Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Kortrijk wil plan voor elk gezin waar Kind & Gezin armoede detecteert

Zopas maakte het agentschap Kind & Gezin de Kansarmoede-index 2018 (armoede bij kinderen 0-3 jaar) voor alle Vlaamse gemeenten bekend. In Kortrijk wordt een lichte daling genoteerd van 18,6% in 2017 naar 18,2% in 2018. Kortrijk is één van de weinige Vlaamse centrumsteden waarvan het cijfer gedaald is. In Vlaanderen is er een stijging van 13,8% naar 14,1%, in West-Vlaanderen een stijging van 12,9% naar 13,2%.

Lichte daling kansarmoede bij kinderen
Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding: “Kortrijk is blij dat er een lichte daling is van de kansarmoede bij gezinnen met pasgeboren kinderen. Zonder ons op de borst te kloppen: we blijven voorzichtig omdat (de voor ons gunstige) cijfers van Kind&Gezin geen oorzakelijk verband leggen met lokaal beleid. Dalingen of stijgingen zijn dus niet te verklaren door hoe een lokaal bestuur armoede aanpakt of zelfs niet aanpakt."

Als enige stad in Vlaanderen meet Kortrijk de resultaten van zijn eigen aanpak via het Mission-project. Eind dit jaar zal blijken of de Kortrijkse aanpak vooruitgang biedt voor gezinnen en kinderen in armoede. Toch zijn de metingen van Kind&Gezin belangrijk voor een lokaal bestuur: we kunnen weten wie de mensen achter de cijfers zijn. Daarom de oproep aan de nieuwe Vlaamse regering en Kind&Gezin om de gezinnen in armoede en het lokale bestuur met elkaar in contact te brengen. Dat gebeurt nu experimenteel in Kortrijk via het Mission-project bij 111 gezinnen en maakt het mogelijk om een gericht armoedeplan per gezin uit te werken.

Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding: "Kortrijk werkt momenteel volop aan een nieuw armoedebestrijdingsplan waarbij zal rekening worden gehouden met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Nieuw is dat Kortrijk maatregelen wil ontwikkelen om in te spelen op problemen die kinderen in armoede elke dag ondervinden."

Zeventien problemen werden in kaart gebracht. Denk aan: gebrek aan gezonde voeding, behoorlijke kledij en schoenen, niet-deelname aan schoolse activiteiten, nooit uitgenodigd worden om te spelen, .... Een ander groot accent zal komen te liggen op de bestrijding van eenzaamheid en armoede bij senioren, éénoudergezinnen en alleenstaanden.


FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 16.06.2019

Unieke tentoonstelling van Belgische collectie in Memorial Museum Passchendaele 1917

Vanaf 14 juni 2019 pakt het MMP1917 uit met een unieke tentoonstelling aan de hand van privéverzamelaar Kris Michiels afkomstig uit Mechelen. Het is een unieke collectie van de Belgen in 1918. Er werd in de verschillende oorlogsmusea in de Westhoek nog maar weinig tentoongesteld over de Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze permanente tentoonstelling biedt de bezoeker een zicht op de evolutie van WOI en de rol van het Belgisch leger tijdens het Eindoffensief in 1918. Hiervoor stelt Kris Michiels meerdere uniformen, de volledige soldatenbepakking en enkele persoonlijke bezittingen van militairen tentoon.

Tentoonstelling door bezoekers
Tijdens de herdenkingsjaren van 100 jaar WOI kreeg het MMP meer dan 75.000 bezoekers over de vloer. Ook de talrijke herdenkingsplechtigheden en -activiteiten konden op veel bezoekers rekenen. Het MMP1917 doet daarom een oproep naar de bezoekers van de talrijke activiteiten in het kader van de Eeuwherdenking, om foto’s of herinneringen te delen in de tijdelijke tentoonstelling ‘Reflection 1914-1918’. Dit kan onder de vorm van een gedicht, tekening, foto, … Naast deze kunstwerken van bezoekers, komen ook enkele foto’s van de vijf MMP1917-huisfotografen aan bod. De tentoonstelling loopt tot en met 15 december 2019. Wie wil deelnemen, kan zijn werk (herinnering) afgeven in de museumshop of online indienen via passchendaele.be.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.06.2019

Trappist Westfleteren vanaf nu online te koop

De monikken van de Sint-Sixtusabdij in Westfleteren gaan de verkoop van hun trappistenbieren anders organiseren. Het reservatiesysteem via de telefoon wordt vervangen door een webwinkel op www.trappistwestvleteren.be.

