Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

VZW De Branding opend "het idee " in het Ring Shopping

Donderdagmorgen opende een nieuw verwencafé, het idee. Het café wordt uitgebaat door mensen met een verstandelijke beperking van . ‘Het Idee’ ist een koffie- en soepbar, waar ook de artisanale producten uit de dagbesteding verkocht worden en regelmatig een demonstratie of activiteit zal doorgaan. Bedoeling is dat de mensen met beperking centraal staan met hun talenten en hun mogelijkheden, en dat de begeleiding en werkmethoden volledig aangepast worden zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. ‘Het idee’ volgt hierbij de reguliere openingstijden van het winkelcentrum. Een uniek concept in Vlaanderen en een prachtig voorbeeld van een inclusieve werking!
Het idee is zes dagen op zeven open en iedereen is er welkom om een praatje te maken, te komen proeven of om een kijkje te nemen en al dan niet iets te kopen.
Minister van Welzijn Jo Vandeurzen kwam donderdagmorgen de mensen feliciteren en een hart onder de riem steken.

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron & fotografie  : Filip van Loo

Geplaatst op 22.11.2018

Beeldjes expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ (Ieper) beschikbaar voor grote publiek

Tot en met 20 december kan het publiek de beeldjes uit de expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ ophalen in provinciedomein De Palingbeek in Ieper.
De 600.0000 beeldjes vormden een onderdeel van de land-art-installatie van Koen Vanmechelen en kunnen op die manier voortaan dienen als persoonlijk aandenken aan het project.
Een overzicht van alle praktische informatie over het ophalen van de beeldjes is beschikbaar op de website.
Tussen 30 maart en 11 november konden bezoekers de installatie van 3 hectare bezichtigen. De expo, die WO I herdacht, kon rekenen op zo’n 257.000 bezoekers.

Toekomst van het grote oerei
Coming World’, het grote oerei dat in het midden van de land-art-installatie staat, zal hierna een nieuwe bestemming krijgen in een niet-vergunningsplichtige zone in provinciedomein De Palingbeek en zal een permanent aandenken aan de expo vormen. De Provincie West-Vlaanderen maakt momenteel een financieel-technische analyse en zal daarna in overleg met kunstenaar Koen Vanmechelen een besluit nemen over de exacte plaats van het ei in provinciedomein De Palingbeek.
De locatie waar de expo tot nu heeft gestaan, zal volledig in oorspronkelijke staat hersteld worden. Het perceel ligt namelijk in een kwetsbaar milieugebied dat technisch bekend staat als een Habitat-vogelrichtlijngebied. Verschillende soorten vleermuizen, salamanders, muizen, kikkers, kevers, meeuwen, enz. vinden er hun onderkomen. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos een tijdelijke en geen permanente vergunning toekende voor de land-art-installatie.
Toekomst van de bronzen sculptuur en de vitrine met dogtags
Vanmechelen’s bronzen sculptuur, ‘Remember Me’, een nest dat bestaat uit uitvergrote kippenpoten dat een fossiele ei omarmt, blijft permanent op zijn huidige locatie. Aan het fossiele ei wordt op woensdag 14 november een USB-stick toegevoegd. Daarop wordt de verbinding gemaakt tussen de namenlijst van de slachtoffers van WO I en de makers van de beeldjes.
De glazen vitrine met daarin de 600.000 dogtags blijft, samen met Vanmechelens quote ‘The future depends on forgotten memories’, permanent staan in het WO I-paviljoen aan The Bluff in provinciedomein De Palingbeek. Ook deze dogtags verbinden de slachtoffers van WO I met de makers van de beeldjes.
‘600.000 beelden – 600.000 namen’
‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) is het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WO I. Het project werd uitgewerkt door curator Jan Moeyaert (vzw Kunst) en kunstenaar Koen Vanmechelen.
Gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot en met 2018, werden workshops en belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000 beelden uit klei te maken. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WO I het leven lieten in België. Bij elk beeldje hoort een ‘dogtag’ met daarop de naam van een maker en de naam van een slachtoffer van op de ‘Namenlijst’ van het ‘In Flanders Fields Museum’ (IFFM), eveneens een GoneWest-project.
Begin februari 2018 werd gestart met de opbouw van de expo in het niemandsland van de frontzone in provinciedomein De Palingbeek. Er werden per dag zo’n 12.000 beeldjes door ongeveer 80 personen geplaatst. In totaal hielpen zo’n 4.000 vrijwilligers.
Praktisch – afhalen beeldjes
Data: vanaf donderdag 15 november tot en met donderdag 20 december, elke dag tussen 8.30 en 16 uur
Locatie: provinciedomein De Palingbeek, Palingbeekstraat 18 in Zillebeke (Ieper)
Prijs: gratis

