Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Geslaagde paravangfeesten

Op zondag 2 augustus hadden de rondom de Paravang, het windscherm aan de haven, de jaarlijkse Paravangfeesten plaats. De havenbuurt werd opnieuw ondergedompeld in een authentieke maritieme sfeer. De paravang vormde de hele dag het gezellige decor voor visserstradities en -folklore.
Tijdens de paravangfeesten werd het vissersverleden van Blankenberge in de kijker gezet. In de schaduw van het monument werden de hele dag doorlopend oude ambachten en volksspelen gedemonstreerd, er waren optredens van volksdansgroepen en er werden zeemansliederen van over de hele wereld gezongen. Bezoekers konden er proeven van versgebakken vis of zelfs leren hoe garnalen te pellen. Een overzichtstentoonstelling toonde hoe de havenbuurt er anno 1900 uitzag en er was een antiek- en brocantemarkt. Een delegatie van KSV Marke genoot met volle teugen van de plaatselijke gerechten en streekbieren. Bij Bistro Marcel presenteerde zangeres Helena het gesmaakte optreden van Marc Dex en Ive Rénaarts van de zanggroep de Stoempers . 

Voor de redactie en fotografie : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 04.08.2015

Editie 14 van Kortrijk Kocon Historic

De mensen van de hogeschool VIVES brachten de laatste “automotive” technieken naar de Grote Markt.
Je kon meerijden met elektrische wagens, je volledig laten gaan in een “tolwagen”, alsook kennis maken met vrachtwagentechniek,…
Namiddagactiviteiten voor iedereen met een hart voor auto’s!
Het optreden van “The Unfused” zorgden voor de muzikale omkadering.
Deelnemers en toeschouwers genoten van het geboden spektakel.

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 04.08.2015

Café De Middenstand te Bissegem

Franjo Demeulenaere en Sandrina Kesteloot zijn de uitbaters van het volkscafé. Het café werd opgefrist en kreeg een schilderbeurt. Zij bieden Jupiler, Stella en de courantste bieren en aperitieven aan. Er is ook koffie, wijn, cava en croque monsieurs te bekomen. Bij tijd zal de bovenzaal te huren zijn voor allerlei evenementen.

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 04.08.2015

'Middeleeuws weekend' op 8 en 9 augustus in provinciedomein Raversyde (Oostende)

Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus kunnen bezoekers zich in ‘ANNO 1465’ in provinciedomein Raversyde in Oostende laten onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen.
Op het programma staan riddertoernooien en boogschutterswedstrijden, oude ambachten en diverse demonstraties.
Rondom de middeleeuwse huizen slaan een honderdtal re-enactors uit binnen- en buitenland hun tentenkamp op.
Praktisch – 'Middeleeuws weekend'
Data: zaterdag 8 augustus (van 10u30 tot 18 uur) en zondag 9 augustus (van 10u30 tot 17 uur)
Locatie: ‘ANNO 1465’ in provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende
Prijs: t.e.m. 12 jaar in familieverband: gratis; +12 jaar: 5 euro. www.raversyde.be

Meer info : Dienst communicatie - West -Vlaanderen, Fanny Depijpere fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15 Foto : Uit in Vlaanderen