Het nieuwe systeem heeft een aantal belangrijke voordelen voor de liefhebbers van Westfleteren.
Zo zullen ze, zolang de voorraad strekt, vrij kunnen kiezen tussen de drie soorten van Trappist Westfleteren, met een maximum van twee kratten per aankoop. De Monikken hebben in de webwinkel een 'slimme wachtkamer laten inbouwen. Hierdoor krijgen consumenten die geruime tijd terug of nog nooit een bestelling geplaatst hebben, voorrang op particulieren die minder lang geleden Trappist Westfleteren besteld hebben.

De biertelefoon die was opgericht na de plots ontstane hype waardoor de vraag groter werd dan het aanbod, heeft lange tijd goede diensten bewezen, maar metterdijd werd alsmaar duidelijker dat het toch aan vernieuwing toe was.

"Het nieuwe systeem komt tegemoet aan de noden van tal van bierliefhebbers van Trappist Westvleteren. Wij hebben lang nagedacht over een goed en klantvriendelijk alternatief voor de biertelefoon. De bierverkoop van de Abdij blijft uitsluitend gericht op particuliere klanten. De webwinkel is dus enkel voor consumenten toegankelijk, niet voor proffesionele kopers", aldus broeder Manu Van Hecke, vader abt van de Sint-Sixtusabdij. "Wij wensen namelijk aan zoveel mogelijk mensen de kans te geven om Trappist Westvleteren aan de correcte prijs aan te kopen. Wie zich niet aan de verkoopsregels houdt en misbruik maakt van het systeem, zal de toegang tot de webwinkel gewijgerd worden."

Dankzij de digitale wachtkamer zullen consumenten die lang geleden een bestelling geplaatst hebben, voorrang krijgen op diegenen die recenter een krat Trappist Westvleteren bestelden.

Naast de drie bieren van Trappist Westvleteren zal de consument ook glazen van Trappist Westvleteren en producten van andere trappistenkloosters online kunnen kopen.
De bestellingen kunnen enkel afgehaald worden aan het verkoopcentrum van de Abdij.

De Trappist Westvleteren is uitsluitend te koop via de webwinkel en af te halen via het verkoopcentrum van de Abdij. De webwinkel heeft beperkte openingstijden die vermeld worden op de kalender.
Nadat je bent ingelogd, kom je in de 'slimme' wachtkamer. Wanneer je aan de beurt bent, heb je toegang tot de webwinkel. Tijdens het wachten kan je wel al rondkijken en andere producten reserveren die soms naast de Trappistenbieren worden aangeboden.

Je ontvangt dan een e-mail met een QR-code samen met het overzicht van je bestelling. De nummerplaat van je wagen zal gecontroleerd worden te opzichte van deze in je profiel.
Bij de afhaling gebeurt dan ook de terugbetaling van het statiegeld van het leeggoed dat wordt teruggebracht. Dit bedrag wordt teruggestort op de betaalkaart waarmee de aankoop gebeurde. Het overzicht van uw bestelling en van de terugbetaling van het statiegeld wordt onmiddelijk via e-mail toegestuurd.

