Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

GESCHEIDEN SPORTEN: GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

Wouter Vermeersch: “N-VA spreekt nu Vlaams Belang-taal voor de verkiezingen, maar voerde de afgelopen zes jaar een sp.a-De Coene-beleid.”

Vlaams Belang kaartte in mei 2018 al aan dat N-VA-schepen An Vandersteene het gescheiden sporten invoerde. De partij stelt nu vast dat N-VA Kortrijk 'enkel wil besturen als er verbod op gescheiden sporten geldt'. Vlaams Belang roept N-VA op om nu reeds voor de verkiezingen de moslima-uurtjes in onder andere de Lange Munte en de Zonnewijzer te stoppen.
NIEUWE KLACHT OMBUDSDIENST KORTRIJK

Een klacht bij de Kortrijkse ombudsvrouw van 22 augustus 2018 door een Kortrijkse burger bevestigt de stelling van Vlaams Belang:
“Geachte mevrouw Despaillier,
Op vraag van de heer Vermeersch een reactie op uw verzoek om bevestiging.
Vooreerst wil ik beklemtonen dat ik geen relatie of binding heb met de heer Vermeersch noch met zijn partij.
Ik wil alleen bevestigen dat wat de heer Vermeersch schrijft in zijn klacht ook echt klopt.
Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik op generlei wijze iets tegen de aanwezigheid van mensen van vreemde origine heb in de fitnessruimte of in de turnles, ook niet als het vrouwen zijn en ook niet als die getooid zijn in hun bedekkende kledij en hoofddoek.
Ik vind het alleen zeer spijtig dat we die mensen in de fitness niet meer zien nu ze apart bij de vrouwen kunnen gaan trainen.
Die maatregel van de Sportdienst werkt dus allesbehalve de integratie in de hand, wel integendeel.
Ik vind het persoonlijk spijtig dat namiddagen voorbehouden worden voor vrouwen omdat ik het liefst in de namiddag sport.
Het meest ergerlijke / vernederende is dat mannen (en dat zijn er al weinig) in de aerobic vooraan moeten staan als er gesluierde vrouwen aanwezig zijn. Ik ga niet meer naar aerobic omwille daarvan alhoewel de oefeningen daar zeer geschikt zijn voor mijn doen.
Voorts wens ik te benadrukken dat ik en mijn echtgenote zeer tevreden zijn over het personeel, de lesgevers en de werking van de sportdienst.
Ik heb wel enkele bedenkingen bij kleedkamergedrag van mensen van vreemde origine, maar dat hou ik voor een andere keer.”

WOMEN’S SPORT KORTRIJK

Met het initiatief ‘Women’s Sport’ heeft Stad Kortrijk het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen aan het licht.
De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen sinds september 2017 de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal. Hun gewoonlijke sporturen werden afgeschaft en moesten plaats ruimen voor gescheiden sport voor vrouwen. Ook vrouwelijke werknemers van de sportdienst klagen de situatie aan. Op bepaalde sporturen mogen namelijk alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.
Verder onderzoek van Vlaams Belang en nieuwe meldingen door burgers tonen aan dat in maart 2016 het project ‘Women's Sport Kortrijk’ werd opgestart. Het volstaat letterlijk te citeren van de website van het project (1):

CITAAT: “Women's Sport Kortrijk
Praktijk
Met het participatieproject 'Sporttrajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen' wil de vzw Sportplus zich enten op bredere maatschappelijke ontwikkelingen, in samenwerking met de sportdienst van Kortrijk.” EINDE CITAAT

Deze ontwikkelingen verwijzen natuurlijk niet naar de heel recente #MeToo-beweging, maar wel naar de positie van de vrouw binnen de islam, zoals verder zal blijken.

