Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) organiseert studiebezoek aan Vlaamse watertoptechnologie voor Europese Commissie

Als vervolg op de "Blauwdruk om Europa’s waterbronnen te vrijwaren" legt de Europese Commissie de laatste hand aan de impact assessment studie van potentiële Europese instrumenten of mogelijke maatregelen om het hergebruik van water te bevorderen.
Vlaanderen heeft reeds een waardevolle ervaring opgebouwd in het domein van waterhergebruik. Dit zowel beleidsmatig als op technologisch vlak. Op verzoek van de Europese Commissie organiseerde het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) op 20 januari een studiereis over waterhergebruik in Vlaanderen en België voor Europese en nationale beleidsmakers en relevante stakeholders. Zowel vertegenwoordigers van DG ENTR, DG ENVI en DG AGRI van de Europese Commissie waren aanwezig, een duidelijk signaal dat dit dossier een beleidsoverschrijdende aanpak vereist.
De studiereis bestond uit een bezoek aan de waterhergebruik sites van drinkwatermaatschappij I.W.V.A (doorgedreven zuivering van huishoudelijk afvalwater als bron voor drinkwaterproductie), groentenverwerkend bedrijf Ardo (gebruik van gezuiverd effluent als irrigatiewater) en aardappelverwerkend bedrijf Agristo (afvalwater als bron van water, energie en meststoffen). Deze projecten rond waterhergebruik hebben een duidelijke exportwaarde maar zijn nog onvoldoende gekend. Vlakwa wil hier een initiërende, coördinerende en faciliterende rol in spelen. www.vlakwa.be

Valerie Blomme

Geplaatst op 23.01.2015

“We’re here because we’re here”

 
Mourir pour la Patrie ...
C’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie.Dulce et decorum est pro patria mori... Of wat is het heerlijk en roemrijk voor het vaderland te sterven! Toch? Oorlogspoëzie, met een roos in het geweer. Stefan Vancraeynest toont door en met de poëzie en verhalen van Engelse, Franse en Belgische auteurs-soldaten hoe absurd en zinloos de Groote Oorlog wel was... Iedereen is welkom om samen te genieten op zaterdag 31 januari om 15 uur in de Oxfam Bookshop, Budastraat 21, 8500 Kortrijk Toegang gratis – Wees welkom!
Meer info: 0475/351254 of bookshop.kortrijk@oxfamsol.be 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 23.01.2015

La Rue en Rose zoekt heel wat artiesten

Op 14 februari 2015 licht La Rue en Rose de straten van Kortrijk op met muziek, woord en dans. La Rue en Rose is een straatfestival op Valentijnsdag in het kader van met artiesten uit ons midden. Vanaf 11u kunnen jonge talenten er hun eerste noten spelen, hun eerste voordrachtgeven of hun eerste pirouettes draaien voor publiek, maar ook meer ervaren artiesten krijgen een podium om mensen te verwarmen met hun kunst. ‘s Avonds kunnen jonge bands zich klaarstomen voor het grotere werk in Muziekcentrum Track.
Dit straatfestival vindt plaats op verschillende locaties in het centrum van de stad en creëert podiumkansen voor jonge en ervaren talenten. Zo zal op deze dag van de liefde Kortrijk schitteren als een gezellige en warme kunststad.
De organisatie zoekt nog heel wat artiesten: muzikanten, dansers, dichters of leerlingen die een opleiding voor instrument of zang of dans of voordracht volgen. Geïnteresseerden kunnen individueel of met hun crew deelnemen aan dit evenement. Geef de act een naam en registreer hem via de website http://www.larueenrose.org.
Ken je jonge muzikanten, dansers of woordkunstenaars, overtuig ze om zich in te schrijven, zodat we kunnen laten zien dat Kortrijk barst van het talent.
Meer info: http://www.larueenrose.org en http://www.facebook.com/LaRueenRose

