Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Nieuwe tentoonstelling in Nationaal Tabaksmuseum

Nu de herdenkingsperiode 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018) achter ons ligt, sloten we ook in het Tabaksmuseum een hoofdstuk af.

"Waar vroeger in expozaal 1 van het museum het belang van tabak tijdens de oorlogsjaren werd toegelicht (onder de noemer ‘No Smike – No Soldier’), kreeg deze exporuimte een inhoudelijke herinvulling en wordt hier voortaan opnieuw de focus gelegd op de ‘kern’ van het tabaksverhaal (de ontdekking van het ‘bruyne cruydt’, de link tussen tabak en Wervik, de verschillende gebruiksvormen, de verleidelijke tabaksreclame, de smokkel in de regio en enkele thematische benaderingen)." Aldus Kris Derone.

De afgelopen maanden werd in het museum hard achter de schermen gewerkt om dit project vorm te geven. Het werd andermaal een nauwe samenwerking tussen de medewerkers van het museum en de Vrienden van het Tabaksmuseum vzw. Voor de gelegenheid werd kunstfotograaf Karel Waignein aangesproken om met een reeks intrigerende en ludieke foto’s de tentoonstelling op te luisteren, met een prachtig resultaat tot gevolg.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 07.04.2019

Buurtparticipatie voor nieuwe speelplein Wilgenlaan te Veurne

Het speelplein wordt opgewaardeerd

Wat moet er op het speelplein ‘De Bergen’ komen? De inwoners van de buurt konden daar zelf een antwoord op geven. Op 3 april was er een infomoment waarin ze zelf voorstellen naar voor konden schuiven.

Het speelplein aan de Wilgenlaan is een groene long in de Nieuwstad. Er liggen enkele heuveltjes, waardoor dit in Veurne bekend is als speelplein ‘De Bergen’. In de begroting van 2019 zo’n 30.000 euro voorzien om het speelplein te vernieuwen.

Het stadsbestuur wil de buurtbewoners mee betrekken in dit traject en organiseert daarom een infosessie. Daar kunnen alle vragen en voorstellen geformuleerd worden. Moeten er nieuwe toestellen komen op de bergen? Moet het lege grasveld een invulling krijgen? Is het nodig om de andere speeltoestellen te renoveren? Op 3 april kon dit allemaal worden doorgegeven. De bewoners kunnen dus zelf aan de slag met het voorziene budget.

FVW / Bron: Stad Veurne

Geplaatst op 07.04.2019

Tentoonstelling De Kruisweg van Bernard Sercu geopend in de Bib te Ieper

De kruisweg is een thema dat kunstenaar Bernard Sercu al lang bezig houdt. De veertien staties van Christus’ lijden werkte hij al op verschillende locaties in de regio uit: in de kerk van Elverdinge, op de Lettenberg in Kemmel. De kruisweg is het sluitstuk van de passietijd. De gelovigen staan stil bij elke statie.
In de bibliotheek toont Bernard Sercu een nieuwe variatie op de kruisweg. Hij werkte het gewoontegetrouw abstract uit, maar nu in grafiek. Elke prent is vergezeld van een woord. Woord en beeld spiegelen elkaar. De veertien prenten vormen samen een kunstmap die op 5 exemplaren door de kunstenaar gedrukt werd.

Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek tot en met 27 april.

 

FVW / Bron: Stad Ieper

Geplaatst op 07.04.2019

Astrolabiris houdt een tentoonstelling over de maan

Dit jaar staat de maan extra in de belangstelling. Er was al een maansverduistering op 21 januari en op 20-21 juli is het 50 jaar geleden dat de eerste mens een voet op de maan heeft gezet.

Astrolabiris houdt daarom een tentoonstelling over de maan, waarbij vele mooie foto’s van de maan te zien zullen zijn, genomen door leden van AstroLAB IRIS. Deze tentoonstelling zal gratis te bezichtigen zijn vanaf 12 april (19.30u) tot het einde van het jaar.

We organiseren ook een avond in het teken van de maan. Deze maanavond vindt plaats op 12/04 om 20.00. Medewerkers van AstroLAB IRIS zullen het uitgebreid hebben over alle aspecten van de maan: de geschiedenis, de ruimtevaart, de geologie, allerlei weetjes, … Wat er verteld wordt, zal geïllustreerd worden m.b.v. foto’s, film, 3D, … Uiteraard zullen we die avond eveneens, indien mogelijk, de maan waarnemen door de telescoop. Inschrijven voor de maanavond is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt: info@astrolab.be. Leden: gratis, niet-leden: € 5.

