Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Corona-dreiging

De FOD volksgezondheid adviseert om evenementen boven de 1000 personen niet te laten doorgaan. Onze West-Vlaamse gouverneur en college van burgemeester en schepenen volgen dit advies. Schouwburg Kortrijk heeft een capaciteit van maximum 800 personen, de concertstudio in het muziekcentrum heeft plaats voor 230 personen. Onze evenementen en voorstellingen gaan tot nader order gewoon door.

Toch willen we benadrukken dat het belangrijk is om niet deel te nemen aan onze evenementen als je ziek bent. Daarom voeren we een tijdelijke terugbetaling van tickets in voor iedereen die geplande voorstellingen niet kan/wenst bij te wonen.

Jullie stellen ons vaak gelijkaardige vragen. Klik op de rode knop voor een lijst van de belangrijkste vragen, voorzien van de nodige antwoorden. Via deze weg communiceren we zo transparant mogelijk. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet op.

Heb je nog vragen en vind je geen antwoord in de lijst: stuur ons een mail en we beantwoorden die zo snel mogelijk. Ons mailadres: info@muziekcentrumtrack.be

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Muziekcentrum Track

  

Geplaatst op 12.03.2020

Vlaamse verbouwsector stelt nieuwste editie van het gratis magazine BENO voor

Slim én kosteneffectief BENOveren? Laat je inspireren! 

Waarom BENOveren in plaats van renoveren? Hoe kan je je woning behalve energiezuinig ook slim, comfortabel, kwaliteitsvol, gezond en aantrekkelijk maken? En hoe pak je dat alles op de meest kosteneffectieve manier aan? Kandidaat-renoveerders vinden heel wat van hun vragen beantwoord in de nieuwste editie van magazine BENO, een initiatief waarmee tal van belangrijke actoren uit de Vlaamse verbouwsector de Ik BENOveer-campagne van het Vlaams Energieagentschap ondersteunen. Dit gratis magazine wordt vanaf nu tot eind 2020 op meer dan 100.000 exemplaren verspreid. Het wordt ook gratis per post opgestuurd na aanvraag via www.BENOmagazine.be.
 
De Vlaamse overheid wil dat tegen 2050 ons hele woonpatrimonium een epc-gemiddelde van maximaal 100 kWh haalt, ofwel een label A. Daarvoor moeten er volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) de komende dertig jaar alsnog 2,85 van de 3 miljoen huizen en appartementen in Vlaanderen energetisch worden verbeterd.
In dat kader lanceerde de Vlaamse overheid in 2017 de campagne ‘Ik BENOveer’. De doelstelling: ons ervan overtuigen dat we naast cosmetisch ook energie-efficiënt moeten renoveren. En dat we dat het best ineens beter doen – vandaar de B in BENOveren – dan volgens de minimale energienormen van vandaag.
De campagne BENOveren werpt zijn vruchten af. Steeds meer potentiële renoveerders tonen zich bereid om energiezuinige maatregelen te nemen. Alleen niet tegen elke prijs. Ze willen weten hoeveel bepaalde werken zullen kosten en hoeveel die op lange termijn zullen opbrengen. Wat levert op termijn het meest op: geld op een spaarrekening zetten of het dak isoleren? Welke ingrepen verdienen zichzelf terug en welke zelden of nooit? In welke mate heeft een goede energiescore impact op de verkoopprijs van een woning? ... BENOveerders vinden veel van hun financiële vragen beantwoord in de nieuwste editie van het gratis magazine BENO.
Daarnaast geeft de editie 2020 van het BENOmagazine weer heel wat inspiratie en informatie om je woning behalve energiezuinig ook slim, comfortabel, kwaliteitsvol, gezond en aantrekkelijk maken. Hoe hebben Eva en Thomas de BENO-principes toegepast bij de renovatie van hun stadswoning? Hoe kan je regenwater recupereren, en wat kan je met dat water zoal doen? Wat betekenen termen als Umax, R-waarde, COP, lambda of ventilatiesysteem D? Hoe kan je een huis beter geluidswerend maken? Welke mogelijkheden bieden smart home-systemen? Hoe herken je een goede aannemer of architect? En wat is er nieuw in de wereld van bouwapps en -producten?
Samenwerking van de hele Vlaamse verbouwsector
BENO 2020 geniet de steun van het Vlaams Energieagentschap, aannemersorganisatie Bouwunie, Netwerk Architecten Vlaanderen, netbeheerder Fluvius en tal van andere belangrijke actoren in de Vlaamse bouw- en verbouwwereld.
Het magazine wordt gedragen door 10 marktleiders die zich reeds hebben verenigd voor de website www.mijnBENOvatie.be (BWT, Deceuninck, Gyproc, ISOVER, Niko, Recticel Insulation, Renson, Soudal, Viessmann, Wienerberger), in samenwerking met AXA Bank en AGC Glass Europe.
Gratis verspreiding op meer dan 100 000 exemplaren
Het gratis magazine wordt op meer dan 100.000 exemplaren verspreid tijdens bouwbeurzen, via encartage bij verbouwmagazines en -gidsen, in de kantoren van AXA Bank, en via gemeentelijke diensten en de lokale bibliotheek.
BENO 2020 kan ook online worden doorbladerd en gedownload. Je kan het eveneens gratis per post laten opsturen na aanvraag via www.BENOmagazine.be.
 

 Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Eva Vandoorne - Marquiz
   
 
  

Geplaatst op 12.03.2020

Knokke-Heist volledig dicht

Knokke-Heist gaat bijna volledig in lockdown uit voorzorg voor het coronavirus. Dat besliste de burgemeester. Alle in- en outdoor-activiteiten en erediensten worden verboden en ook zwembaden, beachbars en bibliotheken sluiten tot 30 april. Mogelijks sluiten binnenkort ook winkels en restaurants.
De kustgemeente gaat zo goed als volledig in lockdown door het coronavirus. Burgemeester graaf Leopold Lippens vindt dat de federale overheid te weinig maatregelen treft en neemt daarop het heft in eigen handen. "Als ze op federaal niveau niets doen, neem ik zelf wel voorzorgsmaatregelen. Het is belachelijk dat Italië wel in lockdown kan gaan en dat niemand hier die beslissing durft te maken", aldus Lippens.
Tot 30 april worden alle activiteiten, in- en outdoor verboden. Ook zwembaden, bibliotheken, beachbars, jeugdhuizen, enzovoort moeten hun activiteiten opschorten. De burgemeester sluit niet uit dat binnenkort ook restaurants en winkels worden gesloten. "Morgen wordt beslist of er nog strengere maatregelen volgen."

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Marc Vandenberghe 

Geplaatst op 12.03.2020

CORONA: KORTRIJK MOET DUIDELIJKE EN DAADKRACHTIGE MAATREGELEN NEMEN

Wouter Vermeersch, fractieleider Vlaams Belang: “De burgemeester moet uit zijn kot komen in het belang van de ouderen en zwakkeren in onze stad.”

Vlaams Belang Kortrijk vindt dat ook Stad Kortrijk drastische maatregelen moet nemen in de strijd tegen het coronavirus, zoals in Knokke-Heist. Om verdere besmetting tegen te gaan, heeft burgemeester Lippens daar alle activiteiten, in- en outdoorevenementen en erediensten op het grondgebied van Knokke-Heist verboden tot 30 april.

Op de gemeenteraad van maandag 9 maart 2020 vroeg fractieleider Wouter Vermeersch of Stad Kortrijk zich aan het voorbereiden is of gewoon de situatie afwacht. Of er ook plannen klaarliggen om scholen of andere plaatsen tijdelijk te sluiten of in quarantaine te plaatsen. Burgemeester Van Quickenborne antwoordde: “Wij zijn daar als stad mee bezig, niet alleen in het belang van ons eigen personeel, waar instructies werden gegeven. We hebben ook nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen over de instructies die van hogerhand worden opgegeven. Voor alle duidelijkheid, geen paniek, we geven de mensen de juiste informatie en doen dat in samenspraak met de betrokken diensten.”

Wouter Vermeersch: “De burgemeester moet niet slaafs de instructies uit Brussel afwachten maar zelf initiatieven nemen. We hebben nood aan duidelijke en daadkrachtige maatregelen en deze zullen niet van hogerhand komen, maar moeten lokaal worden doorgevoerd. Om verdere besmetting tegen te gaan, moeten bij burgemeesterbesluit nu onmiddellijk alle activiteiten, in- en outdoorevenementen en erediensten op het grondgebied van Kortrijk voor bepaalde tijd verboden worden.”


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk 

Geplaatst op 12.03.2020

LAGO sluit de deuren tot 31 maart in de strijd tegen het coronavirus

Als sportief en betrokken bedrijf wil LAGO er alles aan doen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. LAGO beslist daarom in samenspraak met de betrokken overheden om de deuren van al zijn zwembaden, fitnesscentra en speelparadijzen te sluiten tot en met 31 maart.

Een bezoek aan een zwembad brengt geen verhoogd risico op het coronavirus met zich mee. De kwaliteit van het zwembadwater wordt continue gecontroleerd en de warme omgeving is niet bevorderlijk voor het verspreiden van virussen. De zwembaden zijn bovendien uitgerust met performante filtersystemen en de luchtgroepen zorgen voor constante aanvoering van zuivere lucht.  Zoals elke winter heeft LAGO ook nu intensieve poetsprocedures toegepast om verspreiding van wintergriep of andere virussen te voorkomen.

