Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Intergemeentelijke samenwerking ‘kwalitatief wonen in de grensstreek’ verlengd

“De intergemeentelijke samenwerking ‘Kwalitatief wonen in de grensstreek’ met Menen, Mesen en Wervik loopt ten einde op 30 september 2015. De wetgever voorziet in de mogelijkheid om de samenwerking maximaal 2 keer voor een periode van 3 jaar te verlengen. Onze aanvraag voor een derde en hoogstwaarschijnlijk ook laatste periode (tot 30 september 2018) werd door de Vlaamse minister van Wonen recent goedgekeurd. Die kende ons project een totale subsidie van 195.287,91 euro toe”, zegt schepen Tom Vlaeminck bevoegd voor Huisvesting bij stad Menen.
Het samenwerkingsdossier ‘Kwalitatief wonen in de grensstreek’ werd initieel opgestart in oktober 2009. De tweede – nu lopende – subsidietermijn eindigt dus eind september 2015. Dankzij de verlenging kunnen de steden Menen, Wervik en Mesen nog tot eind september 2018 verder werken rond huisvestingthema’s.
Samenwerken loont
Een intergemeentelijke samenwerking met de steden Wervik en Mesen is om vele redenen interessant. De samenwerking is kostenbesparend en drijft de administratieve efficiëntie op door onder andere het delen van kennis en ervaring. Bovendien maken we zo werk van gemeenschappelijke oplossingen voor gelijkaardige, regio specifieke problemen rond huisvesting. Bovendien is een intergemeentelijke samenwerking een sterker forum voor oplossingen die door hogere beleidsniveaus moeten worden aangepakt. “Er is tevens een duidelijke meerwaarde voor kleine gemeenten zoals onze stad Mesen. Zelf beschikken wij over te weinig financiële middelen en personeel om een huisvestingsbeleid zoals Menen of Wervik te voeren. Dankzij zo’n samenwerking zijn wij op dat vlak stukken slagkrachtiger”, vult Sandy Evrard, burgemeester van de stad Mesen aan.
Schepen Bert Verhaeghe van de stad Wervik: “Het intergemeentelijk samenwerken werpt alvast zijn vruchten af en zorgt voor de nodige impulsen, wat het lokale en interlokale woonbeleid ten goede komt. Denk maar aan onze eigen premie voor de renovatie van woningen en de invoering van het kwaliteitslabel voor huurwoningen die uit die samenwerking voortvloeien.”
Verplichte doelstellingen
Om het subsidiedossier te verantwoorden moeten binnen het samenwerkingsverband ‘Kwalitatief Wonen in de Grensstreek’ volgende verplichte doelstellingen worden gerealiseerd: 1-de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen; 2 -het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren; 3- het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeenten;4 -het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium; 5- het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen; 6- het nemen van initiatieven gericht op de verbetering van de positie van de huurder op de private huurmarkt.“We zijn natuurlijk tevreden dat de minister ons dossier ter harte nam en de verderzetting ervan goedkeurde. We hopen stiekem zelfs op een structurele verderzetting van onze intergemeentelijke samenwerking. We maken ons sterk dat we dit gezien alle voordelen kunnen verantwoorden”, besluit schepen Vlaeminck.

