Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

"Toten trekken" blijspel van de Zingende Sterren van Waregem

De voorverkoop van het nieuwste blijspel van De Zingende Sterren van Waregem : TOTEN TREKKEN, geschreven door Bart Eggermont, en in een regie van Carine Maiheu, loopt heel vlot !
De kaarten zijn te bekomen in het lokaal van de "vzw Magloire Loquet" in de Stormestraat 28 te waregem, op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 11.30 en van 14.00 tot 17.00 of telefonisch: 056/610150 - 9€/genummerde kaart

De voorstellingen vinden plaats in cc De Schakel - Waregem op:
Zaterdag 24okt. om 20.00
Zondag 25 okt. om 17.00
Vrijdag 30 okt. om 20.00
Zaterdag 31 okt. om 20.00
Zondag 1 nov. om 17.00
Vrijdag 6 nov. om 20.00
Zaterdag 7 nov. om 20.00
Zondag 8 nov. om 17.00
Dinsdag 10 nov. om 20.00
Woensdag 11 nov. om 17.00
Gelieve rekening te houden met parkeerproblemen rond cc De Schakel, ivm de bouwwerken van de Zuiderboulvard. Alternatieve parkeermogelijkheden te vinden op de website van De Zingende Sterren : www.dezingendesterren.be

Korte inhoud:
De TV-Studio BTM, wil een nieuwe wind laten waaien, om zo meer kijkers te krijgen ... Nieuw personeel wordt aangenomen en aan testen onderworpen. Speelt iedereen het eerlijk of trekt men "toten" ?
En wat als er dan nog BV's bij te pas komen ...
Wees gerust ... Je zal je niet vervelen kn hun nieuw TV-aanbod... En niemand zal zijn lach kunnen bedwingen... want het wordt letterlijk en figuurlijk : TOTEN TREKKEN !

Na de laatste vertoning op 11 november, wordt Andy Herroelen gevierd nav 25 jaar spelend lid bij De Zilertaler Blaaskapelle

