Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Koopweekend vol bloemen

Mama’s en bloemen, een mooie combinatie die het eerste weekend van mei in Kortrijk niet
onopgemerkt voorbij zal gaan!
Op zaterdag 2 mei kan je bloemenkunstenaar Stijn Simaeys, winnaar van de Helleborus Award,
aan het werk zien op de Grote Markt. Stijn laat je ook plaatsnemen in een kleurrijk bloemenkader,
waardoor je met een prachtfoto naar huis kan. Vanaf 14u kunnen kinderen hun bloementekening
voor de Bloemenkoningin afgeven aan een dienares van de Bloemenkoningin. Om 16u zullen vijf
bloemenkindertekeningen uitgekozen worden. De gelukkige vijf kinderen mogen op zondag mee in
een riksja in de bloemenstoet.
In K in Kortrijk komt Stan Van Samang signeren en krijgen alle mama’s een heerlijk stukje
chocolade van Côte d’or.
Op zondag 3 mei zijn de winkels opnieuw open! Grasduin in de winkelstraten en ga vanaf 13u in
de shops van K in Kortrijk op zoek naar een origineel moederdaggeschenk. K in Kortrijk is een paar
weken het decor voor de wedstrijd “De Lekkerste Mama van Vlaanderen” en daar voel je
ongetwijfeld de vibes hangen!
De kunstmarkt op het Overbekeplein start om 11u en ook wie wil snuisteren tussen antiek,
brocante en vintagespullen kan vanaf dan op het Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof
terecht. Een aperitiefje van de ginbar en met tapa’s in de zon kan deze zondagochtend niet meer
stuk. Om 14u30 start vanaf de Voorstraat een prachtige bloemenstoet, met een echte
bloemenkoningin in een prachtig kleed vol bloemen, gevolgd door modellen in prachtige
Soedanese bloemengewaden bewegend op fijne percussiemuziek. De kinderen die de
kleurwedstrijd wonnen, rijden in riksja mee en gooien met échte bloemenblaadjes. Er dartelen ook
fantastische Bollywooddanseressen en Oosterse dansers mee. De hele stoet trekt door de
winkelwandelstraten en eindigt met een slotspektakel op de Grote Markt.
Daar kunnen mama’s zich laten masseren op een bloemenbed met rozenolie en kinderen kunnen
genieten van de goochelaar of zich laten schminken als heuse bloemetjes.

Meer info: Eliza Bruneel, coördinator Toerisme Kortrijk / Citymarketing, 056 27 78 40, 0498 90 91 37,
eliza.bruneel@kortrijk.be

Geplaatst op 29.04.2015

Herwaardering van het centrale kerkhof te Zwevegem in afwachting van de inrichting van het Lettenhofpark als nieuwe begraafplaats

