Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Veurne bedankt haar vrijwilligers!

Het stadsbestuur kan voor de organisatie van z’n activiteiten en evenementen altijd een beroep doen op een trouwe schare van vrijwilligers. Om hen te bedanken voor hun inzet, organiseerden de stadsdiensten een feest.
De vrijwilligers konden in de foyer van Furnevent genieten van een walking diner, een drankje, een gezellige sfeer en een dansavond. Dit feest was een mooi startsein voor de Week van de Vrijwilliger.
De vrijwilligers werken mee bij heel wat activiteiten en evenementen van het stadsbestuur. Ze zijn aan de slag bij de Sociale Dienst, Dienstencentrum De Zonnebloem, woonzorgcentrum Ter Linden, de Sportdienst, Jeugddienst, Bijzondere jeugdzorg Zonnewende, Bibliotheek, Archief, de Technische Dienst en Visit Veurne.
Quote Peter Roose, burgemeester: “Vrijwilligers zijn absoluut een meerwaarde om een menselijk gelaat te geven aan een kwaliteitsvolle stedelijke dienstverlening. Een lokaal bestuur zonder vrijwilligers is een arm bestuur in meerdere opzichten.”
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Filip Van Loo /  Foto Stad Veurne 

Geplaatst op 03.03.2020

Marktactie sp.a Ieper


“Ben jij de stilstand in dit land beu? Wij ook. Wij willen vooruit”. Met die boodschap voert sp.a actie in het hele land. Zo ook in Ieper. “Mensen vinden dat de politiek vandaag niet werkt. Ze hebben gelijk. Het is tijd om opnieuw vooruit te gaan. Met oplossingen die werken voor iedereen. En die oplossingen leggen we graag uit, face to face”, zegt voorzitter Conner Rousseau.

“Het is genoeg geweest met de stilstand in dit land. Burgers in dit land hebben recht op oplossingen voor de problemen waar zij van wakker liggen”, zegt Conner Rousseau. “En onze oplossingen die leggen we graag face-to-face uit.” Zo ook in Ieper.

Federaal volksvertegenwoordiger John Crombez trekt er samen met de lokale sp.a-mandatarissen naar de markt. “Het moet nu eindelijk gedaan zijn met de politieke spelletjes. Er moet nu op basis van inhoud gewerkt worden aan een regering. Voor ons betekent dat in de eerste plaats een sociale ommekeer”, zegt Crombez.

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  & fotografie  : Filip Van Loo 
  

Geplaatst op 03.03.2020

Wereldprimeur: 20 jaar nadat ze zijn uitgestorven in het wild, krijgen Spix' ara's hun vrijheid terug

Vandaag, dinsdag 3 maart, vertrekken 52 Spix’ ara’s, waarvan 3 exemplaren uit Pairi Daiza, vanuit Berlijn richting Petrolina, Brazilië. Daar zullen deze vogels in het wild geherintroduceerd worden. Een droom die werkelijkheid wordt voor Pairi Daiza en haar partners. Als dit project slaagt gaat het om een wereldprimeur, want nooit eerder is de mens er in geslaagd een in het wild uitgestorven diersoort te herintroduceren.
3 maart 2020, World Wildlife Day, wordt een hoogdag voor iedereen die al jaren meewerkt aan de herintroductie van deze prachtige vogelsoort. Voor Pairi Daiza, haar Pairi Daiza
Foundation en partners ACTP (Association for the Conservation of Threatened Parrots), ICMBio (Chico Mendes Instituut voor het behoud van de biodiversiteit) en de Braziliaanse overheid, is de herintroductie van de Spix’ ara in zijn natuurlijke habitat topprioriteit. Om de terugkeer van deze unieke vogels voor te bereiden, heeft de Braziliaanse overheid gezorgd voor de oprichting van twee natuurreservaten in de halfwoestijnregio Caatinga. Hier zijn alle voorwaarden vervuld om de overleving van de vrijgelaten vogels te verzekeren. Het gebied strekt zich namelijk uit over enkele duizenden hectaren in een volledig herbeboste en bewaakte zone, wat de Spix’ ara’s een veilige en succesvolle toekomst garandeert.