Groepen: groepen die meewerkten aan het project en die meerdere beeldjes wensen op te halen, dienen contact op te nemen via cwrm@west-vlaanderen.be of via 057/23.08.40.
Ophalen is mogelijk op weekdagen vanaf maandag 26 november tot en met donderdag 20 december.
Tijdens de winter kan het terrein modderig zijn, bezoekers dragen dus best regenlaarzen.
Hier vindt u de voorwaarden voor het hergebruiken van de beeldjes terug -  : www.comingworldrememberme.be


Voor de redactie  : Bernard Decock Bron  : Kabinet gedeputeerde voor erfgoed, Myriam Vanlerberghe


 
 
 

Geplaatst op 21.11.2018

Oprichting lokale grondenbank ‘Heulebeek’ (Moorslede, Ledegem )

Tijdens zijn zitting gaf de provincieraad goedkeuring voor de oprichting van de lokale grondenbank ‘Heulebeek’.
Hiervoor zal de Provincie samenwerken met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Aanleg GOG’s aanleiding voor lokale grondenbank Heulebeek
De lokale grondenbank komt er omdat de Provincie de aanleg plant van enkele gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) langs de Heulebeek. Die moeten overstromingen in de regio van Dadizele en Ledegem tegengaan en extra water voorzien tijdens droogteperiodes. Voor de regio is een totale buffercapaciteit van 100.000 m³ nodig. Daarvoor dient er zo’n 20 ha aan gronden verworven te worden langsheen de Heulebeek en de nabij gelegen Passendaelebeek en de Papelandbeek.
De VLM krijgt drie jaar de tijd om de lokale grondenbank met een ambitieniveau van 20 ha aan te leggen. Het voorziene budget voor de aankoop van deze gronden bedraagt 1.500.000 euro, de werkingskosten bedragen 45.000 euro. Bij het oprichten van deze grondenbank wordt geen beroep gedaan op het onteigeningsrecht.
Het is de eerste keer dat de Provincie West-Vlaanderen een lokale grondenbank opricht in het kader van geplande werken.
Zicht op eerste percelen
Op het grondgebied van de gemeente Moorslede gaat het OCMW van Kortrijk over tot de verkoop van 21 ha landbouwgrond. Door het uitoefenen van het recht van voorkeur kan de VLM, bij het oprichten van de grondenbank, deze gronden verwerven aan de schattingsprijs. Een aantal van deze percelen zijn bovendien direct inzetbaar om de bufferende capaciteit van de waterloop te optimaliseren.
Principe lokale grondenbank
Een lokale grondenbank wordt opgericht wanneer voor toekomstige werken in een bepaalde regio grondwerving vereist is. De percelen in de grondenbank kunnen dan geruild worden tegen de gronden van de getroffen landbouwers. Op die manier kunnen zij hun activiteiten makkelijker verder zetten zonder dat ze eerst nieuwe percelen dienen aan te kopen. De ervaring leert dat het uitruilen van gronden bij getroffen landbouwers vaak de voorkeur geniet boven het aankopen van gronden.  