 

FVW / Foto:AstroLAB IRIS

Geplaatst op 07.04.2019

Meer dan 357 jongeren aangesteld als jobstudent in Koksijde

Lokaal Bestuur Koksijde is volop bezig het toeristische seizoen van dit jaar voor te bereiden. Het college van burgemeester en schepenen stelde deze week maar liefst 357 jongeren aan die deze zomer als jobstudent aan het gemeentebestuur aan de slag kunnen. Tal van diensten worden versterkt om het aanbod aan activiteiten uit te breiden en de veiligheid op het strand te garanderen. Het gaat om bijna 200 strandredders, 27 EHBO-helpers, 20 jongeren die de zwembaden komen versterken, 17 sportmonitoren, 18 monitoren voor de speelpleinwerking en 17 monitoren voor de buitenschoolse kinderopvang.
Daarnaast worden ook de diensten Toerisme, de musea, het Duinenhuis en Koksijde Golf ter Hille met een 30-tal jobstudenten gedurende de hele zomer versterkt. Bijzonder zijn de projecten “Mooimakers” en “Sociale Media”, waar telkens drie jobstudenten hun ervaring inzetten.
Het team ‘Mooimakers’ gaat het strand en de zeedijk op om dag - en verblijfstoeristen aan te zetten om Koksijde mooi te maken. Dat doen ze met een confronterend verhaal over de plastic soep in zee, met nuttige tips over hoe iedereen afval kan vermijden en met kleine zwerfvuilacties op het strand. 
De ‘Sociale media’-jobstudenten zullen o.a. events aankondigen, sfeerverslag brengen, … nieuws of andere belangrijke info doorgeven via al onze socialemediakanalen. Ze zijn aanwezig op onze topevenementen, tonen jullie enkele verborgen parels in Koksijde, … 
Ze plaatsen onze kustgemeente in de kijker op een leuke, speelse, aantrekkelijke manier!
27 jongeren staan ook mee in voor de netheid van straten en pleinen en helpen met de logistieke ondersteuning van evenementen.
In detail:
• 27 jongeren voor netheid en logistieke ondersteuning
• 6 kassiers voor de zwembaden
• 14 schoonmakers voor de zwembaden
• 2 voor het Duinenhuis
• 2 secretariaat Golf
• 9 voor musea
• 3 sociale media
• 9 toerisme
• 6 Lego
• 1 personeel
• 3 Mooimakers
• 17 sportmonitoren
• 196 strandredders
• 27 EHBO-helpers
• 18 monitoren voor de speelpleinwerking
• 17 monitoren voor de buitenschoolse kinderopvang

Oproep
Het gemeentebestuur is nog op zoek naar gemotiveerde jongeren voor verschillende diensten waaronder de speelpleinwerking, de Buitenschoolse Kinderopvang en de Sportdienst.
Ben je student en nog op zoek naar een vakantiejob?
Neem een kijkje op www.koksijde.be/jobstudenten en lees zeker de aanwervingsvoorwaarden.

 

FVW / Bron: Gemeente Koksijde

Geplaatst op 07.04.2019

BMW/MINI MONSEREZ: dé winnaar van de Arval Dealer Awards

Op woensdag 3 april werd de tweede editie van de ‘Arval Dealer Awards’ gehouden. Het evenement vond plaats in de kantoorgebouwen van Arval Belgium in Zaventem en werd georganiseerd door de leasemaatschappij Arval Belgium.

De beste partners per merk, de beste partners sales en after-sales en de beste ambassadeur voor 2018 werden beloond. De ‘Arval Partner Rating’ werd hiervoor gehanteerd en is een erkenning op gebied van kwaliteit, samenwerking en tevredenheid, gebaseerd op de resultaten uit een evaluatie van sales en aftersales.
BMW/MINI Monserez is trots 3 Awards in ontvangst te mogen nemen.

Naast deze van Best Arval Ambassador alle merken ook deze van Best Arval Partner Aftersales alle merken én Best Arval Partner Sales per merk.
Een primeur bovendien: Monserez is de eerste concessie die 3 Awards wint in hetzelfde jaar. Dit is een verdienste van het volledige Monserez Team Aalbeke, Kortrijk en Ieper.