De meest zeldzame vogel ter wereld
De vogel, gekenmerkt door een blauw verenkleed en lichtblauwe cirkels rondom de ogen, werd aan het begin van de 19de eeuw ontdekt door Johann Baptist vonn Spix. De Spix’ ara is een relatief kleine papegaai, tussen 50 en 60 centimeter, en weegt slechts 400 gram. Van nature kwam het dier voor in de Caatinga, een droog steppegebied in het noordoosten van Brazilië, pal tussen het Amazoneregenwoud en het Atlantisch regenwoud. De Spix’ ara werd jammer genoeg slachtoffer van de vernietiging van zijn leefgebied en verdween hierdoor in het jaar 2000 volledig in de natuur. Daarom is de soort ook door de IUCN (International
Union for the Conservation of Nature) officieel "uitgestorven in het wild" verklaard. Enkel in gevangenschap leefden nog amper enkele tientallen exemplaren.

Experts van de ACTP verzamelden deze laatste levende exemplaren in een conservatiecentrum Berlijn, waar gewaakt werd over hun welzijn en getracht werd om aan voortplanting te doen met deze unieke dieren, de laatste overlevenden van hun soort. In 2018 vertrouwde de ACTP vervolgens de Pairi Daiza Foundation enkele jonge Spix’ ara’s toe. Pairi Daiza is zo tot op de dag van vandaag de enige plek in Europa waar deze zeldzame vogels zichtbaar zijn voor het publiek. Intussen leggen Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation de laatste hand aan de bouw van een conservatie- en voortplantingscentrum voor Spix’ ara’s en andere zeldzame vogelsoorten. Een groot project, ter waarde van 3 miljoen euro.
Geen eenmalige herintroductie
Om het succes van dit herintroductieprogramma te verzekeren, bereiden Pairi Daiza en haar partners een continue vrijlating van in gevangenschap gekweekte Spix’ ara’s voor, jaar na jaar, totdat de vogelpopulatie voldoende sterk en stabiel is om de overleving van de soort in haar natuurlijke habitat te verzekeren. Op die manier zullen er, indien mogelijk, elk jaar een tiental jonge vogels vrijgelaten worden. Het gaat om vogels die geboren werden in de centra
van de ACTP in Berlijn, in Brazilië of in het centrum van de Pairi Daiza Foundation in België.

Een zorgvuldig proces
Eric Domb, oprichter en CEO van Pairi Daiza, Tim Bouts, Zoölogisch Directeur van het park en Catherine Vancsok, wetenschappelijk directeur van Pairi Daiza Foundation, reizen
dinsdag mee met de zeldzame vogels richting Brazilië.
Eric Domb: "We hopen regelmatig individuen te herintroduceren totdat de natuurlijke
voortplanting voldoende is om het zelfstandige voortbestaan van de soort te waarborgen. Dit kan een paar jaar duren, maar wat een mooi vooruitzicht alvast: dat de mensheid op die
manier eindelijk een van haar vele fouten kan herstellen.”


Voor de redactie  : Bernnard Decock  / Bron  : Filip Van Loo  / Foto  Pairi Daiza
 
 
 
 
 
 
 
  

Geplaatst op 03.03.2020

De branding' bedankt zijn 225 vrijwilligers voor hun onmisbare inzet

Vrijwilligerswerk vormt binnen ‘de branding’, waar warme zorg centraal staat, een mooie en onmisbare aanvulling op de professionele begeleiding van onze mensen met beperking. Vrijwilligers betekenen wat extra hulp, een extra hand, wat extra aandacht of een babbel waar onze mensen - met vaak een beperkte vrienden- en kennissenkring - héél erg van genieten. Op vrijdag 28 februari bedanken we hen naar jaarlijkse gewoonte graag met een etentje, en tijdens de week van de vrijwilliger laten we hen op verschillende manieren weten hoe blij we zijn met hen erbij!

In ‘de branding’ zijn momenteel zo’n 225 vrijwilligers actief. De interesse blijft toenemen, waardoor we in 2019 zo’n 20 nieuwe, trouwe vrijwilligers mochten verwelkomen in het vervoer, bij het groenonderhoud,  in de dagbesteding- en woonteams en bij de festiviteiten. 

