Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Toegankelijkheid en de mobiliteit

Voor personen met een handicap telt in de eerste plaats de toegankelijkheid en de mobiliteit van onze stad. Dat blijkt ook uit een rondvraag van de adviesraad personen met een handicap en de stedelijke welzijnsdienst van de stad Kortrijk, naar aanleiding van het Plan Nieuw Kortrijk.
Onze stad telt voldoende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, zolang de parkeerkaarten voor minder mobiele personen ook correct gebruikt worden. Sinds 1 februari 2015 riskeer je een GAS-boete van 110 euro als je de kaart gebruikt terwijl je er geen recht op hebt.
Het stadsbestuur van Kortrijk heeft aan Parko en de PZ Vlas dan ook de opdracht gegeven om vanaf 3 december - de internationale dag voor personen met een handicap - strenger te gaan toezien op een correct gebruik van de parkeerkaart 'personen met een handicap’. Om dit voornemen kracht bij te zetten, wordt vanaf 3 december een week lang extra gecontroleerd.

Geplaatst op 03.12.2015

Kerstmarkt 'de branding'

Op vrijdag 11 december, tussen 16u en 21u, wordt de binnenkoer van de Ringlaan 30 opnieuw omgetoverd tot één grote Kerstmarkt, met niet alleen heerlijke eet- en drinkstandjes maar ook sfeervolle muzikale optredens, workshops voor de kinderen en een ruim aanbod artisanale kerstgeschenken.

De vele eet- en drinkstandjes worden vooral verzorgd door onze eigen teams en vrijwilligers. Vele woon- en dagbestedingsteams proberen hun gebruikers te betrekken bij het kerststandje en laten hen meehelpen in de voorbereiding of bij de verkoop van al dat lekkers. Ook enkele Heulse verenigingen of externe partners zijn elk jaar trouw op post om hun standje te bemannen of mee te helpen bij de andere standjes. Want zeg nu zelf, wat is een Kerstmarkt zonder lekkere glühwein, huisgemaakte jenever, warme chocolademelk, lekkere wafels of nog veel meer om van te smullen?

Naast al dat lekkers, zorgen we ook jaarlijks voor wat animatie. Dit jaar kunnen de kinderen experimenteren met het maken van leuke magneten of eigen handscrub. Daarnaast zijn er ook sfeervolle, muzikale optredens door een fanfare en andere muzikanten.

Ben je nog op zoek naar originele kerstgeschenkjes, dan kan je die avond terecht zowel in ‘het idee’ voor originele, artisanale cadeautjes en geschenkpakketten, maar ook de vele standjes bieden artisanale producten uit onze eigen bedrijven of van externe partners aan. Je gaat zeker niet met lege handen naar huis!

'de branding' biedt diensten aan zo’n 300 volwassenen met een verstandelijke beperking (en vaak bijkomende fysieke beperkingen), verspreid over meerdere locaties in Kortrijk, Heule en Kuurne. Vanuit onze visie streeft ‘de branding’ ernaar gebruikers te laten deelnemen aan de gewone activiteiten in de maatschappij. Deze kerstmarkt is dan ook een ideale gelegenheid om een breed publiek kennis te laten maken met onze werking en het idee van een open organisatie in daden om te zetten. We hopen dan ook vele nieuwe gezichten te mogen begroeten op onze Kerstmarkt!

Bezoekers komen best zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Daar onze eigen parking voorbehouden wordt voor standhouders, kan je terecht op omringende parkings (bvb aan Ring Shopping). Dit jaar voorzien we naast de toegang via de Ringlaan een extra toegang via de Warande (kant Heirweg). Deze zal aangeduid worden aan de hand van onze vlag en een feeëriek verlicht pad doorheen het park van de Warande.

Meer informatie over ‘de branding’ vindt u op onze vernieuwde website www.debranding-waakvzw.be.

Auteur: Annemie Delberghe

Geplaatst op 03.12.2015

Tabaks- en nachtwinkels in Menen afgeremd

Sinds januari 2014 kwamen er slechts vier nieuwe tabaks- of nachtwinkels bij in Menen, een gevolg van de verscherpte reglementering. Dit vernam fractieleidster Nousch Decaluwe (N-VA) tijdens de gemeenteraad van schepen Eddy Lust.

