Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

V.N.O.C vzw is een feit!

Woensdagmiddag 28 januari 2015 werd in het crematorium Heimolen te Sint-Niklaas de vzw V.N.O.C (Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria) boven het doopvont gehouden. V.N.O.C vzw wil alle Vlaamse en Brusselse lokale besturen (intergemeentelijke verenigingen of steden/gemeenten), die instaan voor het beheer van de openbare crematoria verenigen om de gezamenlijke belangen van deze crematoria te verdedigen en uit groeien tot een volwaardige partner in de uitvaartsector.
De stichtende leden van de vereniging zijn de volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Pontes met crematoria in Wilrijk, Turnhout en Lommel (opening eind 2017), Westlede met crematoria in Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst (opening 2016), Psilon met een crematorium te Kortrijk, Hofheide met een crematorium te Holsbeek, Havicrem met een nieuw crematorium te Zemst en de I.C.V.C. met een crematorium in Ukkel en Evere (opening 2017).
Voorzitter van de raad van bestuur is de burgemeester van Waregem, Kurt Vanryckeghem, die tevens voorzitter is van IGS Psilon. Ondervoorzitter is de heer Coenegrachts, directeur van IGS Westlede.

Auteur: Chantal Lurkin

Geplaatst op 07.02.2015

Theatervoorstelling “Het verhaal van Ward van het 13e” door Uitgelezen Gezelschap vzw

Donderdag 5 maart 2015 om 14 uur in OC Marke, Hellestraat 6 te Marke
Edegem, 1968. Oud-diamantslijper Ward Ceulemans denkt dat hij terug soldaat is in de Groote Oorlog. Zijn liefje Ida 'Anderland' Dergent vluchtte, bij het uitbreken van de oorlog, naar Nederland en dan via York naar het Engelse Birtley Elisabethville, waar Belgen bommen maakten. ‘Het verhaal van Ward van het 13e’ naar de roman ‘Aanvallen!’ van Roland Bergeys is het ontroerend liefdesverhaal van zijn grootouders in ’14-‘18, verlucht met projecties en begeleid op accordeon. Prijs: € 5 (koffie/thee en versnapering inbegrepen) Bij voorkeur vooraf inschrijven, telefonisch of via mail en met betaling ter plaatse, of via rekeningnummer van LBV West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling 747 000 50 Actief Kortrijk 050315 – Aantal personen.
Info en inschrijven? 50 Actief Kortrijk | Tel. 056 25 72 61 | info@lbvwest.be | www.lbvwest.be/50Actief/Kortrijk

Voor de redactie Bernard Decock

Geplaatst op 07.02.2015

Nieuwjaarsreceptie in café De Ster

Naar jaarlijkse gewoonte geeft de uitbater van De Ster, Stefaan Vansteenkiste, een receptie voor het nieuwe jaar voor al zijn klanten. Dit jaar zorgden les Sacs à Sacs voor de muziekale omkadering.

De redactie/foto’s : Decock Bernard

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 07.02.2015

Go4gym behaalt 7 medailles op het West-Vlaams kampioenschap dubbele minitrampoline

Afgelopen weekend vond te Oostakker het West-Vlaams kampioenschap dubbele minitrampoline niveau A, B en I plaats.
Go4gym nam hieraan deel met 9 trampolinespringers.
In de voormiddag sprongen Lotte Deman en Yana Santelé bij de 13-14-jarigen respectievelijk naar een 3e (bronzen medaille) en een 4e plaats.
Eveneens in de voormiddag sprong Florian Vandenberghe (Belgisch kampioen in 2014) bij de 13-14 jarigen, door een kleine fout naar een zilveren medaille.
Tegen de middag was het de beurt aan Sterre Decavel die bij de 16-17 jarigen de gouden medaille wist in de wacht te slepen.
In de namiddag kwamen de kleinsten aan de slag.
Bij de 10-jarigen sprongen Saar Desmet naar de 2e plaats (zilver), Jitske Tanghe naar de 3e plaats (brons) en Aquene Dooms naar de 4e plaats.
Bij de 9-jarigen nam de tweeling Milan en Joran Desmet deel met respectievelijk een gouden en zilveren medaille.
Een zeer mooi resultaat en een trotse trainer/jury.