Auteur: Bart Eggermont

Geplaatst op 12.10.2015

Novara Gymcup: Cindy Vandenhole 3de na Roemenië en Italië

Het nationale Delhaize TOP-team gymnastiek meisjes, met de Lauwse topsportgymnaste Cindy Vandenhole, is zaterdag 10 oktober derde geëindigd op de Interland 'Novara Cup' in Italië. Met een score van 218.550 punten eindigde het Belgische team na Roemenië (226,500) en Italië (225,150 punten). Spanje plaatste zich als vierde met 211.200 punten. Het was voor alle teams de laatste voorbereidende wedstrijd voor het wereldkampioenschap dat plaatsvindt eind deze maand in Glasgow.
Het Belgische team startte de wedstrijd aan balk, niet de wedstrijdvolgorde van het WK waar de laatste maanden volop op getraind werd. De meisjes nemen een wat onzekere start met hier en daar wat foutjes en 1 val die in het eindresultaat wordt meegerekend. Maar aan de brug weten ze zich in de wedstrijd te turnen en tonen ze hun klasse, met een score van 55,45 punten halen ze het hoogste teamresultaat op dit toestel! Op vloer kunnen de grondoefeningen bekoren, op een paar landingsfoutjes na werkt iedereen zijn oefening mooi af. Ze kunnen deze lijn ook doorzetten op sprong waar ze 55.50 punten verzamelen.
Individueel zette Lisa Verschueren (Sportiva Sint-Gillis Waas) de hoogste Belgische allroundscore neer. Met 54,950 punten eindigde ze op de 6de plaats in de het allroundklassement. Rune Hermans (Gym Haacht) eindigde 10de, Gaelle Mys (OTV Nazareth - 12de), Laura Waem (Sportiva Sint-Gillis-Waas - 13de) en Cindy Vandenhole (Vaste Vuist Lauwe - 16de). Het Belgische team beschikt hiermee over een mooie homogene groep turnsters die allen rond de 54.00-55.00 punten kunnen turnen. Nieuwkomer Jelle Beullens (De Gympies Keerbergen) kwam uit aan balk en grond.
Roemenië en Italië vochten onder elkaar een spannend duel uit dat uiteindelijk gewonnen werd door de meisjes van het Roemeense team, aangevoerd door Larissa Iordache die met een monsterscore van 59,750 punten ook de eerste plaats nam in het allroundklassement. Het zilver en het brons gingen naar Carlotta Ferlito en Elisa Meneghini (ITA).
Het doel op deze ontmoeting was 218.00 punten turnen en daar zijn onze meisjes in geslaagd. Er wordt dan ook met veel vertrouwen uitgekeken naar het WK eind deze maand in Glasgow. In principe vervoegt de gekwetste Julie Croket (GymMAX) het team in Glasgow en zal Jelle Beullens of Dorien Motten (Turnkring Bilzen) aangeduid worden als reservegymnast.
Als het team er in slaagt de kleine foutjes weg te werken zit een mooie teamscore met uitzicht op een verdere selectie voor de Spelen er zeker in!
De punten werden op de Novara Cup bij elkaar geturnd door:
• Jelle BEULLENS (De Gympies Keerbergen)
• Rune HERMANS (Gym Haacht)
• Gaelle MYS (OTV Nazareth)
• Cindy VANDENHOLE (Vaste Vuist Lauwe)
• Lisa VERSCHUEREN (Sportiva Sint-Gillis-Waas)
• Laura WAEM (Sportiva Sint-Gillis-Waas)
Foto: Cindy Vandenhole, Vaste Vuist Lauwe, behaalt met het nationale team brons op de Novara Cup. Trainster Vaste Vuist Lauwe Shana Dezwarte met topsportgymnaste Cindy Vandenhole.Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 12.10.2015

Provincie en gemeente Heuvelland stellen vernieuwde WOI-site op Kemmelberg (Heuvelland) voor

Op woensdag 14 oktober stellen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Heuvelland de vernieuwde WOI-site op de Kemmelberg in Heuvelland voor.
Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog besliste de Provincie in 2013 om een aantal sites met een belangrijke historische waarde, gelegen in een van de provinciale domeinen, te ontsluiten.
Zo werd onder andere de kasseienweg tussen de twee monumenten ‘De Engel’ en het ‘Ossuaire français’ vernieuwd om de link tussen beide terug duidelijk te maken.

Programma
16u15 Bezoek aan de Kemmelberg
17u15 Verwelkoming en voorstelling van de activiteiten ‘Heuvelland 2014-2018’ door burgemeester van Heuvelland, Marc Lewyllie
17u25 Toelichting bij de provinciale inbreng door gedeputeerde voor leefmilieu, natuur en landschappen voor de Provincie West-Vlaanderen, Guido Decorte
17u35 Toelichting bij de inbreng van Toerisme Vlaanderen, door kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois, Cindy Verbrugge
17u45 Toespraak door consul-generaal van Frankrijk in Brussel, Marie-Christine Butel 

