Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Vertelsels en Rituelen - Erfgoeddag op Focus-WTV

Lara Taveirne vertelt je van maandag 11 april tot en met vrijdag 22 april over West-Vlaamse rituelen op Focus-WTV.
Werd je in de 17de eeuw gekweld door mysterieuze verschijningen van naakte mannen of vond je stinkende padden in je bed? Dan kon het aanbidden van het beeldje van O.L.V. van Groeninge en een slokje wijwater wonderen verrichten! En wist je dat Napoleon niet rookte maar tabak snoof? Hij had een hoogsteigen snuifritueel: hij opende een snuifdoos, snoof één keer, en vroeg om een nieuwe doos.
Rituelen zijn van alle tijden. We geven ze door, we zijn er aan verknocht en we koesteren ze. En elke dag ontstaan er welbewust of nietsvermoedend, nieuwe rituelen, klein en groot. Op 24 april zet Erfgoeddag - het jaarlijkse erfgoedfeest - rituelen allerhande in de kijker. Ook in West-Vlaanderen kan je dit erfgoed die dag verkennen en ontdekken.
Wil je een voorproefje? Van 11 tot en met 22 april vertelt Lara Taveirne je erover tijdens Vertelsels en Rituelen op Focus-WTV. Van snuiftabaksrituelen tot de mirakels en duiveluitdrijvingen met hulp van O.L.V. van Groeninge. Maar ook de ommegang van Sint-Lenaart in Dudzele, het maken van strandbloemen, het boomstamgraf uit Poperinge en koersrituelen komen aan bod. Ontdek het van maandag tot vrijdag, na het nieuws van 18 uur.
Vertelsels en rituelen is een project van Focus-WTV in samenwerking met de 5 West-Vlaamse erfgoedcellen: erfgoed zuidwest, erfgoedcel Brugge, erfgoedcel CO7, Kusterfgoed en erfgoedcel Terf.
Lees meer over Erfgoeddag in Zuid-West-Vlaanderen op www.erfgoedzuidwest.be/erfgoeddag.

Auteur: Lieze Neyts

Geplaatst op 08.04.2016

Geen bezwaar tegen Ikea in Zuid-West-Vlaanderen, maar

Groen heeft geen bezwaar dat een Ikea-vestiging in de regio zou komen. Maar dan wel niet op de site Ter Biest in Wevelgem, zoals nu op tafel ligt.

