Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Open Kerken ‘by night’

In het weekend van 6 en 7 juni nemen de Blankenbergse kerken voor de vierde keer deel aan de Open Kerkendagen. De grote opkomst bij de vorige edities was de aanleiding om de kerkdeuren opnieuw wijd open te zetten voor het grote publiek. Dit jaar is het thema clair-obscur of spelen met licht.
Bezoekers kunnen er het hele weekend gratis terecht voor een blik achter de schermen van deze opvallende historische gebouwen. Ook de kerktorens zijn open voor het publiek. Speciaal aan deze editie is dat alle drie de kerken uitzonderlijk ook op zaterdagavond tot middernacht geopend zijn.
Schepen voor Cultuur & Erfgoed Philip Konings: “Vanaf 21 uur zullen speciale belichting van de glasramen en het kerkinterieur, kaarsen en vuurkorven, een mysterieuze sfeer creëren in en rond de kerken. In de Sint-Amanduskerk en de Sint-Antoniuskerk zal het mogelijk zijn om met een gids de toren te bezoeken. Een unieke kans om de skyline van Blankenberge en Uitkerke te zien ‘by night’.”
Overdag kan je in de Sint-Antoniuskerk met een gids een boeiende tentoonstelling bekijken over de geschiedenis van deze aloude visserskerk en aansluitend een bezoek brengen aan de toren. Wie meer wil weten over het rijke verleden van de Uitkerkse Sint-Amanduskerk, moet beslist ook één van de gratis gidsbeurten met torenbezoek bijwonen. Ervaren gidsen leiden je ook door geschiedenis van de Sint-Rochuskerk, waar het gloednieuwe lapidarium te bezichtigen is. Deze expositie van funeraire relicten afkomstig van de stedelijke begraafplaats en de kunstcollectie van de Sint-Rochuskerk is een must voor al diegenen die geboeid zijn door lokale funeraire tradities en erfgoed.
Praktisch
De Sint-Rochuskerk opent zowel op zaterdag (10 > 18 u. en 21 > 24 u.) als op zondag (10 > 18 u.) de deuren voor het publiek. Ook de Sint-Antoniuskerk zal op beide dagen open zijn (zaterdag van 9.30 > 17.30 u. en 21 > 24 u. én zondag van 9.30 > 17.30 u.). De Sint-Amanduskerk zal enkel op zaterdag open zijn en dit van 10 tot 18 uur en van 21 tot 24 uur.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelname is gratis. Alle informatie over de Open Kerkendagen 2015 is te vinden op de website cultuur.blankenberge.be en op www.openkerken.be. Een infoflyer is beschikbaar aan de cultuur- en toerismebalie.
Meer info:
Schepen voor Toerisme & Erfgoed, Philip Konings
stadhuis@blankenberge.be
Stadsarchief, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
Contact: Pieter Deschoolmeester
050 43 57 35 - archief@blankenberge.be / Foto : Panoramio .com

Geplaatst op 04.06.2015

GIDSTOCHTEN LEIE

De West-Vlaamse Gidsenkring biedt geleide wandelingen en fietstochten aan rond architectuur en de Leie met extra aandacht voor de vernieuwingen in de stad. Kies tussen tochten als ‘Beleef de Leie in beweging’ (fietstocht), ‘Metamorfose van een stad’ of ‘Als gevels spreken op Overleie’ (wandelingen). Tijdens het parcours krijg je duiding bij de afgewerkte stadsprojecten én projecten die op stapel staan. De gidsbeurten zijn beschikbaar voor zowel individuele deelnemers als groepen. Daarnaast kan je rondleidingen aanvragen in Texture, Museum over Leie en Vlas.
Za 23 mei tot za 25 juli
Kortrijk | startlocatie afhankelijk van de gekozen tocht
€ 55 voor 2u | max. 25 personen
Info: Caroline De Vreese – c_devreese@hotmail.com – 0479 28 77 18 Reservatie: Freddy Packet – freddy.packet@telenet.be - 056 44 60 36
www.gidsenkringkortrijk.be

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

Aantal geregistreerde criminele feiten ligt in de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het jaar 2014, een stuk lager dan in 2013

