Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Alcoscan in Waregem

In parking Het Pand te Waregem werd op initiatief van het Fonds Emilie Leus en in samenwerking met de stad Waregem en WAGSO een gratis Alcoscan ADBs geplaatst. Dit is een gebruiksvriendelijke alcoholtester met startknop (zonder muntinworp) die speciaal ontworpen is voor publiek gebruik. 

Overal waar wordt gefeest en waar alcohol wordt geconsumeerd is deze Alcoscan inzetbaar. Maar zeker ook in publieke ruimtes zoals cultuurcentra, concertzalen en (stads-)parkings.
Een tweede toestel werd in de parking Zuiderpromenade geplaatst en zal binnenkort ook gebruiksklaar zijn.
Deze actie kadert integraal binnen de sensibiliseringscampagne om rijden onder invloed tegen te gaan.
De Alcoscans zijn een initiatief van Vincent Leus die in november 2009 zijn dochter Emilie (18) verloor die samen met 2 andere studentes geneeskunde aan de Universiteit in Gent Laetitia (18) en Lauren (17) en nog 1 medestudent Nicolas (18) met hun fiets op weg waren voor een doopopdracht in Geraardsbergen toen ze werden opgeschept door een 22-jarige autobestuurder. Uiteindelijk kostte het ongeval het leven aan 3 studentes. Nicolas raakte zwaargewond.
“Na de lichte straf die de rechtbank in eerste instantie uitsprak, vonden we dat we iets moesten doen, zodat de dood van Emilie niet compleet zinloos geweest zou zijn. En ‘iets’, dat werd het Fonds Emilie Leus (https://www.fondsemilieleus.be/). Enerzijds ondersteunen we zo verkeersslachtoffers, anderzijds doen we aan preventie. Er hangen nu al 54 Alcoscans in openbare parkings, oftewel toestellen die meten of je nog in staat bent om veilig te rijden. We willen dat aantal nog dit jaar verdubbelen. Voorts ondersteunen we bijvoorbeeld ook de toneelvoorstelling ‘Fractie van een Seconde’, gebracht door een verkeersslachtoffer en een spoedverpleegkundige.” Aldus Vincent Leus.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 14.06.2018

Kansarmoede stijgt in heel Vlaanderen, spijtig genoeg ook in Blankenberge

Kansarmoede-index van Vlaanderen door Kind en Gezin bekendgemaakt.

De kansarmoede-index voor kinderen van 2017 wordt vandaag gepubliceerd door Kind en Gezin. In Blankenberge bedraagt de index 34,53%. Een stijging met 3% per jaar is vast te stellen de afgelopen jaren. Björn Prasse, voorzitter OCMW Blankenberge, heeft voor de bekendmaking van de cijfers een gesprek gehad met Kind en Gezin om de oorzaken hiervan te onderzoeken en geeft wat duiding bij de cijfers. “Dat de cijfers stijgen is niet goed. Dat moet je durven onder ogen zien. Het is zelfs verontrustend dat bij een stijgende tewerkstellingsgraad en een groeiende economie kinderkansarmoede niet afneemt. Ook over heel Vlaanderen niet, integendeel. Maar we blijven inzetten op tegenmaatregelen.”, aldus Prasse.

Het stimulatieniveau voor het kind, de gezondheid en huisvesting

Wat betreft deze eerste drie parameters scoren we nog relatief goed. Tijdens wekelijkse ontmoetingsmomenten als ’t Kindernestje en Daya, op het evenement Spots op Ukkies alsook op onze maandelijkse oudercafés waarbij we in juni Peter Adriaenssens mogen verwelkomen over het thema ‘hechten’, proberen we maximaal in te zetten op het ondersteunen van ouders bij het opvoeden van hun kinderen. Gezondheid, zowel fysiek als geestelijk, vormt hierbij steeds de rode draad. Ook op het domein huisvesting zetten OCMW, Stad Blankenberge en ook de wijkdienst van de politie zich actief in om woningen van slechte kwaliteit op te sporen zodat iedereen binnen Blankenberge in een degelijke en gezonde woning terecht kan. Er is uiteraard nog werk maar die strijd voeren we al enkele jaren vanop verschillende fronten.

Beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders

Op deze drie parameters, die inhoudelijk sterk verbonden zijn met elkaar, scoren we hoog. De oplossing vereist een aanpak op lange termijn. Voorzitter Prasse: “Ook op dit niveau zetten we sterk in maar de resultaten moeten beter. Sommige projecten zijn te weinig coachend en te schools. De aanpak moet soms van meer directe betrokkenheid doordrongen zijn.”

In november 2017 jl. nog werd het team van Jobkracht 10 (dienst tewerkstelling en activering van OCMW Blankenberge) uitgebreid met twee maatschappelijk assistenten die vanaf de toekenning van het leefloon starten met een intensieve begeleiding en opvolging van de leefloongerechtigde. Deze maatgerichte aanpak heeft als doelstelling leefloongerechtigden zowel individueel als in groep stapsgewijs generieke en technische competenties laten opbouwen. Een divers aanbod aan werkvormen zoals individuele gesprekvoering, vorming, opleiding, werkateliers, stages, gemeenschapsdienst, tewerkstelling art.60 en taaltrajecten stelt Jobkracht 10 in staat om deze heterogene doelgroep maximaal te activeren en anderzijds ook de motivatie van de doelgroep binnen hun individueel traject te verhogen waardoor de kans op een positievere door- of uitstroom naar de arbeidsmarkt beoogd wordt. Op korte termijn liggen nieuwe projecten zoals Chapeau, de Kokkerel, het Groenproject, de Poetsopleiding en het Project Rijbewijs B ter goedkeuring voor om nog effectiever in te spelen op de specifieke noden en behoeften van de doelgroep.

Kinderopvang

Kinderopvang wordt door ons beleid gezien als een hefboom in de strijd tegen kinderkansarmoede. De opvang van jonge kinderen maakt het voor ouders niet alleen mogelijk om een opleiding te volgen of een job uit te oefenen. Kwaliteitsvolle kinderopvang biedt ook heel wat kansen voor kinderen in armoede: hun ontwikkeling wordt gestimuleerd en ze leren op een positieve manier omgaan met andere kinderen. Ouders kunnen er dan weer een sociaal netwerk opbouwen.

In het najaar van 2017 werd een projectaanvraag ingediend om de kinderopvang in Blankenberge uit te breiden, dit werd echter niet weerhouden door Kind en Gezin. Ook dit voorjaar gaan we opnieuw een aanvraag tot uitbreiding indienen. In de toekomst blijven de lokale beleidsmakers streven naar meer kinderopvangplaatsen. Voorzitter Björn Prasse: “Bij het uittekenen van het project van het nieuwe woonzorgcentrum willen we een kinderdagverblijf voor personeelsleden integreren. Een service voor het soms schaarse zorgpersoneel en meteen ook meer plaatsen die vrijkomen in de reguliere kinderopvang voor onze inwoners.” Ook een locatie voor externe opvang is hierbij niet uitgesloten.