Cynthia Dubois Dienst communicatie West Vlaanderen

Geplaatst op 11.10.2015

De stad Menen koopt 3 aardgasvoertuigen

“De diensten van stad Menen hebben voortaan drie voertuigen op aardgas ter beschikking. Door deze investering zetten we met ons stadsbestuur na de aankoop van een hybridewagen in 2011 een nieuwe, belangrijke stap in de verdere vergroening van ons voertuigenpark. Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde de aankoop van de voertuigen en de plaatsing van een vulstation”, weet schepen voor Mobiliteit Dirk Vanholme.
Drie aardgasvoertuigen en een CNG-vulstation
Drie voertuigen uit het wagenpark van de stad Menen waren aan vervanging toe. In de zoek-tocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot opteerde het stadsbestuur voor de aankoop van drie CNG-voertuigen van het type Fiat Doblo. De bestelwagens worden ingezet voor de Wegendienst, de dienst Gebouwen en de Preventie-dienst van de stad Menen.
Schepen voor Leefmilieu Mieke Syssauw: “CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of sa-mengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG, een minder milieuvriendelijk restpro-duct uit de bewerking van aardolie. We waren snel overtuigd van de ecologische en financiële voordelen van CNG. Zo is er 95 % minder uitstoot van fijn stof en 50 % minder stikstofoxiden (NOx) en 30 % minder geluid dan bij benzine. Daarnaast biedt rijden op aardgas een effectieve besparing van 50 % op de brandstofkosten. De aankoopprijs van de voertuigen is vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig.”
Deze aankoop is tot stand gekomen samen met netwerkbeheerder Eandis, die als aankoop-centrale voor de aankoop van de voertuigen fungeerde. Ook voor het voorlopig beperkte aan-tal publieke gastankstations bood Eandis een oplossing. Er is een privé CNG-vulstation ge-plaatst op het depot van de afdeling Grondgebiedszaken (Technische dienst) in de Yvonne Serruysstraat 28 in Menen. Het gaat om een zogeheten ‘slow fill’-station, aangesloten op het gewone aardgasnet. Daarmee kan een voertuig op vier uur tijd worden volgetankt. De bouw van de vulstations wordt ondersteund door Eandis.
Burgemeester Martine Fournier: “Samen met 12 steden en gemeenten uit de regio werd in 2013 het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie onderschreven. Met die on-dertekening engageerden wij ons om tegen 2020 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 20% te verminderen. De aankoop van deze drie aardgaswagens past perfect binnen het kader van dat Burgemeestersconvenant.”
Samen naar duurzame mobiliteit
In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Al die voertuigen samen zijn elk jaar goed voor 56,4 miljard kilometer rijden en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Om de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof zo veel mogelijk te reduceren, moet worden gezocht naar duurzame alternatieven.
Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer wagenpark, is de vervanging van voertuigen op benzine en diesel door elektrische voertuigen (interessant voor een kleine actieradius) of voertuigen op samengeperst aardgas (CNG - interessant voor een grotere actieradius).
Eandis gelooft sterk in duurzame mobiliteit en wil onder meer de lokale besturen op haar werkgebied daarin aanmoedigen en ondersteunen. Eandis biedt de lokale besturen hulp bij studies rond mobiliteit en wagenparken, organiseert gezamenlijke aankooptrajecten voor voer-tuigen en plaatst oplaadinfrastructuur en vulstations.

Geplaatst op 11.10.2015

Huldiging ereburgerschap Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck schreef op donderdag 21 mei 2015 voetbalgeschiedenis door als coach de allereerste kampioenstitel voor KAA Gent te behalen. Een unieke prestatie die de ganse stad Gent in lichterlaaie zette.
Ook de stad Menen is trots op zijn oud-inwoner uit Lauwe én voormalig speler en trainer van WS Lauwe. Hein is nu nog meer dan voorheen een begrip in onze contreien.
Als teken van grote erkentelijkheid kreeg Hein Vanhaezebrouck in het Gemeentehuis van Lauwe de titel Ereburger van de stad Menen plechtig opgespeld.
De titel "Ereburger van de Stad Menen" wordt verleend door de Gemeenteraad.
De voorwaarden tot het toekennen van de titel van ereburger worden als volgt bepaald :
• Het ereburgerschap van de Stad Menen kan toegekend worden aan een natuurlijk persoon, die als (gewezen) burger van de Stad Menen door een bijzondere verdienste aan de Stad Menen een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling heeft gegeven én die ook als persoon een grote faam en aanzien heeft verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling.
• De bevoegdheid tot het voordragen aan de Gemeenteraad van kandidaten voor het ereburgerschap van de Stad Menen, behoort tot het College van Burgemeester en Schepenen.
• De titel van "Ereburger van de Stad Menen" wordt steeds persoonlijk toegekend.
• De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de Stad Menen en haar bevolking blijkt ten aanzien van de verdiensten van de Ereburger.