Bron : Sylvie Vanrenterghem

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Kasteelpark Heule krijgt grondige opknapbeurt

Heulepark heeft dringend nood aan een opfrisbeurt. Dit Engels landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit - als belangrijke groene ruimte - aan op het landschapsproject “Heerlijke Heulebeek”.
Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu: “De stad voorziet een grondige opknapbeurt voor het kasteelpark van Heule en beschermt het ook tegen overstromingen. Door deze “groene long” van de Heulse dorpskern in ere te herstellen realiseert de stad niet alleen zijn ambitie om een stad te zijn die vergroent, maar ook die van een stad die dialogeert en luistert. Op de budget games gaven de Heulenaars aan dat de opwaardering van het park én de fiets- en wandelpaden in de Heulebeekvallei belangrijke items waren om aan te pakken.”
Wout Maddens, waarnemend burgemeester: “Uiteraard wordt dit project ook afgestemd op andere omliggende projecten zoals de heraanleg van Heuleplaats.”
Er volgt nu een aanbestedingsprocedure voor zowel het ontwerp als het uitvoeringsdossier van deze onderhoudswerken. De kostprijs wordt geraamd op € 600.000. De ontwerpfase is voorzien in 2015-2016. Realisatie is voorzien in 2017.
Historisch Park, groene long van Heule.
Ooit was Heulepark - een Engels landschapspark- de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. De stad heeft beslist om het kasteelpark van Heule grondig op te knappen. Heulepark krijgt zo de kans om zich te herstellen tot een historisch park voor publiek gebruik en om zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad de leefbaarheid in de dopskern van Heule.
Tijdens de budget games gaven de Heulenaren aan belang te hechten aan de opwaardering van het park en het herstel van de wandel- en fietspaden in de Heulebeekvallei. Door de vernieuwing van het park met onder meer de drassige paden onder handen te nemen, komt de stad zeker tegemoet aan die vraag.
Grondige opknapbeurt, bescherming tegen overstromingen en beter toegankelijk
De opknapbeurt houdt vooral in dat overtollige groen en zieke bomen worden verwijderd en dat nieuw streekeigen groen wordt aangeplant.
Door lage dijken en keermuren te bouwen, zullen we het park meer beschermen tegen overstromingen. In extreme omstandigheden – gemiddeld 1 keer op 10 jaar tijd - blijft een gedeeltelijke overstroming van het park mogelijk, maar de omliggende bebouwing blijft dan wel gespaard van waterschade.
De speelpleintjes krijgen een heroriëntering. Trage Wegen in het park worden beter toegankelijk voor minder-mobiele personen, kinderwagens, …. Er wordt onderzocht of er WiFi mogelijk is in het park.
Raming en budget
De kostprijs wordt geraamd op € 600.000 (incl. btw) waarvan € 61.000 voor het ontwerp en € 540.000 voor de uitvoering. Realisatie is voorzien in 2017. De wijze en voorwaarden van gunning werd op 19 januari goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

Seel Seynhaeve - Dienst communicatie stad kortrijk/Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Maak kennis met bouwcoach BEN!

