Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

MOSKEE: OPEN BRIEF EN REFERENDUM

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang: “Van Quickenborne, N-VA en Co willen ons belastinggeld gebruiken om een parking aan te leggen zodat de moskee haar vergunning kan krijgen. Dat is niet alleen onwettig maar ook onaanvaardbaar. Zonder oplossing voor het parkeer- en verkeersprobleem kan de moskee haar vergunning nooit halen. Wij zullen die parking dan ook met alle middelen blokkeren en steunen de buurtbewoners in hun verzet.”

Jacques Demeersseman, 3de plaats gemeenteraad en buurtbewoner:
“Onze petitie tegen de megamoskee haalde ondertussen al meer dan 3000 handtekeningen. Deze open brief van de buurt bewijst nog eens dat het verzet tegen dit waanzinnige moskeeproject groot en georganiseerd is. Wij bereiden een lange juridische en politieke strijd voor en vragen op 14 oktober de steun van de Kortrijkse bevolking.”

Vlaams Belang steunt de open brief van buurtbewoners om geen parking aan te leggen voor de geplande megamoskee met ons belastinggeld. Volgens Vlaams Belang treedt het stadsbestuur daarmee buiten de wet. Bovendien wil Vlaams Belang na de verkiezingen een referendum organiseren over dit grootschalige project. Vlaams Belang schrijft hiervoor alle Kortrijkse lijsttrekkers aan.

Bij monde van burgemeester Van Quickenborne verklaarde het stadsbestuur van Open VLD (Team Burgemeester), N-VA en sp.a herhaaldelijk dat zij een ‘buurtparking’ willen aanleggen op de MEWAF-site (Lijnwaadstraat 37, 8500 Kortrijk).
Meer dan 30 boze buurtbewoners schreven vandaag een open brief met een niet mis te verstane boodschap:

• “Wij willen geen buurtparking om de moskee aan haar vergunning te helpen.
• Wij willen niet dat ons belastinggeld wordt gebruikt om een parking aan te leggen voor de moskee.”

Bekijk de open brief hier: http://www.drk.be/persberichten/open-brief-moskee-aan-stadsbestuur-vld-n-va-spa

ONWETTIG
Volgens Vlaams Belang overtrad Van Quickenborne met zijn uitspraken de wet. Het gaat om het oneigenlijk gebruik van publieke middelen, namelijk belastinggeld gebruiken om een specifiek privaat doel te dienen. In dit geval het bevoordelen van de moskeegemeenschap met een “buurtparking” zodat deze moskee kan voldoen aan de mobiliteits- en parkingvereisten voor een omgevingsvergunning.

KORTRIJKZANEN BESLISSEN OVER MOSKEE BIJ REFERENDUM
De Kortrijkzanen moeten altijd hun mening over het beleid aan het toekomstige stadsbestuur kunnen laten kennen. Ook heel formeel. Daarom zijn enkele vormen van burgerparticipatie decretaal geregeld. De meest verregaande daarvan is de volksraadpleging. De nieuwe Vlaams Belang-fractie wil na de verkiezingen een initiatief nemen om zo’n volksraadpleging te organiseren over de moskee aan de Brugsesteenweg. Vlaams Belang zal vandaag reeds alle lijsttrekkers in Kortrijk aanschrijven om een duidelijk standpunt in te nemen over deze inspraak.
De concrete invulling en modaliteiten van het referendum moeten ingevuld worden na de verkiezingen. Vragen zoals het al dan niet toekennen van een vergunning voor de functiewijziging van handelspand naar gebedsruimte of het al dan niet aanleggen van een buurtparking met belastingsgeld zijn lokale bevoegdheden die kunnen voorgelegd worden aan de Kortrijkzanen. Vlaams Belang verwijst naar een referendum over een moskee in Kaufbeuren (Duitsland) afgelopen zomer. Moedige burgers verhinderden daar een Turks-Islamitische megamoskee van meer dan 5.000 vierkante meter. De Kortrijkse moskee beslaat 5.210 m2. De megamoskee werd er afgewezen met een meerderheid van bijna 60 procent. Volgens de gemeente daagden zo’n 45 procent van de ongeveer 34.000 kiesgerechtigden op. Kortrijk telt 57.000 kiesgerechtigden. Bron: https://www.welt.de/politik/deutschland/article179799174/59-6-Prozent-dagegen-Buerger-verhindern-Neubau-einer-Ditib-Moschee-in-Kaufbeuren.html

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch -, Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 03.10.2018

REACTIE DUBBELE MOORD

Vlaams Belang neemt met afschuw kennis van de dubbele moord in Kortrijk. Afgaand op de beschikbare mediaberichten betreft het een Afghaanse dader. De te betreuren slachtoffers, ook beiden van Afghanistan, zouden in het studentenkot gehuisvest zijn door OCMW Kortrijk. Vlaams Belang vernam ondertussen dat de slachtoffers in het studentenkot gehuisvest werden in het kader van het ‘18+’-programma van OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) in samenwerking met OCMW Kortrijk.