Geplaatst op 05.02.2015

Klimaatweek van 8 tot 13 februari 2015

Kortrijk heeft de ambitie om een echte klimaatstad te worden. Dat betekent een stad waar de lucht zuiver en mobiliteit
duurzaam is en waar water en groen ruim plaats krijgen.
De stad investeert daar veel in: op Campus Kortrijk Weide plannen ze een groot ecologisch park, met heel energiezuinige
gebouwen als zwembad en fuifzaal. In het Stationsproject Kortrijk wordt duurzame mobiliteit topprioriteit, het wagenpark
wordt systematisch vernieuwd met ecologische wagens en elektrische fietsen.
Maar het is ook belangrijk om mensen bewust te maken en te engageren. Daarom organiseert Kortrijk de klimaatweek. Ze pakt
er niet uit met wat ze zelf doet, maar nodigt iedereen uit om na te denken over de klimaatproblematiek en hoe we samen het
verschil moeten maken.
Op het programma staan een klimaatwandeling (8/2) , lezing door Dirk Draulans (10/2) , panelgesprek met Serge de Gheldere
(11/2) en de documentaire ‘Plastic Planet’ (12/2). De wandeling start om 14u30 op de Grote Markt. De andere activiteiten gaan
telkens door om 19u30 in de Budascoop.
Op woensdag 11 februari lanceren we tijdens het gesprek met Serge de Gheldere de klimaatcoalitie: een verbond van scholen,
bedrijven, handelaars, verenigingen, gezinnen en de stad die samen zoeken naar oplossingen voor klimaatthema’s op Kortrijkse
maat.
De klimaatspot wordt gelanceerd en toont alvast hoe een gezin per jaar 1,5 ton CO2 kan besparen.
Info programma en tickets op www.kortrijk.be/klimaatweek.
De klimaatweek is een organisatie van Stad Kortrijk, Bibliotheek Kortrijk, Vormingplus en Natuurpunt Kortrijk.
Informeren en engageren tijdens de klimaatweek
De manier waarop we wonen, produceren en ons verplaatsen heeft een invloed op ons milieu. Stilaan zien we de gevolgen van
ongebreideld energieverbruik op het klimaat. De gemiddelde temperatuur in België stijgt en ook de kans op hevige regen en
onweer stijgt.
Maar samen kunnen we echt het verschil maken én ervoor zorgen dat ons klimaat niet ontspoort. Kortrijk heeft de ambitie
om een klimaatstad te zijn, waar de lucht zuiver is, mobiliteit duurzaam is en groen en water een plaats krijgen. De stad rekent
daarvoor ook op jouw engagement als bedrijf, handelaar, school, vereniging, gezin,... om deze ambitie waar te maken.
Tijdens de klimaatweek wil de stad jou informeren en engageren. Alle informatie over de klimaatwandeling, lezing door Dirk
Draulans, in gesprek met Serge de Gheldere en Plastic Planet op www.kortrijk.be/klimaatweek of 056 27 82 41.
De klimaatweek is een organisatie van Stad Kortrijk, Bibliotheek Kortrijk, Vormingplus en Natuurpunt Kortrijk.
Lancering Kortrijkse klimaatcoalitie
Woensdag 11 februari krijg je vanaf 19u30 in de Budascoop de kans om in gesprek te gaan met Serge de Gheldere, de Vlaamse
‘klimaatambassadeur’ van Al Gore. Dit is meteen de lancering van de Kortrijkse Klimaatcoalitie. Dit is een verbond van scholen,
bedrijven, handelaars, verenigingen, gezinnen en de stad die samen zoeken naar oplossingen voor klimaatthema’s op Kortrijkse
maat. De stad biedt tegen het zomerverlof een platform aan waar mensen hun oplossingen en voorstellen kunnen delen. Zo
kunnen oplossingen groeien in de stad. Dat kunnen individuele voorstellen of oplossingen zijn maar ook zaken die samen
met andere partners uitgedokterd zijn. Om dat extra te stimuleren, organiseert de stad Kortrijk in de loop van mei externe
klimaatateliers om dieper in te gaan op het onderwerp.
Meer Info: Verantwoordelijke schepen, Bert Herrewyn, schepen van klimaat (0496 25 81 54)
Inhoudelijke verantwoordelijke, Gerda Flo, programmaregisseur klimaat (0473 86 29 04)

Geplaatst op 05.02.2015

VTI biedt jongeren sollicitatietraining op Jobexpo

Jongeren hebben het niet altijd gemakkelijk op de arbeidsmarkt om een geschikte job te vinden. De eerste stap naar succes is een goede sollicitatie. Om haar laatstejaarsstudenten hierop voor te bereiden, organiseerde het VTI van Kortrijk op dinsdag 3 februari al voor de zevende keer de Jobexpo, in samenwerking met HR-kantoor Auxilios. Op dit jaarlijkse evenement komen een 30-tal bedrijven uit de regio Kortrijk, zoals Unilin, Potteau, Renson, Soubry en Wienerberger naar de school om zich voor te stellen aan getalenteerde en technisch geschoolde jongeren. Deze leerlingen werden door medewerkers van Auxilios met een sollicatietraining voorbereid om hun troeven uit te spelen tijdens een echte sollicitatie. Door het levensechte karakter ervan, doen de jongeren heel wat nuttige ervaring op en wie dit wil, kan na afloop van de Jobexpo opnieuw bij de bedrijven langs gaan om verder te solliciteren voor een vaste job, vakantiejob of stageplaats. Ook voor de deelnemende bedrijven biedt de Jobexpo een pak voordelen. Zo kunnen ze zich als een aantrekkelijke werkgever presenteren aan een voor hen heel interessante doelgroep en is het evenement een prima bewijs van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld. 