Verkoopmomenten
Volgende week zijn er twee initiële verkoopmomenten, dit op dinsdag 18 juni en vrijdag 21 juni 2019, om de goede werking van de webapplicatie te testen.
Op woensdag 26 juni 2019 zal het eerste gewone verkoopmoment plaatsvinden. Omwille van de beperkte hoeveelheid bier die gebrouwen wordt, zullen er maandelijks twee verkoopmomenten georganiseerd worden. Deze zullen om de twee weken plaatsvinden, afwisselend op woensdagnamiddag en op woensdagavond.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.06.2019

Gratis tentoonstelling 'Graven in de Stad'

Vanaf 15 juni kan men in de Goliathzaal van het Yper Museum gratis de tentoonstelling 'Graven in de Stad' bezoeken

Het museum organiseert de tentoonstelling samen met Archo7, de archeologisch dienst in de regio. Bij de opgravingen in de Meersen werden unieke bodemvondsten opgegraven van de oude Sint-Niklaasparochie, een kerk, een begraafplaats met honderden lichamen en de abdij Sint-Jan-ten-Berghe. “De vondsten illustreren het rijke middeleeuwse verleden van Ieper! Deze expo is een mooie aanvulling op de permanente opstelling waarbij de middeleeuwse stad uitgebreid aan bod komt. Ook archeologie is een van de grote aandachttrekkers van het museum. De keuze voor dit thema was dan ook snel gemaakt”, zegt coördinator Sandrin

Achter de voormalige Sint-Niklaaskerk te Ieper ontdekten archeologen in 2018 meer over de geschiedenis van Ieper rond de twaalfde eeuw en de eeuwen die daarop volgden.

In deze tijdelijke tentoonstelling van het Yper Museum wordt een deel van de vondsten gepresenteerd. Het is vrij uniek dat zo snel na de opgravingen reeds een deel van de vondsten kunnen tentoongesteld worden. Normaal duurt dit +/- 2 jaar omdat er nog tal van onderzoeken dienen te bebeuren op de vondsten.

Via de thema's Kerk, Bewoning, Abdij en Sint-Niklaas wordt de bezoeker rondgeleid door ruim acht eeuwen Ieperse geschiedenis. Vandaag ligt de Sint-Niklaasparochie in het midden van de stad, maar in de twaalfde eeuw was het de eerste plek op de westeroever waar de mensen zich vestigden. Bij de eerste kerk die gebouwd werd, was ook een begraafplaats. Archeologen ontdekten er ruim 1200 lichamen.

Wedstrijd: 'Zoek de bisschoppelijke lepel'
Wie de tentoonstelling bezoekt kan deelnemen aan de wedstrijd 'Zoek de lepel van bisschop Robbles'. Il het promofilmpje, te bekijken via sociale media en website, doet de knorrige geestelijke 'Bernard' van de abdij uit de Sint-Niklaasparochie een emotionele, bijna paniekerige oproep. Wie helpt zoeken achter de bisschoppelijke lepel die hij verloor! Bernard heeft er veel voor over, de vinder zal hij belonen met maar liefst 15 tickets voor het nieuwe Bellewaerde Aquapark.

Praktisch
De tentoonsteeling loopt tot en met 6 oktober 2019 en is gratis toegankelijk van 10.00 tot 18.00u.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.06.2019

FENIKS 2020 toont de wederopbouw van de Westhoek

In Stad Ieper heeft het provinciebedrijf Westtoer Feniks 2020 voorgesteld. Het project vertelt het verhaal van de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog. De teruggekeerde bevolking deed dorpen en steden snel uit hun as herrijzen. Ook de samenleving in de Westhoek herwon haar veerkracht. Op een hele reeks iconische locaties in de Westhoek worden tentoonstellingen en publieksevenementen georganiseerd. FENIKS loopt van begin maart 2020 tot eind november 2020.

"FENIKS 2020 is een eerste nieuw thema om de toekomst van het herdenkingstoerisme in te vullen. De terugkeer van de bewoners en de wederopbouw van de streek na de Eerste Wereldoorlog zijn invalshoeken die bij de hedendaagse toerist kunnen inspireren voor een herhaalbezoek. Het verleden van de Westhoek verdwijnt niet na de eeuwherdenking. De Grote Oorlog zal altijd een belangrijke rol blijven spelen in onze Provincie". Aldus Sabien Lahaye Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Tentoonstellingen en evenementen
Met tentoonstellingen en publieksevenementen brengt FENIKS 2020 het verhaal van van de wederopbouw in de Westhoek. Voor een breed publiek zijn tentoonstellingen gepland in het In Flanders Fields Museum, stadhuis van Stad Diksmuide, de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Gemeente Zonnebeke, het bezoekerscentrum Heuvelland in Kemmel, het Yper Museum, de De Kinderbrouwerij in Reningelst, De Lovie vzw en het Fransmanmuseum in Gemeente Koekelare. Ook de kerktorens van Veurne en Mesen - Messineszijn betrokken in het project. Toeristische routes brengen bezoekers naar Gemeente Langemark PoelkapelleGemeente Houthulst en Lo-Reninge. Grote publieksevenementen zullen plaatsvinden op de Grote Markt van Diksmuide en in het stadscentrum van Stad Nieuwpoort. 'A Symphony of Trees', een creatie van componist Piet Swerts uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie Ypriana die in 2020 zijn honderste verjaardag viert, sluit op 24 en 25 oktober 2020 in de Sint-Maartenskathedraal van Ieper het FENIKS project af.

