Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Braderie te Kortrijk en Septemberkermis te Marke

Van Vrijdag 4 tot en met 6 september kon men zowel in Kortrijk,alsook in Marke tijdens de jaarlijkse centrumbraderie bij standhouders kwaliteitsproducten aankopen.
Tijdens deze 3-daagse kon men genieten van talrijke optredens in Kortrijk en Marke.

De redactie/Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 08.09.2015

Drummen voor Levensloop

137 drummers tokkelden op maat van Gino Kesteloot op Het Schouwburgplein van Kortrijk en dit ten voordele van Levensloop . De jongste drummer was 5 jaar en de oudste 75 jaar. Dansstudio Steps uit Bissegem onder de leiding van Nathalie Janart verzorgde streetdance en streetfunck.

De redactie / Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 08.09.2015

Georgiër nipt ontsnapt

In een appartement van café De klokke op de Grote Markt van Kortrijk ontstond zaterdagmorgen 5 september brand. Een asielzoeker uit Georgiër kon vluchten via het dak. Mogelijk is een kortsluiting de oorzaak van de brand. 

De redactie

Geplaatst op 08.09.2015

Verkeershinder in Bissegem

Het Vlaams Gewest start voorbereidende werken voor de herinrichting van het kruispunt Meensesteenweg-Gullegemsesteenweg in Bissegem. Vanaf 21 september wordt de hinder het grootst.
De doorstroming van het verkeer op het kruispunt is verre van ideaal. Het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest (AWV) wil na de sloop van De Kreun de nodige aanpassingen doen. De werken starten op 21 september en duren tot eind november. Tijdens deze werken is de Meenstesteenweg afgesloten in de richting van Wevelgem.

De redactie/foto's : Bernard Decock

Geplaatst op 08.09.2015

UNIEKE MAALTIJDEN EN LEKKER GENIETEN OP HET RUSTIEKE VANDAELEPLEIN KORTRIJK

Nabij de Sint-Maartenskerk kan je terecht in Café Tartine voor een unieke maaltijd. Sofie Hugelier en Marc Verduyn maken o.a. zuurdesembrood en bieden die aan in drie formules. ’s Morgens geniet je er van een ontbijt. Tegen de middag kan je er terecht voor de lunch, hun brood met koud en warm beleg of tapas. In de namiddag zal je genieten van een kop koffie met de omataart (appeltaart) of een lekker stuk chocoladetaart. Hun betere wijnen ronden de maaltijd af. Hiermee is het rustieke Vandaeleplein te Kortrijk een exclusieve horecazaak rijker.

IDVA / © Bernard Decock

Geplaatst op 07.09.2015

Johan vande Lanotte nieuwe burgemeester van Oostende

Op vrijdag 28 augustus legde Johan Vande Lanotte, bij gouverneur Carl Decaluwé, de eed af als burgemeester van Oostende, in opvolging van Jean Vandecasteele.
Cynthia Dubois 

Dienst Communicatie, sectie nieuws & nieuwe media

Geplaatst op 04.09.2015

VerLeiedt Bissegem Marke? of VerLeiedt Marke Bissegem?

De Leie vormt de natuurlijke grens tussen Marke en Bissegem. De Grote Verleieding, het project dat het einde van twintig jaar Leiewerken viert, is aanleiding voor een groots feest op zondag 20 september aan de oevers van de Leie. De Wevelgemsevoetweg, aan de Leiebrug tussen Bissegem en Marke vormt de locatie voor dit feestelijk Leietreffen.
De dag start vanaf 10 uur met de Tweebekenwandelzoektocht.
De inwoners van Bissegem worden uitgenodigd om de zoektocht te starten aan OC Marke. Je maakt kennis met enkele onvermoede plekjes in de buurgemeente. Onderweg kom je zelfs een heuse herderin met kudde schapen tegen. Omgekeerd starten de inwoners van Marke hun zoektocht in Bissegem. Inschrijven voor de zoektocht is wenselijk! De zoektocht eindigt op de feestlocatie aan de Leiebrug tussen Bissegem en Marke.
Vanaf 11 uur is iedereen welkom aan de Leiebrug voor een programma met optredens & animatie. Een middagmaal met frietjes is voorzien voor de deelnemers aan de zoektocht. Wie zomaar langskomt kan ook nog aanschuiven. Om 11 uur starten optredens van achtereenvolgens de Cresendoentjes, die Lustigen Freunde en Barabas. Animatie is er voor de kleinsten met een springkasteel, ballonplooier en avontuurlijke spelen als speleobox, hindernissenparcours en voor de iets oudere kinderen een skyswinger van Oenanthe. Voor volwassenen staan enkele gekke fietsen ter beschikking, naast kubb en touwtrekken. Of er kan rustig bijgepraat worden aan de bar.
Praktisch: weebekenwandelzoektocht: inschrijven voor 16/09 – start tussen 10 en 11.30 uur aan OC Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke. 056 24 08 20. oc.marke@kortrijk.be of OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 Bissegem. 056 37 13 19. oc.detroubadour@kortrijk.be
Wie vooraf inschrijft voor de zoektocht, krijgt een gratis middagmaal. Pendeldienst van Leiebrug naar OC Marke en De Troubadour voorzien tussen 14 en 16 uur.
Leietreffen aan de Leiebrug: locatie: Wevelgemsevoetweg tussen 11 en 16 uur, gratis optredens en animatie! meer info programmatie Ontmoetingscentra Kortrijk: 0498 90 91 35, nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be Organisatie: OC De Troubadour en OC Marke, in samenwerking met Markse en Bissegemse verenigingen in het kader van De Grote Verleieiding. www.marke.be of www.bissegem.be