Geplaatst op 03.08.2015

LAR-zuid: een stand van zaken

Op en rond de geplande transportzone LAR-zuid zijn er verschillende buurt- en voetwegen. De tracés van bepaalde van die wegen worden aangepast. Dit is nodig om het bedrijventerrein optimaal te kunnen ontwikkelen en om het trage wegennetwerk intact te houden. Tegelijk wil de stad het trage wegennetwerk opwaarderen. Al deze maatregelen kaderen binnen de verdere ontwikkeling van LAR-zuid. De stad Menen begeleidt samen met de stad Kortrijk de ontwikkeling van de geplande transportzone LAR-zuid. De laatste informatie over dit project is hieronder terug te vinden.
Openbaar onderzoek afgelopen
Inzake de procedure voor de verlegging en afschaffing van de buurtwegen werd het openbaar onderzoek afgesloten op 8 mei 2015. De bezwaren die ontvangen werden, werden grondig onderzocht. De gemeenteraad van de stad Menen heeft hierover in zitting van 30 maart 2015 principieel goedkeuring gegeven. De gemeenteraden van de stad Kortrijk en van de stad Menen hebben op 29 juni 2015 een definitieve beslissing genomen over de aanpassingen aan de trage wegen op en rond LAR-zuid. De beide steden hebben op datzelfde moment beslist over een aantal maatregelen om tegemoet te komen aan opmerkingen uit de omgeving. De deputatie heeft op 16 juli 2015 het voorstel van de beide gemeenteraden goedgekeurd. Op woensdag 1 juli vond een infomoment in het ontmoetingscentrum van Aalbeke (Aalbekeplaats) plaats voor de buurtbewoners om de stand van zaken toe te lichten in verband met de procedure verlegging en afschaffing van de buurtwegen, maar ook het inrichtingsplan voor het bedrijventerrein en de bouwplannen voor het distributiecentrum van de Groep Van Marcke kwamen er aan bod. De ontwikkelaar Global Development Solutions en de Groep Van Marcke waren ook aanwezig.
Het bestemmingsplan bepaalt dat er voor de ontwikkeling van LAR-zuid een inrichtingsstudie moet worden opgemaakt. Die studie zal deel uitmaken van de latere vergunningsaanvragen en zal onder meer gedetailleerde informatie bevatten over de groenbuffers en over de ontsluiting van de transportzone. De inrichtingsstudie werd toegelicht op dit infomoment. Ook de effectrapportage werd toegelicht. Die gaf meer duidelijkheid over de gevolgen van de ontwikkeling van de transportzone op vlak van onder meer de impact op de mobiliteit, geluid, water e.d. Daarbij ook aandacht voor de relatie met de sanering van de verontreiniging van de berm van de E17 ter hoogte van de bestaande LAR.
Meer informatie
Wilt u meer uitleg bij de aanpassingen aan de buurt- en voetwegen of over de geplande ontwikkeling van LAR-zuid op het grondgebied van de stad Menen? Dan kan u terecht bij Rupert Dewanckel via mail rupert.dewanckel@menen.be of T 056 52 93 60. Trage wegen stoppen niet aan de gemeentegrens. Ook op het grondgebied van de stad Kortrijk zijn er aanpassingen aan de buurt- en voetwegen voorzien. Die plannen zijn afgestemd op de plannen op het grondgebied van de stad Menen. 
Wie vragen heeft over de voorziene wijzigingen in Kortrijk kan terecht bij Brecht Nuyttens van de stad Kortrijk via mail brecht.nuyttens@kortrijk.be ofT 056 22 83 00. 

Foto : Menen.be

Geplaatst op 03.08.2015

Sluit je garage en of tuinhuis goed af

De politiezone (PZ) Grensleie wil de aandacht vestigen op het feit dat de zone (Menen-Wevelgem-Ledegem) momenteel geteisterd wordt door een plaag van fietsdiefstallen.
De daders maken gebruik van het feit dat tuinhuizen en garageboxen niet slotvast zijn en stelen daar vaak heel dure fietsen.
De PZ Grensleie raadt de mensen aan om hun tuinhuis en/of garage steeds goed af te sluiten, ook al zijn ze slechts eventjes weg voor een boodschap.
Ben je toch het slachtoffer van een fietsendief, aarzel niet om aangifte te doen bij onze politiediensten.
Alle elementen kunnen nuttig zijn voor het verder onderzoek om deze plaag een halt toe te roepen. 

Contact Politiezone Grensleie Tel 056 510 111 
onthaal@pzgrensleie.be www.pzgrensleie.be

Geplaatst op 03.08.2015

Vlaanderen zingt... en Blankenberge doet mee!

Vlaanderen Zingt, het jaarlijkse grote openlucht meezingfeest waar iedereen over Vlaanderen naar uitkijkt. Iedereen haalt de zanger in zichzelf naar boven, stembanden worden gesmeerd en armspieren worden getraind om op voortreffelijke wijze met de krantjes te kunnen zwaaien.
Philip Konings, schepen van Cultuur: “In Blankenberge verzamelen we op vrijdag 7 augustus op het Konings Leopold III-plein om 19.30 uur. Wim Leys brengt de sfeer erin en zorgt ervoor dat de stembanden opgewarmd zijn. Daarna vliegen we erin en zingen we populaire liedjes die tot het collectieve geheugen horen. Ritme en tekst wordt aangeleverd, voor de zang zorg je zelf.”
Alleen zingen zal je in ieder geval niet doen, want carnavalsvereniging De Moashpotten zijn de voorzangers van dienst. Wens je nu al je krantje om je optimaal te kunnen voorbereiden? Haal jouw exemplaar alvast in het cultuurcentrum. 

