsroutekaarten voor 29 West-Vlaamse gemeenten
Het provinciebestuur maakte reeds voor 29 West-Vlaamse gemeenten (Anzegem, Avelgem, Beernem, Blankenberge, De Panne, Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Ieper, Izegem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Lichtervelde, Menen, Nieuwpoort, Oostende, Poperinge, Roeselare, Tielt, Torhout, Veurne, Waregem, Wevelgem, Zedelgem en Zwevegem) een dergelijke kaart op.
Nog een herwerking voor 8 West-Vlaame gemeenten
Tijdens het komende schooljaar komt er een herwerkte uitgave voor de gemeenten Avelgem, Blankenberge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt, Torhout en Waregem.
[www.west-vlaanderen.be/schoolfietsroutekaarten]
Programma:
09u15 Verwelkoming door schepen voor mobiliteit voor de stad Roeselare, Griet Coppé
09u20 Toelichting bij het project ‘schoolfietsroutekaarten’ door gedeputeerde voor mobiliteit en weginfrastructuur, Franky De Block
09u30 Fotomoment en start fietstocht langs enkele schoolfietsroutes in Roeselare

Geplaatst op 25.08.2015

Provincie West-Vlaanderen legt gedurende proefperiode beperkingen op inzake oefenvluchten voor luchthaven Wevelgem

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 20 augustus beslist om gedurende een proefperiode van twee jaar bijkomende voorwaarden op te leggen voor oefenvluchten en doorstartvluchten van kleinere vliegtuigen op de luchthaven van Wevelgem/Bissegem.
De huidige milieuvergunning bevat reeds een aantal beperkingen inzake doorstartvluchten: een algemeen verbod op zon- en feestdagen, tussen 12 en 14 uur op zaterdagnamiddag (in juli en augustus vanaf 12 uur op zaterdagnamiddag) en na 18 uur.
Er zijn de voorbije jaren evenwel meer doorstartvluchten geweest dan vroeger. De deputatie gaat er van uit dat met het nu opgelegd uitgebreid pakket aan bijkomende maatregelen de impact van die toename kan beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau. Tijdens die proefperiode wil de Provincie de effectiviteit van de beperkingen nagaan.
Voorlopige beperkingen
De komende twee jaar worden geen quota of andere beperkingen qua aantal oefenvluchten opgelegd. Wel voorziet de deputatie een pakket aan randvoorwaarden waarvan de impact gedurende een proeftermijn van twee jaar nauwgezet zal opgevolgd worden:
- de kleinere vliegtuigen dienen voortaan voorzien te worden van geluidscertificaat waaruit blijkt dat ze het geluid aanzienlijk gedempt hebben
- er mogen nog maximaal 3 (i.p.v. 4) toestellen tegelijkertijd voor oefenvluchten in circuit zijn
- de voorbije jaren gingen gemiddeld 20 % van de doorstarten op zaterdag door, om een verdere verschuiving richting zaterdag tegen te gaan wordt dit percentage nu verankerd in de milieuvergunning
- een aantal bindende richtlijnen voor piloten inzake geluidsbeheersing bij oefenvluchten, zoals opstijging vanaf het begin van de startbaan en nauwgezet volgen van het vliegcircuit
- de luchthaven dient een globale geluidsnota met aangepast geluidsactieplan te laten opstellen door een geluidsdeskundige en dient jaarlijks de geluidscontouren te laten berekenen
- de luchthaven dient, samen met de gemeente Wevelgem en de stad Kortrijk, de aanwezige helikopterbedrijven en vliegscholen, een communicatieplan en volwaardig klachtenmeldpunt uit te werken
Verzoek van Vlaamse afdeling milieu-inspectie
De Provincie West-Vlaanderen nam de beslissing over de tijdelijke voorwaarden na het verzoek van de Vlaamse afdeling milieu-inspectie om bijkomende randvoorwaarden en beperkingen op te leggen inzake oefenvluchten en doorstartvluchten van kleinere vliegtuigen op de luchthaven. Bij haar beslissing volgde de deputatie het unaniem advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (m.i.v. de vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse adviesinstanties afdeling Milieuvergunningen en Agentschap Zorg en Gezondheid).
Het is de bevoegdheid van de Vlaamse Regering om sectorale milieunormen te bepalen rond luchthavens. Die bepalen expliciet dat de algemene geluidsvoorwaarden niet gelden voor luchthavens en voorzien dat de geluidsimpact opgevolgd wordt via geluidscontouren. Dit belet niet dat in de concrete milieuvergunning voor een luchthaven maatregelen kunnen genomen worden over specifieke vormen van hinder.
Milieuvergunning uit 2004 blijft basis
De milieuvergunning door de deputatie verleend in 2004 blijft de uitgangsbasis voor de beoordeling van elk vergunningsdossier m.b.t. de luchthaven. De randvoorwaarden van die milieuvergunning worden nog steeds gerespecteerd.