Stad Menen heeft er heel bewust voor gekozen om de reglementering van tabaks- en nachtwinkels verder te verstrengen. “Zo moeten tabakswinkels zich sinds 1 januari 2014 strikt aan hun openingsuren houden. Zij kunnen enkel tot middernacht open zijn mits betaling van een jaarlijkse belasting van 1.500 euro. Nachtwinkels kunnen eveneens maximaal nog tot middernacht open zijn mits betaling van 6.000 euro openingstaks”, aldus Nousch Decaluwe.

In het kader van een streng en rechtvaardig beleid vindt N-VA Menen het belangrijk dat het naleven van deze regels gecontroleerd wordt. Nousch Decaluwe: “Afgelopen jaar werden deze winkels tweemaal onderworpen aan een uitgebreide en volledige controle op de nodige vergunningen en voorwaarden. Deze controles werden uitgevoerd door de brandweer, FOD Financiën en de sociale inspectie. De sanctie bij niet-naleving van de voorwaarden is onmiddellijke sluiting, wat 1 zaak te beurt viel.”

De politie controleert ook op de naleving van het sluitingsuur. Bij overtreding wordt in eerste instantie overgegaan tot een verwittiging en wordt een administratief dossier opgestart. Indien nodig kan er bij volgende overtreding overgegaan worden tot het opmaken van een proces-verbaal.

“De strengere voorwaarden hebben duidelijk een remmend effect gehad op de aanvraag van nieuwe tabaks-en nachtwinkels: sinds de invoering van de nieuwe regels openden slechts vier zaken de deuren”, zo besluit Nousch Decaluwe.

Geplaatst op 03.12.2015

Oxfam cadeaubeurs in de voormalige Sint Pauluskerk in Kortrijk

Dit jaar gaat de Oxfam cadeaubeurs door op donderdag 3, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 december.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
We beginnen er aan op donderdagavond om 19u30 met een panelgesprek over de vluchtelingencrisis. Aan het woord komen volgende sprekers: Xavier Declercq, Politiek directeur van Oxfam Solidariteit, Pieter Stockmans, auteur van de Jihadkaravaan en journalist bij oa. De standaard en Mo*, Azzam Daaboul, een Syrische getuige en Ruben Wissing van het BCHV (Belgisch Comité voor hulp aan vluchtelingen) die de avond aan elkaar praat. Na dit gesprek opent de beurs om 21u en kan je tot 23u originele geschenken kopen. De inkom is gratis, zowel voor het panelgesprek als voor de beurs zelf.

Vrijdag gaan de deuren al om 10u open en is er speciale aandacht voor groepen. Deze krijgen een rondleiding met uitleg over de werking van Oxfam Wereldwinkels, inschrijven voor deze groepsbezoeken is wel noodzakelijk (kortrijk@oww.be) of 056/22.32.44. Vanzelfsprekend kunnen op vrijdag ook individuele bezoekers langskomen. Vanaf 19u in de avond vindt de eerste editie van de ‘Fair Trade chocolade kaarting’ plaats, er wordt gespeeld voor biologische én eerlijke chocolade. De beurs zelf sluit op vrijdag om 23u.

Zaterdag én zondag kan je telkens vanaf 10u in de voormalige St-Pauluskerk terecht. Allerhande proeverijen vinden plaats en de cafetaria is doorlopend open. Na de beurs kan je tijdens de cadeaudagen in de wereldwinkel zelf terecht in de Groeningelaan of in de pop up winkel in de K van Kortrijk (tweede etage). De pop-up winkel is trouwens ook open tijdens de koopzondagen in december én het eerste weekend van januari.
Heel graag tot binnenkort! 

