Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

De Strangers te gast in het Ring ShoppingKortrijk Noord

De Strangers trekken het land in om hun boek te De Strangers Compleet te signeren! Bezoek ons op 23 mei 2015 van 15-17 uur in de Standaard Boekhandel van het Ring Shopping Center te Kortrijk, Na de CD-box “Al ons liekes”, sinds het begin van de Antwerpse boekenbeurs (editie 2014) in de boekhandel verkrijgbaar, mooi ingebonden in een luxe-uitvoering en stevig gekartonneerd:
Een eigenzinnige kijk op 60 jaar geschiedenis, geïllustreerd met vele en vaak onuitgegeven foto en talloze extra’s. Prijs: 29 € 95 Net als de Strangersliekes is ook het boek eigenzinnig. Gebruikmakend van QR-codes wordt het boek digitaal verrijkt met talloze geluidsen filmfragmenten, met o.a. videobeelden van live-optredens, dé kracht van De Strangers. “De Strangers Compleet: Mè miêr as 400 liekesteksten” is de ideale begeleider bij de CD-box en maakt uw verzameling compleet!

Meer info : destrangers.org
René Vancamp

Geplaatst op 16.05.2015

Kortrijk zoekt creatieve, tijdelijke invulling Hoeve Armengoed

 

De stad Kortrijk zoekt creatieve ideeën voor de tijdelijke invulling van Hoeve Armengoed in de Ghellinckdreef in Bissegem. Zoek jij een toffe ruimte voor een idee waar je mee rondloopt? Een plaats om een zomerbar uit te baten of een groentekwekerij te lanceren? Een plek om een zomerconcert of barbequefeest te organiseren? Alle ideeën met een positieve uitstraling die de gemeenschap versterken en ontmoeting en samenwerking stimuleren zijn welkom.
Hoeve Armengoed is een historisch gebouw uit de 17de eeuw. De hoeve behoorde tot het patrimonium van het O.-L.-Vrouwehospitaal of armenhospitaal van Kortrijk. Sinds 2004 zijn het woonhuis, de dwarsschuur met het aangebouwde wagenhuis en het restant van de omwalling van de hoeve als monument beschermd.
Het OCMW Kortrijk is op vandaag eigenaar van de hoeve die gesitueerd is op het einde van de Ghellinckdreef in een gebied dat de komende jaren door de stad Kortrijk, i.s.m. Natuurpunt, tot een natuurgebied wordt ontwikkeld. Dit toekomstig ‘Ghellinckpark’ is de open ruimte tussen de Gullegemsesteenweg, Waterhoennest en de Tientjesstraat en sluit aan bij de hoeve Armengoed. Hoe het gebied er precies zal uitzien, ligt nog niet vast. De hoeve Armengoed krijgt op termijn een nieuwe invulling die volledig geïntegreerd zal worden in dit groengebied.
Om de Kortrijkse inwoner de kans te geven alvast kennis te maken met deze unieke site lanceert de stad Kortrijk een algemene oproep om van juni tot half oktober 2015 een invulling te geven aan de hoeve.
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tegen ten laatste maandag 25 mei 2015. In diezelfde week zal de jury de ingediende projecten bespreken en een selectie ter goedkeuring voorleggen aan het stadsbestuur.
Meer informatie op www.kortrijk.be/armengoed , via gebiedswerking@kortrijk.be of bel 056 277 224 

Elke Cuvelier Stafmedewerker communicatie OCMW Kortrijk

Geplaatst op 16.05.2015

OCMW Kortrijk plant nieuwbouw op site Gheysens voor volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf

Het OCMW Kortrijk koopt de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de Doorniksestraat 60, samen met het aanpalende appartementsgebouw, voor de ontwikkeling van een volksrestaurant, een kinderopvang en de diensten van het nog op te richten zorgbedrijf. De opening is voorzien voor het voorjaar van 2018. Het gaat om een investering van ruim 6 miljoen euro.
In het huidige financieel meerjarenplan wordt in totaal 12.350.000 euro voorzien voor de bouw van een nieuw administratief centrum voor het OCMW, een pand voor een volksrestaurant en een pand voor kinderopvang Het Blokkenhuis. Dankzij de integratie van deze drie functies op één en dezelfde site slaagt het OCMW er in om de prijs bijna te halveren tot 6,4 miljoen euro. Daarin is ook de aankoop van beide panden ten bedrage van ongeveer 1 miljoen euro begrepen.
Locatie
De voorbije maanden werden tal van locaties onderzocht en overwogen. Vandaag wordt gekozen voor de site aan de Doorniksestraat, pal in het stadcentrum, goed zichtbaar en bereikbaar. De realisatie van het project betekent een duidelijke meerwaarde voor de heropleving van de binnenstad. Er is de functionele meerwaarde door de invulling van verschillende soorten dienstverlening op een centrale en toegankelijke locatie, en tegelijk ook de meerwaarde voor het architecturaal uitzicht van de binnenstad. Het pand Gheysens staat immers al enkele jaren leeg.
De voorgevel aan de kant van de Doorniksestraat staat op de inventaris van waardevolle gebouwen en wordt bewaard en gerenoveerd. De andere gebouwen op de site, de kant van de Sint-Jorisstraat en de appartementen worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw die op meerdere vlakken zal aansluiten op het bestaande gebouw. De nieuwbouw laat ruimte voor een binnentuin die onder meer gebruikt kan worden door de kinderopvang.
Volksrestaurant
Het Plan Nieuw Kortrijk en het armoedebestrijdingsplan voorzien de realisatie van een volksrestaurant, dat in de eerste plaats mensen die vandaag niet op restaurant kunnen gaan de mogelijkheid wil bieden om dit wel te doen. De nadruk ligt op gezonde, evenwichtige en betaalbare voeding, voor mensen in armoede, maar evengoed voor studenten en andere doelgroepen. Teveel mensen in onze stad moeten het immers stellen zonder een dagelijkse gezonde maaltijd. Daarbij maken we geen onderscheid in mensen, maar wel in prijzen, zonder in concurrentie te willen gaan met het bestaande marktaanbod. Er zullen drie prijscategorieën zijn, een standaardtarief, sociaal tarief en een voorkeurtarief.
Het volksrestaurant zal bovendien plaats bieden aan de opleidingskeuken VORK waar laaggeschoolde mensen een basisopleiding krijgen om aan de slag te gaan in de horeca. Dit zal gebeuren in samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen en de VDAB. We werken voor dit project ook in nauw overleg samen met Horeca Vlaanderen. We willen immers niet in concurrentie gaan met het bestaande marktaanbod, maar ons vooral richten naar mensen die nu nooit op restaurant gaan.
Het volksrestaurant voorziet ruimte voor minstens 80 plaatsen.
Het zorgbedrijf
Het OCMW en de stad Kortrijk werken aan de oprichting van een modern zorgbedrijf dat de verschillende stedelijke zorgactiviteiten zal omvatten, zoals de woonzorgcentra, de kinderopvang, de poetsdiensten, de maaltijden, enzovoort. Dit mede in het licht van de integratie gemeenten en OCMW’s.
Op de site komt er ruimte voor het administratief en ondersteunend personeel van deze zorgdiensten. Er zal plaats zijn voor in totaal 70 werkplekken.
De kinderopvang
Het kinderdagverblijf Het Blokkenhuis telt momenteel 26 plaatsen voor voorschoolse opvang op twee verschillende locaties in Kortrijk, namelijk de Condédreef en de Sint-Janslaan. Voor beide locaties zou op termijn uitgekeken worden naar een ander onderkomen. Het centraliseren van de opvang op één locatie zal zorgen voor een efficiëntere werking. Bovendien wordt in de nieuwbouw ruimte voorzien voor 45 opvangplaatsen. Dit betekent een uitbreiding van de capaciteit met 19 plaatsen.
De centrale locatie van site Gheysens is ideaal voor de inplanting van kinderopvang. Het is vlot bereikbaar voor gezinnen uit de binnenstad. Het vult ook een bestaande nood in aangezien het binnenstedelijk gebied één van de regio’s in groot-Kortrijk is waar er behoefte is aan extra aanbod.
Bereikbaarheid
De site is gelegen in de binnenstad, vlakbij het station.
Er wordt samengewerkt met Parko, voor een bedrijfsvervoersplan (openbaar vervoer, fietsaccommodatie, auto) en voor parkeerplaats zal er gewerkt worden met de ondergrondse parking Schouwburg. Daardoor kan de totale kostprijs gedrukt worden.
Timing
De opening is voorzien voor het voorjaar van 2018. Nog dit jaar wordt het ontwerpteam aangesteld. De aankoop van de site staat geprogrammeerd op de OCMW-raad van mei.

