Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

KFC Marke wint inhaalmatch tegen KFC Aalbeke Sport

Na de 18de speeldag van 4de provinciale C mag Marke 3 punten bijtellen bij het eindtotaal voor de winterstop. Jordi laat de voorzet van Kenny Wijfels passeren zodat Abdel kan binnenkoppen. Hiermee scoort hij 10 minuten voor de rust het eerste en enige doelpunt van de match.
Nieuwe trainer, nieuwe plannen

“KFC Marke heeft een goede ploeg. Mijn mannen kunnen voetballen en dat zullen we laten zien. Verder opbouwen is de boodschap. Wat we dit jaar nog zullen bereiken weet ik niet, het wordt afwachten. Voetballen kunnen ze al, dus nog wat sleutelen aan de conditie en stap voor stap voorruit gaan is een eerste aanpak in de goede richting.”, laat trainer Kurt Jonckheere weten.


Pensioen geeft voetbaltijd


Na de match mocht KFC Marke het pensioen van Patrick Gijsbrecht vieren. Patrick is de man achter de schermen die startte met de website van de voetbalploeg. Zijn inzet bij de jeugd en functie als secretaris werd beloond met een fles van een goed jaar. Het pensioen biedt misschien wel extra tijd voor de voetbalinzet. 

IDVA / © Foto BDK

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 29.12.2015

Zwevegemse wielerliefhebbers ontmoeten Zwevegemse wielersporters

Zwevegem is en blijft het Dorp van de Ronde 2015. VZW Dorp van de Ronde blijft bestaan en is van plan verder te gaan met de organisatie van wielerevenementen in de sportgemeente Zwevegem. In het kader van de afsluitende activiteiten van het jaar van “Dorp van de Ronde” werd een ontmoetingsavond voor alle Zwevegemse wielrenners van de categorie aspirant tot en met de elites met of zonder contact ingericht.
Inzet beloont
Een bewogen jaar vol inzet en prestaties zorgde dat Zwevegem in 2015 het Dorp van de Ronde werd. Het voltallige gemeentebestuur, plaatselijke handelaars, wielerdeskundigen, Zwevegemse verenigingen en meer leidden het hele gebeuren tot een goed einde met succes op alle vlak. Dankzij de samenwerking, ervaren coördinatie en professionele begeleiding had het Dorp van de Ronde voor het eerst in de geschiedenis een meer dan positieve afrekening. Hiermee bewees Zwevegem een topgemeente te zijn op het gebied van wielersport en onderneming.
Burgemeester Marc Doutreluigne: “De kennismakingsavond is de eerste stap tot verdere opbouw. We kijken uit of er een mogelijke jaarlijkse verkiezing van een Zwevegemse wielerheld kan zijn.”
Sportgemeente Zwevegem
Op vandaag zijn er 127 sportverenigingen in Zwevegem, gaande van denksport tot zware fysische sport. Zwevegem is een land van water. Langs het Kanaal Kortrijk-Bossuit zijn meerdere clubs gevestigd en daarom was een investering in een aanmeerplatform bij de lokalen van Sobeka een voorbeeld van positieve investering.
De gebouwen van OC De Brug doen dan ook dienst voor tal van organisaties, een vestigingsplaats voor meerdere clubs. Eind 2014 kwam op Transfo de realisatie van de duiktank. Een enorm watervat van 15 meter diep dat o.a. plaats biedt voor trainingen aan particulieren, verenigingen en zelfs de brandweer geeft er opleiding.
Als we helemaal terugkeren was het Baron Bekaert die zijn volk deed sporten. Zo kreeg Zwevegem het mooiste en grootste overdekt Zwembad van de streek. Het sportencomplex biedt talrijke sportzalen en heeft een direct aanpalend voetbalveld en atletiekpiste. En daar stopt het niet, een schietstand om de boog eens te (ont)spannen, een hondenparcours en een bib voor de leessport, het tennisveld, in Zwevegem kreeg het de naam Gemeentelijk Bekaert Sportcentrum.
Met 5 wielerclubs en 13 wielertoeristenclubs en 4 wandel en fiets familieclubs is Zwevegem een leider in de wielersport. De uitgesterkte gemeente met zijn vier deelgemeentes biedt een kilometerslang fietspad. Van centrum naar dorpskern, langs wegen en kanalen of tussen velden en hoven, een moto.
Zwevegem is een kweekvijver van wielrenners en een op kaart geplaatst fietsdorp. De volkse mentaliteit gaf de aanzet tot het inrichten van de ontmoetingsavond met als doel Zwevegem als fietsparadijs voor elke recreatieve en professionele wielersporter te promoten en het inrichten van een jaarlijks wielerevenement. Na een kennismaking van genodigden werd er overgegaan tot de voorstelling van de aanwezige Zwevegemse actieve wielrenners. 

