Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Lust in 't Schoone uit Ingooigem speelt REIDANS van de hand van Arthur Schnitzler

Een luchtige satire op de liefdeloosheid van de liefde. In een regie van Ludwig Poignie duelleren tien personages van totaal verschillende pluimage en maatschappelijke afkomst met woorden en vooral met daden over het eeuwige thema van de zoektocht naar de "ware liefde".
Laat me toe u te verzekeren dat dit stuk uit de wereldliteratuur geen sinecure is. Het vergt heel veel energie en inlevingsvermogen van een gelukkig erg stevige casting. 

Een korte omschrijving:
Tien acteurs, tien dialogen, tien even wrede als teder-verwachtingsvolle werelden, tien even breekbare, hulpeloze als meedogenloze zielen. Vrouwen beproeven hun aantrekkingskracht op mannen en omgekeerd. Gevoelloosheid botst op passie, begeerte op afwijzing. Elke ontmoeting eindigt met een heftig geënsceneerd hoogtepunt. Of net niet …
Eenzaam zijn ze allemaal, van liefde is geen sprake in deze satire op de begeerte. Met heren die spreken van ‘ware liefde’ terwijl hun ogen de kortste weg zoeken naar het ‘paradijs’, en vrouwen die pas na het samenzijn verslingerd raken aan dat plotseling ongeïnteresseerde heerschap.
Deze amusante, lichtvoetige ode aan de liefdeloosheid van de liefde levert een luchtige satire op, een paringsdans in tien ronden, waarin de één de volgende verleidt, tot de laatste zich weer op de eerste stort en de cirkel gesloten wordt. De volmaakte reidans.
De menselijke zoektocht naar echte liefde, genot en aandacht blijkt eeuwig en onveranderlijk te zijn.

We spelen op zaterdag 19/12 (20 u.), zondag 20/12 (17 u.), maandag 21/12 (20 u.), zaterdag 26/12 (20 u.), zondag 27/12 (17 u.) en maandag 28/12 (20 u.) 

Ludwig Poignie
Regisseur

Geplaatst op 04.12.2015

Imog schenkt Fonds Oncologie Kortrijk een cheque van € 8412

Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Sinds 2008 zamelt Imog taxussnoeisel in onder de vlag van de actie ‘Vergroot de hoop’. Met de opbrengst steunt Imog initiatieven voor kankerbestrijding. Het Fonds Oncologie Kortrijk beheerd door de Koning Boudewijnstichting ontving op 2 december voor de vierde keer op rij een gift uit handen van het directiecomité van Imog, ditmaal ter waarde van 8412 euro.

Het fonds heeft als doelstelling wetenschappelijk oncologisch onderzoek in az groeninge en de regio te bevorderen. Het fonds steunt prioritair wetenschappelijke (niet-commerciële / academische) onderzoeksprojecten in het domein van de oncologie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om projecten te steunen die de levenskwaliteit van de kankerpatiënt kunnen verbeteren. 

Dank aan Imog en iedereen die taxussnoeisel binnenbracht!

Auteur: Annelies Feys

Geplaatst op 04.12.2015

Provincie verdeelt ruim 260.000 euro aan subsidies over 19 cultuurprojecten

19 verschillende cultuurprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 263.851 euro aan steun. Vzw’s en verenigingen gespreid over gans West-Vlaanderen krijgen voor hun project een éénmalige subsidie. Dat besliste de deputatie in haar zitting van donderdag 19 november.
Volgende projecten ontvangen steun:

Naam project Naam organisatie aanvrager Subsidiebedrag
Water.War AGB Buda - Kortrijk 45.000 euro
CD Kaleidoscope Arco Baleno - Brugge 7.000 euro
Boosters Bolwerk - Kortrijk 23.400 euro
Free Fall Cultuurcentrum Brugge 6.000 euro
Zilt, Tussen haven en storm Cultuurcentrum De Grote Post - Oostende 15.000 euro
The Green Line De Spil - Roeselare 25.000 euro
Dichter bij…; Oeverloos Kunstelen Labadoux - Ingelmunster 20.000 euro
Bachweekend Opera de Dunis - Brugge 1.500 euro
Orgelproject 2016 Orgel!West - Ieper 25.000 euro
In Volle Zee Het Eenzame Westen - Roeselare 30.000 euro
Jowest on Tour Watermusic - Oostende 10.500 euro
Klassieke Concerten West-Classic - Ieper 4.436 euro
Vers Cultuurcentrum De Grote Post - Oostende 12.500 euro
Droom je dromen Cultuurcentrum Kortrijk 6.165 euro
Sound of Colours Sound of Colours - Kortrijk 2.850 euro
Wij zijn St.-Pieters Vormingsplus regio Brugge 1.500 euro
Hulpverlener en mantelzorger in de zorg. De hel of de hemel? Ziekenzorg cm Mantelzorg - Brugge 8.000 euro
Van Stadhuis naar Huis van de Stad Stadsmuseum Ieper 10.000 euro
Exilium Lady Kant - Poperinge 10.000 euro

