Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Kortrijks project ‘De Wijsneuzen’ wint Federale Armoedeprijs 2015

Het Kortrijkse project ‘De Wijsneuzen’ wint de Federale Armoedeprijs 2015. De Wijsneuzen is een project van A’kzie vzw, de erkende vereniging waar armen het woord nemen, en maakt deel uit van een door het Kortrijkse OCMW gefinancierde samenwerkingsovereenkomst.

De Wijsneuzen zijn mensen met een persoonlijke ervaring in armoede die anderen de weg wijzen naar de vele bestaande sociale voorzieningen. De Federale Armoedeprijs, een initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie, wordt op vrijdag 3 juli in Brussel uitgereikt door de Koningin en door Staatssecretaris mevr. Sleurs, en voorziet een bedrag van 12.500 euro voor de laureaat.

De Wijsneuzen is een groep van 30 brugfiguren die zich inzetten in de strijd tegen sociale onderbescherming. Ze zorgen er mee voor dat de meest kwetsbare medemensen hun sociale grondrechten kunnen realiseren. De Wijsneuzen zijn allemaal actief als vrijwilliger op plaatsen waar veel kwetsbare mensen zijn. Door hun eigen ervaring genieten zij snel het vertrouwen van mensen in armoede. Zij nemen de mensen letterlijk en figuurlijk bij de hand om de brug te maken met de dienstverlening. Even belangrijk is dat zij een klankbord vormen voor de signalen van kwetsbare mensen naar de organisaties en diensten. Er bestaan in Vlaanderen een aantal gelijkaardige initiatieven, maar De Wijsneuzen hebben zich voor deze prijs onderscheiden door de sterke link met het lokale armoedebeleid.

Kortrijk koos er inderdaad voor om A’kzie van bij het begin als bevoorrechte partner te betrekken bij de opmaak en de realisatie van het armoedeplan. Maandelijks is er overleg met het OCMW en twee keer per jaar is er een dialoog met de OCMW-raad. De signalen en aanbevelingen van de Wijsneuzen, zijn voor het OCMW van belang om het armoedebeleid te vernieuwen of bij te sturen.

Tussen het OCMW Kortrijk en A’kzie bestaat er een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, met financiële ondersteuning, waar het project De Wijsneuzen deel van uitmaakt.

De Federale Armoedeprijs benadrukt het belang en de inzet van personen, verenigingen en OCMW's die dagelijks de armoede bestrijden. Om hen te bedanken en te motiveren, krijgen drie creatieve en vernieuwende projecten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) elk 12.500 euro. Deze prijs geeft A’kzie de mogelijkheid om verder duurzaam te investeren in de Wijsneuzen. In het najaar van 2015 wil A’kzie van start gaan met een groep mama’s van andere origine. meer info :
Philippe De Coene
Schepen van Sociale Zaken, OCMW, Armoedebestrijding en Consumenten
Telefoon: 0477 45 32 32 | E-mail: philippe.decoene@ocmwkortrijk.be
Marine Nuyttens
A’kzie vzw
Telefoon: 0495 51 72 63
Elke Cuvelier
Stafmedewerker communicatie OCMW Kortrijk
Telefoon: 056 24 48 57 | E-mailadres: elke.cuvelier@ocmwkortrijk.be

Geplaatst op 05.07.2015

Help, mijn vrouw vliegt op!

De menopauzeconsulente van Bond Moyson aan de slag.

“Op sommige momenten herkende ik mijn eigen vrouw niet meer. Ze was opvliegend,
prikkelbaar en had het veel te warm in putje winter. Ik begreep er niets van en kon haar ook
niet helpen, tot ik het artikel over de menopauzeconsulente in S-magazine las”, getuigt Dirk.
De vrede thuis werd hersteld, want zijn vrouw ging op consultatie bij de menopauzeconsulente.
Een gegeven dat Bond Moyson introduceerde als een unicum in de West-Vlaamse
ziekenfondswereld.

Uit onderzoek blijkt ook dat 34% van het ziekteverzuim bij vrouwen tussen 45 en 60 jaar
verklaard kan worden door overgangsklachten. De klachten en het behandelen ervan kan dus
veel invloed hebben op de levenskwaliteit van vrouwen, thuis en op het werk. Vrouwen in de
overgang krijgen ondertussen al 6 maanden lang EHBM – eerste hulp bij menopauze – van
consulente Caroline Oosthuyse en dat blijkt meer dan een succes te zijn.

