Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

CORONA: KATHOLIEKE KERK IN BELGIË SCHORST ALLE PUBLIEKE LITURGISCHE SAMENKOMSTEN

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in vanaf 14 maart  en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.
Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.
De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.
De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.
Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen. (Kerknet)
Voor meer info Kortrijk :  www.olvgroeninge-kortrijk.be

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Marleen Vanoverberghe - Pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge 

Geplaatst op 15.03.2020

Gaveromroep en Seniorencafé "samen"

Afgelopen dagen werden de woon -en zorgcentra in Vlaanderen afgesloten van de buitenwereld. Familie, vrienden, ... mogen de senioren niet meer bezoeken. Voor veel ouderen is dit een zeer ingrijpend in hun beleving, tijdsbesteding.Gaveromroep, Deerlijk 105.7 fm , Kortrijk 106.4 fm+ webstream & Seniorencafé Kortrijk bundelen de krachten om gezamenlijk "dichtbij" de meest kwetsbare groep te zijn tijdens deze 'lock-down' van de woon -en zorgcentra. Gaveromroep staat als omroep voor 50+ers en senioren in de leiestreek, dag in dag uit garant voor kwalitatieve lokale radio. De werking van Seniorencafé Kortrijk, die Seniorenprogramma's à la carte bezorgen aan woon -en zorgcentra in Westvlaanderen, verzorgt vanuit hun werking de komende tijd elke weekdag in de namiddag van 15 tot 16 uur een live uur vol warme muziek en hartverwarmende boodschappen op Gaveromroep. Beide werkingen willen op die manier de eenzaamheid doorbreken bij deze doelgroep. Met deze warme nabijheid hopen G
 averomroep en Seniorencafé een muzikale vriend te zijn in deze moeilijke periode voor veel mensen.

 Meeer info : www.gaveromroep.be  -  www.studiobloema.be/seniorencafe


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : fm Gaveromroep


 

Geplaatst op 15.03.2020

Viergeslacht Coucke

In kortrijk werd  Het zoontje van  Jordy Coucke ,Liam Coucke  geboren met een gewicht van 4,105  en  54,5  cm groot  . Jordy Coucke is de zoon van  Jean-Marie Coucke  en Jean Marie is de zoon van grootvader John Coucke

Voor de redactie  :  Bernard Decock / Bron  : Jean -Marie  Coucke 

Geplaatst op 15.03.2020

COMMUNICATIE- EN RECLAMEBUREAU ADFUNDUM IN VOLLEDIGE LOCKDOWN

West-Vlaams bureau anticipeert op volledige ‘outbreak’ coronavirus
RUMBEKE - Het gaat van kwaad naar erger, en het ergste moet nog komen. Bijeenkomsten en evenementen zijn afgeschaft, om middernacht gaan restaurants onherroepelijk dicht en vanaf maandag geen lessen meer. Morgen ontwaken we met zijn allen in een nieuwe, hopelijk tijdelijke, realiteit. En met die werkelijkheid moeten we creatief omspringen, toch zeker al tot en met 3 april. Stef Dejonghe, zaakvoerder van Adfundum: “Het lijkt mij opportuun om onze mensen vanaf volgende week van thuis uit te laten werken. We willen het risico op besmetting zoveel mogelijk verkleinen”, vertelt zaakvoerder Stef Dejonghe.
 
Het oog van de storm voor zijn
Beter voorkomen, dan genezen, moet Dejonghe gedacht hebben. Gisteren hakte de zaakvoerder van Adfundum de knoop door: vanaf maandag werkt iedereen van thuis uit. “Dit is geen paniekreactie. Het is een weldoordachte keuze die ervoor moet zorgen dat ons menselijk kapitaal beschermd is en blijft. Dat is voor mij een absolute topprioriteit”, vertelt Dejonghe. Het onderwerp hield de medewerkers van het communicatie- en reclamebureau al enkele dagen bezig. “Bij het uitbreken en verder verspreiden van het virus hebben we nooit durven denken dat het zo’n vaart zou lopen. Nu het hier is en een bedreiging vormt, willen we het risico voor onze medewerkers zoveel mogelijk beperken.” De zaakvoerder is er zich van bewust dat dit geen sluitende oplossing is. “Het is een van de maatregelen die we kunnen, en volgens ons, moeten nemen. Sluiten we daarmee besmettingen volledig uit? Hoogstwaarschijnlijk niet.”
 