CITAAT “Dit project ontstond toen de buurtsportcoördinator een stijgende nood aan trajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen uit kansengroepen detecteerde.” EINDE CITAAT

Door de Vlaamse overheid worden traditioneel volgende kansengroepen geïdentificeerd: laaggeschoolden, vijftigplussers, gehandicapten en allochtonen. Laat duidelijk zijn dat bij de Kortrijkse laaggeschoolden, vijftigplussers en gehandicapten geen nood bestaat voor gescheiden sport. Wel integendeel, de klachten die Vlaams Belang ontving, situeren zich net in die groepen van de bevolking. Zij klagen net aan dat hun bestaande sporturen moeten wijken voor gescheiden sporten door allochtone vrouwen.

CITAAT “Verder ging de beroepskracht langs bij zelforganisaties zoals culturele verenigingen om vraag en aanbod af te toetsen.” EINDE CITAAT

Moslimverenigingen worden, ook in Kortrijk, georganiseerd in culturele verenigingen.

CITAAT “Tijdens dit project werd duidelijk dat ladies only-sport een beladen onderwerp is. Het is een thema dat veel vragen oproept en waarop mensen zeer persoonlijk reageren als heftige voor- of tegenstanders.”
“Het opnemen van de ladies only-activiteiten in de jaarbrochures zorgt voor een bredere communicatie en een duurzaam aanbod. De titel van de nieuwe brochure refereert naar de gelijknamige besloten Facebookgroep 'Women’s sport Kortrijk'. In deze groep zitten al een 300-tal vrouwen. Via deze weg worden ze geïnformeerd over sport voor vrouwen in Kortrijk en thema’s over gezondheid.” EINDE CITAAT

Naast alledaagse onderwerpen worden er in de besloten groep ook evenementen georganiseerd als “Gezonde Ramadan” en gepraat over halalvoeding. Er worden door stadsmedewerkers instructies gegeven over toegestane zwemkledij, hoe een lichaambedekkend zwempak kan worden aangekocht, de aanwezigheid van mannelijke redders en inkijk via de cafetaria of camera’s. Daaruit lijkt een burkini in één stuk toegelaten, maar een zwemshort onder de knie niet. Bijzonder aanstootgevend is ook dat er een tekening wordt gedeeld door de groepsbeheerders van de stad van een vrouw in boerka/nikab onder de titel “Happy Girls Day”. In België zijn de boerka en nikab wettelijk verboden sinds 2011.

De kwestie wordt mooi verpakt als ‘vrouwenuurtjes’, maar over de olifant in de kamer wordt uiteraard niet gesproken. De vrouwen die vragen om in publieke sportcentra van de stad te kunnen sporten zonder de aanwezigheid van mannen, zijn overwegend islamitisch. Dit wordt zelfs beaamd door moslimvertegenwoordigers die voor de Vlaamse regering de zogenaamde ‘Europese’ islam moeten belichamen (2).

Nochtans is, mede dankzij de jarenlange strijd van diverse vrouwenorganisaties, de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen een vanzelfsprekendheid geworden in onze moderne Westerse samenleving. Het handig gecommuniceerde ‘Women’s Sport Kortrijk’ is in de praktijk dus een zoveelste toegeving aan de islamitische voorschriften.

“Het gescheiden sporten bevordert de integratie niet, wel integendeel, het lijkt een nieuwe vorm van apartheid”, zegt lijsttrekker Wouter Vermeersch. “De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is één van de fundamenten van onze Westerse samenleving. Gezien mannen niet meer binnen mogen en enkel vrouwelijke stadsmedewerkers aanwezig mogen zijn, is er voor ons sprake van discriminatie.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Wouter Vermeersch  - Vlaams Belang Kortrijk
 

Geplaatst op 24.09.2018

Stad en OCMW Menen en Deltagroep Kortrijk duurzaam naar het werk met ‘De testkaravaan komt er aan!’

