Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

CinéBib, gratis openluchtfilm met BBQ en randanimatie in Menen

Life of Pi, gratis openluchtfilm op het Vander Merschplein op donderdag 20 augustus 2015 om 21u
Om 21u, bij invallende duisternis, kan je op groot scherm genieten van Life of Pi, een film van 2012, gebaseerd op een boek van Yann Martel in een regie van Ang Lee. De film won in 2013 vier Oscars waaronder die van beste regie, beste muziek en beste fotografie.
Life of Pi vertelt het wonderbaarlijke verhaal van Piscine, of kortweg Pi, die in een reddingsboot samen met een Bengaalse tijger 227 dagen lang de Grote Oceaan trotseert. Wanneer de kleine familiezoo van de jonge Piscine in financiële moeilijkheden geraakt, beslist zijn vader om samen met zijn gezin en zijn dieren naar Canada te varen. Maar het noodlot slaat toe en het schip vergaat. Pi blijft alleen achter en moet samen met een hyena, een zebra, een orang-oetang en een tijger alle gevaren van de oceaan trotseren.
Regisseur Ang Lee haalt met Life of Pi een onverfilmbaar geacht boek naar het witte doek. En hoe. Een magische reis boordevol emotie, fantasie en visuele pracht.
Met deze film over vriendschap willen de organisatoren de Menenaar een aangename en gezellige avond aanbieden.
Randanimatie | Barbecue | vanaf 19u
Zoals vorig jaar is er opnieuw gezorgd voor enige randanimatie. Vanaf 19u is er mogelijkheid om te barbecueën. Breng zelf vlees en groenten mee. Voldoende barbecuetoestellen zijn aanwezig. De kleinere kinderen kunnen ravotten op een springkasteel. 

Meer informatie? bibliotheek@menen.be | t 056 51 58 70

Geplaatst op 25.07.2015

Het gaat met de boer in België niet beter dan in Frankrijk, integendeel!