“Het menselijk kapitaal van Adfundum beschermen is een absolute topprioriteit”,
vertelt zaakvoerder Stef Dejonghe

 
Klant zal geen problemen ondervinden
Adfundum is een creatief, vooruitstrevend bureau dat niet bang is om out-of-the-box te denken. En uiteraard gebeurt heel veel van het werk op of via digitale platformen. Van thuis uit werken is dus geen al te groot probleem. “Het vraagt wat creativiteit inzake planning en de organisatie van meetings of afspraken, maar onze medewerkers kunnen perfect dezelfde kwaliteit en service blijven leveren aan de klant, ook al zijn ze hier op kantoor niet fysiek aanwezig.”
 
“Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen”
 
Zo lang het nodig is
Adfundum start met een week, met de mogelijkheid om die periode te verlengen. “We blijven alles op de voet volgen. Elke dag organiseren we een videomeeting met alle medewerkers waarin we niet enkel de planning voor de dag overlopen, maar ook evalueren wat de volgende te nemen stappen zijn. Laat ons hopen dat deze situatie niet al te lang aanhoudt”, besluit Dejonghe.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Philip Viane - Contentmanager - Adfundum
  

Geplaatst op 15.03.2020

CORONA-VIRUS – FLANKERENDE MAATREGELEN HORECA

Gezondheid voor alles, laat daar geen twijfel over bestaan. Wat moet, moet, maar dan graag proportioneel en zo snel mogelijk. HORECA-uitbaters stellen zich niettemin en volkomen terecht enkele pertinente vragen.
 
Daar waar de communicatie zich in hoofdzaak nog toespitste op events (waarbij een bovengrens tot 1.000 deelnemers werd gehanteerd) was het verwachtingspatroon inderdaad een aanscherping richting 100 deelnemers (zoals in Nederland en meerdere andere landen).
Donderdagnacht, wanneer elke Chef zijn bestellingen al had doorgegeven voor het komende weekend viel het zware verdicht: Een volledige sluiting van restaurants en cafés en wel 7 op 7, dus ook niet zoals de andere winkels enkel de weekends (behoudens voedingszaken en de apotheek).
Is het beter onze handelsvertegenwoordigers, zakenmensen, senioren, etc…. nu op werkdagen samen aan het frietkot te laten aanschuiven (énkel take away) in plaats van op restaurant te laten gaten. Op werkdagen is het in de restaurants sowieso kalmer en precies zeer gemakkelijk de zogenaamde “social distance”-regel  (minimum 1,5 meter afstand tussen personen) te realiseren. Meer nog, men kan gemakkelijk een tafel vrij laten tussen de restaurantbezoekers…..
 
Flankerende maatregelen worden nu in grote lijnen uiteengezet maar exacte procedures en modaliteiten zijn er nog niet.
 
De Vlaamse regering voorziet een forfaitaire vergoeding van 4.000 EUR voor elke onderneming welke verplicht dichtgaat. Mevr. Crevits, volgende vragen hieromtrent:
1.Meer en meer HORECA-uitbaters hebben als zelfstandige of onder één vennootschap met HETZELFDE BTW-nummer meerdere restaurants en/of cafés die worden uitgebaat. Zullen zij de forfaitaire vergoeding dan ook voor al hun uitbatingen, zoveel keer als er uitbatingen zijn, ontvangen?
2.Restaurantskeukens kunnen open blijven voor leveringen aan huis of take a way.  Het restaurant zelf met verbruikszaal ter plaatse moet gesloten blijven. Blijven betrokken uitbaters in aanmerking komen voor de forfaitaire vergoeding?
 