Cuvelier Woordvoerder en stafmedewerker communicatie OCMW Kortrijk

Geplaatst op 16.05.2015

Real-time tracking tijdens de 1000 km van Kom op tegen Kanker

Aanstaand weekend staat voor de zesde keer de 1000 km van Kom op tegen Kanker gepland. Gedurende 4 dagen gaan heel wat fietsers op pad om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Deze editie belooft terug alle records te verbreken want het maximum aantal inschrijvingen werd reeds vroeg bereikt. Er zullen maar liefst 600 teams deelnemen wat meteen zorgt voor een minimale recordopbrengst van 3 miljoen euro.
Grote organisatie
Met meer dan 3.000 renners op de baan, belooft de organisatie van de 1000 km terug een huzarenstukje te worden. Gelukkig kan Kom op tegen Kanker terugvallen op Flanders Classics die met veel plezier zijn schouders zet onder de organisatie.De organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen stelt elk jaar alles in het werk om iedereen een prachtig weekend te bezorgen.
Track and trace
Maar met 600 teams op de weg, staat Flanders Classics voor een helse taak om alles in goede banen te leiden. Op zulke momenten is elke hulp meer dan welkom en daarom stelde GeoDynamics zijn track and trace systemen ter beschikking. Aan de hand van de track and trace systemen worden alle verplaatsingen van de eerste en laatste wagens in de 5 pelotons geregistreerd en doorgestuurd naar de servers van GeoDynamics dankzij de ingebouwde gsm-antenne.Op die manier krijgt de organisatie een perfect zicht op zowel het begin als het einde van de pelotons. Dreigt er dan iets fout te lopen, dan kunnen ze zeer snel ingrijpen op basis van de exacte locaties van de fietsers.
Voor iedereen
Maar daarnaast kunnen alle supporters en sympathisanten ook eenvoudig de posities bekijken van alle renners. Daarvoor lanceerde GeoDynamics een speciale publieke website: http://komoptegenkanker.geodynamics.be/ Via de tool kan je tot op de seconde en tot op straatniveau zien waar de pelotons zich bevinden. Ook via smartphone zijn de renners te volgen dankzij de handige app IntelliTracer voor iPhone, Android en Windows Phone.
Wordt er een login gevraagd, geef dan volgende gegevens in: Company: kom op tegen kanker- Login: tracking - Password: 1000
Over GeoDynamics
GeoDynamics ontwikkelt software om op afstand de locatie te bepalen van voertuigen of mobiele medewerkers. Via een beveiligde website kan je op computer, tablet of smartphone volgen waar ze zich bevinden. GeoDynamics’ systemen worden ook gebruikt voor tijdsregistratie en het beheer van het wagenpark. Het bedrijf bestaat sinds 2004 en heeft 2.250 klanten, die samen 23.000 blackboxen gebruiken. Dat zijn apparaten met ingebouwde gps- en gsm-functies die in een voertuig geïnstalleerd worden om de locatie ervan te volgen. GeoDynamics richt zich op de bouwsector, installateurs, onderhouds- en serviceploegen, openbare diensten en andere organisaties met mobiele medewerkers en een wagenpark.
Het bedrijf werd in 2004 opgericht en heeft ruim 25 medewerkers. Het boekte in 2014 een omzet van 6,7 miljoen euro. GeoDynamics was in 2011 het hoogst gerangschikte Vlaamse bedrijf in de door Deloitte opgestelde lijst van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in de Benelux. Stijn Stragier en Peter Vermeesch, oprichters en eigenaars van GeoDynamics, zijn de managing partners van het bedrijf. Stijn Stragier werd in 2012 Jong West-Vlaams Ondernemer van het Jaar.
Meer info op www.geodynamics.be.
Contact GeoDynamics
Lander Degroote, marketing- en communicatieverantwoordelijke
Dumolinlaan 9, B-8500 Kortrijk
T: +32 56 35 16 36
M: +32 473 45 49 13
E: lander.degroote@geodynamics.be