Algemeen directeur van LAGO Diether Thielemans licht toe: “Wij willen met deze maatregel onze verantwoordelijkheid opnemen en de zwakkeren in onze maatschappij beschermen. We blijven benadrukken dat zwemmen veilig is en dat dit geen verhoogd risico met zich meebrengt, maar de sociale interactie van onze bezoekers kan wel zorgen voor een verdere verspreiding van het virus.” 

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Lore Walravens - Marketing manager 

Geplaatst op 12.03.2020

Activiteiten van Theater Antigone geannuleerd tot eind maart

Om de verspreiding van het coronavirus mee te helpen tegengaan, hebben wij beslist om alle activiteiten in onze zaal te annuleren tot eind maart. We willen liever geen risico's nemen door mensen op dit moment te laten samenkomen voor repetities, voorstellingen of workshops.
Mocht jij tot een van die groepen behoren, en bijvoorbeeld een ticket gereserveerd hebben voor een voorstelling, brengen we je ook nog persoonlijk op de hoogte van de annulatie in kwestie. Op dit moment is het al zeker dat De Woordenaar niet doorgaat op 24 maart. 
Wij volgen de ontwikkelingen rond het virus en de veiligheidsmaatregelen op de voet, en informeren je verder via onze digitale kanalen. Is er toch iets niet duidelijk of heb je nog een vraag? Dan mag je ons zeker contacteren via post@antigone.be of op 056 24 08 87.
Draag zorg voor jezelf en de mensen rond jou, en hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten in Theater Antigone!

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Ruth Desmit - Communicatie Theater Antigone 

Geplaatst op 12.03.2020

Annulatie bij Schouwburg Kortrijk

Annulatie  bij Schouwburg Kortrijk
Alle evenementen in Schouwburg Kortrijk en Muziekcentrum Track t.e.m. eind maart en volgen hierbij het burgemeestersbesluit die zopas werd uitgevaardigd. Mensen die een ticket kochten voor deze events worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Heb je een ticket gereserveerd dan krijg je jouw ticket terugbetaald. Dit geldt ook voor de voorstellingen en concerten die doorgaan in Muziekcentrum Track (Concertstudio) en Schouwburg Kortrijk. In april tekenen we enkele annulering op vanuit de artiesten zelf: het betreft de Jazzcats club show van 1 april en de voorstelling van NTGent op 3 april.
Waarom annuleren we onze voorstellingen?
Stad Kortrijk heeft beslist om via een burgemeestersbesluit een verbod uit te vaardigen op alle activiteiten, manifestaties en evenementen die plaatsvinden op de openbare markten en pleinen en in de openbare gebouwen (en daaraan verbonden openlucht infrastructuur) op het grondgebied van Stad Kortrijk.
Krijgen we een persoonlijk bericht van de annulering als ik een ticket kocht voor een voorstelling t.e.m. eind maart? 
Ja. Al onze klanten krijgen deze algemene communicatie in hun mailbox. Daarnaast sturen we een mail naar iedere individuele ticketkoper. Dit gebeurt in de loop van vandaag en morgen. 
  Hoe krijg ik mijn geld terug? 
 Heb je jouw ticket online aangekocht met betaalkaart via onze website of via de website van de organisator dan krijg je jouw geld binnenkort automatisch op je rekening. Je hoeft niets te doen.Kocht je jouw tickets met een overschrijving of aan de balie dan hebben we jouw rekeningnummer nodig. Bezorg dit rekeningnummer via mail: uit@kortrijk.be. Dit mag ook steeds telefonisch 056 23 98 55 (tijdens de openingsuren).
 
Wanneer krijg ik mijn geld terug?
Onze ticketservice UiT in Kortrijk zorgt ervoor dat je jouw geld terugkrijgt binnen een redelijke termijn. We zullen heel wat betalingen, mails en telefoons moeten verwerken. Dus een terugbetaling en antwoord kan even op zich wachten. We doen ons uiterste best. 
 Worden 'te gast-'voorstellingen ook geannuleerd? 
Ja. Tot en met eind maart gaan er geen voorstellingen door in onze infrastructuur. Wij werken nauw samen met de organisatoren van alle 'te gast'-voorstellingen.  Voor meer info surf naar de website van  de kortrijkse schouwburg

Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Team Schouwburg Kortrijk
  

Geplaatst op 12.03.2020

Extra maatregelen coronavirus in Menen

Uit preventie en uit bezorgdheid voor onze burgers neemt de Stad Menen na een crisisoverleg volgende maatregelen die gelden van 13 maart 2020 tot en met 19 april 2020:

  • alle activiteiten (binnen én buiten) georganiseerd door de stad Menen én haar eigen organisaties (vb. CC De Steiger) worden geannuleerd;
  • ook andere geplande evenementen (door derden) in openbare gebouwen worden geschrapt;
  • dit betekent: zwembad, CC De Steiger, bibliotheken, lokale dienstencentra, woonzorgcentra, sportzalen… zijn allemaal gesloten;
  • ook de wekelijkse markten in Menen, Lauwe en Rekkem worden geannuleerd.
Stedelijke diensten (stadhuis, sociale diensten Noorderlaan, gemeentehuizen…) blijven wel open en bereikbaar tijdens de gekende openingstijden.
De lesmomenten in onze gemeentescholen Lauwe en Rekkem en academies blijven plaats vinden. Externen/ouders die niet op de school moeten zijn, worden uit de school gehouden.
De Stad Menen raadt andere organisaties ten zeerste aan de richtlijnen van de overheid stipt op te volgen. Meer info over het coronavirus en die richtlijnen op https://www.info-coronavirus.be/nl/

De Stad Menen volgt de evolutie op de voet en blijft verder communiceren. - Contact bij Stad Menen: 0475 21 38 61 & 0476 33 43 05 

Voor de redacctie  : Bernard Decock / Bron  :  Stad Menen

Geplaatst op 12.03.2020

CORONACRISIS HANGT ALS DONKERE WOLK BOVEN AMERIKAANSE MEGATOUR PRAGA KHAN!

PRAGA KHAN START TIJDENS CORONACRISIS MEGATOUR IN DE VERENIGDE STATEN
 
Maurice Engelen start dit weekend een grote Amerikaanse tournee met zijn bands Praga Khan en Lords of Acid.   De aftrap wordt gegeven in Los Angeles op vrijdag 13 maart en het slotconcert vindt plaats op woensdag 15 april in San  Francisco. 
 
De tour zal niet minder dan 29 grote Amerikaanse steden aandoen, verspreid over 21 Amerikaanse staten.  
 
Maurice Engelen verklaart.  "We zijn hier woensdagnacht aangekomen in Los Angeles voor 2 dagen repetitie. We zijn dus echt door het oog van de naarld gekropen nu het inreisverbod voor Europeanen van kracht gaat vanaf zaterdag. Op zaterdag zal Praga Khan trouwens optreden in de concertzaal van het wereldvermaarde Hard Rock Café op de Strip in Las Vegas."
 
"Het blijft nu bang afwachten hoe het Corona virus zich zal verspreiden in Amerika.  De tour zal vijf weken duren en we zullen alle grote steden aandoen (NY, Chicago, Denver, Dalllas, Seattle enz). Sommige staten zijn meer getroffen dan andere.  We hopen van harte dat de concerten zullen kunnen blijven doorgaan. Gisteren heeft het Amerikaanse management nog kontakt gehad met alle organisatoren en voorlopig staat het licht op groen”.  
 
“De vrees voor het Corona virus is hier duidelijk merkbaar.  Ook hier in Los Angeles wordt uitvoerig aandacht besteed aan de hygiënische voorzorgsmaatregelen. Ook op onze tourbus zijn de ontsmettingsmiddelen in overvloed aanwezig.  Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit een vreemde situatie vind.  But the show must go on!“
 
Meer info : Tel management US +32495102518 (Bart Mandonx) - Email :  zounds@telenet.be
 
 

Voor de redactie  : Bernard Decock   / Bron : Tom Art Fabric

  

Geplaatst op 12.03.2020

Jobdag voor postbodes in kortrijk

 Bpost  zoekt postbodes in de regio Kortrijk - Wevelgem.  Bpost organiseert op 13 maart een jobdag  . Als postbode maak je al na 3 weken kans op een vast contract en je geniet bovendien van een mooi salaris met extra veel voordelen.
Werken als postbode in een notedop : 1 /  Je bent in het bezit van een rijbewijs B ( handgeschakeld ) -  2 / Je bent continu in beweging in de frisse lucht - 3 / Je werkt dicht bij huis , voor een bedrijf in volle groei  - 4 / Te voet,met de (electriche  )fiets , bromfiets of wagen zorg je  ervoor  dat elke brief of pakje op de juiste bestemming raakt  - 5 / Je staat er niet alleen voor. De eerste weken word je goed begeleid  door je collega's. Zo ben je snel ingewerkt. Kortom,een job als postbode bij Bpost geeft een broost aan je carriére.
Inschrijven is verplicht via  bpost.be/jobdag  ;  en start binnen  3 dagen
Gelieve bij je inschtrijving je voorkeur aan te duiden.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron Bpost  & RVA 

Geplaatst op 05.03.2020
5084 artikelspagina's: 1 2 3 4 <<< 5 >>> 6 7 8 9 10 11 ... 509