Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

25.000 oordopjes voor gezond fuifplezier

Jeugdraad Kortrijk en jeugdcentrum Tranzit kopen samen 25.000 oordoppen aan om nog meer jongeren de kans te geven zich te beschermen tegen gehoorschade. Niet verwonderlijk als men weet dat ongeveer 18% van de Vlaamse jongeren aan gehoorverlies lijdt.
Stad Kortrijk is een levendige stad als het gaat om fuiven. In 2014 vonden minstens 101 fuiven plaats met een gemiddeld bezoekersaantal van 550. Omgerekend vonden 55.000 jongeren hun weg naar fuiven georganiseerd door jeugdbewegingen, jeugdhuizen, sport- en jeugdcultuurverenigingen.
De Kortrijkse jeugdraad en de stad juichen dit alleen maar toe, zeker wanneer alles veilig kan verlopen. Één van de veiligheidsrisico’s op fuiven is het volume van de muziek zelf. Jongeren kunnen bij blootstelling aan luide muziek permanente gehoorschade oplopen. Gelukkig zijn de jongeren zich hier meer en meer bewust van en dragen ze gepaste bescherming, namelijk oordopjes.
Jeugdraad Kortrijk besloot in 2013 al mee te gaan in dergelijke preventieve maatregel en kocht met eigen middelen oordoppen aan. Deze konden erkende jeugdverenigingen gratis aanvragen voor hun fuif.
Ondertussen zijn deze allemaal de deur uit. Om nog meer jongeren de kans te geven zichzelf te beschermen tegen gehoorschade, slaan Jeugdcentrum Tranzit en de jeugdraad ditmaal de handen in elkaar. Zij bestelden samen 25.000 oordopjes, goed voor 120 kg veilig fuifplezier.
Wil je zelf als erkende vereniging oordoppen ontvangen om deze gratis ter beschikking te stellen op jouw fuif of event? Dan volstaat het een aanvraag in te vullen op www.jeugdraadkortrijk.be/oordoppen.
Meer info:
Bert Herrewyn, schepen van Noord-Zuid, 0496/25 81 54
Jeugdraad Kortrijk, Gert-Jan Vanveerdeghem, 0476 41 82 60
Jeugdcentrum Tranzit, 056 27 73 40

Geplaatst op 09.03.2015

Beste jongere(n),

Mijn naam is Destadsbader Justine en ik ben studente in de Master Criminologische wetenschappen aan de KU Leuven. In het kader van deze opleiding ben ik bezig met een masterproef over de ervaring, beleving en verwerking van uitgaansgeweld bij minderjarige slachtoffers. Het doel van het onderzoek is om na te gaan hoe jongeren uitgaansgeweld ervaren, beleven, hoe ze hiermee omgaan en welke mechanismen ze gebruiken om dit te verwerken. Dit wordt onderzocht door jullie zelf aan het woord te laten.
Ben jij reeds in contact gekomen met uitgaansgeweld en wil jij graag deelnemen aan dit onderzoek? Lees dan rustig verder.
Wat houdt zo een onderzoek in? Er zullen verschillende interviews (gesprekken) georganiseerd worden met jongeren van jouw leeftijd. Tijdens dit interview worden vragen gesteld over uitgaansgeweld en hiermee samengaand slachtofferschap. Het is de bedoeling dat je gewoon je mening geeft over jouw ervaring, beleving en de manier waarop jij dit verwerkt hebt. Er zijn geen goede of foute antwoorden, ik wil gewoon graag jullie mening horen. Alles wat jullie vertellen blijft vertrouwelijk en wordt later anoniem verwerkt in een verslag. Tijdens dit interview (gesprek) zal er ook iets voorzien zijn om te eten en te drinken. Daarnaast maken jullie ook kans op een filmticket!
Wanneer vinden deze interviews plaats? Dit mogen jullie volledig zelf kiezen. Over de middag, na school, tijdens de week of in het weekend, samen zal een gepast tijdstip afgesproken worden.
Wil je deelnemen of heb je nog vragen? Dan kan je mij contacteren op het volgend e-mailadres: justine.destadsbader@student.kuleuven.be
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Destadsbader Justine

