Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Aantal geregistreerde criminele feiten ligt in de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het jaar 2014, een stuk lager dan in 2013

Recentelijk werd door de politiezone Blankenberge-Zuienkerke een overzicht opgesteld van de criminele feiten in 2014.
Burgemeester Patrick de Klerck – Voorzitter politieraad: “Het totaal aantal geregistreerde feiten op het grondgebied van onze zone in 2014 ligt 5,77% lager in vergelijking met 2013. Ten opzichte van 2012 ligt deze waarde 12,32% lager en ten opzichte van 2011 11,26% lager. Wanneer we een vergelijking met de voorgaande jaren maken, moeten we in acht nemen dat momenteel nog niet alle opgestelde processen-verbaal van 2014 zijn afgewerkt en in de databank opgenomen zijn .
Onderstaande tabel toont het totaal aantal misdrijven en omvat zowel de pogingen als de voltooide feiten. Het gaat om een ruime categorie van feiten. Misdrijven zijn niet enkel diefstallen, slagen en verwondingen of feiten van vandalisme, … Ook feiten zoals ‘het niet in orde zijn met de verplichtingen op het gebied van het bevolkingsregister’ of openbare dronkenschap, … worden in dit totaalbeeld meegerekend.
Totaal aantal misdrijven Politiezone Blankenberge-Zuienkerke
                       2011 2012 2013 2014
Blankenberge 3399 3404 3160 2980
Zuienkerke     81     118   117   108
Totaal zone Blankenberge/Zuienkerke 3480 3522 3277 3088
Het criminaliteitsbeeld van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke wordt gedomineerd door de feiten gepleegd te Blankenberge (96,5%)
Welke categorieën van feiten komen in de zone Blankenberge – Zuienkerke het meeste voor?
Burgemeester Patrick de klerck – Voorzitter Politieraad:”29,31 % van de feiten (ongeveer 900) hoort thuis in de inbreukcategorie ‘diefstal en afpersing’. Het relatief aandeel van deze categorie kent een daling in vergelijking met voorgaande jaren ( 30,49% in 2013, 30,86% in 2012, 33,25% in 2011). Het totaal aantal geregistreerde feiten in deze rubriek toont ten opzichte van voorgaande jaren eveneens een daling.
80,33 % van de feiten in de categorie ‘diefstal en afpersing’ is een diefstal zonder verzwarende omstandigheden zoals feiten van zakkenrollerij, een diefstal van een rugzak op het strand, diefstal van etenswaren uit een winkel, fietsdiefstal, … (77,48% in 2013, 79,76% in 2012, 84,27% in 2011). In 18,67% van de gevallen spreken we over een diefstal met verzwarende omstandigheden (bv. met braak, bij nacht, met gebruik van geweld, …). In 2013 was dit 19,98%, in 2012 was dit 15,36% terwijl dit in 2011 15,21% was.
De tweede grootste categorie van feiten is deze van ‘beschadigen van eigendom’. 11,56% van de geregistreerde feiten (ongeveer 350) hoort in deze categorie thuis, wat lager is in vergelijking is met de voorgaande jaren (11,93% in 2013, 12,27% in 2012 en 14,25% in 2011).
In 94,40% van deze feiten gaat het over vandalisme, het zijn voornamelijk beschadigingen aan
onroerende goederen en voertuigen. 42,02% van de beschadigingen gebeurde op de openbare weg, in 23,53% werd een beschadiging aan of in een woning toegebracht, in 6,16% was dit aan de infrastructuur van een horecazaak. Deze waarden liggen in de lijn van de voorgaande jaren.
De derde grootste categorie van feiten in onze politiezone is de ‘openbare dronkenschap’ (356 feiten of een aandeel van 11,53%). Deze waarde ligt iets lager in vergelijking met 2013 maar ligt hoger in vergelijking met de andere voorgaande jaren (11,63% in 2013, 10,62% in 2012, 10,60% in 2011).
De vierde grootste categorie van geregistreerde feiten in de politiezone wordt gevormd door ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit’ (9,75% of circa 300 feiten). Dit aandeel is vergelijkbaar met de voorgaande jaren, maar ligt net iets hoger in vergelijking met 2013, maar lager in vergelijking met de andere voorgaande jaren (9,61% in 2013, 10,14% in 2012, 10,46% in 2011).
De vijfde grootste categorie van de geregistreerde feiten handelt over inbreuken betreffende het bevolkingsregister (8,48%). Het aandeel van deze inbreukencategorie ligt hoger in vergelijking met de voorgaande jaren: 6,81% in 2013, 6,73% in 2012 en 5,98% in 2011”.
Finaal wil ik het politiekorps hartelijk feliciteren met deze puike resultaten! 

