Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

1STE PYJAMACONCERT (17/2) & 3DE NOCTURNE VAN HET DKO (24/2) @ KUNSTACADEMIE WAREGEM

De komende twee vrijdagen staan er twee mooie activiteiten op de agenda in de Stedelijke Kunstacademie Waregem. Op vrijdag 17 februari vindt het eerste Pyjamaconcert (1) plaats, op vrijdag 24 februari de 3de Nocturne van het DKO (deeltijds kunstonderwijs) (2).

1) PYJAMACONCERT
Op vrijdag 17 februari organiseert de kunstacademie haar eerste Pyjamaconcert, een totaalspektakel van woord, muziek en beeld, speciaal voor kleuters. Leerkrachten Hilde Vanderstraeten, Ilse Vanommeslaeghe (woord), Inge Vancompernolle, Elisabeth De Bock (muziek) en Eva Neirynck (beeld) laten de kleuters de verschillende disciplines van de kunstacademie ontdekken via een knappe voorstelling waarbij woord, muziek en beeld samengebracht worden. Een aanrader voor wie zijn kinderen wil laten proeven van mogelijke opleidingen binnen de kunstacademie. Iedereen is welkom, maar er is wel een verplichte dresscode: alleen wie een pyjama draagt, mag binnen.

Praktisch
Steldelijke Kunstacademie Waregem, Olmstraat 25, 8790 Waregem (grote balletzaal)
Vrijdag 17 februari, 18.30 uur.
Reserveringskost: 2 euro.

2) 3DE NOCTURNE VAN HET DKO
De Nocturne van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) veroverde op twee jaar tijd haar plaats tussen de grote Waregemse culturele evenementen. Dit gebeurde dankzij de vele positieve feedback en de ruim 1.300 bezoekers. Wat begon met 'wacht er hier iemand op?' werd al snel 'wat een leuk idee' en eindigde na twee edities met 'wat een zalig concept', 'een succesvolle avond' en 'geniale afterparty'.

Venetiaans carnaval
Ook in 2017 vindt er opnieuw een nocturne in de Kunstacademie plaats. Deze keer moet je daarvoor op vrijdag 24 februari naar de Olmstraat afzakken. Op de laatste vrijdag voor de krokusvakantie kan je daar terecht voor een avondvullend programma over de hele academie. In ware festivalstijl ervaar je op verschillende locaties op de academiesite cross-over activiteiten, optredens, voorstellingen en expo's. Het kan ook een mix van dat alles zijn. Of je wordt misschien wel overrompeld door één van de rondtrekkende acts. Om maar te zeggen: je zal zeker verrast worden. Leerlingen Muziek-Woord-Dans-Beeld van de Kunstacademie dompelen je onder in de wondere wereld van een Venetiaans carnaval. Dat is meteen ook het thema van de derde Nocturne van het DKO. Als je interesse hebt in alles wat met Muziek, Woord, Dans of Beeld in Waregem, Anzegem of Dentergem te maken heeft, dan moet je gewoon naar de derde Nocturne van het DKO komen. Je laat je dan niet alleen verbazen door de leerlingen
; tegelijk grasduin je ook op een informele manier door het rijke aanbod van de Kunstacademie.

Genieten en uitblazen
Wil je tussendoor even uitblazen? Dat kan perfect in de loungebar en het jazzcafé. Of eet een hapje aan de eetstand. Of blijf gewoon wat langer plakken op één van de locaties om de verschillende kunstvormen die er de revue passeren ten volle te beleven. Naar goede gewoonte is de toegang helemaal gratis, maar de kunstacademie vraagt deze wel een vrije bijdrage voor de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker waaraan de organisatie dit jaar meewerkt.

Enthousiasme troef
Het enthousiasme over deze derde nocturne is alvast groot in de kunstacademie. 'Als officieel erkende kunstacademie met ruim 3.500 leerlingen hebben we alle DKO-disciplines in huis. Door de goede contacten tussen de leerkrachten ontstaan spontaan flink wat synergieën die we nu bundelen tijdens deze derde Nocturne van het DKO. Zo willen we tonen waarvoor we staan, maar hopen we natuurlijk ook dat het mensen aanzet om hier les te komen volgen', zeggen Paul De Meyer, Bert De Smet en Patriek Roelens van het directieteam. De nocturne betekent ook een grote meerwaarde voor de leerlingen zelf. 'Leerlingen leren via deze samenwerkingen out-of-the-box te denken en verrijken de manier waarop ze hun kunstvorm beleven door de toevoeging van muziek, woord, dans of beeldende kunst. Die wisselwerking is de grote troef van onze kunstacademie.'