FVW / Bron Stad Blankenberge

Geplaatst op 14.06.2018

Reeds 14.000 euro voor Sprotje

De algemene toestand van Sprotje, de kattin die door een Oekraïner uit Kortrijk ongeveer een kwartier in een snikhete oven werd gestoken, is goed, maar toch zijn de verwondingen erger dan eerst gedacht waardoor er nog uitgebreide verzorging zal nodig zijn en ook de kosten zullen iets hoger oplopen dan eerst gedacht. In plaats van enkele brandwonden aan de linkerflank, is gebleken dat het grootste deel van de linkerflank nu ook is losgekomen. Ook aan de rechterflank is een stuk huid verbrand. “Gelukkig hebben de Vlaamse dierenvrienden ons voldoende fondsen gegeven om daarin ruimschoots te voldoen.” Aldus dierenartsen Overleie.
Samen met de Stad Kortrijk, Gaia zal dierenartsen Overleie klacht indienen tegen de dader die trouwens geen spijt toont van wat hij heeft aangericht. Een deel van het ingezamelde geld zal dan ook hier aan besteed worden.
“Het is duidelijk dat de straffen voor dierenmishandeling in België nog niet streng genoeg zijn. Er ligt een wetsvoorstel op tafel om dierenmishandeling strenger te bestraffen. Wij hopen dan ook dat het signaal dat van uit België en zelfs uit Nederland gestuurd werd, niet zal genegeerd worden en dat deze wet zo snel mogelijk kan goedgekeurd worden. Wij hopen ook dat daders die dergelijke misdrijven plegen, gescreend worden, aangezien zij mogelijk op termijn ook een gevaar kunnen betekenen voor de maatschappij. Wat zij eerst doen met dieren kunnen zij later ook met mensen doen.” Aldus Michel Vandenbosch van Gaia.
“Door de vele steun die wij de voorbije dagen mochten ontvangen schenken wij reeds 10.000 euro aan een aantal lokale asielen en VZW’s die ons zelf hulp hebben aangeboden. Op die manier willen wij hen belonen voor het goede werk dat zij doen voor dieren.”
“België heeft een groot hart voor dieren, de vele steun die wij mochten ontvangen heeft een duidelijk signaal gestuurd. Dierenmishandeling wordt niet aanvaard. Wij betreuren ten zeerste hoe deze daad van sympathie is moeten ontstaan, maar zijn wel blij dat we hierdoor heel wat goede doelen en dieren kunnen helpen.” Aldus veeartsen Overleie.
Een crowdfunding voor Sprotje bracht al ruim 14.000 euro op. Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem krijgt 2.000 euro. 1.000 euro gaat naar Rata’s Animal Shelter, Katimoe, Sociale Dierenhulp, Kat zoekt thuis, Folyfoot, Azura, dierenasiel De Grensstreek, Blutskatjes en Animal Trust. Later krijgen nog meer vzw’s geld, want de crowdfunding loopt nog 20 dagen.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 14.06.2018

Duizendtal voetbalfans beleven wekenlang Duivels plezier op Suikercup

De Suikerpark-site in Veurne wordt vanaf vrijdag 15 juni tot en met zeker donderdag 28 juni omgetoverd tot een grandioos WK-dorp van meer dan 1.000 vierkante meter groot. Met onder andere twee grote bars, evenveel foodtrucks, een gigantisch tv-scherm én een VIP-ruimte heeft de Suikercup álles in huis om er samen met een duizendtal enthousiaste Duivelsfans minstens een aantal legendarische voetbalfeestjes te bouwen.

Het WK-dorp is een initiatief van projectontwikkelaar ION, WVI en Stad Veurne.
De komende weken komen in tientallen Vlaamse steden duizenden voetballiefhebbers samen om voor “Onze Jongens” te supporteren. Ook Veurne laat dit langverwachte volksfeest niet aan zich voorbijgaan. Vanaf midden juni kan iedereen de WK-wedstrijden volgen op een ledscherm van liefst 15 vierkante meter groot op het middenplein en op vier grote tv-schermen in de VIP-ruimte in het Suikerpark. Dat is het nieuwe stadsdeel op de site van de oude Suikerfabriek in Veurne. Terwijl Hazard, De Bruyne, Lukaku & co de bal gezwind in doel knallen, zullen de fans op de Suikercup hun honger en dorst kunnen stillen aan 25 meter bars, een frietmobiel en een pastamobiel. Daarnaast is er ook een VIP-ruimte voor genodigden, met extra tv-schermen.
“In totaal zullen we per wedstrijd zo’n duizend fans op de Suikercup kunnen ontvangen. Op de dagen dat de Rode Duivels in actie komen - tegen Panama, Tunesië en Engeland - maken we er een écht feest van. Zo zullen enkele dj’s het publiek voor de wedstrijd stevig opwarmen. En ook na de wedstrijd zorgen zij voor de nodige ambiance. Daarnaast kunnen bezoekers ook officiële WK-ballen winnen, en zelfs een aantal officiële Duivels-outfits.”
Organisator Ben Peperstraete
Op vrijdag 15 juni omstreeks 17 uur opent de Suikercup voor het eerst de deuren. Het WK-dorp wordt op gang getrokken met een afterwork-party en de topwedstrijd Portugal-Spanje. De inkom is gratis. Eten en drinken zijn betalend. Op zaterdag gaat het om meer dan voetbal alleen. Dan voorziet de organisatie onder meer enkele springkastelen voor de kinderen en kunnen families ook een bezoekje brengen aan de kinderboerderij.
Suikerpark