Federaal is er sprake van vrijstelling van één kwartaal sociale bijdragen voor de getroffen zelfstandig bedrijfsleiders. Mevr. De Block, volgend vragen hieromtrent:
1.Als het een variant wordt op art. 17 van het KB nr. 38 van 1967 dan wordt dit ganse schriftelijke poespas maar wie dan vrijstelling krijgt verliest voor dit kwartaal zijn pensioenrechten. Hij kan later terug opvissen en dan betalen, maar dan is er geen sprake van vrijstelling maar betalingsuitstel.
Wat wordt het nu? En kan het niet eenvoudig worden gehouden door gewoon aan de bedrijfsleider HORECA terugbetaling te doen van de betaalde bijdrage Q3/2020 door zijn sociaal secretariaat?
2.Er zijn HORECA-uitbaters die - ook al werken ze voltijds in hun restaurant/café – bijkomstig een mandaat hebben in andere vennootschap, bv. een familieholding of als derde Bestuurder in naamloze vennootschap. Kan u bevestigen dat alle zelfstandigen en bedrijfsleiders waarvoor hun onderneming aangemeld staat als restaurant-uitbating (in de kruispuntdatabank) effectief in aanmerking komt voor de maatregel ongeacht andere mandaten?
 
De schade die de HORECA zal lijden is rampzalig hoog. De zogenaamde flankerende maatregelen zijn een druppel op een hete plaat. Er zal nog één ander moeten gebeuren. Laat ons dan ook nog vermijden dat ze in de uitwerking van de modaliteiten geen “kat in een zak” blijken te zijn.
 
Ook een oproep aan de media om in plaats van het altijd over hetzelfde te hebben wat meer aandacht te besteden aan de CONCRETE REALITEIT en de concrete UITWERKING van maatregelen en het geven van PRAKTISCHE INFORMATIE. Ook het andere gewone nieuws interesseert de mensen nog.
HORECA-uitbaters die nog snel hun voorraden wegwerken op d-day “vrijdag” kregen met bepaalde acties zelfs door eminente professoren en journalisten het etiket “crimineel” opgespeld daar waar 150 wachtenden aan de kassa van de supermarkt wel op enig  begrip kon rekenen.
Laat ons daar toch ook eens over nadenken en wat meer nuance in het debat brengen.
 
PS: Hopelijk wordt de 7e dag  informatief interessant, met of zonder publiek (met stoelen op 1,5 meter afstand zou het kunnen).
 
VOOR VRAGEN EN BIJKOMENDE INFO 7/7 - www.nuytten.be
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Stefaan Nuytten - Kandidaat Voorzitter Open Vld          
 
  

Geplaatst op 15.03.2020

OPROEP TOT DE VORMING VAN EEN BURGERREGERING.

Vanuit alle politieke hoeken wordt er gevraagd aan de bevolking om zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze crisissituatie.  Dit wordt massaal gedaan en her en der ontstaan solidariteitsacties om elkaar te helpen.
Wat ik zie is dat diegene die dit ons vragen, zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen door ervoor te zorgen dat we een federale regering hebben die de crisis aanpakt aan haar gevolgen.  Het initiatief van de Heer DEWEVER lijkt mij een goed voorstel om snel tot een bestuursploeg te komen. Doch na een eerste overleg beseft men blijkbaar nog altijd de zeer dringende noodzaak niet. 
Vandaar dat mijn voorstel is om een burgerregering te vormen voor de periode tot dat onze politici het eens geraken.  In ons land zijn voldoende bekwame burgers die voor een beperkte periode ons land willen besturen. Deze kan ons door de crisis doorhelpen en de gevolgen op allerlei vlak (o.a. economisch) sturen.
Laat de politieker ondertussen maar hun spelletjes spelen.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Rudy DEVOS - Een bezorgde burger 

Geplaatst op 15.03.2020

Kortrijk komt met steunpakket voor horeca en handel

De Federale overheid nam  op vrijdag 13 maart bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan. Hierdoor wordt vanaf vanavond het burgemeesterbesluit ingetrokken en gelden de nieuwe federale
maatregelen. Deze zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april 2020. In navolging van deze
beslissing besliste het Kortrijkse stadsbestuur om volgende concrete lokale maatregelen te nemen.

WEES SOLIDAIR

Het stadsbestuur roept haar inwoners op om solidair te zijn. Kortrijk ondersteunt al langer de solidaire opvang en vraagt om
ook nu creatief na te denken voor de opvang van kinderen. De stad lanceert bovendien een oproep naar solidariteit met
eenzame Kortrijkzanen. Wie zich geroepen voelt, maar niet meteen weet wat hij/zij kan doen, kan contact opnemen met
1777.

