Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Topsportgymnast Iliaz Pyncket in preselectie EYOF

Topsportgymnast Iliaz Pyncket, aangesloten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe, zit in de preselectie voor de Jeugd Olympische Spelen in Georgië. Het EYOF of European Youth Olympic Festival is een tweejaarlijks sportevenement en een voorproefje op de 'echte' Olympische Spelen. Jonge sporters (13 tot en met 18 jaar), afkomstig uit alle hoeken van Europa, strijden er om het goud in negen verschillende Olympische disciplines, waaronder ook toestelturnen. Net als op de Spelen worden de sporters gehuisvest in een Olympisch dorp, is er een openings- en sluitingsceremonie en natuurlijk een Olympische Vlam en een officiële vlag. Dit jaar zal het EYOF doorgaan in Tbilisi (Georgië) van 26 juli tot 1 augustus 2015. De selectie toestelturnen jongens voor België bestaat uit Iliaz Pyncket (Vaste Vuist Lauwe), Noah Kuavita (Silok Deurne) en Takumi Onoshima (Wallonië).

Foto: Iliaz Pyncket .

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 29.06.2015

ZWEVEGEM HERNIEUWT AMBITIEUS EN ACTIEGERICHT BIODIVERSITEITSCHARTER MET NATUURPUNT

De gemeente Zwevegem wil samen met Natuurpunt Zwevegem door concrete acties extra werk maken van de biodiversiteit in Zwevegem. Daarvoor ondertekenden Zwevegem en Natuurpunt een nieuw biodiversiteitscharter om hun gezamenlijk engagement in de periode 2015 – 2018 te bekrachtigen. Terwijl het vroegere biodiversiteitscharter van 2010 vrij algemeen en nogal vrijblijvend was houdt het hernieuwde charter vooral concrete engagementen in met de bedoeling die ook na te leven en heel concrete acties uit te veren.
Het charter kadert in het internationaal actieprogramma inzake biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit wordt, sinds de Rio-conferentie in 1992 en de VN duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002, algemeen beschouwd als één van de belangrijke mondiale milieuproblemen. De gemeente Zwevegem wil daar ook zijn verantwoordelijkheid in nemen.
Belang van de charter
Naast het uitvoeren van concrete acties door de gemeente en Natuurpunt is het de bedoeling de inwoners te sensibiliseren en te stimuleren om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren.
De biodiversiteit als de samenhang van alle levende wezens in een goed werkend ecosysteem, is van een cruciaal belang voor het welzijn van mens en maatschappij. Een gevarieerd landschap met ruimte voor natuur draagt in belangrijke mate ook bij tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van een gemeente. Biodiversiteit hoort bovendien niet enkel thuis in erkende en beheerde natuurgebieden, maar vormt ook een extra kwaliteit als natuur tot ontwikkeling kan komen op terreinen met andere hoofdfuncties. Dit geldt binnen het (agrarisch) landschap, de stad (parken, groene assen, …) en zelf op hoog dynamische locaties zoals bedrijventerreinen, sportterreinen, langsheen infrastructuren……
Zwevegem wordt peter van de steenuil en de kamsalamander
Het charter is een lO-puntenprogramma en behandelt 5 thema’s nl. acties m.b.t. vogels, amfibieën, flora, water en financiële ondersteuning en biotopen. Telkens wordt aangegeven wat de taak is van de gemeente enerzijds en deze van Natuurpunt anderzijds. Zo is de verantwoordelijkheid en het engagement van de beide partners duidelijker.
Er is speciaal gekozen voor 2 symboolsoorten: de steenuil en de kamsalamander. Het zijn 2 soorten die typisch zijn voor het Zwevegems landschap: een gevarieerd agrarisch landschap met bossen, hagen, knotbomen en poelen. Door acties te ondernemen voor die 2 soorten zullen heel wat andere soorten vogels, dieren en amfibieën er ook wel bij varen. En zal Zwevegem een stuk natuur-rijker worden.
Aanplanting, ontginning en landbouw
Er zullen jaarlijks knotbomen aangeplant worden, verspreid over de gemeente worden steenuilnestkasten opgehangen, nieuwe amfibiepoelen worden aangelegd of toegeslibde opnieuw uitgegraven.
Aansluitend op de vergroening van het Europees landbouwbeleid worden ook initiatieven genomen om in het open landbouwgebied nieuwe kansen te creëren voor natuur door samen met landbouwers acties op te zetten voor akkervogels door bv. het inzaaien van duo-akkerranden met zaadvormende groenbemesters.
De natuurlijke inrichting van het oud klei-ontginningsgebied in de Kwadestraat!Dokkestraat in Heestert is één van de acties; het aanplanten is inmiddels gestart. Het meer dan 5 ha groot gebied zal tegen het einde van het jaar volledig ingericht zijn.
Bij de ondertekening van het biodiversiteitscharter zal ook de volledige uitvoering van deze klei¬ontginningssite, zoals voorzien in de nabestemmingsplannen, toegelicht worden.
Door zelf het goede voorbeeld te geven hoopt de gemeente ook de inwoners te motiveren om zelf ook actie te ondernemen door de eigen tuin vogel- en vlindervriendelijker in te richten.
Natuurpunt Zwevegem waardeert ten zeerste het engagement van de gemeente die als eerste in de regio gaat voor zo’n actiegericht en ambitieus biodiversiteitspian. 

