Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Texture trots op regionale erkenning

Woensdag 11 februari ontving de provincie West-Vlaanderen, de regionaal erkende musea in West-Vlaanderen. Ook de medewerkers van Texture, museum over Leie en vlas waren van de partij en mochten de ‘erkenningsaward’ in ontvangst nemen. De provincie kende de regionale erkenning al toe in oktober 2014 aan zeven musea en één archiefinstelling. Zij ontvangen van 2015 tot en met 2015 een jaarlijkse subsidie.
De provinciale erkenning bevestigt Texture als regionaal centrum voor kennisdeling met relevante expertise voor de streek. Bij de erkenning hoort een jaarlijkse toelage van € 90.000 voor de ondersteuning van de werking. Met deze subsidie wil de provincie West-Vlaanderen de musea en culturele archiefinstellingen een duwtje in de rug geven. Daarbij zijn de ontwikkeling van de regionale werking en de opbouw van expertise gelinkt aan de streek belangrijke aandachtspunten.
Naast Texture ontvingen ook de volgende West-Vlaamse musea en archieven een subsidie: het Wielermuseum Roeselare, het Bakkerijmuseum Veurne, Memorial Museum Passchendaele 1917, Stadsarchief Ieper, Stedelijke Izegemse Musea, Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde en Navigo Oostduinkerke.

Lucrece Falepin

Geplaatst op 17.02.2015

Onderzoek naar geluidsoverlast E17

Er zijn reeds geruime tijd klachten over de geluidshinder van de snelweg E17 ter hoogte van het op- en afrittencomplex tussen Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid. Vlaams Parlementslid Tine Soens (sp.a) vroeg aan minister van mobiliteit Ben Weyts om oplossingen.
De geluidsoverlast is ter hoogte van de Elzenlaan en de Plantaanlaan in Kortrijk het grootst. In 2009 werd er reeds een geluidsmeting gedaan en op basis van de resultaten werd er gepleit voor een geluidswerend scherm. Omwille van de hoge kostprijs (zo’n 1.385.000 euro) ging de stad Kortrijk er toen niet op in.
Vlaams Parlementslid Tine Soens (sp.a) stelde in een schriftelijke vraag aan de minister een alternatief voor. “Als we de snelheid tussen de op- en afritten van Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid zouden beperken tot 90 km/uur, dan vermindert de geluidsoverlast niet alleen, maar het komt ook de veiligheid van de automobilisten ten goede op dit drukke op- en afrittencomplex”, zegt Tine Soens.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil werk maken van een studie, niet alleen om de problemen van geluidshinder aan te pakken, maar ook de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling op de R8 en E17. De studie zou in 2016 gepland staan.
“We zijn blij dat het Vlaams Gewest de bekommernissen van de bewoners langsheen het traject au sérieux neemt. We kijken reikhalzend uit naar de studie en de resultaten en hopen dat er oplossingen komen die de leefbaarheid van de getroffen buurt(en) verhoogt. We zullen met de stad dit dossier van nabij blijven opvolgen”, zegt schepen van mobiliteit Axel Weydts (sp.a). 

Tine Soens / Front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 17.02.2015