Geplaatst op 29.09.2015

Coup-de-foudre

Goedel Vermandere en Jan Arickx, ontwerpen exclusieve artistieke verlichting met als doel echte kunstwerken te creëren. De basisgrondstof is porselein. Daarnaast werken we met bast, koper of roestvrij staal. Impressies, emoties, dromen en visualisaties stromen binnen en als er genoeg energie is om deze om te zetten in materie, groeit er iets unieks. De transparantie van het porselein zorgt voor schoonheid, breekbaarheid en warmte. De modellen worden uitgevoerd in functie van de ruimte waarin ze terecht komen, op maat uitgevoerd.
Na de schitterende ervaring met de tentoonstelling in Limoges, het Mekka van de porselein, hebben wij wel wat lessen getrokken. Het mogen exposeren met de beste lichtkunstenaars met porselein, heeft ons vertrouwen gegeven om opnieuw de draad op te nemen van waar we begonnen zijn. Het lichtobject die de curator gekozen was, was niet toevallig een niet-conventioneel werk; gevoelig, sfeervol, eenvoudig en toch confronterend: La vierge. Opnieuw lichtobjecten creëren zonder echt rekening te houden met wat de markt vraagt. Ontwerpen vanuit ons gevoel, de confrontatie aangaan met de materie, experimenteren, de lat hoger leggen zonder te raken aan de poëzie. Integendeel. Daardoor deze drie nieuwe werken, installaties.
Met de rozen zijn we er in geslaagd, voor het eerst, om deze echte rozen te maken in porselein, met alle details die een roos zo uitzonderlijk maken. Zowel de zachtheid, schoonheid als de doornen zijn een vat vol symboliek. Voor iedereen met een andere, eigen betekenis.
Met de druppels als symbool voor de altijd maar voorbijgaande tijd, onophoudelijk. Druppelsgewijs maar niet te stoppen. Met hier en daar een gouden druppel, een gouden moment. Voorbijgaand maar vast gelegd in de tijd. Onvergetelijk.
Met de installatie met de kokers met motief, dat zijn de kinderen van Les enfants du soleil, het doel en de zin van ons bestaan, kinderen.

Patricia Broothaers
Ik hou ervan om verhalen te vertellen van de mens, zoeken naar de draden tussen mensen, hun innerlijke, hun tekortkomingen, vergankelijkheid, angst hoe ik dat zelf voel. Het verhaal van ons allemaal. Gestold in de klei, klei een materiaal dat mij raakt, heerlijke gevoelige materie. Soms zijn de beelden direct herkenbaar, maar tegelijkertijd geef ik de toeschouwer de ruimte om zijn eigen gevoel erbij te verbeelden. Om dat te bereiken zoek ik de juiste houding, uitdrukking, handen en gezicht ...alles moet juist zijn. Een geheel vormen
Werkmethode
De beelden worden opgebouwd uit rollen zwarte of roodbruine klei. Eens leerhard worden de beelden geverfd met witte engobe. Om dan nog later te worden beschilderd met speciale pigmenten die mee gebakken worden Afwassen, krassen, opnieuw kleur aanbrengen, een spel dat me blijft verwonderen. Na het drogen worden de beelden op 1150 graden gebakken. 

Nadine Callebaut
Het vertrekpunt is het eigen denken, de eigen ervaringen, maar hebben de bedoeling het persoonlijke te overstijgen en zo te komen tot universeel menselijke afbeeldingen. Verschillende emoties en de dagelijkse werkelijkheid vinden dus een rechtstreekse weerslag in het werk: over de nood aan menselijk contact en de mislukking ervan, relativiteit van het leven; geweld en vergankelijkheid ook.
De figuren zijn allen gekwetst en beweeg loos, alsof ze gestold zijn; denken wordt veruitwendigd; een poging betekenissen te vatten en ze door middel van materie uit te beelden.
Doch willen ze niet somber of troosteloos ogen; maar wel een dualiteit benadrukken, zoals lijden z’n tegengewicht vindt in liefde; dreiging bescherming mogelijk maakt en het lelijke, het mooie impliceert.
Tegenover gefragmenteerdheid staat een nieuwe éénheid; een nieuw evenwicht en een andere identiteit. Tegelijk breng ik een reflectie op de figuren versus innerlijke afbeeldingen: het ligt nooit in mijn bedoeling gelijkende, noch psychologische afbeeldingen van personen te maken, maar innerlijke afbeeldingen van de geest van de mens. Het zijn geen personen met een verhaal, maar portretten van een mens geconfronteerd met een veelheid van verwarrende gevoelens, reagerend op gebeurtenissen in de wereld, die streven naar éénheid – met zichzelf en met z’n omgeving.
Ondanks de gelaagdheid zijn ze dus niet expressionistisch (emotioneel verhalend) bedoeld, maar wel wil ik een leegte, een schraalheid bekomen. Misschien kan die “soberheid” ook als expressie gelezen worden maar dan niet op een emotionele wijze, maar voortkomend uit de logica van gevoelens.
Het werk ontstaat uit een soort verscheurdheid; door de bezorgdheden en kwetsuren in de maatschappij en in jezelf samen te voegen, kan je ze “objectiveren”; en herstelt het de verbondenheid; de éénheid–dit houdt een holistische benadering van de dingen in (eenheden—heelheden–hologrammen). Er blijft een algemene fascinatie spreken over het fenomeen “tijd” en de invloed ervan op onze herinnering en ervaringen.
De figuren tonen hoe tijd omgaat met vergankelijkheid en hun onlosmakelijke verbondenheid. Het werk streeft naar een rustpunt; de vluchtigheid; de overdaad aan beelden; het voortdurend beweeglijke eigen aan deze tijd; deze cultuur, moet teruggedrongen worden…tot iets voorgoed stilstaat – een gelaat, dat niets meer vertoont dan wat gelaten trekken. Dat juist daardoor alles verraadt.