IDVA / ©Foto-MDK

Geplaatst op 27.06.2015

Gratis WiFi in stadscentrum

Deze zomer wordt het stadscentrum voorzien van een WiFinetwerk. In een eerste fase kan men tijdens de maanden juli tot en met oktober gratis surfen in het stadscentrum.
Inwoners kunnen al langer terecht in onder meer de bibliotheek, de ontmoetingscentra en in het Stadhuis voor gratis WiFi. Met een proefproject samen met Telenet dat loopt vanaf juli tot en met oktober wordt het gratis mobiel surfen echter gevoelig uitgebreid.
Deze zomer kan iedereen, Telenetklant of niet, gebruik maken van het netwerk. Er komt een dekking tussen de Kapellestraat en het Wapenplein en vanaf dat plein tot het Marie-Joséplein. Ook wie door de Langestraat wandelt, tussen de Vlaanderenstraat en het kantoor van Toerisme Oostende, kan surfen op het internet. Ook op de Zeedijk, ter hoogte van Kursaal Oostende, zal er op het net gesurft kunnen worden.
Het Oostendse Stadsbestuur, Toerisme Oostende en het Economisch Huis slaan hiervoor de handen in elkaar. 

Auteur : Oostendde Stad aan Zee

Geplaatst op 27.06.2015

Bijeneters brengen de zomer naar Harelbeke!

Sinds een tiental dagen zijn een vijftal voor onze streek bijzonder zeldzame Bijeneters in Harelbeke neergestreken. In het zuiden van Europa zijn deze uitzonderlijk vogels wel algemener, maar de exemplaren die in Harelbeke aanwezig zijn hebben de noordelijke grens van hun verspreidingsgebied ruim overschreden. Misschien wel duidelijke sporen van de opwarming van ons klimaat.

Het zijn bijzonder kleurrijke vogels die zich voeden met grote insecten zoals bijen, hommels, wespen, libellen, sprinkhanen enz. die ze in de vlucht vangen. Normaal gezien broeden ze het liefst in steile zandige oevers bij water, traag stromende beekjes of rivieren.

In Harelbeke heeft minstens één koppel een berg aarde op de in aanleg zijnde verkaveling van Bistierland tot broedplaats gekozen. Er is een nestpijp in zo’n berg uitgegraven en wellicht gaan de vogels binnenkort eieren leggen en broeden. Dat is allemaal erg uitzonderlijk voor onze streek.

De stad Harelbeke en de Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen kregen van de verkavelaar (Bistierland BVBA) en het bedrijf dat momenteel de infrastructuurwerken in de omgeving uitvoert (NV Stadsbader-Flamand) groen licht om de nestplaats voor het komende broedseizoen te vrijwaren.

De zuiderse bijeneters bieden een kleurrijk spektakel als ze roepend in de nabije omgeving op insecten jagen.

De bergen aarde en zavel werden afgesperd met nadars en sperlinten, er werden ook een aantal borden met informatie en richtlijnen voor observatie geplaatst.

In een bewonersbrief die de stad heeft verspreid werd er ook gevraagd om kinderen en jongeren voldoende te informeren over dit uitzonderlijk fenomeen zodat zij niet op de (steile) bergen gaan spelen en zo per ongelijk de broedlocatie die werd uitgegraven zouden vernietigen.
Als de bijeneters in de nabijheid blijven zullen er in de komende weken verschillende vogelkijkers uit Vlaanderen, Frankrijk en of Nederland naar deze plaats afzakken. Je kan de vogels samen met hen door opgestelde telescopen en verrekijkers observeren. 