Auteur: Stock Lieven

Geplaatst op 03.12.2015

Zuid-West-Vlaanderen voor het klimaat

Het zijn turbulente tijden. Onze klimaatmars werd reeds verschillende keren verboden. Maar wij zijn en blijven ?#‎niettestoppen. De overtuiging van het belang om op straat te komen voor het klimaat blijft even sterk. Een week later dan gepland, op 6 december, trekken we dan ook alsnog naar Oostende voor een massamanifestatie.

Klimaatverandering heeft ook in West-Vlaanderen heel wat gevolgen. Dat blijkt uit het wetenschappelijk Klimaateffectschetsboek dat in 2012 werd opgemaakt in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het gaat dan onder meer over de stijging van de zeespiegel, watertekorten, wateroverlast, verzilting, toename van erosie, grotere kans op overstromingen, meer hittestress enz. Klimaatverandering is bovendien geen verhaal dat zich enkel in de toekomst afspeelt. Nu reeds zijn de effecten voelbaar.

Dit is ons moment: we roepen iedereen op om op 6 december in Oostende zijn of haar stem te laten horen voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatakkoord!

Meer info via:
https://www.facebook.com/events/534136583408178/
Afspraak in Oostende op zondag 6/12 op de middag!
We nemen de trein om 9.58 uur – rechtstreeks naar Oostende.

Auteur: Natuur.koepel VZW

Geplaatst op 03.12.2015

ZORGwerkgever zet zorgorganisaties met een uitmuntend HR-beleid in de kijker

Tijdens de slotavond in de KBC Arteveldetoren te Gent werden de awards uitgereikt van ZORGwerkgever2015.
Woonzorgcentra, de gehandicaptenzorg en de psychiatrische zorgvoorzieningen konden op ZORGwerkgever een beroep doen om de jobtevredenheid van hun medewerkers in kaart te brengen. De resultaten van deze medewerkerstevredenheidsenquête bezorgen leidinggevenden noodzakelijke informatie waarmee ze aan de slag kunnen om de werktevredenheid in de voorziening te verhogen.
Alle erkende zorgcentra konden zich inschrijven voor een doorgedreven audit die voldoet aan wetenschappelijke standaarden. Hiervoor werkt de organisatie samen met de vakgroep verpleeg- en vroedkunde Universiteit Antwerpen. Prof. dr. Peter Van Bogaert van de Universiteit Antwerpen creëerde de tool en begeleidde het ganse audit-proces.
Op maandag 30 november werden de winnaars in de 6 categorieën bekendgemaakt in het bijzijn van alle actoren van de Vlaamse zorgsector. De best scorende zorgorganisatie per categorie, draagt de titel ZORGWERKGEVER 2015.
De winnaars zijn:
Beste ZORGwerkgever 2015 omwille van hoogste score in alle categorieën
Seniore Kesterberg uit Gooik
In de categorie woonzorgcentra tot 100 wooneenheden
Wzc Familiehof uit Schelle
In de categorie woonzorgcentra met meer dan 100 wooneenheden
WZC Vincenthove uit Roeselare
In de categorie centra voor personen met een handicap
Pamele (H.Hart Zorggroep) uit Kortrijk
In de categorie Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT)
APZ Sint-Lucia uit Sint-Niklaas
In de categorie uurroosterplanning
Michielsheem (Klim vzw) uit Dilbeek 

Over Ablecare (ZORG Magazine / ZorgAndersTv)

Vanuit wetenschappelijke en academische expertise, aangevuld met relevante ervaring in de residentiële en ziekenhuissector; verschaft Ablecare nu verschillende diensten en dit in drie domeinen: Communicatie, Onderzoek en Consultancy.

Ablecare is de partner inzake communicatie met de zorgsector. Dit zowel in beeld, online als op papier. Zo geeft Ablecare het vaktijdschrift ZORG Magazine uit. ZORG Magazine is een vernieuwend vaktijdschrift voor de zorgsector met oog voor evidence based werken. Ook ZorgandersTv vindt onderdak bij Ablecare. ZorgAndersTv brengt zorgnieuws voor en door de zorgprofessional via het webplatform www.zorganderstv.be en via Telenet digital Tv.