Ploegfoto Galamatch - Foto / Samyn Rekkem

Geplaatst op 11.10.2015

Provincie lanceert ‘Stadlandschap Leie en Schelde’ om natuur en landschap in Zuid-West-Vlaanderen te versterken

Op vrijdag 16 oktober lanceert de Provincie West-Vlaanderen ‘Stadlandschap Leie en Schelde’ om de natuur en het landschap in de regio van Zuid-West-Vlaanderen te versterken.
In het kader van de interne staatshervorming werden de Regionale Landschappen en Bosgroepen sinds vorig jaar toegewezen aan de provinciebesturen. De Provincie West-Vlaanderen wil deze kans aangrijpen om met lokale besturen en middenveldorganisaties uit de landbouw- natuur- en toerismesector, extra te investeren in het landschap in Zuid-West-Vlaanderen.
Daarom richt ze het ‘Stadlandschap Leie en Schelde’ op. Het Stadlandschap wil de ambitieuze doelstellingen rond recreatie, educatie, landschap en natuur in de regio helpen realiseren.

Programma:
11u00 ‘Zuid-West-Vlaanderen in beeld’, sfeerfilm over de regio en de acties van het ‘Stadlandschap Leie en Schelde’
11u10 Verwelkoming door gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte
11u15 Voorstelling ‘Watlandschap? Stadlandschap!’ door coördinator Stadlandschap Leie en Schelde, Leander Depyper
11u30 Toelichting ‘Natuur, groen en landschap in een stedelijke context en stedelijk beleid’ door schepen voor leefmilieu stad Harelbeke, Inge Bossuyt
11u45 Symbolische lancering van het Stadlandschap Leie en Schelde met ondertekening en onthulling van kunstnesten voor huiszwaluwen. 