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron & fotografie  : Provincie West-Vlaanderen
 

Geplaatst op 21.11.2018

Vrije Basisschool Nieuwenhove uit Waregem krijgt bezoek van de olympische kampioene Tia Hellebaut en de singer-songwriter Arne Vanhaecke

Vrije Basisschool Nieuwenhove uit Waregem krijgt bezoek van de olympische kampioene Tia Hellebaut en de singer-songwriter Arne Vanhaecke

Eén mijl lopen per dag, dat is wat de klas L4 van Vrije Basisschool Nieuwenhove uit Waregem dagelijks doet. De school nam deel aan een winactie van The Daily Mile en won voor haar inzet en motivatie een bezoekje van Tia Hellebaut en Arne Vanhaecke op de internationale dag van de rechten van het kind.

The Daily Mile is een eenvoudig concept voor de lagere school waarbij de leerlingen gedurende een kwartier lopen in de frisse buitenlucht samen met hun leerkracht en klasgenootjes. Het doel? De fysieke, sociale, emotionele en mentale gezondheid van onze kinderen verbeteren, ongeacht hun leeftijd, vaardigheden of persoonlijke situatie. Tia Hellebaut, de olympische kampioene hoogspringen van 2008, is de grootste ambassadrice van The Daily Mile.

Na een opwarmertje door Tia en Arne konden ze samen met de leerlingen 1 mile te lopen.

Voor de redactie  : Bernard Decock -Bron & fotografie  : Filip Van Loo

Geplaatst op 21.11.2018

Provincie wil hoeve in Kortrijk verbouwen tot leer- en werkplek voor richting ‘plant, dier en milieu’ van PTI Kortrijk

Op dinsdag 20 november keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de verbouwing en inrichting van Hoeve Walle in Kortrijk goed.
De Provincie kocht deze hoeve aan in 2013 en wil ze laten verbouwen tot nieuwe leer- en werkplek voor de richting ‘plant, dier en milieu’ van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk. De hoeve ligt op wandelafstand van de campus ‘Wetenschap en Groen’ in de Condédreef, waar deze richting momenteel gegeven wordt.

Beschrijving van de geplande werken
De Provincie wil de bestaande stallingen omvormen tot huisvesting voor paarden, schapen, geiten en neerhofdieren.
De schuur zal gebruikt worden als praktijklokaal voor de lessen dierenverzorging en het onderbrengen van kleine knaagdieren, amfibieën en vogels. Daarnaast wordt ook een quarantainelokaal voorzien om er zieke dieren te kunnen verzorgen.
De open loods zal dienst doen als opslag voor stro, hooi, voeders en de stalling van tractoren en werktuigen voor het onderhoud van de site.
De woning zal heringericht worden als conciërgewoning, die momenteel in de Condédreef in Kortrijk gelegen is.

Naast de verbouwing en herinrichting van de hoeve zal een groot deel van het weiland ingezet worden als bufferbekken voor Zuid-Kortrijk. Het andere deel zal begraasd worden door de dieren van de campus.
Raming en termijn
De werken worden geraamd op 1.000.000 euro, inclusief btw.
De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden. De start is voorzien in 2019.

Nood aan bijkomende ruimte
De campus ‘Wetenschap en Groen’ van het PTI in Kortrijk bood tot 2009 enkel plantgerichte studierichtingen aan. Vanaf 2009 werd ook het luik ‘dier’ als volwaardig deel aangeboden.
Heel wat terreinen, lokalen en loodsen worden ondertussen ingenomen door de aanwezige dieren of worden gebruikt voor de opslag van voeders. De vraag naar bijkomende ruimte voor het huisvesten van dieren, de opslag van materialen en het uitvoeren van praktijkhandelingen was groot. Daarom werd uitgekeken naar een nieuwe locatie in de buurt van de campus. Er werden verschillende hoeves bezocht. Hoeve Walle kwam als meest geschikte locatie naar voor.