De dankbaarheid naar onze vrijwilligers toe is zeer groot, niet enkel vanuit de mensen met beperking zelf, maar ook vanuit onze eigen medewerkers en het netwerk van ‘de branding’. De ‘Week van de Vrijwilliger’ vormt telkens een gepast moment om onze sympathieke vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Vrijdagavond 28 februari werden  de vrijwilligers tijdens  de jaarlijkse traditie graag met een gezellig etentje in ‘de branding’ verwend , maar ook tijdens deze week worden vele vrijwilligers al wel eens verrast met een knuffel, een dankjewel of zelfs een kleine attentie vanuit de teams zelf.

Wie interesse heeft in vrijwilligerswerk, kan steeds de openstaande vacatures voor vrijwilligerswerk bekijken via op http://www.debranding-waakvzw.be/nl/werk-mee/vacatures/vrijwilligers. Of kom langs op onze Dag van de Zorg op zondag 15 maart, maak kennis met onze werking en krijg meer uitleg over vrijwilligerswerk in ‘de branding’.Contactpersoon voor vrijwilligerswerk in 'de branding': - Katrijne Indervuyst - 056 36 40 59

Voor de redactie   : Bernard Decock  / Bron :  : Annemie Delberghe - De Branding 

  

Geplaatst op 02.03.2020

Krokussportkamp Vaste Vuist Lauwe met 170 kids

In de krokusvakantie (24/02 tot en met 28/02) organiseerde sportgroep Vaste Vuist Lauwe een kleutersportkamp en een omnisportkamp voor kinderen van het lager onderwijs. Zo’n 170 kinderen schreven zich in en konden genieten van het uitgebreide sportaanbod van de club.
 
De inhoud werd aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Dit kamp bevatte zowel bewegingsspelen als turnen, trampoline, dans en omnibalsport. Door het grote succes komt er een vervolg in de paasvakantie en zomervakantie. De eerste week van de paasvakantie is er een kleutersportkamp (kostprijs €91 voor volledige dagen) en een omnisportkamp lager onderwijs (kostprijs €91 voor volledige dagen). Tijdens de eerste week van de paasvakantie is er eveneens een danskamp (kostprijs €61 voor elke namiddag). Het danskamp (NM) kan ook gecombineerd worden met een omnisportkamp (VM). De 2de week van de paasvakantie is er een kleutersportkamp en omnisportkamp lager onderwijs (kostprijs €92 voor volledige dagen) en een minivoetbalkamp lager onderwijs + middelbaar (kostprijs €100 voor volledige dagen). Elk sportkamp is van 9u tot 16u. Er is telkens opvang voor en na het sportkamp in de prijs inbegrepen.   Ook in de zomervakantie organiseert de sportgroep ELKE week sportkampen. Meer info en inschrijvingen op dries@vastevuist.be.
 
op de foto  : : Deelnemers omnisportkamp lager onderwijs sportgroep Vaste Vuist Lauwe krokusvakantie

Voor de redactie  : bernard Decock / Bron  : Dries  Defossez  - Vaste Vuist Lauwe 
  