Repair Café in Kortrijk, in De Zonnewijzer

Bolwerk vzw organiseert op 22 februari voor de 8ste keer in Kortrijk een Repair Café i.s.m De Kringloopwinkel, BUDA:lab, OCMW Kortrijk, LETS Leie en Transitiestad Kortrijk. Die dag herstellen zo’n 30 vrijwilligers computers, klein elektro, textiel, meubelen en fietsen in een gezellige sfeer. Gereedschap en herstelmateriaal staan ter beschikking van de bezoekers en de vrijwilligers. Een Repair Café is goed voor het milieu, je portemonnee en je ontmoet er mensen uit je buurt. Repair Café Kortrijk is een onderdeel van het armoedebestrijdingsplan van OCMW Kortrijk en past eveneens in de klimaatdoelstellingen van de stad door het verlagen van de ecologische voetafdruk van de bezoeker. Repair Café is een mooi voorbeeld van deeleconomie die steeds meer aanhang vindt. Extra vrijwilligers zijn steeds welkom om te komen meehelpen.
We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. In De Zonnewijzer draait op zondag 22 februari tussen 14u en 18u alles om repareren. Bezoekers krijgen er gereedschap en materiaal ter beschikking om, met hulp van deskundigen, hun kapotte spullen te repareren. Alles waar wat aan hapert - kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoed - krijgt in het Repair Café een tweede leven.
Praktische info
• Wanneer: Zondag 22 februari van 14u tot 18u
• Waar: Dienstencentrum De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, Kortrijk, gratis inkom.
• Organisatie: Bolwerk vzw, De Kringloopwinkel, OCMW Kortrijk, BUDAlab, Lets Leie en Transitiestad Kortrijk, met de steun van Netwerk Bewust Verbruiken.
• Contact: Koen Becarren, GSM: 0486/422427, e-mail: koen@bolwerk.be.
Samen de afvalberg verkleinen
Via het Repair Café wordt waardevolle praktische kennis op een plezante manier overgedragen. Spullen hoeven niet weggegooid te worden, wat de grondstoffen en energie om nieuwe producten te maken beperkt. Door repareren te promoten, dragen de organiserende organisaties bij aan het verkleinen van de afvalberg. Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.
Leuk sociaal gebeuren
Via het Repair Café komen buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact. "Als je samen een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders wanneer je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Alle lagen van de bevolking worden bovendien betrokken en vormen zo een sociale mix. En wie niets om te repareren heeft? Die kan ook een kop koffie of thee komen drinken en een handje toesteken." 

Koen Becarren / Front montage Bernard Decock

Geplaatst op 17.02.2015

MARNIXRING RING KORTRIJK BROEL STEUNT GOEDE DOELEN

De Marnixring Kortrijk Broel heeft op zijn ledenvergadering van donderdag 12 februari een cheque van 750 euro uitgereikt aan Poverello en het Oranjehuis, twee sociale verenigingen uit de eigen Groeningestad. Met de 650 euro van de derde cheque wordt een klok aangekocht voor concertbeiaard die de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen laat bouwen. De waarde van de 3 cheques is de opbrengst van de activiteiten die het sociale comité van de Kortrijkse serviceclub vorige zomer organiseerde.
Een afvaardiging van de drie organisaties lichtte op de ledenvergadering kort toe wat ze concreet met hun cheque zullen doen. “Wij besteden het bedrag aan ‘Forta Kuné’ (Samen Sterk), een project dat nog maar pas een jaar loopt”, legde projectleider Kurt Rottiers van vzw Oranjehuis uit. De vzw begeleidt jongeren tussen 14 en 18 jaar die met ernstige problemen kampen. “Forta Kuné is een weekendformule waarin we van vrijdag- tot zondagavond met jongeren op kamp trekken. Via doe- en praatsessies leren we hen opnieuw met elkaar, hun ouders en hun omgeving communiceren. Ze krijgen zo de kans om opnieuw te beginnen. Het project wordt grotendeels door volwassen vrijwilligers gedragen.”
“Bij ons gaat het geld integraal naar de aankoop van een vacuümmachine, waarvoor we al een tijdje aan het sparen zijn”, vertelde Lieve Vermeulen van Poverello Kortrijk. “Zoals genoegzaam bekend bereiden wij in ons huis aan der Spoorweglaan een lekker en warm middagmaal en vooral ook een hartelijk onthaal voor Kortrijkzanen (een 100-tal per dag) die het vaak heel lastig hebben om te overleven. We zijn voor onze werking afhankelijk van voedsel dat organisaties en individuele mensen ons schenken en moeten dat op een veilige manier enige tijd kunnen bewaren. Op die machine zitten wij al een tijd te wachten. We kunnen Marnixring Kortrijk Broel niet genoeg bedanken voor de stevige steun in de rug.”
De Koninklijke Beiaardschool mag dan al sinds jaar en dag in Mechelen gehuisvest zijn, haar directeur Koen Cosaert is een rasechte Kortrijkzaan. Hij is trouwens ook stadsbeiaardier van de Guldensporenstad. En de beiaard is een eeuwenoud Vlaams erfgoed dat een Vlaamse serviceclub als de Marnixring graag mee wil helpen in stand houden. “Het gaat concreet om de bouw van een mobiele beiaard, die geschikt is voor de concertzaal”, legde Cosaert uit. “Het instrument zal 50 klokken tellen, waarvan de zwaarste goed is voor 265 kilo. De hele installatie kost 162.000 euro en is een internationale coproductie van onze beiaardschool met de Koning Boudewijnstichting en de ‘Belgian American Education Foundation’. Marnixring Kortrijk Broel financiert klok nr. 44 van de concertbeiaard. Ze weegt 8 kilo en geeft de sol kruis aan. Alle klokken worden gegoten in het Nederlandse Asten, vlak bij Eindhoven.”
Marnixring Internationale Serviceclub vzw is genoemd naar Philips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, een 16de-eeuwse schrijver, diplomaat en medewerker van Willem van Oranje. De organisatie telt een 60-tal ringen (met iets meer dan 1.300 leden) waarvan Kortrijk Broel (opgericht in 1969) een van de oudste is. Naast de algemene doelstelling, de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur wars van politieke of filosofische overtuigingen, heeft Marnixring ook een uitgesproken sociale dimensie.
Op de foto : Voorzitter Stijn Haghebaert van Marnixring Kortrijk overhandigt de cheques aan Lieve Vermeulen (Poverello), Koen Cosaert (Beiaardschool) en Annette Pollet en Kurt Rottiers (vzw Oranjehuis).