Auteur : Yves De Bosscher Natuurkoepel / Foto Francis Patyn

Geplaatst op 27.06.2015

Petitie voor Aysha en haar zoontje

Mijn goede vriendin Aysha en haar zoon Hashim uit Somalië staan voor een ultimatum. Na 5 jaar hier in België te zijn (uitgeprocedeerd) wordt ze op 1 Juli door Fedasil op straat gezet. Zonder papieren, zonder geld, zonder dak boven hun hoofd. Zij moet vertrekken maar kunnen nergens terecht omdat zijn geen paspoort hebben en Somalië kan die ook niet verschaffen. Haar laatste redmiddel is nu een advocaat die haar in het hoogste beroep wil verdedigen. Hij doet nu een beroep op ons, mijn collega's, vrienden en kennissen van Aysha om brieven te sturen.
Hoe kun jij helpen? Door de online petitie te ondertekenen (er staat ook meer uitleg in) AUB doen!!!! Zij is een hele toffe vrouw, zeer sociaal, geïntegreerd. Zij is altijd vriendelijk en optimistisch maar nu wordt het voor haar ook te veel.Zelfs een hond zet men niet op straat.

Dit is de link :
Help Aycha en Hashim !
http://www.petities24.com/help_aycha_en_hashim
Alvast bedankt,
groeten
Claudine 
(ook meer info via Facebook https://www.facebook.com/groups/wijwillenaishaenhashiminharelbeke/1466555133637522/?notif_t=group_comment
Help Aysha en Hashim, basisschool Ter Gavers of mezelf) 

Geplaatst op 27.06.2015

'Uit in Oostende' van juli laat de zomer op je los!

Het julinummer van 'UiT in Oostende' swingt de zomer in! Het magazine is weldra overal gratis verkrijgbaar. Verplicht zomers leesvoer zouden we zo zeggen!
In het julinummer laten we de hoofdacteurs van de musical Mamma Mia aan het woord en gaan we de beentjes strekken op Ostend Beach. Cartoonist Seamoose schetst zijn levensverhaal, enkele BO's geven je hun TAZ-tips mee en Dirk Lievens blikt vooruit op 'Strijkers aan Zee'. Een ongemeen spannende aflevering van Rattenman maakt het kleurrijke magazine helemaal af!
Lees ons magazine alvast digitaal!
Een gedrukt exemplaar van de kalender krijg je gratis aan -onder meer- de infobalie van het Stadhuis, bij Toerisme Oostende, in CC De Grote Post of in Bibliotheek Kris Lambert, maar wordt ook op tal van andere locaties in Oostende verdeeld.
Jouw activiteit in ‘Uit in Oostende’? Voer via de UiTdatabank zelf een activiteit in! 

Op www.uitinoostende.be kun je de volledige kalender raadplegen. Voor meer info kun je terecht bij het UiTloket.

Geplaatst op 26.06.2015

Provincie West-Vlaanderen vraagt opnieuw aandacht voor Reuzenberenklauw via filmpje

Ook dit jaar vraagt de Provincie aan de burgers om op te letten voor de mogelijke gevolgen van aanraking met de Reuzenberenklauw, onder andere via een YouTube-filmpje. Daarin wordt onder andere ook gedemonstreerd hoe de plant milieuvriendelijk kan uitgeroeid worden.
De Reuzenberenklauw
De Reuzenberenklauw is een sterk woekerende uitheemse plant die tot 5 meter hoog wordt. De plant komt vooral voor in bermen en langs waterlopen. Wie met het sap van de plant in aanraking komt, kan brandwonden krijgen die moeilijk genezen. Bovendien verdringt de plant inheemse planten.
Provincie roept ook hulp van burgers en andere overheden in
De Provincie West-Vlaanderen wil de bestrijding van de Reuzenberenklauw aanpakken, onder andere door ze op een milieuvriendelijke manier uit te roeien. Op private terreinen zoals tuinen en weilanden, kan het provinciebestuur echter niet zomaar zelf optreden. De Provincie nam daarom reeds enkele initiatieven om burgers of andere overheden op te roepen en/of ze te ondersteunen in de bestrijding ervan.
Via een brief werden eigenaars die deze soort in hun weiland of tuin staan hebben, gevraagd om ze te bestrijden. Via een bijhorende folder, via een informatieve website en via een demonstrerend filmpje op het YouTube-kanaal van de Provincie komen burgers en andere overheden te weten hoe ze de Reuzenberenklauw best herkennen en bestrijden.
Er is nog geen wettelijke bestrijdingsplicht, maar om het probleem niet groter te laten worden, rekent de Provincie onder andere op de burger om op deze oproep in te gaan. [www.youtube.com/provinciewvl] & [www.west-vlaanderen.be/reuzenberenklauw] 

Fanny Depijpere/ dienst communicatie West Vlaanderen

Geplaatst op 26.06.2015

150 jaar ervaring verlaat Spes Nostra Heule

Hilde Debeurme, Dominique Lamoral, Claudine Derez en Annie Delporte slaan in Spes Nostra de klasdeur definitief dicht. Na een carrière van samen meer dan 150 jaar onderwijs gaan ze nu met pensioen. Hilde Debeurme is voor veel leerlingen de lerares geweest die hen leerde koken. Hilde bracht haute cuisine in Spes Nostra binnen. Jarenlang was dit haar dada. Ze eindigde haar carrière als lerares sociale en technische wetenschappen. Dominique bracht eind de jaren tachtig de informatica binnen in de school en was een van de pioniers voor de uitbouw van boekhouden, handel en informatica op school. Claudine excelleerde hoofdzakelijk als lerares geschiedenis. Leerlingen bewonderden haar brede achtergrond en kennis. Annie Delporte was jarenlang lerares Frans in bso. Ze stond erop dat er alleen Frans gesproken werd in haar les. Alleen zo konden de leerlingen volgens haar de taal echt onder de knie krijgen.

