Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

CC De Grote Post

Het parkeer aanbod in Oostende is uitgebreid met een extra Cambiostandplaats , met name aan het Cultureel Centrum De Grote Post.
De nieuwe standplaats is gelegen in de Hendrik Serruyslaan, vlakbij opticien Halewyck en op ca 20m van cultureel centrum De Grote Post en kreeg dan ook de toepasselijke naam 'CC De Grote Post'. Met deze nieuwe standplaats kan je in Oostende terecht op 6 cambio-ophaalpunten om een cambio-auto op te pikken. In totaal staan er daarmee al 8 cambio deelauto's voor je klaar in deze koningin der badsteden.

Geplaatst op 29.01.2015

Bekend Blankenbergs restaurant de Kiwi gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor meergezinswoningen

De vernieuwing van onze stad zet zich, niettegenstaande de minder goede economische situatie, verder. Nadat recentelijk nog een bouwvergunning werd afgegeven voor een uitbreiding van het hotel Pantheon Palace in de Langestraat en supermarkt Carrefour in de Kerkstraat ondertussen werd afgebroken, verleende het college de goedkeuring voor de afbraak van de Kiwi in de Prinsenlaan/Ruzettelaan en de bouw van een nieuw complex.
Burgemeester Patrick de Klerck: ”De Kiwi is een begrip in Blankenberge. Het was een restaurant dat jarenlang een referentie was voor vele Blankenbergenaars en toeristen. Nadat Dirk en Danielle besloten om de zaak stop te zetten, werd een nieuwbouwdossier opgestart. Er werd een aanvraag ingediend voor de sloop van de bestaande bebouwing in de A. Ruzettelaan nummer 1, 3 en 5, alsmede voor het gebouw Prinsenlaan 2, teneinde een nieuwe meergezinswoning op te richten. De vier gebouwen worden gesloopt en vervangen door een nieuwe meergezinswoning met een twintigtal appartementen.
Dirk en Danielle Meyers: “We zijn gelukkig dat we met de nieuwbouw van de Kiwi kunnen meewerken aan de verdere vernieuwing van Blankenberge. Het wordt een mooi project en een meerwaarde voor de omgeving”.
Burgemeester Patrick de Klerck: ”De gevel wordt uitgewerkt in een combinatie van donkergekleurde gelijmde bakstenen met witte architectonische betonelementen. De woongelegenheden worden voorzien van brede leefterrassen waarbij de borstwering wordt voorzien in helder glas in combinatie met houten latwerk. Niettegenstaande voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn op het openbaar domein, wordt het gebouw toch voorzien van een onderkeldering in functie van elf garages/standplaatsen.

Geplaatst op 29.01.2015

Kortrijkse politie in alarmfase

Het politiekantoor in de Persynstraat is vanaf heden afgebakend. Om toegang te krijgen moet men na een indentiteitscontrole en gefouilleerd te zijn, kan men na verhoor het kantoor betreden via de Oude Vestigingsstraat. Rondom het oude gebouw van de rijkswachtkazerne is het ten stengste verboden te parkeren of stationeren. In de Oude Vestigingsstraat zijn zelfs de plaatsen voor Shop en Go voor de politievoertuigen voorbehouden.

De redactie / Front Foto : Bernard Decock

Geplaatst op 29.01.2015

Het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw diplomeert 18 verzorgenden/zorgkundigen

Na een intensief jaar van studie en praktijkstages mochten 18 gelukkigen op woensdag 28 januari 2015 in het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw het bekwaamheidsattest van ‘verzorgende / zorgkundige’ hun diploma in ontvangst nemen.. Met het attest kunnen deze mensen meteen aan de slag, in de thuiszorg of in een woon- en zorgcentrum. Op de foto laureaten , Cools Ingris , Coppens Stefanie , Dauchy Olivia , DeWintere Marisa , Dejaeghere Kim , Desmet Iréne , Gabriels Lisa , Herpoel Philippe , Kaminska Monika , Legrand Lies , Muntoni Rosine , Saqui Hasnaa , Segers Jessica , Soubry Kristof , Vandecasteele Mieke , Vansevenant Kimberly , Vanwijnsberghe flore en ten Verlinde Tania.
Intussen is Familiezorg West-Vlaanderen vzw alweer op zoek naar een nieuwe groep gemotiveerde kandidaten. Iedereen die droomt van een beroep in de zorg kan zich kandidaat stellen. De opleiding start op 2 maart 2015 in Kortrijk, is gratis, verloopt in samenwerking met VDAB, duurt iets meer dan 12 maanden en bestaat uit een interessante afwisseling tussen theorie en dicht-bij-huis-stages. Voor meer info: Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk, tel. 056 20 15 48, www.familiezorg-wvl.be.