Dubois Cynthia, dienst communicatie West Vlaanderen

Geplaatst op 11.10.2015

Gezellige terrassen het jaar rond op de Grote Markt

De stadscoalitie kiest voor een heraanleg van de Grote Markt. Er worden voor alle zaken
op de Grote Markt evenwaardige terraszones voorzien en er komt een nieuwe loopstrook
van 4 meter breed. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen van de horecazaken, hulpdiensten,
personen met een beperking en de Kortrijkzanen. Bovendien stapt de horeca mee in het
verhaal van vernieuwing met een groepsaankoop van uniforme, stijlvolle parasols.
Revitalisering van de Grote Markt
De indeling van de Grote Markt is tot op heden niet ideaal. De bestaande looplijn
doorkruist de terrassen, de toegankelijkheid is verre van optimaal en de algemene
beleving van deze centrale locatie in de stad is ondermaats. Bovendien zorgt de huidige
indeling ervoor dat horecazaken hun terrascapaciteit niet optimaal kunnen benutten bij
evenementen op de Grote Markt zoals de Paasfoor of de maandagmarkt.
Binnen het voorziene budget kiest de stadscoalitie er dan ook voor om werk te maken van
een revitalisering van dit centrale aanzicht van onze stad. De uitgangspunten hierbij zijn
duidelijk: 1- de beleving van de Grote Markt verbeteren 2- een betere overeenstemming met de
vele evenementen die er plaats vinden 3 - een kwaliteitsvolle en uniforme incorporatie van de terrassen
4 - de toegankelijkheid voor personen met een beperking verbeteren
5 - een permanente doorgang voor de hulpdiensten voorzien.
Schepen Wout Maddens: “We kiezen ervoor om de beleving van de Grote Markt te
verbeteren, met het jaar rond stijlvolle terrassen en een mooie loopstrook.”
4 meter brede loopstrook De geplande vernieuwing van de Grote Markt voorziet een nieuwe loopstrook van 4 meter
breed over de volledige Grote Markt. Schepen Axel Weydts: “De nieuwe ligging van deze
loopstrook voorziet een vlottere relatie met de aanpalende straten, zoals de Leiestraat, en
meer ruimte voor terrassen. Bovendien wordt de toegankelijkheid gegarandeerd en wordt
er onder meer een blindengeleidenstrook voorzien. Zo komen we tegemoet aan de vraag
van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap. Deze permanent
obstakelvrije zone laat ook ruimte voor vlotte interventies van de hulpdiensten.”
De loopstrook wordt aangelegd tussen enerzijds een greppel in blauwe hardsteen en
anderzijds een blindengeleidenstrook. Om de fietsveiligheid te verzekeren worden
gevaarlijke boorden zoals die nu bestaan vermeden. De loopstrook wordt aangelegd in
slipvrije effen granietkasseien en zal heel de Grote Markt aan de oost- en zuidzijde
omzomen.
Algemene upgrade van de terrassen
Aansluitend op de loopstrook worden de reeds bestaande vaste terraszones aangevuld.
Voor heel wat horecazaken houdt dit een verbetering van de bestaande situatie in. Zo
komt er tussen de zaken en de loopstroken een terraszone van minimaal 5 meter diep.
Voor de zaken van de Cantate tot Brasserie Rodenbach bijvoorbeeld wordt daarmee een
oud zeer van beperkte terrasruimte opgelost. Deze vaste terrassen zullen bovendien het
hele jaar door mogen staan.
Om de beleving van de Grote Markt te verbeteren, startten de horeca uitbaters zelf met
een groepsaankoop van uniforme parasols. Ze kozen hierbij voor vierkante, vrijhangende
parasols. De stijlvolle parasols zullen in een neutrale donkergrijze kleur zijn en worden in
de bodem verankerd. De horecazaken bekostigen zelf de aankoop van de parasols, maar
de stad voorziet de plaatsing van de parasolvoeten en nutsleidingen voor de parasols op
het openbaar domein. Ook de luifels zullen, zij het over een langere termijn, vervangen worden
door uniforme exemplaren. Tegen het voorjaar van 2018 zullen alle horecazaken nieuwe luifels hebben in
een gelijkaardige grijstint die bij de parasols past. De formule van de groepsaankoop van
de parasols maakt de investering ruim 25% goedkoper voor de horecazaken.
Er wordt in totaal zo’n 1.350 m² ingenomen door de nieuwe terraszones en loopstroken.
De resterende vrije ruimte van het binnenplein die beschikbaar is voor evenementen zoals
markten en foren wordt hierdoor kleiner. De indeling van de maandagmarkt moet hierdoor
enigszins herzien worden. De invulling van de Paasfoor op de Grote Markt zou door het
verplaatsen van een aantal woonwagens ook behouden kunnen blijven. Hierover is al
overlegd met de forains.

Schepen Scherpereel:
“Dankzij onze inspanningen en de samenwerking met horeca,
marktkramers en foorkramers, slagen we erin om de Grote Markt de uitstraling te geven
die dit plein en onze stad verdient. Bijna alle horecazaken krijgen nu een gelijkwaardig,
groter en vast 365-dagenterras, en dankzij de uniformiteit en verbeterde uitstraling
creëren we kwalitatieve terrassen die aantrekkelijker zijn voor de Kortrijkzanen en
toeristen. Uiteraard is dat ook een win voor de horeca zelf, die vandaag voor grote
uitdagingen staat. De netheid en properheid zullen we later inschrijven in het
terrassenreglement. Kortom, ik ben blij dat we als stadsbestuur vandaag horeca en
toerisme in onze stad vooruithelpen.”
Klaar voor Paasfoor 2016
De werken zijn gepland vanaf februari 2016 en dienen afgerond te worden tegen de start
van de opbouw van de Paasfoor 2016. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden en
er wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van de horecazaken. Zodra deze
werken uitgevoerd zijn en wanneer de weersomstandigheden het toelaten, zullen de
nieuwe parasols geplaatst worden. 