Geplaatst op 02.03.2020

Fototentoonstelling REALITY AND BEYOND de hele maand maart te Brugge

Vanaf  vandaag 2 maart kunt u terecht in het centrale gedeelte van het Vormingplus-huis te Sint-Pieters Brugge om het  fotografisch werk van Philippe  Hoorne  te bezichtigen.
De voorbije maanden dacht ik na over hoe ik mezelf als fotograaf kan omschrijven. Op de evenementenwebsite Uit in Vlaanderen staat: ‘In overwegend kleurrijke tinten zet Philip Hoorne de realiteit naar zijn hand, maakt haar dromerig en smukt haar op. Hoorne is een fotograaf die schildert met zijn fototoestel en daarbij gretig gebruik maakt van de digitale hulpmiddelen die hij ter beschikking heeft.’
Ik maak esthetische, artistieke beelden. Bij voorkeur redelijk groot van formaat. Ideaal om in uw woonkamer op te hangen. 
Vorig jaar, tijdens het verdedigen van mijn thesis en afstudeerproject zei ik tegen de jury: ‘Ik kijk niet zó naar fotografie, maar zó.‘ Bij de eerste  bewoog ik mijn armen voor me uit naar één punt toe. Bij de tweede  strekte ik mijn armen wijd open. Fotografie is voor mij een speeltuin die aan alle zijden onbegrensd is. Met de foto die uit mijn camera rolt, kan ik alle kanten uit vooraleer tot een eindresultaat te komen. Het is telkens weer een intensieve en boeiende zoektocht naar het beste eindbeeld. Ik start ergens en weet niet waar ik zal uitkomen. Eigenlijk is het helemaal hetzelfde als het schrijven van een gedicht.
Elke foto die ik maak is een pièce unique. De foto’s van de tentoonstelling zijn te koop. Wie een foto koopt, krijgt van mij de schriftelijke garantie dat het werk nimmer wordt gereproduceerd. Ik vind die uniciteit vanzelfsprekend. Eigenlijk is het de grootste eer die een beeldend kunstenaar te beurt kan vallen, dat iemand zegt: ik wil wat u gemaakt heeft dicht bij mij zodat ik het elke dag kan zien.
Vormingplus Brugge, Sint-Pieterskerklaan 5, is elke weekdag open van 9u. tot 17u. en van 18u. tot 22u.30, en op zaterdag van 9u. tot 12u. Er zijn brochures voor de bezoekers. Tevens is er een brievenbusje waarin u een boodschap voor mij kan achterlaten, want gezien de lange duur van de expositie en de gulle openingsuren kan ik er onmogelijk altijd zijn om iedere bezoeker persoonlijk welkom te heten, hoewel ik dat graag zou willen.

Voor de redactie  : Bernard Decock : Bron  : Philippe  Hoorne 

Geplaatst op 02.03.2020

Danstheater Arte: Succesvolle dansstage met Jac Delsing en Eliane De Ghendt

Afgelopen weekend stroomde de danszaal van sporthal Ter Leie vol. Danstheater Arte organiseerde in samenwerking met Gymfed er een opleiding/workshop jazzdans voor semigevorderden en gevorderde dansers. Naar jaarlijkse gewoonte werd deze bijscholing gegeven door Jac Delsing, danspedagoog, choreograaf en eredocent aan KU Leuven. Net zoals vorig jaar kreeg hij de steun van collega-danspedagoog Eliane De Ghendt.
 
Sinds meerdere jaren heeft Sportgroep Vaste Vuist een volwaardige dansafdeling goed voor ongeveer 600 leden met de naam “Danstheater Arte”. De workshop werd niet alleen ingericht voor de eigen leden van de dansschool, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd was. De workshop werd gegeven door Jac Delsing, een buitengewoon fenomeen in de danswereld. Jac Delsing is choreograaf en danspedagoog. Hij is tevens eredocent aan de KU Leuven en docent postgraduaat dans aan de Katho Reno te Torhout. Jac is dus een pionier op gebied van jazzdans en voor vele dansdocenten in het binnen- en buitenland nog steeds een lichtend voorbeeld. Jac Delsing heeft zelf een eigen dansgezelschap en verzorgt als artistiek leider al hun hoogstaande optredens, gewaardeerd tot ver buiten onze landsgrenzen. Eliane de Gendt specialiseerde zich, als leerling van Jac Delsing, in de jazzdans aan de Universiteit van Leuven, waar zij nog steeds werkt. Daarnaast geeft ze in diverse landen binnen en buiten Europa les.
 
De workshop in Lauwe begon op vrijdagavond met een workshop voor de semigevorderde dansers. Er werd geluisterd, gewerkt, verbeterd en geprobeerd, keer op keer. Die leerrijke ervaring eindigde in een mooie choreografie. Later op de avond was er dan de masterclass voor eigen lesgeefsters en gevorderde dansers. Alle deelnemers hebben duidelijk genoten en bijgeleerd. Danstheater Arte blijft jaarlijks een workshop jazzdans inrichten en ziet graag de opkomst, in de toekomst, nog groeien.
 