Geplaatst op 29.09.2015

Open data-platform wint Prijs voor Digitale Communicatie

De stad Oostende wint met haar open data-platform DO² de Prijs voor de Digitale Communicatie 2015. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de 'Dag van de Digitale Communicatie'.
De Dag van de Digitale Communicatie vond plaats op woensdag 16 september in het Vlaams Parlement, en werd georganiseerd door Kortom en V-ICT-OR.
Efficiënt
De stad Oostende wil evolueren naar een moderne, transparante en digitale organisatie en daarin past het aanbieden van open data. Het DO²-platform inspireert ook andere lokale besturen om hierin te investeren, zonder extra werk voor de medewerkers.
Doen
DO² (spreek uit als DO kwadraat) staat voor digitaal, voor open data en uiteraard voor Oostende. De naam is ook een knipoog naar het Engelse ‘do’: ‘doen’ of ‘laten we eraan beginnen’. De stad lanceerde zijn platform begin september met een reeks concrete datasets, zoals een lijst met alle speelpleintjes, openbare toiletten, scholen en galeries. Het platform wordt stap voor stap uitgebreid. De stad roept haar inwoners ook op om te laten weten welke informatie ze graag zouden terugvinden én om er zelf mee aan de slag te gaan.
Inspirerend
De jury looft de durf die de stad heeft om hun data effectief openbaar te maken. Het is een inspirerend project dat een voorbeeldfunctie vervult voor andere organisaties. Dat de stad haar inwoners aanmoedigt om ermee aan de slag te gaan en dat de toepassingen onbeperkt zijn, motiveerde de jury om Oostende als winnaar uit te roepen.
Hefboom om te uniformiseren
Voor de stadsmedewerkers betekent de evolutie naar open data geen extra werk: de databank waarin ze de data van de stad al jaren up-to-date houden, is gekoppeld aan de site. Het platform is wel een stimulans en een hefboom om data beter te organiseren, te uniformiseren en nog beter te actualiseren. DO² biedt de mogelijkheid om alle mogelijke soorten data te delen en dat maakt het ook makkelijk om de data te koppelen aan die van derden.
Meedoen
‘Laten we eraan beginnen’, dat vraagt Oostende ook van zijn inwoners. De stad wil niet liever dan dat de Oostendse whizzkids met de datasets aan de slag gaan. Om allerhande digitale toepassingen te creëren met de data, zoals smartphone-apps, websites of games.
Ontdek het zelf op www.oostende.be/do2
De andere laureaten
DO2 haalde het van vier andere laureaten die werden geselecteerd uit vijftien inzendingen. Ook Ruimte Vlaanderen, OVAM, het Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Gent waren genomineerd. Ruimte Vlaanderen ging de strijd aan met zijn website www.omgevingsloket.be, waarop je al in een 30-tal steden en gemeenten een bouwaanvraag digitaal kan indienen. OVAM zond haar portfolio voor lokale besturen in, een databank met inspirerende en activerende verhalen over hoe in Vlaanderen duurzaam met materialen en afval wordt omgegaan. De derde laureaat was het Agentschap voor Natuur en Bos. Het agentschap leerde zijn boswachters tweeten over hun werk en zo een breed publiek te informeren. Tot slot was ook de zonnekaart van de stad Gent genomineerd: daarop kan elke Gentenaar zien hoe geschikt zijn dak is voor zonnepanelen en hoeveel zonne-energie die kunnen opleveren.