Volgende indienronde
Aanvragen voor projectsubsidies kunnen bij de Provincie West-Vlaanderen worden ingediend op volgend adres:
Provincie West-Vlaanderen
Dienst cultuur
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
of online, via de website www.west-vlaanderen.be/cultuurreglementen.
De volgende indiendatum is 15 maart 2016. 

Fanny Depijpere

Geplaatst op 04.12.2015

Infomarkt mogelijke locaties omleidingsweg rond Anzegem

Op dinsdag 8 december organiseert de Provincie West-Vlaanderen een infomarkt over de verschillende mogelijke locaties voor een omleidingsweg rond Anzegem.
De infomarkt vindt plaats in Zaal Ansold in Anzegem (Landergemstraat 1b) van 16 tot 20 uur.
De resultaten van het technisch-ruimtelijk vooronderzoek worden er weergegeven op infopanelen en toegelicht. Buurtbewoners kunnen er ook hun ideeën, vragen of bezorgdheden kwijt.
Ruimtelijk uitvoeringsplan
In 2013 besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor het vastleggen van een reservatiestrook voor een omleidingsweg rond Anzegem. De omleidingsweg rond Anzegem moet het dorpscentrum ontlasten van zwaar verkeer. Studies wezen uit dat een westelijk tracé de beste keuze was. De precieze ligging moet nog verder onderzocht worden naar technische en ruimtelijke haalbaarheid en de impact op mens, milieu en landbouw.
De Provincie werkt hiervoor samen met de Vlaamse Overheid, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Infrabel en de gemeente Anzegem. 

Fanny Depijpere

Geplaatst op 04.12.2015

20 nieuwe plattelandsprojecten versterken Westhoek

Vorige maand werden een aantal projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor plattelandsontwikkeling in de Westhoek.
De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.
Volgende projecten ontvangen samen zo’n 1,8 miljoen euro Europese, Vlaamse en provinciale steun steun:
- Boerenbondvereniging voor innovatieve projecten vzw – project: Durven Springen
- Inagro – project: De Westhoek: Smart hub for Agrocleantech
- vzw Westanglia – project: Krachtboer
- De Fietseling vzw (Reningelst) – project: Water en Vuur in de mouterij van de Kinderbrouwerij
- Unizo West-Vlaanderen en ACV Brugge-Oostende-Westhoek – project: Werken in de Westhoek-de KMO als streekambassadeur
- vzw CNPV (Watou) – project: Plokkersheem met de klas: technologisch aanbod in een landelijke omgeving
- Westtoer – project: Copyright Westhoek
- Nestor – project: Nestor6.0
- vzw Stek – project: Stek
- KVLV – project: informatiecampagne en studiedag over geestelijke gezondheidszorg
- Parrein nv – project: Plaatsspecifiek kalkstrooien met behulp van RTK-GPS
- Stad Poperinge – project: Belgische hop, transparant en betrouwbaar!
- vzw Poperinge Ten Bunderen – project: Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw
- Agrobeheercentrum ECO² – project: Samen Boeren voor akkervogels in De Moeren
- Samenwerkingsverband met 8 promotoren – project: Eetbaar Landschap
- Westhoekoverleg – project: Forum Jeugd
- Gemeente Heuvelland – project: Vintage Heuvelland
- Westtoer – project: Westhoek KD’s XL
- De Sleutel en Kompas – project: Drughulpverlening Westhoek
- Boeren op een Kruispunt vzw – project: Zot van ’t Boeren
Leader: Europees programma voor plattelandsontwikkeling
‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.
In West-Vlaanderen zijn er twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’.
5,15 miljoen euro voor plattelandsprojecten in de Westhoek
Voor plattelandsprojecten in de regio van de Westhoek is tot 2020 in totaal 5,15 miljoen euro beschikbaar. Voor ‘Midden-West-Vlaanderen’ is 1,8 miljoen euro beschikbaar.
Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,74 miljoen euro) uit provinciale middelen.
Tussen 2007 en 2013 kregen 114 projecten steun via dit programma, 35 in de Tieltse regio en 79 in de Westhoekregio.

