Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

“Het TALENT van VLAANDEREN”

Doe mee aan de audities

“Ontdekken én ontdekt worden” is ons motto !

Hebt u het talent dat wij willen ontdekken ?
U , en uw vrienden, willen het graag tonen aan gans Vlaanderen ?
Je twijfelt of je talent wel slaagkans heeft bij het grote publiek ?
U denkt over het juiste talent te beschikken maar twijfelt over je podiumvastheid ?
Je wil het competitief uitproberen maar weet niet de juiste weg ?
Ontdekt worden is je ultieme droom maar hebt niet de juiste contacten ?


Onder dit motto start in het najaar een werkgroep die op zoek gaat naar jong en dynamisch Vlaams Talent voor een breed publiek.
Niet alleen zangtalent komt aan bod, ook kleinkunst, dans/balletgroep(en), travestieacts, acrobatie, of blink je uit als illusionist en/of beschik je over een goede dosis Vlaamse humor of heb je een uitzonderlijk talent dat je steeds hebt verborgen gehouden ?

Een professionele jury oordeelt tijdens de audities over je Talent.
Een vakjury en het publiek bepalen uiteindelijk de winnaar van “Het TALENT van VLAANDEREN”

Na de audities worden de deelnemers ingedeeld in provinciale voorselecties, halve finales en uiteindelijke finale. 20 Deelnemers worden toegelaten in de Finale.

Promotioneel worden de Finalisten ingezet in een 10-delige Zomertournee - showreeks doorheen heel Vlaanderen . Het publiek kan, per optreden, een stem uitbrengen op één van de kandidaten.
De resultaten hiervan tellen mee voor de Finale.

De Finalisten krijgen hierdoor de nodige podiumvastheid, motivatie, ervaring én contacten om het waar te maken in de wereld van de showbusiness .
Het is een uitgelezen springplank om je droom waar te maken.

Schrijf je nu in voor de audities en misschien win jij wel de titel van :
“Het TALENT van VLAANDEREN ” en opent het alle deuren voor je droomcarrière.

De audities zijn GRATIS ! : www.hettalentvanvlaanderen.be

Geplaatst op 26.10.2015

Wijkgezondheidscentra zijn geen goede zaak voor West-Vlaanderen

N-VA West-Vlaanderen vroeg op de provincieraad van 22 oktober dat de provincie West-Vlaanderen haar intentie om wijkgezondheidscentra in West-Vlaanderen op te richten opschort. “Sinds 1 oktober is de derdebetalersregeling effectief van toepassing bij patiënten die een verhoogde tegemoetkoming genieten. Dit is meteen ook het einde van het financiële excuus die als reden werd aangehaald om afzonderlijke wijkgezondheidscentra op te richten, aldus provincieraadslid Peter De Roo (Brugge).
Provincieraadslid Peter De Roo (Brugge) vroeg naar een stand van zaken over de oprichting van wijkgezondheidscentra in West-Vlaanderen (Roeselare, Oostende, Kortrijk en Brugge) en vroeg meteen in dezelfde adem om deze intentie op te schorten. “Vandaag is er een concrete aanleiding om deze oprichting onmiddellijk stop te zetten. We zijn namens de N-VA fractie verheugd dat het voorstel van onze partij om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten die een verhoogde tegemoetkoming genieten, sinds 1 oktober effectief van toepassing is. Dit betekent dat ongeveer 1,9 miljoen mensen van deze maatregel kunnen genieten en voor een bedrag van maximum 1,5 euro naar de huisarts kunnen.”
Daarnaast zijn er tal van andere redenen waarom de N-VA geen voorstander is van wijkgezondheidscentra: “Wijkgezondheidscentra zijn geen kerntaak van de provincie. Deze materie is persoonsgebonden, dus dit hoort niet thuis in de provincie. Ook zorgen wijkgezondheidscentra voor een oneerlijke concurrentie ten opzichte van de huisartsen omdat ze gefinancierd worden door de overheid. Maar ook toegankelijkheid is belangrijk. Een goede participatie van wie arm is aan het dagelijks leven is een noodzaak om sociale verdringing te voorkomen.
“In het verleden heb ik samen met collega-provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe (Damme) ons ongenoegen hierover reeds geuit in de provincieraad. We zullen ons blijven inzetten zodat de provincie West-Vlaanderen afziet van deze plannen,” besluit provincieraadslid Peter De Roo (Brugge).
Meer info: Peter De Roo, provincieraadslid N-VA West-Vlaanderen e-mail: peter.deroo@west-vlaanderen.be GSM: 0490/660774 