Naar aanleiding van de Beurs van Libramont nemen we kennis van de uitgebreide steun die federaal minister van landbouw Willy Borsus vandaag voorstelt. Het ABS is tevreden met de 10 maatregelen, maar vraagt toch nog extra inspanningen vanwege de politici en wijst de ketenpartners van de agrovoedingsketen op hun verantwoordelijkheid.
De Franse boeren voerden de voorbije dagen harde acties en ze hebben gelijk ook! Ze duiden op een aantal onhoudbare situaties. In België bleef het tot vandaag stil, al legde het Algemeen Boerensyndicaat met de nachtelijke acties op 19 december 2014 reeds de vinger op de wonde.Is onze situatie intussen misschien beter? Zeker niet. De Belgen kennen Frankrijk ook als een echt landbouwland, een land dat zijn boeren hoog in het vaandel houdt, ook politiek. En toch…
De toestand in België is minstens even erg, alleen voeren we niet gauw even harde acties als in Frankrijk. De noodkreet vanuit onze boeren is echter niet minder luid. De vzw Boeren op een Kruispunt weet niet wat gedaan met de toeloop stoppende boeren en boeren in nood. Onze vleesvee- en varkenshouders, groentenkwekers, siertuinders, kippenhouders en nu ook de melkveehouders ervaren de benarde situatie aan den lijve en zien een onzekere toekomst tegemoet. Europese beleidsmakers dachten dat het nieuwe GLB de zaak zou oplossen door de oprichting van producentenorganisaties, enig resultaat is daarvan nog niet zichtbaar..
Onze Westerse maatschappij moet kleur bekennen: wil men de familiale landbouw behouden of niet? Kiezen ze voor de korte termijnvisie: de goedkoopste grondstof, wetende dat hierdoor de familiale landbouw verdwijnt en er enkel industriële en buitenlandse voeding zal overblijven. Of zijn ze bereid het roer om te gooien en nog te redden wat er te redden valt.
Het ABS is zich zeer van de situatie bewust en heeft de evolutie zien aankomen en meermaals op de op til zijnde koude sanering gewezen, alleen wou de politiek niet altijd even goed luisteren. Het ABS zal de eerstkomende weken niet nalaten acties te voeren, maar wil tevens alsnog een aantal oplossingen aanreiken. (zie bijlage ‘Wat kan er aan gedaan worden?’).
Het ketenoverleg dweept met het woord ‘Transparantie doorheen de keten’, maar op de situatie in de primaire sector na is er niets zo duister dan de prijs- en winstvorming bij de ketenschakels na ons. . Voor de boeren en iedereen die het wil zien is het duidelijk dat iedereen in de keten winst maakt uitgezonderd de boer. Er wordt dus wel degelijk winst gemaakt, op de kap van de primaire sector. Marges worden bij andere schakels in de keten vooraf in de verkoopprijs ingecalculeerd en doorgerekend aan afnemers en consumenten. De boer slikt de aan hem opgelegde prijs….
Wat willen we? Wij willen herziening van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Hier wordt gesteld dat verkopen met verlies verboden is met uitzondering in de primaire sector (land- en tuinbouw). De Franse president Hollande nam tijdens een boerenoverleg op 23 juli in Dijon het voortouw door te stellen dat de, ook in Frankrijk van toepassing zijnde regelgeving, uitgebreid moet naar de primaire sector als er met contracten gewerkt wordt. Het is de eerste keer dat we zo iets horen.
Wanneer politici iets ten gronde willen veranderen aan de zwakke positie van de primaire sector, zit daar wel degelijk een zeer belangrijke sleutel. Veel meer dan in het groeperen van enkele tientallen boeren en tuinders in een producentenorganisatie. Hier moet dringend werk van gemaakt worden in België.
ABS eist een vrijstelling van de kilometerheffing voor de primaire sector met als voornaamste reden dat wij deze extra kost níet kunnen doorrekenen in onze prijs, anders sectoren kunnen dit wel. Daarenboven zijn de bij ons geproduceerde producten grondstoffen voor de realisatie van meerwaardeproducten (verwerkte voedingsproducten) waar wel tot bij de consument kan doorgerekend worden.
België moet apart onderhandelen met Rusland om te kijken of er opnieuw uitvoermogelijkheden zijn.
ABS staat klaar om het voorbeeld van onze Franse collega’s te volgen. Het is een eervolle strijd want wij willen onze boeren behouden en dragen zorg voor jullie voedselvoorziening.
Meer info :Nationaal voorzitter: Hendrik Vandamme 0476/415158 - Woordvoerder ABS: Guy Depraetere 0475/326936
BIJLAGE ‘Wat kan er gedaan worden?
1. Vleesvee:
a. Stop de fraude in de slachthuizen
i. Installatie van de zwarte doos bij de weegbalans
ii. Stop de overklassering
iii. De karkassen worden gewogen en geclassificeerd vóór het afsnijden
b. Correctie van de marktprijzen naar 5,6 euro per kg karkas voor de echte S-kwaliteit (berekening volgens index FOD economie)
c. Geen extra-kosten en verliezen voor de zware karkassen
d. Frauderende slachthuizen worden bekend gemaakt
2. Varkens:
a. geen uitbreiding mits mestverwerking, gekoppeld aan warme sanering
b. Geen toenamevarkensstapel, switch naarandere varkens.
c. Voor het binnenland: kostendekkende prijzen als basisprijs
d. Lichtere varkens slachten
e. Lasten verminderen: Rendac, residuele bijdrage, VLAM, IVB, sanitaire bijdrage,
f. Invoerrechten op invoer van biggen.Scherper toezicht in slachthuizen, harder anti-fraude optreden
g.

3. Melk:
a. beperking productie op basis van vraag
b. Melkveehouders zijn de dupe van het falen van de Belgische coöperatieve melkerijen

4. Groenten en aardappelen
a. Meer transparantie en samenwerking met de verwerkers (Platform)
b. Kosten van telers moeten doorgerekend worden in de contractprijzen
c. Teeltrisico moet meegenomen worden in de discussie
d. Het hard werk en de investeringen van de boeren moeten verloond worden