Patrick De Klerck

Geplaatst op 04.06.2015

BROEL TE LAND EN TE WATER

De historische Leie is de wieg van Kortrijk en sinds het ontstaan van de Guldensporenstad is het een broedplaats waar altijd iets te beleven viel. Romeinen staken er de Leie over, de stoere Vikings sloegen er hun tenten op en in de voorbije twee wereldoorlogen werd er een hevige strijd gevoerd. Ook de machtige Broeltorens speelden in de Middeleeuwen een belangrijke rol. Ze beschermden de stad en vroegen tol aan passanten. Met ‘Broel te land en te water’ schetsen we de geschiedenis van deze streek. We varen in een luxe motorsloep de Oude Leie af. Tijdens het bootritje krijg je ook een uniek zicht op Museum Texture waar vlas en Leie de hoofdthema’s zijn.
Een samenwerking met Toerisme Kortrijk en bootverhuur De Keper.
Zondagen 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus | 15u | duur: 2u
Start: Aanlegsteiger Guido Gezellepad | Kortrijk
Ticket: € 20 per persoon
Info en reservatie: toerisme@kortrijk.be – 056 27 78 40 www.gidsenplus.be – www.toerismekortrijk.be

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

Stad Kortrijk maakt 2.500 euro vrij voor noodhulp

Het stadsbestuur maakt 2.500 euro noodhulp vrij voor de slachtoffers van de tyfoon Pam
op de eilandengroep van Vanuatu.
Op zaterdag 14 maart sloeg de typhoon Pam toe op de archipel van Vanuatu, een land
van meer dan 80 eilanden in de Grote Oceaan. De schade is erger dan eerst verwacht.
Meer dan 166.600 mensen, waaronder 82.000 kinderen hebben dringend humanitaire hulp
nodig. Ontelbare huizen zijn tot puin herleid. De huizen zijn gebouwd met lokale
materialen, met daken uit riet of golfplaten die niet aan de kracht van de cycloon konden
weerstaan. De velden, moestuinen en voedselvoorraden zijn verwoest. Ook op lange
termijn zal dit een invloed hebben, 80% van de bevolking is immers afhankelijk van de
landbouw. Ze hebben geen toegang tot eten noch drinkbaar water.
Met een beperkte toegang tot drinkbaar water, zullen deze kinderen en hun familie
afhankelijk worden van besmet water, met diarree en andere ziektes tot gevolg. In
toestanden zoals deze verspreiden ziektes zich als een lopend vuurtje, met vele doden tot
gevolg.
UNICEF is aanwezig op het terrein en kent bijgevolg de situatie ter plaatse. Ze verzorgt de
meest dringende noden.
Gaelle Sevenier, UNICEF communicatieverantwoordelijke in Vanuatu, was ter plaatse en
hielp mee een overzicht maken van wat nog bruikbaar is en nog functioneert na de
doortocht van de cycloon. Eigenlijk bijna niets. Voor velen is de situatie letterlijk
rampzalig. “Ik was in Taunono, op enkele kilometers van Port Vila,” vertelt Gaelle. “Ter
plekke zag ik dat er niets meer overeind gebleven is, waar er enkele dagen daarvoor nog
een dorp stond. Op drie alleenstaande bomen na is er totaal geen leven meer.” (bron
www.unicef.be).
UNICEF doet een oproep aan het stadsbestuur voor humanitaire hulp aan de slachtoffers.
In overleg met de Noord-Zuid raad Kortrijk maakt het stadsbestuur €2.500 vrij van het
budget voor nood- en humanitaire hulp.
Het stadsbestuur maakte in 2015 noodhulp vrij voor de strijd tegen ebola in West-Afrika
(Artsen Zonder Grenzen) en voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal (SOS Nepal).
Info: Bert Herrewyn, schepen voor Noord-Zuid, 056 27 71 40, 0496 25 81 54,
bert.herrewyn@kortrijk.be