Zoveel vragen

Menopauzeconsulente Caroline Oosthuyse had het voorbije halve jaar wekelijks consultaties en
heeft intussen drie menopauzebabbels op drie verschillende locaties met groepen dames achter de
rug. Uit haar ervaringen hebben vrouwen op vandaag nog heel veel vragen. Er zijn de klassiekers
zoals: ‘Hoe verzacht je de bekende opvliegers?’ of ‘Hoe zorg je ervoor dat je ’s nachts minder
zweet en dus een betere nachtrust geniet?’. Er kwamen echter ook ongemakken aan bod waar
minder over gepraat wordt. Zo zijn vaginale droogte en het gemis aan energie om taken te
voltooien die vroeger gemakkelijk gingen vaak voorkomende problemen.

Het eerste consult

Onze menopauzeconsulente neemt graag de tijd om naar alle klachten te luisteren. Daarom duurt
een eerste consult ongeveer anderhalf uur. Het gesprek gaat echter ook breder dan louter
ongemakken: de voorgeschiedenis, familiale belasting, BMI, beoefenen van sport, de openheid naar
supplementen … worden ook niet vergeten. Bij de klachten wordt ook wel gezocht naar de trigger of
oorsprong ervan waardoor in een aantal situaties noch supplementen, noch medicatie nodig zijn en
via leefstijladvies de klacht verminderd of geëlimineerd kan worden. Deze uitgebreide kennismaking
zorgt ervoor dat we een ‘service op maat’ kunnen aanbieden voor elke vrouw.

Verder verloop

Voor duiding over het verloop van de menopauze of een schets van de overgang van perimenopauze
naar postmenopauze, kan je ook bij de consulente terecht. Evenals preventie naar aandoeningen
toe. Bij het ingaan van de menopauze valt namelijk de bescherming weg die vrouwen genoten op
vlak van hart- en vaatziekten, osteoporose en diabetes. Waar aangewezen verwijst onze consulente
uiteraard door. Ze volgt op of de dames zich laten screenen naar borstkanker, maar luchtigere
dingen die klachten kunnen verlichten zoals bewegingslessen of cursussen anders leren denken,
mindfullness of yoga, komen ook aan bod.
De babbels

Naast één-op-één consultaties, kunnen vrouwen ook terecht in een kleine groep tijdens de
menopauzebabbels. Gezien de duiding dat de menopauze een natuurlijk gebeuren is, gepaard gaand
met klachten bij heel wat vrouwen, wordt er makkelijker en vlotter mee omgesprongen. Bovendien
kan iemand die (nog) geen klachten heeft ook terecht in deze babbels om er heel wat nieuwe en
bruikbare info op te steken.

Reacties

De dames zijn heel tevreden dat er eindelijk een plaats is waar ze laagdrempelig terecht kunnen
met hun vele klachten en vragen die plots opkomen in de menopauze. Op het eind van één van de
eerste consulten kwam een reactie van een dame die zei: “Ik kon me niet voorstellen dat iemand
zoveel tijd zou nemen om me mijn verhaal te laten brengen en echt te luisteren naar wat me
allemaal parten speelt in deze fase van mijn leven”. Eén van andere de vrouwen merkte ook op dat
er eindelijk ook een voordeel is voor de rijpere leeftijdsgroep in plaats van enkel in te zetten op
een sterk aanbod baby- en peutervoordelen. Wie bij onze menopauzeconsulente te rade gaat,
betaalt namelijk 30 euro en daarvan wordt 28 euro terugbetaald voor de leden van Bond Moyson
West-Vlaanderen.

Ook een arbeidsgeneesheer liet zich al positief uit over de meerwaarde van menopauzeconsultaties.
Zij krijgen namelijk ook steeds meer te maken met menopauzeklachten. Zeker wanneer de
pensioenleeftijd wordt opgetrokken, zal het aantal vrouwen in hun praktijk alleen maar stijgen.
Bovendien kunnen huisartsen en gynaecologen soms maar weinig informatie verstrekken over de
menopauze, zij zijn namelijk opgeleid om ziektes en aandoeningen te behandelen, terwijl de
menopauze een volkomen natuurlijk gebeuren is. De rol van een menopauzeconsulente valt dus niet
te onderschatten in de context ‘vrouwen en gezondheid’.

Wie vragen heeft, belt naar 056 230 230 (optie 2) voor een afspraak. Voor meer info kan je terecht
op www.bondmoyson.be.