 

FVW / Bron: Garage Monserez

Geplaatst op 07.04.2019

Nachtwacht sluit af met recordopkomst

Op zaterdag 30 maart ging voor de 20e en de laatste keer de Nachtwacht op stap in Ieper. Met 185 deelnemers, verspreid over 8 gidsen was het meteen ook een recordopkomst tijdens de recordwinter die 2400 deelnemers op de been bracht.

De Nachtwachter is een gids van de Gidsenkring Ieper-Poperinge die bezoekers rondleidt in het duistere Ieper. Zijn herkomst stamt uit de middeleeuwse geschiedenis, toen Ieper één van de drie belangrijkste steden in West-Europa was naast Gent en Brugge. Als een soort politieman ‘avant la lettre’ beveiligde hij de nachtelijke stad met hellebaard, flambouw en dies meer.
De stedelijke dienst voor Toerisme plande van 15 november tot 31 maart wekelijks een Nachtwacht-wandeling. Dit in het kader van de actie “Winter in Ieper”: een promotie-actie die voor de negende keer georganiseerd werd om ook tijdens het kalmere winterseizoen bezoekers de stad te laten ontdekken op basis van minimum één overnachting. 
Dit seizoen was een schot in de roos voor de Nachtwacht: in totaal kwamen 2398 personen opdagen, een gemiddelde van 120 personen per week. In totaal waren 101 gidsbeurten nodig om alle groepen langs de kleine straatjes en minder bekende, mooie pleintjes te laten genieten van de verhalen van vroeger en nu. Dat is een verdubbeling van het aantal deelnemers van vorig winterseizoen!

Om al deze mensen van een leuke avond te voorzien, stonden bij de Ieperse gidsenkring 11 gidsen paraat om deze wandeling te begeleiden. Er konden – omwille van organisatorische redenen-maximaal 8 Nachtwachten per week op stap, waarvan ook één Engelstalige.
De gidsenkring zelf is uiterst tevreden over de grote opkomst en er worden zelfs plannen gesmeed om extra eigen gidsen in te zetten om aan de grote vraag te voldoen. 

 

FVW / Foto: Stad Ieper

Geplaatst op 07.04.2019

Fietsproject De Kindervriend Rollegem

Met de fiets naar het werk in De Kindervriend

Vorig jaar startte De Kindervriend Rollegem met een project om de personeelsleden zoveel mogelijk op de fiets te krijgen voor het woon-werkverkeer.
De Kindervriend bestaat uit 3 geledingen, nl. het MFC, BuBaO (school voor buitengewoon onderwijs) en het Revalidatiecentrum. Het gaat dan ook ongeveer over 180 personeelsleden.

Het voorbije jaar konden we dankzij verschillende acties (ontbijt, fluohesjes, oplijsten aantal fiets verplaatsingen, enz…) al heel veel collega’s overtuigen om de auto aan de kant te laten en de verplaatsing met de fiets te doen.
Ondertussen werd een dossier ingediend bij het pendelfonds om via subsidie elektrische fietsen beschikbaar te stellen voor het personeel.
50 personeelsleden hebben zich daarom geëngageerd om in dit project te stappen. Zij kunnen dus aan een gunsttarief elektrische fietsen huren mits te voldoen aan de voorwaarde om minstens 50% van hun woon-werkverplaatsingen met de fiets te doen.
Hierdoor zorgen wij dat het “groene” Rollegem minder overspoeld wordt door auto’s en zorgen wij voor een groener klimaat.

Op donderdag 2 mei kunnen alle 50 huurders hun fiets afhalen in de Kindervriend en op maandag 6 MEI om 8.30u worden de elektrische fietsen officieel ingereden.

Wij zijn eigenlijk zeer trots dat wij er in geslaagd zijn om bijna 30% van ons personeel te overtuigen om de fiets als hoofdvervoermiddel te gebruiken in het woon-werkverkeer.
 

