Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Expo over de Nominoëscheepsramp

In het cultuurcentrum De Benne loopt nog tot 22 maart een unieke tentoonstelling over de ramp met de Nominoë, een zeilschip dat in 1889 voor de kust van Blankenberge strandde en waarbij vijf Blankenbergse redders het leven lieten. Naast dit centrale thema komen ook de strand- en zeereddingsdiensten ruim aan bod op deze interessante expo.
Mede omdat ze het leven kostte aan vijf redders, liet de ramp een diepe indruk na. De naam van het schip maakt in Blankenberge, ook op de dag van vandaag, nog steeds emoties los. Op 28 november 1889 kwam de Franse tweemaster met aan boord kapitein Leperion en vier bemanningsleden in grote problemen voor de kust van Blankenberge. De zeilen begaven het één voor één, het schip werd onbestuurbaar en verloor ook nog het anker. De noodsignalen werden opgemerkt door de vuurtorenwachter van Blankenberge. Een veertienkoppige bemanning kreeg opdracht om in bijzonder moeilijke omstandigheden uit te rukken met een reddingssloep.
Een eerste reddingspoging mislukte en vijf redders kwamen om het leven: Jozef De Waey, Jozef De Meulenaere, Désiré De Meulenaere, Leonard Van De Pitte en Lodewijk De Bruyne. Een tweede poging om de onfortuinlijke bemanning van de Nominoë te redden slaagde. De redders die het wél overleefden waren Karel Falin, Pieter Van Dierendonck, Frans Meyers, Pieter De Clerck, Augustijn De Bruyne, Louis Van Wulpen, Karel Vlaminck, Jaak Horseele, Felix Aerens, Leopold Vermeersch, Jozef Janssoone, Emiel Claeys, Valentijn Preem en Eugène Claeys.
Schepen Philip Konings: “Het gebeuren met de Nominoë was voor het stadsbestuur de aanleiding om 125 jaar na datum een tentoonstelling op te zetten die deze reddingsoperatie, én in uitbreiding de hedendaagse Blankenbergse reddingsdiensten, in de kijker zetten. Ook zij wagen vandaag dikwijls hun eigen leven om dat van anderen te redden. De redders die in 1889 omkwamen, kregen een laatste rustplaats op het ereperk van de stedelijke begraafplaats. Als eerbetoon en om de ramp te herdenken krijgt het ereperk op de begraafplaats in het voorjaar een grondige opknapbeurt.”
De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst werkte aan de expo mee door reddingsmateriaal en spectaculaire foto’s van reddingsoperaties op zee ter beschikking te stellen. Uit het stadsarchief wordt fotomateriaal getoond van de strandreddingsdienst vanaf de prille beginperiode tot 1990. Speciale aandacht gaat naar een historische reddingssloep die centraal in de exporuimte opgesteld staat. De sloep is genoemd naar Jozef De Waey, één van de redders die in 1889 bij de reddingsoperatie omkwam. Hét pronkstuk van deze tentoonstelling is een schilderij van Jules Gadeyne, naar wie één van de zeedijkhellingen is genoemd. Het kon uitzonderlijk uitgeleend worden en is eenmalig te zien op deze tentoonstelling. Het luik over de Nominoë wordt verder geïllustreerd met unieke stukken uit de privéverzameling van Ignace Maelstaf en uit het stadsarchief.
In zijn openingswoord op de vernissage stelde schepen voor Cultuur Philip Konings dat de tentoonstelling een eerbetoon is voor het werk, de inzet en de moed van de stedelijke en vrijwillige reddingsdiensten, die sinds jaar en dag waken over de veiligheid op zee en op het strand.
Info:
Stadsarchief Blankenberge, JF Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
Contact: Pieter Deschoolmeester
050 43 57 35 - archief@blankenberge.be Foto: Dienst communicatie Blankenberge

De Redactie Bernard Decock

Geplaatst op 23.01.2015

Tentoonstelling - MET EEN KODAK AAN HET IJZERFRONT . OORLOGFOTO'S VAN JEAN PECHER