Dat Ikea zoekt naar een voor hen zo voordelig mogelijke site is hun goed recht. Maar dat betekent nog niet dat de overheid hierin moet meegaan.
Een eerste probleem bij de locatiekeuze is de mobiliteit. Wevelgems Groen-gemeenteraadslid Carlo De Winter: “De verkeerssituatie in Wevelgem en Bissegem is nu al een heikel punt. Zelfs al zou het correct zijn dat slechts 5% van de Ikea-bezoekers het lokale wegennet gebruiken, dan nog betekent dat (zeker in het weekend) een pak extra auto’s op de nu al overvolle wegen. Tot nu toe is er enkel een studie opgemaakt in opdracht van Ikea (en uiteraard is deze positief). De maatregelen die momenteel genoemd worden, bieden een antwoord op bestaande noden en kunnen moeilijk als maatregel in functie van de komst van Ikea gezien worden. Dit gaat dan over de heraanleg van de aansluiting A19-R8, die –eindelijk- op de planning staat van de Administratie Wegen en Verkeer. Of over de nieuwe verbinding tussen de Kortrijkstraat en Gullegemstraat in Wevelgem, noodzakelijk voor de ontsluiting van het nieuw te ontwikkelen woongebied ‘Kleine Molen’.
Eigenaardig genoeg zijn ook in de voorstellen die circuleren minder maatregelen voorzien dan in eerdere studies. Wellicht weten weinigen nog dat in de scenario’s die in de documenten voor het MilieuEffectenRapport dat opgemaakt werd voor de aansluiting A19-R8 (in 2009) een ondertunneling van de Koningin Fabiolastraat tussen Gullegem en Wevelgem voorzien was. Toen (zonder dat sprake was van Ikea) werd dit als een noodzaak gezien, nu er wel sprake is van Ikea, zou enkel een aanpassing van het bestaande kruispunt met lichten voldoende zijn? Vreemde wending.”
Een tweede knelpunt is de inname van open ruimte. Provincieraadslid Maarten Tavernier: “Open ruimte is in de regio Kortrijk, en zeker aan de Wevelgemse kant, erg schaars. Omwille van de leefbaarheid voor de bewoners, moeten we er dus zorgvuldig mee omspringen. We stellen vast dat realisaties van harde bestemmingen, zoals voor industrie en voor wonen, steeds vlot vooruit gaat. Groene bestemmingen realiseren gaat een heel stuk minder snel. Zo werd bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk onder andere vooropgesteld om, in compensatie van de vele extra woon- en industriegebieden, een groen RUP voor de Gavers te maken. Maar liefst 10 jaar later is dat er nog steeds niet. Dat een wijziging van (stedelijk) landbouwgebied naar zone voor grootschalige kleinhandel op vraag van 1 bedrijf nu wel prioriteit zou krijgen, maakt duidelijk dat het huidige beleid op vlak van ruimtelijke ordening de bal totaal misslaat. Voor Groen is het niet aanvaardbaar dat 1 bedrijf de ruimtelijke ordening in de regio door elkaar schudt.”
Voorzitter van Groen Wevelgem Henk Vandenbroucke vult aan: “Het is trouwens eigenaardig dat het gemeentebestuur van Wevelgem positief zou staan tegenover een harde invulling voor dat gebied, want het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zegt over deze zone: De open ruimte, die gelegen is tussen de A17, de A19, de spoorlijn Kortrijk-Poperinge, de R8 en het verblijfsgebied van het Mollegat, wordt behouden als het ‘stedelijk open-ruimtegebied Ter Biest’. De hoofdgebruiker van dit gebied blijft de grondgebonden landbouw. Daarnaast dient ook voldoende aandacht uit te gaan voor de natuurontwikkeling, landschapsopbouw en het integraal waterbeheer langs de Neerbeek.
Het is veel logischer om voor de inplanting van een grootschalige winkel als Ikea te kijken naar gebieden die al een economische bestemming hebben en dus geen bijkomende open ruimte op te offeren. En voor Groen is het de overheid die zo’n keuze moet maken en niet een bedrijf.”
Groen heet daarom Ikea enkel welkom als de lokale besturen uit de regio kiezen voor een locatie die ruimtelijk al een harde bestemming heeft.
Een derde groen aandachtspunt is dat wij verwachten dat een nieuwe Ikea-site ecologisch verantwoord is. Cathy Matthieu, Groen-gemeenteraadslid in Kortrijk: “Dan kunnen we het hebben over parkeren in de diepte of in de hoogte (wat meteen ook de nodige oppervlakte beperkt), over een CO2-neutrale site met productie van hernieuwbare energie, ontsluiting met het openbaar vervoer, waterbeheer, een groene inkleding van de site,… Dit zou moeten vanzelfsprekend zijn, maar de schetsen die momenteel circuleren tonen meer ruimte-inname voor parking dan voor de Ikea zelf, wat doet vermoeden dat er nog werk aan de winkel is.”
Op de foto van links naar rechtsb : Maarten Tavernier provincieraadslid , Henk Vandenbroucke, voorzitter Groen Wevelgem , Cathy Mathieu Gemeenteradslid Kortrijk & Carlo De Winter gemeenteraadslid Wevelgem
Maarten Tavenier / Foto's Bernard decock

Geplaatst op 08.04.2016

Zaakvoerder van Wikings Kortrijk heropend 't Paleitje

Benoit Ghyselen Heropende op donderdag 31 maart café 't Paleitje in de Koning Leopold I-straat in kortrijk nabij het justitiepaleis, Het interieur en de naam blijven ongewijzigd. 
Hij was vijf jaar zaakvoerder van het café van de tennisclub Wikings in kortrijk en voorheen was hij 25 jaar zelfstandig vertegenwoordiger in medisch textiel kledij. Men kan terecht in het 't Paleitje alle dagen van maandag tot en met vrijdag van 9u30 tot .... ? 