Geplaatst op 04.06.2015

MUZIKALE DANS ‘VerLEIEding’

Verdwaal in de dans langs de LEIE op de ver-lei-dende tonen van Folk. FINK (Folk in Kortrijk) organiseert een gratis bal, met fijne folkmuziek die jong en oud kan bekoren. De folkfanfare vertrekt om 14u van de Neerbeek aan OC De Troubadour en wandelt tot aan de Leie en terug. Neem jouw instrument mee en sluit aan bij deze vrolijke stoet. Bij terugkeer kan je genieten van een zalig folkoptreden. De leuke melodieën zullen de dansers onder jullie zeker aansteken. ‘Ik kan niet dansen’ is deze keer geen excuus. De dansleraar legt jou enkele basisdansen uit zoals de Hanterdro (reidans) de Scottisch (koppeldans) of de Jig (rondedans). Om 16u gaan we feestelijk verder met folkgroep ‘Donder in ’t Hooi’. Er zijn hapjes en drankjes voorzien. We sluiten af met een spetterende jamsessie.
Zo 21 juni | 14u-19u
OC Troubadour | Bissegem
Gratis
Info en reservatie: Filip Hamerlinck – 0477 75 32 25 – fink@finkvzw.be www.finkvzw.be

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

NAAR DE MONDING VAN DE HEULEBEEK

Tinekesfeesten organiseert in samenwerking met Onze Heulebeek een avontuurlijke natuurwandeling langs de Heulebeek tot aan haar monding in de Leie. De start is voorzien aan buurthuis Molenheem in Heule. Bij aankomst aan de monding is er een rustpauze voorzien met een hapje en drankje. Het is een begeleide wandeling met aandacht voor natuur en geschiedenis van de omgeving. Je keert terug via het Jaagpad, de Budabrug, het Astridpark en zo terug naar Heule-Watermolen. Totale afstand: 8 km.
Za 20 juni | start: 14u – 15u30
Start: Buurthuis Molenheem, Izegemsestraat 205 | Heule
Gratis
Info: Els Deprez - deprez.els@gmail.com
Reservatie: vanaf 13.30u in buurthuis Molenheem of via mail deprez.els@gmail.com www.tinekesfeesten.be en www.natuurkoepel.be

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

BEYOND THE GOLDEN RIVER

Ben je geïnteresseerd in de Leie en de vlasverwerking in onze mooie streek? Dan is de artistieke film ‘Beyond The Golden River’ zeker iets voor jou! De film speelt zich af in het mythische Leiedal, waar de ziel van de Leie opduikt, in de gedaante van de jonge waternimf Alma. Na lang ronddolen, komt zij terecht in een vlasfabriek waar ze verschijnt in de droom van drie nachtwerkers. Een confrontatie met een onverwacht einde.
De film is gebaseerd op het boek ‘Leven en Dood in den Ast’ van de bekende schrijver Stijn Streuvels en zal te zien zijn in Budascoop Kortrijk en daarna in andere Leiegemeenten. ‘Beyond the Golden River’ brengt de Leiestreek op een pakkende manier in beeld en laat je even stilstaan bij de vlasproductie van vroeger. Naast de film kan je ook genieten van literaire lezingen, muziek en andere creaties. Een aanrader voor jong en oud.
Creatie: Kim D’heedene
Een organisatie van Samo Pravo en Stedelijke Bibliotheek Kortrijk
Do 11 juni | 20u | première | 45 minuten | inleiding: Luc Devoldere, Ons Erfdeel
Budascoop | Kortrijk |
Ticket: € 8
Info en reservaties: Marieke Degryse – samopravo.vzw@gmail.com – 0475 37 49 83 www.samopravo.com/Beyond/golden_river.html