Liesbet Vancraeynest / Front Foto : Bernard Decock

Geplaatst op 29.01.2015

Eerste 500 cursisten @llemaal digitaal kregen diploma

Stad en OCMW Kortrijk lanceerden in september 2014 nieuwe cursussen @llemaal digitaal. Geïnteresseerden konden kiezen tussen ‘starten op het internet’ of ‘sterker op het internet’. Samen met de lessenreeksen in de lokale dienstencentra van het OCMW klokten we eind december af op ruim 500 deelnemers. Zij doorliepen de lessen met glans en krijgen vandaag in de Schouwburg officieel hun diploma.
De cursussen spreken mensen van alle leeftijden aan. Zo was de jongste deelnemer 28 jaar Pursy Chan uit Heule, en de oudste maar liefst 88 jaar, Arthur Van Maele uit Kortrijk.
Het project @llemaal digitaal wil alle inwoners van Kortrijk meenemen in de digitale wereld. We doen dit met een aanbod van zeer toegankelijke en betaalbare computer- en internetlessen, publiekskiosken, gratis wifi hotspots en digitale dienstverlening. Eén van de acties is opleidingen aanbieden voor échte beginners, als opstap naar de digitale wereld. Wie tegenwoordig geen toegang heeft tot de digitale wereld dreigt immers uitgesloten te worden.
De cursussen hebben een aangepaste aanpak en inhoud, en toegankelijke prijszetting. Zo worden de lessen ingericht in kleine groepjes, met geduldige lesgevers, op flexibele tijdstippen en verschillende locaties, zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen.
Uit het onderzoek blijkt dat er veel aanbod is in Kortrijk, maar dat dit niet altijd voldoende op elkaar afgestemd of gekend is. De stad werkt samen met alle bestaande organisaties om het volledige aanbod zo dicht en duidelijk mogelijk tot bij de burger te brengen.
Nieuwe opleidingsreeksen
Vanaf 31 januari starten de volgende opleidingsreeksen. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij, zowel voor de cursus ‘starten op het internet’ als voor ‘sterker op het internet’. Wie liever op het warme weer wacht, kan alvast inschrijven voor de opleidingen die aanvatten in april en mei. Op dinsdag 27 januari om 19u is er een gratis kennismakingssessie in het OC Heule. Inschrijven hiervoor kan via dezelfde weg als het inschrijven voor de cursussen zelf.
Bel het gratis nummer 1777, komt langs bij het Onthaal- en Meldpunt van de stad of schrijf je in via www.kortrijk.be/allemaaldigitaal.
We zoeken nog steeds vrijwilligers!
Mensen die zich aangesproken voelen om anderen op weg te helpen met hun computervragen kunnen zicht aanmelden als computerassistent. We zoeken ook vrijwilligers die als computerbuddy tijdens de lessen mensen die wat extra hulp nodig hebben kunnen begeleiden.
Contact: Philippe De Coene Schepen van welzijn, armoedebestrijding, ICT en consumenten
Voorzitter OCMW - Telefoon: 0477 45 32 32 |
E-mail: philippe.decoene@ocmwkortrijk.be
Elke Cuvelier Stafmedewerker communicatie OCMW Kortrijk Telefoon: 056 24 48 57 |
E-mailadres: elke.cuvelier@ocmwkortrijk.be

Cuvelier Elke

Geplaatst op 29.01.2015

Publius in nieuw kantoor

Het advocaten kantoor Bulius heeft het nieuwe jaar goed ingezet met een verhuis naar een nieuw kantoor in de Pres.Kennedypark in kortrijk
Met 3 vestigingen (Antwerpen, Brussel & Kortrijk) is Publius wellicht het eerste advocatenkantoor, gespecialiseerd in publiek recht en de publieke sector, dat zijn nationale ambities ook in daden omzet.