Recentelijk werd door de politiezone Blankenberge-Zuienkerke een overzicht opgesteld van de criminele feiten in 2014.
Burgemeester Patrick de Klerck – Voorzitter politieraad: “Het totaal aantal geregistreerde feiten op het grondgebied van onze zone in 2014 ligt 5,77% lager in vergelijking met 2013. Ten opzichte van 2012 ligt deze waarde 12,32% lager en ten opzichte van 2011 11,26% lager. Wanneer we een vergelijking met de voorgaande jaren maken, moeten we in acht nemen dat momenteel nog niet alle opgestelde processen-verbaal van 2014 zijn afgewerkt en in de databank opgenomen zijn .
Onderstaande tabel toont het totaal aantal misdrijven en omvat zowel de pogingen als de voltooide feiten. Het gaat om een ruime categorie van feiten. Misdrijven zijn niet enkel diefstallen, slagen en verwondingen of feiten van vandalisme, … Ook feiten zoals ‘het niet in orde zijn met de verplichtingen op het gebied van het bevolkingsregister’ of openbare dronkenschap, … worden in dit totaalbeeld meegerekend.
Totaal aantal misdrijven Politiezone Blankenberge-Zuienkerke
                       2011 2012 2013 2014
Blankenberge 3399 3404 3160 2980
Zuienkerke     81     118   117   108
Totaal zone Blankenberge/Zuienkerke 3480 3522 3277 3088
Het criminaliteitsbeeld van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke wordt gedomineerd door de feiten gepleegd te Blankenberge (96,5%)
Welke categorieën van feiten komen in de zone Blankenberge – Zuienkerke het meeste voor?
Burgemeester Patrick de klerck – Voorzitter Politieraad:”29,31 % van de feiten (ongeveer 900) hoort thuis in de inbreukcategorie ‘diefstal en afpersing’. Het relatief aandeel van deze categorie kent een daling in vergelijking met voorgaande jaren ( 30,49% in 2013, 30,86% in 2012, 33,25% in 2011). Het totaal aantal geregistreerde feiten in deze rubriek toont ten opzichte van voorgaande jaren eveneens een daling.
80,33 % van de feiten in de categorie ‘diefstal en afpersing’ is een diefstal zonder verzwarende omstandigheden zoals feiten van zakkenrollerij, een diefstal van een rugzak op het strand, diefstal van etenswaren uit een winkel, fietsdiefstal, … (77,48% in 2013, 79,76% in 2012, 84,27% in 2011). In 18,67% van de gevallen spreken we over een diefstal met verzwarende omstandigheden (bv. met braak, bij nacht, met gebruik van geweld, …). In 2013 was dit 19,98%, in 2012 was dit 15,36% terwijl dit in 2011 15,21% was.
De tweede grootste categorie van feiten is deze van ‘beschadigen van eigendom’. 11,56% van de geregistreerde feiten (ongeveer 350) hoort in deze categorie thuis, wat lager is in vergelijking is met de voorgaande jaren (11,93% in 2013, 12,27% in 2012 en 14,25% in 2011).
In 94,40% van deze feiten gaat het over vandalisme, het zijn voornamelijk beschadigingen aan
onroerende goederen en voertuigen. 42,02% van de beschadigingen gebeurde op de openbare weg, in 23,53% werd een beschadiging aan of in een woning toegebracht, in 6,16% was dit aan de infrastructuur van een horecazaak. Deze waarden liggen in de lijn van de voorgaande jaren.
De derde grootste categorie van feiten in onze politiezone is de ‘openbare dronkenschap’ (356 feiten of een aandeel van 11,53%). Deze waarde ligt iets lager in vergelijking met 2013 maar ligt hoger in vergelijking met de andere voorgaande jaren (11,63% in 2013, 10,62% in 2012, 10,60% in 2011).
De vierde grootste categorie van geregistreerde feiten in de politiezone wordt gevormd door ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit’ (9,75% of circa 300 feiten). Dit aandeel is vergelijkbaar met de voorgaande jaren, maar ligt net iets hoger in vergelijking met 2013, maar lager in vergelijking met de andere voorgaande jaren (9,61% in 2013, 10,14% in 2012, 10,46% in 2011).
De vijfde grootste categorie van de geregistreerde feiten handelt over inbreuken betreffende het bevolkingsregister (8,48%). Het aandeel van deze inbreukencategorie ligt hoger in vergelijking met de voorgaande jaren: 6,81% in 2013, 6,73% in 2012 en 5,98% in 2011”.
Finaal wil ik het politiekorps hartelijk feliciteren met deze puike resultaten! 