"Gezien de internatinale reputatie die Vlaanderen heeft opgebouwd en de substantiële investeringen die er zijn gebeurd tijdens de eeuwherdenking 2014-2018, willen we de aandacht voor het thema van de Eerste Wereldoorlog de komende jaren aanhouden. We willen de internationale bezoeker blijvend voor een impactvolle beleving in de Westhoek bieden en samen met gepasioneerde streekbewoners op zoek laten gaan naar hun eigen geschiedenis en naar betekenis," aldus Peter De Wilde, CEO van het agentschap Toerisme Vlaanderen.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.06.2019

Burgemeestersconvenant 2030

Op vrijdag 14 juni 2019 zetten de 13 burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen hun handtekening onder het vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030. Daarmee kiest de regio er voluit voor om de klimaatambities solidair en gezamenlijk te bekrachtigen.

Bij de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2020 in 2013 werd de ambitie uitgesproken om tegen 2020 20% CO2 te reduceren. Vandaag staat de teller op 11%. Het gaat dus de goede kant op, maar toch kan de regio een extra duwtje in de rug gebruiken. Daarom engageren de 13 steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen zich voor het Burgemeestersconvenant 2030, waarmee ze aantonen structurele maatregelen te willen nemen die op lange termijn een grote impact hebben op het klimaat en de CO2 met 40% reduceren tegen 2030. Zoals de voorbije jaren treedt Intercommunale Leiedal op als coördinator van het Burgemeestersconvenant en staat ze in voor de verdere uitwerking en begeleiding van het actieplan.

De lat gaat hoger
Het Burgemeestersconvenant bestaat sinds 2008 en is een Europees bottom-upinitiatief dat lokale besturen samenbrengt die zich vrijwillig wensen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te halen. De doelstelling van het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 luidt: de CO2-uitstoot met 40% doen dalen tegen 2030. Geen makkelijke klus, en toch is zo’n streefdoel van groot belang én is het een efficiënt middel om steeds dichter bij de uiteindelijke doelstelling te komen.

In het Burgemeestersconvenant 2030 wordt naast klimaatmitigatie – het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot – ook klimaatadaptatie opgenomen. Dan gaat het niet langer louter over de productie van hernieuwbare energie of over renovaties, ook de ruimte voor blauw-groene assen in stedelijke en minder stedelijke omgevingen staat nu boven aan de klimaatagenda. Heel wat gemeenten gaan hier lokaal mee aan de slag in het kader van hun meerjaren- of beleidsplan. Dit is dan ook hét moment om (budgettaire) ruimte te voorzien voor structurele mitigatie- en/of adaptatiemaatregelen.

Prioritaire thema’s en acties
De drie thema’s die tijdens voorafgaande werksessies rond het Burgemeestersconvenant centraal stonden, zijn mobiliteit, energie en adaptatie. Per thema werd een aantal prioritaire acties vooropgesteld.

Zo blijkt uit het CO2-rapport - dat Leiedal vorig jaar opstelde aan de hand van de data uit het Burgemeestersconvenant - dat mobiliteit verantwoordelijk is voor 35% van de totale CO2-uitstoot in de regio. Dat hier grote winsten te boeken zijn, mag dus duidelijk zijn. Bovendien zijn het verkeer over snelwegen en het lokale verkeer sinds 2005 (het begin van de metingen) met respectievelijk 34 en 22% gestegen. Ook al hebben gemeentelijke of stadsbesturen minder impact op het verkeer over snelwegen, op lokaal niveau kan er meer ingezet worden op alternatieven voor woon-werkverkeer, korte verplaatsingen, enzovoort.