Hein Wittouck Communicatie Stad Kortrijk,. foto's : Bernard Decock

Geplaatst op 11.10.2015

Provinciegouverneur Decaluwé en Commissaris van de Koning Polman bezochten zanddam Zwinvlakte

Om de gevolgen van de aanvaring tussen de LNG-tanker ‘Al Oraiq’ en vrachtschip Flinterstar voor de Belgische Kust op vlak van milieu zoveel mogelijk te beperken, werd onder andere een zanddam om de Zwinvlakte te beschermen in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 oktober aangelegd. De dam heeft perfect gehouden, is gebleken.
Er werd echter wel een oliefilm aan het strand voor de Zwingeul vastgesteld.
Op woensdag 7 oktober bezochten provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé en Commissaris van de Koning, Han Polman samen de zanddam en werdt de situatie van de oliefilm bekeken.
Scheepsramp op dinsdagochtend 6 oktober
Op dinsdagochtend 6 oktober, rond 4u10, kwamen de LNG-tanker ‘Al Oraiq’ en vrachtschip Flinterstar in aanvaring voor de Belgische Kust.
Het vrachtschip Flinterstar is gezonken ter hoogte van Blankenberge, op ongeveer 8 km van de haveningang van Zeebrugge. De 12 opvarenden van het vrachtschip zijn gered. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis van Blankenberge. De LNG-tanker is ondertussen de haven van Zeebrugge binnen gevaren. Er is lichte schade aan de tanker, maar dit is onder controle.
Op geregelde tijdstippen komt er olie uit het vrachtschip. De gevolgen hiervan, onder andere voor het milieu, worden nauwgezet opgevolgd.
Op de plaats van de verontreiniging werden zowel de middelen van DAB Vloot, RWS, CB om de oliebestrijding op te volgen. Momenteel worden ook strandploegen preventief ingezet. 

De Pijpere Fanny & Dubois Cynthia Dienst communicatie West-Vlaanderen

Geplaatst op 11.10.2015

1ste off road rit Triumph Wevelgem

Op 17 oktober richt Triumph Wevelgem zijn eerste off road rit in. Het betreft een geheel verzorgd en dag vullend programma dat om 8 uur aanvangt in de showroom van Triumph Wevelgem en afsluit aan Cap Griz Nez.De dag is bedoeld voor de eigenaars van all road motoren (ongeacht het merk!) die het off road rijden willen ontdekken onder veilige, geoptimaliseerde omstandigheden. Een korte initiatie voor het vertrek is voorzien. Specifieke terreinbanden zijn geen must maar enkel in goede staat verkerende motor mogen van start gaan.

Er wordt onder begeleiding van professionals in groep gereden volgens systeem D en op de middag is er een smakelijke lunch voorzien. De aankomst aan de Franse kust is voorzien omstreeks 17uur30.
Inschrijven kan enkel vooraf in de showroom van Triumph Wevelgem. De kostprijs is 65 euro per persoon, middagmaal inbegrepen.
Fabrieksbezoek Triumph Motorcycles
De Triumph Motorcycles fabriek bezoeken te Hinckley; dat is voor velen een droom!
Die droom kan nu werkelijkheid worden want Triumph Wevelgem gaat op 2 november 2015 het fabriek bezoeken en nodigt daarvoor elke geïnteresseerde uit. Er wordt vertrokken op 2 november om 5 uur met een comfortabele tourbus naar Hinckley. Daar bezoeken we de Triumph Motorcycles fabriek. Daarna gaat het naar het National Motorcycle Museum te Birmingham waar een unieke collectie van meer dan 1.000 Britse motoren ons wacht. Tijdens de terugreis wordt er gestopt bij het wereldbekende Ace Café te Londen voor een natje en een droogje.
Voor dit dagvullende programma betaald u 120 euro per persoon. De inkom van het museum is in deze prijs inbegrepen. Inschrijven kan enkel in de showroom van Triumph Wevelgem door het betalen van het verschuldigde bedrag.