Fanny Depijpere 

Geplaatst op 04.12.2015

Wevelgemse CO2-uitstoot neemt af

Op 18 oktober 2013 ondertekende Wevelgem het burgemeestersconvenant met als doelstelling 20% minder C02-uitstoot tegen 2020 over het hele grondgebied. Bovendien heeft Wevelgem als prioritaire beleidsdoelstelling (PB 2) om de eigen C02-uitstoot met 15% te verminderen tegen 2018.
Met het einde van het jaar in zicht, wil de gemeente een stand van zaken meegeven van de evolutie van de C02-uitstoot in de gemeentelijke infrastructuur (gemeentelijk wagenpark, gemeentelijke openbare verlichting, gemeentelijke gebouwen - verwarming, gemeentelijke gebouwen -elektriciteit).
Er is een daling van 2989 ton C02-uitstoot in 2009 tot 2447 ton in 2014. Dit betekent een daling van 18%. (2009 wordt als basis genomen omdat er pas vanaf dit moment correcte gegevens ter beschikking zijn.)
Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de aankoop van 100% groene stroom voor gebouwen en openbare verlichting.(sedert 2013)
De grootste daling is te zien in het gasverbruik van de gebouwen.(van 7466 MWh naar 5501 MWh), maar daar dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de laatste winter zeer warm was.
Volgende maatregelen werden genomen: 

Gebouwen :
- versnelde investeren in gebouwen naar verwarming (dakisolatie, spouwmuurisolatie, renoveren stookinstallaties, vernieuwen sturingen, vernieuwen gasradiatoren)
- bijhouden energieboekhouding van 24 grootste gebouwen en snel ingrijpen bij abnormale verbruiken
- consequent uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen in gebouwen.
- nieuwbouwkleedkamers sportcentrum Gullegem met E-peil 11
- aanstellen verantwoordelijken voor de diverse grote gebouwen (energiecoaches) die meterstanden bijhouden, gebruikers aanspreken en verbetervoorstellen
aanbrengen.
- nieuw gebruikersreglement met tarieven/uur, waardoor zalen efficiënter worden gebruikt en lagere energiekosten met zich meebrengen.
- vervangen armaturen gebouwen
- fotovoltaïsche installaties op 8 gebouwen, kleinschalige windmolens
- aankopen 100% groene stroom

Openbare verlichting:
- nachtregime openbare verlichting (het doven is pas ingegaan in 2015)
- vervangen kwikdamplampen + doordacht plaatsen openbare verlichting bij nieuwe projecten
- aankopen 100% groene stroom

Wagenpark:
- aankopen wagens op aardgas 

Meer info:
Stijn Tant
schepen van milieu
stijn.tant@wevelgem.be
0494/94 96 95


Cleo Dursin
communicatieambtenaar • cel ICT & communicatie
Tel: 056 433 526 • Cleo.Dursin@wevelgem.be

Gemeentebestuur Wevelgem • Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem • http://www.wevelgem.be

Geplaatst op 04.12.2015

Filmregisseur Bilall Fallah en actrice Sachli Gholamalizad, peter en meter van Het Jeugdfilmfestival

Het Jeugdfilmfestival is bijzonder verheugd te kunnen meedelen dat filmregisseur Bilall Fallah en actrice Sachli Gholamalizad hebben aanvaard om de nieuwe peter en meter van het festival te worden. Op die manier zetten zij hun schouders onder Het Jeugdfilmfestival dat jonge filmliefhebbers wil verwennen met boeiende films, audiovisuele installaties en leuke workshops.
Meteen maakt Het Jeugdfilmfestival ook het thema van dit jaar bekend: editie 2016 wordt overspoeld met ‘Robots’. Er staan enkele robotfilms op het programma zoals de kinderfilmklassieker ‘The Iron Giant’ en ‘T.I.M.-The Incredible Machine’. Maar je kan er ook terecht om een coole robot te bouwen of zelfs een animatiefilm te maken met robots in de hoofdrol. Festivalmascotte Jeff de Filmmicroob is voor deze festivaleditie alvast gehuld in een sjieke robotoutfit en heeft magnetische krachten gekregen waaraan niemand kan ontsnappen.