Van dinsdag 25 september tot en met maandag 8 oktober is ‘De testkaravaan komt er aan!’ te gast bij Deltagroep Kortrijk en het stadsbestuur en OCMW van Menen. In totaal schreven 119 personeelsleden zich in voor de campagne: 46 werknemers van Deltagroep Kortrijk en 73 werknemers van het stadsbestuur en OCMW van Menen.
‘Test het uit’-principe
Het uitgangspunt van ‘De testkaravaan komt er aan!’ is het ‘test het uit’-principe: de Provincie stelt per campagneperiode gratis een vloot van 86 duurzame vervoermiddelen ter beschikking voor de werknemers. Naast 65 elektrische fietsen en 8 speed pedelecs kunnen ze bakfietsen, vouwfietsen, fietskarren, enz. uittesten. Ook bus- en treinpassen, Blue bikes en carpoolmogelijkheden behoren tot het aanbod. De testperiode per bedrijf bedraagt twee weken.
16 bedrijven nemen deel in 2018
Dit jaar nemen iets meer dan 7.000 werknemers uit 16 West-Vlaamse bedrijven deel aan ‘De testkaravaan komt er aan!’, onder andere Milcobel uit Langemark-Poelkapelle, BEP Europe uit Brugge, AZ Sint-Lucas uit Brugge, PepsiCo uit Zeebrugge, AZ Zeno uit Knokke-Heist en WZC OLV Middelares uit Rekkem.
Wedstrijd voor personeel dat duurzaam naar het werk komt
Ook personeelsleden die reeds duurzaam naar het werk komen en geen vervoermiddel willen testen, kunnen zich registreren voor deze campagne. Zij maken immers ook kans op een prijs uit de prijzenpot, met als hoofdprijs een elektrische fiets of een tablet per deelnemend bedrijf.
Feestelijke afsluiter op 8 oktober
Op maandag 8 oktober om 11 uur is er de prijsuitreiking van de campagne bij het stadsbestuur en OCMW van Menen en om 15.30 uur bij Deltagroep Kortrijk.
Campagne ‘De testkaravaan komt er aan!’
2018 is reeds het vijfde jaar van de provinciale campagne. Ook in 2014, 2015, 2016 en 2017 deed de campagne tal van bedrijven aan. Van begin 2014 tot en met eind 2017 legden 5.728 deelnemers 1.507.710 duurzame kilometers af en bespaarden ze 198 ton CO2. Uit een bevragingsronde bij de deelnemende bedrijven blijkt dat 39,60 % van de respondenten voortaan een duurzaam vervoermiddel gebruikt voor zijn/haar woon-werkverkeer. Bijna 58 % doet dit vooral met de elektrische fiets.
De Provincie is de eerste organisatie die een dergelijke woon-werkcampagne aan bedrijven aanbood. Ze speelt daarmee in op de vraag van bedrijven om nieuwe mobiliteitsvormen te kunnen uittesten.
‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’
Ter uitbreiding van de campagne trekt de Testkaravaan ook naar de gemeenten. Bij het proefproject in 2017 namen de stad Veurne en de gemeenten Kortemark en Vleteren deel. Ze overtuigden toen 172 personen om een van de fietsen te testen.
In 2018 biedt het project de inwoners van Houthulst, Blankenberge, Diksmuide, Lichtervelde, Lo-Reninge en Koksijde de kans om gedurende twee weken gratis een fiets uit de vloot te testen en zo de voordelen ervan te ontdekken.
meer info  :  www.testkaravaan.be

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Voor de dienst communicatie provincie West-Vlaanderen -  Fanny Depijpere


 

Geplaatst op 24.09.2018

Programma - Love on the Bridge

Slotevement van Barak Futur !
Start: 14u. op de Leiebrug
Locaties: Leiebrug, Rijselstraat, Sint-Jozefskerk en Sint-Jozefsplein.
 
Iedereen welkom!
 