Geplaatst op 04.09.2015

Kortrijk bereid om extra oorlogsvluchtelingen op te nemen

Stad en OCMW Kortrijk zijn bereid om oorlogsvluchtelingen op te nemen. In totaal zou het om 63 mensen gaan: 23 mensen in zogenaamde 'bufferplaatsen' en 40 door een uitbreiding van de opvangcapaciteit.
Hiertoe werd zowel door het schepencollege als door de OCMW-raad een principiële beslissing genomen.
Door de federale overheid was eerder informeel gepolst of de gemeenten bereid zijn vluchtelingen op te nemen. Kortrijk beschikt over behuizing voor 27 mensen in zogenaamde bufferwoningen: woningen die beschikbaar zijn en op korte termijn kunnen aangewend worden voor vluchtelingen. Daarnaast wil Kortrijk zijn opvangcapaciteit voor oorlogsvluchtelingen uitbreiden met 40 plaatsen.
Philippe De Coene, voorzitter OCMW: 'Voor dat laatste vragen we wel enige tijd om geschikte woningen te vinden. De financiële middelen hiervoor komen van de federale overheid, waardoor we ook de mogelijkheid hebben om professionele opvang te voorzien voor mensen die onze stad en de cultuur niet kennen.'
De voorzitter van het OCMW benadrukt dat eens de vluchtelingen erkend worden, er een activeringsprogramma wordt opgestart: het leren van de taal, het zoeken naar een job, enz.

Regionale aanpak
Binnen W13 is afgesproken om de aanpak te coördineren met alle gemeenten die ervoor opteren om oorlogsvluchtelingen op te vangen. Het gaat dan over professionele opvang, behuizing, enz.
Philippe De Coene, tevens voorzitter van W13: 'De gemeenten beslissen zelf of en desgevallend hoeveel vluchtelingen ze willen opnemen. Maar we hebben de principiële afspraak gemaakt dat we samenwerken voor ondersteuning, logistiek of opvang met gespecialiseerde mensen. Geen enkele gemeente zal er alleen voor staan.'
Ten slotte komen er ook vragen van inwoners die op een of andere manier willen helpen. Hen wordt gevraagd contact op te nemen met het gratis meldpunt 1777. Van zodra er meer zicht is op de noden, wordt er contact opgenomen met wie zich heeft aangemeld.
Meer info : Vincent Van Quickenborne Burgemeester
0495 84 69 36 | burgemeester@kortrijk.be

Philippe De Coene
Schepen van Sociale Zaken, OCMW, Armoedebestrijding, Integratie en Consumenten
0477 45 32 32 | philippe.decoene@ocmwkortrijk.be
Elke Cuvelier
Woordvoerder en stafmedewerker communicatie OCMW Kortrijk
0473 86 24 57 | elke.cuvelier@ocmwkortrijk.be