Redactie en frontfoto : Bernard Decock

Geplaatst op 05.02.2015

KORTRIJK START MET PAMPERBANK

Jonge gezinnen worden met heel wat kosten geconfronteerd. De aankoop van luiers is daar één van. Een kind gebruikt gemiddeld 5.000 luiers. De aankoop van luiers kan snel een serieuze hap uit het budget betekenen, zeker voor gezinnen met een beperkt inkomen. Om deze gezinnen te helpen start Kortrijk met een pamperbank. De pamperbank zamelt luieroverschotten in en herverdeelt die aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
Heel wat gezinnen hebben overschotjes van luiers liggen. Kinderen groeien immers snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Vanuit die vaststelling zijn in West-Vlaanderen al op verschillende plaatsen pamperbanken opgericht.
Het idee erachter is eenvoudig: ouders die overschotten hebben kunnen die binnenbrengen op één van de inzamelpunten. Ook als dit een halve pak is, of een aantal losse luiers. De ingezamelde luiers worden gesorteerd volgens grootte en in pakketten van 25 luiers ter beschikking gesteld aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben voor slechts 1 euro per pakket. Het gaat om gezinnen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Zij kunnen terecht in het consultatiebureau van Kind en Gezin of in het Sociaal Huis voor een doorverwijsbrief.
De Pamperbank Kortrijk maakt deel uit van de ruilwinkel Mama’s voor Mama’s in de Damastweversstraat 1. In de ruilwinkel kunnen kwetsbare ouders elke maandag terecht om spullen en kledij van hun kleine kinderen om te ruilen, in plaats van telkens weer nieuwe te moeten kopen.
Wil je graag de Pamperbank Kortrijk steunen? Lever de luiers die je niet meer nodig hebt in bij één van de inzamelpunten in de stad. Met een klein gebaar help je zo de levenskost voor jonge ouders met een beperkt inkomen, draaglijker te maken.
Momenteel vind je al een pamperbox op volgende locaties:
- Ruilwinkel Mama’s voor Mama’s, Damastweversstraat 1, Kortrijk
- Kinderopvang Het Blokkenhuis, Condédreef 16A, Kortrijk
- Consultatiebureau Kind & Gezin, Kasteelstraat 29, Kortrijk
- Consultatiebureau Kind & Gezin, Rekkemsestraat 52, Marke
- Consultatiebureau en kinderdagverblijf De Kinderresidentie, Dam 8a, Kortrijk
- Kinderdagverblijf ’t Sloeberke, Groenweg 12A, Bellegem
- Kinderdagverblijf Auricula, Burgemeester Schinkelstraat 20, Kortrijk
- Kinderdagverblijf ’t Hoogappeltje, Doorniksesteenweg 224, Kortrijk
- Kinderdagverblijf De BollieZzz, Gullegemsesteenweg 128, Bissegem
- Kinderdagverblijf De Speelberg, Pater Damiaanstraat 6, Kortrijk
- Onthaalouder Connie Couckuyt, Morinnegoed 73, Kortrijk
- Kinderdagverblijf Tutti Frutti, Beeklaan 10A, Kortrijk (ingang via poort, bellen aan paarse deur).
Meer info en de volledige lijst van inzamelplaatsen kan je terug vinden op www.kortrijk.be/consumentenzaken.
Meer info
Philippe De Coen Schepen van Sociale Zaken, OCMW, Armoedebestrijding en Consumenten
0477 45 32 32 | philippe.decoene@ocmwkortrijk.be
Elke Cuvelier
Woordvoerder en stafmedewerker communicatie OCMW Kortrijk
0473 86 24 57 | elke.cuvelier@ocmwkortrijk.be

Front foto : Bernard Decock

Geplaatst op 05.02.2015

Fijn verjaardagsfeest in 't Steuvelke

De afwezigen hadden ongelijk. Het was een fijn verjaardagsfeest voor de 43-jarige Anja en dit met haar levensgezel DJ Curd, die zorgde voor de muzikale animatie en de nodige hapjes en gerstenat . Het gezllig cafetje is alle dagen open van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 07u15. Voor een koffie betaal je slechts 1 € en op maandag kan men er gratis een pint krijgen vanaf 16 u.

De redactie Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 05.02.2015

Succesvolle kaas- en wijnavond

Vrijdagavond 30 januari na de nieuwjaarsreceptie kon men genieten van een kaas en wijn avond t.v.v. K.F.C. Marke en dit in aanwezigheid van de volle spelerskern. 

De redactie / Foto : Bernard Decock

Geplaatst op 05.02.2015

Geen koersen meer in Bissegem

Bissegem, bekend om zijn goed georganiseerde wielerwedstrijden, zal het dit jaar zonder koers moeten doen. De organiserende sportclub geeft er de brui aan.  De redactie Foto : Bernard Decock

Geplaatst op 04.02.2015
4354 artikelspagina's: 1 ... 420 421 422 423 424 <<< 425 >>> 426 427 428 429 430 ... 436