In 2011 werd gesteld dat de centrale begraafplaats van Zwevegem volzet was.
Daar Zwevegem evenwel beschikte over 7 verschillende begraafplaatsen, verspreid over het ganse grondgebied, was er zogenaamd in zijn totaliteit, volgens het toenmalig gemeentebestuur, eigenlijk geen probleem om aan de vraag naar begraafplaatsen verder te voldoen.
Er zou desgevallend moeten uitgeweken worden naar ander begraafplaatsen.
4 jaar later moet evenwel tot de vaststelling gekomen worden dat de centrale begraafplaats nog voor meerdere jaren kan gebruikt en ingevuld worden.
Door een grondige en globale aanpak zijn er op vandaag nog ruim 120 percelen voor begraving ter beschikking.
Er werd inderdaad werk gemaakt om grafzerken van vervallen vergunningen te verwijderen, evenals beschadigde of verwaarloosde grafzerken.
Het is eveneens de bedoeling om oudere grafmonumenten in ere te herstellen en hiervoor wordt in samenwerking met bouwkundig erfgoed gestreefd om jaarlijks een aantal monumenten een opfrisbeurt te geven.
Op vraag van oudere bezoekers werden bovendien ook 2 bijkomende zitbanken geplaatst in de centrale middengang zodat een rusthalte kan ingebouwd worden voor wie van het Toyeplein komt.
Kortom de centrale begraafplaats heeft voor de bezoekers een ander en beter uitzicht gekregen dan voorheen het geval was.
Dit jaar wordt trouwens ook de omheiningsmuur in het centrum onder handen genomen.
Op de muur komen nieuwe afdekpannen met de bedoeling de muur nog vele jaren in stand te kunnen houden.
Ondanks de bedoeling binnen enkele jaren het Lettenhofpark in Knokke als nieuwe begraafplaats te openen, is het noodzakelijk om de centrale begraafplaats nog ongeveer 30 jaar in stand te houden en in alle waardigheid te behouden.
De plannen voor het Lettenhofpark zijn op dit ogenblik in opmaak.
Er werd reeds een eerste masterplan uitgewerkt met de bedoeling de nieuwe centrale begraafplaats die dienstig zou zijn voor zowel het Centrum, de Kappaert als Knokke te integreren in een landschappelijk aantrekkelijk Lettenhofpark, tevens dienstig als wandelpark en oase van rust voor alle inwoners.
Een ander aandachtspunt betreft de opmars van het aantal crematies, zeker op het centrale kerkhof, zodat ook de noodzaak ontstaan is om het huidige urnenveld uit te breiden.
Op heden beschikken we nog over 52 urnenkelders, dienstig voor 104 urnen.
Met de bijkomende aanleg goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015, wordt een bijkomende reserve aangelegd van 49 kelders, dienstig voor 98 urnen.
Tevens werd reeds een verharding aangebracht naast het urnenveld voor het bouwen van een columbariummuur, dienstig voor 280 urnen.
Sedert april 2015 is tevens ook een afspraak gemaakt met de begrafenisondernemers om alle urnen of uitstrooiingen als een onderdeel van de begrafenisplechtigheid zelf uit te voeren.
Zodoende moeten er minder afspraken gemaakt worden en wordt door de begrafenisondernemer rechtstreeks met de familie afgesproken.
In 2014 werd ook werk gemaakt om onze oudstrijders waardiger en hedendaagser te gedenken.
Aan de zuilen, aanwezig achteraan het kerkhof, werden de namen aangebracht van alle oudstrijders van de beide wereldoorlogen zoals dit reeds jaren geleden voorzien was.
Na bepaalde opzoekingen met betrekking tot ontbrekende gegevens worden eerstdaags ook de op vandaag nog ontbrekende namen toegevoegd.
Het is trouwens de bedoeling om dit jaar ook hetzelfde initiatief uit te voeren op de begraafplaats te Otegem, nl. het aanbrengen van alle oudstrijders op één centrale gedenkplaat, waarna ook alle andere begraafplaatsen van Zwevegem zullen volgen.
Na de centrale begraafplaats van Zwevegem zullen alle andere begraafplaatsen aan de beurt komen voor actualisering inzake vervallen vergunningen, verwaarloosde grafzerken, enz.
Na voltooiing van deze actualisering zal van iedere begraafplaats een concreet plan opgemaakt worden, hetwelke zal kunnen geconsulteerd worden op de site van de gemeente zodat iedereen van thuis uit kan zien waar zijn/haar geliefde, vriend of kennis zijn laatste rustplaats heeft. 

Luc Vanassche - Schepen burgerlijke stand

Geplaatst op 29.04.2015

Vaste Vuist Lauwe houdt blessures over aan Belgisch Kampioenschap gymnastiek te Moeskroen

Op zaterdag 25 april trok sportgroep Vaste Vuist Lauwe met 3 meisjes B13 naar de Coupe KBT, beter bekend als het Belgisch Kampioenschap voor B-niveau.
Tine Depickere moest echter tijdens de opwarming forfait geven wegens een voetblessure.
Julie Verbauwhede kende wat pech aan grond en balk. Toch kon zij dankzij haar mooie afwerking de 13e plaats veroveren. Ze won hier toch enkele plaatsen t.o.v. het Vlaams kampioenschap vorige maand.
Penelope Herpoel turnde ondanks een zware val op haar nek in de opwarming een zeer mooie wedstrijd. Op grond (waar ze viel) turnde ze een iets vereenvoudigde oefening, maar de andere toestellen kon ze afwerken zoals gepland. Ze werd knap 6e.
Dit was voor deze meisjes de laatste wedstrijd van dit seizoen. Ze kunnen nu volop beginnen trainen op nieuwe elementen.
Foto vlnr: Tine Depickere, Julie Verbauwhede en Penelope Herpoel