Meer info: voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor milieu- en omgevingsvergunningen voor de Provincie West-Vlaanderen, Bart Naeyaert
bart.naeyaert@west-vlaanderen.be of 050 40 31 91 of 0497 05 18 56
voor andere vragen:
dienst communicatie, Cynthia Dubois
cynthia.dubois@west-vlaanderen.be of 050 40 35 18 of 0496 59 61 07

Geplaatst op 25.08.2015

Uitbreiding zone 30 Bellegem

De zone 30 in de bebouwde kom in Bellegem wordt uitgebreid op vraag van de bewoners. De uitbreiding komt ten goede aan de bewoners van een aantal straten die aanleunen bij maar net buiten de zone 30 vallen. De veiligheid van de weggebruikers en bewoners staat hierbij voorop.

De huidige bebouwde kom van Bellegem valt bijna volledig samen met een zone 30 waardoor er bijna in alle woonstraten (verblijfsgebieden) een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt. Delen van een aantal woonstraten vallen nu net buiten de zone 30 maar liggen wel binnen de bebouwde kom. Het gaat om een deel van de Manpadstraat, Leuzestraat en Munkendoornstraat. In de wegen van hogere categorie zoals de Bellegemsestraat geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Schepen van mobiliteit Axel Weydts: “Delen van de straten zijn vroeger niet mee opgenomen in de zone 30 omdat ze iets minder bebouwd zijn dan de andere Bellegemse woonstraten. Toch gaat het om woongebieden binnen de bebouwde kom en lijkt het met de nieuwe inzichten in zone 30 logisch om de straatdelen nu wel op te nemen in de zone 30. In de Leuzestraat passeert vaak plaatselijk zwaar verkeer en de snelheidsbeperking tot 30 km/u moet de verkeerssituatie veiliger maken. De Munkendoornstraat is een deel van een interessante fietsverbinding en de snelheidsbeperking maakt fietsverkeer comfortabeler en veiliger.”

Meer info:
Axel Weydts, Schepen van mobiliteit en openbare werken, 0479/299340, Axel.Weydts@kortrijk.be

Geplaatst op 24.08.2015

Meat Expo 2015

Meat Expo 2015: aantal exposanten groeit met +50%
Laat u verrassen en inspireren
27-28-29-30 september 2015 in Kortrijk Xpo

« 50% meer exposanten = méér nieuwigheden ontdekken, méér inspiratie, méér informatie & méér contacten ! Op Meat Expo ontdekt u wat er leeft en beweegt in de wereld van de slagerij-, traiteur- en vleessector. Meat Expo groeit met 50% en mag u meer dan 175 exposanten voorstellen (= hall 2-3-4).
Heel wat firma’s zijn trouw elke editie op de beurs aanwezig, andere mag u na een korte of langere afwezigheid terug op uw vakbeurs verwachten. En er zijn ook heel wat bedrijven die u voor de allereerste keer op Meat Expo zal ontdekken. Ze presenteren u de nieuwste trends, producten en concepten van vandaag en van morgen. Dit geeft een uniek aanbod van alles wat u voor uw onderneming nodig heeft :

- meer dan 175 exposanten
- vaktechnische demo’s door collega’s
- street of inspiration = praktische info
- verder op het programma:
o volg de jurering van de Eurobeef Vakwedstrijden en Junior-Cup LIVE op de beursvloer (zondag 27/9)
o officiële opening van Broodway door Minister-president Geert Bourgeois (zondag 27/9)
o wie wordt de Beste Slager van België? (zondag 27/9)
o Gouden Mes (maandag 28/9)
o bijkomende spreker bevestigd voor het panelgesprek over de toekomst van de ambachtelijke slagerij: KAREL VAN EETVELT (UNIZO) (dinsdag 29/9)
o BBQdemo’s door de youngsters (woensdag 30/9)
o bezoek ook de bakkersbeurs Broodway (zondag 27 t.e.m. woensdag 30 september) » 