De redactie

Geplaatst op 17.02.2015

Goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning voor het avonturenpark van Sea-Life Blankenberge: een investering van meer dan 500.000 euro luidt het twintigjarig bestaan in!

Het Sea-Life Center Blankenberge is één van de voornaamste alleweersvoorzieningen van onze stad. Om het stijgend bezoekersaantal verder te ondersteunen, wil het Sea-Life Center Blankenberge op hun site een avontuurlijk park aanleggen.
Burgemeester Patrick de Klerck: “Het Sea-Life Center vormt een belangrijke meerwaarde voor de badstad. Reeds vele jaren is het Sea-Life Blankenberge een referentie aan de kust, zowel op het vlak van kwaliteit als inzake duurzaamheid. In het nieuwe, goedgekeurde project worden over een lengte van meer dan 100 meter verschillende hangbruggen, waterplassen, speeltoestellen en een glijbaan voorzien. Verder zijn er ook twee uitkijktorens gepland: één met zicht op de otters en de pinguïns, en één met zicht op het buitenspel van de zeehonden. Ook de voorzijde van Sea-Life Blankenberge krijgt een facelift. Er komt een ontvangstplein met spuitende fonteinen. Het stadsbestuur staat volmondig achter een verdere opwaardering van de site en is tevreden over de goede samenwerking én deze belangrijke investering!”
Albert Sikkens, Directeur Sea-Life Blankenberge: ”Er wordt ook aan het comfort van de bezoekers gedacht. Om de vele extra bezoekers op te vangen, worden tijdens de zomermaanden er twee maal twee extra kassa’s voorzien buiten het gebouw. Het aanschuiven zal op deze manier veel vlotter verlopen. Ook de dierenkliniek krijgt een opfrisbeurt en wordt de display van de zeepaardjes aantrekkelijker gemaakt. Voor de kinderen is er een nieuwe ontdekkingstocht uitgezet waar zij nog meer kunnen leren over het belang van de bescherming van de zee en zijn bewoners. Op het eind krijgen zij een Sealife duikbrevet”.
Sea-Life zal viert zo zijn twintig jarig bestaan en zal weer helemaal up to date zijn voor de toekomst. 