Om kandidaat-bouwers aan te sporen om vandaag al Bijna-EnergieNeutraal (BEN) te bouwen, lanceerden Recticel Insulation, ISOVER, Wienerberger, Viessmann, Saint-Gobain Glass, Deceuninck en Renson begin oktober de website www.IedereenBen.be. Hierop loodst coach Ben de surfer doorheen de verschillende stappen om je woning BEN te maken. Voor interactievere info op maat is er de Iedereen Ben-Facebookpagina of de wekelijkse Iedereen Ben-nieuwsbrief. Wie echt face-to-face-advies wil ten slotte, kan terecht op de stands van de Iedereen Ben-partners op Batibouw 2015.
Iedereen Ben! Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning verplicht Bijna-EnergieNeutraal (BEN) zijn. Maar waarom zou je tot dan wachten om BEN te bouwen als dat nu al probleemloos kan? Zo win je immers meteen al de strijd tegen de energiefactuur en is je woning later veel meer waard. Bovendien kan je een beroep doen op heel wat financiële stimuli. Op de nieuwe website www.IedereenBen.be loodst coach Ben je doorheen de verschillende stappen om je woning BEN te maken. Van ‘dak en vloer’, over ‘buitenmuren’, ‘glas, ramen en deuren’ en ‘ventilatie’ tot ‘verwarming en hernieuwbare energie.’ Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers… Wie de uitdaging wil aangaan om vandaag al een nieuwe woning te bouwen die beantwoordt aan de normen van morgen, wordt door coach Ben niet alleen op de website geholpen, maar ook op de Facebookpagina van Iedereen Ben. Daar worden regelmatig heel wat nuttige tips & tricks om BEN te bouwen gepost en worden fans op de hoogte gehouden van alle actuele nieuwsberichten ter zake. Via de website kan je je ook inschrijven op een wekelijkse Iedereen Ben-nieuwsbrief waarin coach Ben iedereen met bouwplannen 15 weken lang door de vaak verwarrende jungle van overwegingen en beslissingen loodst. En op Batibouw 2015 kan je ook heel persoonlijk in contact komen met coach Ben… Coach BEN op Batibouw Op de stands van Recticel Insulation (stand 5.311), Wienerberger (stand 5.309), Viessmann (stand 12.117), Saint-Gobain Glass (stand 4.105), Deceuninck (stand 4.212) en Renson (stand 4.314) zal op Batibouw een Iedereen Ben-pancarte staan die alle bezoekers met vragen over Bijna-EnergieNeutraal bouwen aanspoort om ze – vrijblijvend – op de stand te stellen. Bij elke Ben-pancarte zullen postkaartjes liggen met algemene info over www.IedereenBen en een grondplanflyer waarop de ligging van de Batibouwstanden van de verschillende Ben-partners aangegeven staat. Zo kan elke Batibouwbezoeker zijn eigen Iedereen Ben-parcours uitstippelen.
Meer info www.IedereenBen.be www.facebook.be/IedereenBen 

Eva Marquiz

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Grenscriminaliteit: één zwaluw maakt de lente niet

In de commissie Binnenlandse Zaken stelde commissievoorzitter Brecht Vermeulen enkele vragen aan Vice-eerste minister Jambon over de samenwerking tussen de Belgisch-Franse politie in de strijd tegen de grenscriminaliteit. De grenscriminaliteit is een oud zeer voor de regio Zuid-West-Vlaanderen dat maar niet leek te verdwijnen. Toch komt de minister van Binnenlandse Zaken voor het eerst met positieve signalen. De versterkte politionele samenwerking tussen beide landen hebben de Noord-Franse criminele milieus al zichtbaar ontwricht. Daarenboven is er een daling vast te stellen in het aantal criminele activiteiten door Noord-Fransen in onze regio. Kamerlid Vermeulen is erg tevreden over deze positieve berichten. Toch waarschuwt hij ook dat de problematiek absoluut nog niet opgelost is. “Ik ben de voorbije maanden persoonlijk op bezoek geweest bij slachtoffers van gewelddadige overvallen. Sommige werden 20 tot 25 minuten lang opgesloten in hun eigen huis. Andere werden in korte tijd 15 keer overvallen. Alle slachtoffers gaven te kennen dat zowel de Franse als Belgische politie en parket nog te weinig doen voor hun bezorgdheden. ”Ook minister Jambon erkende dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo moet het verdrag van Doornik II nog steeds geratificeerd worden door Frankrijk. De minister heeft hieromtrent reeds contact gehad met zijn Franse collega. Toch benadrukt hij dat de ratificatie van het verdrag zeker niet alle juridische obstakels zal wegnemen. Zo kan de Belgische politie de achtervolging op Frans grondgebied enkel inzetten als het de daders op heterdaad betrapt. Daarnaast hebben de Belgische politiebeamten geen volwaardig staandehoudingsrecht op Frans grondgebied. Zowel commissievoorzitter Vermeulen als minister Jambon hopen dat de recente gebeurtenissen ervoor gezorgd hebben dat er nauwere samenwerking komt tussen Frankrijk en ons land op het gebied van de grenscriminaliteit. De minister zal groepscriminaliteit volgende week aankaarten bij zijn Franse collega Cazeneuve, tijdens de formele top van ministers van Binnenlandse Zaken te Riga.
Contactpersonen: Brecht Vermeulen 0475 24 61 20, brecht.vermeulen@n-va.be
Karel Merckx 0477 39 28 88, karel.merckx@n-va.be