ECONOMIE

Horeca en handel

Kortrijk: steunpakket voor horeca en handelaars

Extra ondersteuning door Stad Kortrijk

1. Horecapremie: de stad werkt momenteel een premie/reglement uit waardoor restaurants en cafés die recht hebben op
de €4.000 van de Vlaamse overheid bijkomend €1000 kunnen ontvangen.
2.De toeristentaks (€1,75 per persoon per nacht) voor logies worden gedurende de periode van de federale maatregelen
vrijgesteld. Deze zal dus niet geïnd worden.
3.De BID-taks zal niet geïnd worden in 2020.
4. Marktkramers worden vrijgesteld van standgelden.
5.De stad organiseert op 14/03/2020 tussen 9 uur en 11 uur een moment waar de voedseloverschotten van restaurants
worden ingezameld in de Nieuwe Lente, Peperstraat 141 Heule 8501. Zo helpen we samen de mensen in armoede.
Maandag wordt er een live seminar op facebook georganiseerd waar het stadsbestuur in dialoog gaat met haar handelaars.

Welke regels gelden voor de handelaars?

•Welke winkels blijven open?
Voedingswinkels, apothekers en dierenvoedingswinkel blijven open zowel in de week als in het weekend. Inclusief
nachtwinkels die levensmiddelen of dierenvoeding aanbieden.
Alle andere winkels (retail …) mogen enkel open in de week.
Shoppingcentra (K in Kortrijk, Ringshopping..) blijven open op weekdagen. In het weekend kan dat ook maar enkel de
voedingswinkels zullen open zijn.

•Wekelijkse markten?
Alle wekelijkse markten in Kortrijk evenals de ambulante handel met vergunning van de stad die verkoopt buiten de
openbare markten worden verder georganiseerd. Tijdens het weekend mag dit enkel georganiseerd worden voor de
ambulante handel in voeding. Er wordt gevraagd om zoveel als mogelijk extra plaats te voorzien tussen de kramen om
zo grote concentraties van mensen te vermijden. Tafels en stoelen aan de kramen om ter plaatse te consumeren zijn ten
stelligste verboden.

Lokaalmarkt in Heule (Muster) op zaterdag wordt verder georganiseerd want betreft een voedselmarkt. Ook daar wordt
gevraagd om de kramen zo ver mogelijk te spreiden. De bar mag niet uitgebaat worden. Lokaalmarkt Heule liet weten
morgen niet open te gaan maar volgende week zaterdag 21 maart wel.

•Paasfoor?

De stad ziet zich genoodzaakt de Paasfoor af te gelasten. De kermisondernemers die ondertussen al hun factuur betaald
hebben, worden gecontacteerd voor de terugbetaling.

•Restaurants, eet- en drankgelegenheden?
Alle restaurants, eet- en drankgelegenheden moeten dicht blijven, ook bedrijfsrestaurants. Afhaalpunten en traiteurdienst
aan huis is toegelaten. Alle feesten, huwelijken … worden eveneens verboden waardoor traiteurdiensten hier niet mogelijk
zijn.

De stad organiseerde  op 14/03/2020 tussen 9 uur en 11 uur een moment waar de voedseloverschotten van
restaurants werden ingezameld in De Nieuwe Lentete  Heule. Zo werden  we mensen in armoedegeholpen .

•Broodjeszaken, frituren, afhaalrestaurants … mogen openblijven maar enkel voor afhaling. Er mag geen enkel aanbod zijn
om in de zaak het voedsel te nuttigen.
•Logies?
Campings, hotels, vakantiewoningen, b&b blijven open maar mogen geen restauratie of drank aanbieden in hun
restaurant/bargedeelte. Ontbijt en eten bedelen op de kamer mag wel.

•Diensten?

Kappers, schoonheidssalons, wellnesscentra mogen enkel op afspraak verderwerken. Groepen en samenscholing in de
wachtzaal zijn niet toegelaten. Hier moeten zeker alle mogelijke bijkomende hygiënemaatregelen genomen worden.
Tankstations blijven open. Tankstations die voeding verkopen kunnen dit in het weekend ook aanbieden. Koffieautomaten

of bargedeelte mag niet open evenals het aanbieden van bereid voedsel ter plaatse.
•Recreatie?
Cinema, paintball, bowling,… vallen onder dezelfde maatregel als musea, sportcentra, cafés, jeugdvereniging … Al deze in-

en outdoorbijeenkomsten worden geschrapt.