Geplaatst op 05.07.2015

3-DAAGSE RETROTENTOONSTELLING ZWEVEGEM DORP VAN DE RONDE TIJDENS OMMEGANGFEESTEN

Met de Ommegangfeesten tijdens het weekend van 3, 4 en 5 juli 2015 valt definitief het doek over “Zwevegem-Dorp van de Ronde 2015”.
In het prachtig decor van het oud gemeentehuis, waaraan weldra een andere bestemming zal worden gegeven, gaat een prachtige retrospectieve door van alle activiteiten die gebeurden in het kader van dit uitzonderlijk evenement waarin de ganse gemeente een uitzonderlijke betrokkenheid heeft bewezen.
Herbeleef het “Dorp van de Ronde”
U zal er een selectie kunnen bewonderen van de unieke cartoons van de hand van Filip Cardoen die tijdens datzelfde weekend uitgestald werden in diverse handelszaken van de gemeente en je kan er voor de laatste keer de spandoeken en de affiches bewonderen die met het oog op het evenement aangemaakt werden, alsook opnieuw verschillende koerstruien van oud winnaars van de Ronde van Vlaanderen.
Er zal een reeks van niet minder dan 30 mooie grote foto’s kunnen bewonderd worden met sfeerbeelden die tijdens het Paasweekend van het Dorp van de Ronde in alle uithoeken van de gemeente genomen werden.
De reuzenfiets, vervaardigd door Willy Vancauwenberghe uit Zwevegem-Knokke en het reuzen marcelleke vervaardigd door vrijwilligers van groep Ubuntu staan in de voortuin. Ook de reportages uitgezonden op W.T.V., de radioreportages en de film gemaakt door de Zwevegemse cineast Marc Desmet zullen in het oud gemeentehuis tijdens het weekend kunnen herbekeken en herbeluisterd worden.
Kortom een rijke verzameling van alle herinneringen aan het uitzonderlijk evenement waarmee in Zwevegem tijdens het Paasweekend duizenden toeschouwers en feestvierders in het straatbeeld kwamen.
Een blijvende herinnering
Het was immers meer dan 50 jaar geleden dat Zwevegem dergelijk volksfeest gekend had, met dat verschil dat voor het Dorp van de Ronde meegeleefd en meegefeest werd tot in alle uithoeken van Zwevegem terwijl de Berestoet van de jaren 60 beperkt was tot Zwevegem-Centrum.
Nadat een evenement voltrokken is (want alles gaat voorbij) blijft alleen de herinnering.
De organisatoren vonden het dan ook nodig dat het succesvol evenement moest herdacht worden en dat de herinneringen moesten herleven. Vandaar het initiatief van deze unieke tentoonstelling als slotevenement, waarna inderdaad het doek definitief zal vallen.
De toegang tot de tentoonstelling is gratis en wie de tentoonstelling bezoekt maakt kans op een VIP-arrangement voor de Ronde van Vlaanderen 2016. U kan de tentoonstelling bezichtigen op vrijdag 3 juli van 16 u tot 20 u, zaterdag 4 juli van 14 u tot 18 u en tenslotte op zondag 5 juli van 10 u tot 18 u
ZN / ©Foto-ZN

Geplaatst op 02.07.2015

Schitterende gymshow voor jongeren met een beperking bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe

Op zondag 28 juni 2015 organiseerde Sportgroep Vaste Vuist Lauwe de 4de editie van de G-gymshow. Sportgroep Vaste Vuist wil sport aanbieden voor IEDEREEN. Vandaar het succes van gymnastiek voor kinderen en jongeren met mentale of licht motorische beperking. Een 25-tal jongeren met een beperking presenteerden HUN gymshow.
Het initiatief kent succes want iedere zaterdagmorgen van 9u tot 10u geven 25 kinderen en jongeren met een beperking het beste van zichzelf op de turnvloer. Wat is nu zo speciaal aan de G-gymwerking van Vaste Vuist ? De opbouw van de lessen, een team gemotiveerde en geschoolde lesgevers, maar ook de aanwezigheid van een extra begeleider die kinderen naar het toilet begeleidt of helpt waar nodig, het kunnen gebruik maken van een prachtige infrastructuur, het kunnen turnen in een veilig en rustig kader en dit volgens hun eigen niveau.
Het turnen voor kinderen met een beperking is een project van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed) dat in samenwerking met Bloso en Paranthee het gymnastiekaanbod voor sporters met een handicap wil uitbreiden en kwalitatief verbeteren. “Momenteel zijn er 5 gymclubs in West-Vlaanderen, die actief meewerken aan dit project. Sportgroep Vaste Vuist Lauwe telt daarvan de grootste groep jongeren met een beperking.”, zegt voorzitter Dries Defossez.
“Voor die kinderen is dat eigenlijk een uurtje amusement”, zegt Dries. “Alle oefeningen zijn aangepast aan het individuele kunnen. We werken met diverse groepjes volgens hun eigen capaciteit. Uiteraard vragen de lessen van de diverse trainers een degelijke voorbereiding, maar je krijgt er ook veel dankbaarheid voor terug. De kinderen ontmoeten hier elkaar ook eens op een andere manier dan ze op school gewoon zijn”, besluit Dries Defossez.
De G-gymgroep bestaat uit 25 vrolijke vrienden en gymnasten die sterk gemotiveerd zijn om hun eigen show te brengen. In deze groep zijn alle kinderen gelijk, beperking of niet! En het is net dat, dat hen dan weer zo speciaal maakt. Voorzitter Dries Defossez: “ Zoals A. Schopenhauer (Duits filosoof) het ooit zei: “Alle beperking maakt gelukkig””.
Foto: Deelnemers Gymshow voor kinderen en jongeren met een beperking te Lauwe

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 02.07.2015

Voorzitterswissel en nieuwe publieksprijs voorgesteld tijdens 54° internationale rozenkeuring in Kortrijk

Na meer dan 10 jaar neemt mevr. Marie-Claire Van der Stichele afscheid als voorzitter van de Internationale Rozentuin in Kortrijk. Zij wordt opgevolgd door André Calus, ere-directeur van Inagro. Met een nieuwe publieksprijs ‘Stad Kortrijk’ krijgen nu ook alle bezoekers de kans om hun favoriete rozen te bekronen. En zoals elk jaar kwam de internationale jury samen en reikte voor de 54 keer de ‘Gouden Roos’ uit aan de kweker van de best presterende nieuwe roos.

Demonstratie- en proeftuin
De Internationale Rozentuin is opgestart in 1959 in de tuinen van het kasteel ’t Hooghe in Kortrijk. De tuin bestaat uit een rozendemonstratietuin met o.a. een prachtige collectie over de geschiedenis van de roos en een rozenproeftuin waarin een groot aantal nieuwe rozen zijn opgeplant die nog niet in de handel zijn of hoogstens tijdens de laatste vijf jaar in de handel werden gebracht.
De tuin werd aangelegd door de Provincie West-Vlaanderen. Inagro, het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw van de Provincie uit Beitem verzorgt de tuin met financiële ondersteuning van de stad Kortrijk.

Dank aan onze voorzitster Mevr. Van der Stichele – De Jaegere
Sinds de heraanleg van de tuin in 2004 konden we onophoudelijk rekenen op de belangeloze inzet van onze voorzitster Marie-Claire Van der Stichele-De Jaegere. Met veel enthousiasme en passie voor de rozen behartigde ze de belangen van de rozentuin in haar Kortrijk. Als ere-gedeputeerde bouwde ze de samenwerking op tussen het provinciebestuur en de stad Kortrijk met goede onderlinge afspraken. De rozentuin blijft haar nauw aan het hart liggen.
Om gezondheidsredenen verhuisde het gezin Van der Stichele-De Jaegere recentelijk naar Leuven waardoor een combinatie met het voorzitterschap niet meer mogelijk is. Sinds kort werd dit overgedragen aan André Calus, ere-directeur van Inagro.
We bedanken Mevr. Van der Stichele–De Jaegere zeer hartelijk voor haar sterke inzet en nauwe betrokkenheid met het reilen en zeilen in de rozentuin.

Lancering nieuw initiatief prijs ‘Stad Kortrijk’
Om de liefde voor de roos bij een groter publiek en de betrokkenheid van de vele bezoekers bij de rozentuin te versterken starten we met de publieksprijs ‘Stad Kortrijk’. Hierbij vragen we het publiek om hun eigen top 5 op te stellen van de rozen in de Franse tuin. Al wie zijn lijstje indient maakt kans op een mooie prijs of één van onze waardebonnen. Wie het dichtst bij de algemene top 5 van het publiek zit, wint de hoofdprijs.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Je print het stemformulier af op de site van de rozentuin www.rozentuinkortrijk.be of van stad Kortrijk www.kortrijk.be. Je duidt jouw top 5 aan en deponeert dit formulier in de bus in de rozentuin of mail naar planning.opendomein@kortrijk.be. Tot eind september kun je deelnemen. In oktober volgt de officiële uitslag met prijsoverhandiging.