Praktisch
Stedelijke Kunstacademie Waregem, Olmstraat 25, 8790 Waregem
Vrijdag 24 februari, 19.00 tot 22.00 uur.
Gratis toegang, maar er wordt wel gevraagd een vrije bijdrage te doen voor het fietsteam '1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker' van de academie. 

Auteur: Bert De Smet 

Front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 12.02.2017

Dorpskernvernieuwing in Beveren-Leie van start

Zopas gaf Vlaams minister voor Economie, Philippe Muyters (N-VA) zijn principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant “Grote Heerweg” dat de start moet vormen van de sanering van de site van Desmet en Vanmarcke in het centrum van Beveren-Leie.
N-VA Waregem steunt de reconversie van deze 5 ha leegstaande en onderbenutte site tot een nieuwe woonomgeving met ca 120 moderne woningen, bomenrijen en een centrale groenzone. Het is de bouwfirma Sint-Janspark uit Oostkamp die zal instaan voor de verkaveling.
“Na de goedkeuring van het bestemmingsplan (RUP) in de gemeenteraad van november is dit de volgende stap in de vernieuwing en opwaardering van Beveren-Leie,” zeggen Thea Mestdagh en Johan Roose, buurtbewoners én N-VA mandatarissen in de gemeente- en OCMW-raad. “We zullen de afbraak, sanering en nieuwbouw van nabij kunnen volgen.”
N-VA Waregem hoopt dat ook de sanering van de site Cotesa in de Fabrieksstraat in Waregem eindelijk van start kan gaan. Het brownfieldconvenant dateert al van 2014 maar de stad treuzelt oneindig met de opmaak van het RUP.
“Voor N-VA zijn alle deelgemeenten even belangrijk. Ook de site Fabrieksstraat in het centrum moet voor ons ook een nieuwe invulling kunnen krijgen met woningen en groen, maar ook met enkele kleinere KMO’s,” zegt Johan Braet, bestuurslid N-VA Waregem en medewerker ruimtelijke ordening in het Vlaams parlement. 

Johan BRAET 

Front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 11.02.2017

Spoorwerken Bissegem Altijd minstens 1 spoorweg open

Sinds begin februari vernieuwt spoorwegbeheerder Infrabel de dwarsliggers , spoorstaven en -overgangen van
het spoor tussen Kortrijk en Wervik. Vanaf 7 maart tot en met juni 2017 is Bissegem aan de beurt. De stad voerde
onderhandelingen met Infrabel waardoor de verkeershinder drastisch vermindert.
Volgens de oorspronkelijke planning van Infrabel zouden deze werken serieuze gevolgen hebben voor de verbinding tussen het
noorden en zuiden van Bissegem. Het was voorzien om tot 9 april de 3 spoorwegovergangen (Gullegemsesteenweg, Heulsestraat,
Bissegemsestraat) tegelijkertijd af te sluiten. Concreet betekent dit dat alle weggebruikers (dus ook voetgangers en fietsers) zouden
omgeleid worden via R8 en Kortrijk om de verbinding te maken tussen het noorden en zuiden van Bissegem.
De Bissegemnaren uitten de voorbije dagen massaal hun ongenoegen over de fasering van de werken. Het stadsbestuur deelde de
frustratie van de Bissegemnaren en bleef aandringen en druk uitoefenen bij Infrabel om tot een aanvaarbare oplossing te komen.
Ondertussen werkte de stad zelf al alternatieven uit door onder andere een pendelbus in te schakelen voor de schoolkinderen.
Medewerkers van de stad en het wijkcentrum De Vlaskapelle zouden klaar staan om hulp te bieden aan minder mobiele personen. Deze
alternatieven worden nu overbodig gezien de nieuwe afspraken met Infrabel.
Na tussenkomst van de burgemeester bij de CEO van Infrabel stelde de spoorwegbeheerder namelijk een oplossing voor waarbij de
overgangen nooit alle 3 gelijktijdig afgesloten worden:
• De overweg in Bissegemsestraat gaat dicht van 7 maart tot 6 mei.
• De overweg in de Gullegemsesteenweg gaat 2 dagen dicht: van 9 maart om 7 uur tot en met 10 maart om 22 uur.
• De overweg in Heulsestraat gaat dicht op 10 maart om 22 uur tot 29 april.
Met dit voorstel worden eerst de spoorovergangen in de Heulsestraat en Bissegemsestraat vernieuwd en afgesloten voor een langere
periode. Pas later wordt de spoorovergang in de Gullegemsesteenweg vernieuwd. Dit zal plaatsvinden van 25 mei tot 24 juni. Op die
manier blijft altijd minstens één van de 2 belangrijkste spoorwegovergangen open.
Het stadsbestuur maakt er een punt van om goed te communiceren bij werken op het openbaar domein en waar mogelijk oplossingen te
zoeken voor de hinder. We ijveren naar een zelfde aanpak bij andere overheden of bouwheren. 