Geplaatst op 09.03.2015

Provincie West-Vlaanderen zoekt componisten voor 'Prijs voor Muziek'

In 2015 schrijft de Provincie West-Vlaanderen een nieuwe editie van de ‘Prijs voor Muziek’ uit.
De Prijs is dit jaar bestemd voor composities voor een grote bezetting of orkest in om het even welk muziekgenre: symfonisch orkest, hafabra, big band enz. Hiermee worden partituren voor instrumentale werken bedoeld die meer dan 15 uitvoerders vragen.
De Prijs zelf bedraagt 5.000 euro. Daarnaast kunnen ook premies toegekend worden.
De wedstrijd is niet themagebonden maar specifiek bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar.
Wie in West-Vlaanderen geboren is of er gedomicilieerd is, kan deelnemen. De ingediende dossiers worden beoordeeld op basis van partituur, eventueel aangevuld met een klankopname.
In 2014 was de laureaat van de Provinciale Prijs Muziek - Ensemble Diederik Glorieux uit Kortrijk.
Alle informatie over hoe deelnemen en het wedstrijdreglement zijn terug te vinden op www.west-vlaanderen.be/muziek. Deelnemen kan tot 15 september 2015.
[www.west-vlaanderen.be/muziek]
Meer info: voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor cultuur voor de Provincie West-Vlaanderen, Myriam Vanlerberghe
myriam.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 31 57 of 0476 80 88 78
voor andere vragen:
dienst communicatie, Fanny Depijpere
fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15

Geplaatst op 09.03.2015

Bemoedigende West-Vlaamse resultaten ‘Verkeersveilige week’

Slechts 1,49 % van de bestuurders tekent positief bij alcoholcontroles, overdreven snelheid blijft echter een probleem: 5,46 % reed te snel.
Op vrijdag 27 februari werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 19e keer de kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht. Op die dag vonden 10 mensen de dood en werden er 56 personen zwaargewond. Bij de botsing waren meer dan 200 wagens betrokken.
Ter nagedachtenis van deze ramp organiseerde gouverneur Carl Decaluwé in West-Vlaanderen voor de tweede keer een ‘Verkeersveilige Week’ in plaats van een ‘Verkeersveilige Dag’. Deze week vond plaats in de week van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 februari.
Niettegenstaande de terreurdreiging op niveau 3, voerden alle West-Vlaamse politiediensten (alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie) op aangepaste wijze verkeerscontroles uit. Hiermee blijft West-Vlaanderen onder impuls van gouverneur Decaluwé in deze moeilijke periode toch verder inzetten op de verkeersveiligheid.
In totaal werden 329 extra politiemensen ingezet en in alle gemeenten samen werden 2.046 werkuren aan controles besteed.
Er was gedurende de verkeersveilige week op verschillende controles in de provincie een samenwerking met de Vlaamse Belastingsdienst en met de Douane.
Tijdens een van die controles haalde de Vlaamse Belastingsdienst meer dan 5.000 euro aan fiscale ontvangsten op. Tientallen processen-verbaal werden opgemaakt voor fiscale inbreuken.
Op basis van de ontvangen resultaten kan volgend beeld geschetst worden:
Snelheidscontroles:
2013 2014 2015
Aantal gecontroleerde voertuigen 106.743 124.556 120.901
Aantal overdreven snelheid 3.226 7.784 6.603
Percentage overdreven snelheid/aantal controles 3,0 % 6,25 % 5,46 %
Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van overdreven snelheid 4 35 15
Het percentage bestuurders dat zich tijdens de verkeersveilige week niet aan de snelheidslimiet hield, is - ten opzichte van vorig jaar – licht gedaald van 6,25 % naar 5,46 %. Het aantal gecontroleerde voertuigen gedurende deze verkeersveilige week was ongeveer hetzelfde als vorig jaar.
Het zich niet houden aan de snelheidsbeperkingen blijft een groot probleem. Er werden t.o.v. vorig jaar wel minder rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.
Alcoholcontroles:
2013 2014 2015
Aantal opgelegde ademtesten 1.809 2.905 2.083
Aantal positieve ademtesten 23 96 31
Percentage positieve ademtest/aantal ademtesten 1,3 % 3,30 % 1,49 %
Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van positieve ademtest 8 21 12
Op 2.083 bestuurders die gedurende deze verkeersveilige week op rijden onder invloed gecontroleerd werden, bleek dit jaar
1,49 % te diep in het glas gekeken te hebben. Een opvallende daling na de enorme stijging van vorig jaar.
Naast de 12 beschonken bestuurders mochten nog 5 andere bestuurders met duidelijke tekenen van recent druggebruik hun rijbewijs onmiddellijk inleveren.
Tijdens de controles met onderschepping ging ook de nodige aandacht naar andere prioriteiten binnen het verkeersveiligheidsbeleid. In totaal werden nog 584 andere verkeersinbreuken vastgesteld met als top drie:
- voertuigpapieren niet in orde (keuring, verzekering, …): 121 overtredingen
- niet dragen veiligheidsgordel: 106 overtredingen
- gebruik van GSM tijdens het rijden: 87 overtredingen
Meer info: dienst communicatie, Fanny Depijpere fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15 Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 09.03.2015