Patrick De Klerck

Geplaatst op 04.06.2015

BROEL TE LAND EN TE WATER

De historische Leie is de wieg van Kortrijk en sinds het ontstaan van de Guldensporenstad is het een broedplaats waar altijd iets te beleven viel. Romeinen staken er de Leie over, de stoere Vikings sloegen er hun tenten op en in de voorbije twee wereldoorlogen werd er een hevige strijd gevoerd. Ook de machtige Broeltorens speelden in de Middeleeuwen een belangrijke rol. Ze beschermden de stad en vroegen tol aan passanten. Met ‘Broel te land en te water’ schetsen we de geschiedenis van deze streek. We varen in een luxe motorsloep de Oude Leie af. Tijdens het bootritje krijg je ook een uniek zicht op Museum Texture waar vlas en Leie de hoofdthema’s zijn.
Een samenwerking met Toerisme Kortrijk en bootverhuur De Keper.
Zondagen 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus | 15u | duur: 2u
Start: Aanlegsteiger Guido Gezellepad | Kortrijk
Ticket: € 20 per persoon
Info en reservatie: toerisme@kortrijk.be – 056 27 78 40 www.gidsenplus.be – www.toerismekortrijk.be

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

Stad Kortrijk maakt 2.500 euro vrij voor noodhulp

Het stadsbestuur maakt 2.500 euro noodhulp vrij voor de slachtoffers van de tyfoon Pam
op de eilandengroep van Vanuatu.
Op zaterdag 14 maart sloeg de typhoon Pam toe op de archipel van Vanuatu, een land
van meer dan 80 eilanden in de Grote Oceaan. De schade is erger dan eerst verwacht.
Meer dan 166.600 mensen, waaronder 82.000 kinderen hebben dringend humanitaire hulp
nodig. Ontelbare huizen zijn tot puin herleid. De huizen zijn gebouwd met lokale
materialen, met daken uit riet of golfplaten die niet aan de kracht van de cycloon konden
weerstaan. De velden, moestuinen en voedselvoorraden zijn verwoest. Ook op lange
termijn zal dit een invloed hebben, 80% van de bevolking is immers afhankelijk van de
landbouw. Ze hebben geen toegang tot eten noch drinkbaar water.
Met een beperkte toegang tot drinkbaar water, zullen deze kinderen en hun familie
afhankelijk worden van besmet water, met diarree en andere ziektes tot gevolg. In
toestanden zoals deze verspreiden ziektes zich als een lopend vuurtje, met vele doden tot
gevolg.
UNICEF is aanwezig op het terrein en kent bijgevolg de situatie ter plaatse. Ze verzorgt de
meest dringende noden.
Gaelle Sevenier, UNICEF communicatieverantwoordelijke in Vanuatu, was ter plaatse en
hielp mee een overzicht maken van wat nog bruikbaar is en nog functioneert na de
doortocht van de cycloon. Eigenlijk bijna niets. Voor velen is de situatie letterlijk
rampzalig. “Ik was in Taunono, op enkele kilometers van Port Vila,” vertelt Gaelle. “Ter
plekke zag ik dat er niets meer overeind gebleven is, waar er enkele dagen daarvoor nog
een dorp stond. Op drie alleenstaande bomen na is er totaal geen leven meer.” (bron
www.unicef.be).
UNICEF doet een oproep aan het stadsbestuur voor humanitaire hulp aan de slachtoffers.
In overleg met de Noord-Zuid raad Kortrijk maakt het stadsbestuur €2.500 vrij van het
budget voor nood- en humanitaire hulp.
Het stadsbestuur maakte in 2015 noodhulp vrij voor de strijd tegen ebola in West-Afrika
(Artsen Zonder Grenzen) en voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal (SOS Nepal).
Info: Bert Herrewyn, schepen voor Noord-Zuid, 056 27 71 40, 0496 25 81 54,
bert.herrewyn@kortrijk.be

Geplaatst op 04.06.2015

MUZIKALE DANS ‘VerLEIEding’