Geplaatst op 28.09.2015

SINGLE ‘HITSPOT’-WINNAAR GEPRODUCED

‘DON’T TAKE TOO LONG’ IS SINDS DEZE WEEK TE KOOP OP ITUNES. DE EERSTE SINGLE VAN ‘CLEAR SEASON’ WORDT NIET TOEVALLIG IN DE HERFST UITGEBRACHT. HET NUMMER DRIJFT OP EEN BITTERZOETE MELANCHOLIE. Clear Season is Kortrijkzaan Matthias Desmet. Matthias won Hitspot. Elk muzikaal songwriterstalent vanaf zestien jaar kon in het kader van onze expo ‘Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift’ deelnemen aan de songwriterswedstrijd. Net geen 200 deelnemers - 199 om exact te zijn - stuurden hun nummer over afscheid in en lieten zich daarbij inspireren door het Egidiuslied van het handschrift. Uiteindelijk kwamen tien finalisten uit de bus en koos de jury, met Piet Goddaer (Ozark Henry) als voorzitter, Matthias als winnaar. Piet produceerde de track en kon goede vriend Tim Bran (London Grammar, The Verve) overtuigen het nummer te mixen. Te ontdekken dus. Beluister de single hier. (link Itunes)

Auteur: Matthias Desmet

Geplaatst op 28.09.2015

Crematorium UITZICHT steunt Koester

De raad van bestuur van Crematorium UITZICHT schenkt een bedrag van 11.972,17 euro aan Koester, het thuiszorgproject van de vzw Kinderkankerfonds. Prof. Dr. Yves Benoit, de bezieler van Koester, kwam het bedrag persoonlijk in ontvangst nemen.
(foto in bijlage: Prof. Dr. Yves Benoit ontvangt deze dotatie uit handen van voorzitter Kurt Vanryckeghem en de voltallige raad van bestuur).

Bij elke crematie komen gemiddeld zowat 400 gram metaalresten vrij: prothesen en orthomedische implantaten, spijkers uit lijkkisten, maar ook minieme restjes edelmetalen. Alle metalen worden vakkundig verwijderd uit de crematieassen, en verder geselecteerd en gerecycleerd door een gespecialiseerd Nederlands bedrijf. Net als alle Vlaamse crematoria schenkt UITZICHT de verkregen restwaarde van deze recyclagemetalen integraal door aan een goed doel. De raad van bestuur van UITZICHT koos hier voor het thuiszorgproject Koester van de vzw Kinderkankerfonds.

Sinds de opstart van haar activiteiten in 2011 schonk UITZICHT reeds 21.197 euro aan Koester. Vandaag kunnen we daar 11.972 aan toevoegen. In zijn bedankingswoord onderstreepte Prof. Dr. Yves Benoit het belang van Koester voor een zorgzame begeleiding van ernstig zieke kinderen in hun thuissituatie. Ook in de Zuid-West-Vlaamse regio heeft Koester een brede werking uitgebouwd. De 22 gemeentebesturen binnen Psilon, de beheersmaatschappij van crematorium UITZICHT, waren dan ook graag bereid om dit waardevolle project een financiële steun toe te kennen. 

Jan Sabbe

Geplaatst op 28.09.2015

“VLEESVEEHOUDERS OPNIEUW ZWART SCHAAP!”