Geplaatst op 15.05.2015

Harelbeekse Kano Vereniging organiseert BK Lange Baan Kajak

De Harelbeekse Kano Vereniging zal op 16 en 17 mei voor de zesde maal het Belgisch Kampioenschap Lange Baan Kajak organiseren. Op dit BK strijden Belgische toppers voor het goud en dit alleen, per twee of zelfs met vier in één boot.
Kajak is vrijheid, zon, water en wind… Genieten met andere woorden…
Het is een minder bekende sport, maar zeker niet minder spectaculair. De laatste jaren hebben de Belgen getoond dat ze ook op internationaal niveau hun mannetje kunnen staan Zo is Dries Corrijn topfavoriet bij de heren senioren. Hij werd vorig jaar 11de op het WK en 6de in de Waterlandmarathon. Dit jaar kroonde hij zich al overtuigend tot Belgisch kampioen marathon na eerder zo goed als alle Belgische marathons gewonnen te hebben en op de Waterlandmarathon werd hij ondanks een mindere start toch nog sterk 7de. Bij de dames is Lisanne Terrie de grootste kanshebber voor de titel. Ook zij bewees op het BK marathon al in uitstekende vorm te zijn door van bij de start te ontsnappen en na een lange solo race als eerste over de finish te komen.
Op 16 en 17 mei gaat opnieuw het Belgisch Kampioenschap Lange Baan Kajak door bij de Harelbeekse Kano Vereniging in de Klinkaardstraat 40 te Harelbeke. Dit is tevens de 6de opeenvolgende editie van het Belgisch Kampioenschap die doorgaat op het Harelbeekse water. Dit is alleen mogelijk door het harde werk van vrijwilligers en een goede organisatie van het evenement. De organisatie kreeg de voorbije jaren vele complimenten en hoopt dit jaar opnieuw een evenement van topniveau te verwezenlijken.
Het Belgisch Kampioenschap Lange baan is meer dan alleen varen, het is een strijd om eer en respect. Een weekend lang kajakgeweld over afstanden van 1000m (pupillen), 2000m (miniemen, kadetten) en 5000m (aspiranten, junioren, senioren en veteranen). Een wedstrijd waar de besten van België het tegen elkaar opnemen om zichzelf kampioen van België te kunnen noemen.
Naast een enorm uithoudingsvermogen, kracht en explosiviteit, dienen de atleten ook te beschikken over zeer goede bootcontrole en een goed uitgedokterde tactiek. Alle wedstrijden worden gekenmerkt door een enorm woelig verloop. Na een enorm agressieve start wordt overgegaan naar een moordend tempo. Tussensprinten en ontsnappingen volgen aan de lopende band. De vergelijking met veldlopen of wielrennen is zeer snel gemaakt.
Op het BK Lange Baan varen de atleten een individuele wedstrijd in K1 (5m20 lange wedstrijdkajak), maar nemen ook in team deel aan de wedstrijden in K2 (wedstrijdkajak voor 2 personen) en aan het koninginnennummer, de K4 (wedstrijdkajak voor 4 personen).
Jaarlijks kan deze wedstrijd rekenen op 200 deelnemers en 500 toeschouwers. Het is dan ook met veel plezier dat de Harelbeekse Kano Vereniging deze wedstrijd organiseert. Het zorgt volgens de organisatoren voor een betere bekendheid van de sport en de club en met de extra inkomsten van de voorbije edities heeft de club kunnen investeren in nieuw varen materiaal voor de Harelbeekse jeugd.
Ook aan de jongere generatie vaarders is er gedacht, dit in de vorm van jeugdspelen. Hier strijden jongens en meisjes tot 12 jaar in 3 onderdelen waarin ze hun veelzijdigheid als sporter kunnen aantonen voor de podiumplaatsen. Ze moeten een parcours tussen boeien afleggen op het water, om ter snelst 1000m varen en ook nog in een loopwedstrijd een zo goed mogelijke plaats behalen.
De wedstrijden gaan door op zaterdag 16 augustus van 11.00 u tot 18.15 u en op zondag 17 augustus van 9.00 u tot 16.30 u op het Kanaal Kortrijk-Bossuit te Stasegem. Het weekend wordt afgesloten met de meest spectaculaire wedstrijd, de K4 heren, die de zondag om 16u van start gaat.
Kom en zie topsporters aan het werk!