Op zondag 30 september 2018 nodigen we om 14u aan de Leiebrug alle Barakkenaars, en alle
sympathisanten van De Barakken, uit om naar de verhalen van de Barakken te komen luisteren!
Wat staat er vanaf 14u op het programma?
Een huwelijksceremonie aan de Leiebrug. Net zoals meneer Destoop en mevrouw Velghe tijdens
De Tweede Wereldoorlog trouwden in het niemandsland tussen de Franse en Belgische grens!
Berichten van Barakkenaars over De Barakken, en een visie op stadsontwikkeling door cc De
Steiger.
Feestelijke stoet door de Barakken met Les Figurettes Fénoménales En Plein Public , en met vele
dansende beentjes uit de Barakken.
Wonderlijke theatervoorstelling door Frederic Dehaudt ( CSA - Centrum voor Stedelijke
Acupunctuur ) met verhalen uit de Barakken, én met Barakkenaars.
Expo door Michel! vzw over de Barakken, en met verhalen, foto’s, etc van de Barakken.
En uiteraard ook...feest! met een feesttent, lekkere drankjes, accordeon en andere mooie deuntjes,

Wat ging vooraf?
 
Je hinkelt er van het ene in het andere land. Voor de meesten roept de wijk de Barakken in Menen het beeld
op van een drukke winkelstraat waar je in het weekend over de koppen kan lopen. Maar voor de bewoners is
het een woonwijk, met mooie en minder mooie kantjes. Een boeiende wijk, een stadsdeel in transitie. Een
portret. ( bron: Eurometropolis News - 22 september 2018 -).
De Barakken - Levend Erfgoed
Wie de Barakkenaar is, is niet te vatten in één woord of één zin. Want de Barakken … dat is een
superdiverse buurt van 50 verschillende nationaliteiten. Soms komen de Barakkenaars van ver, soms ook
niet… in afstand gemeten welteverstaan. Van Bulgarije tot Canada, Marokko tot Patagonië, Limburg tot
Oost-Vlaanderen, van Kortrijk tot Geluwe, van Menen tot de Barakken zelf.
Omwille van haar ontstaansgeschiedenis, haar functie als arbeiderswijk en haar karakter als ‘transit-wijk’ is
De Barakken bovendien niet onmiddellijk een plaats die wordt geassocieerd met waardevol historisch
erfgoed.
 
Maar wat de de Barakken ontbeert aan waardevol onroerend patrimonium compenseert ze ruimschoots op
een immateriële manier net omdat de wijk een bijzondere geschiedenis heeft, en een heel diverse boeiende
bevolking kent. Een wijk met een apart karakter: een levendige en superdiverse, sociaal heel broze en
bijzondere wijk, met veel uitdagingen en heel veel kansen.
Erfgoed is geen louter museaal gegeven of kan niet enkel worden gereduceerd tot een bezienswaardige
plaats of spectaculair monument zonder besef van de plaats of context waarin het staat. De Barakken
bewijst dat Erfgoed niet versteend hoeft te zijn, maar overal te vinden is – als je maar goed kijkt – en niet
enkel opgebouwd is uit ‘bricks and mortar’.
Met BarakFutur halen we levend en waardevol erfgoed bij de mensen zelf naar boven, we gaan op zoek naar
de verhalen die bij iedere Barakkenaar aanwezig is.
 