Geplaatst op 04.09.2015

FESTIVAL-TOURNEE KORTRIJK

Sinds landelijk Oekene het Festival van Vlaanderen/Brussel mocht verwelkomen worden er met regelmaat klassieke topconcerten georganiseerd. Intussen neigt de kleinste Roeselaarse deelgemeente om zowat het Watou te worden van de klassieke muziek. De oorsprong ligt evenwel in het feit dat de orgeltitularis van St-Maarten-Kortrijk, Bachkenner Dirk Blockeel, tevens de Kapellmeister is in de St-Martinuskerk in landelijk Oekene. Sindsdien is het een traditie dat ondermeer de Bachcantates door het Kortrijks Vocaal Ensemble zowel in Kortrijk als in Oekene-Roeselare gebracht worden.
Kerkinvulling
Overal zien we het gebeuren: kerkgebouwen die hun sacrale en liturgische functie inruilen voor die van een evenementenhall. Vertier onder de noemer 'leuk' komt de plaats innemen van gebed en devotie. Maar meteen is er ook geen plaats meer voor de artistieke invulling van het woord en de muziek die harmonieus één was met de kerk, zowel met de architectuur als met de rituelen en de boodschap. Via lezingen, tentoonstellingen en passende concerten moet er terug de dialoog aangegaan worden om zo een tip op te lichten van de sluier die gespreid ligt over dat stuk ‘cultureel erfgoed’, dat in elk kerkgebouw bewaard wordt, maar waarvan de moderne mens elke draagwijdte lijkt te zijn ontgaan. Een kerk is nog steeds een geschikte plaats voor totaal-beleving en inkeer.
Tournee
Sinds het drastisch beknotten van cultuursubsidies is het zelfs voor de grote professionele uitvoerders heus elleboogwerk om subsidies binnen te rijven of om te concerteren in de resterende gesubsidieerde concertzalen. Voor aankomend talent is het absoluut klauteren. Zonder functie in het muziekonderwijs is men troubadour met de bedelstok. Zowel voor beroeps als voor afgestudeerde conservatoriumstudenten, waarvan het passionele-artistieke nauwer aan het hart ligt dan tijdrovende diplomatie om ooit door KLARA gelanceerd te worden, zijn podia zoals in Oekene erg dankbaar, zelfs al moeten ze meerdere malen optreden voor dezelfde uitkoopsom. Vandaar het idee van een FESTIVAL-TOURNEE. Ingestudeerde werken kunnen in het kader van een tournee meerdere malen opgevoerd worden op verschillende locaties, dus voor een breder publiek dat een democratischer ticketprijs betaalt. De vzw achter de FESTIVAL-TOURNEE zorgt met ietwat sponsoring voor de promotie en dekking van de low-kost-organisatie terwijl de ticketinkomsten integraal naar de uitvoerders gaan. Het belangrijkste criterium blijft niveau en kwaliteit!
FESTIVAL-TOURNEE KORTRIJK - 4 concerten op rij
Centrale gast is pianovirtuoos Timur SERGEYENIA (MINSK °1969), een flamboyante verschijning met een verbluffende stijl. Hij speelt zowaar het volledige oeuvre van Rachmaninov, Chopin, Liszt en Bachs Goldbergvariaties uit het hoofd. Op 7-jarige leeftijd trad hij op als solist samen met het Nationaal Orkest van Wit-Rusland. De veelbelovende pianist/componist mocht in 1979 de Sovjetunie vertegenwoordigen op het eerste Wereldforum voor jonge kunstenaars in Sofia. Hij concerteerde intussen in Europa's grootste concerttempels. Momenteel begeleidt hij zijn eigen kamerorkest ‘Timur und Seine Mannschaft’. In het kader van de tournee nodigt hij Michail BEZVERKHNY uit, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd en aankomend viooltalent Igor POLLET.
FESTIVAL-TOURNEE KORTRIJK - telkens op zaterdag om 19.30 u in de St-Maartenskerk-Kortrijk
19 september: pianorecital - Timur SERGEYENIA - Liszt (Hongaarse Rapsodieën)/Liszt-Horowitz (Rapsodie nr. 19) - Sacrale/religieuze afsluit - concertvleugel: PETROF. - 26 september: viool Michail BEZVERKHNY, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd, piano Timur SERGEYENIA - F. Schubert, J. Brahms, H. Wieniawski. - 3 oktober: Igor POLLET viool - T. SERGEYENIA piano - E. Isaÿe, J. Brahms/Saint-Saens. - 17 oktober: T. SERGEYENIA - Goldbergvariaties J.S. Bach - concertvleugel: PETROF. Ticket: € 15 / 4 concerten: € 45.

Info: 0475 23 98 01 & www.oekeneNV.be

Geplaatst op 04.09.2015

Tour de Briek

Op zondag 13 september 2015 - Tour de Briek, 3 fietstochten voor wielertoeristen of recreatieve fietsers - 35 km/60km/105km - inschrijving, start en aankomst Zaal 'De 3 sleutels', Kerkplein Desselgem - voorinschrijv. tot 1 week ervoor €4,00 - dag zelf €6,00 - <12j gratis - start tss 7.00-10.30u

Auteur: Desmaele Henny

Geplaatst op 04.09.2015
3577 artikelspagina's: 1 ... 299 300 301 302 303 <<< 304 >>> 305 306 307 308 309 ... 358