Geplaatst op 14.05.2015

De mooiste foto F16 Torrnado

De Belgische Luchtmacht reed op 11/5 een bus vol fotografen van de parking bij het vliegveld van Bevekom (EBBE) naar RWY 04R waar de F-16 Tornado stond opgesteld, de Draken-Agusta (what’s in a name) en de vier Marchetti’s van het demo-team. Deze toestellen die België op diverse airshows vertegenwoordigen, mochten in volle glans worden gefotografeerd. Voor Aeroscript was Jan Vanhulle aanwezig die aldaar deze prachtige foto nam. Wie ook die hele mooi glinstering vatte, mag het zeggen … 

Guido Bouckaert / Aeroscript

Geplaatst op 14.05.2015

Expo Winteracademie

 
Nog tot 21 juni loopt in het cultuurcentrum De Benne een tentoonstelling met de werken die de leerlingen van de Blankenbergse Winteracademie tijdens het afgelopen cursusjaar produceerden. De expo brengt een mooi overzicht van het zeer gevarieerde creatieve cursusaanbod.
In de Winteracademie werken cursisten van 3 tot 93 jaar onder begeleiding van professionele en gedreven leerkrachten acht maanden lang intensief, maar in een ongedwongen sfeer. In het cursusaanbod zit Tekenen en schilderen voor gevorderden, Tekenen voor beginners, Boetseren en keramiek, Kalligrafie, Kleuter- en jeugdateljee en Gemengde technieken.
Schepen voor Cultuur Philip Konings opende de expo op zaterdag 9 mei: “De Winteracademie, het vormingsluik van cultuurcentrum Blankenberge, is ondertussen stevig ingeburgerd in het lokaal vormingsaanbod. De cursussen zijn gegeerd en snel uitverkocht. Dit jaar dienden zelfs wachtlijsten aangelegd.”
Wie volgend jaar zijn of haar creativiteit de vrije loop wil geven, kan vanaf juli inschrijven bij het cultuurcentrum. Het cursusaanbod wordt opgenomen in de seizoenbrochure die vanaf 13 juni verkrijgbaar is aan de balie van het cultuurcentrum. De werkjes van dit jaar zijn nog een tijdje te bewonderen in De Benne.
Voor meer info:
Schepen van Cultuur, Philip Konings
050 42 99 42 – stadhuis@blankenberge.be
CC Blankenberge - Hoogstraat 2 - 8370 Blankenberge
Tilly Sercu - 050 43 20 43 - cultuur@blankenberge.be - cultuur.blankenberge.be 

redactie en Foto : Philip Konings

Geplaatst op 14.05.2015

Chevalier St Georges versus Green Devils

Op Zaterdag 9 mei 2015 stond voor de Reserve (beloftenploeg) van St- Georges
Hockeyclub te Kortrijk de titel op het spel want de promotie naar 1e Nationale
werd inmiddels vorige week al verzilverd dankzij een 3-5 winst in La Louvière.
Met een gelijkspel of winst waren “les chevaliers” verzekerd van het
kampioenschap die een prachtig seizoen meemaakten met bloed, zweet & tranen.
Aangemoedigd door een 70-tal supporters vingen de ridders van kortrijk
het spel aan tegen Green Devils uit Anderlecht dat eindigde op 3-1
De jonge beloften vierden hun welverdiende titel uitbundig en bedankten hun supporters.
Meer info: www.facebook.com/RESERVESGEO2
Op de foto's :
Van Lerberghe Maxime, Louis Dubois, Jeroom Decuypere, Charles Labrique, Antoine Labrique, Pierre-Henri Mullie, Matthieu Libeert, Lorenz D'heygere, Mathieu Dubois, Arnaud Dubois, Julien Mullie, Nicolas Buysschaert, Christophe Vercruysse, Henri Pype, Maurits Van Steen, Samuel Van Innis, Paul-Laurent Philippart en Alexis Dubois.