IDVA / © Foto's Bernard Decock 

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 29.12.2015

'Uit in Oostende' van januari duikt het nieuwe jaar in!

Het januarinummer van 'UiT in Oostende' is er! Het magazine is overal verkrijgbaar en bevat weer heel wat leuke interviews met bekende en minder bekende koppen! En uiteraard verneem je ook wat er allemaal te beleven valt in de Stad aan Zee!
We blijven gezellig binnenskamers met Chambre d'O, aanhoren de Soul Ostendaise van Frie Mechele, brengen een ode aan de liefde en laten Alain (Preuteleute) op je af! En verder vertelt Jan Leyers over zijn Oostende en zeilt ook Emma Plasschaert voorbij. Tot slot onthult Postival zijn volledige programma.
Lees ons magazine alvast digitaal!
Een gedrukt exemplaar van de kalender krijg je gratis aan -onder meer- de infobalie van het Stadhuis, bij Toerisme Oostende, in CC De Grote Post of in Bibliotheek Kris Lambert, maar wordt ook op tal van andere locaties in Oostende verdeeld.
Jouw activiteit in ? Uit in Oostende?? Voer via de UiTdatabank zelf een activiteit in!
Op www.uitinoostende.be kun je de volledige kalender raadplegen. Voor meer info kun je terecht bij het UiTloket.