Internationale jury keurt nu ook op geur
In de rozenproeftuin worden de rozen beoordeeld op hun geschiktheid voor de bij ons heersende groeiomstandigheden. We kiezen er dan ook resoluut voor de rozen in de proeftuin niet te behandelen tegen ziekten. Zo kunnen de variëteiten goed vergeleken worden. De opgeplante rozen blijven gedurende twee jaar in de proeftuin en worden er het eerste jaar driemaal en het tweede jaar tweemaal door een permanente jury beoordeeld en gekeurd. Aanvullend worden de rozen eind juni door de internationale jury gekeurd.
De internationale jury met als voorzitter Frans Thomas keurde de bloemen nauwkeurig. Waar vroeger de drie hoofdkenmerken: gewas, ziekte en bloei beoordeeld worden, nemen we vanaf dit jaar ook het kenmerk geur mee. Op deze manier gaat 30% van de punten naar de groeikracht, de algemene ontwikkeling en bladertooi, 30% naar de weerbaarheid tegen ongunstige groeiomstandigheden en tegen ziekten en 30% naar de bloeirijkheid, de decoratieve waarde van de bloembot, de bloemopéénvolging, de vorm, de kleur en 10% naar de geur van de bloemen.
Wereldwijd voelen we de vraag naar geurende rozen. Door in de internationale keuring de geur mee te nemen in de criteria worden selectiehuizen gestimuleerd hierop in te zetten.

De rozen die in de prijzen vielen zijn gegarandeerd sterke, goed groeiende en mooie rozen.
Aan de kwekers van de best geklasseerde rozenvariëteiten werd een prijs toegekend. De kweker van de roos die het hoogste aantal punten behaalt, krijgt de grote ereprijs, de zogenaamde “Gouden Roos”.

Informeren
Door het publiceren van de uitslagen van deze keuring, willen de initiatiefnemers de rozenliefhebbers, de selecteurs, de handel en de beroepstuinders objectief informeren over de waarde van de nieuwe rozen die in de handel worden gebracht. De uitslagen behaald in de verschillende rozenproeftuinen, worden door de rozenkwekers in de catalogi vermeld, hetgeen een leidraad vormt voor de bloemenliefhebber die rozen wenst aan te kopen.
In alle landen worden gelijkaardige internationale rozenproeftuinen aangetroffen. In ons land ligt er ook nog één in Wallonië, met name te Le Roeulx. In het buitenland zijn de meest bekende rozenproeftuinen deze van Rome, Madrid, Genève, Baden-Baden, Den Haag en La Bagatelle nabij Parijs.

De Internationale Rozentuin kan gratis bezocht worden
De rozentuin staat open voor het publiek. Het bezoek is gratis. Elke rozen- of tuinliefhebber zal er zijn gading vinden.
In de demonstratietuin staan ruim 200 diverse variëteiten. De demonstratietuin is onderverdeeld in een ‘Snijrozen’ tuin, de ‘Gouden Roos’ tuin, de ‘Engelse Tuin’ en de ‘Franse Tuin’. Elke roos of rozengroep is voorzien van de naam van de roos en de kweker. Het geheel bevindt zich in een heerlijk groen kader.
Belangstellenden in de rozenteelt die documentatie willen over rozen, kunnen de bezoekersgids gratis aanvragen (T 051 27 32 00 of onthaal@inagro.be).
De rozentuin kan ook bezocht worden door groepen onder begeleiding van een gids. Een dergelijk bezoek wordt aangevraagd via de Toeristische Dienst van de Stad Kortrijk. 