De optredens van danstheater Arte vinden plaats op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag  31 mei 2020 in CC Guldenberg te Wevelgem. Meer informatie op www.vastevuist.be
 
Op de foto  : Groepsfoto dansstage Jac Delsing

Voor de redactie :  Bernard Decock / Bron  : Dries Defossez  - Vaste Vuist Lauwe
  

Geplaatst op 02.03.2020

De Debatclub nodigt u graag uit voor een debat over - De dood anno 2020 in Vlaanderen.

Hoe definitief is de doodswens en het willen stopzetten van het voltooide leven? Gaan wij in Vlaanderen vandaag te licht over leven en dood?
 
De recente assisenzaal tegen artsen over de dood van Tine Nys heeft de media en de publieke opinie weken in haar ban gehouden.
Het einde van de ethische en de politieke discussie is niet in zicht.

 
Twee eminente deskundigen met een tegengestelde visie:
Prof. Willem Lemmens, moderne wijsbegeerte en ethiek, Universiteit Antwerpen
Prof. Evelien Delbeke, gezondheidsrecht en ethiek, Universiteit Antwerpen

 
Moderator: Frans Crols.
 
Dinsdag 10 maart, 20.00 uur - Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem) - Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)
 
 
Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner. Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 40 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.
 
Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium:
https://www.facebook.com/events/1502249936609627/

 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Hugo Broeckaert & Frans Crols - Namens de grootste debatclub van Vlaanderen
  

Geplaatst op 02.03.2020

Kiosk omgedoopt tot Memento Lab

In de periode vanaf 21 februari tot en met maart 2020 zwaait de Kiosk haar deuren open als het Memento lab in teken van het Memento Woordfestival. Een residentieplaats waar een portie jonge, rijzende woordkunstenaars van het project Letterzetter, de mogelijkheid hebben om aan hun ‘literaire interventies’ te werken. De jonge talenten kunnen andere woordkunstenaars uitnodigen en met hun creatieve brein creaties maken rond het festivalthema Echo. Het thema staat centraal voor de meerstemmigheid van de stad Kortrijk.

Traditiegetrouw is de gastvrouw van het festival de Letterzetter van Kortrijk. Schrijfster Anneleen Van Offel is Letterzetter tot juni 2021, opvolgster van Jonas Bruyneel, waar zij de fakkel van hem overnam in 2019. Als Letterzetter brengt zij woordkunst in de stad en vormt jonge kunstenaars om tot creatieve ondernemers. Woord wordt dus het hele jaar door merkbaar.

De vijfde editie van het woordfestival zal dit jaar plaatsvinden van vrijdag 20 tot en met zondag 22 maart 2020, namelijk in Muziekcentrum Track, Boekenhuis Theoria, De Kreun en CVO Miras als vuurtorens. Memento werkt voor het eerst samen met de Vlaamse Schrijfdag en het Nederlandse festival Tilt in Tilburg.

De Kiosk wordt voor het Woordfestival ingericht voor de woordkunstenaars. Elien en Tom van de Beste Kamer verzorgde de inrichting voor het Memento lab. De Beste Kamer heeft een voorliefde voor duurzaam en innovatief design. In hun collectie maken Elien en Tom ook graag plaats voor jong creatief talent. Het Memento lab werd trendy en huiselijk ingericht, zodat de woordkunstenaars in een comfortabele omgeving kunnen werken.

Bekijk het volledig programma via; https://www.mementowoordfestival.be/programma/


 Meer info  : De Beste Kamer - Overleiestraat 3 - 8500 Kortrijk - https://www.debestekamer.be/


Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Sébastien Hylebos 

Geplaatst op 02.03.2020

Mondelinge geschiedenis van statiewijk Waregem


Vorige maand hebben de Statievrienden het beeldverslag kunnen bewonderen van de interviews, die cineast Chris Devos en reporter Hendrik Ghistelinck hebben gemaakt van zes figuren voor hun boek ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’. Het wordt een uniek nostalgisch document van ruim één uur, ongetwijfeld een verrijking voor de wetenschappelijke waarde van het boekproject. De Statievrienden hebben beslist dat de film op DVD of op andere drager gratis wordt geleverd aan alle peters/meters/sponsors, die voorintekenen op het boek. Dat kan tot 15 april 2020 bij De Statievrienden.
 
