Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Provincie West-Vlaanderen verleent stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden voor meergezinswoningen in Kortrijk

In haar zitting van donderdag 25 februari kende de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden toe aan de nv Dumobil Construct in Kortrijk.
De aanvraag betreft het bouwen van twee meergezinswoningen met in totaal 42 woongelegenheden en een ondergrondse garage in de Minister Liebaertlaan in Kortrijk.
De ene meergezinswoning telt 26 woongelegenheden en wordt langs de Oude Leie in Kortrijk ingeplant. De tweede meergezinswoning wordt parallel met de IJzerkaai ingeplant en zal 16 woongelegenheden tellen.
Bezwaren en adviezen
Op maandag 26 oktober 2015 werd door het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden afgeleverd.
De uitgebrachte adviezen (Stad Kortrijk, Waterwegen en Zeekanaal nv, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Wegen en Verkeer, FLUVIA Hulpverleningszone) waren gunstig, al dan niet voorwaardelijk.
Er werd één beroepschrift namens 36 omwonenden ingediend bij de deputatie. De voornaamste bezorgdheid van de beroepsindieners had te maken met hinder op vlak van mobiliteit. De beroepers die in de aanpalende meergezinswoningen wonen, menen hinder te zullen ondervinden van de bijkomende meergezinswoningen omdat deze moeten inrijden via de bestaande wegenis tussen de bestaande woningen.
Deputatie bevestigt stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden
De deputatie bevestigt de stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden, zoals verleend door de stad Kortrijk. Inzake mobiliteit werden al tegemoetkomingen gedaan naar omwonenden. De doorrit naar de IJzerkaai zal grotendeels ondergronds gebeuren via de ondergrondse parkeergarage. Om de verkeersdruk te spreiden is beslist om de in- en uitrit te splitsen met inrit via de Minister Liebaertlaan en uitrit via de IJzerkaai 