Delanote Julie

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 02.07.2015

Kortrijk Congé: een optocht voor de toekomst op zaterdag 11 juli

Kortrijk Congé is op 11 juli aan zijn 10de editie toe. Elk jaar neemt het ‘festival’ een compleet nieuwe vorm aan; twee jaar terug belandden 1.100 deelnemers te midden de Bellegemse weiden in een file dat een festival werd, vorig jaar bouwden honderden mensen op Overleie een ‘Stad in Staat van Uitzondering’. Dat werd een gemeenschapsexperiment van ’25 uren delen met velen’ en resulteerde in een bijzondere TV-documentaire. “We willen met de partners – kunstencentrum BUDA, De Kreun en Wit.h i.s.m. Stad Kortrijk – onszelf en het publiek elk jaar opnieuw uitdagen”, zegt projectcoördinator Kristof Jonckheere. “Vorig jaar werden we door Canvas gevolgd in een festival van ’25 uren delen met velen.’ Dat resulteerde in een bijzondere TV-documentaire over een vrij gesloten gemeenschapsexperiment; mensen moesten zich nl. vrijmaken voor het hele weekend. En dus vroegen we ons af: hoe kunnen we dat dit jaar opnieuw opener maken, speelser, lichter, maar toch met engagement? Hoe kunnen we vanuit meer verschillende achtergronden b.v. nadenken over een gezamenlijke toekomst? En wat is dat eigenlijk: ‘gemeenschap(pelijk)’?” Het Russische kunstenaarscollectief ‘Chto Delat’ (dat betekent “Wat nu?”) is al jaren bezig met die vraag, en koppelen daarbij graag politieke theorie aan kunst aan actie. Kristof Jonckheere: “We brachten hen in contact met erg uiteenlopende organisaties die in Kortrijk actief zijn (o.a. Vormingplus, Demos, deSOM, Leiaarde, RIS, team diversiteit e.v.a.) en Chto Delat stelde al snel voor om met Kortrijk Congé een optocht te organiseren waarin iedereen zijn ‘boodschap voor de toekomst’ kan uitdragen. Via teksten of muziek of dans of hoe dan ook. Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk mensen nadenken wélke boodschap ze willen meegeven aan de volgende generatie, en dat dan op Kortrijk Congé ook effectief doén. Want dat is duidelijk; Kortrijk Congé gaat niet alleen over kijken of luisteren en is géén festival rond de klassieke driehoek podium-publiek-bar. We willen vooral dat de mensen zélf het festival ‘mee maken’ en actie ondernemen.” Luc Vandierendonck van vzw Wit.h: “Van 1 tot 10 juli geeft Chto Delat tal van workshops die de optocht vorm zullen geven; kinderen én volwassenen zijn welkom om bewegingen voor te bereiden voor in de stoet, spandoeken met eigen boodschappen of rollende monumenten te bouwen en kostuums te maken, instrumenten en muziek te maken, of in gespreksavonden mee na te denken over hoe wij de toekomst samen zien. Op vraag van verenigingen gaan we ook ter plaatse workshops geven. Maar wie zich vooraf niet kan vrijmaken, kan ook de dag zelf (11/07) vanaf 16u00 in Budafabriek nog iets maken voor in de stoet, of om 19u00 gewoon met een thuisgemaakte spandoek of slogan of kostuum mee opstappen. We starten aan de Budabrug. We trekken de stad door en eindigen ergens aan de oever van de Leie om te eten, te drinken en de toekomst te vieren! Hoe die toekomst er uit moet zien? Dat is de vraag. Maar het antwoord moet dit keer van de Kortrijkzaan zelf komen!”
‘Kortrijk Congé 2015’ vindt plaats op zaterdag 11 juli. Voorbereidende workshops vanaf 1 juli. Inschrijven via de website. Wie workshops wil organiseren voor eigen verenigingen, belt kunstencentrum BUDA op 056/22.10.01. Deelnemen aan Kortrijk Congé? Inschrijven hoeft niet! We verzamelen op 11 juli om 19u00 aan Budabrug (kruising Diksmuidekaai en Overleiestraat Voor het publiek zijn er zijn 5 manieren om Kortrijk Congé ‘mee te maken’:
1. Volg één of meerdere van de gratis workshops die van 1 tot en met 10 juli georganiseerd worden. 2. Heb je geen tijd voor workshops, dan kan je voor jezelf, binnen je familie of vereniging, slogans voorbereiden – welke boodschap wil jij meegeven aan toekomstige generaties? Kies zelf hoe je die tijdens de optocht wilt presenteren (spandoeken, kartonnen borden, …) en breng alles op 11 juli mee tegen 18u30 naar de Budabrug. 3. Als je de dag zelf nog beslist om mee op tocht te gaan, kan je tussen 16u00 en 18u30 in Budafabriek terecht om je aanwezigheid nog snel ‘vorm te geven’; er zijn tal van objecten en geprefabriceerde spullen die je kunt kiezen en aanpassen naar eigen goeddunken. 4. Ook wie nergens van weet, maar de stoet hoort of ziet passeren, blijft welkom om bij deze levende gemeenschap van buren aan te sluiten! 5. En tot slot kan iedereen ook gewoon na 22u langs de Leie lopen om met ons het glas te heffen op de toekomst! 