Distinguished Gentlemans Ride Wevelgem
De Distinguished Gentlemans Ride editie 2015 van Triumph Wevelgem gaat de geschiedenis in als een erg leuke dag waarop we heel wat nieuwe gezichten mochten ontvangen.
Bij de tussenstop aan The Lodge, een opmerkelijke winkel van herenkledij in de Langestraat te Brugge, werd de best geklede deelnemer door de manager van The Lodge verkozen.
Sylvain Betram ging met de prijs lopen, een prachtige tas geschonken door Triumph Motorcycles.
Op het eindpunt, de Bikers Loft Groenedijk te Oudenburg, bezochten we het Motormuseum en daarnaspeelden de Suspenders de pannen van het dak.
Eén ding is zeker: de afwezigen hadden ongelijk!


Nieuwe Thruxton in de film!
Dat Triumph binnenkort met een nieuwe Thruxton op de proppen komt is intussen een publiek geheim. Diverse “spionagefoto’s” zijn intussen op het internet verschenen maar die beelden waren allemaal van testmodellen. Nu is de (waarschijnlijk?) definitieve versie echter in een promotiefilm van Belstaff opgedoken. De hoofdrollen zijn voor David Beckham en de –niet vernoemde- Triumph Thruxton. Of is het andersom

Tiger 800 Low in de showroom…
Als u deze lijnen leest is het waarschijnlijk al gebeurt en staan de langverwachte Low versies van de gevierde Tiger 800 in de showroom. Het betreft motoren in XCx en XRx uitvoering die van de fabriek uit van een lagere zithoogte zijn voorzien. Daartoe zijn zowel het veersysteem als het zadel onder handen genomen. De zadelhoogte van de XCx Low bedraagt naar keuze 790 tot 810 millimeter, wat exact 50 millimeter lager is dan bij het standaard model. Voor de XRx bedragen deze waarden 760 en 780mm. De XRx is met andere woorden de laagste all-road motor op de markt. Goed om weten: door toepassing van het optionele lage zadel dalen deze waarden nog maar eens met 20 millimeter; ter vergelijking: de zadelhoogte van een Bonneville T100 is 755 millimeter…De Low versies kosten exact even veel als de XRx en XCx motoren zijnde respectievelijk 11.690 en 12.490 euro.

De (allerlaatste?) Bonneville T100 Black in de showroom
De T100 Black modellen worden heel erg schaars. Maar de liefhebbers hoeven niet te treuren: Triumph Wevelgem heeft (misschien wel het allerlaatste?) exemplaar kunnen bemachtigen en heeft de motor nu in de showroom staan. De catalogusprijs is 9.690 euro, maar voor wie langs komt maken we natuurlijk een gepersonaliseerde offerte.

Hoofdprijs TW - Vlastreffen
Triumph Wevelgem heeft tijdens het Vlastreffen een gratis tombola ingericht. De
winnaars zijn ondertussen bekend en de hoofdprijs is reeds in ontvangst genomen. Mr en Mevr. Bertrand gaan binnenkort naar Andalusië waar ze onder zonnige, ideale omstandigheden Triumph motoren gaan testrijden. Wie dat ook wil doen betaald voor deze geheel verzorgde beleving 450 euro per persoon. Koop je na de testrit een Triumph, dan krijgt u dat bedrag terugbetaald.
Ladies Collection
Triumph Wevelgem doet een extra poging om de Triumph liefhebbende vrouwen in de kleren van hun favoriete merk te steken. We hebben niet alleen een nieuwe collectie vrouwenkledij in huis maar bouwen binnenkort ook een heuse Lady’s Corner. Wie een mooi cadeautje voor de vrouw zoekt… één adres: Triumph Wevelgem!
Wist u dat…
Diederik Degryse (39), de man die in het atelier van Triumph Wevelgem de plak zwaait, reeds 18 jaar in het bedrijf werkt? Diederik heeft in zijn carrière dan ook aan alle mogelijke motoren, bromfietsen, scooters en quads gewerkt. Op de vraag waarom hij Triumph motoren aanbeveelt is zijn antwoord drieledig: naar zijn mening voert Triumph Motorcycles een meer dan correcte garantiepolitiek, hebben de driecilinder Triumph motoren een heel interessant karakter en verleiden de tweecilinders met hun retro charme. Diederik lost naar eigen zeggen graag technische problemen op waar andere techniekers geen antwoord op vonden. Het bouwen van Specials beschouwt Diederik niet als werk maar als een hobby.