Patricia Huygelier

Geplaatst op 24.08.2015

Camping Oasis Mini

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus strijkt Camping Oasis neer in het Magdalenapark in Kortrijk. Na een meer dan geslaagde passage tijdens de voorbije Sinksenfeesten, pakken bolwerk en de Stuyverij opnieuw uit met een gezellige en verrassende programmatie voor jong en oud. Vanaf vrijdagavond 18u verklaren de campingmeesters Luc & Luc de camping voor geopend en is iedereen er welkom op hun tent op te slaan. Uiteraard komen ook niet-kampeerders aan hun trekken. Zo is er op vrijdagavond onder meer het optreden van de texmex band Orkesta Mendoza. Op zaterdag is er een instapontbijt met een aperitiefconcert van Paola Marquez. Zaterdagnamiddag wordt de camping omgetoverd in een familiedorp waar kinderen in boom kunnen slingeren terwijl pa en ma genieten van een lokaal gebrouwen bier of een natuur vriendelijk sapje.
Kortom, Camping Oasis Mini; je moet erheen!

Auteur: Thijs Vandewalle

Geplaatst op 24.08.2015

Keep calm and dance salsa: Salsa en Ver-leie-ding aan de Leie

In het kader van de Grote Ver-Leie-ding organiseert de vzw MM's Angels-Kortrijk op 22/08/2015 een heus salsa-event op Buda Beach Kortrijk. Gratis toegang!
Programma:
18u start!
18u30 Initiatie salsa (GRATIS!)
19u15 DJ B'Latino
21u15 Ritmo Latino (beperkte bezetting) 22u30 DJ Tom Curacao 19u tot 20u30: sigaren en rum tasting (20 euro) 20u30 tot 22u30: cocktailworkshop (30 euro) Voor de cocktailworkshop en tasting moet je inschrijven via de website. Er is ook een Cocktailbar en Mexicaanse Snacks!
De opbrengst gaat integraal naar vzw MM's Angels, een organisatie die zich inzet voor fondsenwerving en sensibilisering voor het Prader Willi Syndroom. Zie www.mmsangels.com

Auteur: carl de backere

Geplaatst op 18.08.2015

Clipdance en klassiek ballet bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe / danstheater Arte gaat vanaf 1 september 2016 van start met 2 nieuwe dansstijlen: Clipdancen en klassiek ballet.
Wie wil dansen op de populairste nummers van het moment of er van houdt om verschillende dansstijlen te combineren zal zich geen moment vervelen in clipdance. Voorzitter Defossez Dries: “Verschillende dansinvloeden vind je in deze les terug. De jongsten leren alle basics en coole moves van verschillende stijlen. Bij de oudere leeftijden worden de laatste hits gebruikt om zo tot een coole dans te komen. Elke les is anders, de ene keer staan de jongeren te shaken, de andere keer doen ze een sexy choreografie van Rihanna na. Nog een andere keer brengen ze een gevoelige choreo met lyrical hiphop in verwerkt.“ Clipdance gaat door elke zaterdag van 14u tot 15u of 15u tot 16u in de danszaal van sporthal Ter Leie.
Danstheater Arte gaat eveneens de klassieke toer op met de opstart van klassiek ballet voor ALLE leeftijden van jeugd tot en met volwassenen. Verantwoordelijke dans Dorine Vanhulle: „We willen onze kwaliteitsvolle werking als dansschool verder uitbouwen en bieden jullie vanaf dit nieuwe seizoen, naast de wekelijkse training jazzdans, KLASSIEK BALLET aan.“ Klassiek ballet vormt een stevige basis voor elke dansvorm. Het is uitstekend voor de technische ontwikkelijk van de danser en de bewustwording van de lichaamshouding. Voor alle disciplines zijn proeflessen toegestaan. Meer info op www.vastevuist.be. 

Foto: Danstheater Arte start met clipdance en klassiek ballet.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 17.08.2015

Veel inzet maar geen resultaat

Op de Poezelhoek had de éérste wedstrijd plaats van FC Gullegem -SK Sint-Niklaas . De thuis ploeg starte de wedstrijd met veel goede moed. Het éérste doelgevaar kwam van Sint -N iklaas.
Gullegem counterde tevergeefs. Deze onsportieve wedstrijd eindigde met twee rode kaarten en 0-0 op het scorebord.

Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 15.08.2015

10de editie van ZOMERCARNAVAL KORTRIJK op 14-15-16 AUGUSTUS 2015

Dit jaar organiseren de werkgroep van zomercarnaval kortrijk de 10de editie van dit spetterend event met
(inter)nationale uitstraling en dit allemaal gratis dankzij de steun van de
Stad en de Sponsors.
Ook dank aan alle leden van vzw Zomercarnaval Kortrijk
Philippe Avijn Ellen Dekocker Sofie Verlinden
Stefaan Bral Peter Deurinck Fernand Vermeulen
Stan Callens Carole Devos Geert Verthé
Catherine Clarysse Joachim Gruwez
Bruno Decaestecker Frank Holvoet
... en de vele vrijwilligers die helpen op vrijdag, zaterdag en zondag om alles
in goede banen te leiden.

ZOMERCARNAVAL PROGRAMMA 3-DAAGSE EDITIE 2015 gaat door op Vrijdag 14 augustus 2015
zaterdag 15 augustus 2015 & Zondag 16 augustus 2015 io het programma staat vanaf
10U: HET BLEIE LEIE CARNAVAL
Het carnaval, als goede stadspartner, neemt ook deel aan “De Grote VerLeieDing. Onze
bijdrage heet “ Het BLEIE LEIE CARNAVAL ” aan de oevers van de Leie.
Het zomercarnaval opent om 12u00
Alle sponsors worden verwelkomd in de vernieuwde VIP tent op het Schouwburgplein.
Om 15u00 vertrekt de stadsparade met exotische batacudas en brassbands. Sommigen kunnen fier zeggen dat
ze reeds de 8 vorige edities hebben mogen helpen vormgeven.
Net zoals vorig jaar sluiten we het spetterende Zomercarnaval af met niemand minder dan TLP AKA
TROUBLEMAN. Het schouwburgplein zal opnieuw in lichter laaie staan door een bloedhete mix van al wat zomers
is. Op zondag te bewonderen in de vooravond!

NIEUW in 2015
- Nieuw parcours
- Nog nooit gezien in België : een SUPERSAMBA onder leiding van Antonio, de spectaculaire dirigent van oa
Coco Ralado en organisator van Sambastick.
- Lieven Verstraete, peter van Zomercarnaval 2015. Bienvenido Lieven!
- Het Bleie Leie carnaval, aan de oevers van de Leie op zondagmorgen..
- Dit jaar werd met Kortrijk Koerse een groot partnership afgesloten. Ondermeer het grote festivalpodium
blijft staan op het Schouwburgplein en wordt intensief gebruikt door beide organisaties. Kortrijk Koerse gaat
er helemaal voor dit jaar. Succes amigos!!

DEELNEMENDE GROEPEN EDITIE 2015
Kortrijk is het enige zomercarnaval in België. De leden van de diverse exotische batacudas en
brassbands zijn erg dankbaar en fier dat ze sedert zeven jaar een eigen stek hebben voor hun muziek.
Meestal doen ze iets speciaal of komen ze in uitgebreide bezetting.
Hier vindt u de lijst met de deelnemers van 2015:
1. MO’CHITO + BEIJAFLOR
2. ROYAL BRASS BAND
3. AFROKATA XL
4. LA DIFERENCIA
5. HERITAGE BRASS BAND
6. LA BATUQUERIA
7. UNICUM BRASS BAND
8. SAMBASTICK : CAPOEIRISTAS MENINOS DO NATAL
9. ALACKADAISICAL + INES MIER DANCERS
10. KARYENDA AMAHORO
11. BRASIL FURTACOR
12. RHYTHM ALL STARS BAND
13. TRUE CREATIONS
Voor deze editie hebben ze opnieuw 500 artiesten !! Voor meer info Carol Devos -carol.devos@gmail.com
telf. 0475 361 979 of www.zomercarnaval.be 

Foto: Bernard decock

Geplaatst op 13.08.2015
3090 artikelspagina's: 1 ... 255 256 257 258 259 <<< 260 >>> 261 262 263 264 265 ... 310