Patrick De Klerck

Geplaatst op 17.02.2015

Teamvoorstelling de zoetecrossers

Mx de zoetecrossers is een moto club met 14 actieve rijders, de club gaat nu zijn 4de seizoen in als volwaardig motocross team.
De Zoetecrossers zijn een vriendengroep die elke zondag hun wedstrijden rijden in west en oost-vlaanderen. ( in de mclb bond ).
Het team bestaat uit piloten die in verschillende categorien hun mannetje staan. Van Experten tot Nationalen.
Ze hebben ondertussen al tal van podium plaatsen behaald en zelf al een westvlaams kampioen.
Wat vooral belangrijk is in het team is de teamspirit. De club werd oorspronkelijk opgericht door een kleine vrienden groep die regelmatig samen trainden en wedstrijden reden. Ze kwamen op het idee om een kleine club op te richten.
Maar deze is ondertussen uitgegroeid tot een Cross Team Van 14 piloten .
Op 7 februari organiseerden ze hun eerste eetfestijn, vooraf gaand met een teamvoorstellingin in de Kubox te kuurne Daar werden al de piloten nog eens kort voorgesteld voor het grote publiek.
Er was een mogelijkheid naar de vrienden, supporters en sponsors om met de piloten op foto te staan.
Na dit officiële gedeelte was het tijd om de hongerige magen te vullen met een buffet en werd het nog een gezellige avond waarin al duchtig werd gespeculeerd over het nieuwe mx seizoen.
Na deze avond kan men dan ook alleen maar concluderen dat mx de zoete crossers haar zaakjes weer goed voor elkaar heeft en super gemotiveerd is voor 2015.

Mike Devos / Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 17.02.2015

Ik zou zo graag wit zijn

Anne-Marijke Claeys stelde haar eerste dichtbundel "IK zou graag wit zijn" voor
in het gezelschap van Katy Thiriaux, germanist in hart en nieren,
en van Hannelore Depypere met gelijkgestemde zielsklanken in West-Vlaamse
woorden voor een ruim publiek in de Sint-Annazaal in het Brgijnhof op zondagnamiddag 15 februari
Bij een glaasje en een babbel kon na de presentatie de debuutbundel aankopen
en laten signeren voor 15 euro 

De redactie / Foto's : Bernard Decock

Geplaatst op 17.02.2015

Lopen in Kortrijk – een geïntegreerde aanpak

Reeds jaren vindt elke organisator wel zijn plaatsje op de Kortrijkse loopkalender maar dit seizoen wil de sportdienst het lopen nog breder promoten onder het motto “Buiten Bewegen”.
In de brochure “Buiten bewegen - Lopen in Kortrijk” bundelen vzw Sportplus en verschillende organisatoren het aanbod om stadsgenoten te leren lopen. Het leren lopen pakket richt zich tot mensen die van 0 tot 5 km willen leren lopen. Met een deskundige begeleiding slaagt elkeen in dat opzet.
Ook het loopcriterium en het natraject maken deel uit van deze gezamenlijke aanpak.
Loopcursussen
In maart starten alle loopcursussen. Je begint vanaf 0 km. Bedoeling is dat je op een gezonde manier een traject van 5 km kan afwerken. Enkele organisatoren pakken met de reeks ‘Leren Lopen’ uit: Decathlon Kortrijk en KV Kortrijk, beiden in samenwerking met de vzw Sportplus. Daarbij organiseren Buurtwerking Veemarkt en Gebiedswerking in samenwerking met Sportplus ‘Leren lopen: de 4-parkenloop’. ‘Start to run’ is tenslotte een eigen initiatief van Koninklijk Kortrijk Sport Atletiek.
Workshops
Op zaterdag 25 april steek je heel wat op tijdens de workshops ‘Lopen’ die van 9 tot 12 uur in Sportcentrum Lange Munte plaatsvinden. Volgende onderwerpen komen aan bod: een looppatroonanalyse via de voetafdruk, hartslagmeters, loopkledij, voeding, drank en techniekinfo.
Wie van een loopwedstrijd wil proeven, kan zich uitleven in het loopcriterium met als leuze ‘Deelnemen is winnen’. Je kan deelnemen aan Kortrijk Loopt op 25 mei, de Midzomerrun op 27 juni, de Vlasloop op 4 juli en de Bruggenloop op 20 september. Als je deelneemt aan 3 van de 4 loopwedstrijden ontvang je een waardebon van Decathlon.
Helemaal interessant is het gegeven dat je vóór elke wedstrijd kan deelnemen aan de gratis inloopsessies waarbij je het wedstrijdparcours verkent.
Uitdaging
Daarenboven organiseert KV Kortrijk op 12 mei in het Guldensporenstadion de ‘Uitdaging van KV Kortrijk’. Bedoeling is dat minstens 100 deelnemers van de loopcursussen een traject van 5 km afleggen.
Wie verslingerd geraakt is aan het lopen, kan zijn hart ophalen in het zogenaamde natraject. Deze sportievelingen kunnen terecht bij de Overleielopers, Koninklijk Kortrijk Sport en de Kortrijkse Triatlon en Duatlonclub.
Wil je looptips en/of ervaringen delen, dan vind je je gading via www.facebook.com/groups/LopeninKortrijk. Dit is de digitale ontmoetingsplaats voor al wie op vrije basis sport en daarover wil communiceren.
Info 056 27 80 00 Inschrijven www.kortrijk.be/webshop