Jan Balcaen

Geplaatst op 04.06.2015

Prachtig seizoen afsluiter van Recre@ D-niveau bij Sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Afgelopen weekend vond in de stedelijke turnzaal van Izegem de West Vlaamse gymcup plaats op het niveau recre@ toestelturnen. Alle 28 gymnasten van Vaste Vuist Lauwe werden reeds op eerdere voorrondes geselecteerd om deel te nemen aan deze finale.
De pupillen jongens en meisjes konden hun concurrenten op alle toestellen van de troon stoten. Axelle Delvincourt en Emiel Haydon behaalden een knappe 1ste plaats. Bij de Benjamins 9 jaar werd Zoë Gheysens als kampioene gekroond gevolgd door Marthe de Leeuw met een verdiende 3de plaats. Babette Callebert moest nipt de duimen leggen bij de 10-jarige en werd knap 2de. Bij de miniemen en juniores werden Maïté Verhulst en Chaïn Fermaut de Lauwse toppers met een bronzen plak. Mathieu Vanden Abeele (3de) , Louis Dupont (2de) en Kiani Fermaut (1ste) verdeelden de podiumplaatsen onder elkaar. Bij de benjamins heren behaalde Igor Vanderwiele een knappe 1ste plaats gevolgd door Warre Dooms die 2de werd.
Het werd een mooie en welverdiende finale voor alle gymnasten van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe recre@ toestelturnen D-niveau. De trainers kunnen alvast terugkijken op een geslaagd turnseizoen.
Foto met staand vlnr Babette Callebert, Ilona Masselis, Warre Dooms, Emma Cooke, Emiel Haydon, Emmely Vanlerberghe, Mona Deschepper, Alix Windels, Igor Vanderwiele, Marthe De Leeuw en Nena Malysse. Zittend vlnr Kaylee Vandenbussche, Alix Gheysen, Zoë Gheysens, Mirthe Verhulst.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 02.06.2015