BarakFutur verzamelde verhalen
 
Tijdens de eerste helft van 2018 trokken we met BarakFutur door De Barakken, op zoek naar de vele grote
en kleine verhalen van de Barakkenaars over de Barakken.
Zo trok schrijver-regisseur Frederic Dehaudt ( CSA - Centrum voor Stedelijke Acupunctuur en winnaar van de Cultuurprijs 2018 in Menen ) wekelijks op trektocht door de Barakken, verzamelde hij
verhalen die verteld werden tijdens de buurtgesprekken in El Greco, en maakte wekelijkse
portretten in de Krant van West-Vlaanderen,
kwamen fragmenten van verhalen door de collega’s van Erfgoed Zuidwest terecht in de
‘verhalenfichebak’ van de Barakken,
maakten we verhalenatlassen van de Barakken (nu te zien in de Bibliotheek van Menen),
Tuurde Tine Moniek met haar zomerproject Buurtturen samen met Barakkenaars naar de Barakken.
Keken fotografen tijdens een fotocursus van Vormingplus MZW door de lens van hun fototoestel
naar de Barakken,
maakten de jongeren van Avondwerking ‘t kot filmpjes over het leven in de Barakken, maakten
buurtbewoners samen met de buurtwerking van Samenlevingsopbouw een toekomstprojectie over
de Barakken, …
en organiseerden we tijdens erfgoeddag op 21 april 2018 als groot publieksmoment het ‘ Museum
voor 1 Dag van de Barakken ’.
BarakFutur is een verhaal van velen
Barak Futur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen , Vormingplus MZW ,
bewonersgroep De Barakkenaars , CSA – Centrum voor Stedelijke Acupunctuur , Michel! vzw en Erfgoed
Zuidwest .
Meer info
Facebookpagina BarakFutur -> https://www.facebook.com/BarakFutur/
Love on the Bridge -> https://www.facebook.com/events/709698776034259/
Over BarakFutur: https://barakfuturblog.wordpress.com/ en
https://www.vormingplusmzw.be/barakfutur-we-verhalen-de-barakken
 
Contact
 
Frederik Dehaudt: CSA - fredericdehaudt@hotmail.com - 0493/63.81.41
Jan Wielockx: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen - jan.wielockx@samenlevingsopbouw.be
Kurt Declercq: Vormingplus MZW - kurt.declercq@vormingplus.be - 0487/47.61.89
Tijs De Schacht en Lieze Neyts: Erfgoed Zuidwest - erfgoed@zuidwest.be
 
Voor de redactie  : :Bernard Decock - Bron  : Kurt Declercq - vorming plus


 

Geplaatst op 24.09.2018

Meer dan 100 scholen bieden vanaf dit schooljaar vakken aan in een ander taal

Vanaf 1 september 2018 springen 20 nieuwe scholen op de CLIL-kar, Content and Language Integrated Learning. In deze scholen zullen meer dan 3.100 leerlingen een aantal vakken zoals geschiedenis, informatica, economie of aardrijkskunde in het Frans, het Engels of het Duits kunnen volgen. Sinds 1 september 2014 is dat mogelijk en ondertussen zijn er al 101 scholen die hierin meestappen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt deze evolutie positief. Uit onderzoek blijkt dat het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen stijgt en ook de concentratie en leermotivatie toeneemt.
Sinds 1 september 2014 kunnen scholen een aantal vakken zoals geschiedenis, economie, chemie en wiskunde in het Frans, Engels of Duits aanbieden. CLIL biedt een duidelijke meerwaarde. Terwijl leerlingen een niet-taalvak leren, versterken ze hun taalvaardigheid in een andere taal. Onderzoek van de inspectie toont aan dat de methodiek werkt. Zo stijgt het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen. Ook de concentratie en leermotivatie neemt toe in een CLIL-vak.
Vanaf volgend schooljaar komen er 20 scholen bij. Dit brengt het totaal op 101 scholen die vanaf volgend schooljaar een niet-taalvak in een andere taal geven. West-Vlaanderen is met 34 scholen de CLIL-kampioen. Al wordt het wel met 30 scholen op de voet gevolgd door Oost-Vlaanderen. De top 3 van meest voorkomende CLIL-vakken zijn ‘Geschiedenis’, ‘Aardrijkskunde’ en ‘Sociaaleconomische initiatie/bedrijfseconomie’.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of als ze verder studeren. Vakken in een andere taal geven, draagt hier zeker toe bij. Het is dan ook positief dat er jaar na jaar scholen bij komen met een CLIL-traject en er meer kwaliteitsvol meertalig onderwijs aangeboden wordt.”
Aantal scholen die CLIL aanbieden per provincie

Schooljaar West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Brussel Totaal
2017-2018 7 7 3 0 3 1 21
2018-2019 7 6 4 2 1 0 20
Totaal 34 30 15 11 9 2 101
               
 Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Patricia Waerniers  - Vives
 

Geplaatst op 24.09.2018

'Passion' voor 'poisson' in Ingooigem: unieke vishandel opent op 1 oktober

Het jonge koppel Jeff Kindt (28) en Liesa Messiaen (24) maakt hiermee hun opmerkelijke droom waar. Een vishandel is een niet voor de hand liggende keuze, waar ze echter voluit voor gaan en in geloven. Lees zelf waarom. Openingsweekend: op 28 en 29 september 2018 kan iedereen kennismaken Maison Poisson. Gratis visdelicatessen en een drankje.