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 23.01.2015

Go4Gym behaalt Medailes

Go4gym behaalt 6 medailles op het West-Vlaams kampioenschap trampoline en 4 medailles op de eerste provinciale voorronde B-niveau van artistieke gymnastiek.
Afgelopen weekend vond te Eeklo het West-Vlaams kampioenschap trampoline niveau A, B en I plaats.
Go4gym nam hieraan deel met 9 trampolinespringers.
Op zaterdag kwam het B-niveau in actie. Yana Santelé behaalde brons en Lotte Deman won de gouden medaille bij de 13-14-jarigen.
Sterre Decavel behaalde de zilveren medaille bij de 15-16-jarigen.
Zondag kwam het I-niveau en A-niveau in actie. Bij de 9-jarigen kwamen Joran en Milan Desmet in actie die beiden de gouden medaille behaalden.
Bij de 10-jarigen waren dit Saar Desmet, 13e plaats, Aquene Dooms, 9e plaats en Jitske Tanghe de 5e plaats.
Bij de 13-14-jarigen in het A-niveau kwam Florian Vandenberghe in actie en behaalde een zilveren medaille .
Go4gym is weer sterk gestart, op naar het West-Vlaams kampioenschap dubbele minitrampoline op 31 januari.
Afgelopen weekend vond te Kortrijk de eerste provinciale voorronde B-niveau AGD plaats. Go4Gym nam hieraan deel met 8 turnsters.
Deelnemers:
- Indra T'Joens (categorie B 10) behaalde een zilveren medaille
- Riene Claeys (B 11)
- Shanaia Casier (B 12)
- Merel Heemeryck (B 13)
- Jade Vanoverbeke (B 14-15) tweede plaats west-Vlaanderen (zilver)
- Jolien Vanoverbeke (B +16)
- Margot Neyrinck (B +16) tweede plaats west-Vlaanderen (zilver)
- Hanne Vandenbroucke (B +16) derde plaats west-Vlaanderen (brons)

Sanne Loncke GoGym

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 23.01.2015

Familievoorstelling ‘En lang en gelukkig’

zondag 1 februari 2015 om 15u
‘En lang en gelukkig’ is een klein verhaal over de liefde die steeds langer en langer wordt.
Een wonderlijk verhaal zonder woorden. Iets van jongen en meisje, van lang en kort, van
dicht bij elkaar en heel ver weg en van liefde en het missen van je beste vrienden of nog iets
anders. Soms mis je iemand zo erg dat je langer wordt van verlangen.
‘En lang en gelukkig’ is gebaseerd op het prentenboek ‘Het grote verlangen’ van Sabien en
Dorine Clément. Beide zussen worden geboren in Kortrijk en brengen de jeugd door in
Marke. Sabien Clement werkt als illustratrice voor diverse bladen en uitgeverijen. In 2002
verschijnt haar eerste boek ‘Jij lievert’. Dorine Clement is grafisch vormgeefster én
koffiequeen. Ze is auteur van het prentenboek ‘Het grote verlangen’.
Na de voorstelling kunnen de kinderen nog deelnemen aan een workshop poppen maken
(1u) terwijl de ouders een dampend kopje koffie kunnen drinken.
ticket: € 8
locatie: OC Aalbeke
Info en tickets: Uit in Kortrijk, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk. 056 23 98 55.
online tickets bestellen: www.schouwburgkortrijk.be OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke. 056 40 18 92. oc.aalbeke@kortrijk.be

Voor de redactie: Bernard Decock

Geplaatst op 23.01.2015

Toch Dubai aan de Leie?