Wouter Vermeersch: “Hoe naïef en wereldvreemd kan een stadsbestuur zijn om vluchtelingen tussen studenten te huisvesten. Men lijkt daarbij de culturele kloof, waar ook eerwraak en eremoord deel van uitmaken, compleet te negeren. Men stelt kwetsbare Vlaamse studenten bloot aan risico’s die ons samenlevingsmodel overstijgen. Van Quickenborne en N-VA zijn in de afgelopen zes jaar herhaaldelijk meegestapt in de multiculturele waanideeën van OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). Ik kan alleen maar de hoop uitdrukken dat álle Kortrijkzanen en Kortrijkse politici zich ernstig bezinnen voor 14 oktober.”

Vermeersch vervolgt: “Wij hebben na de gewelddadige rellen in de Lange Steenstraat (n.v.d.r. met een bende van zeker 20 man, ook van Afghaanse afkomst) en na de zware steekpartij in de uitgaansbuurt tot twee maal toe, samen met slachtoffers, ouders en handelaars, een eisenbundel neergelegd bij het stadsbestuur tot een kordate aanpak van dit geweld. De politie moet meer mensen en middelen krijgen om bijvoorbeeld criminele vreemdelingen beter te kunnen opvolgen. Illegalen moeten in onze stad ook actief worden opgespoord. En laat ons nu eindelijk eens stoppen met het pamperen van nieuwkomers via het OCMW. Laat ons eerst de problemen oplossen met de nieuwkomers die al in Kortrijk aanwezig zijn, vooraleer wij nieuwe mensen uitnodigen naar onze stad.”

Op de actie van maandag 19 februari 2018 met de slachtoffers en ouders van de zware steekpartij kwam het tot een woordenwisseling tussen burgemeester Van Quickenborne en Wouter Vermeersch. Wouter Vermeersch toen: “Wij eisen échte maatregelen. Er is nu een messteek geweest in de rug. Dat zijn feiten om bijna te doden. Wij hopen dat er hier geen doden gaan moeten vallen in Kortrijk, vooraleer er harde maatregelen worden doorgevoerd. Jongeren moeten op een normale manier kunnen uitgaan. Jongeren moeten op een normale manier de trein kunnen nemen in het station. Ouders moeten een gerust hart hebben als hun kinderen op pad zijn in onze stad. Daarvoor komen wij op!“

Op de foto  : 19 februari 2018  actie van de  ouders  en   slachtoffers

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch  - Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 03.10.2018

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de derde ronde van de projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2018.

Tot en met 2018 voorzag het Kunstendecreet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor een periode van 1, 2 of 3 jaar.
Voor zijn beslissing ging de minister uit van de volgende basisprincipes:

  • Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en ‘zeer goed’ of ‘goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie. Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.
  • Daarnaast besliste de minister om bijkomend nog 4 initiatieven uit de provincie Limburg te ondersteunen.
Voor deze derde ronde werden er 392 ontvankelijke aanvragen ingediend. Minister Gatz besliste om 146 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.783.800 euro, waarvan:
  • 53 kortlopende beurzen: 576.900 euro
  • 10 meerjarige beurzen: 273.000 euro
  • 27 projecten van kunstenaars: 681.000 euro
  • 56 projecten van organisaties: 2.252.900 euro
Het aantal rondes voor projectsubsidies worden vanaf 2019 herleid naar twee.
De volgende indiendata zijn: 15 maart 2019 & 15 september 2019

Voor de redactie  : Bernard Decock


 

Geplaatst op 03.10.2018

Ketnet te gast in Bellewaerde

Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober komen de Helden van Ketnet langs in Bellewaerde. Bezoekers kunnen genieten van tal van extra activiteiten en leuke ontmoetingen met de Helden Sieg, Nico, Dempsey en Maureen.
Meet & Greets
Tijdens het Helden-weekend, kunnen bezoekers genieten van een Meet & Greet met hun favoriete Held. Sieg, Nico, Dempsey en Maureen zijn het ganse weekend in het park voor een foto of handtekening.