Dienst communicatie West-Vlaanderen, Fanny Depijpere

Geplaatst op 01.03.2016

Kick-Off Zwefie

Zwevegem draagt het fietsbeleid hoog in het vaandel.
Het is één van de weinige gemeenten die het integraal fietsbeleid als bevoegdheidsdomein in het college van burgemeester en schepenen heeft opgenomen.
Zodoende werd ook in 2014 een heuse bewegingscampagne met de fiets opgestart onder de benaming Zwefie (Zwevegem Fietst).
Een 100-tal fietsers of beginnende fietsers hebben zich hiervoor in 2014 ingeschreven.
Ondertussen zijn we bezig aan de voorbereiding van het 3de werkjaar met de bedoeling opnieuw en vooral de nadruk te leggen op de basisgedachte, zijnde het gezond bewegen met de fiets en nieuwe fietsers op die manier aan te trekken.
Vandaar dat in 2016, onder de vleugels van de sportdienst van de gemeente een echte “Start to bike-campagne” georganiseerd wordt.
Het is de bedoeling hiermee echt nieuwe of beginnende fietsers aan te trekken en aan te zetten om gezond te bewegen met de fiets.
Gewoon gezellig samen aan sport doen en ondertussen genieten van het mooie landschap, overal in Zuid-West-Vlaanderen!
Op zondag 6 maart organiseren de gemeentelijke sportdienst en de bewegingscampagne Zwefie een infovergadering “Start to bike”.
Fietsen is inderdaad ideaal voor het hart, de longen en de spieren en het is ook een perfecte vetverbrander.
De begeleide fietstrainingen geven de startende deelnemers de kans om op eigen tempo door onze mooie streek te fietsen.
Het voordeel zich aan te sluiten bij de nieuwe campagne “Start to bike” is dat er voor begeleiding wordt gezorgd.
Vanaf het 2de weekend van maart wordt inderdaad onder begeleiding een trainingsprogramma afgewerkt om in 10 weken de conditie op te bouwen en om op het einde probleemloos 40 km. te kunnen fietsen. Er wordt gestart met een uurtje fietsen en er wordt opgebouwd tot 2 uur gezellig en gezond fietsen.
De kick-off van 6 maart 2016 beperkt zich evenwel niet alleen tot de info over deze nieuwe Start to bike campagne maar zal tevens de start betekenen van het 3de werkjaar van Zwefie.
Het nieuwe werkjaar zal verder ook de nadruk leggen op het aangenaam fietsen volgens het niveau van de deelnemers.
Er zal immers gefietst worden in 4 verschillende categorieën in functie van de eigen mogelijkheden en in functie van de gewenste doelstelling.
- Groep 4 betreft de Start to bike campagne;
- Groep 3 zal gevormd worden door recreanten met al dan niet een gewone fiets of koersfiets naar gelang de wensen en de mogelijkheden.
De recreanten fietsen dus aan het gewone tempo van de recreant, starten iets later, een rit van ongeveer 2 uur;
- Groep 2 richt zich op de sportieve fietser die iets meer wil.
In deze groep is het de bedoeling dat er gefietst wordt aan een tempo van ongeveer 22 à 24 km/u;
- Tenslotte is er ook een groep (groep 1) die weggelegd is voor de meer gevorderde en gedreven fietsers.
Deze groep zal op een iets hoger tempo fietsen en zal dus iets vlugger de hellingen opzoeken. Het is ook de bedoeling dat er voor deze groep langere ritten worden uitgestippeld.
Het voordeel van het fietsen in het kader van de bewegingscampagne ligt vooral in een gewaarborgde technische en sportieve begeleiding volgens het niveau en dus per groep.
Tenslotte is het ook eigen aan de Zwefiecampagne dat er op het einde van het seizoen, meer bepaald dit jaar het 3de weekend van augustus, een gezellige sportieve uitdaging wordt georganiseerd.
In tegenstelling tot vorige seizoenen is het de bedoeling dit jaar een weekend te organiseren met een sportieve uitdaging in functie van en rekening houdende met het niveau van elke groep zodat niemand moet afgeschrikt worden en iedereen met enthousiasme ernaar kan uitkijken.
Waar deze sportieve uitdaging zal plaatsvinden en hoe zij zal verlopen blijft een verrassing die pas op de kick-off zelf zal meegedeeld worden.
In elk geval kan nu reeds gesteld worden dat het echt de moeite zal zijn en dat het een combinatie zal worden van gezelligheid, beweging en sportiviteit.
Het is trouwens algemeen bekend dat motivatie om te sporten groter is wanneer een mooie en toffe doelstelling vooropgesteld wordt.
Zodoende zal de bewegingscampagne ook gepaard gaan met een gevoel van samenhorigheid.
Alle details over de Start to bike campagne, de Zwefiecampagne in het algemeen en de sportieve uitdaging zal u aldus vernemen op de Kick-off van zondag 6 maart om 11.00 u in het conferentiezaal van het Sportpunt 1 aan de Bekaertstraat 4 te Zwevegem.
Als burgemeester en verantwoordelijk voor het integraal fietsbeleid ben ik fier op dit duurzaam initiatief van onze bewegingscampagne.

Marc Doutreluingne / Burgemeester

Geplaatst op 01.03.2016

Kortrijk renoveert met 20 actiepunten voor een nieuwe stad

Het Plan Nieuw Kortrijk stelt als doel om de woonkwaliteit in Kortrijk te verbeteren én de woningen betaalbaar te houden. Daarom werkt de stad Kortrijk het actieplan Kortrijk Renoveert uit. Want van Kortrijk een leuke stad maken om te wonen, wil ook zeggen dat we wat er al is nog beter maken. Heel wat woningen in Kortrijk zijn aan een opknapbeurt toe, want 55 procent van de woningen is ouder dan 50 jaar. Door te renoveren verminderen we bovendien de energiefactuur voor iedereen en maken we onze stad klimaatvriendelijker.
Het actieplan bevat 20 concrete actiepunten om Kortrijk aan het renoveren te krijgen. Er zijn acties waarbij we samen bouwen aan uw woning, met behulp van de renovatiepremies en met de goede raad van de renovatiebegeleiders. We knappen ook specifieke wijken in onze stad op. Met tal van bedrijven uit Kortrijk die actief zijn in de renovatiesector, werken we samen. Ook de huurmarkt vergeten we niet. Tot slot zetten we de vele mooie renovaties van Kortrijkse woningen in de kijker.
We geven je hier de eerste drie actiepunten van het plan mee:
Actiepunt 1: De zes Kortrijkse renovatiepremies voor jouw huis
De stad voorziet zes renovatiepremies als steuntje in de rug voor jouw renovatie. Ze zijn op maat gemaakt voor heel wat renovatiewerken. Er zijn premies voor het isoleren van het dak, het plaatsen van een groendak, het scheiden van regen- en afvalwater, CO-beveiliging, een hemelwaterput en voor investeringen in de basiskwaliteiten van je woning. Via deze link vind je alle info over de premies: http://www.kortrijk.be/premies-bouwen-en-verbouwen.
Actiepunt 2: Vier renovatiebegeleiders staan voor je klaar
Onze vier renovatiebegeleiders Jan, Luc, Lieven en Liese, komen bij je thuis. Zij helpen je bij het plannen van de werken. Ze vergelijken samen met jou de offertes en helpen de aannemers kiezen. Ze maken je wegwijs in het bos van de vele premies die verschillende instanties en overheden je aanbieden. Ze helpen mee de werken opvolgen om je renovatie tot een goed einde te brengen. Ze hebben intussen al meer dan 1000 Kortrijkse woningen bezocht. Een toonbeeld van efficiënt renovatiebeleid in Vlaanderen. Wil je contact opnemen met de renovatiebegeleiders, stuur dan een mailtje naar renovatie@kortrijk.be of bel naar het gratis nummer 1777.
Actiepunt 3: Jouw dak straks online
Meet het warmteverlies van jouw dak. Op dinsdagavond 19 januari vloog een vliegtuig met een warmtecamera over Kortrijk om van elk dak het warmteverlies te meten. Binnenkort kan je zelf de resultaten van jouw dak online opzoeken. Zo kan je van jouw eigen huis zien welk deel van jouw energiefactuur via het dak vervliegt. De resultaten van de dakenscan zul je vanaf begin april kunnen consulteren op www.kortrijk.be/dakenscan.
Ga naar http://www.kortrijk.be/kortrijkrenoveert om de rest van de twintig
actiepunten te weten te komen. 

