Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Wandel- en loopevenement ten voordele van Intensieve Zorgen Kindergeneeskunde UZ Gent

Op zaterdag 18 augustus organiseert Saskia Garré een wandel- en loopevenement. Daarmee wil de Harelbeekse dierenarts niet alleen het zoontje van haar neef gedenken, ze wil vooral veel geld inzamelen voor een project van de dienst Intensieve Zorgen Kindergeneeskunde van het UZ Gent.

Op 8 januari 2018 overleed Casper. Hij was amper vier maand oud. Casper verbleef een tijdje op de dienst Intensieve Zorgen Kindergeneeskunde van het UZ Gent, maar ondanks alle goede zorgen haalde hij het jammer genoeg niet. Zijn dood betekende een zware klap voor Tom en Nele, de ouders van Casper. Korte tijd nadien volgde er nog een extra beproeving toen ook hun andere zoontje Mats in kritieke toestand moest worden opgenomen in dezelfde afdeling. Dat liep gelukkig wel goed af.

Elk jaar opnieuw vangt de dienst IZ Kindergeneeskunde een kleine duizend patiëntjes op. “Het gaat om kritiek zieke kinderen tussen enkele dagen en 15 jaar oud. De aangeboden zorg is heel divers: hartproblemen, nierfalen, luchtwegeninfecties enzovoort. We hebben de mogelijkheid om 14 kinderen tegelijk op te vangen. Meestal blijft de opname beperkt tot gemiddeld drie à vier dagen”, vertelt Dries Neyrinck, hoofdverpleegkundige van IZ Kindergeneeskunde.

Eerder dit jaar leerden Tom en Nele de dienst IZ Kindergeneeskunde beter kennen. Zo merkten ze dat er behoefte is aan een gespreksruimte waarin de artsen in alle sereniteit met de ouders kunnen praten. “In het Kinderziekenhuis is de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd. Het huidige gebouw is nog maar zeven jaar oud Het UZ Gent bereidt bovendien een heus nieuwbouwproject voor als structurele oplossing voor verouderde infrastructuur op onze campus. Dat project zal de komende jaren opnieuw grote investeringen vergen. Daarom zijn we zelf op zoek gegaan naar de financiële middelen om een donkere vergaderzaal op te splitsen en er onder andere een gezellige ontvangstruimte met zeteltjes te creëren. Het totale kostenplaatje bedraagt zowat 15.000 euro”, legt Dries Neyrinck uit.

Dierenarts Saskia Garré uit Harelbeke is de tante van Tom en trok zich het lot van Casper en Mats heel erg aan. Daarom nam ze het initiatief om op zaterdag 18 augustus een wandel- en loopevenement te organiseren. Ze krijgt daarbij de steun van haar man David Persyn en twee loopvrienden Karin Bastiaannet en Dirk Van Thuyne. Er is een vrije start tussen 8.00 en 11.00 uur en de deelnemers kunnen kiezen uit twee omlopen van ongeveer 7 en 11 kilometer die onder andere door de Gavers gaan. De inschrijvingsbijdrage is vrij te kiezen. Achteraf is er gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje in het gloednieuwe atelier van David en Saskia langs de Kortrijksesteenweg 185. De opbrengsten gaan integraal naar het IZ Kindergeneeskunde.

Op 9 september breien Saskia en Dirk nog een extraatje aan het verhaal want op die dag zullen ze deelnemen aan de In Flanders Fields Marathon. “Iedereen mag inzetten en een gokje wagen op mijn eindtijd. Diegene die er het dichtst bij zit, krijgt een waardevolle prijs. Vorig jaar liep ik de marathon van Rotterdam in 4u25. Dit moet beter kunnen. Voor Casper, Mats en IZ Kindergeneeskunde wil ik me graag dubbel plooien.”

 

FVW / Bron Dirk Van Thuyne

Geplaatst op 02.08.2018

Kanapee Festival op zondag 12 augustus langs Kanaal Bossuit-Kortrijk

Op zondag 12 augustus is er het Kanapee Festival op diverse locaties langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk.

Tussen 11en 19 uur kunnen bezoekers er de verschillende kampen ontdekken die tijdens de afgelopen editie van het bouwkamp Kanapee werden opgezet.

Drie kampen
In juli werden op drie plaatsen langs het kanaal kampen opgebouwd: in de tuin achter de oude pastoriewoning in Bossuit, in het Lettenhofpark in Zwevegem-Knokke en in het Milleniumpark in Moen. Iedereen kon gratis deelnemen aan de bouwkampen. Onder begeleiding van professionals bouwden ze het kamp en richtten ze de plek zelf in.