Voor de redactie  : Bernard Decock Activiteiten

Geplaatst op 03.10.2018

H.Hartcollege te gast in Waregem

Op woensdag 26 september ontving Stadsbestuur Waregem een delegatie van het H.Hartcollege Waregem, naar aanleiding van de schooluitwisseling met een school uit Zuid-Afrika. Het H.Hartcollege werkt hiervoor samen met Hoërskool Langenhove van Riversdal in Zuid-Afrika.
Het H.Hartcollege is sterk in internationale uitwisseling, met een rijke traditie in uitwisselingen met Zuid-Afrika. Maar de school heeft ook uitwisselingen met IJsland, Zweden, Hongarije, Finland, Polen, Groot-Brittanië, Duitsland, Noorwegen, Estland.
Beide scholen werden ontvangen door de schepen van onderwijs en internationale samenwerking Jo Neirynck in het stadhuis voor een klein uitwisselingsmoment, met ook het zingen van beide volksliederen.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  en fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 03.10.2018

Reuzenrad in Ieper


 Het reuzenrad The View (hét grootste mobiele rad in Europa!) werd vrijdagavond door het stadsbestuur van Stad Ieper officieel in gang gedraaid. Neem plaats in één van de 42 gondels en bewonder Ieper en omgeving vanop 55m hoogte. Het rad is op weekdagen open van 10.00 tot 21.30 uur op vrij-, zater- en zondag van 10.00 tot 24.00 uur.

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron en fotografie  : Filip Van LooActiviteiten

Geplaatst op 03.10.2018

Cafés op Heuleplaats kregen bronzen skribbels

Zaterdag avond 29 september werden de bronzen Skribbels  van  Carlos Cuwelier uitgereikt  op Heule plaats.
Het beeldje Hoedje Af  was voor café Den  Hert  ,Vasberadenheid was voor café Den Buro ,Curiezeneuze was voor café Dudu  en ten slotte was het beeldje de Feestvierder voor Cafe De Kameleon.

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 03.10.2018

Braderie in Waregem, eerste weekend van oktober

De handelaars uit het centrum verwelkomen de bezoeker graag vanaf vrijdag 5 oktober tot 8 oktober om te komen proeven van superkortingen en de scherpste braderiekoopjes!
Zoals ieder jaar gaat de Braderie van “Winkelen in Waregem” door het eerste weekend van oktober. Bezoekers kunnen gezellig rondkuieren langs de mooie winkels en kraampjes en de nieuwe herfstcollecties ontdekken. De Waregemse handelaars gooien met de scherpste braderiekoopjes, bovendien geven de deelnemende handelaars leuke attenties weg aan iedere klant n.a.v. het Weekend van de Klant. 
De kraampjes en randanimatie met Spaanse touch zorgen in de verkeersvrije staten voor een gezellige sfeer. Op zaterdagnamiddag (na de zaterdagmarkt) stellen de Waregemse garages hun mooiste wagens tentoon op de Markt.
Weekend van de klant
Sunday Shopday (Comeos) en Dag van de Klant (UNIZO en UCM) slaan, voor het tweede jaar op rij, de handen in elkaar en brengen het beste van beide events samen in het Weekend van de Klant: een heel weekend shopplezier. De deelnemende Waregemse handelaars zullen de bezoekers een onvergetelijke shopdag berzorgen vol leuke acties en attenties in de winkels. 
Deelnemende handelaars kunnen worden gevonden op de website van het weekend van de klant.
Boerenmarkt 
Op zondagnamiddag gaat de welbekende Boerenmarkt op de Markt van Waregem door. Op zondag 7 oktober viert de organisatie de 10de editie. Deze feesteditie wordt letterlijk in de bloemetjes gezet. “Feest en bloemen” is namelijk het thema. Dit alles gaat gekoppeld met leuke workshops op de Markt. Je kan er onder andere leren bloemschikken, boeketten maken, je laten fotograferen met de bloemenkoning(in). Meer informatie op de website van Stad Waregem.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron en fotografie  : Filip Van loo
 

Geplaatst op 03.10.2018

Op 6 en 7 oktober concerteren vier I SOLISTI YoungStars voor het eerst gezamenlijk.