Cindy Vandenhole wint zilver in spannende teamfinale FIT-Challenge

Afgelopen weekend vond de finale plaats van de eerste editie van de 'Flanders International Team Challenge’, een internationaal turntornooi voor vrouwen in de Topsporthal in Gent. Het Belgische nationale team bestond onder andere uit topsportgymnaste Cindy Vandenhole uit Lauwe die met haar team zilver behaalde in een spannende finale.
In de finale zagen we de 8 beste landenteams aan het werk. Deze werden samengesteld uit de beste junioren en senioren van de kwalificaties. Met het oog op de voorbereiding van het WK in Glasgow en de Olympische Spelen in Rio kozen toplanden als Brazilië, Duitsland en Frankrijk voor deze competitie. Door de unieke formule was dit een ideale gelegenheid om nieuw turntalent voor te stellen en ervaring op te doen in de aanloop van deze belangrijke competities. Het Belgische turnteam haalde mooi zilver na het team van Duitsland en voor Brazilië/Italië.
De wedstrijdformule tijdens deze finale liet geen ruimte voor fouten. Per team mochten 2 junioren en 2 senioren aantreden waarvan alle scores meetelden voor het eindresultaat. Het kwam er dus op aan de oefeningen te turnen met hoge moeilijkheid maar zonder grote fouten.
De Belgische meisjes mochten op de vloer de spits afbijten en deden dit meteen met klasse. Met vier keurige oefeningen van Maellyse Brassart, Lisa Verscheuren, Nina Derwael en Rune Hermans plaatsten ze zich op de 2de plaats na Duitsland. Ook op de volgende twee toestellen zouden de gymnasten deze plaats niet meer afgeven. Op de sprong mogen Gaelle Mys, Julie Meyers, Rune Hermans en Maellyse Brassart aan de slag. Het viertal toont dat ze de sprong: Yourchenko met volledige schroef onder de knie hebben en verzamelen scores tussen 13.550 en 13.700 punten, totaalscore 54.700 punten. Voor het derde toestel, de brug zijn de zenuwen wat gespannen. In de voorrondes ging het net op dit toestel minder vlot. Maar in de finale moet enkel Julie Meyers een paar tienden inboeten met een foutje dat ze prima weet te herstellen. Nina Derwael, winnaar van de juniorencompetitie, toonde ongetwijfeld de mooiste brugoefening van de competitie. De jury beloonde haar met een bijzonder hoge score van 14.600 punten. Brugspecialiste Cindy Vandenhole turnde een prachtige brugoefening. Het team houdt 1,3 punten voorsprong op het gemengde team Brazilië/Italië. Op het vierde toestel, de balk is het dus nagelbijten. Lisa Verscheuren start wat onzeker maar kan handhaven en scoort 13.550 punten. Ook junior Julie Meyers kan een oefening afwerken zonder grote fouten. Nina Derwael mag als derde turnster aan de beurt maar in de acrobatische reeks (die ze gisteren zo mooi uitvoerde) loopt het mis. Ze gaat van het toestel maar kan toch nog rekenen op een score van 13.000 punten. Balkspecialiste Gaelle Mys, die gisteren een mindere dag had, weet met een foutloze oefening een schitterend tornooi voor de Belgische ploeg af te sluiten met een prima score van 13.850 punten.
Foto met vlnr voorzitter Dries Defossez, Topsportgymnasten Gaël Mys en Cindy Vandenhole, trainster Shana Dezwarte.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 02.06.2015

Brons op Gymovacup voor sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Afgelopen weekend namen de pupillen, benjamins en miniemen meisjes competitiegym van sportgroep Vaste Vuist Lauwe deel aan de Belgische interclubwedstrijd “Gymnovacup” te Keerbergen. De pupillen mochten hun opgelegde werkjes tonen zoals op de voorbije wedstrijden. De benjamins moesten voor het eerst vrij werk turnen. Dat betekende meteen een nieuwe choreografie aan de balk en de vloer.
De ploeg van Vaste Vuist Lauwe bestond uit 4 pupillen: Lara en Lais Vanackere, Alice Francoy en Lise Verhaeghe; 2 benjamins: Yuriane Demuysere van TK Geluwe en Muka Amerlinck; 1 miniem: Inty Amerlinck.
Bij de pupillen turnden Lais en Alice Vanackere een foutloos parcours.
Alice Francoy werd allround 2e, Lise Verhaeghe 4e, Lais Vanackere 8e en Lara Vanackere 11e.
Yuriane Demuysere en Muka Amerlinck hadden beiden een val aan vloer en balk. Inty Amerlinck turnde voor het eerst dit jaar een foutloos parcours. Individueel behaalde Inty een 7e plaats met meer dan 40 punten ( haar record). Yuriane een 12e plaats en Muka een 14e plaats.
Met het team kon Vaste Vuist Lauwe beslag leggen op een knappe derde plaats. Dit was meteen de eerste deelname aan de Gymnovacup. Trainster Kristien Depaemelaere: “Het werd een leuke ervaring en zeker voor herhaling vatbaar.”
Foto met boven vlnr Lise Verhaeghe, Laïs Vanackere, Inty Amerlinck en Lara Vanackere. Onderaan vlnr Muka Amerlinck, Alice Francoy en Yuriane Demuysere.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 02.06.2015