FVW / Bron: De Kindervriend

 

Geplaatst op 07.04.2019

startnota 2.0 van het PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem goedgekeurd

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 28 maart de startnota 2.0 van het PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem’ goed. Na de eerste periode van publieke inspraak (eind 2017), wordt nu ook technisch-ruimtelijk onderzoek voorgesteld, als antwoord op de vragen van de eerste inspraak. Er is nog geen keuze gemaakt voor het tracé, beide zijden langs de spoorweg worden onderzocht. De nieuwe periode van publieke inspraak wordt georganiseerd van 8 april tot en met 7 juni 2019 waarbij iedereen suggesties en opmerkingen kan indienen.

Het uitwerken van deze ontbrekende schakel in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk als een fietssnelweg vormt de doelstelling van dit RUP. Met behulp van een RUP wordt duidelijkheid geboden wat betreft het uit te werken tracé en de hiervoor noodzakelijke grondverwervingen.
De stedelijke omgeving tussen Kortrijk, Harelbeke en Waregem beschikt over een uitgerust wegennet voor gemotoriseerd verkeer, maar in het kader van dit PRUP, wordt voornamelijk ingezoomd op vormen van duurzamere mobiliteit, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Verder in de omgeving van het plangebied loopt de N43, maar voor de fietser biedt deze op vandaag niet de veilige en snelle verbinding waar een fietssnelweg naar streeft. Bovendien loopt deze verbinding niet rechtstreeks tot de stations. De voorgestelde fietssnelweg vormt een alternatief hiervoor.
Om de fiets voldoende kansen te geven als alternatief vervoermiddel voor de fijnmazige ontsluiting of voor de verplaatsingen over korte afstand is een bovenlokaal fietsroutenetwerk noodzakelijk (PRS p. 192). De provincie is verantwoordelijk voor de opmaak van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenet dat gericht is op functioneel verkeer. Bij de opmaak dient rekening gehouden te worden met een aantal ruimtelijke concepten, zoals complementariëteit, bovenlokaal en gebiedsdekkend, intermodale knooppunten, hiërarchie en maaswijdte van 3.500m met maximale verplaatsingen van 13km, kortste afstanden, veiligheid, comfort en minimale vervoersvraag

Tijdens die periode wordt er van 9 april tot en met 26 april in CC Het Spoor in Harelbeke een tentoonstelling georganiseerd waarbij op een grote luchtfoto de verschillende opties van het tracé voorgesteld worden. Infopanelen langs het traject geven meer uitleg over het technisch-ruimtelijk onderzoek.

Er wordt bij de tentoonstelling op 24 april, doorlopend tussen 14.00 en 18.00 uur, in CC Het Spoor in Harelbeke een infomarkt georganiseerd waarbij iedereen langs kan komen om vragen te stellen.

Alle informatie over dit project, de tentoonstelling en de infomarkt is te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem.

 

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen

Geplaatst op 07.04.2019

Koop compost en krijg gratis tuinhandschoenen

Een actie van IVVO in het recyclagepark

Deze maand krijg je bij aankoop van het compost in het Veurnse recyclagepark een leuk geschenkje. Als je Vlaco-compost aanschaft, krijg je daar tot 30 april een gratis paar tuinhandschoenen bij.

De lente is, net als het najaar, een ideaal moment om je tuin te verwennen met een extra vitaminekuur. Strooi fijne compost op je gazon en leg een flinke laag tussen de bloemen en planten. Ook het mengen van compost in de plantenbakken is een weldaad. Zo ben je in de zomer zeker van een stralend gezonde tuin en weelderig bloeiende bloemenperken!

Je kan kwaliteitsvolle Vlaco-compost kopen in het recyclagepark van Veurne. Deze compost ontstaat uit een natuurlijk proces en kan in grote mate primaire grondstoffen (zoals turf), die vaak in potgronden worden gebruikt, vervangen. Vlaco-compost kan je in zakken van 40 liter aanschaffen, maar je kan ook zelf kiezen hoeveel je nodig hebt. In het recyclagepark is het mogelijk om met een aanhangwagen, ton of zak jouw voorraad compost aan te kopen. Deze maand krijg je daar trouwens gratis een paar tuinschoenen bij!

Quote Pascal Sticker, schepen van Leefmilieu: “Wil je deze zomer een stralende en gezonde tuin met weelderige bloemen en planten, geef dan nu je tuin een extra vitaminekuur met compost.”

 

Bron: Stad Veurne

Geplaatst op 07.04.2019
4354 artikelspagina's: 1 2 3 4 5 <<< 6 >>> 7 8 9 10 11 ... 436