Deze jonge musici worden intensief begeleid door leden van I SOLISTI, Belgiës belangrijkste blazersensemble. Voor deze kinderen en jongeren neemt klassieke muziek een uiterst belangrijke plek in hun leven in.
Reeds enkele jaren neemt Francis Pollet, fagottist en artistiek directeur van I SOLISTI, enkele jonge musici onder de vleugels om hen te begeleiden naar artistiek meesterschap. Vanuit de jongeren zelf was er een behoefte om ook samen te musiceren en van elkaar te leren. Om die reden breidde I SOLISTI dit project uit, en herdoopte de geselecteerde deelnemers tot I SOLISTI YoungStars.
Het artistiek niveau ligt hoog. Aan sommige YoungStars werd door het Ministerie van Onderwijs een Topkunstenstatuut toegekend, gezien hun ambitie en talent om in de nabije toekomst uit te groeien tot professioneel musicus.
Het begeleidingstraject is bedoeld voor buitengewoon getalenteerde musici tussen 10 en 18 jaar die een blaasinstrument of slagwerk spelen. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich kandidaat stellen en auditie doen om deel uit te maken van I SOLISTI YoungStars. De jongeren krijgen ieder een mentor toegewezen in het ensemble, waarvan zij intensieve begeleiding mogen verwachten. Zo krijgen zij individuele instrumentlessen, gezamenlijke kamermuzieklessen, mentale coaching en speelkansen aangeboden. Verder ondersteunt het ensemble hen in hun ambities om aan wedstrijden deel te nemen, masterclasses te volgen en zo meer.
De vier huidige YoungStars concerteren op 6 oktober in Kortrijk en op 7 oktober in Lier en deze concerten zijn voor iedereen toegankelijk. Voor al wie in jongeren of in klassieke muziek geïnteresseerd is, is dit concert een stevige aanrader! Chantal De Waele presenteert de concerten en laat de jongeren ook zelf aan het woord. U hoort hen solo spelen, in kamermuziekverband onderling alsook samen met hun mentors. Voorafgaand aan het concert vinden er audities plaats voor jonge musici die het groepje YoungStars willen vervoegen. Nadien kunnen de nieuwelingen kennismaken met de huidige YoungStars - Dorian, Jappe, Balder en Frederik. Vanaf november al zullen ze samen musiceren. Ook daar zal weer heel wat moois uit voortkomen.

za 6 okt, 17u     KORTRIJK, Stedelijk Conservatorium (Auditorium)
                   info en tickets: info@isolisti.be of 03/800 01 20
zo 7 okt, 19u     LIER, Jezuïetenkerk (ingang via Gasthuisvest)
                   “Jong en Ervaren”, info en tickets bij het Cultuurcentrum Lier: 03/ 488 06 79
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Els  Weckx

Geplaatst op 03.10.2018

Xander De Rycke klaar voor derde episode van 'Houdt het voor bekeken'

Vanaf 18 oktober 2018 bestormt Xander De Rycke de theaters met een nieuwe "Houdt het voor bekeken" (HHVB), de derde editie intussen. Sinds 2016 bundelt de comedian zijn positieve en minder positieve bevindingen over Vlaanderens televisioneel gebeuren tot een jaarlijks terugkerende conference. Ook het lokale cinemalandschap komt daarbij (ditmaal uitvoeriger dan in de vorige shows) aan bod. Dat HHVB een succesvolle comedy special is geworden, bewijst het groot aantal uitverkochte voorstellingen.
 
"This is not America. Dat is zowat de rode draad in de nieuwe HHVB. We zouden wat 'méér Amerika' mogen zijn op vlak van film en wat minder op vlak van tv."- Xander De Rycke
 
Materiaal te over. Op het gebied van televisie bleek er al snel genoeg stof voorhanden. Denk aan Lieven Van Gils versus John Olivier, Karen en haar plaat en maar liefst zestien afleveringen Temptation Tim. Om nog maar te zwijgen over de sexy sms'jes van Bart De Pauw die een volledig zendschema omver wierpen. Verder legt De Rycke de vinger op onze obsessie met West-Vlaamse families (Cargo), afkijkgedrag (Boxing Stars, The Wall) en bedenkelijke franchises (De Buurtpolitie).

Opvallend aan deze HHVB editie is het uitgebreide aandeel over film. Het voorbije jaar werd (opnieuw) uitgeroepen tot het slechtste jaar in cinema. Te wijten aan slechte bezoekcijfers en slechte reviews. Nooit eerder werden er door de pers zoveel nul sterren-recensies uitgedeeld aan Vlaamse films. Prenten in kwestie: Alleen Eline, Bad Trip en F.C. De Kampioenen.

Het is echter niet allemaal kommer en kwel. De Rycke breekt ook een lans voor programma's die dermate indruk op hem maakten. Want er wordt in ons land ook topkwaliteit gemaakt.
 
Xander De Rycke houdt het voor bekeken  Op 18 oktober in avant-première in Vilvoorde.
en  op 20 en 21 oktober in première in Gent.
 Info & tickets via www.hhvb.be. Vorige shows nog steeds integraal en gratis te bekijken via YouTube.

Voor de redactie   : Bernard Decock
 
 

Geplaatst op 03.10.2018
3647 artikelspagina's: 1 2 3 <<< 4 >>> 5 6 7 8 9 10 11 ... 365