•Toeristisch onthaal Kortrijk wordt gesloten
•Taxi’s?
Taxi’s kunnen blijven rijden maar worden gevraagd zoveel mogelijk extra inspanningen te leveren naar hygiëne.
Alle informatie www.onderneeminkortrijk.be/corona

ZORG

Door de nieuwe federale maatregelen worden ook het sociaal restaurant VORK en Poverello gesloten. De maaltijdbezorging
aan huis wordt daarom de komende dagen uitgebreid.

Mensen moeten bellen naar het nummer van de wachtdienst, niet direct naar dokter gaan.
Ook belangrijk: niet naar AZ Groeninge gaan, bel de dokter van wacht.

ONDERWIJS

Wat de lagere en secundaire scholen betreft, worden de lessen opgeschort. De stad volgt de initiatieven van de
onderwijssector op. Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te
ontwikkelen. De Academie en het Conservatorium schrappen alles lessen tot de paasvakantie.

Kinderopvang

De crèches blijven open.

DIENSTVERLENING

Dienstverlening stadhuis en sociaal huis

Het stadhuis blijft open. Het afleveren van identiteitskaarten, rijbewijzen, aanvragen van (bouw)vergunningen, … blijft dus
gegarandeerd. We vragen wel om zoveel mogelijk gebruik te maken van de online dienstverlening en niet-noodzakelijke
bezoeken aan het stadhuis uit te stellen. Als een bezoek aan het stadhuis nodig is, maak dan vooraf een afspraak online of
via het gratis nummer 1777. Voor het sociaal huis vragen we om eerst telefonisch contact op te nemen op het nummer 056
24 42 22 of sociaalhuis@kortrijk.be. We bekijken of je zo kan geholpen worden, zoniet wordt een afspraak gemaakt.

Gratis nummer 1777

Inwoners en organisaties kunnen met vragen over de lokale maatregelen terecht op het gratis nummer 1777 of 1777@
kortrijk.be. De telefonische permanentie wordt ook dit weekend gegarandeerd. Het gratis nummer is uitzonderlijk
bereikbaar op zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur. We bekijken of deze service ook in de komende weekends nodig blijft.

Onthaal andere stadsdiensten

Uit in Kortrijk blijft toegankelijk. Alle andere onthaalbalies (sportcentra, musea, infopunt Begijnhof, …) zijn gesloten, maar
blijven wel telefonisch bereikbaar. Ook de Deelfabriek sluit, individuele dienstverlening kan wel indien nodig.
Ceremonies

- Burgerlijke huwelijken blijven plaatsvinden (in besloten kring)
- Jubilea worden verplaatst naar een latere datum.
- Ontvangsten en recepties worden uitgesteld.
CULTUUR

Conform federale richtlijnen worden culturele activiteiten geannuleerd. In Kortrijk sluiten de Bibliotheek, de Schouwburg,
muziekcentrum Track, de Budascoop en de musea t.e.m. 3 april hun deuren. Ook voorstellingen van private organisatoren
zoals Kinepolis of De Spatjes kunnen niet plaatsvinden.

Wie boeken, cd’s of dvd’s had uitgeleend waarvan de uitleenperiode zou aflopen in de komende weken, kan deze wel nog
steeds deponeren in de inleverbussen die aan de centrale bibliotheek en buurtbibliotheken staan.

HANDHAVING

Vanaf vanavond wordt het burgemeesterbesluit ingetrokken en gelden de nieuwe federale maatregelen. Deze zijn geldig
vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april 2020. Politiezone Vlas zal toezien op het naleven van alle richtlijnen.