Geplaatst op 25.07.2015

Nieuwe fase structurele onderhoudswerken op A19 tussen Kortrijk en Menen

De eerste fase van de onderhoudswerken op de A19 werd uitgevoerd tussen 1 en 10 juli. Op 17 juli worden er bijkomend nog asfalteringswerken uitgevoerd. In de nacht van 2 op 3 augustus start de tweede fase. Het einde van de werken is voorzien tegen begin september.
De voorbije dagen werden op de A19 ook vangrails geplaatst ter hoogte van de portieken van de dynamische infoborden. Deze werken staan los van het structureel onderhoud en worden uitgevoerd door een andere aannemer met behulp van een mobiele werfsignalisatie. Het grote structurele onderhoud op de A19 tussen Kortrijk en Menen in de rijrichting van Ieper start in de nacht van 2 op 3 augustus. Voorafgaand zal de aannemer echter nog asfalteringswerken moeten uitvoeren ter hoogte van de doorsteken zodat het verkeer met rijrichting Ieper in fase 2 vlot en comfortabel op het rijvak richting Kortrijk kan gebracht worden. Dit is voorzien op vrijdag 17 juli tussen 9u en 15u. In de rijrichting Kortrijk wordt de snelle rijstrook ingenomen. Het verkeer beschikt dan over 1 rijstrook in plaats van twee. In de rijrichting Ieper is er dan geen hinder. In de nacht van 2 op 3 augustus starten dan de eigenlijke werken waarbij het verkeer richting Ieper via een doorsteek op de rijvakken richting Kortrijk wordt gebracht. Die nacht en de dag erna plaatst de aannemer de werfsignalisatie. Tegen maandagavond 3 augustus zal in beide richtingen de werfsituatie in gebruik zijn waarbij het verkeer richting Kortrijk 1 volwaardige rijstrook ter beschikking heeft en het verkeer richting Ieper twee versmalde rijstroken. De oprit op het complex A19-E403 vanuit Brugge richting Ieper is afgesloten. Het verkeer dat vanop de E403 vanuit Brugge de A19 richting Ieper wil oprijden wordt omgeleid via de overige lussen van het verkeerscomplex.
Ook de oprit nr. 2 Menen op de A19 richting Kortrijk is afgesloten. Het verkeer moet de A19 richting Ieper nemen, eraf rijden aan het complex nr. 2a Wervik en daar terugkeren op de A19 richting Kortrijk.
Het einde van de werken is voorzien tegen 4 september.
Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt ernstige hinder tijdens de piekuren.
Opgelet: omwille van weers- of andere omstandigheden kunnen de data nog verschuiven! 

Meer info : Zie http://wegenenverkeer.be

Geplaatst op 25.07.2015

Paravangfeesten aan de haven Blankenberge

Op zondag 2 augustus vinden rondom de Paravang, het windscherm aan de haven, de jaarlijkse Paravangfeesten plaats. De havenbuurt wordt dan opnieuw ondergedompeld in een authentieke maritieme sfeer. De paravang vormt de hele dag het gezellige decor voor visserstradities en -folklore.
Schepen van Toerisme en Erfgoed Philip Konings (Open Vld): “Naast de havenfeesten in het voorjaar, zijn de paravangfeesten een moment waarop we het vissersverleden van Blankenberge in de kijker zetten. Het monument dateert al van 1908 en is één van de visitekaartjes van de badstad.”
In de schaduw van het monument worden de hele dag doorlopend oude ambachten en volksspelen gedemonstreerd, er zijn optredens van volksdansgroepen, en er worden zeemansliederen van over de hele wereld gezongen. Bezoekers kunnen er proeven van versgebakken vis of zelfs leren hoe garnalen te pellen. Een overzichtstentoonstelling toont hoe de havenbuurt er anno 1900 uitzag, en er is de antiek- en brocantemarkt.
De verenigingen die aan het gebeuren deelnemen zijn de volksdansgroepen De Sloepe en De Noordzeedansers, het Shantykoor Blankenberge, de folkloregroepen De Vrye Visscherye, Ebbe en Vloed, De Korre, en de Visbakkers. 

Voor meer info Philip Konings 0475 69 33 75 – philip.konings@blankenberge.be 

Selectie Foto's Paravangfeesten 2014 : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 25.07.2015

Gezond verstand primeert blijkbaar ook bij de ASTB…

Het was de intentie van de treinbestuurdersvakbond Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) om voor deze zomer een stakingsaanzegging in te dienen voor zeven zaterdagen (elke zaterdag tussen 18 juli en 29 augustus).