ZorgAndersTv is een sterke groeier op de audiovisuele markt. Ons productiehuis creëert reportages op maat voor zowel bedrijven als zorgorganisaties. Het beschikt daarvoor over een gedreven team met een eigen redactie én cameraploeg. Het gaat hier niet enkel om bedrijfsfilms, maar ook over het omzetten van procedures in beeld, het maken van instructievideos voor zorgprofessionals én cliënten, documentaires en educatieve reportages.

Geplaatst op 03.12.2015

Brons voor Vaste Vuist Lauwe op Vlaams interclubkampioenschap Artistieke Gymnastiek Heren

Vorig weekend vond de 5de editie van de team- en toestelfinales Artistieke Gymnastiek Heren plaats. De tickets om aan deze finales te mogen deelnemen werden twee weken eerder uitgedeeld op de drukbezette kwalificatiewedstrijd. Plaats van het gebeuren was ook dit jaar de topturnhal van Dendermonde. Vaste Vuist Lauwe behaalde in beide categorieën opgelegd werk de derde plaats.
Op zaterdagvoormiddag stonden de teamfinales binnen het opgelegd werk op het programma. In de categorie opgelegd werk A 2de tot 4de leerjaar was het een nek-aan-nekrace tussen de teams van Rust Roest Brugge , Gymteam Sint-Niklaas en Vaste Vuist Lauwe. Na een erg spannende wedstrijd moesten de jongens van Vaste Vuist Lauwe nipt de duimen leggen en werden 3de. De overwinning daar was voor Gymteam Sint-Niklaas. Het team van Vaste Vuist bestond uit Victor Tournicourt, Wannes Vlaeminck, Cyriel Verhaeghe en Robbe Dewulf. In de categorie 5de leerjaar tot en met 1ste jaar secundair werd Vaste Vuist Lauwe eveneens 3de. Het bronzen team bestond uit Felix Callewaert, Yente Callewaert, Jean-Louis Flamen, Thibaux Chermeux, Ralph Masselis, Seppe Vandendorpe en Lennert Verhulst. In de teamfinale van het vrij werk was er een 6de plaats weggelegd voor Vaste Vuist Lauwe.

Toestelfinales
’s Avonds stonden de toestelfinales op het programma. Enkel de acht – en voor vrij werk zelfs zes – beste gymnasten uit Vlaanderen hadden daarvoor gestreden op de kwalificatiewedstrijd van 2 weken geleden. Maar liefst 4 gymnasten van Vaste Vuist Lauwe plaatsten zich voor deze toestelfinales. Daarin behaalde Vaste Vuist Lauwe 7 bronzen medailles en 1 zilveren medailles. Wannes Vlaeminck en Milo Coudyzer behaalden goud aan de grond en mogen zich voor een jaar lang koning van de grond noemen. Felix Callewaert behaalde goud aan de grond, Wannes Vlaeminck aan de herenbrug.
Foto : Het interclubteam van Vaste Vuist Lauwe met bovenaan vlnr Jean-Louis Flamen, Thibaux Chermeux, Ralph Masselis, Felix Callewaert en Robbe Dewulf. Onderaan vlnr Wannes Vlaeminck, Cyriel Verhaeghe, Yente Callewaert en Victor Tournicourt.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 02.12.2015