Auteur: dienst communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 10.02.2017

Carnaval blijft wintertopper

Het Blankenbergse carnaval leeft niet enkel tijdens de vierdaagse maar het hele jaar.
Alle ingrediënten voor een geslaagde vierdaagse van carnaval zijn zonder twijfel aanwezig. De talrijke carnavalsbals, de extra activiteiten georganiseerd door de kandidaten prins carnaval, de kersthappening en het prinsenbal zijn de ideale smaakmakers. En wie eenmaal van carnaval proeft, krijgt er niet genoeg van.
Daphné Dumery: “Als schepen van Middenstand en Carnaval is het mijn taak te zorgen voor een goede match tussen de handelaars en de carnavalisten. In samenwerking met de middenstandsraad, Horeca Blankenberge, Confrérie van de Leute en het Hof der Prinsen wordt een flyer met een uitgestippelde kroegentocht gepubliceerd.
De juryleden en hun voorzitter Kaat Van der Marliere volgen de opbouw van de carnavalswagens en gaan na hoe inventief de groepen zijn bij het vervaardigen van de kostuums. Ook de veiligheid van de praalwagens – een niet onbelangrijk aspect - wordt op regelmatige tijdstippen opgevolgd en indien nodig bijgestuurd.“
Carnavalsstoet op zondag 26 februari
De Blankenbergse carnavalsstoet gaat uit op zondag 26 februari 2017.
De stoet start in de J. Vande Puttelaan om 14.30 uur. Slotparade op de Grote Markt omstreeks 17 uur.

Info
Programma en wegwijzer stoet via www.blankenberge.be of haal de flyer in de dienst Toerisme op het Koning Leopold III-plein