Geplaatst op 11.10.2015

Cindy Vandenhole turnt laatste voorbereidende wedstrijd voor Wereldkampioenschap

Zaterdag 10 oktober turnden het Belgisch meisjesteam gymnastiek in Novara (Italië) een interland met Roemenië, Spanje en Italië. Het is voor alle teams de laatste voorbereidende wedstrijd voor het WK dat plaatsvindt eind deze maand in Glasgow. Eén van de gymnasten is de Lauwse Cindy Vandenhole, aangesloten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe.
Het Delhaize TOP-team zag er als volgt uit:
• Jelle BEULLENS (De Gympies Keerbergen)
• Rune HERMANS (Gym Haacht)
• Gaelle MYS (OTV Nazareth)
• Cindy VANDENHOLE (Vaste Vuist Lauwe)
• Lisa VERSCHUEREN (Sportiva Sint-Gillis-Waas)
• Laura WAEM (Sportiva Sint-Gillis-Waas)
Julie Croket (GymMAX vzw) revalideert momenteel nog van een voetkwetsuur. Als alles volgens plan verloopt turnt Julie op het WK, deze interland laat ze voor alle zekerheid even aan zich voorbijgaan. Gaelle, Lisa, Laura zijn de vaste waarden in het team. De 16-jarigen Cindy Vandenhole (Vaste Vuist Lauwe) en Rune Hermans turnden zich vorig jaar met succes in de nationale selectie en wisten zich ook voor deze interland te selecteren. Nieuwkomer in het team is Jelle Beullens (16) van gymclub 'De Gympies Keerbergen'.
Het wordt alvast een belangrijk treffen voor demeisjes. Op het WK in 2014 rangschikten de ploegen zich als volgt: ITA: 5de, ROU 7de, BEL 11de en ESP 15de. De wedstrijd in Novara is voor de Belgische turnsters interessant om de laatste foutjes weg te werken en wedstrijdritme op te doen. Bovendien turnen ze er met toplanden als Roemenië en Italië en wil het gemotiveerde team zich in puntenaantal zo dicht mogelijk bij deze teams plaatsen.
Internationaal wordt er met grote verwachtingen uitgekeken naar de prestaties Roemeense team, traditiegetrouw hebben ze grote ambities. Het voltallige WK-team is in Novara aanwezig: Larisa Iordache, Diana Bulimar, Anamaria Ocolisan, Laura Jurca, Silvia Zarzu en Andreea Iridon. Het Italiaanse team rekent nog altijd op de prestaties van boegbeeld Vanessa Ferrari (27). De interland werd vorig jaar gewonnen door Italië, Spanje eindigde 2de en België derde.
Op het WK komt het er op aan zich bij de 16 beste teams te rangschikken om verder aanspraak te kunnen maken op een teamdeelname aan de Olympische Spelen in Rio. De landen die zich plaatsen bij de eerste 8 zijn rechtstreeks geselecteerd voor de Spelen. De landen 9 tot 16 krijgen op het Testevent in april een laatste kans om zich te plaatsen, dan kunnen de 4 beste landen doorstoten. 

Foto: Cindy Vandenhole klaar voor de interland gymnastiek in Italië

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 11.10.2015
4668 artikelspagina's: 1 ... 396 397 398 399 400 <<< 401 >>> 402 403 404 405 406 ... 467