Sarah Verzele - Communicatieverantwoordelijke Kunstencentrum BUDA

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 02.07.2015

Geslaagd 1e kaartkampioenschap manillen van ‘Groot-Kortrijk”

Afgelopen zondag heeft in café-feestzaal Casino in Kooigem het allereerste kaartkampioenschap manillen van “Groot-Kortrijk” voor ploegen van vijf personen, plaats gevonden.
De inzet van die eerste uitgave was dan ook niet min : Het winnen van de wisselbeker Schepen An Vandersteene en voor de eerste drie ploegen ook nog eens 6 flessen cava of wijn.

Succes.
Voor deze eerste uitgave kunnen we van een succes spreken, want 60 kaarters van 12 ploegen uit 6 gemeenten van Groot-Kortrijk namen eraan deel. De zaal in de Casino zat dan ook goed vol met 15 tafels kaarters die elk de kleuren van hun club of ploeg verdedigden en hierin niets aan het toeval overlieten om als winnaars voor de dag te kunnen komen.

Winnaars.
Na ruim twee uren kaarten konden we dan ook de uitslag bekend maken en kon Schepen An Vandersteene haar wisselbeker overhandigen aan de winnaars van de ploeg Turkoase uit Kortrijk met als spelers Francis Bedert, Rik Dupont, Anne Vanden Berghe, Patrick Pattijn en Mariette Desplenter.
Tweede werden, met evenveel gewonnen “bomen” maar minder punten verzameld in die bomen, de ploeg Casino 2, die het in een thuiswedstrijd net niet haalde. Voor Casino 2 speelden Paul Vanseymortier, Ria Coussement, Patrick Miechiels, Simonne Weedaeghe en Willy Putman.
Derde ploeg in de eindstand werd Hertens Troef 1 uit Heule met als spelers Donald Vanneste, Luc Vergote, Nic Cattebeke, Piet Cattebeke en Willy Lamaire.

Volgende uitgave.
Na de vele positieve reacties en zelfs gelukwensen, die de organisatoren kregen na deze eerste uitgave zijn de organisatoren meer dan gemotiveerd om dit verder te doen en beginnen na het verlof al met de voorbereiding van de tweede uitgave. De mensen die instaan voor de organisatie zijn, Dirk Devoldere, Walter Deleu, Donald Vanneste, Willy Lamaire, Dominique Herie, Martine Wittendaele, Rudy Buyssens, Patrick Miechiels en Geert Maroy. Op de foto's : De winnaars van de wisselbeker,de tweede en derde ploeg en enkele sfeerbeelden tijdens het kaarten. 

Auteurs : Dirk Devoldere & Walter Deleu

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 02.07.2015

STEFAAN STOUF WINT FIA HISTORIC RALLY YPRES OP ENKELE SECONDEN

Eventjes leek het er op dat de zeven klassementsproeven op zaterdag, die de Historics voor de wielen kregen geschoven, een kopie zouden worden van het vrijdaggedeelte. Stefaan Stouf bleef zijn voorsprong van ongeveer 20 à 30 seconden consolideren, en alles leek al in zijn definitieve vorm gegoten met Paul Lietaer op twee en de Franse Porsche-rijder Frederique Chambon op drie.
Maar dat was buiten de waard, in casu Lietaer gerekend. De Zwevegemse snor laat zich nooit zomaar in een hoekje duwen. Op de meer dan 20 km van KP Hollebeke klokte hij acht tellen sneller af dan de Nieuwpoortnaar. Nadien ging hij ook nog eens tien seconden sneller over KP Reninge dan Stouf. Wat er voor zorgde dat er, met nog één proef te gaan, een verschil was tussen beide kemphanen van 2.3 seconde. Spanning alom dus aan de finish in Watou, maar Stouf wist het hoofd koel te houden en uiteindelijk zijn eerste zege in Ieper mee te pikken. “Het heeft lang genoeg geduurt maar het is ervan gekomen. Het was hard. De Porche is een goeie wagen en dankzij de mecaniciens ben ik door geraakt na Wervik” voegt Stefaan Stouf toe.
“Het was echt op het randje” aldus co-rijder Joris Erard. “Soms was het niet meer warm in bepaalde situaties, maar bereikten we bijna het kookpunt. Ik had er alle vertrouwen in, gezien Watou echt een proef is die Stefaan ligt. Natuurlijk dachten we eventjes dat het weer niet voor dit jaar zou zijn toen we de opmars van Paul zagen in twee klassementsproeven. Maar eind goed al goed. Eindelijk hebben we komaf kunnen maken met de jarenlange pechreeks in deze rally, waar Stefaan in een twaalftal deelnames enkel eenmaal op het podium stond.”
Paul Lietaer was zeker niet ontgoocheld met de tweede plaats. “Wij hebben geprobeerd maar stuitten op een berensterke Stefaan. Zo is het zeker geen schande om verwezen te worden naar de dichtste ereplaats. We kenden de capaciteiten van de Subaru Legacy en hij toonde zich van zijn beste kant doch we hebben iets te lang gewacht en kwamen net iets te kort. Al bij al geeft dit ons vertrouwen naar de toekomst toe.”
Chambon bleef op plaats drie, met wat blikschade of moeten we zeggen polyesterverlies reed hij de laatste Kp rond in 8’34”7 wat 76” minder snel was dan Stefaan Stout.
Escort MK I-piloot Geert Vandoorne (wagen 208) plaatste zich als vierde. “De wagen heeft een formidabele mechaniek. We zijn een fantastisch team waarvan de mecaniciens momenteel versleten zijn. Maar dank zij zijn we er geraakt.” 