Meer info : Wout Maddens / wout.maddens@kortrijk.be

Geplaatst op 01.03.2016

Meisjes Toestelturnen Vaste Vuist Lauwe klaar voor Vlaams Kampioenschap

Zaterdag en Zondag 27 en 28 februari 2016 ging de 3e provinciale voorronde B- en de 2e provinciale voorronde A-niveau toestelturnen meisjes door in Mariakerke.
Op zaterdag hadden de meisjes B10 met veel plezier hun laatste wedstrijd. Het was een wedstrijd vol spanning en vooral veel inzet! Ze hebben mooie oefeningen laten zien. Laïs Vanackere behaalde een zilveren medaille (15de) en kon zich zo plaatsen voor het Vlaams Kampioenschap dat doorgaat in Lauwe op 23 en 24 april 2016. Luna Ovaere (23de), Lara Vanackere (32de), Suze-Anne Becquart (36de) en Tiany Labarque (56de) behaalden een bronzen medaille. Daarna was het beurt aan de meisjes B11, waar Yaël Vergauwe in actie kwam. Ze turnde een mooie wedstrijd, en werd daarvoor beloond met een 4e plaats op het West-Vlaams Kampioenschap.

Op zondag hadden de meisjes A10 reeds minder zenuwen dan de vorige wedstrijd. Bij deze categorie wordt nog niet gestreden voor de West-Vlaamse titel. 3 meisjes zijn zeker van deelname aan het Vlaams kampioenschap. Anouk Pecceu, Alice Francoy en Lise Verhaeghe turnden de norm en behaalden een zilveren medaille. Lise Verhaeghe was zelfs heel dicht bij een gouden plak. Voor Anne Kint en Britt Verhelle wordt het de volgende wedstrijd spannend afwachten of ze dan wel de norm turnen. Anne kende wat pech op haar vloer en verloor heel wat punten. Britt turnde een mooie wedstrijd met aan balk een iets mindere prestatie.
Muka Amerlinck startte haar wedstrijd bij de A11 aan brug zeer goed. Aan balk kende ze wat tegenslag en kwam er 3 keer van. Op vloer turnde ze een nieuw element, maar mislukte bij de landing. Op sprong turnde ze mooie oefeningen. Ze viel net naast het podium en werd 4e van West-Vlaanderen.