Verdubbeling leerlingenaantal luik ‘dier’ sinds 2009
Sinds de start van het luik ‘dier’ in 2009 kende de campus ‘Wetenschap en Groen’ een verdubbeling van het leerlingenaantal: van 287 naar 493.
Ook het aantal leerlingen binnen de afdelingen ‘tuinbouw’, ‘planttechnische wetenschappen’, ‘biotechnische wetenschappen’ en ‘aso wetenschappen’ steeg de afgelopen jaren.
Door deze blijvende stijging kwam de campus plaats te kort, voornamelijk voor het verder uitbouwen van de afdelingen ‘plant’, ‘tuinbouw’ en ‘dier’.

Van alle jongeren die de richting ‘plant, dier en milieu’ volgen, kiest ongeveer de helft ondertussen voor het luik ‘dier’, waar dat bij de start in 2009 slechts een vijfde was.

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Bron :   Voor de provincie West -Vlaanderen :  Raïsa Qvick
 

Geplaatst op 21.11.2018

Clarebout Potatoes wil excelleren in veiligheid & gezondheid op het werk

Clarebout Potatoes werkt reeds enige tijd hard aan een veilige & gezonde werkplek voor al haar medewerkers. Het bedrijf wil nu nog een tandje hoger schakelen. Midden vorig jaar werd beslist om de nieuwste wereldwijde ISO norm inzake veiligheid & gezondheid op het werk te behalen. Hierdoor zal het bedrijf voldoen aan de hoogste normen inzake veiligheid & gezondheid op het werk. De richtlijnen voor deze nieuwe standaard, ISO 45001, werden in maart dit jaar gepubliceerd en na een voorbereidingsfase binnen het bedrijf is de procedure tot certificatie deze zomer van start gegaan. Dit zowel voor de productie-eenheid in Nieuwkerke als die in Waasten. Clarebout Potatoes geeft hiermee een sterk signaal: veilig en gezond werken is overal en voor iedereen prioriteit, zowel op korte als op lange termijn. Clarebout wil als één van eersten binnen haar sector wereldwijd deze internationale norm behalen.
 
ISO 45001 is een nieuwe, internationaal erkende standaard die werd uitgewerkt voor het continu verbeteren van veiligheid en gezondheid op het werk. De richtlijn verschaft hiervoor een sterk kader en stelt organisaties in staat om het veiligheidsbeleid op een excellente manier verder uit te bouwen en te controleren.
 
Organisaties die hun gezondheids- en welzijnsbeleid baseren op de ISO 45001, zullen volgens de organisatie die de normen heeft uitgewerkt, verdere verbeteringen boeken op diverse vlakken waaronder:
 

 • Een beleid en doelstellingen rond veiligheid & welzijn op het werk verder ontwikkelen en implementeren
 • Gevaren en risico’s verder in kaart brengen die gekoppeld zijn aan de activiteiten, ze proberen te elimineren of te controleren om hun potentiële effecten te minimaliseren
 • Operationele controles organiseren om de risico's, wettelijke en andere vereisten naadloos te beheren
 • De vooruitgang inzake veiligheid & gezondheid op het werk systematisch te evalueren en continu te zoeken naar verbeteringen,
 • De alertheid van alle medewerkers verhogen rond risico's die met welzijn en veiligheid te maken hebben
 • Garanderen dat medewerkers een actieve rol spelen in het hele beleid rond veiligheid & gezondheid.
 
Binnen het bedrijf is iedereen betrokken. De medewerkers werden al ruim geïnformeerd en deze maand starten nieuwe opleidingen en werd een grote sensibiliseringscampagne rond ‘veiligheid op het werk’ gelanceerd. De inspanningen zullen regelmatig geëvalueerd worden via interne en externe audits. Het doel is om in maart 2020 de norm officieel te behalen voor beide productie-eenheden.
 OVER CLAREBOUT POTATOES
Clarebout is een familiebedrijf uit Nieuwkerke (West-Vlaanderen) dat diepgevroren aardappelproducten produceert. Het is één van de toonaangevende spelers wereldwijd in de sector. Het bedrijf telt twee productiesites in Nieuwkerke (hoofdzetel) en Waasten met in totaal 1.400 medewerkers. Klanten bevinden zich over de hele wereld en komen vooral uit de retail- en cateringsector en voedingsindustrie. In de afgelopen 30 jaar groeide Clarebout Potatoes uit tot één van de wereldspelers in haar sector dankzij een sterke focus op de klant, kwaliteit en innovatie. Het bedrijf investeert sterk in mensen en in een hoogtechnologisch productieapparaat.