Sachli Gholamalizad: © Johan Jacobs Bilall Fallah: © Athos Burez
Bilall Fallah is actief als filmregisseur en scenarioschrijver. Samen met Adil El Arbi maakte hij de veelbesproken sketchreeks ‘Bergica’ en de kortfilm ‘Broeders’, waarmee ze de ene na de andere prijs wonnen. Amper een jaar na hun succesdebuut met de langspeelfilm ‘Image’, scoort het regisseursduo opnieuw met ‘Black’.
Bilall reageert enthousiast: "De wereld van cinema lijkt onbereikbaar maar door zo'n geweldig initiatief open je de deuren voor kinderen en jongeren en toon je dat het mogelijk is! Fier dat ik hiervan peter mag zijn!!!"
Theatermaakster en actrice Sachli Gholamalizad speelde mee in televisieseries als ‘Ella’ en ‘Dag en Nacht: Hotel Eburon’. Eerder vertolkte ze al een rol in ‘De Helaasheid der Dingen’ van Felix Van Groeningen. Ze verraste het theaterlandschap met haar voorstelling ‘A Reason to Talk’. Momenteel schittert ze in de fictiereeks ‘De Bunker’ en in het komische programma ‘Loslopend wild & gevogelte’.
Sachli aarzelde niet om het meterschap van Het Jeugdfilmfestival te aanvaarden: “Zo’n fantastisch festival dat jonge mensen in contact wil brengen met goede films waardoor hun blik op de wereld verruimt, natuurlijk heb ik meteen ja gezegd op hun vraag om meter te worden. Eindelijk ook eens iets waar ik mijn nichtjes en neefjes bij kan betrekken... ik roep dan ook alle kinderen op om naar Het Jeugdfilmfestival te komen.”
Op het programma van Het Jeugdfilmfestival staan talrijke kinderfilmpremières, unieke filmvoorstellingen en fantastische filmfeestjes. Je kan op Het Jeugdfilmfestival ook experimenteren met allerlei interactieve audiovisuele installaties en filmische apps. Ontmoetingen met filmprofessionals, interessante workshops en boeiende masterclasses maken de filmbeleving compleet.
Het Jeugdfilmfestival vindt plaats tijdens de krokusvakantie van 31 januari tot 14 februari in Antwerpen, Brugge, Gent en Kortrijk. Ontdek het volledige film- en randprogramma van Het Jeugdfilmfestival online vanaf 9 december op www.jeugdfilmfestival.be 

Beeldmateriaal in de bijlage:
Foto Sachli Gholamalizad: © Johan Jacobs
Foto Bilall Fallah: © Athos Burez
Filmfoto uit de film © T.I.M. – The Incredible Machine
Afbeelding RoboJeff
Festivallocaties:
Antwerpen
Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen
HETPALEIS, Theaterplein, 2000 Antwerpen
EcoHuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout
Brugge
Cinema Liberty, Kuiperstraat 23, 8000 Brugge
De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge
Gent
Studio Skoop, Sint-Annaplein 63, 9000 Gent
Sphinx Cinema, St. Michielshelling 3, 9000 Gent
Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent
Kortrijk
Buda, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk 

Anja Horckmans

Geplaatst op 04.12.2015

Toegankelijkheid en de mobiliteit

Voor personen met een handicap telt in de eerste plaats de toegankelijkheid en de mobiliteit van onze stad. Dat blijkt ook uit een rondvraag van de adviesraad personen met een handicap en de stedelijke welzijnsdienst van de stad Kortrijk, naar aanleiding van het Plan Nieuw Kortrijk.
Onze stad telt voldoende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, zolang de parkeerkaarten voor minder mobiele personen ook correct gebruikt worden. Sinds 1 februari 2015 riskeer je een GAS-boete van 110 euro als je de kaart gebruikt terwijl je er geen recht op hebt.
Het stadsbestuur van Kortrijk heeft aan Parko en de PZ Vlas dan ook de opdracht gegeven om vanaf 3 december - de internationale dag voor personen met een handicap - strenger te gaan toezien op een correct gebruik van de parkeerkaart 'personen met een handicap’. Om dit voornemen kracht bij te zetten, wordt vanaf 3 december een week lang extra gecontroleerd.

Geplaatst op 03.12.2015

Kerstmarkt 'de branding'

Op vrijdag 11 december, tussen 16u en 21u, wordt de binnenkoer van de Ringlaan 30 opnieuw omgetoverd tot één grote Kerstmarkt, met niet alleen heerlijke eet- en drinkstandjes maar ook sfeervolle muzikale optredens, workshops voor de kinderen en een ruim aanbod artisanale kerstgeschenken.