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 28.04.2015

Topsportgymnast Iliaz Pyncket wint interland NED-BEL-SWE

Op zaterdag 25 april werd de interland NED-BEL-SWE geturnd in Twello (Nederland). Voor deze interland Artistieke Gymnastiek Heren trok een delegatie van zes topsporters naar Nederland om onze nationale driekleur te verdedigen. Eén van hen was topsportgymnast Iliaz Pyncket, aangesloten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe. Het team won de ploegenwedstrijd, Pyncket behaalde individueel allround heel knapzilver.
Het team samengesteld uit Fréderic De Camps (FfG), Lukas Fickers (FfG), Jonas Delvael (Gym Izegem), Noah Kuavita (Silok Deurne), Takumi Onoshima (FfG) en Iliaz Pyncket (Vaste Vuist Lauwe) behaalde hier mooie resultaten. Met een teamtotaal van 238.50 punten komen de Belgische gymnasten naar huis met het goud en ook individueel kleurde het podium volledig zwart-geel-rood!
Voor de Iliaz Pyncket vormde dit ook de derde en laatste selectietest voor het EYOF (Jeugd Olympische Spelen). Begin mei wordt de definitieve selectie voor het EYOF, conform de door de Koninklijke Belgische Turnbond goedgekeurde selectienota, bekend gemaakt.
Teamresultaat:
1. België 238.50
2. Nederland 226.25
3. Zweden 221.90
Individueel Allround (totaal van 18 gymnasten):
1. GOUD Noah Kuavita 78.45
2. ZILVER Iliaz Pyncket (Vaste Vuist Lauwe)78.20 
3. BRONS Jonas Delvael 76.75
Foto: Teamwinst en individueel zilver allround voor Iliaz Pyncket (Lauwe)

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 28.04.2015

Belgische kampioene Cindy Vandenhole op Flanders International Team Challenge

Op 30 en 31 mei 2015 organiseert de GymnastiekFederatie Vlaanderen een nieuwe internationale teamcompetitie Artistieke Gymnastiek Dames in de Gentse Topsporthal:
“de Flanders International Team Challenge”! Uiteraard zal topsportgymnaste en Belgische kampioene Cindy Vandenhole uit Lauwe (Vaste Vuist Lauwe) niet ontbreken op deze nieuwe internationale wedstrijd in eigen land.
Tijdens deze competitie komen de juniores en seniores uit 15 verschillende landen in actie, toplanden zoals Groot-Brittannië, Duitsland, Australië, Frankrijk en Italië zijn alvast present. Uiteraard zijn ook de beste Belgische gymnasten van de partij op deze competitie. Daarnaast vindt er ook een internationaal jongerentornooi plaats voor beloftevolle gymnasten.
Foto: Belgisch kampioene gymnastiek Cindy Vandenhole

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 28.04.2015

Knokkeboem vzw schenk opbrengsten aan goede doelen

Knokkeboem vzw, de vereniging achter de Cultuur-Kerstmarkt te Zwevegem-Knokke, heeft zijn opbrengsten geschonken aan aan goede doelen. De VZW mocht maar liefst 1500 euro uitdelen. Hun keuze ging uit om Food4all en Dierenasiel De Leiestreek hiermee te plezieren. Elke vereniging kreeg 750 euro. FOOD4ALL bezorgt de minderbedeelden in groot Zwevegem en Avelgem voedselpakketten. Het dierenassiel DE LEIESTREEK zet zich hoofdzakelijk in als opvangcentrum voor verwaarloosde dieren.

Rudy Deschynck is voorzitter van Knokkeboem en mocht de twee cheques overhandigen. Daarbij was zijn boodschap: “Beide verenigingen zetten zich in voor ons schenkingsdoel ‘MENS & DIER’. Deze initiatieven zijn belangrijke ondernemingen in onze regio. Alle hulp is voor hen een noodzaak en zeer welkom. Het is belangrijk dat de bevolking de waarde van hun bestaan kent.”