Tijdens het Kanapee Festival kunnen deelnemers alle kampen bezoeken. Er zijn tal van activiteiten en concerten voorzien. Deelnemers kunnen zich te voet of met de fiets tussen de kampen verplaatsen of gebruik maken van een pendeltreintje.

Deze activiteit is gratis. Meer informatie over de verschillende locaties en activiteiten is te vinden op de website www.komkanaperen.be.

Kanapee
Kanapee is een belevingsproject georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen, Stadslandschap ‘Leie en Schelde’ en het artistiek collectief ‘Bolwerk’. Ook de gemeenten Avelgem en Zwevegem verleenden hun medewerking.

Via het project wil de Provincie de kanaaldorpen met het kanaal Bossuit-Kortrijk verbinden.

FVW / Bron Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 02.08.2018

Zomerweer = fietswaar: dus label je fiets!

Je kunt je rijksregisternummer laten merken op het frame van je fiets. Dit gebeurt aan de hand van een krachtig zelfklevend label dat op het kader van je fiets wordt aangebracht.

Als je gemerkte fiets na diefstal teruggevonden wordt, kun je deze, aan de hand van je rijksregisternummer, gemakkelijk terug krijgen.

Je kan dit label gratis online aanvragen en zelf aanbrengen d.m.v. meegeleverde instructies.

Ga naar www.menen.be/producten/fietslabel-aanvragen en volg de instructies.

FVW / Bron Stad Menen

Geplaatst op 02.08.2018

Ook blauwalgen in kanaal Gent - Oostende

Er zijn blauwalgen aanwezig in het kanaal Gent-Oostende, in de zone vanaf Beernem tot in Brugge. Dat blijkt uit de laboresultaten.

Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water gecapteerd worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast komt er ook een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie, zoals kajak, waterski en wakeboarden.

Blauwalgen – of cyanobacteriën – zijn bacteriën die leven in zoet water en die eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. De aanwezigheid van potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater werd bevestigd door de laboresultaten.

Risico’s uitsluiten

De Vlaamse waterwegbeheerder wil elk risico uitsluiten. Daarom neemt de organisatie de nodige maatregelen vanaf de Sint-Jorisbrug in Beernem tot aan de Dampoortsluis in Brugge.

Er komt een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen, zoals koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarover vandaag nog op de hoogte gebracht.Daarnaast worden ook bepaalde vormen van recreatie op het kanaal verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, … Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

Opvolging

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse waterwegbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

 

FVW / Bron: De Vlaamse Waterweg

Geplaatst op 02.08.2018

83ste Nationale Hulde aan Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer

Aan de voet van het Koning Albert I-monument vindt op zondag 5 augustus de jaarlijkse plechtigheid plaats ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De plechtigheid start om 10 u.

Er is een defilé van vaandeldragers en de doedelzakband ‘Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums’ brengt een muzikaal eerbetoon. Daarnaast zijn er nog bezinningsmomenten, worden er toespraken naar voren gebracht en bloemen neergelegd.

Aan het IJzergedenkteken en aan het Britse en Franse monument wordt er nog hulde gebracht met de Europese hymne en de Brabançonne.

Programma

10.00 u. Aankomst afgevaardigde van de Koning. Defilé van de vaandeldragers en de Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums.
10.20 u. Verwelkoming met een bezinningsmoment, een boodschap van de jeugd en een historische evocatie.
11.00 u. Toespraken en bloemenhulde aan het standbeeld van Koning Albert I. Europese Hymne en Belgisch Volkslied.
12.00 u. Bloemenhulde aan het Brits gedenkteken, aan het 81°D.I.T. Française en aan het Ijzergedenkteken.

Laat zondag 5 augustus niet alleen een dag van broederschap en bezinning zijn, maar evenzeer een levende uitdrukking van hoop op een vreedzame wereld.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 01.08.2018

N-VA Ieper houdt grootschalige enquête - "Iedereen Burgemeester"

Onder alle inwoners van Ieper verdeelt N-VA Ieper deze week een heuse enquête. De thema’s gaan zowel over de stadskern als de vele deelgemeenten: iedereen telt mee.

Lijsttrekker Eva Ryde: "Het is de eerste keer dat een politieke partij dergelijke grootschalige bevraging bij de Ieperse bevolking houdt en het is een reactie op de vraag van heel wat Ieperlingen om meer inspraak te hebben in het bestuur van de stad en haar deelgemeenten. Wij verbinden er ons toe om rekening te houden met wat de Ieperling denkt bij het verder opmaken van ons programma en het uitvoeren van dit programma indien we aan zet zijn."

De Ieperlingen hebben een tweetal weken de tijd om de enquête in te vullen die daarna afgegeven kan worden bij alle bestuursleden van de partij. Daarnaast zal N-VA Ieper op zaterdag 11 en zondag 12 augustus aanwezig zijn in Ieper en de deelgemeenten om de enquêtes op te halen. De data, plaats en uren staan vermeld in de enquête.