Seel Seynaeve

Geplaatst op 17.02.2015

Meester op het Podium

Het concert Meester op het podium met Michail Berverkniy en Timur Sergeyenia gaat door op 20 februari om 20 u in de kerk van Helkijn.
Als vioolvirtuoos was MichailBezverkny laureaat en winnaar van verschillende internationale wedstrijden waaronder de Koningin
Elisabethwedstrijd in 1976. Deze prestigieuze toekenning liet hem toe om tijdelijk te reizen buiten de USSR tot 1978.
Pas na de val van de Berlijnse muur kon hij opnieuw vrij concerteren in het buitenland. Hij maakte tal van opnames voor
bekende opnamestudio’s zoals Melodya en Deutsche Grammophon en verdiende tevens zijn sporen als dirigent, ook
als componist van onder andere filmmuziek met een eerste prijs van het filmfestival van Valence (F.).
Zijn stijl is onbedwingbaar Russisch geïnspireerd. Soms moet de pianist zijn begeleiding loslaten om Michail spontaan te
laten opgaan in al zijn beklemmende viooltechnieken en spontane interpretaties, soms passioneel doorspekt met
subtiele csárdás-facetten.
TIMUR SERGEYENIA
Timur Sergeyenia (°1969) volgde piano vanaf zijn derde aan de speciaalschool voor jong talent van het Conservatorium
te Minsk. Op zevenjarige leeftijd trad hij op als solist samen met het Nationaal Orkest van Wit-Rusland. De jonge
veelbelovende pianist en componist van diverse pianowerken mocht in 1979 de Sovjetunie vertegenwoordigen op het
eerste Wereldforum voor jonge kunstenaars in Sofia. In 1996 startte Sergeyenia met zijn hogere pianostudies aan het
conservatorium van Minsk en Moskou. Hij concerteerde ondertussen in geheel Europa. Momenteel is Sergeyenia actief
als docent kamermuziek aan het koninklijk conservatorium van Gent en begeleidt hij zijn eigen kamerorkest Timur und
Seine Mannschaft.
Dit concert is een organisatie van het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn en in samenwerking met vzw Collectief 'De LINK'
Info: www.spiere-helkijn.be & www.oekeneNV.be

Foto: Hendrik Braem

Geplaatst op 17.02.2015

Tijd voor een leuke party!

Maggie De Block was ster op de Nacht van Nieuw Kortrijk, opgeluisterd door DJ Lotto. De Nacht van Nieuw Kortrijk werdt weer een mix van netwerken en feesten en was er voor iedereen, jong en oud, onafhankelijk van politieke voorkeurgenoten van de warme avond.

de redactie / Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 16.02.2015
4531 artikelspagina's: 1 ... 435 436 437 438 439 <<< 440 >>> 441 442 443 444 445 ... 454