Maison Poisson: uniek concept in Ingooigem voor wie van vis houdt

Toch zeker één keer per week. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de aanbeveling van het Vlaams Instituut Gezond Leven voor het aantal keren eten van vis. De inwoners van de regio Anzegem hebben vanaf 1 oktober geen excuus meer om deze aanbeveling niet op te volgen: ze kunnen dan hun verse vis om de spreekwoordelijke hoek halen in de nieuwe vishandel Maison Poisson aan Ingooigemplaats 55 in Ingooigem. Het jonge koppel – Liesa Messiaen (24) en Jeff Kindt (28) – pakt uit met een bijzonder concept, met als specialiteit zelf gerookte zalm.
Opmerkelijk toch, een nieuwe winkel met verse vis en visbereidingen. Ga maar eens na hoeveel je er telt in de regio. Toch zijn Liesa en Jeff ervan overtuigd dat hun Maison Poisson de thuis wordt van wie van gezonde kwaliteitsvis houdt. Het jonge koppel biedt een antwoord aan zowel wie zijn wekelijkse portie versie vis zoekt, wie de voorkeur geeft aan een bereid gerecht en wie op zoek is naar echte delicatessen. En wie wil, kan deze ter plaatse consumeren met een heerlijk glaasje biologische wijn.
Het smaakvolle kader in Maison Poisson leent zich er dan ook perfect toe om er te genieten van het lekkers dat de zee en andere wateren ons te bieden heeft. Uniek is zeker de zelf gerookte zalm. Fileren, pekelen en roken in de rookkast, Jeffry neemt het hele proces voor zijn rekening in Maison Poisson zelf. “We hebben de keuze tussen Noorse en wilde Schotse zalm. Deze laatste is minder vet en zeker het neusje van…”, weet Jeffry.
‘Passion’ voor ‘poisson’
Voor Liesa en Jeffry is Maison Poisson ook letterlijk hun thuis. Ze investeerden in het opknappen van het pand van het voormalige ‘Het Andere Speelgoed’. Is het starten van een eigen vishandel voor hen ‘springen en zien of ze kunnen zwemmen’? Neen, het is zeker geen toevallige beslissing. Samen baatten ze eerder in Zuid-Frankrijk al een pop-up restaurantje uit.
Bovendien kreeg Jeff de ‘passion’ voor ‘poisson’ mee van thuis. Hij groeide op in vishandel De Vismijn in Berchem (Kluisbergen) en kent het reilen en zeilen maar al te goed. Die ervaring combineert hij met zijn opleiding als kok aan Ter Duinen in Koksijde en zijn werkervaring in de horeca.
Stiel geleerd
Liesa Messiaen doet niet onder voor 'haar visboer'. Toen het koppel besloot om samen hun droom waar te maken in Maison Poisson, besliste ze de stiel te leren. En waar kon dat beter dan in de Vismijn? "Versnijden, fileren... alles heb ik er geleerd. Ook het belang van service voor de klanten", vertelt Liesa.
Nu delen ze de passie voor heerlijke vis. "Of we nu een visboer en viswijf zijn? Waarom niet, eigenlijk is dat een compliment", knipogen ze.