De redactie / Foto : Bernard Decock

Geplaatst op 28.01.2015

Podiumfestival BUDA VISTA wordt éénmalig een radiofestival: We Love Radio

BUDAVISTA #6: WE LOVE RADIO ! 3 dagen live performances OP SCENE en IN DE ETHER! 26 + 27 + 28.02.15 @ BUDA, Kortrijk
BUDA VISTA presenteert twee keer per jaar podiumwerk dat in de studio’s of theaterzalen van kunstencentrum BUDA gecreëerd werd. Sommige producties hebben al een hele tournee achter de rug, anderen zijn kraakverse creaties. Maar allemaal zijn ze het werk van artiesten waar we sterk in geloven.
Voor deze zesde editie was het bijna per toeval dat er meerdere kunstenaars tegelijkertijd rond "radio" werkten. BUDA zag dat als een opportuniteit om een BUDA VISTA-special te maken rond radio en verzamelde verse creaties (met verschillende premières) die drijven op “geluid” (vaak op een radiofonische manier). Voor dit full audio festival landt een uitgelezen keuze aan multi getalenteerde kunstenaars van over heel Europa op de podia van BUDA Kortrijk én in de oren van het publiek!
In een wereld die overspoeld wordt door beelden, blijken podiumkunstenaars steeds meer aandacht te besteden aan geluid en – bij uitbreiding – aan Radio. Zij verkennen de relatie tussen performance en radio op verschillende, vaak onverwachte manieren. Voor veel hedendaagse kunstenaars is Radio geen aftands communicatiemiddel, maar een uitgebreid veld vol mogelijkheden; Radio koppelt de tijd los van de ruimte en de stem van het lichaam. Wat je ziet komt los te staan van wat je hoort.
Enkele voorbeelden:
What Nature Says van Myriam Van Imschoot. Het publiek wordt verdeeld in twee groepen. De eerste groep zal in het eerste deel van de voorstelling enkel luisteren, terwijl de andere groep kijkt naar de voorstelling. Daarna wisselen ze van positie, én van ervaring.
Bij Des Miss & Des Mystères van Antonia Baehr kijkt iedereen naar hetzelfde podium, waarop een performer verschillende acties uitvoert. Tegelijkertijd horen we een stem die een mogelijke voorstelling beschrijft voor blinden, een voorstelling over jeugdherinneringen. Vaak beschrijft de stem iets anders dan wat we precies op het podium zien, maar soms vallen beiden samen. Door deze combinatie maakt iedereen zijn eigen voorstelling, waar de persoonlijke herinnering en de verbeelding van elke toeschouwer een grote plaats krijgt….
Radio stimuleert verbeelding en maakt luisteraars tot ‘actieve toeschouwers’: elke toehoorder maakt zijn eigen beelden bij wat hij hoort. Eigenlijk zal iedereen de stukken anders beleven, want tussen wat iedereen zal zien en horen, staat wat elk individu voor zichzelf zal verbeelden. Die specifieke autonomie, of contributie van de toeschouwers aan het stuk, is wat ons interesseert. Voorstellingen worden in die zin participatief, maar niet op de gekende manier.
Tijdens het radiofestival onderzoeken twee ex-studenten van het RITS wat de linken precies zijn tussen die huidige producties en de tradities van het "hoorspel", dat vroeger vaak op de radio te horen was en ondertussen bijna volledig is verdwenen. Hoe ver zitten we vandaag van deze traditie? Of hoe dichtbij?
Het publiek beleeft het podiumprogramma LIVE in onze theaterzalen en –studio’s (met 7 creaties en/of Belgische premières, allemaal ‘made @ BUDA’), maar ook… IN DE ETHER, dankzij Radio Quindo (www.quindo.be) in Kortrijk en XL Air (www.xlair.be) van Rits school of Art.
En vermits Radio ons toelaat om op het zelfde moment ‘hier’ én ‘daar’ te zijn, zenden onze Europese partners MDT Stockholm (SE), Mercat De LesFlors / Seccio Irregular Barcelona (ES), WUK Performing Arts Vienna (AT) en Reykjavik Dance Festival (IS) onze projecten (geheel of gedeeltelijk) live uit in hun eigen theaters.
In aanloop van het radiofestival leggen nog enkele artiesten in Kortrijk de laatste hand aan hun voorstelling. Daardoor wordt het mogelijk om – in samenspraak met de artiest – een interview te regelen bij kunstencentrum BUDA.
Meer info ;:Agnes Quackels, artistiek leidster: agnes.quackels@budakortrijk.be | 0478/39 21 52
Kristof Jonckheere, artistiek coördinator: kristof.jonckheere@budakortrijk.be | 0473/36 46 8
Sarah Verzele, communicatieverantwoordelijke: sarah.verzele@budakortrijk.be | 0476/57 51 88