Chris Devos en Hendrik Ghistelinck gingen hiervoor op bezoek bij zes authentieke figuren uit het boek, nl. vier dames en twee heren. De Statievrienden zijn er in geslaagd een uitzonderlijke getuigenis neer te zetten over statiechef Omer Clement, die op 13 maart 103 jaar wordt. Hij vertelt niet alleen over zijn wedervaren als stationsoverste in Oostende, het moeilijkste station van het land, maar toont zich ook een groot literair liefhebber en debiteert voor ons uit Engelse, Duitse en Franse literatuur.
 
Frida Sabbe was jaren de waardin van café Central en ze straalt als ze kan vertellen over het plezante leven hier in Waregem.
 
Georgette Depoorter was jarenlang de trouwe uitbaatster van ’t Gazettekot.
 
Monica Deconinck wordt herinnerd als de dochter van motocrosser Mantie Ceuninck en ouders, die na het leeghalen van hun moto-voorraad door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog niet bij de pakken bleven zitten en meteen café Motorsport openden.
 
Emilie Devos vertelt ondermeer over de belevenissen in de kelder bij de bombardementen in Waregem.
 
Julot Cras vertelt niet alleen over zijn vader burgemeester Gust Cras, maar ook over de houthandel in de Boulezlaan.
 
Deze filmopname is een tijdsdocument dat ongetwijfeld een prachtige illustratie is van de dynamiek van de Statiewijk. Het beelddocument wordt een waardevolle toevoeging aan het heemkundig erfgoed van onze stad en is ook een prachtige illustratie waarom Waregem de titel kreeg van ‘plezantste gemeente van Vlaanderen’.
 
Vanuit de school van de ‘People’s history’ stelde men dat mondelinge geschiedenis de uitgelezen methode is om de geschiedenis van onderuit te schrijven en zo een stem te geven aan de stemlozen, die tussen de plooien van de geschiedenis vallen.(historicus Paul Thompson en Britse ‘Oral History Society’).
 
De Statievrienden zijn momenteel druk in de weer aan de eindredactie van hun boek “100 Waregemse spoortrekkers” met geschiedenis en verhalen van figuren van de statiewijk. De komst van de spoorweg met stations te Waregem, Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve was een zegen voor Waregem. In dit boek belichten we een honderdtal figuren die in de stationsbuurt woonden en/of werkten en die, elk op hun manier, bijdroegen tot ‘het floreren’ van hun gemeenschap. Met zijn allen zetten ze Waregem ‘op het goede spoor’. De gezinnen, waarvan de helft nog in armoede leefde in 1839, vonden werk in de bedrijven en… bij de Spoorwegen zelf. Om deze figuren voor het nageslacht te bewaren, publiceren we nu dit boek. Deze positieve ‘dwarsliggers’ vergeten we niet.
 
Dit boek bezorgt de lezer heel wat ‘informatie’ over de geschiedenis van de spoorweg in Waregem, de verschillende stationsgebouwen, enz. Maar evengoed schetst het de sfeer van ‘het Waregem van toen’. De Statievrienden geloven dat de wereld kan beginnen en… eindigen bij een stuk spoorweg. De ultieme rechtvaardiging van deze publicatie is simpel: ‘Wie het verleden niet kent, zweeft stuurloos naar de toekomst’.
 
Het boek wordt op 19 juni 2020 voorgesteld. Het wordt een omvangrijk naslagwerk op A4 formaat, kleur, harde kaft, ca. 250 blz. De Statievrienden zoeken nog peters/meters/sponsors voor de publicatie. Die krijgen bij hun boeken ook de unieke 1 u. 15 min. durende filmopname met de interviews van zes merkwaardige figuren van de Statiewijk. Het boek zal in losse verkoop 25 € kosten.
 
 Voor de redactie  Bernnard decock / bron filip Van Loo  - fotografie  : De statievrienden 
 
 
  

Geplaatst op 01.03.2020
5084 artikelspagina's: 1 2 3 4 5 <<< 6 >>> 7 8 9 10 11 ... 509