De vele eet- en drinkstandjes worden vooral verzorgd door onze eigen teams en vrijwilligers. Vele woon- en dagbestedingsteams proberen hun gebruikers te betrekken bij het kerststandje en laten hen meehelpen in de voorbereiding of bij de verkoop van al dat lekkers. Ook enkele Heulse verenigingen of externe partners zijn elk jaar trouw op post om hun standje te bemannen of mee te helpen bij de andere standjes. Want zeg nu zelf, wat is een Kerstmarkt zonder lekkere glühwein, huisgemaakte jenever, warme chocolademelk, lekkere wafels of nog veel meer om van te smullen?

Naast al dat lekkers, zorgen we ook jaarlijks voor wat animatie. Dit jaar kunnen de kinderen experimenteren met het maken van leuke magneten of eigen handscrub. Daarnaast zijn er ook sfeervolle, muzikale optredens door een fanfare en andere muzikanten.

Ben je nog op zoek naar originele kerstgeschenkjes, dan kan je die avond terecht zowel in ‘het idee’ voor originele, artisanale cadeautjes en geschenkpakketten, maar ook de vele standjes bieden artisanale producten uit onze eigen bedrijven of van externe partners aan. Je gaat zeker niet met lege handen naar huis!

'de branding' biedt diensten aan zo’n 300 volwassenen met een verstandelijke beperking (en vaak bijkomende fysieke beperkingen), verspreid over meerdere locaties in Kortrijk, Heule en Kuurne. Vanuit onze visie streeft ‘de branding’ ernaar gebruikers te laten deelnemen aan de gewone activiteiten in de maatschappij. Deze kerstmarkt is dan ook een ideale gelegenheid om een breed publiek kennis te laten maken met onze werking en het idee van een open organisatie in daden om te zetten. We hopen dan ook vele nieuwe gezichten te mogen begroeten op onze Kerstmarkt!

Bezoekers komen best zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Daar onze eigen parking voorbehouden wordt voor standhouders, kan je terecht op omringende parkings (bvb aan Ring Shopping). Dit jaar voorzien we naast de toegang via de Ringlaan een extra toegang via de Warande (kant Heirweg). Deze zal aangeduid worden aan de hand van onze vlag en een feeëriek verlicht pad doorheen het park van de Warande.

Meer informatie over ‘de branding’ vindt u op onze vernieuwde website www.debranding-waakvzw.be.

Auteur: Annemie Delberghe

Geplaatst op 03.12.2015

Tabaks- en nachtwinkels in Menen afgeremd

Sinds januari 2014 kwamen er slechts vier nieuwe tabaks- of nachtwinkels bij in Menen, een gevolg van de verscherpte reglementering. Dit vernam fractieleidster Nousch Decaluwe (N-VA) tijdens de gemeenteraad van schepen Eddy Lust.

Stad Menen heeft er heel bewust voor gekozen om de reglementering van tabaks- en nachtwinkels verder te verstrengen. “Zo moeten tabakswinkels zich sinds 1 januari 2014 strikt aan hun openingsuren houden. Zij kunnen enkel tot middernacht open zijn mits betaling van een jaarlijkse belasting van 1.500 euro. Nachtwinkels kunnen eveneens maximaal nog tot middernacht open zijn mits betaling van 6.000 euro openingstaks”, aldus Nousch Decaluwe.

In het kader van een streng en rechtvaardig beleid vindt N-VA Menen het belangrijk dat het naleven van deze regels gecontroleerd wordt. Nousch Decaluwe: “Afgelopen jaar werden deze winkels tweemaal onderworpen aan een uitgebreide en volledige controle op de nodige vergunningen en voorwaarden. Deze controles werden uitgevoerd door de brandweer, FOD Financiën en de sociale inspectie. De sanctie bij niet-naleving van de voorwaarden is onmiddellijke sluiting, wat 1 zaak te beurt viel.”

De politie controleert ook op de naleving van het sluitingsuur. Bij overtreding wordt in eerste instantie overgegaan tot een verwittiging en wordt een administratief dossier opgestart. Indien nodig kan er bij volgende overtreding overgegaan worden tot het opmaken van een proces-verbaal.

“De strengere voorwaarden hebben duidelijk een remmend effect gehad op de aanvraag van nieuwe tabaks-en nachtwinkels: sinds de invoering van de nieuwe regels openden slechts vier zaken de deuren”, zo besluit Nousch Decaluwe.

Geplaatst op 03.12.2015
4818 artikelspagina's: 1 ... 395 396 397 398 399 <<< 400 >>> 401 402 403 404 405 ... 482