Naast mobiliteit is ook energie een thema waarop we samen met de burger heel wat vooruitgang kunnen boeken. Zo schreef Kuurne in 2017 een bestek uit om via derdepartijfinanciering zonnepanelen op de gemeentelijke daken te plaatsen. Ondertussen is de volledige regio gevolgd en zullen in het najaar tal van gemeentelijke gebouwen voorzien worden van PV-installaties. Daarnaast tonen de cijfers aan dat ook inzetten op woningrenovaties loont. Dat bewijst de gerealiseerde daling van 24% CO2 ten opzichte van 2005. Verder staat de regionale uitrol van een warmtenet de komende jaren centraal en bereiden we ons verder voor op een gasloze toekomst.

Het derde thema is nieuw in het Burgemeestersconvenant. Adaptatie wordt de komende periode een sleutelwoord, zeker als je weet dat onze regio over uitzonderlijk weinig bos en natuur beschikt (amper 4% bestemd groen). Tegelijk draait adaptatie niet alleen om het realiseren van meer bos en natuur, ook blauw-groene verbindingen worden steeds belangrijker. We moeten op zoek naar oplossingen om de droogte tegen te gaan, door op de juiste locaties bijvoorbeeld waterspaarbekkens aan te leggen. Als we die dan ook nog eens van een ecologische inrichting voorzien, creëren we ook hier een win-winsituatie. Ook de luchtkwaliteit willen we de komende jaren regionaal aanpakken, in een mogelijke combinatie met een lokaal gezondheidsplan voor iedere gemeente. Tot slot worden ook ontharding en vergroening (zowel in het stedelijke weefsel als in de open ruimte) als prioritaire klimaatadaptieve maatregelen meegenomen.

 

FVW / Bro: Leiedal

Geplaatst op 16.06.2019

brandweer/dienst 112 post ledegem zone fluvia organiseert Streetkarting 7 juli 2019

Op zondag 7 juli vindt terug de Streetkarting plaats aan de brandweerkazerne van de brandweerpost Ledegem in Sint-Eloois-Winkel. De “vrienden van de brandweer” organiseren samen met Kart-Event Belgium deze organisatie voor de negende keer. Kleine verandering ten opzichte van de andere jaren is dat dit niet meer tijdens Winkel ommegang georganiseerd wordt maar een week vroeger. Deze wijziging heeft te maken met de datum, er wordt namelijk tijdens het weekend van de kermis een groot internationaal tornooi georganiseerd in Frankrijk. Daar gaan veel medewerkers van Kart-Event Belgium meewerken en ook een aantal teams die meerijden tijdens onze wedstrijd trekken daar naar toe, waardoor de editie van 2019 dreigde in het water te vallen. Wetende dat 2020 onze 10 de op de agenda stond waren we dus genoodzaakt om dit jaar de datum een week te vervroegen.

Er zijn twee verschillende wedstrijden. Eén in de voormiddag voor de pro’s (lees de mensen die dit vaak doen). We verwachten een 30-tal ploegen. Hierbij zitten zelfs enkele gesponsorde ploegen. Hier vinden we teams die zich langs het parkoers opstellen met eigen tentjes, die hun eigen zitjes,
helmen en uitrusting mee hebben, verschiet dan ook niet dat je teams ziet rondrijden met een camera op de helm of teams die via helm communicatie in verbinding staan met een teammanager die dan tijden en tactiek doorgeeft aan zijn rijder(s) De wedstrijd zonder kwalificatie duurt drie uur en
tijdens deze drie uren worden er zo een kleine 200 rondjes afgelegd.

In de namiddag is er het Vlaams kampioenschap voor brandweerploegen en een wedstrijd voor recreatieve ploegen (de FUN/BUSINESS klasse). Deze teams rijden samen, voor elk een 15 tal ploegen, dit kan variëren naargelang de inschrijvingen maar er zullen toch net zoals andere jaren
minstens ook hier 30 ploegen op het circuit rijden.
Iedere ploeg bestaat uit minstens twee en maximum vijf rijders.