Heerlijk, zo’n openingsweekend
Op 28 en 29 september kan iedereen zichzelf overtuigen tijdens de kennismakingsdagen. Je krijgt er telkens van 10 tot 18u gratis visdelicatessen en een heerlijk glaasje.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  :  Jo Vanackere
 

Geplaatst op 24.09.2018

leerlingen Gemeenteschool Zwevegem - Kouter bedanken de gemeentediensten

Op vrijdag 21/09/18 omstreeks 10u gingen de peuters van de Gemeenteschool Zwevegem – Kouter bij de Groendienst, de dienst Wegen en Grondwerken en ATD van de gemeente Zwevegem op bezoek. Ze wilden hen bedanken voor al hun extra inzet bij de vernieuwing van de speelplaats en meer bepaald de voorbereidende werken voor de nieuwe klimpiramide. De peuters verrasten de medewerkers van de Gemeente met een mooie foto van die klimpiramide. De foto kreeg een heel aparte kader waaraan alle leerlingen van de vestiging Kouter hun “stokje” aan bijgedragen hebben.


Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron  : Nathalie Herremans -  Gemeentelijke Lagere School Zwevegem 

Geplaatst op 24.09.2018

Natuurfestival’ op zaterdag 6 oktober in Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne (De Panne)

Op zaterdag 6 oktober organiseert de Provincie West-Vlaanderen samen met de gemeente De Panne en de Vlaamse Overheid het ‘Natuurfestival’ in het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne. Het festival is gratis.
Tijdens het Natuurfestival is de parking in de Olmendreef niet toegankelijk. Er is parking voorzien op het Koningsplein. Er is een gratis pendelbusje tussen de parking en het terrein.
Programma
Het Natuurfestival start om 14 uur. Er zijn verschillende themawandelingen en vanaf 14.30 uur is er een openluchtdorp met tal van activiteiten voor groot en klein. Er zijn infostanden, workshops en spelletjes rond de thema’s boom, geluid en licht en donker.
Om 17 uur gaat de namiddag over in een festival met muziekoptredens. Onder andere ‘Theater Tieret’, ‘Empty Door’ en ‘Café con Leche’ verschijnen op het podium. Rond de festivalweide zijn er doorlopend verschillende workshops en activiteiten zoals nachtdeathride, nachtbadminton, fakkeldans, middeleeuws re-enactment, enz. Afsluiten doet het Natuurfestival met ‘Radio Guga’, de groep rond Guga Baul.
Praktisch
Plaats: Bezoekerscentrum Duinpanne, Olmendreef 2 in De Panne
Data: zaterdag 6 oktober vanaf 14 uur
Prijs: gratis
[ www.west-vlaanderen.be/natuurfestival ]Voor de redactie  : Bernard Decock Bron  : Voor de dienst dienst communicatie, Raïsa Qvick

Geplaatst op 24.09.2018

25 ste Begijnhofconcert

Het 25 ste  Begijnhofconcert van  Jacques  Coryn  gaat door op donderdag 27 september in de Kortrijkse Schouwburg
Dit concert dat oorspronkelijk gepland stond op 6 juli diende omwille van het WK voetbal uitgesteld te worden. 
 
Het Kortrijks Symfonisch Orkest staat onder de leiding van   Eric Desimpelaere en Yannick Van de Velde, piano.
 
Dit is tevens een jubileumconcert voor 45 jaar Marnixring Kortrijk Kleikop en 50 jaar Marnixring Internationale Serviceclub.
 
Reserveren via begijnhofconcert@telenet.be
 
De kaarten van het concert van 6 juli blijven geldig.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock -  Bron : namens Marnixring Kortrijk Kleikop Voorzitter  Bart Flamée
 