De Kortrijkse CD&V stelt zich heel wat vragen bij het uitblijven van een duidelijk en planmatig woonbeleid door het stadsbestuur. De oppositiepartij stelt vast dat projectontwikkelaars in toenemende mate bepalen wat en hoe er in Kortrijk wordt gebouwd. Bouwvergunningen voor (dure) appartementen worden met bosjes afgeleverd en de realisatie van betaalbare woningen voor jonge gezinnen blijft achterwege.
Enkele cijfers en bevindingen vooraf:
• In Kortrijk kent de demografie al jaren geen groei mee. Het aantal huishoudens stagneert al jaren op 32.300.
• De grondprijzen per m² in Kortrijk dalen een stuk tot gemiddeld 161.2€/m².
• De prijs van de gewone huizen stijgt verder tot 177.000 euro.
• De prijs van de appartementen stagneert sinds 2011 op 180.000 euro.
• In het Plan Nieuw Kortrijk, uit 2013, vinden we de ambitie: ‘Een stad die verjongt en vergroent. Een stad die betaalbaar is voor iedereen’, waarin in het hoofdstuk wonen de eerste zin is: ‘De stad staat voor belangrijke keuzes op het vlak van wonen. De komende twee jaar zijn allesbepalend. Die keuzes moeten dus snel gemaakt worden. De verwachting is dat er in de stad elk jaar 120 nieuwe gezinnen bij komen. Uit de prognoses blijkt dat die groei duurt tot ongeveer 2022. Daarna is er stagnatie. Gezinnen worden bovendien kleiner en zijn gemiddeld ook ouder dan in het verleden.’
Woonplan?Op vragen vanuit CD&V in de gemeenteraad over die te maken keuzes, blies schepen Maddens warm en koud. Eerst stelde hij dat hij een woonplan niet nodig heeft en vlot wil kunnen inspelen op vragen vanuit de markt. Later beloofde hij wel een totaalvisie op wonen in de stad. Ondertussen zijn de ‘allesbepalende’ twee jaar voorbij…
Duidelijke keuzes, waar Kortrijk met zijn woonbeleid naar toe wil, worden er niet gemaakt. De niet meer te tellen bouwdossiers voor nieuwe appartementsgebouwen doen vermoeden dat de ambitie om jonge gezinnen naar de stad te trekken verlaten is. Ten eerste dreigen die vele appartementen de stad te ‘versmachten’. Kleine woonoppervlaktes met kleine buitenterrasjes geven geen zuurstof aan de betonnering van de stad.
CD&V kiest voor grondgebonden rijwoningen met kleine stadstuintjes die de stad ademruimte geven en die jonge gezinnen laten genieten van een stukje ‘buiten-gevoel’. Ten tweede ligt het argument van de betaalbaarheid op tafel. Jonge gezinnen moeten betaalbaar kunnen wonen in de stad. De prijzen van de appartementen zijn allesbehalve op maat van de financiële mogelijkheden van het jonge gezin. Een concreet voorbeeld zijn de appartementen van de K-Tower, waar je voor 80m² en een terras van 19m² (zonder garage, met één slaapkamer) 263.000 euro neertelt (zonder notariskosten). Ter vergelijking: een nieuwbouwwoning met drie slaapkamers en een tuin kost in Deerlijk 235.000 euro. Als jong gezin weet je natuurlijk wat kiezen.
Blekerij: voor wie? Eind vorig jaar lag op de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) het Ghelamcoplan voor de Blekerijsite op tafel.