Heel wat instanties vonden dit initiatief ongehoord en een potentiële gijzeling van pendelaars en toeristen. Tezamen met de Provinciegouverneur Carl Decaluwé en de Voorzitter van de organisatie “TreinTramBus” schreven we dan ook een boze brief aan deze treinbestuurdersvakbond…

Burgemeester Patrick De Klerck: ”Het is een hele opluchting voor de Kust dat de aangekondigde staking niet zal plaatsvinden in de drukke zomerperiode. De eerste stakingsdag op zaterdag 18 juli was (gelukkig) geen succes. Ik dank de NMBS en de bevoegde Minister voor de geleverde inspanningen om het treinverkeer quasi normaal te laten functioneren. De (directe) financiële kost voor de Kust van een mogelijke stakingen, werd door Westtoer geschat op 8 miljoen euro en 210 000 minder dagtoeristen… Gelukkig ontvingen we bevestiging dat de zaterdagstakingen worden afgeblazen. Ik ben blij dat het gezond verstand primeert…”

Hopelijk wordt het een prachtige zomer en mogen we vele extra treinen verwelkomen aan de Kust ! 

Patrick De klerck Voorzitter kustburgemeesteroverleg

Geplaatst op 23.07.2015

Een blik achter de schermen van de Leiewerken

De tentoonstelling Metamorfosen. Een klare kijk op de Leie biedt een eigenzinnige kijk op de rivier en op de Leiewerken van de voorbije twintig jaar. In de schaduw van de werken spelen zich tal van gebeurtenissen af die de gang van zaken bepaalden. In augustus en september laten we vijf storytellers op jullie los. Zij brengen aan de hand van de tentoonstelling de verhalen achter de Leiewerken. Allen present op een kijk achter de schermen!

Een storyteller verwelkomt je op volgende zondagen: 2/8 – 16/8 – 30/8 – 13/9 – 27/9.
Telkens van 10u30 tot 11u30. Afspraak aan de balie van Texture (Noordstraat 28, 8500 Kortrijk).
Het verhaal van de storyteller kost je niks! Het zit inbegrepen in de ticketprijs. • € 3 voor Metamorfosen • € 9 voor een combiticket Metamorfosen, Flux en Texture 

Inschrijven via metamorfosen@kortrijk.be of 056 27 74 70 

Meer info op www.metamorfosen.be - Kris vlaminck

Geplaatst op 23.07.2015

Loop niet te koop met je waardevolle voorwerpen!

De federale preventiecampagne ‘Loop niet te koop met je waardevolle voorwerpen’ roept op om waakzaam te zijn voor gauwdieven. Zelf kun je al heel wat doen om te voorkomen dat je het slachtoffer wordt van een gauwdiefstal!
Gauwdieven: je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Drukbezochte plaatsen met veel potentiële doelwitten en waar je gemakkelijk kan opgaan in de massa, zijn gegeerd bij gauwdieven. In winkels, restaurants en cafés, op de trein of in het station, in de bus of de tram… of gewoon op straat, ze slaan hun slag zodra ze daar de kans toe zien. Ze gaan vlug te werk en hun grootste succesfactor is afleiding.
De drukte van het zomerseizoen is een ideale gelegenheid voor gauwdieven. De focus van de campagne ‘Loop niet te koop met je waardevolle voorwerpen’ ligt in Oostende onder meer op het treinstation en de tram- en bushaltes. 

Een diefstal is gauw gebeurd, maar eigenlijk even snel voorkomen. De gelegenheid maakt de dief, geef dus die gelegenheid niet! We geven je alvast enkele tips mee!
• Beperk de hoeveelheid contant geld en gebruik bij voorkeur je bankkaart.
• Draag je rugzak of handtas op drukke plaatsen steeds vooraan tegen het lichaam.
• Laat je waardevolle voorwerpen thuis als je die niet écht nodig hebt.
• Hou je vervoersbewijs of geld voor het openbaar vervoer klaar, zodat je je portefeuille niet moet uithalen wanneer iedereen het ziet. 

Meer info en tips op www.besafe.be.