Stad Kortrijk volgt de situatie op de voet en zal bijsturen waar en wanneer nodig.
Alle (lokale) maatregelen die we tot nu toe genomen hebben, kan je nalezen op www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus

 Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  :  Seel Seynhaeve -  Persverantwoordelijke  Stad Kortrijk 

Geplaatst op 14.03.2020

MINISTER LYDIA PEETERS GAAT NIET IN OP VRAAG VAN PARTIJGENOOT EN BURGEMEESTER VAN KORTRIJK VINCENT VAN QUICKENBORNE OM MAXIMUMSNELHEID OP E17 OP KORTE TERMIJN TE VERLAGEN NAAR 90 PER UUR

Carmen Ryheul tevreden: “Te veel verscheidenheid in de snelheid op snelwegen komt de verkeersveiligheid niet ten goede. In de strijd tegen geluidsoverlast en fijn stof worden beter andere maatregelen genomen, zoals geluidsschermen.”

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement bevestigde minister Peeters in antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul (Vlaams Belang) dat de maximumsnelheid op de E17 aan Kortrijk op korte termijn niet verlaagd zal worden naar 90 per uur (70 per uur voor vrachtwagens). Het Vlaams Belang is tevreden dat minister Peeters bevestigt dat er een uniforme snelheid op de hoofdwegen best gegarandeerd blijft.

Bijna een jaar geleden werd de maximumsnelheid op de ring rond Kortrijk (R8) verlaagd naar 90 kilometer per uur, tegen de zin van Vlaams Belang Kortrijk. Het Kortrijkse stadsbestuur wil nu dat eenzelfde maatregel ook wordt ingevoerd  op de E17 tussen de op- en afritten Kortrijk-Oost en -Zuid. Volgens het Kortrijkse bestuursakkoord zou die verlaging zelfs tot de Franse grens moeten gelden. Het stadsbestuur zou hierover een nota bezorgen aan de minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de minister van Omgeving Zuhal Demir. Uit het antwoord van minister Peeters op de vraag van Carmen Ryheul blijkt nu echter dat de minister nog geen nota van het Kortrijks Stadsbestuur heeft ontvangen.

Lydia Peeters blijkt luidens haar antwoord overigens op het standpunt van het Vlaams Belang te zitten dat snelheidsregimes best zo eenduidig en uniform mogelijk moeten zijn om de leesbaarheid van de wegsituatie te verzekeren. “Die zorgt er voor dat de bestuurders automatisch weten hoe ze zich op een bepaalde weg moeten gedragen en welke snelheid ze kunnen verwachten”, zei de minister.

De minister gaat dus niet in op de vraag van de Kortrijkse burgemeester en partijgenoot Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om op korte termijn de snelheid structureel te verlagen. Het Vlaams Belang is bijzonder tevreden met dat antwoord van de minister. Carmen Ryheul: “Variabele borden die bij onveilige rijomstandigheden – ongeval of slechte zichtbaarheid – de snelheid beperken, zijn wel een meerwaarde. Maar wanneer elke stad of gemeente vrij kan gaan beslissen welke de snelheid is op de aangrenzende autostrade, zal dit eerder leiden tot  bestuurlijke chaos en verkeersonveiligheid. Dit wil uiteraard niet zeggen dat het Vlaams Belang de problematiek van geluidsoverlast en fijn stof niet ernstig neemt. Maar daar wordt best op andere manieren aan geremedieerd. Via het plaatsen  van geluidsschermen bijvoorbeeld.”

Ook Martine Fournier (CD&V) van Menen toonde zich overigens tegenstander van een lokale snelheidsverlaging op de snelweg. Fournier was trouwens niet te spreken over het feit dat de Kortrijkse burgemeester en schepenen uitspraken doen over het grondgebied van Menen. Fournier zit ook niet op eenzelfde lijn met haar partijgenoten van CD&V 4.0 in Kortrijk, die wel voor de lokale snelheidsverlaging op de R8 stemden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde ondertussen wel al geluidsmetingen uit op de E17, specifiek met het oog op het al dan niet plaatsen van geluidschermen, zo blijkt ook uit het antwoord. Uit de resultaten van dit onderzoek kon – volgens Peeters – echter niet besloten worden dat het plaatsen van geluidsschermen aangewezen of prioritair was.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Wouter Vermeersch & Carmen Ryheul  - Vlaams Belang Kortrijk

  

Geplaatst op 14.03.2020

Preventieve drugcontroleactie in Kortrijkse school Schooldirectie en politie werken nauw samen

Op dinsdagvoormiddag 10 maart 2020, voerde de politiezone Vlas een preventieve en ontradende drugcontroleactie uit in de school CLW (Centrum Leren en Werken) in Kortrijk, waar jongeren tussen 15 en 25 jaar hun opleiding volgen.
 