FVW / Bron N-VA Ieper

Geplaatst op 01.08.2018

2 miljoen Kusttramreizigers in juli

Bijna 1 op 5 reizigers verplaatste zich met dag- of meerdagenpas.

Het was een drukke maand voor de Kusttram. Niet minder dan 2 miljoen reizigers spoorden in juli tussen De Panne en Knokke. Ramingen wijzen op een stijging van het aantal reizigers met 4 % ten opzichte van juli 2017. Topdag was 28 juli met, volgens ramingen, bijna 80.000 reizigers. Toeristische vervoerbewijzen gingen vlotjes over de toonbank. Afgelopen maand werden bijna 370.000 dag- en meerdagenpassen ontwaard. “We hebben 13 trams vanuit Antwerpen en Gent naar de Kust gehaald voor de zomer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zo kunnen al die extra Kustbezoekers genieten van de snelle en comfortabele dienstverlening van de Kusttram”.

Opvallend meer combitickets verkocht voor Plopsaqua

Heel wat mensen zakten in juli af naar de kust waar ze meteen ook dankbaar gebruik maakten van de Kusttram om zich te verplaatsen. Dat zorgde volgens tellingen en ontwaardingen voor extra reizigers en bovendien voor bijna 30 % meer ontwaardingen van toeristische dag- en meerdagenpassen ten opzichte van juli 2017. Ook de combitickets ofwel Kusttram+ voor Plopsaland, het Zandsculpturenfestival en Plopsaqua waren populair. Een opmerkelijke stijging viel te noteren voor Plopsaqua. Een vierde meer combitickets, waarbij zowel de toegang tot het waterpark als het vervoer met de Kusttram inbegrepen zijn, werden verkocht dan in juli vorig jaar.

Reizigers kiezen voor Kusttram omwille van gebruiksgemak

Topdag voor de Kusttram was zaterdag 28 juli, de eerste dag na de hittegolf die ook ons land toen in zijn greep hield. Het gebruiksgemak is een belangrijke factor bij het kiezen voor de Kusttram. Reizigers kunnen onder andere zorgeloos en vlot op uitstap, gaan winkelen, naar het werk of iets gaan eten of drinken zonder verkeer- en parkeerstress. Volgens enquêtes van De Lijn waarderen reizigers onder meer ook de hoge frequentie en het feit dat er altijd een halte in de buurt is.

Nieuwe visueel krachtige veiligheidsborden langs Kusttramlijn

Elk jaar opnieuw investeert De Lijn heel wat energie en middelen in haar ‘Kusttram veiligheidscampagne’. In juli werd de veiligheidscampagne nog versterkt met nieuwe, visueel krachtige borden op verschillende plaatsen langs de Kusttramlijn. De slogan van de borden luidt: ‘doe de vuurtoren’. De zwakke weggebruikers worden op die manier aangemaand om naar links en naar rechts te kijken voor ze de sporen kruisen. Kusttrams kunnen immers uit beide richtingen komen en kunnen, gezien hun lange remafstand, niet zomaar stoppen.

FVW / Bron De Lijn

Geplaatst op 01.08.2018

Kleine aanpassing beregening

Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10.00 en 18.00u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg.

De blauwalgen in het Kanaal Roeselare-Leie vormen opnieuw een tegenslag voor de landbouwers, die er water tappen. Meer mogelijkheden om te beregenen biedt wat ademruimte. Ook stelde gouverneur Decaluwé vandaag aan Aquafin de vraag om de toegangsuren voor afname van gezuiverd afvalwater te verruimen.

De waterkwaliteit blijft een aandachtspunt: de verziltingswaarden in poldergebieden en de kans op algenbloei nemen toe.

 

In het Kanaal Roeselare-Leie zijn blauwalgen vastgesteld. Er geldt een captatieverbod voor deze bevaarbare waterloop. Contact met of inname van besmet water kan immers schadelijk zijn voor mens, dier en gewas.

 

Ondertussen blijft de droogte aanhouden. De afgelopen dagen was er lokaal wat neerslag in West-Vlaanderen. Enkel de regio rond Poperinge kreeg behoorlijk wat regen. De weersvoorspellingen geven nog steeds geen verandering aan.  Gouverneur Decaluwé pleit verder voor doordacht, spaarzaam waterverbruik. Met het West-Vlaams overleg over de waterschaarste werd deze namiddag de situatie besproken. Drinkwater voor mens en dier blijft een aandachtspunt.