De redactie / Front foto's : Bernard Decock

Geplaatst op 06.04.2016

De Ronde van Harelbeke

We zijn net voorbij halfweg de legislatuur. De meerjarenplanning, die mee gestalte kreeg door de inbreng van een kleine 500 Harelbekenaren, loopt en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit voorjaar rijden onze schepenen een nieuwe Ronde van Harelbeke. Zes woensdagavonden wordt tijd gemaakt voor een terugblik op de voorbije drie jaar, een stand van zaken en een vooruitblik op wat nog moet komen. Op zes verschillende locaties in de stad gaan de schepenen het gesprek aan met de inwoners van Harelbeke. Vertrekpunt is uiteraard de vorige Ronde en de daaruit voortvloeiende acties. Elke opmerking, elk voorstel, elke vraag uit de Ronde van 2013 werd door de verschillende departementen bekeken en zo goed als mogelijk opgevolgd. Elk item kreeg een antwoord. De laatste versie (bijgewerkt tot eind 2015) vind je op www.harelbeke.be/rondevanharelbeke. Naast enkele algemene dossiers, zoals het stadvernieuwingsproject h^aqua met de Leiewerken en de heraanleg van het marktplein, worden per locatie de meest in het oog springende items toegelicht. Na de pauze is er ruimte voor vragen uit het publiek. Iedereen is welkom! Geef zelf aan of je vindt dat er goed is gereden de voorbije jaren of als je denkt dat er net een tandje moet worden bijgestoken. Schrijf je in voor één of meerdere avonden via deronde@harelbeke.be (inschrijven kan tot net voor de infoavond - maar ook als je niet inschrijft ben je uiteraard meer dan welkom.)
Data (telkens op woensdag om 20 uur): 20 april voor Bavikhove in SCC Torengalm 27 april voor Eiland en Arendswijk in CC het SPOOR
11 mei voor Centrum en Overleie in DC De Parette 25 mei voor Hulste in Dorpshuis De Rijstpekker
Wie wordt de slimste vereniging?
Dit jaar vindt de verenigingenquiz van de cultuurraad plaats op zaterdag 16 april in CC het SPOOR. Iedere vereniging die lid is van een adviesraad of een toelage van de stad ontvangt, kan deelnemen met een ploeg van drie personen. De winnaar wint 250 euro. Ook alle andere ploegen krijgen een geldprijs. Wie dat wil, kan als vereniging de bar uitbaten en zo een extraatje verdienen.
Fit de zomer in met Outdoor Fit!
Sportdienst Harelbeke promoot het duurzaam buiten sporten met een nieuwe lessenreeks Outdoor Fit in Harelbeke en Bavikhove. Ongeacht de weersomstandigheden gaan we met de groep buiten sporten. We vertrekken steeds vanuit het sportcentrum en laten ons voor het sportmateriaal inspireren door wat we onderweg tegenkomen: bomen, een omheining, een lantaarnpaal, een zandbak, een speelpleintje,… Met een mix van spierversterkende oefeningen, individuele oefeningen en oefeningen in groep krijgt de deelnemer een hoop tips mee om zelf aan de slag te gaan. Wat ook je leeftijd of niveau is, je verbetert je algemene fitheid. Dit geeft de inwoners ook de kans om op een eigen gekozen tijdstip later zelf de conditie verder op te bouwen. Deze lessenreeks past ook binnen het project 'Ecosportief' waarbij we het aanbod van sportactiviteiten in Harelbeke zo duurzaam mogelijk maken. Contact: Sportdienst Harelbeke - www.harelbeke.be/sport - 056 733 460