Toen al gingen er stemmen op (en niet alleen vanuit CD&V-hoek) over de weinig doorwrochte analyse rond verkeer en economie op de Blekerijsite en over de ‘futuristische’ torens. In het verleden werd bij dit soort van beeldbepalende projecten altijd gepolst naar het advies van de Vlaamse bouwmeester of van andere deskundigen op het vlak van architectuur. Dat dit nu niet gebeurde, zal wellicht geen toeval zijn…
CD&V heeft het ook moeilijk met de schaalgrootte van de Ghelamcotorens. Twee grote glazen gedraaide torens op zijn ‘Gurken –Londens’ passen misschien in de skyline van Dubai of Manhattan, maar niet in Kortrijk. Wie dit allemaal gaat bewonen is niet meteen het probleem van het stadsbestuur, maar het toekomstig uitzicht van de stad en de Leieboorden is wél hun verantwoordelijkheid. CD&V herinnert aan het Octopusplan van de Kortrijkse SP.a uit 2010. Daarin staat dat een betaalbare woning van 250.000 euro te duur is. Ook bij de bespreking van het ontwikkelingskader van de Leieboorden in de gemeenteraad van mei 2011, stelde toenmalig raadslid Bert Herrewyn pertinente vragen over het grote aantal appartementen en het gebrek aan budgetvriendelijke woningen. Het huidige stadsbestuur versoepelde de ontwikkelingsvoorwaarden nog, zodat de ontwikkelaar het aantal grondgebonden woningen kan verminderen ten voordele van de appartementen… Ten slotte maakt CD&V zich zorgen over de invulling van de grote winkeloppervlaktes die er voorzien zijn. Wie kan naast de moeilijkheden van zowel detail- als groothandelszaken kijken? Heeft Kortrijk nog zoveel bijkomende m² nodig?
Voorstellen CD&V wil het stadbestuur enkele suggesties doen, die volgens haar inspelen op het aantrekken van jonge gezinnen om de stad te beleven, maar om er vooral ook te wonen. Het zijn immers die jonge gezinnen die de stad adem geven.
1. Kies voor projecten die gaan voor stedelijke inbreiding met (betaalbare) grondgebonden woningen. CD&V staat volop achter projecten zoals de Vetex, de site Degryse op Overleie, de Zwevegemsestraat, de Peperstraat in Heule, …
2. Werk eindelijk het lang aangekondigde rollend grondfonds uit, zodat er financieel wat ademruimte komt voor wonen in de stad.
3. Trek nog meer centen uit voor de ondersteuning van renovatie in het binnenstedelijk gebied en ga verder dan Overleie.
4. Denk er aan dat de stad en haar bevolking andere belangen hebben dan de promotoren. Geef die laatsten niet altijd alle troeven in handen, maar bepaal eerst uw visie op wonen in de stad en toets die aan hun vraag.
5. Maak werk van een woonvisie op langere termijn.
6. Bezint eer ge begint aan de Blekerijsite en zoek daar opnieuw naar een evenwicht tussen de economische noden van de promotor en de noden van de Stad. Het inpassen van het politiekantoor in het Blekerijproject dient grondig te worden onderzocht.

Meer info : cdenv.kortrijk@telenet.be

Bron & foto CD&V Nieuws Kortrijk

Geplaatst op 23.01.2015

Met de KVK supporters Overleie naat het zeetje

Ter gelegenheid van de wedstrijd KV Oostende-KV Kortrijk organiseerde de supportersclub Overleie een etentje in de "Papil " in Sint-Michiels Brugge en een uitstap in Oostende om darna te genieten vande wedstrijd KV Oostende -KV Kortrijk.

De redactie / Foto's : Bernard Decock

» Klik hier voor de foto's

Geplaatst op 20.01.2015
4818 artikelspagina's: 1 ... 471 472 473 474 475 <<< 476 >>> 477 478 479 480 481 ... 482