Jean Pecher (1894 - 1973) was een telg van een vooraanstaande, liberale familie van welgestelde handelaars uit Antwerpen. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was hij korporaal bij de mitrailleurs van het 7e Linieregiment, bij de wapenstilstand was hij sergeant. Hij vocht gedurende de ganse oorlog aan het IJzerfront.
Vier jaar lang schreef hij zijn ouders geregeld brieven en kaarten om hen op de hoogte te houden van zijn wedervaren. Die oorlogsbriefwisseling (600 stuks) is integraal uitgegeven. Jean Pecher was amateur-fotograaf. Met zijn "kodak" nam hij foto's van alle oorlogssituaties waarin hij terecht kwam. Hij fotografeerde het oorlogsleed en het dagelijkse frontleven.
Deze collectie van ruim 250 foto's, die samen met zijn volledige oorlogscorrespondentie door zijn dochter, Antoinette barones Pecher aan het Liberaal Archief werd geschonken, toont op die manier een uniek beeld van de "Groote Oorlog".
Een deel van deze opmerkelijke fotocollectie is te zien in de tentoonstelling Met een kodak aan het IJzerfront. De oorlogsfoto's van Jean Pecher. De tentoonstelling wordt aangevuld met een aantal nooit eerder getoonde foto’s van Kortrijk in de Eerste Wereldoorlog en een reeks postkaarten (onder meer van oorlogsverwoestingen) van West-Vlaanderen.
Kortrijk 1302, Begijnhofpark, 8500 Kortrijk van 1 februari tot en met 1 maart 2014.
Maandag gesloten, dinsdag tot zondag : 10u-17u
Organisatie Willemsfonds Kortrijk en Liberaal Archief, in het kader van ‘Kortrijk Bezet 14-18’
www.kortrijkbezet14-18.be 

Auteur: Bernard Pauwels

Geplaatst op 23.01.2015

Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) organiseert studiebezoek aan Vlaamse watertoptechnologie voor Europese Commissie

Als vervolg op de "Blauwdruk om Europa’s waterbronnen te vrijwaren" legt de Europese Commissie de laatste hand aan de impact assessment studie van potentiële Europese instrumenten of mogelijke maatregelen om het hergebruik van water te bevorderen.
Vlaanderen heeft reeds een waardevolle ervaring opgebouwd in het domein van waterhergebruik. Dit zowel beleidsmatig als op technologisch vlak. Op verzoek van de Europese Commissie organiseerde het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) op 20 januari een studiereis over waterhergebruik in Vlaanderen en België voor Europese en nationale beleidsmakers en relevante stakeholders. Zowel vertegenwoordigers van DG ENTR, DG ENVI en DG AGRI van de Europese Commissie waren aanwezig, een duidelijk signaal dat dit dossier een beleidsoverschrijdende aanpak vereist.
De studiereis bestond uit een bezoek aan de waterhergebruik sites van drinkwatermaatschappij I.W.V.A (doorgedreven zuivering van huishoudelijk afvalwater als bron voor drinkwaterproductie), groentenverwerkend bedrijf Ardo (gebruik van gezuiverd effluent als irrigatiewater) en aardappelverwerkend bedrijf Agristo (afvalwater als bron van water, energie en meststoffen). Deze projecten rond waterhergebruik hebben een duidelijke exportwaarde maar zijn nog onvoldoende gekend. Vlakwa wil hier een initiërende, coördinerende en faciliterende rol in spelen. www.vlakwa.be

Valerie Blomme

Geplaatst op 23.01.2015

“We’re here because we’re here”

 
Mourir pour la Patrie ...
C’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie.Dulce et decorum est pro patria mori... Of wat is het heerlijk en roemrijk voor het vaderland te sterven! Toch? Oorlogspoëzie, met een roos in het geweer. Stefan Vancraeynest toont door en met de poëzie en verhalen van Engelse, Franse en Belgische auteurs-soldaten hoe absurd en zinloos de Groote Oorlog wel was... Iedereen is welkom om samen te genieten op zaterdag 31 januari om 15 uur in de Oxfam Bookshop, Budastraat 21, 8500 Kortrijk Toegang gratis – Wees welkom!
Meer info: 0475/351254 of bookshop.kortrijk@oxfamsol.be 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 23.01.2015