Geplaatst op 24.12.2015

Provincie wijzigt milieuvergunningsvoorwaarden luchthaven in Oostende

In haar zitting van maandag 21 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen wijzigingen aangebracht aan de milieuvergunning van de luchthaven in Oostende.
Zo zullen er geen oefenvluchten mogen gehouden worden op zon- en feestdagen en is er ook een aanpassing aan de regeling van de nachtvluchten.
De deputatie verleende op 19 oktober 2004 een milieuvergunning onder voorwaarden voor een termijn van 20 jaar voor het exploiteren van de luchthaven in Oostende.
Beperking oefenvluchten
Vzw Wiloo had gevraagd om beperkingen op te leggen voor de oefenvluchten. Aan de bestaande voorwaarden wordt toegevoegd dat er geen oefenvluchten mogen zijn op zon- en feestdagen. Op de andere dagen mogen kleinere toestellen enkel tussen 9 en 19 uur oefenvluchten uitvoeren.
Aanpassing regeling nachtvluchten
De exploitant nv Lem Oostende-Brugge had een versoepeling gevraagd in verband met de regeling voor de nachtvluchten.
De bestaande milieuvergunning voorziet 1080 nachtelijke bewegingen per jaar (waarvan per kwartaal 270) met een geluidsquotum (Quota Count of QC) van maximum 82 tot eind 2009, dan maximum 37 tot eind 2014 en vervolgens vanaf 2015 maximum 12 QC.
De uitbater vraagt dat tot 2020 540 nachtbewegingen een QC 37 zouden mogen behouden. Vanaf 2020 vraagt hij dan toestemming voor 360 nachtbewegingen met QC 37. De andere nachtelijke bewegingen blijven onder de regeling QC 12.
Passagiersvliegtuigen hebben in de praktijk een QC minder dan 12. De vraag van de uitbater is dan ook gericht op vrachtverkeer. In de praktijk blijkt ook voor vrachtvluchten een QC 37 niet nodig, een QC van 26 volstaat. Het is niet altijd mogelijk om alle vrachtvluchten overdag in Oostende te laten aankomen en te laten vertrekken binnen dezelfde dag. De vliegtuigen moeten dan een nacht aan de grond blijven, wat blijkbaar niet concurrentieel is met andere regionale luchthavens. Vooral voor dit soort situaties wordt de wijziging gevraagd.
De deputatie stelt vast dat de stad Oostende zich kan vinden in het voorstel van de exploitant. Ook de andere adviesinstanties sluiten een aanpassing van de geluidsquota niet uit, zij het beperkter dan gevraagd.
De milieuvergunning van 2004 beoogt niet alleen een evenwicht maar ook een verdere afbouw van de geluidsimpact in. Met dit in het achterhoofd wordt in navolging van het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie een veel beperktere afwijking toegestaan dan de exploitant had gevraagd, zijnde een beperking tot 180 nachtelijke bewegingen met een QC van meer dan 12 en minder dan 26, in plaats van de gevraagde 540 bewegingen met een QC van 37. De exploitant heeft zich hiermee akkoord verklaard.
De deputatie voorziet bovendien dat voor de periode 2021-2024 de toestemming voor de 180 bewegingen gekoppeld wordt aan een bijkomende beperking (telkens maximum 45 per kwartaal) om zo voor een verdere beperking van de geluidsimpact te zorgen.
Om de afbouw van geluidshinder van de voorbije jaren te verankeren stelt de deputatie het globale geluidsquotum thans vast op 12.960 QC. Dit is vooreerst zowat een halvering van het vroegere globale quotum, en is voorts ook een verzekering dat globaal niet voor meer lawaai wordt gezorgd dan de vergunning uit 2004 voor de periode 2015-2024 vooropstelde (nl. 1080 nachtvluchten x max. 12 QC = 12.960). 

Meer info : dienst communicatie, Cynthia Duboiscynthia.dubois@west-vlaanderen.be of 050 40 35 18 of 0496 59 61 07

Geplaatst op 24.12.2015

Enorm succes Fabiennei op Zwevegemse kerstmarkt

 
Daar creativiteit van Fabiennei Clays uit Moen in haar vingers zat heeft ze ooit begonnen met een avondopleiding als floriste en was haar grootste wens een bloemenwinkel te openen, maar door het zelfstandig beroep van haar man (garage) heeft zij haar droom moeten laten varen en maakte ze alleen nog bloemstukken op bestelling. Maar de creativiteit heeft ze niet verloren en zo volgt ze nu reeds een vijf tal jaar avondopleiding keramiek . Fabiennei heeft al vele stukken gemaakt, eerst voor haar zelf, dan voor cadeau te geven aan familie en vrienden. Zo vond ze dat het eens tijd was om haar kunstwerken te koop aan te bieden op de kerstmarkt in Zwevegem en dit was een goede start en er werden van haar creaties meerdere stukken van verkocht. Door dit onverwacht sucses was dat voor Fabiennei de grote motivatie om er mee verder te gaan.
Voor meer info kan u Fabiennei contacteren via e-mail fabienneclays@live.be of 0475 791 213 . 

De redactie / Foto's Bernard Decock

Geplaatst op 24.12.2015

Witte rook: er is eindelijk een akkoord voor een crisistoeslag in de varkenssector