Ben Glorieux, fractiemedewerker N-VA West-Vlaanderen e-mail:ben.glorieux@n-va.be - GSM: 0472/601310

Geplaatst op 26.10.2015

Kan iemand het ons uitleggen

De 40 wilgen die het Bruyningepad - één van de mooiste fietspaden van Kortrijk - flankeren worden weldra gekapt. Er wordt herbeplant met eik en/of es. Opdrachtgever is “Wegen & Verkeer West-Vlaanderen”, hun reden: onveiligheid voor fietsers en wandelaars.
Stad Kortrijk gaf een negatief advies omtrent deze kapvergunning: “De bomen berokkenen geen overlast voor de gebruikers van het pad. Ze bevinden zich in een ongerept stuk natuur. Om deze redenen is het vellen niet nodig. De aanvraag wordt ongunstig geadviseerd.”

Er werden bovendien enkele jaren geleden nog serieuze investeringen gedaan om een wortelscherm tussen bomen en fietspad aan te leggen om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.
Natuurpunt Kortrijk tekende eveneens bezwaar aan toen we ze deze zomer op de hoogte brachten, maar dat bezwaar werd niet aanvaard.
Maar nog opvallender, dit stukje groen wordt weldra overgedragen aan de Stad Kortrijk. Dat is dus een beetje als een huis verkopen en voor de overdracht snel even afbreken alle interessante materialen verkopen en er een tuinhuis voor in de plaats zetten.
Gefaseerd duurzamere soorten als eik, es of linde aanplanten lijkt ons een beter idee dan een “clearcut” zoals hier voorgesteld, waar we dan weer enkele tientallen jaren moeten wachten op volwassen bomen en een deftig, groen pad.
Soms toch even niet goed mee… Zeker in tijden waar bomen en bos verdwijnen in plaats van aan te groeien, zoals de laatste dagen nog maar eens bleek. 

Er kwam dan toch goed nieuws dat de wilgen toch niet zullen gekapt worden. Een onderhoud is noodzakelijk daar sommige bomen ziek zijn. 

Lieve Zusjes Stoere Broers

Geplaatst op 26.10.2015

Jouw vereniging met een stand op het Kerstevent?

Op vrijdag 18 december vindt de kerstmarkt van 17.30 u. tot 22.30 u. op de Grote Markt in Menen plaats. Tijdens dit kerstevent biedt het stadsbestuur tussen 18 u. en 20 u. een gratis kerstdrink aan. Aansluitend is er een vuurparade voorzien in de centrumstraten in samenwerking met Shop en Beleef.
Met jouw verkoopstand?
Ben je een vereniging en heb je interesse in een verkoopstand op deze kerstmarkt? Aarzel niet en contacteer de Dienst Evenementen.
Programma
17u30 – 22u30: Kerstmarkt met verkoopstandjes van verenigingen en handelaars op de Grote Markt
18u00 – 20u00: gratis kerstdrink aangeboden door het stadsbestuur op de Grote Markt
20u00 – 21u00: vuurparade door de Vuurmeesters i.s.m. Shop en Beleef

Geplaatst op 26.10.2015

Teken mee aan een nieuwe Grote Markt

Samen met haar inwoners ontwikkelde het stadsbestuur in 2014 een Masterplan voor Menen. Een Masterplan met aandacht voor de globale ontwikkeling van Menen en met concrete acties. Eén van deze concrete acties is het uitwerken van het openbaar domein als een veilige ontmoetingsruimte.
Om dit te doen organiseert de stad Menen van 16 tot 20 november samen met de intercommunale Leiedal en de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando een ontwerpweek. In die week staan de heraanleg van de Grote Markt en het uitwerken van een visie voor de verbinding station-Grote Markt-Waalvest op de agenda. Maar dit kunnen we niet alleen.
We vragen aan jou om te tekenen waarvan jij droomt op de Grote Markt. Droom je van meer fietsenstallingen, bloemen of één groot terras op de markt? Teken het en bezorg jouw tekening voor 7 november aan: Stad Menen, Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Grote Markt 1, Menen (T 056 529 386).
Je kunt jouw schets ook inscannen en doormailen naar trui.everaerdt@menen.be.
Zo kan jij mee tekenen aan een nieuwe Grote Markt! De beste ideeën dienen als inspiratie voor het ontwerp van de Grote Markt.
Ben je vergeten wat het Masterplan Menen precies inhield? Bekijk het online in de brochure op www.menen.be/samendestadontwerpen. Met die brochure werd het Masterplan Menen aan het publiek voorgesteld.