Geplaatst op 24.09.2018

Loopbaanbegeleider Inzicht steunt de Week van het Werkgeluk

Dit jaar start op 24 september de eerste Week van het Werkgeluk. Een internationaal initiatief dat via onze Noorderburen zijn weg naar België vond. Loopbaanbegeleidingscentrum Inzicht onderschrijft het manifest en gelooft dat werkgeluk loont. Dagelijks begeleidt de organisatie mensen in hun zoektocht naar meer geluk in hun job. Een vraag die na de zomervakantie steeds opnieuw stijgt. Werknemers willen immers hun herwonnen energie aanhouden en gaan op zoek naar andere manieren van werk. In hun overweging van nieuwe loopbaanpistes, biedt loopbaanbegeleiding hun een welkome helpende hand … En heel wat extra ‘inzichten’.
Werknemers stellen hun loopbaan in vraag na de zomervakantie
Ida Veldeman, woordvoerder van Inzicht, licht toe: “De zomervakantie is hét moment bij uitstek om afstand te nemen van het werk en om even te ontsnappen aan de ‘ratrace’. Twijfels en verzuchtingen borrelen naar boven, terwijl we dromen van een beter of ander werk.
Schoorvoetend, vol goede voornemens en met heel wat vragen, keren sommige werknemers en zelfstandigen terug naar de werkvloer. Ze twijfelen of ze nog op het juiste professionele spoor zitten en of ze eerder een andere richting willen inslaan. Zijn hun ambities haalbaar? Hoe moeten ze hier nu concreet mee aan de slag?”
Loopbaanbegeleiding als opstap naar meer werkgeluk
Met loopbaanbegeleiding nemen mensen hun loopbaan in eigen handen. Samen met ervaren en gespecialiseerde coaches brengen ze hun talenten, motieven en competenties in kaart. En aligneren deze met hun gezondheid.
Ida Veldeman: “Samen maken we een Persoonlijk OntwikkelingsPlan of POP op en krijgen werknemers en zelfstandigen een beter zicht op de job die écht bij hen past. Op maat van hùn behoeftes en hùn situatie. Deze oefening mondt veelal uit in extra opleiding, een andere rol bij de huidige werkgever of een weloverwogen sprong naar een nieuwe werkgever.”
Loopbaanbegeleiding is in volle opmars
Loopbaanbegeleiding verhoogt de inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Ze versterkt mensen in hun job en draagt bij tot meer werkplezier.
Cijfers van de VDAB bevestigen dat sinds de lancering van de loopbaancheques 5 jaar geleden, loopbaanbegeleiding met meer dan 300 procent is gestegen. Ruim 3,2 procent van de werkende Vlaamse bevolking heeft ondertussen al een begeleiding achter de rug.
Inzicht verbindt talent, werk en gezondheid
Als partner van de VDAB, is Inzicht al meer dan 15 jaar specialist in de begeleiding van werknemers, werkgevers en freelancers in hun loopbaan. De ruim 30 ervaren loopbaancoaches zijn actief over heel Vlaanderen en Brussel.
Ida Veldeman: “Wij geloven in de verbinding van talent, werk en gezondheid. Onze loopbaan-begeleiders werken op maat en zijn gespecialiseerd in specifieke noden. We passen steeds onze methodiek aan en werken met de meest geschikte techniek naar een concreet actieplan toe. Zo versterken we werkenden in hun job en bedrijven in hun human potential.”

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron  : Ida Veldeman
  

Geplaatst op 24.09.2018

Alena Vercruysse wint de Finale van Miss Leie flanders 2019

Zaterdagavond 22 september  had in oc de Troubadour te Bissegem de verkiezing plaats van Miss Leie flanders 2019. Het was de 25 jarige Alena vercruysse uit kortrijk die de finale won. Zij mocht een aankoopcheque ter waarde van €1000  voor aankopen in K in kortrijk; in ontvangst nemen.  Alena is werkzaam in az Groeninge  in de cardiologie.
De prijs voor de meest  fotogenieke finaliste gaat naar Fatimah keshinro uit Antwerpen .De titel  meest sympathieke finaliste was Salima Megri uit Wevelgem .De Slimste  fashionista was Joyce holvoet  uit Harelbeke en ten slotte was de prijs voor de beste influencer voor  lien Vroman uit Wevelgem.
 
Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock 

Geplaatst op 23.09.2018
3647 artikelspagina's: 1 2 3 4 5 <<< 6 >>> 7 8 9 10 11 ... 365