La Rue en Rose zoekt heel wat artiesten

Op 14 februari 2015 licht La Rue en Rose de straten van Kortrijk op met muziek, woord en dans. La Rue en Rose is een straatfestival op Valentijnsdag in het kader van met artiesten uit ons midden. Vanaf 11u kunnen jonge talenten er hun eerste noten spelen, hun eerste voordrachtgeven of hun eerste pirouettes draaien voor publiek, maar ook meer ervaren artiesten krijgen een podium om mensen te verwarmen met hun kunst. ‘s Avonds kunnen jonge bands zich klaarstomen voor het grotere werk in Muziekcentrum Track.
Dit straatfestival vindt plaats op verschillende locaties in het centrum van de stad en creëert podiumkansen voor jonge en ervaren talenten. Zo zal op deze dag van de liefde Kortrijk schitteren als een gezellige en warme kunststad.
De organisatie zoekt nog heel wat artiesten: muzikanten, dansers, dichters of leerlingen die een opleiding voor instrument of zang of dans of voordracht volgen. Geïnteresseerden kunnen individueel of met hun crew deelnemen aan dit evenement. Geef de act een naam en registreer hem via de website http://www.larueenrose.org.
Ken je jonge muzikanten, dansers of woordkunstenaars, overtuig ze om zich in te schrijven, zodat we kunnen laten zien dat Kortrijk barst van het talent.
Meer info: http://www.larueenrose.org en http://www.facebook.com/LaRueenRose

Bron : Sylvie Vanrenterghem

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Kasteelpark Heule krijgt grondige opknapbeurt

Heulepark heeft dringend nood aan een opfrisbeurt. Dit Engels landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit - als belangrijke groene ruimte - aan op het landschapsproject “Heerlijke Heulebeek”.
Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu: “De stad voorziet een grondige opknapbeurt voor het kasteelpark van Heule en beschermt het ook tegen overstromingen. Door deze “groene long” van de Heulse dorpskern in ere te herstellen realiseert de stad niet alleen zijn ambitie om een stad te zijn die vergroent, maar ook die van een stad die dialogeert en luistert. Op de budget games gaven de Heulenaars aan dat de opwaardering van het park én de fiets- en wandelpaden in de Heulebeekvallei belangrijke items waren om aan te pakken.”
Wout Maddens, waarnemend burgemeester: “Uiteraard wordt dit project ook afgestemd op andere omliggende projecten zoals de heraanleg van Heuleplaats.”
Er volgt nu een aanbestedingsprocedure voor zowel het ontwerp als het uitvoeringsdossier van deze onderhoudswerken. De kostprijs wordt geraamd op € 600.000. De ontwerpfase is voorzien in 2015-2016. Realisatie is voorzien in 2017.
Historisch Park, groene long van Heule.
Ooit was Heulepark - een Engels landschapspark- de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. De stad heeft beslist om het kasteelpark van Heule grondig op te knappen. Heulepark krijgt zo de kans om zich te herstellen tot een historisch park voor publiek gebruik en om zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad de leefbaarheid in de dopskern van Heule.
Tijdens de budget games gaven de Heulenaren aan belang te hechten aan de opwaardering van het park en het herstel van de wandel- en fietspaden in de Heulebeekvallei. Door de vernieuwing van het park met onder meer de drassige paden onder handen te nemen, komt de stad zeker tegemoet aan die vraag.
Grondige opknapbeurt, bescherming tegen overstromingen en beter toegankelijk
De opknapbeurt houdt vooral in dat overtollige groen en zieke bomen worden verwijderd en dat nieuw streekeigen groen wordt aangeplant.
Door lage dijken en keermuren te bouwen, zullen we het park meer beschermen tegen overstromingen. In extreme omstandigheden – gemiddeld 1 keer op 10 jaar tijd - blijft een gedeeltelijke overstroming van het park mogelijk, maar de omliggende bebouwing blijft dan wel gespaard van waterschade.
De speelpleintjes krijgen een heroriëntering. Trage Wegen in het park worden beter toegankelijk voor minder-mobiele personen, kinderwagens, …. Er wordt onderzocht of er WiFi mogelijk is in het park.
Raming en budget
De kostprijs wordt geraamd op € 600.000 (incl. btw) waarvan € 61.000 voor het ontwerp en € 540.000 voor de uitvoering. Realisatie is voorzien in 2017. De wijze en voorwaarden van gunning werd op 19 januari goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

Seel Seynhaeve - Dienst communicatie stad kortrijk/Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Maak kennis met bouwcoach BEN!