Foto met vlnr Yaël Vergauwe, Luna Ovaere, Tiany Labarque, Laïs Vanackere, Lara Vanackere en Suze-Anne Becquart

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 01.03.2016

STUDENT JASPER STUYVEN RONDT MOOI HOWEST-WEEKEND AF

Het was een mooi weekend voor Howest. Na een succesvolle infodag op zaterdag boekte ook Howest-student Jasper Stuyven een mooie overwinning in stijl. De student Communicatiemanagement snelde naar de prestigieuze zege in Kuurne- Brussel-Kuurne. Afgelopen zaterdag organiseerde Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, zijn eerste infodag van het jaar. Het werd een succesvolle editie met heel wat bezoekers aan de campussen in Kortrijk en Brugge. Die positieve lijn werd ook zondag doorgezet. Student Jasper Stuyven toonde uit welk hout hij gesneden is door Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn erelijst te schrijven. Jasper studeert de bacheloropleiding Communicatiemanagement bij Howest in Kortrijk. Hij legt onder een topsportstatuut zijn modules af tussen zijn internationale wielercarrière door. Niet alleen in het wielrennen is hij succesvol; hij slaagde intussen voor alle modules van zijn eerste jaar Communicatiemanagement. Het toont de vastberadenheid én het professionalisme van Jasper. Daar doet ook Howest zijn hoed voor af.

Foto : Howest Kortrijk / Tom Delmotte, diensthoofd Communicatie en PR Howest

Geplaatst op 01.03.2016

Uitreiking Award "Young Women in Public Affairs" van Zonta Waregem en lezing door Sabine De Vos

Zonta Waregem reikt voor de tweede maal de Award “Young Women in Public Affairs (YWPA)” uit op vrijdag 11 maart om 20 u in het stadhuis van Waregem, gevolgd door een lezing van Sabine De Vos over “Traliemama’s”.
Zonta International is een internationale organisatie van beroepsactieve vrouwen die de situatie van de vrouw en kind wereldwijd wil verbeteren. Zonta is niet confessioneel en politiek niet gebonden.
Via fundraising (service) en via bewustmaking (advocacy) werkt ZONTA aan het verbeteren van de situatie van de vrouw op economisch, politiek, sociaal, medisch en educatief vlak.
Zonta International is de oudste internationale NGO die verbonden is met de United Nations. Officiële vertegenwoordigers nemen deel aan de werkvergaderingen bij verschillende UN organisaties in New York, Wenen en Genève.
Zonta is opgericht in 1919 in Buffalo en de eerste Belgische club ontstond in 1967 in Brussel.
Zonta Waregem is gecharterd op 27 oktober 2012 en telt nu 25 leden.
De YWPA-award ter waarde van 500 euro wordt jaarlijks toegekend door Zonta Waregem aan meisjes tussen de 16 en 19 jaar, die blijk geven van leiderschap en die zich inzetten in de vrijwilligerssector.
Deze award heeft als doel om jonge vrouwen te stimuleren om deel te nemen aan het openbare en politieke leven.

Auteur: Greet Deprez

Geplaatst op 01.03.2016

Voor het 8e jaar creatieve Hobbybeurs in Kortrijk Xpo

Ben je creatief? Kom dan naar het internationale 8e Hobby Creatief Salon in KORTRIJK Xpo:
van vrijdag 4 t.e.m. zondag 6 maart a.s. Je ontdekt er alle creatieve hobby’s onder 1 dak,
voor het hele gezin, jong en oud.

Voor het 8e jaar op rij staat Kortrijk Xpo in het teken van “creativiteit”, met ruim 150 exposanten uit binnen- en buitenland, die de nodige artikelen & materialen aanbieden voor zowat alle creatieve vaardigheden. Het aanbod is zeer uitgebreid en gevarieerd, o.a. sieraden maken, breien & haken, bloemschikken, boetseren, borduren, papierhobby’s als scrapbooking & wenskaartjes maken, diverse schildertechnieken, vilten, pixelhobby, mozaïeken, zelf mode maken en nog veel meer…

Het Hobby Creatief Salon telt ook een 50-tal verschillende workshops, waar je zelf creatief aan de slag kan gaan. Er zijn bovendien speciale workshops voor kinderen; o.a. cupcakes versieren, glittertattoo & snoeptaarten maken, keramiek beschilderen, Shadowpainting, …

GRATIS workshop; hippe D.I.Y. accessoires maken op de naaimachine.

Diverse PRIMEURS; o.a. kartonnen meubelen en lampenkappen maken,
voorjaarskrans weven met jute, prints voor op kleding en deco ontwerpen & printen, 3D printing, figuren maken uit zeep, kleurrijke sieraden maken uit papier, Diamond Painting, etc.
Maak bovendien ook kennis met ambachtelijke boekdrukkunst in een authentieke drukkerij uit de jaren 30’.