MDK / © Foto MDK

Geplaatst op 25.04.2015

Clubkampioenschap gymnastiek bij Vaste Vuist Lauwe

Op zondag 19 april 2015 vond in de turnzaal van Vaste Vuist Lauwe de 2e editie van het clubkampioenschap voor de starters en talenten plaats. Jongens en meisjes van het geboortejaar 2007-2008 en 2009 behoren tot deze twee categorieën. Bedoeling is dat zij allen doorstromen naar de hoogste competitiegroepen.
Elke gymnast(e) had een programma van 8 proeven, bestaande uit kracht, lenigheid en coördinatieoefeningen.
Hieronder de podiumplaatsen :
Meisjes starters:
1e plaats : Loor Calebaut
2e plaats : Nena Bourgois
3e plaats : Lana Debard
Meisjes talenten :
1e plaats : Nona Vansteenkiste
2e plaats : Marmer vandenbroick-Montserrat 3e plaats  
Julie Stragier Jongens starters :
1e plaats : Arthur Delahaye
2e plaats : Oscar Tournicourt
3e plaats : Mathis Deturck
Jongens talenten :
1e plaats : Marlon Vandenbrande
2e plaats : Charlot Becquart
3e plaats : Mathis Herreman

Foto: Talenten meisjes Vaste Vuist Lauwe

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 22.04.2015

Lentedegustatie

Wijnen De Clerck organiseert op donderdag 7 en vrijdag 8 mei een lentedegustatie van 17u tot 22 u met 14 verschillende wijndomeinen in hun degustatiezalen gelegen in de Bissegemstraat 65 te kortrijk (Heule).
Wijnen De Clerck is een familiale wijnhandel uit Kortrijk die in 1972 werd opgericht door Paul De Clerck. Intussen is ook de tweede generatie actief in het bedrijf. Bert en Emanuelle genoten allebei verschillende wijnopleidingen in binnen en buitenland.
Kwalitatief - selectief is hun motto.
Met hun uitgebreide maar streng geselecteerde gamma wijnen trachten ze hun klanten een totaalpakket aan te bieden. Zowel particulieren, horeca als bedrijven kunnen bij wijnhandel De Clerck terecht voor originele en kwalitatieve wijnen uit de hele wereld en elke prijsklasse. Doorheen de jaren verwierven ze enkele exclusiviteiten die worden aanzien als dé referentie in hun land en wijnregio.
In de ultramoderne en perfect geklimatiseerde gebouwen bewaren ze de wijnen in ideale condities. De vaste medewerkers met sommelieropleiding zorgen voor service en ondersteuning.
Voor een uitnodiging van de lentedegustatie moet men zich inschrijven voor 5 mei via email:degustatie@wijnendeclerck.be Meer info : www.wijnendeclerck.be / 056 35 6511

De redactie en fronffoto : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 22.04.2015

Week van de Amateurkunst 2015: 'De kleine artiest'