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  & fotografie   : Jan Poté - Communicatie voor Clarebout Potatoes
 

 

Geplaatst op 21.11.2018

Aanrader: bezoek de Spiekpietjes!

Elk jaar bij het vallen van de blaadjes trekken de allerkleinste helpertjes van Sinterklaas de wereld rond. Daar zoeken ze uit wie er lief is geweest en wat er op de verlanglijstjes van de kinderen staat. De wintermaanden zijn voor Sinterklaas, de Zwarte Pieten en de Spiekpietjes best druk. Maar weten jullie ook wat die Spiekpietjes doen als de verjaardag van de sint voorbij is en alle schoentjes weer in de kast staan?
De Spiekpietjes komen ook dit jaar naar Oostende, maar op een spannende nieuwe locatie. De kleine helpers van Sinterklaas palmen deze keer de voormalige VIVES-hogeschool langs de Troonstraat in.
Deze Sinterklaas-expo voor kinderen is gebaseerd op het kinderboek ‘SOS Stoomboot’ van Thaïs Vanderheyden. Speciaal voor deze expo werd er een audiogids opgenomen met acteur Warre Borgmans. Nieuw is de pop-up Sintbar in samenwerking met Squid Events en het spannende speelparcours. De Spiekpietjes verstoppen zich dit jaar ook opnieuw in verschillende winkeletalages in het centrum van de stad.
Dit jaar is de expo gebaseerd op het boek ‘SOS Stoomboot’: De stoomboot van Sinterklaas is onderweg naar ons land. Hij is helemaal volgeladen met cadeautjes! Maar dan ... BOEM! ... gaat de stoommotor kapot. De boot is stuurloos! Kunnen de Spiekpietjes dat op tijd repareren?
De Spiekpietjes zijn kleine geheimzinnige Sinterklaashulpjes. Elk jaar, wanneer de blaadjes van de bomen dwarrelen, trekken ze de wereld rond. Ze verstoppen zich in huizen, appartementen en klasjes om kindjes in de gaten te houden. Zo komen ze te weten wie flink is of een beetje ondeugend. ‘s Nachts, wanneer iedereen slaapt, bellen ze naar de Sint om al deze informatie door te geven. Zo wordt in Spanje het Grote Rode Boek van de Sint elk jaar netjes aangevuld. Het concept van de Spiekpietjes sluit aan bij de vertrouwde Sinterklaastraditie en verklaart ook hoe de Sint aan zijn kennis komt.

Praktische info

tot en met 5 december -Op de  Nieuwe locatie: Troonstraat 12, voormalige VIVES Hogeschool - Openingsuren Weekends, feest- & vakantiedagen: 10.00 > 18.00 uur Woensdag: 14.00 > 18.00 uur - Inkom: 6 euro (tot 3 jaar: gratis)  - Vervoer: - Tram: Oostende Renbaan - Auto: Betaalparkeren op straat

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron :  Oostende Stad aan Zee
 

Geplaatst op 21.11.2018

Aandachtsvestiging: opgepast voor diefstal van auto-onderdelen

De Politiezone Vlas vestigt de aandacht op recente feiten waarbij telkens de katalysator en roetfilter van een geparkeerd voertuig werden gestolen.
 