Nu het offerfeest volop bezig is , worden de gevolgen van het verbod van onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvoeren meer dan duidelijk. Nu de moslimgemeenschap beslist heeft om niet te slachten dit jaar blijven de schapen en runderen onverkocht zitten bij de producenten. De gevolgen waren gisteren en vandaag meer dan duidelijk op de levende markt voor runderen. Door het grote aanbod van de niet verkochte dieren maakte de markt een diepe sprong naar beneden met prijzen die meer dan 0,25 €/kg levend daalden. Veel dieren gingen onverkocht opnieuw richting producent. Naast de daling van de prijs blijft natuurlijk de vraag aan wie verkopen we de dieren de komende dagen. Voor de zoveelste maal is de vleesveehouder de dupe van de wetgeving. De vraag stelt zich hoelang we verder kunnen overleven, nu alle aandacht blijft gaan naar de melkvee en varkenssector.
Dat de vleesveesector dringend nood geeft aan overleg met alle actoren in de keten werd deze week meer dan duidelijk op de studiedag van Voeders Dumoulin en Waalse veeverbeteringsorganisatie AWE. Op deze studiedag werd de rendabiliteit van afmesten van stieren in kaart gebracht en alleen al dit jaar daalde de bruto-afmestmarge Witblauw met 38 % in de eerste 5 maand van 2015. Daarnaast was er de laatste jaren al een sterke negatieve spiraal van de bruto-afmestmarge.
De vleesveehouders van ABS vragen meer dan ooit NU actie om de sector te ondersteunen. 

Meer info :Aloys Vangoethem: 0475/785839

Geplaatst op 28.09.2015

Stad Kortrijk doet opnieuw mee met ‘Donderdag Veggiedag’

Van 24 september tot 1 oktober 2015 is het Veggieweek. Stad Kortrijk en EVA vzw wil dan zo veel
mogelijk mensen kennis laten maken met de voordelen van vegetarisch eten. Minder vlees en
meer groenten eten draagt immers bij tot een verlaging van de CO2-uitstoot. Daarmee neemt
Kortrijk een engagement op in haar ambities van Kortrijk Klimaatstad’.

Schepen van klimaat Bert Herrewyn: ‘Als klimaatstad kiest Kortrijk ook voor een gezonde stad. Een
evenwichtige vegetarische maaltijd is naast een milieuvriendelijke ook een gezonde
mensvriendelijke maaltijd. Eén dag per week geen vlees eten kan de CO2-uitstoot gevoelig doen
dalen’.

Op donderdag 1 oktober wordt internationaal Wereld Veggie Dag gevierd. Hier in België zorgt
EVA vzw ervoor dat die dag niet onopgemerkt voorbij gaat. De organisatie roept alle Belgen op om
op 1 oktober veggie te eten en een foto van hun maaltijd te posten met #wereldveggiedag.
Als alle Belgen meedoen op 1 oktober sparen we het leven van meer dan 650.000 dieren.

Kortrijk doet ook mee. Op donderdag 1 oktober organiseert de stad samen met EVA vzw een
Donderdag Veggiedag-kookworkshop. Je leert onder andere het Wereld Veggie Dag gerecht
maken en krijgt heel wat praktische tips die je thuis ook kunt gebruiken.

Dankzij deze workshop zal het eenvoudiger zijn om af en toe een lekkere vegetarische maaltijd op
tafel te toveren voor jou en jouw gezin. De workshop vindt plaats in KTA 3 Hofsteden, Minister De
Taeyelaan 13 in Kortrijk op donderdag 1 oktober van 19 tot 21 uur. Deelnemen kost 10 euro. Je
vindt alle info hierover via www.kortrijk.be/nieuws/workshop-vegetarisch-koken.

De stad biedt op 1 oktober ook een veggielunch aan voor haar stadspersoneel. De gezonde
lunch wordt vers bereid door De Stuyverij vzw.

Op www.evavzw.be/veggieweek vind je een overzicht van alle activiteiten die deze week
plaatsvinden: kookworkshops, potlucks, restaurantbezoekjes, info-avonden, ....
Hein Wittouck - dienst communicatie Kortrijk

Info:

• Bert Herrewyn, schepen van klimaat, 0496 25 81 54 - bert.herrewyn@kortrijk.be
• Liesbeth Vanderschaeve, projectleider klimaat, 056 27 82 42
• www.kortrijk.be/donderdagveggiedag
• www.donderdagveggiedag.be

Geplaatst op 28.09.2015

Wandeltocht "In de voetsporen van Pieter Hanssens"

Zondag 18 oktober is het "de dag van de Trage Weg", de 11-11-11 comité’s van Aalbeke, Marke en Bissegem slaan de handen in elkaar en organiseren een nieuwe wandeltocht.