Redactie en fotografie Maxime Van Lerberghe

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 14.05.2015

ACV Politie helpt bij voorbereiding selectieproeven

In mei pakt ACV Politie in West-Vlaanderen uit met een opmerkelijk initiatief. Op 27 en 30 mei organiseert de vakbond in Kortrijk een tweedaagse die kandidaten voorbereidt op de selectieproeven van agent en inspecteur van politie.
Koen Dooms van ACV Politie: “Elk jaar stellen we vast dat zeer veel mensen kandideren voor een job bij de politie. Terzelfdertijd zijn er maar weinigen die effectief slagen voor de selectieproeven. In West-Vlaanderen alleen al zijn er zo’n 1200 kandidaten voor een 120-tal vacatures. We zien regelmatig geschikte kandidaten die niet slagen in de proeven omwille van fouten die te vermijden zijn. Om geïnteresseerden de kans te geven zich goed voorbereiden op de selecties, hebben we dan ook deze tweedaagse ontwikkeld.”
“ Op 27 mei geven we nuttige informatie en tips. Zaterdag 30 mei krijgen de deelnemers dan de kans om enkele oefeningen te maken. Deze oefeningen bereiden rechtstreeks voor op de selectieproeven van agent en inspecteur van politie. We focussen onder andere op de cognitieve testen, de rapportagetest, de situatieproef en het interview. Hiervoor hebben we beroep gedaan om de kennis van de ACV Bijblijfconsulenten. Zij beschikken immers over de nodige ervaring in het begeleiden van werkenden en werkzoekenden naar een nieuwe job.”
Door je goed voor te bereiden word je natuurlijk niet zomaar een goede inspecteur, maar het vergroot zeker je kansen in de selectieprocedure. Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er voor te gaan is dus van harte welkom.”
Meer informatie en inschrijven via www.jeloopbaan.be . Niels Knockaert

Geplaatst op 14.05.2015

Ruim 1.500 deelnemers voor 'West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten' in provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers (Harelbeke)

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 mei nemen ruim 1.500 kinderen, jongeren en volwassen uit 20 scholen en 40 instellingen, met hun begeleiders, deel aan de ‘West-Vlaamse Driedaagse aangepast sporten’ in het provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers en in het gemeentelijk Sportcentrum ‘De Dageraad’ in Harelbeke.
De ‘West-Vlaamse Driedaagse aangepast sporten’ is inmiddels aan zijn 29e editie toe.
Op dinsdag 19 mei nemen jongeren (12 tot 18 jaar) deel, op woensdag 20 mei zijn de volwassenen aan de beurt (+ 18 jaar) en op donderdag 21 mei de kinderen (van 8 tot 12 jaar).
‘Aangepast’ avontuurlijk sporten
Ook dit jaar staat ‘avontuurlijk sporten’ centraal in het sportaanbod. Deelnemers hebben de keuze uit ongeveer 35 sporten. Het aanbod is eigentijds en aangepast aan de doelgroep. Blikvangers zijn outdoor fitness, drums alive, go-carts, baseball, muurklimmen en beachvolleybal. De klassiekers zijn rondvaart, huifkartocht, fietsen en trampoline.
De activiteiten worden aangepast om aan de behoeften van de doelgroep te voldoen. Er wordt echter geen opsplitsing gemaakt naar handicap toe wat een zeer heterogeen deelnemersveld met zich meebrengt.
Vraag van de sector, met hulp van 150 medewerkers
De Provincie West-Vlaanderen gaat met de driedaagse in op de vraag van de sector naar de organisatie van aangepaste sportdagen. De driedaagse is enerzijds een opportuniteit om nieuwe sporten te ontdekken, maar begeleiders kunnen er ook nieuwe ideeën opdoen en contacten leggen met aanbieders van aangepaste sporten.
Tijdens deze 29e editie staan zo’n 150 medewerkers klaar: de Zeil- en Surfclub Gavermeer, de hulpverleningszone Fluvia, de sportraad Harelbeke en tal van lesgevers en vrijwilligers.
Ook de sportschool ‘V.I.L.O. Ter Borcht’ uit Meulebeke en het Margareta-Maria-Instituut (MMI) uit Kortemark verlenen hun medewerking. De studenten van beide scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie en doen op die manier ervaring op bij het begeleiden van en de omgang met personen met een beperking. Dienst communicatie, Fanny Depijpere

Geplaatst op 14.05.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 418 419 420 421 422 <<< 423 >>> 424 425 426 427 428 ... 454