Dagen zonder vlees

Als CVO proberen wij ook ons steentje bij te dragen aan het milieu. Daarom nemen wij als groep deel aan Dagen zonder vlees 2015. We schommelen rond de 10e plaats in de categorie 'Scholen' en zijn het eerste CVO in de ranking. Maar we willen meer.
Onze leerkrachten Voeding zorgen ervoor dat Dagen zonder vlees niet alleen door personeel en cursisten thuis uitgevoerd wordt: zij brengen het vegetarisch koken ook binnen in de les.
In Kortrijk gebeurt dit op woensdagnamiddag 4 maart, tijdens de les 'Koude keuken'. De les vindt plaats van 13.00 tot 16.55 uur.
In Tielt staan er verschillende lessen in het teken van Dagen zonder vlees:
- op dinsdagavond 10 maart, van 18.00 tot 21.50 uur: Koude keuken
- op woensdagavond 11 maart, van 18.00 tot 21.50 uur: Koude keuken
- op donderdagavond 12 maart, van 18.00 tot 21.50 uur: Dagschotels met vlees (vegetarische les)
- op maandagavond 16 maart, van 18.00 tot 21.50 uur: Gezonde keuken
- op dinsdagavond 17 maart, van 18.00 tot 21.50 uur: Warme keuken 2

Op de foto's :In Zwevegem werdt er, tijdens de les 'Gezonde keuken' vegetarisch gekookt.

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 09.03.2015

Marco Bakker en Katrien Gallez trakteren je op een Weens Concert

Keer terug naar de hoogdagen van de wals en de driekwartsmaat. Waan je terug in het romantische Wenen van Johann Strauß. Geniet van dit concert in Weense sfeer met de Kortrijkse sopraan Katrien Gallez en de Nederlandse bariton Marco Bakker, onder begeleiding van het zeskoppige salonorkest Causerie Tendre.
Marco Bakker is een monument en bouwt reeds 55 jaar aan zijn concert- en operarepertoire. Hij toerde als solist met het Philharmonisch Orkest uit Berlijn en het Berliner Conzertchor. Katrien Gallez verdiende haar sporen in het operette- en musicaltheater.
Ook het professioneel salonorkest Causerie Tendre bouwde een stevige reputatie op als begeleidingsorkest van onder andere Vlaams Muziektheater, Katrien Gallez en de Drie Soprano’s.
Philip Konings, schepen van Cultuur: “Deze matinee bevat alle ingrediënten voor een geslaagde zondagmiddag. Stijl, passie en gezelligheid worden feilloos gecombineerd. De toeschouwers kunnen plaatsnemen aan tafels, zodat er tijd is voor een babbel en een drankje (één consumptie is in de prijs inbegrepen). Verder voorzien wij een kleine dansvloer zodat er ook ‘een danske geplaceerd’ kan worden.” Kortom: dit is dé perfecte zondagmiddag.
Praktische info:
Weens Concert – Katrien Gallez, Marco Bakker en Causerie Tendre
zondag 15 maart – 14.30 u.
CC Casino - Saveryszaal
Ticket € 13 (consumptie inbegrepen) - deze voorstelling kan niet opgenomen worden in het abonnement; er zijn geen kortingen mogelijk.
Info & reservatie:
cultuurcentrum, Hoogstraat 2
050 43 20 43 – cultuur@blankenberge.be – cultuur.blankenberge.be