Meer info
cultuurcentrum – 050 43 20 43 – cultuur@blankenberge.be

Geplaatst op 03.08.2015

Stranduitbatingen: schorsing vergunning werd ingetrokken na administratief-procedurele fout

Op 27 juli vond een hoorzitting plaats tussen het stadsbestuur en de badkarhouders. Op dat overleg werden de badkarhouders geconfronteerd met overtredingen tegen het statuut van de badkarhouders die tijdens diverse controles door strandpolitie en stadsadministratie werden vastgesteld.
Na het plaatsvinden van de hoorzitting werd door het college van burgemeester en schepenen de beslissing genomen om drie badkarhouders voor één dag te sluiten. Daarnaast werden ook vier andere badkarhouders voorwaardelijk gesanctioneerd. In navolging van deze beslissing werd vastgesteld dat enkele administratief-procedurele onjuistheden hadden plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat er op 30 juli een extra college werd samengeroepen, dat oordeelde om de beslissing met betrekking tot het schorsen van de vergunning van de strandbars in te trekken.
Schepen voor Strand Björn Prasse: “Het stadsbestuur heeft nooit de betrachting gehad mensen te straffen of uit te sluiten. Het is enkel de doelstelling van de stad de goedgekeurde gemeentelijke regelgeving te doen naleven. Als blijkt dat bij de toepassing ervan administratieve fouten gemaakt werden, wil de stad de zaak dan ook niet verder op de spits drijven met een juridische procedure. Bij deze moet wel vermeld worden dat de vastgestelde overtredingen overeind blijven en dat de badkarhouders deze ook ruiterlijk hebben toegegeven. We vertrouwen er dan ook op dat het signaal dat de regelgeving gevolgd moet worden, is aangekomen.”
Het stadsbestuur zal alle betrokkenen dan ook een formele verwittiging geven, waarna een toekomstige beslissing tot schorsing wel gevolgen kan hebben. 

Voor meer info 
Schepen voor Strand, Björn Prasse - 050 42 99 42 – stadhuis@blankenberge.be

Geplaatst op 03.08.2015

Opengaversdag 30 augustus 2015

De Open Gaversdag 2015 duikt terug in de tijd. We begeven ons naar de 15e - 16° eeuw …

Heerlyckhede De Gavers De poorten van het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum worden geopend. Treed allen binnen in de wondere wereld van de Heerlyckhede De Gavers!
Van 13u30-18u00 doorlopend tal van Middeleeuwse activiteiten. Van oude ambachten tot verrassende narren, genieten van echt volksvermaak, met de ridders op hindernissentocht of mee op het water met de Zuid-Gavers-compagnie… Laat de Heerlyckhede De Gavers jou en je familie en vrienden verrassen.

Het volledig programma : http://www.west-vlaanderen.be/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/opengaversdag-2015.aspx

Auteur: Tom Linster Email: gavers@west-vlaanderen.be Foto montage Bernard Decock / Foto's Prov.West Vlaanderen

Geplaatst op 01.08.2015

‘Vleermuizen! Onze mannen van de nacht’ op zondag 2 en zaterdag 8 augustus

Op zondag 2 en zaterdag 8 augustus vinden respectievelijk in provinciedomein Bergelen (Gullegem – Wevelgem) en provinciedomein Sterrebos (Rumbeke - Roeselare) ‘vleermuizenactiviteiten’ plaats. De activiteiten zijn gratis.
Provinciedomeinen met vele oude bomen zijn uitstekende plaatsen om vleermuizen in actie te zien. Tijdens een wandeling gaan de deelnemers met vleermuizendetectoren op zoek naar de verschillende soorten die in de domeinen wonen. Uitzonderlijk kan er zelfs een bezoek gebracht worden aan de ijskelders van de domeinen.
Praktisch
Datum: zondag 2 augustus, van 20u30 tot 23 uur
Plaats: Provinciedomein Bergelen, Rijksweg in Gullegem (aan het NEC De Rand)
Datum: zaterdag 8 augustus, van 21 uur tot 22u30
Plaats: Provinciedomein Het Sterrebos, Sterrebosdreef in Rumbeke (aan de parking)
De activiteiten zijn gratis. 

Meer info : 
www.west-vlaanderen.be/domeinen Fanny Depijpere dienst communicatie fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15

Geplaatst op 01.08.2015
5015 artikelspagina's: 1 ... 451 452 453 454 455 <<< 456 >>> 457 458 459 460 461 ... 502