Geplaatst op 25.10.2015

Onderdelen Hogebrug komen in november richting Harelbeke

Half november komen de stalen onderdelen van de Hogebrug aan in Harelbeke. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV laat deze stukken over het water aanvoeren vanuit het staalatelier in de haven van Gent. Op de nieuwe kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Geldof zal de aannemer de verschillende brugdelen monteren en aan elkaar lassen. In de loop van januari wordt de brug geïnstalleerd en vervolgens verder afgewerkt. Volgens de huidige planning en zonder onvoorziene omstandigheden gaat de nieuwe brug eind maart open voor het verkeer.

Verloop van de werkzaamheden
Half februari dit jaar begon de afbraak van de oude Hogebrug. Vervolgens werd er gewerkt aan de fundering van de nieuwe brug en werden er nieuwe landhoofden – dat zijn de constructies waar de brug op rust – gebouwd. De oevers onder de toekomstige brug werden aangepakt en momenteel wordt de riolering in de onmiddellijke omgeving van de brug vernieuwd.
Een gespecialiseerd atelier in de haven van Gent produceerde intussen alle stalen onderdelen van de nieuwe Hogebrug. Deze brugonderdelen, waarin in totaal 1280 ton staal is verwerkt, worden half november via de Leie naar Harelbeke verscheept. Op de nieuwe kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Geldof worden ze gemonteerd en gelast.
Volgens de huidige planning zijn de laswerken midden januari klaar. Daarna wordt de brug op een ponton geplaatst en naar haar definitieve plaats gevaren. Na de installatie werkt de aannemer de brug verder af: plaatsen van verlichting, leuningen en zitbanken, aanbrengen asfaltverharding en slijtlaag op fiets- en voetpad, laatste schilderwerken, … Ondertussen worden de op- en afrit van de brug en de omliggende wegenis afgewerkt.

Strakke planning
Waterwegen en Zeekanaal NV en de aannemer hebben de strakke planning steeds nauwlettend opgevolgd. Desondanks zorgden technische moeilijkheden bij de funderingswerken van de brug en de kaaimuur ter hoogte van Geldof ervoor dat de timing van de ingebruikname van de brug opschuift naar eind maart 2016. Deze lichte vertraging van enkele weken kan niet meer ingehaald worden.

Harelbeke slaat een brug naar de toekomst
Om schepen met ladingen tot drie lagen containers door te laten, is een vrije hoogte van minstens zeven meter nodig. De nieuwe Hogebrug biedt niet alleen een hogere doorgang voor schepen, ze verbreedt ook in het midden om plaats te maken voor zitbanken die een aantrekkelijk uitzicht bieden over de rivier. Wie over de nieuwe brug fietst of wandelt, zal merken dat de vernieuwde aanloophellingen langer en minder steil zijn dan de oude. Dat maakt de brug aantrekkelijker voor passanten.

De Leiewerken in Harelbeke
De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen beide rivieren wordt aangepast aan de komst van langere schepen met grotere ladingen. In Harelbeke sluiten ze naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer “h∩aqua” ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.

Wouter Linseele

Geplaatst op 25.10.2015

Provinciedomein Bergelen (Wevelgem) breidt uit met ruim 1 ha

Op donderdag 22 oktober keurde de provincieraad de aankoop van drie percelen grond ter uitbreiding van het provinciedomein Bergelen in Wevelgem goed.
Het gaat over een uitbreiding van 1 ha 27 a 49 ca. De aankoopprijs bedraagt 59.410,34 euro. De totale oppervlakte van het provinciedomein Bergelen komt op die manier op ruim 58 ha.
De aan te kopen grond paalt aan het provinciedomein Bergelen. Het gaat om een overstroombaar weiland naast de Heulebeek in Gullegem. De weide ligt volgens het gewestelijk RUP in randstedelijk groengebied en is belangrijk als waterbuffer tegen de overstroming van het nabijgelegen sportcomplex van Gullegem.
Daarnaast maakt de weide de toekomstige verbinding mogelijk tussen het centrum van Gullegem en het provinciedomein. Het is de bedoeling om een wandelverbinding te voorzien eens de geplande woonverkaveling op de site van de vlashoeve Devos een feit is. 

dienst communicatie, Fanny Depijpere fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15