Om kandidaat-bouwers aan te sporen om vandaag al Bijna-EnergieNeutraal (BEN) te bouwen, lanceerden Recticel Insulation, ISOVER, Wienerberger, Viessmann, Saint-Gobain Glass, Deceuninck en Renson begin oktober de website www.IedereenBen.be. Hierop loodst coach Ben de surfer doorheen de verschillende stappen om je woning BEN te maken. Voor interactievere info op maat is er de Iedereen Ben-Facebookpagina of de wekelijkse Iedereen Ben-nieuwsbrief. Wie echt face-to-face-advies wil ten slotte, kan terecht op de stands van de Iedereen Ben-partners op Batibouw 2015.
Iedereen Ben! Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning verplicht Bijna-EnergieNeutraal (BEN) zijn. Maar waarom zou je tot dan wachten om BEN te bouwen als dat nu al probleemloos kan? Zo win je immers meteen al de strijd tegen de energiefactuur en is je woning later veel meer waard. Bovendien kan je een beroep doen op heel wat financiële stimuli. Op de nieuwe website www.IedereenBen.be loodst coach Ben je doorheen de verschillende stappen om je woning BEN te maken. Van ‘dak en vloer’, over ‘buitenmuren’, ‘glas, ramen en deuren’ en ‘ventilatie’ tot ‘verwarming en hernieuwbare energie.’ Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers… Wie de uitdaging wil aangaan om vandaag al een nieuwe woning te bouwen die beantwoordt aan de normen van morgen, wordt door coach Ben niet alleen op de website geholpen, maar ook op de Facebookpagina van Iedereen Ben. Daar worden regelmatig heel wat nuttige tips & tricks om BEN te bouwen gepost en worden fans op de hoogte gehouden van alle actuele nieuwsberichten ter zake. Via de website kan je je ook inschrijven op een wekelijkse Iedereen Ben-nieuwsbrief waarin coach Ben iedereen met bouwplannen 15 weken lang door de vaak verwarrende jungle van overwegingen en beslissingen loodst. En op Batibouw 2015 kan je ook heel persoonlijk in contact komen met coach Ben… Coach BEN op Batibouw Op de stands van Recticel Insulation (stand 5.311), Wienerberger (stand 5.309), Viessmann (stand 12.117), Saint-Gobain Glass (stand 4.105), Deceuninck (stand 4.212) en Renson (stand 4.314) zal op Batibouw een Iedereen Ben-pancarte staan die alle bezoekers met vragen over Bijna-EnergieNeutraal bouwen aanspoort om ze – vrijblijvend – op de stand te stellen. Bij elke Ben-pancarte zullen postkaartjes liggen met algemene info over www.IedereenBen en een grondplanflyer waarop de ligging van de Batibouwstanden van de verschillende Ben-partners aangegeven staat. Zo kan elke Batibouwbezoeker zijn eigen Iedereen Ben-parcours uitstippelen.
Meer info www.IedereenBen.be www.facebook.be/IedereenBen 

Eva Marquiz

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Grenscriminaliteit: één zwaluw maakt de lente niet

In de commissie Binnenlandse Zaken stelde commissievoorzitter Brecht Vermeulen enkele vragen aan Vice-eerste minister Jambon over de samenwerking tussen de Belgisch-Franse politie in de strijd tegen de grenscriminaliteit. De grenscriminaliteit is een oud zeer voor de regio Zuid-West-Vlaanderen dat maar niet leek te verdwijnen. Toch komt de minister van Binnenlandse Zaken voor het eerst met positieve signalen. De versterkte politionele samenwerking tussen beide landen hebben de Noord-Franse criminele milieus al zichtbaar ontwricht. Daarenboven is er een daling vast te stellen in het aantal criminele activiteiten door Noord-Fransen in onze regio. Kamerlid Vermeulen is erg tevreden over deze positieve berichten. Toch waarschuwt hij ook dat de problematiek absoluut nog niet opgelost is. “Ik ben de voorbije maanden persoonlijk op bezoek geweest bij slachtoffers van gewelddadige overvallen. Sommige werden 20 tot 25 minuten lang opgesloten in hun eigen huis. Andere werden in korte tijd 15 keer overvallen. Alle slachtoffers gaven te kennen dat zowel de Franse als Belgische politie en parket nog te weinig doen voor hun bezorgdheden. ”Ook minister Jambon erkende dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo moet het verdrag van Doornik II nog steeds geratificeerd worden door Frankrijk. De minister heeft hieromtrent reeds contact gehad met zijn Franse collega. Toch benadrukt hij dat de ratificatie van het verdrag zeker niet alle juridische obstakels zal wegnemen. Zo kan de Belgische politie de achtervolging op Frans grondgebied enkel inzetten als het de daders op heterdaad betrapt. Daarnaast hebben de Belgische politiebeamten geen volwaardig staandehoudingsrecht op Frans grondgebied. Zowel commissievoorzitter Vermeulen als minister Jambon hopen dat de recente gebeurtenissen ervoor gezorgd hebben dat er nauwere samenwerking komt tussen Frankrijk en ons land op het gebied van de grenscriminaliteit. De minister zal groepscriminaliteit volgende week aankaarten bij zijn Franse collega Cazeneuve, tijdens de formele top van ministers van Binnenlandse Zaken te Riga.
Contactpersonen: Brecht Vermeulen 0475 24 61 20, brecht.vermeulen@n-va.be
Karel Merckx 0477 39 28 88, karel.merckx@n-va.be