Dit persbericht werd opgesteld in samenspraak met de schooldirectie, die zo duidelijk wil stellen dat zij streeft naar een drugsvrije school en schoolomgeving.
 
Inzet politie
Aan de actie namen in totaal 28 politiemensen, 5 gebrevetteerde drughonden en 6 drughonden in opleiding deel.
De grote hoeveelheid aan politiemensen en drughonden is te wijten aan het feit dat de controleactie ook als oefening werd gebruikt voor drughonden en hun geleiders in opleiding, ook van andere lokale politiezones.
 
 
Resultaten :
 In totaal werden 37 leerlingen gecontroleerd op drugsbezit daarbij werden ook al hun klasruimtes en werkateliers uitgebreid gecontroleerd
leerling was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis (inbeslagname)
6 leerlingen waren vals positief, wat betekent dat zij op het moment van de controle geen drugs op zak hadden maar wel eerder in contact ermee gekomen waren
In een handtas van een leerling werd een cruncher gevonden, dat is een apparaatje om wiet te vermalen om in een joint te gebruiken (inbeslagname )
 3 Voertuigen en 1 bromfiets werden gecontroleerd: alles was negatief, geen drugs of sporen van drugs aangetroffen ; ook alle lockers van de leerlingen werden gecontroleerd: in 3 lockers werden sporen van eerdere aanwezigheid van drugs teruggevonden
 
“Deze preventieve en ontradende drugcontroleactie gebeurde onaangekondigd maar op vraag van de schooldirectie. Samen met de politie wil de school op die manier zowel potentiële als effectieve druggebruikers een halt toeroepen en alle leerlingen duidelijk maken dat drugs op school absoluut verboden is. In de toekomst zullen nieuwe dergelijke controles plaatsvinden.”
 
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  :  Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke
Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
  

Geplaatst op 12.03.2020

Scholengroep RHIZO past striktere maatregelen coronavirus toe!

De 11 scholen en projecten Vil!a Imagina en Huize August van scholengroep RHIZO Kortrijk-Zwevegem willen hun burgerzin en verantwoordelijk opnemen om het coronavirus te helpen indijken.
Ze annuleren alle evenementen, infomomenten, uitstappen, (buitenlandse) excursies, ontvangst van bezoekers en klanten … om zo de kans op besmetting te verkleinen.

 
De federale overheid heeft nieuwe richtlijnen uitgevoerd die verder gaan dan de preventieve hygiënische maatregelen.
Als basisprincipe geldt dat je volwassenen en externen die niet op school moeten zijn uit de school houdt en het contact tussen kinderen en volwassenen beperkt.

 
‘Wij begrijpen de noodzaak van deze maatregelen en willen zo onnodig risico op besmetting vermijden’, aldus Nancy Dedeurwaerder, algemeen directeur scholengroep RHIZO.
 
De komende weken zal de school zich dus enkel focussen op haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.
 
Het infomoment op 20 maart in alle scholen gaat niet door. De scholen voorzien een digitaal alternatief. Weldra meer info op de website www.rhizo.be.
 
Scholengroep RHIZO telt in totaal 11 scholen: RHIZO College Zwevegem - RHIZO Hotelschool Kortrijk - RHIZO Lifestyleschool Kortrijk - RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk - RHIZO Sportschool Kortrijk - RHIZO Zorgkrachtschool Kortrijk - Secundaire Freinetschool ?‘tvier - De Lage Kouter - BuSO De Hoge Kouter - VIVATO - VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge graduaat verpleegkunde (in samenwerkingsverband met VIVES). Vil!a iMagina en Huize August zijn twee projecten van scholengroep RHIZO.
 
De opening van de vernieuwde brouwerij Vuylsteke van de RHIZO Zorgkrachtschool op vrijdag 13 maart wordt dus ook geannuleerd.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Annelies Biebuyck - Dienst communicatie - RHIZO 

Geplaatst op 12.03.2020
5084 artikelspagina's: 1 2 3 <<< 4 >>> 5 6 7 8 9 10 11 ... 509