Vorige week, in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 november 2018, gebeurde dit tweemaal in Kortrijk, meerbepaald in de Groeningekaai en Molenstraat. Ook in andere delen van de provincie zijn al dergelijke diefstallen gekend. Telkens werden de katalysator en roetfilter op een professionele manier van onder het voertuig verwijde

Voor de redactie  : Bernard Decock  - Brin  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede
 

Geplaatst op 21.11.2018

Putteke Winter

Ontdek De Gavers bij nacht. Een verwonderende, feeërieke wandeling brengt je langs tal van magische installaties en acts, vol vuur en sfeervol licht.
Bellen en bubbels, een streling voor het oog en oor! De winterse avondwandeling brengt magie voor jong en oud. Voel je klein in de macro-tunnel, ontdek de contouren van de Gavers-vogels, wordt stil in de lichtkapel en –kathedraal, zie het ritmisch vuur in de lucht, geniet van dans en muziek, ontdek verrassende installaties en ontspan met een hapje en drankje bij de verwarmende vuurkorven.
PROGRAMMA:

 • 17u30: parcours toegankelijk - vrije start ter hoogte van het Bezoekerscentrum van het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers - Eikenstraat 131 – 8530 Harelbeke. 
 • 18u00: Putteke Winter gaat van start 
 • 18u40 / 20u00 / 21u40: Snowglobecircus: het publiek wordt meegenomen in een wervelstorm van sneeuw, optredende artiesten en een glashelder spektakel. In de doorzichtige snowglobe van 4,5 meter verrassen drie artiesten u met spannende acrobatiek, virtuoze jongleerkunsten én een trapeze-act in een ring. De show wordt afgesloten met een bijzondere zweef-illusie. 
 • 22u00: parcours wordt gesloten
 • 17u30-24u00: Winterbar en catering – 1. Start- en aankomstplaats / 2. clubhuis Zeil- en Surflclub Gavermeer / 3. Zeescouts (halverwege parcours)
 • Doorlopend lichtinstallaties en sprankelende acts: 
-    1.2.3.: Start – Alex P
Het houten bezoekerscentrum geeft het startsein van Putteke Winter in felle kleuren en met veel beweging.
-    Statige bomen – VTI Brugge Podiumtechnieken
Laat je opwarmen door het zicht van statige bomen gehuld in magische kleuren. 
-    Elfenschommels - PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
Feeërieke schommels strooien een zachte gloed over de omgeving.
-    Vierkant – VTI Brugge Podiumtechnieken
Vierkant kan je ervan worden…een lange rij vierkanten zuigt je naar binnen.
-    Bollenluster - PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
Het licht gaat aan. Bollen verlichten jouw weg. 
-    Afvalbos - PRNC De Gavers
Elke 10 flessen staan voor 1 ton afval dat in de Gavers wordt achtergelaten. Om bij stil te staan en afvalarm verder te gaan. 
-    Grote dierenbos - PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
Reuzedieren laten zich eventjes zien in het bos. Herken je hun lokroep?
-    Schone slaapster – Productions en zonen
Wie kan deze schone slaapster wekken en krijgt een unieke serenade als beloning?
-    Caterpillar – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
Een vreemd wezen etaleert zijn fraai uiterlijk.
-    Kunstwerk Vorming Plus – Vorming Plus
Kunstwerk gemaakt door een groep enthousiaste amateurs.
-    Chinese torens – VTI Brugge Podiumtechnieken
Ze reiken niet tot aan de hemel maar hun beeld en klank brengen je in Oosterse sferen. 
-    Zoem zoem – PRNC i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
De bijen verschuilen zich in de bijenkorf. Hoor je ze zoemen? Misschien zie je er wel eentje?
-    De Gavers vederpracht – Studio 2
Kan jij de Gavers-vogels herkennen die boven de veedrinkpoel vliegen? Bekijk de contouren en luister naar hun geluiden.
-    Lichtkapel - VTI Brugge Podiumtechnieken
Een eenzame monnik ingetogen in de kapel. Kom samen even tot rust.
-    50 tinten - VTI Brugge Podiumtechnieken
Prachtige symmetrische bomen zijn het decor voor een subtiel spel met licht.
-    Bos van LED schermen – Bitstream
Rust en verwondering wanneer vissen door het bos zwemmen. Vanop afstand smelt alles samen tot één geheel.
-    Bellen – Bubblica
Groot, klein, dik, dun, sober of kleurrijk. Alles spat uiteindelijk uit elkaar.
-    Lounge – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
Lichtpuntjes als vuurvliegjes spelen met de wandelaars.
-    Lichtbollen – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken 
Bollen van schitterend licht dalen neer bij de Reigerhut.
-    Ritmische lichtzuilen – Bitstream
Beweeg mee op het ritme van het licht. Ze zijn een baken en tonen de weg.
-    Macro – vzw Serieus – Thea Tech
Voel je heel klein en overweldigd door de natuurpracht en de fenomenale creaturen van De Gavers. Vast nog nooit zo overweldigd geweest door zoiets kleins.
-    Lichtkathedraal - VTI Brugge Podiumtechnieken
Wandel onder en door de lichtkathedraal. Waan je even in een andere wereld.
-    Reuzebloemen – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
Opwarming van de aarde of éénmalige laatbloeiers? Oordeel zelf. 
-    Katchoukes – vzw Dansarte
Katchoukes … onder en boven. Wervelend, ingetogen, frivool en ritmisch. Dans er op los.
-    Laserbeek – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge – Podiumtechnieken
Een ‘mysterieuze installatie. Geheimzinnig, zacht en fel. 
-    Levende standbeelden - Beeldje.nl Straatvermaak
Uren staan ze er al. Bewegen ze of niet? Durf je de confrontatie aan?.
-    Knuffelbomen – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
De bladeren zijn gevallen. Vreemde vruchten groeien in hun plaats. Wees stil, de slaap wenkt.
-    Essence of fire – Joeps entertaint
Vlammen en muziek doen iedereen wegdromen. Doorheen het duister komt het ritmisch vuur door de lucht vliegen, draaien en weer neerdalen. Een ware streling voor het oog.
-    Vuurtoren – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
De vuurtoren staat trots en strak in het midden, een baken van licht.
-    Waterfront – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
In 1918 eindigde de eerste Wereldoorlog. 100 jaar later kwamen velen samen tijdens het Waterfront om de toekomst, de hoop en de verzoening te vieren.
-    Gavers aquarium – Bitstream
Niets mis met uw ogen. De Gavers heeft er een extra large aquarium bij.
-    Molen – PRNC De Gavers i.s.m. VTI Brugge Podiumtechnieken
Een vast waarde op het domein en op Putteke Winter. Nog niet helemaal genezen maar beterschap is op komst.
Putteke Winter  wordt afgesloten om middernacht. 
Wanneer
vrijdag 30 november 2018 - 17:30 Prijs :  Gratis
 