Verdwaal in de dans langs de LEIE op de ver-lei-dende tonen van Folk. FINK (Folk in Kortrijk) organiseert een gratis bal, met fijne folkmuziek die jong en oud kan bekoren. De folkfanfare vertrekt om 14u van de Neerbeek aan OC De Troubadour en wandelt tot aan de Leie en terug. Neem jouw instrument mee en sluit aan bij deze vrolijke stoet. Bij terugkeer kan je genieten van een zalig folkoptreden. De leuke melodieën zullen de dansers onder jullie zeker aansteken. ‘Ik kan niet dansen’ is deze keer geen excuus. De dansleraar legt jou enkele basisdansen uit zoals de Hanterdro (reidans) de Scottisch (koppeldans) of de Jig (rondedans). Om 16u gaan we feestelijk verder met folkgroep ‘Donder in ’t Hooi’. Er zijn hapjes en drankjes voorzien. We sluiten af met een spetterende jamsessie.
Zo 21 juni | 14u-19u
OC Troubadour | Bissegem
Gratis
Info en reservatie: Filip Hamerlinck – 0477 75 32 25 – fink@finkvzw.be www.finkvzw.be

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

NAAR DE MONDING VAN DE HEULEBEEK

Tinekesfeesten organiseert in samenwerking met Onze Heulebeek een avontuurlijke natuurwandeling langs de Heulebeek tot aan haar monding in de Leie. De start is voorzien aan buurthuis Molenheem in Heule. Bij aankomst aan de monding is er een rustpauze voorzien met een hapje en drankje. Het is een begeleide wandeling met aandacht voor natuur en geschiedenis van de omgeving. Je keert terug via het Jaagpad, de Budabrug, het Astridpark en zo terug naar Heule-Watermolen. Totale afstand: 8 km.
Za 20 juni | start: 14u – 15u30
Start: Buurthuis Molenheem, Izegemsestraat 205 | Heule
Gratis
Info: Els Deprez - deprez.els@gmail.com
Reservatie: vanaf 13.30u in buurthuis Molenheem of via mail deprez.els@gmail.com www.tinekesfeesten.be en www.natuurkoepel.be

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

BEYOND THE GOLDEN RIVER

Ben je geïnteresseerd in de Leie en de vlasverwerking in onze mooie streek? Dan is de artistieke film ‘Beyond The Golden River’ zeker iets voor jou! De film speelt zich af in het mythische Leiedal, waar de ziel van de Leie opduikt, in de gedaante van de jonge waternimf Alma. Na lang ronddolen, komt zij terecht in een vlasfabriek waar ze verschijnt in de droom van drie nachtwerkers. Een confrontatie met een onverwacht einde.
De film is gebaseerd op het boek ‘Leven en Dood in den Ast’ van de bekende schrijver Stijn Streuvels en zal te zien zijn in Budascoop Kortrijk en daarna in andere Leiegemeenten. ‘Beyond the Golden River’ brengt de Leiestreek op een pakkende manier in beeld en laat je even stilstaan bij de vlasproductie van vroeger. Naast de film kan je ook genieten van literaire lezingen, muziek en andere creaties. Een aanrader voor jong en oud.
Creatie: Kim D’heedene
Een organisatie van Samo Pravo en Stedelijke Bibliotheek Kortrijk
Do 11 juni | 20u | première | 45 minuten | inleiding: Luc Devoldere, Ons Erfdeel
Budascoop | Kortrijk |
Ticket: € 8
Info en reservaties: Marieke Degryse – samopravo.vzw@gmail.com – 0475 37 49 83 www.samopravo.com/Beyond/golden_river.html

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

Prachtig seizoen afsluiter van Recre@ D-niveau bij Sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Afgelopen weekend vond in de stedelijke turnzaal van Izegem de West Vlaamse gymcup plaats op het niveau recre@ toestelturnen. Alle 28 gymnasten van Vaste Vuist Lauwe werden reeds op eerdere voorrondes geselecteerd om deel te nemen aan deze finale.
De pupillen jongens en meisjes konden hun concurrenten op alle toestellen van de troon stoten. Axelle Delvincourt en Emiel Haydon behaalden een knappe 1ste plaats. Bij de Benjamins 9 jaar werd Zoë Gheysens als kampioene gekroond gevolgd door Marthe de Leeuw met een verdiende 3de plaats. Babette Callebert moest nipt de duimen leggen bij de 10-jarige en werd knap 2de. Bij de miniemen en juniores werden Maïté Verhulst en Chaïn Fermaut de Lauwse toppers met een bronzen plak. Mathieu Vanden Abeele (3de) , Louis Dupont (2de) en Kiani Fermaut (1ste) verdeelden de podiumplaatsen onder elkaar. Bij de benjamins heren behaalde Igor Vanderwiele een knappe 1ste plaats gevolgd door Warre Dooms die 2de werd.
Het werd een mooie en welverdiende finale voor alle gymnasten van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe recre@ toestelturnen D-niveau. De trainers kunnen alvast terugkijken op een geslaagd turnseizoen.
Foto met staand vlnr Babette Callebert, Ilona Masselis, Warre Dooms, Emma Cooke, Emiel Haydon, Emmely Vanlerberghe, Mona Deschepper, Alix Windels, Igor Vanderwiele, Marthe De Leeuw en Nena Malysse. Zittend vlnr Kaylee Vandenbussche, Alix Gheysen, Zoë Gheysens, Mirthe Verhulst.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 02.06.2015