groepsaankoop groene stroom en gas Provincie West-Vlaanderen

Vanaf dinsdag 1 december kunnen particulieren en ondernemingen (met een jaarverbruik tot 50.000 kWh voor elektriciteit en 100.000 kWh voor gas) zich opnieuw vrijblijvend en gratis via de website www.samengaanwegroener.be, via de gratis infolijn (0800 76 101) of via een loket inschrijven voor de groepsaankoop groene elektriciteit en/of gas van de Provincie West-Vlaanderen.
Met de groepsaankoop wil de Provincie West-Vlaanderen haar inwoners en ondernemingen de kans bieden om te besparen op de energierekening. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een openbare veiling kan een betere prijs worden bedongen. Ook de overstap wordt volledig geregeld. Tegelijk wordt ook het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur kiest voor 100 % groene stroom.
Inschrijven kan tot en met maandag 1 februari 2016.
Het verdere verloop
Voor particulieren en ondernemingen met een beperkt verbruik is de veiling voor energieleveranciers voorzien op dinsdag 2 februari 2016. Daarna krijgen alle ingeschrevenen een voorstel op maat. Pas dan dient beslist te worden om al dan niet over te stappen naar een andere energieleverancier. Wie het voorstel aanvaardt, wordt een contract van één jaar aangeboden.
Infoloketten en infolijn
Burgers met vragen, onder andere over de locaties en de openingsuren van de infoloketten, of met specifieke vragen i.v.m. hun energiefactuur kunnen terecht op de gratis infolijn op 0800 76 101 of kunnen mailen naar samengaanwegroener@west-vlaanderen.be.
Eerdere succesvolle groepsaankopen in West-Vlaanderen
Bij de groepsaankoop groene energie en gas van de Provincie West-Vlaanderen twee jaar geleden schreven maar liefst 37.259 gezinnen zich vrijblijvend in. Dit is bijna 7,5 % van alle West-Vlaamse gezinnen. 15.862 gezinnen (zo’n 42 %) gingen effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers en bespaarden gemiddeld 149 euro.
Bij de vorige editie schreven 27.724 gezinnen zich in, 16.769 gezinnen (zo’n 60 %) gingen in op het aanbod van de winnende energieleveranciers. De gemiddelde besparing bedroeg toen 165 euro.

Meer info:
voor het ruime publiek: samengaanwegroener@west-vlaanderen.be of 0800 76 101

Geplaatst op 02.12.2015

Stadsbestuur vereenvoudigt het tarievenstelsel voor horecaterrassen en verlaagt de tarieven

De zgn. “belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein” wordt aangepast. De tarieven worden vereenvoudigd met een logische structuur per type/horecazone zonder hierbij rekening te houden met de seizoenen. Daarenboven behoudt het stadsbestuur de huidige tarieven om zowel de stad zelf als de Kortrijkse horeca een competitief voordeel te beiden.
Heraanleg Grote Markt
Vorige maand nog maakt het stadsbestuur de nakende heraanleg van de Grote Markt bekend. Alle horecazaken op de Grote Markt krijgen evenwaardige terraszones en er komt een nieuwe loopstrook van 4 meter breed. Hiermee wordt rekening gehouden met de vragen van de horecazaken, hulpdiensten, mindervaliden en de Kortrijkzanen. Bovendien stapt de horeca mee in het verhaal van vernieuwing met een groepsaankoop van uniforme, stijlvolle parasols. Kortom, er wordt resoluut gekozen voor een revitalisering en versterking van de Grote Markt met kwalitatieve, gezellige en uniforme terrassen het hele jaar door.
De werken zijn gepland vanaf februari 2016 en dienen afgerond te worden tegen de start van de opbouw van de Paasfoor 2016. De uitvoering gebeurt gefaseerd en er wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van de horecazaken. Zodra de uitvoering klaar is en wanneer de weersomstandigheden het toelaten, zullen de nieuwe parasols geplaatst worden.
Vernieuwing tarievenstelsel
Uiteraard wordt de opportuniteit aangegrepen om ook het huidige tarievenstelsel onder de loep te nemen en te optimaliseren. De herziening van de “Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein” gaat het stadsbestuur nu vereenvoudigen met een logische structuur per type horecazone.
Bij de opmaak van deze nieuwe tarievenstructuur wordt rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:
• Eenvoudige en transparante tarievenstructuur: van 5 naar slechts 3 tarieven.
• Geen onderscheid meer in seizoenen (zomer/winter).
• Het behouden van onze concurrentiële positie en competitief voordeel tegenover andere steden op vlak van tarieven.
• Géén stijging van de heffingen. De horeca is een immers een sector die meer dan ooit voor grote uitdagingen staat. Het stadsbestuur wil de sector meer steunen, niet meer belasten.