Geplaatst op 10.02.2017

Geen kerkenplan, geen visie

Het lange proces dat tot doel had te komen tot een uitgewerkt kerkenplan voor de Stad Kortrijk, levert weinig resultaat op. Na meer dan anderhalf jaar inventarisatie- en studiewerk en tal van overlegmomenten, kan de gemeenteraad maandag a.s. enkel kennis nemen van twee uiterst beperkte nota’s die niet verder komen dan dat er verder wordt gepraat.
Ook CD&V Kortrijk begrijpt het uitgangspunt dat het kerkelijk landschap aan hertekening toe is. Niet alle 22 Kortrijkse kerken zullen de komende jaren blijvend en exclusief voor de liturgie kunnen worden behouden. Ze zullen in vele gevallen ook voor andere functies beschikbaar moeten worden.
“De druk die de stadscoalitie op de parochies zet, o.a. met de dreiging om hun middelen te verminderen, is zeer groot”, zegt Filip Santy (CD&V). “Druk kan dingen doen bewegen, maar ook de weerstand versterken. Het draagvlak om tot herschikkingen te komen mag dan wel zijn vergroot, maar sterk is het in elk geval nog niet. Wat nu is bereikt, is niet veel meer dan een ‘intentieverklaring’ om de gesprekken verder te zetten. Zeker geen visietekst die duidelijk maakt hoe de katholieke kerkgemeenschap van Kortrijk haar toekomst ziet en hoe die in samenwerking met het stadsbestuur vorm zal krijgen. Alles wijst er op dat er daarvoor nog heel wat tijd zal nodig zijn. Zoals in zovele strategische dossiers het geval is, komt de stadscoalitie opnieuw niet verder dan kleine beslissingen, die niets meer betekenen dan enkele quick wins op de korte termijn”.
De ambitie van de stadscoalitie om tegen de zomer van 2016 een door de gemeenteraad goedgekeurd kerkenplan is duidelijk niet gehaald. Zelfs de projectleider van het studiebureau gaf op de voorbereidende raadscommissie toe dat hij “ontgoocheld” was. Wat nu ter tafel ligt, is voor CD&V de naam van kerkenplan niet waard. De partij vraagt zich trouwens af of ook de ‘aangepaste’ timing (zomer 2018) wel zal worden gehaald…
Voorzitter Jean de Bethune wijst in deze context op één van de ambities van zijn partij voor de volgende legislatuur: “We zien mooie kansen in de uitwerking van een hedendaagse, stedelijke overeenkomst met alle religieuze gemeenschappen. Daarin moeten de wederzijdse rechten en plichten voor de godsdienstbeleving en het medegebruik van de religieuze infrastructuur worden opgenomen. Niet-onrealistisch, als die overeenkomst tot stand kan komen na een open en constructieve dialoog tussen alle betrokkenen”.

Auteur: Filip Santy

Geplaatst op 10.02.2017

Young Zonta on Tour

Zonta International is een service-club met 35.000 leden, opgericht in Buffalo (USA) in 1919 en nu verspreid over de hele wereld in 68 landen.
ZONTA staat open voor dynamische vrouwen die actief zijn binnen het economische, administratieve, culturele of sociale leven. We zijn a-politiek en niet-confessioneel.
Zontians zetten zich als vrijwilliger in om de legale, politieke, economische, gezondheids- en professionele status van vrouwen en kinderen zowel op regionaal als op internationaal vlak te verbeteren. Zonta richt nu ook jongerenclubs op voor jonge vrouwen van 16 tot 25 jaar. De kick-off vindt plaats op zaterdag 11 maart in de Budafabriek van Kortrijk.
Beste fantastische jongeren : kom een kijkje nemen en kick met ons de start van de ZONTA jongerenclubs off!!!

Auteur: Greet Deprez

Geplaatst op 10.02.2017

Ruth Beeckmans zoekt handige Harry

Een bromfiets die het begeeft, een kopieermachine die blokkeert, en een kapotte koersfiets. Het overkomt Ruth Beeckmans allemaal in een nieuwe rekruteringsvideo voor UNILIN. Via verborgen camera gaat ze op zoek naar handige harry’s die haar weer op weg kunnen helpen. En dat is nu net ook waar de fabrikant van onder andere Quick-Step naar op zoek is.
Het gaat goed met UNILIN, het bedrijf achter de populaire vloerbekleding, isolatiematerialen en panelen. Door voortdurende groei en investeringen zoekt UNILIN 65 nieuwe medewerkers. Passend binnen hun “Happy Workout” concept waarbij werken bij UNILIN vooral leuk is, trekt Ruth Beeckmans de straat op met een verborgen camera op zoek naar voorbijgangers die van aanpakken weten. En wie haar op weg weet te helpen wordt meteen op een verrassende manier uitgenodigd om bij UNILIN te solliciteren.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZRKmkaQcXpU
Facebook: http://bit.ly/2leDMNQ