De wandeling wordt een herdenkingstocht van “Pieter Hanssens”, hij woonde in Aalbeke.
Pieter deed 4 jaar burgerdienst in Rwanda, samen met zijn vrouw. In het Don Bosco College bracht hij als leraar veel jongeren in contact met maatschappelijke projecten. Diverse verenigingen konden rekenen op de inzet van Pieter. Zo was hij jarenlang medewerker van de Aalbeekse dorpskrant, stimulerende kracht in de 11 11 11 groep, de jongerenparochie en broederlijk delen. Na de diagnose en behandeling voor kanker maakte Pieter samen met Mieke nog de pelgrimstocht naar Compostella, noodgedwongen in stukken. Hun blog werd al meer dan 375.000 keer gelezen ( http://miekeenpieter.blogspot.be/). Veel te vroeg, op 12 maart 2015, moest hij de strijd staken tegen de uitputtende kanker.

De wandeltocht op zondag 18 oktober is een lussentocht. Je kan inschrijven (volwassenen: 2,5€ en kinderen ouder dan 7: 1€) en starten tussen 9 en 15uur op 3 plaatsen: OC Aalbeke - Kleuterbos, Lieven Bauwensplein Marke en het oud gemeentehuis op Bissegem plaats. De vier lussen kan je combineren, je wandelt tussen de 5,5 km tot een 25 km. Alle lussen worden bewegwijzerd.
Vanuit elk vertrekpunt is er eveneens een toegankelijk parcours van 4-5 km (kinderbuggy’s, rolstoelen, families met kleinere kinderen).

Bij de inschrijving ontvang je alle parcours, kaartje en uitleg. Hapjes en drankjes zijn ter plaatsen te verkrijgen. De opbrengst van het gebeuren gaat integraal naar 11-11-11 projecten. 

Hans Vanhecke

Geplaatst op 28.09.2015

Verkeershinder in Rijselsestraat opgelost

Op woensdagmiddag 23 september begaf een deel van de zijgevel van een pand in de Rijselsestraat 15 in Kortrijk. Omwille van veiligheid en de uitvoering van werken om de stabiliteit van het gebouw te verzekeren was de Rijselsestraat ter hoogte van het problematische gebouw volledig afgesloten. 
Vanuit de Leiestraat kon men tijdelijk met de wagen langs de rechterkant van de Grote Markt richting Graanmarkt rijden. 
Aannemer Dedeyne liet ons weten dat de Rijselsestraat de avond van 28 september zal vrijgemaakt zijn. De zone rond het pand in de Rijselsestraat 15 wordt nog extra afgebakend met bijkomende bouwhekken op het trottoir en rondom de voet van de stut voor de gevel.

Het vrijgeven van het openbaar domein was mogelijk dankzij de grote inspanningen van de verschillende aannemers.

Geplaatst op 28.09.2015

Graham Brown bij Geert Bol slageij Breughel

Op maandag 28 september kwam Gragham Brown, Nieuw-Zeelandse topchef voor de vijfde keer naar Keurslagerij Breughel om nieuwe recepten en ideeën uit te wisselen voor verkoop van Hertenvlees. Nieuw-Zeeland levert ongeveer 95 % van al het hertenvlees die in Europa wordt geconsumeerd. Als ambassadeur van lams - en hertenvlees komt hij twee keer per jaar bij Keurslagerij Breughel om ideeën uit te wisselen. Als ervaren slager met eigen rijpingkast in de winkel is gerijpt hertenvlees nieuw dit jaar.
Annick en Geert zijn zelf ook al naar Nieuw-Zeeland geweest om er zich van te gewissen hoe en waar deze dieren leven en welke voeding ze krijgen.

Voor meer info : Geert Bol geert_bol@skynet.be 0476/31 59 47

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 28.09.2015
5084 artikelspagina's: 1 ... 443 444 445 446 447 <<< 448 >>> 449 450 451 452 453 ... 509