BDK / ©Foto-Bernard decock

Geplaatst op 02.07.2015

Verrassende wandelzoektocht

Nog tot 31 oktober is het Belle Epoque Centrum in Blankenberge de uitvalsbasis voor een boeiende wandelrally door de badstad. De zoektocht is een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur en de gezinssportfederatie.

De wandelzoektocht neemt de deelnemers op sleeptouw doorheen het rijke vissersverleden van de stad en langsheen de vele mooie Belle Epoque gevels die in Blankenberge te bewonderen zijn. Het rallyboekje met het antwoordformulier is af te halen in het Belle Epoque Centrum. Deelnemers maken kans op een prijzenpakket.

Schepen van Toerisme Philip Konings (Open Vld): “Iedereen kan deelnemen, maar de zoektocht richt zich speciaal op gezinnen met kinderen. Voor hen is er zelfs een apart antwoordformulier, en kinderen jonger dan 6 jaar nemen gratis deel.”

Deelnemen aan de rally kost € 3,5 voor volwassenen en € 2,5 voor jongeren (6 - 26 jaar). Dit bedrag omvat 1 rallyboekje en een toegang tot het Belle Epoque Centrum. Voor -6 jarigen is de deelname volledig gratis.


Voor meer info
Schepen van Toerisme, Philip Konings
0475 69 33 75 – philip.konings@blankenberge.be

Belle Epoque Centrum Blankenberge, Elisabethstraat 24, 8370 Blankenberge
Contact: Dirk De Coster - 050 42 87 41 – belle.epoque@blankenberge.be – www.belle.epoque.blankenberge.be

Geplaatst op 30.06.2015

Hang het beest uit!

N-VA Menen en Jong N-VA Menen-Wevelgem roepen op om de leeuwenvlag uit te hangen ter ere van de Vlaamse Feestdag.
“De Vlaamse feestdag nadert met rasse schreden. Ook dit jaar roepen we iedereen op om de Vlaamse Leeuw uit te hangen op en rond 11 juli”, zo zegt Nik De Clercq, voorzitter van N-VA Menen.

“Vorig jaar gaven we 50 leeuwenvlaggen weg. We hopen dat deze het straatbeeld nog geler zullen kleuren”.

En bij de burgemeester? “Enkele maanden terug schonken we burgemeester Martine Fournier een leeuwenvlag”, zo zegt jongerenvoorzitter Jorgen Deman. “Zal ze deze uithangen? We zullen zeker eens een kijkje gaan nemen!”

Ook op Facebook Ook Facebook kleurt geel: hang je de Vlaamse Leeuw uit in Menen? Neem er een foto van en stuur deze naar jorgen.deman@n-va.be. “We plaatsen de foto’s op onze Facebookpagina en de foto met het meeste likes op 13 juli, 13 uur is goed voor een leuke attentie”, zo verduidelijkt Jorgen Deman.

Meer info? Nik De Clercq, afdelingsvoorzitter N-VA Menen 0475 32 86 07 Jorgen Deman, voorzitter Jong N-VA Menen-Wevelgem 0477 28 93 92

Geplaatst op 30.06.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 409 410 411 412 413 <<< 414 >>> 415 416 417 418 419 ... 454