Geplaatst op 09.03.2015

Bijkomende beveiliging van oversteekzones voor het traject van de Kusttram (De Lijn) in Blankenberge

Voor De Lijn en de kustgemeenten is het beveiligen van de Kusttramlijn een topprioriteit.
Burgemeester Patrick De Klerck: ”In functie van het verder optimaliseren van de oversteekzones van de Kusttram, werd er met De Lijn een akkoord bereikt over het aanbrengen van bijkomende veiligheidsstroken.
Op volgende plaatsen worden er extra markeringen voorzien (een rode slemlaag met de vermelding van “TRAM!”):
- Waterkasteelstraat nabij rotonde
- De Smet de Naeyerlaan: looplijn Paravang/Havenstraat
- De Smet de Naeyerlaan: ter hoogte van café Les Vedettes
- De Smet de Naeyerlaan: looplijn Sergeant de Bruynestraat-Grote Markt
- De Smet de Naeyerlaan: ter hoogte van de uitgang van de scholen
- Leopold III-plein van/naar Sint-Antoniuskerk
- Oversteek NMBS-station naar VVV-kantoor
- Jules de Troozlaan: ter hoogte van de Onderwijsstraat
Suzy Costers, directeur De Lijn West-Vlaanderen: “Dit initiatief past binnen de vele maatregelen die De Lijn, in overleg met haar partners, neemt om de Kusttramlijn zo veilig mogelijk te maken. Jaarlijks investeert De Lijn heel wat tijd en geld in signalisatie en in infrastructuurwerken, zoals bv. in het plaatsen van voetgangers- en fietserssluizen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de (voortgezette) opleiding van onze chauffeurs. Samen met de kustgemeenten doen we ook al het mogelijke om de weggebruikers aan de kust zo goed mogelijk te sensibiliseren. Niet iedereen is immers vertrouwd met een tram in het straatbeeld.”

Geplaatst op 09.03.2015

Goud en zilver voor Go4gym in de discipline AGH

In het weekend van 28 februari en 1 maart vond in Sint-Niklaas opnieuw een provinciale voorronde plaats voor artistieke gymnastiek heren ABI-niveau waaronder ook het Westvlaams kampioenschap.
Op zondag behaalden de vier deelnemers B-niveau in de categorie 12&13-jarigen alle vier mooie resultaten waardoor ze zich konden plaatsen voor het Vlaams Kampioenschap in Izegem op zondag 15 maart.
Voor Jotte Decavel en Bram De Smet kreeg de namiddag nog extra glans, want zij behaalde respectievelijk een gouden en een zilveren medaille en mochten daardoor plaatsnemen op het podium. (Zie foto podium)
Thijs Deforche behaalde de vijfde plaats voor West-Vlaanderen en Mathies Hubrecht een achtste stek. (zie foto, bijgestaan door trainer Ewald Goosens)
Ook Kai D’Hondt (zesde bij B-niveau 13 tot 15 jarigen) die op zaterdagavond deelnam mag door naar het Vlaams Kampioenschap.
Op zaterdag voormiddag traden de jongens van het A-niveau aan. Vic Devaere werd vierde van West-Vlaanderen en Rune Vanoverbeke behaalde een vijfde plaats voor onze provincie. De gebroeders Elias en Florian Hubrecht werden bij de 10-jarigen respectievelijk 5 en 6.
Op zondagvoormiddag deden de allerjongsten hun best in de grote groep van 8-jarigen I-niveau (instappers). Lucas Maertens werd elfde en Matteo Strypsteen veertiende op 19 deelnemers uit West-Vlaanderen.
De voorbereiding naar 15 maart gaat verder alwaar men hoopt zich te kunnen plaatsen voor het Belgisch kampioenschap in Malmedy (A-niveau) of in Moeskroen (B-niveau).