Geplaatst op 06.04.2016

Kunst Veredelt laat Gullegem klinken

De Koninklijke Fanfare Kunst Veredelt brengt op zondag 17 april een ode aan Gullegem naar aanleiding van de 950ste verjaardag van de gemeente.
Gullegem is jarig! Het Lenteconcert staat dit jaar volledig in het teken van ‘950 jaar Gullegem’. Daarvoor werkt Kunst Veredelt samen met Dominiek
Vandevenne.
Dominiek werkte enkele jaren als opvoeder en belandde daarna in de TV-wereld. Hij werkte mee aan verscheidene programma’s zoals Het mooiste moment, De plaatgast, De leukste eeuw, het ABC van de BRT en vele andere.
Momenteel werkt hij voor het productiehuis Woestijnvis, waar hij meewerkte aan De slimste mens en de Laatste show. Vandaag werkt hij voor Vier mee aan het programma ’t Is Gebeurd waarbij beeldarchief op een aanstekelijke en onbezonnen manier naar voor wordt gebracht.
Voor het 950 jarige bestaan van de gemeente Gullegem mag Dominiek (oud-Gullegemnaar en oud-Kunst Veredeltlid) zijn woordkunsten uit zijn hoed toveren. Geen droge feiten zoals ze in de geschiedenisboekjes staan genoteerd maar de ongekende fantastische verhalen zoals ze wellicht misschien zijn gebeurd. ’t Is Gebeurd!
Dominiek ontrafelt de rode draad en tovert daarbij een lach op het gelaat.
Dit alles mooi afgewisseld met warme fanfareklanken.
Het 50-koppig fanfareorkest onder leiding van Tom Seynaeve en enkele ‘superieure’ solisten uit eigen rangen verwelkomen u graag op zondag 17 april om 18.00u in het OC De Stekke te Moorsele. U zal ongetwijfeld kunnen genieten van adembenemende muzikale momenten ondersteund door een uiterst sfeervolle belichting. Kosten noch moeite worden gespaard om van deze feesteditie iets onvergetelijks te maken.
Een fanfare saai en oubollig?
De Koninklijke Fanfare Kunst Veredelt uit Gullegem bewijst het tegendeel.
Naast de gebruikelijke optochten zijn fanfares tegenwoordig geëvolueerd naar concertorkesten.
Het repertoire van Kunst Veredelt bestaat dan ook voornamelijk uit kwaliteitsvolle concertmuziek voor allerhande gelegenheden.
Naast de gedrevenheid om u een fantastische concertervaring te bezorgen staat ook het samen plezier maken centraal. Kunst Veredelt laat vriendschap klinken.
Fanfare is hip!
’t Is gebeurd! vindt plaats op zondag 17 april om 18.00u in het OC De Stekke te Moorsele. Tickets kosten €10 en zijn verkrijgbaar bij alle leden. Reserveren kan via het telefoonnummer: 0473-466230 of via www.kunstveredeltgullegem.be Jonger dan 12 jaar = gratis.

Geplaatst op 06.04.2016

Vaste Vuist Lauwe wint voetbaltornooi voor goed doel

Het brandweerkorps van Lauwe organiseerde afgelopen zaterdag voor de vierde keer een minivoetbaltornooi. Acht ploegen namen het tegen elkaar op tussen 8 en 17 uur in de sporthal in Lauwe. De opbrengst ging naar de voedselbedeling “Toemaatje” uit de Ieperstraat in Menen. Het tornooi werd gewonnen door de recreatieve voetballers van sportgroep Vaste Vuist Lauwe. Ook zin om recreatief te voetballen met andere volwassen? Dat kan elke woensdag van 19u30 tot 20u30 in de sporthal van Lauwe. 
Meer info: www.vastevuist.be

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 06.04.2016

Charmezanger aan de tapkraan

Charmezanger Rudi Winters heropende op 1, 2 en 3 april het café en feestzaal 't Brouwershof in Stasegem, Hij heeft een deeltijdse job als postbode in Bissegem. Rudi en zijn echtgenote Sabine hebben reeds meer dan zeven jaar ervaring in de horeca en baten in het verleden één café in Bissegem en in Gullegem uit .Tijden het week- end zal Rudi optreden als zanger in de feestzaal van het café en mogelijks ook enkele dansnamiddagen organiseren met o.a. Paul Severs, Jettie Palettie en Herbert Verhaeghe. 

Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 04.04.2016

50 dansers op 5de dansstage Danstheater Arte te Lauwe

Voor de vijfde keer organiseerde danstheater Arte, de dansafdeling van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe, een dansstage tijdens de paasvakantie. Dat vond plaats van 29 maart tot en met 1 april in sporthal Ter Leie te Lauwe.
Zo’n 50 jongeren namen voor een week hun intrek in de danszaal en zetten deze week in het teken van dans. Jongeren tussen 6 en 13 jaar konden deelnemen. Verschillende dansstijlen kwamen aan bod. De jongeren kregen er een opleiding in moderne dans en jazzdans. Ook kregen ze een mix tussen jazz, funk en hiphop gedanst op moderne muziek. Het kamp werd op vrijdag afgesloten met een toonmoment voor ouders, inclusief aangepaste kleding. Daarna konden de kids met een moe, maar voldaan gevoel naar huis.
Wie interesse heeft om ook te komen dansen bij danstheater Arte kan terecht op de opendeur- en inschrijvingsdag op 11 juni 2016 van 9u tot 12u. Meer info op www.vastevuist.be of dries.defossez@gmail.com. Het volgende danskamp van danstheater Arte in de zomervakantie is van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2016.
Foto: Deelnemers danskamp Vaste Vuist Lauwe