Meer info: Filip.Sobry@d-artagnan.be
0474 84 81 94

Kathy.Callens@unilin.com

Website:
jobs.UNILIN.com

Auteur: Filip Sobry

Geplaatst op 10.02.2017

Eerst wedstrijd voor Vaste Vuist Lauwe in het C-niveau succesvol

Zaterdag 4 februari hadden de meisjes toestelturnen C11 van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe hun eerste provinciale wedstrijd in Hoogstraten.
Wegens onvoorziene omstandigheden kon de organiserende club geen brugopstelling plaatsen. Gelukkig ging de wedstrijd wel nog door op de sprong, balk en vloer. De dames van Vaste Vuist Lauwe toonden hun mooie oefeningen en het harde werken werd beloond met een mooi resultaat in het open Vlaams klassement. Lara Vanackere behaalde een 8ste plaats, Luna Ovaere werd 11de, Lais Vanackere 29ste en Tiany behaalde een 40ste plaats en dit alles op een totaal van maar liefst 87 deelnemers.
Fay Vanden Nest (C14) kwam op zondag 5 februari in actie. Fay ging van start met een mooi afgewerkte balkoefening. Jammer genoeg kon ze die lijn niet doortrekken aan vloer. Ze ging er volledig de mist in. Gelukkig kon Fay zich op sprong herpakken en kon zo toch wat punten goedmaken. Ze werd 18e op 38 deelnemers in het open klassement.

Foto met vlnr Laïs Vanackere, Tiany Labarque, Luna Ovaere en Lara Vanackere

Geplaatst op 07.02.2017

Yoga in ’t Veerhuis

In deze drukke tijden biedt ’t Veerhuis op het Overbekeplein 3, in Kortrijk ruimte en tijd om stil te staan, te ademen, en het leven te laten stromen… Yoga creëert immers ruimte, tijd, adem.
Dus: als de tijd u te pakken heeft, dan kunt u in ’t Veerhuis tijd nemen. Want yoga is lichaamswerk: relaxatie, meditatie en yoga. Het doel? Het lichaam weer soepel krijgen en houden. En deze yoga is er voor alle leeftijden, mannen en vrouwen, ook voor beginners,.
U bent welkom
• Op donderdag om 17.15 uur en om 20 uur (2 groepen, telkens max. 8 personen)
Wekelijks op een relaxte manier bij je adem komen…
Begeleiding: Yves Casier
Bijdrage in de kosten: 5 euro per beurt, maandelijks te betalen
Inschrijven : yvescasier@live.be
• Op vrijdag om 18 uuur: ‘Feel Good’-yoga
Dit is yoga in de traditie van TKV Desikachar. Ze helpt je om het weekend op een relaxte manier in te zetten.
Bijdrage; 5 Euro per beurt
Inschrijven: nathaliebekaert@telenet.be 

Auteu r: Jan Glorieux  

frontmontage : Bernard Decock

Geplaatst op 07.02.2017

Officiële opening cvo MIRAS

De nieuwbouw van Centrum voor Volwassenenonderwijs (cvo) MIRAS op Kortrijk Weide werd officieel geopend op vrijdag 3 februari.
Het gebouw werd geopend door Minister Hilde Crevits en Burgemeester Vincent Van Quickenborne.
De Raad van Bestuur en de directie van cvo MIRAS (het voormalige CVO Hitek, CVO VSPW-Kortrijk, CVO Waregem en CVO Westhoek-Westkust) en CVO VIVO stelden de nieuwbouw vol trots voor aan de genodigden.
Onlangs verhuisden niet minder dan 5000 cursisten en bijna 200 medewerkers uit vier andere locaties in Kortrijk naar de nieuwbouw aan de Kluifrotonde (Den Appel) op Kortrijk Weide. Het gebouw telt 42 klaslokalen, twee zorgklassen, een leskeuken, drie informaticaklassen (CVO VIVO), een crearuimte, een open cursistenruimte, open leercentrum, …
Het nieuwe gebouw ligt op een steenworp van het station in Kortrijk, maar is ook vlot toegankelijk per fiets of met de wagen. 

Op de foto : 
De officiële opening nieuwbouw cvo MIRAS – campus Kortrijk Weide (v.l.n.r. Lieven Boeve, Vincent Van Quickenborne, Micheline Sandelé, Hilde Crevits, Bernard Dursin, Mario Eeckhout, Carmen Wullaert, Mario Kelchtermans, Freddy Valcke, Christophe Lombaert en Dimitri Hallaert).

Geplaatst op 07.02.2017
4354 artikelspagina's: 1 ... 258 259 260 261 262 <<< 263 >>> 264 265 266 267 268 ... 436