Geplaatst op 09.03.2015

God is an artist, is er een achtste hoofdzonde ?

Ik werd uitgenodigd door drie kunstenaars uit Kortrijk ( Ann Goeminne, Alain Delvoye en Mie Bogaerts) om deel te nemen aan een tentoonstelling in de Oude Kerk te Vichte met als titel ‘ God is an artist’.
Ik wou een kunstwerk passend om in een kerk te plaatsen.
Toen ik in mijn boekenrek een oude catechismus zag liggen kwam de herinnering aan het zesde leerjaar toen ik pagina 52 van de Catechismus van buiten moest leren.
229. Welke zijn de hoofdzonden ?
De hoofdzonden zijn deze zeven: hoogmoed, gierigheid, nijd, gramschap, onkuisheid, gulzigheid, traagheid.
Dit was mijn inspiratie om zeven koppen te boetseren met een specifieke gelaatsuitdrukking.
Maar de actualiteit die ons steeds weer overspoelt deed me de vraag stellen is er geen achtste hoofdzonde ?
Is radicalisme geen echte doodzonde.
Het radicaal beleven van een geloof ( religie) of een ideologie heeft reeds veel terrorisme veroorzaakt.
Zowel de Rote Armee Fraction een links-extremistische terreurgroep in het verleden als IS vandaag. En waren de Kruistochten ook geen terreur ? En kan ik in een kerk ook godsdienst die aanleiding kan geven tot radicalisme aan de kaak stellen ?
Bewust heb ik dan ook ‘ radicalisme’ als achtste hoofdzonde uitgebeeld. Neen geen erkenbare extreme moslim, maar een gewoon gezicht…want moeten we ons allen niet behoeden voor radicale standpunten ? Je kan het zelf beoordelen in de oude kerk in de Kerkdreef te Vichte:
Zaterdag 14 maart van 14.00u tot 1800u. Zondag 15 maart van 10.00u tot 18.00u.

John Vandelanotte

Geplaatst op 09.03.2015

Go4Gym Trampoline C-niveau

Tijdens het weekend van 28 februari en 1 maart trokken 7 gymnasten van Go4Gym naar Willebroek om deel te nemen aan het West-Vlaams Kampioenschap Trampoline C-niveau. Alle Go4Gym'ers namen deel aan 2 disciplines: Maxi Trampoline en Dubbele Mini Trampoline.
Sommigen onder hen moesten hun West-Vlaamse titel verdedigen, voor anderen was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een wedstrijd.
Laura Maelfait, Julie Lux, Michiel Defossez, Luna Sanctorum, Emma Pannecoucke, Laure Vanfleteren en Lisa Vanfleteren gaven het beste van zichzelf en sleepten in totaal maar liefst 12 medailles in de wacht. Wetende dat we met maximum 14 medailles naar huis konden gaan, was trainster Joske Devos dan ook enorm fier op haar gymnasten.
Met deze goede resultaten kijken we dan ook met veel spirit uit naar het Vlaams Kampioenschap in mei.

vragen: thierry.decavel@go4gym.be

Geplaatst op 09.03.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 432 433 434 435 436 <<< 437 >>> 438 439 440 441 442 ... 454