KONING FILIP WOONT DE HERDENKINGSPLECHTIGHEID BIJ VOOR DE 18DAAGSE VELDTOCHT VAN MEI 1940

Op zondag 31 mei woonde Zijne Majesteit de Koning de herdenkingsplechtigheid voor de Veldtocht van mei 1940 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Slag aan de Leie te Kortrijk. Tijdens de plechtigheid bracht Hij eveneens een hulde bij aan het Veldleger van 1940 en Zijn Opperbevelhebber, Zijne Majesteit Koning Leopold III. Met de herdenking wordt hulde gebracht aan de Belgische troepen die in mei 1940 enkele dagen weerstand boden aan het oprukkende Duitse leger.
Aanvang van WOII in België
Wanneer op 10 mei 1940, zonder ultimatum, noch oorlogsverklaring, Duitsland ons land aanviel lukte het Duits leger er snel in om onze verdedigingslijn langsheen het Albertkanaal te doorbreken. Via de radio werd de bevolking op de hoogte gebracht en Engeland en Frankrijk snelden ons ter hulp. De volgende dag hadden de Duitsers gans Luxemburg en een deel van de Ardennen veroverd en bezet. Met de paniekgedachte aan de Duitse baldadigheden tijdens de eerste wereldoorlog sloeg de bevolking op de vlucht. Op 14 mei had de vijand de Franse verdediging te Sedan doorbroken en werd het duidelijk dat de Duitse troepen de gealieerden wilden omsingelen. De situatie dwong honderdduizenden vluchtelingen richting West-Vlaanderen.
De Leie als rol in de oorlog
Op 21 mei was er een zware vuurlijn bij de Schelde in Oost-Vlaanderen. Franse pantsertroepen hadden al doorgedrongen tot aan de kust bij Abbeville. Het Belgische leger verschanste zich achter de Leie waar het een zware slag stond te wachten.
Van 23 mei 1940 tot aan de capitulatie op 28 mei 1940 gaf het slechts enkele kilometers terrein prijs. De veldslag strekte zich langs de Leie uit van Wervik tot in Deinze. Er sneuvelden circa 3000 Belgische soldaten en 9000 burgers. De heldhaftige slag langs de Leieboorden stopte de Duitse opmars en gaf de Koning de gelegenheid aan het Brits expeditieleger om zijn troepen naar Engeland te evacueren. 225.000 Britse soldaten ontsnapten hiermee aan een Duits gevangenschap.
Oprichting Nationaal gedenkteken
In mei 1947 brachten oud-strijders van Luik een rotssteen naar Kortrijk om hun kameraden die aan de Leie gevallen waren, te herdenken. Samen met het N.S.B. (Nationale Strijdersbond), afdeling Kortrijk richtten deze Luikse oud-strijders het comité Leie-Lys op met als doel jaarlijks bij dit gedenkteken in de maand mei hulde te brengen aan de gesneuvelden, het Belgische leger en aan koning Leopold III, opperbevelhebber van dit leger. Op 23 mei 1954 legde koning Boudewijn de eerste steen. Het gedenkteken werd op 26 mei 1957 plechtig onthuld, in aanwezigheid van Boudewijn.
Aanwezigheid
Tijdens de hulde waren ca 300 toeschouwers aanwezig waaronder gouverneur Carl Decaluwé en burgemeester Vincent Van Quickenborne. Vijf oudstrijders woonden de plechtigheid bij.
Raymond Van Slembrouck (100), gevangen genomen op 25 mei 1940 aan de Leie en door de Duitsers tewerkgesteld in het kamp STALAG 2C tot aan zijn vrijlating in december 1940.
Marcel Pestiaux (96), gekwetst tijdens de Leieslag op 26 mei 1940 en geopereerd door een Duits chirurg. Hij bleef gevangen in het hospitaal.
Paul Herpels (96), gevangen genomen tijdens de leieslag en gedeporteerd naar Duitsland waar hij 9 maanden onder gevangenschap leefde.
Constant Vanhoutte (96), krijgsgevangen en gedeporteerd naar Duitsland. Hij kon in 1942 vluchten.
Walter Vernou (96), deelgenomen aan de 18daagse veldtocht en gevangen genomen.

IDVA / ©Foto : Benard Decock
 

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 01.06.2015
4448 artikelspagina's: 1 ... 407 408 409 410 411 <<< 412 >>> 413 414 415 416 417 ... 445