Voor beide wedstrijden wordt de startvolgorde net zoals in de formule 1 bepaald door de tijden die gereden worden in de kwalificatieronden. Tijdens de race moeten de gocarts, die op benzine rijden, ook hier naar analogie bij de formule 1
bijgetankt worden. Dit gebeurd in een publieksvrije zone achteraan de kazerne van de brandweer.

Ook de tijdopname is professioneel want iedere ronde wordt de tijd opgenomen en geregistreerd en kan via een computerprogramma live gevolgd worden op de schermen in de kazerne. Bij de pro’s worden gemiddelde rondetijden van boven de 70 kilometer per uur gemeten. Wat betekent dat op
de rechte stukken die snelheid nog veel hoger ligt. Bij de recreanten en de brandweerploegen ligt de snelheid iets lager maar ook tijdens deze wedstrijd gaat het aantal rondes ruim boven de 100.
Parkoers : Idem als andere jaren een kleine kilometer over de openbare weg in Sint-Eloois-Winkel. Kloosterstraat, voorbij de sporthal, Dorpsplein, Kloosterstraat, rond de kazerne.

Uurregeling
Kwalificatieronden pro’s in de voormiddag van 10.00 tot 10.30u
Wedstrijd pro’s in de voormiddag van 11.00 tot 14.00u
Kwalificatieronden Vlaams kampioenschap brandweer en fun/business klasse in de namiddag van 14.30 u tot 15.00u.
Wedstrijd Vlaams kampioenschap brandweer en un/business in de namiddag van 15.30u tot 18.00u.
Tijdens de volledige dag is de brandweerkazerne open met drankgelegenheid en vanaf de middag kan er geproefd worden van de lekkere braadworsten en hamburgers klaargemaakt op de BBQ. Voor de lekkerbekken is er de mogelijkheid tot het aankopen van een ijsje.
We verwachten dit jaar terug een spannende competitie binnen de brandweer want de winnaar van vorig jaar heeft terug laten weten dat ze zullen present zijn en onze eigen post doet zeker mee met een drietal ploegen. Deze ploegen komen zeker al langs ; Menen (2 teams) (Fluvia) , Zonnebeke (Westhoek) , Melle (Zone Centrum), Kortrijk (Fluvia), Torhout (Zone 1) , … en een 3 tal teams van post Ledegem. Er zullen daar zeker en vast nog deelnemers bijkomen. De inschrijvingen zijn nog open tot en met maandag 1 juli.

Inlichtingen en inschrijvingen :
Matthias Pareyn 0493/19.90.97, matthiaspareyn@gmail.com
- Pro’s en Fun/Business Klasse info en inschrijvingen : https://www.kart-events.be
- Brandweer inschrijvingen; http://www.streetkartingsintelooiswinkel.be
Matthias Pareyn 0493/19.90.97, matthiaspareyn@gmail.com
Kostprijs :
- Pro’s 399 euro voor in het totaal 3,5uur wedstrijd
- Brandweer en Fun/business 350 euro voor 3uur wedstrijd.
In deze kostprijs zit het gebruik van de gocart, volledige uitrusting (helm, race pak, handschoenen) deskundige uitleg over het verloop van de wedstrijd door ervaren lesgevers en de verzekering. Iedere ploeg krijgt ook een aandenken en voor de top drie van iedere race zijn er bekers voorzien.