Tarieven
De nieuwe tweeledige tarievenstructuur komt er als volgt uit te zien:
? Categorie 1 geldt voor toplocaties waar de horeca voorrang krijgt op evenementen.
Categorie 1A is van toepassing op alle panden op de Grote Markt met vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan. Vanaf 2019 komen de Verzetskaai en Handboogstraat erbij. Het tarief bedraagt jaarlijks €30/m2.
Categorie 1B geldt voor alle panden op de Grote Markt zonder vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan (huisnummers 19-25). Het tarief bedraagt jaarlijks €12,5/m2.
Noteer dat de (verlaagde) Leieboorden als toplocatie (1A) worden beschouwd vanaf 2018 maar dat we deze zone ten gevolge van de werken nog 1 jaar respijt geven en pas vanaf 2019 de heffing op niveau brengen.
? Categorie 2 is van toepassing op alle overlige locaties in Kortrijk, ook de verkeersvrije straten en pleinen. Vanaf 2019 zonder de Verzetskaai en Handboogstraat. Het jaarlijkse tarief wordt €5/m2.
Hoekpanden met adres in 2de categorie en op een hoek met straat/plein in 1ste categorie, ressorteren onder de 1ste categorie.
Modaliteiten
Daarnaast bevat het reglement vanaf 2016 een aantal nieuwe modaliteiten:
• Elk nieuw terras geplaatst na 1 oktober van het aanslagjaar wordt vrijgesteld van de belasting.
• Voor de exploitanten van terrassen die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de stad met een duur van minimaal 2 maanden doch maximaal 4 maanden wordt 50% vrijstelling van de heffing toegekend, wie meer dan 4 maanden getroffen wordt door werken bekomt 100% vrijstelling van de heffing.
• Het gebied waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde stedelijke directies.
Onder hinder wordt begrepen: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken. Vanaf 2016
Dit nieuwe tarievenstelsel wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad op 14 december eerstkomend en gaat in voege vanaf 1 januari 2016.
Schepen Scherpereel: “Dankzij onze inspanningen en de samenwerking met horeca, marktkramers en foorkramers, slagen we erin om de Grote Markt de uitstraling te geven die dit plein en onze stad verdient. Bijna alle horecazaken krijgen nu een gelijkwaardig, groter en vast 365-dagenterras, en dankzij de uniformiteit en verbeterde uitstraling creëren we kwalitatieve terrassen die aantrekkelijker zijn voor de Kortrijkzanen en toeristen. Uiteraard is dat ook een win voor de horeca zelf, die vandaag voor grote uitdagingen staat.”
Schepen Maddens: “Na de fysieke investeringen in betere en mooiere terrassen het jaar door, zorgen we nu ook voor duidelijke en betere terrassentarieven met als doel nog meer gezelligheid in de stad.” 

Info:
Rudolf Scherpereel, schepen van economie, rudolf.scherpereel@kortrijk.be, 056 27 71 74 
Wout Maddens, schepen van wonen en bouwen, wout.maddens@kortrijk.be, 056 27 71 20

Geplaatst op 02.12.2015

Texture wint Erfgoedprijs 2015

Op zaterdag 28 november ontving het Kortrijkse Texture, museum over Leie en vlas de provinciale Erfgoedprijs 2015! Het was de derde keer dat de provincie West-Vlaanderen deze tweejaarlijkse prijs uitreikte. De prijs is bedoeld voor in het oog springende publieksgerichte erfgoedprojecten van zowel organisaties als personen.

Juryvoorzitter Patrick Allegaert noemde “Texture een inspirerend voorbeeld van hoe een museum zichzelf opnieuw kan uitvinden. Texture is erin geslaagd om van vlas en linnen weer iets hips te maken.” Als laureaat wint Texture 5000 euro. De twee andere premiewinnaars zijn het Bruggemuseum voor het project ‘Brugsch Poppenspel Den Uyl’ en Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge, zij krijgen elk 2.500 euro.
Voor Piet Lombaerts, voorzitter van de stedelijke musea Kortrijk bewijst de prijs dat de musea op de juiste weg zijn.

Auteur: Texture, museum over Leie en vlas

Geplaatst op 02.12.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 367 368 369 370 371 <<< 372 >>> 373 374 375 376 377 ... 454