4 leraren met veel vakkennis en ervaring verlaten het Spes Nostra instituut. Hun vervangers zullen hun uiterste best doen om hen waardig op te volgen. ’t Zal niet gemakkelijk zijn. meer info : Pieter Dhuyvetter
Email: pieter.dhuyvetter@snh.be Telefoon: 0472292690

Geplaatst op 26.06.2015

161 inschrijvingen voor ‘Westtalent’

161 bands en muzikanten schreven zich in voor de provinciale muziekwedstrijd ‘Westtalent’.
De jury, bestaande uit Kirsten Lemaire (StuBru), Bert Moerman (Boomtown), Wouter Vanmeenen (Leffingeleuren), Bram Vermeersch (Melkrock, RifRaf) en Johannes Verschaeve (The Van Jets), zal zich nu beraadslagen en binnenkort de selectie van de 24 tot 28 bands of muzikanten die aan de voorrondes mogen deelnemen, bekendmaken. Doel en prijzen ‘Westtalent’ is een muziekwedstrijd die open staat voor alle muziekgenres en alle leeftijden.
Doel van de wedstrijd is beloftevolle bands en muzikanten een springplank bieden om zich professioneel te ontplooien. Zo kan de winnende band of muzikant op een vervolgtraject met professionele begeleiding en optredens rekenen. De drie besten krijgen ook een geldprijs van 1.500 euro, 1.000 euro of 500 euro.
West-Vlaamse bands of muzikanten konden zich inschrijven tot en met 15 juni 2015.
Vier voorrondes en een finale
Tijdens de voorrondes en de finale dienen de bands de muziek ‘live’ te brengen. Elke zaterdag van oktober vindt een voorronde plaats: 3 oktober in De Kreun (Kortrijk), 10 oktober in De Zwerver (Leffinge), 17 oktober in de 4AD (Diksmuide) en 24 oktober in het Cactus Muziekcentrum (Brugge).
Uit deze vier voorrondes stromen maximum acht geselecteerden door naar de finale op zaterdag 7 november 2015 in Het Entrepot in Brugge.
Voor de editie 2015 werkt de Provincie West-Vlaanderen nauw samen met: De Kreun (Kortrijk) De Zwerver (Oostende) 4AD (Diksmuide) Muziekcentrum Cactus (Brugge)
Het Entrepot (Brugge)
Niet zomaar een muziekwedstrijd
Winnende bands uit de vorige edities van ‘Westtalent’ zijn onder andere: The Glücks, SX, Steak Number Eight, Balthazar en MAZE. Bij de vorige editie schreven 200 bands in voor de wedstrijd. www.westtalent.be - www.facebook.be/westtalent 

Fanny Depijpere dienst communicatie West-Vlaanderen

Geplaatst op 26.06.2015

Dit weekend opening Kort-Bij: Zomerbar en boerderij in Bissegem

Dit weekend gaat Kort-Bij van start. Een tijdelijke zomerbar + DIY boerderij op de site Armengoed in Bissegem. Stadsboerderij Kortrijk vzw en Juttepaardje vzw mogen hier samen met vele vrijwilligers en andere organisaties een tijdelijke invulling verzorgen op de hoeve van OCMW Kortrijk.

Zaterdag gaan de deuren open om 14h. Zondag allen welkom vanaf 11u voor een picknick. Je kan alles zelf meebrengen ofwel meegenieten van onze bar en lekkers!
Volgende zaken zullen te verkrijgen zijn:
* venkelsoep
* quiches
* brood en beleg
* fruitsalade

Zowel zaterdag als zondag kun je genieten van pony ritjes voor de kinderen, zomerbar & winkeltje met bio producten.

Meer info: www.kort-bij.be Place to be: tientjesstraat 60 te Bissegem.

PS: gemakkelijk te bereiken met fiets, te voet en de trein (station Bissegem).
Auteur: Kort-bij - Voor de redactie & frontmontage - Bernard Decock

Geplaatst op 26.06.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 410 411 412 413 414 <<< 415 >>> 416 417 418 419 420 ... 454