Geplaatst op 28.01.2015

Tien West-Vlaamse verenigingen bekroond met een Award van BNP Paribas Fortis Foundation

Donderdag 22 januari namen tien West-Vlaamse verenigingen een Award van BNP Paribas Fortis Foundation in ontvangst. Deze Awards worden elk jaar uitgereikt aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. Mede dankzij de financiële steun van de stichting kunnen de West-Vlaamse laureaten hun projecten de komende jaren realiseren. En ze zijn niet de enigen: in totaal zijn er 80 Belgische verenigingen die een Award van BNP Paribas Fortis Foundation in de wacht sleepten, goed voor een bedrag van € 746.500. 

Laure Vandeghinste


» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

TENTOONSTELLING GROENGRIJS IN KORTRIJK

Bij het woord 'natuur' denken we al snel aan bossen, vijvers en polders, maar natuur is er overal, ook in de stad! Ondanks de doorgaans grijze indruk van een stad, duikt tussen barst en voeg de natuur op. Kruiden, mossen en beestjes zoeken er hun weg en veranderen verlaten plaatsen in een mum van tijd in één grote natuurlijk
biotoop.
Met het fotoproject Groengrijs namen het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt vzw ons mee op sleeptouw in de natuurlijke jungle die een stad kan zijn.
Tijdens die 12 stadswandelingen in de verschillende Vlaamse provincies (in Kortrijk op zondag 25 mei 2014) zochten we de diverse stukjes aan (wilde) natuur op om in beeld te brengen. Iedereen was welkom om hieraan deel te nemen: amateurfotograaf, stadsmens, natuurfan, natuurleek,
Tijdens de wandelingen deden we niet enkel kennis op over de rijkdom aan natuur (fauna & flora) in de stad, maar stonden we ook stil bij hoe we dit fotografisch knap in beeld kunnen brengen, dit onder begeleiding van een deskundige natuurgids en/of een fotograaf, in Kortrijk nam Tom Linster deze opdracht op zich).
Na de wandeling kon ieder met de opgedane kennis en ervaring een stukje natuur in de stad in beeld brengen.
De organisatoren selecteerden beelden uit het project voor de rondreizende expo 'Groengrijs', die startte in de Sint-Baafsabdij in Gent en nu in Vlaanderen rond reist.

Seel Seynhaeve / Foto's: Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015

Eva Cecat werd voorgsteld als voorzitter van de SPA Kortrijk

In opvolging van Axel Weydts werd Eva Cecat voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de SP.A Kortrijk dit tijdens de jaarlijkse de nieuwjaarsreceptie in het Textielhuis. Tot op heden is Eva Cecat parlementair medewerker van het Gentse kamerlid Fatma Pehlivan. Voorheen was ze al drie jaar voorzitter van de SP.A-jongerenafdeling in Kortrijk. Cecat wil haar partij voorbereiden op de verkiezingen van 2018.

De redactie / Foto's Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 27.01.2015
4668 artikelspagina's: 1 ... 454 455 456 457 458 <<< 459 >>> 460 461 462 463 464 ... 467