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 04.04.2016

Geen nachttreinen in april

Opgelet Pendelaar! In de nachten van 9 op 10 april en 22 op 23 april 2016 zal er geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Brugge en Oostende. Er wordt een busverbinding ingelegd. De infrastructuurbeheerder zal belangrijke werken uitvoeren op lijn 50a. Een vervangende busdienst zal de pendelaars veilig naar het station van Oostende brengen. De afstand tussen Brugge en Oostende met de bus bedraagt ongeveer 26 km.
Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt deze dienstregeling: Vervangbussen voor E 544 en E545 voor de nacht van 09 op 10 april en van 22 op 23 april 2016.
Meer informatie op www.belgianrail.be

Geplaatst op 02.04.2016

Oostende is kandidaat Europese Sportstad 2017

Oostende heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de titel Europese Sportstad 2017. Dat deed ze bij de European Capital of Sports Association (ACES Europe) die jaarlijks de titel uitreikt aan Europese steden met 25.000 tot 500.000 inwoners.
ACES Europe promoot sinds haar ontstaan in 1999 het uitoefenen van sport door álle burgers van de Europese Unie en meer bepaald door doelgroepen zoals kansarmen, kinderen, senioren, bejaarden en minder validen.
De beoordeling van de kandidatuur gebeurt op basis van vijf doelstellingen voor de sport die Oostende heeft nagestreefd in de afgelopen drie jaar en waar ze ook in de toekomst werk van zal maken: plezier beleven aan lichaamsbeweging, succes nastreven, communitywerking/samenhorigheid, fair play promoten en de gezondheid bevorderen. Het Stadsbestuur is er van overtuigd dat ze voor elk van deze criteria sterke troeven kan voorleggen.
Sport lééft in Oostende
Naast ons succesvolle breedtesportaanbod voor alle leeftijdsgroepen zoals Sport overdag, het 10.000 stappenplan, schoolsport, het Oostends Loopcriterium en het sportelaanbod voor senioren is Oostende ook een echte topsportstad met teams en atleten die in verschillende sporten deel uitmaken van de nationale en internationale top. Ook op georganiseerd vlak scoort Oostende hoog met 1 op 3 inwoners die actief zijn in één of meer van de ruim 200 Oostendse sportverenigingen. Dankzij haar ligging aan de zee en de aanwezige sport- en openluchtinfrastructuur is Oostende overigens een graag geziene gaststad voor tal van (top)sportevenementen. De tevredenheid over het aanbod van recreatie- en sportvoorzieningen ligt in Oostende hoger dan in de andere centrumsteden.
Sport voor iedereen
Oostende doet al jaren bijzondere inspanningen om o.a. een sport- en vrijetijdsaanbod te voorzien voor de diverse kansengroepen, zoals het project Sportkans. Hierbij kunnen momenteel bijna 600 kinderen uit minderbegoede gezinnen wekelijks sporten in de sportclub of via de Sport na School actie. De stad mocht o.a. daarvoor in 2015 de tweejaarlijkse Prijs voor de Laagste Drempel ontvangen. Andere geslaagde initiatieven zijn de G-sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking.
Jurybezoek in mei
Van 20 tot 22 mei 2016 is een internationale ACES jury te gast in onze sportstad. Naast een bezoek aan verschillende sportinfrastucturen staat ook de verdediging van het kandidaatdossier op de agenda. In november 2016 wordt dan in het Europees parlement bekendgemaakt welk van de kandidaatsteden in 2017 de titel ‘Europese Sportstad’ mogen dragen.

Geplaatst op 02.04.2016
3743 artikelspagina's: 1 ... 258 259 260 261 262 <<< 263 >>> 264 265 266 267 268 ... 375