Geplaatst op 23.07.2015

KV Mechelen aan Zee op 25 juli 2015: verkeersmaatregelen

Naar aanleiding van de voetbalwedstrijd KV Oostende -KV Mechelen op zaterdag 25 jul 2015 organiseert de supportersfederatie van KV Mechelen het event 'KV Mechelen aan Zee op de parking ter hoogte van de Hydro Palace.
Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt een aantal veiligheidsmaatregelen genomen.
Van donderdag 23 juli 2015 om 10.00 uur tot en met zaterdag 25 augustus 2015, om 22.00 uur, worden volgende verkeersmaatregelen van kracht:
Op de volledige parking ‘Hydro-Palace’, gelegen langs de Zeedijk ter hoogte van het huisnummer 250, geldt parkeerverbod.
Op zaterdag 25 juli 2015, van 15.00 uur tot 23.00 uur worden volgende verkeersmaatregelen van kracht :
Op de volgende wegen geldt parkeerverbod voor iedere bestuurder en/of uitsluitend voorbehouden voor politie- en hulpdiensten:
• Leopold Van Tyghemlaan, tussen de Troonstraat en de Zwitserlandstraat, kruispunten inbegrepen;
• Troonstraat, rijbaan richting centrum, zuidelijke parkeerplaatsen, tussen de Leopold Van Tyghemlaan en de Northlaan;
• Northlaan, tussen de Troonstraat en de toegang tot de parking, kant ex-Media Center.
Op de volgende wegen is voor iedere bestuurder, de toegang in beide richtingen verboden:
Leopold Van Tyghemlaan, tussen de Troonstraat en de Zwitserlandstraat.
In de Wielingenstraat (aan de zijde van de oneven kant huisnummers) is het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Alle maatregelen worden ter plaatse duidelijk gesignaleerd.
Meer info krijg je bij de dienst Coördinatie van de Lokale Politie, T 059/27.09.36 of via coordinatie@politie-oostende.be.

Geplaatst op 23.07.2015

BURGEMEESTER DRUMT TIJDENS ALCATRAZ CONTAINERCONCERT

Zaterdag was de Grote Markt te Kortrijk overspoeld door de Metalfans van ALCATRAZ. Het gratis concert is een voorronde van het festival dat doorgaat op 8 & 9 augustus. Om 19uur mocht de Kortrijkse DYSCORDIA het publiek met hun Metalklanken overspoelen. Sinds 2007 heeft de groep stadig een kernhard publiek opgebouwd waardoor hun eerste cd dan ook een succes was. De zeskoppige groep is begonnen aan een tweede cd maar die is momenteel een EP (demo). Tegen eind 2015 hoopt de groep de nieuwe CD op de markt te brengen.
Na drie kwartier werd het podium herschikt door een tweede drum op te plaatsen. Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne nam plaats achter de batterij en drumde mee op Enter Sandman van Metallica. Een promostunt voor het metalfestival Alcatraz op 8 en 9 augustus. “In drie weken kon ik slechts 4 keer oefenen. De podiumstress was enorm maar de ervaring fantastisch”: aldus de burgemeester.
AVATAR, die nog tot 22 september bezig is met hun zomertour, speelde als tweede en tevens laatste groep van de avond. Een kunstwerk van een show met verkleed bal, licht- en vooral goed klankspel. Op 7 augustus komt AVATAR naar Maasmechelen. 

IDVA / ©Foto-IDVA

Geplaatst op 23.07.2015

‘Uit in Oostende’ van augustus zomert onverminderd voort!

Het augustusnummer van 'UiT in Oostende' zomert onverminderd voort! Het magazine is weldra overal gratis verkrijgbaar. Ook nu weer is er aandacht voor muziek, theater, sport, cultuur en nog veel, veel meer!
In het augustusnummer luidt stadsbeiaardier Jean-Pierre Hautekiet speciaal voor ons de feestklokken. Verder voelen we het prettig gestoorde rappersduo Kleine Sanders aan de tand en vertelt Maaike Cafmeyer over haar rol als master op FFO15. Leuke TAZ-tips krijg je er zomaar bovenop! Ook deze keer zorgt Rattenman voor een nagelbijtende afsluiter van het magazine!
Lees ons magazine alvast digitaal!
Een gedrukt exemplaar van de kalender krijg je gratis aan -onder meer- de infobalie van het Stadhuis, bij Toerisme Oostende, in CC De Grote Post of in Bibliotheek Kris Lambert, maar wordt ook op tal van andere locaties in Oostende verdeeld. 

Jouw activiteit in ‘Uit in Oostende’? Voer via de UiTdatabank zelf een activiteit in! 

Op www.uitinoostende.be kun je de volledige kalender raadplegen. Voor meer info kun je terecht bij het UiTloket.

Geplaatst op 23.07.2015
5015 artikelspagina's: 1 ... 453 454 455 456 457 <<< 458 >>> 459 460 461 462 463 ... 502