Drie maanden lang werden loze beloftes gedaan en ontsponnen zich felle discussies. Tientallen overlegvergaderingen leidden tot niets. Na het laatste (mislukte) overleg van 15 december is er vanuit het Agrofront nog een persbericht vertrokken om de vastgelopen discussie en oplopende frustratie bekend te maken. Als reactie op het mislukte overleg werden er tientallen privébedrijven stroomafwaarts in de keten, zijnde verwerkers en distributiebedrijven, door groepen landbouwers bezocht om bij elk bedrijf individueel af te toetsen naar de bereidwilligheid om aan het systeem mee te doen en het crisisfonds te helpen vullen. Er werd gevraagd om mee te doen, de centen zouden worden opgehaald doorheen de keten. De eenzijdige toezegging van enkele grootdistributeurs om hun eigen varkensproducenten wat extra geld toe te stoppen deed echter niets af van onze intentie en blijvende vraag om voor alle vermeerderingsbedrijven (zeugenhouders en gesloten varkensbedrijven) een crisistoeslag uit de brand te slepen via een fonds voor de varkenssector. Maar dat laatste bleef na het afgesloten akkoord van eind augustus onmogelijk en onbespreekbaar voor de desbetreffende (en mee ondertekenende) koepelfederaties Comeos en Fevia.
Tot uiteindelijk de twee federale ministers Willy Borsus en Kris Peeters het voorzitterschap van het Ketenoverleg op zich hebben genomen. Beide excellenties brachten alle betrokken partijen inclusief de bevoegde overheidsinstanties, rond de onderhandelingstafel. Vooral Minister Borsus stak in deze discussie zijn nek uit en trok persoonlijk de kar om tot een finaal overlegd compromis te komen tijdens de nacht van maandag op dinsdag. Er wordt nu gegaan voor 15 miljoen, waarvan 10 miljoen gegarandeerd en 7,5 miljoen geprefinancierd. Dit is dus heel wat minder dan het oorspronkelijk beloofd bedrag van 24 miljoen, maar het principe van de prefinanciering is verzekerd en voor ons was dat een heel belangrijk punt in de discussie. De hoogte van de prefinanciering kon beter maar dat was uiteindelijk niet haalbaar. Met de definitieve goedkeuring van ons akkoord door de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten in het verschiet lijkt de saga rond het ketenakkoord varkens voorbij. De crisistoeslag blijft echter niets meer dan een pleister op een houten been en is het resultaat van een principiële discussie over het nemen van verantwoordelijkheden en het respecteren van akkoorden.
Of de noodlijdende sector hiermee gediend zal zijn is nog maar de vraag, want structureel wordt er nog niets gedaan. Ondertussen gaat de koude sanering in de varkenssector door…
Dáár niets aan doen blijft evenzeer een zwarte vlek op het blazoen van de politiek verantwoordelijken en het blijft getuigen van gebrek aan respect voor een sector die door iedereen geparasiteerd wordt.
We hopen uit de grond van ons hart dat alle ogen open gaan en dat er voor 2016 meer inzit voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers, commercieel en politiek. 

Voor meer inlichtingen: Guy Depraetere, 0475/326936

Geplaatst op 24.12.2015

Stadsbestuur draagt steentje bij om jongeren een eerste werkervaring te verschaffen

De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt geniet de laatste jaren steeds meer aandacht. Door opleidingen meer te verbinden met de authentieke beroepspraktijk, wil men krachtigere leeromgevingen creëren voor leerlingen, studenten en cursisten.
In het beleidsplan 2013-2018 van het stadsbestuur staat vermeld: “De stad zal inzetten op de mogelijkheid om Blankenbergse jongeren een eerste werkervaring als jobstudent aan de stadsdiensten aan te bieden. Het systeem van werkplekleren kan hierbij gehanteerd worden. Ook de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zal verder aangezwengeld worden. Er kan gedacht worden aan inleefstages…”

Burgemeester Patrick de Klerck: ”Het is belangrijk om jongeren voldoende de mogelijkheid te bieden ‘al doende’ te leren, zodat ze de ‘theorie van de schoolbanken’ in de praktijk kunnen brengen. Het is een vaak gehoord probleem: werkgevers zoeken werknemers met ervaring, maar jongeren krijgen door de moeilijke socio-economische omstandigheden haast niet de kans om werkervaring op te doen. Ook de stad Blankenberge wil een steentje bijdragen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Ieder jaar opnieuw zorgen we ervoor dat heel wat jongeren als jobstudent of onder de vorm van stages ervaring kunnen opdoen bij de stedelijke diensten. Zowel in het schooljaar 2014-2015 als in 2015-2016 hadden wij 2 schoolstagiairs. Er was ook een stage in het kader van artikel 60 (duur 3 weken) bij BODI en 2 personen hebben een ervaringsmoment gehad van 1 dag. Bij Speelberge mochten we 18 stagairs ontvangen. Gedurende de zomerperiode werden er 143 jobstudenten in diverse stadsdiensten tewerkgesteld. In de krokus- en de paasvakantie telkens 16 jongeren en in de herfst- en kerstvakantie telkens 11 personen.” 