Projectontwikkelaar ION investeert in totaal 110 miljoen euro in de Suikerpark-site van goed 49 hectare, waarvan de ontwikkeling dit najaar start. Het Suikerpark wordt een compleet nieuw, bruisend stadsdeel. Centraal komt het Suikerplein, met kleine buurtwinkels, vele terrasjes, een uniek waterelement,... Om de Veurnenaars al een goed idee van de omvang ervan te geven: het WK-dorp neemt ongeveer de helft van het toekomstige plein in beslag.
“Het Suikerpark is een zogeheten WOW-project, dat staat voor Wonen, Ontspannen en Werken. Tijdelijke invulllingen, zoals de Suikercup en de kinderboerderij, passen volledig in deze filosofie. Wanneer over tien jaar alle 450 appartementen en woningen gebouwd zijn en jonge ondernemers een bedrijf kunnen opstarten in het incubatorgebouw, zullen de Veurnenaars nog steeds volop kunnen ontspannen in het Suikerpark. Is het niet op het Suikerplein, dan wel in het toekomstige park, het bijhorende natuurgebied of op de vijver. ”

BDK / Bron: Bereal
 

Geplaatst op 12.06.2018

Bouw nieuwe sporthal gestart te Ieper

De bouw van de 2 nieuwe sporthallen in Ieper zit op schema. Aan de Leopold-III laan zijn de werken voor de bouw van een nieuwe turnhal gestart. Die turnhal komt op de plaats waar de voormalige kleedkamerkiosk stond.

Ook aan het Minneplein komt er een nieuw sportcomplex, bij de gebouwen van het Koninklijk Atheneum. Het kinderdagverblijf dat er stond, is al afgebroken en de bouw van de nieuwe polyvalente sportzaal startte in de loop van de maand mei. Deze sporthal is een privaat-publieke samenwerking: met het stadsbestuur als publieke partner en het GO-onderwijs als private partner.

De leerlingen van de GO-scholen gaan er overdag (van 8.00 tot 17.00 u) sporten en ’s avonds tijdens de weekends en in de schoolvakanties, zal de stedelijke sportdienst het gebouw gebruiken en verhuren. De bedoeling is dat de Ieperse  sportverenigingen en sportclubs er trecht kunnen. De nieuwe sporthal krijgt één grote omni-sportzaal van 50 op 32 meter. In de hal is er ook plaats voor 8 kleedkamers: 6 groepskleedkamers, en 2 individuele kleedkamers; allemaal met douches en gemeenschappelijk sanitair.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 12.06.2018

Oostende breidt Hoplr uit naar alle wijken van de stad

Ken je Hoplr al? Hoplr is een heel handig en privaat sociaal netwerk dat buurtbewoners met elkaar in contact brengt!

Hoplr is een sociaal netwerk voor en door de buurt. Via deze applicatie staan inwoners eenvoudig in contact met mensen in hun straat, buurt of wijk.

In maart 2018 werd deze applicatie al geïntroduceerd in het Westerkwartier en de buurt Oud-Centrum. Met succes! In het Westerkwartier waren er al zo’n 240 aanmeldingen op het buurtnetwerk, in het Oud-Centrum zo’n 200. Daarom wil het Stadsbestuur Hoplr de komende twee maanden in alle wijken van de stad lanceren. Zo kunnen de inwoners ook via de digitale weg met elkaar contact maken.

Doe mee!

Alle bewoners krijgen binnenkort (tussen eind juni en eind juli) per wijk en/of buurt een brief met een buurtcode om te registreren.

De volledige buurt wordt in een handige contactlijst opgenomen - met zoekfunctie op naam, adres, beroep of interesse – en inwoners kunnen elkaar snel bereiken via een privébericht.

Inwoners kunnen er de eerste buurtcontacten leggen, uitwisseling van materiaal organiseren, ideeën of initiatieven lanceren, steun ervoor verzamelen en doorsturen naar de stad.

De inwoners kunnen dus communiceren met de buren, maar ook de Stad kan met de buurten in contact komen. In de toekomst kan er via Hoplr relevante informatie heel snel en gericht naar de buurt gecommuniceerd worden zoals bewonersbrieven of uitnodigingen voor wijkvergaderingen.