Cindy Vandenhole wint zilver in spannende teamfinale FIT-Challenge

Afgelopen weekend vond de finale plaats van de eerste editie van de 'Flanders International Team Challenge’, een internationaal turntornooi voor vrouwen in de Topsporthal in Gent. Het Belgische nationale team bestond onder andere uit topsportgymnaste Cindy Vandenhole uit Lauwe die met haar team zilver behaalde in een spannende finale.
In de finale zagen we de 8 beste landenteams aan het werk. Deze werden samengesteld uit de beste junioren en senioren van de kwalificaties. Met het oog op de voorbereiding van het WK in Glasgow en de Olympische Spelen in Rio kozen toplanden als Brazilië, Duitsland en Frankrijk voor deze competitie. Door de unieke formule was dit een ideale gelegenheid om nieuw turntalent voor te stellen en ervaring op te doen in de aanloop van deze belangrijke competities. Het Belgische turnteam haalde mooi zilver na het team van Duitsland en voor Brazilië/Italië.
De wedstrijdformule tijdens deze finale liet geen ruimte voor fouten. Per team mochten 2 junioren en 2 senioren aantreden waarvan alle scores meetelden voor het eindresultaat. Het kwam er dus op aan de oefeningen te turnen met hoge moeilijkheid maar zonder grote fouten.
De Belgische meisjes mochten op de vloer de spits afbijten en deden dit meteen met klasse. Met vier keurige oefeningen van Maellyse Brassart, Lisa Verscheuren, Nina Derwael en Rune Hermans plaatsten ze zich op de 2de plaats na Duitsland. Ook op de volgende twee toestellen zouden de gymnasten deze plaats niet meer afgeven. Op de sprong mogen Gaelle Mys, Julie Meyers, Rune Hermans en Maellyse Brassart aan de slag. Het viertal toont dat ze de sprong: Yourchenko met volledige schroef onder de knie hebben en verzamelen scores tussen 13.550 en 13.700 punten, totaalscore 54.700 punten. Voor het derde toestel, de brug zijn de zenuwen wat gespannen. In de voorrondes ging het net op dit toestel minder vlot. Maar in de finale moet enkel Julie Meyers een paar tienden inboeten met een foutje dat ze prima weet te herstellen. Nina Derwael, winnaar van de juniorencompetitie, toonde ongetwijfeld de mooiste brugoefening van de competitie. De jury beloonde haar met een bijzonder hoge score van 14.600 punten. Brugspecialiste Cindy Vandenhole turnde een prachtige brugoefening. Het team houdt 1,3 punten voorsprong op het gemengde team Brazilië/Italië. Op het vierde toestel, de balk is het dus nagelbijten. Lisa Verscheuren start wat onzeker maar kan handhaven en scoort 13.550 punten. Ook junior Julie Meyers kan een oefening afwerken zonder grote fouten. Nina Derwael mag als derde turnster aan de beurt maar in de acrobatische reeks (die ze gisteren zo mooi uitvoerde) loopt het mis. Ze gaat van het toestel maar kan toch nog rekenen op een score van 13.000 punten. Balkspecialiste Gaelle Mys, die gisteren een mindere dag had, weet met een foutloze oefening een schitterend tornooi voor de Belgische ploeg af te sluiten met een prima score van 13.850 punten.
Foto met vlnr voorzitter Dries Defossez, Topsportgymnasten Gaël Mys en Cindy Vandenhole, trainster Shana Dezwarte.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 02.06.2015
4040 artikelspagina's: 1 ... 366 367 368 369 370 <<< 371 >>> 372 373 374 375 376 ... 405