DOE MEE: Versier een bloempotje en lever het in op de beurs. Iedere deelnemer krijgt een geschenk, alle creaties worden tentoongesteld en de origineelste bloempotjes worden
ook nog eens beloond met waardevolle hoofdprijzen!

GRATIS creatief geschenkenpakket t.w.v. ± 12 € voor iedere bezoeker ! ! !

Wanneer en waar
van vrijdag 4 t/m zondag 6 maart 2016 in KORTRIJK Xpo
(hal 6, via ingang “Xpo Noord”), geopend van 10 tot 18u.
Toegang
8 € p.p. met de kortingsbon op www.hobbysalon.be ! ! !
Kinderen t.e.m. 12 jaar (onder begeleiding): GRATIS
Vanaf 15.30u > 5 € p.p. tel. 03.543.90.90
Meer info : www.hobbysalon.be / tel. 03.543.90.90
Kris Blommaerts

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 01.03.2016

Provincie West-Vlaanderen verleent stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden voor meergezinswoningen in Kortrijk

In haar zitting van donderdag 25 februari kende de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden toe aan de nv Dumobil Construct in Kortrijk.
De aanvraag betreft het bouwen van twee meergezinswoningen met in totaal 42 woongelegenheden en een ondergrondse garage in de Minister Liebaertlaan in Kortrijk.
De ene meergezinswoning telt 26 woongelegenheden en wordt langs de Oude Leie in Kortrijk ingeplant. De tweede meergezinswoning wordt parallel met de IJzerkaai ingeplant en zal 16 woongelegenheden tellen.
Bezwaren en adviezen
Op maandag 26 oktober 2015 werd door het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden afgeleverd.
De uitgebrachte adviezen (Stad Kortrijk, Waterwegen en Zeekanaal nv, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Wegen en Verkeer, FLUVIA Hulpverleningszone) waren gunstig, al dan niet voorwaardelijk.
Er werd één beroepschrift namens 36 omwonenden ingediend bij de deputatie. De voornaamste bezorgdheid van de beroepsindieners had te maken met hinder op vlak van mobiliteit. De beroepers die in de aanpalende meergezinswoningen wonen, menen hinder te zullen ondervinden van de bijkomende meergezinswoningen omdat deze moeten inrijden via de bestaande wegenis tussen de bestaande woningen.
Deputatie bevestigt stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden
De deputatie bevestigt de stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden, zoals verleend door de stad Kortrijk. Inzake mobiliteit werden al tegemoetkomingen gedaan naar omwonenden. De doorrit naar de IJzerkaai zal grotendeels ondergronds gebeuren via de ondergrondse parkeergarage. Om de verkeersdruk te spreiden is beslist om de in- en uitrit te splitsen met inrit via de Minister Liebaertlaan en uitrit via de IJzerkaai. 

Dienst communicatie West-Vlaanderen, Fanny Depijpere

Geplaatst op 29.02.2016

Nieuwe start voor Bissegemse jeugd

Het was al meerdere jaren dat de jeugdbewegingen uitkeken naar een nieuwe locatie. Stad Kortrijk heeft geopteerd voor één nieuwbouw waar de twee jeugdbewegingen er hun stek krijgen. Zaterdagnamiddag 27 februari werd het nieuwe jeugdhuis dat 510 vierkante meter beslaat, met elk een eigen verdieping, met de nodige lokalen en bergingsruimte voor open verklaard onder enorme belangstelling. Tussen de parking en de Rietput is er een speelgazon van ongeveer 30 op 10 meter. De meisjes Chiro en de KSA Vinkingers nemen een nieuwe start in hun Jeugdlokaal na overhandiging van de sleutel van burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen Bert Herewyn. 

De redactie / Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 29.02.2016

20 jaar DAAV

Naar aanleiding van 20 jaar werking van de Kortrijkse vzw DAAV in India via Don Bosco Development India ( DAAV= Developing Association for Active Volunteers of inzet voor de straatjeugd in India via Don Bosco ) werd de organisatie ontvangen op het Kortrijkse stadhuis. Met medewerking van de Kortrijkse fotoclub Groeninge werd er een fotowedstrijd georganiseerd met als thema "aandacht voor het kind in de straat ". Elf scholen namen deel aan de deze foto wedstrijd en daarvan werden er 22 laureaten gehuldigd. 

De redactie /Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 29.02.2016
3647 artikelspagina's: 1 ... 261 262 263 264 265 <<< 266 >>> 267 268 269 270 271 ... 365