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 23.01.2015

Go4Gym behaalt Medailes

Go4gym behaalt 6 medailles op het West-Vlaams kampioenschap trampoline en 4 medailles op de eerste provinciale voorronde B-niveau van artistieke gymnastiek.
Afgelopen weekend vond te Eeklo het West-Vlaams kampioenschap trampoline niveau A, B en I plaats.
Go4gym nam hieraan deel met 9 trampolinespringers.
Op zaterdag kwam het B-niveau in actie. Yana Santelé behaalde brons en Lotte Deman won de gouden medaille bij de 13-14-jarigen.
Sterre Decavel behaalde de zilveren medaille bij de 15-16-jarigen.
Zondag kwam het I-niveau en A-niveau in actie. Bij de 9-jarigen kwamen Joran en Milan Desmet in actie die beiden de gouden medaille behaalden.
Bij de 10-jarigen waren dit Saar Desmet, 13e plaats, Aquene Dooms, 9e plaats en Jitske Tanghe de 5e plaats.
Bij de 13-14-jarigen in het A-niveau kwam Florian Vandenberghe in actie en behaalde een zilveren medaille .
Go4gym is weer sterk gestart, op naar het West-Vlaams kampioenschap dubbele minitrampoline op 31 januari.
Afgelopen weekend vond te Kortrijk de eerste provinciale voorronde B-niveau AGD plaats. Go4Gym nam hieraan deel met 8 turnsters.
Deelnemers:
- Indra T'Joens (categorie B 10) behaalde een zilveren medaille
- Riene Claeys (B 11)
- Shanaia Casier (B 12)
- Merel Heemeryck (B 13)
- Jade Vanoverbeke (B 14-15) tweede plaats west-Vlaanderen (zilver)
- Jolien Vanoverbeke (B +16)
- Margot Neyrinck (B +16) tweede plaats west-Vlaanderen (zilver)
- Hanne Vandenbroucke (B +16) derde plaats west-Vlaanderen (brons)

Sanne Loncke GoGym

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Familievoorstelling ‘En lang en gelukkig’

zondag 1 februari 2015 om 15u
‘En lang en gelukkig’ is een klein verhaal over de liefde die steeds langer en langer wordt.
Een wonderlijk verhaal zonder woorden. Iets van jongen en meisje, van lang en kort, van
dicht bij elkaar en heel ver weg en van liefde en het missen van je beste vrienden of nog iets
anders. Soms mis je iemand zo erg dat je langer wordt van verlangen.
‘En lang en gelukkig’ is gebaseerd op het prentenboek ‘Het grote verlangen’ van Sabien en
Dorine Clément. Beide zussen worden geboren in Kortrijk en brengen de jeugd door in
Marke. Sabien Clement werkt als illustratrice voor diverse bladen en uitgeverijen. In 2002
verschijnt haar eerste boek ‘Jij lievert’. Dorine Clement is grafisch vormgeefster én
koffiequeen. Ze is auteur van het prentenboek ‘Het grote verlangen’.
Na de voorstelling kunnen de kinderen nog deelnemen aan een workshop poppen maken
(1u) terwijl de ouders een dampend kopje koffie kunnen drinken.
ticket: € 8
locatie: OC Aalbeke
Info en tickets: Uit in Kortrijk, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk. 056 23 98 55.
online tickets bestellen: www.schouwburgkortrijk.be OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke. 056 40 18 92. oc.aalbeke@kortrijk.be

Voor de redactie: Bernard Decock

Geplaatst op 23.01.2015
4600 artikelspagina's: 1 ... 449 450 451 452 453 <<< 454 >>> 455 456 457 458 459 ... 461