Meer info: wijkmanagement@oostende.be

 

BDK / Bron: Stad Oostende

Geplaatst op 11.06.2018

Zomernocturne in bezoekerscentrum Westfront

Op zaterdag 16 juni 2018 krijgt de zomernocturne in het bezoekerscentrum Westfront een jazzy tintje. De muziekgroep New Orleans Night Owls brengt een muzikaal optreden in de rotonde van het bezoekerscentrum, Kustweg 2.
Bezieler-trompettist en ‘New Orleans-autoriteit’ Joris De Cock brengt sinds jaar en dag de allerbeste  instrumentalisten samen, gaande van trompettisten, gitaristen tot tenorsaxofonisten. Samen met zijn collega’s Thomas Van Gelder (sax), Bart Vervaeck (gitaar), Bernd Coene (drums) en NN (contrabas) zal hij een swingend optreden brengen.

De deuren van het Westfront gaan open vanaf 18 u. zodat men vooraf nog een vrij bezoek kan brengen aan de permanente tentoonstelling over de onderwaterzetting tijdens WO I en de tijdelijke tentoonstelling ‘Paard & Koning’. Het optreden start om 19.30 u. en wordt afgesloten met een lekker drankje en hapje.
De kostprijs van een ingangsticket bedraagt € 10 (VVK) en € 12 (ADD). Tickets zijn verkrijgbaar via Westfront Nieuwpoort, dienst toerisme, dienst cultuur en online via http://www.nieuwpoort.be/…/v…/nl/nieuwpoort/de_groote_oorlog

BDK / Bron: Stad Nieuwpoort


Geplaatst op 10.06.2018

Infoavond bouwkundig erfgoed in de steiger(s)

Menen beschikt over heel wat gebouwen met een historische, architecturale of esthetische waarde. Deze panden vind je sinds 2009 op de inventaris bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid (inventaris.onroerenderfgoed.be). Bij verbouwings- of sloopdossiers van deze panden is het stadsbestuur verplicht de erfgoedwaarde af te toetsen. Daarom wil de stad de bewoners informeren over de erfgoedwaarde van hun gebouw op basis van een ‘Actieplan bouwkundig erfgoed’.
Het actieplan focust op het gebied van de historische stadskern gelegen tussen de Poedermagazijnstraat en de J.&M. Sabbestraat in het noorden en de Leie in het zuiden. Bezit je een woning of pand die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat, en heb je al bepaalde verbouwings- of slopingsplannen, informeer dan zeker op voorhand bij de dienst stedenbouw.
De historische vestingen in Menen zijn voor velen onbekend en daardoor onbemind? Nochtans zijn deze beeldbepalende structuren een enorme troef voor de stad. De stad wil de vestingen in de toekomst meer in de kijker zetten en maakt daarvoor een beheersplan op om de nodige instandhoudingswerken op te lijsten en voor te bereiden. Dat beheersplan moet ook een kader bieden voor diverse publieke en private initiatieven in de omgeving van de vestingen.

Infoavond 13 juni

Op woensdagavond 13 juni leer je alles over bouwkundig erfgoed in de historische kern van Menen in CC De Steiger. Historicus Marc Pyncket bijt de spits af met een inkijk in de stads- en bouwkundige geschiedenis van Menen. Daarna kom je alles te weten over het doel en de werkwijze van het actieplan bouwkundig erfgoed en het beheersplan voor de vestingen. Stedenbouwkundig ontwerpers Bram Lattré en Heleen Calcoen, beide werkzaam bij intercommunale Leiedal, geven u de uitleg. Na de uiteenzettingen kunnen er vragen gesteld worden over specifieke dossiers. Van 29 mei tot 18 juni kun je meer leren over beide plannen aan de hand van infopanelen in het stadhuis.