Contact:  : gavers@west-vlaanderen.be - 056 23 40 10
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Provincie  West-Vlaanderen 
 
 

Geplaatst op 21.11.2018

Kleine expo Véronique Dumarey in Blankenbergse bib

Nog tot 31 december 2018 stelt de Blankenbergse keramiste Véronique Dumarey haar werk tentoon in het Groot salon van de bibliotheek.
Schepen van Cultuur Philip Konings: “Stadsgenote Véronique Dumarey – ze baat samen met haar man Paul Pyck een keukenzaak uit in de Kerkstraat – heeft een passie voor werken met keramiek. Keramiek loopt als een rode draad doorheen haar leven. Ze volgde opleidingen aan de academie van Knokke en van Oostende en woonde zelfs een aantal masterclasses bij van gerenommeerde buitenlandse keramisten zoals de Duitser Enno Jäkel en de Brit Steve Mattison. Sinds 2013 neemt Véronique deel aan de jaarlijkse open-atelierdagen van ‘Buren bij kunstenaars’.
 
Bibliothecaris Lies Vandenbroele: “Véronique Dumarey stelt een selectie van haar mooiste creaties tentoon in het Groot salon. In elk van haar werken huist een verhaal, maar elk werk laat ruimte voor interpretatie. Kom tijdens de openingsuren zeker eens langs om haar knap werk te bewonderen!”
 

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Patrick De Klerck

Geplaatst op 21.11.2018
3804 artikelspagina's: 1 2 3 4 5 <<< 6 >>> 7 8 9 10 11 ... 381