Van vrijdag 24 april t.e.m. zondag 3 mei staat de Week van de Amateurkunsten in teken van ‘De kleine artiest’. Als vzw van kinderdagverblijven zit dat thema het als gegoten. Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de kleine man in de straat, over kleine kunst, over de invloed van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plekken, over experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en durven,over (her)ontdekken en doen!
In het kinderdagverblijf De Speelberg vinden we het uitermate belangrijk dat kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden op alle gebied (grove motoriek, fijne motoriek, zintuigen, ontdekken van de wereld, taalontwikkeling, zelfredzaamheid, …).
Ieder mens, hoe klein ook heeft talenten en vaardigheden en moet de mogelijkheid krijgen om deze te ontdekken en verder te ontplooien.
In het kader van de week van de week van de amateurkunsten vond de kleine artiest dat dan ook de ideale gelegenheid om hun kleine artiesten eens in de schijnwerpers te zetten. In iedere leefgroep zal in die week gewerkt worden rond kunst, men zal dingen creëren, knutselen, misschien ook een liedje aanleren, dansjes doen, verhalen vertellen, rollenspelletjes bij de peuters….
De bedoeling is dat kinderen zich amuseren, experimenteren, exploreren, proberen en vooral doen ! Dit in een aangename, veilige en speelse omgeving.
Er zullen ook heel wat foto’s en filmpjes genomen worden. Beeldmateriaal zegt soms veel meer dan het kunstwerk op zich. Hoe hebben de kinderen zich geamuseerd, hoe reageren kinderen op de materialen, hoe kwamen dingen tot stand.
Deze vzw biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar in Kortrijk, Roeselare en Wakken. De Speelberg Kortrijk vangt 96 kindjes op in 8 leefgroepen. In Roeselare hebben we een capaciteit van 36 kinderen en wordt samengewerkt met het AZ Delta Ziekenhuis. In Wakken bestaat er een samenwerking met het WZC O.L.Vr. Van Lourdes. Hier kunnen 32 kindjes terecht.
Al de kunstwerken van hun kleine artiesten worden vanaf 24 april tentoongesteld op 3 locaties:
- In de polyvalente zaal van De Speelberg Kortrijk: Pater Damiaanstraat 6, 8500 Kortrijk
- In de inkomhal van AZ Delta Ziekenhuis, campus wilgenstraat te Roeselare
- In het Woonzorgcentrum O.L.Vr van Lourdes te wakken .
Iedereen is welkom om deze kleine tentoonstelling te komen bezichtigen.

Carine Forrez

Geplaatst op 22.04.2015

Rock Kappaert wordt een keiharde vierde editie

Zwevegem kwam dit jaar met veel belovend Rock-nieuws. Rock Kappaert brengt dit jaar een HEAVY programma om de vingers van af te likken. Om 18u30 gaan de deuren van de concertzaal open.
Voor de eerste keer in het Rock Kappaert bestaan is er een DJ om de ruimte tussen de optredens in te vullen en nodige info te brengen naar het publiek. Deze premiere met DJ Danny Copperwire maakt van Rock Kappaert een volmaakt festival. Het gratis evenement belooft een stevige brok Metal.
20u30 DESERT DRONES komt het podium opgevlogen. De Harelbeekse band bestaat uit vier metal gezinde muziekanten die al vier jaar het zwaardere werk van de Rock Metal laten horen. In 2014 werd hun eerste cd voorgesteld in De Kreun.
Rock Kappaert ontvangt om 23u de Brugse LOCUS CONTROL. Zes jaar lang speelt de band Instumental Rock & Metal, van Rush tot Metalica tot ... Dit jaar staat de band voor de tweede keer op de planken van Rock Kappaert.
Om 19u15 laat ENCHANTRESS de eerste gitaarklanken horen. De 5 koppige Kortrijkse groep werd in 2011 opgericht door gitaristen Frédéric Kidey en Tim Naessens. De band werd vervolgens vervolledigd met Elizabeth Gjurova (drums) , Sven Baelen (bas) en Jochen Mouton (vocalen). Een stevig potje van Hard-Rock tot Heavy Metal. Ze brengen enkel eigen nummers en ondertussen heeft de band een 4-track demo/ep opgenomen en bereiden ze hun release voor. De demo komt in het najaar uit. Look out ! Take care ! Beware the Enchantress !
In the middle of the race komt de Zwevegemse allom bekende LOOSE LICENSE met hun spectaculaire show. Pater Buik en Tette mogen terug de bel luiden. De band is gestart in 2010 en heeft de Zwevegemse podia al meer dan veroverd. Al vier jaar draaien ze mee op Rock Kappaert en zijn er een gevestigde waarde. Op Rock Kappaert wordt hun CD ‘4Years of Death’ definitief. Naast de CD kan je aan hun stand ook T-shirt verkrijgen. Lees hier de biografie van Loose license.(engels)
Rock Kappaert sluit af met NO NONSENS. De coverband is een samenstelling van muziekanten van verschillende groepen. Leeftijdsverschillen van 25 jaar brengen een hedendaagse stevige compositie van het metal genre. De bandleden hebben elk hun eigen invloed op de meer Stu-Bru rock-Metal covers waardoor je haar gaat rijzen.

IDVA /Foto's MDK

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 22.04.2015
4600 artikelspagina's: 1 ... 429 430 431 432 433 <<< 434 >>> 435 436 437 438 439 ... 461