Organisatie: Stad Menen en Intercommunale Leiedal
Wanneer: woensdag 13 juni 2018 om 19.30 u
Waar: CC De Steiger, theaterzaal
 
FVW / Bron: Stad Menen

Geplaatst op 10.06.2018

Kijk naar de maan

Als de weergoden het toelaten, kunnen we in de nacht van 27 op 28 juli genieten van een prachtig natuurfenomeen. Dan komen de zon, de aarde en de maan op één lijn te staan en krijgen we een maansverduistering of maaneclips. Op initiatief van de Vlaamse volkssterrenwachten en met steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters is een kant-en-klaar informatiepakket over maansverduisteringen aan alle scholen van het basis- en secundair onderwijs bezorgd. Op die manier kunnen leraren eenvoudig aan de slag om dit natuurfenomeen aan de leerlingen uit te leggen.
Op vrijdag 27 juli vindt er een totale maansverduistering plaats die ook in België zichtbaar is. Bij een maansverduistering schuift de aarde tussen de zon en de maan, waardoor de maan verduistert. De Vlaamse volkssterrenwachten, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters grijpen dit moment aan om via een kant-en-klaar informatiepakket scholen en leerlingen op de hoogte te brengen van zulke natuurfenomenen. Het geeft ons inzicht over hoe de zon, de aarde en de maan ten opzichte van elkaar bewegen en hoe ze zich verhouden wat betreft grootte en afstand. In het kader van het STEM-beleid worden op die manier ook extra accenten gelegd op ruimtevaart en klimaat.
Jaarlijks vinden 4 tot 7 maans- of zonsverduisteringen plaats, maar die zijn niet altijd waarneembaar in België. Deze totale maansverduistering of maaneclips is wel waarneembaar in België. De verduistering van de maan start om 19u14, maar zal pas van 21u30 bij ons zichtbaar zijn omdat de maan dan pas opkomt. Om 21u31 is de verduistering compleet en bereikt haar maximum om 22u21. Om 23u13 eindigt de totale fase en om 00u19 (op 28 juli) is de maansverduistering voorbij. Maansverduisteringen zijn op veel meer plaatsen zichtbaar doordat die waarneembaar is overal waar de maan boven de horizon staat. Een zonsverduistering kan enkel op een kleine strook van de aarde waargenomen worden. De volgende totale maansverduistering die ook in België zichtbaar zal zijn is op 21 januari 2019. Het is eerder uitzonderlijk dat er op korte tijd twee totale maansverduisteringen in België zichtbaar zijn.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Een eclips spreekt altijd tot de verbeelding. Het is een prachtig fenomeen en mooi voorbeeld van hoe wetenschap soms heel dichtbij komt. Het is dan ook positief dat de Vlaamse Volkssterrenwachten zo’n fenomenen aangrijpen om jongeren warm te maken voor klimaat en ruimtevaart. Een maansverduistering kan ook de interesse wekken van leerlingen om voor wetenschappen te kiezen.”
In tegenstelling tot zonsverduisteringen schuilt er geen gevaar in het kijken naar een maansverduistering. Het enige wat je nodig hebt zijn je ogen en een heldere hemel om op het juiste moment in de juiste richting te kijken. Alle Vlaamse Volkssterrenwachten openen op vrijdag 27 juli hun deuren voor het publiek voor dit bijzondere moment.

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
 

Geplaatst op 10.06.2018

In juni bloeit het vlas

Houd de vlasvelden in de gaten want hier en daar begint een paarse bloem zich te tonen. De voorbode van wat komen gaat... volledig blauwe of witte gekleurde velden. Mis het niet, want dit wonderlijke schouwspel is van korte duur. Elk vlasbloempje bloeit maar enkele uren... maar geen zorgen, ze bloeien allemaal op verschillende momenten in een periode van twee à drie weken! 
Texture stuurt je graag op pad! Op www.vlasveldeninvlaanderen.be kan je met een klik op de kaart een perceel in jouw buurt vinden. We stippelden voor jullie twee fietsroutes uit. Eén op maat van gezinnen (circa 23 km), één op maat van de meer getrainde benen (circa 54 km). Beide fietsknooppuntenroutes kan je gratis ophalen in Texture. Superhandig in stickerformaat. Je kan ze ook thuis afdrukken via onze site of inladen in de Vlaanderen Fietsland app. Deel je nadien je foto's op sociale media met #vlassafari en laat je ons meegenieten van jouw vlasavontuur?

BDK / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 10.06.2018
3332 artikelspagina's: 1 2 3 4 <<< 5 >>> 6 7 8 9 10 11 ... 334