Meer info : Patrick De klerck / burgemeester@blankenberge.be - 050 429 942

Geplaatst op 24.12.2015

Advocaten steken een handje toe bij Poverello in Kortrijk

Met de Conferentie van de Jonge Balie van Kortrijk (www.cjbkortrijk.be) vonden ze het belangrijk om, naast hun algemene werking, ook ieder jaar een goed doel te steunen. Daarom planden ze dit jaar, na hun bloedgeefactie in de rechtbank van vorig jaar, enkele acties om Poverello Kortrijk te steunen. Met deze acties hopen ze ook bij te dragen aan een positief beeld van de advocatuur in het algemeen.
Eerst en vooral organiseerden ze de ‘week van de solidariteit’ waarbij ze met de verkoop van sinterklaaszakjes en een ontbijt in de rechtbank, een mooi bedrag van 1539,86 euro konden verzamelden. Dit bedrag werd vandaag overhandigd aan de vrijwilligers van Poverello Daarnaast gaan de 37 advocaten van de Kortrijkse balie ook zelf een handje toesteken bij Poverello. In januari 2016 worden tien middagshifts uitgevoerd door Kortrijkse advocaten. De Conferentie poogt het trefpunt te zijn van alle advocaten van de Kortrijkse balie en zet zich ook volop in voor de integratie van advocaat - stagiairs aan de balie van Kortrijk. De Conferentie zelf bestaat uit tien bestuursleden, allen advocaat aan de balie van Kortrijk. 

Bram Vandromme

Geplaatst op 24.12.2015

Kerstmarkten in de regio

In de regio Kortrijk, Wevelgem en Zwevegem werden ook in 2015 pleinen gedurende het weekeinde omgetoverd tot bijzonder sfeervolle en knusse kerstmarkten.
Men kon er optimaal in de stemming komen voor de naderende feestdagen.

De redactie/foto’s Bernarrd Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 24.12.2015

Windturbineproject in Blankenberge: infodag op 5 januari

De firma ASPIRAVI NV diende een aanvraag in voor de bouw van één windturbine in het oostelijk deel van Blankenberge (Groendijk). Dit is vlak naast de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn in de nabijheid van de transportzone in Zeebrugge en de twee daar al bestaande windturbines. De verwachte productie voor hernieuwbare energie door de geplande windturbine op deze locatie bedraagt per jaar gemiddeld 10.500 MWh. Dit komt overeen met het elektriciteitsgebruik van ongeveer 3.000 gezinnen. De maximale tiphoogte van de aangevraagde windmolen is 180 meter. De rotordiameter bedraagt max. 117 meter.
Als gevolg van de aanvraag, worden er twee openbare onderzoeken georganiseerd:
- een voor de milieuvergunningsaanvraag van 14/12/2015 tot 13/01/2016
- een voor de stedenbouwkundige aanvraag van 20/12/2015 tot 18/01/2016.
De dossiers liggen ter inzage in het stadhuis van Blankenberge bij de afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1e verdieping).
Infodag op 5 januari 2016
ASPIRAVI NV organiseert over dit project een infodag voor alle geïnteresseerden. De infodag vindt plaats op dinsdag 5 januari 2016 van 16 tot 20 uur in zaal De Kerkewegel (Ruiterstraat 5 - Blankenberge) Medewerkers van ASPIRAVI zullen aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden. 

Meer info
Stadhuis Blankenberge, Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu
050 636 640 – milieu@blankenberge.be

Geplaatst op 23.12.2015
3804 artikelspagina's: 1 ... 288 289 290 291 292 <<< 293 >>> 294 295 296 297 298 ... 381