Geplaatst op 25.10.2015

Draag zorg voor onze begraafplaatsen

Het stadsbestuur van Menen verzoekt het publiek haar te steunen in de zorg die gedragen wordt voor de stedelijke begraafplaatsen en de graven te eerbiedigen.
Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen geven wij nog even het reglement mee op de toegang tot de stedelijke begraafplaatsen gelegen in de Zandput- en Dadizelestraat, Menen, in de St.-Niklaasdreef, Rekkem en in de Menenstraat, Lauwe:
Artikel 1 Vanaf 31 oktober tot en met 2 november is de toegang tot de begraafplaatsen ten strengste verboden voor het uitvoeren van werken aan of reinigen van graven en zerken. De begraafplaatsen blijven gedurende deze periode wel toegankelijk voor het plaatsen van bloemen en sierstukken.
Artikel 2 De waterkranen worden tijdens hogervermelde dagen afgesloten.
Artikel 3 Het is verboden gedurende deze 3 dagen de begraafplaatsen op te rijden.
Artikel 4 Papier en ander afval moet gedeponeerd worden in de daartoe aangeduide afvalbakken of containers.
Artikel 5 Bloemenverkopers dienen plaats te nemen op de vooraf aangeduide standplaats.
Artikel 6 De bloempotten mogen niet in de grasperken ingegraven worden.
Artikel 7 De bloempotten moeten vóór 1 december door de eigenaars of familieleden verwijderd worden. Indien hieraan niet voldaan wordt en de bloemen de begraafplaats ontsieren, heeft het Stadsbestuur het recht deze zelf te verwijderen en worden deze eigendom van de stad.
Begraafplaatsen in Menen
In Menen zijn er 4 begraafplaatsen:
• Dadizelestraat - Menen
• Zandputstraat - Menen
• St.-Niklaasdreef - Rekkem
• Menenstraat - Lauwe Openingsuren begraafplaatsen Van 16 november tot 31 maart van 9 u. tot 17 u. Van 1 april tot 15 november van 9 u. tot 19 u.

Geplaatst op 25.10.2015

Armoededebat bij Willemsfonds Kortrijk

Op het einde van de week van de armoede heeft Willemsfonds Kortrijk het initiatief genomen om een debatavond te organiseren over de huidige stand van zaken van de aanpak van de armoede in Kortrijk, nadat hiervoor half december 2013 een armoedebestrijdingsplan was gelanceerd, teneinde bijstand te verlenen aan de 11227 stadsgenoten die met de problematiek te maken hebben.
Willemsfonds had voor deze beroep gedaan op een aantal personen die van dichtbij betrokken zijn met de effectieve armoedesymptonen, waarbij Sara De Mulder, stafmedewerker van de liberale vakbond, Geert Six, artistiek leider van de Unie der Zorgelozen en Maarten Francois, stafmedewerker bij Welzijn en OCMW Kortrijk, tevens de schrijver van het armoedebestrijdingsplan. Het debat werd gemodereerd door gewezen OCMW raadslid Vincent Salembier, die dan ook de enig politiek gerichte persoon was in het panel.
Zich baserend op hun ervaring en wedervaren kon elk van de panelleden zijn dada vertellen over één der hoofdstukken van het plan, gaande van voeding tot wonen, over gezondheid, onderwijs, cultuur tot kinderarmoede.
Na een korte pauze kwam het tot een levendig debat tussen het panel en de aanwezigen, waar de referaten naar “beleefde” situaties legio waren. Deze avond heeft alvast de ogen van vele aanwezigen geopend en interesse opgewekt om mee te helpen aan de realisatie van dit plan, welke meer en meer een dagdagelijkse realiteit geworden is en blijft.
Meer van dat zou goed zijn, ook voor dezen die nu de weg niet naar VOC Mozaiek niet vonden. 

Vincent Salembier

Geplaatst op 25.10.2015

Eindelijk terug derby tussen Otegem en Zwevegem

Op zondag 29 november is het eindelijk zover, na meer dan 20 jaar hebben we terug een derby tussen KV Blauwvoet Otegem en K. Zwevegem Sport. Om deze match feestelijk aan te kleden organiseert het feestcomité Otegem daarom een Derby - Diner. Vanaf 11u in OC “de spoele” nodigen we sportvrienden en sympathisanten uit voor het aperitief, vanaf 12u30 kan je genieten van heerlijk Belgisch stoofvlees met frietjes en om 14u30 worden we allen verwacht rond het veld om onze jongens aan te moedigen. Beleef een historische zondag als in lang vervlogen tijden aan een sportief prijsje. 
Info en inschrijvingen via de website van het feestcomité www.feestcomiteotegem.be

Geplaatst op 24.10.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 378 379 380 381 382 <<< 383 >>> 384 385 386 387 388 ... 454