 

De maatregelen blijven behouden met een beperkte versoepeling: besproeien met regen- of putwater, beregenen van gewassen kan vanaf 2 augustus tussen 18u en 10u. De mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn echter niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s. Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen. De monitoring van de waterkwaliteit gebeurt voortaan wekelijks.

 

Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan waterschaarste@west-vlaanderen.be.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 01.08.2018

Plechtigheid op Amerikaanse begraafplaats Flanders Field

Op zondag 5 augustus houdt de U.S. Army Center of Military History om 10.00 u een plechtigheid op de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field te Waregem. De plechtigheid duurt ongeveer een uur en is vrij toegankelijk voor elke geïnteresseerde.

Deze organisatie, die de geschiedschrijving van het Amerikaanse leger (in oorlog en vrede) verzorgt, toert momenteel door Frankrijk en België. Ze houden halt bij verschillende Amerikaanse begraafplaatsen en monumenten om 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog de gesneuvelden te herdenken. Zondagmorgen 5 augustus is het Flanders Field American Cemetery in Waregem aan de beurt.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 31.07.2018

Grote gevelspandoeken over Leiewerken in de Rijselstraat in Menen

Sinds vorige week vrijdag hangen er twee grote gevelspandoeken in de Rijselstraat in Menen. De spandoeken, met als boodschap “De Leiebrug naar de toekomst”, zijn een van de initiatief van de Stad Menen en De Vlaamse Waterweg nv om inwoners, handelaars en bezoekers naar aanleiding van de geplande Leiewerken een toekomstbeeld te bieden. De eigenlijke Leiewerken zouden midden 2020 starten.

De werken in Menen: onderdeel van Seine Schelde Vlaanderen
De Leiewerken in Menen zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine Schelde Vlaanderen. Dit project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Zo krijgen we minder drukke wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu. In het kader van dit project wordt de waterweg aangepast aan de komst van grotere schepen met grotere ladingen. In het centrum van Menen is er onder meer een bochtverbreding nodig. Die moet er komen zodat schepen met een lengte tot 190 meter vlot de bocht kunnen nemen. Een leuk weetje: zo’n schip vervangt ongeveer 220 zware vrachtwagens. De huidige brug in de Rijselstraat is te laag voor deze schepen. Ook een nieuwe, hogere brug is dus noodzakelijk.

Opportuniteiten voor de stad
Om de Leie in Menen geschikt te maken voor de scheepvaart van de toekomst, zijn er een aantal grondverwervingen noodzakelijk. De verworven panden moeten gesloopt worden vooraleer de werken kunnen starten. Het slopen van de aparte panden zou voor veel hinder zorgen en is ook niet overal technisch haalbaar. Vooraleer er gegroepeerd gesloopt kan worden, zullen er dus een aantal panden lange tijd leegstaan. Om hinder en ongewenste bezoekers te vermijden, worden er een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen zorgen er ook voor dat de panden alvast sloopklaar zijn. Zo worden alle nutsvoorzieningen afgesloten en verwijderd. Vervolgens worden deuren en ramen van de panden volledig weggenomen en wordt de benedenverdieping afgedicht met panelen.

Omdat dergelijke ingrepen het uitzicht van een stad kunnen veranderen, organiseren de stad Menen en de Vlaamse waterwegbeheerder enkele initiatieven om de aantrekkelijkheid van het projectgebied te verhogen. Het eerste initiatief zijn de gevelspandoeken die vandaag aan het reeds verworden pand in de Rijselstraat 147 geïnstalleerd werden. Op die spandoeken is de boodschap “De Leiebrug naar de toekomst” te lezen, samen met foto’s van de huidige en vroegere bruggen over de Leie. Die bieden inwoners, handelaars en bezoekers in de aanloop naar de Leiewerken een toekomstbeeld.

De Vlaamse overheid investeert fors om de Leie klaar te maken voor grotere schepen. De Leie wordt zo een belangrijke schakel in een nieuwe watersnelweg, die het Scheldebekken zal verbinden met het hart van Frankrijk. Elke vracht die via die watersnelweg kan gaan, moet niet meer over de weg. De Leiewerken geven meteen ook een stevige impuls aan de lokale economie en aan de stadsvernieuwing in Menen.

Welke andere initiatieven er exact genomen kunnen worden, wordt verder pand per pand bekeken. Zo kan er samengewerkt worden met verenigingen om bijvoorbeeld graffitiworkshops, muurschilderingen, gevelgedichten… te organiseren of aan te brengen. Indien je zelf een idee hebt of wil meewerken aan dergelijke initiatieven, kan je steeds contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv via leiewerken.menen@vlaamsewaterweg.be of 09 292 11 12.


FVW / Bron Stad Menen

Geplaatst op 31.07.2018
3472 artikelspagina's: 1 2 3 4 <<< 5 >>> 6 7 8 9 10 11 ... 348