FVW / Foto TSL

Geplaatst op 16.06.2019

Franco-Belge Run Wervik 12 juli 2019

De Franco-Belge Run is een wedstrijd met een parcours die zowel België (Wervik) als Frankrijk (Wervicq-Sud) aandoet

parcours reeksen A + B: 200 meter
parcours reeksen C + D: 525 meter
parcours reeksen E + F: 1050 meter
parcours van de jogging: 5km - 1 ronde
parcours van de prestatieloop: 10km - 2 ronden

meer info en inschrijvingen: http://www.dwarsdoorwervik.be/franco-belge-dutch.html

 

FVW

Geplaatst op 16.06.2019

10 jaar vlindertuin Vichte

ondag 23 juni: viering 10 jaar Vlindertuin & geboortebos Vichte
Aan de zuidrand van het Beukenhofpark (Beukenhofstraat) in Vichte werd op de Dag van de Natuur, 21 nov. 2009, door het gemeentebestuur Anzegem, in samenwerking met Natuurpunt Krekel Anzegem en Gezinsbond Vichte, het park uitgebreid met 0,8 ha. 
Er werd een vlindertuin aangelegd, een ecologische tuin met waard- en nectarplanten voor inheemse vlinders en solitaire bijen, een geboortebos met bloemenweide, een ravotruimte en een uitbreiding van de looppiste.

Wedstrijd voor de lagere scholen
Een wedstrijd voor alle lagere scholen van Anzegem. Klassen die willen deelnemen maken in de musisch-creatieve lessen een werk rond het thema natuur, vlinders, bijen, insecten, bomen, bloemen: een tekening, beeld, maquette, collage, recyclagewerkje, spandoek, gedicht, ... 
De werken worden tentoongesteld op zondag 23 juni doorlopend van 14.00 tot 17.00u in en rond de vlindertuin. Bezoekers aan het vlindercafé kunnen stemmen voor hun favoriete vlinderwerkje. De beste klas wordt de "vlinderklas" van Anzegem.
Klassen die willen deelnemen schrijven in voor 1 juni. De werken worden ingeleverd op vrijdag 21 juni tussen 9.00 en 17.00u in de jeugdlokalen Beukenhof, Kerkdreef 42, Vichte. 
De prijs voor de winnende klas is een volle dag verrassingsreis!

Programma van de viering op 23 juni:
• Doorlopend vlindercafé met koffie en taart vanaf 14.00u op het plein naast jeugdlokalen, of bij regenweer in de jeugdlokalen.
• Van 15.00 tot 17.00u doorlopend rondleidingen in de vlindertuin en infostanden van o.a. Natuurpunt & Tuinhier Deerlijk.
• Tentoonstelling van de kunstwerken van wedstrijd “vlinderklas van Anzegem”
• Animatie voor de kleuters 
• 17.00u: officieel luik, persmoment, muzikale omlijsting en prijsuitreiking “vlinderklas van Anzegem”
Organisatie: Natuurpunt Krekel, i.s.m. Gezinsbond Vichte, Anzegem, Tuinhier Deerlijk, Gemeentebestuur Anzegem

 

FVW / Bron: Natuurpunt Krekel

Geplaatst op 16.06.2019

Animatoren gezocht

De jeugddienst van Gemeente Zwevegem zoekt animatoren voor haar vakantiewerkingen (Grabbelpas, Petoeter, Speelplein Z@P of themakampen). Kan je goed omgaan met kinderen en wil je je tijdens de schoolvakanties engageren, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Geen ervaring? Niet gevreesd, onder leiding van de hoofdanimatoren sta je samen met de volledige animatorenploeg sterk!

Tijdens elke schoolvakantie verrassen we je als animator ook elke donderdagavond met een leuke activiteit. Bovenop een leuke zomer krijg je ook een forfaitaire kostenvergoeding. Deze ligt tussen € 25 & € 34 per dag, afhankelijk van je ervaring.

Wat verwachten we van jou?
Je bent minstens 15 jaar.
Je staat in voor de animatie van kinderen (voorbereiding, animatie, opkuis en evaluatie inbegrepen)
Je gaat op een verantwoordelijke manier met kinderen/jongeren om
Je ziet er op toe dat er goed voor het materiaal wordt gezorgd
Je staat ouders op een beleefde manier te woord
Interesse om als animator aan de slag te gaan? Contacteer dan jeugd@zwevegem.be

Like ons ook zeker op Facebook @JeugddienstZwevegem

FVW / Bron: Gemeente Zwevegem

 

Geplaatst op 13.06.2019
4558 artikelspagina's: 1 2 3 4 <<< 5 >>> 6 7 8 9 10 11 ... 456